Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video"

Transkript

1 Åtte trinn til å forstå mulighetene med video

2 Innhold 1. Innledning Endre folks måte å kommunisere på Avkastning på investeringer Elementene i en videokonferanseløsning Valg av leverandør og system Valg av nettverk Romkonfigurasjon Legg grunnlaget for suksess...18 Sluttkommentarer...20 p. 2/20

3 1. Innledning Videokonferanser: Nesten som å være der. Visste du at 55 % av kommunikasjonen skjer ved hjelp av ikke-verbale signaler som tonefall og kroppsspråk?1 Hvor mange av disse viktige detaljene går tapt hver dag i e- postkorrespondanse eller telekonferanser? Kommunikasjon ansikt til ansikt er mer personlig. Det skaper større tillit, mindre forvirring og gjør folk mer ansvarlige for sine handlinger. En TANDBERG/Roper ASWundersøkelse avdekket at 56 % av ansatte i forretningslivet anslår at de kaster bort mer enn en halvtime per dag på grunn av ineffektive kommunikasjonsmetoder. I dagens forretningsliv er imidlertid mulighetene for personlig kommunikasjon ikke alltid til stede. Men video kan være den nest beste løsningen. Videokonferanser er et kraftig multimedieverktøy som gir rom for naturlig kommunikasjon ansikt til ansikt selv når folk er milevis eller flere kontinenter fra hverandre. Hvilken betydning har dette for din virksomhet? Mange organisasjoner ser på videokonferanser som et viktig middel til kostnadsreduksjon. Dette er ikke uten grunn. Den typiske TANDBERG-kunden kan redusere reisene med 30 % eller mer, og det gir betydelige kostnadsbesparelser. Kostnader er imidlertid bare ett element i en videostrategi som også kan omfatte økt produktivitet, større miljøansvar og bedre balanse mellom arbeid og fritid. Videokonferanser påvirker måten man arbeider på i hele organisasjonen. Med video kan du intervjue jobbkandidater på lang avstand, skape bedre muligheter for å jobbe hjemmefra, få umiddelbar tilbakemelding fra leverandører direkte til produksjonsanlegget, spille inn opplæringskurs og orienteringer fra ledelsen, og mye mer. I dag bruker organisasjonene video til mer enn bare møter mellom konferanserom. Video kan være en svært personlig erfaring når folk på alle nivåer i en organisasjon kan velge den løsningen som passer best for dem, og delta i videosamtaler etter sin egen tidsplan. TANDBERG har utarbeidet denne veiledningen for å hjelpe deg å sette sammen de rette elementene i en videokommunikasjonsløsning, sikre at løsningen tas i bruk og måle resultatene etter implementering. 1 Mehrabian, A. Silent messages: Implicit communication of emotions and attitudes. Belmont, CA: Wadsworth p. 3/20

4 2. Endre folks måte å kommunisere på Opplev fordelene. Videokonferanser kan gi umiddelbare fordeler for organisasjonen. Ikke bare vil du spare penger og forbedre produktiviteten. Video kan også gi bedriften et konkurransefortrinn ved å: Bidra til raskere beslutninger Ineffektiv kommunikasjon medfører tap på anslagsvis 297 milliarder dollar årlig bare i USA.2 Tiden som går med til reiser, venting på materialer og mislykkede forsøk på å forklare innviklede problemer via e-post, er tid som heller burde vært brukt på å få nye produkter ut på markedet eller på å løse kundenes problemer. Video gjør at alle parter kan utveksle ideer, vise detaljerte bilder og iverksette tiltak raskere. Gi umiddelbar tilgang til eksperter Noen ganger er eksperthjelp det eneste som nytter. Video gjør det mulig å benytte seg av noen få eksperter over hele organisasjonen uten at de må reise rundt til ulike arbeidsplasser. Opplæring, oversettelse, rådgivning og problemløsing kan skje i sanntid. Og med løsninger for streaming og arkivering av video kan ekspertkunnskapene lagres og benyttes av hvem som helst når som helst. Samle organisasjonen Flere kontorer trenger ikke å bety isolerte arbeidsgrupper. Etter en global ekspansjon, fusjon eller utkontrahering kan avdelingene ofte føle seg avsondret fra prosjektmål og felles bedriftskultur. Video skaper en virtuell møteplass for samarbeid og holder alle på samme spor. Forbedre balansen mellom arbeid og fritid Når man må reise hele dagen til et totimers møte, går det ut over den tiden man trenger til rekreasjon og til å være sammen med familien. For ikke å nevne økt stress på grunn av forsinkede fly og bortkommet bagasje. Ved å bruke video til å delta i slike møter eller til å jobbe hjemmefra i stedet for å sitte fast i rushtrafikken kan de ansatte opprettholde god balanse mellom arbeid og fritid, spare kostnader og beskytte miljøet. Miljøbevisste velger video. En dags pause fra kommersiell luftfart ville betydd at atmosfæren ble spart for CO2- utslipp tilsvarende ca tonn. For ikke å snakke om hvilken betydning det kan ha å redusere bilkjøring og pendling. Ved å fjerne unødige forretningsreiser bidrar videokonferanseløsninger til at organisasjonene viser større miljøansvar, samtidig som de styrker sin konkurransedyktighet. Du finner mer informasjon om hvordan video kan øke ditt miljøansvar på TANDBERGs miljønettside 2 TANDBERG/Roper, Visual Communication Survey, Reston, VA p. 4/20

5 3. Avkastning på investeringer Tenk deg mulighetene. Gode nyheter! Bedrifter som vurderer å gå til anskaffelse av en videoløsning, har større valgmuligheter enn for bare noen få år siden. Videokonferansebransjen er i rask endring. Takket være utbredelsen av IP, enklere brukergrensesnitt og innføringen av mindre enheter som personlig video for skrivebord eller PC, er video mer tilgjengelig enn noen gang før. Samtidig har innføringen av løsninger for telepresence og høydefinert video hevet listen for kvalitet og design. Dette voksende videouniverset innebærer også at du må foreta en grundig vurdering av et stort spekter av egenskaper og funksjoner når du skal sette sammen det videoprogrammet som passer best for din organisasjon. Første trinn? Tenk gjennom hvordan organisasjonen kan bruke video. Nesten enhver arbeidsprosess som i dag gjennomføres med telefon, e-post eller reiser, kan forbedres med video. Når videosystemet er på plass, kan du bli overrasket over de tilleggsmulighetene du får til å forbedre kommunikasjonen. Ta en titt på eksemplene nedenfor for å se hvordan ulike avdelinger har brukt video med hell. Ledelse Holde regelmessige ledelsesmøter Gjennomføre styremøter ansikt til ansikt Få kontakt med viktige beslutningstakere når man trenger dem Vise orienteringer fra administrerende direktør direkte, eller gjøre opptak for senere visning Tale på seminarer eller messer uten å måtte reise Skape bedre balanse mellom arbeid og fritid Salg og markedsføring Bygge sterkere relasjoner med kunder ved å se dem ansikt til ansikt Overføre ekspertise fra hovedkontoret til kunder på filialkontorer Knytte eksterne selgere til hovedkontoret Gjennomføre markedsundersøkelser ansikt til ansikt med kundene Få markedsføringsbudskap ut i felten Betjene flere kunder per dag ved å redusere reising i forbindelse med møter Personal Intervjue kandidater langt unna Gjennomføre løpende opplæring Bevare bedriftskulturen etter en fusjon p. 5/20

6 Forbedre og opprettholde hjemmekontorordninger Gjennomføre bedriftsomspennende allmøter FoU og produktutvikling Nesten enhver arbeidsprosess som i dag gjennomføres med telefon, e-post eller reiser, kan forbedres med video. Når videosystemet er på plass, kan du bli overrasket over de tilleggsmulighetene du får til å forbedre kommunikasjonen. Vise produktdokumenter og -tegninger umiddelbart Redusere misforståelser mellom ulike kulturer og steder Skape en virtuell møteplass for atskilte arbeidsplasser for umiddelbart samarbeid Få direkte tilbakemelding fra leverandører og kunder Få direkte kontakt med eksterne eksperter Få produkter raskere ut på markedet SE HVORDAN ULIKE BRANSJER BRUKER VIDEO FOR Å OPPFYLLE SINE BEHOV Produksjon Ta beslutninger om produktutvikling og -design Gjennomføre kvalitetskontroller i eksterne anlegg Stille eksperter til rådighet i forbindelse med maskinreparasjoner langt unna Koordinere forsendelser med leverandører Skape en samlet bedriftskultur med utenlandske filialer Utarbeide virksomhetsplaner Opprette fokusgrupper med kunder Tilby løpende personalopplæring Økonomi Samarbeide i sanntid legge strategier fra dag til dag, utveksle nyheter og markedsforhold og ta beslutninger uten misforståelser Gi økonomiske eksperttjenester til kunder i fjerntliggende filialer Intervjue jobbkandidater langveisfra Tilby opplærings- og rådgivningsmuligheter Offentlig sektor Koordinere tiltak med nasjonale, regionale og lokale organer Holde orienteringer med høyt sikkerhetsnivå Gi kostnadseffektive opplæringsmuligheter Fremme ordninger for telependling/hjemmekontor p. 6/20

7 Offentlig sikkerhet Koordinere katastrofeinnsatser Etablere mobile feltkommandoposter Spre informasjon til et stort publikum Helsevesen Fjerndiagnostisering Knytte helsepersonell sammen for veiledning og konsultasjoner Tilby oversettelsestjenester for pasienter og helsepersonell Delta i løpende medisinske utdanningsprogrammer Utdanning Samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner Inkludere studenter på fjerntliggende steder i undervisningen Inkludere presentasjoner fra eksperter og virtuelle ekskursjoner i læreplanen Tilby løpende utdanning og opplæring for instruktører og personale Holde administrative møter mellom atskilte avdelinger Økonomisk gevinst - det bedriften lever av Når du har funnet ut hvilke måter organisasjonen kan bruke video på, setter du deg ned og regner ut hvor mye tid og ressurser du bruker på de aktivitetene du vil erstatte med video. Hvor mange mennesker reiser til møter? Hva koster disse reisene? Hvordan kan personalet bruke tiden sin mer effektivt ved å redusere denne reisingen? Hvor lang tid tar det for organisasjonen å få et produkt ut på markedet? Utføre et konsulentoppdrag? Ansette en ny medarbeider? Reparere en feil? Hver gang du erstatter en aktivitet med videokommunikasjon, får du muligheten til å måle avkastningen på investeringen. Det lønner seg å investere fem minutter i å gjennomføre en nettbasert beregning av de potensielle besparelsene. TANDBERG Business Advantage Calculator på kan hjelpe deg å regne ut organisasjonens reise- kostnader basert på antall reisende, vanlig reiseavstand og gjennomsnittslønn, og vise hvilke kostnads- og tidsbesparelser video kan gi. For å få et anslag over den potensielle investeringsavkastningen for reiser og spesifikke forretningsfunksjoner i en organisasjon kan du bruke TANDBERG-Forrester Total Economic Impact Calculator på /services/professional_services/ return_on_investment.jsp p. 7/20

8 4. Elementene i en videokonferanseløsning Essensielle videokomponenter Kamera. Mikrofon. Skjerm. Høyttaler. Kodek. Dette er de fem hovedbestanddelene i et videokonferansesystem. Kameraet og mikrofonen fanger opp bilder og lyd på ett sted. Kodeken konverterer bildene og lyden til digitale signaler og komprimerer dem før de blir sendt ut over nettverket. I den andre enden dekomprimerer kodeken signalene og overfører bildene til en skjerm og lyden til en høyttaler. En videosamtale kan omfatte to enheter eller mange flere, med et stort utvalg av funksjonsalternativer. Alt etter behov og budsjett har du tallrike valgmuligheter for den videoløsningen du velger. Det finnes et videosystem for alle arbeidsplasser fra styrerom til skrivebord, fra feltstasjon til produksjonshall. Hvis du velger en leverandør med en felles plattform, vil alle systemene du implementerer, fungere smidig sammen. En totalløsning En komplett videokonferanseløsning omfatter et fullt sett av videosystemer, infrastruktur for flere ulike miljøer og sentraliserte administrasjonsverktøy. Du kan utvide den ytterligere ved å integrere den med eksterne enheter og produktivitetsverktøy. Totalløsningen kan inneholde noen av eller alle følgende produkter: Telepresence Telepresence skaper den mest realistiske møteopplevelsen og danner en ideell plattform for kommunikasjon og samhandling. Møtedeltakerne føler det som om de snakker med kolleger på den andre siden av bordet selv om de kan være milevis eller flere kontinenter unna. Kategorien telepresence kan omfatte digitale, rombaserte miljøer og personlige systemer for skrivebordsbruk. Videokonferansesystemer for grupper Disse høykvalitetssystemene er utviklet for å brukes i møterom, styrerom, auditorier og andre fellesområder. Høydefinerte videokonferanseløsninger kan gi samme klare bilder og lyd som systemer for Telepresence. Videokonferansesystemer for skrivebordsbruk eller personlig bruk Disse systemene er utviklet for personlig bruk og inkluderer video-voip-telefoner, ledersystemer og PC-baserte systemer optimalisert for bruk på kontorarbeidsstasjonen, hjemmekontoret eller til og med på kafeen. p. 8/20

9 Spesialløsninger Helse, utdanning, forsvar og andre bransjer har spesielle videosystemer som er konstruert spesielt for deres bruksområder. Det kan hende at en slik spesialisert løsning egner seg for dine bruksområder. Sentraliserte administrasjons- og planleggingsverktøy Nyttig tips Det finnes et videosystem for alle arbeidsplasser fra styrerom til skrivebord, fra feltstasjon til produksjonshall. Hvis du velger en leverandør med en felles plattform, vil alle systemene du implementerer, fungere smidig sammen. Administrasjonssystemer gjør det mulig å styre et stadig mer komplekst kommunikasjonsmiljø uten å senke servicenivået eller øke brukerstøttekostnadene betydelig. Med et administrasjonssystem kan du utføre feilsøking og systemoppgraderinger fra en fjerntilkoblet maskin, styre tilknyttede ressurser og koble til tredjeparts kommunikasjons verktøy, utarbeide bruksrapporter og regne ut avkastningen på investert kapital. MCU (Multipoint Control Unit) Med MCUer kan du inkludere flere video- og telefonbrukere i samme konferanse. Du kan finne MCUer som gir høydefinert kontinuerlig tilstedeværelse og sikrer kvalitet i hele nettverket, og MCUer som er svært skalerbare og vokser i takt med forretningskravene. Videoinfrastruktur Etter hvert som videobruken øker i organisasjonen og inkluderer flere steder og avansert funksjonalitet, trenger du en nettverksinfrastruktur som støtter løsningen. Videoinfrastrukturen sikrer: At brukere i ulike nettverk kan knyttes sammen via den samme videoløsningen At båndbredden kan reguleres At samtaler over ulike nettverk og brukerdomener kan tilkobles sikkert med NAT-brannmurtraversering En intelligent infrastrukturkomponent som TANDBERGs videokommunikasjonsserver (VCS) kan gjøre nettverket mer pålitelig ved å sikre at alle samtaler rutes riktig, konvertere IP-adresser til kontaktlister for ettklikksoppringing og sørge for at videoenhetene fungerer sammen med telefoner og andre enheter. p. 9/20

10 Nyttig tips Ring personen, ikke enheten. Hvis en bruker er borte fra skrivebordet, kan han eller hun få innkommende anrop til en videoenhet automatisk viderekoblet til en mobiltelefon. Finn meg Nå kan du ringe personen i stedet for enheten. Med applikasjoner som FindMe, en del av TANDBERG Video Communication Server (VCS), kan de som ringer, finne deg uansett hvor du er. Individuelle videobrukere kan logge seg på et webbasert grensesnitt og styre hvor og hvordan de kan kontaktes. Hvis en bruker skal være borte fra skrivebordet sitt, for eksempel, kan han eller hun få innkommende anrop til en videoenhet automatisk viderekoblet til en mobiltelefon. JEG ØNSKER Å FÅ TAK I NOEN, MEN JEG VIL BARE RINGE ETT NUMMER, IKKE ALLE ENHETENE. KOMMUNIKASJONS- E NHETER 3G IP H.323 SIP PERSONEN SVARER PÅ OPPRING- NINGEN DER HAN/HUN ØNSKER Innholdsserver Ved å tilføye en innholdsserver (TCS) kan du ta opp og streame videomøter for eksempel orienteringer eller opplæring som gjelder hele bedriften slik at de kan vises til et stort publikum på det tidspunktet som passer tilskuerne best. Tilbehør og tredjepartsutstyr Det finnes et stort utvalg tredjepartsutstyr og tilbehør som kan forbedre miljøet for visuell kommunikasjon. HD- og vidvinkelkameraer samt oppgraderte høyttalere og mikrofoner styrker bilde- og lydgjengivelsen. Med dokumentkameraer kan du overføre tegninger og andre dokumenter via video. Du kan koble videosystemene til DVD-spillere, videospillere, tusjtavler og dokument- og multimedieapplikasjoner via PCen. p. 10/20

11 5. Valg av leverandør og system Ingen organisasjoner er like. Det finnes ikke ett videosystem som er det riktige for alle organisasjoner. Det er viktig å velge leverandør og videokomponenter ut fra hva som er best egnet for dine mål og behov. Valg av leverandør. Den ideelle leverandøren fungerer som en partner i bedriften. Når du skal velge leverandør, bør du ta hensyn til følgende egenskaper: En solid finansiell profil og en god forretningsmodell En sterk bedriftshistorie, etisk forretningspraksis og godt profesjonelt renommé Dokumentert og imøtekommende kundeservice Kostnadseffektive vedlikeholds-, støtte- og opplæringssystemer Fremskrittsvennlig forskning og utvikling Global tilstedeværelse for umiddelbar implementering hvor du enn måtte bruke video Fornøyde kunder Kunnskapsrikt personale som kan gi beste praksis for videobruk i din bransje En totalløsning med infrastruktur, administrasjon og en rekke ulike endepunkter (Telepresence, video-voip-telefoner og PC-video) En forpliktelse til å utvikle standardbaserte, ikke-proprietære løsninger Integrering med andre verktøy innen Unified Communications (samordnet kommunikasjon). Tilpasning av løsningene til målene. Det du svarer på spørsmålene nedenfor, vil hjelpe deg å avgjøre hvilke elementer i en komplett videokonferanseløsning som passer best til dine målsettinger. Hvordan ser du for deg at bedriften kommer til å bruke videokonferanser? Hva slags informasjon blir utvekslet produktdetaljer, regneark, multimedia, fortrolige opplysninger? Vil det være nyttig å se og snakke med kolleger ved skrivebordet deres eller på hjemmekontoret deres? Kommer du til å kommunisere visuelt med leverandører, kunder, partnere eller folk utenfor organisasjonen? Hvor mange steder ønsker du å kunne koble sammen i ett møte? Hvor mange deltakere kommer det til å være på hvert sted i hver type møte? Hvor mange videomøter kan komme til å bli holdt samtidig? I hvilken type nettverk kommer du til å plassere videosystemet (dedikert nettverk, IP, MPLS)? p. 11/20

12 Hvilken båndbredde vil være optimal for din kommunikasjon? Vil du ha behov for å definere ulike båndbreddealternativer for ulike typer ansatte? Ønsker du et fullt integrert system eller en set-top-løsning der du kan bruke en eksisterende skjerm? Vil det være behov for å spille inn møter og/eller streame videosamtaler, for eksempel meldinger fra adm. dir. eller opplæring, til dem som ikke deltar? Vil de ansatte ha behov for å være visuelt tilkoblet mens de er på reise? Kommer folk til å starte samtaler ad hoc, eller kommer de alltid til å avtale dem på forhånd? Hvordan ønsker du å integrere video med andre kommunikasjonsverktøy (direktemeldinger, tidsplanleggingsapplikasjoner, IP-telefoner, 3G-mobiltelefoner og eksisterende videosystemer)? Kommer folk til å bruke videoenheten som sin primære telefon? Ønsker du å koble til en telefonsentral? Hvordan kommer du til å utføre feilsøking og vedlikehold? Skal IT-organisasjonen administrere videonettverket fra ett sentralt sted eller flere steder? Prøv før du kjøper. De leverandørene du vurderer å bruke, bør gi deg mulighet til å teste utstyret i en periode. Ikke vær redd for å sette det på prøve. Bruk det i et virkelig scenario. Og ikke begrens testen til IT-avdelingen; hent inn potensielle sluttbrukere for å få deres inntrykk. Test løsningen med hensyn til: Pålitelighet og kvalitet Hvor klart er bildet ved den båndbredden som skal brukes? Bildekvaliteten defineres av en kodek som støtter overlegen bevegelseshåndtering og kan håndtere en skjermoppdateringshastighet på 30 bilder per sekund. Hvis du er på jakt etter HD-kvalitet, er alle enhetene i totalløsningen (f.eks. MCUer) HD-enheter? Hvis ikke, kan dette ha negativ innvirkning på kvaliteten. Hvor godt kan du høre det som blir sagt? Er lyden synkronisert med bildene? Mikrofonen, ekkofilteret, høyttalerne og båndbredden er alle med på å bestemme lydgjengivelsen. Hvor ofte blir samtaler avbrutt? Gjennomsnittstiden mellom feil bør være lang. Moderne teknologi Har utstyret den nyeste konstruksjonen og designen som gir det beste innen bildeklarhet og funksjonalitet? Er det produsert i samsvar med ISO 9002-standarden? p. 12/20

13 Er det tatt hensyn til energieffektivitet og et bærekraftig miljø i produksjonen? Er designen på formfaktoren nyskapende og tiltalende? Brukervennlighet Er brukergrensesnittet, menyene og telefonbøkene tydelige og tilstrekkelig intuitive til at alle i organisasjonen kan bruke dem? Er utstyret lett å installere, vedlikeholde og utføre service på? Leveres det med et fleksibelt program for administrasjonstjenester som gjør at du kan velge nettverk? Integrering Har utstyret ettklikksintegrering med andre kommunikasjonsverktøy? Er det standardbasert slik at det fungerer sammen med tredjeparts videoenheter? Kan det integreres sømløst med andre verktøy på arbeidsplassen? Fungerer alle videosystemene fra Telepresence- og skrivebordsløsninger til infrastruktur sømløst sammen? Verdi Er systemene optimalisert for både høye og lave båndbredder for å hjelpe deg å skape balanse mellom kostnader og funksjonalitet? Kan du oppgradere programvaren for å legge til funksjoner etter hvert som teknologien utvikler seg og bruken øker? Oppfyller funksjonaliteten dine behov til en konkurransedyktig pris? Standarder og kompatibilitet Pass på å velge en standardbasert løsning som fungerer sammen med videoutstyr fra en hvilken som helst produsent. Hvis du legger til ny infrastruktur, administrasjonsprogramvare eller flere systemer for å utvide et eksisterende nettverk, vil du bare kunne kommunisere sømløst hvis løsningen er standardbasert. Men vær påpasselig. Noen videokonferansesystemer kan oppfylle standardene fra Den internasjonale telekommunikasjonsunionen og likevel være proprietære. Slike systemer støtter kanskje ikke alle funksjoner og hastigheter eller samme bildekvalitet i begge overføringsmodi. Det er viktig å forstå hvordan et system vil fungere når det kobles til ustyr fra en annen produsent. p. 13/20

14 6. Valg av nettverk Ta den rette avgjørelsen. Du kan velge å kjøre videokonferansetrafikken over dedikerte IP-nettverk eller ISDNnettverk. Hvis du allerede har et IP-nettverk på plass til telefoni, kan det naturlige neste skrittet være å installere video over IP. Mange bedrifter kjører videosystemer i et blandet miljø. Over en firedel av alle videokonferanser ble kjørt på IP-nettverk i 2006 ifølge Frost and Sullivan, og det tallet vokser nå til over 50%. Når du skal velge nettverk, bør du spørre deg selv: 1. Hvem planlegger du å ringe? Skal du for eksempel bare ringe interne steder? Planlegger du å ringe eksterne steder som ikke eies av bedriften din? 2. Hvor tilgjengelig er det ønskede nettverket? Ikke alle nettverk er tilgjengelige over hele verden. ISDN er for eksempel svært utbredt i mange land, mens det i enkelte land og regioner fortsatt er på et tidlig utbyggingstrinn. Det samme gjelder IP-nettverk. Ikke alle land eller områder er koblet til Internett med samme hastighet og pålitelighet. Husk å sjekke hvilke nettverk som er tilgjengelige i de geografiske områdene der bedriften opererer. 3. Hvilke kostnader er forbundet med nettverket? Kostnadene vil variere avhengig av hvilket nettverk du velger. Hvis du vurderer et ISDN-nettverk, må du huske at det påløper kostnader til lokal- og fjernsamtaler. Når du ser på et IP-nettverk, må du ta hensyn til implementeringskostnadene og den eksisterende nettverksarkitekturen. Ta de langsiktige kostnadene med i betraktningen for hver nettverkstype. 4. Hvor pålitelig er nettverket? Det er viktig å være klar over at offentlig Internett ikke er like pålitelig som private IP-nettverk. 5. Hvor mye båndbredde trenger du? Skal du bruke innebygd flerpunktsfunksjonalitet, HD-video eller andre funksjoner som krever høyere båndbredde? Du ønsker kanskje å begrense båndbredden for bestemte brukere eller bruksområder, men å tillate høyere båndbredde for de viktigste videomøtene. Du bør velge en løsning som gjør det mulig å justere båndbredden, eller som automatisk avpasser båndbredden etter bruken. 6. Støttes løsningen av nettverkspartneren? Avanserte videomøter, for eksempel de som foregår via Telepresence, kan med fordel kjøres over dedikerte, administrerte nettverk. Du bør forsikre deg om at enhver løsning du velger, støttes av den nettverkspartneren du velger. 7. Opererer du i et samordnet kommunikasjonsmiljø? I så fall må du bygge nettverk som støtter varierende typer av kommunikasjonssystemer, -enheter og -applikasjoner, og sikre at de kan integreres med hverandre. For liten båndbredde, flaskehalser i databehandlingen eller uhensiktsmessig nettverkskonstruksjon kan gå ut over oppgavekritiske applikasjoner og føre til at færre tar video og andre kommunikasjonsverktøy i bruk. p. 14/20

15 Nyttig tips Videobrukere som skifter fra ISDN til IP, kan oppnå besparelser på %. Med Unified Communications (samordnet kommunikasjon) integreres separate kommunikasjonsverktøy i ett system, slik at de kan brukes sømløst sammen. Applikasjoner og tjenester for eksempel video, telefoni, kalenderfunksjoner, direktemeldinger, tilstedeværelses- og nettsamarbeidsprogrammer kan kombineres med alle typer kommunikasjonsenheter og flere nettverk, slik at man kan være tilkoblet hvor som helst og når som helst. Video tilfører samtalen et helt avgjørende element som andre teknologier ikke gjør opplevelsen av å møtes ansikt til ansikt. Unified Communications over IP. Med et samlet nettverk over IP blir tanken om Unified Communications (samordnet kommunikasjon) til virkelighet. IP gir lavere kostnader, enklere administrasjon, fjernovervåking og fjernstyring, samtaler med høyere båndbredde som muliggjør bedre lyd og bilde, samt bedre integrering med bedriftens øvrige IT-miljø. Videobrukere som skifter fra ISDN til IP, kan oppnå besparelser på %. 3 I et IP-nettverk er de løpende kostnadene med å kjøre en videokonferanse minimale de omfatter bare vedlikehold og teknisk brukerstøtte (og disse kostnadene kan reduseres ytterligere med administrasjons- og planleggingsverktøy). Når investeringen i den innledende distribusjonen er tjent inn, er alle ytterligere konferanser i praksis kostnadsfrie. Og siden det ikke er noen gradvis økende kostnader forbundet med videokonferanser over IP, er det større sannsynlighet for at ansatte og ledere vil bruke teknologien. I takt med at bruken øker, tjenes kostnadene raskere inn, noe som i sin tur gir høyere avkastning på investeringen. Tale over IP gir IT-avdelingen bedre kontroll over nettverksadministrasjonen og ytelsen. Dette gjelder også videokonferanser, der et av de viktigste klagemålene lenge har vært at video krever betydelige tidsbruk og arbeidsinnsats fra IT-avdelingen. Med lavere kostnader til installasjon, konfigurering, ressurser og vedlikehold, gjør video over IP jobben lettere for IT-avdelingen. Administratorer kan fjernstyre videokonferanser fra hvor som helst, noe som øker påliteligheten og ytelsen. Video over IP reduserer også pengene og tiden som brukes på å lære opp IT-personale og sluttbrukere, og frigjør IT-personalet til andre strategiske oppgaver. IP-nettverk kan være lettere å måle, både før og etter installasjon av videokonferanseløsningen. Det er viktig for ytelsen, særlig etter hvert som flere brukere begynner å benytte seg av teknologien. Resultatet er at teknologien fungerer bedre og det vil i sin tur føre til enda høyere bruk. Bedre data og bruksinformasjon gjør det også mye enklere å måle investeringsavkastningen. 3 Frost and Sullivans rapport fra juli 2005, Guiding Enterprises towards IP Migration End to End IP Video Conferencing Services. p. 15/20

16 7. Romkonfigurasjon Gi møtene en mer naturlig følelse. Når du har valgt videoløsning og fått på plass infrastrukturen, er det på tide å distribuere løsningen. Det betyr å legge til rette for en best mulig brukeropplevelse. Du kan bruke video i mange omgivelser, f.eks. styrerom, produksjonslokaler, arbeidsstasjon eller hjemmekontor. Med noen få enkle justeringer (og noen få huskeregler) sikrer du at møtene får best mulig bilde- og lydkvalitet. Hvis møtet holdes i et rom med Telepresence, finnes det noen tilleggsanbefalinger for å gjøre møtet så virkelighetstro som mulig. Bakgrunn: Husk at kameraet viser det som er bak deg. Sørg for en beroligende bakgrunn med nøytral farge, middels kontrast og myk struktur. Unngå mønstrete vegger. Unngå bevegelige bakgrunner, for eksempel blafrende gardiner eller forbipasserende mennesker. Dette kan redusere bildekvaliteten og distrahere publikum i den andre enden. Ikke plasser kameraet slik at det peker mot en døråpnin. Velg et bord som er lyst, men ikke gir gjenskinn. Lyst naturtre er et godt valg. Unngå unødvendige møbler og rot i rommet. Belysning: Unngå direkte lys på mennesker, presentasjonsmateriale og kameralinsen. Direkte lys skaper skarpe kontraster og skygger. Hvis det er dårlig belysning i rommet, kan det være nødvendig å bruke indirekte, kunstig belysning. Indirekte lys fra skjermede lyskilder eller reflektert lys fra lyse vegger gir ofte utmerkede resultater. Dagslyslamper er mest effektivt. Unngå farget belysning som kan fargelegge videobildet. Ikke plasser reflekterende tusjtavler bak mennesker eller på steder der belysningen kan medføre blendende gjenskinn. Fjern helst tavlene helt hvis de ikke brukes. Plassering: Tilpass avstanden mellom videosystemet og personen som snakker. Ta hensyn til skjermstørrelse og hva som føles naturlig. p. 16/20

17 Nyttig tips Unngå bevegelige bakgrunner, for eksempel blafrende gardiner eller forbipasserende mennesker. Dette kan redusere bildekvaliteten og distrahere publikum i den andre enden. Innstilling: Still inn enheten på automatisk svar, men demp mikrofonen. Plasser kameraet øverst og midt på enheten. Videokonferanseenheter for skrivebordsbruk: Videoenheten bør plasseres nær PCen, sammen med andre hjelpemidler du bruker til daglig. På den måten kan du lett dele presentasjoner med andre uten å måtte flytte deg. Du kan til og med bruke systemet som PC-skjerm. Bruk hodetelefon hvis du arbeider i åpent kontorlandskap. Møterom: Plasser mikrofonen foran på bordet for å sikre at all tale blir fanget opp. Den beste plasseringen er minst 2 meter foran systemet, på en plan overflate med minst 30 cm bordflate foran. Hold dokumentkameraet nær møtelederen eller ordstyreren. Husk å plassere alt periferutstyr slik at det er tilgjengelig for en av deltakerne. Dette for at han eller hun skal kunne peke, endre visningen, gjøre opptak eller utføre andre funksjoner under konferansen. For å sikre mest mulig naturlige møteomgivelser bør kameraet plasseres øverst og midt på mottakerskjermen. Kameraet bør peke direkte mot møtedeltakerne for å sikre øyekontakt med deltakerne i den andre enden. Teppebelagte rom bidrar til å dempe støy og hindre ekko. Høyttalervolum: Lydsystemet bruker høyttalerne som er innebygd i skjermen, eller TANDBERGs Digital Natural Audio Module. Du kan stille inn standard lydstyrke ved å justere volumet på skjermen med fjernkontrollen. Justering av lysstyrke: Bruk skjermens egen fjernkontroll til å stille inn lysstyrke, farger og andre skjerminnstillinger. Still inn skjermen etter forholdene i konferanserommet. Skjermene som brukes av TANDBERG, har skjermmenyer som er svært enkle å bruke. For mer informasjon om innstilling av skjermen, se brukerhåndboken. Brukervennlighet: Sett opp en plakat eller plasser annet referansemateriale i rommet for å hjelpe møtedeltakerne å ringe, legge til presentasjoner og bruke andre funksjoner under en samtale. Se også artikkelen Markedsfør programmet på TANDBERGs nettsted for flere nyttige tips.. p. 17/20

18 8. Legg grunnlaget for suksess Vær en Video Champion. For at programmet skal bli en suksess, er det helt avgjørende at sluttbrukerne er entusiastiske over videoløsningen og beredt på å avtale, arrangere og delta i videomøter. TANDBERGs nettsted, inneholder en lang rekke ressurser om opplæring, brukertips, markedsføringsideer og utrullingsprogrammer. Nedenfor følger noen eksempler på ressurser du kan bruke som hjelp til å øke videobruken og til å bli en Video Champion. Effektive videomøter Et videomøte er akkurat som et vanlig møte nesten. Hvis du er vant til å holde levende presentasjoner, er du allerede på god vei til å bli en effektiv videokommunikator. De teknikkene som sikrer virkningsfulle levende presentasjoner og dynamiske møter, fungerer også i videokommunikasjon (se margen). Videomøter og -presentasjoner krever imidlertid noen små justeringer. Her er noen tips du bør tenke på: 1. Vær mer enn en tørr taler. Videosystemet gjør det mulig å dele multimediemateriale som videoklipp, websteder, regneark og annet presentasjonsmateriale. Hvis du benytter deg av denne muligheten til å formidle visuell informasjon, blir videomøtene mer engasjerende og effektive. 2. Se dem i øynene. Øyekontakt er viktig i enhver presentasjon. I et videomiljø oppstår øyekontakten når du ser inn i kameraet ikke på skjermen. Sørg for at kameraet er plassert så nær toppen og midten av skjermen som mulig. Dette gir inntrykk av sterk øyekontakt og bidrar til å bygge tillit og forståelse hos deltakerne. 3. Snakk høyt og tydelig. Hvis du mumler slik at personen som sitter ved siden av deg, ikke hører hva du sier, vil menneskene i den andre enden også ha problemer med å høre deg. 4. Du er i rampelyset. Kameraer og videoskjermer har en tendens til å gjøre alt større. Nervøse uvaner eller små, gjentatte fakter blir forstørret og distraherer deltakerne i den andre enden. Prøv å ikke vugge, svaie eller fikle med papirer og penner. Husk å slappe av. Et videomøte er akkurat som alle andre møter, bortsett fra at det omfatter folk som ikke er fysisk til stede i rommet. p. 18/20

19 5. Kameraet følger alltid med. Når du er koblet til en videosamtale, vil kameraet og mikrofonen trofast fange opp alle bilder og lyder. Nesevise kommentarer, spydigheter og digresjoner, eller nedlatende fakter som himling med øynene, blir svært forsterket i den andre enden. Du bør gå ut fra at de andre møtedeltakerne kan høre og se alt, selv når kameraet ikke peker i din retning. 6. Ikke forstyrr. Utenforliggende støy er distraherende og gjør det vanskelig å høre andre talere. Demp derfor mikrofonen din når du ikke har ordet. Dette hindrer at hosting, rasling med papirer og annen støy overdøver den som snakker. Nyttig tips Sørg for å snakke til, oppnå øyekontakt med og engasjere alle partene i samtalen. 7. Du er ikke på TV. En videokonferanse er toveiskommunikasjon i motsetning til TV, som er passiv enveiskommunikasjon. Sørg for å legge inn muligheter for å engasjere deltakerne i den andre enden i samtalen. Varier kildematerialet og presenter visuelt interessant materiale som lokker frem respons. 8. Fri til publikum. Når du er midt i en presentasjon, kan det være lett å glemme at du ikke bare henvender deg til personene i rommet, men også til deltakerne i den andre enden. Sørg for å snakke til, oppnå øyekontakt med og engasjere alle partene i samtalen. 9. Testing Husk å teste systemet og kildematerialet før møtet. Ikke gå ut fra at systemene vil virke i alle samtaler selv om de virket i den forrige. Det kan være at du kobler deg til et annerledes og mindre avansert system eller til et ustabilt nettverk. Dette kan føre til små problemer som må løses på forhånd. Forbered presentasjonen Identifiser målene med presentasjonen eller møtet. Kjenn ditt publikum, og vit hva de ønsker. Lag en innledende oversikt (hvis det er en presentasjon) eller agenda (hvis det er et møte). Lag en avslutning for å gjenta hovedpunktene i en presentasjon eller bekrefte møtevedtak. Øv deg på presentasjonen på forhånd. Ikke bare les presentasjonen. Se opp fra materialet hvert femte til tiende sekund. Varier stemmehøyden og hastigheten når du snakker. Unngå å være monoton. Sett av tid til spørsmål. p. 19/20

20 Sluttkommentarer La oss komme i gang. I TANDBERG endrer vi måten folk kommuniserer på. Video gjør kundene våre mer produktive ved å: Gjøre beslutningsprosessen raskere Øke kunnskapene Forene organisasjoner Skape bedre balanse mellom arbeid og fritid Styrke miljøansvaret TANDBERG tilbyr et komplett utvalg av løsninger som er utviklet for å nå forretningsmålene dine, inkludert Telepresence, høydefinerte videokonferanseløsninger og mobil video. Suksessen til enhver løsning avhenger av produkter og tjenester som er av høy kvalitet, pålitelige, enkle å bruke og tilfører høy verdi. Med kunder i alle bransjer og i over 90 land er vårt selskap i fremste rekke innenfor videobransjen og er konsekvent først ute med å levere ny funksjonalitet og nye bruksområder. Vi var de første til å innføre en arkitektur som innbefatter åpne standarder, fremmer interoperabilitet og utnytter eksisterende nettverksinfrastruktur. Vi er en integrert del av Unified Communications. Våre allianser med HP, Microsoft, IBM, Nortel, Avaya, Cisco og andre sikrer at produktene våre fungerer sammen med det fremste innen kommunikasjonsteknologi, og gir deg høy verdi og lave livsløpskostnader for videoinvesteringen. Les mer om hvordan TANDBERG kan hjelpe deg å implementer den rette videoløsningen for din organisasjon på p. 20/20

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettmøte Snakker du med kunder og kolleger via Skype, Microsoft OSC eller andre kommunikasjonsverktøy på datamaskinen? Bruk Konftel som lydkilde. Møte via mobilen Koble mobiltelefonen

Detaljer

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål... 3 Dagens status... 3 Utstyr per i dag... 3 Begreper... 4 Funksjonelle krav... 5 Omfang... 7 Innledning Bakgrunn

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan bruke Skype for Business. Braathe Gruppen AS

Brukerveiledning. Hvordan bruke Skype for Business. Braathe Gruppen AS Brukerveiledning Hvordan bruke Skype for Business Innhold Introduksjon... 2 Mange funksjoner... 2 Oppstart... 3 Bli kjent med programmet... 3 Direktemeldinger... 4 Direkte kontakt via Skype for Business

Detaljer

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger,

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger, Vi i Atea har hatt gleden av å samarbeide med Tandberg og Cisco i mange år. Det er derfor med stor glede og forventning vi ser frem til det videre samarbeidet nå som alt samles under Cisco-paraplyen. Cisco

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork?

Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork? OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK 6.1 HURTIGSTARTVEILEDNING Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork? OmniTouch 8660 My Teamwork Unified Conferencing and Collaboration kombinerer direktemeldingstjenester med tilgjengelighetsfunksjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst (unntatt Ahus og OUS)... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting kommuner...

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

Epson møteløsninger BRING MENNESKER, STEDER OG INFORMASJON TETTERE SAMMEN

Epson møteløsninger BRING MENNESKER, STEDER OG INFORMASJON TETTERE SAMMEN Epson møteløsninger BRING MENNESKER, STEDER OG INFORMASJON TETTERE SAMMEN LA PRESENTASJONENE BLI TIL SAMTALER, GI IDEENE KREATIVT UTLØP OG GJØR EFFEKTIVITET TIL PRODUKTIVITET. LAGE, SAMARBEIDE OG DELE

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Communicator 2007 Brukerdokumentasjon Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Introduksjon Communicator 2007... 3 Installere programvaren...

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

Roger TM. på jobb. Fokuser på det som sies, ikke på å høre

Roger TM. på jobb. Fokuser på det som sies, ikke på å høre Roger TM på jobb Fokuser på det som sies, ikke på å høre Kommuniser, delta, bidra Den moderne arbeidsplassen kan være et utfordrende lyttemiljø. Det er også et sted der vellykket kommunikasjon er vesentlig.

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie (Emergency Hospital Berlin) www.ukb.de 1000+ ansatte Tyskland Helsevesen er en av verdens ledende sykehus med akuttmottak,

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

3M SelfCheck selvbetjeningssystem V-serien Frigjør bibliotekarer til å være bibliotekarer

3M SelfCheck selvbetjeningssystem V-serien Frigjør bibliotekarer til å være bibliotekarer 3M SelfCheck selvbetjeningssystem V-serien Frigjør bibliotekarer til å være bibliotekarer 3M Norge A/S Avd. Refleks og sikkerhetsprodukter Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 06384 Telefaks 63 84 17 88

Detaljer

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet.

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. SYNTEL Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. Du kan velge oss som totalleverandør, eller plukke ut de produktene du har behov for. Office 365 Komplett

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Hva er Merivaara INTEGRA? servicekonsept for å danne funksjonelle arbeidssteder sammen integrerer utstyr og systemer forbedrer arbeidsflyt, øker effektivitet

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

Skype4B. Next Generation Skype Room

Skype4B. Next Generation Skype Room Skype4B Next Generation Skype Room Advania er et nordisk selskap med over 1000 ansatte og ett bredt leveransefelt med spisskompetanse på Microsoft. Advania er også en av de fremste leverandørene innen

Detaljer

Projektorløsninger. Skjermstørrelsen betyr noe i undervisningen

Projektorløsninger. Skjermstørrelsen betyr noe i undervisningen Projektorløsninger Skjermstørrelsen betyr noe i undervisningen DETTE BØR DU SE ETTER NÅR DU VELGER SKJERM Denne veiledningen tar for seg viktigheten av størrelse, kostnadseffektivitet og bildekvalitet

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009 Fra IP telefoni til IT telefoni K 1 Bli med meg på en liten reise på 76 år! POTS (Plain Old Telephony Services) ISDN ( Integrated Services Digital Network) IP Telefoni ( Internet Protocol) UC ( Unified

Detaljer

Ekspertene på interiørbeplantning

Ekspertene på interiørbeplantning Ekspertene på interiørbeplantning OM OSS Hvem er vi? Vi er ekspertene på interiørbeplantning for alle miljøer. Alt fra kontorbygg, små og store hoteller til hotellkjeder, internasjonale forhandlere, shoppingsentre

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 6 Innhold Service Desk Hvordan organisere en service desk? Hvordan bemanne en service desk? Service Desk - hensikt Primær kontaktpunkt Utfører alle saker mot brukerne.

Detaljer

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite STYRKEN I ENKELHET Business Suite TRUSSELEN ER REEL Nettbaserte trusler mot virksomheten din er reele uansett hva du driver med. Hvis du har data eller penger, er du et mål. Antall sikkerhetshendelser

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Opplev de mest innovative produktene innen touch-løsninger.

Opplev de mest innovative produktene innen touch-løsninger. Smart innovation! ctouch.eu Opplev de mest innovative produktene innen touch-løsninger. www.ctouch.co.uk Opplev touch kraften! Active IRO teknologien gjør CTOUCH til de raskeste og mest presise touch skjermene

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Først en kort presentasjon av Westcon Group AS Westcon Yard AS Omsetning 1,5 mrd. i 2010 Verft i Ølen, Westcon

Detaljer

Telefoni. Sluttbrukerutstyr

Telefoni. Sluttbrukerutstyr Telefoni Sluttbrukerutstyr HiBV IT Fusjon 2013 Dokument detaljer: Tittel: Telefoni Sluttbrukerutstyr Sist endret: n/a Forfatter: Knut Arne Bakke Godkjent av: n.n Versjon: 1.0 Opprettet: 07. Mars 2013 Dokument

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Epson møteløsninger PROJEKTOR ELLER FLATSKJERM?

Epson møteløsninger PROJEKTOR ELLER FLATSKJERM? Epson møteløsninger PROJEKTOR ELLER FLATSKJERM? DETTE BØR DU SE ETTER I EN SKJERM Denne veiledningen tar for seg viktigheten av størrelsen, kostnadseffektivitet og bildekvalitet og hjelper deg med å finne

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

ipad Uke 46 2015-11-09

ipad Uke 46 2015-11-09 ipad PC Uke 46 2015-11-09 MGFteam Yammer Chromecast forening og grupper Forening: MGFteam.org Gruppe(r): MGFteam.org Nettsted: MGFteam.no Sosial samhandling kunnskapsutveksling og effektivt samarbeid Strømme

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Noen tanker rundt bruk av S4B/Lync i helsesammenheng

Noen tanker rundt bruk av S4B/Lync i helsesammenheng Noen tanker rundt bruk av S4B/Lync i helsesammenheng NHN Brukerforum video, 7 8 November 2016 Terje Solvoll, PhD Seniorforsker terje.solvoll@ehealthresearch.no Skype for Business S4B Skype for Business

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Dolphin Q. Kontaktsenter for Microsoft Lync

Dolphin Q. Kontaktsenter for Microsoft Lync Dolphin Q Kontaktsenter for Microsoft Lync Hvorfor er dette smart? Profesjonell og effektiv behandling av dine kunder! Med Dolphin Q får du et godt verktøy for å kunne betjene kundene dine på en profesjonell

Detaljer

UFS 120 innhold og aktuelle løsninger

UFS 120 innhold og aktuelle løsninger UFS 120 innhold og aktuelle løsninger Bård Støfringsdal 1 Formål Driftsstøttesystem og overføring av lyd og bilde Felles ressurser for flere rom Driftsstøtte Overvåkning Fjernstøtte/feilsøking Hjelp til

Detaljer

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 Mindspan-planlegging Mindspan-design Mindspan-innhold Mindspan-teknologier Mindspan-levering

Detaljer

Forvaltning av sveisekvalitet WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING

Forvaltning av sveisekvalitet WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING Forvaltning av sveisekvalitet WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING 4.10.2017 Forvaltning av sveisekvalitet ENESTÅENDE SVEISEKVALITETSKONTROLL OG DIGITAL DATAINNSAMLING I dag stilles det stadig flere krav

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 Innhold Innhold... 2 Generelt... 3 Åpen side for alle... 3 Side som krever innlogging... 3

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Divar. Bruksanvisning. Divar application guide

Divar. Bruksanvisning. Divar application guide Divar Bruksanvisning Bosch Divar application Divar Digital guide Versatile Recorder Bosch Divar Digital Versatile Recorder Divar er den Digital Versatile Recorder som gjør digital CCTV tilgjengelig for

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

En innføring i bruk av Lync Online

En innføring i bruk av Lync Online En innføring i bruk av Lync Online Viste du at: Lync Online kan kommunisere med eksterne brukere. Lync Online kan kommunisere direkte med Skype. Lync Online kan leveres som eget produkt eller inkludert

Detaljer

BRUKSOMRÅDEKATALOG. Bruk Yammer som ditt sosiale arbeidsområde og la samarbeidet, innovasjonen og engasjementet begynne.

BRUKSOMRÅDEKATALOG. Bruk Yammer som ditt sosiale arbeidsområde og la samarbeidet, innovasjonen og engasjementet begynne. BRUKSOMRÅDEKATALOG Bruk Yammer som ditt sosiale arbeidsområde og la samarbeidet, innovasjonen og engasjementet begynne. Yammer bruksområdekatalog Yammer er ditt sosiale arbeidsområde som gjør det enkelt

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Komme igang-veiledning

Komme igang-veiledning Komme igang-veiledning for V500-systemet Juli 2005-utgave 3725-22082-003/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Varemerkeinformasjon Polycom og designen av Polycom-logoen er registrerte varemerker

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer