GANGHASTIGHET. Indikator på helse og funksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GANGHASTIGHET. Indikator på helse og funksjon"

Transkript

1 GANGHASTIGHET Indikator på helse og funksjon 1

2 Vanlig tempo / distanse < 10m 2

3 Store populasjonsstudier: Study of osteoporotic fractures EPESE(Established Populations for the Epidemiological Study of the elderly) Health ABC (Health, ageing and body composition), CHS (Cardiovascular Health Study), NHANES-3 (Third National Health and Nutrition Examination Survey) InCHIANTI n= n= 2128 n= 3048 n= 5801 n= 3958 n= 972 Longitudinelle studier Metaanalyser og reviewer 3

4 Fra forskning til klinikk Metaanalyser og reviewer - Consensus dokument, anbefalinger og guidelines Abellan van KG, Rolland Y, Andrieu S, Bauer J, Beauchet O, Bonnefoy M, et al. Gait speed at usual pace as a predictor of adverse outcomes in community-dwelling older people an International Academy on Nutrition and Aging (IANA) Task Force. J Nutr Health Aging 2009 Dec;13(10): Bohannon RW, Williams AA. Normal walking speed: a descriptive meta-analysis. Physiotherapy 2011 Sep;97(3): Studenski S. Bradypedia: is gait speed ready for clinical use? J Nutr Health Aging 2009 Dec;13(10): Fritz S, Lusardi M. White paper: "walking speed: the sixth vital sign". J Geriatr Phys Ther 2009;32(2):46-9. Bård Bogen et al. Foretrukket ganghastighet testen som forteller alt. Fysioterapeuten,

5 Ganghastighet predikerer: Død Sykehusinnleggelser, institusjonsbehov Funksjonstap Demens Fall Abellan et al,

6 Praktisk gjennomførbarhet: Krever minimalt med utstyr og plass Lite tidskrevende Uavhengig av funksjonsnivå Krever lite opplæring 6

7 How fast does the Grim Reaper walk? Stanaway FF, Gnjidic D, Blyth FM, Le Couteur DG, Naganathan V, Waite L, et al. How fast does the Grim Reaper walk? Receiver operating characteristics curve analysis in healthy men aged 70 and over. BMJ 2011;343:d

8 Overlevelse og ganghastighet Studenski S, Perera S, Patel K, Rosano C, Faulkner K, Inzitari M, et al. Gait speed and survival in older adults. JAMA 2011 Jan 5;305(1):

9 Kognitiv svikt og ganghastighet Ganghastighet hos eldre som utvikler MCD (Mild Cognitive Decline) reduseres raskere enn hos de eldre som ikke utvikler kognitiv svikt Denne forskjellen kan observeres 12 år i forkant av at diagnosen settes Teresa Buracchio, MD; Hiroko H. Dodge, PhD; Diane Howieson, PhD; Dara Wasserman, BS; Jeffrey Kaye, MD.The Trajectory of Gait Speed Preceding Mild Cognitive Impairment. Arch Neurol. 2010;67(8):

10 Markør Ganghastighet er avhengig av funksjon i mange organsystemer: Hjerte/kar, muskel skjelett, nervesystem, sansesystemer, kognitiv funksjon Indikator på samlet tilstand og samspill av ulike organsystemer Homeostase, reguleringsssytemer, koordinasjon Overordnet indikator på helse og funksjon 10

11 Vitalitets tegn - kriterier Generel indikator på helsetilstand og funksjon Enkle, robuste, konsise mål Veldefinerte referanseverdier for hva som er innenfor normal området Lusardi

12 Ganghastighet etter alder og kjønn Lusardi

13 Normalverdier og grenseverdier 13

14 I ordinære anlegg beregnes tømmingstiden for gående ut fra en ganghastighet på 1,2 m/s, og regnes fra kantstein til kantstein. Ved anvendelse av Puffinkonseptet med detektering i gangfeltet, beregnes minimum tømmingstid for gående ut fra en ganghastighet på 2,0 m/s. 14

15 Normal ganghastighet Voksne: 1.2 m/sek (4.3 km/t) + 65: 0.9 m/sek (3.3 km/t) Bohannon,

16 < 1.0 m/sek - begynnende funksjonssvikt Få andre indikatorer Viktig å identifisere tidlig 16

17 Frailty sårbare eldre m/sek (frail, pre-frail) lite reservekapasitet Økt risiko for funksjonssvikt, sykehusinnleggelse og fall - Stor risiko for å tape selvstendighet i daglige funksjoner mye å hente på å unngå tap av funksjon Samfunnsøkonomisk gevinst utsette hjelpebehov 17

18 Helserisiko og ganghastighet Superior > 1.4 m/sec > 1.0 m/sek Normal, ingen økt helserisiko Normal m/sec Mildly abnormal m/sec 0,6-1,0 m/sek Risiko for funksjonstap og økt fallrisiko Problemer med utendørsmobilitet Seriously abnormal < 0.6 m/sec < 0,6 m/sek Behov for hjelp til daglige funksjoner Økt risiko for sykehusinnleggelser Problemer med innendørs mobilitet The I.A.N.A task force,

19 Lusardi 2009, oversatt og bearbeidet av Mona Aaslund

20 Referanseverdier for klinisk setting 41 studier, n=7000, geriatriske pasienter Nancye M. Peel,

21 Behandling/rehabilitering 0,4 m/sek 0,6 m/sek Forebyggende 1,0-1,2 m/sek Superior Helsefremmende > 1.2 m/sek 21 The I.A.N.A task force, 2009

22 Lovpålagte oppgaver Pleie og omsorg Eldre med sammensatte funksjonsproblemer Kommunale tiltak Hjemmetjenester Rehabilitering i hjemmet eller i institusjon? Rehabilitering Kartlegging, vurdering og behandling Helsefremmende og forebyggende arbeid 0,4 m/sek Eldre med etablert funksjonssvikt og (evt) fallrelaterte skader 0,6 m/sek Eldre med begynnende funksjonssvikt og økt fallrisiko 1,0-1,2 m/sek Eldre Hverdagsrehabilitering Behandling individuelt og i gruppe Tidlig rehabilitering Tidlig intervensjon Treningsgrupper For seniorer Forebyggende hjemmebesøk Sylvi Sand, Trondheim kommune 22

23 Måle endring i funksjon og effekt av tiltak 23

24 Responsiveness Klinisk meningsfull endring: 0.1 m /sek På tvers av studier, ulike populasjoner, ulike gangtester og ulike måter å beregne responsiveness på Endring på 0.1 m/sec gir 12% økt overlevelse Chui et al Studenski et al 2011 En reduksjon i hastighet på mer enn 0.15 m/sek pr år var forbundet med økt fallrisiko Quach et al

25 Klinisk relevans En bedring på 0.1 m/sek er klinisk relevant og betyr effekt av tiltak, bedret helsetilstand og funksjon En reduksjon på 0.1 m/sek er varsko om redusert helse, fallende funksjon behov for utredning 25

26 Klinisk nytte Kategorisering av målgrupper Identifisere risiko grupper Relateres til ADL og mobilitet, beskrive funksjon Følge helsetilstand, fange opp endring og sette inn tiltak raskt Måle effekt av rehabilitering og forebyggende tiltak. 26

27 Klinisk nytte - Informasjonsoverføring Intuitivt mål, formidlingsverdi Klare grenseverdier, lett å tolke Egnet til bruk på tvers av tjenestenivå Sykehus Rehabilitering Poliklinisk Hjemmeboende 27

28 Ganghastighet i vanlig tempo Robust mål Enkelt mål Sensitivt mål Ikke spesifikt 28

29 Ikke en spesifikk test Sier ikke noe om hva som er årsak eller hvilke tiltak som er relevante Indikerer behov for videre utredning Sier ikke hvilke tiltak som evt. har hatt effekt Pakken 29

30 Test protokoll: Distanse Flying eller stille start Vanlig tempo eller raskt tempo Ganghjelpemiddel Lusardi 2010 Guralnik

Short Physical Performance Battery (SPPB)

Short Physical Performance Battery (SPPB) Short Physical Performance Battery (SPPB) Oversatt til norsk april 2013 v/sverre Bergh 1, Heidi Lyshol 2, Geir Selbæk 1, Bjørn Heine Strand 2, Kristin Taraldsen 3, Pernille Thingstad 3 1. Alderspsykiatrisk

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Veiledning for utfylling av skjema for ernæringsvurdering: Mini Nutritional Assessment MNA

Veiledning for utfylling av skjema for ernæringsvurdering: Mini Nutritional Assessment MNA Veiledning for utfylling av skjema for ernæringsvurdering: Mini Nutritional Assessment MNA Ernæringsvurdering ved hjelp av Mini Nutritional Assessment (MNA ) MNA er et verktøy for screening og vurdering

Detaljer

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Ved prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge Nils Erik Ness, prosjektleder, Norsk Ergoterapeutforbund Toril Laberg, Norsk Ergoterapeutforbund Malene Haneborg

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 3, 2014; X: 242-248 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0133 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: Hjemmesykepleier har en unik mulighet til å oppdage pasienter med depressive symptomer,

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Det stilles økende krav til at ergoterapeuter arbeider

Detaljer

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Ergoterapi har som mål å fremme aktivitet og deltakelse for alle (Borg, Runge, Tjørnov, Brandt & Madsen, 2007; Christiansen

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

- HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER?

- HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER? PROSEDYREBOK FOREBYGGING AV FUNKSJONSSVIKT OG FALL HOS ELDRE - HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER? Et samarbeidsprosjekt mellom kommune, sykehus, universitet, høgskole og frivillige

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET The AGREE Collaboration / Sosial- og helsedirektoratet Juli 2003 COPYRIGHT OG KOPIERING Dette dokument er et resultat av et internasjonalt samarbeid.

Detaljer

Ulikt tilbud til yngre og eldre. Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1

Ulikt tilbud til yngre og eldre. Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1 Ulikt tilbud til yngre og eldre Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1 2 Fylkesmannen sitt utgangspunkt Kommunene har ansvar for nødvendige,

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Af Ratib Lekhal, Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, (SePU) Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Hva er den «gode død»?

Hva er den «gode død»? PLEIE AV DØENDE Hva er den «gode død»? Av Beate André, RN, RMN, Master of Nursing Science, PhD. Avdeling for sykepleieutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Trondheim, Norge Introduksjon I Norge dør 46

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer