MED LAKS. agenda. Vil redde verden. Turistene. xxxxxxx regional innovasjon næringsutvikling utenfor storbyene. Mødre. Global eldrehjelp fra Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MED LAKS. agenda. Vil redde verden. Turistene. xxxxxxx regional innovasjon næringsutvikling utenfor storbyene. Mødre. Global eldrehjelp fra Oslo"

Transkript

1 agenda Vil redde verden MED LAKS Et annonsebilag fra Magnet Media Global eldrehjelp fra Oslo Slik utvikler NCE og Arena næringsklynger tema: xxxxxxx regional innovasjon næringsutvikling utenfor storbyene Turistene under lupen Mødre skal påvirke oljeindustrien Næringspark blir verdensarv

2 leder Hvorfor Alle mann til regional innovasjon? innovasjonspumpene Norske bedrifter er for lengst forbi tiden da det var «hver mann for seg selv» som gjaldt. Vi sitter ikke lenger på hver vår fjellknaus og jobber. I dagens konkurranseutsatte, globale marked er det essensielt med samarbeid, utvikling og innovasjon. Klyngeetableringer gjennom NCEog Arena-programmene har vist seg å ha meget positiv effekt. I dette magasinet kan du lese om noen av de fremste suksesshistoriene. NCE Aquaculture og Arena Ocean of Opportunities skal ta den norske havbruksnæringen og lakseoppdrett til nye høyder, mens NCE Tourism skal gjøre vestlandsfylkene mer attraktive for tilreisende ved å utvikle helhetlige reiseopplevelser. De mange Arena-prosjektene på Sørlandet er virkelig med på å gjøre denne regionen til et kraftsenter i norsk industri. Klyngesamarbeid har gitt mindre bedrifter et nettverk og en ekspertise å støtte seg på, mens større bedrifter står enda sterkere stilt mot en internasjonal satsing. En annen effekt av det økte fokuset på samarbeid og klyngevirksomhet er næringsparker. Med beliggenhet utenfor storbyen, ofte i nærheten av viktige trafikknutepunkt, er det stadig flere selskaper som på grunn av økonomiske, transportmessige og andre fordeler velger å flytte inn i en næringspark. Det er opplest og vedtatt at innovasjon er sentralt for at norske bedrifter skal være internasjonalt konkurransedyktige og offentlig sektor skal kunne levere høy kvalitet med begrensede ressurser. Men hvorfor snakke om regional innovasjon? Inspirasjonen til å kople region og innovasjon stammer fra eksempler på dynamiske og innovative regionale næringsmiljøer, som Silicon Valley i California, USA, Cambridge i England, eller Sunnmøre i norsk sammenheng. Bestemte forhold i regionene stimulerer innovasjonsevnen og aktiviteten hos bedrifter og organisasjoner nettopp der. Fra side 26 kan du lese om veletablerte Rjukan Næringspark og noen av bedriftene som holder hus her. Vi presenterer også Glomfjord Industripark i utviklingskommunen Meløy, og ikke minst Origo-parken på Skoppum i Vestfold som er under etablering i disse dager. Vi avslutter magasinet med å gratulere norske kvinner med 100 års stemmerett, og retter søkelyset mot at det nå er på tide at flere kvinner satser på en karriere innen olje og gass. Men betyr særegne forhold i regioner noe når økonomien blir stadig mer global? Vi vet fra forskning at bedrifter i økende grad finner samarbeidspartnere og God lesning! Arvid Steen, redaktør Magnet Media Sikter inn målgruppen for deg Vil redde verden MED LAKS agenda Et annonsebilag fra Senior kunderådgiver Paramjit Kaur hos Magnet Media hjelper med å få private og offentlige kunders budskap ut i de rette informasjonskanalene. Enten på nett eller i magasinformat på papir. Magnet Medias senior kunderådgiver Paramjit Kaur står opp hver morgen for å gjøre selskapets kunder best på Content Marketing. Magnet Media er en spesialist på teknologi og tjenester innen Content Marketing, som kan oversettes med effektiv markedsføring i et redaksjonelt format. Denne formen for markedsføring tar 25 prosent av all reklamesatsingen i USA, og er i voldsom vekst også i Norge. Paramjit er en del av et spesialteam på ni personer som er håndplukket til å jobbe med rådgiving og salg av digitale produkter. Langsiktig satsing For oss handler det ikke om enkle, kjappe salg. Vår jobb er å sørge for at våre kunder over tid blir de beste i landet til å markedsføre seg ved hjelp av Content Marketing. Vi skal også sørge for at kundens budskap blir distribuert i agenda Global eldrehjelp fra Oslo Her hjemme er Magnet Media ledende innen Content Marketing på papir, digitale artikler og film. 2 Magnet Media de riktige kanalene. Dette er nøkkelen for å lykkes, og der har vi lang erfaring og god kunnskap, sier Paramjit Kaur med et smil. Fanger målgruppen Hun forteller videre at selskapet den siste tiden har blitt mer lagt merke til i markedet. Ny daglig leder, nye salgsavdelinger, nye salgssjefer, flere journalister og redaktør har løftet organisasjonen, mener Paramjit. Jeg merker helt klart at stadig flere bedrifter blir observant både på Magnet Media, tjenestene våre og teknologien vi leverer. Alle undersøkelser vi gjennomfører og generelle erfaringsdata viser at Content Marketing fanger målgruppens oppmerksomhet på en mye bedre måte enn tradisjonell markedsføring, sier hun. Les mer om Content Marketing på næringsklynger tema: xxxx xxx regional innovasjon næringsutvikling utenfor storbyene Regionale forhold har likevel stor betydning for innovasjon i mange bedrifter. Noen bedrifter har behov for ferskvare når det gjelder forskningsbasert kunnskap. Bedriftene må være nær der ny kunnskap utvikles for å få tilgang på den før konkurrentene. Andre bedrifter har behov for tilgang på erfaringsbasert kunnskap som krever lokalisering der arbeidskraften har opparbeidet unike ferdigheter. I noen regioner er det utviklet særegne normer som blant annet stimulerer samarbeid og entreprenørskap, agenda Mødre skal påvirke oljeindustrien Næringspark blir verdensarv Magasinet du nå leser viser en rekke eksempler på aktører og virkemidler som nettopp har til hensikt å stimulere regional innovasjon. God lesning. Arne Isaksen Professor innen regional næringsutvikling Universitetet i Agder & Agderforskning REGIONAL INNOVASJON Slik utvikles næringsklynger i Norge Trykk: Scanner Grafisk AS Opplag: Distribution: Dagens Næringsliv Vil ha flere glade lakser Turistene under lupen og som oppfordrer alle ansatte til å ta initiativ til forbedringer i bedrifter, noe som bidrar til dynamisk næringsutvikling. For ikke å snakke om at konkurransen om å være best kan skjerpes når konkurrenter ligger på samme sted og hele tiden kan kikke hverandre i kortene. Forsidefoto: istockphoto Slik utvikler NCE og Arena kunnskap til innovasjonsprosjekter helt andre steder enn i egen region. Magnet Media AS Tlf.: Laksesatsingen trappes opp Tilrettelegger for den gode opplevelsen Tett kontakt gir fremskritt Kraftfulle innovasjoner Skaper global innovasjonskraft Vil ha nasjonal EVU - dugnad Gjør industrien grønnere Sammen om de riktige løsningene Bruker forskning og innovasjon for å bli turistmagnet Redaktør Arvid Steen Forskere til leie Forskningsbasert klyngeutvikling Deler idéer i kreativt kollektiv Salgs- og mediekonsulenter Kristian Ryland Finn Christian Larsen Et offensivt løft for norsk båtbransje Journalister Janne G. Sørgulen Ragnhild Stende Bjaadal Geir Dahle Grafisk utforming Stina Mari Haveland Pernille Jørgensen Geir Årdal NÆRINGSUTVIKLING UTENFOR STORBYENE Inviterer til parkliv Står på for et papirløst regnskap Tar et krafttak for kraftverkene Trendy tekstiler og isposer Alt klart for nye industrieventyr God lokasjon skaper stor interesse KVINNERS STEMMERETT Derfor bør deres døtre velge energibransjen

3 Foto: Terje Borud Foto: Terje Borud Jon Kveine Slik utvikles næringsklynger i Norge Programlederne Jon Kveine og Bjørn Arne Skogstad fra Arena - og NCE-programmene har som målsetting at klyngene som støttes av programmene skal bidra at norsk næringsliv blir enda mer robust i en internasjonal konkurransesituasjon. Norwegian Centres of Expertise (NCE) eies av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge NCE-programmet skal bidra til å målrette,forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i disse klyngene Det skal også gis bedre grobunn for nye virksomheter, gjennom kommersialisering av nye forretningsideer og gjennom lokalisering av eksterne virksomheter i klyngen NCE-programmets tilbud til NCEprosjektene er todelt: Finansiering og faglig støtte NCE-programmet har et langsiktig perspektiv. Klyngene tilbys faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år NCE har 12 medlemsklynger Arena er et tilbud til miljøer som er i en tidlig utviklingsfase, og som har gode muligheter for å forsterke innovasjonssamarbeidet Arena-programmet har 27 prosjekter Arvid Steen Eksternevalueringer av programmene og de enkelte klyngeprosjektene forteller at klyngesatsingen i Norge virker, innenfor områder som innovasjonsmobilisering, internasjonaliseringsarbeid og kompetansemobilisering. Gode tilbakemeldinger inspirerer til innsats for å forsterke satsingen, sier de to lederne. Tilbud til både umodne og veletablerte klynger NCE og Arena-programmene har som formål å utløse og forsterke innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i regionale næringsklynger. Dette skal skje gjennom et tett samarbeid mellom bedriftene i klyngen, forsknings og utviklingsaktører og relevante offentlige aktører. NCE retter seg mot de mest modne og dynamiske næringsklyngene, som har forutsetninger for å utvikle en internasjonal eller en sterk global posisjon. Arena er et tilbud til miljøer som er i en tidlig utviklingsfase, men som har gode muligheter for å forsterke innovasjonssamarbeidet. Et omfattende samarbeid Deltakerne i klyngene samarbeider på mange områder. Det starter ofte med etablering av felles møteplasser og samarbeidsfora, som grunnlag for mer konkret samarbeid om stadig mer krevende innovasjons- og utviklingsaktiviteter. Flere av de mest modne klyngene har også utviklet seg til å bli viktige premissleverandører for de nasjonale myndighetenes næringspolitikk, sier Bjørn Arne Skogstad, programleder NCEprogrammet. Økt interesse for klyngesamarbeid Det er veldig positivt å se at interessen for systematisk samarbeid brer om seg. De siste årene har vi fått opp flere klyngeinitiativ også fra «det nye næringslivet», som for eksempel fornybar energi, medisinsk teknologi og opplevelsesnæringer. Vi ser også at klyngene som er mest internasjonalt orienterte utvikler seg til å bli en del av globale kunnskapsklynger. En naturlig utvikling, som vi kommer til å se mer og mer av, sier Kveine. Særnorske klynger De to programlederne forteller at det er et godt utgangspunkt for klyngesamarbeid i Norge. Norge er et lite land med en utpreget struktur av små- og mellomstore bedrifter, ofte koblet til større internasjonale konsern. At det er lite hiarki og mange kjenner noen, gjør det enklere for oss å samarbeide. Det interne markedet innen klyngene blir oversiktlige, og mange små samarbeidspartnere har nytte av hverandre når de blant annet skal forhandle avtaler med større Bjørn Arne Skogstad nasjonale og internasjonale aktører innen deres bransje. At vi henger i hop er en slagkraft mange drar nytte av, og dette er et norsk fortrinn, sier Bjørn Arne Skogstad. Jon Kveine legger til: 2013 blir et spennende år. Vi holder på å videreutvikle programmene, slik at vi kan gi mer skreddersydd innsats tilpasset de behovene og det potensialet som de enkelte klyngene har. Begge programmene er finansiert med midler fra Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal og regionaldepartementet, som årlig bevilger vel 110 millioner kroner til gjennomføring av klyngesatsingen. 4 agenda regional innovasjon 5

4 NCE Aquaculture er et lokomotiv i videreutviklingen av norsk havbruk, sier daglig leder Stål Heggelund. Nå ønsker han flere medlemmer i klyngen. Havbruksklyngen langs nordlandskysten har siden 1970-årene vært med på å skape en av Norges viktigste eksportnæringer. For nordlandsregionen sin del skal videreutvikling av eksisterende virksomhet, og utvikling i oppdrett av nye arter, legge til rette for at klyngens bedrifter innen 2017 skal øke samlet verdiskapning med fem milliarder kroner. I samme prosess skal også regionen ha tilført 600 nye arbeidsplasser, forteller Heggelund. Vil ha flere glade lakser Unik kompetanseklynge Havbruksaktører og havbruksrelaterte bedrifter i Nordland har gjennom flere år jobbet tett sammen og etablert en effektiv klynge. Bedriftenes bredde og faglige tyngde gir unik kompetansetilgang. Dette utgjør et sterkt fundament for samarbeid og felleskap i utviklingsarbeid, markedsarbeid, rekruttering av kompetanse, og i å internasjonalt synliggjøre en spennende og kompetansesterk havbruksnæring, sier seniorrådgiver Sunniva Wannebo Kui. Flere millioner måltider daglig Det er nå mer enn førti år siden de første norske oppdrettspionerne satte ut lakseyngel i merder og lyktes med å høste matfisk av første klasse. Nå produserer norske fiskeoppdrettere millioner av måltider hver dag, og eksporterer verdier for over tretti milliarder kroner. NCE Aquaculture dekker hele havbruksnæringens verdikjede, fra leverandører til forskningsinstitusjoner. Tyngden og bredden i partner skapsbedriftenes kompetanse gjør oss til et lokomotiv i videre utviklingen av norsk havbruk. Vårt mål er å støtte der det trengs, og hjelpe med blant annet prosjektdesign, innovasjon og utvikling. Vi skal skape en møteplass for samarbeid og kompetanseoverføring for både store og små aktører, forklarer Heggelund. Nasjonal satsing Selv om NCE Aquaculture har sitt utgangspunkt i havbruksnæringen i Nordland, strekker de 23 medlemsaktørene i eiergruppen seg allerede i dag langs norskekysten fra Egersund til Tromsø. Vi har gradvis utvidet virksomheten, og ønsker å fortsette dette arbeidet i denne kontraktsperioden. Men selv om vi nå også satser nasjonalt, kommer vi ikke til å glemme det regionale arbeidet. Tilbud om etter- og videreutdanning, i samarbeid med lokale utdanningssentra, vil være viktige områder i årene som kommer. Næringen er i kraftig vekst og utvikling, og vil trenge stadig mer kompetent arbeidskraft, påpeker Heggelund. Næring for fremtiden Han forteller at rekrutteringsarbeidet allerede er godt i gang, og at både NCE Aquaculture og bedriftene kontinuerlig jobber med å profilere havbruksnæringen overfor ungdom. Ikke alle er klar over hva havbruket kan tilby. Dette er en spennende og teknisk avansert næring hvor mulighetene ligger til rette for alle. Vi er en av de få fornybare, bærekraftige næringene i Norge, og er definitivt noe å satse på for fremtiden, påpeker klyngelederen. Foto: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Les mer på Merder på Loppa 6 agenda regional innovasjon agenda regional innovasjon 7

5 Foto: Marine Harvest/Jan Inge Haga Lakseoppdrettere på Sør-Vestlandet skal i løpet av de neste årene øke produksjonen til tonn årlig. Det finnes flere utfordringer, men Arena Ocean of Opportunities bistår klyngen i å finne løsninger for å nå målet om å få mer laks på verdens middagsbord. Laksesatsingen trappes opp Arena Ocean of Opportunities ønsker å legge til rette for en dobling av lakseproduksjonen på Sør-Vestlandet innen Havbruksklyngen her skal bli Norges mest bærekraftige, sier prosjektleder. Hovedmålet i dette prosjektet er å oppnå kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger innen tre hovedområder: Å skape en bærekraftig akvakultur med fokus på ressursutnyttelse gjennom verdikjeden, å gi forbrukerinnsikt om sjømat og å sørge for stadig utvikling av både kompetanse og nettverk, forklarer prosjektleder Morten Bergslien (bildet). Utfordringer og muligheter Arena Ocean of Opportunities-klyngen inkluderer flere aktører innen oppdrett, fôr, teknologi og forskning på Sør-Vestlandet som sammen jobber for å doble produksjonen av laksefisk i regionen til tonn årlig. Bergslien forteller at deres viktigste rolle er å bidra til økt samarbeid mellom næringsliv, forvaltning og FoU. Gjennom felles møteplasser arbeides det med konkrete utfordringer for å finne beste strategi og løsning. Slik er arenaen en sterk initiativtaker for innovasjon som kan øke verdiskapingen fra klyngen. Det er helt nødvendig å ta opp utfordringer, både miljømessige og teknologiske, for å nå vårt mål om å bli Norges mest bærekraftige akvakulturklynge. Vi vet at for å øke matfiskproduksjonen i regionen, må også regionen øke sin smoltproduksjon betydelig. Her må ny teknologi og nye anlegg på plass. Så utfordringene er der, men det er definitivt også mulighetene, sier Bergslien, og forteller at de også er involvert i flere forskningsprosjekter som ser på relevante løsninger knyttet til økt bærekraft. Imøtekommer Annan At akvakultur er en viktig industri for fremtiden er sikkert. Tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, uttalte under den internasjonale akvakulturkonferansen for ledere i Stavanger i fjor sommer at arbeidet med oppdrett må fortsette og forsterkes, slik at en kan forbedre produktivitet og bærekraft: «Jeg ber dere ikke om å endre retning, men om å gjøre mer av det samme og få ytterligere fortgang i arbeidet». Vi har tatt Kofi Annans ord til oss og vår visjon er «Feeding the future through aquaculture». For vår del er innovasjon og internasjonalisering viktige begrep. Vi har en sterk klynge som skal bli enda sterkere. Vi samarbeider også med andre klynger, som NCE Aquaculture og akvarena, med å utvikle havbruksnæringen nasjonalt, forteller Bergslien. Kompetanse for fremtiden En viktig del av dette arbeidet er å sørge for økt kompetanse i bransjen. Det innebærer både rekruttering, utdanning og etter- og videreutdanning. Vi jobber blant annet sammen med Fiskerifaglig Opplæringskontor for å øke rekrutteringen. Utdanning er et satsingsområde for Arena Ocean of Opportunities, med spesielt fokus på unge og kvinner. Slik er vi med på å bidra til å sikre en positiv fremtid for havbruksnæringen, sier Bergslien. Les mer på Foto: Norwegian Seafood Export Council 8 agenda regional innovasjon

6 Fottur på Slogen Foto: Sverre Hjørnevik/ Fjord Norge AS/Fjord Norway Tilrettelegger for den gode opplevelsen NCE Tourism jobber med å gjøre Vestlandet mer tiltrekkende for opplevelsessøkende. Målet er at Fjord Norge-regionen blir et av verdens fremste reisemål for aktive, naturbaserte opplevelser, sier prosjektleder. NCE Tourism har unnagjort første kontraktsperiode i NCE, og satser nå videre mot fremtiden. Konstituert prosjektleder Marcel Niederhauser (bildet) er godt fornøyd med arbeidet som er gjort så langt. Den viktigste oppgaven har vært å kartlegge behovene som finnes i reiselivsnæringen, samle aktører, det offentlige og akademia under samme visjon, samt å legge en grundig, spisset plan for veien videre, sier Niederhauser. Helhetlige opplevelser Han forteller at arbeidet for neste kontrakts periode, som går til 2016, hovedsakelig vil dreie seg om å skape et helhetlig tilbud for tematiske feriekonsepter, med søkelys på kvalitet og innhold. Vår jobb er å sørge for at Vestlandet som opplevelsesdestinasjon blir enda mer synlig de neste årene. Det finnes lange tradisjoner for sam arbeid i reiselivet på Vestlandet, men hovedfokuset har vært på markedsføring og profilering. Vi ønsker å bistå med å utvikle regionen som et helhetlig reisemål for opplevelser, og da er det selve reiseproduktet som trenger innovasjon, forklarer prosjektlederen. Lokalt og regionalt NCE Tourism-klyngen dekker et stort geografisk område vestlandsfylkene fra Rogaland til Møre og Romsdal, noe som byr på interessante utfordringer når det gjelder innovasjonsprosesser og klyngeutvikling. For en turist er Vestlandet samlet et naturlig reisemål, og derfor er det naturlig at vi jobber sammen som region og samles rundt én felles visjon. Ved å samkjøre forskning, virkemiddel apparatet og reiselivsaktørene, står vi mye sterkere. Alle skal dra nytte av all forskning og utvikling som gjøres. Så dette handler både om lokal forankring og regional innovasjon, sier prosjektlederen. Overføringsverdi Niederhauser nevner utviklingsprosjektet «Aktiv heile året» i regi av Destinasjon Voss som et eksempel på dette. Dette er et samarbeid mellom flere aktører på Voss, i Flåm, Indre Hardanger og Røldal som skal skape en totalpakke for besøkende, hvor opp levelser, overnatting, lokal mat, transport og annet tilrettelegges og sammen blir noe større enn de ville vært hver for seg. Dette er nøyaktig det vi ønsker å gjøre. Slike prosjekt har overføringsverdi til andre steder, forklarer han. Ambisiøse planer Planen videre er å være enda mer ambisiøse, og med opplevelsesaktører som kjernen i prosjektet, skal NCE Tourism jobbe tettere mot å skape økonomisk gevinst. Innen de neste tre årene skal vi jobbe mer med kommersialisering og bedre koblinger mellom opplevelses aktørene. Vi har som mål at reiselivsprodukter på Vestlandet skal forene interaksjonen med fjordlandskapet vårt, inne holde en fysisk aktivitet og være knyttet mot kulturvirksomhet. Samtidig skal vi ha utarbeidet god systematikk for kvalitetssikring av produktene, og ikke minst sørge for økt lønnsomhet for småaktørene. Det er veldig interessant arbeid, konkluderer Niederhauser. Les mer på Geirangerfjorden Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Vikinggården, Avaldsnes Foto: Geir Øyvind Gismervik/ visithaugesund.no Stryn Vinterski Foto: Andreas Skogseth, Fjord Norge Nørstedalen i Luster Foto: Sverre Hjørnevik/ Fjord Norge AS/Fjord Norway agenda regional innovasjon 11

7 Gjennom prosjektet «EFFEKT Effektiv Produksjon av Avansert Skipsutstyr» skal Brunvoll og Oshaug Metall drive innovasjonsarbeid på tilpassing og automatisering av produksjons - prosessen. Kraftfulle innovasjoner WiSub utvikler en konnektor uten pinner, som vil forenkle kommunikasjon under vannflaten. Vi har fått uvurderlig støtte fra NCE Subsea i å ta dette fra idé til produkt, sier Mark Bokenfohr, daglig leder i WiSub. ikuben bruker Godfot-teori for å utvikle klyngen på Nordvestlandet. Vi tar utgangspunkt i det vi er best på, og finner sammen nye måter å forbedre oss på, forklarer styrelederen. Tett kontakt gir fremskritt - Uten NCE Subsea hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier Mark Bokenfohr. Han er en av flere gründere som har fått hjelp til å gjøre idé til produkt. Vi ønsker å jobbe tett sammen med bedriftene, og sørge for å sikre fortsatt vekst. Subsea er en industri hvor innovasjon alltid er viktig, enten man har drevet i 20 år eller jobber med sin første idé, forteller seniorfasilitator i NCE Subsea, Jon Oddvar Hellevang (bildet). NCE Subsea har stort fokus på innovasjonsaktiviteter og gjennom prosjekter som Subsea Gründer, Subsea First Step og Subsea Next Step legger de til rette for at klyngen, som har hovedsete i Bergen, er i stadig utvikling. Viktig puslespillbit Et eksempel på det er WiSub, som både har deltatt i First Step-programmet og fått forprosjektstøtte fra NCE Subsea til å skrive søknad til Forskningsrådet. Gjennom NCE Subsea har vi fått en dyktig støttespiller som har hjulpet oss med å drive prosjektet fremover, både gjennom økonomisk og faglig støtte. De har vært en viktig puslespillbit i arbeidet, fastslår daglig leder i WiSub, Mark Bokenfohr. Nettopp det Mark sier her er rollen vi ønsker å spille. Vi skal skape møteplasser, legge til rette for samarbeid, støtte med faglig ekspertise og økonomiske midler i prosjektsøknader, skape tettere kobling til forskning og utdanning, være en døråpner internasjonalt, og en uavhengig part som jobber for alle subsea-bedrifter, forklarer Hellevang. Ideen er ikke nok Programmer som Subsea First Step, som første gang ble arrangert i 2011, er en viktig del av dette arbeidet. First Step kommer i ny versjon høsten 2013, og skal gi fem tidligfase-bedrifter profesjonell hjelp til å utvikle og kommersialisere egen produkt- og forretningsidé, sier Hellevang. Å ha en god idé er ikke nok. For å bygge en bedrift må man kunne mye forskjellig, blant annet økonomi, markedsføring, patent, presentasjon, og skape nettverk. Å si at vi fikk god nytte av å være med på First Step i 2011, er absolutt ingen overdrivelse, fastslår WiSubs Bokenfohr. Fra region til nasjon NCE Subsea har så langt hovedsakelig konsentrert seg om subsea-aktører i Hordaland. Nå ønsker de å samle Subsea-Norge under en fane. Det finnes subsea-bedrifter over hele landet, og mange som kan dra nytte av vår kompetanse. Ved å forene krefter og jobbe sammen kan vi gjøre den norske subsea-virksomheten til et meget sterkt landslag, og posisjonere oss mot et Global Centre of Expertise-program, poengterer Hellevang. Rundt 130 bedrifter og organisasjoner er i dag en del av klyngenettverket NCE Subsea. Les mer på Ideer oppstår mellom mennesker, og gjennom Arena-konstruksjonen vi har etablert oppstår det myriader av gnister. Hele forutsetningen for å etablere ikuben ligger i det faktum at vi har et svært dynamisk og høyteknologisk næringsliv, hvor flinke mennesker er interessert i å skape felles utvikling, forteller styreleder, Stein Berg Oshaug. Regional kompetanse Gjennom innovasjonsarbeid innen materialteknologi og logistikk skal ikuben utvikle kompetanse og konkurransekraft, øke attraktiviteten for rekruttering og stimulere til økt internasjonalisering. Vi befinner oss i et område som er rikt på industriell kompetanse. Å bruke denne til å styrke klyngen i en bransje med høy global konkurranse er bare logisk, påpeker Oshaug. Effekt av prosjekt En sentral del av arbeidet er å tilrettelegge for konkrete innovasjonsprosjekter. Det første, EFFEKT, er allerede i gang, med ikubenbedriftene Brunvoll og Oshaug Metall som pro sjektpartnere og SINTEF, NTNU og Møreforskning som FoU-partnere. Brunvoll og SINTEF har lederroller. Den overordnede ideen for EFFEKT er å utvikle rasjonelle produksjonsstrategier og teknologier for lavvolum, tilpasset skipsutstyrsproduksjon med ytelser i verdensklasse. Kort sagt hvordan kan man «engineer to order» på best mulig måte, forklarer Stein Berg Oshaug, som i tillegg til sin rolle i ikuben er administrerende direktør i Oshaug Metall. Aktive møteplasser Han legger vekt på at denne type samarbeid danner kjernen i ikuben. Vi har skapt et samvirke der flinke folk fra de 19 medlemsbedriftene våre lager prosjekt og grupperinger på tvers av arbeidsgivere for å finne løsninger på sentrale problemstillinger. Dette er en meget god måte å forvalte, utnytte og utvikle kompetanse på, fastslår Oshaug. Innovativ rekruttering ikuben ønsker, i tillegg til å skape samarbeid, å bidra til bedre rekruttering til bransjen. Vi har etablert et eget underprosjekt ikvinner som skal sørge for å øke antall kvinner som rekrutteres til næringen. Vi arrangerer toppturer for teknologistudenter ved NTNU i samarbeid med Trainee Ingeniør Molde, og hadde nylig 40 studenter på besøk for å få bedriftspresentasjoner og samtidig nyte en spektakulær skiopplevelse. Vi ønsker å være innovative, også innen rekruttering, forteller daglig leder i ikuben, Hilde Aspås. I februar arrangerte ikuben og Trainee Ingeniør Molde for andre gang topptur og bedriftspresentasjoner for studenter fra NTNU og HiST. I løpet av to dager presenterte bedrifter seg og regionen overfor fjellglade ingeniørstudenter. ikuben er en industriklynge som består av 19 suksessrike bedrifter lokalisert i Romsdal og på Nordmøre, med tyngdepunkt i Molde kommune. Bedriftene leverer systemer og komponenter, leveranser basert på metallog materialforedling, eller utfører tilstandsinspeksjon på avanserte systemer innen maritim sektor og olje- og gass-sektoren. Styreleder Stein Berg Oshaug og daglig leder Hilde Aspås. 12 agenda regional innovasjon agenda regional innovasjon 13

8 Oslo Medtech og de 150 medlemmene i klyngen håper at staten kan gi bedre finansiering til innovasjon i næringen, slik at de også kan nå ut på det globale markedet. Skaper global innovasjonskraft Oslo Medtech er hovedaktøren i en av landets hurtigvoksende næringer. Ved mer innovasjon og næringsutvikling kan norsk helsenæring bidra til å løse utfordringer innen helse- og omsorg verden rundt. Janne G. Sørgulen Vi lever stadig lengre liv, og flere får kroniske sykdommer eller livsstilssykdommer i løpet av våre senere leveår. Samtidig har det, via ny kompetanse og teknologi, blitt mulig å behandle, gi oppfølging og omsorg der pasienten, eller den eldre befinner seg. Arena-prosjektet Oslo Medtech stimulerer utvikling av tekniske hjelpemidler som løser disse og andre helseutfordringer. Ambisjonen er å bidra til fremvekst av en norsk konkurransedyktig medtechnæring som hevder seg globalt. Næringen utvikler morgendagens helseløsninger, og gir dermed et vesentlig bidrag til å løse de store fremtidige samfunnsutfordringer. Eksempelvis har bransjen utviklet løsninger som muliggjør behandling av pasienter via telekommunikasjon, sier CEO i Oslo Medtech, Kathrine Myhre. Viktig ny næring For at den nye høyteknologiske næringen medtech skal lykkes i Norge, er det avgjørende at utviklingen skjer i et samarbeid mellom brukere, helsevesen, akademia og næringslivet, sier Myhre. Som nasjon har vi et godt grunnlag for å utvikle næringen til videre vekst. Årlig investeres det 7 milliarder kroner i forskning rettet mot helse. Samtidig er Norge på topp når det gjelder utdanningsnivå, sier hun. Den Norske Life Science næringen omsetter årlig for 14 milliarder kroner, og medtech-næringen er størst. Flere norske bedrifter har stor suksess internasjonalt. Dette gjelder blant annet Nycomed Imaging, som er et kontrastmiddel for røntgen. Norge er også verdenskjente for sin ultralydteknologi gjennom GE Vingmed Ultrasound, sier Myhre. Vil være internasjonale I løpet av 2012 igangsatte Oslo Medtechs medlemmer hele 67 innovasjonsprosjekter. Nå satser klyngens 150 medlemmer på å skape løsninger som kan gjøre seg gjeldende på det internasjonale markedet. Hele jordens befolkning har behov for gode helseløsninger. Samtidig har Norge mye kompetanse og tilgjengelig teknologi som kan bidra til å løse de store globale helseutfordringene. Det betyr at vi har et stort potensiale til å kunne være med på å utvikle løsninger som kan bedre den globale folkehelsen, sier hun. Må prioritere innovasjon Sammen med Menon Business Economics og sentrale samarbeidspartnere, utførte Oslo Medtech i 2012 en studie om konsekvensene av manglende investeringskapital. Rapporten konkluderer blant annet med at dårlig finansiering i en tidlig fase kveler mange gode selskaper før de klarer å få kommersiell drift. Styreleder i Oslo Medtech, og senior advisor i NeoMed Management, Carl Christian Gilhuus- Moe, peker på mangelen på kapital til finansiering av verifiserings- og dokumentasjonsfasen som en av de største utfordringene for medtech-næringen i Norge. Vi har en del privat risikokapital og investorer i Norge, men disse investerer først og fremst i de næringene de har lyktes i tidligere, slik som fiskeoppdrett og innen olje og gass. Life Science er en kunnskapskrevende næring, og skal du lykkes som investor må du ha både kompetanse, kapital og et godt internasjonalt nettverk, sier Gilhuus-Moe. Gilhuus-Moe peker samtidig på at de midler som er tilgjengelig fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge er til stor hjelp i de tidligere faser av lovende næringsutviklingsprosjekter. Etterlyser statlig fond Styrelederen er ikke i tvil om at staten må på banen for at næringen skal kunne nå ut globalt. Dersom vi ønsker et godt helsevesen i Norge, er vi også avhengig av en næring og en industri som kan lage teknologiske løsninger tilpasset vårt eget helsevesen. Vi foreslår derfor at det etableres et kompetent statlig fond på 2 milliarder kroner med oppgave å investere i dokumentasjonsfasen i medtech- og life science-prosjekter, sier han. For å vokse videre trenger næringen tilgang til testfasiliteter og tilgjengelig finansiering. Det er avgjørende for konkurransekraften vår at vi får like gode rammebetingelser, som eksempelvis Sveits og USA, sier Myhre. Oslo Medtech er et cluster innen medisinsk teknologi og velferdsteknologi som stimulerer innovasjon og næringsutvikling. Legger til rette for samarbeid mellom helsevesen, akademia og næringslivet, og bistår selskaper som arbeider med medisinsk teknologi i å utvikle produkter og løsninger som det er behov for i helsevesenet. Etablert som prosjekt i Arena-programmet høsten 2009 med 32 medlemmer. Klyngen har i dag 150 medlemmer. Næringsklyngen Oslo Medtech representerer med sykehus og FoU-institusjoner over ansatte, hvorav bedriftene i klyngen utgjør over ansatte. Har sitt hovednedslagsfelt i Oslo-regionen, men har medlemmer fra hele Norge. Komplementære internasjonale bedrifter og aktører kan søke internasjonalt medlemskap. 14 agenda regional innovasjon

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

#Drømmeløftet. Rapport Innovasjon Norge 21 mai 2015

#Drømmeløftet. Rapport Innovasjon Norge 21 mai 2015 #Drømmeløftet Rapport Norge 21 mai 2015 #Drømmeløftet Hovedrapporten fra Norges innovasjonspolitiske dugnad mai 2015 #Drømmeløftet Hovedrapport fra drømmeløftprosessen Utgitt av Norge Pb. 448 Sentrum,

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

VINN Agder. En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse. [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse. [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse VINN Agder 25. september 2014 Rica Dyreparken Hotel Innhold Del

Detaljer

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER FOU-SATSING I NORSKE BEDRIFTER OVERSIKT OVER ULIKE STØTTEORDNINGER NOFAS AS SCHWENCKEGATA 1, 3015 DRAMMEN TELEFON 32 22 10 40 / E-POST POST@NOFAS.NO FOR DE SOM SKAPER MORGENDAGENS

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer