Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video"

Transkript

1 Åtte trinn til å forstå mulighetene med video

2 Innhold 1. Innledning Endre folks måte å kommunisere på Avkastning på investeringer Elementene i en videokonferanseløsning Valg av leverandør og system Valg av nettverk Romkonfigurasjon Legg grunnlaget for suksess...18 Sluttkommentarer...20 p. 2/20

3 1. Innledning Videokonferanser: Nesten som å være der. Visste du at 55 % av kommunikasjonen skjer ved hjelp av ikke-verbale signaler som tonefall og kroppsspråk?1 Hvor mange av disse viktige detaljene går tapt hver dag i e- postkorrespondanse eller telekonferanser? Kommunikasjon ansikt til ansikt er mer personlig. Det skaper større tillit, mindre forvirring og gjør folk mer ansvarlige for sine handlinger. En TANDBERG/Roper ASWundersøkelse avdekket at 56 % av ansatte i forretningslivet anslår at de kaster bort mer enn en halvtime per dag på grunn av ineffektive kommunikasjonsmetoder. I dagens forretningsliv er imidlertid mulighetene for personlig kommunikasjon ikke alltid til stede. Men video kan være den nest beste løsningen. Videokonferanser er et kraftig multimedieverktøy som gir rom for naturlig kommunikasjon ansikt til ansikt selv når folk er milevis eller flere kontinenter fra hverandre. Hvilken betydning har dette for din virksomhet? Mange organisasjoner ser på videokonferanser som et viktig middel til kostnadsreduksjon. Dette er ikke uten grunn. Den typiske TANDBERG-kunden kan redusere reisene med 30 % eller mer, og det gir betydelige kostnadsbesparelser. Kostnader er imidlertid bare ett element i en videostrategi som også kan omfatte økt produktivitet, større miljøansvar og bedre balanse mellom arbeid og fritid. Videokonferanser påvirker måten man arbeider på i hele organisasjonen. Med video kan du intervjue jobbkandidater på lang avstand, skape bedre muligheter for å jobbe hjemmefra, få umiddelbar tilbakemelding fra leverandører direkte til produksjonsanlegget, spille inn opplæringskurs og orienteringer fra ledelsen, og mye mer. I dag bruker organisasjonene video til mer enn bare møter mellom konferanserom. Video kan være en svært personlig erfaring når folk på alle nivåer i en organisasjon kan velge den løsningen som passer best for dem, og delta i videosamtaler etter sin egen tidsplan. TANDBERG har utarbeidet denne veiledningen for å hjelpe deg å sette sammen de rette elementene i en videokommunikasjonsløsning, sikre at løsningen tas i bruk og måle resultatene etter implementering. 1 Mehrabian, A. Silent messages: Implicit communication of emotions and attitudes. Belmont, CA: Wadsworth p. 3/20

4 2. Endre folks måte å kommunisere på Opplev fordelene. Videokonferanser kan gi umiddelbare fordeler for organisasjonen. Ikke bare vil du spare penger og forbedre produktiviteten. Video kan også gi bedriften et konkurransefortrinn ved å: Bidra til raskere beslutninger Ineffektiv kommunikasjon medfører tap på anslagsvis 297 milliarder dollar årlig bare i USA.2 Tiden som går med til reiser, venting på materialer og mislykkede forsøk på å forklare innviklede problemer via e-post, er tid som heller burde vært brukt på å få nye produkter ut på markedet eller på å løse kundenes problemer. Video gjør at alle parter kan utveksle ideer, vise detaljerte bilder og iverksette tiltak raskere. Gi umiddelbar tilgang til eksperter Noen ganger er eksperthjelp det eneste som nytter. Video gjør det mulig å benytte seg av noen få eksperter over hele organisasjonen uten at de må reise rundt til ulike arbeidsplasser. Opplæring, oversettelse, rådgivning og problemløsing kan skje i sanntid. Og med løsninger for streaming og arkivering av video kan ekspertkunnskapene lagres og benyttes av hvem som helst når som helst. Samle organisasjonen Flere kontorer trenger ikke å bety isolerte arbeidsgrupper. Etter en global ekspansjon, fusjon eller utkontrahering kan avdelingene ofte føle seg avsondret fra prosjektmål og felles bedriftskultur. Video skaper en virtuell møteplass for samarbeid og holder alle på samme spor. Forbedre balansen mellom arbeid og fritid Når man må reise hele dagen til et totimers møte, går det ut over den tiden man trenger til rekreasjon og til å være sammen med familien. For ikke å nevne økt stress på grunn av forsinkede fly og bortkommet bagasje. Ved å bruke video til å delta i slike møter eller til å jobbe hjemmefra i stedet for å sitte fast i rushtrafikken kan de ansatte opprettholde god balanse mellom arbeid og fritid, spare kostnader og beskytte miljøet. Miljøbevisste velger video. En dags pause fra kommersiell luftfart ville betydd at atmosfæren ble spart for CO2- utslipp tilsvarende ca tonn. For ikke å snakke om hvilken betydning det kan ha å redusere bilkjøring og pendling. Ved å fjerne unødige forretningsreiser bidrar videokonferanseløsninger til at organisasjonene viser større miljøansvar, samtidig som de styrker sin konkurransedyktighet. Du finner mer informasjon om hvordan video kan øke ditt miljøansvar på TANDBERGs miljønettside 2 TANDBERG/Roper, Visual Communication Survey, Reston, VA p. 4/20

5 3. Avkastning på investeringer Tenk deg mulighetene. Gode nyheter! Bedrifter som vurderer å gå til anskaffelse av en videoløsning, har større valgmuligheter enn for bare noen få år siden. Videokonferansebransjen er i rask endring. Takket være utbredelsen av IP, enklere brukergrensesnitt og innføringen av mindre enheter som personlig video for skrivebord eller PC, er video mer tilgjengelig enn noen gang før. Samtidig har innføringen av løsninger for telepresence og høydefinert video hevet listen for kvalitet og design. Dette voksende videouniverset innebærer også at du må foreta en grundig vurdering av et stort spekter av egenskaper og funksjoner når du skal sette sammen det videoprogrammet som passer best for din organisasjon. Første trinn? Tenk gjennom hvordan organisasjonen kan bruke video. Nesten enhver arbeidsprosess som i dag gjennomføres med telefon, e-post eller reiser, kan forbedres med video. Når videosystemet er på plass, kan du bli overrasket over de tilleggsmulighetene du får til å forbedre kommunikasjonen. Ta en titt på eksemplene nedenfor for å se hvordan ulike avdelinger har brukt video med hell. Ledelse Holde regelmessige ledelsesmøter Gjennomføre styremøter ansikt til ansikt Få kontakt med viktige beslutningstakere når man trenger dem Vise orienteringer fra administrerende direktør direkte, eller gjøre opptak for senere visning Tale på seminarer eller messer uten å måtte reise Skape bedre balanse mellom arbeid og fritid Salg og markedsføring Bygge sterkere relasjoner med kunder ved å se dem ansikt til ansikt Overføre ekspertise fra hovedkontoret til kunder på filialkontorer Knytte eksterne selgere til hovedkontoret Gjennomføre markedsundersøkelser ansikt til ansikt med kundene Få markedsføringsbudskap ut i felten Betjene flere kunder per dag ved å redusere reising i forbindelse med møter Personal Intervjue kandidater langt unna Gjennomføre løpende opplæring Bevare bedriftskulturen etter en fusjon p. 5/20

6 Forbedre og opprettholde hjemmekontorordninger Gjennomføre bedriftsomspennende allmøter FoU og produktutvikling Nesten enhver arbeidsprosess som i dag gjennomføres med telefon, e-post eller reiser, kan forbedres med video. Når videosystemet er på plass, kan du bli overrasket over de tilleggsmulighetene du får til å forbedre kommunikasjonen. Vise produktdokumenter og -tegninger umiddelbart Redusere misforståelser mellom ulike kulturer og steder Skape en virtuell møteplass for atskilte arbeidsplasser for umiddelbart samarbeid Få direkte tilbakemelding fra leverandører og kunder Få direkte kontakt med eksterne eksperter Få produkter raskere ut på markedet SE HVORDAN ULIKE BRANSJER BRUKER VIDEO FOR Å OPPFYLLE SINE BEHOV Produksjon Ta beslutninger om produktutvikling og -design Gjennomføre kvalitetskontroller i eksterne anlegg Stille eksperter til rådighet i forbindelse med maskinreparasjoner langt unna Koordinere forsendelser med leverandører Skape en samlet bedriftskultur med utenlandske filialer Utarbeide virksomhetsplaner Opprette fokusgrupper med kunder Tilby løpende personalopplæring Økonomi Samarbeide i sanntid legge strategier fra dag til dag, utveksle nyheter og markedsforhold og ta beslutninger uten misforståelser Gi økonomiske eksperttjenester til kunder i fjerntliggende filialer Intervjue jobbkandidater langveisfra Tilby opplærings- og rådgivningsmuligheter Offentlig sektor Koordinere tiltak med nasjonale, regionale og lokale organer Holde orienteringer med høyt sikkerhetsnivå Gi kostnadseffektive opplæringsmuligheter Fremme ordninger for telependling/hjemmekontor p. 6/20

7 Offentlig sikkerhet Koordinere katastrofeinnsatser Etablere mobile feltkommandoposter Spre informasjon til et stort publikum Helsevesen Fjerndiagnostisering Knytte helsepersonell sammen for veiledning og konsultasjoner Tilby oversettelsestjenester for pasienter og helsepersonell Delta i løpende medisinske utdanningsprogrammer Utdanning Samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner Inkludere studenter på fjerntliggende steder i undervisningen Inkludere presentasjoner fra eksperter og virtuelle ekskursjoner i læreplanen Tilby løpende utdanning og opplæring for instruktører og personale Holde administrative møter mellom atskilte avdelinger Økonomisk gevinst - det bedriften lever av Når du har funnet ut hvilke måter organisasjonen kan bruke video på, setter du deg ned og regner ut hvor mye tid og ressurser du bruker på de aktivitetene du vil erstatte med video. Hvor mange mennesker reiser til møter? Hva koster disse reisene? Hvordan kan personalet bruke tiden sin mer effektivt ved å redusere denne reisingen? Hvor lang tid tar det for organisasjonen å få et produkt ut på markedet? Utføre et konsulentoppdrag? Ansette en ny medarbeider? Reparere en feil? Hver gang du erstatter en aktivitet med videokommunikasjon, får du muligheten til å måle avkastningen på investeringen. Det lønner seg å investere fem minutter i å gjennomføre en nettbasert beregning av de potensielle besparelsene. TANDBERG Business Advantage Calculator på kan hjelpe deg å regne ut organisasjonens reise- kostnader basert på antall reisende, vanlig reiseavstand og gjennomsnittslønn, og vise hvilke kostnads- og tidsbesparelser video kan gi. For å få et anslag over den potensielle investeringsavkastningen for reiser og spesifikke forretningsfunksjoner i en organisasjon kan du bruke TANDBERG-Forrester Total Economic Impact Calculator på /services/professional_services/ return_on_investment.jsp p. 7/20

8 4. Elementene i en videokonferanseløsning Essensielle videokomponenter Kamera. Mikrofon. Skjerm. Høyttaler. Kodek. Dette er de fem hovedbestanddelene i et videokonferansesystem. Kameraet og mikrofonen fanger opp bilder og lyd på ett sted. Kodeken konverterer bildene og lyden til digitale signaler og komprimerer dem før de blir sendt ut over nettverket. I den andre enden dekomprimerer kodeken signalene og overfører bildene til en skjerm og lyden til en høyttaler. En videosamtale kan omfatte to enheter eller mange flere, med et stort utvalg av funksjonsalternativer. Alt etter behov og budsjett har du tallrike valgmuligheter for den videoløsningen du velger. Det finnes et videosystem for alle arbeidsplasser fra styrerom til skrivebord, fra feltstasjon til produksjonshall. Hvis du velger en leverandør med en felles plattform, vil alle systemene du implementerer, fungere smidig sammen. En totalløsning En komplett videokonferanseløsning omfatter et fullt sett av videosystemer, infrastruktur for flere ulike miljøer og sentraliserte administrasjonsverktøy. Du kan utvide den ytterligere ved å integrere den med eksterne enheter og produktivitetsverktøy. Totalløsningen kan inneholde noen av eller alle følgende produkter: Telepresence Telepresence skaper den mest realistiske møteopplevelsen og danner en ideell plattform for kommunikasjon og samhandling. Møtedeltakerne føler det som om de snakker med kolleger på den andre siden av bordet selv om de kan være milevis eller flere kontinenter unna. Kategorien telepresence kan omfatte digitale, rombaserte miljøer og personlige systemer for skrivebordsbruk. Videokonferansesystemer for grupper Disse høykvalitetssystemene er utviklet for å brukes i møterom, styrerom, auditorier og andre fellesområder. Høydefinerte videokonferanseløsninger kan gi samme klare bilder og lyd som systemer for Telepresence. Videokonferansesystemer for skrivebordsbruk eller personlig bruk Disse systemene er utviklet for personlig bruk og inkluderer video-voip-telefoner, ledersystemer og PC-baserte systemer optimalisert for bruk på kontorarbeidsstasjonen, hjemmekontoret eller til og med på kafeen. p. 8/20

9 Spesialløsninger Helse, utdanning, forsvar og andre bransjer har spesielle videosystemer som er konstruert spesielt for deres bruksområder. Det kan hende at en slik spesialisert løsning egner seg for dine bruksområder. Sentraliserte administrasjons- og planleggingsverktøy Nyttig tips Det finnes et videosystem for alle arbeidsplasser fra styrerom til skrivebord, fra feltstasjon til produksjonshall. Hvis du velger en leverandør med en felles plattform, vil alle systemene du implementerer, fungere smidig sammen. Administrasjonssystemer gjør det mulig å styre et stadig mer komplekst kommunikasjonsmiljø uten å senke servicenivået eller øke brukerstøttekostnadene betydelig. Med et administrasjonssystem kan du utføre feilsøking og systemoppgraderinger fra en fjerntilkoblet maskin, styre tilknyttede ressurser og koble til tredjeparts kommunikasjons verktøy, utarbeide bruksrapporter og regne ut avkastningen på investert kapital. MCU (Multipoint Control Unit) Med MCUer kan du inkludere flere video- og telefonbrukere i samme konferanse. Du kan finne MCUer som gir høydefinert kontinuerlig tilstedeværelse og sikrer kvalitet i hele nettverket, og MCUer som er svært skalerbare og vokser i takt med forretningskravene. Videoinfrastruktur Etter hvert som videobruken øker i organisasjonen og inkluderer flere steder og avansert funksjonalitet, trenger du en nettverksinfrastruktur som støtter løsningen. Videoinfrastrukturen sikrer: At brukere i ulike nettverk kan knyttes sammen via den samme videoløsningen At båndbredden kan reguleres At samtaler over ulike nettverk og brukerdomener kan tilkobles sikkert med NAT-brannmurtraversering En intelligent infrastrukturkomponent som TANDBERGs videokommunikasjonsserver (VCS) kan gjøre nettverket mer pålitelig ved å sikre at alle samtaler rutes riktig, konvertere IP-adresser til kontaktlister for ettklikksoppringing og sørge for at videoenhetene fungerer sammen med telefoner og andre enheter. p. 9/20

10 Nyttig tips Ring personen, ikke enheten. Hvis en bruker er borte fra skrivebordet, kan han eller hun få innkommende anrop til en videoenhet automatisk viderekoblet til en mobiltelefon. Finn meg Nå kan du ringe personen i stedet for enheten. Med applikasjoner som FindMe, en del av TANDBERG Video Communication Server (VCS), kan de som ringer, finne deg uansett hvor du er. Individuelle videobrukere kan logge seg på et webbasert grensesnitt og styre hvor og hvordan de kan kontaktes. Hvis en bruker skal være borte fra skrivebordet sitt, for eksempel, kan han eller hun få innkommende anrop til en videoenhet automatisk viderekoblet til en mobiltelefon. JEG ØNSKER Å FÅ TAK I NOEN, MEN JEG VIL BARE RINGE ETT NUMMER, IKKE ALLE ENHETENE. KOMMUNIKASJONS- E NHETER 3G IP H.323 SIP PERSONEN SVARER PÅ OPPRING- NINGEN DER HAN/HUN ØNSKER Innholdsserver Ved å tilføye en innholdsserver (TCS) kan du ta opp og streame videomøter for eksempel orienteringer eller opplæring som gjelder hele bedriften slik at de kan vises til et stort publikum på det tidspunktet som passer tilskuerne best. Tilbehør og tredjepartsutstyr Det finnes et stort utvalg tredjepartsutstyr og tilbehør som kan forbedre miljøet for visuell kommunikasjon. HD- og vidvinkelkameraer samt oppgraderte høyttalere og mikrofoner styrker bilde- og lydgjengivelsen. Med dokumentkameraer kan du overføre tegninger og andre dokumenter via video. Du kan koble videosystemene til DVD-spillere, videospillere, tusjtavler og dokument- og multimedieapplikasjoner via PCen. p. 10/20

11 5. Valg av leverandør og system Ingen organisasjoner er like. Det finnes ikke ett videosystem som er det riktige for alle organisasjoner. Det er viktig å velge leverandør og videokomponenter ut fra hva som er best egnet for dine mål og behov. Valg av leverandør. Den ideelle leverandøren fungerer som en partner i bedriften. Når du skal velge leverandør, bør du ta hensyn til følgende egenskaper: En solid finansiell profil og en god forretningsmodell En sterk bedriftshistorie, etisk forretningspraksis og godt profesjonelt renommé Dokumentert og imøtekommende kundeservice Kostnadseffektive vedlikeholds-, støtte- og opplæringssystemer Fremskrittsvennlig forskning og utvikling Global tilstedeværelse for umiddelbar implementering hvor du enn måtte bruke video Fornøyde kunder Kunnskapsrikt personale som kan gi beste praksis for videobruk i din bransje En totalløsning med infrastruktur, administrasjon og en rekke ulike endepunkter (Telepresence, video-voip-telefoner og PC-video) En forpliktelse til å utvikle standardbaserte, ikke-proprietære løsninger Integrering med andre verktøy innen Unified Communications (samordnet kommunikasjon). Tilpasning av løsningene til målene. Det du svarer på spørsmålene nedenfor, vil hjelpe deg å avgjøre hvilke elementer i en komplett videokonferanseløsning som passer best til dine målsettinger. Hvordan ser du for deg at bedriften kommer til å bruke videokonferanser? Hva slags informasjon blir utvekslet produktdetaljer, regneark, multimedia, fortrolige opplysninger? Vil det være nyttig å se og snakke med kolleger ved skrivebordet deres eller på hjemmekontoret deres? Kommer du til å kommunisere visuelt med leverandører, kunder, partnere eller folk utenfor organisasjonen? Hvor mange steder ønsker du å kunne koble sammen i ett møte? Hvor mange deltakere kommer det til å være på hvert sted i hver type møte? Hvor mange videomøter kan komme til å bli holdt samtidig? I hvilken type nettverk kommer du til å plassere videosystemet (dedikert nettverk, IP, MPLS)? p. 11/20

12 Hvilken båndbredde vil være optimal for din kommunikasjon? Vil du ha behov for å definere ulike båndbreddealternativer for ulike typer ansatte? Ønsker du et fullt integrert system eller en set-top-løsning der du kan bruke en eksisterende skjerm? Vil det være behov for å spille inn møter og/eller streame videosamtaler, for eksempel meldinger fra adm. dir. eller opplæring, til dem som ikke deltar? Vil de ansatte ha behov for å være visuelt tilkoblet mens de er på reise? Kommer folk til å starte samtaler ad hoc, eller kommer de alltid til å avtale dem på forhånd? Hvordan ønsker du å integrere video med andre kommunikasjonsverktøy (direktemeldinger, tidsplanleggingsapplikasjoner, IP-telefoner, 3G-mobiltelefoner og eksisterende videosystemer)? Kommer folk til å bruke videoenheten som sin primære telefon? Ønsker du å koble til en telefonsentral? Hvordan kommer du til å utføre feilsøking og vedlikehold? Skal IT-organisasjonen administrere videonettverket fra ett sentralt sted eller flere steder? Prøv før du kjøper. De leverandørene du vurderer å bruke, bør gi deg mulighet til å teste utstyret i en periode. Ikke vær redd for å sette det på prøve. Bruk det i et virkelig scenario. Og ikke begrens testen til IT-avdelingen; hent inn potensielle sluttbrukere for å få deres inntrykk. Test løsningen med hensyn til: Pålitelighet og kvalitet Hvor klart er bildet ved den båndbredden som skal brukes? Bildekvaliteten defineres av en kodek som støtter overlegen bevegelseshåndtering og kan håndtere en skjermoppdateringshastighet på 30 bilder per sekund. Hvis du er på jakt etter HD-kvalitet, er alle enhetene i totalløsningen (f.eks. MCUer) HD-enheter? Hvis ikke, kan dette ha negativ innvirkning på kvaliteten. Hvor godt kan du høre det som blir sagt? Er lyden synkronisert med bildene? Mikrofonen, ekkofilteret, høyttalerne og båndbredden er alle med på å bestemme lydgjengivelsen. Hvor ofte blir samtaler avbrutt? Gjennomsnittstiden mellom feil bør være lang. Moderne teknologi Har utstyret den nyeste konstruksjonen og designen som gir det beste innen bildeklarhet og funksjonalitet? Er det produsert i samsvar med ISO 9002-standarden? p. 12/20

13 Er det tatt hensyn til energieffektivitet og et bærekraftig miljø i produksjonen? Er designen på formfaktoren nyskapende og tiltalende? Brukervennlighet Er brukergrensesnittet, menyene og telefonbøkene tydelige og tilstrekkelig intuitive til at alle i organisasjonen kan bruke dem? Er utstyret lett å installere, vedlikeholde og utføre service på? Leveres det med et fleksibelt program for administrasjonstjenester som gjør at du kan velge nettverk? Integrering Har utstyret ettklikksintegrering med andre kommunikasjonsverktøy? Er det standardbasert slik at det fungerer sammen med tredjeparts videoenheter? Kan det integreres sømløst med andre verktøy på arbeidsplassen? Fungerer alle videosystemene fra Telepresence- og skrivebordsløsninger til infrastruktur sømløst sammen? Verdi Er systemene optimalisert for både høye og lave båndbredder for å hjelpe deg å skape balanse mellom kostnader og funksjonalitet? Kan du oppgradere programvaren for å legge til funksjoner etter hvert som teknologien utvikler seg og bruken øker? Oppfyller funksjonaliteten dine behov til en konkurransedyktig pris? Standarder og kompatibilitet Pass på å velge en standardbasert løsning som fungerer sammen med videoutstyr fra en hvilken som helst produsent. Hvis du legger til ny infrastruktur, administrasjonsprogramvare eller flere systemer for å utvide et eksisterende nettverk, vil du bare kunne kommunisere sømløst hvis løsningen er standardbasert. Men vær påpasselig. Noen videokonferansesystemer kan oppfylle standardene fra Den internasjonale telekommunikasjonsunionen og likevel være proprietære. Slike systemer støtter kanskje ikke alle funksjoner og hastigheter eller samme bildekvalitet i begge overføringsmodi. Det er viktig å forstå hvordan et system vil fungere når det kobles til ustyr fra en annen produsent. p. 13/20

14 6. Valg av nettverk Ta den rette avgjørelsen. Du kan velge å kjøre videokonferansetrafikken over dedikerte IP-nettverk eller ISDNnettverk. Hvis du allerede har et IP-nettverk på plass til telefoni, kan det naturlige neste skrittet være å installere video over IP. Mange bedrifter kjører videosystemer i et blandet miljø. Over en firedel av alle videokonferanser ble kjørt på IP-nettverk i 2006 ifølge Frost and Sullivan, og det tallet vokser nå til over 50%. Når du skal velge nettverk, bør du spørre deg selv: 1. Hvem planlegger du å ringe? Skal du for eksempel bare ringe interne steder? Planlegger du å ringe eksterne steder som ikke eies av bedriften din? 2. Hvor tilgjengelig er det ønskede nettverket? Ikke alle nettverk er tilgjengelige over hele verden. ISDN er for eksempel svært utbredt i mange land, mens det i enkelte land og regioner fortsatt er på et tidlig utbyggingstrinn. Det samme gjelder IP-nettverk. Ikke alle land eller områder er koblet til Internett med samme hastighet og pålitelighet. Husk å sjekke hvilke nettverk som er tilgjengelige i de geografiske områdene der bedriften opererer. 3. Hvilke kostnader er forbundet med nettverket? Kostnadene vil variere avhengig av hvilket nettverk du velger. Hvis du vurderer et ISDN-nettverk, må du huske at det påløper kostnader til lokal- og fjernsamtaler. Når du ser på et IP-nettverk, må du ta hensyn til implementeringskostnadene og den eksisterende nettverksarkitekturen. Ta de langsiktige kostnadene med i betraktningen for hver nettverkstype. 4. Hvor pålitelig er nettverket? Det er viktig å være klar over at offentlig Internett ikke er like pålitelig som private IP-nettverk. 5. Hvor mye båndbredde trenger du? Skal du bruke innebygd flerpunktsfunksjonalitet, HD-video eller andre funksjoner som krever høyere båndbredde? Du ønsker kanskje å begrense båndbredden for bestemte brukere eller bruksområder, men å tillate høyere båndbredde for de viktigste videomøtene. Du bør velge en løsning som gjør det mulig å justere båndbredden, eller som automatisk avpasser båndbredden etter bruken. 6. Støttes løsningen av nettverkspartneren? Avanserte videomøter, for eksempel de som foregår via Telepresence, kan med fordel kjøres over dedikerte, administrerte nettverk. Du bør forsikre deg om at enhver løsning du velger, støttes av den nettverkspartneren du velger. 7. Opererer du i et samordnet kommunikasjonsmiljø? I så fall må du bygge nettverk som støtter varierende typer av kommunikasjonssystemer, -enheter og -applikasjoner, og sikre at de kan integreres med hverandre. For liten båndbredde, flaskehalser i databehandlingen eller uhensiktsmessig nettverkskonstruksjon kan gå ut over oppgavekritiske applikasjoner og føre til at færre tar video og andre kommunikasjonsverktøy i bruk. p. 14/20

15 Nyttig tips Videobrukere som skifter fra ISDN til IP, kan oppnå besparelser på %. Med Unified Communications (samordnet kommunikasjon) integreres separate kommunikasjonsverktøy i ett system, slik at de kan brukes sømløst sammen. Applikasjoner og tjenester for eksempel video, telefoni, kalenderfunksjoner, direktemeldinger, tilstedeværelses- og nettsamarbeidsprogrammer kan kombineres med alle typer kommunikasjonsenheter og flere nettverk, slik at man kan være tilkoblet hvor som helst og når som helst. Video tilfører samtalen et helt avgjørende element som andre teknologier ikke gjør opplevelsen av å møtes ansikt til ansikt. Unified Communications over IP. Med et samlet nettverk over IP blir tanken om Unified Communications (samordnet kommunikasjon) til virkelighet. IP gir lavere kostnader, enklere administrasjon, fjernovervåking og fjernstyring, samtaler med høyere båndbredde som muliggjør bedre lyd og bilde, samt bedre integrering med bedriftens øvrige IT-miljø. Videobrukere som skifter fra ISDN til IP, kan oppnå besparelser på %. 3 I et IP-nettverk er de løpende kostnadene med å kjøre en videokonferanse minimale de omfatter bare vedlikehold og teknisk brukerstøtte (og disse kostnadene kan reduseres ytterligere med administrasjons- og planleggingsverktøy). Når investeringen i den innledende distribusjonen er tjent inn, er alle ytterligere konferanser i praksis kostnadsfrie. Og siden det ikke er noen gradvis økende kostnader forbundet med videokonferanser over IP, er det større sannsynlighet for at ansatte og ledere vil bruke teknologien. I takt med at bruken øker, tjenes kostnadene raskere inn, noe som i sin tur gir høyere avkastning på investeringen. Tale over IP gir IT-avdelingen bedre kontroll over nettverksadministrasjonen og ytelsen. Dette gjelder også videokonferanser, der et av de viktigste klagemålene lenge har vært at video krever betydelige tidsbruk og arbeidsinnsats fra IT-avdelingen. Med lavere kostnader til installasjon, konfigurering, ressurser og vedlikehold, gjør video over IP jobben lettere for IT-avdelingen. Administratorer kan fjernstyre videokonferanser fra hvor som helst, noe som øker påliteligheten og ytelsen. Video over IP reduserer også pengene og tiden som brukes på å lære opp IT-personale og sluttbrukere, og frigjør IT-personalet til andre strategiske oppgaver. IP-nettverk kan være lettere å måle, både før og etter installasjon av videokonferanseløsningen. Det er viktig for ytelsen, særlig etter hvert som flere brukere begynner å benytte seg av teknologien. Resultatet er at teknologien fungerer bedre og det vil i sin tur føre til enda høyere bruk. Bedre data og bruksinformasjon gjør det også mye enklere å måle investeringsavkastningen. 3 Frost and Sullivans rapport fra juli 2005, Guiding Enterprises towards IP Migration End to End IP Video Conferencing Services. p. 15/20

16 7. Romkonfigurasjon Gi møtene en mer naturlig følelse. Når du har valgt videoløsning og fått på plass infrastrukturen, er det på tide å distribuere løsningen. Det betyr å legge til rette for en best mulig brukeropplevelse. Du kan bruke video i mange omgivelser, f.eks. styrerom, produksjonslokaler, arbeidsstasjon eller hjemmekontor. Med noen få enkle justeringer (og noen få huskeregler) sikrer du at møtene får best mulig bilde- og lydkvalitet. Hvis møtet holdes i et rom med Telepresence, finnes det noen tilleggsanbefalinger for å gjøre møtet så virkelighetstro som mulig. Bakgrunn: Husk at kameraet viser det som er bak deg. Sørg for en beroligende bakgrunn med nøytral farge, middels kontrast og myk struktur. Unngå mønstrete vegger. Unngå bevegelige bakgrunner, for eksempel blafrende gardiner eller forbipasserende mennesker. Dette kan redusere bildekvaliteten og distrahere publikum i den andre enden. Ikke plasser kameraet slik at det peker mot en døråpnin. Velg et bord som er lyst, men ikke gir gjenskinn. Lyst naturtre er et godt valg. Unngå unødvendige møbler og rot i rommet. Belysning: Unngå direkte lys på mennesker, presentasjonsmateriale og kameralinsen. Direkte lys skaper skarpe kontraster og skygger. Hvis det er dårlig belysning i rommet, kan det være nødvendig å bruke indirekte, kunstig belysning. Indirekte lys fra skjermede lyskilder eller reflektert lys fra lyse vegger gir ofte utmerkede resultater. Dagslyslamper er mest effektivt. Unngå farget belysning som kan fargelegge videobildet. Ikke plasser reflekterende tusjtavler bak mennesker eller på steder der belysningen kan medføre blendende gjenskinn. Fjern helst tavlene helt hvis de ikke brukes. Plassering: Tilpass avstanden mellom videosystemet og personen som snakker. Ta hensyn til skjermstørrelse og hva som føles naturlig. p. 16/20

17 Nyttig tips Unngå bevegelige bakgrunner, for eksempel blafrende gardiner eller forbipasserende mennesker. Dette kan redusere bildekvaliteten og distrahere publikum i den andre enden. Innstilling: Still inn enheten på automatisk svar, men demp mikrofonen. Plasser kameraet øverst og midt på enheten. Videokonferanseenheter for skrivebordsbruk: Videoenheten bør plasseres nær PCen, sammen med andre hjelpemidler du bruker til daglig. På den måten kan du lett dele presentasjoner med andre uten å måtte flytte deg. Du kan til og med bruke systemet som PC-skjerm. Bruk hodetelefon hvis du arbeider i åpent kontorlandskap. Møterom: Plasser mikrofonen foran på bordet for å sikre at all tale blir fanget opp. Den beste plasseringen er minst 2 meter foran systemet, på en plan overflate med minst 30 cm bordflate foran. Hold dokumentkameraet nær møtelederen eller ordstyreren. Husk å plassere alt periferutstyr slik at det er tilgjengelig for en av deltakerne. Dette for at han eller hun skal kunne peke, endre visningen, gjøre opptak eller utføre andre funksjoner under konferansen. For å sikre mest mulig naturlige møteomgivelser bør kameraet plasseres øverst og midt på mottakerskjermen. Kameraet bør peke direkte mot møtedeltakerne for å sikre øyekontakt med deltakerne i den andre enden. Teppebelagte rom bidrar til å dempe støy og hindre ekko. Høyttalervolum: Lydsystemet bruker høyttalerne som er innebygd i skjermen, eller TANDBERGs Digital Natural Audio Module. Du kan stille inn standard lydstyrke ved å justere volumet på skjermen med fjernkontrollen. Justering av lysstyrke: Bruk skjermens egen fjernkontroll til å stille inn lysstyrke, farger og andre skjerminnstillinger. Still inn skjermen etter forholdene i konferanserommet. Skjermene som brukes av TANDBERG, har skjermmenyer som er svært enkle å bruke. For mer informasjon om innstilling av skjermen, se brukerhåndboken. Brukervennlighet: Sett opp en plakat eller plasser annet referansemateriale i rommet for å hjelpe møtedeltakerne å ringe, legge til presentasjoner og bruke andre funksjoner under en samtale. Se også artikkelen Markedsfør programmet på TANDBERGs nettsted for flere nyttige tips.. p. 17/20

18 8. Legg grunnlaget for suksess Vær en Video Champion. For at programmet skal bli en suksess, er det helt avgjørende at sluttbrukerne er entusiastiske over videoløsningen og beredt på å avtale, arrangere og delta i videomøter. TANDBERGs nettsted, inneholder en lang rekke ressurser om opplæring, brukertips, markedsføringsideer og utrullingsprogrammer. Nedenfor følger noen eksempler på ressurser du kan bruke som hjelp til å øke videobruken og til å bli en Video Champion. Effektive videomøter Et videomøte er akkurat som et vanlig møte nesten. Hvis du er vant til å holde levende presentasjoner, er du allerede på god vei til å bli en effektiv videokommunikator. De teknikkene som sikrer virkningsfulle levende presentasjoner og dynamiske møter, fungerer også i videokommunikasjon (se margen). Videomøter og -presentasjoner krever imidlertid noen små justeringer. Her er noen tips du bør tenke på: 1. Vær mer enn en tørr taler. Videosystemet gjør det mulig å dele multimediemateriale som videoklipp, websteder, regneark og annet presentasjonsmateriale. Hvis du benytter deg av denne muligheten til å formidle visuell informasjon, blir videomøtene mer engasjerende og effektive. 2. Se dem i øynene. Øyekontakt er viktig i enhver presentasjon. I et videomiljø oppstår øyekontakten når du ser inn i kameraet ikke på skjermen. Sørg for at kameraet er plassert så nær toppen og midten av skjermen som mulig. Dette gir inntrykk av sterk øyekontakt og bidrar til å bygge tillit og forståelse hos deltakerne. 3. Snakk høyt og tydelig. Hvis du mumler slik at personen som sitter ved siden av deg, ikke hører hva du sier, vil menneskene i den andre enden også ha problemer med å høre deg. 4. Du er i rampelyset. Kameraer og videoskjermer har en tendens til å gjøre alt større. Nervøse uvaner eller små, gjentatte fakter blir forstørret og distraherer deltakerne i den andre enden. Prøv å ikke vugge, svaie eller fikle med papirer og penner. Husk å slappe av. Et videomøte er akkurat som alle andre møter, bortsett fra at det omfatter folk som ikke er fysisk til stede i rommet. p. 18/20

19 5. Kameraet følger alltid med. Når du er koblet til en videosamtale, vil kameraet og mikrofonen trofast fange opp alle bilder og lyder. Nesevise kommentarer, spydigheter og digresjoner, eller nedlatende fakter som himling med øynene, blir svært forsterket i den andre enden. Du bør gå ut fra at de andre møtedeltakerne kan høre og se alt, selv når kameraet ikke peker i din retning. 6. Ikke forstyrr. Utenforliggende støy er distraherende og gjør det vanskelig å høre andre talere. Demp derfor mikrofonen din når du ikke har ordet. Dette hindrer at hosting, rasling med papirer og annen støy overdøver den som snakker. Nyttig tips Sørg for å snakke til, oppnå øyekontakt med og engasjere alle partene i samtalen. 7. Du er ikke på TV. En videokonferanse er toveiskommunikasjon i motsetning til TV, som er passiv enveiskommunikasjon. Sørg for å legge inn muligheter for å engasjere deltakerne i den andre enden i samtalen. Varier kildematerialet og presenter visuelt interessant materiale som lokker frem respons. 8. Fri til publikum. Når du er midt i en presentasjon, kan det være lett å glemme at du ikke bare henvender deg til personene i rommet, men også til deltakerne i den andre enden. Sørg for å snakke til, oppnå øyekontakt med og engasjere alle partene i samtalen. 9. Testing Husk å teste systemet og kildematerialet før møtet. Ikke gå ut fra at systemene vil virke i alle samtaler selv om de virket i den forrige. Det kan være at du kobler deg til et annerledes og mindre avansert system eller til et ustabilt nettverk. Dette kan føre til små problemer som må løses på forhånd. Forbered presentasjonen Identifiser målene med presentasjonen eller møtet. Kjenn ditt publikum, og vit hva de ønsker. Lag en innledende oversikt (hvis det er en presentasjon) eller agenda (hvis det er et møte). Lag en avslutning for å gjenta hovedpunktene i en presentasjon eller bekrefte møtevedtak. Øv deg på presentasjonen på forhånd. Ikke bare les presentasjonen. Se opp fra materialet hvert femte til tiende sekund. Varier stemmehøyden og hastigheten når du snakker. Unngå å være monoton. Sett av tid til spørsmål. p. 19/20

20 Sluttkommentarer La oss komme i gang. I TANDBERG endrer vi måten folk kommuniserer på. Video gjør kundene våre mer produktive ved å: Gjøre beslutningsprosessen raskere Øke kunnskapene Forene organisasjoner Skape bedre balanse mellom arbeid og fritid Styrke miljøansvaret TANDBERG tilbyr et komplett utvalg av løsninger som er utviklet for å nå forretningsmålene dine, inkludert Telepresence, høydefinerte videokonferanseløsninger og mobil video. Suksessen til enhver løsning avhenger av produkter og tjenester som er av høy kvalitet, pålitelige, enkle å bruke og tilfører høy verdi. Med kunder i alle bransjer og i over 90 land er vårt selskap i fremste rekke innenfor videobransjen og er konsekvent først ute med å levere ny funksjonalitet og nye bruksområder. Vi var de første til å innføre en arkitektur som innbefatter åpne standarder, fremmer interoperabilitet og utnytter eksisterende nettverksinfrastruktur. Vi er en integrert del av Unified Communications. Våre allianser med HP, Microsoft, IBM, Nortel, Avaya, Cisco og andre sikrer at produktene våre fungerer sammen med det fremste innen kommunikasjonsteknologi, og gir deg høy verdi og lave livsløpskostnader for videoinvesteringen. Les mer om hvordan TANDBERG kan hjelpe deg å implementer den rette videoløsningen for din organisasjon på p. 20/20

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger,

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger, Vi i Atea har hatt gleden av å samarbeide med Tandberg og Cisco i mange år. Det er derfor med stor glede og forventning vi ser frem til det videre samarbeidet nå som alt samles under Cisco-paraplyen. Cisco

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Samordning og endring... 2 Microsoft

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET 1 gode piksel = ett punkt på skjermen Disse utgjør skjermoppløsningen Forskere ved Universitetet i Tokyo HAR UTVILKET EN teknologi som sender bilder til overflaten

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER Effektive nettsamfunn Spar tid ved å bruke tjenester på nettet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Effektivt med chat Chatfunksjon gir mer fornøyde bankkunder Konstant overvåking Kontinuerlig

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Enklere IT-hverdag Frigjør ressurser med virtualisering av servere Miljøfyrtårn Bli en attraktiv partner med miljøsertifi sering GRØNN ITNr. 1 / Des. 09 5TIPS

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development

NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development Evaluering av datastøttet samarbeid Globalt Vindu i Posten Teori, metodikk og resultater NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING RAPPORT/REPORT

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W Thompson, adm. dir. på Symantec: Et driftssikkert miljø kan bare bygges på policyer TEMA: STANDARDISERE DATASENTERET Trender, eksperttips,

Detaljer

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FremTIDenS kommunikasjon 7. UTGAVE - SEPTEMBER 2008 RUTINER FOR DATALAGRING: FELLESMAIL VS. LEVENDE BILDER: FIBEROPTISKE NETT: Jakten på de forsvunne dokumenter

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer

Nye verktøy - Visjoner og resultater

Nye verktøy - Visjoner og resultater Nye verktøy - Visjoner og resultater Case-study INF3290 Høsten 2010 Morten Weea Sven Sailer Ben Tomlin Thomas Portilla Erlend Axelsson 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hva er vår case?...

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer