Radok Elektronisk journalsystem for radonrisiko i bygninger. Norske arbeidsplasser til og med 3. etasje må måle for radon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radok Elektronisk journalsystem for radonrisiko i bygninger. Norske arbeidsplasser til og med 3. etasje må måle for radon"

Transkript

1 Norske arbeidsplasser til og med 3. etasje må måle for radon Arbeidstilsynet slår dette fast i publikasjon 605 av 21. desember 2011 Bedriften må: 1 Anskaffe måleutstyr 2 Få utført måling 3 Målingene må dokumenteres Elektronisk journalsystem for radonrisiko i bygninger AS Org.nr: Tlf Forhandler 1

2 Radon er kilde til 300 dødsfall i Norge hvert år. (Kilde WHO) Radon er en naturlig radioaktiv gass uten farge og lukt som frigis fra bergartene i grunnen. Sammen med jordluft kan radon transporteres opp fra bakken, og oppkonsentreres i luften inne i bygninger og lokaler. Ved innånding av radonholdig luft vil partikler avgi alfastråling som skader celler i luftveiene og forårsake økt fare lungekreft. I 2009 ble nasjonal radonstrategi lansert Målet med den nasjonale strategien er at radonnivåene i alle typer bygninger og lokaler skal ligge under gitte grenseverdier, samtidig som radoneksponeringen i Norge reduseres så mye som praktisk mulig. Strategien skal gjennomføres i femårsperioden Strategien ble fulgt opp med nye lover: Juli 2010: Alle nye bygg skal bygges med radonsperre og egnet tiltak i byggegrunn. (TEK10). Januar 2011: Ny strålevernsforskrift krever at alle skoler, barnehager og utleieboliger skal ha målt og eventuelt utbedret høye radonverdier innen Desember 2011: Ny veileder fra Arbeidstilsynet slår fast at radon er en helsefare på arbeidsplasser. Radonnivåene må kartlegges av arbeidsgiverne. Januar 2013: Hjemmesiden etablert. Myndighetene konkluderer med at alle lokaler som treningssentre, parkeringskjellere, arbeidsplasser og lignende må måle for radon og eventuelt utbedre med høye verdier. Radon i luft Regelverket REGELHJELP.NO Veiviser til regelverk for virksomheter Radonnivåene i bygninger og andre lokaler skal være forsvarlige. Dette gjelder bygninger og lokaler beregnet for arbeid, men også andre bygninger der folk har adgang, for eksempel butikker, kinoer og treningslokaler. Andre eksempler på lokaler som må ha forsvarlige radonnivåer, er T-banestasjoner, fjellhaller og parkeringshus. Radonnivåene er forsvarlige når de er så lave som det er praktisk mulig å oppnå i det enkelte tilfellet. For å finne ut om radonnivåene i din virksomhet er forsvarlige, må du sørge for at det blir gjort en radonmåling. Dersom radonnivåene er innenfor Strålevernets anbefalinger for radon, er de forsvarlige. Dersom de er uforsvarlige, må du gjøre radonreduserende tiltak. Det første du bør gjøre, er å få utredet årsaken til at radonnivåene er for høye. Til dette trenger du profesjonell bistand. De radonreduserende tiltakene som blir foreslått, må rettes mot årsaken til radoninnstrømningen for å være effektive og ikke dyrere enn nødvendig. I noen tilfeller kan det være vanskelig å få ned radonnivåene under de anbefalte grenseverdiene selv om man gjør tiltak. Da må du vurdere forsvarligheten etter utførte tiltak konkret i forhold til radonnivå, reell oppholdstid, kostnader mv. Relevante lenker Byggteknisk forskrift / TEK) 13-5 (forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet) Se også Arbeidsmiljøloven -1 (forvaltes av Arbeidstilsynet) Publikasjoner Strålevernets nye anbefalinger for radon i Norge (Stråleverninfo nr ) Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplasser ( fra arbeidstilsynet.no) Veiledning om tekniske krav til byggverk (veileder fra Direktoratet for byggkvalitet) Regelverk Strålevernforskriften 5 om berettigelse og optimalisering Strålevernloven 5 Forsvarlighetskrav og grunnprinsipper for bruk av stråling 01. Januar 201: Statens strålevern har gitt tidsfrist for dokumentasjon av radonivå under gitte grenseverdier i alle skoler, barnehager og utleieboliger innen 1 januar. Bransjer som har tilleggsinformasjon Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Eiendomsdrift Tilsynsmyndighet Har du spørsmål, ta kontakt med Statens strålevern 2 3

3 løser utfordringer med radonarbeidet 1 Kompetanse Elektronisk journalsystem for radonrisiko i bygninger R: Radonkartlegging Kort eller langtids måling A: Aktuelt Utvalg av aktuelle målepunkt D: Dokumentasjon Systematisert og søkbar O: Oppbevaring Trygt og sikkert K: Komplett En levende journal bygget på historikk De færreste som er underlagt krav om måling har kunnskap om radon og hvordan dette skal håndteres. Å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse er kostbart, både i tid og penger. RADOK gir deg kompetanse RADOK: Bygget slik at alle moduler kan kjøpes hver for seg eller samlet. Brukervennlig og sikkert journalsystem Gir effektiv og trygg arbeidsflyt for profesjonelle brukere Ivaretar høye kvalitets- og dokumentasjonskrav i forbindelse med radonforholdene Sørger for at radonmålinger blir gjennomført etter regelverkene Foreslår og kvalitetssikrer tiltak Passer på at etterkontroll dokumenteres Skjemaer og korrespondanse oppbevares 2 Dokumentasjon Arbeidsplasser (skoler og barnehager er også arbeidsplasser) er underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Radonmåling, gjennomføring av tiltak og oppfølging må derfor dokumenteres. Dette kan være en utfordring å sette seg inn i, og få gjort i tråd med gjeldende lover, regler og anbefalinger. Kvaliteten på dokumentasjonen kan bli mangelfull eller fraværende. gir deg dokumentasjonen 5

4 Utdrag fra pressen 12 F REDAG NYHETER MANDAG. MARS 2013 NORDLYS NYHETER HALDEN ARBEIDERBLAD TIRSDAG 22. JANUAR 2013 Kommuneoverlege Halvard Bø (tv) og avdelingsingeniør Gunnar Arvesen minner om nytt regelverk. - Nå er det siste sjanse for å måle radon i utleieboliger, sier de. Foto: Stein Johnsen Nå haster det med å måle boligen før nytt 3 RADON-KRAV Ansvar Utleiere må måle radon Hvis du leier ut bolig, må du måle radon så raskt som mulig. Alle utleieboliger skal være målt og gjort tiltak med innen 201. Fra 1. januar 201 må alle som leier ut bolig, ha dokumentert radonnivået i huset. RUNE S. ALEXANDERSEN Driftsansvarlig Jan Storholm ved måleapparatene som viser verdiene av radon i rommet. Å «friskmelde» en skole, barnehage eller arbeidsplass for radon kan være et stort ansvar. Dette med tanke på helsemessige og økonomiske konsekvenser. Profesjonelle aktører vil med bruk av redusere egen risiko og ansvar. Haugesunds avis RAGNHILD GUSTAD Torsdag 16. Mai 2013 FOTOGRAF YNGVE OLSEN SÆBBE Det sier Strålevernforskriften. Og nå begynner det å haste siden målingene etter reglene skal foretas i den årstiden det er kaldt. Det gjelder blant annet hundretusener nordmenn med utleiebolig. Ole Morten Karlsen er daglig leder i firmaet Kontec, et av de få firmaene som gjør radonmålinger i Tromsø. I et brev til Tromsø kommune slår han alarm. Radon får etter vår oppfatning altfor lite oppmerksomhet, skriver Karlsen til kommunen. Firmaet han driver, har spesialisert seg på blant annet måling av radonnivået. De får mange telefoner fra fortvilte utleiere som ikke vet hva de skal gjøre. I hovedsak er det spørsmål som «Hva er dette kravet?». Folk har vært i kontakt med kommunen, men de har ingen informasjon å gi dem. Kommunen må våkne opp. Vi har innbyggere som lurer på ting, sier Karlsen. Statens strålevern informerer på sin side om hvilke firma som foretar målinger tilfeldig utvalgte nordmenn har i disse dager fått tilsendt pakke fra Statens strålevern, om at de er trukket ut til å få en gratis ra- Stearinlys ga brann HAUGESUND: Politiet har etter tekniske undersøkelser av en leilighet i Skåredalen som tok fyr lørdag 11. mai konkludert med at brannen skyldtes uaktsomhet. Kvinnen har i avhør sagt at hun har vært uforsiktig med stearinlys, og våre undersøkelser stemmer med dette, sier etterforskningsleder ved Haugesund politistasjon, Lars Ivar Grunnaleite. Den 26 år gamle kvinnen måtte hoppe ut fra Radonmålinger kan leiligheten for å slippe unna flammenes rov. Hun kom du enkelt foreta selv. uskadd fra brannen, og heller ingen andre mennesker ble skadd. Leiligheten var en del av en firemannsbolig. RADONKJEDEN: Ole Morten Karlsen med utstyret du trenger for å måle Radon i huset ditt... donmåling i boligen sin. Vi andre som ikke er trukket ut, må betale selv. Pakken koster 50 kroner, pluss moms og selges blant annet gjennom Kontec AS. Statens strålevern anbefaler tiltak hvis becquerelnivået overstiger 100 Bq/m³ i et rom. Det maksimalt godtatte nivået er 200 Bq/m³. De anbefaler også alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Målingen må foregå når det er kaldt ute. På landsbasis har Statens strålevern satt frist 15. april for å avslutte målingen. I Nord-Norge kunne man ha holdt på lenger, mener Karlsen. Snart for seint Vi kunne sikkert ha holdt på en måned til, sier han. Men når målerne skal stå ute i minimum to måneder, er sesongen snart over nå, føyer han til. Han mener de som ennå ikke har foretatt målinger, må kaste seg rundt nå. Til høsten kan det bli trangt i køen. Det begynner å bli seint, selv om vi er av den oppfatningen at vi i Nord-Norge kan holde det gående i en måned til. Vi klarer vel å få det til før jul også, for dem som venter til da, men det kommer til å bli knapt med tid, sier Karlsen. Da radonkravet ble innført i Strålevernforskriften, ble det gitt en overgangsfrist på tre år. Nå begynner det å haste både for skoler, barnehager, arbeidsplasser og ikke minst utleiere. Etter 1. januar 201 vil radonmålinger være en opplysning som husselgere må dokumentere i forbindelse med salg av boligen. Når det ikke finnes slik måling, vil dette kunne føre til en forsinkelse med salget, tror Karlsen. Slik måler du radon-nivået selv RAGNHILD GUSTAD gir deg ansvarstrygghet Ole Morten Karlsen i Kontec AS som er medlem av Radonkjeden, sier du kjøper en liten målepakke inneholdende to sporfilmer, en enkel bruksanvisning og et skjema som skal fylles ut med opplysninger om boligen din. De to sporfilmene plasseres i to ulike rom. Plasser dem lavest mulig. Velg rom som man oppholder seg i, for eksempel et soverom og i stua. La sporfilmene ligge der i to måneder. Når måleperioden er over, sender du inn sporfilmen i en returkonvolutt som medfølger i målepakken. Så får du seinere en rapport tilbake med resultatet av målingen, forteller Karlsen. Hvis det viser seg at det er mye radongass der du bor, kan det bli en del ting som må gjøres. Tiltaksgrensen er 100 becquerel per kubikkmeter luft. Det skal aldri være mer enn 200 becquerel. Karlsen forteller at det i en del nye boliger i nærheten av Eidkjosen er målt så mye som 800 og over 1000 becquerel. Da har det vært nødvendig å gå inn med radonsug under huset. Det er normalt mest radongass i kjelleren på et hus, men også i 1. og 2. etasje. Normalt er ikke radongass noe problem i 3. etasje og høyere MARS 2013 Bekymret etter radon-målinger GIFTIG GASS Det er iverksatt strakstiltak etter at det er påvist høye konsentrasjoner av den kreftfremkallende gassen radon ved Oppdal videregående skole. Den giftige gassen er også påvist i for store konsentrasjoner ved flere skoler og barnehager i Oppdal, og tiltak er iverksatt og vil bli utarbeidet så fort som mulig. Ved Oppdal videregående skole (OVS) har tallene vært helt oppe i 20 Bequerel per kubikkmeter. Det er over fire ganger så mye som den nye grenseverdien. Etter tiltakene som ble satt igang er verdiene nå kommet under grensen. Jan Storholm, driftsansvarlig ved OVS, er ikke beroliget. Han har kontor i det rommet som har fått påvist de høyeste nivåene av radon. Storholm har kontor i sokkeletasjen, og medgir at han ikke er særlig komfortabel med å ha jobbet i et miljø med helsefarlig radongass i en årrekke. Vi vet jo aldri hva som er senvirkninger på dette og vi vil selvsagt ha det trygt på jobben, sier Storholm til OPP. SENKET GRENSEN Statens strålevern senket i 2009 maksimumsverdien for radoninnhold i inneluft fra 200 til 100 Bq/m3. Ifølge Statens strålevern utgjør selv lave radonnivåer en risiko for lungekreft. Beregninger viser at 360 lungekreftdødsfall kunne vært unngått hvert år hvis radonnivåene i alle nordiske bolighus med radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3 ble redusert til 100 Bq/m3. Storholm forteller at det i fjor høst ble boret tre brønner under skolen med avtrekksvifter som står på døgnet rundt med målere. I tillegg kjører jeg ventilasjonsanlegget tidligere om morgenen i den delen av skolen hvor det har vært påvist mest radon, sier Storholm. HØYE MÅLINGER Han opplyser at det i deler av arealene i sokkelen ble gjort målinger fjor høst som lå langt over den gamle maksimumsverdien på 200 Bq/m3. I flere av disse rommene har det vært elevaktivitet, ifølge Storholm. Høyest har imidlertid målingene vært i rom hvor det til vanlig ikke er elever. Nivåene var særlig høye i et rom som et par lærere bruker, samt mitt kontor. Vi kommer til å ta målinger her jevnlig for å følge med hvordan nivåene er, også etter at vi fikk avtrekksanlegg, sier Storholm. Han forteller til OPP at nivåene sank radikalt etter at skolen fikk brønnene. Likevel ønsker Storholm nå at skolen går til anskaffelse av et måleapparat slik at han jevnlig kan ta kontrollmålinger for å være helt sikker på at nivåene til enhver tid ligger under tiltaksgrensen SAMTLIGE SKOLER Samtlige skoler og barnehager er underlagt disse bestemmelsene, ifølge Vigdis Lauritzen Thun ved Miljørettet helsevern. Hun sier til OPP at tiltak for å få nivåene ned til maksimum 100 Bq/m3 skal være iverksatt innen 1. januar 201. Etter tiltaket er vi under 100 Bq/m3, men det krever at vi kjører ventilasjonen ekstra, sier Jan Storholm og legger til at ventilasjonsanleggene ved OVS må gå for å ikke komme over den kritiske grensen. Når du slår av anleggene stiger nivået. Det betyr at vi starter ventilasjonsanleggene i god tid før det kommer folk på skolen. Enkelte steder har vi oppnådd å få radonnivået helt ned i null, legger Storholm til. Det er foretatt målinger på alle skoler og snart alle barnehager i Oppdal. Der det er målt nivåer som ligger over den nye maksgrensa, skal tiltak iverksettes, ifølge Lauritzen Thun som opplyser at nivåene ved både Aune barneskole, Vollan og Drivdalen skole, samt ungdomsskolen ligger over grensa. Ved Vollan, som ligger i et radonbelte, ble det iverksatt tiltak med avtrekksvifter etter at målinger viste et radonnivå på 55 Bq/m3. Nå er skolen under tiltaksgrensa. Først ser vi hva ventilasjonsanlegget kan gjøre. På Aune barneskole skal vi teste hvordan en tidligere oppstart av ventilasjonsanlegget vil påvirke radonnivået. Det kan hende at dette er nok. Vollan skal gjennom en ny korttidsmåling. Nivåene her, samt på Driva, ligger litt over grensa, sier Lauritzen Thun, som opplyser at nivåene i sløydsalen ved sistnevnte skole ble målt til 162 Bq/m3. Det er ikke ventilasjonsanlegg i dette rommet. Det vil bli gjort om i forbindelse med renoveringen av skolen, som skal være ferdig i løpet av 201. Stenger dere sløydsalen i mellomtiden? Nei. Den er så lite i bruk at vi ikke ser det som nødvendig. FAKTA Radon Radon er en radioaktiv edelgass som naturlig finnes i berggrunn og jordsmonn. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Ca. 10 % av den norske boligmassen har en radonkonsentrasjon over 200bq/m3. Dersom man blir utsatt for høye radonverdier over mange år, kan det føre til lungekreft. Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft, kun røyking representerer en større risiko. TRE GANGER FOR HØYT Også i underetasjen på nye Aune barneskole er nivåene for høye, ifølge Lauritzen Thun. Dette gjelder musikkrommet, SFO og tekstilrom. Nivået i musikkrommet er over tre ganger så høyt som maksimumsgrensen, sier Lauritzen Thun. Ved ungdomsskolen ligger nivåene så vidt over grensen. Her er marginene små, men forskriften sier at tiltak skal iverksettes for å få nivåene under grensen. Ingen av målingene er så alarmerende at noen rom blir stengt. Vi skal nå gjennomføre en korttidsmåling og regner med å få nivåene ned på godkjent nivå ved mer intensivert bruk av ventilasjonsanlegget, sier Lauritzen Thun, og tilføyer at det vil bli foretatt kontrollmålinger. BARNEHAGENE Mens det er konstatert for høyt nivå ved Pikhaugen barnehage, gjenstår det å få sjekket nivåene ved Midtbygda og Torshaug. De andre barnehagene har verdier under 100 Bq/m3. Innen 1. januar neste år, skal eventuelle radonnivåer være under maksimumsgrensen ved samtlige skoler og barnehager. MORGAN FRELSØY Private bør sjekke Lauritzen Thun mener at også private bør ta radon alvorlig og sier det verken er dyrt eller komplisert å få sjekket dette. Det anbefaler jeg alle å gjøre. Det er en enkel og billig måte å få gjort dette på, sier lederen for miljørettet helsevern og legger til at en måling med såkalt sporfilm i to etasjer, koster rundt 500 kroner. AV JAN ERIK SØRLIE Mobil: Det opplyser kommuneoverlege Halvard Bø og avdelingsingeniør Gunnar Arvesen ved helsekontoret. Må radonmåles De forteller at strålevernforskriften stiller krav til radon i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem. Og denne vinteren er siste sjanse for å måle radon, sier Bø. For metoden som brukes er standardisert på vintermålinger, tillegger Arvesen. De opplyser at for å finne ut om en utleiebolig har et radonproblem, må det gjøres en radonmåling. En utleiebolig måles på samme måte som en bolig. Det er enkelt. Målingen foregår ved at en sporfilmboks plasseres i to av leilighetens oppholds- eller soverom i 2 3 måneder. Det anbefales å benytte to sporfilmer pr. bolig, sier de. Strengere regelverk Strålevernforskriften stiller krav til radon i utleieboliger. Alle utleieboliger skal ha så lave radonnivåer det er praktisk mulig å få til og årsmiddelverdien skal være under 200 becquerel pr. kubikkmeter (Bq/m3). I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres, dersom det overstiger 100 Bq/m3. Grenseverdiene trer i kraft fra 1. januar 201, sier Bø og Arvesen. De opplyser at Halden kommune har målt i radonverdiene i alle barnehager og skoler. Der er alle avvik rettet, slik at alt er i orden, sier de. Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Det er viktig å måle i flere rom og spesielt i som brukes mye. Det må måles i hvert enkelt bygg, sier Bø og Arvesen. FORSKRIFTEN Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv., dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³ (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³ i slike bygninger og lokaler. Bestemmelsen trer i kraft 1. januar 201, 6. NYHETER 5 Jaget med våpen Volvo MEST SOLGTE BILMERKE I HALDEN I 2012 MED 251 SOLGTE BILER 25, 2 % HAUGESUND: En 3 år gammel haugesunder er dømt for GODT UTSTYRT å ha båret et luftvåpen ved Rossabø skole ved skoledatil 2 399,-/Mnd gens begynnelse i november i fjor. Mannen forklarte i retten at noen hadde forsøkt å 800,- ** stjele sykkelen hans, og at han ville jage dem med et ,- ** luftvåpen med kikkertsikte. DIN VOLVO V60/V70 EDITION HAR: VOLVO V60 D ,Rundt ti skolebarn var i nærheten. VOLVO V70 D ,3-åringen er for øvrig også dømt for narkotikabruk i FOR PRØVEKJØRING SMS V60 ELLER V70 itil 2330 det som er hans 19. dom. Den forrige fikk han SEND i februar fjor, der deler av dommen ble gjort betinget. Nå blir det omgjort, slik at haugesunderen må sone ni måneder i fengsel, samt tåle inndragning av to våpen. VOLVO V60 EDITION MARKEDSANDEL! Nå har vi et spesielt gunstig kampanjetilbud på Volvo V60 og V70, enten du er privatkunde eller bedriftskunde. Velg mellom en godt rabattert pris eller ekstra lav månedsleie*. KAMPANJEPRIS VOLVO V60 D2 kr VOLVO V70 D2 kr *LEASING/PRIVATLEIE Volvo On Call m/mobilkontroll t Fjernst yr motor- og kupévarmer t Aut. redningstjeneste t Aut. tyverivarslinh t Volvo AlarN t Skinntrukket ratt og girspal t Klimaanlegg (elektronisk) t Cruise Control t High Performance StereP t Bluetooth Handsfree t IAQS/ZCIP anti-allergi/ ren lufu t AluminiumsfelgeS t City Safety. Les om alt du får på volvocars.no/kampanjer LAST NED VOLVO APP 115 hk, man Fra kr /MND 115 hk, man Fra kr /MND Forskudd kr ,. 3 år/5 000 km. Leasingtilbud til privat og næring. Månedspris inkl. mva. ** Pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert forhandler. Gj.sn. forbruk.5 l/100 km, CO2-utslipp 119 g/km (V60/V70 D2). Tilbudet gjelder ut 31. mars 2013 eller så langt beholdningen rekker. Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Treff Volvo på facebook.com/volvocarsno og volvocars.no. For mer info skann QR-koden til venstre eller send SMS VOLVO til Målinger viser dobbelt så høye verdier som det tillatte Radon-alarm hos politiet I inkvireringsrommet på politihuset i Haugesund er det målt et radonnivå på 220 becquerell per kubikkmeter. HELSE Oppfølging Statens Strålevern anbefaler at måling gjøres hvert 5. år, og alltid etter byggetekniske eller bruksmessige endringer. er alltid faglig oppdatert og hjelper deg med å tilfredsstille myndighetenes anbefalinger til enhver tid. Gaute-Håkon Bleivik S tatens strålevern har en grenseverdi på 100 Bq/m3 før man må treffe tiltak for å redusere nivået. Politioverbetjent Terje Tonning i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt (HSPD) sier de allerede har iverksatt tiltak for å få ned radonnivået. Vi bør også gjennomføre nye målinger om ikke så lenge, sier Tonning. 15 Ifølge et notat som er sendt IVERKSETTER TILTAK: Terje Tonning forteller at ventilasjonsanlegget er justert for å se om det kan få bukt med radonnivået i Stavanger/Sola/randaberg Boliger til salgs av HMS-rådgiver Torhild Levik inkvireringsrommet på Haugesund politistasjon. FoTo: GAUTE-HåKoN bleivik i HSPD i april skulle disse måbolig Ulovlige leiligheter Radon Helsefarlig gass enn de lingene vært gjennomført i sert om dette er en topp, eller don, sier han. Der får han også Ingen grunn til jobber på politihuset Var ikke enige om som blir braktutleiekrav inn. De likevel har en støtte fra Per Erik Bjørk, daglig om det er normalen, sier han. vinter, men så har ikke skjedd. å tro at noen for kort eksponeringsperiode Tonning understreker at folk leder i Norsk radonrådgivning. Tonning forteller at politiet Verken for de innbrakte vet ikke hvor lenge radonnivå- oppholder seg kun i korte perihar pådratt seg til at det vil påvirke dem, sier Bjørk. et har vært så høyt som det er oder i inkvireringsrommet, som er innom inkvireringshelsemessigehstavanger plager. h kommune rekker ikke å kartlegge Hvor går grensa for når man som ligger like ved cellene på rommet eller de som sitter i vapå denne målingen. alle sine utleieboliger for radon før nyttårsfristen. terje tonning hved h nær åtte av ti skoler i Stavanger fant gassjegerkan få helsemessige konseretektscellene over en periode Politioverbetjent, HSPD Men det er ingen grunn til å politistasjonen. ne helsefarlig radon over tiltaksgrensen. kvenser av radoneksponering? I HMS-avviket som er rap- på 8 timer vil radonnivået tro at nivået har vært annerle Det er vanskelig å si, men portert står det at man anbefa- være problematisk, sier Bjørk. des tidligere, sier Tonning. grensen går i alle fall ikke ved Han viser til at selv om StaPolitihuset ble tatt i bruk for ler at målinger av arresten. Vi har ingen grunn til å tro tens strålevern i 2009 satte ned over lang tid som kan være hel- et så lavt tidsrom som 8 titi år siden, i mai mer, sier han. Verdiene er høyere enn det vi at noen har pådratt seg helse- tiltaksgrensa fra 200 til 100 Bq/ sefarlig. Jeg tenker mer på de som setter pris på, og vi må få verifi- messige plager på grunn av ra- m3, er det påvirkning av radon! gir deg oppfølging Gassvarsku ved 35 skoler STAVANGER Ny lov krever radonmåling IKKE GLEM MÅLINGEN: Rådgiver Mona Yri i miljørettet helsevern i Tromsø kommune sier at alle som leier ut boliger nå er forpliktet til å måle radon-nivået. Leier du ut deler av boligen din, har du nå ett år på deg til å sjekke radon-nivået i huset. Er det over grensen, må du selv ta regningen med å tette grunnmuren. Fra 1. januar 201 må alle som leier ut hybel eller leilighet sjekke radon-nivået i boligen. Et nytt regelverk forplikter alle som leier ut, til å redusere nivået dersom det er for høyt. Tiltaksgrensen er på 100 bequerel pr. kvadratmeter, og er nivået over, må det gjøres tiltak, sier rådgiver i miljørettet helse- vern i Tromsø kommune, Mona Yri. Måles om vinteren Vinteren er den tiden det er best å måle radon på, og målingen bør foregå over minst to vintermåneder, mellom oktober og april. Målinger som er gjort i Tromsø, viser at radon-nivået generelt er høyest på Kvaløya. Der er det også mange eneboliger med utleiedel, og huseierne bør allerede nå begynne å tenke på måling. Christian Indahl har nylig kjøpt hus på Kvaløya, og planlegger allerede nå å måle neste vinter. Jeg har nettopp begynt å sette meg inn i regelverket, men jeg har selv leid bolig på Kvaløya, og vet at det er noe som må gjøres, sier han. Kjellerhybelen på 20 kvadratmeter har han allerede leid ut, og regner med å følge opp med målinger neste vinter. Den forrige eieren har gjort noen tiltak, og satt inn vifter for å bedre luftsirkulasjonen i kjelleren, så får vi se om det er nok, sier Indahl. RADON Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft. Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3). Kan måle selv Mange selskaper tilbyr radonmåling, der man selv kjøper og monterer måler, som etter to måneder kan sendes inn for analyse. Da vil man som regel få svar på hvor høyt nivået er, og ut fra det iverksette tiltak. Hva som må gjøres er avhengig av nivå, og hva slags hus man har. Det vanlige ved lavere verdier vil være å tette rundt rørgjennomføringer og sprekker i grunnmuren først. Blir det ikke bedre, er man nødt til å gjøre mer omfattende tiltak, sier Yri. LINN BERTHEUSSEN RONALD JOHANSEN (FOTO) STRåLEVERNER: Ingvill Finne er seniorrådgiver i Statens FoTo: petter ARNEbERG/STATENS STRåLEVERN strålevern. 3 Stavanger aftenblad lørdag 12. oktober 2013 Tirsdag 9. april 2013 SÅ MANGE BOLIGER er til salgs på Finn.no i de største byene: By Til salgs nå For 2 måneder siden Oslo Bergen Kristiansand Trondheim Stavanger Tromsø Innen 1. januar skal alle skoler, barnehager og utleieboliger i Norge være kartlagt for radon. Gassen dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordluften gjennom sprekker mellom byggegrunn og bygning. Stavanger kommune har radonkartlagt alle sine skoler og barnehager, men vil bruke 201 på å kartlegge ferdig de drøyt 2500 kommunale utleieboligene. Dermed bryter kommunen tidsfristen i lovforskriften som trår i kraft etter nyttår. Hensikten med regelendringen er blant annet å få dokumentert omfanget innendørs av en usynlig og luktfri gass som myndighetene anslår er den nest viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking. Vi bruker nok et år på å bli ferdige. I stor grad har vi sluppet unna med å justere måten vi ventilerer på, sier forvaltningsleder Olav Stredet i det kommunale Stavanger eiendom. don, ifølge kommunen. Likevel er dette ikke helt eksakt vitenskap. De lokale variasjonene kan være store, og ulike bygningskonstruksjoner påvirker resultatene, i tillegg til blant annet ventileringsrutiner. Ifølge juridisk fagdirektør Mette Seyersted i Statens strålevern kan radonkart være problematiske å tolke. Samtidig er det kommunenes eget ansvar å kartlegge sine risikofaktorer, ifølge Seyersted. Etterlyser radonkart Konstituert helsesjef Harald Bjørnestad i Stavanger kommune sier at behovet for et fullstendig og dekkende radonkart ikke er møtt utover for kommunale bygninger. Vi ønsker et kart for hele Stavanger. Dette vil gi et bedre grunnlag å styre og planlegge etter. Kjenner et solid mindretall i Stavanger til radonverdiene for sin bolig? Ja, det er det godt grunnlag for å anta. Derfor kunne vi tenke oss et detaljert radonkart for Stavanger. Til nå har vi verken hatt anledning eller økonomi til å foreta en slik kartlegging selv, sier Bjørnestad. Helsesjefen minner om at radon kan tilskrives en svært liten andel lungekrefttilfeller i Norge årlig (om lag 300) sammenlignet med røyking. Men når Folkehelseinstituttet forklarer 300 dødsfall år- Radon Hva: En usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Helsefare oppstår først når gassen blir værende i innemiljøet. Statens strålevern anslår at radon i inneluft medvirker til om lag 300 lungekreftdødsfall i Norge årlig. Strålevernet anbefaler tiltak når nivået i oppholdsrom overstiger tiltaksgrensen 100 bq/mm3 (becquerel per kubikkmeter). Tidsfrist: Boligutleiere, barnehager og skoler må iverksette tiltak og kunne dokumentere radonnivåer innen 1. januar 201. Skoler: Ifølge Stavanger kommune er radonnivåer ved barnehager og skoler nå i orden. Ved følgende skoler fant «radonjegerne» nivåer over tiltaksgrensen: Auglend, Austbø, Buøy, Eiganes, Gautesete, Godeset, Gosen, Hafrsfjord, Hinna, Hundvåg, Jåtten, Kampen, Kannik, Kvaleberg, Lassa, Lunde, Madlamark, Madlavoll, Nylund, Ramsvik, Roaldsøy, Skeie, Stavanger kulturskole (Dansens hus), St. Svithun, Storhaug, Sunde, Tasta, Tastarustå, Tastaveden, Teinå, Tjensvoll, Ullandhaug, Vardenes, Vassøy og Vaulen. STAVANGER Frp feiret løsning på striden om utleieleiligheter. Litt for tidlig, viste det seg. I regjeringsplattformen er Høyre og Frp enige om forenkle både plan- og bygningsloven samt kravene til utleieboliger. Slik formulerte Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) seg rett inn i Stavanger-krangelen om utleieleiligheter, en konfliktfylt strid som startet med undersøkelser av cirka 1600 leiligheter høsten Byutviklingspolitiker Kari Raustein (Frp) krevde i lys av regjeringsplattformen at Stavanger Høyre justerte kursen. Leder Kristen Høyer Mathiassen (H) i kommunalstyret for byutvikling (KBU) responderte, til stor glede for Raustein og Frp. I går trakk imidlertid KBU-lederen flere sitater som han selv oversendte per e-post. De ugyldiggjorte sitatene gikk blant annet på å legge til side behandlingen av ikke-godkjente leiligheter i påvente av nye nasjonale regler. Til glede for Frp. Dette ble blant annet rettet til at sakene behandles som vanlig med det gjeldende Stavangerregelverket. Tvilstilfeller kommer til politisk behandling. Stavanger Høyre gleder seg over et Vi må få ned de gjennomsnittlige radonverdiene i Norge, sier Ingvill Engen Finne i Statens Strålevern. Radonnivåene i norske hjem varierer fra 10 Bq/m3 til Bq/m3, og det er summen av all eksponering i alle bygg som gjør radon helsefarlig. Gjennomsnittet i landet er på 90 Bq/m3, og vår anbefaling er at alle bygg bør ned under 100 Bq/m3 sier Finne, som gir følgende bilde på situasjonen: Høye verdier gir flere Både målinger og enkelttiltak kan være forholdsvis rimelige. Imidlertid kan radongassen gi dyrekjøpte erfaringer. Aftenbladet omtalte i går en strid om en villa ved Møllebukta, kjøpt for 10 millioner kroner i Her er selgeren saksøkt for drøyt kroner som kjøperen har fått beregnet at radonutbedringer vil koste. Til nå har kommunen sluppet unna store kostnader for sin kommunale bygningsmasse, ifølge Stredet. Imidlertid var radon en utløsende grunn for at en barnehage på Tasta ble stengt og revet. I en prestebolig på Hinna måtte et vifteanlegg installeres for å suge ut gassen fra grunnen. Skolemålingene i Stavanger (se fakta) viser at 35 av 5 skoler (77,8 prosent) hadde nivåer over terskelen for tiltak. Sunde skole var verst i skoleklassen med 530 bequerel (bq) per kubikkmeter (m3) over grensen på 100 bq/m3. «lodd» i trekningen om helseplager ved radoneksponering. Får vi ned snittet, blir det også delt ut færre «lodd». Norge er sammen med Sverige og Finland blant de landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluft. I februar i år startet Statens strålevern en boligundersøkelser, der de skal kartlegge personer fra hele landet. Seniorrådgiveren understreker at selv om politihuset i Haugesund ligger over tiltaksgrensa, løper det ingen indiviproblemområder Sunde, Tasta og Stokka er kjente problemområder for ra- lig i Norge med radon, er det selvsagt interessante tall målt opp mot andre dødsårsaker. Derfor er det folkehelsefaglig interessant med en større kartlegging av byggegrunnen i kommunene. Geir Søndeland Saken Striden om regler for og avskilting av utleieleiligheter i Stavanger har pågått i flere år. Nasjonalt er Høyre og Frp enige. I Stavanger fortsetter spliden. ØSTRE bydel Dyrt med sykkelkrasj på taket Strålevernet ikke bekymret Kostbare tiltak nytt, nasjonalt regelverk, som lokallaget har bidratt til at ble nasjonal politikk. Skulle da dette regelverket være mer imøtekommende enn det vi allerede bruker, vil vi da ha muligheter til å se på disse avslåtte leilighetene med nye øyne, presiserer Høyer Mathiassen. Nå spør en Raustein (Frp) hva Høyre egentlig mener. Det er jo forskjell på hva Høyre mener uke til uke. Når ikke engang Høyres fremste politikere klarer å forstå hva de selv mener, hvordan skal da innbyggerne forstå hva som er regelverket? Vi har nå fått en slagkraftig regjering som ønsker å lage et forenklet regelverk som spiller på lag med folket og ikke byråkratiet. Det er kun brann, rømning og sikkerhet som skal være i orden for å få leie ut. Vi må være aktive for å få godkjent leiligheter, ikke avskilte dem. Et boligsameie i Nedre Banegate vil ha erstatning fra Vegvesenet etter at noen kastet en sykkel ned på hustaket deres. Saken er anmeldt til politiet. Til alt hell kom ingen personer til skade på grunn av hærverket. Men huset trenger reparasjon. Flere takstein er ødelagt og man må leie inn en lift for å gjøre jobben. Totalt er skaden taksert til om lag 5000 kroner. Beboerne har tatt kontakt med Statens Vegvesen for å finne ut om de har noe ansvar for ting som blir kastet fra deres installasjoner, og på den måten påfører nabolaget utgifter. deg større duell risiko av Skaff betydning foralburom de som oppholder seg i inkvireringsrommet i korte perioder. Nivået er ikke slik at vi vil anbefale at dette rommet bør stenges. Men tiltak for å få ned nivået er viktig, sier hun. Arbeidstilsynet forvalter regelverket om radon på arbeidsplasser. Hovedverneombud Trond Børge Åsbu i politidistriktet ønsker ikke å kommentere denne saken ennå, og avventer den neste målingen. Geir Søndeland Vi hjelper deg med påbygg, tilbygg og renovering. Ring eller , og be oss ta hånd om hele prosessen. Sjekk Ifølge forvaltningsleder Olav Stredet i Stavanger eiendom fortsetter kommunen radonkartleggingen neste år, selv om fristen utløper nyttår. Radonnivåene var over tiltaksgrensen ved 35 skoler. Foto: tommy EllingsEn VIDEo H-AVIS.No 7

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS 1 Kjære kunde! Friske hus gir Friske mennesker! Velkommen til vårt nye Trygghetsmagasin Vi i Radon Norge blir

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Veien til egen bolig. Lettere enn mange tror. Sara og Herman klarte det. God plass på 40 m 2. Problematisk utleie. Pass opp for Vannpyren.

Veien til egen bolig. Lettere enn mange tror. Sara og Herman klarte det. God plass på 40 m 2. Problematisk utleie. Pass opp for Vannpyren. 2 2013 kroner 49,- Lettere enn mange tror Sara og Herman klarte det Veien til egen bolig God plass på 40 m 2 Problematisk utleie Pass opp for Vannpyren Unngå brann hus&bolig 2-2013 i gamle gårder 1 Grundigere

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Bård Olsen Stavanger 5. april 2011 Fylkesmannen i Rogaland Oversikt Radonkilder Radon og helse Strålevernets anbefalinger for radon (2009) Måling og tiltak

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Radon Temaveiledning

Radon Temaveiledning Melding HO-3/2001 juni 2001 Radon Temaveiledning Forord 1 Formålet med veiledningen 2 Regelverket 3 Saksbehandling og kontroll 4 Stråling og helserisiko 5 Radonkilder og radonkartlegging TEK 6 Tiltak i

Detaljer

Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster

Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster levert av Arkitekst mai 2010 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG OG ANBEFALING...4 BREV...6 Kommunikasjon/funksjon...6 Funn: Mange av brevene har en uklar funksjon

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte SKATTE BETALEREN Nr 6 2011 www.skattebetaleren.no Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år Denne damen vil du ikke møte Her forsvinner pengene dine Bruk BSU

Detaljer

BOLIGSALG. Utfordrende. råd mot 5tørr inneluft. Unngå strømfella. Utnytt kjelleren: Loven må endres

BOLIGSALG. Utfordrende. råd mot 5tørr inneluft. Unngå strømfella. Utnytt kjelleren: Loven må endres 1 2015 Kr 59,- Høy gevinstskatt i Sverige Ny tilstandsrapport Risikabelt å kjøpe bolig med leieboer råd mot 5tørr inneluft Unngå strømfella Forvirrende markedsføring tema: BAD OG KJELLER Utnytt kjelleren:

Detaljer

DSB 2012. Sikkerhetsrapport fra norske barnehager. Den store barnehageundersøkelsen 2012 (DSB 2012) SIKKERHETSROMMET

DSB 2012. Sikkerhetsrapport fra norske barnehager. Den store barnehageundersøkelsen 2012 (DSB 2012) SIKKERHETSROMMET DSB 212 Sikkerhetsrapport fra norske barnehager Den store barnehageundersøkelsen 212 (DSB 212) 1 2 Innhold Side 4-5: Forord: Tusenvis følger Drammens eksempel Side 6-7: Den store barnehageundersøkelsen

Detaljer

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helt Opplagt på jobben. Et magasin fra Euromiljø Nr: 2 2007 ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helseplagene som forsvant Luft som lønner seg Frisk frukt Helt Opplagt lunsj Ren luft med rett temperatur Luft

Detaljer

Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003

Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003 Strålevern Rapport 2006:7 Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 1-13 Årgang 32 Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 Ny legionellaveileder Side 21-23 Hvordan bekjempe skadedyr

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

anleggs Radon på dagsorden Wacker neuson 14504 Nytt beregningsutvalg maskinen Milionjobb på regning Nr. 12-2010 51. årgang

anleggs Radon på dagsorden Wacker neuson 14504 Nytt beregningsutvalg maskinen Milionjobb på regning Nr. 12-2010 51. årgang anleggs Radon på dagsorden Wacker neuson 14504 Nytt beregningsutvalg 24 38 62 Nr. 12-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Milionjobb på regning Over 20.000 bedrifter

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering :rehabilitering Forbud mot åpen flamme? s08 Fukt IKKE et stort problem s12 En oase på taket s21 Protan TAKMAGASIN :rehabilitering 05 TAK Et magasin fra Protan om rehabilitering av tak - fra a til å 18

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Vi bidrar til tryggere rammebetingelser

Vi bidrar til tryggere rammebetingelser DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Forvaltning Styr fagekspertisen, ellers kan det gå galt Radongass Fjern usynlig fare som tar ca. 300 liv hvert år EIENDOMS- Nr. 6 / Des. 09 FORVALTNING 4TIPS

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler. Nyhetsklipp

Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler. Nyhetsklipp Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler Nyhetsklipp Penger å spare på konkurranse Fjordenes Tidende 22.11.2010 08:08 2 Vil kutte tøft i kultur Agderposten 17.11.2010 13:39 3 - Lenvik kan spare 25 millioner

Detaljer

ny regjering mer OPS med Mot Trenger vi en egen IT-minister? Radon en utleiers mareritt Hvem eier «slakken»? Ny dom beskytter digital overvåking

ny regjering mer OPS med Mot Trenger vi en egen IT-minister? Radon en utleiers mareritt Hvem eier «slakken»? Ny dom beskytter digital overvåking Nytt fra FØYEN Nr 2. 2013 Mot mer OPS med ny regjering Side 18 Trenger vi en egen IT-minister? Side 14 Radon en utleiers mareritt Side 10 Ny dom beskytter arbeidstaker mot digital overvåking Side 34 Hvem

Detaljer