Skognæringen gjør Norge miljøvennlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skognæringen gjør Norge miljøvennlig"

Transkript

1 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lønnsom skogsnæring 2. utgave - april 2008 Bioenergi: CO 2 -opptak: Optimal transport: Skogdrift gir lønnsom bioenergi Les mer side17 Foredlet granfrø binder mer Les mer side 18 Skal realisere miljømål O Les mer side 12 Nå på nett: N L I N E Norsk innovasjon erstatter regnskogtømmer. Skog som CO 2 -binder, både i skog og trebygninger, må innarbeides i fylkeskommunale og kommunale klimaplaner. Gry Alfredsen ved Institutt for Skog og Landskap på Ås Les mer side 4 5 Alf daniel moen, fylkesrådled i nord-trøndelag Skogeiere LAR skogen stå Les mer side 14 Utnytter ressursene for fullt Naturen rydder opp Les mer side Les mer side Gårdeier Arne Olav Dahl, i Rissa kommune gjør tremasse om til fjernvarme. ANNONSE6 Les mer side ANNONSE

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet April 2008 Vår nye onlineportal: Utfordringer Effektivitetsøkningen går hånd i hånd med miljøarbeidet. We succeed if you succeed Skognæringen gjør Norge miljøvennlig Vi hjelper våre lesere til å lykkes Lønnsom skogsnæring 2. utgave Utsiktene for skognæringen er bedre enn medieoppslagene rundt Norske Skog gir inntrykk av. Utenlandsk industri henter tømmer i Norge, papirprodusentene frykter konkurranse fra bioenergibransjen om fremtidig råstoff, og forkningen er i ferd med å knekke koden for å fylle trær på bensintanken. Samtidig har CO 2 -verstingene på byggevaresiden dårlige fremtidsutsikter - hviskingen om en næring i solnedgang har definitivt forstummet... Det norske skogbrukets raske anvendelse av ny teknologi har gjort næringen til en effektivitetsvinner de siste tyve årene. Foregangsland på miljøsiden Effektivitetsøkningen går hånd i hånd med miljøarbeidet. Ingen andre land i verden har et tilsvarende miljøsystem som det vi har i Norge. Dette er basert på en formell avtale med miljøbevegelsen og friluftsorganisasjonene. Avtalen følges i det utøvende skogbruket, og følges opp gjennom samarbeid mellom næringen og interesseorganisasjonene. Systemet danner grunnlaget for ISO-sertifiseringen som næringen etterfølger. Skogen er fremtidens olje Stadig flere får øynene opp for langsiktige investeringer i sikre realverdier som skog. Noen plasserer penger i skog utenlands, mens norske skogeiere investerer mer i skogen sin enn på lenge. De politiske forpliktelsene for klima og biologisk mangfold i verden bør borge for langsiktig avkastning. Med tanke på at den fornybare energien i et voksent norsk tre tilsvarer noen hundre liter fyringsolje, skulle det være forklaring god nok. Enda bedre blir resonnementet når treet først har erstattet energikrevende byggematerialer for en mannsalder før energien tas til anvendelse. Vi har mer å gi... I Norge kan vi hugge omtrent dobbelt så mye som vi gjør i dag uten å redusere skogressursene for kommende generasjoner. Verdien av et års tømmerhugst bare i Hedmark fylke utgjør i dag rundt 800 millioner kroner. Når en ferdig trevare er ute hos kunden, har verdien av tømmeret økt tolv ganger. Verdiøkningen har i hovedsak skjedd i Distrikts-Norge, og kundene finnes i stor grad utenlands. Dette gjør skognæringen til en av landets desidert viktigste landbaserte verdikjeder. Grønn energispiral Økt lønnsomhet i skogbruket gir lyst og evne til investering på skogeiendommene. Noen skogeiere starter bioenergianlegg og småskala vannkraftverk. Hver fornybar kilowatt disse leverer, kommer som alternativ til kraft fra olje og kull. Olje-Norge kan over tid neppe opprettholde sin posisjon som bunnasjon hva angår rammebetingelser for fornybar energi. Med økte krav til miljøvennlig ressursutnyttelse er det grunn til å anta at norske grunneiere blir en fremtidig kraft-faktor. Skog med mange formål Norske konsulenter innen skog- og utmarksforvaltning er svært anerkjente, og leverer tjenester over hele verden. De som arbeider utenlands, kan rapportere om en enorm interesse for skog som verdiskaper og miljøfaktor. Målsetningen med skogbruket varierer fra land til land. Enten skogen skal hindre jorderosjon, sikre befolkningen brensel og mat eller gi mennesker tak over hodet, så er imidlertid skogens grunnleggende betydning den samme. Skog gir miljøgevinst og velferd. Stabile betingelser = økt produksjon Etter en dramatisk skatteomlegging i norsk skogbruk for et par år siden krevde et samlet Storting strategier for å hindre et uunngåelig fall i hugsten i Norge. I gleden over tilfeldig rekordhøye tømmerpriser og mye hugst i etterkant av omleggingen, synes dette arbeidet å være glemt. Nå må strategiene som ble laget, settes ut i livet, slik at også Norge kan bidra med sin andel av tømmer for en grønn fremtid! Næringspolitisk sjef i Norskog Gaute Nøkleholm Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Theodor Sandegren Produksjonssjef: Bjarne S. Brokke Design: Merete Askildsen Prosjektleder for utgivelsen: Morten Fonn Mikalsen Telefon: e-post mediaplanet.com Distribuert med Dagens Næringsliv, april 2008 Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. Kompetanse - Fleksibilitet - Personlig oppfølging Vi utstyrer det moderne skogbruket

3 April 2008 ANNONSE6 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ANNONSE6 Å bygge en veldig bra motorsag er ganske vanskelig. Det er derfor vi ikke gjør så mye annet. Husk alltid STIHL verneutstyr! Du får kjøpt STIHLs motorsager og verneutstyr hos faghandelen. Finn din nærmeste faghandel på: The leader gives it all.

4 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet April 2008 Erstatter regnskogtømmer Innovasjon med norske tresorter har ført til fullgode produktalternativer til regnskogstømmer når det gjelder holdbarhet, bruksområder og estetiske egenskaper. I 2007 gikk statens byggeskikkpris til Oslo kommune og statsbygg for samarbeidsprosjektet Pilestredet Park. Prosjektet er et eksempel på vellykket bruk av svanemerket trevirke i fasade, terrasser og grøntanlegg. Ulf Winther og levetid i trevirket er vesentlig -Holdbarhet for materialets CO 2 - egenskaper. Trevirket har i utgangspunktet bundet opp en god del CO 2 i trevevet, og jo lenger man utsetter treets nedbryting, jo bedre blir CO 2 regnskapet, sier seksjonsleder Gry Alfredsen ved Institutt for skog og landskap på Ås. Hun har ledet arbeidet med rapporten Miljøeffekter ved bruk av tre, og har beregnet CO 2 - egenskaper i byggematerialer. Byggets livssyklus I livssyklusen til bygg er det bruksfasen som representerer det største energiforbruket, med prosent. Byggematerialer, reparasjon og riving etc. utgjør 7-15 prosent, avhengig av materialbruk og praksis. Det finnes en mengde variabler ved beregning av miljømessig livsløp for materialene. Som hovedtendens vil treet i 9 av 10 tilfeller levere et bedre CO 2 -regnskap enn materialer som stål og betong. I de siste 50 årene er det forsket mye på å modifisere og forsterke norske tresorter. I dag har markedet produkter som på samme måte som regnskogstømmer, innfrir krav til styrke, holdbarhet og estetikk. Kortreiste og bærekraftige produkter. Disse er også et alternativ til impregnert trevirke, sier Alfredsen. - Modifiseringen er kategorisert i to hovedgrupper; passiv og aktiv. Aktiv består av kjemisk eller termisk endring av treets egenskaper, cellevegger og overflate. Passiv består av en impregnering som gjør treet motstandsdyktig. Et eksempel på det er kitosan, der polysakkarid fra rekeskall omdannes til miljøvennlig, beskyttende impregnering. Det nye, norske produktet Kebony er derimot et eksempel på aktiv modifisering. Alfredsen forteller at dette produktet er utviklet gjennom forskningssamarbeid i flere land. Til produktet brukes furfurylalkohol laget av avfall fra sukkerrør. Væsken trenger inn i treverkets porer. BILL. MRK: VEKST SAMMEN? STERK UTFORDRER SØKER MODEN SKOG FOR LØNNSOMT FORHOLD Et marked fungerer best med sunn konkurranse også i skogbruket. Ved hogst og tømmersalg realiserer skogeieren verdier bygd opp over generasjoner. SB SKOG sikrer deg best mulig utbytte på dine verdier gjennom effektiv drift og høy kvalitet. Vi utfører hogst og oppkjøp av tømmer for tusenvis av skogeiere, og stadig flere velger SB SKOG! Men vi har kapasitet og kraft, og vil gjerne ha en prat med deg om mulighetene ved din skog. HOS SB SKOG FÅR DU: Høy tømmerpris Effektiv og moderne skogsdrift Rask og sikker avsetning og oppgjør Trygghet og kvalitet (Levende Skog, ISO 14001, Hogstkapsitet med de beste skogsentreprenørene Norsk Virkesmåling) Personlig oppfølging og rådgiving Ønsker du bedre avkastning på dine skogverdier? Ta uforpliktende kontakt med en av våre tømmerkjøpere for en lønnsom skogprat og et godt tilbud! Ring , send e-post til eller se sbskog.no

5 April 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Foto: Husbanken Det blir som et nytt materiale med lang holdbarhet og økt styrke og hardhet, sier hun. Mer bevisst på miljø - Skanska vil bruke bærekraftige materialer. Stadig flere kunder er bevisst på å bruke miljøvennlig og bærekraftig trevirke, og mange spesifiserer svanemerket trevirke. Profesjonelle byggherrer og bransjeaktører krever dette i dag, sier miljøsjef Hilde Norsk skog Hoveddelen av råvarene for norsk tre kommer fra norske skoger. Skogene i Norge er stadig voksende, og volumtilveksten er omkring det dobbelte av hogsten. Stående volum av tømmer i norske skoger er over dobbelt så stort i dag som i Fakta om norsk skog: Norges landareal: 31 mill. ha Norges skogareal: 12 mill. ha Miljøsertifisert areal: 9,2 mill. ha Urskog: 1 % av totalt skogareal Virkestilgang: 650 mill. m 3 Årlig tilvekst: 22 mill. m 3 Årlig hogst: ca. 7,7 mill. m 3 (85 % er Levende Skogsertifisert) Treslagsfordeling: 45 % gran, 33 % furu kilde: trefokus Gry Alfredsen, seksjonsleder ved Institutt for skog og landskap på Ås. I dag har markedet produkter som på samme måte som regnskogtømmer, innfrir krav til styrke, holdbarhet og estetikk. Gry Alfredsen, seksjonsleder ved instituttet for skog og landskap på ås. H. Reine i Skanska. - Vi følger anbefalinger fra Regnskogfondet. Vi har laget retningslinjer for å unngå bruk av ikke-bærekraftig tre. Vi skal gi kunden informasjon når det spesifiserte treslaget ikke kan dokumentere bærekraftig hugst, og anbefale bruk av annen tresort. Mange prosjekter er eksempler på bruk av svanemerket miljøvennlig trevirke i fasader, terrasser og grøntanlegg; bl.a. Pilestredet Park, Nardo skole, Borge skole, Sentralparken på Fornebu og nytt kontorbygg for Hydro på Vækerø. Lav miljøbevissthet Mens verdens regnskoger minker, øker deres betydning som miljøsymbol. Det er et skjebnefellesskap mellom å redde regnskogen og å redde klodens klima. Ulf Winther Å bruke tropisk tømmer står som tegn på lav miljøbevissthet. - Regjeringens klimaplan for å bevare regnskogen har gjort mange flere oppmerksom på sammenhengen mellom regnskogen og vårt eget klima, sier rådgiver Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet. - Mens regnskograsering tidligere mer var forbundet med urfolks rettigheter, brutale regimer, hensynsløs tømmermafia og utrydding av artsmangfoldet i jordens flora og fauna, er det nå en forståelse av sammenhengen med hele jordens klimautfordringer. Ved å kjøpe merbaugulv, teakmøbler i hagen eller ny lystbåt med teakdekk og maghogni-interiør - Regnskogen Skogen i de ikke-tropiske områdene på jorden har ekspandert de senere årene, mens avskogingen fortsetter i tropene, ifølge FAOs Global Forest Resource Assessment. Årlig forsvinner kvadratkilometer regnskog, tilsvarende nesten halve Norges areal. Avskogingen står for 25 prosent av det menneskeskapte CO 2 -utslippet. Totalt i tropene ble 1,6 millioner kvadratkilometer avskoget i perioden Tropisk tre i hagemøbler er det mest vanlige, sier Nils Hermann Ranum, rådgiver i Regnskogsfondet. for å nevne typiske norske bruksmåter - leker man med klimafremtiden til barna våre. Da får man et større forklaringsbehov, og forhåpentlig vil flere i stedet velge andre treslag, sier Ranum. Trass i dette er kampen ikke over. Regnskogen hugges fortsatt ned i stort tempo. Nordmenn kjøper regnskogstrevirke for ca millioner kroner i året. Da er ikke tropisk tre til lystbåtindustrien medregnet. I Europa brukes det regnskogtrevirke for 50 milliarder kroner i året. Mest vanlig - Tropisk tre i hagemøbler er det mest vanlige, sier Ranum. - Det finnes i dag ikke holdbare sertifikatordninger som kan dokumentere at tømmeret er bærbart produsert, selv om selgeren hevder noe annet. Nesten all teak stammer fra Burma, og ved å kjøpe det allierer man seg med det brutale militærregimet. Ellers er historien om hugst av regnskog full Nordmenn kjøper regnskogtrevirke for ca millioner kroner i året, og da er ikke tropisk tre til lystbåtindustrien medregnet. nils hermann ranum, rådgiver i regnskogfondet. av fortellinger om overgrep på sivilbefolkningen. Regnskogfondet har engasjert seg sammen med byggebransjen for å få ut informasjon om gode alternativer til regnskogstre. Sammen med arkitekter, interiørdesignere, møbelarkitekter og miljøer av byggerådgivere er det gitt informasjon om bærekraftig arkitektur og design, om gode referanseprosjekter, eksempler til inspirasjon og gjeldende norske regler. Opinionen i Norge i dag legger vekt på å bruke gode norske alternativer til tropisk trevirke. Trebasert Innovasjonsprogram Innovasjon Norge tilbyr gode finansierings muligheter for deg med gode ideer! Programmets mål er å øke bruken av tre. Trebasert Innovasjonsprogram tilbyr finansiell støtte til utvikling innenfor skogbrukets tre mekaniske verdikjede. Programmet er en del av Landbruks- og matdepartementets strategi innenfor næringsutvikling. Målgrupper: Målgruppe er alle som kan bidra til målsettingen om økt bruk av tre. Programmet har fokus på innovasjon i bedrifter, og viktige målgrupper er: Produksjonsbedrifter med utviklingspotensiale Beslutningstakere og brukere av trebaserte produkter (arktitekter, entreprenører, byggmestre, utbyggere) Andre som driver kompetanseutvikling eller kompetanseformidling innenfor bransjen (FoU-miljøer, nasjonale organisasjoner mv.) Programmet kan finansiere: Tiltak som bidrar til økt innovasjon innenfor utvikling og bruk av tre. Utvikling av produkter eller produksjonsprosesser Utvikling av konsepter, byggsystemer og kompetanse innenfor byggsektoren. FoU og andre kompetansetiltak som bidrar til innovasjon i bedriftene. Støtten gis innenfor statsstøtteregelverket Søknader: Søknad sendes til Innovasjon Norge Pb. 448, Sentrum, 0104 Oslo

6 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet April 2008 Vår nye onlineportal: We succeed if you succeed Alle gode ting er tre De siste årene har etterspørselen etter massivtre tatt av i Norge. Kundene trives bedre i trebygg, lyder forklaringen hos Moelven Massivtre. Thor Lynneberg tilbakemeldingen vi får, er at folk føler -Den at disse byggene virker lunere. Enkelte har til og med fortalt oss at de trives med lavere innetemperatur enn de normalt har hatt før, fordi det føles lunere i huset. Det er ganske enkelt triveligere å omgi seg med tre. Markedssjef Sven-Åge Skaar hos Moelven Massivtre AS har siden starten i 2004 opplevd en eksplosiv økning i etterspørselen etter byggeelementet som for legfolk mest ser ut som en diger finérplate. I dag har selskapet problemer med å levere nok av de krysslagte lamellene i fem til syv sjikt som sørger for et sterkt og stabilt element der treets reaksjon på fukt er stabilisert. Men det er ikke selve elementet som sørger for populariteten, mener Skaar. Større miljøkrav - Stadig flere er blitt mer opptatt av miljø, og jeg oppfatter dette som mye av drivkraften bak den store økningen i bruk av massivtre som vi ser nå. Vi bruker fornybare ressurser. Det er kanskje det aller største fortrinnet med dette materialet. Videre øker fokuset på energibruk. Det blir stadig viktigere å regne ut hvor mye energi som går med til å lage byggematerialer, og da er jo tre et unikt produkt. En kubikkmeter betong - Stadig flere er blitt mer opptatt av miljø, og jeg oppfatter dette som mye av drivkraften bak den store økningen i bruk av massivtre som vi ser nå. At vi bruker fornybare ressurser, er kanskje det aller største fortrinnet med dette materialet, forteller Sven-Åge Skaar, markedssjef hos Moelven Massivtre AS. Foto: Moelven Massivtre AS krever dobbelt så mye energi som å fremstille en kubikkmeter med tre. Materialet brukes til alt fra balkonger til vegg, dekker og tak. Det er et bygningselement helt på høyde med alternativer som stål og betong, mener Skaar. Han får støtte fra Aasmund Bunkholt, daglig leder hos treindustriens informasjonssenter Trefokus. - Alle materialer har sine karakteristiske egenskaper. Det som kjennetegner tre, er at det er et lett materiale, det er miljøvennlig, og det er et materiale som det er enkelt å bygge med. Kraftig og brannsikkert Stavkirker og andre historiske bygninger viser at materialet er slitesterkt og tåler noen år. Videre er det ingenting å si på styrken, noe limtrehallene på Gardermoen og Vikingskipet på Hamar beviser. Broer av tre brukes også på trafikktunge strekninger som E6 i Trøndelag. I Bergen plan- legger de et 12-etasjers trebygg. Og det er mer, forteller Bunkholt: - Brannsikkerheten er høy. Brenner det på undersiden av et massivtredekke, vil du kun få en forkulling der. Du vil ikke få noen gjennombrenning. Brannen vil ganske enkelt stoppe på grunn av forkullingen i et sånt dekke. Dette så vi et eksempel på i Trondheim for noen år siden, da et helt kvartal brant ned. En del av brannen stoppet mot en gammel tømmervegg, som ved forkulling fungerte som et brannskille. Det som kjennetegner tre, er at det er et lett materiale, det er miljøvennlig og det er et materiale som er enkelt å bygge med. Aasmund bunkholt, trefokus FERDIGMALT KLEDNING med grunning og toppstrøk! Tradisjonelt og miljøvennlig I Bruk av tre i husfasader har lange tradisjoner i Norge og er det desidert mest brukte kledningsmaterialet på hus. Tre er et lett og brukervennlig materiale og værbestandig dersom montert og behandlet riktig. Økt fokus på effektivitet, holdbarhet og miljøvennlighet har de siste årene skapt en etterspørsel etter industrielt grunnet og malt kledning. Bergene Holm AS har investert i Norges råeste maleanlegg og kan nå betjene markedet med varer av meget høy kvalitet. Industrielt behandlet kledning gir kunden fordeler slik som; ingen krympestriper, lang holdbarhet og uavhengighet av vær og årstid. I tillegg til et jevnere resultat og den åpenbare tidsbesparelsen, oppnår husfasaden de aller beste forutsetninger for en lang levetid etter en behandling i anlegget hos Bergene Holm AS. To hus i timen I Bergene Holm AS sin nyinvestering har en kapasitet i overkant av lengdemeter, eller ca. 2 hus per time. Hvert enkelt bord blir grunnet og malt på oversiden, kantsidene samt i hver ende på sin ferd gjennom anlegget. I tillegg gjennomføres to tørkeprosesser. Høy kvalitet I Stor kapasitet går ikke ut over kvaliteten. Ønsker kunden en dekkende grunnet kledning benyttes alkyd/akrylgrunning fra GORI som kan stå inntil 2 år på husvegg før videre behandling må foretas. Velger kunden en kledning med grunning og ett toppstrøk, benyttes en GORI akrylmaling som gir kunden inntil 5 år før malerkosten må frem. Kledning som er påført to toppstrøk med dekkende farger kan under normale værforhold, med generelt vedlikehold og årlig vask stå 5-10 år. Da har man spart både tid, penger og miljø. Best i test I Prosessen som Bergene Holm AS benytter i sin overflatebehandling fikk det beste resultatet i Norsk Treteknisk Institutts langtidstest som ble avsluttet i Etter to års NTI-test er samme behandling nesten fri for svertesopp som eneste behandlingstype. Ferdigmalt kledning fra Bergene Holm AS gir derfor ikke mange overraskelser i ettertid. Spør etter våre produkter hos din lokale byggevarehandel.

7 April 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ANNONSE6 ALLE FOTO: LOGOMOTIVET.NO/ANDREAS MØLLAND Verdifullt kretsløp Energigjenvinning og bioenergi Hovedvirksomheten til Norsk Energigjenvinning AS er kverning av retur tre og tømmer, og ble startet opp i 1988, i Norge og Sverige. Entreprenørbedrift som har vokst fra 2 ansatte i 1988 til i dag 25 i dag med 60 mill. i omsetning i Norge og 20 mill. i Sverige. Kjernevirksomhet industri, husholdningsavfall og returtre fra bygningsindustrien er selskapets kjernevirksomhet. Selskapet har 5 mobile, 2 stasjonære kverner og 4 sikteverk som opererer i hele Norge og som med jevne mellomrom reiser til innsamlingsplasser for å kverne avfallet til riktig størrelse slik at produktet blir slik som sluttbruker ønsker. Sluttbruker av avfall/returtre er ofte forbrenningsanlegg i Norge, Sverige og Finland, men også tyske selskapet i I tillegg transporteres en del på lastebiler. Selskapet var delaktig i produksjon/omsetning - seg både mottakskontroll, sortering og kverning med tilhørende avsetning om kunde ønsker det. Selskapet forventer en økning i etterspørsel etter kverning av avfall til forbrenning ettersom det kommer til å bli forbud mot deponering utover i Vi stiller med utstyr og kompetanse. Har satset i skogen Gjennom det heleide datterselskapet NEG Skog AS har konsernet også gjort en strategisk satsning i retning skogindustri. Selskapet driver med kjøp og salg av tømmer i regionen Rogaland og Sørlandet. Selve felling av trær formidler vi til entreprenører som vi samarbeider med. Vi kan dermed tilby hele prosessen fra tømmeret felles, oppgjør for skogeier til levering til industrien. Selskapet forholder seg til omfattende regler til forvaltning av skogen. NEG nytter imidlertid også store deler av tømmer selv til produk- de selskaper som nyttiggjør seg av dette produktene er blant annet Elkem. Ta kontakt: Geir Kåre Thorsland, daglig leder Mobil: Norsk Energigjenvinnig AS: Mjåvannsveien 66, 4628 Kristiansand S. Sentralbord: Telefaks:

8 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet April 2008 Vår nye onlineportal: We succeed if you succeed Store verdireserver Tre har imidlertid sitt potensiale i byer, i høyhus, boligblokker og næringsbygg, og det er der det er minst til stede i dag. Aasmund bunkholt, daglig leder i trefokus Kystskognæringen omsetter for ca. 17 milliarder kroner i året. I de ni kystfylkene fra Rogaland og nordover har satsingen på skog vært negativ de siste årene. Ulf Winther Men nå vil kystfylkene doble omsetningen innen 2020 og gjøre skogbruket til en sterk nasjonal verdiskaper. Målet skal nås gjennom å doble forsyningen av råstoff, forbedre skogskvaliteten, tilrettelegge samarbeidet mellom skogeierne, øke konkurransekraften i treindustrien og posisjonere seg for den økte satsingen på tre som en del av en klimatiltakene. Dette foreslår kystfylkene i en melding om skogbruket i januar i år. Meldingen tar for seg alle faktorer for et fremtidsrettet skogbruk. Utviklingen av kystskogbruket vil kreve koordinert fylkespolitisk oppfølging og statlige økonomiske incentiver i forhold til investeringer i skogsveier og skogskultur. Til tross for omfanget er skogen i kystfylkene i dag forholdsvis lite utnyttet sammenlignet med innlandsskogene. Potensialet for økt CO 2 -binding i skog er større i kystskogbruket enn i resten av landet. De fleste skogreisingsfelter står i kystfylkene. De er klare for høsting og har et stort næringspotensial. Volumvekst og årlig tilvekst ligger over gjennomsnittet i innlandsskogbruket. Den årlige tilvekst utgjør 7,3 millioner kubikkmeter pr. år. Skogreisingsarealet kan økes med 5 millioner dekar innenfor rammen av biologisk mangfold. Skogsnæringen i kystfylkene utgjør 30 % av landets produksjon. Avvirkningen kan tredobles fra dagens nivå. Optimalt kan det skapes verdier for milliarder pr. år basert på økt virkeproduksjon innenfor bærekraftige rammer. Massivtre: Massive muligheter Utsiktspunktet Stegastein i Aurland i Lærdal er bygget med kombinasjonen stål og limtre, og ble kåret til Årets bygg i Både entreprenører og konsulenter trenger mer informasjon om treets egenskaper som byggemateriale, mener treindustrien. Thor Lynneberg Tre blir stadig mer populært som byggemateriale. En viktig årsak til det mener Aasmund Bunkholt, daglig leder i treindustriens informasjonssenter Trefokus er at næringen for noen år siden fikk funksjonsbaserte byggeforskrifter, noe som gjør at aktørene kan bruke alle typer materialer så lenge de fyller sin funksjon. Valget faller likevel ofte på alternativer som stål og betong. - Stål og betong har hatt markedsdominans i veldig mange år. Entreprenørene mangler nok i enkelte sammenhenger Aasmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus. tanse. Mange av dem har rett og slett aldri lært om dette materialet. Litt av vår jobb i Trefokus er jo da å gi dem den kompetansen, selvfølgelig. Det er en langsiktig jobb å gi aktørene kompetanse og sikkerhet i det å kunne bruke tre i disse byggene. Det er i grunnen hovedutfordringen vår. Bunkholt understreker at det ikke handler om å dytte tre på aktørene for enhver pris. - Vi ser gjerne at tre blir brukt i kombinasjon med andre materialer. Alle materialer har sin naturlige plass. Tre har imidlertid sitt potensial i byer, i høyhus, boligblokker og næringsbygg, og det er der det er minst til stede i dag. Upløyd mark Entreprenørene er på glid, men det er en langsiktig jobb å synliggjøre at tre er et godt alternativ. Hos Moelven Massivtre er de enige i Bunkholts vurdering. - Arkitektene skjønte fordelene ved dette produktet umiddelbart. Entreprenørene har vært en større utfordring for oss, men det er på sett og vis forståelig. De blir konstant målt i pris. Og massivtre er fortsatt dyrere enn betong. Men vi ser at entreprenørene også kommer tilbake til oss og vil prøve dette på eget initiativ, opplyser markedssjef Sven-Åge Skaar. Konsulenter og rådgivere kan være en større utfordring, mener han. - De kan stål og betong. Dette materialet er liksom litt nytt, og så er de ikke helt sikre på om de kan bruke det som en reell erstatning. Vi har nok litt upløyd mark innen det å skolere rådgivere og ingeniører. Vi trenger flere rådgivere som kan tre. Alle har vært borti det, men det virkelig å kunne bruke tre der det er best, er det nok ikke alle som er like gode på. Vi har nok litt upløyd mark innen det å skolere rådgivere og ingeniører. Vi trenger flere rådgivere som kan tre. sven-åge skaar, markedssjef hos moelven massivtre as Massivtre Foto: Moelven Massivtre AS De aller fleste massivtre elementene som er tilgjengelige på markedet i dag, i Europa eller i Norden blir i dag fremstilt på fabrikk og kan i prinsipp deles inn i to grupper: Elementer av kantstilte bord: Bordene stables etter hverandre og festes sammen med spiker, skruer, tredybler eller lim. Flersjiktselementer: Er bygget opp av flere lag (sjikt). Lagene ligger ofte krysslagt i forhold til hverandre, og festes med forskjellige typer forbindelsesmidler avhengig av produsenten. Foredlet frø eller bestandsfrø Valget er ditt! Profesjonell veiledning får du på våre innholdsrike hjemmesider eller ved å kontakte oss. Stiftelsen Det norske Skogfrøverk: Birkebeinerveien 11, Postboks 118, 2301 Hamar tlf fax

9 April 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 20 år med tømmertransport Vi i AØV feirer i disse dager vårt 20 års jubileum. Som kunde nyter du godt av vår kompetanse opparbeidet gjennom disse årene. Vi legger vekt på effektivitet, økonomi og miljø. Vårt fagfelt omfatter også transportledelse. Akershus og Østfold Virkestransport AS Værftsgaten 1c, 1511 Moss Tlf:

10 10 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet April 2008 Vi må få utslippet ned mot null så fort som mulig, og i tillegg må vi få på plass tiltak for å få CO 2 ut av atmosfæren igjen. pål presterud ved cicero center for klimaforsknning. Mest effektiv til CO 2 Tre som vokser, binder C0 2 fra luften i trevirkets cellevev. Den norske skogen vokser ca. 25,7 millioner kubikkmeter i året. Netto opptak utgjør ca. 27 millioner tonn CO 2 pr år. Det tilsvarer halvparten av det norske utslippet. Ulf Winther Økt karbonlagring er en av strategiene for å motvirke klimaendringene. Mens teknologene strever med å utvikle tekniske løsninger som kan fange utslippet av CO 2 til luften, absor- berer skogen vår jevnt og trutt store deler av det norske utslippet. Satsing på skogvekst peker seg ut som det raskeste enkelttiltak for å nøytralisere utslippene våre. Overvåking av skogens utvikling er blitt en del av landskogtakseringen som følge av krav fra FNs klimakonvensjon. - Vi må få utslippene ned mot null så fort som mulig, og i tillegg må vi få på plass tiltak for å få CO 2 ut av atmosfæren igjen. Den beste måten å gjøre det på er å plante trær og redusere avskogingen. Vi har ennå ikke teknologi til på annen måte å ta ut CO 2 av atmosfæren i stort omfang, sier direktør Pål Prestrud ved CICERO Senter for klimaforskning. Stort potensial - I lys av den senere tids fokus på klimautfordringene står den norske skogpolitikken overfor flere viktige valg, sier fylkesrådsleder Alf Daniel Moen i Nord-Trøndelag. Han har ledet et utvalg som i januar la frem en melding om skogbruket i kystfylkene. Meldingen er en bred gjennomgang av de sentrale forholdene for skogbruket. - Det er klart at det kan legges til rette for at skogen skal få spille en enda viktigere rolle i forbindelse med klimautfordringene, ikke minst gjelder dette for kystskogbruket, som har store, uforløste muligheter. Utvalget peker på en rekke oppgaver knyttet til skogsnæringen som miljønæring. - Skogen, skogsamfunnene og Høykvalitets finpapir, trykkpapir, kartong og trelast er fundamentene i vår virksomhet. Vår suksess innen disse forretningsområdene er basert på en konstant innovasjon, en effektiv verdikjede, og en dyp forståelse av virksomheten hos våre kunder. Bli med oss på vår reise inn i fremtiden.

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BETONG4. UTGAVE - OKTOBER 2008 FUKTMÅLINGER: MILJØ: ARMERINGSPRODUKTER: Etterlyser høyere kompetanse Jeg trodde aldri at jeg skulle forelske meg i en vinduskarm

Detaljer

Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Flistilskuddet reduseres s 14-16

Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Flistilskuddet reduseres s 14-16 Nr. 1 FEBRUAR 2011 Fagtidsskrift utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Næringspolitikk: Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Biovarme: Flistilskuddet

Detaljer

Melding om kystskogbruket

Melding om kystskogbruket Kyst skogbruket Melding om kystskogbruket Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Prosjekt Kystskogbruket januar 2008 "Skaperen

Detaljer

Melding om kystskogbruket

Melding om kystskogbruket Kyst skogbruket Melding om kystskogbruket Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Prosjekt Kystskogbruket januar 2008 "Skaperen

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

BETONGNr. 5 / Juni 2009

BETONGNr. 5 / Juni 2009 5TIPS Konstruksjon Følg standardverket for betongproduksjon DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Samferdsel Svenskene satser på veier med ulikt dekke BETONGNr. 5 / Juni 2009 FOR SMARTERE BRUK

Detaljer

KLIMAFORANDRINGER TEMA KUBIKK ET MAGASIN FRA SB SKOG 2 11 SKOGBLIKK LYKKELIG I GAPAHUK SIDE 16-19 PORTRETTET MØT CHRISTEN SVEAAS SIDE 6-12 SIDE 20-23

KLIMAFORANDRINGER TEMA KUBIKK ET MAGASIN FRA SB SKOG 2 11 SKOGBLIKK LYKKELIG I GAPAHUK SIDE 16-19 PORTRETTET MØT CHRISTEN SVEAAS SIDE 6-12 SIDE 20-23 KUBIKK ET MAGASIN FRA SB SKOG 2 11 SB SKOG, NYGÅRD&MÆLUM OG BROBERG SKOGS AVVIRKER OG OMSETTER NESTEN EN MILLION KUBIKKMETER TØMMER. VI HAR FLERÅRIGE AVTALER MED SKOGS- ENTREPRENØRER. DETTE SIKRER EFFEKTIV

Detaljer

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 HØRINGSUTKAST OSLO 07. APRIL 2015 Innhold KAP. 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Magasinet. Smører skilandslaget til topps 2/2004

Magasinet. Smører skilandslaget til topps 2/2004 ET REPORTASJEBLAD FRA MOELVEN Moelven Industrier ASA Informasjonsavdelingen Postboks 134 N-2391 Moelv Tel. + 47 62 34 70 00 Fax + 47 62 36 92 80 Internett: www.moelven.com E-mail: post@moelven.com Smører

Detaljer

ENERGI. Med alger til Sahara s 14. Økt bioenergibruk! Nr. 1 FEBRUAR 2012. Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.

ENERGI. Med alger til Sahara s 14. Økt bioenergibruk! Nr. 1 FEBRUAR 2012. Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio. Nr. 1 FEBRUAR 2012 Med alger til Sahara s 14 Økt bioenergibruk! ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no khfl ENERGI tjjjfy Bioenergi utgis av Norsk Bioenergiforening NOBIO

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE

ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE Beregnet til Statsbygg Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Hensikt med oppdraget 5 1.3 Metode

Detaljer

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 Alle må på Klimakur Fredsprisvinner Rajendra Pachauri utfordrer Norge Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 ET Bilag fra SFT, distribueres sammen med Dagens Næringsliv, juni 2009

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE Nr.6/Juni 10 Slik kan du redusere ditt energiforbruk DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE 5TIPS FOTO: PRIVAT ENERGIKILDER I DAG LED-teknologi Lær av Operaen,

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner bioenergi 7 Grønnere fremtid Les mer side 6-7 fjernvarme i trinn Les mer side 18-19 Miljøvennligheten selv klimavinner Klimanøytralt, rimelig og sysselsettende på én gang. Hvordan er det mulig? Les mer

Detaljer

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING Kubikk er et magsin fra SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer skogeiere i alle

Detaljer

Habiol pakker sammen s 4 og 5. Mye godt i Klimakur s 8. Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten:

Habiol pakker sammen s 4 og 5. Mye godt i Klimakur s 8. Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten: Habiol pakker sammen s 4 og 5 Mye godt i Klimakur s 8 Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten: 3-2010.indd 1 02-06-10 18:20:24 tjjjfy INNHOLD ynyyiuuo 6 200.000 m3 skogsbasert flis skal fram i Mjøsen Skog

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran Rapport 2011/03 fra Vista Analyse AS Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran John Magne Skjelvik og Haakon Vennemo Vista Analyse 16. februar 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale E t r e p o r t a s j e b l a d fra Moelven??? 1/2007 Magasinet Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale Leder Moelven Magasinet nr. 1/2007 Redaksjon

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011 Nr. 4 SEPTEMBER 2011 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Tare, vår nye drivstoffkilde s 3 Tema: Forskning og utvikling khfl ENERGI tjjjfy INNHOLD Bioenergi utgis av Norsk

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme:

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Nr. 1 FEBRUAR 2010 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Snart

Detaljer

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier?

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIENDOMSFORVALTNING DRIFT, UTVIKLING OG STØTTETJENESTER 3. UTGAVE - FEBRUAR 2008 UTDANNING: BRANNSIKKERHET: SOFTWARELØSNINGER: Nøkkelen til Langt perspektiv,

Detaljer