Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune"

Transkript

1 Visma Enterprise HRM Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert

2 Innholdsfortegnelse 1 Opprette en rekrutteringssak (steg 1-7) Utlysing av stilling Bestilling av henvisningsannonse i aviser Integrasjon mot P Registrering av søknader mottatt pr post eller epost Søkere som ber om unntatt offentlighet Bekreftelse på mottatt søknad Søknadsfristen er ute Søker trekker seg Vurdering av søkere Intervjuavtale Innstilling og tilbud Jobbsøker takker nei Jobbsøker takker ja overføring til HRM Overføring av dokumenter til personalmappe Avslutte tilsettingsprosessen Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 2 av 19

3 1 OPPRETTE EN REKRUTTERINGSSAK (STEG 1-7) Rekrutteringsmodulen i Visma brukes ved ekstern og intern utlysing av ledige stillinger i hele Oppland fylkeskommune. Når stillingen legges inn ved gjennomføring av stegene 1-7. Arbeidet med utlysing av stillinger gjøres i Rekrutteringsadministrasjon. Alle felt i veiviseren må fylles ut før det blir lagret. Endringer kan gjøres i etterkant. Start arbeidsprosessen ved å velge «Ny stilling» fra menyen. Steg 1 Stillingsinformasjon Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 3 av 19

4 Alle felt merket med * må fylles ut: Tittel: Tittelen i stillingsinformasjon skal være ensartet for at vi umiddelbart skal se hvilken skole eller fagenhet annonsen gjelder. Overskriften skal skrives slik: NG vgs, avd Otta Undervisningsstilling i norsk og engelsk Vinstra vgs Elevassistent Karrieresenteret Opus Hadeland Karriererådgiver Tannklinikken Dovre Tannlege Regionalenheten Rådgiver plan Jobbkategori: Må alltid fylles ut. Øvrige stillinger er for eksempel elevassistent, kantinemedarbeider, agronom. Lokasjon: Den fagenheten/skolen/tannklinikken der det er ledig stilling. Skolene velger lokasjonslogo fagenhetene bruker selskapslogo (dvs. OFKs logo). Disse boksene skal alltid være huket av: Skal stillingen legges på Enterprise Web Begrens innsyn til saksbehandler (bare angitte saksbehandlere får innsyn i saken) Skal overføres til sakarkiv Ved intern utlysing skal det også hukes av for: Kun intern stillingsutlysning Ordningsverdi: Hopp over denne (sett 0) Stilling: Alle undervisningsstillinger knyttes til stilling «Undervisningsstilling» i stillingsregisteret (stilling 8888 i tabell 4014 ikke knyttet til off. st.kode). Lønn/gr/ramme: Legg inn G ved valg at st.kode 8888 Utlysingsdato: Legg inn dd. Stillingene legges ut fortløpende på nett. Annonser i avisene kommer i fellesannonser på torsdager. Søknadsfrist: Sett søknadsfrist på onsdager. Normalt 3 uker søknadsfrist Tiltredelsesdato: Sett inn den datoen da stillingen er ledig (anslå tidspunkt har ingen praktisk betydning og vises ikke i annonsen) Vår referanse: I tillegg til det automatiske løpenummeret legges inn årstall og saksbehandlers initialer slik: 178/13 LK Søknad merkes: Bruk det samme som vår referanse. For å få blå pil på knappen Neste, dvs. få mulighet til å gå videre til neste steg må du ut av det sist registrerte feltet med musepekeren. Sett markøren i et av de åpne feltene nederst. Saksbehandlingsstart: Ikke nødvendig Husk: Trykk Neste Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 4 av 19

5 Steg 2 - Lønnsopplysninger og kontering Kontering MÅ alltid fylles ut med ansvar og funksjon. Stillinger i HTA kap 4 (tabell 4014) får opp forslag i tråd med minstelønnssatsene. Dette kan bli stående, da det ikke har noen betydning for endelig lønnsplassering. Det legges ikke inn lønnsopplysninger for stillinger i kap 3 og 5. Steg 3 - Kontakt/saksbehandler/antall stillinger Kontaktpersoner: Personer som framkommer i stillingsannonsen og er de som kan svare på stillingens innhold (vanligvis rektor/fagenhetsleder/avdelingsleder). Det bør være 2 kontaktpersoner Saksbehandler: De(n) som skal behandle tilsettingssaken i rekrutteringsmodulen, inkl. ledere som skal ha innsyn, legges inn. Det kan være hensiktsmessig at samme saksbehandler har ansvar for hele prosessen på en stilling. Det er viktig å definere riktig rolle på de personene som legges inn. Marker personens navn, høyre-klikk og velg Endre person: Hovedkontakten: Den som kan svare på stillingens innhold, gangen i prosessen og som søker kan henvende seg til (saksbehandler /leder) Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 5 av 19

6 Tilbudskontakt: Rolleinnehaver skriver under følgebrev til arbeidsavtale, som reell saksbehandler, se også om brevtyper i Steg 7 Sak-/arkivbruker: Saksbehandler som skal stå som saksansvarlig i P360. Det må alltid settes hake for Sak-/arkivbruker for å få automatisk saksnummer i P360 Telefonnummer skrives slik: (tre-to-tre tall for mobiltelefon), (to-to-to-to tall for fasttelefon) Flere opplysninger om personen/rollen bør legges inn (navn, stillingsbenevnelse, telefonnummer mv.). Dette er avgjørende for at informasjonen i brevene skal bli riktig: Antall stillinger: Her kan det legges inn stillinger med ulike prosenter for eksempel en stilling 100 % og en stilling 80 % (ikke to stillinger på 180 %). Stillingsprosentene kan justeres senere i prosessen. Steg - 4 Spørsmål Her kan dere velge standard spørsmål fra forhåndsdefinert liste. Nye spørsmål legges inn ved behov ta kontakt med HR-enheten for oppretting av nye spørsmål. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 6 av 19

7 Steg 5 Stillingsbeskrivelse Teksttyper (fete overskrifter i annonsen) kommer automatisk opp i den rekkefølgen de ligger i oversikten. Slett de teksttypene som ikke er aktuelle. Teksttype/ Overskrift i annonseteksten Logotekst Ingress Innhold Dette punktet fungerer som en «lokal ingress». Her er det lagt inn en standard tekst for hver skole, hver tannklinikk og for sentraladministrasjonen. Teksten kommer opp automatisk og skal ikke endres. Ved behov for endringer, meld fra til Marianne Mobæk slik at endringen gjøres i malen. Det skal ikke skrives noe i feltet Beskrivelse. Ingressen er 1-2 setninger om stillingen, for eksempel: Gjøvik videregående skole har ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling i norsk fra 1. januar Valdres videregående skole har ledig 75 % vikariat i matematikk fra 15. januar Tannhelsetjenesten søker tannhelsesekretær i 50 % fast stilling til Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 7 av 19

8 Om fagenheten Tannklinikken Hadeland fra 1. februar Regionalenheten søker rådgiver innen vann- og fiskeforvaltning i et 3-årig engasjement. Legg inn kort beskrivelse av fagenheten (skolene og tannhelsetjenesten skal ikke velger ikke denne teksttypen) Vi søker deg som Vi tilbyr Om stillingen Arbeidsoppgaver Ønskede kvalifikasjoner Ønskede egenskaper Søknad Her skal det stå noen egenskaper og ev. kvalifikasjoner som er viktige for denne stillingen, og hvilken type person vi er ute etter. Tenk gjennom hvilke egenskaper som er viktige for denne stillingen, og hvorfor. Skriv hva vi kan tilby søkeren. Hvilke utviklingsmuligheter har man i stillingen? Hvorfor er det fint å jobbe hos oss? osv. Standardtekst som kommer automatisk bør ligge til slutt Legg inn stillingstype og beskrivelse av arbeidsområdet Stillingsprosent Tiltredelse Lengde på vikariat Teamtilhørighet osv. Beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvar. Vær konkret, slik at søkeren forstår hva som ligger i stillingen. Nødvendige og ønskede kvalifikasjoner beskrives her. Utdanning, erfaring osv. Nødvendige og ønskede egenskaper for stillingen. Vil kanskje ikke være nødvendig å bruke når man har med Vi søker deg som. Her er det lagt inn standard tekst på alle jobbkategoriene Søknad nynorsk Her er det lagt inn standard nynorsk tekst på de fleste jobbkategoriene. («nynorsk» fjernes etterpå slik at det også vil stå bare Søknad som overskrift på nynorske utlysninger) Husk å sjekke helheten i annonsen til slutt (Vis-knappen + Velg skriver + Åpne). Kan eventuelt sendes til rektor/fagenhetsleder for info. Dette må gjøres før saksbehandler setter status «Klar for utlysing». Annonsen skrives ut og legges på saken i P360 (se også kommentar etter steg 7). Steg 6 Medier Huk av for aktuelle medier der det skal annonseres Lokalaviser, NAV og Oppland.no er standard for alle annonser. I tillegg må det krysses av for Finn.no, Aftenposten, fagblader når de benyttes. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 8 av 19

9 Dette feltet er informasjon til annonsemottaket og vil ligge som valg for søkerne til å svare på hvor de har sett annonsen. Annonsemottaket vil alltid kvalitetssikre annonseteksten før annonsene legges ut. Steg 7 - Velg brevtype Følgende brevtyper er standard i Visma Enterprise: Bekreftelsesbrev bekreftelse på mottatt søknad på norsk og nynorsk Intervju innkalling til intervju Tilbud arbeidsavtalen og personalreglementet vedlegges Avslag avslagsbrev på søknad på norsk og nynorsk Kontrakt -arbeidsavtale (velg en av de 6 arbeidsavtalene som er tilgjengelige) Egendefinert brev/melding til søkerne for eksempel i forbindelse med spørsmål om Unntatt offentlighet Trukket søknad brev som bekrefter trukket søknad Alle brevtyper (med unntak av Tilbud vedlagt Arbeidsavtale) sendes som vedlegg til epost til søker. Husk å angi hvem som signerer brevene merket med * (Bekreftelse, Avslag og Trukket). Redigering av annonse og stillingsinformasjon Når steg 1-7 er gjennomført er det mulig å gå tilbake og redigere annonsen og stillingsinformasjonen. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 9 av 19

10 Gå inn på fana Stilling via veiviser for ny stilling og gjør eventuelle korrigeringer før annonsen klargjøres. 2 UTLYSING AV STILLING Saksbehandler setter status til «Klar for utlysning» og velg «Send stillingsutlysning pr e-post» til Skriv i e-posten hvilke aviser, nettsteder mv. dere ønsker at stillingen skal annonseres i hvis det er flere enn de som er angitt i Steg 6 Medier. Tips: Send kopi av eposten til deg selv for å ha dokumentasjon på hvilke medier som er bestilt for annonsering. Annonsemottaket setter status til Utlyst (skal ikke gjøres av saksbehandler). Dersom det blir aktuelt med 2. gangs utlysing eller utvidet søknadsfrist, må annonsemottaket få beskjed for å endre dato på nettet og i andre annonsemedier. 3 BESTILLING AV HENVISNINGSANNONSER I AVISER I e-posten til annonsemottaket skriver du hvilke aviser du ønsker annonsen i. Skriv lokalaviser for de vanlige avisene i Oppland (Opplandssamkjøringen: GD, OA, Hadeland og Valdres eller Mjøsa-samkjøringen: GD, OA og HA). Avisannonsene samordnes og annonsemottaket velger den samkjøringen som passer best totalt sett. Ønsker dere andre aviser, fagblader eller nettsteder, så skriv det i e-posten. På nett Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 10 av 19

11 Alle stillinger legges ut på nav.no, og de som ønsker kan få stillingen utlyst på finn.no (kr mva. pr heltidsstilling, kr mva. for deltidsstilling - priser per ) 4 INTEGRASJON MOT P360 Innkomne papirsøknader skal IKKE journalføres når de kommer til arkivet, men sendes rett til den saksbehandler som har saken. Saksbehandler registrerer søknaden i Rekrutteringsmodulen. I Rekruttering blir alle aktuelle dokumenter automatisk overført til Public 360. Det opprettes automatisk sak når utlysningsteksten settes med status «Utlyst». Første søknad blir registrert i Rekruttering og søknadene blir overført til arkivsaken. Man får ikke tak i saksnr i P360 før første søknad kommer inn. I tillegg vil all korrespondanse med søker automatisk bli overført til P360. Integrasjon/overføring av dokumenter til Public 360 gjøres en gang pr døgn. Annonsen legges manuelt inn i P360 som internt notat (N-notat). Husk at det er siste versjon av annonsen som skal legges inn. 5 REGISTRERING AV SØKNADER MOTTATT PR POST ELLER EPOST Søknader mottatt pr. post eller e-post, må legges inn manuelt i Rekruttering. For innlegging av ny søker - stå på aktuell stilling under Oversikt over stillinger - høyreklikk og velg Ny søker. Gjennomfør de nødvendige stegene. Registrering kan bare gjøres så lenge status er «Utlyst». Som et minimum må det legges inn utdanning og erfaring + yrkestittel (krav i offentlig søkerliste). Se pkt 4.3 i brukerdokumentasjon Versjon Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 11 av 19

12 Husk å sjekke om personen ligger i basen allerede før du starter registreringen. Søknad som kommer pr. post: Søknadsteksten kan scannes og legges som vedlegg i søknadsbildet. Søknad som kommer som epost: Søknadsteksten kan kopieres inn i søknadsfeltet (ctr c/ctr v). Utdanning og praksis må registreres manuelt. Registrering av utenlandske søkere: Velg land Sett postnummer til 0000 Sett poststed til landets navn. 6 SØKERE SOM BER OM UNNTATT OFFENTLIGHET OFK bruker det egendefinert brevet for å gi tilbakemelding til disse når begrunnelsen for å be om unntatt offentlighet ikke blir akseptert. OFK har utarbeidet en standard tekst som dere må ha liggende lett tilgjengelig og kopiere denne inn i brevet: «Etter en grundig vurdering av din begrunnelse for å be om konfidensiell behandling av søknad til stilling som (stillingstittel), kan Oppland fylkeskommune dessverre ikke ta hensyn til denne. Begrunnelsen er at hensynet til offentlighetens interesser er mer tungtveiende enn de argumenter du har gitt i din søknad. Avisene vil få tilgang til offentlig søkerliste... (dato senest søknadsfristen). Før denne fristen ber vi om å få bekreftelse fra deg på at meldingen er mottatt, og om dette har noen konsekvens for din søknad. Det vises til bestemmelsene i offentlighetslovens 25.» Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 12 av 19

13 Hovedregelen er at unntak ikke gis. Det vises til reglene i «Rutinebeskrivelse for tilsettingsprosessen» pkt Søknaden fra søkeren settes med status Mangel (stå i fanen «Oversikt over jobbsøkere», høyreklikk på Meny + Mangel) inntil det foreligger tilbakemelding fra søker om de opprettholder eller trekker søknaden. Dette må gjøres før status settes til Søkere vurderes. 2. Det kommer opp en ny boks, legg inn overskrift Unntatt offentlighet og lim inn fylkeskommunens standard tekst (se over). 3. Trykk deretter OK og gå til stillingen, høyreklikk og send egendefinert brev. 4. Hvis dere ønsker å se på brevet før utsending: Gå til Logg 5. Svar fra søker (epost el) skal også overføres til P360-saken (UO 25) 6. Dersom anmodningen om unntak godkjennes: La hake for UO bli stående og legg inn kommentar om dette 7. Dersom anmodningen om unntak IKKE godtas: Husk å slette hake for UO Husk å sette status fra Mangel til Ny søker på søknaden når vedkommende bekrefter at stillingen kan være offentlig. 7 BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD Det bør daglig kontrolleres om nye søknader er mottatt. Bekreftelse på mottatt søknad skal sendes søker innen 3 dager på følgende måte: 1. Klikk på den utlyste stillingen (venstre side), velg fanen Søkere (høyre side) og dobbeltklikk på søker for å få opp personlige opplysninger 2. Sjekk at søkerne har lagt inn epostadresse Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 13 av 19

14 3. Lukk bildet med X i høyre hjørne 4. Hvis dere ønsker å se bekreftelsesbrevet før det sendes: Klikk på stillingen, velg Meny + Logg + Brev. Trykk på navnet til søker + Velg funksjon + Vis brev 5. For å sende brevet pr epost: Klikk på stillingen, velg Meny + Brev + Send bekreftelsesbrev 6. For å sjekke at epost er sendt: Klikk på stillingen, velg Meny + Logg + Brev NB! Du kan høyre-klikke på stillingen i stedet for å velge Meny. Statuskoder I oversikten over søkere vises status for søker ved et flagg. Fargen på flagget endres automatisk når status på søker endres, for eksempel fra ny søker (blått flagg) til søker vurdert (grønt flagg). Søkeren kan følge med på eget statusflagg på sine jobbsøknader. Det er derfor viktig at flaggfargen stemmer med faktisk situasjon for den enkelte søker. Status trukket og status avslag har samme flaggfarge. Utilsiktet endring av flagg på søker Hvis du har gitt en søker feil statusflagg: Marker søkeren, høyreklikk og velg riktig status. 8 SØKNADSFRISTEN ER UTE Husk at status på stillingen og personene er helt avgjørende i arbeidsprosessen i rekruttering. 1. Kontroller at søknader som er mottatt pr. post, er registrert og at bekreftelse på mottatt søknad er sendt til samtlige søkere. 2. Status på søker må endres fra Mangel til Ny søker når de ikke skal unntas offentlighet (flagget blir endret) + ta bort hake på unntatt offentlighet på søker 3. Status på stillingen endres nå fra Utlyst til Søkere vurderes. 4. Når stillingen endres fra Utlyst til Søkere vurderes, kommer det opp en boks som heter sammenligning - velg OK. 5. «Sammenligning» kan brukes hvis ønskelig. Når bildet lukkes genereres søkerlistene automatisk og legger seg under vedlegg Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 14 av 19

15 Følgende søkerlister finnes i modulen: Forenklet finnes i to utgaver Intern (= fullstendig oversikt over alle søkerne) legges i P360 som x-notat (UO 25) Offentlig (= den som kan gå til pressen, navn på dem som er unntatt offentlighet fremkommer ikke) legges i P360 som x-notat dersom noen har fått innvilget UO (UO 25) Utvidet sendes til søkere som etterspør utvidet søkerliste (og er part i saken, dvs. er selv søkere til aktuell stilling). Gjør oppmerksom på at søkerlisten er unntatt offentlighet etter 6.4 og at søker kan selv ta ut søkerliste på Visma/Meg selv/søknader. Intern inneholder bl.a. søknadstekst og svar på spørsmål. Brukes utelukkende i den interne saksbehandlingen (denne rapporten lages ikke automatisk) se bilde over 9 SØKER TREKKER SEG Dersom det er aktuelt å slette en søker administrativt (søknaden trekkes etter søknadsfristens utløp), kan dette kun gjøres dem som har administratorrettigheter ta eventuelt kontakt med HR-enheten. Søker har også mulighet til å trekke seg direkte på Internett/Min side før søknadsfristens utløp. Dette sees i oversikten over søkere ved at status (flaggfargen) på vedkommende er endret til oransje. NB! For at det skal fremkomme hvem som trekker søknaden sin, må det hukes av for alle statustyper under fanene Søkere Søke på jobbsøkere. Det skal sendes bekreftelsesbrev på trukket søknad uansett på hvilken måte vedkommende har trukket søknaden. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 15 av 19

16 10 VURDERING AV SØKERE Rekruttering har flere muligheter både for sortering og rangering. Hvis det i søknaden er lagt inn et avgjørende spørsmål for eksempel om søker har fullført praktisk pedagogisk utdanning PPU), kan søkerlisten sorteres etter dem som har svart ja. Det kan kjøres sammenligning på flere områder, for eksempel spørsmål, utdanning, arbeidserfaring. Den automatiske vurderingen foretas ut fra antall vekttall/studiepoeng og antall år med arbeidserfaring. Det foretas ikke vurdering av hvor relevant dette er. Resultatet av sammenligningen vises i kolonnen Sammenligning i Oversikt over jobbsøkere. 1. Nå må status på aktuelle søkere endres til Vurdert. Status Vurdert kan ikke endres tilbake 2. Ikke sett status til Avslag på noen søkere før tilsetting er foretatt og den tilsatte har bekreftet at stillingen mottas. Bakgrunnen for dette er at søkerne kan følge med på status på Internett/Min side. 3. Alle som skal inn til intervju må ha status Vurdert først 4. Eventuelt kan alle søkerne settes til Vurdert (grønt flagg) 11 INTERVJUAVTALE Nå er tiden inne for å avgjøre hvem som skal inn til intervju. Velg ut hvem som skal innkalles og endre status til Intervju for disse. Status kan ikke endres tilbake. Det er derfor viktig at status Intervju ikke settes på noen av søkerne før det er helt avklart. Oversikt over hvem som har denne statusen, finner du under fanen Intervju. Før intervjubrev sendes til søker kan det være greit å gjøre avtale pr telefon. Velg Intervju/Nytt intervju via flagget på alle søkerne som skal intervjues 1. Legg inn dato, klokkeslett (start-slutt) og status Avtalt 2. Legg inn navnene på de som skal delta i intervjuet (møtedeltakere), eventuelt også deg selv som kopimottaker for å få søknadsteksten til personalmappa. Husk å trykke Varsle 3. Velg Send møtedeltakerne får da epost vedlagt annonsetekst og søknaden til den som skal intervjues 4. Ved behov kan du endre brevforslaget som ligger klart, eller du kan endre hvem som skal signere bre vet. Høyreklikk på markert brev og klikk på aktuell valgmulighet 5. Utsendelse av intervjubrev: Sjekk Logg/Brev (hvis ønskelig) Høyreklikk på markert brev 6. Brevet overføres automatisk til P Etter intervjuet settes status til Gjennomført på intervjubildet på den enkelte som har vært inne til intervju. 8. Ved 2. gangs intervju: Velg Nytt møte 9. Hvis intervjuet ikke gjennomføres: Velg Avlyst. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 16 av 19

17 12 INNSTILLING OG TILBUD Innstilling med rekkefølge og begrunnelse skrives direkte i P360 (vanlig FR-sak). I Rekruttering legger vi inn de innstilte i rekkefølge (normalt 3). Bruk knappene nederst i bildet for eventuelt å justere rekkefølgen. For å innstille søker må status på søker endres til Innstilt (turkis flagg). Når tilsettingen er foretatt Velg Personlige opplysninger på den som er tilsatt som nr 1 og sjekk at fødselsnummer er riktig (11 siffer) Sjekk CV at all arbeidserfaring og eventuell annen ansiennitetsgivende perioder er lagt inn korrekt iht attester (pga ansiennitetsberegning). Ansiennitetsdatoen settes til den 1. i måneden Trykk på den tilsatte, velg Tilbud + Lag nytt tilbud Fyll ut alle felt Feltet Gyldig til gjelder hvor lenge tilbudet er gyldig forslag kommer på 10 dager er normalt greit Huske å legge inn riktig st.kode for undervisningsstilling (som er utlyst i st.kode 8888 Undervisningsstilling) Sjekk at Lokasjon er fylt ut Sjekk kontering og legg inn Art (dersom det ikke er gjort tidligere) Lønnsopplysninger fylles ut (husk eget vedtak fra HR-enheten for kap 3 og 5). Feltet Grunnlønn er/skal fylles ut. Ved eget vedtak om lønn ut over minstelønn (grunnlønn) i kap 4, legges differansen inn i feltet Tillegg under feltet Grunnlønn Når tilbudet er ferdig endrer du status til Endelig Tilbudsbrev og arbeidsavtale produseres samtidig når tilbudet settes til status Endelig 1. Når status på tilbudet settes til Endelig, får du spørsmål om arbeidskontrakten (= arbeidsavtalen) skal skrives ut samtidig - svar JA. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 17 av 19

18 2. Hvilken brevmal ønsker du å benytte til dette tilbudsbrevet: Velg mal + bokmål eller nynorsk 3. Ønsker du å legge arbeidskontrakt i kø for utsendelse til søker - svar JA. 4. Lukk bildet (tilbudsbrev og kontrakt skal IKKE sendes fra Brev) 5. Gå inn i Logg/Brev 6. Gå inn på Rediger brev for eventuelle endringer. Husk å lagre 7. Gå inn på Rediger brev for å skrive ut arbeidskontrakten/arbeidsavtale. Husk å legge inn prøvetid og eventuelle andre felter (stillingsprosent, underskrifter mv). 8. Avkryssingsboksene i arbeidsavtalene må fylles ut for hånd, da det ikke er mulig å aktivere disse i Enterprise HRM. Husk å lagre arbeidsavtalene 9. Tilbudsbrev og to eksemplarer av arbeidsavtalen underskrives og sendes pr. post. 10. Arbeidsavtalen journalføres først når den kommer underskrevet tilbake. 13 JOBBSØKER TAKKER NEI Dersom jobbsøker som har fått tilbud, takker nei til jobben, endres status på tilbudet til Avslått. Det er da aktuelt å gi tilbud til den personen som er tilsatt som nr JOBBSØKER TAKKER JA OVERFØRING TIL HRM 1. Kontroller at jobbsøker har returnert underskrevet arbeidsavtale og at alle data er riktig. 2. Klikk på jobbsøker. Korriger eventuelt tiltredelsesdato før status på tilbudet endres til Akseptert. 3. Når statusen er endret, blir alle data om denne personen tilgjengelig for import til lønn. (søker legger seg over i oversikt over Søkere med tilbud, som kan lastes inni Enterprise HRM via rutine for nyansatt). 4. Lukk bildet 5. Husk å sende lønnsmelding, kopi av arbeidsavtalen og kopi av 1. side av FR-vedtaket til HR-enheten Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 18 av 19

19 15 OVERFØRING AV DOKUMENTER TIL PERSONALMAPPE Når søkeren har returnert underskrevet arbeidsavtale, opprettes personalmappe i P360. Følgende dokumenter som gjelder den tilsatte, overføres til personalmappa: Søknad med CV og tekst Vitnemål og attester (levert ved intervju) Underskrevet arbeidsavtale Søknadstekst hentes ved å høyre-klikke på personen + Søknad/Søknad. 16 AVSLUTTE TILSETTINGSPROSESSEN Husk å avslutte stillingene (slik at søkerne får rødt flagg). 1. Før du avslutter tilsettingsprosessen, må du kontrollere at statusen på den som fikk stillingen, er satt til Akseptert (hvitt flagg) 2. Status på stillingen settes til Avsluttet. Dette gjøres i venstre side av skjermbildet. Svar Ja på spørsmål om søkerne skal gis Avslag. Avslagsbrev blir da produsert til øvrige søkere 3. Åpne fanen Søker på jobbsøkere og sett hake på alle flagg. Alle søkere vises da med riktig status 4. Før avslagsbrevene sendes kan disse sjekkes via Logg/Brev 5. Dersom noen av søkerne ber om navn på den/de som er tilsatt, kan det informeres om dette i epost. Det er ikke mulig å flette dette inn i avslagsbrevet. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 19 av 19

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer

Visma - Rekruttering. Brukerveiledning - Notodden kommune

Visma - Rekruttering. Brukerveiledning - Notodden kommune Visma - Rekruttering Brukerveiledning - Notodden kommune En veiledning til bruk i virksomhetene, tilpasset Notodden kommunes rutiner og prosedyrer knyttet til rekruttering. Helene Steinmoen 06.01.2015

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2013.1. Rekruttering

Visma Enterprise HRM. Versjon 2013.1. Rekruttering Visma Enterprise HRM Versjon 2013.1 Rekruttering Sist oppdatert 30.05.2013 Enterprise HRM Rekruttering Side 2 av 119 Innholdsfortegnelse 1 Enterprise Rekruttering... 5 1.1 Overordnet beskrivelse... 5 1.2

Detaljer

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader Høgskolen i Telemark RUTINE 3 TILSETTINGSSAK ephorte-sak 2009/305 Versjon: 3 Dato: 13.11.2012 Utarbeidet av: Jorunn Pedersen Innhold: 1. Oppretting av tilsettingssak 2. Dokumenter i tilsettingssaker på

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA Troms fylkeskommune

Detaljer

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM Personalmeldinger Modum kommune Visma HRM Revidert 27.1.2016 Tidsbegrensede arbeidsavtaler Alle underskrevne arbeidsavtaler SKAL inn i ESA. De som ikke har tilgang til ESA skal sende arbeidsavtalene til

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Rutiner Personalsaker

Rutiner Personalsaker Rutiner Personalsaker Alle som har stilling i Lunner kommune har sin egen personalsak. Det ble et skarpt periodeskille i januar 2006, da innførte Lunner kommune full elektronisk arkiv. Derfor har mange

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv Rutinebeskrivelse Registrere søknader Beskrivelsen inneholder: 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader 2. Når en person søker på to eller flere stillinger i ett søknadsbrev 3. Registrering av CV/søkerliste

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

Rutiner Personalsaker

Rutiner Personalsaker Rutiner Personalsaker Alle som har stilling i Lunner kommune har sin egen personalsak. Det ble et skarpt periodeskille i januar 2006, da innførte Lunner kommune full elektronisk arkiv. Derfor har mange

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hanne Bråthen Innhold Hvordan jobbe med nye søknader.... 1 Prosjektoversikt... 1 Hvordan jobbe med mottatte søknader... 3 Kandidatlisten...

Detaljer

Rutine for journalføring av personalsaker

Rutine for journalføring av personalsaker Rutine for journalføring av personalsaker Alle som har stilling i Lunner kommune har sin egen personalsak. Det ble et skarpt periodeskille i januar 2006, da innførte Lunner kommune full elektronisk arkiv.

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Innhold TIDSPLAN FOR HOVEDOPPTAKET 2015... 2 KONTAKTPERSONER VED SPØRSMÅL:... 2 FORELDRE SOM HAR SPØRSMÅL OM BARNEHAGEOPPTAK SKAL HENVENDE

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Fraværsoppfølging med varsling (web)

Fraværsoppfølging med varsling (web) Visma Enterprise HRM Versjon 2014.1 Fraværsoppfølging med varsling (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 09.01.2015 Innhold 1. Fraværsoppfølging varsler til leder... 3 1.1 Plikten til

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

1) Legge inn ansatte som ikke tidligere har jobbet i avdelingen. 7) Skrive ansettelsesbrev på helgestillinger i HO som ikke er utlyst

1) Legge inn ansatte som ikke tidligere har jobbet i avdelingen. 7) Skrive ansettelsesbrev på helgestillinger i HO som ikke er utlyst Personalmeldinger Her kan du: 1) Legge inn ansatte som ikke tidligere har jobbet i avdelingen 2) Lage tilkallingsvikaravtaler 3) Lage korte arbeidsavtaler (korte - under 6 måned) 4) Forlenge avtaler 5)

Detaljer

2 Opprette rekrutteringssak og lyse ut stilling... 9

2 Opprette rekrutteringssak og lyse ut stilling... 9 Dagsopplæring september 2010 Kurskompendie Opprette rekrutteringssak og lyse ut stillingar Søke stilling og motta søknad Søknadsadministrasjon Vurdering og utveljing Intervju Innstilling og tilbod Avslutte

Detaljer

Opprette politisk saksfremlegg,

Opprette politisk saksfremlegg, Opprette politisk saksfremlegg, legge det til behandling i utvalg og sende det til godkjenning via arbeidsflyt i 360 Se egen veiledning for bruk av malen med disposisjon for innholdet i saksframlegget.

Detaljer

Oppmelding og behandling av saker ved Høgskolestyret

Oppmelding og behandling av saker ved Høgskolestyret Side 1 av 25 Oppmelding og behandling av saker ved Høgskolestyret Innholdsfortegnelse 1. Formål... 1 2. Elektronisk saksgang... 1 3. Overordnet prosessbeskrivelse... 2 4. Oppmelding av sak i Public 360...

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013 FS - Brev Kurs i Brevmodulen USIT 2013 Brevmodulen Hva brukes FS Brevmodulen til? Meldinger til søkere og studenter basert på FS-rapporter Brev til enkeltpersoner Egendefinerte brev Kursbevis Sensoroppdrag

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2012 Tid: 14.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Opplæring i ESA - Personalsaker

Opplæring i ESA - Personalsaker Opplæring i ESA - Personalsaker Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur...

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur... Brukermanual l for uk.no Brukermanual uk.no 03.07 Innhold Innhold............ 1 1 Brukermanual for uk.no......... 3 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 Registrere foretak......... 4 Firmaopplysninger.........

Detaljer

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE Generell informasjon Sortland kommune har tatt i bruk Visma HRM som gir en oversikt over ansattes kompetanse. Det betyr at systemet kjenner

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Opplæring i ESA Saksbehandlere

Opplæring i ESA Saksbehandlere 1 Opplæring i ESA Saksbehandlere Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerdokumentasjon Ephorte - UTVALGSMODUL

Brukerdokumentasjon Ephorte - UTVALGSMODUL Brukerdokumentasjon Ephorte - UTVALGSMODUL Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter februar 2011 Innledning Utvalgsmodulen benyttes til å sette opp sakskart og produsere møteinnkalling som sendes ut

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

En enklere vei til rett medarbeider

En enklere vei til rett medarbeider En enklere vei til rett medarbeider Vår rekrutteringsløsning effektiviserer og kvalitetssikrer ansettelsesprosessen slik at du sparer tid og fremstår som en attraktiv arbeidsgiver. Brukerveiledning Jobbadmin

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon 1 hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon gir brukeren mulighet til å lage og sende SMS- og epostmeldinger til grupper eller enkeltpersoner (elever/lærere/foresatte etc). Kontaktinformasjon

Detaljer

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Faste søknadsfrister 2005: 1. mars 5. april 1., 8. og 15. juni 1. september 13. oktober 1. desember Norges forskningsråd 2005 Grafisk

Detaljer

RF13.50 - Ny forvalter

RF13.50 - Ny forvalter RF13.50 - Ny forvalter (Revisjon 4 28.01.2013) Beskriver her de første steg for ny forvalter i RF13.50 systemet. Når disse fire stegene er gjennomført kan dere publisere støtteordning og søkere kan selv

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ

Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ Denne veiledningen omfatter: 1. Logg på til løsningen 2. Legg inn ny utgave av ST-nytt i inneværende

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO Trond Bjørge 8. desember 2010 Guide for nye brukere som skal registrere sine persondata og sitt engasjement og/eller ønske om engasjement som brukermedvirker.

Detaljer

Personalmelding / arbeidsavtale på WEB

Personalmelding / arbeidsavtale på WEB Personalmelding / arbeidsavtale på WEB Brukerveiledning for Tingvoll kommune Side 1 av 24 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjon av begreper... 3 3. Personalmeldinger... 4 4. Type personalmelding... 6 5.

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Høgskolen i Telemark (HiT) KORTVERSJON 1.7.011 - JPe Innhold Side 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem 1. Arkiveringsplikt 1.3 Interne notat

Detaljer