ÅRSBERETNING FOR. SMB Odda 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR. SMB Odda 2011."

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR SMB Odda av7

2 Innhold: 1. Organisasjon 2. Økonomi 3. Foreningens virksomhet 4. Medlemmer 5. Fremtidsutsikter 6. Styret 7. Personalforhold 1. Organisasjon: SMB Odda Org. nr.: Adresse: Postboks 301, 5751 Odda. Mail adresse: Web adresse: Organisasjonsform: Forening Styreleder, mai 2011 mai 2012.: Jan Ove Aasen, Odda Energi AS Virksomhet/art/bransje. Arbeide for økt verdiskapning og utviklingsevne for de tilsuttede bedrifter samt oppbygging og utvikling av gode relasjoner dem imellom, og mot offentlige etater og andre. Antall medlemmer: Økonomi: SMB Odda har en tilfredsstillende økonomi. Medlemskontingenten har gjort at en har anledning til å delta i de oppgaver styret ønsker at SMB Odda skal profilere seg i. Kontingenten er fastsatt til: 1 10 ansatte: kr ansatte: kr ansatte eller mer kr Kontingenten ble vedtatt økt sist på Årsmøte i Etter avtale med Odda kommune i et 3 årig prosjekt er det innbetalt andel fra Odda kommune. SMB Odda benytter tilskuddet til bla til innleie av næringskoordinator fra Næringshagen i Odda. 3 årig avtale. Kontingenten utgjorde i 2010 kr Forventet inntekt i 2011, kr Revisor: Sverre Kleivkaas Regnskapsfører: Visma Services avd. Odda. 2av7

3 3. Foreningens virksomhet 2011: SMB Odda har arrangert og vært involvert i en rekke aktiviteter i løpet av året. 7 styremøter er avholdt, hovedsakelig i Næringshagen i Odda, i tillegg til årsmøtet som ble avholdt på SMELT. Kort oppsummert: Arrangert temamøter på SMELT 3 ganger, ulike tema med ca. 40 deltagere, 3 lunchmøter med god oppslutning. Arrangerte politikerdebatt før valget med ca. 100 oppmøtte. Oppfølging kommer. Møter med Odda kommune ang. samferdselsmønster (Oddadalen, Oddapakken etc), samt møter i forbindelse med utvikling av Strategisk Næringsplan. Møter mellom Handelsstanden og Reiselivet sammen med SMB Odda for økt koordineringsaktivitet mellom disse. Deltaking i arbeidsgruppemøter fram til etablering av Hardanger Næringsråd. Nestleder i styret og i vidare formulering av arbeid som HNR skal konsentrera seg om. Møte med alle næringslag i Hardangerkommunene om stifting av Hardanger Næringsråd. SMB Odda, Odda Videregående skole samarbeid skole bedrift, flere møter. Blant annet delaktig i å få opprettholde bygg/anleggslinjen. Møter med Haugesundregionens Næringsforening. R13 felles brev med Ullensvang Næringsforening. SMB Odda sitter med representant i gruppe som avgjør tildeling av midler fra Regionalt Næringsfond, samt også i vekst- og strategifondet i Odda kommune. Haugalandskonferansen 2011, styredeltagelse. Næringslivsdagane i Hardanger 2011, Festiviteten Tyssedal, hovedarrangør og deltaker. NLI Odda tildelt prisen som Årets bedrift i Hardanger under Næringslivsdagane i Hardanger. Utdanningsmessa 2011 hovedarrangør i Tyssohallen. Veldig bra messe, flere forespørsel i etterkant fra andre som ønsker å være med. Skoleelever fra Kvinnherad, Eidfjord og Ulvik kom også denne gang. Flere møter med ordfører og politiske partier i Odda. Annonsering i Radio Folgefonn avis, 2 ganger. Annonsering i Radio Folgefonns nettside i hele Deltagelse med stand på OTD messa i Stavanger. Reiseliv var med denne gang og vi fikk profilert flere deler av næringen. Ny messevegg ble brukt. Avtale om avsett midler i budsjett fra Odda kommune for 2012 for å profesjonalisere og gjøre dette enda bedre. Aktiv deltagelse i etablering av ny bedrift på Odda Næringspark, Odda Coating Technology. Deltaker på møte på NLI Odda med politikere og media for å få økt 3av7

4 kunnskap og informasjon om viktigheten av etablering av Odda Coating Technology og Odda Mekaniske Verksted på Holmen. Arbeid med ny hjemmeside ble startet. E39 ferje fri stamvei Stavanger Bergen, samferdelsmøte i Eikelandsosen sammen med ordfører. Rv 13 strategimøte i valg av traseer i Oddadalen og Odda sentrum. E134 samtaler med andre næringslag tilknyttet traseen samt ordfører i Odda. Økt fokus på å få inn tema som medlemmene ønsker eller har interesse av skal tas opp. Annonsering i bladet «FRI». Dekker Røldal og Suldal. Laget aktivitetskalender for 2012 som ble sendt ut til alle medlemmer og til samarbeidspartnere til jul. Reklameskilt i Røldal skisenter og på Korlevoll skistadion. Hjemmesida er under endring. Mail post:. SMB Odda har signert telefonavtale med Ventelo, hotell avtale med RICA kjeden. 4av7

5 4. Medlemmer: Medlemmer pr Antall: 64 medlemmer. Hvert år er det litt bevegelse, noen firma forsvinner eller skifter eier og navn, andre kommer til. SMB Odda er i stadig dialog med bedrifter som tenker å melde seg inn i medlemsorganisasjonen. 5. Fremtidsutsikter for SMB Odda: SMB Odda deltar aktivt i å være det lokale talerør for medlemmene. Vi ønsker å bygge opp relasjoner mellom bedriftene til felles utvikling de i mellom, samt samarbeid med andre relevante miljø, som andre næringsmiljø, kommuner mm. Med dette ønsker vi å bidra til økt verdiskaping og økt fokus på ting som er av betydning for medlemmene. SMB Odda har godt samarbeid med andre næringsorganisasjoner gjennom Hardanger Næringsråd, medlemskap i Haugesundsregionens Næringsforening og med andre spesielt knytt mot samferdselstema. Dette skaper nye relasjoner for SMB Odda bedriftene. Vi har også deltatt på flere messer og synliggjort bedriftenes kompetanse og muligheter som byr seg i Odda. Her kan vi nevne OTD i Stavanger i 2011 og Haugalandskonferansen i SMB Odda har deltatt aktivt i samarbeidsrådet mellom skole bedrift. Dette arbeidet har utviklet seg svært positivt i de siste årene. For næringen og skole er det viktig at vi får rette utdanningsmuligheter og kvaliteter i Odda. Et eksempel på arbeid er da SMB Odda i 2011 gikk inn i et samarbeid med noen av medlemsbedriftene og Odda Vidaregående Skule for blant annet å opprettholde Bygglinjen ved skolen. Gjennom økt praksis og bedrifter som tar i mot elever gjorde man det mulig å opprettholde linjen som noen av medlemmene er svært avhengig av at det kommer fagutdannede elever fra. Næringshagen i Odda har tidligere etablert Høyskoleutdanning i Odda med Studiesenteret.no, dette ønsker vi videreutviklet. Samarbeid med Høgskolen Stord Haugesund er også viktig. SMB Odda deltar aktivt som bedriftenes talerør i saker som ønskes behandlet mot lokale og regionale myndigheter. R13, E134 og E39 er eksempler på hvor vi har deltatt i aktive diskusjoner, fremlegg av saker og høringsuttalelser. 100 deltagere på Røldalsterrassen med E134 og Rv 13 som tema viser at dette er saker som må oppta SMB Odda sterkere. OTD messa i Stavanger i oktober var en opptur med markedsføring av lokale bedrifter. Ca besøkende er moro og utfordrende for salgsivrige deltagere. I år var også representant fra reiselivet med og viste frem muligheter for fysiske aktiviteter i regionen vår. Sammen bør denne næringen delta på ulike arrangement som kan skape økt aktivitet i Odda regionen. Ved å utvikle samarbeidet mellom bedriftene vil fortsatt kunne bli en region som det kan bli vekst i. For neste år er det viktig å profesjonalisere standen og være mer bevisst på hva vi selger. I Odda kommune budsjett for 2012 ble det sett av kr. for å få til en god stand som presenterer næringen og Odda på en god måte. SMB Odda har et stort ansvar med å lykkes her. SMB Odda har spilt en viktig rolle i forbindelse med stiftingen av Hardanger Næringsråd. 5av7

6 I 2010 ble det holdt noen møter med ulike næringslag, og våren 2011 ble det konkretisert vedtekter og formål med en felles næringsorganisasjon for hardangerkommunene. 8. juni ble Hardanger Næringsråd stiftet på Utne, Torleiv Ljones fra Kvam ble senere konstituert inn som styreleder, Jan Ove Asen fra SMB Odda som nestleder, og Næringshagen i Odda som koordinerende organ. Vi ser nye muligheter i dette og vil jobbe for at medlemmene i SMB Odda får et enda bedre tilbud og flere fordeler av et større miljø som kan gi relevante nettverk, tilgang til kurs, mer tyngde bak uttaler samt økt informasjon om annen næring i Hardanger. Etableringen av prisen «Årets Hardangerbedrift» er et viktig bidrag til å fremheve lokale bedrifter som viser seg frem på en god måte i og utenfor vår region var det andre året hvor SMB Odda fikk midler fra Odda kommune til prosjekt «Næringskoordinering». Næringshagen i Odda blir leid inn til å utføre arbeidsoppgaver iht målet for dette; å jobbe for næringslivet i regionen og ta i mot innspill fra medlemmene som gjør at SMB Odda kan drive med aktiviteter som er relevante og til nytte for medlemmene. Det er også viktig å fokusere på å møte det offentlige, andre næringslag, og å lage til møteplasser for næringen. Styret er av den oppfatning at SMB Odda bidrar aktivt i det lokale næringslivet og representerer Odda i ulike miljøer som er viktig i vår region. Dette må vi fortsette med og arbeidet er under kontinuerlig utvikling også i Samarbeid med lokale næringslag kan gi gode muligheter for utvikling av næringen i Hardanger. Felles målsetting og felles fokusområder er viktig for fremtida. Spesielt er det viktig nå med nært forestående åpning av Jondalstunnellen og Hardangerbroa. 6av7

7 6. Styret SMB Odda 2011: Navn Bedrift Verv På valg Jan Ove Aasen Odda Energi AS Leder 2013 Bernt Chr. Mikkelsen B. Mikkelsen AS Medlem 2013 Anne Tove Sandal Teigenes NLI Odda AS Medlem 2012 Ronny O. Nilsen Høyer Odda AS Medlem 2012 Sven Johannes Røynstrand Røynstrand Entreprenør AS Medlem 2012 Valg komité: Randi Øyre Opedal, NLI Odda, Vidar Dagestad OMV og Karstein Bremnes Tyssefaldene AS. Sverre Kleivkås - Sparebank 1 Odda, revisor. 6. Personalforhold: Styret i SMB Odda mottar ikke honorar for arbeidet. SMB Odda har ingen ansatte. Arbeid utført i arbeidstiden fakturert med kr pr. time. Odda Jan Ove Aasen Anne Tove Sandal Teigenes Ronny O. Nilsen Sven Johannes Røynstrand Bernt Chr. Mikkelsen 7av7

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE Fredag 3. februar 2006, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1

ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1 ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1 ÅRET 2011 2 - Forside/ bilder side 1-2 Innhold side 3 Om prolar side 4-5 Takk for støtte side 6 Styret og ansatte side 7-8 Økonomi side 9 Organisasjonens vedtekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling

En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling Årsrapport 2009 En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen har en visjon som legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå: livskvalitet og verdiskaping. Vi som

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen:

MØTEREFERAT. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne velkommen til oldermannsmøtet, og gikk igjennom agendaen: MØTEREFERAT OLDERMANNSMØTE 1-2015 13.03.15, kl. 10.30-16.00 Rheinzink kurssenter, Amsterdam Referent: Ane Dyrnes Referat skrevet: 16.03.15 Nr. 1. Velkommen v/ Bent Sæthre Bent ønsket alle møtedeltakerne

Detaljer

Gausdal Næringstorg 2006 2008

Gausdal Næringstorg 2006 2008 Gausdal Næringstorg 2006 2008 Gausdal, januar 09 Av: Ellen Krageberg, daglig leder Innledning Gausdal Næringstorg (GNT) har nå drevet i 3 år som selvstendig selskap. I denne rapporten skal aktiviteten

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING

Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING Årsrapport 2014 FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING Styret i Orkladal Næringsforening (2013 2014): Fra venstre: Arve Slørdahl, (Salvesen & Thams) styremedlem Marit Fuglem Høgli (Admento AS) styremedlem Morten

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer