En Bolig og Bygningspolitikk til besvær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En Bolig og Bygningspolitikk til besvær"

Transkript

1 En Bolig og Bygningspolitikk til besvær Er politikerne i utakt med kundene? Utfordringer og muligheter for handelen Morten Bjerke Adm.direktør Mestergruppen AS

2 Mestergruppen 2012 Først litt om Mestergruppen AS..

3 Mestergruppen Forretningsområder - Organisasjon Byggeriet Norge AS Mestergruppen Bolig AS Mestergruppen Tomt- og prosjektutvikling AS Egne utsalg Egne utsalg Bidrar til økt byggevarevolum Sentrale støttetjenester Partner Tre Invest Handel /Kjedekontor Samarbeidende huskjeder Stjernehytten

4 Mestergruppen Konsern nøkkeltall Konsern omsetning ,72 milliarder Sluttbrukeromsetning salg av byggevarer 3,4 milliarder Konsern resultat 2011: driftsresultat kr 76 mill Totalt 92 medlemmer i Byggeriet kjeden 20 avdelinger som vi eier, Byggeriet medlemmer, et antall som vokser Mesterhuskjeden, 150 medlemmer 1400 boliger i 2011 Systemhuskjeden, 75 medlemmer 600 boliger i 2011 Stjernehytten og Sirdalshytta, 120 hytter i 2011 Disponerer ca 800 tomter gjennom eierskap eller opsjoner/samarbeidsavtaler Samarbeidende huskjeder bidrar med innkjøpsvolum Eierstruktur: Ferd Capital, en del av Ferd konsernet eier nær 95 % av aksjene

5 Mestergruppen Fokus Vår nye strategi og forretningsplan innebærer En reise frem mot 2015 hvor vi skal utvikle oss og vokse raskere enn markedet Vokse som byggevareaktør Bygge flere boliger gjennom egne og samarbeidende huskjeder Utvikle flere tomter for bolig- og fritidsboligmarkedet Forbedre våre resultater. Og vi tror det er mulig samtidig med at vi skal gjøre våre kunder mer lønnsomme Betydelig fokus på proffmarkedet. Byggmestere og småhus Verdikjedefokus og tjenestekonsepter Delta i en kommende strukturendring i bransjen

6 Mestergruppens kjeder har bred nasjonal tilstedeværelse 150 medlemmer 75 medlemmer 92 medlemmer

7 Boligpolitikk og politiske ambisjoner og føringer Til besvær eller som bidrag til en ønsket utvikling

8 Bakteppe Det mangler ca boliger, sa sentralbanksjef Øystein Olsen forleden dag. Årsaken er at det bygges og ferdigstilles alt for få boliger i forhold til befolkningsveksten i Norge. Vi kan godt bygge mer vi, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig til DN.no. Problemet er at ingen har råd til å kjøpe, sier Schumann : Boligprisindeksen er på 150! Boligkostnadsindeksen er 128 Konsumprisindeksen er 113

9 Politiske ambisjoner og føringer Energisparing/energieffektivitet Miljøhensyn Universell utforming Risiko og helsemessige aspekter Viktige tema, men Har vi råd? Har vi kompetanse? Har vi kapasitet? Hva med virkemidlene?

10 Politikernes rolle Sette mål og stille krav Lista må legges høyt hvis det skal skje noe Vi må forholde oss til internasjonale føringer Den politiske arena, et marked som ikke fungerer? Kundene (velgerne) lyttes det ganske lite til! Beslutninger bærer preg av ideelle målsettinger uten god forankring hos velgerne! Problemstillinger knyttet til manglende gjennomføring er ganske tydelig Konsekvensene sees det i stor grad bort fra! kostnader Virkemidlene mangler i tilstrekkelig grad!

11 Dagens boligpolitikk»tomtemangel»kostnadsøkninger»økt byråkrati»lov/forskriftsendringer»mangel på kvalifisert arbeidskraft»fokus Energi

12 Tomtemangel SSB sine prognoser for Oslo sier at det skal flytte inn nærmere mennesker fram mot 2030, en økning på 30 %. I samme periode skal det flytte ca mennesker til Akershus. Trenden vil være flytting til byer og tettsteder i hele landet. Mangel på tomter medfører Svært høye tomtepriser Folk ikke råd til å bygge Byggeskikk? Redusert boligbygging Ond spiral

13 Kostnadsøkning de siste årene Kostnadsøkninger pga Mangle på tomter Det reguleres for lite der folk vil bo Lov og forskriftsendringer Økt byråkratisering Nye regler Mangel på kvalifisert arbeidskraft Bekymringsfull lav rekruttering til tømreryrke

14 Økt byråkratisering Lover, forskrifter og veiledninger er blitt så vanskelig formulert at store deler av målgruppen byggmestre og mindre entreprenører ikke forstår mye av innholdet og makter ikke å følge opp. Avstanden til myndighetenes forventninger blir bare større og større. Mange gir opp og derav respekten for lov/forskrift.. Manglende kommunal forutsigbarhet og ulik praksis Flere forlater yrket

15 Økt byråkrati, omfattende lover og regler TEK 10 FDV Energisertifikat UU Radonsperre NEK 400 SAK 10 Økt garantistillelse fra entreprenør Økt egenandel ved låneopptak Uavhengig kontroll for alle søknadspliktige tiltak fra kommer Fjernvarmekrav Infrastrukturkrav (Dekning av vann, vei kloakk, rundkjøringer ++) Puh! 7. mai 2012

16 Nye krav i den godes hensikt De nye kravene er alle hver for seg i den godes hensikt og derfor vanskelig å argumentere mot. hvorfor alt på en gang? Og uten at virkemidlene samtidig tilrettelegges Hvem er det som mener at ikke Universell utforming er bra, eller at vi ikke bør verne oss mot skadelig radonstråling, eller få færre branner pga dårlige elektriske anlegg, eller at boligkjøper skal sikres økonomisk ved en eventuell konkurs hos Byggmesteren. I det hele tatt en ganske vanskelig argumentasjon, men konsekvensene, de er der, og de er negative eller bidrar ikke tilstrekkelig til at vi når målene.

17 Folk må ha råd til å bygge Lønningene 2,4 doblet Boligprisene 6,6 doblet Pris for bestselger i Mesterhus Ninni økt med ca. kr siste 3 år Hva skjer når renten øker til 7 % Byggekostnadene og tomtekostnadene må ned ved at kommunene klargjør byggeland og at det tenkes nytt i forhold til å fordyre byggeprosessen Dette er et politikeransvar også! 7. mai 2012

18 Stadig økte energikrav Kostnadsdrivende Men det vi i handelen kan glede oss over er at det medfører økt byggevareomsetning av Trelast Isolasjon Varmepumper Solfangere Dyrere, men bedre vinduer Tykkere vegger koster mer å bygge!

19 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Én av fire bedrifter i vår bransje har problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, viser bedriftsundersøkelsen fra NAV. På ett år har mangelen på kvalifisert arbeidskraft økt med personer. Det er stor mangel på ingeniører, rørleggere og tømrere. Må satses mer på rekruttering til bransjen

20 Hvor lenge håndterer vi denne situasjonen Skal vi takle denne situasjonen i fremtiden? fokusere betydelig mer på virkemidler og gjennomføring i forhold til å nå målsettingene! Renonsere på de politiske ambisjoner om sosial likhet for å skape grunnlag for investeringer på miljøsiden og energieffektivisering? åpne for skatteincentiver? For meg er det et tankekors at det ikke er politisk vilje til å bruke skattesystemet for å få bukt med klimautfordringene!

21 Foreløpig konklusjon Store utfordringer for de utførende og handelen i en bransje med små marginer og stor risiko En politikerdrevet situasjon med sterk kostnadsøkning, kostnader som må veltes over på kjøperne av byggevarer og boliger Her ligger det imidlertid også muligheter som vil bringe oss i retning av politikernes mål, muligheter som vil styrke handelens rolle i verdikjeden, muligheter til å styrke en presset margin. De dyktigste aktørene vil dra nytte av denne situasjonen!

22 Verdikjedetankegang Varehandelen må tilføre produktene mer verdi for sine kunder, og lære seg å ta betalt! Etablere kompetanse i form av skolerte medarbeidere Etablere kompetanse om nye produkter, produkter som understøtter nye krav Etablere kompetanse som støtter opp under innovasjon og nytenking Mange av oss flagger faghandelsbegrepet Og vi bruker i stor grad ufaglært arbeidskraft til å veilede våre kunder! Vi er mer opptatt av å kunne reklamere med laveste pris, fremfor å selge kompetansen vår. Bransjen presser selv prisene fremfor å selge gode løsninger og kvalitet. For få har systemer som effektiviserer jobben på byggeplass, systemer som reduserer den utførende sitt timeforbruk

23 Har vi en inneffektiv verdikjede? Mange mener det! De utførende velger ofte selv å hente, fremfor å kjøpe tjenesten av en logistikkpartner. Hva kan vi som handelsnæring ta tak i for å senke kostnadene Logistikk og planlegging Øke industrialiseringsgraden ved å foredle produktene Prefabrikasjon Precut Beising og ferdigmalt Utvikle kompetanse som effektiviserer arbeidet på byggeplass Tilby opplæring og dokumentasjon som reduserer byggefeil Senke timeforbruk pr arbeidsoperasjon Elektronisk samhandel

24 Rocket science? Etabler nye standarder for hvordan det skal jobbes med og for kundene! Det har vi og kundene mye å tjene på

25 Takk for oppmerksomheten!

Kort om logistikkbarometeret

Kort om logistikkbarometeret Nordisk logistikkbarometer 213 Kort om logistikkbarometeret Finske logistikkjøpere inntar en særstilling Finske logistikkjøpere skiller seg tydelig fra kollegaene i Sverige, Danmark og Norge. Finske bedrifter

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

BILDE 2 Og jeg gjør det under sterk påvirkning av Bjørnstjerne Bjørnsons det er tross alt Bjørnson-år i år.

BILDE 2 Og jeg gjør det under sterk påvirkning av Bjørnstjerne Bjørnsons det er tross alt Bjørnson-år i år. BY- OG BOKVALITET 28. SEPTEMBER 2010 BILDE 1. Trengs en nasjonal byfortettingspolitikk? Dersom målet utelukkende er å fortette byen med nye boliger, er svaret nei. Det greier utbyggerne selv. Men om vi

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR - 1 - BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR Norsk boligpolitikk har vært vellykket. De fleste bor godt i Norge. Boligstandarden er høy og de fleste eier sin egen bolig. De siste årene har imidlertid boligprisene

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Skal vi flytte? av Sjur Brande

Skal vi flytte? av Sjur Brande Skal vi flytte? av Sjur Brande Hvis tanken har streifet deg, og din partner, er konklusjonen: Flytt i tide, sammen. Ett alternativ er å flytte til et nytt borettslag spesielt tilrettelagt for eldre. Legge

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Boligbygging i Oslo-regionen

Boligbygging i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse av utbyggere og boligbyggelag 329 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 329 Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Torunn Kvinge Bjørg Langset Siri Nørve Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? NOTAT 2012:112 Tittel: Forfatter: Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Torunn Kvinge,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet NR. 4 SEPTEMBER 2012 BYGG & HANDEL Bransjeblad for byggevarehandelen May Rita Heggelund, Herføll-gruppen skaper vekst i østfold Byggevaredirektør Bengt Herning Viktigst av alt er lønnsomhet Morten Lie,

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Årsrapport 2006. reisverk

Årsrapport 2006. reisverk Årsrapport 2006 Vakre hjem bygget av spesialiserte håndverkere. I Block Watne gruppen jobber vi for å effektivisere byggeprosessen fra første spikerslag til våre kunder får nøkkelen til sin nye bolig.

Detaljer

Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland

Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland Husbankens kompetanseprosjekt: Fokuskommuner og prosjektet leie til eie Per Sture Helland Pedersen 01.07.2014 Innhold 1: Sammendrag...2 2: Innledning...3 3:

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer