InRec - Increased Recovery in the Norwegian Mining Industry by Implementing the Geometallurgical concept

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InRec - Increased Recovery in the Norwegian Mining Industry by Implementing the Geometallurgical concept"

Transkript

1 1 InRec - Increased Recovery in the Norwegian Mining Industry by Implementing the Geometallurgical concept Steinar Ellefmo og Kurt Aasly NTNU Institutt for geologi og bergteknikk Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

2 2 Geometallurgi «Geometallurgikonseptet» har røtter tilbake til 1970-tallet (McQuiston and Bechaud, 1968) Kombinerer geologisk og metallurgisk informasjon i en romlig modell for oppredningsverk (e.g. Lamberg 2011) «Mine-to-mill», men med en mer fremtredende romlig dimensjon Eksisterende malmreserver og tilgang på nye rike (høy-gehalts) malmer reduseres Trender peker mot mer komplekse og fattige malmer og høyere tonnasjer Aasly and Ellefmo; Geometallurgy challenges is the Norwegian Mining Industry

3 3 Geometallurgi Geometallurgi ble opprinnelig utviklet og anvendt på basemetallgruver Ikke bare kobbergehalt som er av betydning Hvor sitter kobberet, i hvilke mineral? Knuse- og malbarhet? Aasly and Ellefmo; Geometallurgy challenges is the Norwegian Mining Industry

4 4 Input og output Alle forekomster er unike Input i 3D Gehalt Bergmekaniske parametre (f.eks. styrke) Mineralogi Teksturer Output i 3D Utvinning, produktkvalitet og til slutt økonomi

5 5 Input og output Utvinning eller poduktkvalitet x, y, z = f grade x, y, z, rockmech x, y, z, mineralogy x, y, z, texture x, y, z, Det er denne f en vi ønsker å finne

6 6 Estimert utvinning Eksempel på link mellom gehalt og utvinning % oksid

7 7 Blokkmodell Estimatert RMi

8 8 Norsk bergindustri og geometallurgi Relativ beskjed industri sammenlignet med de store gruvenasjonene. Stort potensial Geometallurgikonseptet har ikke blitt omfavnet av norsk industri Noen av de større bergindustribedriftene i Norge har benyttet seg av elementer av geometallurgi Bergindustrien er dominert av industrimineralsektoren Hvordan fungerer geometallurgikonseptet på industrimineraler?

9 9 Prosjektet - InRec

10 10 Prosessen mot InRec NTNU har siden 2011 vært en del av et NordForsk finansiert forskernettverk: Nordic Researcher Network on Process Mineralogy and Geometallurgy ProMinNet Medlemmer: LTU, NTNU, Universitetet i Oulu, TUBAF (Freiberg) Gjennom dette nettverket har geometallurgi fått stor oppmerksomhet ved NTNU Ønsker å bidra til at norsk bergindustri skal begynne å tenke geometallurgi i planlegging og optimalisering av mineralproduksjon Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

11 11 Prosessen mot InRec NFR utlyste ny runde i BIA (Brukerstyrt InnovasjonsArena) i 2013 To typer prosjekter i BIA: Innovasjonsprosjekt i Næringslivet (IP) Kompetanseprosjekt for Næringslivet (KPN) InRec ble søkt til KPN utlysningen Søker må være forskningsinstitusjon En eller flere bedrifter må være partnere Næringslivet må dekke minimum 20% av de direkte kostnadene NFR dekker 80% av industriens kontantbidrag Søknadsfrist var 27. november 2013 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

12 12 Prosessen mot InRec I samtale med flere norske bergverksbedrifter Endte opp med tre deltagende bedrifter Verdalskalk AS Sibelco Nordic AS Rana Gruber AS Totalbudsjett (eks. egeninnsats): ca 13 mill NOK Kontantbidrag fra industrien: NOK pr bedrift fordelt over fem år NFR betaler ut NOK Problemstillinger definerte av partnerne skal være utgangspunkt for forskningen Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

13 13 Tilbakemelding fra NFR Hovedkarakter: 6 (av 7 som beste) NFR: god søknad og med flere bedrifter involvert (høyere kontantbidrag) hadde dette utløst høyere støtte Positivt om flere bedrifter blir med som deltakere Dette vil dessverre ikke kunne medføre høyere støtte fra NFR, men vil være positivt for prosjektet

14 14 Prosjektorganisering Prosjektleder: Arbeidspakkeledere Styringsgruppe Prosjektleder NFR 1 stk representant fra hver av næringslivspartnere: Verdalskalk Sibelco Europe Rana Gruber AS Referansegruppe Nasjonale og internasjonale eksperter

15 15 Overordnet målsetning Videreutvikle geometallurgikonseptet og implementere det i norske bergindustribedrifter Baseres på state-of-the-art fra internasjonal forskning og bergindustri Industrimineral- og malmindustrien Hva med pukk?

16 16 Prosjektstruktur Det er planlagt tre arbeidspakker WP1: Geometallurgisk flytskjema WP2: Prøvetaking og karakterisering WP3: Modellering 2 ph.d. stipendiater: WP1 og WP2 1 post. doc. forsker: WP3

17 17 WP1: Geometallurgisk flytskjema Arbeidstittel Kort beskrivelse av prosjekt Utvikling av geometallurgiske flytskjema Prosessmineralogisk karakterisering av prøvemateriale og produkt og etablering av en link mellom råstoffvariasjoner og produktkvalitet gjennom en studie av historiske data. Etablering av et geometallurgisk flytskjema og prosedyrer for etablering av slike Bedrift Stilling Verdalskalk AS PhD

18 18 WP2: Prøvetaking og karakterisering Arbeidstittel Bruk og implementering av PTA / MLA for mineralkarakteriserring Kort beskrivelse av prosjekt Karakterisering av beslutningsparametre på Stjernøy Vurdering av prøvestørrelser for representativitet Forstå bedre hvordan ulike typer rågods opptrer i prosessen og hva som skjer når disse blandes Bedrift Sibelco Nordic AS Stilling PhD

19 19 WP3: Modellering Arbeidstittel Kort beskrivelse av prosjekt 3D in-situ modellering av råstoffvariasjoner Tar utgangspunkt i resultatene fra Rana Gruber AS sin nærings- PhD og modellerer disse resultatene i 3D. Elementer av geostatistisk modellering av ikke-additive variable (f.eks. styrke og teksturer) og data som er under deteksjonsgrensen. Bedrift Stilling Rana Gruber AS Post doc

20 20 WP3: Modellering Arbeidstittel 3D in-situ modellering av råstoffvariasjoner Kort beskrivelse av prosjekt Modellering og simulering av oppredningsprosesser, eksemplifisert gjennom en detaljmodellering av Verdalkalk sin prosess for knusing, sikting og brenning Bedrift Verdalskalk AS, Sibelco Nordic AS og Rana Gruber AS Stilling PhD

21 21 Prosjektplan Detaljert arbeidspakkebeskrivelser og milepælsplan skal utarbeides fram mot oppstart Formell oppstart: 20. mai 2014 Stipendiater WP 1 ph. d.: desember 2014 desember 2017 WP 2 ph. d.: juni 2015 juni 2018 WP 3 post. doc: juni 2016 juni 2018 WP 3 ph.d.: desember 2015 desember 2018 Avsluttende workshop Q Prosjekt avsluttes mai 2019

22 22 Hvorfor er jeg her? Geometallurgi vil / kan Potensielt øke utvinningen Potensielt redusere belastningen på miljøet Potensielt gi økt kunnskap om deponiets egenskaper Potensielt øke fortjenesten Gjennom en stedfesting av et fremtidig oppredningsresultat

23 23 Flere bedrifter som vil være med?

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser MINFORSK Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser Dette dokumentet er foreløpig å betrakte som et utkast. Vi har imidlertid begynt å sette

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

Trainee Norsk Bergindustri

Trainee Norsk Bergindustri Mineralproduksjon 2 (2012) 85-90 www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Faglig notat Trainee Norsk Bergindustri Hans Tore Mikkelsen 1,2 1 Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU, Sem Sælandsvei

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

NYKOS - Ny kunnskap om sjødeponi

NYKOS - Ny kunnskap om sjødeponi NYKOS - Ny kunnskap om sjødeponi Et forskningsprosjekt for fremtidens mineralindustri sett inn passende bilde GeoNor-konferansen 2015 Per Helge Høgaas Senior forretningsutvikler 1 Framtid for mineralnæringen

Detaljer

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema Søknaden består av et skjema (i NFR s database). Du kan også legge ved en prosjektbeskrivelse, men hvis

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Dato: 27. - 28. november 2012 Sted: Thon Hotel Nordlys Referent: Rune Finsveen Vedlegg: Deltagerliste Dag 1: Innledende presentasjoner Robert Hermansen (tidligere

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim

Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim ØF-notat nr.: 12/2006 Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim Av Vegard Johansen ØF-notat nr.: 12/2006 Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim Av Vegard Johansen Tittel: Forfatter:

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Økonomi og administrasjon Løsning 2

Økonomi og administrasjon Løsning 2 Sluttrapport Økonomi og administrasjon Løsning 2 Et prosjekt innenfor IT-Program for bergindustrien Trondheim 28/1-02 Sekretariat: Institutt for geologi og bergteknikk Tlf: 73 59 48 56 Alfred Getzv. 2

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Virkemidler og statsstøtteregelverket

Virkemidler og statsstøtteregelverket Virkemidler og statsstøtteregelverket Skog og Tre 2014 27. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Agenda 1. Gjennomgang av

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

1 Bakgrunn... 3. 2 Status... 3. 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4. 3 Potensialet...

1 Bakgrunn... 3. 2 Status... 3. 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4. 3 Potensialet... Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Status... 3 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4 3 Potensialet... 5 3.1 Kjente forekomster med muligheter... 6 3.2 Ukjente forekomster?...

Detaljer

Innhold. Innovasjon hva er det?... 1. Veien mot åpen innovasjon... 2. Lukket innovasjon... 3. Hvordan drive åpen innovasjon?... 5

Innhold. Innovasjon hva er det?... 1. Veien mot åpen innovasjon... 2. Lukket innovasjon... 3. Hvordan drive åpen innovasjon?... 5 Åpen innovasjon Sammendrag I løpet av de siste årene har åpen innovasjon fått stadig mer fokus. Åpen innovasjon gjør bedrifter konkurransedyktige ved å øke fleksibiliteten og innovasjonsgraden. Dette er

Detaljer

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d. Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.-graden Inge Ramberg Clara Åse Arnesen Rapport 13/2014

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet mellom distriktsbedrifter og FoU-miljøene? Næringssamling i Sør-Trøndelag, Selbu 18. mars 2015

Hvordan styrke samarbeidet mellom distriktsbedrifter og FoU-miljøene? Næringssamling i Sør-Trøndelag, Selbu 18. mars 2015 Foto: Arthotel Norway Hvordan styrke samarbeidet mellom distriktsbedrifter og FoU-miljøene? Næringssamling i Sør-Trøndelag, Selbu 18. mars 2015 Lillian Strand, PhD kandidat Institutt for byggekunst, historie

Detaljer

NYHETSBREV 3. VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market

NYHETSBREV 3. VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market NYHETSBREV 3 VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market Mirror prosjektet Bakgrunn Negativt kroppsbilde kan påvirke en persons

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer