n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr Årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 2-2007 24. Årgang"

Transkript

1 n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr Årgang

2 2

3 Lederen Forlengelse eller ikke - en tung beslutning blir lagt på barnas skuldre. I ntuitivt synes vel de fleste av oss at det er bedre å ha en mulighet til å velge enn ikke å ha alternativer. Da det på midten av 80- tallet plutselig dukket opp en mulighet for kortvokste til å forlenge seg, hilste mange den velkommen. Men denne historiske valgfriheten åpnet også opp for valgets kvaler: Skulle man utsette seg for en smertefull og risikofylt behandling for å operere korte - men tross alt friske - ben? Fordeler Oppsiden er åpenbar: Den ekstra lengden gjør at minibanken og frysedisken bokstavelig talt kommer innenfor rekkevidde. For mange ligger det nok en forhåpning om økt selvtillit, bedre selvbilde og om å møte sine medmennesker på mer likefot bak en slik beslutning. Argumentene kan imidlertid grense opp mot kosmetisk kirurgi, uten at psykologiske årsaker dermed oppleves mindre relevante av den grunn. Samfunnet Her nærmer man seg en klassisk og ikke løsbar diskusjon: Er bena for korte eller er det samfunnet som er for fordomsfullt? Det er nå engang slik at kortvokste ofte blir definert ut i fra sin kortvoksthet. For mange føles nok en forlengelse som om at man møter samfunnet 15 cm mindre funksjonshemmet. Dette kan fort utvikle seg til en professoral debatt fjernt fra den enkelte kortvokstes hverdag. Man skal ikke lenger enn til Sverige der det rapporteres om ideologiske og nærmest hatske diskusjoner om benstrekkoperasjoner. Heldigvis er det norske kortvokstmiljøet forskånet fra dette. Her på berget er det mer en la det nå være opp til den enkelte beslutning. Ulemper Etter hvert som man har gjort mer erfaringer med benforlengelse, blir også de mindre heldige effektene synlige. Forlengelsesprosedyrene tar lang tid og mye smerte og mange komplikasjoner følger med. I tillegg til lav slutthøyde, er mange kortvokstdiagnoser også forbundet med uproposjanalt korte armer. Dermed blir rekkevidden upraktisk kort. Rikshospitalet har nå startet med armforlengelser og resultatene er gode. Det er færre sener og kompliserte muskler som skal strekkes og inngrepet er enklere og mindre smertefull enn i bena. Med lengre armer lettes intimhygienen samtidig som man rekker opp til nye høyder. Beslutning Å velge forlengelse eller ikke er ikke bare en stor beslutning i en kortvoksts liv. Også dennes familie blir kraftig berørt. Det å velge å ikke forlenge seg, er like mye et valg som det å velge dette operative inngrepet. For noen gjøres valget enklere ved at legene anbefaler å rette opp feilstillinger i bena. Når man først opererer kan man like gjerne starte en forlengelsesbehandling. Det er en nærmest samstemt oppfatning at barnet skal få bestemme selv om de vil bli forlenget. Samtidig er det naivt å tro at barnet ikke har behov for rettledning fra foreldrene som jo tross alt har mer livserfaring. Noen har valgt å forlenge seg mens andre har valgt å la være. Selv om valget føles nærmest eksistensielt, synes overraskende nok alle som denne redaktøren har snakket med, å være svært tilfreds med akkurat sitt valg, enten man nå har valgt det ene eller det andre. Kanskje kan det være beroligende til alle dem som står midt i valgets dilemma? Petter Levin Petter Redaktør Levin Redaktør 3

4 Leder: Bjørn S. Hanto Hennumbråtan Tranby Tlf p: Mob: Styremedlem: Anne Lena Dolmen Kantarellen Terrasse Oslo Tlf p: Mob: Nestleder: Trude Amundsen Halfdan Kjerulfsvei Kolbotn Tlf p: Mob: com Styremedlem: Torild Antonsen Krokstien 5d 1718 Greåker Tlf p: Mob: Kasserer: Atle Thorsen Urds vei 16a 4632 Kristiansand Tlf p: Mob: Sekretær: Laila Nortvedt Lyngstadveien Sande Tlf p: Mob: online.no Styremedlem: Kjell Myrenget Flatåsenget 35c 7099 Flatåsen Tlf j: Tlf p: kommune.no Styremedlem: Britt Jorunn Aabakken Moe Lærer Søvbergsgt Orkanger Tlf p: Mob: Representant: Torill Steen Kanefarten Borgenhaig Tlf p: Vara: Gertrud Tretteteig Hanehaug 6863 Leikanger Tlf p: Mob.:

5 Av FFO D e siste to årene har staten hatt en egen handlingsplan for rekruttering av funksjonshemmede, med målsetningen om at 5 prosent av alle nytilsatte skal ha en funksjonshemning. Nå viser det seg at planen er langt fra å nå sine mål. I 2005 ble målsetningen nådd med bare 2,4 prosent, mens det i 2006 var beskjedne 1,2 prosent funksjonshemmede som fikk seg jobb i staten. Til sammen har 306 funksjonshemmede blitt ansatt staten de to siste årene, fordelt på 208 personer i 2005 mens bare 98 personer ble ansatt i fjor. - Dette er utrolig skuffende, sier FFOs assisterende generalsekretær Jarl Ovesen. Mange innspill fra FFO Han viser til at FFO ved en rekke anledninger har spilt inn forslag til konkrete tiltak som kan gjennomføres for at staten skulle lykkes bedre i sitt rekrutteringsarbeid. Eksempler på slike tiltak er at det i statlige jobbannonser bør fremgå at funksjonshemmede oppfordres til å søke, og at statlige enheter må sette seg mål, legge planer og rapportere på hva som er gjort for å ansette funksjonshemmede. Et annet foreslått tiltak fra FFO er at minst én kvalifisert funksjonshemmet som søker jobb også skal innkalles til intervju. - Innspillene har i liten grad blitt fulgt opp fra statens side. Spesielt skuffet er vi over ledere og mellomledere i staten og deres innsats for å rekruttere flere funksjonshemmede, sier Ovesen. Ny handlingsplan Til tross for dårlige resultater hittil, mener FFO det er viktig at staten ikke gir opp dette arbeidet nå, heller tvert i mot. - FFO har spilt inn forslag om at det snarest må på plass en ny handlingsplan, og at denne må inneholde flere tiltak og gi rom for mer konkret handling enn den forrige, understreker FFOs assisterende generalsekretær. Når det gjelder traineeprogrammet, som er en del av handlingsplanen og som innebærer at det skal ansettes en funksjonshemmet trainee i hvert departement, er Ovesen glad over at dette begynner å komme på plass. - Programmet innebærer at 18 nye funksjonshemmede vil bli ansatt i staten i løpet av kort tid. Vi mener fortsatt dette er for lite, men det er bedre enn ingen ansatte, sier Ovesen. SOMMERJOBB TIL ALLE For tredje år på rad gjennomfører Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) et sommerjobbprosjekt for funksjonshemmet ungdom. FFO deltar i prosjektgruppen, som skal følge opp prosjektets praktiske gjennomføring. I prosjektet skal HSHs hovedorganisasjon samarbeide med en rekke av sine medlemsbedrifter for å gi funksjonshemmede skoleelever og studenter muligheter til å få seg en sommerjobb. - Dette er et bra tiltak, og vi håper at sommerjobbprosjektet kan være til inspirasjon for andre, private og offentlige virksomheter, sier rådgiver Stian Oen i FFO og deltaker i prosjektgruppen til HSH. Kritisk fase - Overgangen mellom utdanning og arbeid er en ekstra kritisk fase for funksjonshemmet ungdom. I stedet for å få seg en jobb, er det mange som ufrivillig havner i uføretrygd ettersom motbøren på arbeidsmarkedet blir for stor og man møter altfor mange stengte dører, påpeker Oen. - Forhåpentligvis kan prosjektet gi oss ytterligere kunnskap og fungere som et eksempel til etterfølgelse for andre. Fra FFOs side vil både stat, kommune og andre arbeidsgivere bli oppfordret til å følge i HSHs fotspor på dette området, avslutter Oen. 5

6 En besnærende tanke: Som kortvokst kan man bare la legevitenskapen forlenge seg ut problemet. Men legene er mindre entusiastiske enn før; med økt bevissthet rundt komplikasjonene er det nemlig ikke bare bare. Og stadig færre kortvokste velger å forlenge seg. - Av Petter Levin P.t. opererer vi færre enn én kortvokst i året. Riktignok er det ikke unaturlig med en nedgang i antall kortvokstforlengelser i forhold til da operasjonen først ble tilgjengelig for 25 år siden. Den gangen var det et oppdemmet behov og det var nok et etterslep å ta igjen. NiKposten er på Rikshospitalet og snakker med landets fremste kirurger på forlengelse. Dr. Leif Pål Kristiansen innrømmer at man etter hvert er blitt mer og mer klar over alle komplikasjonene som oppstår med operasjonene og konstaterer lakonisk: Euforien har definitivt lagt seg. Dr. Kristiansen eller LPK blant innvidde - vet hva han snakker om. Siden 1992 har han utført forlengelsesoperasjoner. Langt de fleste av benforlengelsene gjøres på normalvokste der eksempelvis en ekstremitet er for kort eller ved feilstillinger i bena. Etter at tilbudet ble tilgjengelig på midten av 80-tallet, er det operert rundt 50 kortvokste ved Rikshospitalet. I tillegg utføres slike inngrep ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Denne typen behandling blir utført av et såkalt deformitetsteam. Foruten kirurgene består teamet av fysioterapeuter, sykepleiere, og ortopediteknikere som bistår i ulike stadier i prosessen. Klinikerne er doktorene Leif Pål Kristiansen og Joachim Horn mens Dr. Harald Steen først og fremst er forskeren, selv om han også deltar i klinikken. Tyske Dr. Horn utgjør det nyeste tilskuddet av trekløveret: Kirurgiteamet: f.v. Dr. Leif Pål Kristiansen og Dr. Joachim Horn er kirurgene mens Dr. Harald Steen først og fremst er ansvarlig for den biomekaniske kompetansen. 6

7 - Det har faktisk mer for seg med forlengelse av pasienter med kortvokstdiagnoser med forventet slutthøyde på 135 enn de som bare blir 115 cm. Dr. Horn påpeker at om du som 115 cm forlenger deg med 15 cm så vil du fremdeles være for kort til å utføre mange praktiske gjøremål. - Kan du derimot bli 150 høy så når du eksempelvis opp til minibanker og kan kjøre vanlig bil. I tillegg vil økt lengde føre til at man blir mindre sliten i knær og hofter når man går trapper eller ved andre daglige gjøremål. Komplikasjoner Men slike operative inngrep er langt fra risikofrie. Dr. Kristiansen kan fortelle at det i snitt oppstår én til to komplikasjoner pr. segment som blir operert (til sammen gjerne fire segmenter: To legger og to lår). I tillegg til infeksjoner som nesten alltid oppstår, kan det eksempelvis oppstå nerveutfall (midlertidig eller permanent) eller ledd som ikke lenger kan strekkes ut. Det rapporteres om forlengelsesområder som ikke gror, eller som gror for fort slik at det må brekkes opp på ny. Det har til og med hendt at apparaturen er tatt av for tidlig. Resultatet er brudd i det pasienten skal belaste det nyopererte benet. I og med at vi tar ett segment av gangen, så er vi jo ikke helt sikre på om sener, nerver og muskler på legg eller lår nr. to tåler å strekkes før vi har nådd samme lengde som det første segmentet. De som er operert får heller ikke alltid tilbake sin eksplosive styrke. Dermed kan mange ikke lenger løpe. De fleste komplikasjonene lar seg likevel korrigere. Hovedmålet med å påstarte forlengelse er slettes ikke å oppnå økt høyde, men å rette opp feilstillinger i bena. For å unngå slitasjeskader er det nemlig viktig at vekten belastes i riktig akse gjennom hofter, knær og ankler. Når man retter opp feilstillinger og likevel må operere, hender det at man gjør forlengelsen på samme tid. Forlengelsen kan gi 5-10 cm i legger og tilsvarende på lårene. Akseavvik Vekten fra kroppen trykker gjennom knoklene. Dersom det er akseavvik kan det føre til leddslitasje. Slike akseavik er en hyppig årsak til operasjon av kostvokste som oftere er hjulbente enn normalbefolkningen. Armer Mange kortvokste opplever dagliglivet dobbelt upraktisk: Ikke bare har man lav kroppshøyde men med korte armer blir rekkevidden ytterligere begrenset. Nå har imidlertid legeteamet ved Rikshospitalet startet med forlengelse av overarmer. Kun to pasienter har hittil latt seg operere og resultatet er oppløftende. Å forlenge armene er en mye enklere prosess enn bena. Det er mindre muskelmasse og kompliserte sener som skal strekkes, og dette gir mindre smerte og færre komplikasjoner. Faktisk kan man forlenge begge armene samtidig. For både armer og ben er det uansett det gunstigste å bli ferdig med siste forlengelsesoperasjon mens pasienten ennå er i puberteten og ikke er helt ferdig eller på slutten av sin naturlige vekst. Tøft for familien Det er ikke bare pasienten som blir berørt i forbindelse med forlengelser som gjerne kan vare ett år pr. segment. LPK kan fortelle om særdeles tøffe tak for hele familien når man skal gjennom en benforlengelse. Ja, påkjenningen kan bli så stor at han har bedt de pårørende rett og slett ta en pause fra hverandre for å komme til hektene. Vi har flere samtaler også med pårørende til den som skal forlenge seg og kobler også inn psykologtjenesten. Forlengelse er en stor påkjenning ikke bare for pasienten som jo opplever veldig store smerter. Også omgivelsene blir berørt når et familiemedlem blir pleietrengende. Etter disse samtalene er det til slutt opp til den enkelte kortvokste og deres familie å ta avgjørelsen på om man skal gjennomføre en forlengelsesoperasjon. I så fall er det godt å vite at man er i hendene på et erfarent team på Rikshospitalet. 7

8 Forlenget H elle Marie Walin Olsen fra Stavern er en aktiv 15 åring. Det har ikke alltid vært slik - mye tid har gått med til smertefulle forlengelser av både armer og ben. Ungjenta regner med å runde 140 cm når hun er ferdig utvokst. 15 av disse har hun fått hjelp til av kirurgi. Allerede som femåring begynte operasjonene. - Jeg var hjulbent og legene måtte rette skjevaksene i bena. Da ble det like gjerne satt i gang en forlengelsesoperasjon og jeg fikk 6 cm ekstra i leggene. Bortsett fra arrene fra inngrepet har Helle få minner fra denne første forlengelsen som mamma og pappa tok initiativet til. Senere var det imidlertid Helle selv som besluttet å strekke lårene. Først den ene høsten hun fylte 10 år. Gjennom sommeren gikk hun med én platåsko før hun gjøv løs på den andre neste høst. Den gang bodde familien Walin Olsen i et hus over flere etasjer og det ble mye bæring på mor og far. - Å forlenge lårene var veldig smertefullt og jeg var så lei og deppa at jeg mest ønsket å ta av meg apparaturen. Men det var absolutt verdt det! Før var det et slit å komme opp og ned av stoler og å gå i trapper. Nå er det enklere og til og med løpingen er blitt bedre, sier Helle entusiastisk. Helle er én av kun to kortvokste i Norge som til nå har forlenget armene. - Å forlenge armene er mye mindre smertefullt enn bena. Det er dessuten en stor fordel at man er mobil mens forlengelsen pågår og man kan ta begge samtidig. Med lengre armer og ben er Helle mer stabil når hun sitter på hesten. Både Helle og hennes to år eldre søster Malene er ihuga ridentusiaster og det var en viktig årsak for Helle til å forlenge seg. Ikke forlenget K ristine Juvet (32) har gjort et bevisst valg når hun ikke forlenget seg. Hun er nybakt mor og som småbarnforeldre flest er livet hektisk. Kristine jobber i en noe redusert stilling rett og slett for å få dagene til å gå opp. - Jeg er fornøyd med at jeg ikke forlenget meg, men det er jo opp til den enkelte ikke sant? Jada, de 10 cm ekstra ville sikkert vært greie å ha. Men samtidig ville ikke livet blitt såååå mye annerledes at jeg syntes det ville være verdt å utsette seg for en slik operasjon, sier Kristine og sikter ikke bare til smertene. - Man vet jo aldri utfallet av forlengelsesoperasjoner og jeg så jo hvordan nære venninner slet med smerter og ikke minst med komplikasjonene. Men dersom det hadde vært en enkel sak og ikke tok så lang tid ville også jeg sikkert ha gjort det. I den viktige ungdomstiden ønsket hun ikke å gå glipp av venner og aktiviteter, noe en slik operasjon hadde krevet. Sosionomen fra Oslo greier seg godt i dagliglivet. Med sine 130 cm kan hennes normalvokste samboer benytte hennes bil dersom han fjerner pedalforlengerne - noe som er gjort i en håndvending. - Jeg angrer ikke på mitt valg. Men når det nå har gått 15 år etter en eventuell forlengelsesoperasjon ville vært aktuell, så hadde vel ikke de årene en slik forlengelse hadde krevet, spilt så stor rolle heller, legger Kristine til. Armer Helle er blant de første i Norge som forlenger armene. Greier seg bra Også uten forlengelse greier Kristine seg bra i dagliglivet 8

9 Operasjonen Er det noe som kan gjøres, er det første mange foreldre til nyfødte kortvokste spør seg og mener er det noe som kan få ham/henne til å bli høyere. Noen kortvokstdiagnoser kan dra nytte av veksthormoner, mens de fleste ikke kan det. Siden midten av 80-tallet er også benforlengelse vært tilgjengelig i Norge. Kortvokste velger gjennom forlengelsesoperasjoner å påføre seg selv en sykdomstilstand over flere år for å oppnå en fremtidig fordel. Årsaker til at man ønsker forlengelse kan være: Medisinske (akseavvik, feilstillinger), Funksjonelle/praktiske (rekker ikke opp: til skranker, kjøkkenbenker, heisknapper o.l. Rekker ikke ned: intimhygiene, til gulvet fra vanlige stoler, til pedaler ved sykling, i bil osv. Mindre belastning ved feks å gå trapper) Psykososiale (opplevelse av å falle utenfor vanlig norm, mindreverdighetsfølelse, erting, depresjoner o.l.) Feiltagelse Den russiske legen Gavril Abromovich Ilizarov ( ) regnes som benforlengelsens far. Oppdagelsen ble gjort etter en pasientfeil. Pasienten ble bedt om å skru apparaturen for å holde bruddstedet sammen. Istedenfor skrudde pasienten feil vei og nytt ben ble dannet. Ilizarovs metode går ut på å kutte over benet og holde bruddstykkene fra hverandre ved hjelp av nagler over og under bruddstedet. Naglene er festet til en bar og pasienten skrur på baren for å trekke benstykkene fra hverandre slik at ny bensubstans kan produseres. En variant av dette er å ha baren inne i knokkelen; en såkalt internal nail. Den russiske legen Gavril Abromovich Ilizarov er regnet som benforlengelsens far. Ilizarovs metode bygger på callutase (callus = nytt benvev, taxis = drag) og baserer seg på kroppens egne helende krefter. Kroppen vår er nemlig så sinnrikt laget at den selv produserer ny bensubstans ved et benbrudd. Ved å kutte benet som skal forlenges og holde benfragmentene fra hverandre, lurer man kroppen til å tro at det er et benbrudd. Dermed blir nytt benvev bygget i bruddstedet. Ved langsomt å trekke bruddstedet fra hverandre kan det lages 1mm nytt ben per dag. Det er pasienten selv som skrur på en utvendig apparatur som trekker på benstumpene til man har nådd ønsket lengde, gjerne 6-8 cm pr. segment i bena (legger og lår). Gjennom tidene er det utprøvd ulike apparater for dette. Rikshospitalet benytter nå en såkalt Spatial frame til forlengelse av bena (se bilde på forsiden). To ringer holder fast benet på hver side av bruddstedet. Mellom ringene går det seks stag som kan justeres og dermed presist bestemme hvilken retning man ønsker å trekke bendelene fra hverandre. Ved armforlengelse benytter man rette barer (såkalt Orthofix). Tidligere benyttet Rikshospitalet apparater der skruing ble gjort av små automatiske motorer. Disse trakk bruddstykkene fra hverandre inkrementelt, slik at man f.eks økte avstanden i bruddstedet med 1/1440 mm i hvert av døgnets 1440 minutter. Slik motorer er ikke tilgjengelig med Spatial frame-apparaturen selv om de ga gode resultater. Forlengelsen er forbundet med mye smerter og komplikasjoner. Det er nødvendig med mye smertestillende medisiner, men de fleste komplikasjonene lar seg korrigere og fører tross alt til få permanente skader. Etter at apparaturen er tatt av, starter måneder med fysioterapi og opptrening. Pr. segment kan hele prosessen gjerne ta opp mot ett år. Forlengelse gjøres både på kortvokste med skjelettsykdom (feks akondroplasi) men også på andre. Pasienter med sykdom opplever imidlertid flere komplikasjoner i forbindelse med forlengelsesoperasjoner enn de som ikke har slike sykdommer. 9

10 Hvis du er funksjonshemmet og søker støtte til bilkjøp, kan svaret være helt avhengig av hvor i landet du bor, har Riksrevisjonen avdekket. Av Gunnar Magnus, Aftenposten F or å teste systemet sendte Riksrevisjonen ut flere helt like saker til de trygdekontorene i fylkene som behandler søknader om bilstøtte. Svarene viste store variasjoner i avgjørelsene. Ingen av sakene ble behandlet likt ved alle kontorene. Noen kontorer avslo søknader, andre innvilget støtte. Beløpene som ble innvilget, kunne variere. I én sak var det enkelte kontorer som ville gi støtte til vanlig personbil, andre til kjøp av spesielt tilrettelagt kassebil. Riksrevisjonen konkluderer med at sakbehandlingen mangler tilstrekkelig kvalitet, fordi den ikke bygger på en tilstrekkelig betryggende og ensartet skjønnsutøvelse. Foto: Tor Erik Mathiesen - Riksrevisjonen mener det er av sentral betyd- Riksrevisjonen mener ulike håndtering av bilstøtteordning har tilfeldighetens slør over seg. ning å sikre at krav om stønad til bil behandles tilnærmet likt, uavhengig av bosted og hvilken saksbehandler som behandler saken, heter det i rapporten om saken. Fylkesvise variasjoner kommer også til uttrykk når det gjelder saksbehandlingstiden. Arbeids og velferdsdirektoratet har innført tidsfrister som skal gjelde for for behandling av minst tre fjerdedeler av sakene, også kalt normtid. For søknad om vanlig personbil er normtiden satt til fire måneder, og for ombygde kassebiler til åtte måneder. For søknader om kassebil har Vestfold, Aust- Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane og Sør- Trøndelag normtid under tre måneder, mens Møre og Romsdal ligger helt oppe i åtte måneder. De beste fylkene har altså en normal saks- 10

11 Av FFO 30. Mars ble den nye FN-konvensjonen for funksjonshemmede signert i New York. Arbeidet med konvensjonen har tatt fire år. Aldri før har en konvensjon på menneskerettighetsområdet tatt så kort tid å forhandle fram. - Dette er en historisk dag for funksjonshemmede over hele verden, og konvensjonen vil bidra til å styrke funksjonshemmedes rettigheter og levekår også i Norge, sier Jarl Ovesen i FFO. Regjeringen vil allerede til høsten legge fram en lov som skal forby diskriminering av funksjonshemmede her i landet. I følge FN lever 650 millioner av verdens befolkning med en funksjonshemning. Konvensjonen slår fast at disse menneskene har de samme fundamentale rettighetene som andre, og at statene forplikter seg til å bekjempe alle typer diskriminering på bakgrunn av funksjonshemning. - Denne konvensjonen må også få konsekven- behandlingstid som ligger godt under halvparten av den tiden verstingene bruker. Riksrevisjonen mener for øvrig at tidsfristene bør strammes inn. Tore Amblie Bjørback, samferdselskonuslent i Norges Handikapforbund, mener rapporten bekrefter hva forbundets medlemmer har ment i mange år. - Det er betryggende å få det verifisert til de grader, sier han. Bjørback vil både kvalitetssikre kompetansen til de ansatte og se nærmere på hvor mye skjønnsutøvelse regelverket skal åpne for. Arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen sier i en uttalelse at han ser alvorlig på Riksrevisjonens rapport. Departementet har pålagt Arbeids og velferdsdirektoratet å utarbeide en handlingsplan med bakgrunn i rapporten. Planen skal inneholde nødvendige tiltak for å rette opp forholdene. ser for norsk lovgivning. Vi er kjent med at Regjeringen nå er i full gang med å utarbeide en Antidiskrimineringslov for funksjonshemmede som skal legges fram for Stortinget til høsten. FFO forutsetter at en slik lov vil forby diskriminering på alle viktig samfunnsom- funksjonshemmedes rettigheter Milepæl: Ny FN-konvensjon sikrer råder, blant annet tilgang til bygg, transportmidler og IKT. I tillegg må den nye loven sette klare tidsfrister for når man skal ha ryddet opp i gamle synder, sier Ovesen. FFO håper at så mange land som mulig av de andre 191 medlemslandene i FN signerer og ratifiserer konvensjonen. - Når den nye FN-konvensjonen nå har blitt framforhandlet på rekordtid er det et uttrykk for stor vilje til forandring. Det er en utålmodighet i verdenssamfunnet for å styrke funksjonshemmedes rettigheter og levekår, sier Ovesen. UD-svar Nord Korea Etter påtrykk fra NiK sendte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon et brev til UD etter oppslag i VG om Nord Koreas massive menneskerettighetsbrudd (ref. NiKposten nr. 3, 2006). Bl. a. skrev VG om tvagssterilisering og at kortvokste ble plassert i leirer. På neste side kan du lese UDs svar der de lovner å følge opp saken både i direkte samtaler med Nord Korea og i ulike internasjonale fora. 11

12 12

13 Med dette inviterast alle medlemmar av NiK til NiK-treff på Quality Hotel & Resort Kristiansand 28. juni til 01. juli 2007 Hotellet ligger i gangavstand frå Sørlandsparken utanfor Kristiansand. Hotellet er eit moderne kurs- og konferansehotell og tilbyr mange aktivitetar. Årsmøtet Treffet Påmelding/ eigenandel Aktivitetar Hugs å ta med På siste dag av treffet vil vi arrangere årsmøte. Saker som ein vil ha behandla på årsmøtet må vera styret i hende seinast 20 dagar før årsmøte (i samsvar med vedtektene). Dette betyr at dersom du har saker du vil ha diskutert og gjort vedtak rundt, må dette vera meldt inn til styret seinast 10. juni Treffet vil bestå av førelesningar der likemenn deltar samt aktivitetar av mange slag. Og sist, men ikkje minst: Sosialt samvær! Har du spørsmål som gjelder påmelding eller sjølve opphaldet kan du ta kontakt med følgjande personar: Reise og opphald: Torild Antonsen tlf: , mob Betaling: Atle Thorsen tlf: , mob Andre spørsmål: Bjørn S Hanto tlf: , mob Spesiell diett eller andre ting som er viktig å gje opplysning om, må noterast på påmeldingsskjemaet. Eigenandelane for treffet er dei same som i fjor: Vaksne: kr. 1000,- Barn 4-12 år: kr. 500,- Barn 0 3 år: kr. 0,- Frist for påmelding er sett til 21. mai Hugs at både påmeldingsskjemaet og innbetalinga av eigenandel må vera sendt innan fristen. Det er mange aktivitetar i og rundt hotellet. HUGS: Aktivitetane er ikkje inkludert i eigenandelen. Følgjande kan nemnast: Utandørs svømmebaseng på hotellet (OBS: fri bruk). Badeplassen Hamresanden ligger ca. 5 km frå hotellet. Kjøpesenter (Sørlandssenteret) ligger ca. 15 min. spasertur frå hotellet. Ridesenter (Epona Ridesenter) ca. 10 min spasertur frå hotellet. Golfbane (Bjåvann Golfklubb) ligger ca. 5 km frå hotellet. Sørlandsparken/Kristiansand Dyrepark, 400 meter frå hotellet. Dersom du har spebarn/småbarn, er det sikkert lurt å ta med babysitter eller liknande dersom du har dette. NiK har noen spill dersom det skulle bli regn.. Det er sikkert greitt for dere som har småbarn å ta med ting ein kan gjere inne dersom regnet skulle slå til (sjansen er klart minimal.). Vi har ein fridag som alle kan nytte slik dei ønsker. Dette betyr at ein må hugse på utstyr til aktivitetar ein kunne tenke seg (bade, ri, osb..) Ta med gammalt tøy, sko, sykkel, skiutstyr osv., tilpassa kortvokste, dere ønskjer å bli kvitt (gi bort, bytte). Vi har alle ting som vi har vokse ifrå som kan nytta. TA DET MED! Symaskin: Vi skal ha eit tema der omsying er fokus. Det hadde vore fint om dei som hadde høve kunne ta med seg eiga symaskin til dette temaet. Reiseveg Fly: Nærmaste flyplass er Kristiansand flyplass, Kjevik. Denne ligger ca. 8 km frå hotellet. Det går flybuss til Arendal som passerer hotellet. Tog: Nærmaste togstasjon er Kristiansand Jernbanest. og ligger 12 km frå hotellet. Buss: Nærmaste bussholdeplass er rett utanfor hotellet (lokalbuss). Bussekspressen langs E18 stanser ved Sørlandsparken (ca. 100 meter frå hotellet). Privatbil: Følgje E18 mot Sørlandsparken. Hotellet ligger ca. 12 km aust for Kristiansand. E18 passerer forbi mellom Hotellet (på sørsida av vegen) og Sørlandsparken (på nordsida av vegen). Når du kommer frå Kristiansand er avkjøringa før du ser hotellet/sørlandsparken. VELKOMEN! Helsing Styret 13

14 Dagsprogram Torsdag 28/06 ANKOMST kl. 13:00 Lunsj kl. 16:00 Informasjonsmøte med presentasjon av alle likemenn i NiK. Presentasjon av Marian Griffhorn. kl. 17:00 Hjelpemidler Bruk/misbruk Innlegg v/ fagperson. Visning av hjelpemidler. kl. 19:00 Middag Fredag 29/06: kl. 08:00 Frukost kl. 10:00 Klær, sko og omsying. Praktiske tips. HAR DU MULIGHET - TA MED SYMASKIN OG TØY SOM DU ØNSKER Å FÅ GJORT NOE MED! kl. 13:00 Lunsj kl 14:00 Trening/forebygging (målgruppe: barn/foresatte). v/ Olga de Vries, Marian Giffhorn, m.fl. kl. 14:00 Kosthold/ernæring (målgruppe: vaksne) v/ Professor Grethe Støa Birketvedt kl. 15:15 Pause kl. 15:30 Kosthold/ernæring (målgruppe: barn/foresatte) v/ Professor Grethe Støa Birketvedt kl 15:30 Trening/forebygging (målgruppe: vaksne). v/ Olga de Vries, Marian Giffhorn, m.fl. kl. 16:45 Pause kl 17:00 Praktisk trening for dei som ønsker det v/ Marian Giffhorn. kl. 19:00 Grillmiddag ved bassenget. Lørdag 30/07 kl. 08:00 Frukost (Dei som har skrive seg på liste for lunsjpakke på fredag, får denne no) FRI HEILE DAGEN til eigne aktivitetar!!!!!! kl 13:00 Lunsj (for dei som ikkje har bedt om lunsjpakke) kl 14:00 Praktisk trening for dei som ønsker det v/ Mariann Giffhorn kl. 17:00 Loddsalget startar. Trekning etter middag. kl. 19:00 Middag. kl. 20:00 Musikk og dans. Søndag 01/07 kl. 08:00 Frukost kl. 10:00 Årsmøte kl 12:00 AVREISE 14

15 PÅMELDINGSSKJEMA FOR NIK-TREFF OG ÅRSMØTE 28. JUNI 01. JULI 2007 Namn Alder (for barn) Eigenandel SUM: Dei som er lista opp har følgjande adresse:.. Postnr.. Stad.. Telefon... E-post adresse:.. Reisemåte: Kommer med bil til Sørlandsparken ca kl... den 28. juni. Ønskjer fly frå... til Kristiansand Flyplass, Kjevik. Ønskjer tog frå..... til Kristiansand Jernbanestasjon. Ønskjer buss frå til Sørlandsparken. Har du spesielle rabattkort på tog/fly/buss? Nr/referanse:.. Dersom det blir sett opp, ønskjer eg/vi å vera med felles transport til Sørlandsparken frå: Kristiansand Flyplass (ja/nei)?. Kristiansand Jernbanestasjon (ja/nei)?. Dersom du/dere har spesielle behov som gjelder transport, kva slags behov?.. Andre spesielle behov/ønskjer (rullestol, einerom, etc.):. (Du må betale eit tillegg på 645 kroner for einerom) Har du behov for diett? I tilfellet kva:. Skjemaet sendast til Torild Antonsen, pr. brev (Krokstien 5d, 1718 Greåker) eller e-post ( Påmelding innan 21. mai 2007 (VIKTIG). Eigenandel betalast innan 21. Mai til: NiK v/atle Thorsen, Urds vei 16a, 4632 Kristiansand. Kontonr

16 NORSK INTERESSEFORENING FOR KORTVOKSTE (NiK), Boks 4568 Torshov, 0404 Oslo. NiK Norsk Interesseforening for Kortvokste Årsmelding for 2006 Styret legger med dette fram for årsmøtet 2007 melding om virksomheten for Styret har i 2006 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjørn S. Hanto Trude Amundsen Atle Thorsen Laila Nortvedt Britt Aabakken Moe Anne Lena Dolmen Torild Antonsen Kjell Myrenget Revisor: Interrevisjon Moss A/S v/ Trine Gulestø. Valgkomitè: Leder Medlemmer Varamedlem Jeanette Skaland Håkon Bjar Petter Levin Astrid Solås Arbeidsfordeling i styret har vært: NiK-posten: FFO: Internasjonal / nordisk kontakt: Kompetanserådet ved TRS: Medlemsarkiv: Informasjon til nye medlemmer: Likemannsansvarlig: Søknad om midler (likemann, etc.): Økonomi: Nik på nett: Petter Levin Bjørn S. Hanto og Trude Amundsen Torild Antonsen og Kjell Myrenget Torill Steen, vara Gjertrud Lovise Tretteteig Bjørn S. Hanto Atle Thorsen Anne Lena Dolmen Kjell Myrenget Atle Thorsen Webmaster Bjørn Skaland. Årsmelding 2006 Side 1 16

17 Aktiviteter år 2006: Styremøter Styret har hatt 6 styremøter: , Scandic Parkveien Oslo, , Quality Hotel Kristiansand, Quality Hotel Kristiansand, Quality Hotel Kristiansand, , Triaden Hotell Lørenskog og 11.11, Quality Hotell Gardermoen. Styret har behandlet 64 saker. Styret har i 2006 prioritert arbeid med Treff og Likemannssamling i 2006 og 2007, samt tilbudet som medlemmene får hos TRS. NIK-treff I 2006 ble treffet og årsmøtet lagt til Quality Hotel Kristiansand. Det var i alt 110 deltakere på treffet. Deltakerne var stort sett fornøyd med innkvartering og program. Enkelte problemer vedrørende rom og arrangement på kvelden er notert og har blitt meldt fra til hotellet. Temaer på treffet var likemannsarbeid, klær, sko og omsying, tannhelse, fysioterapi/trening/ stimulering for kortvokste i alle aldre, ortopedi forlengelse samt innslag fra TRS. Styret har høsten 2006 jobbet med forberedelser til sommer-treff NIK-posten Antall nummer i 2006: 3. Petter Levin er redaktør. Likemannsarbeid Styret har i 2006 arbeidet aktivt med å skolere likemannskorpset. NiK har nå 9 likemenn. Alle NiKs likemenn har vært på likemannskurs i regi av FFO sentralt. NiK har videre arrangert en egen samling for våre likemenn Thon Hotell Triaden, 17-19/ TRS TRS har et kompetanseråd. Alle brukerorganisasjonene på TRS har hver sin representant i rådet. Torill Steen er NiKs representant vara Gjertrud Lovise Tretteberg. NiK var representert på samarbeidsseminaret mellom TRS og brukerforeningene ved Bjørn S. Hanto og Anne Lena Dolmen. TRS etterspør rutinemessig NiK om innspill til neste års TRS-program med mer. TRS var representert på sommertreffet. I 2006 har det foregått brevveksling mellom NIK og TRS vedrørende kommentarer og innspill fra medlemmer. Se NIK-post nr Styret anser kommunikasjon og kontakt med TRS som viktig for å kunne fortsette og videreføre samarbeidet. NiK på nett: Bjørn Skaland er web-master. NiK nås på internett under www kortvokste no. Styret i NiK er ansvarlig for hva som skal legges på våre internettsider, og skal skaffe stoff til Bjørn som gjør det praktiske i forhold til å få det lagt ut. Det viser seg at internett-sidene er mye brukt. De fleste innmeldinger kommer nå pr. nett. Årsmelding 2006 Side 2 17

18 Internasjonalt Styret har en prosess gående vedrørende utarbeidelse av strategi for det internasjonale arbeidet. Ingen besøk til eller fra de danske, finske og svenske kortvokstforeningene i Styret har tatt kontakt med de nordiske organisasjonene vedrørende fremtidig samarbeid. Etter påtrykk fra styret i NiK har FFOs Generalsekretær Liv Arum sendt brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre. I brevet gjøres Gahr Støre oppmerksom på menneskerettighetsbruddene som det Nord-Koreanske regimet gjør seg skyldig i ved å internere kortvokste i leirer. FFO Jeanette Skaland og Bjørn S. Hanto var NiKs representanter på representantskapet i FFO våren Kjell Myrenget og Bjørn S Hanto representerte NiK på representantskapet i FFO høst Styremedlemmer har deltatt på flere konferanser i regi av FFO. NiK er medlem i FFO Ungdom. Kjell Myrenget og Astrid Solås har deltatt på FFO-kurs i prosjektarbeid, , Thon Hotel Triaden, Lørenskog. Regnskapet Regnskapet for 2006 er gjort opp med overskudd kr Overskuddet vil være med på å styrke egenkapitalen. Medlemstall NIK hadde : 266 medlemmer med fulle rettigheter (125 hovedmedlemmer, 54 medlemskap, 87 skoleelever). I tillegg 29 støttemedlemmer. Diverse Det ble avholdt Torgdag (informasjonsdag) på Rikshospitalet Alle TRS 7 foreninger hadde felles stand. Torild Antonsen representerte NiK. Styret i NiK Bjørn S. Hanto Trude Amundsen Atle Thorsen leder Nestleder kasserer Laila Nortvedt Britt Aabakken Moe Anne Lena Dolmen sekretær styremedlem styremedlem. Torild Antonsen Styremedlem Kjell Myrenget Styremedlem Årsmelding 2006 Side 23 18

19 Årsmøtet 2007 Dagsorden: 1. Val av møteleiar 2. Konstituering a. Val av referent og protokollvitne b. Oversikt over frammøte og fullmakter c. Godkjenning av innkalling d. Val av redaksjonskomite og teljekorps 3. Årsmelding Rekneskap Revisors beretning. 5. Budsjett Ungdomstreff/ungdomsarbeid for alle i NiK. Det var for få påmeldte til ungdomstreffet, som etter planen skulle ha blitt gjennomført på Geilo. Ønskjer ein diskusjon rundt kva medlemmane ser for seg / idear. (stad, lengde, innhald, etc.) 7. Innkomne saker: a. Innkomne saker 8. Val av nytt styre for Innstilling frå valkomiteen 9. Val av revisor Innstilling frå valkomiteen 10. Val av ny valkomite for Innstilling frå styret Vedlegg, sak nr.: Sak 2b: Fullmaktsskjema Sak 3 : Årsmelding 2006 Sak 4 : Rekneskap 2006 Sak 5 : Budsjett

20 RESULTAT Regnskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 Driftstilskudd Driftstilskudd paraplyorg Likemannstilskudd generelt Likemannstilskudd arbeid/attføring Stiftelsen Sofies Minde Ny brosjyre (helse og rehab) Kontingent støtteberettigede Kontingent ikke støtteberettigede Egenandeler treff Diverse inntekter Renter Sum inntekter Treff Styremøter Møter/kurs likemann NiK-Posten Møter FFO Nordisk/internasjonalt Møter/Kurs Porto, tlf., gebyr Revisjon Medlemsregister, kontingentinnkrevn. m.v Kontingent FFO Drift paraplyorg (FFO) Kontingert FFO ungdom Rekvisita NiK på nett Ny brosjyre (helse og rehab) Andre kostnader Sum kostnader Resultat BALANSE Aktiva Gjeld/egenkap Fordringer Egenkapital 1/1 Kasse Årets resultat Bank Egenkapital 31/12 Postgiro Kortsiktig gjeld Sum Sum Kristiansand, 10. februar Bjørn Hanto, leder Atle Thorsen, kasserer Britt Jorunn Aarbakken Moe, styremedlem Toril Antonsen, styremedlem Trude Amundsen, nestleder Laila Nordtvedt, sekretær Anne Lena Dolmen, styremedlem Kjell Myrenget, styremedlem

n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2006 23. Årgang

n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2006 23. Årgang n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2006 23. Årgang 2 Lederen Vi mangler begreper. Mange av NiKs medlemmer føler seg nærmere kategorien funksjonsfrisk enn handikappet. Hvordan

Detaljer

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 1-10. årgang 2011 Siv Jorunn Fossum ble hardt skadd: - Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 Skal forske på ungdomsulykker s. 7 LTN-skepsis

Detaljer

nik-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2005 22. Årgang

nik-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2005 22. Årgang nik-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2005 22. Årgang Flere bilder fra årsmøtet finner du på NiKs hjemmesider: www.kortvokste.no 2 Lederen På årsmøtet ble det valgt ny redaktør.

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 4 2013

MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Nora (6) i farta! Pål Eikrem om sin ALS: Gi meg ett minutts pause! TEMA: Fagkonferansen VEIEN VIDERE FOR FFM Tone Edvardsen: Ferietips Leder

Detaljer

Nummer 1 2007 13. årgang

Nummer 1 2007 13. årgang Nummer 1 2007 13. årgang Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen fikk RP-foreningens oppmuntringsstipend. Begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus. INNHOLD 2007 - Året for

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Detaljer

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio nr.3 2011 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig redaktør Leder i LFPS

Detaljer

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Transplantert og i full jobb s. 11 God jul og godt nyttår! Nr. 4 Desember 2013 ISSN 0803-3749 LNTnytt NAVNET ER NYTT. MEN VÅRT ENGASJEMENT

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2004 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Den glemte person ved Huntingtons Chorea s. 4 Nordisk konferanse s. 6 Årsmøte i Kristiansand s. 10 Ny webside s. 15 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM NR. 3-2003

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Endret totalt livsstil etter trafikkulykke. magasin. s. 8-9. Rammet av NAV-rot. Unge og uføre. NTP tar lang tid

Endret totalt livsstil etter trafikkulykke. magasin. s. 8-9. Rammet av NAV-rot. Unge og uføre. NTP tar lang tid magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 3-8. årgang 2009 Endret totalt livsstil etter trafikkulykke s. 8-9 Rammet av NAV-rot Unge og uføre NTP tar lang tid s. 4-6 s. 10-13 s. 16 Vil

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Innhold Leder Side 4 Side 5 Frykter stengte dører for Tromsøs rusavhengige Behandles rusavhengige

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2008 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Fagdag, årsmøte og fylkesledermøte i Tromsø 23. - 25. mai 2008. Se s. 10 Se s. 5 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland Sommeren er her - med et tidsskrift

Detaljer