Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune"

Transkript

1 Visma Enterprise HRM Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert

2 Innholdsfortegnelse 1 Opprette en rekrutteringssak (steg 1-7) Utlysing av stilling Bestilling av henvisningsannonse i aviser Integrasjon mot P Registrering av søknader mottatt pr post eller epost Søkere som ber om unntatt offentlighet Bekreftelse på mottatt søknad Søknadsfristen er ute Søker trekker seg Vurdering av søkere Intervjuavtale Innstilling og tilbud Jobbsøker takker nei Jobbsøker takker ja overføring til HRM Overføring av dokumenter til personalmappe Avslutte tilsettingsprosessen Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 2 av 19

3 1 OPPRETTE EN REKRUTTERINGSSAK (STEG 1-7) Rekrutteringsmodulen i Visma brukes ved ekstern og intern utlysing av ledige stillinger i hele Oppland fylkeskommune. Når stillingen legges inn ved gjennomføring av stegene 1-7. Arbeidet med utlysing av stillinger gjøres i Rekrutteringsadministrasjon. Alle felt i veiviseren må fylles ut før det blir lagret. Endringer kan gjøres i etterkant. Start arbeidsprosessen ved å velge «Ny stilling» fra menyen. Steg 1 Stillingsinformasjon Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 3 av 19

4 Alle felt merket med * må fylles ut: Tittel: Tittelen i stillingsinformasjon skal være ensartet for at vi umiddelbart skal se hvilken skole eller fagenhet annonsen gjelder. Overskriften skal skrives slik: NG vgs, avd Otta Undervisningsstilling i norsk og engelsk Vinstra vgs Elevassistent Karrieresenteret Opus Hadeland Karriererådgiver Tannklinikken Dovre Tannlege Regionalenheten Rådgiver plan Jobbkategori: Må alltid fylles ut. Øvrige stillinger er for eksempel elevassistent, kantinemedarbeider, agronom. Lokasjon: Den fagenheten/skolen/tannklinikken der det er ledig stilling. Skolene velger lokasjonslogo fagenhetene bruker selskapslogo (dvs. OFKs logo). Disse boksene skal alltid være huket av: Skal stillingen legges på Enterprise Web Begrens innsyn til saksbehandler (bare angitte saksbehandlere får innsyn i saken) Skal overføres til sakarkiv Ved intern utlysing skal det også hukes av for: Kun intern stillingsutlysning Ordningsverdi: Hopp over denne (sett 0) Stilling: Alle undervisningsstillinger knyttes til stilling «Undervisningsstilling» i stillingsregisteret (stilling 8888 i tabell 4014 ikke knyttet til off. st.kode). Lønn/gr/ramme: Legg inn G ved valg at st.kode 8888 Utlysingsdato: Legg inn dd. Stillingene legges ut fortløpende på nett. Annonser i avisene kommer i fellesannonser på torsdager. Søknadsfrist: Sett søknadsfrist på onsdager. Normalt 3 uker søknadsfrist Tiltredelsesdato: Sett inn den datoen da stillingen er ledig (anslå tidspunkt har ingen praktisk betydning og vises ikke i annonsen) Vår referanse: I tillegg til det automatiske løpenummeret legges inn årstall og saksbehandlers initialer slik: 178/13 LK Søknad merkes: Bruk det samme som vår referanse. For å få blå pil på knappen Neste, dvs. få mulighet til å gå videre til neste steg må du ut av det sist registrerte feltet med musepekeren. Sett markøren i et av de åpne feltene nederst. Saksbehandlingsstart: Ikke nødvendig Husk: Trykk Neste Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 4 av 19

5 Steg 2 - Lønnsopplysninger og kontering Kontering MÅ alltid fylles ut med ansvar og funksjon. Stillinger i HTA kap 4 (tabell 4014) får opp forslag i tråd med minstelønnssatsene. Dette kan bli stående, da det ikke har noen betydning for endelig lønnsplassering. Det legges ikke inn lønnsopplysninger for stillinger i kap 3 og 5. Steg 3 - Kontakt/saksbehandler/antall stillinger Kontaktpersoner: Personer som framkommer i stillingsannonsen og er de som kan svare på stillingens innhold (vanligvis rektor/fagenhetsleder/avdelingsleder). Det bør være 2 kontaktpersoner Saksbehandler: De(n) som skal behandle tilsettingssaken i rekrutteringsmodulen, inkl. ledere som skal ha innsyn, legges inn. Det kan være hensiktsmessig at samme saksbehandler har ansvar for hele prosessen på en stilling. Det er viktig å definere riktig rolle på de personene som legges inn. Marker personens navn, høyre-klikk og velg Endre person: Hovedkontakten: Den som kan svare på stillingens innhold, gangen i prosessen og som søker kan henvende seg til (saksbehandler /leder) Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 5 av 19

6 Tilbudskontakt: Rolleinnehaver skriver under følgebrev til arbeidsavtale, som reell saksbehandler, se også om brevtyper i Steg 7 Sak-/arkivbruker: Saksbehandler som skal stå som saksansvarlig i P360. Det må alltid settes hake for Sak-/arkivbruker for å få automatisk saksnummer i P360 Telefonnummer skrives slik: (tre-to-tre tall for mobiltelefon), (to-to-to-to tall for fasttelefon) Flere opplysninger om personen/rollen bør legges inn (navn, stillingsbenevnelse, telefonnummer mv.). Dette er avgjørende for at informasjonen i brevene skal bli riktig: Antall stillinger: Her kan det legges inn stillinger med ulike prosenter for eksempel en stilling 100 % og en stilling 80 % (ikke to stillinger på 180 %). Stillingsprosentene kan justeres senere i prosessen. Steg - 4 Spørsmål Her kan dere velge standard spørsmål fra forhåndsdefinert liste. Nye spørsmål legges inn ved behov ta kontakt med HR-enheten for oppretting av nye spørsmål. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 6 av 19

7 Steg 5 Stillingsbeskrivelse Teksttyper (fete overskrifter i annonsen) kommer automatisk opp i den rekkefølgen de ligger i oversikten. Slett de teksttypene som ikke er aktuelle. Teksttype/ Overskrift i annonseteksten Logotekst Ingress Innhold Dette punktet fungerer som en «lokal ingress». Her er det lagt inn en standard tekst for hver skole, hver tannklinikk og for sentraladministrasjonen. Teksten kommer opp automatisk og skal ikke endres. Ved behov for endringer, meld fra til Marianne Mobæk slik at endringen gjøres i malen. Det skal ikke skrives noe i feltet Beskrivelse. Ingressen er 1-2 setninger om stillingen, for eksempel: Gjøvik videregående skole har ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling i norsk fra 1. januar Valdres videregående skole har ledig 75 % vikariat i matematikk fra 15. januar Tannhelsetjenesten søker tannhelsesekretær i 50 % fast stilling til Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 7 av 19

8 Om fagenheten Tannklinikken Hadeland fra 1. februar Regionalenheten søker rådgiver innen vann- og fiskeforvaltning i et 3-årig engasjement. Legg inn kort beskrivelse av fagenheten (skolene og tannhelsetjenesten skal ikke velger ikke denne teksttypen) Vi søker deg som Vi tilbyr Om stillingen Arbeidsoppgaver Ønskede kvalifikasjoner Ønskede egenskaper Søknad Her skal det stå noen egenskaper og ev. kvalifikasjoner som er viktige for denne stillingen, og hvilken type person vi er ute etter. Tenk gjennom hvilke egenskaper som er viktige for denne stillingen, og hvorfor. Skriv hva vi kan tilby søkeren. Hvilke utviklingsmuligheter har man i stillingen? Hvorfor er det fint å jobbe hos oss? osv. Standardtekst som kommer automatisk bør ligge til slutt Legg inn stillingstype og beskrivelse av arbeidsområdet Stillingsprosent Tiltredelse Lengde på vikariat Teamtilhørighet osv. Beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvar. Vær konkret, slik at søkeren forstår hva som ligger i stillingen. Nødvendige og ønskede kvalifikasjoner beskrives her. Utdanning, erfaring osv. Nødvendige og ønskede egenskaper for stillingen. Vil kanskje ikke være nødvendig å bruke når man har med Vi søker deg som. Her er det lagt inn standard tekst på alle jobbkategoriene Søknad nynorsk Her er det lagt inn standard nynorsk tekst på de fleste jobbkategoriene. («nynorsk» fjernes etterpå slik at det også vil stå bare Søknad som overskrift på nynorske utlysninger) Husk å sjekke helheten i annonsen til slutt (Vis-knappen + Velg skriver + Åpne). Kan eventuelt sendes til rektor/fagenhetsleder for info. Dette må gjøres før saksbehandler setter status «Klar for utlysing». Annonsen skrives ut og legges på saken i P360 (se også kommentar etter steg 7). Steg 6 Medier Huk av for aktuelle medier der det skal annonseres Lokalaviser, NAV og Oppland.no er standard for alle annonser. I tillegg må det krysses av for Finn.no, Aftenposten, fagblader når de benyttes. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 8 av 19

9 Dette feltet er informasjon til annonsemottaket og vil ligge som valg for søkerne til å svare på hvor de har sett annonsen. Annonsemottaket vil alltid kvalitetssikre annonseteksten før annonsene legges ut. Steg 7 - Velg brevtype Følgende brevtyper er standard i Visma Enterprise: Bekreftelsesbrev bekreftelse på mottatt søknad på norsk og nynorsk Intervju innkalling til intervju Tilbud arbeidsavtalen og personalreglementet vedlegges Avslag avslagsbrev på søknad på norsk og nynorsk Kontrakt -arbeidsavtale (velg en av de 6 arbeidsavtalene som er tilgjengelige) Egendefinert brev/melding til søkerne for eksempel i forbindelse med spørsmål om Unntatt offentlighet Trukket søknad brev som bekrefter trukket søknad Alle brevtyper (med unntak av Tilbud vedlagt Arbeidsavtale) sendes som vedlegg til epost til søker. Husk å angi hvem som signerer brevene merket med * (Bekreftelse, Avslag og Trukket). Redigering av annonse og stillingsinformasjon Når steg 1-7 er gjennomført er det mulig å gå tilbake og redigere annonsen og stillingsinformasjonen. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 9 av 19

10 Gå inn på fana Stilling via veiviser for ny stilling og gjør eventuelle korrigeringer før annonsen klargjøres. 2 UTLYSING AV STILLING Saksbehandler setter status til «Klar for utlysning» og velg «Send stillingsutlysning pr e-post» til Skriv i e-posten hvilke aviser, nettsteder mv. dere ønsker at stillingen skal annonseres i hvis det er flere enn de som er angitt i Steg 6 Medier. Tips: Send kopi av eposten til deg selv for å ha dokumentasjon på hvilke medier som er bestilt for annonsering. Annonsemottaket setter status til Utlyst (skal ikke gjøres av saksbehandler). Dersom det blir aktuelt med 2. gangs utlysing eller utvidet søknadsfrist, må annonsemottaket få beskjed for å endre dato på nettet og i andre annonsemedier. 3 BESTILLING AV HENVISNINGSANNONSER I AVISER I e-posten til annonsemottaket skriver du hvilke aviser du ønsker annonsen i. Skriv lokalaviser for de vanlige avisene i Oppland (Opplandssamkjøringen: GD, OA, Hadeland og Valdres eller Mjøsa-samkjøringen: GD, OA og HA). Avisannonsene samordnes og annonsemottaket velger den samkjøringen som passer best totalt sett. Ønsker dere andre aviser, fagblader eller nettsteder, så skriv det i e-posten. På nett Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 10 av 19

11 Alle stillinger legges ut på nav.no, og de som ønsker kan få stillingen utlyst på finn.no (kr mva. pr heltidsstilling, kr mva. for deltidsstilling - priser per ) 4 INTEGRASJON MOT P360 Innkomne papirsøknader skal IKKE journalføres når de kommer til arkivet, men sendes rett til den saksbehandler som har saken. Saksbehandler registrerer søknaden i Rekrutteringsmodulen. I Rekruttering blir alle aktuelle dokumenter automatisk overført til Public 360. Det opprettes automatisk sak når utlysningsteksten settes med status «Utlyst». Første søknad blir registrert i Rekruttering og søknadene blir overført til arkivsaken. Man får ikke tak i saksnr i P360 før første søknad kommer inn. I tillegg vil all korrespondanse med søker automatisk bli overført til P360. Integrasjon/overføring av dokumenter til Public 360 gjøres en gang pr døgn. Annonsen legges manuelt inn i P360 som internt notat (N-notat). Husk at det er siste versjon av annonsen som skal legges inn. 5 REGISTRERING AV SØKNADER MOTTATT PR POST ELLER EPOST Søknader mottatt pr. post eller e-post, må legges inn manuelt i Rekruttering. For innlegging av ny søker - stå på aktuell stilling under Oversikt over stillinger - høyreklikk og velg Ny søker. Gjennomfør de nødvendige stegene. Registrering kan bare gjøres så lenge status er «Utlyst». Som et minimum må det legges inn utdanning og erfaring + yrkestittel (krav i offentlig søkerliste). Se pkt 4.3 i brukerdokumentasjon Versjon Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 11 av 19

12 Husk å sjekke om personen ligger i basen allerede før du starter registreringen. Søknad som kommer pr. post: Søknadsteksten kan scannes og legges som vedlegg i søknadsbildet. Søknad som kommer som epost: Søknadsteksten kan kopieres inn i søknadsfeltet (ctr c/ctr v). Utdanning og praksis må registreres manuelt. Registrering av utenlandske søkere: Velg land Sett postnummer til 0000 Sett poststed til landets navn. 6 SØKERE SOM BER OM UNNTATT OFFENTLIGHET OFK bruker det egendefinert brevet for å gi tilbakemelding til disse når begrunnelsen for å be om unntatt offentlighet ikke blir akseptert. OFK har utarbeidet en standard tekst som dere må ha liggende lett tilgjengelig og kopiere denne inn i brevet: «Etter en grundig vurdering av din begrunnelse for å be om konfidensiell behandling av søknad til stilling som (stillingstittel), kan Oppland fylkeskommune dessverre ikke ta hensyn til denne. Begrunnelsen er at hensynet til offentlighetens interesser er mer tungtveiende enn de argumenter du har gitt i din søknad. Avisene vil få tilgang til offentlig søkerliste... (dato senest søknadsfristen). Før denne fristen ber vi om å få bekreftelse fra deg på at meldingen er mottatt, og om dette har noen konsekvens for din søknad. Det vises til bestemmelsene i offentlighetslovens 25.» Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 12 av 19

13 Hovedregelen er at unntak ikke gis. Det vises til reglene i «Rutinebeskrivelse for tilsettingsprosessen» pkt Søknaden fra søkeren settes med status Mangel (stå i fanen «Oversikt over jobbsøkere», høyreklikk på Meny + Mangel) inntil det foreligger tilbakemelding fra søker om de opprettholder eller trekker søknaden. Dette må gjøres før status settes til Søkere vurderes. 2. Det kommer opp en ny boks, legg inn overskrift Unntatt offentlighet og lim inn fylkeskommunens standard tekst (se over). 3. Trykk deretter OK og gå til stillingen, høyreklikk og send egendefinert brev. 4. Hvis dere ønsker å se på brevet før utsending: Gå til Logg 5. Svar fra søker (epost el) skal også overføres til P360-saken (UO 25) 6. Dersom anmodningen om unntak godkjennes: La hake for UO bli stående og legg inn kommentar om dette 7. Dersom anmodningen om unntak IKKE godtas: Husk å slette hake for UO Husk å sette status fra Mangel til Ny søker på søknaden når vedkommende bekrefter at stillingen kan være offentlig. 7 BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD Det bør daglig kontrolleres om nye søknader er mottatt. Bekreftelse på mottatt søknad skal sendes søker innen 3 dager på følgende måte: 1. Klikk på den utlyste stillingen (venstre side), velg fanen Søkere (høyre side) og dobbeltklikk på søker for å få opp personlige opplysninger 2. Sjekk at søkerne har lagt inn epostadresse Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 13 av 19

14 3. Lukk bildet med X i høyre hjørne 4. Hvis dere ønsker å se bekreftelsesbrevet før det sendes: Klikk på stillingen, velg Meny + Logg + Brev. Trykk på navnet til søker + Velg funksjon + Vis brev 5. For å sende brevet pr epost: Klikk på stillingen, velg Meny + Brev + Send bekreftelsesbrev 6. For å sjekke at epost er sendt: Klikk på stillingen, velg Meny + Logg + Brev NB! Du kan høyre-klikke på stillingen i stedet for å velge Meny. Statuskoder I oversikten over søkere vises status for søker ved et flagg. Fargen på flagget endres automatisk når status på søker endres, for eksempel fra ny søker (blått flagg) til søker vurdert (grønt flagg). Søkeren kan følge med på eget statusflagg på sine jobbsøknader. Det er derfor viktig at flaggfargen stemmer med faktisk situasjon for den enkelte søker. Status trukket og status avslag har samme flaggfarge. Utilsiktet endring av flagg på søker Hvis du har gitt en søker feil statusflagg: Marker søkeren, høyreklikk og velg riktig status. 8 SØKNADSFRISTEN ER UTE Husk at status på stillingen og personene er helt avgjørende i arbeidsprosessen i rekruttering. 1. Kontroller at søknader som er mottatt pr. post, er registrert og at bekreftelse på mottatt søknad er sendt til samtlige søkere. 2. Status på søker må endres fra Mangel til Ny søker når de ikke skal unntas offentlighet (flagget blir endret) + ta bort hake på unntatt offentlighet på søker 3. Status på stillingen endres nå fra Utlyst til Søkere vurderes. 4. Når stillingen endres fra Utlyst til Søkere vurderes, kommer det opp en boks som heter sammenligning - velg OK. 5. «Sammenligning» kan brukes hvis ønskelig. Når bildet lukkes genereres søkerlistene automatisk og legger seg under vedlegg Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 14 av 19

15 Følgende søkerlister finnes i modulen: Forenklet finnes i to utgaver Intern (= fullstendig oversikt over alle søkerne) legges i P360 som x-notat (UO 25) Offentlig (= den som kan gå til pressen, navn på dem som er unntatt offentlighet fremkommer ikke) legges i P360 som x-notat dersom noen har fått innvilget UO (UO 25) Utvidet sendes til søkere som etterspør utvidet søkerliste (og er part i saken, dvs. er selv søkere til aktuell stilling). Gjør oppmerksom på at søkerlisten er unntatt offentlighet etter 6.4 og at søker kan selv ta ut søkerliste på Visma/Meg selv/søknader. Intern inneholder bl.a. søknadstekst og svar på spørsmål. Brukes utelukkende i den interne saksbehandlingen (denne rapporten lages ikke automatisk) se bilde over 9 SØKER TREKKER SEG Dersom det er aktuelt å slette en søker administrativt (søknaden trekkes etter søknadsfristens utløp), kan dette kun gjøres dem som har administratorrettigheter ta eventuelt kontakt med HR-enheten. Søker har også mulighet til å trekke seg direkte på Internett/Min side før søknadsfristens utløp. Dette sees i oversikten over søkere ved at status (flaggfargen) på vedkommende er endret til oransje. NB! For at det skal fremkomme hvem som trekker søknaden sin, må det hukes av for alle statustyper under fanene Søkere Søke på jobbsøkere. Det skal sendes bekreftelsesbrev på trukket søknad uansett på hvilken måte vedkommende har trukket søknaden. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 15 av 19

16 10 VURDERING AV SØKERE Rekruttering har flere muligheter både for sortering og rangering. Hvis det i søknaden er lagt inn et avgjørende spørsmål for eksempel om søker har fullført praktisk pedagogisk utdanning PPU), kan søkerlisten sorteres etter dem som har svart ja. Det kan kjøres sammenligning på flere områder, for eksempel spørsmål, utdanning, arbeidserfaring. Den automatiske vurderingen foretas ut fra antall vekttall/studiepoeng og antall år med arbeidserfaring. Det foretas ikke vurdering av hvor relevant dette er. Resultatet av sammenligningen vises i kolonnen Sammenligning i Oversikt over jobbsøkere. 1. Nå må status på aktuelle søkere endres til Vurdert. Status Vurdert kan ikke endres tilbake 2. Ikke sett status til Avslag på noen søkere før tilsetting er foretatt og den tilsatte har bekreftet at stillingen mottas. Bakgrunnen for dette er at søkerne kan følge med på status på Internett/Min side. 3. Alle som skal inn til intervju må ha status Vurdert først 4. Eventuelt kan alle søkerne settes til Vurdert (grønt flagg) 11 INTERVJUAVTALE Nå er tiden inne for å avgjøre hvem som skal inn til intervju. Velg ut hvem som skal innkalles og endre status til Intervju for disse. Status kan ikke endres tilbake. Det er derfor viktig at status Intervju ikke settes på noen av søkerne før det er helt avklart. Oversikt over hvem som har denne statusen, finner du under fanen Intervju. Før intervjubrev sendes til søker kan det være greit å gjøre avtale pr telefon. Velg Intervju/Nytt intervju via flagget på alle søkerne som skal intervjues 1. Legg inn dato, klokkeslett (start-slutt) og status Avtalt 2. Legg inn navnene på de som skal delta i intervjuet (møtedeltakere), eventuelt også deg selv som kopimottaker for å få søknadsteksten til personalmappa. Husk å trykke Varsle 3. Velg Send møtedeltakerne får da epost vedlagt annonsetekst og søknaden til den som skal intervjues 4. Ved behov kan du endre brevforslaget som ligger klart, eller du kan endre hvem som skal signere bre vet. Høyreklikk på markert brev og klikk på aktuell valgmulighet 5. Utsendelse av intervjubrev: Sjekk Logg/Brev (hvis ønskelig) Høyreklikk på markert brev 6. Brevet overføres automatisk til P Etter intervjuet settes status til Gjennomført på intervjubildet på den enkelte som har vært inne til intervju. 8. Ved 2. gangs intervju: Velg Nytt møte 9. Hvis intervjuet ikke gjennomføres: Velg Avlyst. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 16 av 19

17 12 INNSTILLING OG TILBUD Innstilling med rekkefølge og begrunnelse skrives direkte i P360 (vanlig FR-sak). I Rekruttering legger vi inn de innstilte i rekkefølge (normalt 3). Bruk knappene nederst i bildet for eventuelt å justere rekkefølgen. For å innstille søker må status på søker endres til Innstilt (turkis flagg). Når tilsettingen er foretatt Velg Personlige opplysninger på den som er tilsatt som nr 1 og sjekk at fødselsnummer er riktig (11 siffer) Sjekk CV at all arbeidserfaring og eventuell annen ansiennitetsgivende perioder er lagt inn korrekt iht attester (pga ansiennitetsberegning). Ansiennitetsdatoen settes til den 1. i måneden Trykk på den tilsatte, velg Tilbud + Lag nytt tilbud Fyll ut alle felt Feltet Gyldig til gjelder hvor lenge tilbudet er gyldig forslag kommer på 10 dager er normalt greit Huske å legge inn riktig st.kode for undervisningsstilling (som er utlyst i st.kode 8888 Undervisningsstilling) Sjekk at Lokasjon er fylt ut Sjekk kontering og legg inn Art (dersom det ikke er gjort tidligere) Lønnsopplysninger fylles ut (husk eget vedtak fra HR-enheten for kap 3 og 5). Feltet Grunnlønn er/skal fylles ut. Ved eget vedtak om lønn ut over minstelønn (grunnlønn) i kap 4, legges differansen inn i feltet Tillegg under feltet Grunnlønn Når tilbudet er ferdig endrer du status til Endelig Tilbudsbrev og arbeidsavtale produseres samtidig når tilbudet settes til status Endelig 1. Når status på tilbudet settes til Endelig, får du spørsmål om arbeidskontrakten (= arbeidsavtalen) skal skrives ut samtidig - svar JA. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 17 av 19

18 2. Hvilken brevmal ønsker du å benytte til dette tilbudsbrevet: Velg mal + bokmål eller nynorsk 3. Ønsker du å legge arbeidskontrakt i kø for utsendelse til søker - svar JA. 4. Lukk bildet (tilbudsbrev og kontrakt skal IKKE sendes fra Brev) 5. Gå inn i Logg/Brev 6. Gå inn på Rediger brev for eventuelle endringer. Husk å lagre 7. Gå inn på Rediger brev for å skrive ut arbeidskontrakten/arbeidsavtale. Husk å legge inn prøvetid og eventuelle andre felter (stillingsprosent, underskrifter mv). 8. Avkryssingsboksene i arbeidsavtalene må fylles ut for hånd, da det ikke er mulig å aktivere disse i Enterprise HRM. Husk å lagre arbeidsavtalene 9. Tilbudsbrev og to eksemplarer av arbeidsavtalen underskrives og sendes pr. post. 10. Arbeidsavtalen journalføres først når den kommer underskrevet tilbake. 13 JOBBSØKER TAKKER NEI Dersom jobbsøker som har fått tilbud, takker nei til jobben, endres status på tilbudet til Avslått. Det er da aktuelt å gi tilbud til den personen som er tilsatt som nr JOBBSØKER TAKKER JA OVERFØRING TIL HRM 1. Kontroller at jobbsøker har returnert underskrevet arbeidsavtale og at alle data er riktig. 2. Klikk på jobbsøker. Korriger eventuelt tiltredelsesdato før status på tilbudet endres til Akseptert. 3. Når statusen er endret, blir alle data om denne personen tilgjengelig for import til lønn. (søker legger seg over i oversikt over Søkere med tilbud, som kan lastes inni Enterprise HRM via rutine for nyansatt). 4. Lukk bildet 5. Husk å sende lønnsmelding, kopi av arbeidsavtalen og kopi av 1. side av FR-vedtaket til HR-enheten Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 18 av 19

19 15 OVERFØRING AV DOKUMENTER TIL PERSONALMAPPE Når søkeren har returnert underskrevet arbeidsavtale, opprettes personalmappe i P360. Følgende dokumenter som gjelder den tilsatte, overføres til personalmappa: Søknad med CV og tekst Vitnemål og attester (levert ved intervju) Underskrevet arbeidsavtale Søknadstekst hentes ved å høyre-klikke på personen + Søknad/Søknad. 16 AVSLUTTE TILSETTINGSPROSESSEN Husk å avslutte stillingene (slik at søkerne får rødt flagg). 1. Før du avslutter tilsettingsprosessen, må du kontrollere at statusen på den som fikk stillingen, er satt til Akseptert (hvitt flagg) 2. Status på stillingen settes til Avsluttet. Dette gjøres i venstre side av skjermbildet. Svar Ja på spørsmål om søkerne skal gis Avslag. Avslagsbrev blir da produsert til øvrige søkere 3. Åpne fanen Søker på jobbsøkere og sett hake på alle flagg. Alle søkere vises da med riktig status 4. Før avslagsbrevene sendes kan disse sjekkes via Logg/Brev 5. Dersom noen av søkerne ber om navn på den/de som er tilsatt, kan det informeres om dette i epost. Det er ikke mulig å flette dette inn i avslagsbrevet. Visma Enterprise HRM Rekruttering Side 19 av 19

Visma Enterprise HRM. Versjon 2013.1. Rekruttering

Visma Enterprise HRM. Versjon 2013.1. Rekruttering Visma Enterprise HRM Versjon 2013.1 Rekruttering Sist oppdatert 30.05.2013 Enterprise HRM Rekruttering Side 2 av 119 Innholdsfortegnelse 1 Enterprise Rekruttering... 5 1.1 Overordnet beskrivelse... 5 1.2

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 Brukerveiledning VIGObedrift 03.05.2015 1 av 64 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Weblogg... 6 Bedriftsinfo... 8 Vis søkere... 13 Søkeroversikt... 14 Mappen

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 19.05.2014 1 av 53 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 8 Søkeroversikt... 9 Mappen Registrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 16.12.2014 1 av 62 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 11 Søkeroversikt... 12 Mappen Registrering...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 Brukerveiledning VIGObedrift 07.03.2013 1 av 43 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3 Brukerveiledning VIGObedrift 01.08.2013 1 av 48 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 8 Søkeroversikt... 9 Mappen Registrering...

Detaljer

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler.

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler er tilpasset behovet for et administrativt verktøy for all saksbehandling i organisasjoner og menigheter. Alle ansatte

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 Brukerveiledning VIGObedrift 23.03.2012 1 av 34 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Versjon 1.0 Dato: 1. mai 2006 1 DOKUMENTHISTORIKK... 3 2 HVA ER EPHORTE... 3 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer