Bruksanvisning IP-Netzwerktechnik. 8186/ WLAN-tilgangspunkt, UP. 8186/ WLAN-tilgangspunkt PoE, UP. Programvareversjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning IP-Netzwerktechnik. 8186/31-500 WLAN-tilgangspunkt, UP. 8186/41-500 WLAN-tilgangspunkt PoE, UP. Programvareversjon 2.0.0."

Transkript

1 Pos: 2 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === Bruksanvisning 8186/ WLAN-tilgangspunkt, UP 8186/ WLAN-tilgangspunkt PoE, UP Programvareversjon eller høyere

2 Pos: 4 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente @ 1 Bruksanvisning 1 Sikkerhet Forskriftsmessig bruk Miljø Tekniske data og innstillinger Tekniske data Fabrikkinnstillinger Lisenshenvisninger Cyber Security (Nettverkssikkerhet) Oppbygging og funksjon Generell beskrivelse Funksjonsmåter Tilgangspunkt i enkel drift Tilgangspunkt for utvidelse av en installasjon med WLAN Drift av flere tilgangspunkter Økning av WLAN-rekkevidden (med WDS) Økning av WLAN-rekkevidden (uten WDS) Drift av flere tilgangspunkter som adskilte WLAN-nett Rekkevidde til sendeytelsen Montering og elektrisk tilkobling Krav til montøren Montering Elektrisk tilkobling Apparat 8186/ Koble til nettspenningen Tilkobling av nettverkskabel Apparat 8186/ Elektrisk tilkobling Tilkobling av nettverkskabel Igangsetting Første gangs opprettelse av forbindelse Konfigurasjon Generelt Innlogging Passord-innstilling Konfigurasjon system generelt Systeminnstillinger System/System Generelle innstillinger System språk Konfigurasjon status Statusinformasjoner Konfigurasjon nettverk Nettverk IP-innstillinger Nettverk IP-innstillinger innstillinger Nettverk WLAN Nettverk - WLAN-innstillinger Nettverk WLAN-innstillinger apparatkonfigurering generelle innstillinger Nettverk WLAN-innstillinger grensesnittkonfigurering generelle innstillinger Nettverk WLAN-innstillinger apparatkonfigurering generelle innstillinger Nettverk WLAN-innstillinger apparatkonfigurering utvidete innstillinger Grensesnittkonfigurasjon WLAN-kryptering Nettverk diagnoser Konfigurasjon - Tjenester Tjenester Tidskoblingsfunksjon for LAN/WLAN Tjenester Fjernstyring Tjenester Gjeste-forbindelser Innrette gjeste-grensesnitt Bruksanvisning

3 === Ende der Liste für Textmarke TOC === Bruksanvisning Konfigurere gjesteforbindelser Konfigurasjon system sikringer/oppdateringer System backup/software-oppdatering Lagre/gjenopprette Installere ny fastvare Ny oppstart Utmelding Konfigurasjon ekspertinformasjon Ekspert diagram LAN WLAN Betjening Styre WLAN-tilgangspunkt via UDP Lysdiodenes betydning (kun apparat 8186/31-500) Nullstillingsfunksjoner for apparat 8186/ Nullstille til fabrikkinnstilling Fullstendig nullstilling Nullstillingsfunksjoner for apparat 8186/ Nullstille til fabrikkinnstilling Fullstendig nullstilling Utbedring av feil Ordliste Bruksanvisning

4 Pos: 7 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit @ 1 Pos: 9 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Sonstige Bereiche/Bestimmungsgemaesser Gebrauch - @ 1 Pos: 10.2 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis @ 1 Pos: 11 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Sikkerhet Pos: 6 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Sikkerhet Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare og brannfare pga. elektrisk spenning på 230 V. Arbeid på 230 V-nett må kun utføres av elektriker! Koble fra nettspenningen før montering / demontering! Pos: 8 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bestimmungsgemäßer Forskriftsmessig bruk Dette apparatet har tre driftstyper. Det kan enten benyttes som tilgangspunkt (accesspoint) for apparater med trådløs kommunikasjon, eller som repeater for å øke rekkevidden i WLAN-nettverket. I tillegg kan det kobles til som WLAN-adapter via Ethernet til apparater som ikke har en egen WLAN-tilkobling. For innstilling av apparatet er det nødvendig med et ekstern apparat, f.eks. en laptop. Apparatet må kun installeres i tørre rom innendørs. Pos: 10.1 /Layout bis /Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U Miljø Tenk på å beskytte miljøet! Brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Apparatet inneholder verdifulle råstoffer som kan brukes på nytt. Lever derfor apparatet inn på et gjenvinningsanlegg. Pos: 10.3 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung @ 1 Alle forpakningsmaterialer og apparater er utstyrt med merking og godkjenningsmerker for korrekt og forskriftsmessig avhending. Lever forpakningsmateriale og elektroniske apparater og tilhørende komponenter inn ved autoriserte innsamlingssteder eller avfallshåndteringsfirmaer. Produktene overholder de lovpålagte kravene, særlig loven om elektriske og elektroniske apaprater og REACHdirektivet. (EU-direktiv 2002/96/EF WEEE og 2002/95/EF RoHS) (EU-REACH-direktiv og lov om gjennomføring av forskriften (EF) nr.1907/2006) Bruksanvisning

5 Tekniske data og innstillinger Pos: 12 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S - T/Technische Daten und Tekniske data og innstillinger Pos: 14 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Technische Daten/Sonstige Bereiche/Technische Daten Tekniske data Generelt Funksjonsmåter: Tilgangspunkt, tilgangspunkt (WDS/repeater), klient (WDS), klient (Relayd) Mekaniske egenskaper Mål (L x B x H): 80 x 80 x 50 mm For montering i vanlig dype innfellingsbokser, utenpåliggende bokser og hulveggbokser. Kapslingsgrad: IP 20 Temperaturområde drift: C Tilkoblinger: RJ 45 (10 / 100 Mbit/s) Skruekontakter Datahastigheten er 10 / 100 Mbit/s ved alle tilkoblinger Elektriske egenskaper Strømforsyning: 8186/ V AC, Hz 8186/ V, PoE Inngangseffekt: 8186/ ,8 W 8186/ W WLAN-egenskaper Trådløst område 2,4 GHz Trådløse hastigheter: maksimal 150 Mbit/s Trådløsstandard: IEEE b / g / n Sikkerhet og kryptering: WEP, WPA, WPA2 Bruksanvisning

6 Pos: 15 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Tekniske data og innstillinger 4.2 Fabrikkinnstillinger Leveringstilstand System/administrasjon: Passord admin System/System: Vertsnavn ABB-WLAN-AP UDP-port ingen Nettverk/LAN/innstillinger: Protokoll static address IPv4 address IPv4 netmask IPv4 gateway ingen DNS-server ingen Nettverk/WLAN/innstillinger: WLAN-nettverket er aktivert ja Kanal auto Sendeytelse 100 % ESSID ABB WLAN AP Modus Tilgangspunkt Skjule ESSID nei Nettverk/WLAN/utvidete innstillinger: Modus auto HT-modus 20 MHz Nettverk/WLAN/WLAN-kryptering: Kryptering WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed Mode Cipher auto Nøkkel PleaseChange Nettverk/diagnoser: Ping ingen Notater Egne innstillinger Bruksanvisning

7 Pos: 19 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Lisenshenvisninger Pos: 16 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Lisenshenvisninger Pos: 18 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Linzenzhinweise/Lizenzhinweise @ 1 Deler av fastvaren er underlagt GNU General Public License. Lisensinformasjon Dette produktet inneholder programvare fra tredjeanbydere under lisensbetingelsene til GNU General Public License. Du kan endre eller fordele denne gratisprogramvaren under betingelsene i GNU General Public License. Kildekodens tilgjengelighet På forespørsel sender vi deg hele kildekoden til den GNU General Public License-lisensierte programvaren inklusive alle Scripts, for å styre kompilering og installasjon av driveren. Du kan også laste ned disse i E- katalogen (www.busch-jaeger-catalogue.com). Bruksanvisning

8 Pos: 22 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Cyber Security (Nettverkssikkerhet) Pos: 20 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/M Cyber Security (Nettverkssikkerhet) Pos: 21 /Layout bis /Online-Dokumentation @ 1 Dette produktet ble utviklet for forbindelse med et nettverksgrensesnitt og for kommunikasjon av informasjon og data via dette nettverksgrensesnittet. Det er ditt ansvar alene å opprette en sikker forbindelse mellom produktet og nettverket ditt eller (eventuelt) et annet nettverk og kontrollere det regelmessig. Du må iverksette egnede tiltak (f.eks. installasjon av brannmurer, bruk av autentiseringstiltak, datakryptering, installasjon av antivirus-programmer osv.) for å beskytte produktet, nettverket, dets system og grensesnittet mot alle typer sikkerhetsskader, uautorisert tilgang, feil, innbruddsforsøk, informasjonslekkasje og/eller tyveri av data eller informasjon. ABB og tilsluttede foretak er ikke ansvarlig for skader og/eller tap i forbindelse med sikkerhetsskader, uautorisert tilgang, feil, innbruddsforsøk, informasjonslekkasjer og/eller tyveri av data eller informasjon. Bruksanvisning

9 Oppbygging og funksjon Pos: 23 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Aufbau und Oppbygging og funksjon Pos: 25 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Aufbau und Funktion/Sonstige Bereiche/Funktionen Generell beskrivelse WLAN-tilgangspunktet gir et utmerket alternativ for å oppfylle kravene til moderne nettverksinfrastruktur i henhold til DIN og RAL-RG 678, uten at det går på bekostning av den fleksible bruken av moderne, mobile teknologier som f.eks. nettbrett eller bærbare PC-er, og at den trådløse datahastigheten begrenses. I tillegg fungerer WLAN-tilgangspunkt som en normal databoks med RJ45-uttak for en vanlig datasluttbruker (datahastighet opp til 100 Mbit/s). WLAN-tilgangspunktet kan forbindes med det interne datanettverket via en klassisk nettverkskabel. WLANrekkevidden kan tilpasses egenskapene til rommet og begrenses til rommet. Dermed oppstår det effektive romradioceller som sikrer maksimal radiobåndbredde innenfor rommet, og som arbeider med liten inngangseffekt og lite stråling. På grunn av det lave energibehovet og dermed den lave radioutstrålingen, unngår man i stor grad avgrensingsproblemer mellom enkelte tilgangspunkter og overkoblinger av WLAN-områder og tap av datahastighet. 7.2 Funksjonsmåter Tilgangspunkt i enkel drift Internet WLAN access point, FM Router Fig. 1: Internett-tilkobling av sluttbrukere i huset via WLAN og RJ45-kontakt Fastkablet nettverkstilkobling Grensesnitt til LAN/internett Modus Tilgangspunkt SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal 1-13 Bruksanvisning

10 Oppbygging og funksjon Tilgangspunkt for utvidelse av en installasjon med WLAN Internet Router Splitter WLAN access point, FM Fig. 2: Internett-tilkobling av sluttbrukere via WLAN ved bruk av tilgjengelig installasjon med patch-kabel. Modus Tilgangspunkt SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal 1-13 Bruksanvisning

11 Oppbygging og funksjon Drift av flere tilgangspunkter Internet Router WLAN access point, FM Switch 1) WLAN access point, FM 2) to further WLAN access points, FM Fig. 3: Drift av flere WLAN-tilgangspunkter via en switch Fastkablet nettverkstilkobling Grensesnitt til LAN/internett (1) Modus Tilgangspunkt SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal 1-13 (2) Modus Tilgangspunkt SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg eller roaming Kanal 1-13 Bruksanvisning

12 WDR Fernsehen 12:59 WDR Fernsehen 12:59 Bruksanvisning Oppbygging og funksjon Økning av WLAN-rekkevidden (med WDS) WLAN access point, FM Base station (ESSID) WLAN access point, FM Client (ESSID (EESSIDand and BSSID) (BSSID) Internet Router Fig. 4: Forbindelse av to nettverkssegmenter via WLAN Økning av rekkevidden til WLAN-apparater Grensesnitt til LAN/internett Basestasjon: Modus Tilgangspunkt (WDS / Repeater) SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal 1-13 Klient: Nettverksgrensesnitt 1 Modus Klient (WDS) SSID Fra basestasjon IP x.y Kryptering Fra basestasjon Kanal Fra basestasjon Modus SSID IP Kryptering Kanal Nettverksgrensesnitt 2 Tilgangspunkt Fritt valg eller roaming Automatisk Fritt valg eller roaming Automatisk Bruksanvisning

13 Oppbygging og funksjon Basestasjonen og klienten må ha samme SSID. IP-adressen må ligge i det samme området, f.eks x. Krypteringen må være lik. MAC-adressen til basestasjonen må legges inn i klienten i feltet BSSID. Anvisning Begge apparatene må enten være et WLAN-tilgangspunkt eller støtte WDS-standarden. Bruksanvisning

14 WDR Fernsehen 12:59 Bruksanvisning Oppbygging og funksjon Økning av WLAN-rekkevidden (uten WDS) Router (ESSID) 1) WLAN access point, FM Client (ESSID and BSSID) (BSSID) Internet 2) Fig. 5: Tilkobling av sluttbrukere på en WLAN-router Økning av rekkevidden til WLAN-apparater Grensesnitt til LAN/internett 1) Router: Modus Tilgangspunkt SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal ) Klient: Nettverksgrensesnitt 1 Modus Klient (Relayd) SSID Fra basestasjon IP x.y Kryptering Fra basestasjon Kanal Fra basestasjon Modus SSID IP Kryptering Kanal Nettverksgrensesnitt 2 Tilgangspunkt Fritt valg eller roaming x.y Fritt valg eller roaming Automatisk Bruksanvisning

15 Oppbygging og funksjon Basestasjonen og klienten må ha samme SSID. IP-adressen må ligge i det samme området, f.eks x. Krypteringen må være lik. MAC-adressen til basestasjonen må legges inn i klienten i feltet BSSID. Anvisning Denne funksjonsmåten kan brukes ved bruk av forskjellige apparater eller når WDS-standarden ikke støttes av routeren. Bruksanvisning

16 Oppbygging og funksjon Drift av flere tilgangspunkter som adskilte WLAN-nett Room 3 WLAN access point, FM Access point (ESSID 2) Room 2 WLAN access point, FM Client (ESSID 1) Room 1 Internet Router WLAN access point, FM Base station (ESSID 1) Fig. 6: Bruksanvisning

17 Oppbygging og funksjon Bruk av internett i flere rom via WLAN Grensesnitt til LAN/internett Samme SSID for klient og basestasjon (rom 1 og 2) Annen SSID for rom 3 Samme kryptering i alle rom Samme område for IP-adresse for klient og basestasjon (rom 1 og 2) Rom 3: Modus Kun tilgangspunkt mulig Rom 2: Modus Klient (WDS) med virtuelt tilgangspunkt (se også kapittel 7.2.4) Rom 1: Modus Tilgangspunkt (WDS) SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal 1-13 Bruksanvisning

18 Pos: 26 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Oppbygging og funksjon 7.3 Rekkevidde til sendeytelsen Rekkevidden til sendeytelsen er blant annet avhengig av bygningsmessig infrastruktur. Tilpass plasseringen av WLAN-tilgangspunktet til rommets egenskaper. Grafikken vises for et eksempel med betongvegger mottakseffekten avhengig av sendeeffekten og avstanden til WLAN-tilgangspunkt. 49 % transmitter power 100 % transmitter power ahead (in the room) ahead (in the room) metre metre behind (in the wall) behind (in the wall) Fig. 7: Forklaring > 70 dbm Mottak mulig dbm Godt til middels mottak 0 60 dbm Svært godt til godt mottak Bruksanvisning

19 Pos: 28 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Niederspannungs- und 230 @ 1 Pos: 30 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Montering og elektrisk tilkobling Pos: 27 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/M - O/Montage und elektrischer Montering og elektrisk tilkobling Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare pga. elektrisk spenning på 230 V ved kortslutning på lavspenningsledningen. Lavspennings- og 230 V-ledninger må ikke legges sammen i én UP-boks! Pos: 29 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit Krav til montøren Advarsel Elektrisk spenning! Du må kun installere apparater hvis du har nødvendig elektroteknisk kunnskap og erfaring. Feil installasjon medfører fare både for ditt eget liv og for brukerne av det elektriske anlegget. Ikke forskriftsmessig installasjon kan føre til alvorlige materielle skader, f.eks. brann. Nødvendig fagkunnskap og betingelser for installasjonen er minimum: Bruk de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Frikobling 2. Sikre mot utilsiktet innkobling 3. Fastsett spenningsfrihet 4. Jorde og kortslutte 5. Dekk til eller isoler deler i nærheten som står under spenning. Bruk egnet personlig verneutstyr. Bruk kun egnede verktøy og måleapparater. Kontroller hvilken type spenningsforsyningsnettet er (TN-system, IT-system, TT-system) for å sikre tilhørende tilkoblingsbetingelser (klassisk nulling, jording, nødvendige sikkerhetstiltak osv.). Bruksanvisning

20 Pos: 33 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Elektrischer 1 Pos: 35 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Anschluss/Sonstige Bereiche/Anschluss Bruksanvisning Montering og elektrisk tilkobling Pos: 31 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M Montering Pos: 32 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Montage/alle Geräte/Montage - UP-, AP- und @ 1 Apparatet skal bare monteres i vanlig dype UP-, AP-, og hulveggbokser. 8.3 Elektrisk tilkobling Apparat 8186/ Koble til nettspenningen Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare i forbindelse med elektrisk strøm. Ved alle monteringsarbeider kobler du først ut nettspenningen! Advarsel Arbeider på forsyningsnettet må bare utføres av autoriserte elektrikere. Koble til nettspenningeen på klemmene. For å unngå forstyrrelser på nettverket må du koble fra strømforsyningen til aktive komponenter, samt sluttapparater (PC-er osv.) fra strømforsyningene til andre forbrukere (f. eks. radio). Bruk effektbryter eller sikringsautomat og evt. et egnet overspenningsvern (C-avleder). Fig. 8: Koble til nettspenningen * Effektbryter eller sikringsautomat. Bruksanvisning

21 Pos: 36 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Montering og elektrisk tilkobling Tilkobling av nettverkskabel 1. Trekk kabelen ovenfra inn i monteringsboksen. Bruk utelukkende apparat-forbindelsesbokser! 2. Forkort kabelen slik at den stikker 90 mm inn i boksen. 3. Avisoler kabelen på ca. 80 mm. 4. Sett WLAN-tilgangspunktet inn i boksen. 5. Trekk av den 5-polet skrueklemmeblokken. Legg opp lederne i henhold til fargekodene. Fig. 9: Skrueklemmeblokk Klemmer Skjerm 6 oransje Terminal 3 Hvit Assignment 2 Grønn 1 Hvit Fig. 10: Fargekode Colour code Pass samtidig på følgende punkter: Oppretthold parskjermingen og boringen så lenge som mulig. Vri hele skjermen. Bruk evt. en 1-mm lederhylse. Vær oppmerksom på utlegget i rangeringsfeltet og på boksen. 6. Sett klemmeblokken på skrueklemmen. 7. Kontroller installasjonen ved hjelp av lysdiodene (se kapitlet "Lysdiodenes betydning (kun apparat 8186/31-500)" på side 45) og monter dekslet. Apparatet er nå driftsklar drift med fabrikkinnstillingene. Bruksanvisning

22 Pos: 39 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Montering og elektrisk tilkobling - Pos: 38 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Anschluss/Sonstige Bereiche/Anschluss Apparat 8186/ Elektrisk tilkobling For å unngå forstyrrelser på nettverket må du koble fra spenningsforsyningen til aktive komponenter, samt sluttapparater (PC-er osv.) fra spenningsforsyningene til andre forbrukere (f. eks. radio). Bruk effektbryter eller sikringsautomat og evt. et egnet overspenningsvern (C-avleder) Tilkobling av nettverkskabel 1. Trekk kabelen ovenfra inn i monteringsboksen. Bruk utelukkende apparat-forbindelsesbokser! 2. Forkort kabelen slik at den stikker 90 mm inn i boksen. 3. Avisoler kabelen ca. 80 mm. 4. Sett WLAN-tilgangspunktet inn i boksen. 5. Trekk av den 9-polet skrueklemmeblokken. Legg opp lederne i henhold til fargekodene. Fig. 11: Skrueklemmeblokk Klemmer Skjerm 8 Brun 7 Hvit/Brun 5 Hvit/Blå 4 Blå 6 Grønt 3 Hvit/Grønn 2 Oransje 1 Hvit/Oransje Colorcode Terminal Assignment Fig. 12: Fargekode Data Pass samtidig på følgende punkter: Oppretthold parskjermingen og boringen så lenge som mulig. Vri hele skjermen. Bruk evt. en 1-mm lederhylse. Vær oppmerksom på utlegget i rangeringsfeltet og på boksen. 6. Sett klemmeblokken på skrueklemmen. 7. Kontroller installasjonen ved hjelp av lysdiodene (se kapitlet "Lysdiodenes betydning (kun apparat 8186/31-500)" på side 45) og monter dekslet. Apparatet er nå klar til drift med fabrikkinnstillingene. Bruksanvisning

23 Pos: 43 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Igangsetting Pos: 40 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Igangsetting Pos: 42 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Inbetriebnahme/Sonstige Bereiche/Inbetriebnahme Første gangs opprettelse av forbindelse Vi anbefaler at første gangs forbindelse til WLAN-tilgangspunktet opprettes via RJ45-kontakt. Forbindelse via RJ45-kontakten For å opprette forbindelsen via RJ45-kontakten forbinder du din PC via en nettverkskabel med WLANtilgangspunktet. Foreta følgende innstillinger av TCP/IP på nettverksadapteren til konfigurasjons-pc-en (eller nettbrett eller smarttelefoner) TCP/IP-innstillinger for: Bruk statisk IP-adresse, for eksempel x, hvor x må ligge mellom 2 og 255. Nettverksmaske WLAN-tilgangspunktet kan nå nås via en nettleser via adressen Forbindelse via WLAN For å opprette forbindelsen via WLAN, velg nettet med SSID "ABB WLAN AP". WPA2-nøkkelen er "PleaseChange"; vi anbefaler at dette endres så snart som mulig (se kapittel "Grensesnittkonfigurasjon WLANkryptering" på side 35). Foreta følgende innstillinger av TCP/IP på nettverksadapteren til konfigurasjons-pc-en (eller nettbrett eller smarttelefoner): Bruk statisk IP-adresse, for eksempel x, hvor x må ligge mellom 2 og 255. Nettverksmaske WLAN-tilgangspunktet kan nå nås via en nettleser via adressen Konfigurering via bakover-lan-grensesnittet Hvis du vil konfigurere WLAN-tilgangspunktet via bakover-lan-grensesnitt, må det på routeren og på konfigurerings-pc-en være innstilt nettmaske WLAN-tilgangspunktet kan nå nås i ditt nettverk via adressen Bruksanvisning

24 Igangsetting Pos: 45 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Inbetriebnahme/Sonstige Bereiche/Konfiguration xxx Konfigurasjon Generelt Via web-grensesnittet kan du konfigurere WLAN-tilgangspunktet og tilpasse det til dine behov. I tillegg til endring av passordet (se kapitlet "Passord-innstilling" på side 25) må man også endre nøkkelen i grensesnittkonfigureringen til WLAN-nettverket (se kapitlet "Nettverk WLAN-innstillinger apparatkonfigurering generelle innstillinger" på side 32). I tillegg skal man foreta en tilpasning til ditt nettverk og legg derfor inn Gateway og DNS-server til din ruter for internett-tilgang (se kapitlet "Nettverk IP-innstillinger" på side 28). Anvisning Husk at endrede innstillinger må lagres før du går ut av brukersiden via knappen "Lagre & Bruk". Hvis ikke, blir ikke endringene tatt i bruk av WLAN-tilkoblingspunktet. Etter endringer på IP-adresseinnstillingene, på SSID-en eller WLAN-krypteringen blir forbindelsen mellom datamaskin og WLAN-tilkoblingspunktet under bestemte forhold koblet fra og må bygges opp igjen fra datamaskinen. Bruksanvisning

25 Igangsetting Innlogging Fig. 13: Legg inn passordet (i leveringstilstanden "admin") og logg på Passord-innstilling Fig. 14: Via menyen "System/Administrasjon" går du til passordinnstillingen til WLAN-tilgangspunktet. Øk tilgangsbeskyttelsen gjennom innstillingen av et individuelt passord. Ved å klikke på den grønne pilen kan du gjøre passordet synlig. Bekreft passordet og lagre det under "Lagre og bruk". Bruksanvisning

26 Igangsetting 9.3 Konfigurasjon system generelt Systeminnstillinger Systeminnstillingene gjelder for alle driftstyper og kan endres i menyen "System" System/System Generelle innstillinger For å kunne registrere WLAN-tilgangspunktet, i ditt nettverk legger du inn et individuelt, entydig navn under "Vertsnavn" (ved levering "ABB-WLAN-AP"). Navnet må starte med en bokstav og skal ikke inneholde noen mellomrom. Ugyldige innlegginger merkes med rødt. Endringene som er gjort blir overført med "Lagre og bruk". Endre evt. den forhåndsinnstilte tidssonen. Dessuten kan du synkronisere tidsinnstillingen via forskjellige servere. Etter endring av vertsnavnet må man gjennomføre en nystart. Dette gjøres ved å klikke på "Omstart" og i vinduet som åpnes klikker man på "Utfør omstart". Ny oppstart tar omtrent ett minutt. Fig. 15: Bruksanvisning

27 Igangsetting System språk Fig. 16: Betjeningsoverflaten vises på tysk eller engelsk. Med "Lagre og bruk" blir den gjennomførte innstillingen overført. 9.4 Konfigurasjon status Statusinformasjoner Fig. 17: Under "Status" vises de aktuelle verdiene til systemet og hvilke apparater som er forbundet med WLANtilgangspunktet. For konfigureringen har du dermed f.eks. informasjon om kanal og om påloggete stasjoner. Hvis flere stasjoner er pålogget i et nettverk, velger WLAN-tilgangspunktet automatisk den med det sterkeste signalet. En mottakseffekt på 20 % må ikke underskrides, dette for å sikre en sikker dataoverføring. I tillegg til tilgangspunktets modell kan du her også lese av fastvareversjonen. Bruksanvisning

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6474 -- BJE @ 21\mod_1327584841880_150251.docx @ 160762 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

USB-nettdelsinnsats. 6472 U-500 USB-nettdelsinnsats 2373-1-8022 14.06.2012

USB-nettdelsinnsats. 6472 U-500 USB-nettdelsinnsats 2373-1-8022 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6472 @ 20\mod_1327581584677_150251.docx @ 160750 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8022

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_150251.docx @ 205612 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8315

Detaljer

USB-tilkoblingsboks 2373-1-7882 16.04.2012

USB-tilkoblingsboks 2373-1-7882 16.04.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck USB-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927957724_150251.docx

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-forsterker 8208-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-forsterker 8208-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_150251.docx @ 205174 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8311

Detaljer

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-tilkoblingsboks Kat. 5e, Kat. 6 A iso

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-tilkoblingsboks Kat. 5e, Kat. 6 A iso Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck Kompakt-Universal-Anschlussdosen @ 23\mod_1333110220663_150251.docx

Detaljer

Bruksanvisning IP-Netzwerktechnik. 8186/31-500 WLAN-tilgangspunkt, UP Programvareversjon 1.0.0.3 2373-1-7967 04.04.2014

Bruksanvisning IP-Netzwerktechnik. 8186/31-500 WLAN-tilgangspunkt, UP Programvareversjon 1.0.0.3 2373-1-7967 04.04.2014 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 8186-31 @ 38\mod_1386240204434_150251.docx @ 300986 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7967

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Infoline. 1510 UC-500 Oppkallssett for handicap-wc. 2373-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-Infoline. 1510 UC-500 Oppkallssett for handicap-wc. 2373-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_150251.docx @ 217344 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8322 Rev. 01

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_150251.docx @ 232631 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8140

Detaljer

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_150251.docx @ 209487 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7953

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012 Pos: 3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6179 - IR-Handsender ABB_KNX @ 31\mod_1349867179249_150251.docx @ 243009 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

Busch Dimmer. Busch-Universal-Drehdimmer Innsats 6591 U-101-500 2373-1-7868 29.03.2012

Busch Dimmer. Busch-Universal-Drehdimmer Innsats 6591 U-101-500 2373-1-7868 29.03.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6591 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333088838540_150251.docx @ 207032 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

ABB-Welcome M. M2302 Gateway VER:1.0 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2302 Gateway VER:1.0 22.09.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515 2373-1-8646 17.11.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome Telefon-gateway 83350-500 83350-515 Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Miljø 3 2.1 Avhending 3 3 Tekniske data 4 4 Generell beskrivelse 5 4.1 Ordliste 5 4.2 Funksjonsmåte

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Jalousiecontrol II. Innmonteringsinnsatser 6418 U-500 Persienne-basisinnsats. 2373-1-8294 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-Jalousiecontrol II. Innmonteringsinnsatser 6418 U-500 Persienne-basisinnsats. 2373-1-8294 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/ti mer/titelbl att 6418 @ 26\mod_1343822459719_150251.docx @ 226537 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-8294

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 2373-1-8136 Rev. 01 11.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 2373-1-8136 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6747 WaveLINE @ 28\mod_1347265067099_150251.docx @ 232473 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8136

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2373-1-8139 Rev. 01 11.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2373-1-8139 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847-6867-MasterLINE -- BJE @ 24\mod_1338458140180_150251.docx @ 214607 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 UP-sensorer 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500 2373-1-7860 29.03.

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 UP-sensorer 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500 2373-1-7860 29.03. Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6810-21x -- ABB @ 23\mod_1333096862857_150251.docx @ 207218 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

2373-1-8651 15.12.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul

2373-1-8651 15.12.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul 2373-1-8651 15.12.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Forskriftsmessig bruk 3 3 Miljø 3 3.1 Avhending

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Funkcontrol. Busch-Ferncontrol IR IR-Dimmer 6045-500 IR-innbyggingsmottaker 6045 E-101-500. 2373-1-7919 Rev. 01 17.12.

Betjeningsanvisning Busch-Funkcontrol. Busch-Ferncontrol IR IR-Dimmer 6045-500 IR-innbyggingsmottaker 6045 E-101-500. 2373-1-7919 Rev. 01 17.12. Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN )/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6045 @ 21\mod_1330944547416_150251.docx @ 200936 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7919

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4. 2373-1-8368 21.08.2013 Betjeningsanvisning Busch- 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch- 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1094.1097 UTA-500 1095 UF-500. 2373-1-8290 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1094.1097 UTA-500 1095 UF-500. 2373-1-8290 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/t emper aturregler/titelbl att 1094...1097 @ 26\mod_1342698041601_150251.docx @ 224309 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

KNX. Universaldimmer. transformatorer. geb ich

KNX. Universaldimmer. transformatorer. geb ich geb ich 2373-1-7818 Rev. 02 05.2012 KNX teknisk håndbok BB i-bus KNX 1-4-dobbel 6197/12-101-500 1-4-dobbel 6197/13-101-500 1-4-dobbel 6197/15-101-500 1-6-dobbel 6197/14-101-500 Enkel 6197/52-101-500 Enkel

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA)

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA) Routeren du har fått fra oss skal være ferdig konfigurert. Du kan gjøre endringer ved å følge denne brukerveiledningen. Alle endringer gjøres på eget ansvar. Vi anbefaler at du kobler en PC direkte i routeren

Detaljer

Teknisk håndbok Bevegelsesmelder

Teknisk håndbok Bevegelsesmelder 2373-1-8565 03.07.2014 Teknisk håndbok Bevegelsesmelder MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig bruk 5 2.3 Ikke tiltenkt

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer Styringskomponent 6597-500. 2373-1-7945 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer Styringskomponent 6597-500. 2373-1-7945 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6597 -- BJ E @ 22\mod_1332144248795_150251.docx @ 204323 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7945

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Facility Pilot Server. Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Facility Pilot Server. Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB. Facility Pilot Server Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Facility Pilot Server Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett AirLink 7000AC v1 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 7000ACv1 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Norsk versjon LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Denne installasjonsprosedyren vil vise deg trinn for trinn hvordan du setter opp ruteren

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Minnets tastkontroll 6550 U-101-500 6550-500. 2373-1-7933 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Minnets tastkontroll 6550 U-101-500 6550-500. 2373-1-7933 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6550 @ 22\mod_1331881639539_150251.docx @ 203345 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7933

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Hurtigstart AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 6519 U-500 6513 U-102-500 6513-102-500. 2373-1-7925 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 6519 U-500 6513 U-102-500 6513-102-500. 2373-1-7925 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN )/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6513/6519 @ 21\mod_1331117836768_150251.docx @ 201740 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7925

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-Gateway 2373-1-8354 04.07.2013

Bruksanvisning Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-Gateway 2373-1-8354 04.07.2013 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt - 83341 - ABB @ 36\mod_1370935982690_150251.docx @ 296880 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikasjonsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 er utviklet for bruk til luftbehandlingsaggregatet GOLD versjon 4, A og B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Detaljer

Lynx 7000 avansert oppsett

Lynx 7000 avansert oppsett Lynx 7000 avansert oppsett I denne manualen finner du avansert oppsett som åpning av porter i brannmuren, bruk USB HDD, båndbreddekontroll, oppsett av AP etc. Oppsett av IP-adresse reservasjon...2 Oppsett

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer