Business Solutions. Videokonferanser. og den mobile hverdagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Business Solutions. Videokonferanser. og den mobile hverdagen"

Transkript

1 Business Solutions Videokonferanser og den mobile hverdagen

2 20 Computerworld PC World BUSINESS SOLUTIONS Nr. 30 august 2013 Videokonferanser og den mo Mobile enheter og BYOD gjør sitt inntog i videokonferanseverdenen og vi ser nærmere på hvilke krav det stiller til nye tekniske løsninger og brukervennlighet. Truls Steinung Video blir en stadig mer naturlig del av hverdagen vår og teknologien gjør brukeropplevelsen stadig bedre. Det holder å minne oss selv om hvor kort tid det har tatt for en tjeneste som Youtube å bli like tilgjengelig enten man har en datamaskin i nærheten, eller man sitter med et nettbrett eller foran TV-en. Like tilgjengelig er også videosamtaleprogramvare som Facetime og Skype som gjør det enkelt å kommunisere via nettbrett, mobiltelefoner og en hver datamaskin med et webkamera. I denne artikkelserien skal vi over to deler se på hvordan videokonferansetjenestene har utviklet seg over tid som følge av den teknologiske utviklingen, og på hvordan ulike tekniske løsninger tilpasses dagens nye mobile hverdag. På bakgrunn av dette skal vi også ta for oss hva som skal til for å lykkes med å komme i gang med videokonferanser og hvilke utfordringer man kan støte på. Økende bruk I følge analysebyrået IDC opplever vi en rask økning i bruken av visuell kommunikasjon både i konsument- og bedriftsmarkedet, og de forventer at denne bruken bare skal øke i fremtiden. En IDCundersøkelse fra mars 2012 som tok for seg bedriftsmarkedet spesielt, viste at 40.5% av de spurte brukte en eller annen form for videokonferanse på det tidspunktet, mens 70% brukte det eller planla å ta det i bruk i løpet av En nyere undersøkelse - også i regi av IDC - viser imidlertid en nedgang i omsetning av videokonferansemaskinvare i første kvartal 2013, men årsaken til det skal ikke være at interessen for bruk av videokonferanser har gått ned. Dette forklares heller blant annet med at programvarebaserte løsninger, virtualisering, nettskyen og nettleserbaserte løsninger har begynt å utfordre dedikerte maskinva- MOBILTEKNOLOGI: Mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett har endret kravene som stilles til videokonferanseløsninger. reløsninger. Mye tyder altså på at det skjer store endringer i markedet, og dette skal vi se nærmere på i denne artikkelserien. Utviklingen frem til nå Eksperimentering med toveiskommunikasjon via video foregikk allerede rundt tiden da TV-en ble oppfunnet, men det skulle gjøres mange mislykkede forsøk før teknologien ble klar for utbredt bruk og kommersielt salg. Som vi skal se har det hele tiden vært teknologien, båndbredde og pris som har lagt begrensninger på utbredelsen. Det første fungerende systemet ble utviklet av AT&T sitt eksperimentelle laboratorium på 30-tallet, og det sendte ukomprimert analog video over flere telefonlinjer, noe som naturlig nok var lite praktisk og svært dyrt. Først i 1964 hadde AT&T sitt første komplette system klart, og disse enhetene var faktisk så kompakte at de kunne stå på et skrivebord. Det var likevel først i 1970 at disse videotelefonene kom i kommersielt salg, og da til en leiepris på 947 dollar i måneden. AT&T forventet at PicturePhone-enheter skulle være i bruk i USA innen 1975, men på det meste var bare omtrent 500 enheter i bruk og det ble snart tydelig at AT&Ts satsing på bildetelefoni var en flopp. Likevel ble denne storsatsingen på videotelefoni lagt merke til andre steder i verden, og det franske selskapet Matra forsøkte seg på begynnelsen av 70-tallet med et system som ikke skulle nå markedet før i Årsaken til forsinkelsen var manglende båndbredde til overføring av 2 Mbit for bilde og lyd. Også Svenske Ericsson forsøkte seg allerede på 60-tallet, men det ble med forsøket. Likevel var det de som i 1976 demonstrerte den første transatlantiske videosamtalen, som virkelig viste hvilket potensiale som lå i slik teknologi. Grunnlaget for utviklingen av videokonferanser ble altså lagt tidlig, men teknologien la begrensninger. De gammeldagse telefonlinjene gjerne kalt POTS som er kort for Plain Old Telephone Service bød på store utfordringer. Derfor begynte man også tidlig å eksperimentere med digital teknologi. Faktisk ble digital konvertering og overføring brukt allerede med AT&Ts PicturePhone når signalet skulle overføres over større avstander. Det var likevel først på 80-tallet at dette ble mer utbredt. Da begynte også ISDN å ta over for de tradisjonelle analoge signalene, og dette sammen med videokompresjon gjorde langt høyere kvalitet mulig til en lavere pris. Likevel var det fortsatt svært kostbart å både gå til innkjøp av det dedikerte utstyret som var nødvendig, og å faktisk benytte det. Videokonferanser var også låst til dedikerte systemer. FILDELING: Klienter som Easymeeting gjør det enkelt å dele dokumenter under videokonferansen. IP-videoens inntog På 90-tallet skulle dette gradvis begynne å forandre seg, med nye standarder og programvarebaserte løsninger, og man kunne snart så smått begynne med videotelefoni og senere videokonferanser via vanlige datamaskiner.

3 Nr. 30 august 2013 PC World BUSINESS SOLUTIONS Computerworld 21 bile hverdagen FLERE KILDER: Under samme møte kan flere forskjellige enheter brukes til videokoferanse. Eksempler på slike standarder er H.323 og H.263. Den første definerer protokoller som brukes til å overføre lyd og video via et pakke-nettverk som internett. Disse protokollene tar seg altså av funksjoner som oppringing og kontrollering av båndbreddebruk i forbindelse med videokommunikasjon. H.263 er på sin side en videokompresjonsstandard spesielt utviklet for videokonferanser, som siden i stor grad har blitt erstattet av H.264 som er den videokompresjonsstandarden som er mest utbrett på internett i dag. Den går også under navnet MPEG-4 og AVC (Advanced Video Codec). En codec er forøvrig programvaren som koder og dekoder video og lyd slik at den krever mindre båndbredde under overføring. Den viktigste nyvinningen var nok likevel fremveksten av internett, som førte til at videotelefoni og videokonferanser kunne ta i bruk den nye IPstandarden (Internet Protocol). Et system som skulle få stor innvirkning på fremtiden til videokonferanser var CU-SeeMe som ble utviklet ved Cornell University og første gang utgitt for Mac i 1992 og senere for Windows i CU-SeeMe tilbød i utgangspunktet bare video og fikk først mulighet for lydoverføring i Det spesielle var likevel at systemet allerede i 1993 hadde mulighet for multipoint-konferanser. Konsumerrevolusjonen Snart kom også en rekke andre lignende løsninger på banen, og blant dem var NetMeeting som fulgte med Windows fra Windows 95 OSR2 til og med Windows XP, og som støttet avanserte funksjoner som delt tavle, programdeling og skrivebordsdeling. Snart skulle tjenester som MSN Messenger, Yahoo Messenger, ichat og senere Skype få tilsvarende videomuligheter og de ble utbredt som kommunikasjonsmidler i konsumentmarkedet. Kvaliteten var ikke like god som profesjonelle løsninger, men tjenestene var gratis og enkle i bruk. Samtidig satset mange andre aktører på nye dedikerte videokonferanseløsninger som ikke nødvendigvis var store suksesser, men som likevel var med på å etablere standarder for kompresjon og formater. Snart vokste også et mer etablert marked frem og produsenter som Polycom, Cisco og Lifesize ble etter hvert store med hver sine systemer. Også norske Tandberg var blant de selskapene som satset stort på videokonferanse. De begynte som de fleste andre med ISDN-teknologi i 1989, og slapp sin første integrerte bildetelefon i Utover 90-tallet valgte de imidlertid å satse mer på high end telepresence og i 2000 gikk de over til IPbasert videokonferanseteknologi med H.323 som standard. Utover 2000-tallet forsatte de å videreutvikle porteføljen sin med et fullt sett av produkter fra endpoints til MCUer og Gateways (mer om dette i del 2), men i 2008 ble de kjøpt av teknologigiganten Cisco og Tandbergs produkter ble dermed underlagt dem. Ved siden av disse store aktørene har også Microsoft kommet på banen med Lync, som har sin bakgrunn i Office Live Communications Server. Lync tilbyr bedrifter et sett av kommunikasjonsverktøy som inkluderer videokonferanse, skrivebordsdeling og mulighet til å samarbeide på felles dokumenter i sanntid, og Lync har etter hvert fått bred støtte i mye av utstyret som tilbys av andre videokonferanse-produsenter. Den siste store teknologiske endringen som har skjedd i løpet av 2000-tallet er overgangen til HDvideo, og mens det naturlig nok var de dyre systemene som var først ute med å tilby dette, har HD nå blitt standard i alle segmenter av bransjen. Fremveksten av mobil videokommunikasjon Vi har altså nå trukket linjene fra videokonferansenes spede begynnelse til dagens situasjon der man har etablerte aktører som leverer komplette løsninger som kan skaleres for selv de største bedrifters behov. Samtidig har it-landskapet endret seg drastisk de siste årene og nye kommunikasjonsbehov har meldt sin ankomst. Vi har tidligere opplevd hvordan mobilteknologi har endret hvordan vi kommuniserer via telefon ved at det har skjedd en gradvis overgang fra fasttelefoner til mobiltelefoner, og vi så deretter hvordan datakommunikasjon via tekst, epost og sosiale medier også i stor grad har beveget seg over til mobil. Nå kan det se ut til at det samme kan skje med videokommunikasjon og alle disse enhetene som har kamera, mikrofon og internettilkobling innebygd, kan føre til en omfattende økning i bruken av videokonferanser fremover. Vi ser også at videokommunikasjonsløsninger som egentlig er ment for konsumentmarkedet har fått mer avansert videokonferansefunksjonalitet som er enkel å ta i bruk. Et godt eksempel på det er Google Hangouts som er Googles nye plattform som kombinerer de tidligere tjenestene Talk, Google+ Messenger og den opprinnelige utgaven av Hangouts som tidligere bare eksisterte i webutgaven av Google+. Nye Hangouts som er tilgjengelig på PC, Mac, ios og Android gir mulighet for gratis videokonferanser med opptil 10 deltakere, og alle Google-kontakter er automatisk tilgjengelig for oppringing. Videre kan man opprette faste virtuelle konferanserom - kalt nettopp hangouts - der venner og familie kan legges til slik at de når som helt kan koble seg til og bli med i en samtale. Ikke minst er også skjermdeling tilgjengelig der det vinduet som til en hver tid er aktivt på en PC eller Mac, kan deles med de andre deltakerne i sanntid. Dette er funksjoner som tidligere var forbeholdt langt mer avanserte videokonferanseløsninger, og de er med på å understreke hvordan videokonferanseleverandørene må tilpasse seg for å møte folks forventninger. Videre har BYOD (Bring Your Own Device) blitt EFFEKTIV: Med de rette verktøyene kan videokonferanser bli vel så effektive som fysiske møter. en viktig faktor i mange bedrifter og det i kombinasjon med trådløs kommunikasjon gjør at brukerne av videokonferansesystemer har endret bruksmønster og behov, noe som krever at de ulike leverandørene og produsentene må tilpasse seg. Dette bekreftes av en rapport IDC publiserte fjor der de legger til grunn tre trender som årsak til denne endringen: Konsumentrettede enheter gjør sitt inntog i bedriftene. Den økte bruken av videokonferanse i både konsument- og bedriftsmarkedet. Teknologiske fremskritt for mobil video som drives av stadig økende tilgjengelig båndbredde og videomulighetene mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett gir. Denne situasjonen skiller seg klart fra den typiske situasjonen som tidligere oppstod i mange bedrifter der ledelsen innførte bruk av videokonferanser for å øke produktiviteten. I BYOD-scenariet vil nemlig de ansatte selv øke produktiviteten gjennom å bruke sine egne enheter som de alltid har tilgjengelig. Behovet for opplæring blir også mindre fordi de kjenner sine egne enheter fra før. Det skulle gjøres mange mislykkede forsøk før teknologien ble klar for utbredt bruk og kommersielt salg. SLIK BEGYNTE DET: AT&T sin Model II Picturephone som endte som en flopp etter å ha kostet enorme summer å utvikle. (Foto: Labguysworld. com) BYOD og video Overgangen til bruk av mobile enheter og BYOD kommer altså gjerne fra de ansatte selv, og det er gjerne slik at brukerne i tråd med den typisk problemstillingen som oppstår med BYOD, ofte må overkomme organisatoriske begrensninger når det gjelder hvilke enheter som kan brukes og hvordan. Dermed er det altså opp til bedriften å tilrettelegge for de ansattes bruksmønster, mens videokonferanseleverandørene må tilpasse systemene sine til utstyret folk faktisk bruker. Interoperabilitet innebærer i denne sammenhengen at et videokonferansesystem bør kunne integrere ulike videokonferansestandarder i tillegg til løsninger for lynmeldinger, telefoni, web-konferanser, mobil og sosiale medier. Det innebærer at systemer fra ulike produsenter må kunne snakke sammen, og at oppringing kan foregår via et sentralisert system med standardiserte numre. Dette peker også mot at brukervennlighet et viktig poeng, og det gjelder uavhengig av hvilke komplekse prosesser som foregår under overflaten. Viktigst av alt er det å kunne starte videokonferanser på en enkel og intuitiv måte fra kjente brukergrensesnitt og i forbindelse med normal arbeidsflyt. For bedrifter er selvfølgelig også sikkerhet alltid et viktig aspekt og det gjelder i ennå større grad når kommunikasjon skal foregå fra de ansattes egne enheter og både utenfor og innefor bedriftens brannmurer. Til sist er også gode muligheter for skalering av systemer viktig etter hvert som behovet øker og flere brukere og enheter kommer til. I siste del av denne artikkelserien vil vi se på hvordan videokonferanseleverandørene tilpasser seg alle disse kravene og forventningene. Videre skal vi også ta for oss både fordeler og utfordringer ved bruk av videokonferanser generelt, og se nærmere på forskjellene mellom tradisjonelle maskinvareløsninger og programvare- og skybaserte løsninger. Vi ser også på konkrete eksempler på hva slags utstyr som kan komme godt med som supplement til mobile enheter når man satser på skybaserte løsninger.

4 18 Computerworld PC World BUSINESS SOLUTIONS Nr. 34 september 2013 Videokonferanse: maskinvare I denne siste delen av artikkelserien om videokonferanser ser vi på fordelene og ulempene med videokonferanser generelt, og vi sammenlikner de tradisjonelle dedikerte maskinvareløsningene med skybaserte løsninger. Truls steinung Det er en kjent sak at en stor del av menneskelig kommunikasjon foregår gjennom kroppsspråk. Eksperter strides riktignok om hvor stor prosentandel kroppsspråket utgjør, og tallet kan variere fra rundt 50% og opp til rundt 80% avhengig av hvem man spør, men uansett tyder det på at mye informasjon kan gå tapt via andre typer kommunikasjon som e-post, meldinger og telefon. Videokonferanser vil dermed kunne gjøre at kommunikasjonen flyter lettere og det blir lettere å styrke profesjonelle forbindelser og unngå misforståelser. Videre kan videokonferanser føre til økt produktivitet og store tidsbesparelser. Ansatte, partnere og kunder kan ha møter med hverandre uavhengig av hvor i verden de oppholder seg, og bedrifter som er spredd over flere lokasjoner vil være mindre avhengig av å reise for å kunne kommunisere ansikt til ansikt. Ikke minst har man fordelen av å kunne ta oppfølgingsmøter uten ekstra kostnader eller unødvendig tidsbruk. Når de ansatte på kort varsel kan ta møter uten å måtte bruke tid på å reise, kommer det bedriften til gode i form av mer tid brukt på faktisk arbeid. Det gjør også at ansatte som kanskje vanligvis ikke ville hatt anledning til å delta, får mulighet til det. Besparelser på tid og kostnader gjelder også de som arbeider hjemmefra, i og med at det øker mulighetene til å være produktiv og deltakende mens man samtidig bruker mindre tid på pendling. Det er også verdt å trekke frem den enorme miljøgevinsten som følger av mindre reising. Muligheten til å kommunisere visuelt begrenser seg heller ikke til å se hverandre mens man snakker sammen. Det er også vanlig at videokonferansesystemer har støtte for skjermdeling som gjør det enkelt å vise presentasjoner, dele notater og samarbeide om skisser og dokumenter uten å oppholde seg i samme rom. Med dagens løsninger der mobile enheter er tilgjengelig for alle, har man i tillegg ytterligere fordeler som både sparer bedriften for penger, øker produktiviteten og legger forholdene bedre til rette for de ansatte, og vi trekker her frem et par konkrete eksempler. En typisk situasjon der man tidligere kunne bli sittende helt maktesløs, er i bilkø på vei til et møte. Før ville de andre deltakerne da kanskje bli sittende og vente mens du var på vei, eller du ville rett å slett gå glipp av møtet. Nå kan man ganske enkelt koble seg til konferansesamtalen fra mobiltelefonen eller nettbrettet og være med derfra helt til man går inn døra til møterommet. Et annet eksempel er muligheten for å delta i et møte på kort varsel når man egentlig har fri. Mens man tradisjonelt kanskje måtte avbryte ferien når en alvorlig situasjon krevde personlig kommunikakroppsspråk: Kommunikasjonen flyter lettere hvis man ser hverandre. RIKHOLDIG: ZTE ZX10 M900 videokonferanseserver kan skilte med 128 stk. 1080p-porter. sjon med en kunde, kan man nå benytte videokonferanse fra der man er og med den enheten man har tilgjengelig. Det eneste som er nødvendig er en internettforbindelse. Dette er bare to av mange eksempler på hvordan bruk av mobile enheter kan være med på å øke produktivitet og spare tid og kostnader. Praktiske utfordringer Videokonferanseteknologien har gjort store fremskritt og som vi har sett er HD-video og høykvalitetslyd nå å regne som standard i alle segmenter av bransjen. Likevel vil mange oppleve enkelte utfordringer når slike systemer skal tas i bruk, og det er en fordel å være klar over dem på forhånd. Øyekontakt er en naturlig del av kommunikasjon ansikt til ansikt. Det signaliserer blant annet at man er oppmerksom og interessert i det samtalepartneren snakker om. I videosamtaler har øyekontakt tradisjonelt vært et problem fordi kameraet ikke kan plasseres der det er naturlig å se, nemlig på skjermen der den andre personen er. Dermed kan kommunikasjonen hemmes mer enn i en telefonsamtale der øyekontakt ikke er mulig i utgangspunktet, fordi det kan se ut som samtalepartneren unngår å se deg i øynene. Dyre telepresence-systemer kompenserer gjerne for dette problemet ved å plassere et kamera i skjermen på en måte som ikke forstyrrer bildet for noen av deltakerne. Med enklere systemer og med mobile løsninger er ikke dette praktisk mulig. Det har vært forsket på måter å løse dette problemet som blant annet innebærer å bruke to kameraer på hver side av skjermen, og der bildet kombineres i en digital prosess slik at det ser ut som man faktisk ser i kameraet selv om man ikke gjør det. Det er mulig dette vil bli en utbredt løsning i fremtiden, men inntil videre vil mangelen på øyekontakt være noe man må venne seg til. Utover det vil man med litt trening gjerne også venne seg til å veksle mellom å se i kameraet og på samtalepartneren på skjermen, noe som vil hjelpe på problemet. Et annet problem mange vil oppleve er selvbevisstheten som følger med det å måtte forholde seg til et kamera og en mikrofon. Dette kan være med på å hemme folks evne til å delta i samtaler og kommunisere effektivt. Igjen er dette naturlig nok en tilvenningssak og de fleste vil snart glemme at de blir filmet og at opptaket kanskje til og med blir lagret, men en tilvenningsperiode bør nok påberegnes for de fleste. Videre kan tekniske begrensninger som kommer av overføringshastigheter og ens eget utstyr, føre til forsinkelser i overføringen som kan virke sjenerende og hemme god kommunikasjon. Noe forsinkelse vil riktignok være uunngåelig på grunn av fysikkens lover og denne øker med avstanden mellom deltakerne. Har man møter med folk i andre deler av verden vil noe forsinkelse dermed alltid være tilstede. Utover det gjør bedre kodeker kombinert med bedre båndbredde dette til et stadig mindre problem også med mobile enheter. Det som imidlertid fortsatt kan være et problem er at kvaliteten på hele brukeropplevelsen for alle som deltar kan påvirkes av én brukers dårlige tekniske utstyr. En dårlig mikrofon eller et kamera av lav kvalitet kan virke sjenerende eller ta mye oppmerksomhet og dermed forstyrre kommunikasjonen, og dette er noe hver enkelt må ta ansvar for nå som man ofte stiller med eget utstyr også i profesjonelle sammenhenger. Ulike løsningsalternativer Videokonferanseløsninger kommer i mange forskjellige utgaver, men vi skal her først og fremst sammenlikne de tradisjonelle maskinvarebaserte løsningene med skybaserte løsninger, og trekke frem noen fordeler og ulemper ved hver av dem. De store produsentene av videokonferanseløsninger leverer komplette systemer som tar seg av kommunikasjonen mellom mange deltakere, og distribuerer og koder signalene for overføring mellom ulike enheter. Dette har tradisjonelt foregått i flere ledd og ved hjelp av dedikert maskinvare. Den mest sentrale enheten i et slikt system er en MCU eller Multipoint Control Unit. Den tar i mot video og lyd fra mange kilder samtidig, og kombinerer dem for levering tilbake til hvert såkalte endpoint som kan være alt fra en ipad til et konferanserom. En gateway er på sin side en enhet som tar i mot videokonferansesignaler og oversetter dem til andre standarder slik at ulike systemer kan kommunisere med hverandre. Vi kan også nevne at en gatekeeper er en enhet som fungerer som en sentral for oppringing som gjør det mulig å ringe

5 Nr. 34 september 2013 PC World BUSINESS SOLUTIONS Computerworld 19 eller nettskyen? hverandre med numre eller navn som er enklere å forholde seg til enn IP-adresser. Ofte integreres også alle disse funksjonene i større maskinvareenheter som utfører flere slike oppgaver samtidig. De senere årene har det i tillegg blitt mer vanlig at slike systemer bygges i programvare og kjøres på mer standardisert maskinvare eller servere bedrifter allerede har installert. Dette har også gjort at virtualisering har blitt ett hett tema og et av de nye satsingsområdene for de store videokonferanseleverandørene på grunn av lavere kostnader og mer fleksibilitet. Ved siden av virtualisering har i tillegg nettskyen gjort sitt inntog også i dette markedet. De fleste av de store leverandørene av videokonferanseløsninger tilbyr nå helt eller delvis støtte for skybaserte løsninger som gjør det enkelt å koble seg til systemene deres med alle slags enheter uansett hvor man er. Likevel er det en utfordring å få ulike systemer til å snakke med hverandre på en måte som ikke er for komplisert for brukerne. Som vi husker fra del 1 av denne artikkelserien trakk IDC frem nettopp interoperabilitet og brukervennlighet som viktige forutsetninger for at videokonferanser skal fortsette å øke i bruk. Norske Easymeeting er blant aktørene som tilbyr en skybasert videokonferanseløsning der brukerne kan koble til det samme virtuelle møterommet uansett hva slags enhet og system de bruker. Det betyr at folk med avanserte videokonferanseløsninger for møterom kan snakke med folk som sitter ved PC-en sin eller er uten på farten med en ipad, og enkle webbaserte grensesnitt og apper er det eneste som skal til. Dermed er ikke store investeringer i infrastruktur nødvendig for å oppnå slik funksjonalitet. Easymeeting tilbyr forøvrig også et system de kalles Easy Numbers som fungerer som en Gatekeeper-funksjon ved å tildele brukere av ulike systemer et unikt sekssifret nummer som alle kan bruke for å nå dem, uansett hvilket system de selv bruker. De har også Easy Directory som fungerer omtrent som en telefonkatalog der disse nummerne er oppført med en egen profil. Begge de sistnevnte tjenestene er gratis og tilgjengelig for alle. Valget mellom en maskinvarebasert løsning og en skybasert-løsning er i utgangspunktet et valg mellom henholdsvis en viss garanti for reliabilitet og stabilitet på den ene siden, og større fleksibilitet og brukervennlighet på den andre. Det leverandørene av maskinvarebaserte videokonferanseløsninger kan tilby, er løsninger du vet alltid vil fungere uavhengig av ytre forhold som båndbredde eller tilgjengelig maskinkraft. Kjøp av slikt utstyr kan gjerne også inkludere installasjon, drift og support. I tillegg er man ikke nødvendigvis prisgitt kvaliteten på utstyret deltakerne stiller med og kvaliteten på overføringen. En skyløsning vil på sin side alltid være tilgjengelig på alle slags enheter fra smarttelefon til store konferanseromssystemer. Programvaren tar seg av all konvertering og kommunikasjon slik at brukerne ikke trenger å gjøre annet enn å ringe opp det rette nummeret og deretter fokusere på selve møtet og arbeidet som skal gjøres. Det er også viktig å huske på at båndbreddeproblemer og kvalitet på internettforbindelser blir et stadig mindre problem etter hvert som kodekene som brukes blir stadig bedre. Dermed vil ofte en skyløsning for mange i praksis være like god som en maskinvareløsning, og det gjelder spesielt ved bruk av mobile enheter der man uansett er avhengig av mobildatatrafikk. Skybaserte tjenester som Easymeeting tilbyr gjerne også produktstøtte fra eksperter som kan ringes opp og hentes rett inn i en pågående konferansesamtale hvis man for eksempel har et teknisk problem som må løses raskt, eller det er behov for veiledning når det gjelder oppsett av lokalt konfanseutstyr. Satsing på et skybasert system betyr også at etableringsprisen blir langt lavere og begrenser seg til innkjøp av eventuelt utstyr til konferanserom. Utover det vil man måtte betale en abonnementspris som gjerne skalerer med antall brukere man trenger støtte for. Skybaserte videokonferanseløsninger som Easymeeting er altså et typisk eksempel på den nye trenden som går under forkortelsen SaaS (Software as a service). I stedet for å betale for innkjøp av lisenser, betaler man heller fortløpende for tjenesten man bruker. Utstyr til møterommet Mens mobile enheter gjøre det mulig å delta i videokonferanser på farten, vil det likevel gjerne være behov for litt høyere kvalitet ALT I EN Boks: ZTE T700 er en videokonferanseterminal som passer godt i mindre møterom. Den leveres i Norge av Avikom Distribution. FREMTIDEN: Videokonferanser vil få en fremtredende rolle i tiden fremover. enn hva for eksempel en bærbar PC kan by på når flere skal delta fra samme møterom. Videokonferanseutstyr til møterommet kan spenne fra enkle kameraer og mikrofoner til store telepresence-installasjoner med flere flatskjermer og avanserte lydsystemer som er ment å bringe brukerne nærmere hverandre og gi opplevelsen av at man er i samme rom. Vi skal her først og fremst fokusere på et mer grunnleggende oppsett som kan være et godt supplement til det mobile utstyret de ansatte allerede har tilgjengelig. Som eksempel kan vi bruke ZTE T700, en videokonferanseenhet med integrert PTZkamera som leverer bilder i 1080p HD. PTZ står for Pan-Tilt-Zoom og det innebærer at kameraet kan justeres med en fjernkontroll for å oppnå best mulig utsnitt av deltakerne i rommet. Videre gir den mulighet for tilkobling av to skjermer der den ene kan brukes til videokonferanse, mens den andre kan brukes til for eksempel skjermdeling og presentasjoner, og en egen VGAtilkobling gjør det mulig å koble til en PC for å dele presentasjoner med de andre deltakerne. Den har i tillegg en frittstående mikrofon som plasseres på møtebordet og fanger opp lyden av alle deltakerne i rommet. Vi har allerede sett at det finnes langt mer avanserte løsninger enn T700, men mange bedrifter vil oppleve dette som mer enn godt nok og et stort steg opp fra bruk av en enkel bærbar PC når flere deltakere skal være med i en videokonferanse fra samme rom. Dette er også et eksempel på utstyr som er relativt billig i innkjøp og enkelt å installere. Mer tilgjengelig enn noen gang Videokonferanser er som vi har sett i denne artikkelserien på ingen måte nytt. Man begynte å eksperimentere med dette allerede på 30 tallet og i løpet av 60- og 70-tallet ble det gjort flere forsøk som ikke ga særlig uttelling. På 80-tallet og 90-tallet begynte teknologien gradvis å komme på plass og mange ulike løsninger vokste frem, men vi fikk ikke den boomen mange forventet. Nå kan det blant annet som følge av ny mobilteknologi se ut til at videokonferanser vil få en fremtredende rolle i tiden fremover. Spørsmålet for bedriftene som skal tre inn i denne verdenen blir hva slags system man skal satse på. Mens de etablerte aktørene kan by på stabile og godt utprøvde løsninger, har skytjenestene senket terskelen for å komme i gang og har fordelen av å tilby fleksibilitet og mulighet for god kvalitet til en lav pris, noe som kan passe spesielt godt for små og mellomstore bedrifter. Forhåpentligvis har denne artikkelserien gitt et oversiktlig bilde av de mange mulighetene som finnes, slik at det blir lettere å velge den løsningen som passer best for hver enkelt bedrift.

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET 1 gode piksel = ett punkt på skjermen Disse utgjør skjermoppløsningen Forskere ved Universitetet i Tokyo HAR UTVILKET EN teknologi som sender bilder til overflaten

Detaljer

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger,

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger, Vi i Atea har hatt gleden av å samarbeide med Tandberg og Cisco i mange år. Det er derfor med stor glede og forventning vi ser frem til det videre samarbeidet nå som alt samles under Cisco-paraplyen. Cisco

Detaljer

INF5261. Using VoIP. Avsluttende rapport. Thomas Bekkeheien, Magnus Lange og Mathias Hagen

INF5261. Using VoIP. Avsluttende rapport. Thomas Bekkeheien, Magnus Lange og Mathias Hagen INF5261 Using VoIP Avsluttende rapport Thomas Bekkeheien, Magnus Lange og Mathias Hagen Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon...6 2 Analyse av eksisterende VoIP tilbud...6 2.1 Begreper...6 2.1.1 VoIP...6

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP IN 166-1-6 Thomas Horjen Villu Sepman Audun Dragland Erlend Gjerde Studentrapport 19. november 1999 Forord Kurset IN166 er på fem vekttall,

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE magasinet RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE Med vår nye tjeneste Mobil IP kan du ringe hjem til Norge med ditt eget mobilnummer fra null kroner per

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER Effektive nettsamfunn Spar tid ved å bruke tjenester på nettet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Effektivt med chat Chatfunksjon gir mer fornøyde bankkunder Konstant overvåking Kontinuerlig

Detaljer

Full kontroll. over kundene

Full kontroll. over kundene Test av 5 -systemer Full kontroll over kundene Alle har behov for oversikt og ingen kan huske alt. Hva var det egentlig du avtalte med kunden forrige gang du tok kontakt? Hva har dine kollegaer sagt til

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Aktivitetsleksjon om samarbeidsverktøy Svend Andreas Horgen

Aktivitetsleksjon om samarbeidsverktøy Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Aktivitetsleksjon om samarbeidsverktøy Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Nye verktøy - Visjoner og resultater

Nye verktøy - Visjoner og resultater Nye verktøy - Visjoner og resultater Case-study INF3290 Høsten 2010 Morten Weea Sven Sailer Ben Tomlin Thomas Portilla Erlend Axelsson 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hva er vår case?...

Detaljer

Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter

Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter 22 Computerworld PC World CRM CRM smører salgsap Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter En mer personuavhengig saksbehandling og enkel oversikt over kundekontakten er noe alle trenger. I tillegg har

Detaljer

i forkant med Move Consulting- Move Solution Move Cloud Spisskompetanse i særklasse Løsningsorienterte konsepter Ut av huset løsninger

i forkant med Move Consulting- Move Solution Move Cloud Spisskompetanse i særklasse Løsningsorienterte konsepter Ut av huset løsninger Move Consulting- Spisskompetanse i særklasse Move Solution Løsningsorienterte konsepter Move Cloud Ut av huset løsninger i forkant med Nye løsninger og nye ideer Foto: Spekterfoto Move er et selskap som

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer

Livet etter FCP7 Tiden er kommet for å ta et valg

Livet etter FCP7 Tiden er kommet for å ta et valg Livet etter FCP7 Tiden er kommet for å ta et valg 0tt! What the Hevc? Over-the-top-video, High Efficiency Video Codec / H.265, Adaptive Bit-rate og transkoding. Hva er sammenhengen? De usynlige Filbasert

Detaljer

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Informasjon til borettslag og sameier i Hordaland Mai 2015 ÅPENKANAL Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Smertefritt bytte av

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer