Årsrapport side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. side 1"

Transkript

1 side 1

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Visjon og mål side 4 Organisasjon Side 6 HMS side 7 Markedsføring side 9 Kjøpere side 11 Kjøpere av plasser side 11 Antall kurdøgn side 13 Nye beboere i løpet av året side 14 Beboere side 15 Brukerundersøkelse side 15 Gjennomsnittlig innleggelsestid side 15 Beboerstatistikk side 16 Døgnrytmeplan side 19 Aktiviteter side 20 Kjøkken side 26 Personale side 27 Bemanning side 27 Omstrukturering og utskiftninger i ledelsen side 29 Møter, videreutdanning og kompetanseheving side 29 Sykefravær side 31 Trivselsundersøkelse side 32 Personaltilbud på Kypros side 32 Verdikampanje side 32 Fysisk miljø side 33 Renhold side 33 Vaskeri side 33 Serviceavtaler side 33 Vedlikehold side 34 Miljøfyrtårn side 35 side 2

3 Sammendrag 2014 har vært preget av utskiftninger i ledelsen. Flere nøkkelansatte har enten pensjonert seg eller sluttet. Vi mistet f.eks. begge vaktmestrene i første halvår, men fikk en ny og driftig kar raskt på plass. Faglig leder, som har en meget viktig rolle på Villa Skaar, gikk av med pensjon til sommeren, men heldigvis fikk vi en ny på plass og fikk i tillegg en god overlappingsperiode. I administrasjonen gikk kontorleder av med pensjon, samt at ass. daglig leder måtte trappe kraftig ned. Det gjorde at nesten 50 % av administrasjonen ble borte. Vi benyttet anledningen til å restrukturere oppgavene og lyste ut en HR-leder stilling. Den ble besatt etter sommeren og prosessen her har gått veldig fint. Vi har også skiftet ut fysioterapeuten i løpet av året. Alt i alt, synes vi at prosessene har gått fint og at vi har kommet styrket gjennom prosessen. I andre kvartal begynte belegget å synke. Det nådde etter hvert et meget lavt nivå på åtte tomme rom. Belegget holdt seg lavt resten av året. Dette er dramatisk for oss, da ca 70 % av våre kostnader er knyttet til lønn. Heldigvis har nedgangen ikke berørt ansatte, og vi har spart litt inn på kostnadene ved å ikke erstatte fravær når dette ikke har gått ut over kvaliteten på tjenesten. Vi har derfor hatt kontroll over den økonomiske situasjonen i løpet av året og har kommet greit i mål. Mye av årsaken til nedgangen i belegget er økonomien i kommunene, som blant to av våre store kunder har vært meget anstrengt. Det har medført færre henvendelser og også tilbaketrekning av beboere til kommunale plasser. Avtalen vår med Oslo kommune var i sitt siste år i 2014, og vi var spente på om det kom et nytt anbud på enkeltstående plasser utenfor byen. Det var derfor veldig gledelig at dette kom. Det gledet oss også mye at Oslo vektet kvalitet meget høyt i anbudet. Dette er tradisjonelt noe Villa Skaar er tjent med. Vi leverte inn en omfattende besvarelse, og ikke bare fikk vi ny avtale med Oslo, men den totale rammen for Villa Skaar ble også økt fra 26 plasser til 35 plasser. Tidligere hadde vi bare avtale om forsterkede plasser, men i det nye anbudet med virkning fra 2015 fikk vi også inn 14 ordinære sykehjemsplasser. Dette var viktig for oss, da det er fritt sykehjemsvalg i Oslo. Det betyr at beboere som ønsker noe annet, f.eks. et tilbud med masse aktiviteter, hjemmelaget mat og en annen filosofi, fritt kan ønske seg til oss. Vi ser derfor lysere på beleggsituasjonen i Aktivitørene våre fortsetter å levere gode og varierte aktiviteter, og sprer hygge og glede der de er. Vi skiftet ut aktivitetsbilen i 2014 fra en 6-seter til en 9-seter. Vi kan derfor ta med oss flere på våre daglige utflukter. Vi jobber hver dag for å holde fokus på vår filosofi og vårt slagord. Det er krevende å arbeide på denne måten, men vi er overbevist om at dette er riktig. Vi har derfor dette oppe jevnlig på morgenmøter og avdelingsmøter og det er fast tema på samtlige personalmøter. side 3

4 Visjon og mål for 2014 Årsrapport 2014 Visjon Villa Skaar skal være en ledestjerne innen kvalitet og medmenneskelighet! Filosofi På et sykehjem er man mest frisk! Vi våger påstanden at det i hovedsak er friske mennesker på sykehjem. Selvsagt har mange opp til flere diagnoser, men vi mener at man allikevel er mest frisk - og minst syk. Vi opplever at eldreomsorg alt for ofte handler om å holde fokus på sykdom og begrensninger. På sykehjem kan resultatet av dette bli at man ender opp med å behandle symptomer. Vi mener at man bør rette blikket mot alt det som er friskt hos hver enkelt, og arbeide for å ivareta ressurser og ferdigheter. Vi skal selvsagt forholde oss til, og akseptere, sykdommen, men ikke begrense oss til å behandle symptomer. Smertestillende midler fjerner smerte, men ikke årsaken til smerten. Avførende midler bedrer en treg mage, men kun midlertidig, o.s.v. Det blir med andre ord viktig å se på årsakene og jobbe forebyggende. Det gjør man bl.a. ved å ta utgangspunkt i alt det som er friskt, og ved å jobbe med trivsel og mental helse. Vi opplever derfor at varierte og spennende aktiviteter, frisk luft, hjemmelaget mat og en hjemmekoselig atmosfære ofte er viktigere enn medisiner. Med dette målet forsøker vi å skape et hjem for våre beboere - ikke bare et sykehjem. Villa Skaar bygger opp tilbudet rundt tre suksessfaktorer: 1. Hjemmekoselig atmosfære Vi forsøker å fremstå som et hjem for våre beboere, ikke som en institusjon. Dette skal komme til uttrykk både gjennom hvordan tjenesten er lagt opp og hvordan det fysiske og psykiske miljøet fremstår. 2. Aktivt liv Vi legger opp til at våre beboere får tilbud om frisk luft og varierte aktiviteter som er tilpasset hver enkelts interesser og ferdigheter. Aktivitetene skal bidra til å skape trivsel og variasjon i hverdagen, samt opprettholde ferdigheter og ressurser hos hver enkelt. 3. Hjemmelaget mat I et hjem skal det selvsagt være hjemmelaget mat. Mat stimulerer mange sanser, skaper en sosial setting og er et kjærkommet samtaleemne. side 4

5 Mål Å skape en tilnærmet hjemmepreget og trygg atmosfære og et så stimulerende miljø som mulig for alle våre beboere, samt opprettholde et belegg på 93 %. Målgrupper Beboere Vi har tre kategorier av plasser på våre avdelinger. Dette er: Ordinære sykehjemsplasser, skjermede plasser og forsterkede plasser. Kjøpere Bydeler i Oslo, kommuner i nærområdet og private. Slagord Have fun, live well! Slagordet sier noe om vår ambisjon, og henger nøye sammen med vår filosofi: På et sykehjem skal det være gøy! Det betyr at hverdagene skal fylles med spennende aktiviteter og trivsel. På et sykehjem skal man leve godt! Man skal være trygg på at man blir ivaretatt av kompetente og empatiske mennesker, samt at man får sunn og velsmakende mat. side 5

6 Organisasjon i 2014 Årsrapport 2014 side 6

7 HMS Vi benytter et elektronisk HMS-system fra Stamina Interaktiv. Det er et webbasert system, Her ligger alle instrukser og prosedyrer som påvirker vårt arbeid. Instruksene er ordnet inn i følgende håndbøker: Personalhåndbok Skjemaer ved ansettelse Håndbok for pleien på Villa Skaar Håndbok for pleien på Villa Eplehagen Håndbok for aktivitør Håndbok for kjøkken Håndbok for renholdere Håndbok for nattevakter Infeksjonskontrollprogram Renholdsprogram Villa Skaar Renholdsprogram Villa Eplehagen Renovasjonsprogram Brannverndokumentasjon Vedlikeholdsprogram HACCP PLAN/IK MAT Ernæringsplan Beredskapsplan og risikoanalyser Miljøhåndbok Disponering av kontantytelser Velkomsthefte I Stamina Interaktiv ligger oversikt over vårt vernearbeid og vår avvikshåndtering: Eksterne tilsyn Interne tilsyn/kvalitetskontroller Brannvernrunder Vernerunder Handlingsplaner Registrering av avvik og uønskede hendelser Risikoanalyser Brannøvelser Opplæring i brannvern Opplæring av nyansatte I Stamina Interaktiv ligger også et kartotek med oversikt over bl.a. arbeidsutstyr, farlig stoff og avtaler, samt informasjon om bedriften, lokaliteter, organisasjonskart, definering av ansvar og myndighet, målsetning for HMS-arbeidet, plan for revisjon, rapportgenerator og mye mer. side 7

8 Kvalitetskontroll I tillegg til ordinært avviksarbeid er det gjennomført interne og eksterne kvalitetsrevisjoner i løpet av Internt har det blitt gjennomført stikkprøver og revisjoner i forhold til våre rutiner. I tillegg til det ovennevnte har flere bydeler i Oslo, samt andre kommuner gjennomført tilsynsbesøk hos oss. Sykehjemsetaten har gjennomført to kontraktoppfølgingsmøter. De ordinære kontrollinstanser, som brannvesenet, tilsynsfarmasøyt, feietilsyn, sprinklertilsyn, tilsyn med slukkemateriell og branntavler, mattilsynet og lignende gjennomfører sine kontroller. Alle avvik har blitt lukket. Alle bygg ble grundig sjekket i 2014 i forhold til radon. Det var ingen målinger over anbefalte verdier noen steder. Alle bygg har fått sjekket dusjhoder o.l. i forhold til legionella. Prøvene har vært analysert av Fjellab AS, og det var ingen urovekkende målinger. Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten har blitt utført av Stamina. Vi har også avtale med Stamina om hjelp ved krisesituasjoner. I tillegg møter Stamina i våre AMU-møter. side 8

9 Markedsføring Vi har jobbet målrettet for å synliggjøre vårt tilbud både mot kommuner, sykehus, det private markedet og ulike institusjoner. Det er bl.a. sendt ut informasjonsbrev til eksisterende kunder og potensielle eller tidligere kjøpere. Spesielt i forbindelse med inngåelse av ny avtale med Oslo, ble bydelene informert om vår utvidede avtale som nå også omfatter ordinære plasser. I tillegg har ledelsen deltatt på vurderingsbesøk og andre møter og derigjennom synliggjort bedriften og vår profil overfor gamle og nye kunder. Det har også vært noe annonsering på utvalgte nettsider. Hjemmeside Vår hjemmeside oppdateres kontinuerlig og skal inneholde all relevant informasjon. Vi arbeider mye med å gjøre hjemmesiden enkel å bruke og lett å finne. Vi har arbeidet mye med søkermotoroptimalisering, og gjennom Eniro og Google WordAd har vi sikret topplassering i søkemotorene google.com og kvasir.no. Vi har kjørt egne kampanjer på avlastningstilbud og ledige plasser i tillegg til hovedtilbudet vårt. Hjemmesiden vår har følgende adresse: Facebook Villa Skaar har egen facebook-side. Her legger vi ut informasjon av mer uformell karakter. Siden henvender seg både til ansatte og pårørende, samt andre lesere. Siden er under stadig utvikling, og aktivitørene vil legge ut mer informasjon om hva som skjer etter hvert. Media Vi har hatt en stor artikkel i Lierposten i forbindelse med ny avtale med Oslo kommune. Oppslaget var av positiv natur, og fikk mange hyggelige henvendelser etter dette. Bilreklame Vi har firmalogo, navn og webadresse på 4 biler. side 9

10 Presentasjoner Daglig leder har presentert Villa Skaar og sykehjemmets historie og drift gjennom Eierskiftealliansens foredragsserier. Dette er en turnerunde som har pågått flere år. Temaet har vært: Eierskifter, og møtene har vært ledet av Generasjons- og Eierskifte Senter AS. Fra å kun være foredragsholder har daglig leder blitt en fast del av Team Eierskifte og er av og til konferansier for møtene i tillegg til å være foredragsholder. Daglig leder har også hatt presentasjoner om Villa Skaar i andre sammenhenger. Brosjyre Brosjyren holdes løpende oppdatert, og sendes ut til alle våre kunder og potensielle kunder hvert år. I tillegg sendes den til en del pårørende og andre som henvender seg til oss. Pårørendeavis Det ble utgitt to Pårørendeaviser i Avisene legges i tillegg ut på vår pårørendeside på hjemmesiden. Bok Vi har startet arbeidet med en bok/hefte om Villa Skaars historie fra etableringen på 50-tallet og frem til i dag. Boken vil inneholde fakta, avisutklipp, bilder og artige historier fra driften gjennom snart 60 år. side 10

11 Kjøpere Antall kjøpere av plasser har vært stabil med en liten nedgang i 2014 til 22 kjøpere Det er to færre enn i Det faktiske antallet i 2014 er høyere da det ligger flere ulike kjøpere innunder kategorien Privat. Oslo er fortsatt vår definitivt største kunde, men de har gradvis nedtrappet antall plasser hos oss til 26 plasser. Vi får stadig henvendelser fra andre kommuner som ikke selv har et utbygd tilbud for beboere med behov for skjermede/tilrettelagte plasser. Lov om offentlige anskaffelser medfører at det har blitt mindre av akutte innleggelser på langtidsplasser. Denne type plasser kommer nesten utelukkende gjennom anbud. I løpet av 2014 har Villa Skaar vunnet anbud med Oppegård kommune og Oslo kommune (virkning fra ). Flere kommuner har kjøpt korttidsplasser utenom anbudsreglene. I 2014 har belegget vårt vært meget lavt. Belegget sank på våren 2014 og holdt, seg lavt resten av året. Vi hadde opp til 8 tomme rom. Det er spesielt den økonomiske situasjonen hos noen av våre kjøpere som er årsak til nedgangen i belegget. Noen beboere er f.eks. hentet tilbake til hjemkommunen. Vi har hatt høyt trykk i google.no, og sørget for å være øverst i treff på søk relatert til sykehjem. Det har medført at antallet henvendelser fra privatpersoner er meget høyt, ofte flere om dagen, men det resulterer sjelden i kjøp av plass. Vi har allikevel klart å få noen korttidsopphold fra private i løpet av året. Kjøpere av plasser Kjøper Bydel 1 Gamle X X X X X X X X Oslo X Bydel 2 X X X X X X X X X X X X Grünerløkka X X X Bydel 3 X X X X X X X X X X X X Sagene X X X Bydel 4 X X X X X X X X X X X St.Hanshaugen X X X Bydel 5 X X X X X X X X X X X X Frogner X X X Bydel 6 Ullern X X X X X X X X X X X X X X X Bydel 7 Vestre X X X X X X X X X X X X Aker X X X Bydel 8 Nordre X X X X X X X X X X Aker X X X Bydel 9 Bjerke X X X X X X X X Bydel 10 X X X X X X X X X X X X Grorud X X X Bydel X X X X X X X X X 11Stovner X X X Bydel 12 Alna X X X X X X X X X X X X X X Bydel 13 X X X X X X X X X X X X Østensjø X X X Bydel 14 Nordstrand X X X X X X X X X X X X X X X side 11

12 Bydel 15 Søndre Nordstrand Bærum X X X X X X X X X X X X kommune X X X Asker X X X Eidskog X kommune Frogn X X X Oppegård X X X Ås kommune X X Røyken X kommune Drammen X X X X Kommune X X X Lier Kommune X X X X X X X X X X X X Nedre Eiker X X X X Ringerike X X X X X Hole X X X X X X X kommune X Rakkestad X X Horten X X X X X X X X X X Kommune X X X Notodden X Trondheim X kommune Sarpsborg X kommune Ski kommune X X Svelvik X X kommune Ullensaker X kommune Holmestrand X kommune Privat X X X X X X X X X X X X Sum Antall kjøpere side 12

13 Antall kurdøgn, belagte plasser, antall rom og kapasitetsutnyttelse Kurdøgn Belegg Antall rom Kapasitetsutnyttelse , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % ,6 41,5 41, , ,8 31,8 31, ,6 30,1 30,6 31, Kapasitet Belagte plasser side 13

14 Nye beboere i løpet av året Tilgangen på beboere har vært lavere i 2014 med 11 innleggelser mot 23 året før. Fem plasser er kjøpt fra av privatpersoner, mot åtte plasser året før. Tre av disse plassene var korttidsopphold på under en måned. Nye beboere Sum Totalt Korttid Langtid Nye beboere i løpet av året Langtidsopphold Korttidsopphold side 14

15 Beboere Brukerundersøkelse Oslo kommune gjennomfører brukerundersøkelser hos oss hvert år. Målgruppen for brukerundersøkelsene er både beboere og pårørende. Det er dessverre få beboere hos oss som har ønsket/kunnet delta i en slik undersøkelse hos oss. I 2014 ble undersøkelsen gjennomført som et gruppeintervju med flere beboere samtidig. Man fikk kun fire beboere til å stille opp. Resultatet var dermed ikke spesielt representativt. Vi får antagelig bedre tilbakemeldinger på våre egne beboermøter som holdes regelmessig og hvor svært mange beboere deltar. Resultatene fra pårørendeundersøkelsen er basert på større utvalg. I den tid Oslo har gjennomført pårørendeundersøkelser på de kommunale og private sykehjemmene, har vi alltid ligget i tetsjiktet. I 2008 delte Villa Skaar førsteplassen med et annet privat sykehjem, mens det ble 5 plass i Resultat for 2010 gav oss en 2. plass, og i 2011 fikk vi 6 plass. I 2012 fikk vi en 3. plass, mens det ble 4 plass på oss i Det er ca 50 sykehjem som deltar i undersøkelsen. Dette er et resultat vi er meget fornøyd med, men vi ser samtidig at det alltid er forbedringspotensialer. Gjennomsnittlig innleggelsestid Gjennomsnittlig innleggelsestid, det vil si antall dager fra innskrivelse til utskrivelse, per beboer i 2014 var 2128 (per ). Det utgjør ca 5,8 år. Gjennomsnittlig liggetid på sykehjem i Norge er ca 2 år Gjennomsnittlig liggetid i døgn side 15

16 Beboerstatistikk Kjønnsmessig fordeling Beboere i løpet av året Antall beboere per Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Kjønnsmessig fordeling per Menn Kvinner side 16

17 Utskrevet fra Villa Skaar Utskrevet Flyttet til andre institusjoner/hjem Mors Utskrevet Flyttet Mors side 17

18 Alderssammensetning Alder per Gjennomsnittsalder 78 78,1 76,3 73, ,92 68,68 69,46 69,88 69, Alderssammensetning Gjennomsnittsalder ,1 76,3 73, ,9 68,7 69,5 69,9 69, side 18

19 Døgnrytme Døgnrytmeplanen viser hvordan vi har inndelt uken og døgnet på Villa Skaar. Vi har vektlagt å ha normale spisetider. Vi erfarer at dette gir best fordeling av næringsinntak i løpet av døgnet. I tillegg har vi tatt høyde for at vår gjennomsnittsbeboer er på ca 70 år, og dermed har andre spisevaner enn generasjonen før. Vi opplever også at denne fordelingen gir oss mest mulig tid sammen med beboerne. Beboernes mest aktive tid er på dagtid. Vi mener derfor at det blir feil å presse inn frokost, lunsj og middag, med tilhørende tilberedning og oppvask, inn på dagvakten. Det blir lite tid med beboerne hvis personalet blir mye opptatt med måltider. Vi har frokost og lunsj på dagvakten, og middag og kvelds på kveldsvakten. Arbeidsoppgavene blir da bedre fordelt og det blir mer tid med beboerne. Lunsjen skal i tillegg være et fleksibelt måltid. Det innebærer at vi tar den med oss, eller får den servert, der vi er. Det kan for eksempel være på terrassen, i en piknikkurv, i hagen, der vi har aktiviteter eller lignende. På denne måten kan også aktivitetsteamet vårt utnytte sin tid sammen med beboerne best mulig. Man kan tilby flere aktiviteter, man når flere beboere og kan dra på lengre turer eller sette i gang prosjekter som tar litt lengre tid. Hos oss legger beboerne seg, og står opp når de ønsker, så sant ikke medisinske forhold tilsier at beboeren må være våken på bestemte tider. Dette innebærer at beboere legger seg når de ønsker det. De fleste er oppe til frokost, men noen sover ofte lengre, og får frokosten når de står opp. Turnusen vår er bygd opp for å møte de ovennevnte forhold. Den er med andre ord satt opp for at vi best mulig skal kunne håndtere de behov, vaner og ønsker vår beboergruppe har. Døgnrytmeplan MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl 13:00 Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Middag kl. Middag kl. Middag kl. Middag kl. Middag kl. Middag kl. Middag kl. side 19

20 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 20:00 Varm kveldsrett Kveldsmat kl. 19:30 Aktiviteter Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester ble det satt av tid til møte med pårørende. Her fortalte vi om hva vi gjør, samt inviterte til innspill på nye aktiviteter og tiltak som kunne heve trivselen. Aktivitetsleder og friluftsleder har et overordnet ansvar for individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter. Miljøarbeider er med på fellesaktiviteter. Alle beboere skal ha et eget kapittel i tiltaksplan som er viet til aktiviteter. Aktiviseringen skal baseres på de evner og interesser beboeren har, samt det nivå beboeren befinner seg på. Populære fellesaktiviteter er: Bingo, trim etter musikk, vaffelsteking, kakebaking, høytlesning, kinokvelder, sangstunder m.m. Vi har jevnlig besøk av ulike klesforretninger, og vi reiser også på handleturer, bedriftsbesøk, museer, bærtur, fotturer og mange andre forskjellige utflukter. Dette er det vår friluftsleder som har ansvaret for. Beboerne på Villa Skaar er glad i fornyelser, og vi finner stadig på nye ting vi kan holde på med eller lage i aktivitetsstua. Vi arrangerer forskjellige fester og tilstelninger med tilknytning til kalenderen, årstiden eller lignende. Bil Vi har en 9-seter Ford Transitt som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter. side 20

21 Faste aktiviteter Vi har vår faste ukerytme i aktivitetene, og en typisk uke på Villa Skaar ser slik ut: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Turer med Bussen Turer med Bussen Turer med Bussen Turer med Bussen Turer med Bussen Fotturer i nærområdet Fotturer i nærområdet Fotturer i nærområdet Fotturer i nærområdet Trim Sang og musikk Bingo Fotturer i nærområdet Fellestrim Kino/ sangstund på rommene Fotturer i nærområdet Vaffelsteking Bingo Sang og musikk Fotturer i nærområdet Sang og musikk Lørdagskos med godt og film. Høylesning Svømming på Risenga Mandag er turdag, da reiser vi på museum, kafé eller pakker nistekurv og er ute i friluft, alt avhengig av sesongen. Tirsdag har vi bingo, sangstund, stoltrim med fysioterapeuten og ballkast på Villa Skaar. Annenhver tirsdag holder presten andakt for oss. Tirsdags formiddag er friluftsleder på tur med beboere fra Eplehagen. Etter lunsj kjører vi tur fra Villa Skaar eller går turer i nærmiljøet. Onsdager drar vi på tur. På våren og sommeren passer vi på å komme oss mest mulig ut. Da pakker vi sekken med kaffe og litt å bite i, og reiser til friluftsområder. Vi pleier å reise til svømmehallen på onsdager i løpet av vinteren. I vinterhalvåret viser vi film i kinoen vår etter lunsj. Noen onsdager tar vi med oss elpianoet vårt rundt på beboernes rom og holder en liten sangstund for dem som ønsker det. Torsdag er det vaffelsteking på programmet på Villa Skaar. Da steker aktivitør vafler i stuen eller på terrassen, så alle får lukte, se og smake. Det er alltid populært! Aktivitetsleder og friluftsleder er på Villa Eplehagen hver torsdag, da spiller vi bingo og har sangstund før vi farter ut på en eller flere turer med bussen. Fredag starter vi med fellestrim med fysioterapeuten. Etterpå lager aktivitetsleder fredagshygge med blant annet pølselunsj på stua i 2. etasje. Fredagen går/triller vi også tur i nærområdet. side 21

22 Arrangementer Nedenfor har vi listet opp de større arrangementene som ikke er en del av de planlagte og regelmessige aktivitetene. I begynnelsen av januar hadde vi velværeuker, først med håndpleie og deretter ansiktspleie. Onsdag 8. januar var vi på besøk på Skimuseet i Holmenkollen. I uke 4 hadde vi beboermøter på Villa Skaar. Beboermøtet på Eplehagen ble holdt i uke 6. Fredag 7. februar hadde vi besøk av pianisten Robin Colvill som spilte klassisk musikk for oss. Vi markerte morsdagen søndag 9.februar med å servere alle damene en kopp kaffe og en sjokoladebit på sengekanten. 14.februar feiret vi Valentinsdagen med å henge hjerter med fine bilder på alle beboerdørene. Vi så filmen Casablanca og kjøkkenet lagde nydelige hjertekaker. Søndag 2. mars var det fastelavn og kjøkkenet lagde fastelavnsboller. I uke 11 holdt Frode Moltemyr konsert for oss. Denne uka arrangerte også Kiwanis og Sanitetskvinnene fest for beboerne, med medbrakte kaker, utlodning og trekkspillmusikk. Det blei en fin kveld med musikk, dans og god stemning. I uke 14, 15, og 16 hadde vi påskeverksted hvor vi lagde fargesprakende dørskilt, sådde karse i eggeglass og laget påskepynt. Den 14. april pynta vi til påske på alle avdelingene. I påsken ble det mye god mat og godt drikke fra kjøkkenet. Vi hadde også kjøpt inn typisk påskegodt som appelsiner, kvikklunsj, marsipan, et lite påske-egg til hver beboer, potetgull, øl, brus og baileys. Mot våren satset vi på å komme oss mest mulig ut, og når været tillot det pakket vi nistekurv og reiste til Drammenselva, Vollen i Asker, Bærums Verk, Asker Museum, Oslo Sjøflyhavn, Semsvannet, Lier Bygdetun, utsiktspunktet vårt i Fagerliåsen. 23. april var vi på besøk på Bogstad gård. Vi fikk sett på nyfødte lam og andre dyr i fjøset. I uke 18 og 19 feiret vi at våren var kommet med en vårlunsj ute på terrassen. Onsdag 30. april på Villa Skaar og torsdag 8. mai på Villa Eplehagen. Da spilte vi ønskemusikk, vi grillet og spiste is. I uke 19 markerte vi Villa Skaars egen nasjonaldag; Solveig T. lagde den gode ostekaka si på onsdag 6. mai og vi var ute og plukket hvitveis til å pynte med. side 22

23 Fredag 9. mai pyntet vi hele huset med flagg, dekket på festbord på alle avdelinger og spiste festmiddag kl mai hadde vi besøk av Valstadhaug Barnehage som gikk i barnehagetog hos oss. De kom først til Villa Skaar kl.11.30, og så til Villa Eplehagen. Barna viftet med norske flagg, sang og ropte: Hipp-hipp-hurra. Kjøkkenet bakte boller til beboerne til kl.13.00, aktivitetsteamet kjøpte is og drikke til barna. 17.mai ble hele huset pyntet med flagg, flotte duker og bordpynt. Alle trakk i sin fineste stas, og stilte opp ute på terrassene for å se barnetoget. Det gikk kl fra Sylling kirke og stoppet først ved Eplehagen, også ved Skaar. Mandag 19. mai var Frode Moltemyr på besøk og spilte og sang for oss. 26. mai reiste vi til Hadeland glassverk og så på fotoutstillingen til naturfotograf Arne Nevra. Vi var også og besøkte Norsk folkemuseum den uka, der fikk vi en tilrettelagt omvisning på «Trøndelagstunet». Mandag 2. juni var vi på fjordcruise i Oslofjorden. Ombord var det underholdning med Vidar Lønn- Arnesen og enkel servering. Temaet for årets fjordcruise var «Alf Prøysen» og det ble fremført mange kjente og kjære Prøysenviser. I mai og juni var vi på flere turer til blant annet Vollen, Spiraltoppen, Landfalltjern, Oslo bymuseum og Holtsmark golfbane. 17. juni dro vi på friluftskonsert på St.Hanshaugen. Det var strålende sommervær og Hanne Krogh med band underholdt med kjente melodier. Torsdag 19. juni hadde vi sommerfest på Villa Skaar og Villa Eplehagen. I forkant av festen hadde vi pårørendemøte. Kjøkkenet serverte deilig grillmiddag med hjemmelaget is og jordbær til dessert. Bal Musette, med Leif Blix og Lars Nygaard spilte musikk for oss og laget god stemning med sin trivelige fremføring. 24. juni hadde vi St.Hansfeiring. Da serverte kjøkkenet rømmegrøt og spekemat. I juli reiste vi på to turer med stor buss. Torsdag 3. juli gikk turen til Blaafarveverket. Der fikk vi hilst på dyrene og hadde med oss medbrakt lunsj som vi spiste ute i det fine været. Vi koste oss med en is før vi tok fatt på hjemveien. Neste tur, den 17. juli, gikk til Gulskogen gård. De som ønsket det fikk en omvisning på gården. Vi satt ute i den fine hagen og koste oss med is og kaffe. Vi spaserte også rundt i hagen og tittet på påfuglene og blomstene, og flere gikk gjennom labyrinten. I sommer var vi godt bemannet på aktivitetssiden, da ledelsen valgte å sette inn vikar for aktivitørene i ferien. Vi var derfor på mange turer i sommer, blant annet til Drammen, Vollen, Hennie Ostad kunstsenter, Holmenskjæret, Asker, Drøbak, Frognerseteren, Fossesholm, side 23

Årsrapport 2011. side 1

Årsrapport 2011. side 1 side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Visjon og mål for 2011 side 4 Organisasjon i 2011 Side 6 HMS side 7 Markedsføring side 8 Kjøpere side 9 Kjøpere av plasser side 10 Antall kurdødn side 11 Nye

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS. side 1

Årsrapport 2010. Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS. side 1 Årsrapport 2010 Vi kan bedre! Villa Skaar AS side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 2 Visjon og mål for 2010 side 3 Organisasjon i 2010 Side 5 HMS side 6 Markedsføring side 7 Kjøpere side 8 Kjøpere

Detaljer

Årsrapport 2009. Vi kan bedre! Årsrapport. Villa Skaar AS. side 1

Årsrapport 2009. Vi kan bedre! Årsrapport. Villa Skaar AS. side 1 Årsrapport 2009 Vi kan bedre! Villa Skaar AS side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 2 Visjon og mål for 2009 side 3 Organisasjon Side 5 HMS side 6 Markedsføring side 7 Kjøpere side 8 Beboere side 10

Detaljer

Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS

Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS Årsrapport 2008 Vi kan bedre! Villa Skaar AS Innholdsfortegnelse Sammendrag side 2 Visjon og mål for 2008 side 3 Organisasjon Side 5 HMS side 6 Villa Eplehagen side 7 Markedsføring side 7 Kjøpere side

Detaljer

Sykehjem. Tilrettelagt botilbud. Seniortilbud på Kypros

Sykehjem. Tilrettelagt botilbud. Seniortilbud på Kypros Sykehjem Tilrettelagt botilbud Seniortilbud på Kypros Innholdsfortegnelse Villa Skaar side 3 Visjon side 3 Sykehjem i 50 år side 4 Sykehjem side 6 - Skjermede og forsterkede plasser side 6 Avdelinger side

Detaljer

Sykehjem. Tilrettelagt botilbud. Seniortilbud på Kypros

Sykehjem. Tilrettelagt botilbud. Seniortilbud på Kypros Sykehjem Tilrettelagt botilbud Seniortilbud på Kypros Innholdsfortegnelse Villa Skaar side 3 Visjon side 3 Sykehjem i 50 år side 4 Sykehjem side 6 - Skjermede og forsterkede plasser side 6 Avdelinger side

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 10.09.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

PÅRØRENDEAVIS Nr. 1 2009.

PÅRØRENDEAVIS Nr. 1 2009. PÅRØRENDEAVIS Nr. 1 2009. Nr. 1 11. årgang Vi skaper gode dager Blidensol sykehjem - best i demensomsorg! Vi skaper gode dager Kjære pårørende! Takk for sist til alle dere pårørende som jeg traff på våre

Detaljer

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BETANIA SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 5. AVDELINGSVISE

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 1 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. SAMMENDRAG... 3 3. KJERNEOPPGAVER... 4 4. ORGANISERING... 4 5. INFORMASJON OG BRUKERMEDVIRKNING... 6 6. STYRINGSSIGNALER/RAMMEBETINGELSER... 7 7.

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 RAPPORT OM SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 Bergan sykehjem Et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og NAV for å redusere sykefraværet m.v. ved korttidsavdelingen, Bergan sykehjem

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 1/2014 19.

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 1/2014 19. NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester Nr. 1/2014 19. Årgang NHV - NYTT 1 NHV-nytt Utgiver: Norsk Helse og Velferdsforum 19. årgang Nr

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER (BMO)

ÅRSRAPPORT 2012 BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER (BMO) ÅRSRAPPORT 2012 BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER (BMO) BAKKLANDET MENIGHETS OMSORGSENTER Aasmund Vinjes gate 2 7015 Trondheim 1 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting... 3 1.1 Institusjonen... 3 2. Styret...

Detaljer

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DES. 2009 16. ÅRGANG Lurte døden 39 personer omkom i branner i løpet av årets ni første måneder. Antall branner ligger an til å bli 25.000 i år. Stadig flere skaffer seg alarm. Antall dødsfall

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE ORDFØREREN HAR ORDET... 5 RÅDMANNEN HAR ORDET... 6 KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON I 2008... 7 DRIFTSRESULTAT 2007 2008 I HELE TUSEN... 7 INVESTERINGER

Detaljer

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BOSSEKOP SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 4. AVDELINGSVISE

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 Årsrapport 2013 Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 ORGANISASJONSKART 2013 Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder)

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 KVITSØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 KVITSØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 KVITSØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE ORDFØREREN HAR ORDET... 5 RÅDMANNEN HAR ORDET... 6 KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON I 2010... 7 DRIFTSRESULTAT 2009-2010... 7 INVESTERINGER I 2010...

Detaljer