tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7"

Transkript

1 tema Innovasjon i skogbransjen tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7

2 tema innovasjon i skogbransjen Kontrollrommet er organisert rundt en stor videovegg med fire projektorer og operatørene sitter foran inntil sju skjermer som viser status for prosessene Borregaard har ansvaret for. Borregaards spesialiseringsstrategi, i tillegg til satsing på topp moderne teknologi, har styrket vår konkurransekraft på verdensmarkedet. I et marked der konkurransen blir stadig hardere, har vi fokusert beinhardt på innovasjon, sier Tone Horvei Bredal, kommunikasjonssjef ved Borregaard i Sarpsborg. For å unngå varmen og støyen som følger med den maskinkraften som er nødvendig for å holde hele i gang ved anlegget på Borregaard, er selve datasenteret/serverrommet lokalisert et stykke unna der de ansatte jobber. tekst jan-sverre syvertsen foto borregaard Det forteller Tone Horvei Bredal, kommunikasjonssjef ved Borregaard i Sarpsborg der 700 ansatte holder 20 fabrikker på et 3 kilometer langt område i drift året rundt. Fortsatt er bedriften kommunens største private arbeidsgiver, noe den har vært siden etableringen i 1889, og totalt arbeider 1100 ansatte på 17 salgskontorer og fabrikker over hele verden. I et marked der konkurransen blir stadig hardere, har vi fokusert beinhardt på innovasjon. Vi har vårt eget forskningssenter i Sarpsborg med 70 ansatte, hvorav 25 av disse har en doktorgrad. Viktig heten av satsingen på innovasjon blir svært synlig når over 15 prosent av omsetningen består av produkter som ikke fantes for fem år siden. Men satsing på innovasjon er ikke nok. Skal vi fortsette å være en ledende aktør, er vi også nødt til å se på hvordan vi er organisert, ta i bruk den siste informasjonsteknologien og bygge fabrikker for fremtiden. Resultatet av det arbeidet ser du tydelig i Driftssenteret, selve «hjernen» i Borregaard, som handelsog næringsminister Trond Giske åpnet for to år siden. Best i verden Fabrikkene på området vårt i Sarpsborg, er avhengige av hverandre. De representerer hvert sitt trinn i produksjonen som ender i ett eller flere av produktene vi fremstiller. Dermed får endringer eller driftsproblemer i en fabrikk raskt konsekvenser for produksjonen i en annen. Starten på prosessen som førte frem til det nye kontrollrommet, går helt tilbake til Da startet Borregaard installasjon av et felles kontrollsystem som gjorde det mulig å styre flere fabrikker i den samme løsningen. Fortsatt ble driften overvåket fra kontrollrom som var spredt utover fabrikkområdet og operatørene ringte hverandre når det skjedde noe som andre måtte forholde seg til. Driftssenteret endret på dette. Driftssenteret er ett av de mest avanserte av sitt slag i verden. Det er skreddersydd for produksjonen i Sarpsborg og ved å slå sammen 15 ulike driftssentraler, som til sammen styrer 16 fabrikker, har vi i realiteten organisert alle enhetene ned til ett stort bioraffineri. I dag jobber seks lag på skift og vi har døgnkontinuerlig drift hele året. Selve rommet er organisert rundt en stor videovegg med fire projektorer og operatørene sitter foran inntil sju skjermer som viser status for prosessene de har ansvaret for, forteller Horvei Bredal. For å unngå varmen og støyen som følger med den maskinkraften som er nødvendig for å holde hele dette i gang, er selve datasenteret lokalisert et stykke unna. Borregaard har innredet et auditorium for møter knyttet til sentralen og andre kan stå en etasje over gulvet Ved Borregaard i Sarpsborg er 20 fabrikker i drift året rundt med til sammen 700 ansatte. 8 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 9

3 tema innovasjon i skogbransjen tross store utfordringer Borregaard har innredet et auditorium for møter knyttet til kontrollrommet/sentralen. Her kan man stå en etasje over gulvet og betrakte videoveggen, og raskt få et overblikk over status for anlegget. F ørst og fremst styrker teknologien vår konkurransekraft. Vi må være bedre enn konkurrentene våre. og betrakte videoveggen og raskt få et overblikk over status for anlegget. Først og fremst styrker teknologien vår konkurransekraft. Vi må være bedre enn konkurrentene våre, sier Horvei Bredal. 10 et magasin fra sb skog Tone Horvei Bredal, kommunikasjonssjef i Borregaard Sarpsborg Sikrer kommunikasjon og samhandling Samlingen av kontrollrommene er en del av et større endringsprosjekt der målet er økt konkurransekraft, økt fokus på helse, miljø og sikkerhet og et ønske om å utvikle spennende arbeidsplasser for å være en attraktiv arbeidsgiver. Vi sloss om kompetansen med andre deler av industrien, og det er klart at disse arbeidsforholdene virker tiltrekkende på fagfolk som er opptatt av teknologi og gode løsninger på fagfeltet sitt. Også på en rekke andre områder gir denne satsingen, som Borregaard har investert nærmere 80 millioner kroner i, resultater. Slik et bioraffineri fungerer, er samhandling og kunnskapsdeling helt avgjørende. For det er jo ikke sånn at vi lager det samme hele tiden, år ut og år inn. Vi gjør stadige endringer, vi prøver ut nye prosesser og produkter og alt dette krever en kontinuerlig tilpasning av produksjonen. Da er det helt avgjørende at informasjon flyter raskt, at operatørene kjenner hverandres fabrikker og at endringer planlegges i forhold til helheten, ikke bare for enkeltledd i kjeden. Et annet viktig mål har vært økt produktivitet og prosess-stabilitet. Vi bruker teknologien til å optimalisere produksjonsprosessene, øke volumet og bedre kvaliteten på det vi produserer. Vi blir rett og slett mer effektive og produserer bedre produkter. Da blir vi også mer konkurransedyktige og har ressurser til å fortsette satsingen på forskning og utvikling og jakten på nye produkter, avslutter kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal i Borregaard. Dette produserer Borregaard spesialcellulose som lages av fibrene i tømmerstokken og brukes i blant annet lim, lakk og byggevarer. bioetanol som lages av sukkerforbindelsene i tømmeret og brukes som blant annet drivstoff og i legemidler. Ligning som er bindemiddelet i tømmerstokken og benyttes som tilsetningsstoff i for eksempel fôr og betong og til produksjon av vanillin, som igjen benyttes som et aromastoff. Fakta Det siste året har vært tøft for eksportrettet norsk treforedlings- og skogsindustri, og det er ikke til å legge skjul på at utfordringene er store. Men vi produserer miljøvennlige og resirkulerbare produkter til markeder som søker alternativer til oljebaserte produkter. Vår løsning gir grunn til optimisme! Det mener Stein Altern, administrerende direktør i Södra Skog og en av de i norsk treforedlingsindustri som føler konkurransen og prispresset på kroppen. Det siste året har vi opplevd tre store end r inger i norsk treforedlingsindustri. Mange store aktører taper penger og dette svekker eiernes interesse for å investere mer i eksisterende norske anlegg. Dette får effekt for alle ledd i verdikjeden i skogsindustrien, og prisene på alt fra arbeidet i skogen, transportene til bearbeiding og sluttprodukter, presses fra alle kanter. Likevel er Stein Altern optimist på vegne av egen bedrift, bransje og Norge som leverandør av det han mener kommer til å bli enda viktigere produkter i fremtiden. Det er ikke vanskelig å beskrive utfordringene. Vi må gjøre de grepene som tar oss fremover og forbi de hindringene vi ser. For det er ikke alle problemer som lett lar seg rydde av veien, noen av dem må vi bare forholde oss til, andre kan vi tenke kreativt rundt og kanskje snu til vår fordel. Krone, lønn og logistikk Stein Altern fokuserer særlig på tre områder når han beskriver bransjens utfordringer. For det første merker vi veldig godt den sterke kronekursen. Det går bra i Norge, med en sterk økonomi og gode utsikter fremover, men eksportindustrien betaler prisen når man selger varer i euro og dollar, mens vi tar alle kostnadene våre i norske kroner. Dette har vi til felles med for eksempel Sverige, som også har valgt å stå utenfor euro-samarbeidet. Finnene, som har innført euroen, er i en helt annen situasjon når de konkurrerer i Europa. Med en sterk krone og et stramt arbeidsmarked følger også hard konkurranse om arbeidskraften. Det har gitt oss utvikling i lønnskostnader langt over de landene vi konkurrerer med. På en måte må vi skylde oss selv for dette problemet der vi betaler for å skaffe oss den riktige kompetansen og den kunnskapen vi trenger, både for å drive effektivt og for å utvikle bedriftene for fremtiden. På den andre siden blir vi nødt til å nedbemanne for å holde de samlede lønnskostnadene under kontroll. Fastlandsindustrien generelt opplever akkurat det samme som oss, men det er en grense for hvor lenge denne medisinen kan benyttes. Og hvor den grensen går finner vi sannsynligvis ikke ut før vi har passert den. Den siste av de tre store utfordringene på radaren er en konsekvens av naturgitte forhold som det er vanskelig å gjøre noe med: Høye transportkostnader. Det koster mye å transportere tømmer i Norge, og infrastrukturen i seg selv bidrar ofte til et magasin fra sb skog 11

4 nytt fra Sb skog Et historisk partnerskap Stora Skog, nå Stora Enso, har kjøpt tømmer fra Norge i over 100 år. I dag er det SB Skog som er en av våre viktigste partnere og leverandører. I deres evne til å planlegge langsiktig og å forstå industriens utfordringer, finner vi en partner som tenker som oss selv. tekst Jan-Sverre Syvertsen foto Erik Larsen for Stora Enso at det blir en kostbar og lang vei mellom skogen og fabrikkene. Arbeid og lovlige utfordringer I møte med denne situasjonen forsøker industrien å tilpasse seg, forteller Altern, og nevner flere eksempler. Nye produkter, produktivitet og automatisering er velkjente begreper for skogsindustrien. Borregaard er et godt norsk eksempel på en virksomhet som har tenkt nytt i forhold til produkter og produksjonsmuligheter basert på råvarer fra skogen. Slik tenker vi også i Södra-systemet der vi analyserer og endrer prosesser, innfører Med ny teknologi og effektiviserer i stort omfang. Våre medarbeidere er kjent for å ta ansvar, de utfordrer sin egen kapasitet, både med arbeidsinnsats og i forhold til arbeidsmetoder. I norsk skogsindustri er vi eksperter på forenkling av organisasjoner og på å finne gode måter i samarbeide på i verdikjeden. Samarbeidet mellom aktørene blir viktig i fremtiden. Vi er allerede gode på å dele datatjenester, effektivisere transportsamkjøring, bytte råvarevolumer og hele tiden uten at dette bryter med konkurranselovgivningen i Norge. Nå er vi i gang med å danne et selskap, blant annet sammen med SB Skog, som skal effektivisere driften ved togterminalene for tømmer på vei mot fabrikkene. Samtidig ønsker vi forbedringer av rammebetingelser som vi mener politikerne burde kunne ha gjort noe med på relativt kort tid. Da tenker jeg særlig på begrensningene i lengde og vekt i forbindelse med transport til skogsindustrien, der våre bransjeorganisasjoner har hatt en dialog med myndighetene i mange år uten at noe har skjedd. Vi ser at en av de store kostnadsforskjellene mellom norsk og en sterk krone og et sterkt arbeidsmarked følger også hard konkurranse om arbeidskraften. Det har gitt oss lønnskostnader langt over de landene vi konkurrer med. Stein Altern, administrerende direktør i Södra Skog svensk skogsindustri faktisk handler om den fordelen svenskene har i transportleddet, og vi mener det finnes miljøvennlige og forsvarlige måter å innføre de samme reglene i Norge. Dette må vi forklare for norske myndigheter rett og slett fordi det handler om industriens fremtid. Asia og fremtiden På spørsmål om fremtiden er likevel Stein Altern positiv. Der alle snakker om konkurransen fra Asia, og spesielt Kina, opplever vi tvert i mot at etterspørselen fra den delen av verden er med på å holde oss i gang akkurat nå. Særlig Kina har lite fiber i eget land, og kjøper fra Sør- og Nord- Amerika, Indonesia og Europa for å bruke dette i egen papir- og kartongproduksjon. Men enda viktigere for meg er det faktum at det fortsatt finnes et større potensial i skogen slik vi forvalter den i dag. Da tenker jeg både på volum og på hva vi gjør med den etterpå. I en verden som forsøker å fri seg fra fossil avhengighet, mener jeg denne grønne, miljøvennlige og resirkulerbare ressursen kommer til å bli stadig viktigere. Utfordringen er å utvikle produkter og finne bruksområder slik at vi skaper lønnsomhet i verdikjeden fra skogen, både på kort og lang sikt, avslutter administrerende direktør ved Södra Skog, Stein Altern. Det sier Arne Ivar Øvergård, daglig leder i Stora Enso Norge AS, når han forteller om betydningen norsk skogbruk har hatt for ett av verdens eldste selskaper i mer enn et århundre. Stora Skog startet som et gruveselskap på 1200-tallet og utstedte blant annet verdens første aksjebrev i I Norge har vi vært tilstede så lenge det har vært handel i grensetraktene i Hedmark og Trysilbøndene hentet oppgjøret for tømmeret sitt i Karlstad på forsommeren. En million kubikkmeter virke For syv-åtte år siden så vi tendenser til en utvikling i markedet som vi mente ville føre til et økt tilbud av tømmer. Da Norske Det er gledelig at så mange velger å benytte Broberg Skogs. Vi opplever at stadig flere ønsker å benytte et lokalt alternativ, forteller VD i Broberg Skogs AS, Mats Broberg. I Norge er økningen på 14 prosent. Det er i Østfold, Akershus og Buskerud økningen er størst. I tillegg er det etablert ny virksomhet innen tømmerkjøp i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal. I motsetning til markedet for øvrig, øker SB Skog massevirkevolumet mer enn sagtømmervolumet. Selv om SB Skog øker kraftig, holder aktiviteten seg stabil i Norge totalt sett. I følge Norsk Virkesmålings (NVM) tall er volumet hittil i år uendret sammenliknet med samme tid i fjor, mens tall fra Statens Landbruksforvaltnings (SLF) viser en vekst på tre prosent. Det Skog Follum og Peterson ble lagt ned, kom den økningen i volum som vi hadde forutsett. Vi ønsket å benytte oss av det økte tilbudet, men i en periode før tilstrekkelig transportkapasitet er på plass, vil vi tidvis oppleve store virkeslagre på terminaler og i skogen. I dag har vi fått på plass to togpendler, en som kjører Gudbrandsdalen og en som kjører Østerdalen. Til sammen transporterer de nesten en million kubikkmeter virke til våre fabrikker i Sverige. I tillegg kjører vi rundt kubikkmeter på bil, så det er store volumer det er snakk om, sier Øvergård. Arne Ivar Øvergård, daglig leder i Stora Enso Norge AS. SB Skog med rekordvolum! SB Skog har økt salgsvolumet av tømmer med 17 prosent hittil i år, sammenliknet med samme periode i fjor (oktober). Broberg Skogs har den største økningen i salgsvolum. kan kanskje forklares med at SLF baserer sine tall på opp gaver for innberetning av skogfond, mens NVM baserer sine tall på målt eller registrert av NVM, forklarer markeds sjef i SB Skog, Jon Gultvedt. Stor aktivitet på Vestlandet kan gi en del partier utenom NVM som dermed kun blir registrert hos SLF forklarer han. På landsbasis er det Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som har den største volumøkningen. Dette skyldes det store oppryddingsarbeidet som fortsatt pågår etter stormen Dagmar. Det er særlig Vestfold, Østfold og Nord-Trøndelag som opplever størst volumnedgang. Nedgangen i Østfold og Vestfold kan forklares med den spesielt korte vinteren og bløte høsten som har gitt ekstra vanskelige driftsforhold i regionen. 12 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 13

5 nytt fra sb skog nytt fra Sb skog Foto: Bergene Holm Fornyelse på Nidarå Bergene Holm AS har nå offentliggjort konkrete planer om fornyelse av saglinjen på avdeling Nidarå. Styret i Bergene Holm AS ba administrasjonen den 21. mai om å videreføre forhandlinger med Åmli kommune, Aust-Agder Næringsselskap, maskinleverandører og andre, med sikte på at Bergene Holms avdeling Nidarå på Jordøya i Åmli kommune skal fornye saglinjen i løpet av neste år. Årsforbruket av tømmer kan i så fall økes til m 3. En slik investering vil sikre arbeidsplassene på bedriften og gi betydelige lokale ringvirkninger, heter det i en pressemelding fra selskapet. Med fornyet saglinje og oppgradert infrastruktur på industriområdet, vil Bergene Holm på Nidarå i Åmli bli ett av landets største og mest rasjonelle sagbruk. Økt videreforedling I oktober inneværende år har avdelingen på Nidarå tatt i bruk en ny tømmerkjøper Knut Dalen er ansatt som tømmerkjøper i Hattfjelldal fra 1. mars. Knut kommer fra Arbor AS. Inntil videre er Olav Fjone ansvarlig for virksomheten i regionen. Spørreundersøkelse om Kubikk Det er nå fire år siden Kubikk kom ut for første gang. Vi ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse for å få innblikk i hvordan våre lesere oppfatter magasinet. Du vil om kort tid motta et spørreskjema per e-post. Vi håper du har anledning til å svare på dette. Undersøkelsen er anonym. ekstra høvellinje. Denne medfører mer lokal videreforedling av stedlig produsert trelast, samt økt produksjon av fyringbriketter og strøballer. Investeringen i økt trelastproduksjon og videreforedling vil ikke øke bedriftens bemanning, men vil sikre gjenværende arbeidsplasser. Investeringen vil også gi positive ringvirkninger for skogbruk og transportnæring i hele regionen. Oppgradert infrastruktur I løpet av juli 2013 vil første etappe av utbyggingen av industriområdet på Jordøya i Åmli kommune være fullført. Kommunal vei for betjening av området, trasé for industrispor til eksisterende og mulig ny virksomhet, samt ytterligere industriarealer vil da være opparbeidet. Endringer i SB SKOGs styre Statskog har gjort endringer i styresammensetningen i selskapet. Eierrepresentantene Øistein Aagesen og Finn A. Klungervik erstattes av Jan Helge Nordby og Per A. Rognerud. Jan Helge Nordby er styrets nye leder. Han er i dag regionsjef i Statskog Sør-Norge. Per A. Rognerud er forstkandidat og daglig leder i Landsbyen næringshage på Dokka. SB Skog har fornyet avtalen med Eidsiva Bioenergi om fortsatt leveranser til Kongsvinger. Økt bioenergivirksomhet Akershus Fjernvarme gjorde i vår avtale med Stora Enso AS om leveranse av flis de neste årene til anleggene i Lillestrøm, Lørenskog, Sørumsand, Eidsvoll og Årnes. SB Skog har gjort avtale med Stora Enso om leveranser. Leveransene varmer allerede opp lokalene til Coca-Cola og Ahus, forteller Lars Ola Svennebye, som er driftsansvarlig i SB Skog og for mye av det virke som er levert så langt. SB Skog leverer flis fra tømmer, heltre og GROT (grener og topper), og etablerer bioenergiterminal i nærheten av Lillestrøm for best mulig logistikk. I tillegg har Stora Enso etablert terminal ved Bergene Holm Mangåa ved Skarnes. SB Skog har samtidig fornyet avtalen med Eidsiva Bioenergi om fortsatt leveranser til Kongsvinger. Leveransene skjer fra bioenergiterminalen på Braskereidfoss som er etablert i samarbeid med Bjørns Transport. SB Skog har også etablert bioenergiterminal sentralt i Vestby. Terminalen vil være gunstig plassert for eventuelle leveranser til Statkraft Varme sitt anlegg i Ås. Anlegget er under utbygging, og avklaring rundt hvem som får avtalen om leveranse er rett rundt hjørnet, forteller markedssjef i SB Skog, Jon Gultvedt. Arctic Paper S.A. byr på Rottneros Arctic Paper S.A. ga den 7. november oppkjøpstilbud på samtlige aksjer i Rottneros-konsernet. Arctic Paper er et Polsk selskap innen bokpapir og andre premium papirkvaliteter. De leverer blant annet papiret til magasinet Kubikk. I slutten av november ble det klart at Arctic Paper ikke nådde fram med sitt oppkjøpstilbud. Det var ikke tilstrekkelig mange som aksepterte Arctic Paper sitt tilbud. Arctic Paper eier allerede 20 prosent av aksjene i Rottneros som har to fabrikkanlegg, ett i Vallvik som produserer kjemisk masse og ett i Sunne som produserer mekanisk masse. Broberg Skogs er leverandør til Rottneros i Sunne. Nyhet SB SKOG med kontor på Dokka Geir Sandberg er ansatt som tømmerkjøper og driftssjef i SB Skog med markedsområde Oppland. Geir har kontorplass sammen med Kistefos Skogtjenester på Dokka. Han har lang fartstid i bransjen og sterk lokal tilknytning. Skogsjef Torkel Vindegg sier at det er fint å være etablert i denne regionen og mener Geir vil være en god sam arbeidspartner for skogeierne i regionen. Skogsentreprenør Rune Brennbakk AS Skogsentreprenør Rune Brennbakk AS har syv ansatte og for tiden to maskinlag med utgangspunkt i Hattfjelldal i Nordland. Firmaet driver for SB Skog på Helgeland og er i tillegg periodevis på oppdrag i Sverige. Rune Brennbakk med ansatte takler alle typer av skog og terrengforhold. Det er et driftig selskap som SB Skog er svært glad for å samarbeide med. 14 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 15

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Utredning under arbeidet med ny skogstrategi for Hedmark og Oppland Kjetil Løge April 2012 1 Virkesanalyse bakgrunn og formål Bakgrunn. Hedmark og Oppland er landets

Detaljer

Tema. tema klima og miljø. Side 16 19. side 20 23

Tema. tema klima og miljø. Side 16 19. side 20 23 tema klima og miljø Kubikk er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Ragnhild Borchgrevink, Administrerende direktør i Viken Skog SA Utfordringer 2012 Nedleggelse av treforedlingsindustri

Detaljer

Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri

Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri Byggevareeindustrien 20. november 2014 Dag Arthur Aasbø Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Fra manuelt arbeid til kunnskapsindustri

Detaljer

Fra tradisjonell treforedling til verdens mest avanserte bioraffineri

Fra tradisjonell treforedling til verdens mest avanserte bioraffineri Fra tradisjonell treforedling til verdens mest avanserte bioraffineri Østlandssamarbeidet 28.10.2013 Dag Arthur Aasbø Direktør Organisasjon og samfunnskontakt 1 Fra manuelt arbeid til kunnskapsindustri

Detaljer

Norsk Skogforum - 2012. heading

Norsk Skogforum - 2012. heading Norsk Skogforum - 2012 heading Hva utfordrer Norsk treforedlingsindustri, hvilke strategiske trekk blir gjort og hva er konsekvensene for virkes-markedet? Agenda Borregaaard kort Utfordringer for norsk

Detaljer

Forestia - Eksportbedrift med mange og store utfordringer

Forestia - Eksportbedrift med mange og store utfordringer Forestia - Eksportbedrift med mange og store utfordringer Arena Innlandet 30. August 2012 Byggma ASA Huntonit AS, Vennesla Forestia AS, Braskereidfoss Fibo-Trespo AS, Lyngdal Forestia AS, Kvam Masonite

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Skogeiersamvirkets framtid

Skogeiersamvirkets framtid KOLA Viken samling Skogeiersamvirkets framtid Tønsberg, 4.november 2014 Olav Breivik Styreleder Viken Skog SA Kort om Viken Skog SA Norges største skogsamvirke 10 200 andelseiere i fem fylker Mer enn hvert

Detaljer

Industrielle muligheter og rammevilkår , adm direktør Norges Skogeierforbund

Industrielle muligheter og rammevilkår , adm direktør Norges Skogeierforbund Industrielle muligheter og rammevilkår erik.lahnstein@skog.no, 90 56 28 93, adm direktør Norges Skogeierforbund 2 3 To store utfordringer Klima Verdiskaping 4 Omfattende nedleggelser i norsk skogindustri

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 16.06.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

vanilje Mmm det dufter svakt av

vanilje Mmm det dufter svakt av 54 PÅ ARBEIDSPLASSEN Duften av vanilje Det er 50 år siden Borregaard begynte å fremstille vanillin fra trevirke. I dag er bedriften den eneste i verden som gjør dette. Sivilingeniør Stian Rosså er en av

Detaljer

ALT KAN LAGES AV SKOGEN!

ALT KAN LAGES AV SKOGEN! ALT KAN LAGES AV SKOGEN! BORREGAARD - VERDENS MEST AVANSERTE BIORAFFINERI A v a n s e r t e k j e m i s k e l ø s n i n g e r f r a b æ r e k r a f t i g e o g f o r n y b a r e r å v a r e r F o r s k

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Årsmøte i Allskog april 2012 Helge Evju

Årsmøte i Allskog april 2012 Helge Evju Årsmøte i Allskog 17-18.april 2012 Helge Evju NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Norge versus Europa og slik går nå dagene. NORGES SKOGEIERFORBUND 2 Skogeierforbundets årsmelding 2011 2011 et år med relativt høye

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Utfordringer i verdikjedene for skogprodukter.

Utfordringer i verdikjedene for skogprodukter. Utfordringer i verdikjedene for skogprodukter. Hovedkonklusjoner fra prosjekt: Utfordringer og mulige tiltak for revitalisering av skognæringen i Norge Erling Bergsaker Skogforum 6. november 2014 Utgangspunkt

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 09.09.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte kjemikalier Høy råvareutnyttelse

Detaljer

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 03.10.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Østerdalen stedet for nye grønne næringer?

Østerdalen stedet for nye grønne næringer? Østerdalen stedet for nye grønne næringer? Østerdalskonferansen 2013 Administrerende direktør Richard Heiberg Grønne næringer Hva er det? Skogbruk Skogsdrift/Avvirkning/Omsetn Jakt/fiske Rekreasjon Foredling

Detaljer

Biodrivstoff fra tre ressurser og teknologi. Steffen Mørtvedt Prosjektsjef Treklyngen,Follum Hønefoss Energigården

Biodrivstoff fra tre ressurser og teknologi. Steffen Mørtvedt Prosjektsjef Treklyngen,Follum Hønefoss Energigården Biodrivstoff fra tre ressurser og teknologi Steffen Mørtvedt Prosjektsjef Treklyngen,Follum Hønefoss Energigården 17.august 2017 For skogeier betyr dette: Norges største skogeiersamvirke Eid av 10 000

Detaljer

Situasjonen for skog- og trenæringen. Sett fra skogeierperspektiv. Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud

Situasjonen for skog- og trenæringen. Sett fra skogeierperspektiv. Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud Situasjonen for skog- og trenæringen Sett fra skogeierperspektiv Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud 1 Status august 2013 Virkesunderskudd massevirke Fokus på økt aktivitet God aktivitet sagbruk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

"Gull fra grønne skoger - et skifte til biobaserte produkter"

Gull fra grønne skoger - et skifte til biobaserte produkter "Gull fra grønne skoger - et skifte til biobaserte produkter" Tune Rotary 11. Mars 2015 Dag Arthur Aasbø Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Borregaard gjennom 125 år Fra manuelt arbeid - til kunnskapsindustri

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling

Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Radisson Blu, Tromsø 13.03.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling

Detaljer

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012 Skog og Klimastrategi Buskerud Viken Skog SA Stig O. Sorthe 24. august 2012 Viken Skog SA i korte trekk Skogeierandelslag eid av 11.500 skogeiere i Viken området (5 fylker) vel 4.000 i Buskerud Rundt 85%

Detaljer

LUNSJSEMINAR. Skog og landskap, Høgskoleveien 8, det store møterommet ved resepsjonen. Vi serverer frukt og drikke til matpakka. 10.

LUNSJSEMINAR. Skog og landskap, Høgskoleveien 8, det store møterommet ved resepsjonen. Vi serverer frukt og drikke til matpakka. 10. Tid Mandag 27. februar kl 11.30 12.15 Terje Gjengedal: Fornybarfamilien Kan flere former for fornybar energi fungere sammen på en komplementær måte uten å konkurrere? Og har bioenergien en tydelig plass

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Anvendelse av biomasse fra skogen. Elin Økstad

Anvendelse av biomasse fra skogen. Elin Økstad Anvendelse av biomasse fra skogen Elin Økstad Skog er definert som en betinget fornybar ressurs Skog er definert som en betinget fornybar ressurs siden volumet i skogen vil gjenvinnes dersom det sørges

Detaljer

Østfold fylkes omdømme som næringsregion. Ole Christian Apeland Apeland 25. april 2017

Østfold fylkes omdømme som næringsregion. Ole Christian Apeland Apeland 25. april 2017 Østfold fylkes omdømme som næringsregion Ole Christian Apeland Apeland 25 april 2017 Bakgrunn og metode OVERBLIKK: Befolkningsundersøkelse i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold Undersøkelsen

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

«Skognæringa i Trøndelag utfordringer og muligheter» Rørossamlingen, 16.10.13 Rune Johnsen Kjeldstad Holding AS

«Skognæringa i Trøndelag utfordringer og muligheter» Rørossamlingen, 16.10.13 Rune Johnsen Kjeldstad Holding AS «Skognæringa i Trøndelag utfordringer og muligheter» Rørossamlingen, 16.10.13 Rune Johnsen Kjeldstad Holding AS Skognæringa samarbeider for økt aktivitet og verdiskaping Skognæringa i Trøndelag et samarbeidsforum

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Kystskogbruket. større konkurransekraft. Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014. Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram.

Kystskogbruket. større konkurransekraft. Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014. Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram. Kystskogbruket større konkurransekraft Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014 Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram Alf Daniel Moen, leder i styringsgruppen Kirsti Haagensli, programkoordinator Skognæringa

Detaljer

Skogen nok råvare for liten foredling. Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud

Skogen nok råvare for liten foredling. Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud Skogen nok råvare for liten foredling Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud 1 Hva er resursen verd med og uten foredling? Andel hogstmoden skog Nivå årlig hogst ca 8,5 mill m 3 til industri +

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Situasjonen i treforedlingsindustrien bakgrunn for tiltakspakken

Situasjonen i treforedlingsindustrien bakgrunn for tiltakspakken Situasjonen i treforedlingsindustrien bakgrunn for tiltakspakken Bakgrunn Den tradisjonelle treforedlingsindustrien møter økte utfordringer i markedene. Norske Skog besluttet i desember 2011 å nedlegge

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Soknabruket, Sokna. Gruppe E (Christian, Synne, Tim) Tirsdag 19. august. Soknabruket i Sokna er eid av Moelven. Presentasjon konsern:

Soknabruket, Sokna. Gruppe E (Christian, Synne, Tim) Tirsdag 19. august. Soknabruket i Sokna er eid av Moelven. Presentasjon konsern: Gruppe E (Christian, Synne, Tim) Tirsdag 19. august Soknabruket, Sokna Soknabruket i Sokna er eid av Moelven. Presentasjon konsern: Moelven er Norges største tremekaniske konsern. Det har 39 operative

Detaljer

Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud

Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud Prof. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Innehold Hva med status for bioenergien i Norge? Hva med bransjen i Innlandet? Hvorfor tar det ikke

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

Stora Enso Skog AS (etabl. 2005)

Stora Enso Skog AS (etabl. 2005) Stora Enso Skog AS (etabl. 2005) heleid datterselskap av Stora Enso Skog AB inngår i Wood Supply Sweden Selskapets hovedoppgave: forsyne Stora Ensos industrier med virke fra Norge. 4 ansatte i Norge (3

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Biomasse til flytende drivstoff

Biomasse til flytende drivstoff Biomasse til flytende drivstoff Status og utsikter for 2. generasjons produksjon i Norge Ellen Cathrine Rasmussen, Administrerende direktør 1 Xynergo AS Norske Skog og Hydro gjennomført i 2006-2007 en

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund Hvorfor SKOG Norge Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund 1 Fordi vi trenger det! 2 Skognæringens andel av BNP synker Kilde: SSB 3 Skjerpet konkurranse utfordrer felles innsats for

Detaljer

Administrerende direktør Heidi E.F. Kielland Hønefoss, 15.august 2013

Administrerende direktør Heidi E.F. Kielland Hønefoss, 15.august 2013 Administrerende direktør Heidi E.F. Kielland Hønefoss, 15.august 2013 1 Treindustri er primært en byggevareindustri 2 Skogressursene viktig for Norge Skogressursene er fornybare og skogbruk er en viktig

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Hvorfor og hvordan ble Borregaard et selskap i verdensklasse

Hvorfor og hvordan ble Borregaard et selskap i verdensklasse Hvorfor og hvordan ble Borregaard et selskap i verdensklasse Gudbrand Rødsrud Vitenparken, Ås, 10.11.2015 Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Det handler om å komme inn i den positivt

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Fare for økte skogskader mulig tilpasning av skogbehandlingen

Fare for økte skogskader mulig tilpasning av skogbehandlingen Fare for økte skogskader mulig tilpasning av skogbehandlingen Skog og Tre 6. juni 2013 Kjetil Løge Skogbrand Forsikring Kort om innhold: Hvorfor jobber Skogbrand med dette? Klimaendringer og stormskader

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Med ny energi mot nye mål

Med ny energi mot nye mål Havass + Glommen = sant! Med ny energi mot nye mål Styrene i Havass og Glommen er enige om å slå seg sammen. Sammenslåing handler om å skape ny energi for å videreutvikle virksomhetenes kvalitet og styrke.

Detaljer

skogoffensiven.no facebook.com/skogoffensiven

skogoffensiven.no facebook.com/skogoffensiven GÅ FOR SKOG skogoffensiven.no facebook.com/skogoffensiven Skogoffensiven Hva Et samarbeid mellom fylkeskommunene i Innlandet basert på samarbeidet med fylkesmennene om Strategi for skogog tresektoren i

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

ÅRSMØTE AT SKOG 2017 ADMINISTRERENDE DIREKTØR ANDERS ROGER ØYNES

ÅRSMØTE AT SKOG 2017 ADMINISTRERENDE DIREKTØR ANDERS ROGER ØYNES ÅRSMØTE AT SKOG 2017 ADMINISTRERENDE DIREKTØR ANDERS ROGER ØYNES AT Skog selskapsstruktur (konsern) 2017 Tilknyttede selskaper < 50 % eierandel AT Skog SA Datterselskaper > 50 % eierandel Moelven Telemarksbruket

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Hvilken nytte har vi av standarder ved kjøp og salg av biobrensel?

Hvilken nytte har vi av standarder ved kjøp og salg av biobrensel? Hvilken nytte har vi av standarder ved kjøp og salg av biobrensel? Ellef Grimsrud, salgsleder massevirke og bioenergi Arne Evjen Fønhus, Viken Skog SA Viken Skog SA - Fakta Norges største skogeiersamvirke

Detaljer

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Bosetting Treffpunkt Kviven 5 mai2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Ulstein 14,1 % Ulstein 43 % Stryn 4,5 % Gloppen 8 % Sykkylven 4,2 % Hareid 6

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Fra ord til handling. Østerdalskonferansen 2013 F O R E S T I A

Fra ord til handling. Østerdalskonferansen 2013 F O R E S T I A Fra ord til handling Østerdalskonferansen 2013 Byggma ASA Huntonit AS, Vennesla Forestia AS, Braskereidfoss Fibo-Trespo AS, Lyngdal Forestia AS, Kvam Masonite AB, Rundvik - Sverige Forestia AS, Grubhei

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Varestrømmer i Innlandet

Varestrømmer i Innlandet Varestrømmer i Innlandet Østerdalskonferansen 2017 Geir Berg Innlandet - En «lastebilregion» med mye gjennomgangstrafikk Antall biler per døgn (ÅDT) 2016 Antall kjøretøy Tunge kjøretøy E6 Dombås 4 289

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer