uristkontakt Småbrødrene snakker om deg 20 år siden Orwells «1984»: Tromsø vant NM «Advokatdödaren» Lie igjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Småbrødrene snakker om deg 20 år siden Orwells «1984»: Tromsø vant NM «Advokatdödaren» Lie igjen"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt 20 år siden Orwells «1984»: Småbrødrene snakker om deg Tromsø vant NM «Advokatdödaren» Lie igjen

2 Nytt fra Hedda Giertsen Kristin Hanoa og Kjersti Varang Liv og lovbrudd Boka tar opp sentrale kriminologiske tema og gir en unik formidling av voldsutøvernes egne perspektiver. Stoffet gir ny innsikt og godt grunnlag for diskusjon. Kr 299,- Universitetsforlaget Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke Ansvarlige selskaper og indre selskaper Hovedfokus i Ansvarlige selskaper og indre selskaper er rettet mot rent selskapsrettslige regler, i første rekke selskapsloven av 1985, men boka omtaler også allmenne privat- og offentligrettslige regler. I denne reviderte utgaven er det tatt hensyn til rettsstoff som forelå i oktober Kr 449,- Kåre Lilleholt Knophs oversikt over Norges Rett 12.utg Ragnar Knophs klassiker har siden den først kom i 1937 fått en særstilling innen norsk juridsk litteratur. Boken er den sentrale innføringsboken og den uvurderlige repetisjonshjelp for studenter, den uunnværlige førstehjelpspakke for praktikere; primærkilden til informasjon om rettsreglene på ukjente områder og nøkkelen til oppdatering av egen kunnskap. Kr 699,- Nils Christie En passende mengde kriminalitet Handlinger som kan sees som kriminelle, er som en uuttømmelig naturressurs. Vi velger selv om vi vil ta ut liten en eller stor del av dem. Både over tid og mellom nasjoner finnes enorme forskjeller i hvordan man møter kriminalitet. Hvor mye av det vil vi forebygge, hvor mye vil vi kriminalisere, og hva kan eventuelt møtes på helt andre måter? Kr 249,- Runa Bunæs Kristin Ottesen Kvigne Bjørn Vandvik(red) Utlendingsrett Boka gir en omfattende gjennomgang av utlendingsloven og tilknyttede rettsområder - deriblant de ulike oppholdsgrunnlag for utlendinger i Norge. Kr. 549,- Johs Andenæs, 9. utg. ved Arne Fliflet Statsforfatningen i Norge 9. utg. Statsforfatningen i Norge er et standardverk innen norsk juridisk litteratur. Boken gir en generell innføring i vår statsforfatning. Boken legger vekt på å vise hvordan statslivet faktisk arter seg innenfor den ramme som det juridiske regel-verket trekker opp. Boken ble opprinnelig skrevet av Johs Andenæs da han satt fengslet under krigen. Denne utgaven er videreført av Arne Fliflet. Kr. 499,- Ja takk, jeg bestiller herved stk. Liv og lovbrudd à kr 299,- stk. Ansvarlige selskaper og indre selskaper à kr 449,- stk. Knophs oversikt over Norges Rett, 12. utg. à kr 699,- stk. En passende mengde kriminalitet à kr 249,- stk. Utlendingsrett à kr 549,- stk. Statsforfatningen i Norge, 9. utg. à kr 499,- Porto kommer i tillegg. Navn: Adresse: Postnr./-sted: E-post: Universitetsforlaget Postboks 508 Sentrum / 0105 Oslo (faks) Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler porto Svarsending Avtalenr.: / 232 Universitetsforlaget Sentrum 0109 Oslo Bøkene kan bestilles på fax: Telefon: E-post: eller du kan benytte kupongen til venstre.

3 Juristkontakt 2/ «1984» 20 år etter Orwells magiske årstall er ikke storebrors observasjoner like skumle. Nå er det småbrødrenes utveksling av informasjoner om deg som bekymrer. Og Bing skriver «2084». Stål Da onkel Sam yppet seg med ny toll på importert stål, tok Ola med seg noen venner og reiste sak for tvisteorganet til Verdens Handelsorganisasjon og vant Leder: Klar for ny periode i Noges Juristforbund 20 år siden Orwells «1984»: Lillebror ser deg Siden sist WTOs tvisteløsningsorgan: Stålsaken Norges første seier Årskonferansen 2004: Saker, meninger og glød i Gamle Logen Carsten Smith etter Maktutredningen: Endelig er vi jurister blitt synlige «Justisvesenet» tenker ikke på at noen skal plukke opp regningen: Glem grådige advokater se på systemet! Sivilombudsmannen: Særfradrag for rusbehandling ved privat klinikk Nasjonal prosedyrekonkurranse 2004: Tromsø-laget til topps og til Genève 34 Euro Info: Offentlige anskaffelser: Norge må innføre nye regler Makt Har juristenes tatt makten fra politikerne? Fører flere individuelle rettigheter til forvitring av demokratiet? Carsten Smith mot Øyvind Østerud om Makt- og demokratiutredningen. Rett Norgesmesterskapet i prosedyre for jusstudenter gikk i Bergen nylig, i regi av European Law Students Association. Og vinnerne går til den internasjonale finalen. Etter tøff kamp. Lie Med solid applaus i ryggen går leder Leif Lie og de øvrige valgbare medlemmene på en ny hovedstyreperiode etter offensiv fornyelse av prinsipprogram og vedtekter Bokhyllen Meninger Advokat Bjørn Stordrange: Statens bruk av makt over rettslige avgjørelser Ass. Regjeringsadvokat Bård Tønder/ advokat Fredrik Charlo Borchsenius: «Statens bruk av makt over rettslige avgjørelser» Professor Henning Jakhelln: Perspektiver på Statskonsult-saken Advokat Erling Keyser: Kommentar til advokat Siri Johanne Kraffts artikkel i nr 1/04 Advokat Tron Sanfelt/advokatfullmektig Marianne Brockmann Bugge: Åpent brev til finansministeren: Momsfritak for advokattjenester som ytes pro bono Advokat Per Danielsen: Feil på feil i Kyrre Eggens bok Bernhard Halvorsen jr: Farskap Tor Talstad: «Legmenn løser saker på løpende bånd» Rentemedaljens bakside Stilling ledig Klart svar: Når kvinner presses ut etter fødselpermisjon Tarifforberedelser og innspill Hva skjer? Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon Jurister 70 Representantskapsmøtet 2004: Leif Lie klappet inn igjen Jenter på topp i S og K Sett på gangen

4 Norsk Lovkommentar Bestill den elektroniske versjonen og få med 1 eksemplar av bokverket! Norsk Lovkommentar inneholder fullstendige lovtekster og kommentarer til alle gjeldende norske lover. Ved bestilling av elektronisk utgave (CD og Internett) med tilleggsmoduler eller flere lisenser gir vi deg Norsk Lovkommentar 2002 i bokform; 3 bind + registerbind gratis. Verdi for bokverket er kr 4 500, (ordinær innbinding). NB! Begrenset opplag. Ved bestilling av kun bokverket, tilbys 40 % rabatt. For mer informasjon eller bestilling, vennligst ta kontakt med oss på telefon eller e-post 4 Juristkontakt

5 LEDEREN Klart for ny periode i Norges Juristforbund Årets organisasjonspolitiske høydepunkt er vel overstått. Representantskapsmøtet i Norges Juristforbund (NJ) ble avholdt februar på Leangkollen i Asker. Årets begivenhet var sammensatt og begynte med en stor faglig konferanse i Oslo. Ett av temaene var Rettsliggjøring versus demokrati med utgangspunkt i den nye Makt- og demokratiutredningen. Som kjent fokuserer denne eksplisitt på jussens og juristenes utvidede rolle. Konferansen er presentert redaksjonelt i dette nummeret av bladet. For NJ er det viktig å kunne samle opp mot 200 medlemmer til diskusjon om sentrale samfunnsmessige spørsmål. Vi melder oss på i en viktig debatt, og det bidrar til å fokusere på juristenes samfunnmessige rolle og ansvaret som følger med. Vi håper at årets samling markerer starten på en gjentagende årskonferanse for juristene. Vi trenger en stormønstring som denne hvert år. Representantskapsmøtet var lagt i forlengelsen av fagkonferansen. Disse møtene inneholder mange faste formaliteter. Så lenge alt går rimelig bra, blir det sjelden den store dramatikk rundt møtene. Årets utgave var ikke noe unntak og ble ikke preget av intense debatter og radikale utspill. Men det var likevel viktige saker på dagsordenen, og vedtakene som ble fattet, har stor betydning for det videre arbeidet. Forbundets økonomi er solid og under god kontroll. Det var derfor ikke mange spørsmål og kommentarer knyttet til dette. Overskuddene de siste årene er bl.a. blitt brukt til å bygge opp et juridisk bistandsfond og forsere nedbetalingen av Juristenes Hus. Det er spesielt viktig at vi har et trygt økonomisk fundament i bunnen for vår bistandsvirksomhet. Rammebudsjettet for 2004 og 2005 ble videre vedtatt. Det legges opp til en moderat økning av aktivitetene, men vi er hele tiden nøye med å ha et realistisk og forsiktig anslag for inntektene. Kontingenten holdes uforandret i Det nye hovedstyret får mulighet til å inflasjonsjustere kontingenten for 2005 ved behov. Representantskapet skulle også ta stilling til et utkast til nye vedtekter for NJ. De tidligere vedtektene er forenklet og modernisert både språklig og innholdsmessig. I tillegg er det en del realitetsendringer. Overgang til årlige representantskapsmøter er kanskje den viktigste. De nye vedtektene vil snart være tilgjengelige på vårt nettsted. Nytt prinsipprogram for NJ ble enstemmig vedtatt. Programmet tydeliggjør hva NJ står for og hva NJ er opptatt av som retts- og samfunnspolitisk aktør. Rettssikkerhet, lønns- og forhandlingsprinsippene, synet på viktige velferdsspørsmål og andre viktige dimensjoner beskrives i programmet. Det nyvalgte hovedstyret har fått et grunnlag for utadrettet jobbing gjennom det vedtatte programmet. Fra sekretariatets side vil vi gratulerer de nye hovedstyremedlemmene med sine verv, og vi ser frem til å samarbeide med dere alle i denne perioden. Samtidig vil vi benytte anledningen til å takke avgående hovedstyremedlemmer for et konstruktivt og engasjert samarbeid i perioden som har gått. Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 23. februar 2003 Forsidefoto: Bo-Aje Mellin Norges Juristforbund Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo Internett: E-post: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: Bank/forsikring: Medlemsrådgiveren Telefon: Adresse- og stillingsendringer: E-post: Hovedstyret: Leif Lie (leder) Kari Østerud Nina Sandborg Stephensen Marta Johanne Gjengedal (NJ-S) Karl Marthinussen (NJ-A/DNA) Hanne Gillebo-Blom (NJ-P) Eirik Andersen (NJ-Stud) Liselotte Aune Lee (NJ-K) Astrid Lærdal Frøseth (NJ-D/DnD) Generalsekretær: Erik Graff Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund

6 20 år siden Orwells «1984»: Småbrødrene snakker om deg For 20 år siden spurte alle om forfatteren George Orwell, mannen bak klassikeren «1984», fikk rett. Den gang fantes det omtrent ikke datamaskiner, og det var ikke noe som het Internett. Vi så nok ikke hvor omvendt utviklingen skulle bli, sier jusprofessor Jon Bing. Orwells bok burde kanskje heller vært kalt «2004»? Av Ole-Martin Gangnes Foto: Bo-Aje Mellin I dag er det alle Lillebrødrene og Lillesøstrene som ser deg. Bak kulissene. Holdninger til personvern har endret seg. Et slags skille i personvernhistorien kom etter 1984, sier Jon Bing. Midt på 1980-tallet innførte det daværende Televerket et nytt faktureringssystem for telefonsentraler kalt Sentaks. «Sentral taksering». Digitale telefonsentraler gjorde det mulig å føre detaljerte logger over hva vi gjorde inne i hjemmene våre. Mens de gamle tellerskrittene bare registrerte hvor mye vi samlet sett hadde ringt for innen et tidsrom, klarte nå de nye sentralene å vise når vi ringte, hvor vi ringte, hvor lenge vi snakket osv. Det ble sett på som en omlegging av fakturasystemet, men var egentlig ganske dramatisk. Man tillot en tredjeperson, teleselskapet, å registrere hva som foregikk innenfor hjemmets fire vegger, sier Bing. Han er ikke sikker på om vi forstod hva vi egentlig tillot. Hvis du spurte noen om de syntes det var greit at alle hus var utstyrt med en portier som registrerte når folk kom og gikk, ville nok mange synes det var problematisk. Det er på mange måter det vi gjorde. Men vi reagerer ikke på samme måte når overvåkning skjer bak kulissene. I dag er vi vant til dette, sier han. De siste tjue årene har det også skjedd en revolusjon når det gjelder bruk av bankkort som betalingsmiddel. Vi legger igjen elektroniske spor overalt hvor vi beveger oss. Nå er det mange kilder til data. I Norge genererer betaling masse informasjon. Jeg anbefaler å sammenlikne kontoutskriften du fikk for tjue år siden med den du får i dag. Da ser du en del av utviklingen, sier Jon Bing. Tenk deg at en person har nøkkel til leiligheten eller huset ditt. Det er en veldig hyggelig person som ikke er ute etter å gjøre deg vondt. Du vet at han jevnlig låser seg inn til deg, men du ser ham aldri. Han er aldri der når du er der. Han kikker gjerne i skuffer og skap, men etterlater aldri noen spor eller rot. Han lager ikke stygge fotspor eller skitner til huset ditt. Du bare vet at han har vært der. Er det da noe problem å gi ham en nøkkel? Han skal bare passe på deg. Briten George Orwell skrev romanen «1984» i Han snudde om på de to bakerste tallene i det året, og skapte et slags vrengbilde av fenomener i sin egen samtid. Resultatet er beskrivelse av et inhumant og totalitært samfunn styrt av en despot, Storebror. Det er vel neppe et relevant bilde på vår tid. Men fenomenet overvåkning er ikke utdatert. «Vi ville vært heldige hvis Orwells beskrivelser kun var kuriositeter», skriver skribenten Christopher Hitchen i boken «Why Orwell Matters». I «1984» er «kommandolinjen» stjerneformet. Storebror sitter i midten og henter inn informasjon via sine lange tentakler. Det var ikke slik det gikk. Vi snakker heller om en hel masse lillebrødre som sanker informasjon. For tjue år siden kommuniserte ikke de forsjellige systemene. Nå er det fullt ut mulig for alle «lillebrødrene» og «lillesøstrene» å snakke sammen. Personvernlovgivningen er vår største garanti for at de ikke gjør det, sier Bing. Nå sitter vi i et nettverk. 6 Juristkontakt

7 Juristkontakt

8 Skriver om 2084 Til påske kommer Jon Bing og Tor Åge Bringsværd med boka «Oslo 2084 Fire fortellinger om fremtidige forbrytelser». Det er fire noveller med samme hovedperson, forteller Jon Bing. Han skriver fortsatt fast en gang i uka sammen med sin mangeårige samarbeidspartner Bringsværd. Boka er skrevet over en periode på fem år og kommer ut omtrent samtidig med Jon Bings 60 års dag. Hovedpersonen lever i et samfunn der personvernet har ganske dårlige kår. Han tar på seg forskjellig lue hver gang han går ut av døren. Det er for at overvåknings-sattelitene skal få ulike bilder hver gang, sier Bing. De første systemene kommuniserte ikke. Det var en masse små maskiner som ikke snakket sammen. Arbeidet med å få det til pågikk jevnt og trutt. Så fikk vi Internett, og det var bare å huke alle systemene sammen. Det var derfor en slik eksplosiv utvikling av nettet kunne skje, forteller han. Når det gjelder sammenkobling av systemer, har vi bare sett begynnelsen. Arbeidet for å få systemene kompatible pågår hele tiden. Alt vil kunne kommunisere med alt, spår han. Tenk tilbake på en gang du var forelsket. Husk første kvelden du tilbrakte med den du var forelsket i. Tenk på alt du fortalte og snakket om. Dumme ting fra barndommen. Hvordan du åpnet deg. Hvordan ville du like at alle disse, totalt ufarlige, opplysningene kom på avveie utenfor din kontroll? Professor Jon Bing har arbeidet med disse spørsmålene i en årrekke. Han er tilknyttet Institutt for rettsinformatikk ved, et institutt som har vært i aktivitet siden Vel så kjent er han som forfatter, gjerne i samarbeid med Tor Åge Bringsværd. Dessuten leder han Personvernnemnda, som behandler klager på vedtak fattet av Datatilsynet. Jon Bing er redd for at vi mangler holdninger til personvern. Jeg vil ikke bruke store ord, men jeg mener å merke en dreining. Eksemplet er videoovervåkning av minibanker. Først var perspektivet at banken på den måten skulle forsikre seg om at det var riktig person som brukte kortet. Nå er perspektivet vendt mot at kameraet skal garantere sikkerheten til den personen som står der å tar ut penger. Mennesker skal føle en trygghet ved at kameraet er der. Det er en dreining mot en større aksept for kontroll, sier han. Ved ulike salgssteder ser man at informasjonen utnyttes. Informasjon er veldig interessant å bruke kommersielt. Jeg vil ikke bruke veldig sterke ord om dette heller, men også her mener jeg det er en dreining. De siste årene har mulighetene for å registrere ulike ting fremstått som nyttige, og så har vi gjort det. Tenk deg at bompengepasseringer med bilen din blir koblet opp med timeregistreringen på jobben. Eller at NSBs togtrafikk og eventuelle forsinkelser blir det samme. Da kan det bli verre å skylde på lang kø eller togforsinkelser når du kommer for sent til møtet. Men hva er problemet med litt overvåkning hvis du har «rent mel i posen»? Det er et av de latterligste argumenter jeg hører. Det munnhellet er rett og slett feil. Men her er vi inne på det som er personvernets mål. Det er flere områder det dreier seg om å arbeide på. For det første skal man sørge for at opplysningene som innhentes er adekvate. Det kan rett og slett dreie seg om datakvalitet. Dernest er det å jobbe med personvernet slik det fremstår. Det dreier seg blant annet om riktig forståelse av regelverket. Til sist er personvern også navnet på en sosialpsykologisk realitet. Nemlig vår følelse av oss selv som mennesker. Den delen er vanskeligere å definere. Derfor må man ikke forveksle «bokholderi-delen» med den psykologiske realiteten når man snakker om disse tingene, sier Bing. Tenk deg at du kommer ut fra en restaurant etter et julebord med kolleger. Du er lettere animert, men ikke overstadig beruset. I godt humør. I det du tar adjø med en kollega, gir du et kyss på kinnet og en omfavnelse. Et overvåkningskamera fanger opp situasjonen. Senere blir bilder tatt ut av sammenhengen og du blir konfrontert med dem i forbindelse med en krangel med ektefellen. Hva med lovverket? Norge forholder seg til et EU-direktiv fra 1990-tallet som er implementert i norsk lov. Loven ble utarbeidet før Internett fikk sitt gjennombrudd. Dette er et område hvor det er nødvendig med internasjonale løsninger. Nasjonal lovgivning fungerer ikke her, sier Bing. Han tror ikke slike lover bør være altfor altomfattende. Jeg er opptatt av at det i stedet for regler må finnes prosedyrer, slik som

9 f.eks. Datatilsynet representerer. Det er ikke en selvfølge hvilke krefter i samfunnet som har sterkest rett her. Jeg synes eksempelvis ikke politiet skal synes det er rart at de vil ha større innsyn på en del områder enn det Datatilsynet vil ha. Det er slik det skal være og en del av en åpen debatt i et demokrati. Men det er viktig at dilemmaene og debatten løftes opp til det politiske nivået der det hører hjemme, sier Bing. Hva har juristene å bidra med? Jurister skal lage og skjønne regler, men kan også vurdere om reglene står i proposjon til det de skal regulere. Hva med konsekvenser av «krigen mot terror»? Har det kostet mye av personvernet? Det har skjedd en endring av synet på kontroll. Når det gjelder påtalemyndigheten i Norge er det ikke dem jeg er mest bekymret over. Bevares, de skal være under streng demokratisk kontroll og ses på med et kritisk blikk. Men jeg tror det er viktigere med en bevisstgjøring av enkeltmennesker, sier han. Bing er opptatt av informasjons-selvbestemmelsesrett. Vi skal være bevisst hvem som får informasjon av oss. Tenk deg at du søker jobb og oppgir at du aldri er hjemme fra jobb på grunn av sykdom. Samme dag må du imidlertid ta en tur til bedriftslegen fordi du merker ryggvondt. Du vil bare snakke med legen om problemet. Besøket blir imidlertid rapportert til arbeidsgiver. Hva med framtiden? Hva kan vi vente oss? Det er min faste overbevisning at noen vil vite hvor du er til enhver tid. Det blir pålegg om å ta med mobiltelefonen når du er på tur i fjellet for å unngå dyre redningsaksjoner. I Finland selges det barnetøy med innebygd GPS, forteller han. Teknologien utvikler seg også kontinuerlig. Ett eksempel er noe som kalles RFID-brikker. Det svært små brikker som kan lagre informasjon og leses via radiobølger. Disse kan erstatte den nåværende strekkoden på varer i butikken. På den måten kan varen følges ut av butikken. Det åpner for mange nye muligheter. Vi ser utvikling på teknologi for ansiktsgjenkjenning som også åpner for mye. ADVOKAT GEILO Det er bare fantasien som setter grenser. Er det ikke noe vi mennesker kan gjøre for å unngå uheldige konsekvenser? Jo da, det er det. Det er det mange eksempler på i historien. Vi kan påvirke utviklingen, men det holder ikke at bare noen få engasjerer seg. Det må en bredere bevisstgjøring til, sier Jon Bing. Ønsker advokatsamarbeid med formål senere overtagelse av advokatforretningen. Sivil praksis med hovedvekt på fast eiendom, arv skifte, konkursboer og prosedyre. God inntjening. Attraktive kontorer i Geilo sentrum. Henvendelse: Advokatfirmaet Kristian Roll Torgbygget, Postboks 65, 3581 Geilo. Telefon: , telefax: , E-post: Juristkontakt

10 Han passer på de som passer på: Likegyldighet det verste Datatilsynets Georg Apenes synes Aldous Huxleys «Vidunderlige nye verden» er et mer passende litterært univers å sammenlikne dagens samfunn med enn «1984». Vi passer på at ting ikke fremstår så trist og leit. Og gjør de det, tar vi oss bare litt medisin, sier han. Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes Georg Apenes er leder av Datatilsynet. Han mener utviklingen på bioteknologiområdet nå representerer en stor utfordring for personvernet. Jeg tror vi kommer til å se at DNAteknologi blir brukt administrativt for å minske utgifter i samfunnet. Vi har tatt et godt skritt inn i human kildesortering allerede. Det dreier seg også om et marked for dem som vil selge oss medisin, sier han. Apenes tror ikke vi alltid klarer å se konsekvensene av det vi blir med på av registrering. Bruk av all mulig informasjon er mulig fordi det hele tiden skal fremme det gode. Det er jo enkelte som mener at hele Norges befolkning burde være registrert i et DNA-register. Men det er ofte en rekke rasjonelle argumenter mot ting som er ufornuftig, sier han. Snakker sammen Apenes opplever at ulike registre stadig blir mer interessante for ulike aktører. Det mest skremmende trekket ved utviklingen er at private og offentlige registre snakker sammen. Det er et sterkt press på offentlige registre fra privat hold. Det har blitt mange av alle disse småbrødrene som kikker på oss etter hvert. Hva kan man da gjøre hvis man ikke vil være med på det? Loven gir deg muligheter for å beskytte din egen integritet. Men får vi noen bonuspoeng hos kjøpmannen, er det utrolig hvor mye vi blir med på. Hvis noen overbeviser oss om at vi gjør et godt bytte når vi gir fra oss informasjon, er vi villig til å gå langt. Man ser det når det gjelder trygghet. Vi vil gjerne ha absolutt trygghet. Det dreier seg om å bevisstgjøre mennesker på disse tingene, sier Apenes Han er heller ikke sikker på om vi får det vi tror vi får. Jeg spør om all mulig overvåkning er ekte trygghet eller bare en slags optisk trygghet. Både politikere og teknologien lover nok mer enn den kan holde her. Trygghet er blitt et stikkord etter 11. september. En sterkere overvåkning aksepteres mer. Etter 11. september har det kommet på dagsordenen at myndighetene må holde bedre øye med egne borgere og de som kommer og drar. Dersom en ser på Schengen-avtalen om grensekontroll, ble den solgt inn som om det var så dumt med pass og at det skulle vi derfor slippe. Men jeg vil heller kontrolleres av en uniformert vakt på grensen enn via en skjult kontroll i kulissene, mener Apenes. EU-direktiv Georg Apenes skal påse at lovverket på personvernområdet overholdes. Han synes lovverket er greit nok. Norge må forholde seg til et EU-direktiv som slett ikke er så dårlig. Men det er ikke så mye debatt på Løvebakken om disse sakene. Når Datatilsynet legger frem årsrapporten, er den behandlet på et par minutter. Det kan jo tolkes som om de er godt fornøyd med den jobben vi gjør, eller at de ikke er så opptatt av det, sier han. Han håper ikke politikerne gir blaffen. Likegyldigheten er det aller verste, mener Apenes. Hva med politi- og påtalemyndighet? Er personvern et tema når nye etterforskningsmetoder diskuteres? Jeg vil si at det er veldig mye reflektert tankegang om personvern innen politi- og påtalemyndigheten. Vi har ikke vanskelig for å snakke med dem som jobber der. Da er det verre med et sted som Finansdepartementet. Tankegangen er ikke like utviklet der, sier han. Hvor er Datatilsynet om 20 år? Det vet jeg ikke. Jeg mener ikke at Datatilsynet skal være et slags datapoliti. Vår oppgave er å veie samfunnsinteresser opp mot borgernes interesser. Vi er nok der i en eller annen form om 20 år også hvis Ola og Kari ser behov for oss. 10 Juristkontakt

11 Hjemmesider omfattes av personvernet Lovgivningen for personvern gjelder ikke for det private området. Datatilsynet har tidligere ansett private hjemmesider på Internett for å tilhøre det private området. Men EF-domstolen har slått fast at sider med opplysninger om andre personer omfattes av loven. Tidligere har slike ting falt utenfor lovens område i Norge. Det gjør de ikke lenger. Det får konsekvenser for flere hjemmesider. Saken som var oppe i Europadomstolen, kommer fra Sverige. En hjemmeside for et kirkesogn hadde masse praktisk informasjon til menigheten. Siden inneholdt en rekke personopplysninger, blant annet ble det opplyst at en person hadde skadet foten og derfor var sykmeldt. Det var ikke gitt samtykke til å publisere opplysningen. Domstolen fastslo at det var en overtredelse av personverndirektivet. De som lager private hjemmesider med opplysninger om andre personer, må derfor forholde seg til reglene i personopplysningsloven. Juristkontakt

12 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: EU skal bruke 260 mill. på asylretur Et EU fond skal finansiere raskere tilbakesendelse av asylsøkere. Pengene skal blant annet gå til å chartre egne fly for å sende tilbake mennesker som har fått avslag. Organisasjonen som skal administrere de forløpig 30 millioner euroene, eller rundt 260 millioner kroner, skal være etablert innen et år. FN frykter at raske masseutsendelser underminerer rettssikkerheten for mennesker på flukt fra forfølgelse. En del sentrale internasjonale standarder for beskyttelse står i fare for å forvitre, sier FNs høykommisær Ruud Lubbers, i følge Financial Times. Kjærlighetsforhold ble advokatmat Jurister fra advokatfirmaet BAHR ble satt til å granske konsekvensene etter at et kjærlighetsforhold mellom en kvinne og en mann skapte habilitetsproblemer i ledelsen av Oslo Sporveier. Nå er kvinnen omplassert, skriver VG. Kjærlighetsforholdet ble kjent i bedriften da kvinnens eks-mann sendte en e-post til kvinnens kolleger, sjefer og mellomledere i bedriften, der han avslørte forholdet. Kvinnen gikk inn i en annen ledende stilling i bedriften. Denne jobben har imidlertid ingen direkte forbindelseslinjer til kjærestens jobb. Vi kan jussen vår Kulturdepartementet avviser at departementet kommer i konflikt med EØSavtalen ved å dele ut en konsesjon for digitalt bakkenett til Norges televisjon. Vi kan jussen vår, sier ekspedisjonssjef Roy Kristiansen til Kampanje. Han imøtegår dermed påstandene til universitetsstipendiat Tarjei Bekkedal som hevder at det vil være umulig for departementet å tildele en konsesjon til Ntv på grunn av sitt eierskap i NRK og dermed indirekte i Ntv. Et europeisk FBI Norge og politienheten Europol har et omfattende samarbeid. I en ny bok skriver universitetslektor Erik Wold om bakgrunnen for dette og sammenligner det med andre former for politisamarbeid Norge er tilknyttet. Går vi mot et slags europeisk FBI, er blant spørsmålene han stiller. Wolds bok er en av foreløpig to titler i en ny bokserie fra Fagbokforlaget kalt den grønne serien. Den er skrevet av personer som er tilknyttet strafferettsmiljøet ved Det juridiske fakultet i Bergen. Den andre boken er av Jørn R. T. acobsen, og skisserer en alternativ tilnærming til spørsmål om legitimering av allmennprevensjonen som norsk strafferett er basert på. Ekstrajobb som fengselsfugl Et dårlig kontrollsystem gjør det mulig å avsone dommer pr. vikar i Danmark. En danske stod forleden frem i Ekstra Bladet og fortalte om sin «karrière» som stedfortreder for straffedømte. Han opplyser at han ikke lenger tør sone i sjællandske fengsler fordi han er blitt et for kjent ansikt der, forteller Aftenposten. Ifølge Ekstra Bladets opplysninger finnes det «vikarbyråer» som tjener penger på å skaffe vikarsonere. En typisk pris for kortere straffer på 30 eller 60 dager skal være 1000 kroner dagen. Fengslene har ikke lov til å ta fingeravtrykk eller kreve billedlegitimasjon. Truls Fyhn sur på ordføreren Politimester Truls Fyhn i Tromsø kritiserer byens ordfører for å ha jobbet for lite med å skaffe politiet mer penger. Han mener lokalpolitikerne må skrike høyere. Det er en lokalpolitisk oppgave å sørge for at det lokale politiet har nok midler, sier Fyhn til Nordlys. Troms får i år tre millioner kroner mindre å rutte med enn i Ordfører Herman Kristoffersen mener kritikken er skivebom. For det første er det ikke meg det står på, jeg har gjort det jeg kunne. For det andre er det ikke vi lokalpolitikere som bevilger penger til politiet, sier Kristoffersen til Nordlys. Jus-thrillernes topp ti Er du ute etter spenningslitteratur på engelsk? Professor Richard Susskind, jusskribent i britiske The Times, har følgende bøker på sin urangerte top ti liste over juridiske thrillere: «The Firm» av John Grisham, «Pleading Guilty» av Scott Turow, «The Quiet Game» av Greg Iles, «The Emperor of Ocean Park» av Stephen Carter, «Walls of Silence» av Philip Jolowicz, «The Simple Truth» av David Baldacci, «Eyes of a Child» av Richard North Patterson, «Mistress of Justice» av Jeffery Deaver, «Gold Coast» av Nelson Demille og «Past Imperfect» av John Matthews. Ulovlig rullestolavgift Flyselskapet Ryanair krevde 230 kroner ekstra for å hjelpe en ufør passasjer med å skaffe rullestol. Ulovlig, slår en britisk domstol fast. Kjennelsen kan få stor betyding for lignende saker i fremtiden, melder boarding.no. Striden oppstod etter at en reisende fra London- Stansted ba om å få låne en rullestol, slik at han kunne komme seg fra innsjekkingsskranken og om bord i flyet. Det fikk han, men samtidig ble han avkrevd ekstra avgift. Ryanair mener det er flyplassens oppgave å sørge for rullestoler og anker dommen. 12 Juristkontakt

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

uristkontakt Kø i retten:

uristkontakt Kø i retten: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 5 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kø i retten: Sil sakene Busch mot Dørum: Ikke rør påtalemyndigheten Sivilombudsmannen: Innsyn i korrespondanse APENES UT MOT ØKOKRIM

Detaljer

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA!

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 2 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kompetansemedarbeiderne: Setter krav til lederen Etterforskning av telekilder: Må søke fritak fra taushetsplikt Etter BA-HR-saken:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2002 36. ÅRGANG Juristkontakt Trøst i høstmørket: En lysfontene på kontorpulten Prostitusjon: For sterkt fokus på utlendinger? Kvinnene suser inn på arenaen:

Detaljer

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Etter biobankloven: Hvem eier blodprøven din? Rettssaken mot Jesus: Rå historie lenge før Mel Gibson European Arrest Warrant: Grenseløs

Detaljer

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt:

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2005 39. ÅRGANG uristkontakt NOKAS-saken aktualiserer debatt: Når kan politiet skyte? Kvinner ønsker kvinner i advokatbransjen: Vi vil ha partnerbytte Meninger:

Detaljer

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING?

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 1 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Unge jurister presses: Kampen om overtiden Flytting av statlige tilsyn: NJ spør etter gevinsten Jenter med jerndisiplin: Nonnen og

Detaljer

JURIST. Klikk på en advokat! KONTAKT. For høy Ally McBeal faktor Side 12. Side 16. Dommerfullmektiger ja takk! Side 22

JURIST. Klikk på en advokat! KONTAKT. For høy Ally McBeal faktor Side 12. Side 16. Dommerfullmektiger ja takk! Side 22 JURIST KONTAKT Klikk på en advokat! Side 16 For høy Ally McBeal faktor Side 12 Dommerfullmektiger ja takk! Side 22 Påvirk din egen lønnsutvikling Side 24 NJ fikk medhold om provisjon Side 38 MEDLEMSBLAD

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

Juristkontakt. Tar tilbake asylpolitisk styring. Erna vil kue UDI: Jakhelln reagerer på Norman igjen!

Juristkontakt. Tar tilbake asylpolitisk styring. Erna vil kue UDI: Jakhelln reagerer på Norman igjen! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2003 37. ÅRGANG Juristkontakt Erna vil kue UDI: Tar tilbake asylpolitisk styring Staten overtar barnevern: Juristene mangler i fagteam Norske advokater i Spania:

Detaljer

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 9 2002 36. ÅRGANG uristkontakt NJ-Kommunes leder: Pensjonskommisjonen svikter langtidsutdannede Bare å venne seg til: Omstilling blir en permanent situasjon Lønnsundersøkelsen

Detaljer

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 6 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Dørum inviterer juristene: Hvor er dere i samfunnsdebatten? Prostituerte for retten: Fra antikkens Hellas til Skiippagurra camping

Detaljer

uristkontakt Vekk me n?

uristkontakt Vekk me n? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 3 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Vekk me n? OJ blåser i blasfemiparagrafen Vekk me n? Folkeretten får prøvd seg Vekk me n? Loven gir rett til eldrepleie NJ-MEDLEMMENE

Detaljer

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 4 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Mest lønnsomt å holde kjeft! Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte European Young

Detaljer

JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16. Hva tjener de andre? KONTAKT. Lønnsstatistikken: Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22

JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16. Hva tjener de andre? KONTAKT. Lønnsstatistikken: Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22 JURIST KONTAKT Lønnsstatistikken: Hva tjener de andre? Side 11 Høyesteretts kinesiske dialog Side 22 Elden tar til motmæle Side 57 Overser UDI torturofre? Side 48 Killengreen mot Bugge Fougner: Åremål

Detaljer

Spillet om lovgiverne JURIST KONTAKT. Hvem styrer? Tariffoppgjøret: Det meste forhandles. Balkan roper på rettsvern. Bør menneskerettighetene

Spillet om lovgiverne JURIST KONTAKT. Hvem styrer? Tariffoppgjøret: Det meste forhandles. Balkan roper på rettsvern. Bør menneskerettighetene JURIST KONTAKT Tariffoppgjøret: Det meste forhandles lokalt SIDE 20 Balkan roper på rettsvern SIDE 14 Hvem styrer? Bør menneskerettighetene grunnlovsfestes? SIDE 30 Spillet om lovgiverne SIDE 8 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Stabell og Sulland JURIST KONTAKT. omkamp på Rettspolitisk Forum SIDE 12. Digital 7. sans: Med kontoret i hånden. TV-rettigheter i ny medieflora

Stabell og Sulland JURIST KONTAKT. omkamp på Rettspolitisk Forum SIDE 12. Digital 7. sans: Med kontoret i hånden. TV-rettigheter i ny medieflora JURIST KONTAKT Digital 7. sans: Med kontoret i hånden SIDE 24 TV-rettigheter i ny medieflora SIDE 16 Dommere på Haiti har sin pris SIDE 32 Stabell og Sulland omkamp på Rettspolitisk Forum SIDE 12 Behov

Detaljer

Yrkesetikk JURIST. Har jurister det? Gulrot i snor KONTAKT. er ikke lønn! Side 28. Side 36. Dørum er tilbake i høyblokken Side 12

Yrkesetikk JURIST. Har jurister det? Gulrot i snor KONTAKT. er ikke lønn! Side 28. Side 36. Dørum er tilbake i høyblokken Side 12 JURIST KONTAKT Yrkesetikk Har jurister det? Side 36 Gulrot i snor er ikke lønn! Side 28 Dørum er tilbake i høyblokken Side 12 Omplassering er det lov? Side 20 Opphavsretten møter motstand Side 22 MEDLEMSBLAD

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister JURIST KONTAKT Verdien av et halvt tre Side 26 Fristilling av jobben en motesak? Side 22 Kriminalomsorg med den innsattes øyne Side 42 Vegring mot offentlige søkerlister Side 36 Kristin Kjelland-Mørdre:

Detaljer

uristkontakt Med retten i egne hender Gatejustis i Nairobis slum: Norge inn i EUs påtalesamarbeid

uristkontakt Med retten i egne hender Gatejustis i Nairobis slum: Norge inn i EUs påtalesamarbeid MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 5 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Tilsynsrådet fastslår: Grunnlønn for advokatfullmektiger Jurister avslørte snusk: Presset ut av jobben Gatejustis i Nairobis slum:

Detaljer

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd?

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Klienter på utsiden: Gatejuristen Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? www.universitetsforlaget.no

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Tor Langbach elsker blues og gode debatter Norges yngste kemner i Orkdal Arkeologiske lover stopper gravemaskiner Jurist

Detaljer

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20 JURIST KONTAKT Med klarinett og pasta: Leif ble leder Side 12 og 65 Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15 Else Bugge Fougner om åremål Side 20 Debatten om fristilling fortsetter Side 53 MEDLEMSBLAD

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

Balanserer butikk og alkoholpolitikk

Balanserer butikk og alkoholpolitikk JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2010 Pris til Carsten Smith Jobber som advokat og tannlege Curt A. Lier nyvalgt leder av Juristforbundet Namsfunksjonen utfordrer rettssikkerheten

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

uristkontakt Sosiale rettigheter - finns dom? Paragrafer og realiteter: Hvem skal ha betalt for overtid?

uristkontakt Sosiale rettigheter - finns dom? Paragrafer og realiteter: Hvem skal ha betalt for overtid? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2004 38. ÅRGANG uristkontakt 70-tallets Geijer-affære på nytt: Da svensk maktelite kneblet pressen John Christian Elden: Tiltale for fyllekjøring i villfarelse?

Detaljer