Samarbeid, ajourhold og kontroll over gods, utstyr og. Side: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid, ajourhold og kontroll over gods, utstyr og. Side: 1"

Transkript

1 Samarbeid, ajourhold og kontroll over gods, utstyr og transportmidler Side: 1

2 Seamless Våre ansatte har arbeidet bid med havn og rederi relaterte IT løsninger og prosesser i over 35 år. Deltagelse i nasjonale og internasjonale standardiseringsprosjekt Bruk av internasjonale standarder og reguleringer 95 % av norske havner er kunder 62 terminaler benytter PortTools l Side: 2

3 Vårt mål er å sapesø skape sømløse øse prosesser på tvers esav intermodale transporter og integrerte operasjoner Side: 3

4 Lean Logistics Faktorer som ønskes ivaretatt 1. Utnyttelsesgrad av transportutstyret i alle ledd 2. Redusert ventetid 3. Trygghet for at viktige ressurser er på plass til rett tid Lasteutstyr, last, transportutstyr, laste og losseutstyr m.m. 4. Oppdatert status for alle ressurser i bevegelse i forsyningskjeden. Hvor er de? Hva inneholder de? Hvor lang tid vil det ta før det er på plass 5. Integrerte systemer som snakker sammen slik at informasjon som finnes elektronisk ikke må tastes t inn på nytt. Side: 4

5 Målsettinger hos våre kunder 1. Optimalisere bruken av ressurser Havene og kaiene er kritiske ressurser for skipsanløp (til og fra base) Koordinere ressursene på tvers av selskaper (båt, terminal, ressurser i terminal, containere m.m.) 2. Effektivisere planlegging og optimaliseringen av de kritiske ressursene gjennom deling av data. Integrerte Operasjoner (IO) gir raskere og bedre beslutninger 3. Raskt og enkelt få oversikt over behov for endringer som følge av avvik fra planene. Få til tettere integrasjon med leverandører < > utveksle sanntidsdata 4. Måle effektivitet Side: 5

6 Moduler kan settes sammen slik at de støtter kundens ambisjon og arbeidsprosesser OPPLÆRINGSYSTEM PortTools WIE PortPlan PortTools FSA WEB LØSNING Skipsoperatør PORTTOOLS SIE (Mapping, Transaction flow, Integration, History) EDI/XML/ CSV Adganskontroll Terminal EDI/XML Roles and access rights Objects and documentations Time, Capacity, Cost XML Sporing RFID/AIS SAMSPILL Land Transport PORTTOOLS Statistics Havneadministrasjon Side: 6

7 Moduler og integrasjon skaper sømløse prosesser PortPlan FLYT AV VARER, TJENESTER OG INFORMASJON TILBYDER AV LANDTRANSPORT SAMLASTING MELLOMLAGRING LAND TRANSPORT SERVICE FUNKSJONER HAVN FOR LASTING / LOSSING TERMINAL GATE TERMINAL YARD LASTEARBEID DER/ STEVEDOO OR SJØ TRANSPO ORT PLATTFORM Terminal system Gatesystem Adgangskontroll melding Melding EDI/XML XML/EDI PortTools SIE Statistikk og KPI Side: 7

8 Moduler i sømløst samspill Skipsrelatert t Portwin er et havneadministrativt system som benyttes for å : styre utnyttelsen kaier, for å ha kontroll med forventede og faktiske liggetider, losset og lastet gods og for fakturering og rapportering til SSB PortTools SIE PortTools SIE tar imot, kvalitetssikrer og distribuerer data sendt via meldinger eller levert via ulike koblinger (API/WEB services). PortTools SIE kommuniserer med en rekke ulike aktører på sjøsiden og landsiden i transportkjeden. PortTools WIE (WEB Interface to Externals) er en portal for samspill mellom agenter, rederier, terminal og havneadministrasjon Portalen viser en oppsummering av skipets tur og anløpsinformasjon. Verktøyet kan benyttes alene, eller sammen med PortPlan og Portwin. Verktøyet tivaretar planlegging og utnyttelse av Kaier som ressurs, samt innrapportering av ISPS dokumenter og ETA, ETD, ATA og ATD PortTools PortPlan er et avansert planleggings og rapporteringssystem for kostnadsoptimal utnyttelse ressurser, planlegging av aktiviteter og styring av anløp i en havn. Løsningen kan samhandle med enheter som formidler geo lokasjoner og som kan beregne gjenstående tid for ankomst. Løsningen samhandler med øvrige løsninger fra Seamless og aktørenes egne systemer. Løsningen benyttes sammen med PortTools SIE og PortTools WIE. Modulen tilpasses til PortTools Side: 8

9 Moduler i sømløst samspill Skipsrelatert t PortTools Statistics Viser grafiske rapporter om havnens trafikk; skip, gods, passasjerer og havnens inntekter, på en enkel og effektiv måte. Verktøyet tilpasses havnens egne behov Kan viser volumer over kaier Kan gå i dbd dybden på det enkelte kl anløp og vise bakenforliggende bk tall Oversiktlig med opptil 300 muligheter for fremstilling av trender Samspiller enkelt med Word, Excel og PowerPoint Effektivt ledelsesverktøy Moduler I plan PortTools Moduler under definering PortTools AIS Avdekke forventet ankomst Avdekke anløp og forhalinger som gir grunnlag gfor anløpsavgift og kaivederlag PortTools NSW Connect Kobling til Kystverkets Nasjonale myndighetsrapportering (NSW) SafeSeaNet PortTools MobileApp Oversikt over forventede anløp og skip i havn på Iphone og Androide Mulighet for å utføre registreringer i applikasjonen PortTools Agent Mulighet for å motta meldinger fra Gatship og via E post til PortTools Side: 9

10 Oppsett 1: Bruk av PortTools WIE som løsning alene 5) Havnebruker / Havneeier finner anløp i WIE, gjør endringer, sjekker IMO dokument osv Anløp ferdig, ISPS dokumentasjon er på plass samt losset og laset last 2) Havnebruker mottar anløp i WIE 3) Havnebruker tildeler kai i WIE som formidler via PortTools SIE tildelt kai 1) Agentbruker melder anløp i WIE eller havnen mottar Schedule Melding 4) Agentbruker rapporter ETA, ISPS og last Genererer automatisk mail til agent kvittering, mottatt anløp i WIE Genererer, automatisk mail til agent tildeling av kai. Løsningen kan kombineres med meldinger fra agentens system, eller fra rederiets system slik at de slipper å taste opplysninger de har der på nytt I PortTools WIE. Løsningen kan også kombineres med data fra AIS eller andre eksterne systemer. Side: 10

11 Oppsett 2: Bruk av PortTools WIE sammen med Portwin 4) Havnebruker tildeler kai Portwin 5) Sikringsoffiser finner anløp i WIE, gjør endringer, sjekker IMO dokument 6) Havnebruker Fakturerer Anløp ferdig, grunnlagene er lagt og fakturering er utført. 2) Anløpet sendes til Havnebruker 3) Portwin formidler via PortTools SIE tildelt kai 1) Agentbruker melder anløp i WIE eller havnen mottar Schedule Melding 4) Agentbruker rapporter ETA, ISPS og last Genererer automatisk mail til agent kvittering, mottatt anløp i WIE Genererer, automatisk mail til agent tildeling av kai. Løsningen kan kombineres med meldinger fra agentens system, eller fra rederiets system slik at de slipper å taste opplysninger de har der på nytt I PortTools WIE. Løsningen kan også kombineres med data fra AIS eller andre eksterne systemer. Side: 11

12 Oppsett 3: Bruk av PortTools PortPlan sammen med PortTools WIE 3) Havnen planlegger anløpet med nødvendige ressurser i PortTools PortPlan 6) Sikringsoffiser i finner anløp i PortPlan, Pl gjør endringer, sjekker IMO dokument 7) Ved forsinkelser kan behov for konsekvensanalyser og formidling av endringer som konsekvens av forsinkelsene. Anløp ferdig, grunnlagene er lagt for målinger og KPI 2) Anløpes sendes til Havnebruker 4) PortPlan formidler tildelt kai via PortTools SIE 1) Agentbruker melder anløp i WIE eller havnen mottar Schedule Melding 4) Aktuelle ressurser i havnen får allokert oppgaven I sine aktuelle kalendere fra PortPlan, og kan rapportere fremdrift derfra 5) Agentbruker rapporter ETA, ISPS og last Genererer automatisk mail til agent kvittering, mottatt anløp i WIE aghjkl Genererer, automatisk mail til agent tildeling av kai. Løsningen kan kombineres med meldinger fra agentens system, eller fra rederiets system slik at de slipper å taste opplysninger de har der på nytt I PortTools WIE. Løsningen kan også kombineres med data fra AIS eller andre eksterne systemer. Side: 12

13 Oppsett 4: Bruk av PortTools PortPlan sammen med PortTools WIE og Portwin 3) Havnen planlegger anløpet med nødvendige ressurser i PortTools PortPlan ) g øp, gjø g, sjekker IMO dokument 7) Ved forsinkelser kan behov for konsekvensanalyser og formidling av endringer som konsekvens av forsinkelsene. 8) Anløpet faktureres 6) Sikringsoffiser finner anløp i WIE, gjør endringer Anløp ferdig, grunnlagene er lagt for målinger, KPI og er ferdig fakturert 2) Anløpes sendes til Havnebruker 4) PortPlan formidler tildelt kai via PortTools SIE 1) Agentbruker melder anløp i WIE eller havnen mottar Schedule Melding 4) Aktuelle ressurser i havnen får allokert oppgaven I sine aktuelle kalendere fra PortPlan, og kan rapportere fremdrift derfra 5) Agentbruker rapporter ETA, ISPS og last Genererer automatisk mail til agent kvittering, mottatt anløp i WIE aghjkl Genererer, automatisk mail til agent tildeling av kai. Løsningen kan kombineres med meldinger fra agentens system, eller fra rederiets system slik at de slipper å taste opplysninger de har der på nytt I PortTools WIE. Løsningen kan også kombineres med data fra AIS eller andre eksterne systemer. Side: 13

14 Samspill med omkringliggende systemer Excel Exchange Outlook MS Project MS Sharepoint Rederi Agent AIS Terminal Gate PortTools SIE PortPlan SAP Primavera Safran Any other Side: 14

15 PortTools PortPlan har en personlig oversikt der viktige funksjoner for brukeren er tilgjengelig li Man kan ha personlige planer, offisielle planer, og planer under godkjenning. Man kan planlegge og lage maler for skipsanløp, vedlikehold m.m. Man kan vise viktige KPI f.eks utnyttelse av viktige kritiske ressurser Man kan planlegge med utgangspunkt i ressurser, tilgjengelighet og kostnader Lagerstatus som viser status i lagertanker etter losset eller lastet last Man kan planlegge med utgangspunkt i tid, og ulike tidssoner Menyen kan bestå av løsninger fra Seamless og tredjepart Planlegger kan lage planer som må godkjennes av ressurseiere før de blir offisielle Forsinkelser og dobbelbooking på kai eller andre ressurser kan vises som alarmer Side: 15

16 Eksempel på forventede skipsanløp. Egenskapspanel er avhengig kontekstavhengige k dvs styrt av hva man har musen over Forsinkelser og dobbelbooking av ressurser kan vises i grafikken Egenskapspanel lf for et skipsanløp AIS kan kobles til for å vise skipets med råvarer til fabrikk lokasjon. Skipets lokasjonen og Egenskapspanelet summerer opp hastighet kan benyttes til å beregne viktige data fra underliggende gjenstående tid for ankomst til havn delaktiviteter Planlegger kan planlegge med skip som går i rute, i linje eller i trampfart Side: 16

17 Planleggingsløsningl lø i Trafikkplan Vedlikeholdsplan Mannskapsplan Forsyning Hendelses plan Plan for Last Strategisk Markedsplan Prdouksjonsplan under utarbeidelse Produksjonsplan i gjennomføring Time now Side: 17

18 Samarbeid i planlegging og gjennomføring? Planlegger C Planlegger A Trafikk plan og overvåkning av denne Kost/Budsjett Hoved plan / Master Planlegger B Operasjonell Plan På basen STUF/Transport Smart Net Ressurs utnyttelse Planlegger D Side: 18

19 Pii Prising av løsningene Portwin er et havneadministrativt system som prises i to hovedalternativer: Alternativ 1: Brukslisens med årlig support og vedlikehold Alternativ 2 : Som SaaS med bruksklisens og pris pr. bruker Tilleggsfunksjonalitet: Statistikk og KPI, Inventory Management, grensesnitt for ulike meldingsbaserte funksjoner PortTools SIE PortTools SIE prises med System Interfaces to Externals (SIE) Alternativ 1: Som SaaS med oppstart, pris pr. grensesnitt og pr. transaksjon Alternativ 2: Som SaaS med oppstart og pris pr. grensesnitt PortTools WIE (WEB Interface to Externals) er en portal for samspill mellom agenter, rederier, terminal og havneadministrasjon. Prises med: Alternativ 1: Som SaaS med oppstartspris, pris pr. bruker (og pris pr. anløp) PortTools PortPlan er et avansert planleggings l og rapporteringssystem t for kostnadsoptimal utnyttelse ressurser, planlegging av aktiviteter og styring av anløp i en havn. Prises med: Basis SaaS med oppstartspris, pris pr. bruker (og pris pr. anløp) Tilleggsfunksjonalitet: Statistikk og KPI, Inventory Management, beregning av gjenstående seilingstid. Side: 19

20 Input til prising av en løsning Ønsket oppsett Oppsett 3: Bruk av PortTools PortPlan sammen med PortTools WIE Tilleggsfunksjonalitet: Beregning av gjenstående seilingstider Vi ll l t i Meldingsbaserte eller WEB services grensesnitt el. l. til eksterne aktører SAP? Svar: Økonomisystem? Svar: AIS? Svar: Antall brukere Eksterne brukere av PortTools WIE. Det er agenter og skip som skal rapportere mot aktiviteter i planen: Antall: Antall brukere av PortTools PortPlan Oppdatering Det er interne brukere som kan lese dt l Visuell lagerstyring og oppdatere planene Transaksjonsrelaterte Antall skipsanløp Antall kaier eller terminaler Rederier? Svar: Agenter? Svar: Terminalsystem? Svar: Andre? Antall brukere av PortTools PortPlan Lesetilgang Det er interne brukere som skal ha lesetilgang Antall brukere av PortTools Mobil enhet Det er interne brukere som skal kunne ha lesetilgang via mobil enhet og oppdatere status fra mobil enhet Antall skip Andre ressurser som er relevante Side: 20

21 Moduler i sømløst samspill Land og terminal watch?v=gu2hrbcxl8m PortTools FSA Oversikt, kontroll og ajourhold av sikringsavtaler, kjøretillatelser, personellregister og ID kort. ISPS terminaler kan dele godkjenninger og gjenbruke adgangskort utstedt av andre ISPSterminaler. Terminalene samarbeider i et Brukerforum og harmoniserer avtaler og deling av data i PortTools FSA. I Norge er det nå 1100 firma som er sikringsgodkjent i 69 terminaler Alle relevante dokumenter og lister er tilgjengelig i WEB løsningen PortTools FSA som også genererer automatisk fakturaunderlag til Portvin eller til tredjepart økonomisystemer. Opplæringssystemet og adgangskontrollen kan holdes à jour mot hverandre via PortTools FSA. Systemet kan hindre at personer med mangelfull opplæring kommer inn i terminalen ISPS Kurs (www.isps kurs.no) Kurs for Transportselskap med lukket last Kurs for sjåfører Kurs for arbeidsgiver og sikringsansvarlige Kurs for Generelle brukere av terminalen Kurs for personer Kurs for arbeidsgivere og sikringsansvarlige Sømløst samspill med adgangskontroll og ulike ID kort via PortTools FSA PortTools FSA er integrert mot flere adgangskontrollsystemer. Data om kjøretøyidentifikasjoner (LPR) og ID kort kan overføres automatisk til slike systemer. Kansellering av kort kan gjøres av terminalen eller av de som har fått utdelt kort Innpasseringer loggført i adgangskontrollsystemet kan overføres til PortTools FSA for kontroll og fakturering Side: 21

22 Tillegg Side: 22

23 Intelligent activities Smart network Schedule integration Planning agents Qty Stage Operation Time 10STGA B Drill 7:00 AM 5STGA C Mill 7:30 AM 6STGA E Cut 7:51 AM CHKA1 CHKA2 CHKA3 CHKB1 Job card Job carda2 Job card Job card A1 A3 B! Task ID Task ID Task ID Task ID A1 10 A12 10 A13 10 B1 10 A1 11 A12 11 A13 11 B1 11 A1 12 A12 12 A13 12 B1 12 A1 13 A12 13 A13 13 B1 13 A1 14 A12 14 A13 14 B1 14 A12 15 A13 15 B1 15 A13 16 B1 16 B1 17 B1 18 B1 19 B1 20 B1 21 Modern project activities has a lot more properties than traditional project activities: Different calculations of duration. Different cost calculations Different resource usage Different progress methods Different financial periods Etc. Change Management Simultaneous access to plans Approval process management Version Control (multiple scenarios) Scenario Management: Multiple scenarios Live update from network Live Object Network Event Subscriptions Push events to external systems Subscribe to events in external systems Most businesses has multiple planning systems: s Project planner Production planner Maintenance planner Resource planner Logistical planning Etc. PortPlan integrates these schedules Most planning and scheduling systems only allows for global planning, but there is always need for local optimisation. PortPlan planning agent allows for local optimisation like individual batching, sequencing, resource utilisation etc. Side: 23

24 Lokalisering av mulige kollisjoner i ressursplanen, og havneanløpet Side: 24

«Integrasjoner sett fra havnens ståsted»

«Integrasjoner sett fra havnens ståsted» «Integrasjoner sett fra havnens ståsted» Innhold 1. Betydningen for transportkjøper og transportør 2. Havnens rolle 3. Aktører må samarbeide for å oppnå målsettingen 4. Systemløsninger 5. Kritiske suksessfaktorene

Detaljer

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin EKSTRA Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 3 1. EKSTRA FUNKSJONALITET

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Planer og meldinger. Måldokument for elektroniske administrative systemer

Planer og meldinger. Måldokument for elektroniske administrative systemer 2008/11 Planer og meldinger Måldokument for elektroniske administrative systemer Innhold Definisjon... 2 Overordnet mål... 2 Status... 2 De administrative systemene... 3 Mål for lønnssystem... 3 Mål for

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

TAV økt effektivitet i Forsvaret?

TAV økt effektivitet i Forsvaret? FFI-rapport 2010/00643 TAV økt effektivitet i Forsvaret? Lars Erik Pedersen, Geir Enemo og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. november 2010 FFI-rapport 2010/00643 1105 P: ISBN

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

Fokus. Moteriktig. Datafangst. transportinformasjon. og mer effektiv drift. langs jernbanelinjen. Ny standard for. nr 1 P mars P 2013

Fokus. Moteriktig. Datafangst. transportinformasjon. og mer effektiv drift. langs jernbanelinjen. Ny standard for. nr 1 P mars P 2013 Fokus nr 1 P mars P 2013 gs1 the global language of business Moteriktig mer effektiv drift Datafangst langs jernbanelinjen Ny standard for transportinformasjon innhold leder Isonor IT AS EDI Gjort enkelt!

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Oppsett av forretningsområder

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok

Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok Mobilt ordresystem Arbeids- og serviceordre med timer, materiell, bilder, sjekklister og annen dokumentasjon Lagerstyring og bestilling Ressursplanlegger med kalender og kart Elektronisk kjørebok Dekker

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN.

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN. METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser Oversiktsbrosjyre STRØM GASS VANN TERMISK Certified for MECOMS empowering smart utilities 1 2 MECOMS

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

TDT4175 Informasjonssystemer

TDT4175 Informasjonssystemer TDT4175 Informasjonssystemer Review questions Kapittel 1 An Introduction to Information Systems Oppgave 1: What is an information system? What are some of the ways information systems are changing our

Detaljer

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning En standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkiv bygget på Microsoft SharePoint og Office, som legger til rette for en effektiv

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK

TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK Miljø Slik blir du en grønnere yrkessjåfør DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kundefokus Oppretthold dialogen med sluttbruker Outsourcing Kutt kostnader ved å sette ut logistikken TRANSPORT

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80 Brukermanual Cerum Hvordan endre avsenderidentitet på SMS Lykke til med forbedringsprosessene i fremtiden! For support og bestilling av kurs, og evt. Hjelp : Ta kontakt med Cerum på tlf: 75 19 80 80

Detaljer

En rekke av landets ledende rekrutterings- og bemanningsbyrå har allerede byttet til oss. Hva med dere?

En rekke av landets ledende rekrutterings- og bemanningsbyrå har allerede byttet til oss. Hva med dere? En rekke av landets ledende rekrutterings- og bemanningsbyrå har allerede byttet til oss. Hva med dere? Recruitment Manager Komplett ERP-system for rekruttering & bemanning SYSTEM- & FIRMAPRESENTASJON

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen VEKST Microsoft Dynamics AX Med en global løsning ligger verden åpen Hva ønsker du med virksomheten? For å være i forkant i dagens konkurranseutsatte globale marked, er det avgjørende at medarbeiderne

Detaljer