Søppel som råvare og resurs. Mesna Rotaryklubb 13. februar 2012 Daglig leder Inge Morten Haave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søppel som råvare og resurs. Mesna Rotaryklubb 13. februar 2012 Daglig leder Inge Morten Haave"

Transkript

1 Søppel som råvare og resurs Mesna Rotaryklubb 13. februar 2012 Daglig leder Inge Morten Haave

2

3 GLØR s eiere og organisasjon Gausdal Lillehammer Øyer Representantskapet i GLØR IKS Mari Botterud, Hans Oddvar Høistad, Espen Granberg Johnsen, Gro Vasbotten Bjørg Synnøve Lien og Eivind Falk Styret i GLØR Partner AS Inge Morten Haave, Sveinar Kildal, Irene Thorsplass, Elisabeth A. Grændsen og Harald Eikerol Styret i GLØR IKS Jan Tore Meren, Marit O. Lindstad, Arne Finn Brekke, Jan Erik Kristiansen, Liz Bjørseth, Martinus Bækken, Irene Thorsplass og Torgal Senderud Styret i stiftelsen Etterbruksfond for Roverudmyra deponi Harald Eikerol, Gunnar Kjøs og Trine Gladhaug Daglig leder Elisabeth H. Bjerke Daglig leder Inge Morten Haave Gjeldende fra

4 VÅR VISJON: Være regionens miljøpådriver i avfall- og gjenvinningsspørsmål. VÅR FORRETNINGSIDE: GLØR skal være husstandenes, næringslivets og kommunenes naturlige samarbeidspartner i avfallog gjenvinningsspørsmål. Vi skal være handlekraftige, nytenkende, hjelpsomme, fleksible og til å stole på.

5 Fakta om GLØR GLØR betjener ca personer og ca abonnenter. Både husholdning og hytte/fritid. GLØR mottar og behandler ca tonn med husholdningsavfall pr. år. (inkl. hytte/fritid) GLØR mottar ca tonn med næringsavfall pr. år. Mjøsanlegget AS behandler ca tonn matavfall GLØR har alle typer anlegg for mottak og behandling av avfall og kompetanse i hele fagområdet

6

7 VEDTEKTER FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS (utdrag) GLØR har driftansvaret Kommunene har forvaltningsansvaret Det forutsettes full fraktutjevning for all innsamling, transport og avfallsbehandling av kildesortert avfall som inngår i den tvungne renovasjonen Abonnementene betaler lik pris i alle tre kommuner

8 Litt historie

9 GLØR fra 1983 til 1993 Husholdningsavfall 400 l sekk pr. mnd Næringsavfall usortert Vekt / Registrering DEPONI tonn

10 Så kom miljø-ol Fra Aftenposten februar 1994

11 Men ikke alt gikk etter planen

12 Som ga oss forsideoppslag

13 ..og misnøyen fortsatte

14 Det var behov for grendemøter

15 Og vi sto på for miljøet

16 etter hvert fikk vi nye forsider

17 ...flere forsider...

18 og nye reaksjoner

19 med litt drahjelp.

20 Og ny profil

21 Hva foregår i GLØR i dag?

22

23

24

25 Benchmarking ,0 = høyest/best 0 = lavest/svakest driftseffektivitet 1,0 miljøstandard 0,7 0,4 systemeffektivitet 0,1-0,2 arbeidsmiljø gebyrnivå tjenestestandard kundetilfredshet GLØR09 Middel

26 GLØR Hias GLT avfall - SØIR 1,0 = høyest/best 0 = lavest/svakest driftseffektivitet 1,0 miljøstandard 0,7 0,4 systemeffektivitet 0,1-0,2 arbeidsmiljø gebyrnivå tjenestestandard kundetilfredshet Hias09 GLØR09 GLT09 SØIR09

27 Renovasjonsgebyr NOK eksl. Mva Renovasjonsgebyrer l beholder Landsgjennomsnitt Budsjett ,8 % Budsjett % Budsjett ? % 0 SØIR GLØR HIAS GLT Gjennomsnitt av kommunene Hamar, Løten, Stange, Ringsaker Tillegg for papirinnsamling kr eks.mva for 140l beholder Gjennomsnitt av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Land kommune Ikke papirinnsamling Vestre Toten Note: Gjelder 2009 Kilde: KOSTRA; Interne data; Kommunenes internett-sider

28 GLØR IKS utfører transporttjenestene selv

29 Kvalitet og miljøsertifisering

30

31 GLØRs gjenvinningsstasjoner Gausdal oppgradert 2011 Øyer ny 2011 Landbruksplast/hageavfall Tretten Roverudmyra... Roverudmyra Miljøpark

32 «Aldri mer gjørme» «Nå kan en ha joggesko, ja til og med høyhælte sko for å tippe hageavfallet på Roverudmyra» - sitat markedsjef Elisabeth Haukaas Bjerke.

33 Dyktige kundeveiledere

34 Samarbeid med Gjenbruket

35

36

37 Sorteringsanlegg Papp/papir/plast

38

39

40

41 GLØRs posisjon Blide, kunnskapsrike serviceorienterte medarbeidere Egne renovatører og behandlingsanlegg som gir oss kontroll på hele verdikjeden Et godt miljøbudskap som bidrar til gode holdninger og riktig kildesortering Lokal tilhørighet

42 Har vi nådd våre mål? Et renovasjonsgebyr som ligger under landsgjennomsnittet (GLØR ligger kr. 504,- (- 17,6 %) under landsgjennomsnittet i 2011) Gjenvinningsprosent som ligger over landsgjennomsnittet (GLØR hadde i 2010 en materialgjenvinningsprosent på 72 %. Landsgjennomsnittet er ca 50 %) Et korttidsfravær på under 2 % blant oss ansatte (Dette var 1.18 % i 2010) Et godt omdømme blant våre kunder

43

44 Vår målsetting er at alle skal ha full kildesortering i løpet av 2012!

45 Næringslivsmarkedet???

46 GLØR Partner AS GLØR Partner AS 100 % eid av GLØR IKS Betjener næringslivet i regionen og omsetter for ca 35 millioner kr Utnytter samdriftsfordelen på logistikk og transport med GLØR IKS. Miljø- og kostnadseffektivitet Står i stor grad for nedstrømsavtaler selv Samarbeider med andre transportører i regionen Kjører for andre aktører, betjener landsdekkende avtaler, tar i mot og behandler avfall fra andre næringsaktører

47 Forbehandlingsanlegget - Sortering av næringsavfall - Kontroll av restavfall

48

49 Avfallssamarbeidet i Innlandet - fase II

50 Oversikt over anlegget til GLØR på Roverudmyra NY TID

51 Endring i rammebetingelser Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall februar 2010 restavfall fra næringsavfall 1. juli 2010 restavfall fra husholdning (anbud) Eidsiva Bioenergi Hamar

52 Hamar

53 Ny avtale returtre Eidsiva Bio Nytt forbrenningsanlegg på Gjøvik

54

55 Fornyet konsesjon Fylkesmannen har gitt en samlet tillatelse som omfatter alle virksomheter innenfor avfallsselskapet GLØRs ansvarsområder. I tillegg drift av bioceller

56 Historie???

57

58

59 I GLØR-kommunene har mengden husholdningsavfall vokst med ca 6% i året siden 2005 Historisk husholdningsavfall i regionen Tusen tonn 16,1 2,3 2,8 17,8 2,6 3,2 CAGR ,1% 18,0 2,6 3,2 19,3 2,8 3,4 20,4 3,0 3,6 CAGR Øyer 6,2% Gausdal 6,3% 11,0 12,1 12,2 13,1 13,9 Lillehammer 6,1% Note: BNP til markedsverdi og faste priser; husholdningsavfall for alle typer materialer og alle kildetyper Kilde: Statistisk Sentralbyrå

60 Framskriving GLØR kommuner: Dersom historisk vekst i husholdningsavfall fortsetter til 2020 kan avfallsmengden nå et teoretisk nivå som er 92% høyere enn dagens nivå Framskrevet husholdningsavfall i regionen Tusen tonn +92% Historisk Framskrevet 29,2 24,4 4,2 21,7 20,4 3,5 5,1 3,1 3,0 4,3 3,6 3,8 19,8 14,8 16,6 13,9 39,3 5,7 7,0 26,6 CAGR Øyer 6,2% Gausdal 6,3% Lillehammer 6,1% Note: BNP til markedsverdi og faste priser; husholdningsavfall for alle typer materialer og alle kildetyper Kilde: Statistisk Sentralbyrå

61 Vi er en nasjon av avfallssorterere Vi gjenvinner 90 prosent av all glassemballasje Vi gjenvinner 67 prosent av metallemballasjen 99 prosent av bølgepappen gjenvinnes 94 millioner plastflasker med pantemerke pantet (2010) 326 millioner bokser med pantemerke pantet (2010) Når bokser gjenvinnes til nye bokser brukes 95 % mindre energi enn ved produksjon av nytt metall 87 prosent av drikkekartongene samles inn og gjenvinnes Vi gjenvinner over 90 % av avis- og trykksakspapiret

62 Men,. Vi kaster tonn matavfall fra husholdningene Over 50 prosent kunne vært spist Matavfallet kan gjenvinnes til ny jord, strøm/varme, gjødsel og bli til biodrivstoff (tilbakeføre viktige grunnstoffer til jord)

63 SLØSING MED MAT Vi kaster 50 kg mat hver! 31 prosent av bakervarene var i emballasjen 40 prosent av kjøtt- og fiskevarene var i emballasjen

64 Mjøsanlegget AS produserer ca 200 m3/time biogass Kapasitet: tonn matavfall

65 Biorest separeres i tørr og våt fraksjon Den tørre fasen blandes med hageavfall og går til jordproduksjon

66 Jordprodukter

67

68

69 Våtfraksjonen pumpes i lagringstanker på 2000 og 5000m 3

70

71 Transport ut til bønder i regionen

72 DGI

73 Analyse av GLØRs våtgjødsel

74 Våtgjødselen har gode egenskaper sammenlignet med annen type gjødsel, her fra et kornforsøk i regi av Forsøksringen. Gjødseltype Ledd nr Mengde kg N/daa Kg vare/daa (gjødsel) Kg korn/daa (råvekt*) Kg korn/daa Tørr** KKg Ugjødslet Biorest GLØR DGI Biorest GLØR overflatespredd Biorest GLØR DGI Biorest GLØR overflatespredd Blautgjødsel DGI Blautgjødsel overflatespredd Fullgjødsel (3,33 kg/rute) Blautgjødsel DGI

75 Produksjon av biogass 1. Deponi 250 m ³ /time 30 % CO 2 45 % CH 4 25 % N 2 2. Bioceller 50 m ³ /time 3. Mjøsanlegget AS 300 m³/time Totalt i 2011: m³/time

76 Gassuttak fra deponi

77 VRI Innlandet bedriftsprosjekt 2007 Optimale bioceller for produksjon av biogass MGE-Teknik AB i Trollhättan

78 To gassmotorer 640 kw (MA)

79 Produksjon av varme (MA)

80 Resten av biogassen fakles

81 Videreforedling av biogass GLØR IKS Lillehammer Fakling Produksjon av biogass fra: Rensing/fjerning av CO 2 Deponi Bioceller Mjøsanlegget Biogass (metan) Rensing H 2 S Metan Oppgradering av biogass Gass med drivstoffkvalitet Se på hele verdikjeden. Annen anvendelse Ny prosess Rensing Produksjon av biodiesel Biodiesel Gass til Mjøsanlegget AS Produksjonsprosess VRI Innlandet bedriftsprosjekt

82 «Verdens første anlegg for å lage biodiesel av gass»

83 Prosjekter IDESØK8 - innlandet Oppgradere biogass til drivstoffkvalitet. Fra "våtgjødsel" til godkjent landbruksgjødsel. Returplast for nye produkter.

84

85

86 VRI Innlandet FoU-drevet megling og prosjektutvikling Veien fra idé til prosjektstart Megler GLØR Prosjektidé GLØR Prosjektforslag OK START Megler Megler og forskere Forsker GLØR Kreativitetsdag

87 VRI Trøndelag, Innovasjon Norge og SkatteFUNN støtter Småskala biogassoppgradering

88 Fundamentet for utviklingen Membranteknologi med utspring fra NTNU Forskningsgruppen Memfo (Membranforskning) ved NTNU - Institutt for Kjemisk Prosessteknologi Memfo er en forskningsgruppe med personer: Forskere, post docs, PhD- studenter, samt 5-6 MScstudenter årlig Memfo er anerkjent og i verdenstoppen spesielt innenfor karbonmembraner og membraner for CO 2 -fangst

89 Karbonmembraner Membrane separation is a modular process can be combined in several ways From a polymeric Hollow fiber Further carbonized By pyrolysis cond. Ending up as a CMS (carbon molecular Sieve membrane)

90 Trinnvis utvikling hos GLØR IKS 1. Samarbeidsavtale (våren 2010) 2. Testanlegg for FoU (okt. 2010) 3. Mellomskala anlegg (sep. 2011) 4. Fullskala pilotanlegg (2012) o

91 Mange oppslag i media GD - 27/

92

93 GLØR undertegner avtale med MemfoACT

94 Testrigg for rensing av biogass hos GLØR IKS

95 Biodrivstoffanlegg

96 Compressed BioGas - anlegg

97 NYE Mjøsanlegget AS

98 Får 25 millioner til biogassanlegg Mjøsanlegget AS får støtte fra Enova til å produsere biogass på Roverudmyra. Det nye oppgraderingsanlegget til drivstoffgass vil bli verdens første anlegg som bruker karbonmembranteknologi til oppgradering av biogass til drivstoffgass.

99 Metan-Diesel MetanDiesel er et fremskritt for tunge lastebiler med gassdrift. Dessuten har denne lastebilen % høyere energieffektivitet, noe som gir ca. 25 % lavere drivstofforbruk sammenlignet med tradisjonelle gassbiler. Om gass ikke er tilgjengelig, fungerer den utmerket på diesel. Metandieselbilen tilbyr fleksibilitet, unik ytelse og konkurransekraft og bedre miljøegenskaper

100

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Vedlegg 1 Organisering og innsamling av husholdningsavfall i dag Vedlegg 2 Rammebetingelser Vedlegg 3 Evaluering av avfallsplan 2006-10

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2012-2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG... 6 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020... 8

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no ÅRSMELDING REGNSKAP 2011 Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no INNHERRED RENOVASJON Inderøy Leksvik Frosta Malvik Levanger Stjørdal Selbu Meråker Verdal IR-FAKTA Renovasjonstjenesten

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 1. INNLEDNING...18 2. RAMMEBETINGELSER...18 2.1. Nasjonale føringer... 18 2.1.1. Nasjonale prinsipper og mål... 18 2.1.2. Virkemiddelbruk

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011

FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011 FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011 INNHOLD 1 Innledning og sammendrag...5 2 Mandat, vedtak og prosess...7 2.1 Styrets vurderinger av fremtidig selskapsform...7 2.2 Mandat fra representantskapet...7 2.3 Formål

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT

VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT 2011 2 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 Mål VISJON: Vesar skal være en effektiv og fremtidsrettet miljøbedrift med et godt omdømme som leverer gode løsninger innenfor avfallshåndtering

Detaljer

HIM-nytt. Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! INFORMASJON. Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.

HIM-nytt. Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! INFORMASJON. Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1. HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2013 INFORMASJON Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! De siste tre årene har sorteringsgraden økt fra 45 til

Detaljer

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 213 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 3 Miljøsertifiseringer... 3 Organisasjonsoversikt... 4 Avfallsmengdene 213... 5 Utdrag fra IR-selskapenes

Detaljer