RADONSTOP RADONSTOP P

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RADONSTOP RADONSTOP P"

Transkript

1 Bitumenpolymermembran for RADONSPERRER nr. 026/LCF/MAT/00 nr. 151/LCF/MAT/00

2 nr. 026/LCF/MAT/00 nr. 151/LCF/MAT/00 RA RADON-PROBLEMET Mennesker har alltid vært og vil alltid utsettes for ionisert stråling fra atmosfæren som omgir dem. Kildene for naturlig stråling kan deles opp i tre grupper ut fra hvor de kommer fra: 1) kosmisk stråling fra solen eller interstellare rom. 2) kosmiske radionuklider som oppstår når kosmisk stråling treffer atomene i atmosfæren. 3) primære radionuklider fra berggrunnen. Nedbrytingen av den siste typen danner radioaktive elementer, som i sin tur nedbrytes. De har en svært kort halveringstid (T/2). De primære radioaktive elementene er: uran-238 ( 238 U), uran-235 ( 235 U) og thorium-232 ( 232 Th). Disse elementene kan dermed anses som opphavet til en rekke naturlig radioaktive stoffer. Nedbrytingen av de primære radioaktive elementene frigjør den radioaktive isotopen RADON på denne måten: 238 U 222 Rn 235 U 219 Rn 232 Th 220 Rn 219 Rn har svært kort levetid ettersom halv eringstiden (T/2) er på bare 4 sekunder. Det samme gjelder 220 Rn, som har en halveringstid (T/2) på bare 55,6 sekunder. Disse to radioaktive isotopene anses som de minst farlige. Det stiller seg annerledes for 222 Rn, som har en halveringstid på 3,82 dager. 222 Rn er en inert, enatomisk edelgass uten farge, lukt eller smak, som sprer seg både i luft og vann. I seg selv har ikke 222Rn særlig betydning for helsen ettersom edelgasser ikke inngår kjemiske forbindelser og ikke er løselige. Det betyr at den kan pustes ut på samme måte som den pustes inn. Produktene som oppstår når 222 Rn brytes ned, er derimot svært helsefarlige. Hver 3,82 dag halveres nemlig 222 Rn-konsentrasjonen, og dette frigjør såkalte radondøtre, som også er radioaktive. Ettersom dette er faste partikler, inngår de forbindelser med atmosfærisk støv som finnes overalt. Dette betyr at de også kommer inn luftveiene når vi puster, og bestråler hele åndedrettssystemet. Disse stoffene fremkaller lungekreft og andre alvorlige sykdommer. Nedbrytingen av 222 Rn (T/2 = 3,82 dager) skjer i to faser: a) Den første fasen danner bly-210 ( 210 Pb) med T/2 = 22 år. Denne forbindelsen anses som den farligste fordi den bombarderer åndedrettssystemet med alfa-, beta- og gammastråler. b) Den andre fasen danner derimot bly-206 ( 206 Pb), som i seg selv er stabil. Denne fasen anses som lite farlig. DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE TIL RADON Atomnummer 86 Atomvekt 222 Farge Tetthet ved 1 bar og 0 C Oppløselighet i vann, 1 ATM og 20 C Fargeløs 9,73 g/l 230 cm3/kg Kokepunkt ved 1 atm 62 C Nedbrytingstype Energi Halveringstid (T/2) RADON I BOLIGER Alfastråling 5,5 MeV 3,82 dager Radon og nedbrytingsproduktene kan trenge inn i boliger gjennom luften. I de flest tilfeller fortynnes gassen slik at den ikke utgjør en stor fare.

3 DONSPER Radonets to nedbrytingsfaser: THOR 230 RADON RADON BLY 214 POLONIUM 214 VISMUT 210 BLY 206 T/2 = ÅR T/2 = ÅR T/2 = ÅR T/2 = 3,82 DAGER T/2 = 3 MINUTTER T/2 = 27 MINUTTER BETA- og GAMMA-stråling T/2 = 20 MINUTTER BETA- og GAMMA-stråling T/2 = 165 MIKROSEKUNDER T/2 = 22 ÅR BETA-stråling T/2 = 5 DAGER BETA-stråling T/2 = 138 DAGER URAN 238 RADIUM 226 POLONIUM 218 VISMUT 214 BLY 210 POLONIUM 210 SLIK TRENGER RADON INN I BOLIGEN VANN SPREKKER RØR OG AVLØP PORØSE MASSER LUFT Konsentrasjonen av nedbrytingsproduktene fra RADON i atmosfæren 1 10m fra bakken er 1 10 Bq/m 3. (Bq = Becquerel = antall nedbrytinger per sekund). I lukkede omgivelser kan derimot konsentrasjonen være flere hundre Bq/m 3, og i enkelte tilfeller tusenvis. Radonproblemet har blitt mye større og alvorligere i lukkede omgivelser som følge av EUs energidirektiv. Konstruksjonsmaterialer er en annen årsak til at radon trenger inn i boliger. Radon kan også finne veien via vannet som brukes i husholdningen, selv om dette skjer i mindre grad. STEIN OG JORD FASTE KONTRUKSJONS- MATERIALER

4 RER Bitumenpolymermembran for RADONSPERRER Den viktigste kilden til forurensing av boliger er byggegrunnen. Radon kan trenge inn gjennom sprekker, rør, fuger eller direkte gjennom gulvet. LØSNINGENE PÅ RADON-PROBLEMET AVTREKK Italiana Membrane, som alltid har vært opptatt av problemer knyttet til miljøet og dagliglivet, har utviklet de vanntette membranene RADONSTOP og nettopp for å løse radonproblemet. Etter grundige studier og tester har membranene RADONSTOP og oppnådd et som bekrefter at de virker som RADONSPERRER. LØSMASSER RADONSTOP ELDRE BYGNINGER RADONSTOP VENTILERING Dette er naturlig nok de vanskeligste tilfellene, og løsningen må ta utgangspunkt i en nøye vurdering av den faktiske situasjonen. Man må derfor: påvise radonmengden som finnes i boligen med egne måleinstrumenter over lengre tid, særlig om vinteren når utskiftningen av inneluften er kraftig redusert. finne ut hvordan radon trenger inn i boligen, f.eks. sprekker, hull i forbindelse med rørsystemer, eventuelle løsmasser osv. Deretter må man stenge alle punktene hvor radon kan strømme inn. I de mest alvorlige tilfellene må man dessuten sørge for å lufte ut kjellere, underetasjer og første etasje ved hjelp av avtrekkssystemer. Hvis det finnes løsmasser under bygningen, må man tvinge radonet ut ved hjelp av egne rør eller eventuelle dreneringssystemer langs hele huset. Hvis bygningen skal pusses opp, kan man sikre den mot radon med noen ekstra grep. Du kan f.eks. lage en RADONSPERRE ved å legge et dobbelt lag RADONSTOP 4 mm (1. lag) og 4 mm

5 Bitumenpolymermembran for RADONSPERRER (2. lag) på magerbetongen under undeetasjen. De klebes mot underlaget og hverandre (det andre laget forskyves 50 cm i forhold til det første) og den vertikale kanten skal ligge minst 20 cm over høyden til den neste gulvflaten. NYE BOLIGER I nye boliger er oppgaven mye enklere og mindre arbeidskrevende fordi radonbeskyttelsen nesten alltid sammenfaller med behovet for å løse problemer knyttet til fuktighet. I disse tilfellene legger man et lag RADONSTOP i tillegg til lagene som kreves for å sikre boligen mot fuktighet fra grunnen. PRODUKTENE RADONSTOP og er prefabrikkerte membraner av destillert bitumen. Den spesielle forbindelsen og blandingsgraden gir dem perfekt metning. RADONSTOP er armert med en tynn aluminiumsplate og forsterket glassfiber som ikke kan brytes ned, og utgjør praktisk talt en ABSOLUTT SPERRE mot radon. BRUK RADONSTOP-membranene brukes som RADONSPERRE både horisontalt og vertikalt i kontakt med bakken (f.eks. under gulv i lokaler under bakkenivå og vertikale grunnmurer) og sammen med andre vanntette lag som legges for å beskytte bygninger mot fuktighet fra grunnen. er armert med ikke-vevd stoff av uavbrutt, spunbond polyestertråd, og utgjør en GOD SPERRE mot radon. Aktuell ny TEK Teknisk forskrift tredd i kraft html# Radon 1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. 2) Følgende skal minst være oppfylt: a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3. 3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredstille kravet i første ledd. Undersøkelser har vist at så mange som 5 av 10 radonsperrer legges feil. Feil ved legging av radonsperrer fører ofte til forhøyet radonkonsentrasjon i bygningen. Det eksisterer i dag ikke en offentlig godkjenning eller autorisasjon for selskaper som utfører slikt arbeid. Norsk Radonforening anbefaler godkjente radonkurs for alle bedrifter som berøres av den nye tekniske forskriften. Bibliografi: La Campagna di rilevamento del gas RADON nella Provincia di Pordenone - Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia - Direzione Regionale Protezione Civile e USL 11 Pordenonese - Servizio di Fisica Sanitaria - Serie n 1 - Problemi della radioattività-vol. II

6 Sertifikat CSI n 026/LCF/MAT/00 Sertifikat CSI n 151/LCF/MAT/00 Polymer-bitumen membraner for gjennomføring av AntiRadon Barriere EGENSKAPER PRØVINGS- ENHET RESULTATER KONTROLL METODE GRENSE RADONSTOP Referansestandarder / / EN EN EN EN13969 / Type av tilsetningstoff / / BPE (SBS) BPP (APP) / Armeringstype / / Glassfibermatte og alu.folie Polyester / Overflate / / Sand Sand / Underside / / PE-film PE-film / Bruksområder / / SS-F SS-SF-SP-F / Påføringsmetode / / Flamme / varmluft Flamme / varmluft / Synlige defekter EN / Overstiger Overstiger / Rullelengde EN m 10-1% 10-1% / Bredde EN m 1-1% 1-1% / Jevnhet EN Overstiger Overstiger / Tykkelse EN mm ,2 mm Aldringsstyrke EN Overstiger Overstiger / Aldringstest EN 1296+EN Overstiger Overstiger / Brannklasse EN F roof F roof / Reaksjon på brann EN EUROCLASS F EUROCLASS F / Skjærstyrke i skjøt - Langsgående EN N/50 mm % - Tversgående % Strekkstyrke - Maksimal styrke langsgående side N/50 mm % - Maksimal styrke tversgående side EN N/50 mm % - Langsgående forlengelse % 3(-2 pp) pp - Tversgående forlengelse % 3(-2 pp) pp Punktering ved slag EN mm NPD 1000 / Punktering, statisk last EN kg NPD 15 / Rivestyrke ved spikerriv - Langsående EN N % - Tversgående % Dimensjonsstabilitet EN % NPD < 0,5% / Fleksibilitet v/lav temperatur EN 1109 C / Krypemotstand v/høy temperatur EN 1110 C / Varmestyrke etter kunstig aldring EN 1296+EN 1110 C C Permeabilitet for vanndamp EN µ = % µ = / Permeabilitet for radon / < 0,1 cm 3 /m 2 x24hxatm < 30 cm 3 /m 2 x24hxatm En absolutt barriere En god barriere / TILTENKT BRUK I HENHOLD TIL CE F - Fundamenter EN SP - Under sterk beskyttelse EN SF - Lag av finer EN SS - Substrat EN Data som vises her er en gjennomsnittsreferanse til dagens produksjon og kan endres når som helst - uten varsel. Informasjonen er fra erfaringer om bruk av produkter, vi påtar oss ikke ansvar for resultatet, grunnet sannsynligheten for intervensjon av faktorer som oppstår under utførelsen av arbeidet. Kjøperen er pålagt å etablere under eget ansvar for produktets kvalifikasjon til formål. REV. 01/11 - europrint.it / Taknett AS Svelvikveien Drammen Tlf: socio del GBC Italia

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 Produktoversikt og leggeveiledning Usynlig og luktfri radioaktiv gass Radon finnes nesten overalt; i grunnen, luften og vannet. Den er usynlig, luktfri og helsefarlig.

Detaljer

Radon Temaveiledning

Radon Temaveiledning Melding HO-3/2001 juni 2001 Radon Temaveiledning Forord 1 Formålet med veiledningen 2 Regelverket 3 Saksbehandling og kontroll 4 Stråling og helserisiko 5 Radonkilder og radonkartlegging TEK 6 Tiltak i

Detaljer

Vurdering av radonegenskaper - FL 2000

Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Foam-King Norge AS Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 2014-07-02 Oppdragsnr.: 5143447 Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Revisjon: 00 00 2014-07-02 Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Daan Boonstra

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

RADON Forelesning i fag STE6230 VVS- og energiteknikk Integrert Bygningsteknologi - HIN Bjørn R. Sørensen Hva er radon? Radon er en radioaktiv edelgass som dannes ved radioaktiv nedbrytning av uran og

Detaljer

Icopal Radonsystemer April 2013

Icopal Radonsystemer April 2013 Icopal Radonsystemer April 2013 -sikker i grunnen 2 Radon er problemet ICOPAL Radonsystemer - sikker i grunnen Usynlig og luktfri radioaktiv gass Den finnes nesten overalt, i grunnen, luften og vannet.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Bygningstekniske konsekvenser

Bygningstekniske konsekvenser Nye radonkrav i TEK10 Bygningstekniske konsekvenser Jonas Holme, Knut Noreng og Bjørn Petter Jelle 1 Radon Radon Radioaktiv edelgass som gir α- stråling Halveringstid 38 3,8 dager Dannes kontinuerlig fra

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS 1 Kjære kunde! Friske hus gir Friske mennesker! Velkommen til vårt nye Trygghetsmagasin Vi i Radon Norge blir

Detaljer

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei 9-23 0765 Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no Fax

Detaljer

Ulike måter å måle radon på

Ulike måter å måle radon på Radonmåling og,ltak Ulike måter å måle radon på Utvalgsmåling forundersøkelser min 20% Måling med sporfilm Kortidsmåling med sporfilm min. 14 dg kun indikasjon Langtidsmåling med sporfilm min 2-3 mnd Anbefalt

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Alunskiferkart. for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven

Alunskiferkart. for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven Alunskiferkart for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven Alunskifer og radon Alunskifer er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Den finnes i Akershus,

Detaljer

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Kort omtale av programmet På VilVite går vi gjennom ulike typer stråling med elevene, starter med bakgrunnsstråling, stålingsdoser

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2014

Nasjonalt Fuktseminar 2014 Nasjonalt Fuktseminar 2014 Radonsikring Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Fukt og radonsikring Generelt om radon Regelverk

Detaljer

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Bård Olsen Stavanger 5. april 2011 Fylkesmannen i Rogaland Oversikt Radonkilder Radon og helse Strålevernets anbefalinger for radon (2009) Måling og tiltak

Detaljer

Temahefte Brannalarmanlegg

Temahefte Brannalarmanlegg Temahefte Brannalarmanlegg Carsten S. Due Hvordan de fungerer Hvordan velge riktig detektor Hvordan unngå blindalarmer Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med Honeywell

Detaljer

Radon regelverk og anbefalinger

Radon regelverk og anbefalinger Radon regelverk og anbefalinger Ingvild Engen Finne, seniorrådgiver, Statens strålevern Oslo, 24.3.2015 www.nrpa.no Kort om Statens strålevern Rolle Landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet.

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon

Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon Will Standring NGU Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi - 3. februar 2010, Trondheim Innhold Radon og helseeffekter 2009: Et veiskille i norsk

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

HO 1/2009. Hus og helse

HO 1/2009. Hus og helse HO 1/2009 Hus og helse Hus og helse Hus og helse Hus og helse Emneord: Helse, inneklima, fukt, ventilasjon, byggematerialer, bygningsutforming, FDVU ISSN 0802 9598 ISBN 978-82-536-1046-7 Fagredaktør: Knut

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

LRA. Lavradioaktive avleiringer (LRA) Et temahefte utgitt av Oljeindustriens Landsforening

LRA. Lavradioaktive avleiringer (LRA) Et temahefte utgitt av Oljeindustriens Landsforening LRA Et temahefte utgitt av Oljeindustriens Landsforening LRA i olje- og gassindustrien Lavradioaktive avleiringer (LRA) Oljeproduserende land rundt Nordsjøen genererer årlig omkring 200 tonn fast spesialavfall

Detaljer

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NEI-NO--729 NO9600046 Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NO9600046 Strålevern HEFTE '- Cfe0 3 Referanse: Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø. Strålevern, hefte

Detaljer