Samordning av Felles EPJ i Helse Vest. - EN Felles EPJ Løsning. Terje Marthinussen, Helse Vest RHF September 2012 Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samordning av Felles EPJ i Helse Vest. - EN Felles EPJ Løsning. Terje Marthinussen, Helse Vest RHF September 2012 Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT as"

Transkript

1 1 Samordning av Felles EPJ i Helse Vest - EN Felles EPJ Løsning Terje Marthinussen, Helse Vest RHF September 2012 Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT as

2 2 Hensikt og mål HENSIKT Gi innblikk i samordning av Felles EPJ i Helse Vest og hvorfor en etablerte EN Felles EPJ løsning MÅL Definere hva er en Felles EPJ løsning Gi innsyn i hvordan Felles EPJ løsningen er levert av Felles EPJ programmet i Helse Vest Klargjøre utfordringer og nytte med EN Felles EPJ løsning

3 Felles EPJ i Helse Vest Norges største gjennomførte helse IT prosjektprogram: Systemerstatning (fase 1) gjennomført fra 2008 til sommer Fase 2 systemforbedring og gevinstrealisering avsluttet sommer 2012 Om lag 20,000 brukere Om lag 67 integrasjoner Konvertering av om lag 2 millioner journaler og 50 millioner journaldokumenter Investeringsbudsjett på om lag 400 millioner kroner (i tillegg kommer helseforetakenes driftskostnader ved innføringen)

4

5 5 Teoretisk rammeverk for prosjektprogram Basert oss på Project Management Institute portefølje, program og prosjektstandarder Du finner dette på Diverse faglitteratur

6 6 Hvorfor En Felles EPJ løsning Økt kvalitet og pasientsikkerhet Pga. samarbeid om å finne beste praksis for bruk av felles EPJløsning pga. enklere og mer effektiv forvaltning, opplæring og bruk av løsningen pga. enklere og sikrere drift av IT-infrastruktur pga. enklere og mer effektiv prosjektgjennomføring med system- /integrasjonsutvikling. Utgangspunkt for fremtidens EPJ med prosess-, beslutnings- og tiltaksstøtte Pga. at vi har ryddet i eget hus, har vi orden nok til å håndtere kaos ved «EPJ 2.0» Pga. bedre evne til å motta nye løsninger regionalt Pga. bedre støtte for personvern: Evne til å håndtere tilgangskontroll og logging Standardisering av begreper er vanskelig nok, om en ikke skulle gjøre måtte strukturere informasjonsmodellene i flere systemer

7 7 Prinsipper Rydde før bygge Ett felles arkitektur målbilde Felles retning og prioritering Felles innføringsmodell, prosesser, verktøy og metoder Velprøvd programvare og innføringsbistand Regionaliser oppgaver der det er mulig Respekter det lokale der det er lokalt og spesifikt Etabler føringer for løsningen og ett endringsregime til dem Forankring

8 Regionale føringer Prosess Teknologi Innføring Endring Modell, prosess og metodikk bestilt fra Linjen v Endringsledelse Gevinst realisering

9 Suksesskriterier Kost Realisme i rammebetingelser Forståelse i toppledelsen for at et slikt program krever mye kalendertid, intern ressursinnsats og penger Vilje og evne til å prioritere programmet i den årlige porteføljeprosessen Kvalitet Evne og fleksibilitet til å justere kurs, prioriteringer og fokus over tid Trekke erfaringer fra de første prosjekter og justere innføringsmodell for etterfølgende prosjekter Tilpasse styringsmodell, oppfølgingsmekanismer, ressursbruk og verktøy til den portefølje av prosjekter man til en hver tid har Nytte Tid

10 Suksesskriterier Sterk ledelsesforankring og velfungerende styringsmodell Regionalt Programstyre bestående av adm. dir. fra hvert HF samt Helse Vest IKT og tillitsvalgte har sikret regional helhetsfokus og forankring Lokale EPJ Direktørmøter har på samme måte sikret forankring mot ledelsen i det enkelte helseforetak Operativ styring gjennom programledelsen for å sikre kontroll på tid, kost og kvalitet i prosjektene Styringsmodellen er godt beskrevet i programdirektiv for å klargjøre ansvar og beslutningsmyndighet

11 Suksesskriterier Profesjonell, forutsigbar og verdiskapende programledelse Oppfølging av tid, kost og kvalitet Plassere ansvaret for endringsledelse og gevinstrealisering Enhetlig tilnærming og gjennomføring av prosjektene Lim og katalysator mellom prosjektene Støtte og oppfølging i forhold til prosjekter og prosjektledere Balanse mellom formalisme og fleksibilitet Etablering og drift av sentrale prosesser og verktøy på tvers av prosjektene Ressursallokering Endringshåndtering Samhandlingsløsninger (Sharepoint, Prosjektplassen)

12 Fonna The situation room

13 Suksesskriterier Velprøvd programvare Ingen detaljert kravspesifikasjon, men fokus på å ta i bruk DIPS med de muligheter og begrensninger standard programvare gir Streng vurdering av behov for spesialtilpasninger for Helse Vest har bidratt til å redusere risiko knyttet til fremdrift og kvalitet En profesjonell og erfaren implementeringspartner DIPS/Deloitte har bidratt med omfattende erfaring fra andre innføringsprosjekter Meget dyktige og profesjonelle konsulenter har bidratt til fokus på fremdrift, kvalitet og kontinuitet fra prosjekt til prosjekt

14 Suksesskriterier Etablering av regionale prosjekter for integrasjon og infrastruktur Regionalt integrasjonsprosjekt (RINT) har bidratt til at vi har bygd og utnyttet integrasjonskompetanse best mulig. Dette gjelder både spesifisering, utvikling, oppfølging av 3. part og testing. Regionalt infrastrukturprosjekt (RIP) har bidratt til at vi har klart å etablere og drifte en meget omfattende og kompleks infrastruktur som understøtter mange prosjekter uavhengig av hvordan den normale driften i Hele Vest IKT blir håndtert

15 Suksesskriterier Etablering av forvaltningsapparat for Felles EPJ løsningen parallelt med prosjektinnføringen Felles EPJ forvaltningsmodell har gitt programledelse og prosjektledere ro og rom til å fokusere på kommende prosjektaktivitet i stedet for å tilpasse avlevert løsning. Regionalt arkitekturteam (RAT) har bidratt med faglig kompetente innstillinger til videre behandling av arkitektur- og løsningssaker spilt inn fra prosjektledere (RHF), systemansvarlige (HF), og forvaltningsledere (HVIKT). Regionalt EPJ fagforum har sikret enighet på tvers av helseforetak, private institusjoner og IKT-selskapet om endringer etter erfaring i drift.

16 Utfordringer erfart Interessenthåndtering og forankring er omfattende, vanskelig og viktig i så store omstillinger Overlevering til forvaltning og ansvarsdeling program/prosjekt/linje i perioden etter driftsstart Scope creep (Dette virker la programmet ta ansvar for dette og ) Styringslinjer program/prosjekt/linje/epj direktørmøte må være klare og omforente Balansert rapportering (ikke for mye/ikke for lite) Dialogmøter Et middel for å justere byråkratisering Spennvidde i styring er utfordrende Operasjonell styring vs. Overordnet styring

17 17 Utfordringsbilde framover Konsolidering av database Innføring av talegjenkjenning Samhandlingsreformen Oppfølging av gevinstrealisering Regional og nasjonal oppfølging av systemleverandører (DIPS og tilgrensende systemer) Overvåkning (klinisk og teknisk) Oppgradering

18 En felles løsning implementert og forvaltet med 4 databaser DB FDE DB BGO DB HAU DB SVG Felles infrastrukturplattform Felles integrasjonsplattform Felles konfigurering av DIPS PAS/EPJ Felles arbeidsprosesser og prosedyrer EPJ senter Lokale rutiner EPJ senter Lokale rutiner EPJ senter Lokale rutiner EPJ senter Lokale rutiner Felles regional forvaltning og utvikling Felles EPJ løsning

19 Modell av rammeverket Felles EPJ løsning: Felles infrastrukturplattform Felles integrasjonsplattform Felles konfigurering av felles kliniske IKT-system Felles arbeidsprosesser og prosedyrer Virksomhetsrutiner Virksomhetsrutiner Virksomhetsrutiner Virksomhetsrutiner Virksomhetsrutiner Felles regional forvaltning og utvikling

20 20

21 Støttefoiler 21

22 Overordnet programplan Regional programstyring Regionalt arkitekturteam LOP - 4 Fase 1 Stavanger Fase 2 Stavanger Fase 1 Bergen Fase 2 Bergen Regional t hovedprosjekt Oracle Financials Integrasjon Papirlite RUS Talegjenkjenning Pilot OF-DIPS 5.1 Pilot Fase 1 Fonna Harmonisering Førde EPJ 2020 Strategi EKG - Database Fase2 Fonna Fase2 Førde Forenklet brukeradministrasjon Erstatningsjournal Felles DB Forprosjekt DIPS - Oppgradering RINT - Integrasjoner RIP - Infrastruktur - 22

23 Felles integrasjonsplattform Felles integrasjonsstrategi DB HAU DB BGO Felles integrasjonsplattform DB SVG Felles tjenestekatalog og standardisert meldingsformat - Raskere og rimeligere leveranser - Enklere, rimeligere og mer skalerbart vedlikehold - Plattform for trygg meldingsflyt DB HAU

24 Felles infrastrukturplattform

25 Standardisert Infrastruktur dokumentasjon

26 Felles konfigurering av DIPS Systemoppsett og kodeverk 429 oppsettsparametere for konfigurering av DIPS 162 slike systemoppsett styres best lokalt 118 ulike felleskodeverk og tusenvis av kodeverdier fremkommer i felter i DIPS 53 slike felleskodeverk styres best lokalt. Hva som styres lokalt er regionalt vurdert Regionale kodeverk vedlikeholdes likt på tvers av databaser og virksomheter

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 1 Innledning Helsevesenet som helhet er i ferd med å gjøre et kvantesprang med overgang til drift av kjernefunksjonene basert på digitalt informasjonsgrunnlag. Formålet

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT.

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Visjon, målbilder og forslag til tiltak. Versjon 1.0.. INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 OM DETTE DOKUMENTET 3 1.2 OM PROSJEKTET 3 1.3 BEGREPSBRUK

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud.

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.03.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Møtetidspunkt: Mandag 16.03.2015, kl. 13.00 16.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

NÅSITUASJONSBESKRIVELSE

NÅSITUASJONSBESKRIVELSE Vedlegg C NÅSITUASJONSBESKRIVELSE VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT Nasjonal IKT Årsoppsummering 2009 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 07.05.2010 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 4 1.2

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer