PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Samordnet oversikt over planlagte aktiviteter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2014-2015 Samordnet oversikt over planlagte aktiviteter"

Transkript

1 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Samordnet oversikt over planlagte aktiviteter Tidspunkt Målgruppe Aktivitet Tema Kontaktperson i utd.avd /Vfk Alle ansatte i Felles planleggingsdag 1. Klasseledelse ved Terje Ogden videregående opplæring i 2. Menneskeverd og toleranse Vestfold ved Geir Lippestad Lærlinger/lærekandidater /veiledere/lærere ved avgiverskoler Samling for nye lærlinger med veileder Å være lærebedrift og lærling Veiledere/instruktører Veilederkurs Å være lærebedrift Leder/rådgiver/lærer Nettverk for spesialundervisning Erfaringsutveksling Anne Gry Carlsen Teigen Veiledere/instruktører Veilederkurs Å være lærebedrift Leder/rådgiver/lærer Nettverk for min.språk Nasjonalt tilsyn Anne Gry Carlsen Teigen Strategi for kompetanseheving Lærlinger/lærekandidater Samling for nye lærlinger med Å være lærebedrift og lærling /veiledere/lærere ved veileder avgiverskoler 16. og Inviterte ledere av oppgavenemnder (16.09.) Evalueringsmøte Justering av eksamen; innhold, form og karakterstatistikk Sensorrapporter Vurderingsveiledninger Anine Fischer Bjelland Sted Omfang Arena Larvik Alle ansatte vgo? Ca. 35, 30 20,? Ca. 35 Wassilioff hotell, Stavern Eksamensansvarlige alle skoler ( ) Planleggingsmøte 1

2 Veiledere/instruktører Veilederkurs Vurdering for læring Leder Nettverk for AHT-ledere Nasjonalt tilsynforvaltningskompetanse Anne Gry Carlsen Teigen IKT-pedagoger Nettverkssamling Arne Aronsen Fagforumsledere Samling for fagforumsledere Erfaringsdeling og faglig påfyll Leder/rådgiver Nettverk for innføringstilbud Kompetanse for mangfold- Anne Gry Carlsen Teigen opplæringens organisering og innhold Lærlinger/lærekandidater /veiledere/lærere ved avgiverskoler Lærere historie og samfunnsfag Samling for nye lærlinger med veileder Fagforumsdag historie og samfunnsfag. Forskningsdag/seminar HBV Å være lærebedrift og lærling Etterutdanning og påfyll: Forskning om grunnlovstilblivelsen 1814 HBV: Marianne Linaae Ledere/rådgivere mm Erfaringskonferanse God Oppvekst: Til barns beste Erla Jonsdottir Lærlinger/lærekandidater Samling for nye lærlinger med Å være lærebedrift og lærling /veiledere/lærere ved veileder avgiverskoler TIP-lærere Fagforumsdag TIP Læreplanforståelse, felles bruk av It s og omvisning ny skole Arne Olav Steffensen 20? Ca. 35 Høgskolen BV, Bakkenteigen Jarlsberg 50 i VFK? Ca. 35 Færder vgs 35 lærere 2

3 24.09 Lærlinger/lærekandidater /veiledere/lærere ved avgiverskoler Samling for nye lærlinger med veileder Å være lærebedrift og lærling Veiledere/instruktører Veilederkurs Veiledning og kommunikasjon FYR-kontakter i norsk, Nettverkssamling Spredning og Erla Jonsdottir matematikk, engelsk og kompetanseutvikling FYR naturfag: alle de vg og Horten vgs skolene Virksomhetsledere og stedfortredere, verneombud, HTV HMS-dag Trine Eide Brekka Lærere RM Fagforumsdag RM Etterutdanning og påfyll Rådgivere vgs Sosialpedagogisk nettverk E Beate Husby MK-lærere Fagforumsdag MK FYR og elevmedvirkning Dag-Olav Røed Johnsen Veiledere/instruktører Veilederkurs Vurdering for læring Nye ledere fylkeskommunen Introprogram nye ledere Fylkesrådmannens lederutviklingsprogram? Ca. 35, Horten vgs 44 Ca 60 Ca 10 Holmestrand vgs Ca 30, Ca 20 3

4 13., 14. og Fellesfaglærere og programfaglærere HVS: EL og TIP FVS: BA, EL og TIP THVS: BA, EL og TIP FYR-skolering i regi av Udir og de nasjonale sentrene FYR yrkesretting og relevans i fellesfagene Erla H. Jonsdottir IKT-pedagoger Nettverkssamling Arne Aronsen Merkantilt personale Samling Extens/Vigo Jonny Lund Medlemmene i de fem Nettverkssamling/kurs i regi av utdannings- og Karrieresenteret Vestfold yrkesrådgivningsnettverkene 1. Irak et skjørt samfunn i en turbulent region (ved Cecilie Hellestveit) 2. Asads Syria; Garantist for stabilitet eller pyroman brannmann? (ved Kai E. Kverme) Karrieresenteret Vestfold: Kjersti Furhovden no Veiledere/instruktører Veilederkurs Å være lærebedrift Leder/rådgiver Nettverk for innføringstilbud Kompetanse for mangfold: Anne Gry Carlsen Teigen Opplæringens organisering og innhold Fellesfaglærere v/ Holmestrand, Sande, Re, Melsom, Greveskogen, Nøtterøy og SVGS Ny GIV-skolering i regi av KD/de nasjonale sentra NyGIV-metodikk: praktisk og variert undervisning, grunnleggende ferdigheter Erla H. Jonsdottir Veiledere/instruktører Veilederkurs Vurdering for læring Hotell Plaza, Oslo Informasjon og påmelding i god, Oslo, 14 lærere 1-3 ledere Ca lærere 4

5 Rådgivere i grunn- og videregående skole Hospitering 2 alternativer, informasjon og påmelding i god Norsklærere Fagforumsdag norsk Etterutdanning og påfyll Anne Ely Thorenfeldt Veiledere/instruktører Veilederkurs Veiledning og kommunikasjon Lærere naturbruk Fagforumsdag naturbruk Etterutdanning og påfyll Monica Grønsten Elektrolærere Fagforumsdag EL Forskrifter NEK400, Jording og Læreplananalyse Medlemmer av oppgavenemnder alle fagkoder med felles eksamen Rådgivere i grunn- og videregående skole Startmøte for oppgaveproduksjon Hospitering Justering av eksamen; innhold, form og karakterstatistikk Sensorrapporter Vurderingsveiledninger 2 alternativer, informasjon og påmelding i god Leder Nettverk for AHT-ledere Erfaringsutveksling: Spesialundervisning i gruppe Arne Olav Steffensen Anine Fischer Bjelland Anne Gry Carlsen Teigen THVS?., Melsom vgs Færder vgs? Naturb. lærerne 30 lærere 5

6 Språklærere i Vestfold Fagforumsdag språk Sensur av skriftlig eksamen. Internasjonalt arbeid i skolene. Digitale program til språklæring. Nivå 3; det virtuelle klasserom Mellomledere i fylkeskommunen Lederprogram, pulje 2 (første del) Fylkesrådmannens lederutviklingsprogram Kristin Kjelldstali Færder vgs Ca 80 Park hotell, Sandefjord Ca Medlemmene i de fem utdannings- og yrkesrådgivningsnettverkene Nettverkssamling/kurs Oppfølging av seminaret den Foreløpig tittel: Hvordan drive karriereveiledning i flerkulturelle settinger (ved Mona Abdel-Fadil) Karrieresenteret Vestfold: Kjersti Furhovden no Lærere HO Fagforumsdag HO Etterutdanning og påfyll Cathrine L. Gabrielsen Lærere FO/DH Fagforumsdag DH og STFO Etterutdanning og påfyll Karin Semb Ellen Øksendal Informasjon og påmelding i god SVGS. Ca Veiledere/instruktører Veilederkurs Veiledning og kommunikasjon Mellomledere i Lederprogram, pulje 2 (andre Fylkesrådmannens fylkeskommunen del) lederutviklingsprogram 6, Park hotell, Sandefjord Ca 70

7 17., 18. og Fellesfaglærere og programfaglærere HVS: DH og HO FVS: DH THVS: HO Lærere/avdelingsledere MDD FYR-skolering i regi av Udir og de nasjonale sentrene FYR yrkesretting og relevans i fellesfagene Erla H. Jonsdottir Fagforumsdag MDD Prosjektarbeid og vurdering Mona Skatteboe Merkantilt personale Merkantilt seminar Bente Grorud Tone Stabell Leder/rådgiver/lærer Nettverk for spesialundervisning Erfaringsutveksling Anne Gry Carlsen Teigen Virksomhetsledere og Lederprogram, pulje 1 Fylkesrådmannens stedfortredere i lederutviklingsprogram fylkeskommunen Fagforumsledere Samling for fagforumsledere Erfaringsdeling og faglig påfyll Lærere SS Fagforumsdag SS Etterutdanning og påfyll Olav Reitan Nye ledere i fylkeskommunen Introprogram nye ledere Fylkesrådmannens lederutviklingsprogram Hotell Clarion, Oslo 12 SVGS Ca 50 Avtales 20 Park hotell, Sandefjord Møterom Ca Ca 20 7

8 01.,02. og Fellesfaglærere og programfaglærere HVS: MK og SS THVS: MK, RM og SS FYR-skolering i regi av Udir og de nasjonale sentrene FYR yrkesretting og relevans i fellesfagene Erla H. Jonsdottir Lærere KØ og ID Fagforum KØ og ID Etterutdanning og påfyll Tor Marius Torgersen Rådgivere i grunn- og videregående skole Fagforumsamling Bygg og Anleggsteknikk Orienteringsmøte Tilbudsstruktur/inntak Inntak: Svein Kristiansen Spes.ped/min.spr: Anne Gry Carlsen Teigen Fagforumsdag BA Vurderingskriterier VG 1 og VG 2 Samarbeid/medvirkning i bedrifter og opplæringskontorer Sven Erik Feen Ingeborg Bøe Bedrifter og oppl.kont IKT-pedagoger Nettverkssamling Arne Aronsen Hotell Plaza, Oslo Invitasjon og påmelding i god 15 lærere Færder vg skole Ca Leder/rådgiver/lærer Nettverk for min.språk Kompetanse for mangfold: Opplæringens organisering og innhold Anne Gry Carlsen Teigen 8

9 2015 Tidspunkt Målgruppe Aktivitet Tema Kontaktperson i MK-lærere Fagforumsdag MK VeTeBu-samling Medielæreren 2.0 de nye digitale mediene: Å oppgradere seg for fremens behov utd.avd /Vfk Dag-Olav Røed Johnsen Fellessamling alle ledere i fylkeskommunen Pulje 1 og pulje 2 Fylkesrådmannens lederopplæring Fagforumsledere Samling for fagforumsledere Erfaringsdeling og faglig påfyll FYR-kontakter i norsk, Nettverkssamling Spredning og Erla Jonsdottir matematikk, engelsk og kompetanseutvikling FYR naturfag: alle de vg og Horten vgs skolene Eksamensansvarlige alle skoler FYR-skolerte lærere og aktuelle ledere ved Horten, Færder og Thor Heyerdahl vgs Medlemmene i de fem utdannings- og yrkesrådgivningsnettverkene Planleggingsmøte - eksamen våren 2014 Eksamensplan Sensoroppnevninger Justeringer/endringer 4. skoleringsdag Skolering og videre kompetanseutvikling Nettverkssamling/kurs Kommunikasjon, samtalekompetanse Anine Fischer Bjelland Erla Jonsdottir Karrieresenteret Vestfold: Kjersti Furhovden no Sted Quality Hotell Tønsberg 20 Møterom Borre Horten vgs 44, Møterom Hotel Klubben Tønsberg Informasjon og påmelding i god Omfang Ca 110 lærere, ca 30 fra Vestfold Ca Ca 60 9

10 04. og Ledere av oppgavenemnder Ferdigstilling av eksamensoppgaver i SharePoint Ingegerd Sulutvedt Anine Fischer Bjelland Lærere FO/DH Fagforumsdag DH og STFO Etterutdanning og påfyll Karin Semb Ellen Øksendal Lærere RM Fagforumsdag RM Etterutdanning og påfyll Norsklærerne Fagforumsdag norsk Etterutdanning og samarbeid Anne Ely Thorenfeldt Elektrolærere Fagforumsdag EL Elevmedvirkning, PTF og? Arne Olav Steffensen Lærere HO Fagforumsdag HO Etterutdanning og påfyll Cathrine L. Gabrielsen TIP-lærere Fagforumsdag TIP Elevmedvirkning, læreplanforståelse og PTF Arne Olav Steffensen Kursrom 1 etg. Stoltenbergsgt. 38 SVGS. THVS?. Horten vgs Holmestrand vgs 20 lærere 20 lærere 10

11 Lærere SS Fagforumsdag SS Etterutdanning og påfyll Olav Reitan Lærere naturbruk Fagforumsdag naturbruk Etterutdanning og påfyll Monica Grønsten Fagforumsledere Samling fagforumsledersamling Etterutdanning og refleksjon Lærere KØ og ID Fagforum KØ og ID Etterutdanning og påfyll Tor Marius Torgersen Medlemmene i de fem utdannings- og yrkesrådgivningsnettverkene Lærere/avdelingsledere MDD Rådgiverkonferanse Vestfold 2015 Fagforumsdag MDD Program sendes ut sammen med invitasjonen Program sendes ut sammen med invitasjonen 11 Mona Skatteboe Merkantilt personale Samling Extens/Vigo Jonny Lund Alle innkalte sensorer Fellessensur Sensur sensorrapporten Ingegerd Sulutvedt Anine Fischer Bjelland MERK: Med forbehold om nødvendige endringer. Planen oppdateres fortløpende, se dato for oppdatering. Melsom vgs Møterom Borre Informasjon og påmelding i god Naturb. lærerne 120 SVGS Ca 50 Sandefjord vgs

Etter- og videreutdanning 2015-2016

Etter- og videreutdanning 2015-2016 Etter- og videreutdanning 2015-2016 Tilbud til pedagogisk personale i de videregående skolene Kompetanseutvikling 2015-2016 Videregående opplæring i Telemark har to overordnede satsingsområder; økt læringsutbytte

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER Oppland Fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring Mulighetenes Oppland Innhold 1.0 BAGRUNN...

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Hospitering i bedrift og kurs. Steinar Nilsen avd. Egge

Hospitering i bedrift og kurs. Steinar Nilsen avd. Egge Hospitering i bedrift og kurs Videregående opplæring Plan for etterutdanning av faglærere i utdanningsprogrammet Bygg og Anleggsteknikk Planen er utarbeidet av, OBI, AVGO og NETTVERK BAT Bakgrunn - Kunnskapsløfte

Detaljer

Opplæring til et aktivt og ansvarlig liv. Plan for opplæring

Opplæring til et aktivt og ansvarlig liv. Plan for opplæring Opplæring et aktivt og ansvarlig liv Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Vestfold 2011-2015 Sande Strømmen Svelvik Muligheten opplæring for domfelte og innsatte er et vesentlig redskap i rehabiliteringen

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus 1. Deltakere i nettverkene HiAk har koordinert to nettverk. Førstelektor Hæge Nore har fungert som nettverksleder for begge nettverkene. Fra høgskolens

Detaljer

2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen

2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2010-11 Aktivitetskatalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 1 Innhold Eva Høiby, Prosjektleder Læringsmiljø Nyutdannede/mentorer, Coaching Tlf. 91848278 eva.hoiby@drmk.no Erik Westrum, Veileder

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning.

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning. Rådgiversamlinger Budsjett arbeid Medbestemmelsesmøte Karrisamling Rektormøte utd. 28.-29. Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte YON Tiltak for fagmangler Medbestemmelsesmøte Rektormøte

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Statsbudsjettet 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter

Detaljer

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv. Skoleinfo Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold 2009/2010 http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.no Nasjonal demonstrasjonsskole 2007-2009 Kunnskap gir muligheter! 2 Rektor ønsker velkommen Horten

Detaljer

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen September 2009 1. BAKGRUNN Kompetansestrategien tar utgangspunkt

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer