Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid."

Transkript

1 Årsrapport

2 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Når håndverkere bytter vinduer i kantinen blir det felleslunsj på sømavdelingen. (Forsiden: Cecilie og Astrid står klar til å ta imot besøkende på Sommermarked i bakgården 12. juni 2014.) 2

3 Organisasjonskart Pr STYRET Balder Tekstil AS Gerd Jensen (leder) Morten Gohn (styremedlem)) Berit Rannestad (styremedlem) Mette Bjørnstad (styremedlem) Kjell André Røttervold (daglig leder) DAGLIG LEDER Kjell André Røttervold VEVAVDELING Mette K. Bjørnstad (avdelingsleder) Elisabeth Mølbach (arbeidsleder) Sari Syväluoma (arbeidsleder) 14 yrkeshemmede arbeidstakere ATTFØRINGSLEDER Ingrid Langnes SØMAVDELING Elin Fjøsne (avdelingsleder) Daniela Kolarov (arbeidsleder) Ragne Andersen (arbeidsleder) 9 yrkeshemmede arbeidstakere 9 yrkeshemmede arbeidstakere Eier: Oslo Kommune 3

4 Kjersti priser alle hønene, gjør de klare for butikken i mars. Kort historikk Balder Tekstil AS er en vekstbedrift hvor Oslo kommune eier 100% av aksjene. Balder Tekstil AS ble stiftet som et arbeidssamvirke i offentlig virksomhet (ASVO) 9. desember 1996 med oppstart 1. mars Før dette, fra 1986 til 1996, var verkstedet en avdeling av Holmenkollen Dagsenter og ga arbeidstilbud innen tekstil til psykisk utviklingshemmede i Oslo. Balder Tekstil AS formål I følge våre vedtekter er selskapets formål å arrangere arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede i Oslo. Målgruppen er primært psykisk utviklingshemmede, men søknad fra andre yrkeshemmede kan også vurderes. Sysselsettingen skal bidra til at den yrkeshemmede kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Sysselsettingen skal ha hovedvekt innen tekstil. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Overskudd skal bli i bedriften og komme virksomheten til gode. 4

5 Målsettinger 1. Balder Tekstil AS skal gi et tilrettelagt, varig arbeidstilbud til personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaket skal være produksjonsrettet innen faget tekstil, og tilbudet skal gis til personer som har anlegg og interesse for denne type arbeid. Arbeidet skal i tillegg bidra til å opprettholde arbeidstakernes sosiale ferdigheter og aktivt arbeide for at ferdighetene ikke svekkes. 2. Balder Tekstil AS skal bygge sin produksjon på håndverkstradisjoner inspirert fra vår kulturarv. 3. Balder Tekstil AS skal produsere et variert utvalg av varer til egen butikk hvor kvaliteten er så god at våre produkter er konkurransedyktige med tilsvarende på det åpne markedet. 4. Balder Tekstil AS skal ta imot spesialbestillinger. 5. Balder Tekstil AS skal følge arbeidsmiljølovens intensjon om at det skal tas hensyn til den enkelte arbeidstakers mulighet for selvbestemmelse og faglig utvikling. Mette, Gunvor, Elisabeth, Mia og Sigrid på Maihaugen. Generelt om virksomheten Våre vedtekter sier at sysselsettingen skal ha hovedvekt på tekstil. Arbeidsplassen skal være for de som har interesse for og ønske om å arbeide innen dette fagområdet. Balder Tekstil AS har som et av sine mål å opprettholde håndverkstradisjoner fra vår kulturarv. Balder Tekstil AS er sertifisert i equass Assurance, som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon. Sertifiseringen skjer hvert 2. år. Balder Tekstil AS ble sertifisert første gang i juni 2011, og resertifisert Neste gang bedriften skal ha equass revisjon er 2. og 3. juni Bedriften er tilsluttet Arbeidssamvirkenes Landsforening, ASVL. De lanserer sine virksomheter som arbeidsplasser for mennesker i vekst. Virksomheten etterstreber å følge NAVs regelverk med hensyn til utvikling og opprettholdelse av arbeidstakernes ressurser gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver. 5

6 Utgangspunktet for valg av virksomhetsområde var tekstilhåndverkets muligheter for mange og varierte arbeidsoperasjoner, som kan gi meningsfulle oppgaver til personer med ulikt mestringsnivå. Individuell tilrettelegging gjør at den enkelte mestrer ulike deler av produksjonen. Alle blir dermed viktige ledd i den totale produksjonen. Det stilles strenge krav til nøyaktighet og utholdenhet. Samtidig legges det stor vekt på at den enkelte skal trives med sine arbeidsoppgaver i Balder Tekstil AS. Dette gjenspeiler seg i innsats og yrkesstolthet hos arbeidstakerne. Vårt personale designer gode, tidsriktige produkter og tilrettelegger for arbeidstakerne slik at de i forhold til sin utvikling mestrer hver sin del av produksjonen. Produksjonsutstyret i verkstedet er funksjonelt i forhold til produksjonen, det er enkelt å betjene av arbeidstakerne. Balder Tekstil AS har styringsverktøyene Strategisk plan, Handlingsplan og Årshjul som beskriver planleggingsprosessen og sørger for kontinuerlig kvalitetsforbedring gjennom en årlig, gjentagende evalueringsog planleggingsprosess. Balder Tekstil AS har bedriftshelsetjeneste gjennom Stamina Helse. Balder Tekstil AS samarbeider tett med NAV lokal Oslo og bydelene. Samarbeidsavtalen med NAV Tiltak evalueres og fornyes i februar hvert år. Det inngås en medfinansieringsavtale med hver enkel bydel hvor arbeidstakerne er bosatt. At avtalene fornyes er en bekreftelse på at våre interesseparter er tilfredse med tjenestene vi leverer. Balder Tekstil AS har fra starten av satset på produksjon av kvalitetsvarer, både når det gjelder materialvalg og utførelse. Vi vektlegger få og spesielle produkter fremfor masseproduksjon. Alt som tilvirkes er håndlaget, og selges i egen butikk. Mye av produksjonen er basert på spesialbestillinger, dermed er nær kontakt mellom arbeidsledere og kunder helt avgjørende. Det er svært gunstig at vårt butikklokale ligger i tilknytning til verkstedene. Kundene møter arbeidstakerne og ser produktene bli til. Linn, Camilla og Marianne på Epleslang. Tiltaket varig tilrettelagt arbeid VTA VTA-tiltaket tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til 6

7 utvikling av deres ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. VTAtiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Vi følger kravspesifikasjonen fra NAV, og NAV Tiltak Oslos «Rutine for varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet». virksomhet, som arbeidsleder ved sømavdelingen. Vi samarbeidet med vekstbedriften Nordpolen Industrier AS og Epleslang. Epleslang er en relativt ung sosial entreprenørskapsbedrift som lager eplemost fra epler som er håndplukket i Oslo, og deretter presset og pasteurisert på Abildsø gård. Vi ble med en uke i september og plukket epler i forskjellige private hager. Det var en arbeidsleder og 4 arbeidstakere som var ute hver dag den uken. Det ble veldig populært, vi plukket mange hundre kilo epler i løpet av uken. Mange av våre arbeidstakere har et sterkt ønske om at vi gjentar dette i Uvanlige arbeidsdager; Vi er på epleslang! Balder Tekstil AS samarbeider med andre vekstbedrifter, ordinære bedrifter og organisasjoner i Oslo, for å kunne tilby arbeidstakerne et så godt tilbud som mulig. Vekstbedriften OPT, Oslo produksjon og tjenester AS utfører regnskapstjenester for oss. Deres sømavdeling gjør enkelte oppdrag for oss. Det har for eksempel vært påsetting av store maljer på sømprodukter. I stedet for at vi kjøper inn dyrt utstyr for relativt små opplag gjør OPT dette for oss. Vi har også i løpet av året hatt deltaker fra OPT som har hatt arbeidsutprøving i ordinær Mia passer på at riktig vare kommer på riktig hylle. I tråd med NAVs ønsker har Balder Tekstil AS lenge arbeidet for å tilby ekstern arbeidstrening for arbeidstakerne. Vi etablerte et samarbeid med Clas Ohlson AS, avdeling Storo Storsenter. Med tett oppfølging startet en arbeidstaker arbeidstrening der i september. Hun er med å fyller varer i hyllene, rydder og 7

8 kaster søppel. Ved utgangen av året arbeidet hun en dag i uken ved butikken. En arbeidstaker er medlem av Grünerløkka husflidslag. Hun deltar på strikkedag/kurs en gang i måneden, hvor hun lærer og lærer bort teknikker på strikkemaskin. Hun får permisjon med lønn de dagene hun deltar. om dette kan være en fremtidig arbeidsplass. I tillegg har flere vært på omvisning. Det var ingen som avsluttet eller startet opp i VTA tiltaket i Pr står 2 personer på venteliste. Våre arbeidstakere kom i 2014 fra 13 forskjellige bydeler i Oslo, de hadde en bonuslønn på kr ,- per time. Marianne deltar hver måned på strikkedag i regi av Grünerløkka husflidslag. I 2014 er det blitt skrevet årsrapporter for alle arbeidstakerne. Dette er gjort i nært samarbeid med den enkelte arbeidstaker. Vi utarbeider individuelle planer, for og med arbeidstakerne. Disse utgjør underlaget for medarbeidersamtaler med arbeidstakerne. Det ble avholdt 1 medarbeidersamtale og en oppfølgingssamtale med hver av arbeidstakerne i Det er kontinuerlig et nært samarbeid mellom arbeidsplass og foresatte/bolig. Arbeidsledere med primærkontaktansvar deltok på ansvarsgruppemøter med arbeidstakere som har dette. Balder Tekstil AS har i 2014 hatt en person inne til 5 dagers hospitering for å prøve ut Ane og Kristin, kollegaer og gode venner på vei til Lillehammer. Salg og markedsføring I 2014 hadde Balder Tekstil AS en økning i salg av sine produkter på over 40% sammenliknet med Mesteparten av våre produkter selges fra egen butikk. Hovedtyngden av salget skjer i juni og i tiden før jul: 4. kvartal står for 50% av omsetningen i butikken. I 2014 har vi videreført samarbeidet med Oslo Bymuseum. De har solgt et utvalg av Balders produkter i museumsbutikken. Balder Tekstil AS samarbeider også med bygningsvernbutikken Molo AS, i Erling Skjalgssons gate 19, de selger ryer vi har produsert i klassisk stripe-design. 8

9 Det synes i gata når Balder Tekstil AS har Sommermarked i bakgården. Som et prøveprosjekt arrangerte vi «Sommermarked i bakgården» torsdag 12. juni. Vi inviterte, slik som ved Åpen dag i november, våre kunder, venner og familier til marked i den fine bakgården vår. Vi stilte ut et stort antall ryer og hadde salg på varer fra sømavdelingen. Det var også mulig å få kjøpt kaffe og vafler. Det ble godt besøk og god omsetning! Populær bakgårdscafé 9 Daniela og Marianne er klar for å ta imot kunder.

10 Jul i Tangerudbakken: Astrid og Hege Anette hjelper Hans og Åshild med julehandelen. I forbindelse med julesalget har Balder Tekstil AS butikk holdt åpent på lørdager samt langåpent de andre ukedagene de tre siste ukene før jul. Vi har aldri tidligere hatt så mange innom på Åpen dag som 27. november Det var veldig godt salg i butikken og i kafeen. I november / desember ble «Jul i Tangerudbakken» sendt på TVN. Zacapa Film gjorde opptak hos oss blant annet på Åpen dag i november Det var flere innslag med Hege Anette på Balder Tekstil AS i serien. Vi hadde mange nye kunder som kom til julebutikken i desember, etter å ha sett TV bilder fra Balder. Balder Tekstil AS er med butikken godt synlig i lokalmiljøet og i Balders gate. Åpen dag i november tiltrekker seg mange besøkende. Vi skaper liv i gaten hele året med tilbudsvarer, juleutstilling og liknende i og utenfor butikken. Fullt hus, Åpen dag 27.november. 10

11 Søndag 30. november deltok Balder Tekstil AS for første gang på julemarkedet «Gammeldags jul på Vøienvolden gård.» Det er Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus som hvert år arrangerer tradisjonsrik, gammeldags jul med julemarked på Vøienvolden Gård på Sagene. De inviterte oss til å delta. Det var godt besøk, og vi fikk vist frem og solgt produktene våre til et nytt publikum. Balder Tekstil AS hadde salgsbod utenfor «Potetkjelleren». Balder Tekstil AS bruker Facebook Instagram og sin internettside aktivt i markedsføring av bedriften og produktene vi lager. De er viktige kanaler for å vise frem produktene våre. Her vises frem etablerte produkter så vel som nyheter. Fornøyde kunder kan dele bilder av for eksempel ryer vi har produsert på bestilling. 11

12 Besøk og aktiviteter Balder Tekstil AS legger vekt på å opprettholde et nært samarbeide med ulike skoler, miljøtjenesten i bydelene, Voksenhabiliteringen og voksenopplæringen. Vi ser det som viktig å bidra til at elever og andre interesserte søkere skal kunne finne riktig arbeidstilbud. Derfor tar vi ofte imot besøk og gir omvisning i bedriften. Så langt det er mulig tilbyr vi 5 dager hospitering hvor vedkommende elev eller søker får prøve ut ulike arbeidsoppgaver i bedriften. I april hadde vi besøk av ledergruppen ved Lilleborg Sykehjem og en gruppe fra Arendal Kommune, Enhet Funksjonshemmede og avdelingsleder ved Ellengård aktivitetssenter. I mai hadde vi besøk fra Nav Tiltak og Arbeids og sosialdepartementet. Vi hadde besøk fra Skullerud voksenopplæring i august. En stor gruppe fra Øyer Aktivitetssenter og Øyer-Tretten Frivillighetssentral kom på omvisning i oktober. Det er arbeidstakerne selv som møter besøkende, presenterer arbeidsplassen sin, og viser rundt i bedriften Varmeflaske i vevet i ull fra norsk spelsau. 12

13 Maren Johanne presenterte og viste Kronprinsessen rundt på arbeidsplassen sin. H.K.H. Kronprinsessen kom på besøk 31. januar. I pressemeldingen sto det: «H.K.H. Kronprinsessen vil besøke Balder Tekstil AS fredag klokken Kronprinsessen ønsker å bestille en fillerye, og vil ha med seg egne tekstiler som Balders medarbeidere vil veve rye av. Kronprinsessen vil få en omvisning i bedriften hvor hun får mulighet til å hilse på arbeidstakerne, og bli kjent med prosessen fra stoffet leveres frem til ferdig fillerye. Besøket vil vare i 45 minutter. Det vil være mulig for pressen å følge deler av besøket ved bedriften.» Kronprinsessen kom på besøk, fulgt av et stort pressekorps. Maren Johanne viste Kronprinsesse Mette Marit rundt på arbeidsplassen sin sammen med Astrid og Kjell André. Skjermdump fra slottet.no Kronprinsessen tok seg god tid til å hilse på og snakke med alle arbeidstakerne. Besøket fikk stor oppmerksomhet. Det ble blant annet reportasje nyhetssendingene på både NRK og TV2 den dagen. 13

14 Camilla viser hvordan hun vever en rye. Ragnhild forteller at hun trives på jobben Mona Lisa viser Kronprinsessen rivejobben hun gjør. Ane hadde med en gave.. 14

15 15

16 Klager og avvik Sømavdelingen Vi har registrert 1 klage i løpet av året, som er behandlet i henhold til Balder Tekstil AS kvalitetshåndbok. Det er skrevet 4 avviksmeldinger i løpet av året. Videre behandling av disse er gjort gjennom kvalitetsforbedringsprosjekt beskrevet i det bedriften kaller «Blåboka». Måloppnåelse i kvalifiseringsarbeidet. 9 arbeidstakere var knyttet til denne avdelingen gjennom året. Her utførte arbeidstakerne sømoppgaver av ulik vanskelighetsgrad. Søm av ulike interiørtekstiler og strikking av skjerf, sokker og votter har vært hovedoppgavene. I tillegg bidrar sømavdelingen til ryeproduksjonen i form av riving og sammensying av filler. Vi har et stort fokus på målene som arbeidstakerne har i sin individuelle plan, så disse blir fulgt opp. Vi er opptatt av utvikling og læring for våre arbeidstakere, primært gjennom arbeid men også gjennom den sosiale arenaen arbeidsplassen er. En gjennomgang av året, medarbeidersamtalene og arbeidstakernes individuelle mål viser at 70 % av individuelle mål ble nådd. Tiltakets avdelinger: Balder Tekstil AS er organisert i to avdelinger, en søm og en veveavdeling. Avdelingene samarbeider om mange av Balders produkter, spesielt produksjonen av ryer, som utgjør en viktig del av Balder Tekstil AS aktivitet og inntekter. Ragnhild fra vevavdelingen hospiterer på søm en dag i uken, hun trives med å sy filler til ryer. Noen eksempler på produserte og solgte produkter fra søm i 2014: 220 stk. spisebrikker, 560 stk. småvarer/julepynt, 60 stk. strikkede halser og 50 par pulsvarmere i alpakka, 100 stk. handlenett og 170 stk. eggvarmere. Det ble investert i nytt pressebord ved avdelingen i høst, dette har vært ønsket lenge. Det nye anlegget er mer effektivt og ergonomisk riktig enn det gamle var. To nye symaskiner og en pc er også kjøpt inn til avdelingen i løpet av året. 16

17 Arbeidslederne på sømavdelingen deltar vår og høst på messer, og holder seg oppdatert på trender, stoffer og materialer som til enhver tid er i handelen. Balder Tekstil AS kjøper inn stoffer og materialer av god kvalitet. Avdelingen utvikler og produserer flere små kolleksjoner i løpet av året. Produktene er designet av personalgruppen, og produksjonen utføres i felleskap av alle flinke hender på avdelingen. Vårt hovedmål er å tilrettelegge og tilpasse arbeidsoppgavene slik at alle arbeidstakere kan delta i produksjonen og utvikle seg og stadig mestre mer. Vevavdelingen 14 arbeidstakere var tilknyttet avdelingen ved årets slutt. Veving av filleryer, løpere og andre produkter er denne avdelingens hovedoppgave. Camilla er stolt av ryene hun lager. Gjenbruk av gammelt sengetøy, gardiner og lignende tekstiler nyttes i produksjon av filleryene. Mye av produksjonen er på bestilling, fra privatpersoner som vil ha ryene tilpasset sine ønsker og behov. Mange vil ha rekonstruert gamle ryer. Dette gir varierte utfordringer både for personalet og arbeidstakerne. Sommerkolleksjon Julen på Balder Tekstil AS starter allerede i januar. Da går vi i gang med å planlegge utvikle og produsere juleproduktene som Balder Tekstil AS er blitt kjent for. Det blir produsert mange spisebrikker, bordløpere og dørmatter i tillegg til ryer. Avdelingen tar også imot vask av ryer. Vevavdelingen har i løpet av året produsert 158 bestillingsryer på til sammen 376 meter. (I 2013: 109 bestillingsryer på til sammen 248 meter.) Med 55 vevde butikkryer i tillegg, ble det vevet 490 meter med ryer i 2014! 17

18 Det er blitt kjøpt inn en ny symaskin og en pc til avdelingen i løpet av året. Personalet Ryekurver, er et populært nytt produkt. Våre pledd i ull av norsk spelsau er svært populære, og det er venteliste på levering av disse. Veven pleddene veves i, er alltid i gang og flere av våre arbeidstakere mestrer nå den kompliserte vevteknikken. Vevstolen er tilknyttet en PC hvor mønstret er tegnet inn. Hev og senk av skaftene skjer ved hjelp av trykkluft fra en kompressor. Her kobles håndverk og ny teknologi. Vår kompetanse består både av formell utdannelse og realkompetanse. Det er etablert gode systemer som er bygd opp rundt VTA tiltaket, som vi har hatt i mange år. Mange av våre arbeidstakere har vært hos oss over lang tid. Balder Tekstil AS er kjent for å ha et trygt, godt og inkluderende miljø. Personalet jobber aktivt med trivsel på arbeidsplassen samt å ivareta og styrke den enkeltes arbeidsevne. Balder Tekstil AS hadde fra til til sammen 6,2 stillinger: 1,7 stillinger på søm avdeling. 3 stillinger på vev, 0,5 stilling som attføringsleder og 1 stilling som daglig leder. Maren Johanne viser frem ryer i bakgården. Vi har i løpet av året lagt stor vekt på at arbeidstakerne har fått opplæring i flere deler av produksjonsprosessen som fører frem til ferdig produkt. Dette medfører større mestring, større forståelse av prosessen og økt variasjon i arbeidet for den enkelte arbeidstaker. Balder Tekstil AS faste personale har i 2014 bestått av: Ingrid Langnes, attføringsleder: Førskolelærer m/spesialpedagogikk. Elin Fjøsne, avdelingsleder søm: Faglærer i vev og formgiving m/spesialpedagogikk Daniela Kolarov, arbeidsleder søm: skredder m/designkompetanse. Ragne Andersen, arbeidsleder søm: 2-årig søm og designutdannelse Astrid Lie, avdelingsleder vev: Faglærer i vev m/spesialpedagogikk. 18

19 Mette Krossholm Bjørnstad arbeidsleder vev: Aktivitør Elisabeth Mølbach, arbeidsleder vev: Formingspedagog m/grafisk design. Kjell André Røttervold daglig leder: Faglærer i kunstfag. Ledelse og bedriftspsykologi. Ingrid og Kjell André deltok i januar på ASVLs Informasjonsmøte om dokumentasjonskravene i Equass. Elisabeth Mølbach, Daniela Kolarov og Kjell André Røttervold deltok på ASVLs fagkonferanse på Fornebu i mars. Elin, Ragne og Daniela, deltok på Gave og Interiørmessen, ved Norges varemesse i januar og august. Personalgruppen foran Anders Zorns hjem, fra seminar og inspirasjonstur til Dalarna. Personalet har, i tillegg til sin formelle utdannelse, lang erfaring i arbeid med mennesker med nedsatt arbeidsevne. Styret Styret i Balder Tekstil AS består av styreleder og to styremedlemmer samt ansattes representant i styret. I 2014 ble det avholdt 6 styremøter. Kompetanseheving / kurs Bedriften ble sist equass-sertifisert 18. juni Hele personalgruppen var involvert i arbeidet. Bedriften har gode rutiner på kontinuerlig kvalitetsarbeid, og arbeider mot resertifisering juni Kjell André deltok på temamøter i regi av Arbeidslivssenteret i NAV: Motiverende ledelse i mars, NAVs virkemidler i sykefraværsoppfølgingen, i april. Hele personalgruppen deltok på Grunnkurs i førstehjelp i april, 3 timer kurs ved Stamina Helse. I september var personalgruppen på en 3 dagers studietur til Dalarna i Sverige. Produktutvikling var et av temaene. Vi hadde 4 planleggingsdager i Arbeidsmiljøet Balder Tekstil AS var i 2014 godkjent med 23 VTA-arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Ved utgangen av året hadde vi 1 mann og 22 kvinner ansatt i VTA tiltaket. Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2014, hadde en svarprosent på 83% i 2014, den samme som i På spørsmål 19

20 om hvor godt den enkelte trives på Balder Tekstil AS, svarer 48% meget bra og 47% bra. (I % meget bra og 32% bra.). Av aktiviteter er det Åpen dag som klart skårer høyest, vi tolker det dit hen at arbeidstakerne er stolte av arbeidsplassen sin og produktene som de lager, og setter stor pris på denne dagen hvor familie og venner kommer på besøk. Også på spørsmål angående arbeidet og trivsel er det spesielt høy skår. 86% prosent synes tilbudet om gym i pausen på tirsdager og torsdager er meget bra eller bra. På spørsmål om den enkelte synes arbeidet den gjør er viktig, svarte 100% ja også i På spørsmål om arbeidstakeren opplever at personalet lytter til deres meninger svarer 83% ja. 64% svarer ja i forhold til at de har mulighet til å påvirke egen arbeidsdag. Dette er for lavt, og et av satsningsområdene for 2015 blir å ytterligere styrke brukermedvirkningen. Balder Tekstil AS har fokus allerede på brukermedvirkning. Det er daglig morgensamling på hver avdeling, hvor man gjennomgår dagsplanen, informasjon gis og arbeidstakerne gir tilbakemeldinger. Alle arbeidstakerne har sammen med personalet Husmøte hver 2. måned. Daglig leder, attføringsleder og arbeidslederne informerer også om relevante saker. Dette er et diskusjonsforum hvor arbeidstakerne kommer med sine innspill og ønsker etc. Det skrives referat fra Husmøtet, som alle får. Balder Tekstil AS arbeider for å bidra til økt livskvalitet for den enkelte arbeidstaker. Livskvalitet er blant annet tema på medarbeider- og oppfølgingssamtalene. Balder Tekstil AS tilbyr trim på tirsdager og torsdager. Det er stor oppslutning om dette, deltakerne veksler på å bestemme musikken som benyttes. Det er 8 ordinært ansatte ved bedriften, 7 kvinner og 1 mann. Vi representerer en vid aldersgruppe. Vi har felles møte hver dag kl. 08:45 hvor vi går igjennom dagsordenen, videre avholder vi personalmøte hver onsdag. På medarbeiderundersøkelsen gjort i 2014 i personalgruppen, leverte alle inn svar. Den viste en høy grad av fornøydhet på området psykososialt arbeidsmiljø, her har det skjedd en positiv utvikling siden Det er på spørsmål om det fysiske arbeidsmiljøet det er lavere score. Flere opplever at renholdet kunne vært bedre. Dette er punkt som gikk igjen i HMSrunden, og som tas tak i gjennom HMShandlingsplanen. HMS arbeidet følges opp gjennom hele året. Balder Tekstil AS har en samarbeidsavtale med Stamina Helse om levering av bedriftshelsetjenester. Samarbeidet men Stamina Helse bidrar til at Balder Tekstil AS HMS-arbeid blir enda bedre i tiden fremover. Personalet ved Balder Tekstil AS hadde i 2014 et totalt sykefravær på 6,2 %. 20

21 Balder på tur til Lillehammer 21

22 Det ble kjøpt inn nye ergonomiske arbeidsstoler til 16 av våre ansatte i løpet av høsten. Det var etterlengtet løft, og har bidratt til riktigere sittestilling for arbeidstakere og ordinært ansatte hatt to deltakere som har fått mulighet til å prøve ut sin arbeidsevne som arbeidsleder på søm- eller vevavdelingen. Vi hadde en deltaker i IA-plass ved utgangen av Det ble kjøpt inn møtebord og stoler til personalet, dette har bidratt til en langt bedre møte- og pausesituasjon for personalgruppen. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester arbeidet i 2013 med planer om å slå sammen kommunens hel- og majoritetseide vekstbedrifter. I februar 2014 mottok vi melding om at planene om å eventuelt slå sammen 6 eller 7 bedrifter ble lagt på is. Vi mottok dette budskapet med stor lettelse, siden saken skapte mye uro og usikkerhet blant arbeidstakere, personalet og pårørende. Balder Tekstil AS tilbyr sine ordinært ansatte tjenestepensjon. Frem til og med 2014 har dette vært offentlig tjenestepensjon gjennom KLP. Denne ordningen ble vedtatt lukket Fremtidig ansatte vil bli tilbudt KLP Pluss innskuddspensjon. Inkluderende arbeidsliv Balder Tekstil AS er IA-bedrift. Gjennom ordningen IA-plass, bidrar vi til et mer inkluderende arbeidsliv. Vi er godkjent som arbeidspraksisplass, og har i løpet av Velferdstiltak Hver fredag lager en arbeidstaker påsmurte bagetter for salg til arbeidstakerne og personalet til kostpris, dette er svært populært. Onsdag 21. mai var vi på sommertur til Lillehammer, vi hadde gode omvisninger på to tekstilutstillinger; «Tusen tråder», på Lillehammer kunstmuseum og på Maihaugen. Arbeidstakerne var engasjerte og interesserte. Omviserne var veldig dyktige og tilpasset omvisningen godt til gruppen vi utgjorde. Vi hadde lunsj og middag på turen. Som nevnt tidligere hadde Balder Tekstil AS Åpen dag, torsdag 27. november. Alle er i sving på Åpen dag, både med å forberede, ta imot alle besøkende og demonstrere hvordan de forskjellige produktene våre blir til. Mange får familiemedlemmer og venner på besøk denne dagen. (Se gjerne reportasjen Empo-TV laget om oss i 2012 på 22

23 I 2014 har noen arbeidstakere fylt runde år. Runde år blir markert med marsipankake og gave fra bedriften! Vi hadde julekalender også i år, hvor alle fikk en gave hver i løpet av desember. Torsdag 18 desember var det tradisjonen tro, grøtfest som juleavslutning. 17. desember hadde vi igjen julebord for arbeidstakerne, personalet og styret på Wallmans salonger. Alle koste seg, det var høy stemning, god mat og flott show! 23

24 24

25 Planer og mål for 2015 Balder Tekstil AS har følgende rater for å måle grad av suksess: 1. Arbeidsmiljø og trivsel Spørsmålene i brukerundersøkelsen får til sammen over 82% score på bra og meget bra. Spørsmålene i brukerundersøkelsen fikk våren ,4 % score på bra og meget bra. 2. Innfri målene i samarbeidsavtalen med NAV. Målene i samarbeidsavtalen med NAV ble innfridd, ny avtale for 2015 ble signert Balder Tekstil AS skal til enhver tid være equass sertifisert. Bedriften ble sist equass resertifisert 18. juni Bedriften skal ha ny revisjon 2. og 3. juni Måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål, over 80% score. Måloppnåelse 2014 var på: 70 %. Dette er vi ikke fornøyd med, vi arbeider for å bedre resultatet for Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre tjenestetilbudet, og kunne tilby arbeidstakerne tilpassede og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi arbeider for å kunne tilby den eller de som ønsker og er motivert for det, arbeidstrening i ordinær bedrift. Fokusområder for 2015: Balder Tekstil AS skal ha som satsningsområde å styrke samarbeid med andre attføringsbedrifter, ordinære bedrifter og kulturinstitusjoner med tanke på å kunne legge til rette for at arbeidstakere får mulighet til ekstern arbeidstrening i, eller i samarbeid med ordinært arbeidsliv. Balder Tekstil AS skal kontinuerlig arbeide for å styrke brukermedvirkningen, fortsette å arbeide for at bruker kjenner sine rettigheter, hvilke ordninger som er mulige og hvilke valgalternativ som finnes. Et tredje satsningsområde er at arbeidstakerne deltar i økt grad, i synliggjøringen av sitt arbeid; produktene og tjenestene de produserer, ovenfor lokalmiljø, kunder og samfunnet for øvrig. Disse målene videreføres for (Foregående side: Marianne selger kaffe og vafler på Sommermarked i bakgården.) 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Balder Tekstil AS Baldersgt.9 Telefon: Oslo Epost: 36

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Organisasjonskart Balder Tekstil as Baldersgate 9 0263 Oslo Tlf.: 23 27 13 00 Faks.: 22 55 53 40 E-post: balder.tekstil@getmail.no www.balder-tekstil.no STYRET Balder

Detaljer

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid.

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. 1 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Bjørn river filler til ryer, på sømavdelingen (Forsiden: Maren Johanne står

Detaljer

Årsrapport 2012 Balder Tekstil AS

Årsrapport 2012 Balder Tekstil AS Årsrapport 2012 Balder Tekstil AS 1 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. 2 Organisasjonskart Pr. 01.02.2013 Balder

Detaljer

Henriette behersker de fleste maskinene på sømavdelingen. Mestring gjør mester!

Henriette behersker de fleste maskinene på sømavdelingen. Mestring gjør mester! Årsrapport 2016 1 Henriette behersker de fleste maskinene på sømavdelingen. Mestring gjør mester! 2 Organisasjonskart Pr. 01.03.2017 BALDER TEKSTIL AS STYRE Gerd Jensen (leder) Morten Gohn (styremedlem)

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as Vverdidokument Vinn Industri Drammen as I innhold 1 Historikk 2 Visjon og kjerneverdier 3 Hvorfor er verdier så viktig for Vinn? 4 Hva mener vi gir menneskelig vekst? 5 Ønsker i hverdagen... 6 Brukers

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 47, år 2015, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Innledning

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS 0 Innhold 1 Innledning.... 2 1.1 Foretningsidé og visjon... 3 1.2 Hovedmål.... 3 1.3 Tjenester og produkter... 4 2 Kjøpskriterier.... 4 2.1 Kjøpskriterier

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS - en Vekst 7/ i - M/ bedrift Årsmelding For Driftsåret 2015 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS - en Vekst bedrift Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Midtun Verksted AS - skaper veien til mestring

Midtun Verksted AS - skaper veien til mestring ÅRSBERETNING 2012 - skaper veien til mestring 1 EQUASS Assurance has been awarded to Norway for the period from 10 January 2012 to 10 January 2014 In recognition of its proven Quality Assurance in the

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

Telenor Open Mind. Verdensdagen for Psykisk helse. Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth

Telenor Open Mind. Verdensdagen for Psykisk helse. Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth Telenor Open Mind Verdensdagen for Psykisk helse Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth Handling skaper holdning Telenor har to ulike arbeidstreningsprogrammer i Norge: Ett for funksjonshindrede

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Dagtilbudene i Verdal kommune

Dagtilbudene i Verdal kommune 28.04.2016 Dagtilbudene i Verdal kommune Anne Kari Hermann Prosjektleder for samorndet Dag-, lærings- og mestringstilbud Utviklingssenter for sykehjem i Nord- Trøndelag ATA sentret Arbeidstrening og aktivitetssenter

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

STRATEGIPLAN. Den nye produksjonshallen ga bedriften muligheten til å utvide produksjonsspekteret. I 1992 fikk vi 11 nye plasser for yrkeshemmede.

STRATEGIPLAN. Den nye produksjonshallen ga bedriften muligheten til å utvide produksjonsspekteret. I 1992 fikk vi 11 nye plasser for yrkeshemmede. 1 STRATEGIPLAN Under punkt bruker, kunder og medarbeider tilfredshet: 1. Innledning Skjønner ikke helt dette du har skrevet. Målet er å få utarbeidet et strategidokument som skal være bedriftens veiviser

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

- klart me kan! Årsrapport 2005

- klart me kan! Årsrapport 2005 - klart me kan! Årsrapport 2005 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Personalleder YH Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Avdelingsleder/HMS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

Historikk ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET:

Historikk ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET: ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET: Brenselutsalget A/S er et Arbeidssamvirke i Offentlig Virksomhet (ASVO). Bedriften ble etablert i september 1990. Bedriften har som formål å skape varige arbeidsplasser tilpasset

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll.

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Eiermøtet i Asker Kommune, 07.05.2013. Daglig leder Marit Sandberg Mål og resultater for arbeidstakere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Referat fra møte i RGB nr. 452 Nr.452

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks 582 1522 Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Asker Rådhus. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Asker Rådhus. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk Eierdagen for å redigere 25.april tittelstil 2017 Asker Rådhus Klikk for å redigere undertittelstil i malen AGENDA ASKER PRODUKT OG RESULTATER 2016 VERDIBASERT ARBEID, ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR STRATEGISKE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014

ÅRSBERETNING 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 1 Formål Huser Gårdsbarnehage er en heldagsbarnehage som tilbyr muligheter for barn til å oppleve gårdsliv og fritidsaktiviteter. Huser Gårdsbarnehage har også et utvidet tilbud

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 2/452 til RGB-møte 13.12.16 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 6. desember 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnavn: Trygge rammer. Søkerorganisasjon: Kirkens Sosialtjeneste 2010 Forord Prosjektet er over og det er på tide å evaluere

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Arbeid Hvilke muligheter finnes?

Arbeid Hvilke muligheter finnes? Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 08.04.16 Arbeid Hvilke muligheter finnes? Ruben Røsler, Avdelingsleder NAV Ullern Hvor viktig er jobb? Meningsfull aktivitet Selvfølelse Fellesskap Utvidelse av sosialt

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer