Bruksanvisning IP-Netzwerktechnik. 8186/ WLAN-tilgangspunkt, UP. 8186/ WLAN-tilgangspunkt PoE, UP. Programvareversjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning IP-Netzwerktechnik. 8186/31-500 WLAN-tilgangspunkt, UP. 8186/41-500 WLAN-tilgangspunkt PoE, UP. Programvareversjon 2.0.0."

Transkript

1 Pos: 2 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === Bruksanvisning 8186/ WLAN-tilgangspunkt, UP 8186/ WLAN-tilgangspunkt PoE, UP Programvareversjon eller høyere

2 Pos: 4 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente @ 1 Bruksanvisning 1 Sikkerhet Forskriftsmessig bruk Miljø Tekniske data og innstillinger Tekniske data Fabrikkinnstillinger Lisenshenvisninger Cyber Security (Nettverkssikkerhet) Oppbygging og funksjon Generell beskrivelse Funksjonsmåter Tilgangspunkt i enkel drift Tilgangspunkt for utvidelse av en installasjon med WLAN Drift av flere tilgangspunkter Økning av WLAN-rekkevidden (med WDS) Økning av WLAN-rekkevidden (uten WDS) Drift av flere tilgangspunkter som adskilte WLAN-nett Rekkevidde til sendeytelsen Montering og elektrisk tilkobling Krav til montøren Montering Elektrisk tilkobling Apparat 8186/ Koble til nettspenningen Tilkobling av nettverkskabel Apparat 8186/ Elektrisk tilkobling Tilkobling av nettverkskabel Igangsetting Første gangs opprettelse av forbindelse Konfigurasjon Generelt Innlogging Passord-innstilling Konfigurasjon system generelt Systeminnstillinger System/System Generelle innstillinger System språk Konfigurasjon status Statusinformasjoner Konfigurasjon nettverk Nettverk IP-innstillinger Nettverk IP-innstillinger innstillinger Nettverk WLAN Nettverk - WLAN-innstillinger Nettverk WLAN-innstillinger apparatkonfigurering generelle innstillinger Nettverk WLAN-innstillinger grensesnittkonfigurering generelle innstillinger Nettverk WLAN-innstillinger apparatkonfigurering generelle innstillinger Nettverk WLAN-innstillinger apparatkonfigurering utvidete innstillinger Grensesnittkonfigurasjon WLAN-kryptering Nettverk diagnoser Konfigurasjon - Tjenester Tjenester Tidskoblingsfunksjon for LAN/WLAN Tjenester Fjernstyring Tjenester Gjeste-forbindelser Innrette gjeste-grensesnitt Bruksanvisning

3 === Ende der Liste für Textmarke TOC === Bruksanvisning Konfigurere gjesteforbindelser Konfigurasjon system sikringer/oppdateringer System backup/software-oppdatering Lagre/gjenopprette Installere ny fastvare Ny oppstart Utmelding Konfigurasjon ekspertinformasjon Ekspert diagram LAN WLAN Betjening Styre WLAN-tilgangspunkt via UDP Lysdiodenes betydning (kun apparat 8186/31-500) Nullstillingsfunksjoner for apparat 8186/ Nullstille til fabrikkinnstilling Fullstendig nullstilling Nullstillingsfunksjoner for apparat 8186/ Nullstille til fabrikkinnstilling Fullstendig nullstilling Utbedring av feil Ordliste Bruksanvisning

4 Pos: 7 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit @ 1 Pos: 9 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Sonstige Bereiche/Bestimmungsgemaesser Gebrauch - @ 1 Pos: 10.2 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis @ 1 Pos: 11 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Sikkerhet Pos: 6 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Sikkerhet Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare og brannfare pga. elektrisk spenning på 230 V. Arbeid på 230 V-nett må kun utføres av elektriker! Koble fra nettspenningen før montering / demontering! Pos: 8 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bestimmungsgemäßer Forskriftsmessig bruk Dette apparatet har tre driftstyper. Det kan enten benyttes som tilgangspunkt (accesspoint) for apparater med trådløs kommunikasjon, eller som repeater for å øke rekkevidden i WLAN-nettverket. I tillegg kan det kobles til som WLAN-adapter via Ethernet til apparater som ikke har en egen WLAN-tilkobling. For innstilling av apparatet er det nødvendig med et ekstern apparat, f.eks. en laptop. Apparatet må kun installeres i tørre rom innendørs. Pos: 10.1 /Layout bis /Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U Miljø Tenk på å beskytte miljøet! Brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Apparatet inneholder verdifulle råstoffer som kan brukes på nytt. Lever derfor apparatet inn på et gjenvinningsanlegg. Pos: 10.3 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung @ 1 Alle forpakningsmaterialer og apparater er utstyrt med merking og godkjenningsmerker for korrekt og forskriftsmessig avhending. Lever forpakningsmateriale og elektroniske apparater og tilhørende komponenter inn ved autoriserte innsamlingssteder eller avfallshåndteringsfirmaer. Produktene overholder de lovpålagte kravene, særlig loven om elektriske og elektroniske apaprater og REACHdirektivet. (EU-direktiv 2002/96/EF WEEE og 2002/95/EF RoHS) (EU-REACH-direktiv og lov om gjennomføring av forskriften (EF) nr.1907/2006) Bruksanvisning

5 Tekniske data og innstillinger Pos: 12 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S - T/Technische Daten und Tekniske data og innstillinger Pos: 14 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Technische Daten/Sonstige Bereiche/Technische Daten Tekniske data Generelt Funksjonsmåter: Tilgangspunkt, tilgangspunkt (WDS/repeater), klient (WDS), klient (Relayd) Mekaniske egenskaper Mål (L x B x H): 80 x 80 x 50 mm For montering i vanlig dype innfellingsbokser, utenpåliggende bokser og hulveggbokser. Kapslingsgrad: IP 20 Temperaturområde drift: C Tilkoblinger: RJ 45 (10 / 100 Mbit/s) Skruekontakter Datahastigheten er 10 / 100 Mbit/s ved alle tilkoblinger Elektriske egenskaper Strømforsyning: 8186/ V AC, Hz 8186/ V, PoE Inngangseffekt: 8186/ ,8 W 8186/ W WLAN-egenskaper Trådløst område 2,4 GHz Trådløse hastigheter: maksimal 150 Mbit/s Trådløsstandard: IEEE b / g / n Sikkerhet og kryptering: WEP, WPA, WPA2 Bruksanvisning

6 Pos: 15 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Tekniske data og innstillinger 4.2 Fabrikkinnstillinger Leveringstilstand System/administrasjon: Passord admin System/System: Vertsnavn ABB-WLAN-AP UDP-port ingen Nettverk/LAN/innstillinger: Protokoll static address IPv4 address IPv4 netmask IPv4 gateway ingen DNS-server ingen Nettverk/WLAN/innstillinger: WLAN-nettverket er aktivert ja Kanal auto Sendeytelse 100 % ESSID ABB WLAN AP Modus Tilgangspunkt Skjule ESSID nei Nettverk/WLAN/utvidete innstillinger: Modus auto HT-modus 20 MHz Nettverk/WLAN/WLAN-kryptering: Kryptering WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed Mode Cipher auto Nøkkel PleaseChange Nettverk/diagnoser: Ping ingen Notater Egne innstillinger Bruksanvisning

7 Pos: 19 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Lisenshenvisninger Pos: 16 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Lisenshenvisninger Pos: 18 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Linzenzhinweise/Lizenzhinweise @ 1 Deler av fastvaren er underlagt GNU General Public License. Lisensinformasjon Dette produktet inneholder programvare fra tredjeanbydere under lisensbetingelsene til GNU General Public License. Du kan endre eller fordele denne gratisprogramvaren under betingelsene i GNU General Public License. Kildekodens tilgjengelighet På forespørsel sender vi deg hele kildekoden til den GNU General Public License-lisensierte programvaren inklusive alle Scripts, for å styre kompilering og installasjon av driveren. Du kan også laste ned disse i E- katalogen (www.busch-jaeger-catalogue.com). Bruksanvisning

8 Pos: 22 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Cyber Security (Nettverkssikkerhet) Pos: 20 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/M Cyber Security (Nettverkssikkerhet) Pos: 21 /Layout bis /Online-Dokumentation @ 1 Dette produktet ble utviklet for forbindelse med et nettverksgrensesnitt og for kommunikasjon av informasjon og data via dette nettverksgrensesnittet. Det er ditt ansvar alene å opprette en sikker forbindelse mellom produktet og nettverket ditt eller (eventuelt) et annet nettverk og kontrollere det regelmessig. Du må iverksette egnede tiltak (f.eks. installasjon av brannmurer, bruk av autentiseringstiltak, datakryptering, installasjon av antivirus-programmer osv.) for å beskytte produktet, nettverket, dets system og grensesnittet mot alle typer sikkerhetsskader, uautorisert tilgang, feil, innbruddsforsøk, informasjonslekkasje og/eller tyveri av data eller informasjon. ABB og tilsluttede foretak er ikke ansvarlig for skader og/eller tap i forbindelse med sikkerhetsskader, uautorisert tilgang, feil, innbruddsforsøk, informasjonslekkasjer og/eller tyveri av data eller informasjon. Bruksanvisning

9 Oppbygging og funksjon Pos: 23 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Aufbau und Oppbygging og funksjon Pos: 25 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Aufbau und Funktion/Sonstige Bereiche/Funktionen Generell beskrivelse WLAN-tilgangspunktet gir et utmerket alternativ for å oppfylle kravene til moderne nettverksinfrastruktur i henhold til DIN og RAL-RG 678, uten at det går på bekostning av den fleksible bruken av moderne, mobile teknologier som f.eks. nettbrett eller bærbare PC-er, og at den trådløse datahastigheten begrenses. I tillegg fungerer WLAN-tilgangspunkt som en normal databoks med RJ45-uttak for en vanlig datasluttbruker (datahastighet opp til 100 Mbit/s). WLAN-tilgangspunktet kan forbindes med det interne datanettverket via en klassisk nettverkskabel. WLANrekkevidden kan tilpasses egenskapene til rommet og begrenses til rommet. Dermed oppstår det effektive romradioceller som sikrer maksimal radiobåndbredde innenfor rommet, og som arbeider med liten inngangseffekt og lite stråling. På grunn av det lave energibehovet og dermed den lave radioutstrålingen, unngår man i stor grad avgrensingsproblemer mellom enkelte tilgangspunkter og overkoblinger av WLAN-områder og tap av datahastighet. 7.2 Funksjonsmåter Tilgangspunkt i enkel drift Internet WLAN access point, FM Router Fig. 1: Internett-tilkobling av sluttbrukere i huset via WLAN og RJ45-kontakt Fastkablet nettverkstilkobling Grensesnitt til LAN/internett Modus Tilgangspunkt SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal 1-13 Bruksanvisning

10 Oppbygging og funksjon Tilgangspunkt for utvidelse av en installasjon med WLAN Internet Router Splitter WLAN access point, FM Fig. 2: Internett-tilkobling av sluttbrukere via WLAN ved bruk av tilgjengelig installasjon med patch-kabel. Modus Tilgangspunkt SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal 1-13 Bruksanvisning

11 Oppbygging og funksjon Drift av flere tilgangspunkter Internet Router WLAN access point, FM Switch 1) WLAN access point, FM 2) to further WLAN access points, FM Fig. 3: Drift av flere WLAN-tilgangspunkter via en switch Fastkablet nettverkstilkobling Grensesnitt til LAN/internett (1) Modus Tilgangspunkt SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal 1-13 (2) Modus Tilgangspunkt SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg eller roaming Kanal 1-13 Bruksanvisning

12 WDR Fernsehen 12:59 WDR Fernsehen 12:59 Bruksanvisning Oppbygging og funksjon Økning av WLAN-rekkevidden (med WDS) WLAN access point, FM Base station (ESSID) WLAN access point, FM Client (ESSID (EESSIDand and BSSID) (BSSID) Internet Router Fig. 4: Forbindelse av to nettverkssegmenter via WLAN Økning av rekkevidden til WLAN-apparater Grensesnitt til LAN/internett Basestasjon: Modus Tilgangspunkt (WDS / Repeater) SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal 1-13 Klient: Nettverksgrensesnitt 1 Modus Klient (WDS) SSID Fra basestasjon IP x.y Kryptering Fra basestasjon Kanal Fra basestasjon Modus SSID IP Kryptering Kanal Nettverksgrensesnitt 2 Tilgangspunkt Fritt valg eller roaming Automatisk Fritt valg eller roaming Automatisk Bruksanvisning

13 Oppbygging og funksjon Basestasjonen og klienten må ha samme SSID. IP-adressen må ligge i det samme området, f.eks x. Krypteringen må være lik. MAC-adressen til basestasjonen må legges inn i klienten i feltet BSSID. Anvisning Begge apparatene må enten være et WLAN-tilgangspunkt eller støtte WDS-standarden. Bruksanvisning

14 WDR Fernsehen 12:59 Bruksanvisning Oppbygging og funksjon Økning av WLAN-rekkevidden (uten WDS) Router (ESSID) 1) WLAN access point, FM Client (ESSID and BSSID) (BSSID) Internet 2) Fig. 5: Tilkobling av sluttbrukere på en WLAN-router Økning av rekkevidden til WLAN-apparater Grensesnitt til LAN/internett 1) Router: Modus Tilgangspunkt SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal ) Klient: Nettverksgrensesnitt 1 Modus Klient (Relayd) SSID Fra basestasjon IP x.y Kryptering Fra basestasjon Kanal Fra basestasjon Modus SSID IP Kryptering Kanal Nettverksgrensesnitt 2 Tilgangspunkt Fritt valg eller roaming x.y Fritt valg eller roaming Automatisk Bruksanvisning

15 Oppbygging og funksjon Basestasjonen og klienten må ha samme SSID. IP-adressen må ligge i det samme området, f.eks x. Krypteringen må være lik. MAC-adressen til basestasjonen må legges inn i klienten i feltet BSSID. Anvisning Denne funksjonsmåten kan brukes ved bruk av forskjellige apparater eller når WDS-standarden ikke støttes av routeren. Bruksanvisning

16 Oppbygging og funksjon Drift av flere tilgangspunkter som adskilte WLAN-nett Room 3 WLAN access point, FM Access point (ESSID 2) Room 2 WLAN access point, FM Client (ESSID 1) Room 1 Internet Router WLAN access point, FM Base station (ESSID 1) Fig. 6: Bruksanvisning

17 Oppbygging og funksjon Bruk av internett i flere rom via WLAN Grensesnitt til LAN/internett Samme SSID for klient og basestasjon (rom 1 og 2) Annen SSID for rom 3 Samme kryptering i alle rom Samme område for IP-adresse for klient og basestasjon (rom 1 og 2) Rom 3: Modus Kun tilgangspunkt mulig Rom 2: Modus Klient (WDS) med virtuelt tilgangspunkt (se også kapittel 7.2.4) Rom 1: Modus Tilgangspunkt (WDS) SSID Fritt valg IP x.x Kryptering Fritt valg Kanal 1-13 Bruksanvisning

18 Pos: 26 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Oppbygging og funksjon 7.3 Rekkevidde til sendeytelsen Rekkevidden til sendeytelsen er blant annet avhengig av bygningsmessig infrastruktur. Tilpass plasseringen av WLAN-tilgangspunktet til rommets egenskaper. Grafikken vises for et eksempel med betongvegger mottakseffekten avhengig av sendeeffekten og avstanden til WLAN-tilgangspunkt. 49 % transmitter power 100 % transmitter power ahead (in the room) ahead (in the room) metre metre behind (in the wall) behind (in the wall) Fig. 7: Forklaring > 70 dbm Mottak mulig dbm Godt til middels mottak 0 60 dbm Svært godt til godt mottak Bruksanvisning

19 Pos: 28 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Niederspannungs- und 230 @ 1 Pos: 30 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Montering og elektrisk tilkobling Pos: 27 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/M - O/Montage und elektrischer Montering og elektrisk tilkobling Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare pga. elektrisk spenning på 230 V ved kortslutning på lavspenningsledningen. Lavspennings- og 230 V-ledninger må ikke legges sammen i én UP-boks! Pos: 29 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit Krav til montøren Advarsel Elektrisk spenning! Du må kun installere apparater hvis du har nødvendig elektroteknisk kunnskap og erfaring. Feil installasjon medfører fare både for ditt eget liv og for brukerne av det elektriske anlegget. Ikke forskriftsmessig installasjon kan føre til alvorlige materielle skader, f.eks. brann. Nødvendig fagkunnskap og betingelser for installasjonen er minimum: Bruk de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Frikobling 2. Sikre mot utilsiktet innkobling 3. Fastsett spenningsfrihet 4. Jorde og kortslutte 5. Dekk til eller isoler deler i nærheten som står under spenning. Bruk egnet personlig verneutstyr. Bruk kun egnede verktøy og måleapparater. Kontroller hvilken type spenningsforsyningsnettet er (TN-system, IT-system, TT-system) for å sikre tilhørende tilkoblingsbetingelser (klassisk nulling, jording, nødvendige sikkerhetstiltak osv.). Bruksanvisning

20 Pos: 33 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Elektrischer 1 Pos: 35 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Anschluss/Sonstige Bereiche/Anschluss Bruksanvisning Montering og elektrisk tilkobling Pos: 31 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M Montering Pos: 32 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Montage/alle Geräte/Montage - UP-, AP- und @ 1 Apparatet skal bare monteres i vanlig dype UP-, AP-, og hulveggbokser. 8.3 Elektrisk tilkobling Apparat 8186/ Koble til nettspenningen Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare i forbindelse med elektrisk strøm. Ved alle monteringsarbeider kobler du først ut nettspenningen! Advarsel Arbeider på forsyningsnettet må bare utføres av autoriserte elektrikere. Koble til nettspenningeen på klemmene. For å unngå forstyrrelser på nettverket må du koble fra strømforsyningen til aktive komponenter, samt sluttapparater (PC-er osv.) fra strømforsyningene til andre forbrukere (f. eks. radio). Bruk effektbryter eller sikringsautomat og evt. et egnet overspenningsvern (C-avleder). Fig. 8: Koble til nettspenningen * Effektbryter eller sikringsautomat. Bruksanvisning

21 Pos: 36 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Montering og elektrisk tilkobling Tilkobling av nettverkskabel 1. Trekk kabelen ovenfra inn i monteringsboksen. Bruk utelukkende apparat-forbindelsesbokser! 2. Forkort kabelen slik at den stikker 90 mm inn i boksen. 3. Avisoler kabelen på ca. 80 mm. 4. Sett WLAN-tilgangspunktet inn i boksen. 5. Trekk av den 5-polet skrueklemmeblokken. Legg opp lederne i henhold til fargekodene. Fig. 9: Skrueklemmeblokk Klemmer Skjerm 6 oransje Terminal 3 Hvit Assignment 2 Grønn 1 Hvit Fig. 10: Fargekode Colour code Pass samtidig på følgende punkter: Oppretthold parskjermingen og boringen så lenge som mulig. Vri hele skjermen. Bruk evt. en 1-mm lederhylse. Vær oppmerksom på utlegget i rangeringsfeltet og på boksen. 6. Sett klemmeblokken på skrueklemmen. 7. Kontroller installasjonen ved hjelp av lysdiodene (se kapitlet "Lysdiodenes betydning (kun apparat 8186/31-500)" på side 45) og monter dekslet. Apparatet er nå driftsklar drift med fabrikkinnstillingene. Bruksanvisning

22 Pos: 39 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Montering og elektrisk tilkobling - Pos: 38 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Anschluss/Sonstige Bereiche/Anschluss Apparat 8186/ Elektrisk tilkobling For å unngå forstyrrelser på nettverket må du koble fra spenningsforsyningen til aktive komponenter, samt sluttapparater (PC-er osv.) fra spenningsforsyningene til andre forbrukere (f. eks. radio). Bruk effektbryter eller sikringsautomat og evt. et egnet overspenningsvern (C-avleder) Tilkobling av nettverkskabel 1. Trekk kabelen ovenfra inn i monteringsboksen. Bruk utelukkende apparat-forbindelsesbokser! 2. Forkort kabelen slik at den stikker 90 mm inn i boksen. 3. Avisoler kabelen ca. 80 mm. 4. Sett WLAN-tilgangspunktet inn i boksen. 5. Trekk av den 9-polet skrueklemmeblokken. Legg opp lederne i henhold til fargekodene. Fig. 11: Skrueklemmeblokk Klemmer Skjerm 8 Brun 7 Hvit/Brun 5 Hvit/Blå 4 Blå 6 Grønt 3 Hvit/Grønn 2 Oransje 1 Hvit/Oransje Colorcode Terminal Assignment Fig. 12: Fargekode Data Pass samtidig på følgende punkter: Oppretthold parskjermingen og boringen så lenge som mulig. Vri hele skjermen. Bruk evt. en 1-mm lederhylse. Vær oppmerksom på utlegget i rangeringsfeltet og på boksen. 6. Sett klemmeblokken på skrueklemmen. 7. Kontroller installasjonen ved hjelp av lysdiodene (se kapitlet "Lysdiodenes betydning (kun apparat 8186/31-500)" på side 45) og monter dekslet. Apparatet er nå klar til drift med fabrikkinnstillingene. Bruksanvisning

23 Pos: 43 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Bruksanvisning Igangsetting Pos: 40 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Igangsetting Pos: 42 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Inbetriebnahme/Sonstige Bereiche/Inbetriebnahme Første gangs opprettelse av forbindelse Vi anbefaler at første gangs forbindelse til WLAN-tilgangspunktet opprettes via RJ45-kontakt. Forbindelse via RJ45-kontakten For å opprette forbindelsen via RJ45-kontakten forbinder du din PC via en nettverkskabel med WLANtilgangspunktet. Foreta følgende innstillinger av TCP/IP på nettverksadapteren til konfigurasjons-pc-en (eller nettbrett eller smarttelefoner) TCP/IP-innstillinger for: Bruk statisk IP-adresse, for eksempel x, hvor x må ligge mellom 2 og 255. Nettverksmaske WLAN-tilgangspunktet kan nå nås via en nettleser via adressen Forbindelse via WLAN For å opprette forbindelsen via WLAN, velg nettet med SSID "ABB WLAN AP". WPA2-nøkkelen er "PleaseChange"; vi anbefaler at dette endres så snart som mulig (se kapittel "Grensesnittkonfigurasjon WLANkryptering" på side 35). Foreta følgende innstillinger av TCP/IP på nettverksadapteren til konfigurasjons-pc-en (eller nettbrett eller smarttelefoner): Bruk statisk IP-adresse, for eksempel x, hvor x må ligge mellom 2 og 255. Nettverksmaske WLAN-tilgangspunktet kan nå nås via en nettleser via adressen Konfigurering via bakover-lan-grensesnittet Hvis du vil konfigurere WLAN-tilgangspunktet via bakover-lan-grensesnitt, må det på routeren og på konfigurerings-pc-en være innstilt nettmaske WLAN-tilgangspunktet kan nå nås i ditt nettverk via adressen Bruksanvisning

24 Igangsetting Pos: 45 /Layout bis /Online-Dokumentation (+KNX)/Inbetriebnahme/Sonstige Bereiche/Konfiguration xxx Konfigurasjon Generelt Via web-grensesnittet kan du konfigurere WLAN-tilgangspunktet og tilpasse det til dine behov. I tillegg til endring av passordet (se kapitlet "Passord-innstilling" på side 25) må man også endre nøkkelen i grensesnittkonfigureringen til WLAN-nettverket (se kapitlet "Nettverk WLAN-innstillinger apparatkonfigurering generelle innstillinger" på side 32). I tillegg skal man foreta en tilpasning til ditt nettverk og legg derfor inn Gateway og DNS-server til din ruter for internett-tilgang (se kapitlet "Nettverk IP-innstillinger" på side 28). Anvisning Husk at endrede innstillinger må lagres før du går ut av brukersiden via knappen "Lagre & Bruk". Hvis ikke, blir ikke endringene tatt i bruk av WLAN-tilkoblingspunktet. Etter endringer på IP-adresseinnstillingene, på SSID-en eller WLAN-krypteringen blir forbindelsen mellom datamaskin og WLAN-tilkoblingspunktet under bestemte forhold koblet fra og må bygges opp igjen fra datamaskinen. Bruksanvisning

25 Igangsetting Innlogging Fig. 13: Legg inn passordet (i leveringstilstanden "admin") og logg på Passord-innstilling Fig. 14: Via menyen "System/Administrasjon" går du til passordinnstillingen til WLAN-tilgangspunktet. Øk tilgangsbeskyttelsen gjennom innstillingen av et individuelt passord. Ved å klikke på den grønne pilen kan du gjøre passordet synlig. Bekreft passordet og lagre det under "Lagre og bruk". Bruksanvisning

26 Igangsetting 9.3 Konfigurasjon system generelt Systeminnstillinger Systeminnstillingene gjelder for alle driftstyper og kan endres i menyen "System" System/System Generelle innstillinger For å kunne registrere WLAN-tilgangspunktet, i ditt nettverk legger du inn et individuelt, entydig navn under "Vertsnavn" (ved levering "ABB-WLAN-AP"). Navnet må starte med en bokstav og skal ikke inneholde noen mellomrom. Ugyldige innlegginger merkes med rødt. Endringene som er gjort blir overført med "Lagre og bruk". Endre evt. den forhåndsinnstilte tidssonen. Dessuten kan du synkronisere tidsinnstillingen via forskjellige servere. Etter endring av vertsnavnet må man gjennomføre en nystart. Dette gjøres ved å klikke på "Omstart" og i vinduet som åpnes klikker man på "Utfør omstart". Ny oppstart tar omtrent ett minutt. Fig. 15: Bruksanvisning

27 Igangsetting System språk Fig. 16: Betjeningsoverflaten vises på tysk eller engelsk. Med "Lagre og bruk" blir den gjennomførte innstillingen overført. 9.4 Konfigurasjon status Statusinformasjoner Fig. 17: Under "Status" vises de aktuelle verdiene til systemet og hvilke apparater som er forbundet med WLANtilgangspunktet. For konfigureringen har du dermed f.eks. informasjon om kanal og om påloggete stasjoner. Hvis flere stasjoner er pålogget i et nettverk, velger WLAN-tilgangspunktet automatisk den med det sterkeste signalet. En mottakseffekt på 20 % må ikke underskrides, dette for å sikre en sikker dataoverføring. I tillegg til tilgangspunktets modell kan du her også lese av fastvareversjonen. Bruksanvisning

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_150251.docx @ 209487 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7953

Detaljer

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515 2373-1-8646 17.11.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome Telefon-gateway 83350-500 83350-515 Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Miljø 3 2.1 Avhending 3 3 Tekniske data 4 4 Generell beskrivelse 5 4.1 Ordliste 5 4.2 Funksjonsmåte

Detaljer

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1098 UF-500. 2373-1-8292 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1098 UF-500. 2373-1-8292 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/t emper aturregler/titelbl att 1098 @ 26\mod_1343039292779_150251.docx @ 224688 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover ===

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket rukerhåndbok for nettverket TD-serien Denne brukerhåndboken for nettverk tilbyr nyttig informasjon om innstillinger for kablede og trådløse nettverk du bruker sammen med rother-skriveren din. Du vil også

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SL50I http://no.yourpdfguides.com/dref/1000213

Din bruksanvisning PHILIPS SL50I http://no.yourpdfguides.com/dref/1000213 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SNA6500 http://no.yourpdfguides.com/dref/1032756

Din bruksanvisning PHILIPS SNA6500 http://no.yourpdfguides.com/dref/1032756 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trådløs basestation 11g

Trådløs basestation 11g Trådløs basestation 11g CPWBS054 Bruksanvisning Versjon 1.0 2 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements and

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer ruteren, steg for

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. SL50i

Bruksanvisning. SL50i Bruksanvisning SL50i A) Sett forfra B) Sett bakfra Helpline België/Belgique/Belgien/ 02 275 0701 Luxemburg/Luxembourg 26 84 3000 Danmark 35 25 87 61 Deutschland 0696 698 4712 España 9 17 45 62 46 France

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. utgave

Brukerhåndbok. 2. utgave Brukerhåndbok 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktet DTE-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):1999/5/EC.

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

My Net. Net N900 Central-ruter. Brukerveiledning

My Net. Net N900 Central-ruter. Brukerveiledning My Net Net N900 Central-ruter Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004 Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections Versjon 3.3x Dato: 4 november 2004 Tredje utgave (oktober 2004) Originalens tittel: IBM Access Connections Deployment Guide Version 3.3x (29R8493) Copyright

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10650-01 v1.0 Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning My Net N600-, N750- og N900-rutere Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem Brukerhåndbok Linksys X-Series Trådløs ruter med ADSL2+-modem Contents User Guide Contents Produktoversikt X1000..................................... 1 Overside 1 Bakside 2 Veggmontert plassering 2 X3500.....................................

Detaljer

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mai 2011 208-10781-02 v1.0 2011 av NETGEAR, Inc. Med enerett.

Detaljer