Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)"

Transkript

1 Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både store utfordringer og muligheter)

2 Del 1 Verden rundt oss

3 Norway and Europe long history & strong ties

4 Inner Six (1951) vs Outer Seven (1960). Foto: Øyvind Hagen, Statoil

5 EEA probably more stable than EU and EMU due to more flexibility

6 Flexibility don t touch my salmon (or oil/gas/nat.res)

7 Norway in Europe. Then came Brexit whats next? For Britain. EU. EEA. And Norway

8 More stable (& flexible) Overall rules and regulations Politics (less stress) Fiscal policies Monetary policies EEA will probably be strenghtened if Britain joins and more countries can follow EEA could also be a benefical «EU-light» exit-option (instead of havoc/max uncertainty each time a member leaves). And «EU-light» ENTRY-option

9 So

10 1 Lav/moderat vekst i verdensøkonomien

11 Foto: Øyvind Hagen, Statoil 2 Oljeprisen dempes av høy produksjon

12 Oljeprisen opp fra bunnen i januar, men høy produksjon demper prisen Oljeproduksjonen holder seg høy Etterspørsel øker, men ikke nok Opec har ikke kuttet og høye lagre Balanse i markedet skyves ut i tid, mid 2017 Volatil (og lav/moderat) pris Hvor høy oljepris tåler verdensøkonomien? Presentasjon text

13 3 Norsk økonomi på bedringens vei

14 Nedgang i petroleumsaktiviteten i 2016 Den største delen av nedgangen er unnagjort i løpet av % i 2016 for aktiviteten samlet sett, - 13% i Aktiviteten i 2016 vil da være -22% vs Nedgangen ventes å avta i 2017 og vil være -30% vs 2014 Investeringene: -16% i 2015, -10% i 2016 og -7% i 2017 Driftskostnadene mer stabile. -5% i 2015 og 2016, -2% i 2017 Mrd kroner Investeringer Driftskostnader Leting Nedstengning og sluttdisponering Øvrige kostnader 50 Sum 14 Kilde: Oljedirektoratet

15 Moderat/lav vekst i verdensøkonomien 2016

16 Norsk økonomi på bedringens vei

17 Norges Banks regionale bedriftsnettverk melder om lysere tider Presentasjon text

18 Norge arbeidsledigheten flater ut Presentasjon text

19 Norge arbeidsledigheten i oljefylkene har flatet ut siste måneder. Norge lavt vs utlandet Presentasjon text

20 Norske konsumenter ser lysere på fremtiden Har vært kraftig fall i stemningen blant konsumentene, særlig på sær/vest-landet I hovedsak mindre tro på naboen (troen på egen økonomi har holdt seg) Usikkerheten er i ferd med å avta Presentasjon text

21 En annen temperaturmåler i norsk økonomi boligfesten (og advarslene) fortsetter Presentasjon text

22 Norge nokså høy boligprisvekst, og nå øker boligbyggingen Presentasjon text

23 Store regionale forskjeller i boligpris Presentasjon text

24 Svak norsk krone stimulerer økonomien, men kan styrkes om oljeprisen stiger og rentekutt ikke kommer Presentasjon text

25 Lave renter stimulerer også økonomien. Hvor mye lavere skal korte og lange renter? Presentasjon text

26 Lange renter nedadgående trend Presentasjon text

27 Solide statsfinanser har gitt rom for økt offentlig pengebruk Presentasjon text

28 Oppsummering Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både store utfordringer og muligheter)

29 4 Bunnen er nådd for Sør- og Vestlandet

30 Forsiktig optimisme blant bedriftene Venter økt omsetning, lønnsomhet, ordrereserver og sysselsetting // Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom September 2016

31 Del 2 Bedriftsundersøkelsen

32 Dette er Konjunkturbarometeret Vi analyserer de viktigste driverne innen næringsliv og arbeidsliv i Rogaland, Hordaland og på Agder. Barometeret er basert på en undersøkelse blant 600 bedrifter på Sør- og Vestlandet. Analyse og innsikt basert på svarene gir forståelse for muligheter og utfordringer i nærings- og arbeidslivet. Bedriftsundersøkelsen omfatter spørsmål om: 1. Økonomisk utvikling de siste 12 månedene 2. Bedriftenes forventninger neste 12 måneder hva gjelder: Årsverk Omsetning Lønnsomhet Investeringer Ordrereserver

33 Hovedpunkter fra høstens undersøkelse Markert bedring i bedriftenes forventninger Etter nedgang i aktiviteten i bedriftene siste 1 ½ år, er det markert bedring i bedriftenes forventninger. Bedriftene venter nå vekst det neste året. Dette gjelder alle bransjer med unntak av bygg og anlegg. Bedriftene i oljesektoren mer positive Det har vært markert bedring blant industribedrifter, bedrifter med oljeeksponering og større bedrifter. Bedrifter med 1/3-2/3 av omsetningen knyttet til oljen har hatt størst oppgang og venter nå vekst fremover. Økte forventninger i alle fylkene Det har vært oppgang i alle fylker. Oppgangen har vært størst i Rogaland og Hordaland, og noe mindre på Agder. Rogalandsbedriftene har vært på lavt (lavest) nivå det siste 1 ½ året, men venter nå utflating. Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller. Agder og Hordaland venter oppgang og dette tilsier nedgang i arbeidsledigheten. I Rogaland ventes uendret sysselsetting, noe som tilsier uendret arbeidsledighet. Bunnen synes å være nådd Noen av indikatorene i undersøkelsen er gode til å angi vendepunkter i den økonomiske utviklingen. Bedriftene venter økt ordrereserve. Det er et godt tegn og gir normalt økt fremtidig aktivitet. Lønnsomheten er også i ferd med å bedres. Investeringer er økt til omkring nøytralt nivå og dempes trolig av fortsatt nedgang i oljeinvesteringer, samt nøkternhet og noe usikkerhet i bedriftene.

34 Hovedpunkter fra høstens undersøkelse Andel bedrifter (i % som venter oppgang) 80 nov.14 aug.15 nov.15 apr.16 aug HOVEDINDEKS* ØKONOMISK UTVIKLING** ANSATTE*** OMSETNING*** LØNNSOMHET*** INVESTERINGER*** ORDRERESERVE*** * Hovedindeks er gjennomsnitt av seks delindikatorer. ** Økonomisk utvikling de siste 12 måneder. *** Forventning neste 12 måneder

35 Andel bedrifter (i % som venter oppgang) 80 nov aug nov apr.16 aug HOVEDINDEKS 1 Markert bedring i bedriftene forventninger

36 Foto: Øyvind Hagen, Statoil Bunnen nærmer seg for oljebedriftene

37 Forventningen blant bedriftene etter oljeeksponering Andel bedrifter (i % som venter oppgang) nov.14 aug.15 nov.15 apr.16 aug TOTAL INGEN* UNDER 1/3* MELLOM 1/3 OG 2/3* 2/3 + * Andel av omsetningen som er knyttet til oljevirksomhet 2 Økte forventninger blant oljebedrifter

38 Forventninger i ulike bransjer Andel bedrifter (i % som venter oppgang) 80 nov.14 aug.15 nov.15 apr.16 aug INDUSTRI BYGG/ANLEGG VAREHANDEL ANNET Markert bedring blant industribedrifter og varehandel. Mer dempet i bygg og anlegg.

39 Forventningen blant bedriftene etter størrelse Andel bedrifter (i % som venter oppgang) Hovedindeksen etter bedriftenes størrelse (omsetning) Inndelingen er endret etter Q Tidsserie kun fra og med Q Hovedindeksen etter bedriftenes størrelse (Antall ansatte) * * Q Q Q Q Q Q Q mill mill. Mer enn 100 mill ansatte ansatte Over 100 ansatte * Nokså lavt antall bedrifter. (28 i Q og 22 i Q3 2016) Også de store bedriftene har økte forventninger

40 Dagens quiz er utsiktene bedre i Bergen enn i Stavanger?

41 Hovedindeks for byene Andel bedrifter (i % som venter oppgang) Diagramtittel nov 14 aug 15 nov 15 apr 16 aug 16 Haugesund Stavanger Bergen Kristiansand Byen e Bergen klart seg bedre enn Stavanger beholder Bergen forspranget?

42 Hovedindeks for byene Andel bedrifter (i % som venter oppgang) Diagramtittel nov 14 aug 15 nov 15 apr 16 aug 16 Haugesund Stavanger Bergen Kristiansand Byen e Bergen klart seg bedre enn Stavanger beholder Bergen forspranget?

43 3 Oppgang i alle fylkene (Rogaland, Hordaland og Agder)

44 Fylkesvise forskjeller Hovedindeks (siste 2 år Delindekser (per siste måling i august 2016) Indeks nov 14 Indeks aug 15 Indeks nov 15 Indeks apr 16 Indeks aug 16 Utvikling siste 12 mnd Omsetning Lønnsomhet Investeringer Ordrereserve Årsverk Totalt Agder Rogaland Hordaland 3 Oppgang i alle fylkene

45 Fylke og bransje per siste måling i august 2016 Andel bedrifter (i % som venter oppgang) Agder Rogaland Hordaland Industri Bygg/anlegg Varehandel Annet Bra i alle bransjer i Hordaland

46 Norge arbeidsledigheten i oljefylkene har flatet ut siste måneder. Norge lavt vs utlandet Presentasjon text

47 Bedriftene planlegger med flere ansatte Andel bedrifter (i % som venter oppgang) nov.14 aug.15 nov.15 apr.16 aug ANSATTE 4 Bedriftene planlegger med flere ansatte

48 Bunnen synes være nådd vi står trolig ved et vendepunkt

49 Viktige vendepunkts-indikatorer Andel bedrifter (i % som venter oppgang) 80 nov.14 aug.15 nov.15 apr.16 aug LØNNSOMHET INVESTERINGER ORDRERESERVE 5 Bunnen synes å være nådd

50 Hovedindeksen i undergrupper (forts.) Andel bedrifter (i % som venter oppgang) 80 Eksport nov.14 aug.15 nov.15 apr.16 aug INGEN UNDER 1/3 MELLOM 1/3 OG 2/3* 2/3 ELLER MER** *) NB! Lav base: n=16 Q4 2015, n=11 Q1 2016, n=17 Q **) NB! Lav base: n=26 Q4 2015, n=23 Q3 2016

51 Hovedindeksen i undergrupper (forts.) Andel bedrifter (i % som venter oppgang) 80 Leverer til nov.14 aug.15 nov.15 apr.16 aug SELGER PRIMÆRT TIL BEDRIFTER SELGER PRIMÆRT TIL FORBRUKERE LIKE MYE TIL BEGGE *) Ikke inkludert i målingen for Q1 2016

52 Del 2 Verden rundt oss

53 Våre prognoser

54 Vekst i verdensøkonomien 3,1 3,1 3,3 3,1 3 USA 2,4 2 2,25 2,25 2 Eurosonen 1,5 1,4 1,25 1,25 1 Kina 6,75 6,25 6 5,5 5 Oljepris Norsk økonomi BNP Fastlands-Norge) 1 1 1,5 2 2 Arbeidsledighet (NAV) 3 3,5 3,5 3,5 3,4 Sysselsettingsvekst 0,6 0,1 0,5 0,5 0,5 Oljeinvesteringer -12, NOK/USD 8,1 8, ,5 NOK/EUR 8,95 9, ,75 5 års swaprente 1,5 1 1,25 1,25 1,75 Styringsrente Norge 1,125 0,375 0,25 0,25 1,5 Regionen Arbeidsledighet Rogaland 3,4 4,6 4,3 4 3 Arbeidsledighet Hordaland 2,8 3, Arbeidsledighet Agder-fylkene 3,6 4 3,5 3,5 3,5 VÅRE PROGNOSER Sysselsettingsvekst Rogaland -0, ,5 Sysselsettingsvekst Hordaland ,5 Sysselsettingsvekst Agder-fylkene -0, ,5 Boligpris Rogaland -0, Boligpris Hordaland 8 4 3,5 2 2 Boligpris Agder-fylkene 3, Leiepris næringseiendom Rogaland* Leiepris næringseiendom Hordaland* Leiepris næringseiendom Agder*

55 Viktige drivkrefter for regionens utsikter Lav/moderat vekst i verdensøkonomien Det er moderat vekst i toneangivende økonomier som USA og Europa. Veksten i Kina avtar gradvis. Nedgang i oljepris og andre råvarer har også bidratt til lavere vekst og utfordringer for råvare-eksporterer som Brasil og Russland Oljeprisen dempes av høy produksjon Oljeproduksjonen har holdt seg høy til tross for fall i oljeprisen. Det er nå tegn til at produksjonen i USA avtar noe. Samtidig er det høy produksjon i OPEC. Iran og Iraq øker produksjonen og det er få tegn til avtale om produksjonsbegrensning. Norsk økonomi på bedringens vei Viktige indikatorer, som arbeidsledighet, bedriftenes forventninger og avtakende fall i oljeinvesteringer, indikerer at bunnen er bak oss. Bunnen nærmer seg for oljeinvesteringer Oljeinvesteringene har falt med nær 25% siden toppen i Fallet i 2016 blir omkring 15%. I 2017 ventes et mindre fall på omkring 5% og således vil den negative påvirkningen på norsk økonomi avta. Bunnen er nådd for Sør- og vestlandet Den oppdaterte bedriftsundersøkelsen viser at bedrifter i Rogaland nå venter flat utvikling, mens Agder og Hordaland venter bedring. Dette er en markert bedring fra forrige undersøkelse i april. Dette er også på linje med arbeidsledigheten, som har flatet ut i Rogaland og Hordaland og falt på Agder.

56 1 Lav/moderat vekst i verdensøkonomien

57 Lav/moderat vekst i verdensøkonomien

58 USA Gode nøkkeltall for husholdninger greit for bedrifter, lav økonomisk vekst Aksjemarkedet til stadig nye høyder

59 USA Verdens største økonomi, og dermed toneavgivende i mange markeder Stor usikkerhet knyttet til når og hvor mye styringsrenten økes, og hvilke konsekvenser dette får for den amerikanske samt internasjonale økonomien Veksten i USA lavere i 2. kvartal 2016 med 1,2 % fra forrige kvartal. Dette er betydelig lavere enn de 2,6 prosentene som var ventet. Veksten i 1.kvartal ble nedrevidert fra 1,1 til 0,8 %. I all hovedsak privat forbruk som fortsatt driver veksten i USA Stemningen blant forbrukerne og bedriftene er på greie nivåer. Dette indikerer noe høyere økonomisk vekst fremover. Det er samtidig noe bekymringsfylt at forventningene i service- og industribedrifter har falt den siste tiden

60 Europa Stabil, lav økonomisk vekst Hangler avgårde

61 Europa Inflasjonen fortsatt lav, men opp noe i det siste Det er i all hovedsak lavere energipriser som har bidratt til at prisveksten er lav/negativ Inflasjon på nær 0 % i Europa er langt lavere enn sentralbankens mål på litt under 2 % Selv om en tar hensyn til fall i energiprisene er inflasjonen lav (1 %) Dette, sammen med moderat økonomisk vekst, global usikkerhet og usikkerhet grunnet Brexit, bidrar til at vi tror den europeiske sentralbanken vil fortsette å stimulere økonomien

62 Kina Nokså stabil utvikling til tross for frykt for hard landing

63 Kina Stemningen blant bedriftene en god indikasjon på den økonomiske situasjonen En viss nedgang blant industribedriftene som er de som samvarierer mest med økonomien Indikasjon om en flat utvikling blant disse bedriftene fremover Selv om indeksen har falt litt de siste månedene, er nivået fortsatt høyere enn i 2015 Blant bedriftene utenom industrien steg indeksen litt, og nivået er nær sitt høyeste de siste to årene Tallene indikerer stabil utvikling i den kinesiske økonomien de kommende månedene, selv om en alltid må ta slike offisielle nøkkeltall med en klype salt

64 Foto: Øyvind Hagen, Statoil 2 Oljeprisen dempes av høy produksjon

65 Oljeprisen dempes av høy produksjon Høy og stabil prisvekst i 2011 til 2014 bidro til økt tilbud Skiferolje er den nye svingprodusenten OPEC har ikke kuttet produksjonen ennå og det blir trolig ingen avtale som er omfattende nok til påvirke prisen i særlig grad og over lengre tid Saudi Arabia og andre i OPEC (Iran, Irak m fl) tar i større grad innover seg at oljen med tiden blir faset ut. Implikasjonen er at de vil produsere nær maksimalt de nærmeste årenen I tillegg har man Paris-avtalen mm som innebærer at skift vekk fra fossile brensler kan akselerere

66 3 Norsk økonomi på bedringens vei

67 Norsk økonomi på bedringens vei

68 Bedring i norsk økonomi/bedriftene Presentasjon text

69 Arbeidsledigheten i Norge har flatet ut siste måneder Presentasjon text

70 Arbeidsledigheten i vår region og oljefylkene har også flatet ut siste måneder. Norge lavt vs utlandet Presentasjon text

71 Arbeidsledighet flater ut/faller litt Arbeidsledigheten er nær uendret, ref NAV og SSBs AKU. Ifølge NAV er utviklingen bedre enn ventet Nedgang i antallet helt arbeidsledige de siste månedene Flere arbeidssøkere har startet på tiltak, færre nye arbeidssøkere enn for noen måneder siden Arbeidsledigheten nasjonalt var 3,2 % i juli (justert for sesong) nær uendret fra juni til juli 12 av 19 fylker har færre ledige enn i fjor 7 av 19 fylker har høyere ledighet som følge av oljenedgangen. Rogaland har høyest arbeidsledighet på 4,6 % i juli, også denne nær uendret etter sesongjustering

72 Norske konsumenter ser (litt) lysere på fremtiden Har vært kraftig fall i stemningen blant konsumentene, særlig på sær/vest-landet I hovedsak mindre tro på naboen (troen på egen økonomi har holdt seg) Usikkerheten er i ferd med å avta og troen på fremtiden på vei opp Presentasjon text

73 En annen temperaturmåler i norsk økonomi boligfesten (og advarslene) fortsetter Presentasjon text

74 Norge nokså høy boligprisvekst, og nå øker boligbyggingen Presentasjon text

75 Store regionale forskjeller i boligpriser Presentasjon text

76 Norsk inflasjonen stiger hva gjør Norges Bank? Kjerneinflasjonen opp fra 3,0 til 3,7% pga flypriser, matvarer og klær Fly: prisutviklingen svinger mye (+/-20%) Mat: noe engangseffekt, noe kronekurs Klær og sko: skyldes i hovedsak kronekurs Vurdering: Norges Bank ser bort fra midlertidige effekter (kronekurs), kun dersom varig og påvirker lønnsoppgjør Vi tror Norges Bank kutter mot slutten av året (pga hensyn til vekst, kronekurs) Presentasjon text

77 Svak norsk krone stimulerer økonomien, men kan styrkes om oljeprisen stiger og rentekutt ikke kommer Presentasjon text

78 Lave renter stimulerer også økonomien. Hvor mye lavere skal korte og lange renter? Presentasjon text

79 Lange renter nedadgående trend Presentasjon text

80 Lange renter på rekordlave nivåer Rentene har falt i løpet av 2016 fra allerede lave nivåer Det enkle svaret på rentefallet er at det er flere kjøpere enn selgere. Sentralbankene kjøper statsobligasjoner og andre sikre rentepapirer. Andre aktører i finanssektoren (banker, forsikringsselskap, pensjonskasser) må gjøre det samme. Mer fundamentale årsaker er lav vekst og lav inflasjon, samt begrenset investeringslyst i bedriftene. Når kommer renten til å stige? Vi må trolig se tydelige signaler om at sentralbanker trapper ned sine støttekjøpsprogrammer. Dette vil først skje når økonomien har kommet godt tilbake, og det kan derfor ta tid. Rentene har også blitt lavere for andre europeiske land. Statsrentene i mange av de gjeldtyngede landene i Europa har falt. Gjeldskrisen i 2011 illustrerte hvordan usikkerhet om (den høye) gjelden kan bidra til høyere renter, som igjen gjør det vanskelig å betale renter og avdrag. Det er derfor veldig viktig for fortsatt stabilitet i Europa at statsrentene forblir lave. Lavere statsrenter støtter økonomisk aktivitet siden de påvirker renten til andre aktører (bedrifter mm)

81 Foto: Øyvind Torjusen, Statoil 4 Bunnen nærmer seg for oljeinvesteringer

82 Nedgang i petroleumsaktiviteten i 2016 Den største delen av nedgangen er unnagjort i løpet av % i 2016 for aktiviteten samlet sett, - 13% i Aktiviteten i 2016 vil da være -22% vs Nedgangen ventes å avta i 2017 og vil være -30% vs 2014 Investeringene: -16% i 2015, -10% i 2016 og -7% i 2017 Driftskostnadene mer stabile. -5% i 2015 og 2016, -2% i 2017 Mrd kroner Investeringer Driftskostnader Leting Nedstengning og sluttdisponering Øvrige kostnader Sum Kilde: Oljedirektoratet

83 5 Bunnen er nådd for Sør- og Vestlandet

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland?

Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland? Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland? Key takeaways 1. Verden preges av moderat vekst, mye rart og høy usikkerhet. Kan Trump bli mannen som puster liv i vekst og renter i USA og resten av verden? 2.

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft Optimismen øker fortsatt fokus på konkurransekraft Hovedpunkter fra undersøkelsen 1 Økt optimisme Hovedindeksen har fått et betydelig løft i løpet av våren og indeksen har steget fra 54 til 59%. Det innebærer

Detaljer

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017 Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen September 2017 Vi lever i en begivenhetsrik tid mange overraskelser 1 Ingen hard-landing i Kina Olje fra 30 til usd/fat

Detaljer

Optimismen fester seg. omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen

Optimismen fester seg. omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen September 2017 Vi lever i en begivenhetsrik tid 1 Ingen hard-landing i Kina 2 Olje fra (100 til) 30 til 55 usd/fat

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering: «Torsdag er Norges Banks viktigste rentemøte på veldig lenge» 20. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering: «Torsdag er Norges Banks viktigste rentemøte på veldig lenge» 20. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering: «Torsdag er Norges Banks viktigste rentemøte på veldig lenge» 20. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Kommentar ifm Norges Banks rentemøte torsdag «Dette blir det

Detaljer

Forsiktig optimisme. Venter økt omsetning, lønnsomhet, ordrereserver, sysselsetting og ansatte // Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Forsiktig optimisme. Venter økt omsetning, lønnsomhet, ordrereserver, sysselsetting og ansatte // Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Forsiktig optimisme Venter økt omsetning, lønnsomhet, ordrereserver, sysselsetting og ansatte // Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Del 1 Verden rundt oss 1 Lav/moderat vekst i verdensøkonomien Verdensøkonomien.

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 8. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 8. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 8. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Kommentar om det ferske konjunkturbarometer for Rogaland, Hordaland og Agder, samt kommende rentebeslutning til Norges Bank «Bedring

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Verden, Norge og regionen

Verden, Norge og regionen SpareBank 1 SR-Bank Markets Verden, Norge og regionen Januar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - - 2 - En lang, utadrettet og volatil historie - 3 - Verdensøkonomien påvirker norsk

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

29. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

29. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering: «Bedring i oljefylkene. Og den beste nyheten fra NAV på lenge! Vi venter at bedringen i arbeidsmarkedet bekreftes med lavere ledighet i morgen» 29. September 2016 Kyrre M.

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Trender i energimarkedet

Trender i energimarkedet SpareBank 1 SR-Bank Markets Trender i energimarkedet Februar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - En lang, utadrettet og volatil historie - 5 - Energiforbruket

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her. Bergen, 20. november 2014. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.

Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her. Bergen, 20. november 2014. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank. Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her Bergen, 20. november 2014 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her Bergen, 26. oktober

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN 1 UTSIKTER FOR VERDENSØKONOMIEN Det forventes solid økonomisk vekst globalt, til

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. november 2012 Norsk og internasjonal økonomi Produksjonen i Norge har vokst

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29.

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29. SpareBank 1 SR-Bank Markets Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser Står vi foran en krise i oljenæringen? Kontaktmøte oljeservice 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 26. Februar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 26. Februar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 26. Februar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært interessante nøkkeltall for Norge den siste tiden. SSBs investeringstelling viser

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering: «Statsbudsjettet forrige uke ble (nok) en skuffelse for olje-norge (og vannkraftnorge)»

Makro- og markedsoppdatering: «Statsbudsjettet forrige uke ble (nok) en skuffelse for olje-norge (og vannkraftnorge)» Makro- og markedsoppdatering: «Statsbudsjettet forrige uke ble (nok) en skuffelse for olje-norge (og vannkraftnorge)» 14. Oktober 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom «Statsbudsjettet forrige uke ble (nok)

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Norsk økonomi fram til 2019

Norsk økonomi fram til 2019 CME-SSB 15. juni 2016 Torbjørn Eika Norsk økonomi fram til 2019 og asyltilstrømmingen SSBs juni-prognose 1 Konjunkturtendensene juni 2016 Referansebanen i Trym Riksens beregninger er SSBs prognoser publisert

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Wall Street styrer utviklingen på Oslo Børs 28.02.2013 side 2 og veksten er avgjørende for børsutviklingen

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 24.09.15 Figurer og bakgrunn Rentebeslutning Styringsrenten settes ned fra 1,0 prosent til 0,75 prosent I tillegg nedjusteres rentebanen Det ventes ytterligere rentekutt det nærmeste året

Detaljer

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017 Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen September 2017 Optimismen fester seg Mot bedre tider og en mer robust region SpareBank 1 SR-Banks ferske konjunkturbarometer

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Krise, krise, krise Hvor ille blir 2015 får pessimistene rett, eller?

Krise, krise, krise Hvor ille blir 2015 får pessimistene rett, eller? SpareBank 1 SR-Bank Markets Krise, krise, krise Hvor ille blir 2015 får pessimistene rett, eller? Januar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - - 2 - Hvordan blir 2015 hva er det

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer