Forslag til årsplan for Vg3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til årsplan for Vg3"

Transkript

1 Forslag til årsplan for Vg3 Læreplanmål for Vg3 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster og grønt for språk og kultur. Hvert delmål er nummerert, slik at det er enkelt å referere fra årsplanen til målene. 1. Muntlige tekster 1.1 sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program 1.2 analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere 3 Sammensatte tekster 3.1 sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet 3.2 analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken 2 tekster 2.1 lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon 2.2 begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene 2.3 beherske formverk og tekstbinding på bokmål og nynorsk 2.4 skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og nynorsk 2.5 skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon 2.6 bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterære skriving på bokmål og nynorsk 2.7 bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere 2.8 vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon 2.9 beskrive utviklingen av egne tekster 4 kultur 4.1 drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag 4.2 gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag 4.3 samtale om utviklingen av samisk språk og kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk 4.4 gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid 4.5 beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk 4.6 gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter 4.7 bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider 4.8 gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne Aschehoug Undervisning Side 1 av 8

2 Nedenfor har vi laget et forslag til årsplan. Den er basert på følgende: Årsplan og læreplanmål Årsplanen dekker alle læringsmålene. (Se nummerering og fargekoder). Rekkefølgen av emnene er i stor grad basert på kronologien i boka. Siden den er skrevet i Word, skulle årsplanen være enkel å justere etter lærerens og elevenes egne ønsker. I tillegg til årsplanen trengs mer detaljerte periodeplaner som også tar for seg arbeidsmåter, vurdering m.m. Det ligger forslag til periodeplaner i Lærerressurs. Det er mange måter å arbeide med fordypningsemnet på, og hver klasse bør tilpasse sine valg til denne årsplanen. Vi har laget egne forslag til fordypningsoppgaver. Dette stoffet fins på elevnettstedet: Fordypningsoppgaver. Det er viktig å merke seg at læreplanens mål 4.1 (det moderne prosjektet) omtales i Grip teksten 3, kapittel 1, 3 og 4. Læreplanens mål 4.3 (den modernistiske tradisjonen) behandles i kapittel 3. Slik leser du skjemaet Kolonnen HOVEDEMNE OG LÆREPLANMÅL forteller hva som er periodens hovedemner. Som regel knyttes flere læreplanmål sammen. Det «sentrale» læreplanmålet har svakt grå bakgrunn. Dette betyr ikke at ferdighetsmål er mindre viktige. Kolonnen GRIP TEKSTEN LÆREBOK viser til hvor i læreboka man finner lærestoff om emnet, oppgaver og tekster. Lærer og elever avgjør selv hvor mye av stoffet de vil bruke, ev. om de også vil ha fordypningsstoff fra flere kilder. Kolonnen GRIP TEKSTEN NETTSTED er en hjelp til å finne mer stoff, flere oppgaver, tester, tekster og kanskje litt «snadder» om emnet. I tillegg til oppgavene som følger de enkelte kapitlene, anbefaler vi ellers lærer og elever å bruke Tekstbank, Forfatterportretter, Skriveverkstedet og Leselaben. I siste kolonne med «Innleveringer, oppgaver, prøver» er det foreslått innleveringer av oppgaver som står i læreboka og på nettet. Her må man selvsagt tilpasse seg skolens prøveplan. For øvrig er kolonnen tenkt utfylt av lærer og elever i samarbeid, men vi har foreslått noen egnede oppgaver. Aschehoug Undervisning Side 2 av 8

3 Årsplan for Vg3 Uke(r) HOVEDEMNE OG LÆREPLANMÅL 35 Bli kjent med læreverk og læreplan for faget (Se læreplan for Vg3 ovenfor) Repetere kildebruk Om kildebruk s Informasjon om fordypningsoppgave Om fordypningsemnet s kultur, mål 4.7 og 4.8 Første termin GRIP TEKSTEN LÆREBOK Lærebok s 1 10 (inndeling av boka) GRIP TEKSTEN NETTSTED Bli kjent med nettstedet (Se Veiviser for Vg2) INNLEVERINGER/ OPPGAVER/ PRØVER 36, 37, 38 Kap. 1 Det moderne prosjektet ( ) Lærebok s om perioden Lærebok s om retorikk Lærebok s om å tolke og skape skjønnlitterær tekst oppgaver fra s Basisoppgaver, for eksempel Nye perspektiver Skap tekst, for eksempel Moralske og andre tanker Hva er ei novelle? Oppgaveforslag 1 og 3 s 37. Nr 5 og 6 s 38 Muntlig arbeid nr 1: Presentasjoner i grupper Oppgave 7 s Skriftlig arbeid nr 1: Oppgave 4 s 38 skriv skjønnlitteratur Muntlige tekster, mål 1.2 tekster, mål 2.1 og 2.6 moderne prosj. s Å tolke dikt Forfatterportrett: Ludvig Holberg Aschehoug Undervisning Side 3 av 8

4 Kap.1 Det moderne prosjektet ( , forts.) tekster, mål 2.1, 2.3, 2.4 og 2.7 Lærebok s om perioden Lærebok s om å skrive fagtekster oppgaver fra s moderne prosj. s Hva er et essay? Basisoppgaver, for eksempel Moderne hjernetrim Lær mer, for eksempel Frihet, likhet, brorskap! Tekstbank: Victor Hugo: De elendige Skriftlig arbeid nr 2 og 3: Oppgave 2 s 37 Skriv et essay og 5b s 38 Skriv en fagtekst eller oppgave til en tekst s , 40/ - 41, inkl. høstferie Oppsummeringsspørsmål s 37 42,43 Kap.2 Det moderne gjennombrudd ( ) Lærebok om perioden, s oppgaver fra s Basisoppgaver: Lett blanding Lær mer: Problemer til debatt Oppgaveforslag 4 s 88 mod.gj.brudd. s , 45,46 Kap.2 Det moderne gjennombrudd ( , forts.) tekster, mål 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 2.8 Lærebok s 54 81, vesentlig om forfatterskap, sjangrer- og tekster oppgaver fra s mod.gj.brudd. s Forfatterportrett: Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson Hva er en artikkel? Skriftlig arbeid nr 4: Oppgave til tekst: s 365 eller 372 Skriv om naturalismen Oppgaveforslag nr 5 8 s 89 Aschehoug Undervisning Side 4 av 8

5 47 Kap. 2 Det moderne gjennombrudd ( , forts.) Lærebok s om medier og kulturinstitusjoner mod.gj.brudd. s Basisoppgaver: Nytt på nytt Muntlig arbeid nr 2: Oppgave 1 3 s 88 (presenter fagstoff) oppgave 9 s 89 Muntlige tekster, mål 1.2 oppgaver fra s , forslag s 366 (tale) og 373 (anekdote) 48, 49, 50/51 Kap.8. Å møte og skape tekstar Muntlige tekster, mål 1.1 og 1.2 Sammensatte tekster, mål 3.1 og 3.2 tekster, div. mål kultur mål 4.7 (Eventuelt også mål 4.8) Lærebok s om retorikk og analyse Lærebok s om virkemidler i sammensatte tekster Lærebok s om adaptasjon Lærebok s om litterært program Lærebok, tekstdel: Les og arbeid med tekster som passer til stoffet over Arbeidsstoff til Å møte og skape tekstar s Sammensatte tekster og Kombinerte oppgaver Tekstbank: etter behov Muntlig arbeid nr 3: Framføring eller innlevering av fordypningsoppgave (Elevene vurderer hverandres presentasjoner ) Oppgave 1 3 s 322 om retorikk Oppgave s 323 om adaptasjon 51/ 52 Juleferie Aschehoug Undervisning Side 5 av 8

6 Andre termin Uke(r) 1, 2, 3 HOVEDEMNE OG LÆREPLANMÅL Kap. 5 Språkdebatt og språkplanlegging ( ) tekster, mål 2.4, 2.5 og 2.8 og 2.9 kultur, mål 4.4 og 4.5 GRIP TEKSTEN LÆREBOK Lærebok s Arbeidsstoff Språkdebatt og språkplanlegging s Lærebok s Om argumentasjon i skriftlige tekster Arbeidsstoff til Å møte og skape tekstar s 322 og 323 GRIP TEKSTEN NETTSTED elevnettsted, Debatt og språkplanlegging 1800, Basis: En nat i Nordmarken elevnettsted Lær mer: for eksempel Ytringsfrihet bør finne sted INNLEVERINGER/ OPPGAVER/ PRØVER Skriftlig arbeid nr 5 elevnettsted Skap tekst, for eksempel Slik snakker vi sammen i Norden Skriftlig arbeid nr 6 Språk : oppgave 1 7 s Språk : oppgave 8 14 s Repetisjonsoppgaver s 251 4, 5, 6 Kap.3 Modernismen og postmodernismen (1890 ca. 1950) tekster, mål 2.1 kultur, mål 4.2 Lærebok s Lærebok, oversikt over ismer s oppgaver fra s 377 ca. s 420 Arbeidsstoff s tekster selv Elevnettsted: Modernismen , Lær mer, oppgave Modernismen Forfatterportretter, velg for eksempel Knut Hamsun S. Ostfelder Franz Kafka James Joyce E. Södergran Rolf Jacobsen Muntlig arbeid nr 4: Velg noen av oppsummeringsoppgavene, for eksempel nr Jobb med oppgavene i grupper. Presenter som en sammensatt tekst (digital fortelling i photostory eller windows media player) (Se lærerressurs for Vg3) Alternativ: Bruk en oppgave til Skriftlig arbeid nr 7 s eller velg fra Modernismen , Skap tekst. Aschehoug Undervisning Side 6 av 8

7 7, 8, 9, inkl. vinterferie Kap.3 Modernismen og postmodernismen ( ) tekster, mål 2.1 og 2.2 kultur, mål 4.2 Lærebok s oppgaver s Lærebok, oversikt over ismer s Arbeidsstoff s Elevnettsted: Velg oppgaver fra kapitlet. tekster selv Forfatterportretter: S. Beckett Dag Solstad K. Fløgstad J. Kjærstad C. Grøndahl Erlend Loe Jon Fosse Skriftlig arbeid nr 8 Skriv en fagtekst eller velg oppgave fra elevnettsted/ Skap tekst eller velg oppgave 10 s , 11 Kap.6 Ei anna slags fornorsking Kap.7 Norsk talemål i dag tekster, mål 2.4 kultur, mål 4.3, 4.4, 4.6 og evt. 4.7 og 4.8 Lærebok s om samisk og kvensk Arbeidsstoff s 261 Lærebok s om talemål i Norge Arbeidsstoff s Elevnettsted: Se Språkdebatt og språkplanlegging/ Debatt og planlegging tallet/oppgave Vulle Vuojas tekster Forfatterportretter: Mary A. Somby Mari Boine Muntlig arbeid nr 5 Evt. selvvalgt fordypningsoppgave i språk, muntlig presentasjon Skriftlig arbeid nr 9 Fra elevnettsted/ Norsk talemål i dag/skap tekst. Velg for eksempel oppgava Dialektlojal? eller Sette utfor 12,13, 14 Kap.4 Tradisjon og modernitet (1900 ca. 1950) tekster, mål 2.2 kultur, mål 4.1 Lærebok s oppgaver s 377 ca. 420 Arbeidsstoff oppgave 1 4 s Elevnettsted: Velg oppgaver fra kap. Litteratur og kultur 1950 i dag tekster Forfatterportretter: Velg forfattere Muntlig arbeid nr 6: Debatt, oppg. 3 s 208 Aschehoug Undervisning Side 7 av 8

8 Kap.4 Tradisjon og modernitet (ca i dag forts.) tekster, mål 2.6, Lærebok om perioden s oppgaver ca. s Arbeidsstoff, kap.4 oppgave 5 11 s 209 Lærebok fra kap. 8 s og s om å skrive og analysere tekster i ulike sjangrer Arbeidsstoff fra kap. 8 s Elevnettsted: Velg oppgave 1 eller 2 fra Lær mer tekster 15,16, 17, inkl. påskeferie Forfatterportretter: Velg forfattere Skriveverksted: Repeter sjangrer Muntlig arbeid nr 7: Velg tekster, kommenter og drøft Skriftlig arbeid nr 10: Velg skriveoppgave fra en tekst i perioden eller oppgave fra Arbeidsstoff til kap. 8, s Skriv en fagtekst og vurder argumentasjon 18, ca. 24 Disse ukene brukes til presentasjon av selvvalgt fordypningsoppgave, eller til stoff lærer og elever velger å bruke mer tid på. Repetisjon og skriftlig eksamen, forberede til muntlig eksamen Aschehoug Undervisning Side 8 av 8

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Ny GIV - påbygging norsk Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Avgjørende for læring og kompetanseutvikling i fag 1. At eleven arbeider hardt og mye 2. og fokuserer på det som er viktig i faget

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011

Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011 Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011 Dag Fjæstad, NAFO, medlem av fagnemnda i norsk Disposisjon Nytt 2010 / 2011 Tankene bak norskeksamen i Kunnskapsløftet Eksamensoppgavene våren 2010

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Fylkessamling IKVO Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Hovedmomenter Om NAFO Revisjon av gjennomgående læreplaner Høring om innføringstilbud Samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Detaljer

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Historie VG2 Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Det bør være plass til minst fire faser i undervisningsforløpet: 1. Motivering og

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Undervisningsdelen. Muntlig kommunikasjon

Undervisningsdelen. Muntlig kommunikasjon Undervisningsdelen Innholdsramma helt til venstre har bakgrunnsfargen grå-blå, slik at den er lett å oppdage. Tittelen er Fagstoff og inneholder 17 ulike emner. Det skapes et inntrykk av at du kan velge

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet fagfellevurdert artikkel «Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet Illustrasjonsfoto: Shutterstock Av Hildegunn Otnes og Harald Morten Iversen Kunne vi tenke oss en

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK PRIVATISTER 2014 Gjelder for alle studieforberedende utdanningsprogram Fagkode: NOR1213, NOR1233 Årstrinn: Vg3 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK PRIVATISTER 2015 Gjelder for alle studieforberedende utdanningsprogram Fagkode: NOR1213, NOR1233 Årstrinn: Vg3 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

3STSSA/3STREA 2011/2012

3STSSA/3STREA 2011/2012 3STSSA/3STREA 2011/2012 3. klasse studiespesialiserende er en sammensveisa gjeng bestående av 24 elever. Kontaktlærere er Øyvind Sirnes og Mattis Rønning. Under vil vi presentere de fagene vi har i år.

Detaljer