Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid."

Transkript

1 Årsrapport

2 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Når håndverkere bytter vinduer i kantinen blir det felleslunsj på sømavdelingen. (Forsiden: Cecilie og Astrid står klar til å ta imot besøkende på Sommermarked i bakgården 12. juni 2014.) 2

3 Organisasjonskart Pr STYRET Balder Tekstil AS Gerd Jensen (leder) Morten Gohn (styremedlem)) Berit Rannestad (styremedlem) Mette Bjørnstad (styremedlem) Kjell André Røttervold (daglig leder) DAGLIG LEDER Kjell André Røttervold VEVAVDELING Mette K. Bjørnstad (avdelingsleder) Elisabeth Mølbach (arbeidsleder) Sari Syväluoma (arbeidsleder) 14 yrkeshemmede arbeidstakere ATTFØRINGSLEDER Ingrid Langnes SØMAVDELING Elin Fjøsne (avdelingsleder) Daniela Kolarov (arbeidsleder) Ragne Andersen (arbeidsleder) 9 yrkeshemmede arbeidstakere 9 yrkeshemmede arbeidstakere Eier: Oslo Kommune 3

4 Kjersti priser alle hønene, gjør de klare for butikken i mars. Kort historikk Balder Tekstil AS er en vekstbedrift hvor Oslo kommune eier 100% av aksjene. Balder Tekstil AS ble stiftet som et arbeidssamvirke i offentlig virksomhet (ASVO) 9. desember 1996 med oppstart 1. mars Før dette, fra 1986 til 1996, var verkstedet en avdeling av Holmenkollen Dagsenter og ga arbeidstilbud innen tekstil til psykisk utviklingshemmede i Oslo. Balder Tekstil AS formål I følge våre vedtekter er selskapets formål å arrangere arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede i Oslo. Målgruppen er primært psykisk utviklingshemmede, men søknad fra andre yrkeshemmede kan også vurderes. Sysselsettingen skal bidra til at den yrkeshemmede kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Sysselsettingen skal ha hovedvekt innen tekstil. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Overskudd skal bli i bedriften og komme virksomheten til gode. 4

5 Målsettinger 1. Balder Tekstil AS skal gi et tilrettelagt, varig arbeidstilbud til personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaket skal være produksjonsrettet innen faget tekstil, og tilbudet skal gis til personer som har anlegg og interesse for denne type arbeid. Arbeidet skal i tillegg bidra til å opprettholde arbeidstakernes sosiale ferdigheter og aktivt arbeide for at ferdighetene ikke svekkes. 2. Balder Tekstil AS skal bygge sin produksjon på håndverkstradisjoner inspirert fra vår kulturarv. 3. Balder Tekstil AS skal produsere et variert utvalg av varer til egen butikk hvor kvaliteten er så god at våre produkter er konkurransedyktige med tilsvarende på det åpne markedet. 4. Balder Tekstil AS skal ta imot spesialbestillinger. 5. Balder Tekstil AS skal følge arbeidsmiljølovens intensjon om at det skal tas hensyn til den enkelte arbeidstakers mulighet for selvbestemmelse og faglig utvikling. Mette, Gunvor, Elisabeth, Mia og Sigrid på Maihaugen. Generelt om virksomheten Våre vedtekter sier at sysselsettingen skal ha hovedvekt på tekstil. Arbeidsplassen skal være for de som har interesse for og ønske om å arbeide innen dette fagområdet. Balder Tekstil AS har som et av sine mål å opprettholde håndverkstradisjoner fra vår kulturarv. Balder Tekstil AS er sertifisert i equass Assurance, som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon. Sertifiseringen skjer hvert 2. år. Balder Tekstil AS ble sertifisert første gang i juni 2011, og resertifisert Neste gang bedriften skal ha equass revisjon er 2. og 3. juni Bedriften er tilsluttet Arbeidssamvirkenes Landsforening, ASVL. De lanserer sine virksomheter som arbeidsplasser for mennesker i vekst. Virksomheten etterstreber å følge NAVs regelverk med hensyn til utvikling og opprettholdelse av arbeidstakernes ressurser gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver. 5

6 Utgangspunktet for valg av virksomhetsområde var tekstilhåndverkets muligheter for mange og varierte arbeidsoperasjoner, som kan gi meningsfulle oppgaver til personer med ulikt mestringsnivå. Individuell tilrettelegging gjør at den enkelte mestrer ulike deler av produksjonen. Alle blir dermed viktige ledd i den totale produksjonen. Det stilles strenge krav til nøyaktighet og utholdenhet. Samtidig legges det stor vekt på at den enkelte skal trives med sine arbeidsoppgaver i Balder Tekstil AS. Dette gjenspeiler seg i innsats og yrkesstolthet hos arbeidstakerne. Vårt personale designer gode, tidsriktige produkter og tilrettelegger for arbeidstakerne slik at de i forhold til sin utvikling mestrer hver sin del av produksjonen. Produksjonsutstyret i verkstedet er funksjonelt i forhold til produksjonen, det er enkelt å betjene av arbeidstakerne. Balder Tekstil AS har styringsverktøyene Strategisk plan, Handlingsplan og Årshjul som beskriver planleggingsprosessen og sørger for kontinuerlig kvalitetsforbedring gjennom en årlig, gjentagende evalueringsog planleggingsprosess. Balder Tekstil AS har bedriftshelsetjeneste gjennom Stamina Helse. Balder Tekstil AS samarbeider tett med NAV lokal Oslo og bydelene. Samarbeidsavtalen med NAV Tiltak evalueres og fornyes i februar hvert år. Det inngås en medfinansieringsavtale med hver enkel bydel hvor arbeidstakerne er bosatt. At avtalene fornyes er en bekreftelse på at våre interesseparter er tilfredse med tjenestene vi leverer. Balder Tekstil AS har fra starten av satset på produksjon av kvalitetsvarer, både når det gjelder materialvalg og utførelse. Vi vektlegger få og spesielle produkter fremfor masseproduksjon. Alt som tilvirkes er håndlaget, og selges i egen butikk. Mye av produksjonen er basert på spesialbestillinger, dermed er nær kontakt mellom arbeidsledere og kunder helt avgjørende. Det er svært gunstig at vårt butikklokale ligger i tilknytning til verkstedene. Kundene møter arbeidstakerne og ser produktene bli til. Linn, Camilla og Marianne på Epleslang. Tiltaket varig tilrettelagt arbeid VTA VTA-tiltaket tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til 6

7 utvikling av deres ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. VTAtiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Vi følger kravspesifikasjonen fra NAV, og NAV Tiltak Oslos «Rutine for varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet». virksomhet, som arbeidsleder ved sømavdelingen. Vi samarbeidet med vekstbedriften Nordpolen Industrier AS og Epleslang. Epleslang er en relativt ung sosial entreprenørskapsbedrift som lager eplemost fra epler som er håndplukket i Oslo, og deretter presset og pasteurisert på Abildsø gård. Vi ble med en uke i september og plukket epler i forskjellige private hager. Det var en arbeidsleder og 4 arbeidstakere som var ute hver dag den uken. Det ble veldig populært, vi plukket mange hundre kilo epler i løpet av uken. Mange av våre arbeidstakere har et sterkt ønske om at vi gjentar dette i Uvanlige arbeidsdager; Vi er på epleslang! Balder Tekstil AS samarbeider med andre vekstbedrifter, ordinære bedrifter og organisasjoner i Oslo, for å kunne tilby arbeidstakerne et så godt tilbud som mulig. Vekstbedriften OPT, Oslo produksjon og tjenester AS utfører regnskapstjenester for oss. Deres sømavdeling gjør enkelte oppdrag for oss. Det har for eksempel vært påsetting av store maljer på sømprodukter. I stedet for at vi kjøper inn dyrt utstyr for relativt små opplag gjør OPT dette for oss. Vi har også i løpet av året hatt deltaker fra OPT som har hatt arbeidsutprøving i ordinær Mia passer på at riktig vare kommer på riktig hylle. I tråd med NAVs ønsker har Balder Tekstil AS lenge arbeidet for å tilby ekstern arbeidstrening for arbeidstakerne. Vi etablerte et samarbeid med Clas Ohlson AS, avdeling Storo Storsenter. Med tett oppfølging startet en arbeidstaker arbeidstrening der i september. Hun er med å fyller varer i hyllene, rydder og 7

8 kaster søppel. Ved utgangen av året arbeidet hun en dag i uken ved butikken. En arbeidstaker er medlem av Grünerløkka husflidslag. Hun deltar på strikkedag/kurs en gang i måneden, hvor hun lærer og lærer bort teknikker på strikkemaskin. Hun får permisjon med lønn de dagene hun deltar. om dette kan være en fremtidig arbeidsplass. I tillegg har flere vært på omvisning. Det var ingen som avsluttet eller startet opp i VTA tiltaket i Pr står 2 personer på venteliste. Våre arbeidstakere kom i 2014 fra 13 forskjellige bydeler i Oslo, de hadde en bonuslønn på kr ,- per time. Marianne deltar hver måned på strikkedag i regi av Grünerløkka husflidslag. I 2014 er det blitt skrevet årsrapporter for alle arbeidstakerne. Dette er gjort i nært samarbeid med den enkelte arbeidstaker. Vi utarbeider individuelle planer, for og med arbeidstakerne. Disse utgjør underlaget for medarbeidersamtaler med arbeidstakerne. Det ble avholdt 1 medarbeidersamtale og en oppfølgingssamtale med hver av arbeidstakerne i Det er kontinuerlig et nært samarbeid mellom arbeidsplass og foresatte/bolig. Arbeidsledere med primærkontaktansvar deltok på ansvarsgruppemøter med arbeidstakere som har dette. Balder Tekstil AS har i 2014 hatt en person inne til 5 dagers hospitering for å prøve ut Ane og Kristin, kollegaer og gode venner på vei til Lillehammer. Salg og markedsføring I 2014 hadde Balder Tekstil AS en økning i salg av sine produkter på over 40% sammenliknet med Mesteparten av våre produkter selges fra egen butikk. Hovedtyngden av salget skjer i juni og i tiden før jul: 4. kvartal står for 50% av omsetningen i butikken. I 2014 har vi videreført samarbeidet med Oslo Bymuseum. De har solgt et utvalg av Balders produkter i museumsbutikken. Balder Tekstil AS samarbeider også med bygningsvernbutikken Molo AS, i Erling Skjalgssons gate 19, de selger ryer vi har produsert i klassisk stripe-design. 8

9 Det synes i gata når Balder Tekstil AS har Sommermarked i bakgården. Som et prøveprosjekt arrangerte vi «Sommermarked i bakgården» torsdag 12. juni. Vi inviterte, slik som ved Åpen dag i november, våre kunder, venner og familier til marked i den fine bakgården vår. Vi stilte ut et stort antall ryer og hadde salg på varer fra sømavdelingen. Det var også mulig å få kjøpt kaffe og vafler. Det ble godt besøk og god omsetning! Populær bakgårdscafé 9 Daniela og Marianne er klar for å ta imot kunder.

10 Jul i Tangerudbakken: Astrid og Hege Anette hjelper Hans og Åshild med julehandelen. I forbindelse med julesalget har Balder Tekstil AS butikk holdt åpent på lørdager samt langåpent de andre ukedagene de tre siste ukene før jul. Vi har aldri tidligere hatt så mange innom på Åpen dag som 27. november Det var veldig godt salg i butikken og i kafeen. I november / desember ble «Jul i Tangerudbakken» sendt på TVN. Zacapa Film gjorde opptak hos oss blant annet på Åpen dag i november Det var flere innslag med Hege Anette på Balder Tekstil AS i serien. Vi hadde mange nye kunder som kom til julebutikken i desember, etter å ha sett TV bilder fra Balder. Balder Tekstil AS er med butikken godt synlig i lokalmiljøet og i Balders gate. Åpen dag i november tiltrekker seg mange besøkende. Vi skaper liv i gaten hele året med tilbudsvarer, juleutstilling og liknende i og utenfor butikken. Fullt hus, Åpen dag 27.november. 10

11 Søndag 30. november deltok Balder Tekstil AS for første gang på julemarkedet «Gammeldags jul på Vøienvolden gård.» Det er Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus som hvert år arrangerer tradisjonsrik, gammeldags jul med julemarked på Vøienvolden Gård på Sagene. De inviterte oss til å delta. Det var godt besøk, og vi fikk vist frem og solgt produktene våre til et nytt publikum. Balder Tekstil AS hadde salgsbod utenfor «Potetkjelleren». Balder Tekstil AS bruker Facebook Instagram og sin internettside aktivt i markedsføring av bedriften og produktene vi lager. De er viktige kanaler for å vise frem produktene våre. Her vises frem etablerte produkter så vel som nyheter. Fornøyde kunder kan dele bilder av for eksempel ryer vi har produsert på bestilling. 11

12 Besøk og aktiviteter Balder Tekstil AS legger vekt på å opprettholde et nært samarbeide med ulike skoler, miljøtjenesten i bydelene, Voksenhabiliteringen og voksenopplæringen. Vi ser det som viktig å bidra til at elever og andre interesserte søkere skal kunne finne riktig arbeidstilbud. Derfor tar vi ofte imot besøk og gir omvisning i bedriften. Så langt det er mulig tilbyr vi 5 dager hospitering hvor vedkommende elev eller søker får prøve ut ulike arbeidsoppgaver i bedriften. I april hadde vi besøk av ledergruppen ved Lilleborg Sykehjem og en gruppe fra Arendal Kommune, Enhet Funksjonshemmede og avdelingsleder ved Ellengård aktivitetssenter. I mai hadde vi besøk fra Nav Tiltak og Arbeids og sosialdepartementet. Vi hadde besøk fra Skullerud voksenopplæring i august. En stor gruppe fra Øyer Aktivitetssenter og Øyer-Tretten Frivillighetssentral kom på omvisning i oktober. Det er arbeidstakerne selv som møter besøkende, presenterer arbeidsplassen sin, og viser rundt i bedriften Varmeflaske i vevet i ull fra norsk spelsau. 12

13 Maren Johanne presenterte og viste Kronprinsessen rundt på arbeidsplassen sin. H.K.H. Kronprinsessen kom på besøk 31. januar. I pressemeldingen sto det: «H.K.H. Kronprinsessen vil besøke Balder Tekstil AS fredag klokken Kronprinsessen ønsker å bestille en fillerye, og vil ha med seg egne tekstiler som Balders medarbeidere vil veve rye av. Kronprinsessen vil få en omvisning i bedriften hvor hun får mulighet til å hilse på arbeidstakerne, og bli kjent med prosessen fra stoffet leveres frem til ferdig fillerye. Besøket vil vare i 45 minutter. Det vil være mulig for pressen å følge deler av besøket ved bedriften.» Kronprinsessen kom på besøk, fulgt av et stort pressekorps. Maren Johanne viste Kronprinsesse Mette Marit rundt på arbeidsplassen sin sammen med Astrid og Kjell André. Skjermdump fra slottet.no Kronprinsessen tok seg god tid til å hilse på og snakke med alle arbeidstakerne. Besøket fikk stor oppmerksomhet. Det ble blant annet reportasje nyhetssendingene på både NRK og TV2 den dagen. 13

14 Camilla viser hvordan hun vever en rye. Ragnhild forteller at hun trives på jobben Mona Lisa viser Kronprinsessen rivejobben hun gjør. Ane hadde med en gave.. 14

15 15

16 Klager og avvik Sømavdelingen Vi har registrert 1 klage i løpet av året, som er behandlet i henhold til Balder Tekstil AS kvalitetshåndbok. Det er skrevet 4 avviksmeldinger i løpet av året. Videre behandling av disse er gjort gjennom kvalitetsforbedringsprosjekt beskrevet i det bedriften kaller «Blåboka». Måloppnåelse i kvalifiseringsarbeidet. 9 arbeidstakere var knyttet til denne avdelingen gjennom året. Her utførte arbeidstakerne sømoppgaver av ulik vanskelighetsgrad. Søm av ulike interiørtekstiler og strikking av skjerf, sokker og votter har vært hovedoppgavene. I tillegg bidrar sømavdelingen til ryeproduksjonen i form av riving og sammensying av filler. Vi har et stort fokus på målene som arbeidstakerne har i sin individuelle plan, så disse blir fulgt opp. Vi er opptatt av utvikling og læring for våre arbeidstakere, primært gjennom arbeid men også gjennom den sosiale arenaen arbeidsplassen er. En gjennomgang av året, medarbeidersamtalene og arbeidstakernes individuelle mål viser at 70 % av individuelle mål ble nådd. Tiltakets avdelinger: Balder Tekstil AS er organisert i to avdelinger, en søm og en veveavdeling. Avdelingene samarbeider om mange av Balders produkter, spesielt produksjonen av ryer, som utgjør en viktig del av Balder Tekstil AS aktivitet og inntekter. Ragnhild fra vevavdelingen hospiterer på søm en dag i uken, hun trives med å sy filler til ryer. Noen eksempler på produserte og solgte produkter fra søm i 2014: 220 stk. spisebrikker, 560 stk. småvarer/julepynt, 60 stk. strikkede halser og 50 par pulsvarmere i alpakka, 100 stk. handlenett og 170 stk. eggvarmere. Det ble investert i nytt pressebord ved avdelingen i høst, dette har vært ønsket lenge. Det nye anlegget er mer effektivt og ergonomisk riktig enn det gamle var. To nye symaskiner og en pc er også kjøpt inn til avdelingen i løpet av året. 16

17 Arbeidslederne på sømavdelingen deltar vår og høst på messer, og holder seg oppdatert på trender, stoffer og materialer som til enhver tid er i handelen. Balder Tekstil AS kjøper inn stoffer og materialer av god kvalitet. Avdelingen utvikler og produserer flere små kolleksjoner i løpet av året. Produktene er designet av personalgruppen, og produksjonen utføres i felleskap av alle flinke hender på avdelingen. Vårt hovedmål er å tilrettelegge og tilpasse arbeidsoppgavene slik at alle arbeidstakere kan delta i produksjonen og utvikle seg og stadig mestre mer. Vevavdelingen 14 arbeidstakere var tilknyttet avdelingen ved årets slutt. Veving av filleryer, løpere og andre produkter er denne avdelingens hovedoppgave. Camilla er stolt av ryene hun lager. Gjenbruk av gammelt sengetøy, gardiner og lignende tekstiler nyttes i produksjon av filleryene. Mye av produksjonen er på bestilling, fra privatpersoner som vil ha ryene tilpasset sine ønsker og behov. Mange vil ha rekonstruert gamle ryer. Dette gir varierte utfordringer både for personalet og arbeidstakerne. Sommerkolleksjon Julen på Balder Tekstil AS starter allerede i januar. Da går vi i gang med å planlegge utvikle og produsere juleproduktene som Balder Tekstil AS er blitt kjent for. Det blir produsert mange spisebrikker, bordløpere og dørmatter i tillegg til ryer. Avdelingen tar også imot vask av ryer. Vevavdelingen har i løpet av året produsert 158 bestillingsryer på til sammen 376 meter. (I 2013: 109 bestillingsryer på til sammen 248 meter.) Med 55 vevde butikkryer i tillegg, ble det vevet 490 meter med ryer i 2014! 17

18 Det er blitt kjøpt inn en ny symaskin og en pc til avdelingen i løpet av året. Personalet Ryekurver, er et populært nytt produkt. Våre pledd i ull av norsk spelsau er svært populære, og det er venteliste på levering av disse. Veven pleddene veves i, er alltid i gang og flere av våre arbeidstakere mestrer nå den kompliserte vevteknikken. Vevstolen er tilknyttet en PC hvor mønstret er tegnet inn. Hev og senk av skaftene skjer ved hjelp av trykkluft fra en kompressor. Her kobles håndverk og ny teknologi. Vår kompetanse består både av formell utdannelse og realkompetanse. Det er etablert gode systemer som er bygd opp rundt VTA tiltaket, som vi har hatt i mange år. Mange av våre arbeidstakere har vært hos oss over lang tid. Balder Tekstil AS er kjent for å ha et trygt, godt og inkluderende miljø. Personalet jobber aktivt med trivsel på arbeidsplassen samt å ivareta og styrke den enkeltes arbeidsevne. Balder Tekstil AS hadde fra til til sammen 6,2 stillinger: 1,7 stillinger på søm avdeling. 3 stillinger på vev, 0,5 stilling som attføringsleder og 1 stilling som daglig leder. Maren Johanne viser frem ryer i bakgården. Vi har i løpet av året lagt stor vekt på at arbeidstakerne har fått opplæring i flere deler av produksjonsprosessen som fører frem til ferdig produkt. Dette medfører større mestring, større forståelse av prosessen og økt variasjon i arbeidet for den enkelte arbeidstaker. Balder Tekstil AS faste personale har i 2014 bestått av: Ingrid Langnes, attføringsleder: Førskolelærer m/spesialpedagogikk. Elin Fjøsne, avdelingsleder søm: Faglærer i vev og formgiving m/spesialpedagogikk Daniela Kolarov, arbeidsleder søm: skredder m/designkompetanse. Ragne Andersen, arbeidsleder søm: 2-årig søm og designutdannelse Astrid Lie, avdelingsleder vev: Faglærer i vev m/spesialpedagogikk. 18

19 Mette Krossholm Bjørnstad arbeidsleder vev: Aktivitør Elisabeth Mølbach, arbeidsleder vev: Formingspedagog m/grafisk design. Kjell André Røttervold daglig leder: Faglærer i kunstfag. Ledelse og bedriftspsykologi. Ingrid og Kjell André deltok i januar på ASVLs Informasjonsmøte om dokumentasjonskravene i Equass. Elisabeth Mølbach, Daniela Kolarov og Kjell André Røttervold deltok på ASVLs fagkonferanse på Fornebu i mars. Elin, Ragne og Daniela, deltok på Gave og Interiørmessen, ved Norges varemesse i januar og august. Personalgruppen foran Anders Zorns hjem, fra seminar og inspirasjonstur til Dalarna. Personalet har, i tillegg til sin formelle utdannelse, lang erfaring i arbeid med mennesker med nedsatt arbeidsevne. Styret Styret i Balder Tekstil AS består av styreleder og to styremedlemmer samt ansattes representant i styret. I 2014 ble det avholdt 6 styremøter. Kompetanseheving / kurs Bedriften ble sist equass-sertifisert 18. juni Hele personalgruppen var involvert i arbeidet. Bedriften har gode rutiner på kontinuerlig kvalitetsarbeid, og arbeider mot resertifisering juni Kjell André deltok på temamøter i regi av Arbeidslivssenteret i NAV: Motiverende ledelse i mars, NAVs virkemidler i sykefraværsoppfølgingen, i april. Hele personalgruppen deltok på Grunnkurs i førstehjelp i april, 3 timer kurs ved Stamina Helse. I september var personalgruppen på en 3 dagers studietur til Dalarna i Sverige. Produktutvikling var et av temaene. Vi hadde 4 planleggingsdager i Arbeidsmiljøet Balder Tekstil AS var i 2014 godkjent med 23 VTA-arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Ved utgangen av året hadde vi 1 mann og 22 kvinner ansatt i VTA tiltaket. Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2014, hadde en svarprosent på 83% i 2014, den samme som i På spørsmål 19

20 om hvor godt den enkelte trives på Balder Tekstil AS, svarer 48% meget bra og 47% bra. (I % meget bra og 32% bra.). Av aktiviteter er det Åpen dag som klart skårer høyest, vi tolker det dit hen at arbeidstakerne er stolte av arbeidsplassen sin og produktene som de lager, og setter stor pris på denne dagen hvor familie og venner kommer på besøk. Også på spørsmål angående arbeidet og trivsel er det spesielt høy skår. 86% prosent synes tilbudet om gym i pausen på tirsdager og torsdager er meget bra eller bra. På spørsmål om den enkelte synes arbeidet den gjør er viktig, svarte 100% ja også i På spørsmål om arbeidstakeren opplever at personalet lytter til deres meninger svarer 83% ja. 64% svarer ja i forhold til at de har mulighet til å påvirke egen arbeidsdag. Dette er for lavt, og et av satsningsområdene for 2015 blir å ytterligere styrke brukermedvirkningen. Balder Tekstil AS har fokus allerede på brukermedvirkning. Det er daglig morgensamling på hver avdeling, hvor man gjennomgår dagsplanen, informasjon gis og arbeidstakerne gir tilbakemeldinger. Alle arbeidstakerne har sammen med personalet Husmøte hver 2. måned. Daglig leder, attføringsleder og arbeidslederne informerer også om relevante saker. Dette er et diskusjonsforum hvor arbeidstakerne kommer med sine innspill og ønsker etc. Det skrives referat fra Husmøtet, som alle får. Balder Tekstil AS arbeider for å bidra til økt livskvalitet for den enkelte arbeidstaker. Livskvalitet er blant annet tema på medarbeider- og oppfølgingssamtalene. Balder Tekstil AS tilbyr trim på tirsdager og torsdager. Det er stor oppslutning om dette, deltakerne veksler på å bestemme musikken som benyttes. Det er 8 ordinært ansatte ved bedriften, 7 kvinner og 1 mann. Vi representerer en vid aldersgruppe. Vi har felles møte hver dag kl. 08:45 hvor vi går igjennom dagsordenen, videre avholder vi personalmøte hver onsdag. På medarbeiderundersøkelsen gjort i 2014 i personalgruppen, leverte alle inn svar. Den viste en høy grad av fornøydhet på området psykososialt arbeidsmiljø, her har det skjedd en positiv utvikling siden Det er på spørsmål om det fysiske arbeidsmiljøet det er lavere score. Flere opplever at renholdet kunne vært bedre. Dette er punkt som gikk igjen i HMSrunden, og som tas tak i gjennom HMShandlingsplanen. HMS arbeidet følges opp gjennom hele året. Balder Tekstil AS har en samarbeidsavtale med Stamina Helse om levering av bedriftshelsetjenester. Samarbeidet men Stamina Helse bidrar til at Balder Tekstil AS HMS-arbeid blir enda bedre i tiden fremover. Personalet ved Balder Tekstil AS hadde i 2014 et totalt sykefravær på 6,2 %. 20

21 Balder på tur til Lillehammer 21

22 Det ble kjøpt inn nye ergonomiske arbeidsstoler til 16 av våre ansatte i løpet av høsten. Det var etterlengtet løft, og har bidratt til riktigere sittestilling for arbeidstakere og ordinært ansatte hatt to deltakere som har fått mulighet til å prøve ut sin arbeidsevne som arbeidsleder på søm- eller vevavdelingen. Vi hadde en deltaker i IA-plass ved utgangen av Det ble kjøpt inn møtebord og stoler til personalet, dette har bidratt til en langt bedre møte- og pausesituasjon for personalgruppen. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester arbeidet i 2013 med planer om å slå sammen kommunens hel- og majoritetseide vekstbedrifter. I februar 2014 mottok vi melding om at planene om å eventuelt slå sammen 6 eller 7 bedrifter ble lagt på is. Vi mottok dette budskapet med stor lettelse, siden saken skapte mye uro og usikkerhet blant arbeidstakere, personalet og pårørende. Balder Tekstil AS tilbyr sine ordinært ansatte tjenestepensjon. Frem til og med 2014 har dette vært offentlig tjenestepensjon gjennom KLP. Denne ordningen ble vedtatt lukket Fremtidig ansatte vil bli tilbudt KLP Pluss innskuddspensjon. Inkluderende arbeidsliv Balder Tekstil AS er IA-bedrift. Gjennom ordningen IA-plass, bidrar vi til et mer inkluderende arbeidsliv. Vi er godkjent som arbeidspraksisplass, og har i løpet av Velferdstiltak Hver fredag lager en arbeidstaker påsmurte bagetter for salg til arbeidstakerne og personalet til kostpris, dette er svært populært. Onsdag 21. mai var vi på sommertur til Lillehammer, vi hadde gode omvisninger på to tekstilutstillinger; «Tusen tråder», på Lillehammer kunstmuseum og på Maihaugen. Arbeidstakerne var engasjerte og interesserte. Omviserne var veldig dyktige og tilpasset omvisningen godt til gruppen vi utgjorde. Vi hadde lunsj og middag på turen. Som nevnt tidligere hadde Balder Tekstil AS Åpen dag, torsdag 27. november. Alle er i sving på Åpen dag, både med å forberede, ta imot alle besøkende og demonstrere hvordan de forskjellige produktene våre blir til. Mange får familiemedlemmer og venner på besøk denne dagen. (Se gjerne reportasjen Empo-TV laget om oss i 2012 på 22

23 I 2014 har noen arbeidstakere fylt runde år. Runde år blir markert med marsipankake og gave fra bedriften! Vi hadde julekalender også i år, hvor alle fikk en gave hver i løpet av desember. Torsdag 18 desember var det tradisjonen tro, grøtfest som juleavslutning. 17. desember hadde vi igjen julebord for arbeidstakerne, personalet og styret på Wallmans salonger. Alle koste seg, det var høy stemning, god mat og flott show! 23

24 24

25 Planer og mål for 2015 Balder Tekstil AS har følgende rater for å måle grad av suksess: 1. Arbeidsmiljø og trivsel Spørsmålene i brukerundersøkelsen får til sammen over 82% score på bra og meget bra. Spørsmålene i brukerundersøkelsen fikk våren ,4 % score på bra og meget bra. 2. Innfri målene i samarbeidsavtalen med NAV. Målene i samarbeidsavtalen med NAV ble innfridd, ny avtale for 2015 ble signert Balder Tekstil AS skal til enhver tid være equass sertifisert. Bedriften ble sist equass resertifisert 18. juni Bedriften skal ha ny revisjon 2. og 3. juni Måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål, over 80% score. Måloppnåelse 2014 var på: 70 %. Dette er vi ikke fornøyd med, vi arbeider for å bedre resultatet for Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre tjenestetilbudet, og kunne tilby arbeidstakerne tilpassede og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi arbeider for å kunne tilby den eller de som ønsker og er motivert for det, arbeidstrening i ordinær bedrift. Fokusområder for 2015: Balder Tekstil AS skal ha som satsningsområde å styrke samarbeid med andre attføringsbedrifter, ordinære bedrifter og kulturinstitusjoner med tanke på å kunne legge til rette for at arbeidstakere får mulighet til ekstern arbeidstrening i, eller i samarbeid med ordinært arbeidsliv. Balder Tekstil AS skal kontinuerlig arbeide for å styrke brukermedvirkningen, fortsette å arbeide for at bruker kjenner sine rettigheter, hvilke ordninger som er mulige og hvilke valgalternativ som finnes. Et tredje satsningsområde er at arbeidstakerne deltar i økt grad, i synliggjøringen av sitt arbeid; produktene og tjenestene de produserer, ovenfor lokalmiljø, kunder og samfunnet for øvrig. Disse målene videreføres for (Foregående side: Marianne selger kaffe og vafler på Sommermarked i bakgården.) 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Balder Tekstil AS Baldersgt.9 Telefon: Oslo Epost: 36

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 Årsrapport 2013 Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 ORGANISASJONSKART 2013 Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder)

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Arbeidsglede. Arbeidsgiverforeningen for Vekst

Arbeidsglede. Arbeidsgiverforeningen for Vekst Arbeidsglede Arbeidsgiverforeningen for Vekst bedriftene Illustrasjon: Eldbjørg Ribe Godt stell gir vekst 2 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE Utgiver: Arbeidsgiverforeningen for

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO MARENSROPROSJEKTET SIDE 5 SIDE 26 SIDE 14

LANDSRÅD-NYTT ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO MARENSROPROSJEKTET SIDE 5 SIDE 26 SIDE 14 LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2012 WWW.LAFY.NO LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO SIDE 5 ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET SIDE 14 MARENSROPROSJEKTET SIDE 26 STYRELEDERS SPALTE. Våren er igjen kommet

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Bilag avisa Sør-Trøndelag Mange nye muligheter Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Ansatte i Svanem AS: Odd Jarle Svanem, daglig leder, bedriftspedagog, økonomi og møbelsnekker.

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

TEMA: Samarbeid for arbeid

TEMA: Samarbeid for arbeid Desember 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 6 www.naku.no TEMA: Overgang videregående skole - arbeid Samarbeid for arbeid Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Tilbake i jobb med OrbitArena

Tilbake i jobb med OrbitArena INFORMASJONSAVIS 2015 Tilbake i jobb med OrbitArena OrbitArenas viktigste oppgave er å hjelpe mennesker tilbake i arbeid. Les historien om Per Holm på side 2 og 3. Les også: OrbitArena driver Ankertunet

Detaljer