WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI"

Transkript

1 WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI

2 Innhold 1. Innledning Formålsmessig bruk Sikkerhetsmerknader Hvorfor er kroppsanalysen fornuftig? Bioimpedansanalyse (BIA) Body Mass Index (BMI) Veieregler 8 2. Idriftsetting Apparatbeskrivelse Systemkrav Installasjon Legg inn batterier eller skift dem ut Aktivere forbindelse mellom Web Box og vekt Meldinger Tilordne IP-innstilling manuelt Innrette brukerkonto Inntasting av personlige opplysninger I Måleenheter (kg-lb-st) I Målvekt Kroppsanalyse Den personlige kontoen Hovedmenyen Diagramfremstillingen Tabellfremstillingen Tilbakemelding Slette konto Meldinger Tekniske data Samsvarserklæring Bortskaffing Service og support Garanti 22 2

3 1. Innledning 1.1 Formålsmessig bruk Gjennom profesjonell bioimpedans-fl erfrekvensmåling forsyner Web Connect Analysis kontinuerlig nøyaktige data om kroppsvekt, muskel- og fett- og vannandel. Dermed sørger kroppsanalysevekten for den perfekte oversikten. Sammen med den poersonlige kontoen på nettet tilbyr SOEHNLE dermed en fi tnessplattform i høy kvalitet for mennesker som ønsker å holde seg aktive og friske. Med produktene våre ønsker vi å støtte deg med ditt egenansvar for kroppen din. Hvis du er usikker på hvilke tiltak som egner seg for din personlige velvære, bør du absolutt få profesjonell rådgivning av en lege eller en ernæringsrådgiver. Denne kroppsanalysevekten er beregnet til bruk av personer fra og med 17 år. Inntil 8 personer kan registreres pr. vekt. Apparatet er ikke beregnet på medisinsk og kommersiell bruk. Les denne bruksanvisningen nøye, spesielt også sikkerhetsmerknadene, og følg anvisningene for pleie. Ta godt vare på denne anvisningen for fremtidige spørsmål. Ytterligere opplysninger fi nner du på nettsidene våre på 3

4 1.2 Safety information Fare Bruk som ikke er formålsmessig, kan føre til farer som kan lede til døden eller alvorlige skader. Advarsel Uformålsmessig bruk kan i visse situasjoner føre til skader og helsefarer. Forsiktig Bruk som ikke er formålsmessig kan føre til personskader eller materielle skader. Merknader Viktig informasjon Fare Bruk aldri dette apparatet sammen med elektroniske medisinske apparater, slik som for eksempel pacemakere elektroniske livsopprettholdende systemer, slik som for eksempel hjerte-lunge-maskiner mobile elektroniske medisinske apparater, slik som for eksempel elektrokardiografer. Dette apparatet kan forårsake funksjonsfeil på de elektroniske medisinske apparatene som ble nevnt ovenfor. Ikke bruk apparatet på glatte gulvbelegg. Når overflaten på plattformen eller føttene er våte, er det fare for å skli. Tørk føttene og plattformen før bruk av apparatet. Tomme batterier skal aldri kastes inn i flammer. Eksplosjonsfare. Batteriene skal aldri kortsluttes. Advarsel Før du gjennomfører en planlagt vektreduksjon, bør du få råd av en lege eller en diettspesialist. Oppbevar apparatet utilgjengelig for små barn. Hjelp funksjonshemmede personer ved bruk av apparatet. Tråkk alltid på de beregnede stedene på apparatet og aldri på hjørner og kanter. Så rolig i løpet av analysen. Sørg for å bruke riktig batteritype under bruk. Sett inn batteriene i beregnet polretning. Til utskiftning må du alltid bruke nye batterier og aldri batterier fra forskjellige produsenter, av forskjellig ladning eller med synlige skader - det kan oppstå overoppheting eller eksplosjoner. Batterier skal alltid oppbevares utilgjengelig for barn. 4

5 Forsiktig De enkelte komponentene i dette apparatet skal ikke demonteres, repareres eller ombygges. Batterier inneholder kjemikalier. Når disse renner ut, kan de forårsake materielle skader og personskader. Hvis du får batterisyre i øynene, må du straks skylle øynene med rikelige mengder vann og ta kontakt med lege. Fjern batteriene fra apparatet hvis du ikke skal bruke apparatet på lengre tid. Merknader Resultatet kan bli feilaktig - i nærheten av mobiltelefoner - i nærheten av varmekilder eller steder med svingende temperatur - på steder med høy luftfuktighet - på steder som påvirkes av vibrasjoner eller støt - ved drift på teppegulv. Sett derfor alltid dette apparatet på et jevnt, fast underlag. Pass på at apparatet ikke utsettes for direkte sollys. Bortskaff brukte batterier i henhold til forskriftene i landet du befinner deg i. Rengjør apparatets deler kun med en fuktig klut, og ved behov med milde rengjøringsmidler. Etsende eller skurende rengjøringsmidler fører til skader. 5

6 1.3 Hvorfor er kroppsanalysen fornuftig? Balansert, kontrollert ernæring og bevegelse er den egentlige hemmeligheten bak bra helse, en moderat kroppsvekt og generell velvære. En Soehnle kroppsanalysevekt gjør det i tillegg mulig å undersøke de helserelevante kroppsverdiene. Verdier som anbefales av helseeksperter Alder Menn Kroppsfett* lite normalt mye svært mye Kvinner Kroppsfett* normalt normalt lite normalt mye svært mye Kroppsvann Muskelandel Kroppsvann Muskelandel normalt normalt < > 24 > 58.5 > 38 < > 33 > 52.5 > < > 24 > 57 > 38 < > 36 > 49.5 > < > 26 > 56 > 38 < > 38 > 47.5 > < > 28 > 55 > 38 < > 40 > 46.5 > < > 30 > 54 > 38 < > 42 > 46 > < > 34 > 53 > 38 < > 47 > 45 > 28 * Basert på NIH/WHO BMI-retningslinjer (USAs nasjonale helseinstitutt/verdens helseorganisasjon). 1.4 Bioimpedansanalyse (BIA BIA er den generelt brukte målemetoden til Body Balance kroppsanalysevekt. Da måles ikke verdiene, slik som kroppsfett, kroppsvann og muskelmasse direkte, men det skjer en måling av den elektriske motstanden (impedansen) til kroppen. Motstandsmålingen skjer via 4 elektrodeflater på plattformen til vekten. Da sendes et harmløst, svakt elektrisk signal gjennom kroppen (< 0,1 ma). Den elektriske strømmen flyter i menneskekroppen lettere gjennom kroppsvæsken (vann) som finnes forsterket i muskulaturen, enn gjennom kroppsfett. Jo høyere motstand kroppen yter mot et elektrisk signal, desto høyere er kroppsfettandelen, og desto lavere er kroppsvannandelen. Det omvendte gjelder også: Jo høyere prosentmessig muskelandel, desto høyere er den prosentmessige kroppsvannandelen, og desto lavere er den prosentmessige kroppsfettandelen. 6

7 1.5 The body mass index (BMI) Grunnlaget for beregningen er Body Mass Index - et identifi seringstall som danner grunnlaget for tolkningen av den helsefarlige utvirkningen av kroppsvekten. Identifi seringstallet beregnes fra kroppsvekten i kilogram, delt på kroppsstørrelse i kvadrat 75 kg (Eksempel: BMI = 1,75 m x 1,75 m = 24,5) Klassifikasjon av kroppsvekten etter BMI (Kilde: Verdens helseorganisasjon, 2000) BMI (kg/m²) Classification < 18.5 Undervekt Normal vekt Overvekt 30.0 Adipositas Adipositas grad I Adipositas grad II 40.0 Adipositas grad III 7

8 1.6 Veieregler Hos et voksent menneske kan vekten endre seg ca. 2-3 kg i løpet av dagen. Derfor er det viktig at veiebetingelsene holdes konstante for en pålitelig vektkontroll. Derfor er det best om man veier seg på tom mage alltid på samme tidspunkt uten klær Pass på at plattformen alltid står støtt og sikkert. Tekstiler eller myke gulvbelegg kan påvirke måleresultatene spesielt mye. For at ikke veieresultatet skal bli feilaktig, skal plattformen ikke beveges i løpet av de siste 3 minuttene før veiingen. Kroppsanalysen Gå på plattformen barfotet Stå symmetrisk på plattformen. En ujevn belastning kan gjøre at veieresultatet blir feilaktig Stå rolig Ikke hold deg fast eller støtt deg noe sted Utfør alltid veiingen på samme sted. Det kan føre til forskjellige veieresultater hvis omgivelsesbetingelsene, slik som gulvbelegg, temperatur og luftfuktighet, er ulike. Omstendigheter som kan påvirke en kroppsanalyse Kroppsverdiene som følger fra bioimpedansmålemetoden kan svinge sterkt i løpet av en dag. Dette skyldes ikke en manglende nøyaktighet i Body Balance kroppsanalysevekten, men en vannlagersvingning i kroppen. Menneskekroppen kan miste opptil 2-3 kg kroppsvann under søvn. Rett etter oppvåkningen er kroppen derfor vanligvis dehydrert (avvannet). Jo lavere kroppsvannandelen er, desto høyere er kroppsmotstanden og dermed den utregnede kroppsfettandelen. Muskelandelen faller derimot lavere ut. I løpet av dagen blir vannreservene fylt opp igjen, og måleverdiene normaliserer seg. Mens det anbefales å foreta normal veiing om morgenen rett etter at du har stått opp, er kroppsanalysen derfor bedre å gjennomføre om kvelden. For kroppsanalysen er tiden mellom kl. 18 og 20 best egnet. 22 % 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % Fettprosent Tid 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 8

9 Flere omstendigheter som kan påvirke en kroppsanalyse I tillegg til de grunnleggende svingningene av de daglige måleverdiene kan det forekomme forskjeller på grunn av endringer av vannlageret gjennom næring, væskeopptak, menstruasjon, sykdom, trening og bading. Det kan opptre urimelige resultater hos Personer med feber, ødemer eller osteoporose Personer i dialysebehandling Personer som tar kardiovaskulær medisin Gravide kvinner Ungdommer under 17 år Personer i asiatisk og afrikansk befolkningsgruppe 9

10 2. Idriftssetting 2.1 Apparatbeskrivelse Vekt À Á Â Ã Ä Å Æ Web Box 19 Ç È Visningsfelt 2. Veieplattform 3. Aktiveringstast 4. Batterideksel 5. Batterihus 6. Veiecelle 14. Nettadapterstøpsel 15. Tilbakestillingstast 16. Bredbåndsgrensesnitt 17. Internett-tilkoblingsvisning 18. Nettverks-tilkoblingsvisning 19. Nettadapter 20. Internett-kabel 7. Måleverdi 8. Svakt batteri 9. Internett-tilkobling avbrutt 10. Undersøk sendedata 11. Dataoverføring 12. Kroppsfettmåling 13. Vektenhet 10

11 2.2 Systemkrav 1. Bredbåndsruter med en fri LAN-tilkobling (10 Mbit/s) og Internett-tilgang 2. Internett-kompatibelt apparat (f.eks. smarttelefon, nettbrett eller PC/MAC) med nettleser av nyeste generasjon. Ingen programvare- eller APP-installasjon nødvendig. 3. Gyldig e-postadresse for registrering i portalen. 2.3 Installasjon 1. Koble Web Box med nettadapteren til strømnettet. 2. Koble Web Box til ruteren ved bruk av nettverkskabelen. Hvis begge LED-ene lyser, er forbindelsen opprettet. Hvis én eller begge LED-er blinker, skal feilsøkingen foretas i henhold til visningen WAN = Kontroller Internett-tilkoblingen LAN = Kontroller ruter hhv. forbindelse til ruter 2.4 Insert or replace batteries Åpne batterihuset til veieplattformen. Legg inn batteriene. Vær oppmerksom på polaritet. OBS Ved utskiftning av tomme batterier må det kun brukes nye batterier av samme type og aldri av ulik type eller forskjellig ladetilstand. Som alternativ for de normale alkaliske batteriene er NiMh med lav selvutladning (Low Self Discharge) å anbefale. Viktig: Oppladbare batterier må lades opp utenfor apparatet. Lading av oppladbare batterier er ikke mulig via USBtilkobling i betjeningsterminalen. 11

12 2.5 Synkronisere forbindelse mellom Web Box og vekt Avstanden mellom Web Box og vekt skal være maksimalt 20 cm i løpet av synkroniseringen. Trykk tasten på baksiden av vekten for å synkronisere. Hvis [ ] vises, var synkroniseringen vellykket. Hvis vekten imidlertid viser E8, var synkroniseringen mislykket. 2.6 Meldinger Symptom Årsak Løsning LAN- og WAN-LED er mørk LLAN- og WAN-LED blinker Feil i strømforsyningen Web Box kommuniserer ikke med ruteren Kontroller nettilkoblingen til Web Box 1) Kontroller nettilkoblingen til ruteren 2) Kontroller forbindelsen mellom Web Box og ruter Soehnle-portalen er ikke oppnåelig. Dette kan ha ulike grunner. LAN-LED lyser, WAN-LED blinker LAN- og WAN-LED lyser. Data er vellykket overført, men vises ikke på den personlige kontoen. Nettverket er i orden. Web Box kommuniserer imidlertid ikke med portalen Portalen er offline. Kontroller via en nettleser om du kan nå portalen med denne. Hvis dette ikke er tilfellet, må du vente inntil portalen kan nås igjen. Hvis du skulle nå portalen via en nettleser, har feilfunksjonen interne grunner. 1) Når DHCP-funksjonen var innstilt på ruteren: Trykk på Reset-tasten til Web Box for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene. 2) Når DHCP-funksjonen ikke var innstilt på ruteren: Følg kapittel 2.7 Ingen bruker er valgt. Innrett bruker, se kapittel 2.8. Data kan ikke tilordnes en bruker automatisk. Følg trinnene i kapittel 3 for å tilordne data til en bruker. 12

13 2.7 Tilordne IP-innstilling manuelt I noen tilfeller er det nødvendig å arbeide med manuelt tilordnede IP-adresser. Det kan f.eks. være tilfelle når DHCP-funksjonen er deaktivert på ruteren. I så fall går du frem på følgende måte: 1. Web Box må være slått på (begge LED-ene blinker). 2. Trykk på Reset-tasten i ca. 5 sekunder. Begge LED-ene lyser samtidig. Hvis begge LED-ene begynner å blinke, slipper du tasten. 3. Forbind deretter Web Box og PC med nettverkskabelen. 4. Nettverksforbindelsene når man via Start => Systemstyring => Nettverksforbindelser. 5. Klikk på LAN-tilkobling (på Win95 med høyre musetast) og velger Egenskaper. 6. Marker Internettprotokoll (TCP/IP) og velg Egenskaper. 7. Her har du valget mellom å få IP-adresse automatisk eller stille den inn manuelt. Velg Bruk følgende IP-adresse og legg inn følgende IPadresse: subnettmaske: og bekreft. 8. Legg nå inn følgende i nettleseren: Inntastingsmasken som vises ved siden av kommer opp, og den må inneholde akkurat disse oppføringene. Eventuelt endre og deretter bekreft. 9. Nå kan Web Box tilkobles via ruteren (kapittel 2.3). 13

14 2.8 Innrette brukerkonto 1. Besøk nettsidene my.soehnle.com/new 2. Velg det språket du ønsker. 3. Gå til Registrer og legg inn brukernavn og egen e-postadresse. Merk: Vekten kan benyttes av opptil 8 personer. Hver bruker må disponere over en egen e-postadresse. 4. Fortsett med Send. 5. Du får nå en e-post med ditt brukernavn og passord. Merk: Du kan når som helst se på dine personlige opplysninger i ditt innloggingsområde. 6. Velg Start og angi brukernavn og passord. Fortsett med Login. 7. Legg inn ID-numre for Web Box (Bridge) og vekten. Disse befinner seg på undresiden av det aktuelle produktet. Merk: Vær oppmerksom på at vekt og Web Box må være driftsklare for synkronisering, og det må finnes en tilkobling til Internett (WAN- og LAN-LED lyser). Start synkronisering. 8. Gå i løpet av de neste 5 minuttene barfotet og helst uten klær opp på vekten og bli stående i ro der til visningen slukker. 9. Når vekten vises i My Soehnle, bekrefter du med Ja. 10. Deretter følger inntastingen av de personlige opplysningene (kapittel 2.8.1) 14

15 2.9 Inntasting av de personlige opplysningene På slutten av opprettelsen av brukerkontoen må ytterligere personlige opplysninger legges inn. Disse opplysningene er absolutt nødvendige for å tolke måleverdiene. 1. Velg språk 2. Angi kjønn 3. Legg inn navn du vil bli kalt 4. Still inn fødselsdato 5. Legg inn kroppsstørrelse 6. Velg aktivitetsgrad 7. Velg ønskede måleenheter for visningen 8. Legg inn målvekt. 9. Brukernavn kan endres her. 10. Hvis passordet skal endres, legger du det inn her. 11. E-postadresse kan endres her. 12 Bekreft inntastingene med Bruk. Merk: De personlige opplysningene kan endres når som helst. Det er også mulig med en fullstendig sletting av kontoen. 15

16 3. Kroppsanalyse En kroppsanalyse er kun mulig barfotet. Personlige opplysninger må legges inn på forhånd. For entydige resultater skal du ha på deg minst mulig klær og ha samme betingelser (klokkeslett, matinntak) når du går opp på plattformen. Merk: Hvis opplysningene skal legges inn i den personlige kontoen, må det være en forbindelse til Internett. Hvis det ikke finnes noen forbindelse, vises kun vekten. Måledataene blir ikke lagret. 1. Gå opp på plattformen. 2. Vekten vises. Stå rolig så lenge kroppsanalysen pågår og data overføres. Dataene blir automatisk tilordnet din personlige konto. Merk I sjeldne tilfeller er det ikke mulig med en automatisk tilordning til kontoen. Da må brukeren tilordnes manuelt. I den personlige kontoen får brukeren en melding om at dataene ikke kan tilordnes noen bruker. Vis listen og overta dataene i din konto eller klikk på Ignorer. Da blir dataene opprettholdt for alle andre brukere. 16

17 4. Den personlige kontoen 4.1 Hovedmenyen 1. Gå til my.soehnle.com, legg inn brukernavn og passord, og klikk på Innlogging. 2. Du kommer til hovedmenyen. Den siste registrerte verdien og forskjellen til ønskevekten vises. Herfra linkes det til ytterligere informasjonssider: - Diagramfremstilling - Tabellfremstilling - Min profil (se kapittel 2.7.1) 4.2 Diagramfremstillingen Velg visningstidsrommet og parameteren som skal vises. Kroppsvekt Kroppsfettandel Kroppsvannandel Muskelmasse Med Filtrere data kan du stille inn visningstidsrommet og de parameterne som skal vises individuelt. 17

18 4.3 Tabellfremstillingen Gå til Tabell. Velg visningstidsrommet (uke, måned, 6 måneder, år eller helt individuelt via Filtrere data ) med verdier som skal vises. Hvis du trykker på! ved en enkelt verdi, kan du redigere disse dataene hhv. legge inn en kommentar. Med Legge til data manuelt kan du legge til vektverdier og kommentarer uten å bruke vekten. 5. Tilbakemelding Anmerkninger til dette programmet eller produktet kan du sende oss via Min profil/tilbakemelding. 6. Slette konto Du kan slette den personlige kontoen din via Min profil/slette konto. Etter en sikkerhetsavspørring og tilsvarende bekreftelse slettes samtlige data og kan ikke gjenopprettes igjen. 18

19 7. Feilutbedring Symptom Årsak til feilen Løsning Ingen visning Visning mens produktet er aktivert eller synkroniseres Ingen batterier eller batterier tomme Batterier er lagt inn feil 1. Den trådløse forbindelsen er avbrutt. 2. For stor avstand mellom vekt og Web Box i løpet av aktiveringen Nettverksfeil Legg inn eller skift batterier Legg inn batterier på riktig måte Aktiver produktet på nytt med en avstand på 20 cm mellom vekt og Web Box Kontroller nettverksforbindelsen Produktet ble ikke synkronisert Synkroniser produktet (se kapittel 2.5) Bredbåndsfeil WAN-LED-en blinker Kontroller Internett-tilkoblingen Svake batterier Skift batterier Display while the product is being used 1. Forbindelsen mellom vekt og Web Box er avbrutt 2. Vekten befinner seg utenfor rekkevidden til det trådløse systemet Måleresultatene dine kan ikke overføres på grunn av en nettverksfeil Overbelastningsvisning Bring vekten til trådløs rekkevidde for Web Box Koble fra strømforsyningen til Web Box i 30 sekunder Kontroller nettverksforbindelsen Belast vekten med maksimalt 150 kg BIA vises ikke. Last measured data is not being displayed in the personal account Brukeren står ikke barfotet på vekten Måledataene kan ikke tilordnes noen bruker Bredbåndsfeil WAN-LED-en blinker Gå på plattformen barfotet Gå til din personlige konto og overta dataene (se kapittel 3.0) Kontroller Internett-tilkoblingen (se kapittel 3.0) 19

20 8. Tekniske spesifikasjoner Web Box - Radiofrekvens: 434 MHz - Nettadapter: Modell: BLJ5W050100P-V Inngang: V~50/60 Hz, 150 ma Utgang: 5V 1000 ma Vekt - Bærekapasitet x deling = Maks 150 kg x 100 g / Maks 330 lb / 0,2 lb - Visningsnøyaktighet: Kroppsfettandel: 0,1% Kroppsvannandel: 0,1% Muskelandel: 0,1% - Kroppsstørrelse: cm - Alder: år - 8 personspesifikke lagringsplasser - Målestrøm: < 0,1 ma RMS, 50/5 khz - Radiofrekvens: 434 MHz - Batterier: 4 x 1,5 V AAA batterier medfølger i leveringsomfanget. Som alternativ for de normale alkaliske batteriene er NiMh med lav selvutladning (Low Self Discharge) å anbefale. Viktig Oppladbare batterier må lades opp utenfor apparatet. 20

21 9. Konformitetserklæring Herved erklærer Soehnle at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 1999/5/EF. EU -samsvarserklæringen finner du under Selv om enheten har blitt testet, og det ikke overskrider grensene for utslipp av radiofrekvenser som er identifisert i direktivet, er det ingen garanti for at slike forstyrrelser er fortsatt ikke i stand til å oppføre seg i visse situasjoner. Man kan sjekke slike potensielle referanser ved å slå av og på skalaen, mens overvåking av radio-eller TV-mottak. Potensielle interferenser kan forhindres av en eller flere av de følgende tiltak: Gjør om antenne innstilling for enheten som skal motta forstyrrelser. Øk avstanden mellom forstyrret enheten og datamaskinen. Det kan være nødvendig å få hjelp av en erfaren radio-og TV-tekniker. VIKTIG! Endringer i elektronikk eller dekselet på dette apparatet krever uttrykkelig tillatelse fra Soehnle. Hvis disse reglene ikke følges, kan brukeren, i noen tilfeller rett til å bruke enheten. Elektromagnetisk interferens Under ekstreme forhold, eksempelvis elektromagnetisk hvis en radio brukes i den umiddelbare nærhet av omfanget av måleverdiene kan bli påvirket. Når forvridning kan vinke brukes normal, muligens det kan være nødvendig å bli slått av og på igjen, eller du må kanskje fjerne og sette inn batteriene. Med forbehold om tekniske endringer. 10. Avhending Avhending av brukte elektriske apparater Kast dette apparatet etter utgått levetid ifølge direktivet for gamle elektriske og elektroniske apparater 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Symbolet på produktet eller pakningen henviser til at dette produktet ikke skal behandles som normalt husholdningsavfall, men må innleveres til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Avhending av batterier Batterier skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du er en slik forbruker juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier til resirkulering. Batterier kan stå på gjenvinningsstasjoner i alle bosteder eller hvor batteriene av hver type solgt. Pb = inneholder bly Cd = inneholder kadmium Hg = inneholder kvikksølv 21

22 11. Forbrukerservice For spørsmål og henvendelser står vi gjerne til disposisjon med våre kontaktpersoner hos forbrukerservice: Tyskland Tlf: (08 00) (gratis) Internasjonalt Tlf.: Mandag til fredag 08:30 til 12:00 CET Hvis du ønsker å ta kontakt med oss skriftlig, finner du vårt kontaktskjema på hjemmesidene til SOEHNLE eller du kan sende et brev med vanlig post. 12. Garanti SOEHNLE garanterer i 5 år fra kjøpedato kostnadsfri korrigering av feil som skyldes material- eller produksjonsfeil gjennom reparasjon eller utveksling. Ta godt vare på kjøpskvitteringen og garantiavsnittet. Ved garantikrav skal produkt gis tilbake til forhandleren sammen med garantiavsnittet og kjøpskvitteringen. Navn Addresse Kjøpedato Forhandlere Årsak til reklamasjonen 22

23 Quality & Design by Leifheit AG Leifheitstraße Nassau / Germany Telefon Fax /2014 NO JFS

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie produkter som gir deg en god oversikt over noen av dine viktigste helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. Prøv

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

PM AM

PM AM BRUKSANVISNING NO 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A NO Produktbeskrivelse: (A) Skjermmodul (B) Håndleddsrem (C) Sensorknapp (D) USB-kontakt D B NO Produktbeskrivelse Din personlige

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Vekt EF222BW. Bruksanvisning

Vekt EF222BW. Bruksanvisning Vekt EF222BW Bruksanvisning Innledning og sikkerhetsanvisninger 1. Gratulerer med det nye produktet ditt! Denne vekten vil måle både kroppsfett og vanninnhold i kroppen, samt den vanlige vekten din. Prinsippet

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

200 HR BRUKSANVISNING

200 HR BRUKSANVISNING NO 200 HR BRUKSANVISNING 3.1 4.1 4.7 D 4.2 4.3 4.4 4.5 4.8 4.9 4.10 4.6 4.11 PM AM C A NO Produktbeskrivelse (A) Treningssporeren (B) USB-ladeledning (C) Sensorknapp (D) Pulsmåler B NO Produktbeskrivelse

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning Garmin Index smartvekt Brukerveiledning September 2016 190-01959-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 NO A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 NORSK 21-28 4 SIKKERHET OG OPPSETT Når du bruker vekten første gang må du være oppmerksom på følgende: 77Vekten er kun

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE DIGITAL BODY WEIGHT SCALE PS 2010 NORSK A B E D C 3 NORSK 17-22 4 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å unngå

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO BF06 NO BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO BC21 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

TANITA BODY FAT MONITOR UM-017. Forenklet norsk brukerveiledning. Art.nr. 100500

TANITA BODY FAT MONITOR UM-017. Forenklet norsk brukerveiledning. Art.nr. 100500 TANITA BODY FAT MONITOR UM-017 Forenklet norsk brukerveiledning Art.nr. 100500 1 Før oppstart: Snu vekten, åpne det svarte lokket og sett inn batteriene som anvist. På baksiden av vekten finnes det også

Detaljer

Varsling på smarttelefon AppSender

Varsling på smarttelefon AppSender FlexiApp-Sender Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A2 Dato: 2016.10.11 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

BP2F BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO

BP2F BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO BP2F NO BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 01 Sikkerhet... 02 Informasjon angående apparatet... 02 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

VoiceLink Brukerveiledning

VoiceLink Brukerveiledning VoiceLink Brukerveiledning Innhold Innhold VoiceLink 4 Inkludert i leveransen 5 Tiltenkt bruk 3 Generelle sikkerhetsmerknader 7 Før du starter 8 Bruke VoiceLink 11 Vedlikehold og pleie 13 Informasjon om

Detaljer

Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd :17:41

Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd :17:41 9001 154 759 Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd 1 30.10.2015 14:17:41 Home Connect en app til alt. Home Connect er den første appen som kan vaske klær, ta oppvasken,

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Brukerveiledning Modell: BC-1000 Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Funksjoner 3 Før bruk

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 48 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Les fullstendig gjennom bruksanvisningen og det vedlagte

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt denne digitale personvekten fra OMRON. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker vekten for første gang, og pass på at du bruker

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer