Dok.dato: Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/ / HF-AF/MF 02 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker tatped ørøst TAB-ØVA/ELK Endelig svar i sak fra Arkeologisk museum, i Hjelmeland k. Flådene gnr 5 bnr 1 Forsterking av nett - graving N 2013/ / AM-FORN/HAA 733 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA Tysland gnr. 63 bnr. 1, Bjerkereim k., Rogaland. øknad om dispensasjon - Oversending av fagleg tilråding frå AM i Bjerkreim k. Tysland gnr 63 bnr 1. Landbruksveg og nydyrking. 2009/ / AM-FORN/AJN 773 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/ ide: 1 av 21

2 Tilbud om feltarbeid 2014 ***** ***** ***** AM - Feltsøknader / / AM-FORN/HAA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-FORN/HAA Tilbud om feltarbeid 2014 ***** ***** AM - Feltsøknader / / AM-FORN/HAA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-FORN/HAA Referat fra ledermøte AM - Ledermøter / / AM/AJN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM/AJN AM-FORN/HAA AM-FORMDL/KAOM AM-AMLNG/MHØ AM/TMV AM-KONERV/ME AM-AMLNG/MHØ ide: 2 av 21

3 var på søknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/MM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-KM/MM var på søknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/MM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-KM/MM nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/TF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ØR/TF Foreløpig svar på søknad om permisjon, Bachelor i sosialt arbeid tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-/MHA ide: 3 av 21

4 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / HF-ADM/HA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-K/HA Vedr. øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/RE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-DE/RE Vedr. øknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/MAH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-DE/RE var på søknad om utsatt innleveringsfrist på bacheloroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / HF-ADM/HA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-K/HA ide: 4 av 21

5 Avaldsnesprosjektet - keramikk til analyse Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet , 12220, 12221, 12222, / / AM-FORN/AJN 773 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Keramiska Forskningslaboratoriet, Geologiska institutionen AM-FORN/AJN var på søknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/KL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-MK/KG Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting NOR110 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / HF-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-K/AM Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting ENG140 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / HF-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-K/AM ide: 5 av 21

6 nnvilget søknad om permisjon fra studium, Bachelor i ykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-H/TB Eksamensoppmelding til eksamen 23. mai tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-G/GNJ Fritak fra nynorsk - gjelder også norsk 2 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-G/GNJ nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TBRB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-MN/TBRB ide: 6 av 21

7 nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TBRB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-MN/TBRB Vedrørende søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/EL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-NH/JGO Anbefalingsbrev tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/VVE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-B/KBE Vedrørende søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/JGO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-NH/JGO ide: 7 av 21

8 Ansettelsesprosess feltleder arkeologi (toårig stilling), st.id Tilbudsbrev. Ansettelsesprosess feltleder arkeologi (steinalder) - rosjekt ømmevågen (tidsbegrenset stilling), st.id / / AM-ADM/EVN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-ADM/EVN nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/AHA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/AHA øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/MAH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B 6 Orientering om utestengelse av student - ***** ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / TAB-A/DEA 535 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A/DEA Avsender niversitetet i Nordland ide: 8 av 21

9 Forfalskning av søknadsdokument - ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / TAB-A/DEA 535 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A/DEA Avsender niversitetet i Nordland Ansettelsesprosess Feltleder arkeologi (steinalder) - rosjekt ømmevågen, st.id (tidsbegrenset stilling 1-2 år) - Takker nei til stillingen Ansettelsesprosess Feltleder arkeologi (steinalder) - rosjekt ømmevågen, st.id (tidsbegrenset stilling 1-2 år) 2014/ / AM-ADM/EVN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-ADM/EVN Vedtak om utestenging og tap av retten til å gå opp til eksamen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / TAB-A/DEA 535 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A/DEA Avsender niversitetet i Oslo ide: 9 av 21

10 Forfalskning av søknadsdokument - ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / TAB-A/DEA 535 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A/DEA Avsender niversitetet i Oslo Klage på karaktersetting MØA120 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/CEL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK øknad om overflytting fra NTN til etroleumsteknologi ved i Overflytting / / TN-T/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-T/AM Avsender Oversending av dei siste 14C-dateringane frå Thora torm-prosjektet Trondheim k. Naturvitenskapelige analyser på tomta til Tora torm vgs i Bispegata 20. aken er arkivert under ør-trøndelag 2013/ / AM-FORN/HAA 773 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-FORN/ Avsender ide: 10 av 21

11 Ny sensurering av sensurvedtak BJO310- vår 2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/KR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Avsender V-MK/KR Ny sensurering av sensurvedtak BJO310 - høst 2014 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/KG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Avsender V-MK/KR Ny sensurering av sensurvedtak BJO310 - vår 2014 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/KR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Avsender V-MK/KR ide: 11 av 21

12 Ny sensurering av sensurvedtak BJO310 - høst 2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Avsender V-MK/KR nformasjon om nytt opptakskrav til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse - NTN nformasjon om nytt opptakskrav til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse - NTN 2014/ / LEDELE/[fordelt] Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: -LEDELE/[fordelt] Avsender Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet nnføring av kvoter for partene i samarbeidsavtalen med N Høring - nnføring av kvoter for partene i samarbeidsavtalen med N 2014/ / LEDELE/[fordelt] 008 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: -LEDELE/[fordelt] Avsender N ide: 12 av 21

13 åminnelse - Forslag til styremedlemmer det samorganiserte F, O og Ts eksjon for utvikling av nasjonale tjenester Forslag til styremedlemmer det samorganiserte F, O og Ts eksjon for utvikling av nasjonale tjenester 2014/ / TAB-A/KRH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: -LEDELE/[fordelt] Avsender Kunnskapsdepartementet var fra i om kartlegging av forskningsetiske retningslinjer Kartlegging av forskningsetiske retningslinjer 2014/ / TAB-FA/JHB 600 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Kunnskapsdepartementet TAB-FA/JHB Revidert budsjett justert for sos.utg. Finnøy k. Eik gnr 67 bnr 2 og 3. Vannforsyning på jernarøyene 2013/ / AM-FORN/HAA 733 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/HAA øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-G/TRK ide: 13 av 21

14 Eigersund k. Hovland gnr 8 bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. HM-plan: ikker jobb analyse Eigersund k. Hovland gnr 8 bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator 2005/ / AM-FORN/AJN 733 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-ADM/EVN AM-FORN/EVB Oppsigelse av arbeidsforhold ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / TAB-HR/YKV 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/YKV Bestilling av bilder - Rennesøy k - Bestilling av bilder - Rennesøy k 2014/ / AM-AMLNG/MHØ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-AMLNG/BB Avsender Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie - Bestilling av foto Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2014/ / AM-AMLNG/MHØ 047 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-AMLNG/BB Avsender Nationalmueet i Danmark ide: 14 av 21

15 Bestilling: Bilder fra Tjora, ola k. og Hognestad, Time k. Bilder fra Tjora, ola k. og Hognestad, Time k. 2014/ / AM-AMLNG/MHØ 047 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-AMLNG/BB Avsender niversitetet i Bergen tavanger Domkirke - Delprosjekt 1. Vernerunderapport nr. 1 tavanger Domkirke - Delprosjekt / / AM-KONERV/ME Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-KONERV/ME Avsender Aktiv HM rosjekt A tavanger Domkirke - Delprosjekt 1. Vernerunderapport nr. 2 tavanger Domkirke - Delprosjekt / / AM-KONERV/ME Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AM-KONERV/ME Avsender Aktiv HM rosjekt A Kortidsengasjement MD Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved nstitutt for musikk og dans / / HF-MD/DJN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-MD/CB ide: 15 av 21

16 artnerskapsavtale mellom Bærland skole og G artnerskapsavtaler for grunnskolelærerutdanningene ved i / / HF/[fordelt] 321 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF/[fordelt] Avsender Bærland skole øknad om linjeskift og direkte opptak Overflytting / / V-HH-/OMK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/CEL Avsender øknad om overflytting fra Høgskolen i Harstad til andre studieår bachelor i barnevern Overflytting / / V-H/MHA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-/MHA Avsender øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/MHA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-/MHA ide: 16 av 21

17 ignert avtale Erasmus L 2014/ / TAB-A-K/ETO 321 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-K/ETO Avsender Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen øknad om tilrettelegging tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/JFJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-MD/JFJ øknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/H Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-/H B øknad om linjeskift og direkte opptak til 2. og 3. året på bachelorprogrammene ved HH tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/ALB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/ALB ide: 17 av 21

18 luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA Klage på karaktersetting BY142 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/GTA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-H/ALR B 0 Klage på karaktersetting BØK265 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BØK265 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/EL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK ide: 18 av 21

19 Klage på karaktersetting BØK265 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK Oppsigelse av stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / TAB-HR/YKV 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/YKV Klage på karaktersetting BØK265 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BØK105 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/TF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK ide: 19 av 21

20 Klage på karaktersetting BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JGO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK Vedrørende fremtidig fremdrift av doktorgradsoppgave Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/JER Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-ADM/JER B Klage på karaktersetting BØK350 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/OMK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BRV350 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/OMK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK ide: 20 av 21

21 Klage på karaktersetting BRV200 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/AHA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK i ubsea - øknad om økonomisk støtte i ubsea - tudentorganisasjon 2014/ / DR-/ME 153 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DR-/ME Avsender i ubsea Klage på karaktersetting BØK135 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/TBRB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/OMK ide: 21 av 21

22 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A nnvilget søknad om permisjon fra studium, Bachelor i ykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/TB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-H/TB A 10/14 Avskjedssak tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/GBA Møtebok tdanningsutvalget / / TAB-A/EJG 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A/EJG nnkalling tdanningsutvalget / / TAB-A/EJG 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A/EJG ide: 1 av 31

23 Orienteringssaker til møte Orienteringssaker fakultetsstyret 2012/ / TN-ADM/NH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/NH 15/14 Årshjul for og evaluering av tdanningsutvalget tdanningsutvalget / / TAB-A/EJG 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A/EJG Endring av permisjon uten lønn ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/KB 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/KB Referat fra møte 12. mars 2014 Lokalt Hovedavtaleutvalg ved Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet våren / / TN-ADM/HKH 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/AKRA ide: 2 av 31

24 nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget TN Møte i Ansettelsesutvalget TN / / TN-ADM/HKH 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/HKH ATN 33/14 Oppnevning av komite til vurdering av søkere til ledig stilling som postdoktor i matematikk / fysikk ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap, st.id Møte i Ansettelsesutvalget TN / / TN-ADM/HKH 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/AKRA ærprotokoll styresak ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AKRA 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/GBA ærprotokoll styresak ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AL 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/GBA ide: 3 av 31

25 nderretning om vedtak fattet i styret den ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AKRA 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/GBA 16/14 Digital saksbehandling tdanningsutvalget / / TAB-A/EJG 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A/EJG Retur av skjema «Krav om begrunnelse for karaktersetting» for eksamen i MHV142 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/ALR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-H/K ATN 35/14 Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikk / fysikk ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap, st.id Møte i Ansettelsesutvalget TN / / TN-ADM/HKH 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/AKRA ide: 4 av 31

26 ATN 36/14 ermisjon og forlengelse av ansettelsesperioden som doktorgradsstipendiat i matematikk ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap, st.id Møte i Ansettelsesutvalget TN / / TN-ADM/HKH 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/AKRA ATN 37/14 Ansettelse i stilling som stipendiat st.id Møte i Ansettelsesutvalget TN / / TN-ADM/HKH Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/MOL ATN 38/14 Ansettelse i ledig stilling som stipendiat st.id Møte i Ansettelsesutvalget TN / / TN-ADM/HKH Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/MOL Overgang til delvis uførepensjon ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/AWB 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/AWB ide: 5 av 31

27 AR 19/14 tlysing av ledig stilling som rådgiver ved tdanningsavdelingen, nternasjonalt kontor, st.id entralt ansettelsesråd mars / / TAB-HR/YKV 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/YKV Opprettelse av bedømmelseskomite - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Mottaker Avsender V-ADM/EØT kke godkjent endelig prosjektplan - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT ide: 6 av 31

28 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT Godkjent søknad om bytte av hovedveileder - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2012/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT Godkjent søknad om bytte av veiledere - ***** ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT Godkjent søknad om oppnevnelse av medveileder - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2012/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT ide: 7 av 31

29 Godkjent søknad om oppnevnelse av medveileder - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2012/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT Godkjent søknad om oppnevnelse av medveileder - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT Godkjent søknad om godkjenning av ph.d.-emne - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT var på søknad om godkjenning av ph.d.-emne - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2013/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT ide: 8 av 31

30 Godkjent søknad om godkjenning av ph.d.-emner - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT Godkjent søknad om godkjenning av ph.d.-emne - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/EØT Møtebok tdanningsutvalget tdanningsutvalget / / TAB-A/EJG 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A/EJG RF 15/14 Oppretting av stilling som professor st.id Rektors fullmakt / / TAB-HR/MMTO Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/MOL ide: 9 av 31

31 Oppfølging av varsel - var på brev mottatt Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2013/ / TAB-HR/GBA 271 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/GBA nnkalling til ansettelsesråd ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesråd ved Det humanistiske fakultet på sirkulasjon / / HF-ADM/GMA 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-ADM/GMA Endring av permisjon uten lønn ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/KB 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/KB Forlengelse av ansettelsesperiode for stipendiat i ***** ***** ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/KB Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/GAK ide: 10 av 31

32 Ansettelse i toårig åremålsstilling som postdoktor ***** ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2014/ / V-ADM/GAK Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/GAK Ansettelse i stilling som førsteamanuensis ***** ***** ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2014/ / V-ADM/GAK Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/GAK Forlengelse av stipendiatperiode grunnet sykemelding og foreldrepermisjon - korrigert utløpsdato ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/KNO 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-ADM/KNO akkyndig vurdering av søknad om kvalfikasjonsopprykk til dosent i norsk Kvalifikasjonsopprykk til dosent ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/KB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/KB ide: 11 av 31

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011.

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 /

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014.

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 06.05.2014 nstituttleders anbefaling av stilling i revisjon og regnskap AF Tilsettingssak 100% fast stilling

Detaljer

Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/EJ. Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341 FOU/EJ. Dok.dato: 10.10.2011.

Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/EJ. Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341 FOU/EJ. Dok.dato: 10.10.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 / 2012

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer