Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter."

Transkript

1 Leca Ringur

2 LECA RINGMUR Leca Ringur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennoprøvde produkter. i Det er to forskjellige varianter av ringursløsningen. Til venstre: Leca Ringurløsning ed løs Leca isolasjon. Denne bygger 70 c i høyden. Til høyre: Leca Ringurløsning ed EPS-isolasjon. Denne bygger 56 c i høyden. Leca Ringursblokk - Utvendig hjørne Leca Ringursblokk Weber Grå Sleing Isola Svilleebran el. tilsvarende Leca Laftestriel 90 Leca Ringursblokk - Innvendig hjørne Leca Ringursblokk Leca Ringursblokk - Utvendig hjørne Fiberduk Drenerende asser Weber Grå Sleing Evt. arkisolasjon Leca Isoblokk 25 c Leca Isoblokk 25 c Tilpasningsblokk Leca U-blokkarering og Weber B20 Leca Såleblokk 33 c EPS-gulvisolasjon Leca Såleblokk 33 c Leca Isoblokk 25 c hjørneblokk Leca Iso Drenerende asser Leca Ringur er den perfekte løsningen for kjellerløse hus. Det nye systeet er basert på det beste ved Leca Isoblokk, og ed noen sarte, nyutviklede spesialprodukter tilbyr vi nå et koplett ringursyste til en konkurransedyktig pris. Leca Ringur er enkel å sette opp og gir rasjonell fredrift på byggeplassen Det nye ringursysteet er enkelt bygget opp, og tilsvarende enkelt å forstå. Ferdige blokker for innvendige og utvendige hjørner gir et svært fleksibelt syste so er lett å tilpasse, også der arbeidsforholdene er kronglete. Tilbakeeldinger fra byggestre so har testet løsningen er eget positive, spesielt trekker de fre systeets fleksibilitet og at det er enkelt å få rett ringur, både i høyde og retning. En oderne og trygg ringurløsning tilpasset nye byggeforskrifter Rasjonell fredrift på byggeplass Trygt og tilpasningsvennlig Solid og varig løsning for boligbygg Miniert kuldebrobidrag Motstandsdyktig ot sopp, råte og skadedyr Ideell løsning for kravene til lufttetthet i teknisk forskrift av 2010 En stor fordel ed Leca Ringur er at du får alle varer på én leveranse. Det betyr enklere logistikk og bedre oversikt på byggeplassen bedre effektivitet, rett og slett. Vareisolasjon og lastbærer i ett produkt Betongbil trengs kun til gulvstøp Selvbyggervennlig Brannsikker Fuktsikker løsning Syste Leca Ringur Leca Ringursblokk er en spesialutgave av Leca Isoblokk til bruk på ringurer. Utgangspunktet er odifikasjon av den velkjente Leca Isoblokk 25 c. Systeet har gode isolasjonsegenskaper og alle de andre fordelene so Leca produkter har. Leca gir sunne hus Murprodukter er otstandsdyktige ot fukt, sopp, råte og skadedyr, og gir sunne hus ed et godt inneklia. Leca Ringur avgir ingen skadelige gasser og er et trygt byggeateriale. Produksjonsprosessen er i tråd ed strenge iljøkrav. Isolasjonen i blokken består av polyuretansku produsert uten osonnedbrytende stoffer. Polyuretansku er et ateriale so er svært ye i bruk i safunnet og finnes i alt fra adrassene i sengen din til dashbordet på bilen din. Leca blokker inneholder ingen stoffer på yndighetenes prioritetsliste eller OBS-liste. Minialt vedlikehold Levetidskostnader er vesentlige i byggets totalregnskap. Leca er et robust ateriale so nesten ikke krever vedlikehold, og er otstandsdyktig ot både råte, sopp og skadedyr. Slike egenskaper er selvfølgelig vesentlige for byggets levetid, driftskostnader og totaløkonoi. Med riktig overflatebehandling opererer vi ed vedlikeholdsintervall på ca 20 år. Alle Leca blokker er svært gode pussbærere. Enkle konstruksjoner Byggeri ed Leca Ringur handler o enkle konstruksjoner og trygg utførelse. Produktet er lett å tilpasse og enkelt å ure. Leca Ringur gir lastbæring og vareisolasjon i ett og sae produkt. Takket være syetrisk tverrsnitt, kan last føres ned på begge vanger. Praktisk og fleksibelt En av de største fordelene ed alle Lecablokker, er fleksibiliteten. De fleste aterialer og løsninger kan brukes der du har god plass. Med Leca koer du også til der det er trangt, kronglete og overfylt, og der det er eksisterende bygningsasse. Derfor er Leca et ateriale tilpasset virkelighetens verden. Leca Ringursblokk veier kun ca 18 kg, og er lett å håndtere. I tillegg får du en ringur so er otstandsdyktig ot ekaniske påkjenninger. Solid leverandør Leca blokker har er enn 50 års historie i Norge, Leca Isoblokk er enn 30 år. Produktene gjennogår stadige produktforbedringer, noe den nye Ringuren er et bevis på. Alle våre produksjonssteder kontrolleres av Kontrollrådet. 2 Leca Ringur Leca Ringur 3

3 LECA RINGMUR Koponenter Leca Ringursyste er et enkelt byggekonsept ed få koponenter so er enkle å sette saen. Flertallet av koponentene er allerede kjente eleenter i Lecas blokkløsninger. Så enkelt og raskt er det er å sette opp en Leca Ringur. Leca Ringursblokk Utvendig hjørne Innvendig hjørne 1. Fundaent av Leca Såleblokk 33 c. Såleblokkene settes ut i jordfuktig betong etter byggetegning og kounens erker. Begynn ed hjørnene og kontroller deretter vinklene ved å åle diagonalene. Det er viktig å kontrollere høyden på såleblokkene slik at ringurens topp blir i vater og får riktig høyde. 2. Arering og støping av Såleblokk. U-blokk areringen legges ned i såleblokkens spor. Skjøter overlappes ed inst 30 c. Sporet i såleblokken fylles deretter ed Weber B20 Tørrbetong. Pass på at U-blokkareringen ohylles av betong. Leca Isoblokk 25 c Leca Isoblokk 25 c Tilpasningsblokk Leca Isoblokk 25 c hjørneblokk Arering Leca Fugearering brukes til arering av horisontalfugen ello Leca Ringursblokk og underliggende skift av Leca Isoblokk 25 c. Ved skjøting av areringen skal overlapp være inst 30 c. Leca Såleblokk 33 c Leca U-blokk arering brukes til arering av Leca Såleblokk. Ved skjøting av areringen skal overlapp være inst 30 c. 3. Første skift ed Leca Isoblokk 25 c. Legg ut ørtelstriper av Weber.ix M5 Murørtel på hver side av såleblokken. Mørtelfugen skal bli ca 10 høy når blokkene er plassert. Plasser Isoblokken over såleblokken. Kontroller høyden ens du urer ed uresnor el.l. 4. Hjørner i første skift. I utvendige og innvendige hjørner i første skift benyttes det Leca Isoblokk hjørne 25 c. Leca Fugearering Leca U-blokkarering Leca Laftestriel Laftestrielen legges ello ørtelstrengene i horisontalfugen. Til Leca Ringur benyttes 90 Leca Laftestriel ed plastovertrekk. 5. I andre og siste skift benyttes Leca Ringursblokk. Legg ut ørtelstriper av Weber.ix M5 Murørtel på hver av Isoblokkens vanger. Deretter plasseres Laftestriel 90 ello ørtelstripene over isolasjonssjiktet. I dette skiftet å du også legge Leca Fugearering ned i hver ørtelstripe. Når areringen er lagt i plasserer du Ringursblokkene på ørtelen. Husk at den siden ed laveste vange skal vende ot det so senere blir boligens gulv. 6. I øverste skift ved hjørner benyttes det spesielle hjørneblokker. Leca Ringursblokk 25 c innvendig og utvendig hjørne er tilpasset urverket og ures enkelt på plass ed urørtel. 4 Leca Ringur Leca Ringur 5

4 LECA RINGMUR 7. Kontroller arbeidet. Under uringen er det viktig å kontrollere at høydene er korrekte. 8. Utbedring før overflatebehandling. Eventuelle sår, skader eller dårlig fylte fuger skal utbedres ed Weber.ix M5 Murørtel før overflatebehandling. 13. Ringuren er nå klar for oppbygning av gulv. 14. Ringurens indre vange vil fungere so anleggsflate for gulvstøpen og forenkler avslutning av diffusjons- eller radonsperre. 9. Overflatebehandling ed Weber Grå Sleing. For å oppnå ønsket lufttetthet og effektiv vannavvisning pusses uren utvendig ed Weber Grå eller Hvit Sleing. Mørtelen trekkes på ed stålbrett og kostes ed fuktig gresskost til ønsket struktur. Det skal benyttes to lag. Husk også å poretette øvre vange på Leca blokken. 10. Isolasjon, drenering og fuktsikring ed løs Leca. Løs Leca blir levert ed bil og blåses raskt på plass inn i ringuren. 15. Når diffusjonssperre/radonsperre, areringsstoler og areringsjern er på plass kan gulvet støpes. Med eller uten gulvvare. 16. Fiks ferdig ringur ed sleet overflate og støpt gulv. Enkelt og trygt. i i Under planleggingen av bygget er det viktig å beregne hvor stort forbruk an vil få av de forskjellige blokkene, arering, laftestriel og ørtel. Vi har satt opp en forbrukstabell bak i denne brosjyren so vil hjelpe deg langt på vei ed dette. Det er også viktig å telle opp antall hjørner på bygget, og å skille på utvendige og innvendige hjørner, da disse hjørneblokkene kappes på fabrikk. Det er viktig å ta hensyn til lastene fra overbygget og hvordan disse lander på ringuren. Leca Ringursblokk har en god kapasitet for jevnt fordelte laster og for indre punktlaster. Derso an har noen punktlaster av betydelig størrelse å disse løses særskilt. Se tabell 5 og 6 for ringurens kapasiteter. 11. Det er ikke nødvendig å benytte løs Leca so isolasjon og drenslag, en fredriften er raskere og tilpasning rundt rør og oppstikk blir enklere. Gulvet kan også bygges opp tradisjonelt ed drenerende asser og arkisolasjon. 12. Løs Leca-laget avrettes i høyde ed indre vange på ringuren. 6 Leca Ringur Leca Ringur 7

5 PROSJEKTERING OG PLANLEGGING Prosjektering og planlegging Når du benytter Leca Ringur står du selvfølgelig fritt til å velge isolasjonstype under gulv, og utenfor ringuren so arkisolasjon derso dette er påkrevd. Snittegningene under viser to alternativer hvor det benyttes både EPS isolasjon og løs Leca. Nødvendig isolasjonsengde avhenger av hvilket underlag det bygges på og forskriftens krav til U-verdi. Tabell 3 og 4 angir nødvendig isolasjon for frostsikring og gulvisolasjon. Leca Ringur er et eget enkelt og stabilt syste. Når du skal bygge en ringur er det viktig å vite hvordan grunnforholdene er der du skal bygge. Hvis du er usikker på hvordan grunnforholdene er i ditt oråde kan du rådføre deg ed lokal bygningsyndighet. Under planleggingen av bygget er det viktig å beregne hvor stort forbruk an vil få av de forskjellige blokkene, arering, laftestriel og ørtel. Vi har satt opp en forbrukstabell bak i denne brosjyren so vil hjelpe deg langt på vei ed dette. Det er også viktig å telle opp antall hjørner på bygget, og å skille på utvendige og innvendige hjørner, da disse hjørneblokkene kappes på fabrikk. Det er viktig å ta hensyn til lastene fra overbygget og hvordan disse lander på ringuren. Leca Ringursblokk har en god kapasitet for jevnt fordelte laster og for indre punktlaster. Derso an har noen punktlaster av betydelig størrelse å disse løses særskilt. Vi har satt opp en tabell over kapasiteten til Ringursblokken bak i brosjyren. Byggegrunn og fundaent På god byggegrunn so kopriert sprengsteinsfylling, orene, sand og fast leire kan ringuren noralt fundaenteres på Leca Såleblokk 33 c. For å sikre stabiliteten settes såleblokken på en pute av jordfuktig Weber B20 Tørrbetong. Grunnforhold Tillatt jordtrykk (kn/ 2 ) Bruksgrensetilstand Tillatt jordtrykk (kn/ 2 ) Bruksgrensetilstand Kapasitet Leca Ringur Maksial belastning på ringur (kn/) Bruksgrensetilstand Bløt leire Middels fast leire Fast leire Løs sand og silt Fin sand til grov silt Middels fast sand/grus Fast lagret sand/grus Kopriert steinfylling over fjell, d < Kopriert steinfylling over fjell, d < Ved større belastninger eller ved ustabile jordasser, so bløt leire, å fundaenteringen vurderes særskilt. Tabell 1 og 2 gir orienterende verdier for tillatt jordtrykk og aksial belasting på ringur ed såleblokk. Tabell 1 Orienterende verdier for tillatt jordtrykk (kn/ 2 ) i bruksgrensetilstand. Fra Byggdetaljblad og Tabell 2 Maksial belastning på ringur (kn/ i bruksgrensetilstand) i forhold til tillatt jordtrykk. Fig. 1 Leca Ringur og EPS-gulvisolasjon Fig. 2 Leca Ringur og gulvisolasjon ed Leca Iso Oppuring og arering Sporet i Såleblokken utstøpes ed Weber B20 Tørrbetong og areres ed Leca U-blokkarering ca. idt i betongstøpen. Til oppuring av ringuren benyttes Weber.ix M5 Murørtel i liggefugene, fugetykkelse 10. Fugen ello 1 og 2. skift areres ed Leca Fugearering i begge Lecavanger. Blokkene settes tett inntil hverandre, uten ørtel i stussfuger. For best ulig isolasjonsevne bør det benyttes Leca Laftestriel i hulroet ello ørtelstrengene. Ved skjøting av arering benyttes inst 300 olegg. Bruksoråde Leca Ringursyste kan generelt benyttes til oppuring av ringur for gulv på grunnen i bolighus av tre ed inntil to etasjer, vegghøyde aks 2,7 og husbredde aks 8,0. Fundaenteringsåten kan også benyttes til andre bygninger ed tilsvarende diensjoner og belastninger. Ved bruk til andre bygninger ed større belastning å stabilitet og bæreevne vurderes spesielt. Prosjektering av Leca Ringur foretas etter kapasitetsdiagraer og verdier gitt i denne brosjyren eller etter NS-EN : 2005/NA: 2010, Prosjektering av urverk. 8 Leca Ringur Leca Ringur 9

6 PROSJEKTERING OG PLANLEGGING Frostsikring av ringur Ved oppføring på telefarlig grunn er det viktig å arkisolere på utsiden av ringuren for å unngå telehiv. Det stadig økende kravet til isolasjon av gulv har redusert varetapet til grunnen og gir dered økende behov for arkisolasjon. Tabell 3 viser hvordan Leca Iso eller XPS kan brukes til dette forålet. Det er spesielt viktig å sikre kalde ro (boder, vindfang, etc). Det er forutsatt en gulvkonstruksjon iht TEK 2010 ed U-verdi 0,15 W/ 2 K og at bygningen er oppvaret i hele fyringssesongen. Kuldebroverdi Leca Ringurskonstruksjon so beskrevet foran har en kuldebroverdi langs ringurens randsone so er beregnet til 0,05 W/(K). Beregnet kuldebroverdi gjelder for yttervegger ed 200 stenderbredde. Ved bruk av arkisolering kan kuldebroverdien reduseres ed 0,01 W/(K). Maksial frostengde F100 Gulvisolasjon Derso det skal benyttes løs Leca so gulvisolasjon eller løs Leca i kobinasjon ed EPS, angir tabell 4 hvilke U-verdier so oppnås. Byggets bredde x lengde () 8 x 12 8 x x x 40 Tykkelse Iso () Selv o grunnen ikke er telefarlig vil det ikke være bortkastet ed arkisolering på utsiden av ringuren, etterso dette vil bidra til å redusere varetapet ut fra og under ringuren. Det henvises for øvrig til SINTEF Byggforsk Byggdetaljblad i Byggforskserien. Tykkelse XPS () Isolasjonstykkelse () Leca Iso EPS kl. 38 Langs hele bygget (b) Tabell 4 U-verdi (W/ 2 K) for forskjellige tykkelser ed Leca Iso evt. ed tilleggsisolasjon av EPS. Utstikkende bredde () Ved hjørner- og kalde ro (B) < < < Tabell 3 Nødvendig arkisolering. Fig. 3 Frostsikring av ringur Gjennosnittlig U-verdi for gulvet Grunnforhold Leirgrunn Sand og grus Fjell ,158 0,169 0, ,138 0,146 0, ,122 0,128 0, ,174 0,186 0, ,141 0,150 0, ,152 0,163 0, ,138 0,142 0, ,118 0,125 0, ,166 0,180 0, ,136 0,145 0, ,166 0,181 0, ,142 0,154 0, ,126 0,135 0, ,155 0,169 0, ,128 0,138 0, ,164 0,187 0, ,141 0,158 0, ,124 0,136 0, ,110 0,120 0, ,133 0,148 0, ,112 0,122 0,142 Tetting ot luftlekkasjer Teknisk Forskrift (TEK 2010) stiller strenge krav til tetting ot luftlekkasjer. Det å derfor sørges for at overgangen ello ringur og svill/dekke blir prosjektert og utført ed tanke på dette. Teknisk Forskrift stiller også krav til radonsperre i nybygg derso an ikke kan dokuentere at orådet an bygger på og de tilførte assene er radonfrie. I tillegg til radonsperre skal an også tilrettelegge for utlufting av grunnen. Viktige punkter for tetting ot luftlekkasjer er: velger an å avslutte radonsperren/ plastfolien på innhakket av ringursblokken anbefaler vi bruk av Radon De senere årene har an i økende grad blitt opperkso på farene ved inntrengning av radon fra grunnen, og byggeforskriftene er innskjerpet for å ta hensyn til dette. Ved god planlegging og utførelse er det ved nybygging enkelt å gjøre tiltak for å beskytte ot radongass. Overflatebehandling Før overflatebehandlingen skal eventuelle sår, skader og utette eller dårlig fylte fuger utbedres ed Weber.ix M5 Murørtel. Overflatebehandlingen gjøres ved å påføre Weber Grå eller Hvit Sleing. Første sjikt legges på ed stålbrett og deretter kostes ut ed vanndyppet gresskost (forbruk: ca. 4 kg/²). Etter 1 døgn kostes det andre sjiktet på veggen (forbruk: ca. 2 kg/²). Etter noen dagers herding onteres Platon grunnursplate ed kantlist på toppen. Bæreevne Bæreevnen for Leca Ringur belastet ed en bindingsverksvegg av tre er gitt i tabell 5. Isola Svilleebran eller tilsvarende produkt, for å forhindre luftlekkasjer ello bunnsvill og gulv. Ytterligere sikkerhet ot luftlekkasjer kan oppnås ed fugeasse. Rådfør deg ed leverandører av radonsperrer, og følg anvisning fra valgt leverandør. Derso an velger å legge radonsperren/ plastfolien ut og over ringursblokken er det veldig viktig å påse at radonsperren/ plastfolien brettes eller festes til ringursblokken slik at det ikke lages en luftloe ello ringursblokken og gulvstøpen. Dette er spesielt viktig ed tanke på laster so skal overføres gjenno gulvstøpen og ned på indre vange. Det finnes flere aktuelle produkter og løsninger på arkedet. Det er ofte kostbart og vanskelig å gjøre dette i ettertid. Det henvises til Byggdetaljblad i Byggforskserien og Statens Stråleverns nettsider (www.nrpa.no) for ytterligere inforasjon o radon og radonsperrer. Topplisten skal avsluttes kant i kant eller i underkant av jordbandet. Det beste alternativet er å la sleeørtelen stå ubehandlet. Den kan evt. overales ed Weber.ton 303 Silikataling. I ferdig sleet ur kan det oppstå riss. Disse har ingen innvirkning på ringurens funksjon og kan utbedres ed tilsvarende overflatebehandling so ble benyttet opprinnelig. Bindingsverksvegg ed: Kapasitet pr. stender Kapasitet for veggfelt ed stendere c/c (kn/) (kn) c/c 600 c/c 400 c/c 300 Stender 36 x Stender 48 x Det forutsettes bunnsvill 48x198 i fasthetsklasse C18 eller høyere iht. NS-EN 338 Tabell 5 Vertikallastkapasitet i bruddgrensetilstand (kn/) for linjelast fra bindingsverksvegg i tre ed ulik senteravstand ello stendere. Enkel bunnsvill 48x Leca Ringur Leca Ringur 11

7 P R O S J E K T E R I N G O G PLA N LEGGIN G Leca Ringur og isolert trestender/svill Forsterkning ved punktlaster Bæreevnen for Leca Ringur belastet ed punktlast fra to saenslåtte trestendere er gitt i tabell 6. Søyle av saenspikrede stendere: Kapasitet ed enkel/ dobbel bunnsvill (kn) Enkel Dobbel 48x198 2 x (48x198) 2 x (36 x 198) x (48 x 198) Kobinasjonen ved bruk av Leca Ringur og isolerte trestendere og bunnsvill gir en god løsning for å iniere varetapet gjenno konstruksjonen. Ved bruk av for eksepel Moelvens Iso3 eller liknende vil an kunne utnytte ca. 90% av kapasiteten til svillen. Anleggsflaten ot Leca-vangen og betonggulvet vil være diensjonerende. Det forutsettes bunnsvill i fasthetsklasse C18 eller høyere iht. NS-EN 338 Tabell 6 Vertikallastkapasitet i bruddgrensetilstand (kn) for punktlast fra dobbel trestender. Enkel og dobbel bunnsvill 48x198. Begge tabellene er basert på laboratorieforsøk og kontrollert opp ot beregninger etter NS-EN : 2005/NA: 2010, Prosjektering av urverk. Ytterligere kapasitetsøkning for punktlast kan oppnås ved å etablere en lastfordelende bjelke under punktlasten. Denne kan f.eks. bygges opp ed trebjelker skjult i bindingsverks veggen eller ved bruk av Leca Overdekningsbjelke so angitt i figurene under. Med en effektiv lastfordelingsbredde på 0,5 er vertikallastkapasiteten i bruddgrensetilstand 150 kn. Fig. 6. Ringur ed Iso 3-svill Forankring av svill For såhus ed liten vindbelastning vil det være tilstrekkelig å forankre bunnsvillen ed lettbetong-, fasadeplugg eller lignende egnet for lettklinkerbetong til den ytre vangen av Ringursblokken. Det kan da benyttes gjennostikksboring. Dvs. at svilleebran og svill legges på ringursblokken, og det bores gjenno svilla og videre ned i blokken. Pluggen slås så ned i det forborete hullet, før skruen skrus inn. Det å påses at forankringslengden ned i Leca-vangen blir inst 110 (dvs. inst 160 lang skrue for innfesting av 48 tykk svill). Kapasitet for uttrekk av skruene oppgis fra leverandøren. Man kan også gjøre en innfesting av bunnsvillen til betonggulvet derso det er nødvendig. Fig. 4. Lokal forsterkning for punktlast ved hjelp av lastfordelende trebjelker skjult i bindingsverksveggen 12 Leca Ringur Fig. 5. Lokal forsterkning under punktlast ed 2 stk. lastfordelende biter av Leca Overdekningsbjelke 25 c På steder ed høy vindbelastning å an kontrollere at ringur og bidrag fra betonggulv har stor nok tyngde i forhold til nødvendige forankringskrefter. Her kan det være aktuelt å støpe et sålefundaent for ringuren for å oppnå større tyngde i konstruksjonen. Forbindelse fra bunnsvill til fundaent kan løses ed gjengestag faststøpt i fundaent so føres gjenno ringuren (alt. Konstruksjonsblokk i nederste skift) og gjenno bunnsvillen. Det henvises til Byggdetaljblad Vindforankring og vindavstivning av så hus av tre for er inforasjon o vindforankring og Byggdetaljblad Forankring i urverk. Derso horisontalkreftene fra vindtrykk og sug overstiger kapasiteten til innfesting i yttervangen kan bunnsvillen i tillegg festes til betonggulvet ed stålvinkel og egnet bolt/skrue eller plugg. Leca Ringur 13

8 MATERIALFORBRUK Materialforbruk Fig. 7 Mengdeberegning av nødvendige aterialer for å bygge en Leca Ringur er enkelt. Under finner du en tabell so du selv kan fylle ut ed inforasjon o ringuren du skal bygge. Før du fyller inn i tabellen å du vite hva ringurens okrets er og hvor ange utvendige og innvendige hjørner uren har. Tabellen beregner ringuren so er avbildet i fig. 7. Se også vår interaktive kalkulator på Input Kalkulert engde Ringurens lengde Faktor Enhet X 2 = stk. Leca Ringursblokk 25 c X 2 = stk. Leca Isoblokk 25 c X 2 = stk. Leca Såleblokk 33 c X 1,1 = Leca U-blokkarering X 2,2 = Leca Fugearering X 15 = kg Weber B20 Tørrbetong X 13,8 = kg Weber.ix M5 Murørtel X 1,1 = Leca Laftestriel 90 X 3,25 = kg Weber Grå Sleing Antall utv. Antall innv. Faktor Enhet hjørner hjørner stk. X 1 = stk. Leca Ringursblokk utv. hjørne 25 c stk. X 1 = stk. Leca Isoblokk 25 c hjørneblokk stk. X 1 = stk. Leca Ringursblokk Innv. hjørne 25 c stk. X 1 = stk. Leca Isoblokk 25 c hjørneblokk 14 Leca Ringur Leca Ringur 15

9 Leca støtter skijentene Saint-Gobain Byggevarer as Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tlf.: Fax: april 2011

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter.

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter. Leca Ringur Leca Ringur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennoprøvde produkter. Leca Ringursblokk - Utvendig hjørne Leca Ringursblokk Weber Grå Sleing Isola Svilleebran el. tilsvarende

Detaljer

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter.

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter. Leca Ringur Leca Ringur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennoprøvde produkter. Weber.ix M5 Murørtel Leca Ringursblokk - Utvendig hjørne Leca Ringursblokk Weber Grå Sleing Leca Laftestriel

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm SINTEF Certification Nr. 2602 Utstedt: 11.03.2009 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 520 mm tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen 1 Leca Blokkprodukter Leca Isoblokk, Blokk, Finblokk, Fasadeblokk,

Detaljer

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen 1 L ight LECA E C A xpanded lay ggregate 2 2 Leca-produktene

Detaljer

Radonsikring av bygg

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg Weber Radonsystem En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt,

Detaljer

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn MONTERINGSRÅD NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN grunn grunn APRIL 2013 Generell informasjon Nortett RMS 800 er produsert i myk og fleksibel polypropylen (TPO) som er et sterkt og miljøvennlig materiale. Membranen

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Isover FireProtect NOVEMBER 12 Teknisk isolasjon 6 Nå dokuentert i henhold til ENV 13381-4 Ny diensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450 SINTEF Certification Nr. 2337 Utstedt: 06.03.2002 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 450 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering 001 Grunn Monteringsråd radonkomplett50 Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. radonsperre 4 x 12,5 m 111 352 lim delta Than 310 ml 110 489 klebebånd Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m 111

Detaljer

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark 01 VARTDAL L-ELEMENT Raskt og enkelt system for plate på mark 02 03 RASKT OG ENKELT SYSTEM FOR PLATE PÅ MARK UTVENDIG HJØRNE L-ELEMENT STYRKE, ISOLASJON ENKELT! Vartdal L-element er eit kantelement for

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET GRUNN GRUNN Radonsperre systemet generated at BeQRious.com For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

Leca Isoblokk 35 cm tilpasningsblokk

Leca Isoblokk 35 cm tilpasningsblokk Produktfordeler Leca Isoblokk 35 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger murvegger som krever god isolasjon, den isolerer bedre enn kravene i TEK-10. System består av flere komponenter. Krever

Detaljer

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør radonsystemet Komplett radonsperre system Grunn Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør Nortett Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperrene med tilbehør

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

Balblom utepeis og grillplass

Balblom utepeis og grillplass Balblom utepeis og grillplass Mars 2005 Balblom utepeis og grillplass Dette er ikke bare en grill; det er et fullt utekjøkken. Til og med vask er det gjort plass for her. Grunnforhold Et murt utearrangement

Detaljer

Leca Isoblokk 35 cm. Produktfordeler. Produktbeskrivelse. Produktspesifikasjon

Leca Isoblokk 35 cm. Produktfordeler. Produktbeskrivelse. Produktspesifikasjon Produktfordeler Leca Isoblokk 35 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger som krever god isolasjon. Løsningen isolerer bedre enn kravene i TEK-10 og tilfredsstiller isolasjonskravet til yttervegg

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn MONTERINGSRÅD DELTA RADONSPERRE Grunn Grunn APRIL 2013 monteringsveiledning BruksomrÅde Type radonsperre avgjøres av hvor den plasseres. Man skiller mellom tre bruksgrupper: Bruksgruppe a Radonsperren

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Isoblokk 25 cm og 30 cm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Isoblokk 25 cm og 30 cm SINTEF Certification Nr. 2052 Utstedt: 26.03.1996/02.03.1998 Revidert: 03.01.2011 Gyldig til: 03.01.2016 Side: 1 av 5 1. Innehaver av godkjenningen Saint-Gobain Byggevarer as Postboks 216 Alnabru 0614

Detaljer

Leca Basicblokk. Produktfordeler. Produktbeskrivelse

Leca Basicblokk. Produktfordeler. Produktbeskrivelse Produktfordeler Velegnet for de fleste formål både stort som smått, til yttervegger i uisolerte bygg, brannvegger, garasjer, uthus, hagemurer, fundament og mye mer. Både bærende og ikke-bærende vegger.

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler Fra april 2013 ble navnsetting på Leca standard blokker endret til er. er finnes i mange utgaver, og benyttes til murvegger både innen- og utendørs samt til innvendige skillevegger som

Detaljer

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET 001 GRUNN Radonsperre systemet 001 GRUNN For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

Leca Isoblokk 35 cm PRODUKTBESKRIVELSE PRODUKTINFORMASJON. 1 / 7 2011-11-14 Weber

Leca Isoblokk 35 cm PRODUKTBESKRIVELSE PRODUKTINFORMASJON. 1 / 7 2011-11-14 Weber Leca Isoblokk 35 cm Leca Isoblokk 35 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger som krever god isolasjon, den isolerer bedre enn kravene i TEK-07! System Leca Isoblokk 35 cm består av flere komponenter,

Detaljer

P.L. = 30 kn SI 550. Fundament for bærevegg se A46.30. Linjelast = 43 kn/m 936 1383 841 I400. Fuges på begge sider av fundament. P.L.

P.L. = 30 kn SI 550. Fundament for bærevegg se A46.30. Linjelast = 43 kn/m 936 1383 841 I400. Fuges på begge sider av fundament. P.L. 4686 3784 4522 5924 2824 4244 Toleransekrav for betongarbeider (NS3420 utg. 2008) Planhetstoleranse Type toleranse Lokal planhet (svanker og bulninger) Retningstoleranse Type toleranse Målelengde meter

Detaljer

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn Monteringsråd delta radonsperre Grunn Grunn april 2014 Monteringsveiledning Bruksområde og Radon Komplett benyttes i bruksgruppe B. Radonsperren legges løst på et plant underlag av isolasjonsmateriale.

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09e - 1 09e Dekker / gulv 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv 09e.13.1 NW2.32A (2013) DEKKE AV ELEMENTER AV LETTKLINKERBETONG AREAL Type dekkeelement: Leca Byggeplank

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (1. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus System Platon RadonStop 400 5:220 April 2005 Radon- og fuktsperre for gulv og grunn Tørre og sunne hus Radon Stop Sikker og effektiv radonbeskyttelse! Radon og helsefare Helsefare tilknyttet radon har

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (2. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag Ormtunga 1 Visningshuset 2011/ 2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag 2011/ 2012 : KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL 2 Passivhus- ringmur fra Nordic

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt

Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt Lettklinker Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt Mursystem Exakt Ved å velge Mursystem Exakt har du tatt første steg på veien til vegger som er velisolerte og raske å mure både over og under

Detaljer

Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide

Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide Endelig er de her Leca Lock Leca Basic Opptil 40 % raskere Gode tekniske egenskaper Konkurransedyktig Leca Lettvegg Raskere enn gipsvegg!

Detaljer

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING 262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.02 REHABILITERING DER SINGELBALLAST FJERNES - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK

262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK 262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon ed plasstøpt eller prefabrikkert betong ed overflatekvalitet

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

Forfatter Per Arne Hansen

Forfatter Per Arne Hansen - Fortrolig Vurderingsrapport Iso3-stender i vegger med brannmotstand Brannteknisk vurdering. Forfatter Per Arne Hansen SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-27 Underlagsmateriale \1\ Prøvingsrapport

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Bygg med imtre Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Desember 2014 Ferdig kappet og tilpasset, klart til montering Hvorfor velge S-bjelken? Flere dimensjoner/lengder på lager fastlengder i 5, 6 og 15

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 50(555) 09 Murer 00.09.1 Murverk Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med murverk. Utførelse iht NS-3420-N og NS-EN 1996-serien. Enhetsprisene skal inkludere komplett

Detaljer

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca Revisjon av energikrav i TEK 2007 (hovedsakelig 8-2 Energibruk) Konsekvenser for maxit Leca Håndverksmur AS - medlemsmøte 23-25. mars 2007, Bergen v /John Christian Forester, Murhusavd. maxit as 1 Tidsplan:

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Jackon Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Jackon Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Jackon Ringmur SINTEF Certification Nr. 2144 Utstedt: 23.04.1998 Revidert: 24.04.2014 Gyldig til: 01.07.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Kuldebroer. Foredrag ved Norsk Bygningsfysikkdag 30. november 2006. Siv. ing. Håkon Einstabland. SINTEF Byggforsk

Kuldebroer. Foredrag ved Norsk Bygningsfysikkdag 30. november 2006. Siv. ing. Håkon Einstabland. SINTEF Byggforsk Kuldebroer Foredrag ved Norsk Bygningsfysikkdag 30. november 2006 Siv. ing. Håkon Einstabland Avdeling for materialer og konstruksjoner, Oslo 1 Hva er en kuldebro? Definisjonen er gitt i NS-EN ISO 10211-1

Detaljer

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Jackon Thermomur GRUNNMUR Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Komplette byggesystem for grunnmur og vegger TG 2156 02-2009 erstatter 05-2007 Jackon Thermomur

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

3.10.11 Innfesting av dørkarmer av tre Typedetaljer. Vegger med 1 lag gipsplater lette innerdører... 372

3.10.11 Innfesting av dørkarmer av tre Typedetaljer. Vegger med 1 lag gipsplater lette innerdører... 372 Innfesting Innfesting Innhold.1 Innfesting i Gyproc gipsplater Innfestingstyper... 369 Innfesting direkte i gipsplater... 369 Innfesting med plugg i borede hull... 369 Innfesting i stendere og bæresystem...

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 12-2015 erstatter 12-2014. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 12-2015 erstatter 12-2014. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 12-2015 erstatter 12-2014 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse Markedets bredeste sortiment Jackon Ringmur leveres i:

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen HELGA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Bygg passivhus med gode løsninger fra Moelven

Bygg passivhus med gode løsninger fra Moelven Kerto Bygg passivhus med gode løsninger fra Moelven IQUS Draget Kristiansund v/al Kristiansund Boligbyggerlag Moelven-produkter gir et robust og enkelt byggeri for passivhus Passivhusstandarden, eller

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 6 4 Egnet for passivhus U-verdi,7 og, Fleksibelt system Rask bygge prosess Miljøvennlig komfort E n e r g -i ibgrunnen e s p aer r e d e vi n best! b y g g i s o

Detaljer

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide.

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Med Leca Lock går det så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca

Detaljer

Sundolitt Mer enn isolasjon

Sundolitt Mer enn isolasjon Mer enn isolasjon 0909 Riktig isolering Gulvplater (G-plater) Ringmur Såleblokk Standardplater Støpematrise Store variasjoner i klima utsetter bygninger for store påkjenninger i form av fukt og frost.

Detaljer

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Tørr kjeller Fukt og fuktskader Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder utsetter bygninger for store fuktbelastninger. Det oppstår lett mugg-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at RMB 400 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2397 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Egnet for passivhus. U-verdi 0,10 eller 0,15. Fleksibelt system. Rask byggeprosess. Miljøvennlig komfort

Egnet for passivhus. U-verdi 0,10 eller 0,15. Fleksibelt system. Rask byggeprosess. Miljøvennlig komfort I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 6 1 2 Egnet for passivhus U-verdi 0,10 eller 0,15 Fleksibelt system Rask byggeprosess Miljøvennlig komfort E n e r g -i ibgrunnen e s p aer r e d e vi n best!

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2396 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Justerbar i høyden, uten tilpassing Ny gipsvegg: Enkel, rask og grei Gyproc Flexi er en helt ny måte å bygge gipsvegger. Ideen er like enkel, som

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID. Brødr.Sunde AS

MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID. Brødr.Sunde AS MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID Brødr.Sunde AS Tlf 70 17 70 00 Fax 70 14 34 10 www.sundolitt.no Kub er et byggsystem utviklet med

Detaljer

A vdel ing for ingeniørutdanning

A vdel ing for ingeniørutdanning J. A vdel ing for ingeniørutdanning Fag: M at e ri all æ r ejh u sb y ggin gst e knikk Gruppe(r): 2BA, 2BB Eksamensoppgaven består av Fagnr: LO270B Dato: 10.12.01 Faglig veileder: Morten Opsahl Eksarnenstid,

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 12.10.2015 Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader

Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader Leca Fasadeblokk Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader Leca Fasadeblokk kjenner du muligens under navnet Leca Iso Rehab? Blokken er den samme, men navnet er nytt. Det er to årsaker til

Detaljer

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 25 E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 3.1 BEREGNINGSMETODE Som det fremgår av kap. 1.2 inngår U-verdiberegninger i dokumentasjonen av en bygnings energibruk uansett hvilken dokumentasjonsmetode som

Detaljer

Leca Lettklinker til bygg

Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker varmeisolasjon, drenering og lett fyllmasse. Kan blåses på plass rett fra bilen. Velprøvde og dokumenterte løsninger. 1. Hva er Leca

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger Innervegger Innervegger Ofte bruker man tynnplateprofiler av stål i innervegger. Fordelen med stål er at stenderne alltid er rette, og at bindingsverket er lett å bygge opp. Profilene vris fast istedet

Detaljer

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17, 0,15 eller 0,10. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17, 0,15 eller 0,10. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 3 3 Egnet for passivhus U-verdi,7,,5 eller, Fleksibelt system Rask bygge prosess Miljøvennlig komfort E n e r g -i ibgrunnen e s p aer r e d e vi n best! b y g g

Detaljer

Produktguide tilbehør mørtel

Produktguide tilbehør mørtel Produktguide tilbehør mørtel 1 Standardvarer Produktnavn Filsebrett Grov Gummifils dim 140 x 280 mm. Benyttes til filsing av Weber.base 261 Fiberpuss. E5118 24113375 Plastglatter Plastglattebrett dim 140

Detaljer

Figur 1.8.2 Spenningskomponenter i sveisesnittet. a) kilsveis, b) buttsveis. (1)

Figur 1.8.2 Spenningskomponenter i sveisesnittet. a) kilsveis, b) buttsveis. (1) 1.8 Statiske beregningsetoder or sveiste konstruksjoner Statiske beregninger av aluiniu konstruksjoner beregnes i bruddgrensetilstanden etter bl.a. Norsk Standard. 8.1 Spenningsteori Flere beregningsstandarder

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger.

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger. Forskaling Brakker Modulhus Hus på hjul Byggvarme Avfukting Containere Toalettkabiner 1 Værbeskyttelse Presenninger Plasthaller Arrangement Byggegjerder Hengestillas Fasadeheiser Stillas Lifter SALG -

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer