Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S ( ) Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus - Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland 2012/ /2012 Samferdselsdepartementet Statsråden Prop 101 S Spørsmål 4 til departementet Prop. 101 S ( ) Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus - Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland 2012/ /2012 Samferdselsdepartementet Statsråden Dokument 8:7 Spørsmål til statsråden Dokument 8:7 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Solveig Horne, b Thomsen og Mette Hanekamhaug om å endre lovverket til å bli tilpasset retningslinjer for amatør- og proffboksing 2011/ /2012 Kultur- og kirkedepartementet Statsråden Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning - høringer og FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ /2012 Brit Brenno Side: 1 av 17

2 Søknad om samtykke til dekning av enkel bevertning ifm møte med Dagligvareleverandørenes forening FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ / Stortingets presidentskap og direktør Personal - permisjon ***** Personal 2008/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - permisjon ***** Personal 2012/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - søknad permisjon Personal 2012/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 2 av 17

3 Anskaffelse av videokonferanse løsning Anskaffelse av videokonferanse løsning på leiebasis X 2012/ / Lars Larmo Meddelelse om anskaffelse av videokonferanse løsning Anskaffelse av videokonferanse løsning på leiebasis 2012/ / Datametrix Meddelelse om anskaffelse av videokonferanse løsning Anskaffelse av videokonferanse løsning på leiebasis 2012/ / ntelecom Meddelelse om anskaffelse av videokonferanse løsning Anskaffelse av videokonferanse løsning på leiebasis 2012/ / Atea Side: 3 av 17

4 17 mai togordningen 17 mai togordningen 2012/ / Oslo kommune 17. mai komiteen Henvendelse - støtte til Frikanalen Kulturpolitikk / / Jill Fanebust Dok8:114 S Forslag om endringer i folketrygdloven om beregning av sykepenger for frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt DOK8:114 S Forslag om endringer i folketrygdloven om beregning av sykepenger for frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt 2012/ / Fremskrittspartiets stortingsgruppe Svar på komiteens spørsmål 1-4 i brev av Meld. St. 18 ( ) Virksomheten til Posten Norge AS 2012/ / Samferdselsdepartementet Statsråden Side: 4 av 17

5 Henvendelse - borgere som nektes statsborgerskap etter års lovlig oppholdstillatelse Asylsøkere - henvendelser / / Aksjonsgruppe for norsk statsborgerskap Meld St 29 Spørsmål fra Høyres stortingsgruppe til departementet - fagforeninger og innstillingsrett Meld. St. 29 ( ) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit 2011/ /2012 Arbeidsdepartementet Statsråden Prop 73 S nnspill - Et forsvar for vår tid Cyberforsvaret Prop. 73 S ( ) Et forsvar for vår tid 2012/ / Per Aa. Bodin nvitasjon til Nordkalottkonferansen i Harstad 2012 Foreløpig program Nordisk Råd - Nordkalottkonferansen i Harstad / / Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge Side: 5 av 17

6 Dok8:115 S Forslag om å stanse utbetaling av velferds- og trygdeytelser ved barnebortføring DOK8:115 S Forslag om å stanse utbetaling av velferds- og trygdeytelser ved barnebortføring 2012/ / Fremskrittspartiets stortingsgruppe Dok8:116 S Forslag om lik merverdiavgiftssats på næringsmidler DOK8:116 S Forslag om lik merverdiavgiftssats på næringsmidler 2012/ / Fremskrittspartiets stortingsgruppe Dok8:117 S Forslag om hvordan grensehandelen kan reduseres DOK8:117 S Forslag om hvordan grensehandelen kan reduseres 2012/ / Fremskrittspartiets stortingsgruppe DOK8:118 S Forslag om mer fysisk aktivitet i grunnskolen DOK8:118 S Forslag om mer fysisk aktivitet i grunnskolen 2012/ /2012 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Side: 6 av 17

7 Henvendelse om dørlås Henvendelse om dørlås 2012/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Henvendelse om dørlås Henvendelse om dørlås 2012/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Prop 84 L Spørsmål fra Høyres fraksjon Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) 2012/ /2012 Kunnskapsdepartementet Statsråden nvitasjon til markering av Grunnlovsendringene - Kirkens Hus Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Kirkerådet Side: 7 av 17

8 Meld St 13 nnspill Meld. St. 13 ( ) tdanning for velferd 2012/ / Norsk Ergoterapeutforbund Meld St 22 Høringsnotat Meld. St. 22 ( ) Verktøy for vekst - om nnovasjon Norge og SVA SF 2012/ / KS Meld St 21 Høringsnotat Meld. St. 21 ( ) Norsk klimapolitikk 2012/ /2012 Energi Norge Konkurransegrunnlag vedr avtale for TV-produksjonsutstyr fase - service og oppgradering Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang - Avtale om service og oppgradering på TV-produksjonsutstyr - Video X 2011/ / Thomas Andresen Side: 8 av 17

9 Prop 86 L nnspill Prop. 86 L ( ) Endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv., lov19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold og lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylk 2012/ / Norges skogeierforbund Meld St 21 Høringsnotat Meld. St. 21 ( ) Norsk klimapolitikk 2012/ /2012 Energi Norge nvitasjon til offisiell åpning av Stavanger konserthus FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Stavanger kommune. Ordføreren - Christine Sagen Helgø Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang - Avtale om service og oppgradering på TV-produksjonsutstyr - Video4 Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang - Avtale om service og oppgradering på TV-produksjonsutstyr - Video / / Video4 Side: 9 av 17

10 Meld St 11 Kommentarer Meld. St. 11 ( ) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken 2012/ /2012 Norges Forskningsråd Myanmar - besøk av parlamentarikerdelegasjon til Stortinget diverse korrespondanse Myanmar - besøk av parlamentarikerdelegasjon til Stortinget / / tenriksdepartementet Kondolansebrev Kondolansebrev - terrorangrep - Regjeringskvartalet - tøya / / Slovakias ambassade Kondolansebrev Kondolansebrev - terrorangrep - Regjeringskvartalet - tøya / / Litauen Nasjonalforsamlingen Side: 10 av 17

11 Den sjette barents parlamentarikerkonferanse i Harstad leie av selskapslokale Den sjette barents parlamentarikerkonferanse i Harstad / / Røkenes Gård Kondolansebrev Kondolansebrev - terrorangrep - Regjeringskvartalet - tøya / / Nederland Nasjonalforsamlingen Den sjette barents parlamentarikerkonferanse i Harstad beslutningsnotat Den sjette barents parlamentarikerkonferanse i Harstad X 2012/ / Kondolansebrev Kondolansebrev - terrorangrep - Regjeringskvartalet - tøya / / Sri Lanka Nasjonalforsamlingen Side: 11 av 17

12 Kondolansebrev Kondolansebrev - terrorangrep - Regjeringskvartalet - tøya / / rans motstandsbevegelse Henvendelse fra Aserbajdsjan vedørende møte med stortingspresidenten mai 2012 Henvendelser til stortingspresidenten / / Aserbajdsjan. Azerbaijan Open Society Party Henvendelse fra Aserbajdsjan vedørende møte med stortingspresidenten mai 2012 Henvendelser til stortingspresidenten 2012 X 2012/ /2012 Svar på henvendelse fra Aserbajdsjan vedørende møte med stortingspresidenten mai 2012 Henvendelser til stortingspresidenten / /2012 Aserbajdsjan. Azerbaijan Open Society Party Side: 12 av 17

13 Henvendelse om markering kl besvart henvendelse Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / ransolidarity-oslo Svar på komiteens spørsmål i brev av Ref.sak, nr. 5 ( ) Departementenes tilskuddsforvaltning 2012/ /2012 Kunnskapsdepartementet Statsråden Prop 89 L nnspill Prop. 89 L ( ) Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) 2012/ /2012 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Takker nei til tilbudsforespørsel på bistand til opplæring i prosjektarbeid og prosjektledelse Prosjektveiviser - prosjekt opplæring 2012/ /2012 Prosjektforum Side: 13 av 17

14 Gjeldsordningssatsene for livsopphold i gjeldsordningssaker Gjeldsordningssatsene for livsopphold i gjeldsordningssaker 2012/ / Jan Evensen Dokument 8:89 S FrP - Spørsmål 1 fra Fremskrittspartiets fraksjon Dokument 8:89 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om informasjon til hver enkelt skattyter om hva skattepengene brukes til 2012/ / Finansdepartementet Finansministeren Dokument 8:89 S FrP - Svar på spørsmål 1 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon Dokument 8:89 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om informasjon til hver enkelt skattyter om hva skattepengene brukes til 2012/ /2012 Finansdepartementet Finansministeren Dokument 8:108 Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:108 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Bent Høie, Sonja rene Sjøli og Erna Solberg om å sikre kvalitet og tilgjengelighet i fastlege- og kommunehelsetjenesten 2012/ /2012 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 14 av 17

15 Dokument 8:108 Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:102 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Jon Jæger Gåsvatn, Bente Thorsen og Vigdis Giltun om å utvide bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren 2012/ /2012 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Kondolansebrev Kondolansebrev - terrorangrep - Regjeringskvartalet - tøya / / Thailand Nasjonalforsamlingen Kondolansebrev Kondolansebrev - terrorangrep - Regjeringskvartalet - tøya / /2012 kraina Nasjonalforsamlingen Oppfølging - Misbruk av makt og posisjon i offentlig sektor Misbruk av makt og posisjon i offentlig sektor 2012/ / Hilde Årdal Side: 15 av 17

16 Dokument 8:88 S FrP Spørsmål 1-2 fra Fremskrittspartiets fraksjon Dokument 8:88 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagfinn Høybråten, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om kompliserte spareprodukter, klageorgan og Finanstilsynets rolle 2012/ / Finansdepartementet Finansministeren EEA JPC - Adopted resolutions EØS / EFTA 2012/ / EFTA - European Free Trade Association Rettssikkerheten til ofre for incest og overgrep Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Henvendelse - erstatning Billighetserstatningsordningen - vederlagsordninger / / Jensine Haukeland Side: 16 av 17

17 Dokumentasjon etter besøk fra energikomiteen fra Tanzania EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 PETRAD - nternational Programme for Petroleum Management and Administ Side: 17 av 17

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok.

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 22.03.2010 Statusnotat pr 180310 om utviklingen av VEU - Vesteuropeiske

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok.

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.08.2013 Søknad om enkel bevertning - møte med delegasjon fra Bulgaria

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer