Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt."

Transkript

1 Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt. Alt. 2.2 Hovet og Klevstrand skoler legges ned. Det faktum at Stridsklev barne- og ungdomsskoler er lokalisert så nær hverandre gir en mulighet for å endre skolestrukturen slik at Stridsklev skoler samler barneskoleelevene fra Klevstrand, Hovet og Stridsklev, og Stridsklev ungdomsskole flyttes til Klevstrand skole. Ungdomsskoleelevene fra Hovet skolekrets går fortsatt til Tveten ungdomsskole. Disse endringene kan gjøres uten at det blir behov for å bygge ekstra areal ved noen av skolene. Imidlertid reiser dette samme problematikk omkring spesialavdelingen ved Hovet skole som alt Dette alternativet vil ikke endre på ressurstildelingen til ungdomskolen som flyttes fra Stridsklev til Klevstrand. Hele den beregnede innsparingen skriver seg derfor fra endringen i barneskolestrukturen. Resultatene i tabell 20 indikerer at denne løsningen gir en innparing på i størrelsesorden 220 uketimer per. I kroner utgjør dette i størrelsesorden 4.4 mill. kroner. I tillegg kommer innsparinger i lønnsutgifter til kontorpersonalet og FDV-utgifter for Hovet skole. Heller ikke dette alternativet inkluderer kostnader knyttet til en flytting av spesialavdelingen ved Hovet skole. Klevstrand skole har kapasitet til at ungdomsskoleelevene fra Hovet skolekrets flyttes til Stridsklev/Klevstrand ungdomsskole. En slik overflytting av elever fra Tveten ungdomsskole til Stridsklev/Klevstrand ungdomsskole vil ikke ha betydning for det beregnede innsparingspotensial for alternativ 2.2. Dette alternativet kan komme til å utløse skyssutgifter for noen elever fra nåværende Klevstrand skolekrets. Dette avhenger imidlertid av om det er, eller anlegges, en eller flere gang- og sykkelstier mellom Klevstrand-området og Stridsklevområdet. Det er derfor ikke gjort anslag på skoleskyssutgifter for dette alternativet.

2 Tabell 1: Alt 2.2 Hovet og Klevstrand skoler legges ned. Elevene flyttes til Stridsklev. Stridsklev u-skole flyttes til Klevstrand. (alle kronebeløp i kroner) Alternativ 2.2 Endring i pedagogressurser Endring i uketimer til undervisning og pedagogisk ledelse, -219,6 gjennomsnitt for 2009/ /15 Kostnadsendringer Endring i kostnader til lærertimer og pedagogisk ledelse Endring i kontorhjelplønnsutgift (kroner) -224 Endringer i undervisningsrelaterte utgifter FDV-utgifter for skole som legges ned FDV-utgifter for økt kapasitet 231 Netto endring FDV-utgifter Endring skyssutgifter 0 Endring i årlige driftsutgifter Investeringsbehov Årlige kapitalkostnader - nytt areal (40 år 4 % rente) 530 Sum endringer i undervisnings- og bygningsrelaterte kostnader Andre nøkkeltall Endring i undervisningsrelaterte utgifter per år per elev som bytter skole -9 Endring i uketimer i % av totalt antall uketimer i 0-alternativet -2,7 % Endring i uketimer i % av totalt beregnet timetall for høsten ,2 % Endring i undervisningsrelaterte utgifter, bygningsrelaterte utgifter og skyss per elev som bytter skole -11 Antall barn som bytter skole - gjennomsnitt for alle 6 år 511 Grunnlagsopplysninger Antall elever som det må bygges ekstra areal for 55 Antall elever som det beregnes nytt areal for i beregningene 30 Frigjort areal Økt areal ved skole som mottar elever (kvm) 0 Tilleggsopplysninger - Dersom elevtallsutviklingen blir som forutsatt i kommunens fremskrivninger i Stridsklev, Klevstrand og Hovet skolekretser vil elevtallet ved nye Stridsklev skole være 515 i 2009/10 og deretter synke ned til det elevtall skolen har kapasitet til innen år Det er derfor beregnet et begrenset investeringsbehov for en slik sammenslåing - Barneskoleelevene fra Hovet skolekrets går fortsatt til Tveten ungdomsskole. - Klevstrand har kapasitet til å huse Stridsklev ungdomsskole - Eventuelle omflyttingskostnader er ikke med i beregningene. - Det forventes at elevtallet i Hovet, Klevstrand og Stridsklev skolekretser synker frem mot En nedlegging av Hovet skole vil kreve en flytting av spesialavdelingen ved denne skolen. Kostnader knyttet til dette er ikke med i beregningene

3 Se endringer i tilleggsopplysninger i tabellen + i grå heading Tabell 2: Alt 4.2 Tveten skole blir barneskole, Stridsklev skole blir ungdomsskole. Hovet skole legges ned(alle kronebeløp i kroner) Alternativ 4.2 Endring i pedagogressurser Endring i uketimer til undervisning og pedagogisk ledelse, -319,7 gjennomsnitt for 2009/ /15 Kostnadsendringer Endring i kostnader til lærertimer og pedagogisk ledelse Endring i kontorhjelplønnsutgift (kroner) -336 Endringer i undervisningsrelaterte utgifter FDV-utgifter for skole som legges ned FDV-utgifter for økt kapasitet 308 Netto endring FDV-utgifter Endring skyssutgifter Endring i årlige driftsutgifter Investeringsbehov Årlige kapitalkostnader - nytt areal (40 år 4 % rente) 707 Sum endringer i undervisnings- og bygningsrelaterte kostnader Andre nøkkeltall Endring i undervisningsrelaterte utgifter per år per elev som bytter skole -13 Endring i uketimer i % av totalt antall uketimer i 0-alternativet -3,9 % Endring i uketimer i % av totalt beregnet timetall for høsten ,2 % Endring i undervisningsrelaterte utgifter, bygningsrelaterte utgifter og skyss per elev som bytter skole -12 Antall barn som bytter skole - gjennomsnitt for alle 6 år 599 Grunnlagsopplysninger Antall elever som det må bygges ekstra areal for Antall elever som det beregnes nytt areal for i beregningene 40 Frigjort areal (kvm) Økt areal ved skole som mottar elever (kvm) 560 Tilleggsopplysninger - Stridsklev ungdomsskole omfatter Klevstrand, Stridsklev, Hovet, Tveten, Bjørkedalen, Bergsbygda og Langangen barneskolekretser. I tillegg følger ungdomsskoleelevene fra kretsene 701 til 705 med fra Tveten til Stridsklev ungdomsskole. For eventuelt å jevne ut skolestørrelsene noe, kan det vurderes å flytte ungdomsskoleelevene fra grunnkrets 701 til 705 eller ungdomsskoleelevene fra en eller flere av skolekretsene Langangen, Bergsbygda og Bjørkedalen til Kjølnes u-skole og utvide elevkapasiteten ved Kjølnes i stedet for ved Stridsklev ungdomsskole. - Barneskoleelevene fra grunnkrets 601 og 602 er flyttet til Klevstrand skole. - Det forutsettes at de aller fleste elever få mindre enn 4 km. skolevei. Selv om noen førsteklassinger kan få mer enn 2 km. skolevei til Tveten skole er det ikke gjort beregninger for denne utgiften for kommunen.

4 Har sjekket alle samlealternativene. Oppdaget at samlealternativ 5 også inneholdt alternativ 3.1- at Brevik U-trinn flyttes til Heistad. Som dere ser har jeg lagt inn hvilke alternativer som inngår i de ulike samlealternativene i parentes. 1.1 Flere alternativer sammen Flere av de alternativer som er drøftet over kan kombineres mens noen alternativer utelukker andre alternativer. Tabell 27 summerer opp kostnadsberegningene for noen kombinasjoner av de diskutrerte skolekretsendringene. De samlealternativene som presenteres er: Samlealternativ 1: Tveten blir ren barneskole, Stridsklev blir ren ungdomsskole, Bjørkedalen og Sandøya skoler legges ned. (Alt 1.1, Alt 1.2 og Alt 4.2). Samlealternativ 2.: Hovet og Klevstrand går til Stridsklev som blir barneskole, Klevstrand blir ny ungdomsskole. Sandøya og Bjørkedalen skoler blir lagt ned (Alt 1.1, Alt 1.2 og Alt 2.2). Samlealternativ 3: Brattås legges ned, elevene fordeles til Heistad, Klevstrand og Hovet skoler. Sandøya og Bjørkedalen skoler legges ned (Alt 1.1, Alt 1.2 og Alt 4.1b). Samlealternativ 4. Tveten blir ren barneskole, Stridsklev blir ren ungdomsskole. Vestsidens ungdomstrinn går Kjølnes, Brevik ungdomstrinn går til Heistad (Alt 3.1, Alt 3.2 og 4.2). Samlealternativ 5: Stridsklev blir ren barneskole, Klevstrand blir ungdomsskole, Vestsiden ungdomstrinn går til Klevstrand (Stridsklev u-skole er flyttet dit), Brevik ungdomstrinn går til Heistad og Sandøya og Bjørkedalen skoler legges ned (Alt 1.1, Alt 1.2, Alt 2.2, Alt 3.1, Alt 3.3).

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Bolig nær høyspentanlegg

Bolig nær høyspentanlegg Bolig nær høyspentanlegg Å bo nær høyspentledninger En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg. Høyspentledninger er svært synlige og ruvende i terrenget

Detaljer

Logos nytt nytt i Logos!!!

Logos nytt nytt i Logos!!! Logos nytt nytt i Logos!!! Denne utgaven av Logos Nytt vies i sin helhet til lanseringen av den nye versjonen av Logos Logos 6.0. Har du noen gang følt et snev av mismot i det du begynner på en rapport

Detaljer

Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad:

Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad: Til Ordfører/Rådmann/politikere. Svelvik 16/8/2013. Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad: Her kommer en rask analyse jeg har gjort av høringsnotatet fra Rådmann om og sammenslå

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Studiefinansiering for studenter med barn

Studiefinansiering for studenter med barn Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Innspillsnotat fra NSO: Studiefinansiering for studenter med barn 1 av 5 studenter har barn, og det er viktig at

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer