BT Medielab, 10. trinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BT Medielab, 10. trinn"

Transkript

1 Lærerveiledning BT Medielab, 10. trinn Innhold Omtale av BT Medielab... 2 Forankring i Kunnskapsløftet... 2 Programmets hovedinnhold... 3 Utdeling av materiell... 3 Forarbeid... 4 Nyttige nettsider... 4 Alternativ 1: Bli kjent med avisen... 5 Alternativ 2: Pressens funksjon er å informere, kritisere, debattere, underholde og å være markedsplass... 6 Alternativ 3: Nyheter og debatt... 7 Alternativ 4: Pressens samfunnsrolle... 8 Alternativ 5: Journalistikk er å velge... 9 Alternativ 6: Gir artikkelen godt nok svar? Etterarbeid Om BTbatt Relevante nettsider Side 1

2 Omtale av BT Medielab Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningens Omtale av BT Medielab inneholder viktig informasjon om læringsprogrammet og skal derfor leses gjennom. BT Medielab er et program hvor elevenes læringsutbytte og teoretiske forståelse økes om man benytter tilgjengelig for- og etterarbeid. Det er opp til den enkelte lærer å velge om foreslått for- og etterarbeidet eller om andre tilgjengelige læringsmateriale benyttes. Forankring i Kunnskapsløftet Læreplanmål og grunnleggende ferdigheter fra Kunnskapsløftet: Samfunnsfag, samfunnskunnskap: o Finne frem til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulere argumenter og drøfte spørsmålene. Samfunnsfag, grunnleggende ferdigheter: o Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag innebærer å gjøre beregninger, søke etter informasjon, utforske nettsteder, utøve kildekritikk og nettvett og velge ut relevant informasjon om faglige temaer. Norsk fordypning, tekst og mening: o Formidle og kommentere medieoppslag fra selvvalgte medier og lage egne oppslag for ulike medier. Norsk, sammensatte tekster: o Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster. Naturfag, forskerspiren: o forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen. Side 2

3 Programmets hovedinnhold Som forarbeid foreligger det flere alternativer hvor du som lærer kan velge mellom. Elevene kan mellom annet bli kjent med avisens oppbygning, pressens funksjoner og hva som kjennetegner dets innholdet. På VilVite foregår undervisningen på tre områder. Programmet begynner med film i vårt Vitenteater. Elevene jobber deretter individuelt og gruppevis med spennende oppgaver og eksperimenter i BT Medielab og i deler av utstillingen. En Medievert ønsker lærere og elever velkommen i VilVites resepsjonsområde. Klassen samles så i Vitenteateret hvor vi ser et bildeshow. Bildene er hentet fra Vestlandet og har som mål å skape stemning og forventning blant elevene. Programmet fortsetter deretter på mezzaninen like ovenfor vandreutstillingen: BT Medielab. Elevene jobber her som journalister i et interaktivt rollespill. I løpet av spillet skal elevene erfare hvordan dagsorden settes og nyheter skapes. Spillets hendelser leder elevene til problemstillinger knyttet til etikk, kropp og helse, geologi og klima. På BT Medielab får hver elev utdelt en PDA. Etter å ha registrert seg på PDA en deles klassen deles inn i fire redaksjoner. Hver redaksjon jobber sammen for å lage forsiden til BT, samt fortløpende oppdatere nyhetene på BT.no. PDA en styrer elevenes aktiviteter og er deres formidlingsverktøy til redaksjonen når de er ute på journalistiske oppdrag. Programmet avsluttes med en felles samling. Redaksjonene får anledninger til å se hverandres fremsider, diskutere etiske problemstillinger og andre erfaringer fra jobben som journalist. For å koble spillet opp mot dagens nyhetsbilde, presenteres nyheter fra dagens avis og innlegg i BTbatt. Elevene skriver deretter et lite debattinnlegg på PDA en sin som sendes til BTbatt. De beste innleggene publiseres i papiravisen. BT Medielab er et samarbeidsprosjekt mellom mediehuset Bergens Tidende og vitensenteret VilVite. Målet med etterarbeidet er at elevene skal følge med på BTbatt og selv skrive et innlegg til BTbatt. Benytt gjerne heftet Jeg tenker, altså er jeg som introduksjon til arbeidet. Utdeling av materiell Ved endt besøk på BT Medielab får elever og lærere utdelt heftet Jeg tenker, altså er jeg og dagens Bergens Tidende. Side 3

4 Forarbeid Vårt mål med opplegget er å gi elevene en morsom og spennende opplevelse, og samtidig innsikt i og forståelse for pressens og journalistikkens samfunnsrolle. Opplegget i BT Medielab krever ikke forarbeid, men vi anbefaler likevel at det gjøres noe i forkant av besøket. Under presenterer vi noen forslag. Det er opp til deg som pedagog å velge hva du vil legge vekt på, arbeidsmåte og hvor mye tid du vil bruke til dette. Gratis aviser til undervisningen Gratis klassesett i inntil to uker bestilles gjennom Avis i Skolen: ais-vest.net Bestilling sendes Johannes Bøyum: / Nyttige nettsider Vær Varsom-plakaten: Det er viktig at du som lærer kjenner denne godt og kan relatere til denne i undervisning og samtaler med elevene. Elevene bør også kjenne til plakaten og hvilken betydning den har i norsk presse. Finnes på bokmål og nynorsk: Bergens Tidendes nettavis: Norske aviser på nett: Nettaviser fra hele verden: Avis i Skolen: Side 4

5 Alternativ 1: Bli kjent med avisen Frilesing og samtale Formål: Gjøre elevene kjent med hva papiravisen inneholder og hvor de finner ulikt stoff. Skape engasjement ved å gi elevene en god og fri lesesituasjon. Aktivitetsforslag 1. La elevene få lese avisen på egenhånd i 10 til 20 minutter. Elevene velger selv hva de vil lese. Gi gjerne elevene anledning til å snakke lavt sammen med de som sitter nærmest. 2. Samtale i plenum. Spørsmål til hjelp for samtalen Hva har du lagt spesielt merke til i dagens avis? Hva liker du å lese i avisen? Hvor finner du dette stoffet? Hvorfor er dette interessant for deg? Momenter til undervisningen Samtale om ulike saker og om ulikt stoff. Elevene bør få tid til å fortelle og lytte til hverandre. Avisen organiserer stoffet etter samme mønster / rekkefølge hver dag. Nyheter, Økonomi, Sport osv. Det skal være lett å orientere seg og finne det stoffet en er interessert i. Hva er hovedoppslaget i dag? Hva handler det om? Hvorfor er dette hovedoppslag i dag? Hvilken annen nyhet kunne vært valgt til hovedoppslag? Hovedoppslaget skal vekke interesse (aktuelt, spesielt, morsomt, pirrende, underholdende), eller fortelle den viktigste nyheten (negative, positive konsekvenser for mange). Eller begge deler. Hva forteller førstesiden deg? Hva er hensikten med førstesiden? Førstesiden er veiviser til dagens avis og avisens salgsplakat. Her er ingen avsluttede saker, men korte innledninger med sidehenvisning. Førstesiden angir stoffinndeling med sidehenvisning til del 1 og del 2. Hvor finner du BTbatt? Hva er BTbatt? Velg et innlegg og les det: o Hva handler det om? o Hva mener du om dette? Dette er et viktig satsingsområde i BT, begrunnet i avisens samfunnsoppdrag: Pressen er viktig arena for debatt. Debatt er grunnleggende i et demokrati. Det er viktig at elevene kjenner til debattsiden og muligheten for å delta. Side 5

6 Alternativ 2: Pressens funksjon er å informere, kritisere, debattere, underholde og å være markedsplass Formål: Gi eleven et bilde av pressens nytteverdi i et samfunnsperspektiv og i personlig perspektiv. Pressen skal: Informere Kritisere Være arena for debatt Momenter til undervisningen Avisen har ulike typer informasjon: Nyheter og reportasjer Meningsytringer Annonser Alt i avisen er informasjon: fersk og oppdatert. Avisenes hovedoppgave er å informere om aktuelle hendelser og begivenheter. Avisene skal avdekke urettferdighet og kritikkverdige forhold. Pressens jobb er å være vakthund på vegne av samfunnet og enkeltmennesker. Det er avisens oppgave å gi oss kunnskap om konflikter. Den skal fortelle oss om ulike sider av saken og om ulike synspunkter (Se Vær Varsom Pressens samfunnsrolle ). Debatt er meningsutveksling. Avisen skal være medium for fri debatt. Alle kan delta i en debatt, men redaksjonen i en avis bestemmer hvem som kommer på trykk i papiravisen. Redaktøren har ansvar for at debatten blir så nyansert som mulig. I nettavisene kan en ofte delta ved å skrive i kommentarfelt etter en sak. Å lese avisartikler, og debattinnlegg der du får andres meninger om en sak, gir kunnskap og grunnlag for å gjøre seg opp egne meninger. Underholde Motivet for å lese avis er subjektivt: For de fleste er avislesing også underholdning. Vi leser avis for å hygge oss uten at lesingen har et bestemt formål. Vi leser det som er interessant. For noen er det underholdning å lese nyheter, andre velger sportssidene mens noen liker å lese om kjendiser. Mange synes det er spennende å studere annonser. Noe av det mest populære er å lese om hvem som har fødselsdag, gifter seg, osv. Eksempel på stoff som er rent underholdningsstoff: Kryssord, sudoku og spørrekonkurranser. Være markedsplass Avisen annonserer varer og tjenester og er en slags markedsplass der publikum kan orientere seg ut fra interesse og kjøpssituasjon. Ulike typer annonser: Informasjonsannonser (kunngjøringer), reklameannonser og små private annonser. Annonser som er samlet etter innhold under faste vignetter (for eksempel Kjøp og salg, Hus osv) kalles rubrikkannonser. Annonser er avisens viktigste inntektskilde. Side 6

7 Aktivitetsforslag 1. Temaundervisning/ samtale: Temaet er pressens funksjoner med utgangspunkt i knaggene innformere, kritisere, være arena for debatt, underholde og være markedsplass. 2. Elevaktiviteter: a. Klipp ut eksempler fra avisen på stoff som kan kategoriseres som henholdsvis informasjon, kritikk, debatt, underholdning og marked. Bruk oppslagstavlen / veggen og lim opp i grupper: Informasjon Kritikk Debatt Underholdning Marked Utklipp fra/bilder av avisen. Utklipp fra/bilder av avisen b. Lag en digital presentasjon der du forteller om pressens funksjoner. Alternativ 3: Nyheter og debatt Formål: Gi eleven innsikt i grunnleggende forskjell mellom sjangrene nyhetsartikkel og leserbrev/kommentar, og hvilke konsekvenser dette bør ha for fortolkning og forventning hos leser. Sjanger Skribentens rolle Forventning hos leser Nyhetsartikkel Notis Leserbrev Kommentar En nøytral og balansert fremstilling basert på fakta. Subjektiv agenda for å fremme en mening eller sak. God journalistikk. Nøytral informasjon. Riktige fakta. Personlig (for)mening Aktivitetsforslag 1. Samtale med elevene: Hva er hovedforskjell på en nyhetsartikkel og et leserbrev? Hjelpespørsmål: Hva er din rolle når du skal skrive en nyhetsartikkel? Hva er din rolle når du skriver et leserinnlegg? 2. Elevaktivitet: Les et debattinnlegg på BTbatt og fortell hverandre hva innlegget handler om. Hjelpespørsmål: Hva handler saken om? Hva mener leserbrevskribenten? Hva mener du om saken? 3. Elevaktivitet: Finn en sak i dagens avis som du har en mening om. Skriv leserbrev og send til BTbatt! Side 7

8 Alternativ 4: Pressens samfunnsrolle Formål: Bevisstgjøring om begrepene ytringsfrihet og fri og uavhengig presse, i forhold til pressens samfunnsrolle. Utgangspunkt: Vær Varsom-plakaten (se ). Aktivitetsforslag 1. Plenumssamtale: Elevene forbereder seg til samtalen i små grupper. Klassen blir presentert for problemstillingene under. 2. Samtale og diskusjon i plenum. Problemstillinger Hva menes med ytringsfrihet? Hjelpespørsmål: Hva sier vår grunnlov om ytringsfrihet? Kjenner du til debatt som har foregått om ytringsfrihet? Er det grenser for ytringsfrihet? Hva menes med en fri og uavhengig presse? Hjelpespørsmål: Hvem skal pressen være fri og uavhengig fra? Hvem kan ha motiv for å påvirke journalistenes arbeid? Hva menes med at pressen er vaktbikkje? Momenter til undervisningen Ytringsfrihet er en rettighet som innebærer frihet til å ha egne meninger og til å motta og gi informasjon uten innblanding fra myndighetene eller andre personer. Ytringsfrihetens fremste begrunnelse er individets frie meningsdannelse. Fordi mennesket ikke er allvitende og selv er i stand til å se alle perspektiver, antas det at det er gjennom åpen meningsutvekslingen at samfunnet og det enkelte individ blir best mulig opplyst. Ytringer møtes med ytringer, sjelden med forbud eller maktbruk. I Norge er ytringsfriheten Grunnlovsfestet, og videre regulert gjennom ulike lover. Norge har skrevet under flere menneskerettighetserklæringer og konvensjoner som tar sikte på å sikre ytringsfriheten. Ytringsfriheten i Norge er begrenset, blant annet ved at rasistiske uttalelser kan være straffbare og at ærekrenkende ytringer kan medføre rettslig ansvar. Kilde: Wikipedia. Redaktøren har ansvar for at mediets journalistikk ikke blir til ut fra press fra noen utenfor redaksjonen. Mange aktører står i tett forhold til pressen: Medieeiere, annonsører, politikere, næringslivsledere osv. Mange kan ha interesse av å øve press på redaksjonen for å hindre eller fremme informasjon til sin fordel: 1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene... Kilde: Vær Varsom-plakaten Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre. Kilde: Vær Varsom-plakaten. Side 8

9 Alternativ 5: Journalistikk er å velge Formål: Gi innsikt i at presentasjonen av en sak er resultatet av journalistens valg. Journalisten skal presentere en nyhetssak nøytralt og balansert, men en sannhet kan fortelles på ulik måte. Valg av kilder, faktabehandling, vinkling og presentasjon er resultat av journalistens (redaksjonens) valg. Journalisten kan likevel ikke skrive hva han vil, men må forholde seg til god journalistisk metode og de etiske reglene i Vær Varsom-plakaten (se Journalistiske valg Hva vil du skrive om? Hvor skal du hente informasjon? Hvem skal du snakke med? En eller flere? Hva skal du ta med i artikkelen, og hva skal du ikke ta med? Hvordan vil du vinkle stoffet? Hvilken tittel du vil ha? Hvilket bilde eller illustrasjon vil du ha? Hvordan vil du presentere stoffet? Aktivitetsforslag 1. Velg tittel Forberedelse for lærer Klipp ut en notis og klipp bort tittelen. Kopier slik at elevene får hver sin kopi av notisen uten tittel. Oppgave til elevene Lag tittel til denne notisen. Deadline om f. eks 4 minutter. Oppgave i plenum Elevene leser opp sine forslag til titler. Skriv gjerne forslagene på tavlen. Diskuter hvorfor det blir så mange ulike forslag. Hvor mange av forslagene kan brukes? Er det dekning for tittelen i den aktuelle saken? Side 9

10 2. Lag førsteside til din avis Gruppeoppgave Tegn skisse av en førsteside på et A3 ark. Skriv og prioriter titler. Velg fritt fra dagens avis, nyheter de har hørt eller sett i andre medier, eller saker de kjenner til som burde vært presentert. Hjelpespørsmål: Hvilke av dagens nyheter velger de å ha på førstesiden? Hvilken sak skal være hovedoppslag? Oppfølging i plenum Heng sidene opp ved hverandre og sammenlign de ulike gruppenes førstesider. En gruppeleder presenterer og argumenterer for gruppens valg. Klassen diskuterer gruppenes ulike valg i plenum. Sammenlign gruppenes førsteside med dagens førstesider. Alternativ 6: Gir artikkelen godt nok svar? Formål: Presentere journalistens seks hjelpere : Hva, hvem, hvor, når, hvorfor og hvordan. Velg en nyhetsartikkel eller reportasje i avisen. Når elevene leser teksten søker de etter svar på disse spørsmålene: Hva skjer? Hvem handler dette om? Hvor skjer det? Når skjer dette? Hvordan skjedde det? Hvorfor skjedde det? Hjelpespørsmål: Får innhold i saken videre konsekvenser for noen eller noe? Er det noe i artikkelen journalisten ikke gir godt nok svar på? Side 10

11 Etterarbeid Målet med etterarbeidet er at elevene skal følge med på BTbatt og selv skrive et innlegg til BTbatt. Som en del av avslutningen på BT Medielab skrev elevene debattinnlegg til BTbatt. De beste innleggene kan bli publisert på BTbatt sin side i BT. BTbatt har en side i papiravisen mandag til fredag. Benytt gjerne heftet Jeg tenker, altså er jeg som introduksjon til arbeidet. BTbatt har en egen side på Facebook med flere hundre medlemmer der man kan diskutere, delta i konkurranser og få vite hva som skjer. Elevene kan ved å delta i diskusjonstråder og kommunisere med andre debattanter. Gå inn på og søk BTbatt. Aktivitetsforslag Holde deg oppdatert på BTbatt For å kunne finne ut om elevenes innlegg blir publisert på BTbatt må klassen følge med i avisen tiden etter besøket på VilVite. Innleggene kan bli publisert i en periode på opp til en måned etter besøket på BT Medielab avhengig av pågangen. Diskuter innlegg på BTbatt og andre nyheter av interesse La elevene diskutere hverandres meninger og oppfatninger av nyhetsbildet etter hvert som klassen følger med på BTbatt og andre dagsaktuelle saker. Skriv innlegg til BTbatt Hovedmålet med etterarbeidet er at elvene skal få ytre sin mening ved å skrive et debattinnlegg. BTbatt gjør veien kort fra ungdoms mening til ytring. Elevene kan gjerne stå helt fritt i valg av innhold til debattinnlegg. Innspillet kan være et tema som ikke er debattert, men som eleven anser som særs viktig, eller svar på andres debattinnlegg. Fremgangsmåte Innlegget kan skrives på egen PC. Ved å klippe og lime legges innlegget inn på Eleven må signere med fullt navn og alder, e-post adresse, navn på skole og klasse. Om ønskelig kan eleven være anonym. Ved anonymitet signeres innlegget med et nick. BTbatt-redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og forkorte innlegget. Elevens skriveevne ikke skal være et hinder for å ta opp viktig tema. Trykk Send for å sende innlegget til BTbatt. Trykk Nullstill for å slette innholdet. Side 11

12 Om BTbatt En side i papiravisen mandag til fredag. For dere mellom 13 og 18 år. Voksne får ikke slippe til. De kan svare, men da trykker vi det på Debatt. Begynnelsen I 2008 sendte Thomas Lien (18) en e-post til politisk redaktør i BT, Trine Eilertsen, der han skrev at avisen burde bli mer ungdomsvennlig. Debattredaktør Hilde Sandvik tok prosjektet videre og ansatte journalist Janne Nerheim som debattansvarlig i mars BT innså at tenåringer var en neglisjert gruppe i Norges trykte medier. 7. april 2008 satte Janne Nerheim sammen et en gruppe ungdommer som skulle være med på å forme debattsiden. Alt fra det visuelle utrykket til navn og markedsføring ble diskutert og avgjort. BTbatt ble lansert 18. august BTbatt-spaltister Består av tjuetre ungdommer mellom 13 og 18 år. Spaltistene er faste skribenter og har en fast spalte som rullerer mellom dem. Spalten heter Debatt og er fast spalte i dagens BT. Utvikling Siden er plassert i Kultur og folk (del 2) sammen med Debatt og Kronikk. Det at BTbatt ikke eksisterer på internett er et bevisst valg. Det har vært et ønske fra ungdommen å få et eget rom i papiravisen. Når de får en avisside, ikke bare et nettsted, føler de at de tas mer på alvor, det er mer håndfast og seriøst. Personer i maktposisjoner leser jo ikke alle blogger og nettdiskusjoner, men de leser avisen. BTbatt har en egen side på Facebook med flere hundre medlemmer der man kan diskutere, delta i konkurranser og få vite hva som skjer. Kilde for tekst og illustrasjon: Side 12

13 Relevante nettsider Forskning.no Bjerknes Centre for Climate Research Global oppvarming på Viten.no Norsk Geologiske Undersøkelser Side 13

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk Innhold Hvorfor klassebesøk? Hva forventer elevene? Planlegg noe! God dialog Fortell om din hverdag Mediekunnskap Forbered deg

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Hovedformålet med dette kapitlet er å gi elevene et grunnlag for å utvikle «evne til demokratisk deltakelse», som er et av punktene i læringsplakaten.

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt - ungdomstrinnet

Lærerveiledning til Avisheftet mitt - ungdomstrinnet Lærerveiledning til Avisheftet mitt - ungdomstrinnet Avis i Skolen januar 2012 Innhold: 1. Om heftet og arbeidet med det. 2. Side for side. - Side 3: Bli kjent i avisen - Side 4 7: Journalistikk - side

Detaljer

Modul nr. 1148 Det digitale øyet - lys, syn og foto - 10. trinn

Modul nr. 1148 Det digitale øyet - lys, syn og foto - 10. trinn Modul nr. 1148 Det digitale øyet - lys, syn og foto - 10. trinn Tilknyttet rom: Newton Alta 1148 Newton håndbok - Det digitale øyet - lys, syn og foto - 10. trinn Side 2 Kort om denne modulen Modulen omfatter

Detaljer

Avisheftet mitt INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE. Avis - et massemedium BOKMÅL

Avisheftet mitt INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE. Avis - et massemedium BOKMÅL Avisheftet mitt Avis - et massemedium INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE M BOKMÅL 2 Avisheftet mitt Til læreren Avisenes sammensatte tekster med variert stoff, gir elevene god mulighet

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Lærerveiledning. Innhold 1. Om heftet og arbeidet med det. 2. Veiledning side for side. 3. Aktuelle mål i Kunnskapsløftet.

Lærerveiledning. Innhold 1. Om heftet og arbeidet med det. 2. Veiledning side for side. 3. Aktuelle mål i Kunnskapsløftet. Lærerveiledning Innhold 1. Om heftet og arbeidet med det. 2. Veiledning side for side. 3. Aktuelle mål i Kunnskapsløftet. 1 Om heftet og arbeidet med det Kjære lærer Heftet skal bidra til kunnskap om journalistikk

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk 10 015/016 Hege B. Knudsen fordypning Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer

Detaljer

Mål og handling 2015-2016

Mål og handling 2015-2016 Pr. mai 2015 Hordaland Mål og handling 2015-2016 Medlemsavisene En del av avisenes strategi for å nå unge lesere Formål Visjon Strategi Handlingsplan Johannes Bøyum www.ais-vest.net Medlemsavisene Tilbake

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk fordypning 9 015/016 Åshild A. Asmussen Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

Årsplan i norsk for 8B 2014-2015

Årsplan i norsk for 8B 2014-2015 Årsplan i norsk for 8B 2014-2015 34-37 -orientere seg i store mengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurderer relevant informasjon i arbeid med faget Studieteknikk A-boka: Kap. 1: Korleis

Detaljer

Mål og handling 2016-2017

Mål og handling 2016-2017 Pr. juni 2016 Hordaland Mål og handling 2016-2017 Medlemsavisene En del av avisenes strategi for å nå unge lesere Formål Visjon Strategi Handlingsplan Johannes Bøyum www.ais-vest.net Tilbake til førstesiden

Detaljer

Halvårsplan norsk fordypning 8.klasse, våren 2016

Halvårsplan norsk fordypning 8.klasse, våren 2016 8.klasse, våren 016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk fordypning 8 015/016 Bodil Moholt Læreverk: Kontekst fortynning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser og internett Tema/Emner: Selvvalgte emner

Detaljer

Introduksjon til kurset Journalistiske sjangere Inndeling i redaksjoner. MEVIT3810 IMK - VÅR 2009 Ragnhild Fjellro

Introduksjon til kurset Journalistiske sjangere Inndeling i redaksjoner. MEVIT3810 IMK - VÅR 2009 Ragnhild Fjellro Introduksjon til kurset Journalistiske sjangere Inndeling i redaksjoner MEVIT3810 IMK - VÅR 2009 Ragnhild Fjellro Overordnet mål for emnet Dere skal trenes i å jobbe med et journalistisk og empirisk prosjekt

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Norsk Redaktørforening Handlingsplan 2013-2015 Kjerne - Kompetanse - Kvalitet Kontakt 1 2 Vårt hovedoppdrag NR er en forening til forsvar for redaktørinstituttet, ytringsfriheten, meningsmangfoldet og

Detaljer

21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 1

21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 1 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 1 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 2 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 3 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 4 http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8285671

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole.

I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole. Kompetansemål I tillegg til de nevnte fagene, kan faglig sterke lærere integrere undervisningsopplegget i de fleste fag på videregående skole. NORSK Norsk (VG1) kombinere auditive, skriftlige og visuelle

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE:

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE: -beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp tekster(..)og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk -mestre formverk, ortografi og tekstbinding -lese og

Detaljer

LEGO NXT. Lærerveiledning

LEGO NXT. Lærerveiledning Lærerveiledning LEGO NXT Passer for: Antall elever: Varighet: 8. - 10. trinn Hel klasse 150 minutter LEGO NXT er et skoleprogram hvor elevene skal bygge en robot ved hjelp av byggebeskrivelser og programmere

Detaljer

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Lærerveiledning Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Hvorfor spille Byen? En underholdende måte å lære på Dekker 6 kompetansemål i læreplanen Raskt og enkelt å sette

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 34-36 - integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar Studieteknikk Kap. 1: Korleis lærer du best? Pararbeid og gruppearbeid Individuell oppgåve:

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Årstrinn: Lærere: Samfunnsfag 10. trinn Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

PFU-SAK NR. 361AB/14

PFU-SAK NR. 361AB/14 PFU-SAK NR. 361AB/14 KLAGERA: Nikolai Auglænd ADRESSE: Edvard Griegs allé 3B, 0479 Oslo KLAGER B: Hamar Arbeiderblad v. ansv. red. Carsten Bleness ADRESSE: Postboks 262, 2302 Hamar PUBLIKASJON: Hamar Dagblad

Detaljer

Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012

Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012 Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Hjelp, jorda er utsatt for overgrep!

Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! Lærerveiledning Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! Passer for: Antall elever: Varighet: 10. trinn, Vg1 Hel klasse 60 minutter Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! er et skoleprogram som tar for seg utfordringene

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 34- UKE 39 forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner skrive en karikerende

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 5 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Studieplan. Innhold. Innledning. Mål. 1. semester

Studieplan. Innhold. Innledning. Mål. 1. semester Studieplan Innledning Journalistikk er et studium som er opprettet i samarbeid mellom NKS og avdeling for Journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo. Studiet er godkjent til 60 studiepoeng

Detaljer

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Mat - ett fett? er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene.

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (M1)

Detaljer

Demokrati og medier En oppgave i medier, kultur og samfunn ved Høgskolen i Østfold 2010 Stine Minanta Henriksen

Demokrati og medier En oppgave i medier, kultur og samfunn ved Høgskolen i Østfold 2010 Stine Minanta Henriksen Demokrati og medier En oppgave i medier, kultur og samfunn ved Høgskolen i Østfold 2010 Stine Minanta Henriksen Innledning I denne oppgaven har vi som mål å bli kjent med medienes rolle og innflytelse

Detaljer

Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Teori om film som sjanger. Jobbe med oppgavene til kapitlet. Se film og skrive et handlingsreferat.

Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Teori om film som sjanger. Jobbe med oppgavene til kapitlet. Se film og skrive et handlingsreferat. Lindesnes ungdomsskole Lokal læreplan Fag: Norsk fordypning Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Tid Tema Mål ( Se nummer i vedlegg) Organisering/ Arbeidsmåter Læremidler/stoff Vurderingsform Høsten Film. Teori,

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15 FAGET NORSK PÅ BLUSSUVOLL SKOLE Undervisning og emner Undervisningen består primært av tradisjonell klasseromundervisning, der én lærer underviser en hel klasse. Én time i uka har alle klassene en ekstra

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13. Innledning... 23

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13. Innledning... 23 Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13 Innledning... 13 Artikkel 1.1 Betydningen av en fri og uavhengig presse... 14 Artikkel 1.2 Pressens oppgaver og ansvar... 15 Artikkel 1.3 Vern

Detaljer

PFU-SAK NR. 354/15. «Sjekk en gang. Sjekk helst en eller to ganger til før du bestiller mobilt bredbånd fra Ice net.»

PFU-SAK NR. 354/15. «Sjekk en gang. Sjekk helst en eller to ganger til før du bestiller mobilt bredbånd fra Ice net.» PFU-SAK NR. 354/15 KLAGER: Ice Norge AS (ice.net) ADRESSE: PUBLIKASJON: Troms Folkeblad (papir og nett) PUBLISERINGSDATO: 09.11.2015 STOFFOMRÅDE: Forbruker SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Kildebruk

Detaljer

1 Avisprosjekt. - Ev. faggruppemøte med elever som er i prosjektgruppa der prosjektets framdrift diskuteres.

1 Avisprosjekt. - Ev. faggruppemøte med elever som er i prosjektgruppa der prosjektets framdrift diskuteres. KOPIORIGINAL 00 1 Avisprosjekt Forslag til framdriftsplan Uke 1: - Utlysninger ut, på elevenes intranett og som oppslag. KOPIORIGINAL 1A, 1B: Jobbutlysning - Ev. faggruppemøte med elever som er i prosjektgruppa

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

Lagring og Vær Varsom plakaten

Lagring og Vær Varsom plakaten Bør klagefristen til Pressens Faglige Utvalg utvides for nettinnhold? Rapport fra utvalget nedsatt av Norsk Presseforbund, Tormod Ellingsen, Frank Gander, Espen Egil Hansen, Kristjan Molstad, Ingrid Synnøve

Detaljer

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Oversikt over kompetansemålene finnes fra side 5 til 7 i dokumentet. NB! Planen er tentativ, endringer kan forekomme Faglærere: Torunn Torblå Stendal og Tommy

Detaljer

Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre

Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre Vårt hovedoppdrag NR skal forsvare redaktørinstituttet,

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1 UB-året Medier og kommunikasjon Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere

Detaljer

Å SØKE INFORMASJON. Kompetansemål etter 10. trinn: Læringsmål:

Å SØKE INFORMASJON. Kompetansemål etter 10. trinn: Læringsmål: 8.trinn, kurs 1 Å søke informasjon Å SØKE INFORMASJON Kompetansemål etter 10. trinn: orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon (norsk) lese kritisk og vurdere teksters troverdighet

Detaljer

Hopp i det! 4.trinn 75 minutter

Hopp i det! 4.trinn 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Hopp i det! 4.trinn 75 minutter Hopp i det! er et undervisningsprogram om og med fysisk aktivitet! Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene av fysisk aktivitet,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Praksis for underveisvurdering, framovermelding og egenvurdering i norsk ved Ugla skole Norsk skriftlig (norsk hovedmål/norsk sidemål): Elevene får varierte underveisvurderinger

Detaljer

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien Tonje Løwer L Gurholt, Alta 13. juni 2008 Vår r medieplan for 2008 har fem hovedoverskrifter: www.kvinnemakt.no Samarbeid

Detaljer

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Lærebok: Måns Bodemar On the Move2, Cappelen Damm, Bromseth og Mydland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt

Detaljer

Attføring godt stoff for media. AB-konferanse Hamar 2009 Informasjonssjef Per Christian Langset

Attføring godt stoff for media. AB-konferanse Hamar 2009 Informasjonssjef Per Christian Langset Attføring godt stoff for media AB-konferanse Hamar 2009 Informasjonssjef Per Christian Langset Disposisjon En liten medievitenskapelig innledning Attføringsbedriftenes mediesatsing Utforming av budskap

Detaljer

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder:

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder: Kunst & håndverk 10. kl 2015/2016 3 timer pr. uke Lærebok: Dahl, Johansen og Larsen: Akantus kunst og håndverk for 8. - 10. klasse Faglærer: Katrine E.S. Haraldsen Opplæringen har som mål at elevene skal

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærer: Anniken Løvdal & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Digital dømmekraft i klasserommet

Digital dømmekraft i klasserommet Digital dømmekraft i klasserommet Lesedigg Stavanger 8.april 2014 Karoline Hultman Tømte Prosjektleder for Du bestemmer Mål for sesjonen Økt bevissthet og re5leksjon rundt temaet digital dømmekraft. Konkrete

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Gjenvinn spenningen!

Gjenvinn spenningen! Lærerveiledning Gjenvinn spenningen! Passer for: Varighet: 5.-7. trinn 90 minutter Gjenvinn spenningen! er et skoleprogram hvor elevene får lære hvordan batterier fungerer og hva de kan gjenvinnes til.

Detaljer

Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2015/16

Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2015/16 Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2015/16 Lærer: Ståle Tangset Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid 34-38 Demokrati

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN. Gausdal ungdomsskole

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN. Gausdal ungdomsskole UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN Gausdal ungdomsskole 2013/2014 INNLEDNING Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en skisse til lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen

Detaljer

Løgndetektoren 9. trinn 90 minutter

Løgndetektoren 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Løgndetektoren 9. trinn 90 minutter Løgndetektoren er et skoleprogram der elevene skal lage og teste en løgndetektor. Elevene lærer om elektroniske komponenter og

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemåla, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I samfunnsfag forstår man grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer