Radok Elektronisk journalsystem for radonrisiko i bygninger. Norske arbeidsplasser til og med 3. etasje må måle for radon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radok Elektronisk journalsystem for radonrisiko i bygninger. Norske arbeidsplasser til og med 3. etasje må måle for radon"

Transkript

1 Norske arbeidsplasser til og med 3. etasje må måle for radon Arbeidstilsynet slår dette fast i publikasjon 605 av 21. desember 2011 Bedriften må: 1 Anskaffe måleutstyr 2 Få utført måling 3 Målingene må dokumenteres Elektronisk journalsystem for radonrisiko i bygninger AS Org.nr: Tlf Forhandler 1

2 Radon er kilde til 300 dødsfall i Norge hvert år. (Kilde WHO) Radon er en naturlig radioaktiv gass uten farge og lukt som frigis fra bergartene i grunnen. Sammen med jordluft kan radon transporteres opp fra bakken, og oppkonsentreres i luften inne i bygninger og lokaler. Ved innånding av radonholdig luft vil partikler avgi alfastråling som skader celler i luftveiene og forårsake økt fare lungekreft. I 2009 ble nasjonal radonstrategi lansert Målet med den nasjonale strategien er at radonnivåene i alle typer bygninger og lokaler skal ligge under gitte grenseverdier, samtidig som radoneksponeringen i Norge reduseres så mye som praktisk mulig. Strategien skal gjennomføres i femårsperioden Strategien ble fulgt opp med nye lover: Juli 2010: Alle nye bygg skal bygges med radonsperre og egnet tiltak i byggegrunn. (TEK10). Januar 2011: Ny strålevernsforskrift krever at alle skoler, barnehager og utleieboliger skal ha målt og eventuelt utbedret høye radonverdier innen Desember 2011: Ny veileder fra Arbeidstilsynet slår fast at radon er en helsefare på arbeidsplasser. Radonnivåene må kartlegges av arbeidsgiverne. Januar 2013: Hjemmesiden etablert. Myndighetene konkluderer med at alle lokaler som treningssentre, parkeringskjellere, arbeidsplasser og lignende må måle for radon og eventuelt utbedre med høye verdier. Radon i luft Regelverket REGELHJELP.NO Veiviser til regelverk for virksomheter Radonnivåene i bygninger og andre lokaler skal være forsvarlige. Dette gjelder bygninger og lokaler beregnet for arbeid, men også andre bygninger der folk har adgang, for eksempel butikker, kinoer og treningslokaler. Andre eksempler på lokaler som må ha forsvarlige radonnivåer, er T-banestasjoner, fjellhaller og parkeringshus. Radonnivåene er forsvarlige når de er så lave som det er praktisk mulig å oppnå i det enkelte tilfellet. For å finne ut om radonnivåene i din virksomhet er forsvarlige, må du sørge for at det blir gjort en radonmåling. Dersom radonnivåene er innenfor Strålevernets anbefalinger for radon, er de forsvarlige. Dersom de er uforsvarlige, må du gjøre radonreduserende tiltak. Det første du bør gjøre, er å få utredet årsaken til at radonnivåene er for høye. Til dette trenger du profesjonell bistand. De radonreduserende tiltakene som blir foreslått, må rettes mot årsaken til radoninnstrømningen for å være effektive og ikke dyrere enn nødvendig. I noen tilfeller kan det være vanskelig å få ned radonnivåene under de anbefalte grenseverdiene selv om man gjør tiltak. Da må du vurdere forsvarligheten etter utførte tiltak konkret i forhold til radonnivå, reell oppholdstid, kostnader mv. Relevante lenker Byggteknisk forskrift / TEK) 13-5 (forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet) Se også Arbeidsmiljøloven -1 (forvaltes av Arbeidstilsynet) Publikasjoner Strålevernets nye anbefalinger for radon i Norge (Stråleverninfo nr ) Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplasser ( fra arbeidstilsynet.no) Veiledning om tekniske krav til byggverk (veileder fra Direktoratet for byggkvalitet) Regelverk Strålevernforskriften 5 om berettigelse og optimalisering Strålevernloven 5 Forsvarlighetskrav og grunnprinsipper for bruk av stråling 01. Januar 201: Statens strålevern har gitt tidsfrist for dokumentasjon av radonivå under gitte grenseverdier i alle skoler, barnehager og utleieboliger innen 1 januar. Bransjer som har tilleggsinformasjon Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Eiendomsdrift Tilsynsmyndighet Har du spørsmål, ta kontakt med Statens strålevern 2 3

3 løser utfordringer med radonarbeidet 1 Kompetanse Elektronisk journalsystem for radonrisiko i bygninger R: Radonkartlegging Kort eller langtids måling A: Aktuelt Utvalg av aktuelle målepunkt D: Dokumentasjon Systematisert og søkbar O: Oppbevaring Trygt og sikkert K: Komplett En levende journal bygget på historikk De færreste som er underlagt krav om måling har kunnskap om radon og hvordan dette skal håndteres. Å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse er kostbart, både i tid og penger. RADOK gir deg kompetanse RADOK: Bygget slik at alle moduler kan kjøpes hver for seg eller samlet. Brukervennlig og sikkert journalsystem Gir effektiv og trygg arbeidsflyt for profesjonelle brukere Ivaretar høye kvalitets- og dokumentasjonskrav i forbindelse med radonforholdene Sørger for at radonmålinger blir gjennomført etter regelverkene Foreslår og kvalitetssikrer tiltak Passer på at etterkontroll dokumenteres Skjemaer og korrespondanse oppbevares 2 Dokumentasjon Arbeidsplasser (skoler og barnehager er også arbeidsplasser) er underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Radonmåling, gjennomføring av tiltak og oppfølging må derfor dokumenteres. Dette kan være en utfordring å sette seg inn i, og få gjort i tråd med gjeldende lover, regler og anbefalinger. Kvaliteten på dokumentasjonen kan bli mangelfull eller fraværende. gir deg dokumentasjonen 5

4 Utdrag fra pressen 12 F REDAG NYHETER MANDAG. MARS 2013 NORDLYS NYHETER HALDEN ARBEIDERBLAD TIRSDAG 22. JANUAR 2013 Kommuneoverlege Halvard Bø (tv) og avdelingsingeniør Gunnar Arvesen minner om nytt regelverk. - Nå er det siste sjanse for å måle radon i utleieboliger, sier de. Foto: Stein Johnsen Nå haster det med å måle boligen før nytt 3 RADON-KRAV Ansvar Utleiere må måle radon Hvis du leier ut bolig, må du måle radon så raskt som mulig. Alle utleieboliger skal være målt og gjort tiltak med innen 201. Fra 1. januar 201 må alle som leier ut bolig, ha dokumentert radonnivået i huset. RUNE S. ALEXANDERSEN Driftsansvarlig Jan Storholm ved måleapparatene som viser verdiene av radon i rommet. Å «friskmelde» en skole, barnehage eller arbeidsplass for radon kan være et stort ansvar. Dette med tanke på helsemessige og økonomiske konsekvenser. Profesjonelle aktører vil med bruk av redusere egen risiko og ansvar. Haugesunds avis RAGNHILD GUSTAD Torsdag 16. Mai 2013 FOTOGRAF YNGVE OLSEN SÆBBE Det sier Strålevernforskriften. Og nå begynner det å haste siden målingene etter reglene skal foretas i den årstiden det er kaldt. Det gjelder blant annet hundretusener nordmenn med utleiebolig. Ole Morten Karlsen er daglig leder i firmaet Kontec, et av de få firmaene som gjør radonmålinger i Tromsø. I et brev til Tromsø kommune slår han alarm. Radon får etter vår oppfatning altfor lite oppmerksomhet, skriver Karlsen til kommunen. Firmaet han driver, har spesialisert seg på blant annet måling av radonnivået. De får mange telefoner fra fortvilte utleiere som ikke vet hva de skal gjøre. I hovedsak er det spørsmål som «Hva er dette kravet?». Folk har vært i kontakt med kommunen, men de har ingen informasjon å gi dem. Kommunen må våkne opp. Vi har innbyggere som lurer på ting, sier Karlsen. Statens strålevern informerer på sin side om hvilke firma som foretar målinger tilfeldig utvalgte nordmenn har i disse dager fått tilsendt pakke fra Statens strålevern, om at de er trukket ut til å få en gratis ra- Stearinlys ga brann HAUGESUND: Politiet har etter tekniske undersøkelser av en leilighet i Skåredalen som tok fyr lørdag 11. mai konkludert med at brannen skyldtes uaktsomhet. Kvinnen har i avhør sagt at hun har vært uforsiktig med stearinlys, og våre undersøkelser stemmer med dette, sier etterforskningsleder ved Haugesund politistasjon, Lars Ivar Grunnaleite. Den 26 år gamle kvinnen måtte hoppe ut fra Radonmålinger kan leiligheten for å slippe unna flammenes rov. Hun kom du enkelt foreta selv. uskadd fra brannen, og heller ingen andre mennesker ble skadd. Leiligheten var en del av en firemannsbolig. RADONKJEDEN: Ole Morten Karlsen med utstyret du trenger for å måle Radon i huset ditt... donmåling i boligen sin. Vi andre som ikke er trukket ut, må betale selv. Pakken koster 50 kroner, pluss moms og selges blant annet gjennom Kontec AS. Statens strålevern anbefaler tiltak hvis becquerelnivået overstiger 100 Bq/m³ i et rom. Det maksimalt godtatte nivået er 200 Bq/m³. De anbefaler også alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Målingen må foregå når det er kaldt ute. På landsbasis har Statens strålevern satt frist 15. april for å avslutte målingen. I Nord-Norge kunne man ha holdt på lenger, mener Karlsen. Snart for seint Vi kunne sikkert ha holdt på en måned til, sier han. Men når målerne skal stå ute i minimum to måneder, er sesongen snart over nå, føyer han til. Han mener de som ennå ikke har foretatt målinger, må kaste seg rundt nå. Til høsten kan det bli trangt i køen. Det begynner å bli seint, selv om vi er av den oppfatningen at vi i Nord-Norge kan holde det gående i en måned til. Vi klarer vel å få det til før jul også, for dem som venter til da, men det kommer til å bli knapt med tid, sier Karlsen. Da radonkravet ble innført i Strålevernforskriften, ble det gitt en overgangsfrist på tre år. Nå begynner det å haste både for skoler, barnehager, arbeidsplasser og ikke minst utleiere. Etter 1. januar 201 vil radonmålinger være en opplysning som husselgere må dokumentere i forbindelse med salg av boligen. Når det ikke finnes slik måling, vil dette kunne føre til en forsinkelse med salget, tror Karlsen. Slik måler du radon-nivået selv RAGNHILD GUSTAD gir deg ansvarstrygghet Ole Morten Karlsen i Kontec AS som er medlem av Radonkjeden, sier du kjøper en liten målepakke inneholdende to sporfilmer, en enkel bruksanvisning og et skjema som skal fylles ut med opplysninger om boligen din. De to sporfilmene plasseres i to ulike rom. Plasser dem lavest mulig. Velg rom som man oppholder seg i, for eksempel et soverom og i stua. La sporfilmene ligge der i to måneder. Når måleperioden er over, sender du inn sporfilmen i en returkonvolutt som medfølger i målepakken. Så får du seinere en rapport tilbake med resultatet av målingen, forteller Karlsen. Hvis det viser seg at det er mye radongass der du bor, kan det bli en del ting som må gjøres. Tiltaksgrensen er 100 becquerel per kubikkmeter luft. Det skal aldri være mer enn 200 becquerel. Karlsen forteller at det i en del nye boliger i nærheten av Eidkjosen er målt så mye som 800 og over 1000 becquerel. Da har det vært nødvendig å gå inn med radonsug under huset. Det er normalt mest radongass i kjelleren på et hus, men også i 1. og 2. etasje. Normalt er ikke radongass noe problem i 3. etasje og høyere MARS 2013 Bekymret etter radon-målinger GIFTIG GASS Det er iverksatt strakstiltak etter at det er påvist høye konsentrasjoner av den kreftfremkallende gassen radon ved Oppdal videregående skole. Den giftige gassen er også påvist i for store konsentrasjoner ved flere skoler og barnehager i Oppdal, og tiltak er iverksatt og vil bli utarbeidet så fort som mulig. Ved Oppdal videregående skole (OVS) har tallene vært helt oppe i 20 Bequerel per kubikkmeter. Det er over fire ganger så mye som den nye grenseverdien. Etter tiltakene som ble satt igang er verdiene nå kommet under grensen. Jan Storholm, driftsansvarlig ved OVS, er ikke beroliget. Han har kontor i det rommet som har fått påvist de høyeste nivåene av radon. Storholm har kontor i sokkeletasjen, og medgir at han ikke er særlig komfortabel med å ha jobbet i et miljø med helsefarlig radongass i en årrekke. Vi vet jo aldri hva som er senvirkninger på dette og vi vil selvsagt ha det trygt på jobben, sier Storholm til OPP. SENKET GRENSEN Statens strålevern senket i 2009 maksimumsverdien for radoninnhold i inneluft fra 200 til 100 Bq/m3. Ifølge Statens strålevern utgjør selv lave radonnivåer en risiko for lungekreft. Beregninger viser at 360 lungekreftdødsfall kunne vært unngått hvert år hvis radonnivåene i alle nordiske bolighus med radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3 ble redusert til 100 Bq/m3. Storholm forteller at det i fjor høst ble boret tre brønner under skolen med avtrekksvifter som står på døgnet rundt med målere. I tillegg kjører jeg ventilasjonsanlegget tidligere om morgenen i den delen av skolen hvor det har vært påvist mest radon, sier Storholm. HØYE MÅLINGER Han opplyser at det i deler av arealene i sokkelen ble gjort målinger fjor høst som lå langt over den gamle maksimumsverdien på 200 Bq/m3. I flere av disse rommene har det vært elevaktivitet, ifølge Storholm. Høyest har imidlertid målingene vært i rom hvor det til vanlig ikke er elever. Nivåene var særlig høye i et rom som et par lærere bruker, samt mitt kontor. Vi kommer til å ta målinger her jevnlig for å følge med hvordan nivåene er, også etter at vi fikk avtrekksanlegg, sier Storholm. Han forteller til OPP at nivåene sank radikalt etter at skolen fikk brønnene. Likevel ønsker Storholm nå at skolen går til anskaffelse av et måleapparat slik at han jevnlig kan ta kontrollmålinger for å være helt sikker på at nivåene til enhver tid ligger under tiltaksgrensen SAMTLIGE SKOLER Samtlige skoler og barnehager er underlagt disse bestemmelsene, ifølge Vigdis Lauritzen Thun ved Miljørettet helsevern. Hun sier til OPP at tiltak for å få nivåene ned til maksimum 100 Bq/m3 skal være iverksatt innen 1. januar 201. Etter tiltaket er vi under 100 Bq/m3, men det krever at vi kjører ventilasjonen ekstra, sier Jan Storholm og legger til at ventilasjonsanleggene ved OVS må gå for å ikke komme over den kritiske grensen. Når du slår av anleggene stiger nivået. Det betyr at vi starter ventilasjonsanleggene i god tid før det kommer folk på skolen. Enkelte steder har vi oppnådd å få radonnivået helt ned i null, legger Storholm til. Det er foretatt målinger på alle skoler og snart alle barnehager i Oppdal. Der det er målt nivåer som ligger over den nye maksgrensa, skal tiltak iverksettes, ifølge Lauritzen Thun som opplyser at nivåene ved både Aune barneskole, Vollan og Drivdalen skole, samt ungdomsskolen ligger over grensa. Ved Vollan, som ligger i et radonbelte, ble det iverksatt tiltak med avtrekksvifter etter at målinger viste et radonnivå på 55 Bq/m3. Nå er skolen under tiltaksgrensa. Først ser vi hva ventilasjonsanlegget kan gjøre. På Aune barneskole skal vi teste hvordan en tidligere oppstart av ventilasjonsanlegget vil påvirke radonnivået. Det kan hende at dette er nok. Vollan skal gjennom en ny korttidsmåling. Nivåene her, samt på Driva, ligger litt over grensa, sier Lauritzen Thun, som opplyser at nivåene i sløydsalen ved sistnevnte skole ble målt til 162 Bq/m3. Det er ikke ventilasjonsanlegg i dette rommet. Det vil bli gjort om i forbindelse med renoveringen av skolen, som skal være ferdig i løpet av 201. Stenger dere sløydsalen i mellomtiden? Nei. Den er så lite i bruk at vi ikke ser det som nødvendig. FAKTA Radon Radon er en radioaktiv edelgass som naturlig finnes i berggrunn og jordsmonn. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Ca. 10 % av den norske boligmassen har en radonkonsentrasjon over 200bq/m3. Dersom man blir utsatt for høye radonverdier over mange år, kan det føre til lungekreft. Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft, kun røyking representerer en større risiko. TRE GANGER FOR HØYT Også i underetasjen på nye Aune barneskole er nivåene for høye, ifølge Lauritzen Thun. Dette gjelder musikkrommet, SFO og tekstilrom. Nivået i musikkrommet er over tre ganger så høyt som maksimumsgrensen, sier Lauritzen Thun. Ved ungdomsskolen ligger nivåene så vidt over grensen. Her er marginene små, men forskriften sier at tiltak skal iverksettes for å få nivåene under grensen. Ingen av målingene er så alarmerende at noen rom blir stengt. Vi skal nå gjennomføre en korttidsmåling og regner med å få nivåene ned på godkjent nivå ved mer intensivert bruk av ventilasjonsanlegget, sier Lauritzen Thun, og tilføyer at det vil bli foretatt kontrollmålinger. BARNEHAGENE Mens det er konstatert for høyt nivå ved Pikhaugen barnehage, gjenstår det å få sjekket nivåene ved Midtbygda og Torshaug. De andre barnehagene har verdier under 100 Bq/m3. Innen 1. januar neste år, skal eventuelle radonnivåer være under maksimumsgrensen ved samtlige skoler og barnehager. MORGAN FRELSØY Private bør sjekke Lauritzen Thun mener at også private bør ta radon alvorlig og sier det verken er dyrt eller komplisert å få sjekket dette. Det anbefaler jeg alle å gjøre. Det er en enkel og billig måte å få gjort dette på, sier lederen for miljørettet helsevern og legger til at en måling med såkalt sporfilm i to etasjer, koster rundt 500 kroner. AV JAN ERIK SØRLIE Mobil: Det opplyser kommuneoverlege Halvard Bø og avdelingsingeniør Gunnar Arvesen ved helsekontoret. Må radonmåles De forteller at strålevernforskriften stiller krav til radon i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem. Og denne vinteren er siste sjanse for å måle radon, sier Bø. For metoden som brukes er standardisert på vintermålinger, tillegger Arvesen. De opplyser at for å finne ut om en utleiebolig har et radonproblem, må det gjøres en radonmåling. En utleiebolig måles på samme måte som en bolig. Det er enkelt. Målingen foregår ved at en sporfilmboks plasseres i to av leilighetens oppholds- eller soverom i 2 3 måneder. Det anbefales å benytte to sporfilmer pr. bolig, sier de. Strengere regelverk Strålevernforskriften stiller krav til radon i utleieboliger. Alle utleieboliger skal ha så lave radonnivåer det er praktisk mulig å få til og årsmiddelverdien skal være under 200 becquerel pr. kubikkmeter (Bq/m3). I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres, dersom det overstiger 100 Bq/m3. Grenseverdiene trer i kraft fra 1. januar 201, sier Bø og Arvesen. De opplyser at Halden kommune har målt i radonverdiene i alle barnehager og skoler. Der er alle avvik rettet, slik at alt er i orden, sier de. Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Det er viktig å måle i flere rom og spesielt i som brukes mye. Det må måles i hvert enkelt bygg, sier Bø og Arvesen. FORSKRIFTEN Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv., dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³ (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³ i slike bygninger og lokaler. Bestemmelsen trer i kraft 1. januar 201, 6. NYHETER 5 Jaget med våpen Volvo MEST SOLGTE BILMERKE I HALDEN I 2012 MED 251 SOLGTE BILER 25, 2 % HAUGESUND: En 3 år gammel haugesunder er dømt for GODT UTSTYRT å ha båret et luftvåpen ved Rossabø skole ved skoledatil 2 399,-/Mnd gens begynnelse i november i fjor. Mannen forklarte i retten at noen hadde forsøkt å 800,- ** stjele sykkelen hans, og at han ville jage dem med et ,- ** luftvåpen med kikkertsikte. DIN VOLVO V60/V70 EDITION HAR: VOLVO V60 D ,Rundt ti skolebarn var i nærheten. VOLVO V70 D ,3-åringen er for øvrig også dømt for narkotikabruk i FOR PRØVEKJØRING SMS V60 ELLER V70 itil 2330 det som er hans 19. dom. Den forrige fikk han SEND i februar fjor, der deler av dommen ble gjort betinget. Nå blir det omgjort, slik at haugesunderen må sone ni måneder i fengsel, samt tåle inndragning av to våpen. VOLVO V60 EDITION MARKEDSANDEL! Nå har vi et spesielt gunstig kampanjetilbud på Volvo V60 og V70, enten du er privatkunde eller bedriftskunde. Velg mellom en godt rabattert pris eller ekstra lav månedsleie*. KAMPANJEPRIS VOLVO V60 D2 kr VOLVO V70 D2 kr *LEASING/PRIVATLEIE Volvo On Call m/mobilkontroll t Fjernst yr motor- og kupévarmer t Aut. redningstjeneste t Aut. tyverivarslinh t Volvo AlarN t Skinntrukket ratt og girspal t Klimaanlegg (elektronisk) t Cruise Control t High Performance StereP t Bluetooth Handsfree t IAQS/ZCIP anti-allergi/ ren lufu t AluminiumsfelgeS t City Safety. Les om alt du får på volvocars.no/kampanjer LAST NED VOLVO APP 115 hk, man Fra kr /MND 115 hk, man Fra kr /MND Forskudd kr ,. 3 år/5 000 km. Leasingtilbud til privat og næring. Månedspris inkl. mva. ** Pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert forhandler. Gj.sn. forbruk.5 l/100 km, CO2-utslipp 119 g/km (V60/V70 D2). Tilbudet gjelder ut 31. mars 2013 eller så langt beholdningen rekker. Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Treff Volvo på facebook.com/volvocarsno og volvocars.no. For mer info skann QR-koden til venstre eller send SMS VOLVO til Målinger viser dobbelt så høye verdier som det tillatte Radon-alarm hos politiet I inkvireringsrommet på politihuset i Haugesund er det målt et radonnivå på 220 becquerell per kubikkmeter. HELSE Oppfølging Statens Strålevern anbefaler at måling gjøres hvert 5. år, og alltid etter byggetekniske eller bruksmessige endringer. er alltid faglig oppdatert og hjelper deg med å tilfredsstille myndighetenes anbefalinger til enhver tid. Gaute-Håkon Bleivik S tatens strålevern har en grenseverdi på 100 Bq/m3 før man må treffe tiltak for å redusere nivået. Politioverbetjent Terje Tonning i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt (HSPD) sier de allerede har iverksatt tiltak for å få ned radonnivået. Vi bør også gjennomføre nye målinger om ikke så lenge, sier Tonning. 15 Ifølge et notat som er sendt IVERKSETTER TILTAK: Terje Tonning forteller at ventilasjonsanlegget er justert for å se om det kan få bukt med radonnivået i Stavanger/Sola/randaberg Boliger til salgs av HMS-rådgiver Torhild Levik inkvireringsrommet på Haugesund politistasjon. FoTo: GAUTE-HåKoN bleivik i HSPD i april skulle disse måbolig Ulovlige leiligheter Radon Helsefarlig gass enn de lingene vært gjennomført i sert om dette er en topp, eller don, sier han. Der får han også Ingen grunn til jobber på politihuset Var ikke enige om som blir braktutleiekrav inn. De likevel har en støtte fra Per Erik Bjørk, daglig om det er normalen, sier han. vinter, men så har ikke skjedd. å tro at noen for kort eksponeringsperiode Tonning understreker at folk leder i Norsk radonrådgivning. Tonning forteller at politiet Verken for de innbrakte vet ikke hvor lenge radonnivå- oppholder seg kun i korte perihar pådratt seg til at det vil påvirke dem, sier Bjørk. et har vært så høyt som det er oder i inkvireringsrommet, som er innom inkvireringshelsemessigehstavanger plager. h kommune rekker ikke å kartlegge Hvor går grensa for når man som ligger like ved cellene på rommet eller de som sitter i vapå denne målingen. alle sine utleieboliger for radon før nyttårsfristen. terje tonning hved h nær åtte av ti skoler i Stavanger fant gassjegerkan få helsemessige konseretektscellene over en periode Politioverbetjent, HSPD Men det er ingen grunn til å politistasjonen. ne helsefarlig radon over tiltaksgrensen. kvenser av radoneksponering? I HMS-avviket som er rap- på 8 timer vil radonnivået tro at nivået har vært annerle Det er vanskelig å si, men portert står det at man anbefa- være problematisk, sier Bjørk. des tidligere, sier Tonning. grensen går i alle fall ikke ved Han viser til at selv om StaPolitihuset ble tatt i bruk for ler at målinger av arresten. Vi har ingen grunn til å tro tens strålevern i 2009 satte ned over lang tid som kan være hel- et så lavt tidsrom som 8 titi år siden, i mai mer, sier han. Verdiene er høyere enn det vi at noen har pådratt seg helse- tiltaksgrensa fra 200 til 100 Bq/ sefarlig. Jeg tenker mer på de som setter pris på, og vi må få verifi- messige plager på grunn av ra- m3, er det påvirkning av radon! gir deg oppfølging Gassvarsku ved 35 skoler STAVANGER Ny lov krever radonmåling IKKE GLEM MÅLINGEN: Rådgiver Mona Yri i miljørettet helsevern i Tromsø kommune sier at alle som leier ut boliger nå er forpliktet til å måle radon-nivået. Leier du ut deler av boligen din, har du nå ett år på deg til å sjekke radon-nivået i huset. Er det over grensen, må du selv ta regningen med å tette grunnmuren. Fra 1. januar 201 må alle som leier ut hybel eller leilighet sjekke radon-nivået i boligen. Et nytt regelverk forplikter alle som leier ut, til å redusere nivået dersom det er for høyt. Tiltaksgrensen er på 100 bequerel pr. kvadratmeter, og er nivået over, må det gjøres tiltak, sier rådgiver i miljørettet helse- vern i Tromsø kommune, Mona Yri. Måles om vinteren Vinteren er den tiden det er best å måle radon på, og målingen bør foregå over minst to vintermåneder, mellom oktober og april. Målinger som er gjort i Tromsø, viser at radon-nivået generelt er høyest på Kvaløya. Der er det også mange eneboliger med utleiedel, og huseierne bør allerede nå begynne å tenke på måling. Christian Indahl har nylig kjøpt hus på Kvaløya, og planlegger allerede nå å måle neste vinter. Jeg har nettopp begynt å sette meg inn i regelverket, men jeg har selv leid bolig på Kvaløya, og vet at det er noe som må gjøres, sier han. Kjellerhybelen på 20 kvadratmeter har han allerede leid ut, og regner med å følge opp med målinger neste vinter. Den forrige eieren har gjort noen tiltak, og satt inn vifter for å bedre luftsirkulasjonen i kjelleren, så får vi se om det er nok, sier Indahl. RADON Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft. Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3). Kan måle selv Mange selskaper tilbyr radonmåling, der man selv kjøper og monterer måler, som etter to måneder kan sendes inn for analyse. Da vil man som regel få svar på hvor høyt nivået er, og ut fra det iverksette tiltak. Hva som må gjøres er avhengig av nivå, og hva slags hus man har. Det vanlige ved lavere verdier vil være å tette rundt rørgjennomføringer og sprekker i grunnmuren først. Blir det ikke bedre, er man nødt til å gjøre mer omfattende tiltak, sier Yri. LINN BERTHEUSSEN RONALD JOHANSEN (FOTO) STRåLEVERNER: Ingvill Finne er seniorrådgiver i Statens FoTo: petter ARNEbERG/STATENS STRåLEVERN strålevern. 3 Stavanger aftenblad lørdag 12. oktober 2013 Tirsdag 9. april 2013 SÅ MANGE BOLIGER er til salgs på Finn.no i de største byene: By Til salgs nå For 2 måneder siden Oslo Bergen Kristiansand Trondheim Stavanger Tromsø Innen 1. januar skal alle skoler, barnehager og utleieboliger i Norge være kartlagt for radon. Gassen dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordluften gjennom sprekker mellom byggegrunn og bygning. Stavanger kommune har radonkartlagt alle sine skoler og barnehager, men vil bruke 201 på å kartlegge ferdig de drøyt 2500 kommunale utleieboligene. Dermed bryter kommunen tidsfristen i lovforskriften som trår i kraft etter nyttår. Hensikten med regelendringen er blant annet å få dokumentert omfanget innendørs av en usynlig og luktfri gass som myndighetene anslår er den nest viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking. Vi bruker nok et år på å bli ferdige. I stor grad har vi sluppet unna med å justere måten vi ventilerer på, sier forvaltningsleder Olav Stredet i det kommunale Stavanger eiendom. don, ifølge kommunen. Likevel er dette ikke helt eksakt vitenskap. De lokale variasjonene kan være store, og ulike bygningskonstruksjoner påvirker resultatene, i tillegg til blant annet ventileringsrutiner. Ifølge juridisk fagdirektør Mette Seyersted i Statens strålevern kan radonkart være problematiske å tolke. Samtidig er det kommunenes eget ansvar å kartlegge sine risikofaktorer, ifølge Seyersted. Etterlyser radonkart Konstituert helsesjef Harald Bjørnestad i Stavanger kommune sier at behovet for et fullstendig og dekkende radonkart ikke er møtt utover for kommunale bygninger. Vi ønsker et kart for hele Stavanger. Dette vil gi et bedre grunnlag å styre og planlegge etter. Kjenner et solid mindretall i Stavanger til radonverdiene for sin bolig? Ja, det er det godt grunnlag for å anta. Derfor kunne vi tenke oss et detaljert radonkart for Stavanger. Til nå har vi verken hatt anledning eller økonomi til å foreta en slik kartlegging selv, sier Bjørnestad. Helsesjefen minner om at radon kan tilskrives en svært liten andel lungekrefttilfeller i Norge årlig (om lag 300) sammenlignet med røyking. Men når Folkehelseinstituttet forklarer 300 dødsfall år- Radon Hva: En usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Helsefare oppstår først når gassen blir værende i innemiljøet. Statens strålevern anslår at radon i inneluft medvirker til om lag 300 lungekreftdødsfall i Norge årlig. Strålevernet anbefaler tiltak når nivået i oppholdsrom overstiger tiltaksgrensen 100 bq/mm3 (becquerel per kubikkmeter). Tidsfrist: Boligutleiere, barnehager og skoler må iverksette tiltak og kunne dokumentere radonnivåer innen 1. januar 201. Skoler: Ifølge Stavanger kommune er radonnivåer ved barnehager og skoler nå i orden. Ved følgende skoler fant «radonjegerne» nivåer over tiltaksgrensen: Auglend, Austbø, Buøy, Eiganes, Gautesete, Godeset, Gosen, Hafrsfjord, Hinna, Hundvåg, Jåtten, Kampen, Kannik, Kvaleberg, Lassa, Lunde, Madlamark, Madlavoll, Nylund, Ramsvik, Roaldsøy, Skeie, Stavanger kulturskole (Dansens hus), St. Svithun, Storhaug, Sunde, Tasta, Tastarustå, Tastaveden, Teinå, Tjensvoll, Ullandhaug, Vardenes, Vassøy og Vaulen. STAVANGER Frp feiret løsning på striden om utleieleiligheter. Litt for tidlig, viste det seg. I regjeringsplattformen er Høyre og Frp enige om forenkle både plan- og bygningsloven samt kravene til utleieboliger. Slik formulerte Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) seg rett inn i Stavanger-krangelen om utleieleiligheter, en konfliktfylt strid som startet med undersøkelser av cirka 1600 leiligheter høsten Byutviklingspolitiker Kari Raustein (Frp) krevde i lys av regjeringsplattformen at Stavanger Høyre justerte kursen. Leder Kristen Høyer Mathiassen (H) i kommunalstyret for byutvikling (KBU) responderte, til stor glede for Raustein og Frp. I går trakk imidlertid KBU-lederen flere sitater som han selv oversendte per e-post. De ugyldiggjorte sitatene gikk blant annet på å legge til side behandlingen av ikke-godkjente leiligheter i påvente av nye nasjonale regler. Til glede for Frp. Dette ble blant annet rettet til at sakene behandles som vanlig med det gjeldende Stavangerregelverket. Tvilstilfeller kommer til politisk behandling. Stavanger Høyre gleder seg over et Vi må få ned de gjennomsnittlige radonverdiene i Norge, sier Ingvill Engen Finne i Statens Strålevern. Radonnivåene i norske hjem varierer fra 10 Bq/m3 til Bq/m3, og det er summen av all eksponering i alle bygg som gjør radon helsefarlig. Gjennomsnittet i landet er på 90 Bq/m3, og vår anbefaling er at alle bygg bør ned under 100 Bq/m3 sier Finne, som gir følgende bilde på situasjonen: Høye verdier gir flere Både målinger og enkelttiltak kan være forholdsvis rimelige. Imidlertid kan radongassen gi dyrekjøpte erfaringer. Aftenbladet omtalte i går en strid om en villa ved Møllebukta, kjøpt for 10 millioner kroner i Her er selgeren saksøkt for drøyt kroner som kjøperen har fått beregnet at radonutbedringer vil koste. Til nå har kommunen sluppet unna store kostnader for sin kommunale bygningsmasse, ifølge Stredet. Imidlertid var radon en utløsende grunn for at en barnehage på Tasta ble stengt og revet. I en prestebolig på Hinna måtte et vifteanlegg installeres for å suge ut gassen fra grunnen. Skolemålingene i Stavanger (se fakta) viser at 35 av 5 skoler (77,8 prosent) hadde nivåer over terskelen for tiltak. Sunde skole var verst i skoleklassen med 530 bequerel (bq) per kubikkmeter (m3) over grensen på 100 bq/m3. «lodd» i trekningen om helseplager ved radoneksponering. Får vi ned snittet, blir det også delt ut færre «lodd». Norge er sammen med Sverige og Finland blant de landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluft. I februar i år startet Statens strålevern en boligundersøkelser, der de skal kartlegge personer fra hele landet. Seniorrådgiveren understreker at selv om politihuset i Haugesund ligger over tiltaksgrensa, løper det ingen indiviproblemområder Sunde, Tasta og Stokka er kjente problemområder for ra- lig i Norge med radon, er det selvsagt interessante tall målt opp mot andre dødsårsaker. Derfor er det folkehelsefaglig interessant med en større kartlegging av byggegrunnen i kommunene. Geir Søndeland Saken Striden om regler for og avskilting av utleieleiligheter i Stavanger har pågått i flere år. Nasjonalt er Høyre og Frp enige. I Stavanger fortsetter spliden. ØSTRE bydel Dyrt med sykkelkrasj på taket Strålevernet ikke bekymret Kostbare tiltak nytt, nasjonalt regelverk, som lokallaget har bidratt til at ble nasjonal politikk. Skulle da dette regelverket være mer imøtekommende enn det vi allerede bruker, vil vi da ha muligheter til å se på disse avslåtte leilighetene med nye øyne, presiserer Høyer Mathiassen. Nå spør en Raustein (Frp) hva Høyre egentlig mener. Det er jo forskjell på hva Høyre mener uke til uke. Når ikke engang Høyres fremste politikere klarer å forstå hva de selv mener, hvordan skal da innbyggerne forstå hva som er regelverket? Vi har nå fått en slagkraftig regjering som ønsker å lage et forenklet regelverk som spiller på lag med folket og ikke byråkratiet. Det er kun brann, rømning og sikkerhet som skal være i orden for å få leie ut. Vi må være aktive for å få godkjent leiligheter, ikke avskilte dem. Et boligsameie i Nedre Banegate vil ha erstatning fra Vegvesenet etter at noen kastet en sykkel ned på hustaket deres. Saken er anmeldt til politiet. Til alt hell kom ingen personer til skade på grunn av hærverket. Men huset trenger reparasjon. Flere takstein er ødelagt og man må leie inn en lift for å gjøre jobben. Totalt er skaden taksert til om lag 5000 kroner. Beboerne har tatt kontakt med Statens Vegvesen for å finne ut om de har noe ansvar for ting som blir kastet fra deres installasjoner, og på den måten påfører nabolaget utgifter. deg større duell risiko av Skaff betydning foralburom de som oppholder seg i inkvireringsrommet i korte perioder. Nivået er ikke slik at vi vil anbefale at dette rommet bør stenges. Men tiltak for å få ned nivået er viktig, sier hun. Arbeidstilsynet forvalter regelverket om radon på arbeidsplasser. Hovedverneombud Trond Børge Åsbu i politidistriktet ønsker ikke å kommentere denne saken ennå, og avventer den neste målingen. Geir Søndeland Vi hjelper deg med påbygg, tilbygg og renovering. Ring eller , og be oss ta hånd om hele prosessen. Sjekk Ifølge forvaltningsleder Olav Stredet i Stavanger eiendom fortsetter kommunen radonkartleggingen neste år, selv om fristen utløper nyttår. Radonnivåene var over tiltaksgrensen ved 35 skoler. Foto: tommy EllingsEn VIDEo H-AVIS.No 7

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 Roa barnehage 2740 Roa Att.: Rachel B. Haarberg Kopi: Arne Trøhaugen Elfhild Hansen Kirkenær 06.02.13. Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 1.0 Bakgrunn: Lunner kommune

Detaljer

Radon Gassen som dreper!

Radon Gassen som dreper! Radon Gassen som dreper! Enda farligere enn tidligere antatt Mål radon - den forårsaker lungekreft Radon finnes i hjemmet, barnehager, skoler og på arbeidsplasser Alfastråler Hva er radon? Radon skyldes

Detaljer

Radon. Nytt fra Arbeidstilsynet. Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet

Radon. Nytt fra Arbeidstilsynet. Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Radon Nytt fra Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Innhold Hva er radon? Regjeringens radonstrategi 2009-2014, 2015-2020 Radon på arbeidsplasser og i arbeidslokaler Arbeidsmiljølovgivningen

Detaljer

Måling av radon i skoler og barnehager

Måling av radon i skoler og barnehager Måling av radon i skoler og barnehager Bård Olsen Forum for miljø og helse Fornebu 8. mai 2012 Radon er lett å måle! Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Radon er lett å måle!

Radon er lett å måle! Måling av radon i boliger, skoler og barnehager Bård Olsen Ullensvang, 26. april 2012 Radon er lett å måle! 1 Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm er

Detaljer

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko.

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har inngått et samarbeid med Radonassistanse AS om radonmålinger i boliger i kommunene Eigersund, Finnøy, Rennesøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund,

Detaljer

Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010

Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010 Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010 Helse og miljøtilsyn Salten IKS,Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Målsetting

Detaljer

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Mette Seyersted, Statens strålevern Radonkonferansen 2013, Oslo, 27.11.2013 Strålevernregelverket og radon Aktuelt regelverk er:

Detaljer

Vurdering av tiltak i forbindelse med radonforekomster 2012

Vurdering av tiltak i forbindelse med radonforekomster 2012 Vurdering av tiltak i forbindelse med radonforekomster 2012 Rapporter for følgende skoler: Alrekstad Alvøen Damsgård Garnes ungdomsskole Holen (ungdomsskoledelen) Lyshovden Minde Nattland Ulriken Ulsmåg

Detaljer

Radonprosjekt

Radonprosjekt Radonprosjekt 2010-2017 I 2017 Sammendrag Miljørettet helsevern i Vestfold gjennomførte i perioden 2010-2014 et prosjekt hvor innbyggerne i våre samarbeidskommunene (alle Vestfoldkommunene utenom Sandefjord

Detaljer

Bygningstekniske konsekvenser

Bygningstekniske konsekvenser Nye radonkrav i TEK10 Bygningstekniske konsekvenser Jonas Holme, Knut Noreng og Bjørn Petter Jelle 1 Radon Radon Radioaktiv edelgass som gir α- stråling Halveringstid 38 3,8 dager Dannes kontinuerlig fra

Detaljer

Hensyn til radon i arealplanlegging

Hensyn til radon i arealplanlegging Hensyn til radon i arealplanlegging Bård Olsen Harstad, 9. april 2014 Kilder til radon Radon Radioaktiv gass Dannes kontinuerlig i berggrunnen fra uran Kilder til radon i inneluft Byggegrunnen Husholdningsvann

Detaljer

Radon i utleieboliger. Inger L Gjedrem rådgiver Avdeling miljøre8et helsevern og skjenkekontroll Brannvesenet Sør- Rogaland IKS

Radon i utleieboliger. Inger L Gjedrem rådgiver Avdeling miljøre8et helsevern og skjenkekontroll Brannvesenet Sør- Rogaland IKS Radon i utleieboliger Inger L Gjedrem rådgiver Avdeling miljøre8et helsevern og skjenkekontroll Brannvesenet Sør- Rogaland IKS Radon helserisiko Hva kan radon føre Cl av helseskade Hva er radon radon Avdeling

Detaljer

SFO-undersøkelse 2009

SFO-undersøkelse 2009 SFO-undersøkelse 9 1 Stavanger samlet Målkrav 76,7,5 76,2 75,2 75,3 77,2 83,2 67 Aktivitetstilbud Tilrettelegging SFO-undersøkelsen 9 Undersøkelsen som ble gjennomført i november 9, retter seg mot foresatte

Detaljer

Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016

Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016 i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016 Norsk radonforening Bransjetreff 2017 Ingvild Engen Finne www.nrpa.no i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016 Sammenligner kartlegginger av nye boliger før og

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Radonfare i Oslo-regionen

Radonfare i Oslo-regionen Radonfare i Oslo-regionen Anne Liv Rudjord, Statens strålevern Geologi i miljø og arealplanlegging Oslo 4.juni 2009 Innhold Radon: kilder, måling, helserisko, tiltak Radon i inneluft - kartlegginger Radon

Detaljer

Radon i vann. Trine Kolstad Statens strålevern

Radon i vann. Trine Kolstad Statens strålevern Radon i vann Trine Kolstad Statens strålevern Lillestrøm, september 2011 Innhold Hva er radon? Kilder Radon og helserisiko Radonmåling i vann Forekomster av radon i norsk vannforsyning Tiltak Oppsummering

Detaljer

Annonsebilag. Radio/CD/USB/Bluetooth Streaming. Ryggesensor. Digitalt kombiinstrument. Velkommen til Åpent Hus og Volvo All-Wheel-Drive.

Annonsebilag. Radio/CD/USB/Bluetooth Streaming. Ryggesensor. Digitalt kombiinstrument. Velkommen til Åpent Hus og Volvo All-Wheel-Drive. NYHET! Volvo XC60 og XC70 fullspekket med nyheter er nå på plass i butikkene! Annonsebilag Designet for en ekstra HELT NYE 2014 VOLVO XC60/XC70 hyggelig månedsleie Foto: Terje Bjørnsen FRYDENBØ EDITION

Detaljer

Erfaringer med måling av radon i skoler og barnehager i Sør Rogaland

Erfaringer med måling av radon i skoler og barnehager i Sør Rogaland Erfaringer med måling av radon i skoler og barnehager i Sør Rogaland Geir Tore Aamdal rådgiver Avdeling miljørettet helsevern og skjenkekontroll Brannvesenet Sør Rogaland IKS Målinger fjerner ikke radon.

Detaljer

Radon helserisiko og måling

Radon helserisiko og måling Radon helserisiko og måling Bård Olsen Norsk Innemiljøorganisasjon Onsdag 25. november 2015 www.nrpa.no Kort om Statens strålevern Direktorat Under Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Detaljer

RAPPORT YRKESHYGIENE RADONMÅLINGER

RAPPORT YRKESHYGIENE RADONMÅLINGER TORP Sandefjord Lufthavn 27.01.2014 v / Lars Guren RAPPORT YRKESHYGIENE RADONMÅLINGER Yrkeshygiene Dokumentasjon for utføring FAGFELT Radonmålinger. BAKGRUNN OG HENSIKT Bakgrunnen for målingene var et

Detaljer

Tinestafetten. Resultatliste

Tinestafetten. Resultatliste Trinn x00 m Stafett (0) Resultatliste.0.0 Heat: Godeset skole (),, Byfjord Skole (),, Jåtten skole (),0, Madlavoll skole (),, Kvernevik skole (),, Vaulen skole (),, Goa skole (),, Nylund skole (),, Kvaleberg

Detaljer

Radon Kilder Helse Regelverk - Arealplanlegging

Radon Kilder Helse Regelverk - Arealplanlegging Radon Kilder Helse Regelverk - Arealplanlegging Bård Olsen Snåsa 21. august 2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Radonkilder Kilder til radon Radon Radioaktiv gass Dannes kontinuerlig i berggrunnen fra uran

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system GRUNN NORTETT Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

Alunskiferkart. for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven

Alunskiferkart. for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven Alunskiferkart for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven Alunskifer og radon Alunskifer er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Den finnes i Akershus,

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Ulike måter å måle radon på

Ulike måter å måle radon på Radonmåling og,ltak Ulike måter å måle radon på Utvalgsmåling forundersøkelser min 20% Måling med sporfilm Kortidsmåling med sporfilm min. 14 dg kun indikasjon Langtidsmåling med sporfilm min 2-3 mnd Anbefalt

Detaljer

Termografi som et verktøy i FDV

Termografi som et verktøy i FDV Vedlikehold av bygninger, juni. 2013 Rolf Ekholt Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner 04.06.2013 Med kompetanse for det øyet ikke ser 2 Flate

Detaljer

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage oppfølgende målinger Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter:

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 315 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 19.05.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 08.06.2016 Ansvarlig Kjersti Lyngvær Tiltak besluttet 29.08.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

NATURLIG RADIOAKTIVITET. Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS. fra. Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord

NATURLIG RADIOAKTIVITET. Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS. fra. Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord 1 NATURLIG RADIOAKTIVITET i Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS fra Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord Rapport skrevet for Berg Betong ANS (referanse Aksel Østhus) 08-08- 2009 Tom Myran Professor i Bergteknikk/HMS

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system 001 GRUNN Nortett Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

Grete Torjusen Tjeltveit rådgiver miljørettet helsevern. gretet@brannsr.no. BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS www.brannsr.no

Grete Torjusen Tjeltveit rådgiver miljørettet helsevern. gretet@brannsr.no. BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS www.brannsr.no Grete Torjusen Tjeltveit rådgiver miljørettet helsevern Brannvesenet Sør-Rogaland IKS gretet@brannsr.no t@b MILJØRETTET HELSEVERN - 17 medlemskommuner - ca 320.000 innbyggere - 10 rådgivere - organisert

Detaljer

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø StrålevernHefte 5 Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø Innhold Radon i bolig- og arbeidsmiljø i Norge Radon og helserisiko Tiltaksnivåer for radon i inneluft Tiltaksnivå for radon på

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 311 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 09.05.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Ansvarlig Kjersti Lyngvær Tiltak besluttet 10.05.2016 Avsluttet Risikovurdering-radon. Bygg 1, 2,3,4,6,

Detaljer

Kursene fører til registrering i Radonforeningens og Strålevernets registre over foretak innen måling, utføring og kontroll av radontiltak.

Kursene fører til registrering i Radonforeningens og Strålevernets registre over foretak innen måling, utføring og kontroll av radontiltak. Aud Lindseth Fra: Bjørge Opland [bjorge@radonkurs.no] Sendt: 27. januar 2012 09:52 Til: Bjørn Kristiansen Kopi: post Emne: Nytt fra Arbeidstilsynet og RadonNytt nr. 1-2012 Vedlegg: RadonNytt nr 1-2012.pdf;

Detaljer

RADON Forelesning i fag STE6230 VVS- og energiteknikk Integrert Bygningsteknologi - HIN Bjørn R. Sørensen Hva er radon? Radon er en radioaktiv edelgass som dannes ved radioaktiv nedbrytning av uran og

Detaljer

MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I SKOLER OG BARNEHAGER. Strålevernforskriften 4 bokstav t

MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I SKOLER OG BARNEHAGER. Strålevernforskriften 4 bokstav t MÅLEPROSEDYRE 2015 FOR RADON I SKOLER OG BARNEHAGER Strålevernforskriften 4 bokstav t Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager 2015 Fastsatt av Statens strålevern 1.7.2015 Illustrasjon forside: Statens

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2014

Nasjonalt Fuktseminar 2014 Nasjonalt Fuktseminar 2014 Radonsikring Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Fukt og radonsikring Generelt om radon Regelverk

Detaljer

Regjeringens strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge. Anne Liv Rudjord, Statens strålevern. Radonkonferanse Ullensvang

Regjeringens strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge. Anne Liv Rudjord, Statens strålevern. Radonkonferanse Ullensvang Regjeringens strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge Anne Liv Rudjord, Statens strålevern Radonkonferanse Ullensvang 25-26.april 2012 Innhold Arbeidsgruppen for samordnet innsats mot radon (2007

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Norsk Radonforening 10.02.2017 Høringssvar til til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 13-5. Radon. Høringssvaret er formulert i vedlagte notat. Se vedlegg NRF høringssvar TEK 17 ver 1.0.doc 09.02.2017 Direktoratet

Detaljer

Hvordan ta hensyn til radon i arealplanlegging?

Hvordan ta hensyn til radon i arealplanlegging? Hvordan ta hensyn til radon i arealplanlegging? Bård Olsen Ullensvang, 25. april 2012 Undersøkelse om radon i norske kommuner 11. Tas det hensyn til radon ved reguleringsplaner i kommunen? 0,0% 20,0% 40,0%

Detaljer

Effektive radontiltak du kan gjøre selv

Effektive radontiltak du kan gjøre selv Effektive radontiltak du kan gjøre selv En informasjonsbrosjyre om radon og tiltak fra Om radon Radon er en fargeløs, luktfri og smakløs radioaktiv edelgass, og er et datterprodukt av bla. Uran, som naturlig

Detaljer

Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon

Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon Will Standring NGU Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi - 3. februar 2010, Trondheim Innhold Radon og helseeffekter 2009: Et veiskille i norsk

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG Lientunet - Radonrådgivning OPPDRAGSNUMMER 21523001 OPPDRAGSLEDER Jan Erik Samdal Straume OPPRETTET AV Jan Erik Samdal Straume DATO Radonrådgivning for Lientunet omsorgsbolig Generelt Sweco Norge

Detaljer

Strategi. Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge

Strategi. Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge Strategi Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge Strategi Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge Innholdsfortegnelse 1. Innledning 7 1.1 Radon som nasjonal utfordring 7 1.2 Strategisk

Detaljer

Nasjonalt regelverk om radon

Nasjonalt regelverk om radon Nasjonalt regelverk om radon v/juridisk fagdirektør Mette Seyersted, Statens strålevern Ullensvang, 25.04.2012 Hvorfor en samlet fremstilling av regelverket om radon? Dagens regelverk om radon er fragmentert

Detaljer

Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart.

Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart. Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart. Mark Smethurst 1, Bjørn Frengstad 1, Anne Liv Rudjord 2 og Ingvild Finne 2 1 Norges geologiske undersøkelse, 2

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system GRUNN NORTETT Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

Radon: Skadelig eller ikke?

Radon: Skadelig eller ikke? Aktuelt // RADON Radon: Skadelig eller ikke? 300 personer dør hvert år av radon. Hvis vi skal tro Staten strålevern. Men tallene er kun en sikkerhetsanalyse basert på statistikk. Flere mener tallene er

Detaljer

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling Problemstilling og Påstander Sakens historie og mulig utfall Ny ungdomskole i en bydel med stor befolkningsvekst Situasjon nå - 2015 Hva blir 2020? Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole

Detaljer

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Infrastruktur Uponor Radon System for industri nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Radon System for industri Vi tar helse-trussel på alvor Norge har meget høy konsentrasjon av radongass

Detaljer

Sikring mot radon i nybygg

Sikring mot radon i nybygg Sikring mot radon i nybygg Bransjetreff 01.02.2017, Norsk Radonforening Marius Kvalvik, Siv.Ing/Forsker SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Litt om SINTEF og SINTEF Byggforsk SINTEF er et av Skandinavias

Detaljer

Alt som gjelder kampanjer. Og litt til.

Alt som gjelder kampanjer. Og litt til. Alt som gjelder kampanjer. Og litt til. Det må foreligge bekreftet kjøreskjema fra nærmeste avdelingsleder for å oppnå disse rabatter. Kontakt oss for å få tilsendt skjemaet. Vi håper dette gir deg sterke

Detaljer

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017 KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017 Sentralbord PPT tlf. 51507401 Felles mail PPT: oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no Virksomhetsleder Bjørg T. Klokk, tlf. 51508777/90655882, bjorg.klokk@stavanger.kommune.no

Detaljer

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2017

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2017 KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2017 Sentralbord PPT tlf. 51507401 Felles mail PPT: oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no Virksomhetsleder Bjørg T. Klokk, tlf. 51508777/90655882, bjorg.klokk@stavanger.kommune.no

Detaljer

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE Høsten 2017

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE Høsten 2017 KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE Høsten 2017 Sentralbord PPT tlf. 51507401 Felles mail PPT: oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no Virksomhetsleder Bjørg T. Klokk, tlf. 51508777/90655882, bjorg.klokk@stavanger.kommune.no

Detaljer

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017 KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017 Sentralbord PPT tlf. 51507401 Felles mail PPT: oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no Virksomhetsleder Bjørg T. Klokk, tlf. 51508777/90655882, bjorg.klokk@stavanger.kommune.no

Detaljer

1 Radonkart Vindkart Ras/skred Stormflo Omsynssone kart... 17

1 Radonkart Vindkart Ras/skred Stormflo Omsynssone kart... 17 Oppdragsgiver: Øygarden kommune Oppdrag: 523241 Digitale tenester i samband med revisjon av kommuneplan Del: Dato: 2010-11-02 Skrevet av: Trygve Andresen Kvalitetskontroll: Øyvind Sundfjord ROS TEMAKART

Detaljer

Alt som gjelder kampanjer. Og litt til.

Alt som gjelder kampanjer. Og litt til. Alt som gjelder kampanjer. Og litt til. NYTT ÅR, NYE MULIGHETER! Ta en titt på våre spennende tilbud! Vi håper dette gir deg sterke argumenter til kjøp av ny BMW, Volvo og Ford. Kampanjeperiode frem til

Detaljer

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling Påstander Sakens historie og mulig utfall Ny ungdomsskole i en bydel med stor befolkningsvekst Situasjon nå - 2015 Hva blir 2020? Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og

Detaljer

MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I BOLIGER. Strålevernforskriften 4 bokstav t

MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I BOLIGER. Strålevernforskriften 4 bokstav t 2013 MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I BOLIGER Strålevernforskriften 4 bokstav t Måleprosedyre for radon i boliger 2013 Fastsatt av Statens strålevern 22.11.2013 4 INNHOLD Innhold... 5 1. Innledning... 6 2. Formål...

Detaljer

Radonsikring av bygg

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg Weber Radonsystem En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt,

Detaljer

Radon News: Implementering av radonstrategien + regulering av radon og helsevern i Norge

Radon News: Implementering av radonstrategien + regulering av radon og helsevern i Norge Radon News: Implementering av radonstrategien + regulering av radon og helsevern i Norge Hans Haavind og Will Standring FHM Miljø og helsedagene: Årskonferanse i Drammen 26. april 2010 Oversikt Del 1 Om

Detaljer

Radon i arealplanlegging.

Radon i arealplanlegging. Radon i arealplanlegging. Mulige forekomster, mulige virkninger, mulig faregrad i Møre og Romsdal m.m FAGDAG OM TEMADATA I MØRE OG ROMSDAL Molde, 5.3.2013 Radioaktivitet En radioaktiv kilde består av atomer

Detaljer

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør radonsystemet Komplett radonsperre system Grunn Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør Nortett Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperrene med tilbehør

Detaljer

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg 26-11-2015.indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM Om radon Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt

Detaljer

PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS

PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS VELKOMMEN TIL FESTUKE I STAVANGER KULTURSKOLE 16. 24. MARS 2012 FESTUKA 2012 består i år av rundt 60 små og store arrangementer, hvor elever i alle aldre skal opptre i

Detaljer

Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune

Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Bodø kommune v/frid Lie Strømseth og BK Eiendommer KF v/odd Erik Svensen

Detaljer

Radoneksponering i Askøy kommune: - evaluering av målinger gjennomført vinteren 2009-10

Radoneksponering i Askøy kommune: - evaluering av målinger gjennomført vinteren 2009-10 Radoneksponering i Askøy kommune: - evaluering av målinger gjennomført vinteren 2009-10 Avdeling for miljørettet helsevern Askøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. SAMMENDRAG:... 4 2. INNLEDNING...

Detaljer

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS 1 Kjære kunde! Friske hus gir Friske mennesker! Velkommen til vårt nye Trygghetsmagasin Vi i Radon Norge blir

Detaljer

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NEI-NO--729 NO9600046 Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NO9600046 Strålevern HEFTE '- Cfe0 3 Referanse: Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø. Strålevern, hefte

Detaljer

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus System Platon RadonStop 400 5:220 April 2005 Radon- og fuktsperre for gulv og grunn Tørre og sunne hus Radon Stop Sikker og effektiv radonbeskyttelse! Radon og helsefare Helsefare tilknyttet radon har

Detaljer

Radonsikring av bygg

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg Weber Radonsystem En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

VÅRKAMPANJE. DENNE UKEN: Store avslag nye og brukte biler. SPAR inntil. Begrenset antall

VÅRKAMPANJE. DENNE UKEN: Store avslag nye og brukte biler. SPAR inntil. Begrenset antall ANNONSEBILAG VÅRKAMPANJE DENNE UKEN: Store avslag nye og brukte biler Langåpent: Tirs- ons- torsdag til kl. 19:00 Fredag til 16:30 og lørdag til 14:00 Begrenset antall SPAR inntil KR 99 900,- kampanjetilbud

Detaljer

\jauo>kjk~-> RADON I BOLIGER HELSERISIKO MALINGER MOTTILTAK STATENS INSTITUTT FO* v. *r v*.

\jauo>kjk~-> RADON I BOLIGER HELSERISIKO MALINGER MOTTILTAK STATENS INSTITUTT FO* v. *r v*. \jauo>kjk~-> RADON I BOLIGER HELSERISIKO MALINGER MOTTILTAK STATENS INSTITUTT FO* v. *r v*. Hva er radon? Overalt i naturen finner vi små mengder radioaktive stoffer som har en naturlig opprinrtelse. Etl

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Telemark 25. og 26. November 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder INNHOLD I - MOMENTLISTA Bakgrunn

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Oppbevar brukermanualen for senere referanse. Ta også vare på kvitteringen / fakturaen fra din leverandør da denne gjelder som garantiseddel.

Oppbevar brukermanualen for senere referanse. Ta også vare på kvitteringen / fakturaen fra din leverandør da denne gjelder som garantiseddel. Brukermanual I. Generelt Ramon 2.2 radonmåler leveres med strømforsyning og brukermanual. Før du tar radonmåleren i bruk, vennligst les brukermanualen nøye. Oppbevar brukermanualen for senere referanse.

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014 FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder HVOR STÅR VI I DAG?

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Bård Olsen Stavanger 5. april 2011 Fylkesmannen i Rogaland Oversikt Radonkilder Radon og helse Strålevernets anbefalinger for radon (2009) Måling og tiltak

Detaljer

Bygg en sporfilmdetektor

Bygg en sporfilmdetektor Bygg en sporfilmdetektor En elevøvelse om radon Hvordan detektoren virker Detektoren består av en sporfilm plassert i bunnen av et plastbeger. Åpningen på begeret dekkes med plastfolie for å hindre radondøtre,

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. marts 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

A)De tre første punktene går på strukturen i forskriften og valg av modell.

A)De tre første punktene går på strukturen i forskriften og valg av modell. 1 Her er de hovedmomentene jeg vil komme innom. A)De tre første punktene går på strukturen i forskriften og valg av modell. Teknisk forskrift er i dag i stor grad en funksjonsbasert forskrift. Dette videreføres,

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/644 Arkivsaksnr: 2010/7130-34 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/644 - Kulturhuset, Husbyjordet - dispensasjon fra byggteknisk

Detaljer

Vinterkampanje desember 2015

Vinterkampanje desember 2015 Vinterkampanje desember 2015 Vinterkampanje fra 7. - 30. desember med spesielt gode tilbud på ny Audi! Hamax Auto AS www.audiforhandlere.no/hamax-auto-as/ Vinterkampanje fra 7. - 30. desember med spesielt

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Sika Norge AS. Sika Norge er: Sertifisert i hht. ISO 9001-2000 (produksjon) og ISO 14001 (miljø) Medlem i Materialretur og STARTBANK Medlem i NOBB

Sika Norge AS. Sika Norge er: Sertifisert i hht. ISO 9001-2000 (produksjon) og ISO 14001 (miljø) Medlem i Materialretur og STARTBANK Medlem i NOBB Sika Radon Program Sika Norge AS Denne brosjyren gir deg en god oversikt over radon beskyttende produkter fra Sika Norge. Dersom du ønsker mer informasjon om et fagområde eller et produkt, ber vi deg ta

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Radonmannen AS 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 13-5. Radon. TEK 10 til TEK 17 13-5. Radon Høringssvar fra Radonmannen AS Radonmannen AS gir med dette sitt innspill

Detaljer

Strategi for å redusere radoneksponering i Norge. Arbeidsgruppen for samordnet innsats mot radon

Strategi for å redusere radoneksponering i Norge. Arbeidsgruppen for samordnet innsats mot radon Strategi for å redusere radoneksponering i Norge Arbeidsgruppen for samordnet innsats mot radon 1 DEL I: STRATEGI SAMMENDRAG 1. Introduksjon... 9 1.1. Hva er radon?... 9 1.2. Radon og helserisiko... 9

Detaljer