Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter."

Transkript

1 Leca Ringur

2 LECA RINGMUR Leca Ringur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennoprøvde produkter. i Det er to forskjellige varianter av ringursløsningen. Til venstre: Leca Ringurløsning ed løs Leca isolasjon. Denne bygger 70 c i høyden. Til høyre: Leca Ringurløsning ed EPS-isolasjon. Denne bygger 56 c i høyden. Leca Ringursblokk - Utvendig hjørne Leca Ringursblokk Weber Grå Sleing Isola Svilleebran el. tilsvarende Leca Laftestriel 90 Leca Ringursblokk - Innvendig hjørne Leca Ringursblokk Leca Ringursblokk - Utvendig hjørne Fiberduk Drenerende asser Weber Grå Sleing Evt. arkisolasjon Leca Isoblokk 25 c Leca Isoblokk 25 c Tilpasningsblokk Leca U-blokkarering og Weber B20 Leca Såleblokk 33 c EPS-gulvisolasjon Leca Såleblokk 33 c Leca Isoblokk 25 c hjørneblokk Leca Iso Drenerende asser Leca Ringur er den perfekte løsningen for kjellerløse hus. Det nye systeet er basert på det beste ved Leca Isoblokk, og ed noen sarte, nyutviklede spesialprodukter tilbyr vi nå et koplett ringursyste til en konkurransedyktig pris. Leca Ringur er enkel å sette opp og gir rasjonell fredrift på byggeplassen Det nye ringursysteet er enkelt bygget opp, og tilsvarende enkelt å forstå. Ferdige blokker for innvendige og utvendige hjørner gir et svært fleksibelt syste so er lett å tilpasse, også der arbeidsforholdene er kronglete. Tilbakeeldinger fra byggestre so har testet løsningen er eget positive, spesielt trekker de fre systeets fleksibilitet og at det er enkelt å få rett ringur, både i høyde og retning. En oderne og trygg ringurløsning tilpasset nye byggeforskrifter Rasjonell fredrift på byggeplass Trygt og tilpasningsvennlig Solid og varig løsning for boligbygg Miniert kuldebrobidrag Motstandsdyktig ot sopp, råte og skadedyr Ideell løsning for kravene til lufttetthet i teknisk forskrift av 2010 En stor fordel ed Leca Ringur er at du får alle varer på én leveranse. Det betyr enklere logistikk og bedre oversikt på byggeplassen bedre effektivitet, rett og slett. Vareisolasjon og lastbærer i ett produkt Betongbil trengs kun til gulvstøp Selvbyggervennlig Brannsikker Fuktsikker løsning Syste Leca Ringur Leca Ringursblokk er en spesialutgave av Leca Isoblokk til bruk på ringurer. Utgangspunktet er odifikasjon av den velkjente Leca Isoblokk 25 c. Systeet har gode isolasjonsegenskaper og alle de andre fordelene so Leca produkter har. Leca gir sunne hus Murprodukter er otstandsdyktige ot fukt, sopp, råte og skadedyr, og gir sunne hus ed et godt inneklia. Leca Ringur avgir ingen skadelige gasser og er et trygt byggeateriale. Produksjonsprosessen er i tråd ed strenge iljøkrav. Isolasjonen i blokken består av polyuretansku produsert uten osonnedbrytende stoffer. Polyuretansku er et ateriale so er svært ye i bruk i safunnet og finnes i alt fra adrassene i sengen din til dashbordet på bilen din. Leca blokker inneholder ingen stoffer på yndighetenes prioritetsliste eller OBS-liste. Minialt vedlikehold Levetidskostnader er vesentlige i byggets totalregnskap. Leca er et robust ateriale so nesten ikke krever vedlikehold, og er otstandsdyktig ot både råte, sopp og skadedyr. Slike egenskaper er selvfølgelig vesentlige for byggets levetid, driftskostnader og totaløkonoi. Med riktig overflatebehandling opererer vi ed vedlikeholdsintervall på ca 20 år. Alle Leca blokker er svært gode pussbærere. Enkle konstruksjoner Byggeri ed Leca Ringur handler o enkle konstruksjoner og trygg utførelse. Produktet er lett å tilpasse og enkelt å ure. Leca Ringur gir lastbæring og vareisolasjon i ett og sae produkt. Takket være syetrisk tverrsnitt, kan last føres ned på begge vanger. Praktisk og fleksibelt En av de største fordelene ed alle Lecablokker, er fleksibiliteten. De fleste aterialer og løsninger kan brukes der du har god plass. Med Leca koer du også til der det er trangt, kronglete og overfylt, og der det er eksisterende bygningsasse. Derfor er Leca et ateriale tilpasset virkelighetens verden. Leca Ringursblokk veier kun ca 18 kg, og er lett å håndtere. I tillegg får du en ringur so er otstandsdyktig ot ekaniske påkjenninger. Solid leverandør Leca blokker har er enn 50 års historie i Norge, Leca Isoblokk er enn 30 år. Produktene gjennogår stadige produktforbedringer, noe den nye Ringuren er et bevis på. Alle våre produksjonssteder kontrolleres av Kontrollrådet. 2 Leca Ringur Leca Ringur 3

3 LECA RINGMUR Koponenter Leca Ringursyste er et enkelt byggekonsept ed få koponenter so er enkle å sette saen. Flertallet av koponentene er allerede kjente eleenter i Lecas blokkløsninger. Så enkelt og raskt er det er å sette opp en Leca Ringur. Leca Ringursblokk Utvendig hjørne Innvendig hjørne 1. Fundaent av Leca Såleblokk 33 c. Såleblokkene settes ut i jordfuktig betong etter byggetegning og kounens erker. Begynn ed hjørnene og kontroller deretter vinklene ved å åle diagonalene. Det er viktig å kontrollere høyden på såleblokkene slik at ringurens topp blir i vater og får riktig høyde. 2. Arering og støping av Såleblokk. U-blokk areringen legges ned i såleblokkens spor. Skjøter overlappes ed inst 30 c. Sporet i såleblokken fylles deretter ed Weber B20 Tørrbetong. Pass på at U-blokkareringen ohylles av betong. Leca Isoblokk 25 c Leca Isoblokk 25 c Tilpasningsblokk Leca Isoblokk 25 c hjørneblokk Arering Leca Fugearering brukes til arering av horisontalfugen ello Leca Ringursblokk og underliggende skift av Leca Isoblokk 25 c. Ved skjøting av areringen skal overlapp være inst 30 c. Leca Såleblokk 33 c Leca U-blokk arering brukes til arering av Leca Såleblokk. Ved skjøting av areringen skal overlapp være inst 30 c. 3. Første skift ed Leca Isoblokk 25 c. Legg ut ørtelstriper av Weber.ix M5 Murørtel på hver side av såleblokken. Mørtelfugen skal bli ca 10 høy når blokkene er plassert. Plasser Isoblokken over såleblokken. Kontroller høyden ens du urer ed uresnor el.l. 4. Hjørner i første skift. I utvendige og innvendige hjørner i første skift benyttes det Leca Isoblokk hjørne 25 c. Leca Fugearering Leca U-blokkarering Leca Laftestriel Laftestrielen legges ello ørtelstrengene i horisontalfugen. Til Leca Ringur benyttes 90 Leca Laftestriel ed plastovertrekk. 5. I andre og siste skift benyttes Leca Ringursblokk. Legg ut ørtelstriper av Weber.ix M5 Murørtel på hver av Isoblokkens vanger. Deretter plasseres Laftestriel 90 ello ørtelstripene over isolasjonssjiktet. I dette skiftet å du også legge Leca Fugearering ned i hver ørtelstripe. Når areringen er lagt i plasserer du Ringursblokkene på ørtelen. Husk at den siden ed laveste vange skal vende ot det so senere blir boligens gulv. 6. I øverste skift ved hjørner benyttes det spesielle hjørneblokker. Leca Ringursblokk 25 c innvendig og utvendig hjørne er tilpasset urverket og ures enkelt på plass ed urørtel. 4 Leca Ringur Leca Ringur 5

4 LECA RINGMUR 7. Kontroller arbeidet. Under uringen er det viktig å kontrollere at høydene er korrekte. 8. Utbedring før overflatebehandling. Eventuelle sår, skader eller dårlig fylte fuger skal utbedres ed Weber.ix M5 Murørtel før overflatebehandling. 13. Ringuren er nå klar for oppbygning av gulv. 14. Ringurens indre vange vil fungere so anleggsflate for gulvstøpen og forenkler avslutning av diffusjons- eller radonsperre. 9. Overflatebehandling ed Weber Grå Sleing. For å oppnå ønsket lufttetthet og effektiv vannavvisning pusses uren utvendig ed Weber Grå eller Hvit Sleing. Mørtelen trekkes på ed stålbrett og kostes ed fuktig gresskost til ønsket struktur. Det skal benyttes to lag. Husk også å poretette øvre vange på Leca blokken. 10. Isolasjon, drenering og fuktsikring ed løs Leca. Løs Leca blir levert ed bil og blåses raskt på plass inn i ringuren. 15. Når diffusjonssperre/radonsperre, areringsstoler og areringsjern er på plass kan gulvet støpes. Med eller uten gulvvare. 16. Fiks ferdig ringur ed sleet overflate og støpt gulv. Enkelt og trygt. i i Under planleggingen av bygget er det viktig å beregne hvor stort forbruk an vil få av de forskjellige blokkene, arering, laftestriel og ørtel. Vi har satt opp en forbrukstabell bak i denne brosjyren so vil hjelpe deg langt på vei ed dette. Det er også viktig å telle opp antall hjørner på bygget, og å skille på utvendige og innvendige hjørner, da disse hjørneblokkene kappes på fabrikk. Det er viktig å ta hensyn til lastene fra overbygget og hvordan disse lander på ringuren. Leca Ringursblokk har en god kapasitet for jevnt fordelte laster og for indre punktlaster. Derso an har noen punktlaster av betydelig størrelse å disse løses særskilt. Se tabell 5 og 6 for ringurens kapasiteter. 11. Det er ikke nødvendig å benytte løs Leca so isolasjon og drenslag, en fredriften er raskere og tilpasning rundt rør og oppstikk blir enklere. Gulvet kan også bygges opp tradisjonelt ed drenerende asser og arkisolasjon. 12. Løs Leca-laget avrettes i høyde ed indre vange på ringuren. 6 Leca Ringur Leca Ringur 7

5 PROSJEKTERING OG PLANLEGGING Prosjektering og planlegging Når du benytter Leca Ringur står du selvfølgelig fritt til å velge isolasjonstype under gulv, og utenfor ringuren so arkisolasjon derso dette er påkrevd. Snittegningene under viser to alternativer hvor det benyttes både EPS isolasjon og løs Leca. Nødvendig isolasjonsengde avhenger av hvilket underlag det bygges på og forskriftens krav til U-verdi. Tabell 3 og 4 angir nødvendig isolasjon for frostsikring og gulvisolasjon. Leca Ringur er et eget enkelt og stabilt syste. Når du skal bygge en ringur er det viktig å vite hvordan grunnforholdene er der du skal bygge. Hvis du er usikker på hvordan grunnforholdene er i ditt oråde kan du rådføre deg ed lokal bygningsyndighet. Under planleggingen av bygget er det viktig å beregne hvor stort forbruk an vil få av de forskjellige blokkene, arering, laftestriel og ørtel. Vi har satt opp en forbrukstabell bak i denne brosjyren so vil hjelpe deg langt på vei ed dette. Det er også viktig å telle opp antall hjørner på bygget, og å skille på utvendige og innvendige hjørner, da disse hjørneblokkene kappes på fabrikk. Det er viktig å ta hensyn til lastene fra overbygget og hvordan disse lander på ringuren. Leca Ringursblokk har en god kapasitet for jevnt fordelte laster og for indre punktlaster. Derso an har noen punktlaster av betydelig størrelse å disse løses særskilt. Vi har satt opp en tabell over kapasiteten til Ringursblokken bak i brosjyren. Byggegrunn og fundaent På god byggegrunn so kopriert sprengsteinsfylling, orene, sand og fast leire kan ringuren noralt fundaenteres på Leca Såleblokk 33 c. For å sikre stabiliteten settes såleblokken på en pute av jordfuktig Weber B20 Tørrbetong. Grunnforhold Tillatt jordtrykk (kn/ 2 ) Bruksgrensetilstand Tillatt jordtrykk (kn/ 2 ) Bruksgrensetilstand Kapasitet Leca Ringur Maksial belastning på ringur (kn/) Bruksgrensetilstand Bløt leire Middels fast leire Fast leire Løs sand og silt Fin sand til grov silt Middels fast sand/grus Fast lagret sand/grus Kopriert steinfylling over fjell, d < Kopriert steinfylling over fjell, d < Ved større belastninger eller ved ustabile jordasser, so bløt leire, å fundaenteringen vurderes særskilt. Tabell 1 og 2 gir orienterende verdier for tillatt jordtrykk og aksial belasting på ringur ed såleblokk. Tabell 1 Orienterende verdier for tillatt jordtrykk (kn/ 2 ) i bruksgrensetilstand. Fra Byggdetaljblad og Tabell 2 Maksial belastning på ringur (kn/ i bruksgrensetilstand) i forhold til tillatt jordtrykk. Fig. 1 Leca Ringur og EPS-gulvisolasjon Fig. 2 Leca Ringur og gulvisolasjon ed Leca Iso Oppuring og arering Sporet i Såleblokken utstøpes ed Weber B20 Tørrbetong og areres ed Leca U-blokkarering ca. idt i betongstøpen. Til oppuring av ringuren benyttes Weber.ix M5 Murørtel i liggefugene, fugetykkelse 10. Fugen ello 1 og 2. skift areres ed Leca Fugearering i begge Lecavanger. Blokkene settes tett inntil hverandre, uten ørtel i stussfuger. For best ulig isolasjonsevne bør det benyttes Leca Laftestriel i hulroet ello ørtelstrengene. Ved skjøting av arering benyttes inst 300 olegg. Bruksoråde Leca Ringursyste kan generelt benyttes til oppuring av ringur for gulv på grunnen i bolighus av tre ed inntil to etasjer, vegghøyde aks 2,7 og husbredde aks 8,0. Fundaenteringsåten kan også benyttes til andre bygninger ed tilsvarende diensjoner og belastninger. Ved bruk til andre bygninger ed større belastning å stabilitet og bæreevne vurderes spesielt. Prosjektering av Leca Ringur foretas etter kapasitetsdiagraer og verdier gitt i denne brosjyren eller etter NS-EN : 2005/NA: 2010, Prosjektering av urverk. 8 Leca Ringur Leca Ringur 9

6 PROSJEKTERING OG PLANLEGGING Frostsikring av ringur Ved oppføring på telefarlig grunn er det viktig å arkisolere på utsiden av ringuren for å unngå telehiv. Det stadig økende kravet til isolasjon av gulv har redusert varetapet til grunnen og gir dered økende behov for arkisolasjon. Tabell 3 viser hvordan Leca Iso eller XPS kan brukes til dette forålet. Det er spesielt viktig å sikre kalde ro (boder, vindfang, etc). Det er forutsatt en gulvkonstruksjon iht TEK 2010 ed U-verdi 0,15 W/ 2 K og at bygningen er oppvaret i hele fyringssesongen. Kuldebroverdi Leca Ringurskonstruksjon so beskrevet foran har en kuldebroverdi langs ringurens randsone so er beregnet til 0,05 W/(K). Beregnet kuldebroverdi gjelder for yttervegger ed 200 stenderbredde. Ved bruk av arkisolering kan kuldebroverdien reduseres ed 0,01 W/(K). Maksial frostengde F100 Gulvisolasjon Derso det skal benyttes løs Leca so gulvisolasjon eller løs Leca i kobinasjon ed EPS, angir tabell 4 hvilke U-verdier so oppnås. Byggets bredde x lengde () 8 x 12 8 x x x 40 Tykkelse Iso () Selv o grunnen ikke er telefarlig vil det ikke være bortkastet ed arkisolering på utsiden av ringuren, etterso dette vil bidra til å redusere varetapet ut fra og under ringuren. Det henvises for øvrig til SINTEF Byggforsk Byggdetaljblad i Byggforskserien. Tykkelse XPS () Isolasjonstykkelse () Leca Iso EPS kl. 38 Langs hele bygget (b) Tabell 4 U-verdi (W/ 2 K) for forskjellige tykkelser ed Leca Iso evt. ed tilleggsisolasjon av EPS. Utstikkende bredde () Ved hjørner- og kalde ro (B) < < < Tabell 3 Nødvendig arkisolering. Fig. 3 Frostsikring av ringur Gjennosnittlig U-verdi for gulvet Grunnforhold Leirgrunn Sand og grus Fjell ,158 0,169 0, ,138 0,146 0, ,122 0,128 0, ,174 0,186 0, ,141 0,150 0, ,152 0,163 0, ,138 0,142 0, ,118 0,125 0, ,166 0,180 0, ,136 0,145 0, ,166 0,181 0, ,142 0,154 0, ,126 0,135 0, ,155 0,169 0, ,128 0,138 0, ,164 0,187 0, ,141 0,158 0, ,124 0,136 0, ,110 0,120 0, ,133 0,148 0, ,112 0,122 0,142 Tetting ot luftlekkasjer Teknisk Forskrift (TEK 2010) stiller strenge krav til tetting ot luftlekkasjer. Det å derfor sørges for at overgangen ello ringur og svill/dekke blir prosjektert og utført ed tanke på dette. Teknisk Forskrift stiller også krav til radonsperre i nybygg derso an ikke kan dokuentere at orådet an bygger på og de tilførte assene er radonfrie. I tillegg til radonsperre skal an også tilrettelegge for utlufting av grunnen. Viktige punkter for tetting ot luftlekkasjer er: velger an å avslutte radonsperren/ plastfolien på innhakket av ringursblokken anbefaler vi bruk av Radon De senere årene har an i økende grad blitt opperkso på farene ved inntrengning av radon fra grunnen, og byggeforskriftene er innskjerpet for å ta hensyn til dette. Ved god planlegging og utførelse er det ved nybygging enkelt å gjøre tiltak for å beskytte ot radongass. Overflatebehandling Før overflatebehandlingen skal eventuelle sår, skader og utette eller dårlig fylte fuger utbedres ed Weber.ix M5 Murørtel. Overflatebehandlingen gjøres ved å påføre Weber Grå eller Hvit Sleing. Første sjikt legges på ed stålbrett og deretter kostes ut ed vanndyppet gresskost (forbruk: ca. 4 kg/²). Etter 1 døgn kostes det andre sjiktet på veggen (forbruk: ca. 2 kg/²). Etter noen dagers herding onteres Platon grunnursplate ed kantlist på toppen. Bæreevne Bæreevnen for Leca Ringur belastet ed en bindingsverksvegg av tre er gitt i tabell 5. Isola Svilleebran eller tilsvarende produkt, for å forhindre luftlekkasjer ello bunnsvill og gulv. Ytterligere sikkerhet ot luftlekkasjer kan oppnås ed fugeasse. Rådfør deg ed leverandører av radonsperrer, og følg anvisning fra valgt leverandør. Derso an velger å legge radonsperren/ plastfolien ut og over ringursblokken er det veldig viktig å påse at radonsperren/ plastfolien brettes eller festes til ringursblokken slik at det ikke lages en luftloe ello ringursblokken og gulvstøpen. Dette er spesielt viktig ed tanke på laster so skal overføres gjenno gulvstøpen og ned på indre vange. Det finnes flere aktuelle produkter og løsninger på arkedet. Det er ofte kostbart og vanskelig å gjøre dette i ettertid. Det henvises til Byggdetaljblad i Byggforskserien og Statens Stråleverns nettsider (www.nrpa.no) for ytterligere inforasjon o radon og radonsperrer. Topplisten skal avsluttes kant i kant eller i underkant av jordbandet. Det beste alternativet er å la sleeørtelen stå ubehandlet. Den kan evt. overales ed Weber.ton 303 Silikataling. I ferdig sleet ur kan det oppstå riss. Disse har ingen innvirkning på ringurens funksjon og kan utbedres ed tilsvarende overflatebehandling so ble benyttet opprinnelig. Bindingsverksvegg ed: Kapasitet pr. stender Kapasitet for veggfelt ed stendere c/c (kn/) (kn) c/c 600 c/c 400 c/c 300 Stender 36 x Stender 48 x Det forutsettes bunnsvill 48x198 i fasthetsklasse C18 eller høyere iht. NS-EN 338 Tabell 5 Vertikallastkapasitet i bruddgrensetilstand (kn/) for linjelast fra bindingsverksvegg i tre ed ulik senteravstand ello stendere. Enkel bunnsvill 48x Leca Ringur Leca Ringur 11

7 P R O S J E K T E R I N G O G PLA N LEGGIN G Leca Ringur og isolert trestender/svill Forsterkning ved punktlaster Bæreevnen for Leca Ringur belastet ed punktlast fra to saenslåtte trestendere er gitt i tabell 6. Søyle av saenspikrede stendere: Kapasitet ed enkel/ dobbel bunnsvill (kn) Enkel Dobbel 48x198 2 x (48x198) 2 x (36 x 198) x (48 x 198) Kobinasjonen ved bruk av Leca Ringur og isolerte trestendere og bunnsvill gir en god løsning for å iniere varetapet gjenno konstruksjonen. Ved bruk av for eksepel Moelvens Iso3 eller liknende vil an kunne utnytte ca. 90% av kapasiteten til svillen. Anleggsflaten ot Leca-vangen og betonggulvet vil være diensjonerende. Det forutsettes bunnsvill i fasthetsklasse C18 eller høyere iht. NS-EN 338 Tabell 6 Vertikallastkapasitet i bruddgrensetilstand (kn) for punktlast fra dobbel trestender. Enkel og dobbel bunnsvill 48x198. Begge tabellene er basert på laboratorieforsøk og kontrollert opp ot beregninger etter NS-EN : 2005/NA: 2010, Prosjektering av urverk. Ytterligere kapasitetsøkning for punktlast kan oppnås ved å etablere en lastfordelende bjelke under punktlasten. Denne kan f.eks. bygges opp ed trebjelker skjult i bindingsverks veggen eller ved bruk av Leca Overdekningsbjelke so angitt i figurene under. Med en effektiv lastfordelingsbredde på 0,5 er vertikallastkapasiteten i bruddgrensetilstand 150 kn. Fig. 6. Ringur ed Iso 3-svill Forankring av svill For såhus ed liten vindbelastning vil det være tilstrekkelig å forankre bunnsvillen ed lettbetong-, fasadeplugg eller lignende egnet for lettklinkerbetong til den ytre vangen av Ringursblokken. Det kan da benyttes gjennostikksboring. Dvs. at svilleebran og svill legges på ringursblokken, og det bores gjenno svilla og videre ned i blokken. Pluggen slås så ned i det forborete hullet, før skruen skrus inn. Det å påses at forankringslengden ned i Leca-vangen blir inst 110 (dvs. inst 160 lang skrue for innfesting av 48 tykk svill). Kapasitet for uttrekk av skruene oppgis fra leverandøren. Man kan også gjøre en innfesting av bunnsvillen til betonggulvet derso det er nødvendig. Fig. 4. Lokal forsterkning for punktlast ved hjelp av lastfordelende trebjelker skjult i bindingsverksveggen 12 Leca Ringur Fig. 5. Lokal forsterkning under punktlast ed 2 stk. lastfordelende biter av Leca Overdekningsbjelke 25 c På steder ed høy vindbelastning å an kontrollere at ringur og bidrag fra betonggulv har stor nok tyngde i forhold til nødvendige forankringskrefter. Her kan det være aktuelt å støpe et sålefundaent for ringuren for å oppnå større tyngde i konstruksjonen. Forbindelse fra bunnsvill til fundaent kan løses ed gjengestag faststøpt i fundaent so føres gjenno ringuren (alt. Konstruksjonsblokk i nederste skift) og gjenno bunnsvillen. Det henvises til Byggdetaljblad Vindforankring og vindavstivning av så hus av tre for er inforasjon o vindforankring og Byggdetaljblad Forankring i urverk. Derso horisontalkreftene fra vindtrykk og sug overstiger kapasiteten til innfesting i yttervangen kan bunnsvillen i tillegg festes til betonggulvet ed stålvinkel og egnet bolt/skrue eller plugg. Leca Ringur 13

8 MATERIALFORBRUK Materialforbruk Fig. 7 Mengdeberegning av nødvendige aterialer for å bygge en Leca Ringur er enkelt. Under finner du en tabell so du selv kan fylle ut ed inforasjon o ringuren du skal bygge. Før du fyller inn i tabellen å du vite hva ringurens okrets er og hvor ange utvendige og innvendige hjørner uren har. Tabellen beregner ringuren so er avbildet i fig. 7. Se også vår interaktive kalkulator på Input Kalkulert engde Ringurens lengde Faktor Enhet X 2 = stk. Leca Ringursblokk 25 c X 2 = stk. Leca Isoblokk 25 c X 2 = stk. Leca Såleblokk 33 c X 1,1 = Leca U-blokkarering X 2,2 = Leca Fugearering X 15 = kg Weber B20 Tørrbetong X 13,8 = kg Weber.ix M5 Murørtel X 1,1 = Leca Laftestriel 90 X 3,25 = kg Weber Grå Sleing Antall utv. Antall innv. Faktor Enhet hjørner hjørner stk. X 1 = stk. Leca Ringursblokk utv. hjørne 25 c stk. X 1 = stk. Leca Isoblokk 25 c hjørneblokk stk. X 1 = stk. Leca Ringursblokk Innv. hjørne 25 c stk. X 1 = stk. Leca Isoblokk 25 c hjørneblokk 14 Leca Ringur Leca Ringur 15

9 Leca støtter skijentene Saint-Gobain Byggevarer as Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tlf.: Fax: april 2011

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 Produktoversikt og leggeveiledning Usynlig og luktfri radioaktiv gass Radon finnes nesten overalt; i grunnen, luften og vannet. Den er usynlig, luktfri og helsefarlig.

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Generelt om Leca Lettklinker

Generelt om Leca Lettklinker Leca lett fyllmasse Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden 1958. Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon.

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon. Jackon ProduktGuide P R O D U K T G U I D E Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem 03-2009 erstatter 04-2008 Jackon ProduktGuide Vi har vært med i over 50 år Jackon er en bedrift med tradisjoner.

Detaljer