Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan 1. tertial 2013 Rapportering til Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelingen, for bruk av faste FMLA-midler U 2010/ / TJO/TJOHSU ***** Mottaker Fylkesmannen i Nordland v/john Kosmo Avsender Håkon Sund TJO/TJOHSU Utbetalingsanmodning om faste midler fra Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelingen, for 1. tertial 2013 Rapportering til Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelingen, for bruk av faste FMLA-midler U 2010/ / TJO/TJOHSU ***** Mottaker Fylkesmannen i Nordland Avsender Norvald Ruderaas TJO/TJONMR Tilbud om engasjement i perioden til og med Personalmappe - Maria Magdalena Estevez Rego - Ekstrahjelp prosjekt og U 2013/ / JOR/JOROVE Mottaker Maria Magdalena Estevez Rego Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Bekreftelse på mottatt tilbud Anskaffelse av aggregat - Hall 7 - Bodø - Reservekraft U 2013/ / LOA/LOABOJ Mottaker Nordkontakt AS Avsender Børge Jensen LOA/LOABOJ

2 E-postkorrespondanse om kunnskapsutviklingsmidler og Plantehelse Plantehelse - Kunnskapsutviklingsmidler fordeling for I 2011/ / TE LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet E-postkorrespondanse om avlevering av materialer til Statsarkivet i Trondheim Avlevering - Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens saualsgård Edøy I 2013/ / LOA/LOAKLW TE LOA/LOAKLW Avsender Paul Sporsheim Bekreftelse på mottatt søknad - avlevering av materialer Avlevering - Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens saualsgård Edøy I 2013/ / LOA/LOAKLW TE LOA/LOAKLW Avsender Statsarkivet Trondheim Oversendelse av avleveringsliste SF Tingvoll Avlevering - Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens saualsgård Edøy U 2013/ / LOA/LOAKLW Mottaker Statsarkivet Trondheim Avsender Kadri-Liis Wist LOA/LOAKLW Kommentarer til avleveringsliste - Statens forskningsstasjon i Tingvoll Avlevering - Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens saualsgård Edøy I 2013/ / LOA/LOAKLW 041.1

3 BU 6 LOA/LOAKLW Avsender Statsarkivet Trondheim Innspill til avleveringsliste Avlevering - Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens saualsgård Edøy I 2013/ / LOA/LOAKLW TE LOA/LOAKLW Avsender Paul Sporsheim Svar til kommentarer til avleveringsliste - Statens forskningsstasjon i Tingvoll og saueavlsgård Edøy Avlevering - Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens saualsgård Edøy U 2013/ / LOA/LOAKLW Mottaker Statsarkivet Trondheim Avsender Kadri-Liis Wist LOA/LOAKLW Godkjente avleveringslister - Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens sauavlsgård Edøy Avlevering - Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens saualsgård Edøy I 2013/ / LOA/LOAKLW TE LOA/LOAKLW Avsender Statsarkivet Trondheim Godkjente avleveringslister er sendt til Statsarkivet- Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens saualsgård Edøy Avlevering - Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens saualsgård Edøy I 2013/ / LOA/LOAKLW TE LOA/LOAKLW Avsender Paul Sporsheim

4 Kunngjøring Anskaffelse av intranett - gruppevareverktøy - sharepoint - web - plattform U 2013/ / LOA/LOABOJ Mottaker Allmennheten Avsender Børge Jensen LOA/LOABOJ E-post korrespondanse vedrørende maks dose for bruk i gulrot under plast - nytt forslag sendes 25. oktober Fenix - aklonifen - off-label, dispensasjoner oa - ( grønnsakskulturer ) ( pastinakk, knollselleri, stangselleri, rotpersille, kruspersille, purre, løkvekster oa) - ( U = ugrasmiddel ) U 2007/ / PLH/PLHJNE 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Jan Netland PLH/PLHJNE Tilleggsinformasjon gitt i konkurransen Anskaffelse av intranett - gruppevareverktøy - sharepoint - web - plattform U 2013/ / LOA/LOABOJ Mottaker Allmennheten Avsender Børge Jensen LOA/LOABOJ E- post - Revidert prosjektskjema - NFR prosjekt Miljømelk - Environmental and economical sustainability of organic dairy farms Enviromilk. Macnr NFR prosjekt Miljømelk - Environmental and economical sustainability of organic dairy farms Enviromilk. Macnr U 2009/ / TIN/TINSHA Mottaker Norges forskningsråd Avsender Sissel Hansen TIN/TINSHA Tilbud fra Steria AS Anskaffelse av intranett - gruppevareverktøy - sharepoint - web - plattform I 2013/ / LOA/LOABOJ

5 BU 10 LOA/LOABOJ Avsender Steria AS Tilbud fra Skill AS Anskaffelse av intranett - gruppevareverktøy - sharepoint - web - plattform I 2013/ / LOA/LOABOJ TE LOA/LOABOJ Avsender Skill AS Tilbud fra Inmenta Consulting AS Anskaffelse av intranett - gruppevareverktøy - sharepoint - web - plattform I 2013/ / LOA/LOABOJ BU 6 LOA/LOABOJ Avsender Inmenta Consulting AS Meddelelse om tildeling av kontrakt - åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av intranett og gruppevareverktøy ved Bioforsk Anskaffelse av intranett - gruppevareverktøy - sharepoint - web - plattform U 2013/ / LOA/LOABOJ Mottaker Inmenta Consulting AS Mottaker Mottaker Skill AS Steria AS Avsender Børge Jensen LOA/LOABOJ Kommunikasjon om kontrakten Anskaffelse av intranett - gruppevareverktøy - sharepoint - web - plattform I 2013/ / LOA/LOABOJ TE LOA/LOABOJ Avsender Steria AS

6 Signert kontrakt med Steria AS Anskaffelse av intranett - gruppevareverktøy - sharepoint - web - plattform U 2013/ / LOA/LOABOJ Mottaker Steria AS Avsender Børge Jensen LOA/LOABOJ Foreløpig kvittering for mottatt arkiv - Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens sauavlsgård Edøy Avlevering - Statens forskningsstasjon Tingvoll og Statens saualsgård Edøy I 2013/ / LOA/LOAKLW TE LOA/LOAKLW Avsender Statsarkivet Trondheim Bekreftelse på bestilling av TransQ registreringsmateriell Registrering / prekvalifisering av Bioforsk i database for Jernbaneverket U 2013/ / LOA/LOABMI 005 Mottaker TransQ Qualification Avsender Bente Midthjell LOA/LOABMI Invitasjon til å delta i redaksjonsråd for nettsiden Agropub (fra og med 2011) prosjektnr.: Agropub (fra og med 2011) prosjektnr.: U 2011/ / TIN/TINALA 350 Mottaker Thomas Cottis, Silja Valand, Mette Avsender Thomsen, Bjørg Fritsvold, Marit Almvik, Jon Magne Holten Anita Land TIN/TINALA Returnering underskrevet endringer til kontrakt - Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates - Forest ungulates - NFR prosjektnr /O10 Instinr.: Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates - Forest ungulates - NFR prosjektnr /O10 Instinr.: 20199

7 U 2011/ / TIN/TINHWA Mottaker Norges forskningsråd Avsender Hilde Karine Wam TIN/TINHWA Returnering underskrevet endringer til kontrakt - NFR prosjekt Miljømelk - Environmental and economical sustainability of organic dairy farms Enviromilk. Macnr NFR prosjekt Miljømelk - Environmental and economical sustainability of organic dairy farms Enviromilk. Macnr U 2009/ / TIN/TINSHA Mottaker Norges forskningsråd Avsender Sissel Hansen TIN/TINSHA Oversendelse konsortium avtale til signering - Maintenance of Local Grazing Resources-Grazing management, meat production and animal welfare - BeiteRessurs - Instinr.: Maintenance of Local Grazing Resources-Grazing management, meat production and animal welfare - BeiteRessurs Instinr.: U 2012/ / TIN/TINHST Mottaker Sør- Trøndelag Sau og Geit, Møre og Avsender Romsdal Sau og Geit, Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppdal Landbruksrådgivning, Skjetlein Grønt Kompetansesenter, Stiftelsen norsk senter for bygdefors Håvard Steinshamn TIN/TINHST Søknad om utsettelse - Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 U 2011/ / TIN/TINALO Mottaker Norges forskningsråd Avsender Anne-Kristin Løes TIN/TINALO

8 Søknad - Kom, se og gjør - Økologiske produksjonsalternativer for konvensjonelle kornprodusenter ØPKORN Søknad - Kom, se og gjør - Økologiske produksjonsalternativer for konvensjonelle kornprodusenter ØPKORN U 2013/ / TIN/TINKSO Mottaker Statens landbruksforvaltning Avsender Kristin Sørheim TIN/TINKSO E- post - Søknad om utsettelse innvilget - Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 I 2011/ / TIN/TINALO TIN/TINALO Avsender Norges forskningsråd E- post - Revisjonsrapport - Stjernehagen G9 Stjernehagen G9 I 2013/ / TIN/TINSPE TIN/TINSPE Avsender Debio Korrigert agronomisk vurdering av Luna Privilege, pga spørsmål vedrørende NAD Luna Privilege - fluopyram - Agronomiske vurderinger - Soppsykdommer U 2013/ / PLH/PLHMLH 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Ragnhild Nærstad PLH/PLHRNA Tilsynsrapport - Brannteknisk inspeksjon Plantevernbygningen Bioforsk Plantehelse Søndre Follo Brann - og Redningsvesen IKS - Brannvesen I 2007/ / PLH/PLHOFR

9 035 PLH/PLHOFR Avsender Søndre Follo Brannvesen Request for payment of allowance - NFR prosjekt Miljømelk - Environmental and economical sustainability of organic dairy farms Enviromilk. Macnr NFR prosjekt Miljømelk - Environmental and economical sustainability of organic dairy farms Enviromilk. Macnr I 2009/ / TIN/TINSHA TIN/TINSHA Avsender Thünen Institute for Organic Farming Retur av kontrakt - Skjøtselsplan slåttemark Sør-Gjæslingan Nord-Trøndelag Instidata Skjøtselsplan slåttemark Sør-Gjæslingan Nord-Trøndelag Instidata U 2013/ / KVI/KVIKAH 620 Mottaker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Avsender Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Avtale til signering - Skjøtselsplan slåttemark Sør-Gjæslingan Nord-Trøndelag Instidata Skjøtselsplan slåttemark Sør-Gjæslingan Nord-Trøndelag Instidata I 2013/ / KVI/KVIKAH 620 KVI/KVIKAH Avsender Fylkesmannen i Nord-Trøndelag E- post - kvittering på mottatt søknad - Gjøre relevant forskning fra konvensjonelt landbruk tilgjengelig for økologisk landbruk Søknad - Gjøre relevant forskning fra konvensjonelt landbruk tilgjengelig for økologisk landbruk I 2013/ / TIN/TINTST TIN/TINTST Avsender Statens landbruksforvaltning

10 Avslag på skissebehandling Verknad av hjortebeiting på ungplantefelt av gran og furu I 2013/ / FUR/FURSOP FUR/FURSOP Avsender Statens landbruksforvaltning ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Wallace, Ane Hermansen - Landvik I 2012/ / LAN/LANEST LAN/LANEST Avsender NAV Grimstad Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Øystein Holand - avtale om utleie av fleksibel kontorplass i administrasjonsbygningen Utleie Løken -utleie av fleksibel kontorplass i administrasjonsbygningen I 2012/ / LOK/LOKREL LOK/LOKREL Avsender Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Søknad - KRYOLANG - samlagring av kryopreservert plantemateriale og digitale data. Grønn NæringsKompetanse NFR SØKNAD - KRYOLANG - samlagring av kryopreservert plantemateriale og digitale data. - annen støtte - rfofjor. U 2013/ / PLH/PLHDRB Mottaker Norges forskningsråd Avsender Dag-Ragnar Blystad PLH/PLHDRB Jakuba, Tomas - Ønsker/ henvendelser om jobb Bioforsk Økologisk Ønsker/ henvendelser om jobb Bioforsk Økologisk I 2011/ / TIN/TINKSO

11 212.9 TIN/TINKSO Avsender Tomáš Jakuba Søknad - Ewe and lamb performance, lamb carcass yield and carcass quality from alternative forage Søknad - Ewe and lamb performance, lamb carcass yield and carcass quality from alternative forage U 2013/ / TIN/TINHST Mottaker Norges forskningsråd Avsender Håvard Steinshamn TIN/TINHST Kvittering for mottatt søknad - Ewe and lamb performance, lamb carcass yield and carcass quality from alternative forage Søknad - Ewe and lamb performance, lamb carcass yield and carcass quality from alternative forage I 2013/ / TIN/TINHST TIN/TINHST Avsender Norges forskningsråd Kontrakten / oppdragsbekreftelsen for prosjekteringen - vannbehandling hall 7 Anskaffelse - Anlegg for vannbehandling - rensesystem - Hall 7 - Seaweed - alge - Bodø- Algae I 2013/ / LOA/LOABOJ TE LOA/LOABOJ Avsender Teknor System AS Kvittering på mottatt søknad - Evaluating animal and breed traits important in modern welfare oriented production of pigs and poultry Søknad - Evaluating animal and breed traits important in modern welfare oriented production of pigs and poultry I 2013/ / TIN/TINEBR TIN/TINEBR Avsender Statens landbruksforvaltning

12 Bekreftelse på mottatt søknad om videreføring - Veiledningsprosjektet "Driftsøkonomi i ulike økologiske produksjoner-oppdatert fagstoff" Instinr.: Veiledningsprosjektet "Driftsøkonomi i ulike økologiske produksjoner-oppdatert fagstoff" Instinr.: I 2013/ / TIN/TINTST TIN/TINTST Avsender Statens landbruksforvaltning E-post - Olav Abelsen - Vurdering av infiltrasjonsanlegg for hytte, fakturagrunnlag og Bioforsk Tema Olav Abelsen - Trolldalen Skare - Generell henvendelse hytteeier U 2013/ / JOR/JORGRH Mottaker Olav Abelsen Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH Søknad om kjøring med ATV i naturreservat - e-post - Sitkagran - Spredningsrisiko og betydning av hogstavfallsbehandling for restaurering. Instidata Sitkagran - Spredningsrisiko og betydning av hogstavfallsbehandling for restaurering. Instidata U 2012/ / KVI/KVIKAH 620 Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Avsender Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Søknad - Aske til oppgradering av biogass-potensiale for økt lønnsomhet i små biogassanlegg og flisfyringsanlegg Søknad - Aske til oppgradering av biogass-potensiale for økt lønnsomhet i små biogassanlegg og flisfyringsanlegg U 2013/ / TIN/TINKSO Mottaker Norges forskningsråd Avsender Kristin Sørheim TIN/TINKSO E- post kvittering på mottatt søknad - Aske til oppgradering av biogass-potensiale for økt lønnsomhet i små biogassanlegg og flisfyringsanlegg Søknad - Aske til oppgradering av biogass-potensiale for økt lønnsomhet i små biogassanlegg og flisfyringsanlegg I 2013/ / TIN/TINKSO

13 TIN/TINKSO Avsender Norges forskningsråd Dispensasjon til kjøring med ATV - Sitkagran - Spredningsrisiko og betydning av hogstavfallsbehandling for restaurering. Instidata Sitkagran - Spredningsrisiko og betydning av hogstavfallsbehandling for restaurering. Instidata I 2012/ / KVI/KVIKAH 620 KVI/KVIKAH Avsender Fylkesmannen i Møre og Romsdal Underskrevet avtale - Skjøtselsplan for slåttemark. Berre Nordre. Instidata Skjøtselsplan for slåttemark. Berre Nordre. Instidata I 2013/ / KVI/KVIKAH 620 KVI/KVIKAH Avsender Håkon Kyllo Kopi av brev sendt til Forsvarsbygg ang miljøundersøkelser - Rinnleiret naturreservat - Instinr Rinnleiret naturreservat - Instinr I 2011/ / KVI/KVIBOB ***** KVI/KVIBOB Avsender Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Oversendelse av kontrakt for signering - veiledningstjenester - Oppfølging handlingsplaner Nord Trøndelag. Instidata Oppfølging handlingsplaner Nord Trøndelag. Instidata I 2011/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Avsender Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

14 Søknad sendt NFR - KRYOVERDI - Komplett konsept for lagring av verdifullt, levende og sykdomsfritt plantematerieale.- FORNY2020 NFR Søknad - KRYOVERDI - Komplett konsept for lagring av verdifullt, levende og sykdomsfritt plantematerieale.- FORNY2020 U 2013/ / PLH/PLHDRB Mottaker Norges forskningsråd Avsender Dag-Ragnar Blystad PLH/PLHDRB Retur av signert kontrakt - Sitkagran - Spredningsrisiko og betydning av hogstavfallsbehandling for restaurering. Instidata Sitkagran - Spredningsrisiko og betydning av hogstavfallsbehandling for restaurering. Instidata I 2012/ / KVI/KVIKAH 620 KVI/KVIKAH Avsender NTNU Vitenskapsmuseet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Sørheim, Kristin - Økologisk I 2010/ / LOA/LOAGLI LOA/LOAGLI Avsender ******* Underskrevet leiekontrakt traktor - Maskiner/utstyr - kost. Macnr Instidata 131 Maskiner/utstyr - kost. Macnr Instidata 131 I 2009/ / KVI/KVIONE 057 KVI/KVIONE Avsender Hans Gunnar Vold Undertegnet kontrakt for Efficacy study with Mavik in OSR & cereals in Norway. Oljevekster Ryps og Hvete Middelprøving - alle kontrakter med utlandet vedrørende prosjektnummer i Instipro Plantehelse - Kontraktene er UO 5 I 2013/ /

15 UO Off. loven 5 Dokumenter til/fra 423 Riksrevisjonen PLH/PLHAFO Avsender Irvita Plant Protection N.V. ***** ***** Personalmappe Torkildsen, Anne Plantehelse U 2011/ / P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker ***** Avsender Arne Hermansen E-postkorrespondanse med NOAH om eventuelle nye prosjekter - dehalogenering Dehalogenering, spaltingsmekanisme I 2013/ / SAR/SARTEG TE SAR/SARTEG Avsender NOAS Bekreftet mottatt ønske om å gå av med pensjon Personalmappe - Erikstad, Aud Vera U 2007/ / Mottaker Aud Vera Erikstad Avsender Arne Hermansen Arbeidsavtale - timebasis Personalmappe Østenrød, Julian - Planthelse I 2013/ / P Off. loven 13 jf fvl ledd TE Avsender Julian Østenrød

16 Taushetserklæring Personalmappe Østenrød, Julian - Planthelse I 2013/ / P Off. loven 13 jf fvl ledd TE Avsender Julian Østenrød E-post - Kontrollerklæring avløpsanlegg Kjørbuktåsen 28 - Jeløy Moss Avløpsløsning - Ny fritidsbolig Kjørbuktåsen 28 gnr 1 bnr 3025 Moss kommune - Eier Lisbeth Jensen Verpe U 2013/ / JOR/JOROHA Mottaker Hedda Hytter AS Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH Lukket rapport - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Oppdrag - Larvik Kommune U 2013/ / PLH/PLHRHO UO Off. loven 23 Beskytte organets forhandlingsposisjon Mottaker Larvik kommune, Komunalteknikk, Seksjon VAR Avsender Ricardo Holgado PLH/PLHRHO Kopi av brev til NORSØK: Anmodning om forslag til medlem med vara til styret i Bioforsk Styret i Bioforsk. Oppnevning. Styresammensetning periodene Periode Periode Periode Reglement for valg av ansatt representanter til styret i Bioforsk I 2007/ / LOA/LOAHML TE LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet Undertegnet Samarbeidsavtale om undervisnings- og forskningsstillinger i plantevernfag mellom UMB og Bioforsk Plantehelse. Samarbeidsavtale undervisning og forskning mellom UMB og Bioforsk Plantehelse 2007 og

17 I 2007/ / TE Avsender Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for plante- og miljøvitenskap Anmodning om forslag til medlem med vara til styret Styret i Bioforsk. Oppnevning. Styresammensetning periodene Periode Periode Periode Reglement for valg av ansatt representanter til styret i Bioforsk I 2007/ / LOA/LOAHML 012 LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet E-post - Klimaforsk - Prosjektbeskrivelse og partnerbekreftelse til sign - How to induce farmers to adopt climate friendly practices NFR - Klimaforsk - How to induce farmers to adopt climate friendly practices - Bioforsk partner - Samfunns- og næringslivsforskning SNF I 2013/ / JOR/JORMHA TE JOR/JORMHA Avsender Universitetet i Bergen Underskrevet avtale - Skjøtselsplan for slåttemark. Berre Nordre. Instidata Skjøtselsplan for slåttemark. Berre Nordre. Instidata I 2013/ / KVI/KVIKAH 620 KVI/KVIKAH Avsender Jon Martin Schiefloe E-post kopi av foreløpig svar på henvendelse fra en maskinentreprenør på Vestlandet angående flytting av jord med PCN Henvendelse vedrørende håndtering av PCN infisert jord U 2013/ / PLH/PLHHSK 414

18 Mottaker Mattilsynet Avsender Hanne Skomedal PLH/PLHHSK KSL-standard Kvalitetssystem i Landbruket - Matmerk Kvalitetssystem i Landbruket - Matmerk I 2012/ / KVI/KVIONE 035 KVI/KVIONE Avsender Matmerk Retur av signert kontrakt - Oppfølging handlingsplaner Nord Trøndelag. Instidata Oppfølging handlingsplaner Nord Trøndelag. Instidata U 2011/ / KVI/KVIBOB 620 Mottaker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Avsender Bolette Bele KVI/KVIBOB Klimaforsk - Signert partnerbekreftelse NFR - Klimaforsk - How to induce farmers to adopt climate friendly practices - Bioforsk partner - Samfunns- og næringslivsforskning SNF U 2013/ / JOR/JORMHA Mottaker Universitetet i Bergen Avsender Marit Hauken JOR/JORMHA Klimaforsk - Signert partnerbekreftelse - ny versjon NFR - Klimaforsk - How to induce farmers to adopt climate friendly practices - Bioforsk partner - Samfunns- og næringslivsforskning SNF U 2013/ / JOR/JORMHA Mottaker Universitetet i Bergen Avsender Marit Hauken JOR/JORMHA Søknad ES Klimaforsk - How to induce farmers to adopt climate friendly practices - Sendt fra UiB - Bioforsk partner

19 NFR - Klimaforsk - How to induce farmers to adopt climate friendly practices - Bioforsk partner - Samfunns- og næringslivsforskning SNF U 2013/ / JOR/JORMHA Mottaker Norges forskningsråd Avsender Marit Hauken JOR/JORMHA Avtalenummer RUS-13/0002 miljøvernsamarbeidet med Russland. Oppdaterte framdriftsrapporter fra Bioforsk Svanhovd. MD prosjekter finansiert av Miljøverndepartementet 2013 U 2013/ / SVA/SVASBH Mottaker Miljøverndepartementet Avsender Tor-Arne Bjørn SVA/SVATAB ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Berit Kleppe Hansen - Svanhovd I 2012/ / SVA/SVASBH SVA/SVASBH Avsender ***** Signert arbeidsavtale - Timeansatt i perioden til og med Personalmappe - Geir Skirbekk - Timeansatt seksjon Vannkvalitet og hydrologi - Prosjekt 8278 CATCHY I 2013/ / JOR/JORPST JOR/JORPST Avsender Geir Skirbekk Mottatt signert arbeidsavtale for perioden til og med Prosjekt og Personalmappe - Maria Magdalena Estevez Rego - Ekstrahjelp prosjekt og I 2013/ / JOR/JOROVE

20 Avsender Maria Magdalena Estevez Rego JOR/JOROVE ************************ Personalmappe - Nordstrand, Line - Svanhovd I 2011/ / SVA/SVAJRY BU 9 SVA/SVASBH Avsender Line Nordstrand Rapport fra arbeidshelseundersøkelse foretatt 8. og 10.oktober Follo Bedriftshelsetjeneste (Follo BHT) - HMS - Rapporter etter div. vernerunder ved Bioforsk Saghellinga - Ås - se også 2006/46 (LOA) I 2007/ / JOR/JORABO TE JOR/JORABO Avsender Follo BHT Bekrefter mottatt rapport fra arbeidshelseundersøkelsen - Utfordringer tas med inn i planlegging for neste års arbeid Follo Bedriftshelsetjeneste (Follo BHT) - HMS - Rapporter etter div. vernerunder ved Bioforsk Saghellinga - Ås - se også 2006/46 (LOA) U 2007/ / JOR/JORABO 254 Mottaker Follo BHT Avsender Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Bekrefter PhD - Disputas Diploma mottatt Personalmappe - Silvennoinen Hanna - Jord og Miljø I 2012/ / JOR/JOROVE JOR/JOROVE Avsender Hanna Silvennoinen

21 Bekrefter PhD - Disputas Diploma mottatt Personalmappe - Xenarios, Stefanos - Jord og Miljø seksjon Vannkvalitet og Hydrologi I 2011/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Avsender Stefanos Xenarios Bekrefter PhD - Disputas Diploma mottatt Personalmappe. Heidorn Thorsten. Seksjon Jordkvalitet I 2011/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Avsender Thorsten Heidorn Bekrefter PhD - Disputas Diploma mottatt Personalmappe - Mehreteab Tesfai - Bioforsk Jord og Miljø I 2010/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Avsender Mehreteab Tesfai Kontrakt til undertegning for oppdraget - Kunnskapsgrunnlag nye miljøavgifter - Prosjektnummer Kunnskapsgrunnlag nye miljøgifter - Prosjekt Miljødirektoratet - Anbudsinnbydelse saknr Bioforsk plantehelse og Norsk institutt for vannforskning - NIVA. Prosjekt nr: 8654 I 2013/ / PLH/PLHMST BU 5 PLH/PLHMST Avsender Miljødirektoratet, Seksjon for sedimenter og vannforvaltning, Klimaog forurensningsdirektoratet Bekrefter PhD - Disputas Diploma mottatt Personalmappe Bloem, Esther - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE

22 TE JOR/JOROVE Avsender Esther Bloem Bekrefter PhD - Disputas Diploma mottatt Personalmappe Skjånes, Kari - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Avsender Kari Skjånes Berefter PhD - Disputas Diploma mottatt Personalmappe Farkas, Csilla - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Avsender Csilla Farkas Bekrefter PhD - Disputas Diploma mottatt Personalmappe - Moni Christophe - Jord og Miljø seksjon Jordkvalitet I 2010/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Avsender Christophe Moni Utlysning av nominasjon til ekspert grupper møte april EPPO - Ekspert grupper utlysing av nominasjon. I 2013/ / PLH/PLHHSK 374 PLH/PLHHSK Avsender OEPP/EPPO - European and Mediterranean Plant Protction organization

23 Etterreg. - Tilbud om fast tilsetting som forsker ved Holt forskningsstasjon Personalmappe Johansen, Tor J. Holt U 2009/ / HOL/HOLBAN 221 Mottaker Tor J. Johansen Avsender Britt Andreassen HOL/HOLBAN Tidsbegrenset arbeidsavtale for sept på pensjonistvilkår Personalmappe - Arnesen, Borgvald, Holt I 2012/ / HOL/HOLBAN 221 HOL/HOLBAN Avsender Borgvalf Arnesen *************************** Personalmappe - Nordstrand, Line - Svanhovd U 2011/ / SVA/SVAJRY Mottaker Line Nordstrand Avsender Snorre Hagen SVA/SVASBH E-post med godkjent frankeringsmaskinavtale på ny maskin Frankeringsmaskin ved Bioforsk Nord Holt I 2013/ / HOL/HOLRJO 052 HOL/HOLRJO Avsender Posten E-post vedlagt Letter of intent Bioforsk - GLOBALSEAWEED - CR NERC IOF Pump Priming Plus Grants Prosjekt GLOBALSEAWEED - A Global Initiative in Tackling Emerging Issues in Seaweed Aquaculture U 2013/ / BOD/BODCRE

24 651 Mottaker Claire Gachon Avsender Celine Rebours Søknad om redusert arbeidstid for hele 2014 Personalmappe Bloem, Esther - Jord og miljø BOD/BODCRE I 2008/ / JOR/JOROVE JOR/JORTMA Avsender Esther Bloem Søknad om 80 % stilling i kort periode fra Personalmappe Kværnø, Sigrun H. - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE JOR/JORJST Avsender Sigrun Kværnø Retur av undertegnet kontrakt for oppdraget - Kunnskapsgrunnlag nye miljøavgifter - Prosjektnummer Kunnskapsgrunnlag nye miljøgifter - Prosjekt Miljødirektoratet - Anbudsinnbydelse saknr Bioforsk plantehelse og Norsk institutt for vannforskning - NIVA. Prosjekt nr: 8654 U 2013/ / PLH/PLHMST Mottaker Miljødirektoratet, Seksjon for sedimenter og vannforvaltning, Klimaog forurensningsdirektoratet Avsender Marianne Stenrød PLH/PLHMST Søknad om midler til opptelling av solblom - e-post - Overvåking Arvesølvområdene - Macnr Overvåking Arvesølvområdene - Macnr U 2010/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder Avsender Unni Solheim Iversen KVI/KVIUSI

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

Norsk senter for økologisk landbruk

Norsk senter for økologisk landbruk Meny Forrett Kremet grønnsakssuppe Hovedrett Oksefilet med sesongens grønnsaker Mellomrett Fjellost m/fruktpuré Dessert Hagebær m/sabayonnesaus Vi legger vekt på: Økologiske råvarer og god smak Årstidsvariasjon

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer