WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI"

Transkript

1 WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI

2 Innhold 1. Innledning Formålsmessig bruk Sikkerhetsmerknader Hvorfor er kroppsanalysen fornuftig? Bioimpedansanalyse (BIA) Body Mass Index (BMI) Veieregler 8 2. Idriftsetting Apparatbeskrivelse Systemkrav Installasjon Legg inn batterier eller skift dem ut Aktivere forbindelse mellom Web Box og vekt Meldinger Tilordne IP-innstilling manuelt Innrette brukerkonto Inntasting av personlige opplysninger I Måleenheter (kg-lb-st) I Målvekt Kroppsanalyse Den personlige kontoen Hovedmenyen Diagramfremstillingen Tabellfremstillingen Tilbakemelding Slette konto Meldinger Tekniske data Samsvarserklæring Bortskaffing Service og support Garanti 22 2

3 1. Innledning 1.1 Formålsmessig bruk Gjennom profesjonell bioimpedans-fl erfrekvensmåling forsyner Web Connect Analysis kontinuerlig nøyaktige data om kroppsvekt, muskel- og fett- og vannandel. Dermed sørger kroppsanalysevekten for den perfekte oversikten. Sammen med den poersonlige kontoen på nettet tilbyr SOEHNLE dermed en fi tnessplattform i høy kvalitet for mennesker som ønsker å holde seg aktive og friske. Med produktene våre ønsker vi å støtte deg med ditt egenansvar for kroppen din. Hvis du er usikker på hvilke tiltak som egner seg for din personlige velvære, bør du absolutt få profesjonell rådgivning av en lege eller en ernæringsrådgiver. Denne kroppsanalysevekten er beregnet til bruk av personer fra og med 17 år. Inntil 8 personer kan registreres pr. vekt. Apparatet er ikke beregnet på medisinsk og kommersiell bruk. Les denne bruksanvisningen nøye, spesielt også sikkerhetsmerknadene, og følg anvisningene for pleie. Ta godt vare på denne anvisningen for fremtidige spørsmål. Ytterligere opplysninger fi nner du på nettsidene våre på 3

4 1.2 Safety information Fare Bruk som ikke er formålsmessig, kan føre til farer som kan lede til døden eller alvorlige skader. Advarsel Uformålsmessig bruk kan i visse situasjoner føre til skader og helsefarer. Forsiktig Bruk som ikke er formålsmessig kan føre til personskader eller materielle skader. Merknader Viktig informasjon Fare Bruk aldri dette apparatet sammen med elektroniske medisinske apparater, slik som for eksempel pacemakere elektroniske livsopprettholdende systemer, slik som for eksempel hjerte-lunge-maskiner mobile elektroniske medisinske apparater, slik som for eksempel elektrokardiografer. Dette apparatet kan forårsake funksjonsfeil på de elektroniske medisinske apparatene som ble nevnt ovenfor. Ikke bruk apparatet på glatte gulvbelegg. Når overflaten på plattformen eller føttene er våte, er det fare for å skli. Tørk føttene og plattformen før bruk av apparatet. Tomme batterier skal aldri kastes inn i flammer. Eksplosjonsfare. Batteriene skal aldri kortsluttes. Advarsel Før du gjennomfører en planlagt vektreduksjon, bør du få råd av en lege eller en diettspesialist. Oppbevar apparatet utilgjengelig for små barn. Hjelp funksjonshemmede personer ved bruk av apparatet. Tråkk alltid på de beregnede stedene på apparatet og aldri på hjørner og kanter. Så rolig i løpet av analysen. Sørg for å bruke riktig batteritype under bruk. Sett inn batteriene i beregnet polretning. Til utskiftning må du alltid bruke nye batterier og aldri batterier fra forskjellige produsenter, av forskjellig ladning eller med synlige skader - det kan oppstå overoppheting eller eksplosjoner. Batterier skal alltid oppbevares utilgjengelig for barn. 4

5 Forsiktig De enkelte komponentene i dette apparatet skal ikke demonteres, repareres eller ombygges. Batterier inneholder kjemikalier. Når disse renner ut, kan de forårsake materielle skader og personskader. Hvis du får batterisyre i øynene, må du straks skylle øynene med rikelige mengder vann og ta kontakt med lege. Fjern batteriene fra apparatet hvis du ikke skal bruke apparatet på lengre tid. Merknader Resultatet kan bli feilaktig - i nærheten av mobiltelefoner - i nærheten av varmekilder eller steder med svingende temperatur - på steder med høy luftfuktighet - på steder som påvirkes av vibrasjoner eller støt - ved drift på teppegulv. Sett derfor alltid dette apparatet på et jevnt, fast underlag. Pass på at apparatet ikke utsettes for direkte sollys. Bortskaff brukte batterier i henhold til forskriftene i landet du befinner deg i. Rengjør apparatets deler kun med en fuktig klut, og ved behov med milde rengjøringsmidler. Etsende eller skurende rengjøringsmidler fører til skader. 5

6 1.3 Hvorfor er kroppsanalysen fornuftig? Balansert, kontrollert ernæring og bevegelse er den egentlige hemmeligheten bak bra helse, en moderat kroppsvekt og generell velvære. En Soehnle kroppsanalysevekt gjør det i tillegg mulig å undersøke de helserelevante kroppsverdiene. Verdier som anbefales av helseeksperter Alder Menn Kroppsfett* lite normalt mye svært mye Kvinner Kroppsfett* normalt normalt lite normalt mye svært mye Kroppsvann Muskelandel Kroppsvann Muskelandel normalt normalt < > 24 > 58.5 > 38 < > 33 > 52.5 > < > 24 > 57 > 38 < > 36 > 49.5 > < > 26 > 56 > 38 < > 38 > 47.5 > < > 28 > 55 > 38 < > 40 > 46.5 > < > 30 > 54 > 38 < > 42 > 46 > < > 34 > 53 > 38 < > 47 > 45 > 28 * Basert på NIH/WHO BMI-retningslinjer (USAs nasjonale helseinstitutt/verdens helseorganisasjon). 1.4 Bioimpedansanalyse (BIA BIA er den generelt brukte målemetoden til Body Balance kroppsanalysevekt. Da måles ikke verdiene, slik som kroppsfett, kroppsvann og muskelmasse direkte, men det skjer en måling av den elektriske motstanden (impedansen) til kroppen. Motstandsmålingen skjer via 4 elektrodeflater på plattformen til vekten. Da sendes et harmløst, svakt elektrisk signal gjennom kroppen (< 0,1 ma). Den elektriske strømmen flyter i menneskekroppen lettere gjennom kroppsvæsken (vann) som finnes forsterket i muskulaturen, enn gjennom kroppsfett. Jo høyere motstand kroppen yter mot et elektrisk signal, desto høyere er kroppsfettandelen, og desto lavere er kroppsvannandelen. Det omvendte gjelder også: Jo høyere prosentmessig muskelandel, desto høyere er den prosentmessige kroppsvannandelen, og desto lavere er den prosentmessige kroppsfettandelen. 6

7 1.5 The body mass index (BMI) Grunnlaget for beregningen er Body Mass Index - et identifi seringstall som danner grunnlaget for tolkningen av den helsefarlige utvirkningen av kroppsvekten. Identifi seringstallet beregnes fra kroppsvekten i kilogram, delt på kroppsstørrelse i kvadrat 75 kg (Eksempel: BMI = 1,75 m x 1,75 m = 24,5) Klassifikasjon av kroppsvekten etter BMI (Kilde: Verdens helseorganisasjon, 2000) BMI (kg/m²) Classification < 18.5 Undervekt Normal vekt Overvekt 30.0 Adipositas Adipositas grad I Adipositas grad II 40.0 Adipositas grad III 7

8 1.6 Veieregler Hos et voksent menneske kan vekten endre seg ca. 2-3 kg i løpet av dagen. Derfor er det viktig at veiebetingelsene holdes konstante for en pålitelig vektkontroll. Derfor er det best om man veier seg på tom mage alltid på samme tidspunkt uten klær Pass på at plattformen alltid står støtt og sikkert. Tekstiler eller myke gulvbelegg kan påvirke måleresultatene spesielt mye. For at ikke veieresultatet skal bli feilaktig, skal plattformen ikke beveges i løpet av de siste 3 minuttene før veiingen. Kroppsanalysen Gå på plattformen barfotet Stå symmetrisk på plattformen. En ujevn belastning kan gjøre at veieresultatet blir feilaktig Stå rolig Ikke hold deg fast eller støtt deg noe sted Utfør alltid veiingen på samme sted. Det kan føre til forskjellige veieresultater hvis omgivelsesbetingelsene, slik som gulvbelegg, temperatur og luftfuktighet, er ulike. Omstendigheter som kan påvirke en kroppsanalyse Kroppsverdiene som følger fra bioimpedansmålemetoden kan svinge sterkt i løpet av en dag. Dette skyldes ikke en manglende nøyaktighet i Body Balance kroppsanalysevekten, men en vannlagersvingning i kroppen. Menneskekroppen kan miste opptil 2-3 kg kroppsvann under søvn. Rett etter oppvåkningen er kroppen derfor vanligvis dehydrert (avvannet). Jo lavere kroppsvannandelen er, desto høyere er kroppsmotstanden og dermed den utregnede kroppsfettandelen. Muskelandelen faller derimot lavere ut. I løpet av dagen blir vannreservene fylt opp igjen, og måleverdiene normaliserer seg. Mens det anbefales å foreta normal veiing om morgenen rett etter at du har stått opp, er kroppsanalysen derfor bedre å gjennomføre om kvelden. For kroppsanalysen er tiden mellom kl. 18 og 20 best egnet. 22 % 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % Fettprosent Tid 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 8

9 Flere omstendigheter som kan påvirke en kroppsanalyse I tillegg til de grunnleggende svingningene av de daglige måleverdiene kan det forekomme forskjeller på grunn av endringer av vannlageret gjennom næring, væskeopptak, menstruasjon, sykdom, trening og bading. Det kan opptre urimelige resultater hos Personer med feber, ødemer eller osteoporose Personer i dialysebehandling Personer som tar kardiovaskulær medisin Gravide kvinner Ungdommer under 17 år Personer i asiatisk og afrikansk befolkningsgruppe 9

10 2. Idriftssetting 2.1 Apparatbeskrivelse Vekt À Á Â Ã Ä Å Æ Web Box 19 Ç È Visningsfelt 2. Veieplattform 3. Aktiveringstast 4. Batterideksel 5. Batterihus 6. Veiecelle 14. Nettadapterstøpsel 15. Tilbakestillingstast 16. Bredbåndsgrensesnitt 17. Internett-tilkoblingsvisning 18. Nettverks-tilkoblingsvisning 19. Nettadapter 20. Internett-kabel 7. Måleverdi 8. Svakt batteri 9. Internett-tilkobling avbrutt 10. Undersøk sendedata 11. Dataoverføring 12. Kroppsfettmåling 13. Vektenhet 10

11 2.2 Systemkrav 1. Bredbåndsruter med en fri LAN-tilkobling (10 Mbit/s) og Internett-tilgang 2. Internett-kompatibelt apparat (f.eks. smarttelefon, nettbrett eller PC/MAC) med nettleser av nyeste generasjon. Ingen programvare- eller APP-installasjon nødvendig. 3. Gyldig e-postadresse for registrering i portalen. 2.3 Installasjon 1. Koble Web Box med nettadapteren til strømnettet. 2. Koble Web Box til ruteren ved bruk av nettverkskabelen. Hvis begge LED-ene lyser, er forbindelsen opprettet. Hvis én eller begge LED-er blinker, skal feilsøkingen foretas i henhold til visningen WAN = Kontroller Internett-tilkoblingen LAN = Kontroller ruter hhv. forbindelse til ruter 2.4 Insert or replace batteries Åpne batterihuset til veieplattformen. Legg inn batteriene. Vær oppmerksom på polaritet. OBS Ved utskiftning av tomme batterier må det kun brukes nye batterier av samme type og aldri av ulik type eller forskjellig ladetilstand. Som alternativ for de normale alkaliske batteriene er NiMh med lav selvutladning (Low Self Discharge) å anbefale. Viktig: Oppladbare batterier må lades opp utenfor apparatet. Lading av oppladbare batterier er ikke mulig via USBtilkobling i betjeningsterminalen. 11

12 2.5 Synkronisere forbindelse mellom Web Box og vekt Avstanden mellom Web Box og vekt skal være maksimalt 20 cm i løpet av synkroniseringen. Trykk tasten på baksiden av vekten for å synkronisere. Hvis [ ] vises, var synkroniseringen vellykket. Hvis vekten imidlertid viser E8, var synkroniseringen mislykket. 2.6 Meldinger Symptom Årsak Løsning LAN- og WAN-LED er mørk LLAN- og WAN-LED blinker Feil i strømforsyningen Web Box kommuniserer ikke med ruteren Kontroller nettilkoblingen til Web Box 1) Kontroller nettilkoblingen til ruteren 2) Kontroller forbindelsen mellom Web Box og ruter Soehnle-portalen er ikke oppnåelig. Dette kan ha ulike grunner. LAN-LED lyser, WAN-LED blinker LAN- og WAN-LED lyser. Data er vellykket overført, men vises ikke på den personlige kontoen. Nettverket er i orden. Web Box kommuniserer imidlertid ikke med portalen Portalen er offline. Kontroller via en nettleser om du kan nå portalen med denne. Hvis dette ikke er tilfellet, må du vente inntil portalen kan nås igjen. Hvis du skulle nå portalen via en nettleser, har feilfunksjonen interne grunner. 1) Når DHCP-funksjonen var innstilt på ruteren: Trykk på Reset-tasten til Web Box for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene. 2) Når DHCP-funksjonen ikke var innstilt på ruteren: Følg kapittel 2.7 Ingen bruker er valgt. Innrett bruker, se kapittel 2.8. Data kan ikke tilordnes en bruker automatisk. Følg trinnene i kapittel 3 for å tilordne data til en bruker. 12

13 2.7 Tilordne IP-innstilling manuelt I noen tilfeller er det nødvendig å arbeide med manuelt tilordnede IP-adresser. Det kan f.eks. være tilfelle når DHCP-funksjonen er deaktivert på ruteren. I så fall går du frem på følgende måte: 1. Web Box må være slått på (begge LED-ene blinker). 2. Trykk på Reset-tasten i ca. 5 sekunder. Begge LED-ene lyser samtidig. Hvis begge LED-ene begynner å blinke, slipper du tasten. 3. Forbind deretter Web Box og PC med nettverkskabelen. 4. Nettverksforbindelsene når man via Start => Systemstyring => Nettverksforbindelser. 5. Klikk på LAN-tilkobling (på Win95 med høyre musetast) og velger Egenskaper. 6. Marker Internettprotokoll (TCP/IP) og velg Egenskaper. 7. Her har du valget mellom å få IP-adresse automatisk eller stille den inn manuelt. Velg Bruk følgende IP-adresse og legg inn følgende IPadresse: subnettmaske: og bekreft. 8. Legg nå inn følgende i nettleseren: Inntastingsmasken som vises ved siden av kommer opp, og den må inneholde akkurat disse oppføringene. Eventuelt endre og deretter bekreft. 9. Nå kan Web Box tilkobles via ruteren (kapittel 2.3). 13

14 2.8 Innrette brukerkonto 1. Besøk nettsidene my.soehnle.com/new 2. Velg det språket du ønsker. 3. Gå til Registrer og legg inn brukernavn og egen e-postadresse. Merk: Vekten kan benyttes av opptil 8 personer. Hver bruker må disponere over en egen e-postadresse. 4. Fortsett med Send. 5. Du får nå en e-post med ditt brukernavn og passord. Merk: Du kan når som helst se på dine personlige opplysninger i ditt innloggingsområde. 6. Velg Start og angi brukernavn og passord. Fortsett med Login. 7. Legg inn ID-numre for Web Box (Bridge) og vekten. Disse befinner seg på undresiden av det aktuelle produktet. Merk: Vær oppmerksom på at vekt og Web Box må være driftsklare for synkronisering, og det må finnes en tilkobling til Internett (WAN- og LAN-LED lyser). Start synkronisering. 8. Gå i løpet av de neste 5 minuttene barfotet og helst uten klær opp på vekten og bli stående i ro der til visningen slukker. 9. Når vekten vises i My Soehnle, bekrefter du med Ja. 10. Deretter følger inntastingen av de personlige opplysningene (kapittel 2.8.1) 14

15 2.9 Inntasting av de personlige opplysningene På slutten av opprettelsen av brukerkontoen må ytterligere personlige opplysninger legges inn. Disse opplysningene er absolutt nødvendige for å tolke måleverdiene. 1. Velg språk 2. Angi kjønn 3. Legg inn navn du vil bli kalt 4. Still inn fødselsdato 5. Legg inn kroppsstørrelse 6. Velg aktivitetsgrad 7. Velg ønskede måleenheter for visningen 8. Legg inn målvekt. 9. Brukernavn kan endres her. 10. Hvis passordet skal endres, legger du det inn her. 11. E-postadresse kan endres her. 12 Bekreft inntastingene med Bruk. Merk: De personlige opplysningene kan endres når som helst. Det er også mulig med en fullstendig sletting av kontoen. 15

16 3. Kroppsanalyse En kroppsanalyse er kun mulig barfotet. Personlige opplysninger må legges inn på forhånd. For entydige resultater skal du ha på deg minst mulig klær og ha samme betingelser (klokkeslett, matinntak) når du går opp på plattformen. Merk: Hvis opplysningene skal legges inn i den personlige kontoen, må det være en forbindelse til Internett. Hvis det ikke finnes noen forbindelse, vises kun vekten. Måledataene blir ikke lagret. 1. Gå opp på plattformen. 2. Vekten vises. Stå rolig så lenge kroppsanalysen pågår og data overføres. Dataene blir automatisk tilordnet din personlige konto. Merk I sjeldne tilfeller er det ikke mulig med en automatisk tilordning til kontoen. Da må brukeren tilordnes manuelt. I den personlige kontoen får brukeren en melding om at dataene ikke kan tilordnes noen bruker. Vis listen og overta dataene i din konto eller klikk på Ignorer. Da blir dataene opprettholdt for alle andre brukere. 16

17 4. Den personlige kontoen 4.1 Hovedmenyen 1. Gå til my.soehnle.com, legg inn brukernavn og passord, og klikk på Innlogging. 2. Du kommer til hovedmenyen. Den siste registrerte verdien og forskjellen til ønskevekten vises. Herfra linkes det til ytterligere informasjonssider: - Diagramfremstilling - Tabellfremstilling - Min profil (se kapittel 2.7.1) 4.2 Diagramfremstillingen Velg visningstidsrommet og parameteren som skal vises. Kroppsvekt Kroppsfettandel Kroppsvannandel Muskelmasse Med Filtrere data kan du stille inn visningstidsrommet og de parameterne som skal vises individuelt. 17

18 4.3 Tabellfremstillingen Gå til Tabell. Velg visningstidsrommet (uke, måned, 6 måneder, år eller helt individuelt via Filtrere data ) med verdier som skal vises. Hvis du trykker på! ved en enkelt verdi, kan du redigere disse dataene hhv. legge inn en kommentar. Med Legge til data manuelt kan du legge til vektverdier og kommentarer uten å bruke vekten. 5. Tilbakemelding Anmerkninger til dette programmet eller produktet kan du sende oss via Min profil/tilbakemelding. 6. Slette konto Du kan slette den personlige kontoen din via Min profil/slette konto. Etter en sikkerhetsavspørring og tilsvarende bekreftelse slettes samtlige data og kan ikke gjenopprettes igjen. 18

19 7. Feilutbedring Symptom Årsak til feilen Løsning Ingen visning Visning mens produktet er aktivert eller synkroniseres Ingen batterier eller batterier tomme Batterier er lagt inn feil 1. Den trådløse forbindelsen er avbrutt. 2. For stor avstand mellom vekt og Web Box i løpet av aktiveringen Nettverksfeil Legg inn eller skift batterier Legg inn batterier på riktig måte Aktiver produktet på nytt med en avstand på 20 cm mellom vekt og Web Box Kontroller nettverksforbindelsen Produktet ble ikke synkronisert Synkroniser produktet (se kapittel 2.5) Bredbåndsfeil WAN-LED-en blinker Kontroller Internett-tilkoblingen Svake batterier Skift batterier Display while the product is being used 1. Forbindelsen mellom vekt og Web Box er avbrutt 2. Vekten befinner seg utenfor rekkevidden til det trådløse systemet Måleresultatene dine kan ikke overføres på grunn av en nettverksfeil Overbelastningsvisning Bring vekten til trådløs rekkevidde for Web Box Koble fra strømforsyningen til Web Box i 30 sekunder Kontroller nettverksforbindelsen Belast vekten med maksimalt 150 kg BIA vises ikke. Last measured data is not being displayed in the personal account Brukeren står ikke barfotet på vekten Måledataene kan ikke tilordnes noen bruker Bredbåndsfeil WAN-LED-en blinker Gå på plattformen barfotet Gå til din personlige konto og overta dataene (se kapittel 3.0) Kontroller Internett-tilkoblingen (se kapittel 3.0) 19

20 8. Tekniske spesifikasjoner Web Box - Radiofrekvens: 434 MHz - Nettadapter: Modell: BLJ5W050100P-V Inngang: V~50/60 Hz, 150 ma Utgang: 5V 1000 ma Vekt - Bærekapasitet x deling = Maks 150 kg x 100 g / Maks 330 lb / 0,2 lb - Visningsnøyaktighet: Kroppsfettandel: 0,1% Kroppsvannandel: 0,1% Muskelandel: 0,1% - Kroppsstørrelse: cm - Alder: år - 8 personspesifikke lagringsplasser - Målestrøm: < 0,1 ma RMS, 50/5 khz - Radiofrekvens: 434 MHz - Batterier: 4 x 1,5 V AAA batterier medfølger i leveringsomfanget. Som alternativ for de normale alkaliske batteriene er NiMh med lav selvutladning (Low Self Discharge) å anbefale. Viktig Oppladbare batterier må lades opp utenfor apparatet. 20

21 9. Konformitetserklæring Herved erklærer Soehnle at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 1999/5/EF. EU -samsvarserklæringen finner du under Selv om enheten har blitt testet, og det ikke overskrider grensene for utslipp av radiofrekvenser som er identifisert i direktivet, er det ingen garanti for at slike forstyrrelser er fortsatt ikke i stand til å oppføre seg i visse situasjoner. Man kan sjekke slike potensielle referanser ved å slå av og på skalaen, mens overvåking av radio-eller TV-mottak. Potensielle interferenser kan forhindres av en eller flere av de følgende tiltak: Gjør om antenne innstilling for enheten som skal motta forstyrrelser. Øk avstanden mellom forstyrret enheten og datamaskinen. Det kan være nødvendig å få hjelp av en erfaren radio-og TV-tekniker. VIKTIG! Endringer i elektronikk eller dekselet på dette apparatet krever uttrykkelig tillatelse fra Soehnle. Hvis disse reglene ikke følges, kan brukeren, i noen tilfeller rett til å bruke enheten. Elektromagnetisk interferens Under ekstreme forhold, eksempelvis elektromagnetisk hvis en radio brukes i den umiddelbare nærhet av omfanget av måleverdiene kan bli påvirket. Når forvridning kan vinke brukes normal, muligens det kan være nødvendig å bli slått av og på igjen, eller du må kanskje fjerne og sette inn batteriene. Med forbehold om tekniske endringer. 10. Avhending Avhending av brukte elektriske apparater Kast dette apparatet etter utgått levetid ifølge direktivet for gamle elektriske og elektroniske apparater 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Symbolet på produktet eller pakningen henviser til at dette produktet ikke skal behandles som normalt husholdningsavfall, men må innleveres til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Avhending av batterier Batterier skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du er en slik forbruker juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier til resirkulering. Batterier kan stå på gjenvinningsstasjoner i alle bosteder eller hvor batteriene av hver type solgt. Pb = inneholder bly Cd = inneholder kadmium Hg = inneholder kvikksølv 21

22 11. Forbrukerservice For spørsmål og henvendelser står vi gjerne til disposisjon med våre kontaktpersoner hos forbrukerservice: Tyskland Tlf: (08 00) (gratis) Internasjonalt Tlf.: Mandag til fredag 08:30 til 12:00 CET Hvis du ønsker å ta kontakt med oss skriftlig, finner du vårt kontaktskjema på hjemmesidene til SOEHNLE eller du kan sende et brev med vanlig post. 12. Garanti SOEHNLE garanterer i 5 år fra kjøpedato kostnadsfri korrigering av feil som skyldes material- eller produksjonsfeil gjennom reparasjon eller utveksling. Ta godt vare på kjøpskvitteringen og garantiavsnittet. Ved garantikrav skal produkt gis tilbake til forhandleren sammen med garantiavsnittet og kjøpskvitteringen. Navn Addresse Kjøpedato Forhandlere Årsak til reklamasjonen 22

23 Quality & Design by Leifheit AG Leifheitstraße Nassau / Germany Telefon Fax /2014 NO JFS

WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI

WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI Indhold 1. Introduktion 3 1.1 Tilsigtet brug 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 4 1.3 Hvorfor er kropsanalyse hensigtsmæssig? 6 1.4 Bioimpedansanalyse (BIA) 6 1.5 Body

Detaljer

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren.

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

T210 BRUKSANVISNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-NO

T210 BRUKSANVISNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-NO T210 NO BRUKSANVISNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhet... 3 Transport

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

BB25 BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO

BB25 BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO BB25 NO BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8

TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8 TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8 Innhold Velkommen 4 Nye funksjoner 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Rengjøre klokken... 7 Bruke bordholderen... 8 Klokkestatus...

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER Bruksanvisning INNHOLD SKRU AV OVERSIKT OPPSETT AV S3 SUPPORT SIKKERHETSINFORMASJON SCAN MED S3 TIPS & TRIKS VIKTIG Å VITE SYNKRONISER S3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER OVERSIKT bluetooth LOKK AV/PÅ-BRYTER S3

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

DirectPower Drivsystem for elektrisk sykkel. Instruksjoner for bruk

DirectPower Drivsystem for elektrisk sykkel. Instruksjoner for bruk DirectPower Drivsystem for elektrisk sykkel Instruksjoner for bruk Innhold 1 Innledende kommentarer om sikkerhetsinstruksjoner... 1 1.1 Symboler... 1 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 2 2.1 Tiltenkt bruk...

Detaljer

flexiscale portoberegnende vekt

flexiscale portoberegnende vekt Bruksanvisning flexiscale portoberegnende vekt Kontrollpanel display og tastatur Displayfeltet for aktuelle forsendelsesdata (forkortelser) Valgfeltet med alternativer Valgtastene velge alternativer Talltastene

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Råd om denne bruksanvisningen

Råd om denne bruksanvisningen Råd om denne bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer