Representantene velger enkeltvis om de ønsker pc eller nettbrett. Anskaffelsen gjøres i januar Totalt Investert Gjenstående

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Representantene velger enkeltvis om de ønsker pc eller nettbrett. Anskaffelsen gjøres i januar 2012. Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående"

Transkript

1 Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Datautstyr til politikere 2012 Innkjøp av pc, skriver og programvare eller nettbrett til faste medlemmer i KST, OKU, MLU, HOU, disputvalgets leder og kontrollutvalgets leder. Antatt 35 sett a eks mva. Representantene velger enkeltvis om de ønsker pc eller nettbrett. Anskaffelsen gjøres i januar Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000) Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000) Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Overføring til investeringsregnskapet desember 2011 kl Side 1

2 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Elektroniske møter og forbedret innsyn for publikum et baserer seg på a) tilrettelegge til å gjennomføre politiske møter helelektronisk og papirløst. Tilby politikerne papirløse møter med ny modul for digitale møtedokumenter tilgjengeliggjort og tilpasset ipad, bærbare PC, tablet PC og nettbrett. Løsningen bidrar til store besparelser i distribusjon og trykking av møte dokumenter, øker effektiviteten i distribusjon, forberedelser og gjennomføring av møter, og muliggjør enklere samhandling mellom deltakere og deltakere/administrasjon. b) ephorte einnsyn ephorte einnsyn er en modul for innsyn i postjournal og utvalg som er uavhengig av organisasjonens portal for internett og intranett. Modulen kommuniserer direkte med ephorte databasen, og publisering av informasjon og dokumenter blir styrt av innstillinger og valg i ephorte. einnsyn oppfyller de kommende standardiseringskravene i WCAG 2.0 Nivå AA. Dette medfører at brukere med funksjonshemming skal ha samme mulighet for å fremfinne og forstå data som andre brukere. einnsyn er laget enkelt og brukervennlig for fremfinning og forståelse av informasjon, og kan lett tilpasses funksjonelt og utseendemessig til å passe alle typer portaler. Ansvar Ansvar: Fellestjenester (1200) Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Konsulenttjenester Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 2

3 Ansvar Ansvar: Fellestjenester (1200) Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Overføring til investeringsregnskapet Overføring til investeringsregnskapet Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til kommuale bygg Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er 30. desember 2011 kl Side 3

4 juridisk ansvarlig for all internetttrafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er tilgjengelig. Ansvar Ansvar: IT drift (1210) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 4

5 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Bærbare maskiner skoler 2012 Det er behov for å tilføre skolene bærbare maskiner til disposisjon for pedagogisk personell. I tillegg vil det i perioden være behov for årlig utskifting av de eldste bærbare maskinene til elevene. Ansvar Ansvar: IT drift (1210) Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 5

6 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Data og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ backup hele organisasjonen Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere feilmeldinger/supportbehov/løsninger. Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann og brannskade må etaberes og vedlikeholdes. Ansvar Ansvar: IT drift (1210) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 6

7 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Egen datakommunikasjon til Austertana oppvekstsenter og Austertana eldresenter Dagens løsning er basert på leid samband fra Direct Connect. Denne løsningen er ikke stabil og har manglende kapasitet. I forbindelse Varanger kraft sin utbygging av fiber til stasjonene sine, så kommer det kanskje fiber til Austertana i løpet av 24 år. Fram til dette må vi vurdere om vi skal fortsette med eksisterende løsning, eller investere i egen radiokommunikasjon med bedre hastighet og bedre kvalitet. Det er innhentet et kostnadsoverslag fra varanger kraft som antyder en pris på I tillegg vil det være årlige kostander på telelosji( kostnader for å bruke deres master) på Algasvarre og event på Elkem 30. desember 2011 kl Side 7

8 Ansvar Ansvar: IT drift (1210) Konsulenttjenester Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 8

9 driftskonsekvenser : Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/Bygg&Anlegg Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg og anlegg, PLO, hjelpetjenesten og informasjonsavd. Ansvar Ansvar: IT drift (1210) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 9

10 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Utskifting kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og Nettverksprintere I 2012 vil noen av kantswitchene være 5 år og det vil være behov for å skifte disse ut med nye. Switchene er kontaktleddet mellom brukerne og nettverket. I tillegg vil det være behov for å skifte ut en del av nettverksskriverne. Dette er tiltak som vil måtte gjennomføres hvert år framover for å sikre at nettverkene og muligheter for utskrift er inntakt. Ansvar Ansvar: IT drift (1210) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 10

11 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Videreutvikle bruken av virituelle servere PLO/Helse/Hjt/PPT/Administrasjon/Elev desember 2011 kl Side 11

12 Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi ser for oss å starte med å viritualisere servere på sikkersone; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri. I løpet av 2010 ble hele nettverket viritualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana og Boftsa. Ansvar Ansvar: IT drift (1210) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 12

13 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : kommunal info for 2012 vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordfører. Dagens løsning har også muligheter for å etablere intranett for ansatte og eget intranett for politikere. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpassinger knyttet til brukervennlighet og innhold. Ansvar Ansvar: IT drift (1210) Konsulenttjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester desember 2011 kl Side 13

14 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 14

15 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Ekstra studio til lærerutdanning Pr har vi to klasser på desentralisert lærerutdanning 17 med to studenter pr klasse. Til sammenhar disse behov for 4 av 5 ukedager i lærerstudentstudioet. Dersom vi skal tilby dette studiet til nye studenter med oppstart høsten 2012, får vi tre klasser og det vil være behov for et ekstra studio. Lærerutdanningen bruker en egen teknisk løsning, slik at det ikke er mulig å benytte den samme løsningen som LOSA benytter. Det planlegges å benytte ledig lokale som er er avsatt til ØstFinnmark kompetansesenter og vi legger opp til at de mest erfarne studentene benytter det nye studioet. Etter rådmannens mening er det svært viktig at kommunen tilrettelegger for hver eneste lærerstudent. Vi ser at det vil være utfordrende å få tak i tilstrekkelig antall lærere i fremtiden. Dersom tiltaket ikke vedtas, vil det ikke være praktisk mulig å tilby lærerutdanningen til nye studenter. Ansvar Ansvar: Studiesenter (1240) Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 15

16 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Videre utbygging av elektronisk låsesystem Fortsatt er deler av kommunens låssystemer basert på tradisjonelle nøkler. Systemet har svakheter som f.eks at tap av nøkler medfører at hele låsesystemer må skiftes ut (nøkler på avveie). Elektronsike låsesytemer kan forhåndsprogrammeres for åpning og låsing til fastsatte tider. Tapte nøkkelkort vil ikke ha betydning da disse kan slettes elektronisk. Resterende utskifting av låsessytemer ta over to år. Aktuelle bygninger i prioritert rekkefølge: Brannsytasjonen og adm. bygg for bygg/anlegg kr Miljøbygg, tilgang kinorom/dører fra GM til kinosal kr Rådhuset, arkiv personal, kopiprintrom kr Seida skole, ytterdører anneks kr Hjelpetjenesten, ytterdører og arkiv kr flerbrukshallen, bryterom og miniatyrskytebane kr Boftsa skole kr Austertana skole kr Sirma skole kr Austertana eldresenter kr Helsesenteret får låsesytemene oppgradert i forbindelse med utbyggingsprosjektene. Ansvar Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 16

17 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Austertana skole varmestyring Handlingsplan etter vernerunde den Nødvendig å anlegge varmestyring til alle klasserom, som kun skal kunne betjenes av vaktmester. Dette fordi elever til stadighet skrur panelovner på full styrke slik at rommene nærmest blir overopphetet med deretter lufting for å få normal temperatur i klasserommen som følge. Investeringskostnad kr Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 17

18 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Boftsa skole sikring inngang og etablere parkeringsplass. Handlingsplan etter vernerunde den Mange nestenulykker og flere tilfeller av oppskraping og bulker på de ansattes biler pga trange parkeringsarealer. I tillegg krever Veolia sikker snuplass for bussen. : Ny parkeringsplass og rundkjøring for buss utenfor skoleområdet. Strømuttak for motorvarmere må tilrettelegges kr et har bvevilgning fra 2011, gjennomføres i Sikre hovedinngangen med takutstikk som hindrer at snø og is raser over elever og ansatte, kostnad kr Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 18

19 Bruk av ubrukte lånemidler Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Deanu sameskuvla Handlingsplan etter vernerunde den I klasserom avdeling SFO/trinn 14 må det anlegges sikkerhetsnett eller lignende som forhindrer at gjennstander kastes fra 2 etg på personer som befinner seg i 1 etg. Kostnad kr Det kjøpes inn 20 stk personal/garderobeskap til alle ansatte på skolen, kostnad kr Det er nødvendig å bygge et uthus på 30 kvm for plassering av lekeapparater etc og som kan låses, kostnad kr (2015). Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 19

20 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Renovering Seida skole Renoveringsbehov uansett struktur og videre drift. Ungdomstrinnet og vinduer lærerfløy. Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) Materialer til vedlikehold, påkosning og nybygg desember 2011 kl Side 20

21 driftskonsekvenser : Sirma skole Handlingsplan etter vernerunde den Skifte ut gammel utrangert fyrkjele og overgang til miljøvennlig energi, kostnad kr Skifte ut tre gamle og slitte ytterdører som er kalde og trekkfulle, og som ikke lenger tilfredstiller kravene til benyettelse som nødutganger. Kostnad kr I budsjettet for 2011 ble det bevilget kr til brannvarslingsanlegg. Ettersom det ikke foreligger noe pålegg om dette fra brannsjefen foreslås det å omdisponere denne bevilgningen til finansiering av ny fyrkjele. Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) Mva kompensasjon full sats Bruk av ubrukte lånemidler desember 2011 kl Side 21

22 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Tanabru barnehage Handlingsplan etter vernerunde den Begge ventilasjonsanlegg i barnehagen er utgått på dato. Det planlegges å anlegge kun et aggregat som vil dekke hele bygningsmassen. Nytt ventilasjonsanlegg gir lavere energi og driftskostnader. Et ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass. Kostnad kr Vinduene i blå avdeling vender mot sør og det medfører at det blir veldig varmt i rommet om sommeren. Markiser monteres, kostnad kr Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) Materialer til vedlikehold, påkosning og nybygg Mva kompensasjon full sats desember 2011 kl Side 22

23 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : Heldøgns omsorgsboliger Tana bru Kommunestyret har i møte den gått inn for bygging av 20 nye plasser med heldøgnspleie ved Tana bru. Bygget planlegges som et frittstående bygg på nordvest siden av Tana helsesenter. Bygget vil få en kjeller bestående av lager og tekniske rom, og et hovedplan med 20 omdorgsboliger tilpasset demente brukere med fellesrom, dagsenter, kontorer m.m. Byggets totale areal er 2120 m2 og byggestart skjer i 2012 med ferdigstillelse 2013/2014. Det vil bli vurdert benyttet Det er tatt høyde for byggeledelse i kommunal regi eller innleid kapasitet. Årlige FDV kostnader er innarbeidet i driftsbudsjettet. Ansvar Ansvar: Helse og sosialbygg (7030) Medisinsk utstyr Mva kompensasjon full sats Andre statlige overføringer Sum tilskudd desember 2011 kl Side 23

24 Ansvar Ansvar: Helse og sosialbygg (7030) Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Vedlikehold og byggetjenester Vedlikehold og byggetjenester Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser : PU Bofellesskap Oppføring av bofellesskap for psykisk utviklingshemmede med 6 boenheter, fellesarealer og kontorer. Byggestart var sommeren 2011 og ferdigstillelse vil være sommer/høsten Ansvar Ansvar: Helse og sosialbygg (7030) 30. desember 2011 kl Side 24

Representantene velger enkeltvis om de ønsker pc eller nettbrett. Anskaffelsen gjøres i januar 2012. Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående

Representantene velger enkeltvis om de ønsker pc eller nettbrett. Anskaffelsen gjøres i januar 2012. Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Datautstyr til politikere 2012 Innkjøp av pc, skriver og programvare eller nettbrett til faste medlemmer i KST, OKU, MLU, HOU, disputvalgets leder og kontrollutvalgets

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Investeringstiltak som er valgt i rådmannens forslag til budsjett Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak 121: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til

Detaljer

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2015 2016 2017 2018 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellestjenester (1200) 2015 2016 2017 2018 Totalt

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2015 2016 2017 2018 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellestjenester (1200) 2015 2016 2017 2018 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 8: 1200: Kommunalt Inranett/ansattportal bedre informasjonsflyt Innføring av Sharepoint dokument, informasjons og samhandlingsverktøy ( Intranett) God informasjonsflyt er viktig

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vedtatt i Kommunestyret 16.12.14 i sak 80/14 Innhold 0 UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken FORMANNSKAPET Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden.

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden. Kapittel : Trossamfunn 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd. Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2010 var på 1292 kr per innbygger,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Siste endring 01.04.14

Siste endring 01.04.14 Siste endring 01.04.14 42 NOTE 16: Pensjonsnote 2012 2013 Hovedstørrelser fra aktuarberegning - TANA DnB KLP SPK Sum DnB KLP SPK Sum Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 - nr 4 (u/adm) Årets netto

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 Økonomiplan 2009-2012 Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. RAMMEBETINGELSER...4 1.1 Kommunens utvikling...4 1.2 Økonomisk status...5 1.3 Vurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.11.2012 kl. 09.00 STED: SPÅTIND HELSE OG HØYFJELLSHOTELL AS Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

5.6 Kommunalområde samfunn

5.6 Kommunalområde samfunn 5.6 Kommunalområde samfunn Tabellen viser endringer fra budsjett 2011 på virksomhetsnivå: (i 1000) Virksomhetsområde Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Boligkontor -2 050-4 100-6 150-8

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer