Årsrapport side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. side 1"

Transkript

1 side 1

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Visjon og mål side 4 Organisasjon Side 6 HMS side 7 Markedsføring side 9 Kjøpere side 11 Kjøpere av plasser side 11 Antall kurdøgn side 13 Nye beboere i løpet av året side 14 Beboere side 15 Brukerundersøkelse side 15 Gjennomsnittlig innleggelsestid side 15 Beboerstatistikk side 16 Døgnrytmeplan side 19 Aktiviteter side 20 Kjøkken side 26 Personale side 27 Bemanning side 27 Omstrukturering og utskiftninger i ledelsen side 29 Møter, videreutdanning og kompetanseheving side 29 Sykefravær side 31 Trivselsundersøkelse side 32 Personaltilbud på Kypros side 32 Verdikampanje side 32 Fysisk miljø side 33 Renhold side 33 Vaskeri side 33 Serviceavtaler side 33 Vedlikehold side 34 Miljøfyrtårn side 35 side 2

3 Sammendrag 2014 har vært preget av utskiftninger i ledelsen. Flere nøkkelansatte har enten pensjonert seg eller sluttet. Vi mistet f.eks. begge vaktmestrene i første halvår, men fikk en ny og driftig kar raskt på plass. Faglig leder, som har en meget viktig rolle på Villa Skaar, gikk av med pensjon til sommeren, men heldigvis fikk vi en ny på plass og fikk i tillegg en god overlappingsperiode. I administrasjonen gikk kontorleder av med pensjon, samt at ass. daglig leder måtte trappe kraftig ned. Det gjorde at nesten 50 % av administrasjonen ble borte. Vi benyttet anledningen til å restrukturere oppgavene og lyste ut en HR-leder stilling. Den ble besatt etter sommeren og prosessen her har gått veldig fint. Vi har også skiftet ut fysioterapeuten i løpet av året. Alt i alt, synes vi at prosessene har gått fint og at vi har kommet styrket gjennom prosessen. I andre kvartal begynte belegget å synke. Det nådde etter hvert et meget lavt nivå på åtte tomme rom. Belegget holdt seg lavt resten av året. Dette er dramatisk for oss, da ca 70 % av våre kostnader er knyttet til lønn. Heldigvis har nedgangen ikke berørt ansatte, og vi har spart litt inn på kostnadene ved å ikke erstatte fravær når dette ikke har gått ut over kvaliteten på tjenesten. Vi har derfor hatt kontroll over den økonomiske situasjonen i løpet av året og har kommet greit i mål. Mye av årsaken til nedgangen i belegget er økonomien i kommunene, som blant to av våre store kunder har vært meget anstrengt. Det har medført færre henvendelser og også tilbaketrekning av beboere til kommunale plasser. Avtalen vår med Oslo kommune var i sitt siste år i 2014, og vi var spente på om det kom et nytt anbud på enkeltstående plasser utenfor byen. Det var derfor veldig gledelig at dette kom. Det gledet oss også mye at Oslo vektet kvalitet meget høyt i anbudet. Dette er tradisjonelt noe Villa Skaar er tjent med. Vi leverte inn en omfattende besvarelse, og ikke bare fikk vi ny avtale med Oslo, men den totale rammen for Villa Skaar ble også økt fra 26 plasser til 35 plasser. Tidligere hadde vi bare avtale om forsterkede plasser, men i det nye anbudet med virkning fra 2015 fikk vi også inn 14 ordinære sykehjemsplasser. Dette var viktig for oss, da det er fritt sykehjemsvalg i Oslo. Det betyr at beboere som ønsker noe annet, f.eks. et tilbud med masse aktiviteter, hjemmelaget mat og en annen filosofi, fritt kan ønske seg til oss. Vi ser derfor lysere på beleggsituasjonen i Aktivitørene våre fortsetter å levere gode og varierte aktiviteter, og sprer hygge og glede der de er. Vi skiftet ut aktivitetsbilen i 2014 fra en 6-seter til en 9-seter. Vi kan derfor ta med oss flere på våre daglige utflukter. Vi jobber hver dag for å holde fokus på vår filosofi og vårt slagord. Det er krevende å arbeide på denne måten, men vi er overbevist om at dette er riktig. Vi har derfor dette oppe jevnlig på morgenmøter og avdelingsmøter og det er fast tema på samtlige personalmøter. side 3

4 Visjon og mål for 2014 Årsrapport 2014 Visjon Villa Skaar skal være en ledestjerne innen kvalitet og medmenneskelighet! Filosofi På et sykehjem er man mest frisk! Vi våger påstanden at det i hovedsak er friske mennesker på sykehjem. Selvsagt har mange opp til flere diagnoser, men vi mener at man allikevel er mest frisk - og minst syk. Vi opplever at eldreomsorg alt for ofte handler om å holde fokus på sykdom og begrensninger. På sykehjem kan resultatet av dette bli at man ender opp med å behandle symptomer. Vi mener at man bør rette blikket mot alt det som er friskt hos hver enkelt, og arbeide for å ivareta ressurser og ferdigheter. Vi skal selvsagt forholde oss til, og akseptere, sykdommen, men ikke begrense oss til å behandle symptomer. Smertestillende midler fjerner smerte, men ikke årsaken til smerten. Avførende midler bedrer en treg mage, men kun midlertidig, o.s.v. Det blir med andre ord viktig å se på årsakene og jobbe forebyggende. Det gjør man bl.a. ved å ta utgangspunkt i alt det som er friskt, og ved å jobbe med trivsel og mental helse. Vi opplever derfor at varierte og spennende aktiviteter, frisk luft, hjemmelaget mat og en hjemmekoselig atmosfære ofte er viktigere enn medisiner. Med dette målet forsøker vi å skape et hjem for våre beboere - ikke bare et sykehjem. Villa Skaar bygger opp tilbudet rundt tre suksessfaktorer: 1. Hjemmekoselig atmosfære Vi forsøker å fremstå som et hjem for våre beboere, ikke som en institusjon. Dette skal komme til uttrykk både gjennom hvordan tjenesten er lagt opp og hvordan det fysiske og psykiske miljøet fremstår. 2. Aktivt liv Vi legger opp til at våre beboere får tilbud om frisk luft og varierte aktiviteter som er tilpasset hver enkelts interesser og ferdigheter. Aktivitetene skal bidra til å skape trivsel og variasjon i hverdagen, samt opprettholde ferdigheter og ressurser hos hver enkelt. 3. Hjemmelaget mat I et hjem skal det selvsagt være hjemmelaget mat. Mat stimulerer mange sanser, skaper en sosial setting og er et kjærkommet samtaleemne. side 4

5 Mål Å skape en tilnærmet hjemmepreget og trygg atmosfære og et så stimulerende miljø som mulig for alle våre beboere, samt opprettholde et belegg på 93 %. Målgrupper Beboere Vi har tre kategorier av plasser på våre avdelinger. Dette er: Ordinære sykehjemsplasser, skjermede plasser og forsterkede plasser. Kjøpere Bydeler i Oslo, kommuner i nærområdet og private. Slagord Have fun, live well! Slagordet sier noe om vår ambisjon, og henger nøye sammen med vår filosofi: På et sykehjem skal det være gøy! Det betyr at hverdagene skal fylles med spennende aktiviteter og trivsel. På et sykehjem skal man leve godt! Man skal være trygg på at man blir ivaretatt av kompetente og empatiske mennesker, samt at man får sunn og velsmakende mat. side 5

6 Organisasjon i 2014 Årsrapport 2014 side 6

7 HMS Vi benytter et elektronisk HMS-system fra Stamina Interaktiv. Det er et webbasert system, Her ligger alle instrukser og prosedyrer som påvirker vårt arbeid. Instruksene er ordnet inn i følgende håndbøker: Personalhåndbok Skjemaer ved ansettelse Håndbok for pleien på Villa Skaar Håndbok for pleien på Villa Eplehagen Håndbok for aktivitør Håndbok for kjøkken Håndbok for renholdere Håndbok for nattevakter Infeksjonskontrollprogram Renholdsprogram Villa Skaar Renholdsprogram Villa Eplehagen Renovasjonsprogram Brannverndokumentasjon Vedlikeholdsprogram HACCP PLAN/IK MAT Ernæringsplan Beredskapsplan og risikoanalyser Miljøhåndbok Disponering av kontantytelser Velkomsthefte I Stamina Interaktiv ligger oversikt over vårt vernearbeid og vår avvikshåndtering: Eksterne tilsyn Interne tilsyn/kvalitetskontroller Brannvernrunder Vernerunder Handlingsplaner Registrering av avvik og uønskede hendelser Risikoanalyser Brannøvelser Opplæring i brannvern Opplæring av nyansatte I Stamina Interaktiv ligger også et kartotek med oversikt over bl.a. arbeidsutstyr, farlig stoff og avtaler, samt informasjon om bedriften, lokaliteter, organisasjonskart, definering av ansvar og myndighet, målsetning for HMS-arbeidet, plan for revisjon, rapportgenerator og mye mer. side 7

8 Kvalitetskontroll I tillegg til ordinært avviksarbeid er det gjennomført interne og eksterne kvalitetsrevisjoner i løpet av Internt har det blitt gjennomført stikkprøver og revisjoner i forhold til våre rutiner. I tillegg til det ovennevnte har flere bydeler i Oslo, samt andre kommuner gjennomført tilsynsbesøk hos oss. Sykehjemsetaten har gjennomført to kontraktoppfølgingsmøter. De ordinære kontrollinstanser, som brannvesenet, tilsynsfarmasøyt, feietilsyn, sprinklertilsyn, tilsyn med slukkemateriell og branntavler, mattilsynet og lignende gjennomfører sine kontroller. Alle avvik har blitt lukket. Alle bygg ble grundig sjekket i 2014 i forhold til radon. Det var ingen målinger over anbefalte verdier noen steder. Alle bygg har fått sjekket dusjhoder o.l. i forhold til legionella. Prøvene har vært analysert av Fjellab AS, og det var ingen urovekkende målinger. Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten har blitt utført av Stamina. Vi har også avtale med Stamina om hjelp ved krisesituasjoner. I tillegg møter Stamina i våre AMU-møter. side 8

9 Markedsføring Vi har jobbet målrettet for å synliggjøre vårt tilbud både mot kommuner, sykehus, det private markedet og ulike institusjoner. Det er bl.a. sendt ut informasjonsbrev til eksisterende kunder og potensielle eller tidligere kjøpere. Spesielt i forbindelse med inngåelse av ny avtale med Oslo, ble bydelene informert om vår utvidede avtale som nå også omfatter ordinære plasser. I tillegg har ledelsen deltatt på vurderingsbesøk og andre møter og derigjennom synliggjort bedriften og vår profil overfor gamle og nye kunder. Det har også vært noe annonsering på utvalgte nettsider. Hjemmeside Vår hjemmeside oppdateres kontinuerlig og skal inneholde all relevant informasjon. Vi arbeider mye med å gjøre hjemmesiden enkel å bruke og lett å finne. Vi har arbeidet mye med søkermotoroptimalisering, og gjennom Eniro og Google WordAd har vi sikret topplassering i søkemotorene google.com og kvasir.no. Vi har kjørt egne kampanjer på avlastningstilbud og ledige plasser i tillegg til hovedtilbudet vårt. Hjemmesiden vår har følgende adresse: Facebook Villa Skaar har egen facebook-side. Her legger vi ut informasjon av mer uformell karakter. Siden henvender seg både til ansatte og pårørende, samt andre lesere. Siden er under stadig utvikling, og aktivitørene vil legge ut mer informasjon om hva som skjer etter hvert. Media Vi har hatt en stor artikkel i Lierposten i forbindelse med ny avtale med Oslo kommune. Oppslaget var av positiv natur, og fikk mange hyggelige henvendelser etter dette. Bilreklame Vi har firmalogo, navn og webadresse på 4 biler. side 9

10 Presentasjoner Daglig leder har presentert Villa Skaar og sykehjemmets historie og drift gjennom Eierskiftealliansens foredragsserier. Dette er en turnerunde som har pågått flere år. Temaet har vært: Eierskifter, og møtene har vært ledet av Generasjons- og Eierskifte Senter AS. Fra å kun være foredragsholder har daglig leder blitt en fast del av Team Eierskifte og er av og til konferansier for møtene i tillegg til å være foredragsholder. Daglig leder har også hatt presentasjoner om Villa Skaar i andre sammenhenger. Brosjyre Brosjyren holdes løpende oppdatert, og sendes ut til alle våre kunder og potensielle kunder hvert år. I tillegg sendes den til en del pårørende og andre som henvender seg til oss. Pårørendeavis Det ble utgitt to Pårørendeaviser i Avisene legges i tillegg ut på vår pårørendeside på hjemmesiden. Bok Vi har startet arbeidet med en bok/hefte om Villa Skaars historie fra etableringen på 50-tallet og frem til i dag. Boken vil inneholde fakta, avisutklipp, bilder og artige historier fra driften gjennom snart 60 år. side 10

11 Kjøpere Antall kjøpere av plasser har vært stabil med en liten nedgang i 2014 til 22 kjøpere Det er to færre enn i Det faktiske antallet i 2014 er høyere da det ligger flere ulike kjøpere innunder kategorien Privat. Oslo er fortsatt vår definitivt største kunde, men de har gradvis nedtrappet antall plasser hos oss til 26 plasser. Vi får stadig henvendelser fra andre kommuner som ikke selv har et utbygd tilbud for beboere med behov for skjermede/tilrettelagte plasser. Lov om offentlige anskaffelser medfører at det har blitt mindre av akutte innleggelser på langtidsplasser. Denne type plasser kommer nesten utelukkende gjennom anbud. I løpet av 2014 har Villa Skaar vunnet anbud med Oppegård kommune og Oslo kommune (virkning fra ). Flere kommuner har kjøpt korttidsplasser utenom anbudsreglene. I 2014 har belegget vårt vært meget lavt. Belegget sank på våren 2014 og holdt, seg lavt resten av året. Vi hadde opp til 8 tomme rom. Det er spesielt den økonomiske situasjonen hos noen av våre kjøpere som er årsak til nedgangen i belegget. Noen beboere er f.eks. hentet tilbake til hjemkommunen. Vi har hatt høyt trykk i google.no, og sørget for å være øverst i treff på søk relatert til sykehjem. Det har medført at antallet henvendelser fra privatpersoner er meget høyt, ofte flere om dagen, men det resulterer sjelden i kjøp av plass. Vi har allikevel klart å få noen korttidsopphold fra private i løpet av året. Kjøpere av plasser Kjøper Bydel 1 Gamle X X X X X X X X Oslo X Bydel 2 X X X X X X X X X X X X Grünerløkka X X X Bydel 3 X X X X X X X X X X X X Sagene X X X Bydel 4 X X X X X X X X X X X St.Hanshaugen X X X Bydel 5 X X X X X X X X X X X X Frogner X X X Bydel 6 Ullern X X X X X X X X X X X X X X X Bydel 7 Vestre X X X X X X X X X X X X Aker X X X Bydel 8 Nordre X X X X X X X X X X Aker X X X Bydel 9 Bjerke X X X X X X X X Bydel 10 X X X X X X X X X X X X Grorud X X X Bydel X X X X X X X X X 11Stovner X X X Bydel 12 Alna X X X X X X X X X X X X X X Bydel 13 X X X X X X X X X X X X Østensjø X X X Bydel 14 Nordstrand X X X X X X X X X X X X X X X side 11

12 Bydel 15 Søndre Nordstrand Bærum X X X X X X X X X X X X kommune X X X Asker X X X Eidskog X kommune Frogn X X X Oppegård X X X Ås kommune X X Røyken X kommune Drammen X X X X Kommune X X X Lier Kommune X X X X X X X X X X X X Nedre Eiker X X X X Ringerike X X X X X Hole X X X X X X X kommune X Rakkestad X X Horten X X X X X X X X X X Kommune X X X Notodden X Trondheim X kommune Sarpsborg X kommune Ski kommune X X Svelvik X X kommune Ullensaker X kommune Holmestrand X kommune Privat X X X X X X X X X X X X Sum Antall kjøpere side 12

13 Antall kurdøgn, belagte plasser, antall rom og kapasitetsutnyttelse Kurdøgn Belegg Antall rom Kapasitetsutnyttelse , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % ,6 41,5 41, , ,8 31,8 31, ,6 30,1 30,6 31, Kapasitet Belagte plasser side 13

14 Nye beboere i løpet av året Tilgangen på beboere har vært lavere i 2014 med 11 innleggelser mot 23 året før. Fem plasser er kjøpt fra av privatpersoner, mot åtte plasser året før. Tre av disse plassene var korttidsopphold på under en måned. Nye beboere Sum Totalt Korttid Langtid Nye beboere i løpet av året Langtidsopphold Korttidsopphold side 14

15 Beboere Brukerundersøkelse Oslo kommune gjennomfører brukerundersøkelser hos oss hvert år. Målgruppen for brukerundersøkelsene er både beboere og pårørende. Det er dessverre få beboere hos oss som har ønsket/kunnet delta i en slik undersøkelse hos oss. I 2014 ble undersøkelsen gjennomført som et gruppeintervju med flere beboere samtidig. Man fikk kun fire beboere til å stille opp. Resultatet var dermed ikke spesielt representativt. Vi får antagelig bedre tilbakemeldinger på våre egne beboermøter som holdes regelmessig og hvor svært mange beboere deltar. Resultatene fra pårørendeundersøkelsen er basert på større utvalg. I den tid Oslo har gjennomført pårørendeundersøkelser på de kommunale og private sykehjemmene, har vi alltid ligget i tetsjiktet. I 2008 delte Villa Skaar førsteplassen med et annet privat sykehjem, mens det ble 5 plass i Resultat for 2010 gav oss en 2. plass, og i 2011 fikk vi 6 plass. I 2012 fikk vi en 3. plass, mens det ble 4 plass på oss i Det er ca 50 sykehjem som deltar i undersøkelsen. Dette er et resultat vi er meget fornøyd med, men vi ser samtidig at det alltid er forbedringspotensialer. Gjennomsnittlig innleggelsestid Gjennomsnittlig innleggelsestid, det vil si antall dager fra innskrivelse til utskrivelse, per beboer i 2014 var 2128 (per ). Det utgjør ca 5,8 år. Gjennomsnittlig liggetid på sykehjem i Norge er ca 2 år Gjennomsnittlig liggetid i døgn side 15

16 Beboerstatistikk Kjønnsmessig fordeling Beboere i løpet av året Antall beboere per Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Kjønnsmessig fordeling per Menn Kvinner side 16

17 Utskrevet fra Villa Skaar Utskrevet Flyttet til andre institusjoner/hjem Mors Utskrevet Flyttet Mors side 17

18 Alderssammensetning Alder per Gjennomsnittsalder 78 78,1 76,3 73, ,92 68,68 69,46 69,88 69, Alderssammensetning Gjennomsnittsalder ,1 76,3 73, ,9 68,7 69,5 69,9 69, side 18

19 Døgnrytme Døgnrytmeplanen viser hvordan vi har inndelt uken og døgnet på Villa Skaar. Vi har vektlagt å ha normale spisetider. Vi erfarer at dette gir best fordeling av næringsinntak i løpet av døgnet. I tillegg har vi tatt høyde for at vår gjennomsnittsbeboer er på ca 70 år, og dermed har andre spisevaner enn generasjonen før. Vi opplever også at denne fordelingen gir oss mest mulig tid sammen med beboerne. Beboernes mest aktive tid er på dagtid. Vi mener derfor at det blir feil å presse inn frokost, lunsj og middag, med tilhørende tilberedning og oppvask, inn på dagvakten. Det blir lite tid med beboerne hvis personalet blir mye opptatt med måltider. Vi har frokost og lunsj på dagvakten, og middag og kvelds på kveldsvakten. Arbeidsoppgavene blir da bedre fordelt og det blir mer tid med beboerne. Lunsjen skal i tillegg være et fleksibelt måltid. Det innebærer at vi tar den med oss, eller får den servert, der vi er. Det kan for eksempel være på terrassen, i en piknikkurv, i hagen, der vi har aktiviteter eller lignende. På denne måten kan også aktivitetsteamet vårt utnytte sin tid sammen med beboerne best mulig. Man kan tilby flere aktiviteter, man når flere beboere og kan dra på lengre turer eller sette i gang prosjekter som tar litt lengre tid. Hos oss legger beboerne seg, og står opp når de ønsker, så sant ikke medisinske forhold tilsier at beboeren må være våken på bestemte tider. Dette innebærer at beboere legger seg når de ønsker det. De fleste er oppe til frokost, men noen sover ofte lengre, og får frokosten når de står opp. Turnusen vår er bygd opp for å møte de ovennevnte forhold. Den er med andre ord satt opp for at vi best mulig skal kunne håndtere de behov, vaner og ønsker vår beboergruppe har. Døgnrytmeplan MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl 13:00 Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Middag kl. Middag kl. Middag kl. Middag kl. Middag kl. Middag kl. Middag kl. side 19

20 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Aktiviteter fortsetter Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 20:00 Varm kveldsrett Kveldsmat kl. 19:30 Aktiviteter Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester ble det satt av tid til møte med pårørende. Her fortalte vi om hva vi gjør, samt inviterte til innspill på nye aktiviteter og tiltak som kunne heve trivselen. Aktivitetsleder og friluftsleder har et overordnet ansvar for individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter. Miljøarbeider er med på fellesaktiviteter. Alle beboere skal ha et eget kapittel i tiltaksplan som er viet til aktiviteter. Aktiviseringen skal baseres på de evner og interesser beboeren har, samt det nivå beboeren befinner seg på. Populære fellesaktiviteter er: Bingo, trim etter musikk, vaffelsteking, kakebaking, høytlesning, kinokvelder, sangstunder m.m. Vi har jevnlig besøk av ulike klesforretninger, og vi reiser også på handleturer, bedriftsbesøk, museer, bærtur, fotturer og mange andre forskjellige utflukter. Dette er det vår friluftsleder som har ansvaret for. Beboerne på Villa Skaar er glad i fornyelser, og vi finner stadig på nye ting vi kan holde på med eller lage i aktivitetsstua. Vi arrangerer forskjellige fester og tilstelninger med tilknytning til kalenderen, årstiden eller lignende. Bil Vi har en 9-seter Ford Transitt som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter. side 20

21 Faste aktiviteter Vi har vår faste ukerytme i aktivitetene, og en typisk uke på Villa Skaar ser slik ut: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter Turer med Bussen Turer med Bussen Turer med Bussen Turer med Bussen Turer med Bussen Fotturer i nærområdet Fotturer i nærområdet Fotturer i nærområdet Fotturer i nærområdet Trim Sang og musikk Bingo Fotturer i nærområdet Fellestrim Kino/ sangstund på rommene Fotturer i nærområdet Vaffelsteking Bingo Sang og musikk Fotturer i nærområdet Sang og musikk Lørdagskos med godt og film. Høylesning Svømming på Risenga Mandag er turdag, da reiser vi på museum, kafé eller pakker nistekurv og er ute i friluft, alt avhengig av sesongen. Tirsdag har vi bingo, sangstund, stoltrim med fysioterapeuten og ballkast på Villa Skaar. Annenhver tirsdag holder presten andakt for oss. Tirsdags formiddag er friluftsleder på tur med beboere fra Eplehagen. Etter lunsj kjører vi tur fra Villa Skaar eller går turer i nærmiljøet. Onsdager drar vi på tur. På våren og sommeren passer vi på å komme oss mest mulig ut. Da pakker vi sekken med kaffe og litt å bite i, og reiser til friluftsområder. Vi pleier å reise til svømmehallen på onsdager i løpet av vinteren. I vinterhalvåret viser vi film i kinoen vår etter lunsj. Noen onsdager tar vi med oss elpianoet vårt rundt på beboernes rom og holder en liten sangstund for dem som ønsker det. Torsdag er det vaffelsteking på programmet på Villa Skaar. Da steker aktivitør vafler i stuen eller på terrassen, så alle får lukte, se og smake. Det er alltid populært! Aktivitetsleder og friluftsleder er på Villa Eplehagen hver torsdag, da spiller vi bingo og har sangstund før vi farter ut på en eller flere turer med bussen. Fredag starter vi med fellestrim med fysioterapeuten. Etterpå lager aktivitetsleder fredagshygge med blant annet pølselunsj på stua i 2. etasje. Fredagen går/triller vi også tur i nærområdet. side 21

22 Arrangementer Nedenfor har vi listet opp de større arrangementene som ikke er en del av de planlagte og regelmessige aktivitetene. I begynnelsen av januar hadde vi velværeuker, først med håndpleie og deretter ansiktspleie. Onsdag 8. januar var vi på besøk på Skimuseet i Holmenkollen. I uke 4 hadde vi beboermøter på Villa Skaar. Beboermøtet på Eplehagen ble holdt i uke 6. Fredag 7. februar hadde vi besøk av pianisten Robin Colvill som spilte klassisk musikk for oss. Vi markerte morsdagen søndag 9.februar med å servere alle damene en kopp kaffe og en sjokoladebit på sengekanten. 14.februar feiret vi Valentinsdagen med å henge hjerter med fine bilder på alle beboerdørene. Vi så filmen Casablanca og kjøkkenet lagde nydelige hjertekaker. Søndag 2. mars var det fastelavn og kjøkkenet lagde fastelavnsboller. I uke 11 holdt Frode Moltemyr konsert for oss. Denne uka arrangerte også Kiwanis og Sanitetskvinnene fest for beboerne, med medbrakte kaker, utlodning og trekkspillmusikk. Det blei en fin kveld med musikk, dans og god stemning. I uke 14, 15, og 16 hadde vi påskeverksted hvor vi lagde fargesprakende dørskilt, sådde karse i eggeglass og laget påskepynt. Den 14. april pynta vi til påske på alle avdelingene. I påsken ble det mye god mat og godt drikke fra kjøkkenet. Vi hadde også kjøpt inn typisk påskegodt som appelsiner, kvikklunsj, marsipan, et lite påske-egg til hver beboer, potetgull, øl, brus og baileys. Mot våren satset vi på å komme oss mest mulig ut, og når været tillot det pakket vi nistekurv og reiste til Drammenselva, Vollen i Asker, Bærums Verk, Asker Museum, Oslo Sjøflyhavn, Semsvannet, Lier Bygdetun, utsiktspunktet vårt i Fagerliåsen. 23. april var vi på besøk på Bogstad gård. Vi fikk sett på nyfødte lam og andre dyr i fjøset. I uke 18 og 19 feiret vi at våren var kommet med en vårlunsj ute på terrassen. Onsdag 30. april på Villa Skaar og torsdag 8. mai på Villa Eplehagen. Da spilte vi ønskemusikk, vi grillet og spiste is. I uke 19 markerte vi Villa Skaars egen nasjonaldag; Solveig T. lagde den gode ostekaka si på onsdag 6. mai og vi var ute og plukket hvitveis til å pynte med. side 22

23 Fredag 9. mai pyntet vi hele huset med flagg, dekket på festbord på alle avdelinger og spiste festmiddag kl mai hadde vi besøk av Valstadhaug Barnehage som gikk i barnehagetog hos oss. De kom først til Villa Skaar kl.11.30, og så til Villa Eplehagen. Barna viftet med norske flagg, sang og ropte: Hipp-hipp-hurra. Kjøkkenet bakte boller til beboerne til kl.13.00, aktivitetsteamet kjøpte is og drikke til barna. 17.mai ble hele huset pyntet med flagg, flotte duker og bordpynt. Alle trakk i sin fineste stas, og stilte opp ute på terrassene for å se barnetoget. Det gikk kl fra Sylling kirke og stoppet først ved Eplehagen, også ved Skaar. Mandag 19. mai var Frode Moltemyr på besøk og spilte og sang for oss. 26. mai reiste vi til Hadeland glassverk og så på fotoutstillingen til naturfotograf Arne Nevra. Vi var også og besøkte Norsk folkemuseum den uka, der fikk vi en tilrettelagt omvisning på «Trøndelagstunet». Mandag 2. juni var vi på fjordcruise i Oslofjorden. Ombord var det underholdning med Vidar Lønn- Arnesen og enkel servering. Temaet for årets fjordcruise var «Alf Prøysen» og det ble fremført mange kjente og kjære Prøysenviser. I mai og juni var vi på flere turer til blant annet Vollen, Spiraltoppen, Landfalltjern, Oslo bymuseum og Holtsmark golfbane. 17. juni dro vi på friluftskonsert på St.Hanshaugen. Det var strålende sommervær og Hanne Krogh med band underholdt med kjente melodier. Torsdag 19. juni hadde vi sommerfest på Villa Skaar og Villa Eplehagen. I forkant av festen hadde vi pårørendemøte. Kjøkkenet serverte deilig grillmiddag med hjemmelaget is og jordbær til dessert. Bal Musette, med Leif Blix og Lars Nygaard spilte musikk for oss og laget god stemning med sin trivelige fremføring. 24. juni hadde vi St.Hansfeiring. Da serverte kjøkkenet rømmegrøt og spekemat. I juli reiste vi på to turer med stor buss. Torsdag 3. juli gikk turen til Blaafarveverket. Der fikk vi hilst på dyrene og hadde med oss medbrakt lunsj som vi spiste ute i det fine været. Vi koste oss med en is før vi tok fatt på hjemveien. Neste tur, den 17. juli, gikk til Gulskogen gård. De som ønsket det fikk en omvisning på gården. Vi satt ute i den fine hagen og koste oss med is og kaffe. Vi spaserte også rundt i hagen og tittet på påfuglene og blomstene, og flere gikk gjennom labyrinten. I sommer var vi godt bemannet på aktivitetssiden, da ledelsen valgte å sette inn vikar for aktivitørene i ferien. Vi var derfor på mange turer i sommer, blant annet til Drammen, Vollen, Hennie Ostad kunstsenter, Holmenskjæret, Asker, Drøbak, Frognerseteren, Fossesholm, side 23

Aktiviteter i 2014. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider

Aktiviteter i 2014. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Aktiviteter i 2014 Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester

Detaljer

Vi markerte morsdagen søndag 12.februar med å servere alle damene en kopp kaffe og en sjokoladebit på sengekanten.

Vi markerte morsdagen søndag 12.februar med å servere alle damene en kopp kaffe og en sjokoladebit på sengekanten. Arrangementer 2013 Det utarbeides ukereferater som detaljert forteller om alle aktiviteter hver eneste dag. Disse referatene gir også en oversikt over hvem som har deltatt på de ulike aktivitetene. Nedenfor

Detaljer

Aktiviteter. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider

Aktiviteter. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Aktiviteter Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester ble

Detaljer

Aktiviteter 2008. Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere

Aktiviteter 2008. Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Aktiviteter 2008 Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Vi har trivselsmøter hver 6. Uke og beboermøter hvert kvartal. Her kommer vi sammen for å planlegge

Detaljer

Årsrapport 2013. side 1

Årsrapport 2013. side 1 side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Visjon og mål side 4 Organisasjon Side 6 HMS side 7 Markedsføring side 8 Kjøpere side 11 Kjøpere av plasser side 11 Antall kurdøgn side 12 Nye beboere i løpet

Detaljer

Bil Vi har en seksseters Toyota Hiace som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter.

Bil Vi har en seksseters Toyota Hiace som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter. Aktiviteter 2011 Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester

Detaljer

Aktiviteter 2009. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere

Aktiviteter 2009. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Aktiviteter 2009 Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Vi har trivselsmøter hver 6. uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende

Detaljer

Bil Vi har en seksseters Toyota Hiace som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter.

Bil Vi har en seksseters Toyota Hiace som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter. Aktiviteter 2010 Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester

Detaljer

Årsrapport 2012. side 1

Årsrapport 2012. side 1 side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Visjon og mål side 5 Organisasjon Side 6 HMS side 7 Markedsføring side 8 Kjøpere side 10 Kjøpere av plasser side 10 Antall kurdøgn side 11 Nye beboere i løpet

Detaljer

SKAAR OMSORG gjennom fire generasjoner

SKAAR OMSORG gjennom fire generasjoner SKAAR OMSORG gjennom fire generasjoner Endringsplan Hvorfor: Kjeden skal være mest mulig lik Vi har forpliktet oss til Oslo Ønsker fra ansatte Resultater av anbudet Filosofi og driftskonsept Fokus på friskhet

Detaljer

Årsrapport 2011. side 1

Årsrapport 2011. side 1 side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Visjon og mål for 2011 side 4 Organisasjon i 2011 Side 6 HMS side 7 Markedsføring side 8 Kjøpere side 9 Kjøpere av plasser side 10 Antall kurdødn side 11 Nye

Detaljer

Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS

Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS Årsrapport 2008 Vi kan bedre! Villa Skaar AS Innholdsfortegnelse Sammendrag side 2 Visjon og mål for 2008 side 3 Organisasjon Side 5 HMS side 6 Villa Eplehagen side 7 Markedsføring side 7 Kjøpere side

Detaljer

Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS

Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS Årsrapport 2007 Vi kan bedre! Villa Skaar AS Innholdsfortegnelse Sammendrag side 2 Visjon og mål for 2007 side 3 Organisasjon Side 5 HMS side 6 Villa Eplehagen side 7 Markedsføring side 7 Kjøpere side

Detaljer

Årsrapport 2009. Vi kan bedre! Årsrapport. Villa Skaar AS. side 1

Årsrapport 2009. Vi kan bedre! Årsrapport. Villa Skaar AS. side 1 Årsrapport 2009 Vi kan bedre! Villa Skaar AS side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 2 Visjon og mål for 2009 side 3 Organisasjon Side 5 HMS side 6 Markedsføring side 7 Kjøpere side 8 Beboere side 10

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS. side 1

Årsrapport 2010. Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS. side 1 Årsrapport 2010 Vi kan bedre! Villa Skaar AS side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 2 Visjon og mål for 2010 side 3 Organisasjon i 2010 Side 5 HMS side 6 Markedsføring side 7 Kjøpere side 8 Kjøpere

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Telefonnummer: 53 03 49 10

Telefonnummer: 53 03 49 10 Telefonnummer: 53 03 49 10 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Telefonnummer:

Telefonnummer: Telefonnummer: 55515920 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8 nyere

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Villa Skaar. Humana. Sykehjemstilbudet omfatter både vanlige sykehjemsplasser, samt skjermede og forsterkede plasser.

Villa Skaar. Humana. Sykehjemstilbudet omfatter både vanlige sykehjemsplasser, samt skjermede og forsterkede plasser. Villa Skaar Villa Skaar AS er et privat sykehjem som har vært drevet siden 1958. I generasjoner har vi arbeidet for å være et ikke-institusjonelt og smidig sykehjem, hvor våre beboere skal trives. I tillegg

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Trygghet og trivsel i fellesskap

Trygghet og trivsel i fellesskap Trygghet og trivsel i fellesskap Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8 nyere rom med bad, de andre er mindre rom uten bad.

Detaljer

Villa Skaar gjennom fire generasjoner

Villa Skaar gjennom fire generasjoner Villa Skaar gjennom fire generasjoner Villa Skaar Villa Skaar AS er et privat sykehjem som har vært drevet siden 1958. I generasjoner har vi arbeidet for å være et ikke-institusjonelt og smidig sykehjem,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Små grep bedrer eldreomsorgen. Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie

Små grep bedrer eldreomsorgen. Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie Små grep bedrer eldreomsorgen Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie 2 Våre eldre fortjener bedre Halvparten av sykehjemmene overholder ikke nattfaste Mens 49

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20 Silurveien sykehjem Innledning Denne vedleggsrapporten til rapporten «Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20» inneholder resultatene

Detaljer

Driftskonsept 24 timers hjulet

Driftskonsept 24 timers hjulet 24 timers hjulet 1-Dagvakt 1-Dagvakt Beboerrom: 002, 004, 101, 102 telefon Beboerrom: 002, 004, 101, 102 07:30 telefon Morgenrapport 0745: Morgenstell 08:45: 07:30 Frokostarbeid Morgenrapport 09:00: 0745:

Detaljer

Nyhetsbrev for september

Nyhetsbrev for september Nyhetsbrev for september Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. September har vært en innholdsrik høstmåned

Detaljer

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem Velkommen til Praktisk informasjon til beboere og pårørende Pusteøvelse Hvis du kommer langt nok ut får du se solen bare som en gnist i et sluknende bål hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar - 15

Arbeidsplan for Gullhår Januar - 15 Arbeidsplan for Gullhår Januar - 15 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/1 2/1 1. nyttårsdag. Barnehagen er stengt. 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 3-åringene kulturskole kl 10.15. Fiskegrateng Turdag. Nora 3 år.

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

- Miljøavdeling - Kontakt oss VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER. Adresse: Snillfjord Omsorgsenter. Aunlia 7257 SNILLFJORD.

- Miljøavdeling - Kontakt oss VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER. Adresse: Snillfjord Omsorgsenter. Aunlia 7257 SNILLFJORD. Kontakt oss Adresse: Snillfjord Omsorgsenter VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER Aunlia 7257 SNILLFJORD Telefon: Snillfjord Omsorgsenter: 724 57 174 Fagleder: 724 57 236 Miljøavdelinga: 742 57 217 -

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Bakedag. Vi bakte 3 slag julekaker; havremakroner, coctailkaker og

Bakedag. Vi bakte 3 slag julekaker; havremakroner, coctailkaker og Dette skjedde i desember: Vi startet alle dagene våre i desember med en samling hvor vi fikk høre hvordan Friskus, bamsen vår, hadde hatt det på besøk. Han hilser til dere alle sier han allerede gleder

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MARS Til tross for en litt kortere mars enn vanlig, så har vi i grunnen fått gjort en hel del ukene før påske. Noen av de minste har fått testet toving.

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

Kolsåsposten desember 14

Kolsåsposten desember 14 Kolsåsposten desember 14 Da er det ikke mange dagene til julen ringes inn, og vi legger bak oss en flott høst med mange gode opplevelser sammen med små og store på Kolsås. I desember har vi kost oss med

Detaljer

Månedsbrev for Andedammen 2016

Månedsbrev for Andedammen 2016 Månedsbrev for Andedammen 2016 Dette gjorde vi i november November måned var en litt grå måned. Noen dager kunne det føles som at det aldri ble helt lyst ute. I hvert fall føltes det sånn når barn og voksne

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.desember Vi tar med barna til Trons holen på juleutstillingen. Juleverksted

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.desember Vi tar med barna til Trons holen på juleutstillingen. Juleverksted MÅNEDSBREV FOR DESEMBER Da var bare 20 dager til jul, barna har nedtelling og endelig kan de åpne en og en luke i adventskalenderen sin. Eventyrskogen har mye å glede seg til i desember, og det går ikke

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Kultur- og aktivitetsprogram For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter FEBRUAR 2018 Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Torsdag 1. Lese-/quizstund med leseombud Börje Johansson kl. 11 til 11.45 i

Detaljer

Velkommen til Kroken sykehjem

Velkommen til Kroken sykehjem Velkommen til Kroken sykehjem Et godt sted å være mye å lære Foto: Toril Bülow Mobakken Informasjonsfolder til pasienter og pårørende Oppdatert november 2007 1 VELKOMMEN TIL KROKEN SYKEHJEM Hensikten med

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 02.11 03.11 Forming på Løveklippen 04.11 45 07.11 08.11 09.11 10.11 Aktiviteter i kantinen Motorisk rom: 11.11 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 46

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

MÅ NEDSPLÅN FOR JÅNUÅR

MÅ NEDSPLÅN FOR JÅNUÅR MÅ NEDSPLÅN FOR JÅNUÅR Vi ser tilbake på desember: I desember var månedens fokus å vente på Jula. Vi opplever at adventstida på Maurtua har vært preget av ro og hygge. Barna har sunget julesanger, snakket

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER V04 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER Rossvollheimen omsorgshybler ble etablert 1.februar 2010 i sokkeletasjen på Rossvollheimen

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår januar 2018

Arbeidsplan for Gullhår januar 2018 Arbeidsplan for Gullhår januar 2018 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 2. 3. 4. 5. 1. Nyttårsdag Lek & aktivitet på Tur avdeling med små og store på avdeling Askeladden Caroline kommer Barnehagen

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 03.12. Vi baker rundstykker 10.12. Julefrokost Kl. 7.30 9.00. Velkommen 17.12. Nissefest 24.12 BHG.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 03.12. Vi baker rundstykker 10.12. Julefrokost Kl. 7.30 9.00. Velkommen 17.12. Nissefest 24.12 BHG. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 01.12 02.12 03.12 Vi baker rundstykker 04.12 05.12 Vi baker Pepperkaker 50 08.12 Vi baker Lussekatter 09.12 10.12 Julefrokost Kl. 7.30 9.00 11.12 12.12 Lucia-feiring

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Halvårsoppsummering for høsten 2014 i Kvila

Halvårsoppsummering for høsten 2014 i Kvila Halvårsoppsummering for høsten 2014 i Kvila August: I august har vi lagt spesielt vekt på å skape gode og trygge relasjoner mellom oss voksne og barn og mellom barna. Vi brukte en del tid på å bli godt

Detaljer

Nyhetsbrev for desember

Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Desember har virkelig vært en begivenhetsrik

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel:

Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel: Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel: 53 03 76 80 Søreide sykehjem Bergen Kommune Søreide sykehjem driftes av Bergen Kommune. Sykehjemmet var nytt i 2004 og har 90 plasser som disponeres

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 53036420 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Småsteinposten - november

Småsteinposten - november Småsteinposten - november "GRANÅSEN BARNEHAGER FREMMER DRØMMER OG LIVSGLEDE«Våre verdier er toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse. SMÅSTEIN JANUAR 2017 Uke Mandag Tirsdag

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER 2017 OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER Som følge av omorganisering ble Rossvolltunet flytta til 1. etasje ved Rossvollheimen helseog omsorgssenter. Nye Rossvolltunet

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 15 7. Uteleik Inneleik grupper 8. Uteleik Inneleik grupper 9. Vi feirer aprilbarnas bursdag, lager istand 10. Vi går tur til

Detaljer