Årsrapport for konsernet Landkreditt regnskapsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009. 94. regnskapsår"

Transkript

1 Årsrapport for konsernet Landkreditt regnskapsår

2

3 Årsrapport

4

5 INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10 Tillitsvalgte...14 Landkreditt konsern Styrets beretning (felles beretning for Landkreditt konsern og Landkreditt SA)...22 Resultatregnskap...28 Balanse...29 Kontantstrømoppstilling...30 Landkreditt SA Resultatregnskap...70 Balanse...71 Kontantstrømoppstilling...72 Landkreditt Bank AS Styrets beretning...86 Resultatregnskap...90 Balanse...91 Kontantstrømoppstilling...92 Landkreditt Forvaltning AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Landkreditt Finans AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt Invest AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse AS Landkredittgården Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

6 Hilsen fra Styreleder Ettervirkningene av finanskrisa har preget 2009 på flere måter. Mange av verdens små og store økonomier har fortsatt store utfordringer og vil dra dette med seg i mange år framover. Vi kan være glade som bor i et land som har økonomiske ressurser til å møte en slik ekstrem situasjon og redusere effektene av den. For svært mange i Norge har finanskrisa vært noe man har hørt mye om, men merket mindre til. For Landkreditt har 2009 blitt et godt driftsår. Men både 2008 og 2009 er svært preget av den spesielle situasjonen vi har hatt i verdens finans markeder og også i Norge. Verdipapir avkastningen har sterk påvirkning på resultatene våre begge år, i 2008 svært negativt, i 2009 svært positivt. Men det er drifta, spesielt i Landkreditt bank som er viktig. Når vi ser bort fra de spesielle effektene i regnskapet som er en følge av finanskrisa, viser den underliggende drifta i banken en meget positiv utvikling. Nå når mye begynner å vende tilbake til det normale, er det også mulig å gå ut i markedet og hente penger igjen. Den flotte innskuddsveksten vi hadde i 2008 har ikke fortsatt inn i Sammen med den utlånsveksten vi har hatt, har det vært nødvendig å refinansiere flere obligasjonslån, men til relativt gode betingelser. At vi unngikk å ta opp nye lån når prisen var på det høyeste, var svært viktig, og har positive ringvirkninger i åra som kommer. Landkreditt er eid av bønder og styrt av bønder. Vårt formål er å bidra til bedre økonomi for våre medlemmer ved å tilby gode og rimelige produkter innen finanssektoren. De undersøkelser som Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning gjør hvert år, viser at Landkreditt har de beste betingelsene både på driftskreditt og pantelån sammenligna med gjennomsnittet av alle andre banker vi konkurrerer med. Men forskjellene har blitt gradvis mindre siden Landkreditt Bank ble etablert i Det viser at Landkreditt blir oppfatta som trendsetter i landbruksmarkedet og det er vi veldig godt fornøyd med. Vi har satt oss ambisiøse mål om vekst i utlån, innskudd og markedsandeler. De er konkretisert i vår strategiplan fram mot Det er fint å konstatere at vi har en utlånsutvikling inn i 2010 som gjør det mulig å nå våre langsiktige mål, slik at Landkreditt kan bli en enda bedre finansiell samarbeidspartner. Vår visjon er å ha landets mest fornøyde bankkunder i Det er en flott visjon som vi alle jobber mot. Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg som styreleder i Landkreditt gjennom 5 fantastisk interessante år. Finanssektoren er spennende å jobbe i, og kanskje spesielt i den periode vi nå har lagt bak oss. Kanskje kunne mye av finanskrisa vært unngått om flere hadde levd etter Landkreditt sine verdier: Solid Oppriktig Langsiktig Landkreditt er en organisasjon å bli glad i og tida her vil alltid bli stående som et lyst minne for meg. Jeg vil få takke både styrene, øvrige tillitsvalgte og ansatte for et godt samarbeid 2009 og ønske lykke til videre. 6 Med vennlig hilsen Ola Jordhøy

7 nøkkeltall Landkreditt SA (i millioner kroner) Forvaltningskapital Årsresultat Egenkapital Landkreditt bank (i millioner kroner) Forvaltningskapital Årsresultat Egenkapital Prosent Kapitaldekning 12,07 12,51 Utlånsvekst 3,93 96,70 Innskuddsvekst 3,10 36,16 Innskuddsdekning 68,07 69,85 Tapsprosent 0,07 0,10 Misligholdsprosent 2,52 2,17 Landkreditt forvaltning (i millioner kroner) Forvaltet kapital Årsresultat -1 0 Egenkapital Landkreditt Finans (i millioner kroner) Forvaltningskapital Årsresultat 1-1 Egenkapital

8 Konsern og selskapsstruktur Konsernet Landkreditt omfatter Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Invest AS og AS Landkredittgården. Landbruksforsikring AS er et tilknyttet selskap gjennom en 44 prosent eierandel. Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter en lovendring i 2007 er foreningen fra 1. januar 2008 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirke foretak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med datterselskap i konsernet med definerte produkter. Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Fra midten av 1990-tallet har det vært en målsetting å bygge ut kredittforetaksvirksomheten til et moderne landsdekkende finanskonsern med internett som hovedkanal for salg og kundekontakt. Landkreditt Bank AS ble åpnet 2. september 2002, og er et heleid datterselskap av Landkreditt. I forbindelse med endringene i finanslovgivningen vedtatt juni 2007, og omorganiseringen ved årsskiftet 2007/2008, overtok Landkreditt Bank bl.a. Landkreditts innlåns- og utlånsportefølje på ca. seks milliarder kroner. Landkreditt Forvaltning AS er et heleid datterselskap av Landkreditt og søsterselskap med Landkreditt Bank. Selskapet fikk Finanstilsynets godkjennelse til å forvalte verdipapirfond 8. august 2000, og i oktober 2004 overtok Landkreditt selskapet. Selskapet forvalter i dag ca. 1,4 milliarder kroner fordelt på fire verdi papirfond og har ca kunder. Landkreditt Finans AS. Landkreditt Bank eier 56,01 prosent av aksjene i Landkreditt Finans AS, mens Felleskjøpet Agri BA eier 34 prosent og Arella AS eier 9,99 prosent. Foretaket har leasing som hovedprodukt. Virksomheten startet opp i juni Landkreditt Finans har sitt hovedkontor i Ålesund. Landkreditt Invest AS. Etter omorganiseringen av konsernet Landkreditt 1. januar 2008 har Landkreditt Invest AS som sitt formål å kjøpe og selge aksjer og eiendeler i andre selskaper, foreta finansielle plasseringer og alt som måtte stå i forbindelse med dette. Landkreditt Invest er et heleid datterselskap i Landkreditt. AS Landkredittgården ble stiftet i 1984 som et heleid datterselskap av Landkreditt. Formålet med selskapet er eiendomsdrift og annen forretnings virksomhet. Selskapet eier bygningen Karl Johans gate 45, i Oslo som ble oppført i Hele bygningen er utleid til kontor/butikk og restaurantvirksomhet. Landkreditt har sitt hovedkontor i gården. Konsernet Landkreditt Landkreditt SA AS Landkreditt- Gården Landkreditt Invest AS Landkreditt Bank AS Landkreditt Forvaltning AS Landbruksforsikring AS Landkreditt Finans AS 8 Landkreditt

9 Organisasjonskart for Landkreditt Bank AS Konsernsjef Adm. sekretær Controller marked Økonomi IKT PersonMarked, Salg og kundeservice Næring regnskap Faggruppe plattform kundeservice landbruk finans Faggruppe forretningsutvikling utlån personmarked landbruk Fag Depot Faggruppe Plassering SMB Personal Eiendomsdrift 9

10 Ansatte i landkreditt Ved utgangen av 2009 var det 90 ansatte i konsernet Landkreditt, samt tre innleide vikarer. Ved forrige årsskifte var det 87 ansatte. Landkreditt bank Administrasjon næringsavdelingen Oddvar M Nordnes Konsernsjef Trond Solberg Controller Morten Amundsen Inger Neple Kathrine K. Karstensen Banksjef Landbruk Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Anne Marit Øsmundset Soussjef Torbjørn Skjeppe Kristoffer Fodnes Kjersti Kjeldaas Ole A. Stubberud Anett Schei Martinsen Soussjef Marianne Rudlang Voung Lu Bente Liberg Karianne Lundberg Pettersen Kristine Ravneberg Frøydis Myhrer Leif Kristian Steen Jacobsen Elisabeth Aune Sundt Linda Helgå Per Morten Lønn Soussjef Odd Gunnar Mosen Anders Sigstad 10 Landkreditt

11 Bente Irene Skaug Kjetil Mauseth Jeanette Eriksen Skogrand Ricke Heiberg Christina Flikkeid Charlotte Nguyen PersonMarked, Salg og kundeservice Unn Benco Arntzen Banksjef Hanne Rischman Produktsjef kort Anita Hellerud Soussjef Nikolai W. Stensland Kim Søyland-Lier Ola Standish Lene Huus-Hansen Roy Reuterdal Hege Simonsen Pål Marcussen Anne Asli Vivian O. Øverstad Lars Johannessen Soussjef Maj-Britt Kelle Per Kristian Wæhler Sissel Skistad Pernille H. Havaas Herman Eckbo Økonomi Henning Hansen Carl D. Blix Jon Martin Østby Økonomidirektør Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Trond Jonassen 11

12 Lars Heggernes Helen Nordahl Anders Dybdahl Siw H. Farstad Personalsjef Lars Tore Myklatun Depotsjef Eva Hopperstad IKT Erik Ekeberg Ellen Hellgren-Hansen Camilla Gimse Petersen Marianne Venaashagen Per Bjarne Kvande Finanssjef Ingunn Granaasen IKT-direktør Petter Bakke Mariann Baugerud Linda de Grijs Fjellstad Ole Henrik Holst Stian Torp Arooj Imran Marked Øyvind Hestnes Bjørn Anders Gislerud Hanne S. Guttormsen Markedssjef Sissel L. Broks Mina Sofie Homstvedt Katrine Maria Lehrmann 12 Landkreditt

13 Landkreditt Finans AS Arne Oseberg Administrerende Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Synnøve Jamtli Elise Stette Hans Solbakken Brynjar Østrem Larsen Johnny Johnsen Jan Otto Saggau landkreditt Forvaltning as Brita C. Knutson Administrerende Direktør Dagfinn Hopsdal Phuong Le Tommy Lindgren 13

14 Tillitsvalgte 2009 Landkreditt SA Årsmøte valgt av medlemmene på medlemsmøtene Østfold Anette Aas, Halden 2008/10 Anders Jarlsby, Degernes 2009/11 Finn-Erik Blakstad, Rygge 2009/11 1. vara: Bjørn Brustugun, Trøgstad 2009/10 2. vara: Anne Grethe Larsen, Skiptvet 2009/11 3. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy 2009/11 Oslo/Akershus Olav Skuterud, Ås 2008/10 Bjørg Tveit Strøm, Vestby 2009/10 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Aksel Klever, Skedsmo 2009/11 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby 2008/10 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal 2009/11 3. vara Jens Kogstad, Gjerdrum 2009/10 4. vara Olav Sæther, Nannestad 2009/11 Hedmark Engebret Dæhlin, Stange 2008/10 Elisabeth Gjems, Åmot 2009/11 Stine Mølstad, Nes på Hedmark 2009/11 1. vara: Endre Braastad, Ringsaker 2008/10 2. vara: Christian Mathisen, Stor-Elvdal 2009/11 3. vara: Gyrd Nannestad, Gaupen 2009/11 Oppland Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2008/10 Kjell Østen, Brandbu 2009/11 1. vara: Guri Ruste, Dovre 2008/10 2. vara: Arild Østvold, Hunndalen 2009/11 Buskerud Beate Moe Haugen Brørby, Hønefoss 2008/10 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2009/11 1. vara: Anne Mari Flatin, Noresund 2009/11 2. vara: Per Olav Krekling, Hokksund 2009/10 Vestfold Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2009/11 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2009/11 Anne-Kari Hedlund, Stavern 2009/10 1. vara: Steinar Aas, Nykirke 2009/11 2. vara: Gro Tislevold, Stokke 2009/11 3. vara: Hans Kristian Teien, Sande 2009/11 Telemark Jan Phillips Olsen, Akkerhaugen 2009/11 Vara: Per Ballestad, Skien 2009/11 Aust- og Vest- Agder Kristine Valborgland, Marnardal 2008/10 Vara: Anne Gunn Eikås, Søgne 2008/10 Rogaland Ove Aanestad, Varhaug 2008/10 Kate Elin Norland, Hafrsfjord 2009/11 1. vara: Olav T. Bø, Rennesøy 2008/10 2. vara: Torill Idland, Ålgård 2009/11 Hordaland Heidi-Synnøve Hvidevold, Sæbøvik 2009/11 Vara: Gjermund Stuve, Øystese 2009/11 Sogn og Fjordane Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2009/11 Vara: Inge Brekke, Bjordal 2009/11 Møre og Romsdal Ola Steinsvik, Folkestad 2009/10 Othild Bakken Tjugen, Eide 2009/11 1. vara: Gudmund Stavik, Sandshamn 2009/11 2. vara: Ove Egil Solheimdal, Skåla 2009/10 Sør-Trøndelag Anders Garberg, Buvika 2008/10 Ingrid Grøtte Johansson, Oppdal 2009/11 1. vara: Margareth Solli Askjemhalten, Rissa 2009/10 2. vara: Eva Auran, Ranheim 2009/11 Nord-Trøndelag Arne Holan, Verdal 2008/10 Jan Olav Tømmerås, Overhalla 2009/11 1. vara: Ellen Vie, Grong 2008/10 2. vara: Jenny Kjestveit Domås, Grong 2009/11 Nordland Hans Gunnar Holand, Sømna 2008/10 Vara: Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2008/10 Troms og Finnmark Daniel Arne Hansen, Lundenes 2009/11 Vara Ellen Johansen, Moen 2009/11 14 Landkreditt

15 Representantskap valgt på årsmøte 1. april 2009 Arne Holan, Verdal 2009/11 Anders Garberg, Buvika 2009/11 Elisabeth Gjems, Åmot 2009/11 Kristine Valgborgland, Marnardal 2009/11 Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2009/11 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2009/10 Anette Aas, Halden 2008/10 Ola Steinsvik, Folkestad 2008/10 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Nils T. Bjørke, Voss 2009/11 Vara: Knut Hoff, Sørum 2009/11 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2009/11 Vara: Olaf Godli, Oslo 2009/11 Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik, Fannrem 2009/11 Vara: Ole-Jacob Ingeborgrud, Oslo 2009/11 Vara til representantskapet Heidi-Synnøve Hvidevold, Sæbøvik 2009/10 Ove Aanested, Varhaug 2009/10 Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2009/10 Valgt for de ansatte i konsernet Per Bjarne Kvande 2008/10 Helen Nordahl 2008/10 Torbjørn Skjeppe 2009/11 Inger Neple 2009/11 Vara for de ansatte i konsernet Trond Jonassen 2008/10 Sissel L. Broks 2008/10 Kontrollkomité Daniel Arne Hansen, Lundenes (leder) 2009/10 Terje Sommer, Oslo 2008/10 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Ola Steinsvik, Folkestad (vara) 2009/11 Styret Ola Jordhøy, Lesja (styreleder) 2009/10 Ola Bergsaker, Lillestrøm (nestleder) 2008/10 Annikken Kjær Haraldsen, Levanger 2008/10 Brita Skallerud, Kløfta 2009/11 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2008/10 Anders Sigstad (ansatt) 2009/11 Håvard Skarveland (vara) 2009/10 Sissel Skistad (ansatt vara) 2009/10 Øyvind Hestnes (ansatt vara) 2009/10 Revisor PricewaterhouseCoopers AS, Oslo Årsmøtet Årsmøte ble avholdt 1. og 2. april 2009 på Hotel Bristol, Oslo. På møte ble regnskap pr , styrets beretning 2008 og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner godkjent. Følgende valg skjedde på dette møtet Styret: Leder Ola Jordhøy gjenvalgt for et år og styremedlem Brita Skallerud gjenvalgt for 2 år. Håvard Skarveland ble valgt som vara for 1 år. Ved uravstemming i 2009 valgte de ansatte Anders Sigstad som nytt styremedlem for to år og Sissel Skistad og Øyvind Hestnes som varamedlem for et år til styret. Som revisor ble gjenvalgt PricewaterhouseCoopers AS for et år. Det ble valgt et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 medlemsvalgte med 6 vara og 4 ansattevalgte, med 4 vara. Av de 11 medlemsvalgte er 3 av medlemmene oppnevnt av organisasjoner i landbruket. Som valgkomité for 2010 ble valgt Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2009/10 Hans Gunnar Holand, Sømna 2008/11 Elisabeth Gjems, Åmot 2009/12 Vara: Jan Phillips Olsen, Akkerhaugen 2009/10 15

16 Medlemsmøter 2009 Det har blitt avholdt medlemsmøter med valg i 14 distrikter. Østfold: Årsmøterepr.: Anette Aas, Halden (ikke på valg) Årsmøterepr.: Anders Jarlsby, Degernes (gjenvalg) Årsmøterepr.: Finn-Erik Blakstad, Rygge (ny) 1. vara: Bjørn Brustugun, Trøgstad (ny) 2. vara: Anne Grethe Larsen, Skiptvet (gjenvalg) 3. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy (ny) Oslo/Akershus: Årsmøterepr.: Olav Skuterud, Ås (ikke på valg) Årsmøterepr.: Anne Berit Haga, Nes (gjenvalg) Årsmøterepr.: Bjørg Tveit Strøm, Vestby (ny) Årsmøterepr.: Aksel Klever, Skedsmo (ny) 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby (ikke på valg) 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal (ny) 3. vara: Jens Kogstad, Gjerdrum (ny) 4. vara: Olav Sæther, Nannestad (ny) Hedmark: Årsmøterepr.: Engebret Dæhlin, Stange (ikke på valg) Årsmøterepr.: Elisabeth Gjems, Åmot (gjenvalg) Årsmøterepr.: Stine Mølstad, Nes på Hedmark (ny) 1. vara: Endre Braastad, Ringsaker (ikke på valg) 2. vara: Christian Mathisen, Stor-Elvdal (gjenvalg) 3. vara: Gyrd Nannestad, Gaupen (ny) Oppland: Årsmøterepr.: Lars Ole Anderssen, Vågåmo (ikke på valg) Årsmøterepr.: Kjell Østen, Brandbu (ny) 1. vara: Guri Ruste, Dovre (ikke på valg) 2. vara: Arild Østvold, Hunndalen (ny) Buskerud: Årsmøterepr.: Beate Moe Haugen, Hønefoss (ikke på valg) Årsmøterepr.: Engebret Korvald, Nedre Eiker (ny) 1. vara: Anne Mari Flatin, Noresund (ny) 2. vara: Per Olav Krekling, Hokksund (ny) Vestfold: Årsmøterepr.: Hans Harald Kirkevold, Ramnes (ny) Årsmøterepr.: Marit Grytnes Omholt, Svarstad (ny) Årsmøterepr.: Anne-Kari Hedlund, Stavern (ny) 1. vara: Steinar Aas, Nykirke (ny) 2. vara: Gro Tislevold, Stokke (ny) 3. vara: Hans Kristian Teien, Sande (ny) Telemark: Årsmøterepr.: Jan Phillips Olsen, Akkerhaugen (ny) Vara: Per Ballestad, Skien (ny) Rogaland: Årsmøterepr.: Ove Aanestad, Varhaug (ikke på valg) Årsmøterepr.: Kate Elin Norland, Hafrsfjord (ny) Vara: Olav T. Bø, Rennesøy (ikke på valg) Vara: Torill Idland, Ålgård (gjenvalg) Hordaland: Årsmøterepr.: Heidi-Synnøve Hvidevold, Sæbøvik (ny) Vara: Gjermund Stuve, Øystese (ny) Sogn og Fjordane Årsmøterepr.: Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger (ny) Vara: Inge Brekke, Bjordal(ny) Møre og Romsdal Årsmøterepr.: Ola Steinsvik, Folkestad (gjenvalg) Årsmøterepr.: Othild Bakken Tjugen, Eide (ny) 1. vara: Gudmund Stavik, Sandshamn (ny) 2. vara: Ove Egil Solheimdal, Skåla (ny) Sør-Trøndelag: Årsmøterepr.: Anders Garberg, Buvika (ikke på valg) Årsmøterepr.: Ingrid Margrete Grøtte Johansson, Oppdal (ny) 1. vara: Margareth Solli Askjemhalten, Rissa (ny) 2. vara: Eva Auran, Ranheim (ny) Nord-Trøndelag: Årsmøterepr.: Arne Holan, Verdal (ikke på valg) Årsmøterepr.: Jan Olav Tømmerås, Overhalla (ny) 1. vara: Ellen Vie, Grong (ikke på valg) 2. vara: Jenny Kjestveit Domås, Grong (ny) Troms og Finnmark: Årsmøterepr.: Daniel Arne Hansen, Lundenes (gjenvalg) Vara: Ellen Johansen, Moen (gjenvalg) 16 Landkreditt

17 Landkreditt Bank AS Representantskap valgt på generalforsamlingen Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Anders Garberg, Buvika 2009/11 Arne Holan, Verdal 2009/11 Elisabeth Gjems. Åmot 2009/11 Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2009/10 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2009/10 Anette Aas, Halden 2008/10 Ola Steinsvik, Folkestad 2008/10 Vararepresentanter Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2008/10 Anne-Kari Hedlund, Stavern 2009/10 Daniel Arne Hansen, Lundenes 2008/10 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket: Norges Bondelag Nils T. Bjørke, Voss 2007/09 Vara: Knut Hoff, Sørum 2007/09 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2007/09 Vara: Olaf Godli, Oslo 2007/09 Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik, Fannrem 2008/10 Vara: Ole-Jacob Ingeborgrud, Oslo 2008/10 Valgt for de ansatte Per Bjarne Kvande 2008/10 Helen Nordahl 2008/10 Torbjørn Skjeppe 2009/11 Inger Neple 2009/11 Vara for de ansatte Trond Jonassen 2008/10 Sissel L. Broks 2008/10 Kontrollkomitè Kontrollkomiteen er identisk med morselskapet Landkreditt. Styret Valgt i representantskapsmøte 25. februar 2009 Jan Erik Holmberg (styreleder) 2009/10 Heidi Kirkeby(nestleder) 2009/10 Ola Jordhøy 2007/09 Anders Sigstad (ansatt) 2009/10 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2008/10 Jorunn Apeland (vara) 2009/11 Sissel Skistad (ansatt vara) 2008/10 Øyvind Hestnes (ansatt vara) 2008/10 Valgkomité Ordfører, Lars Ole Anderssen og Trond Ole Johnsrud Revisor PricewaterhouseCoopers AS. Landkreditt Finans AS Representantskapet Anders Garberg, Buvika 2008/10 Endre Stakkerud, Sørum 2008/10 Heidi Iren Skuterud, Ås 2008/10 Daniel Arne Hansen, Lundenes 2009/11 Børre Børresen, Trøgstad 2009/11 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Vararepresentanter Solfrid Våset, Fredrikstad 2008/10 Per Jacobsen, Gjøvik 2008/10 Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2008/10 Kristen Bartnes, Otestad 2008/10 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2008/10 Bjørn Dybvik, Oslo 2008/10 Styret Oddvar M Nordnes (styreleder) Audun Ødegaard Terje Johansen Jon Martin Østby Revisor PricewaterhouseCoopers AS 17

18 Landkreditt Forvaltning AS Styret Oddvar M Nordnes (styreleder) Knut Hoff (nestleder) Ingunn Granaasen Bjørn O. Bratz Per Bjarne Kvande (vara) Dagfinn Hopsdal (vara) Bente Lind (vara) Revisor PricewaterhouseCoopers AS AS Landkredittgården Styret Oddvar M Nordnes (styreleder) Siw Farstad Jon Martin Østby Revisor PricewaterhouseCoopers AS Landkreditt Invest AS Styret Oddvar M Nordnes (styreleder) Unn Benco Arntzen Ingunn Granaasen Revisor PricewaterhouseCoopers AS 18 Landkreditt

19 19

20

21 Landkreditt Konsern Årsberetning 2009

22 Landkreditt Konsern Styrets årsberetning for 2009 Landkreditt SA er et samvirkeforetak av låntakere, opprinnelig stiftet som en kredittforening i Samvirkeforetaket er morselskap i finanskonsernet Landkreditt og er lokalisert i Oslo. Samvirkeforetaket eier 100 prosent av aksjene i Landkreditt Bank AS (etablert 1998/2002), Landkreditt Forvaltning AS (etablert 2000), Landkreditt Invest AS (etablert 1925/2007) og AS Landkredittgården (etablert 1984). Landkreditt Bank eier videre 56 prosent av aksjene i Landkreditt Finans (etablert 2007) som er lokalisert i Ålesund. Landbruksforsikring AS (etablert 2001), også lokalisert i Oslo, er et tilknyttet selskap gjennom en 44 prosent eierandel. Kriteriene for medlemskap i samvirkeforetaket er knyttet til samhandling med datterselskapene på definerte produkter. Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Fra midten av 1990-tallet har det vært en målsetting å bygge ut kredittforetaksvirksomheten til et moderne landsdekkende finanskonsern med internett som hovedkanal for salg og kundekontakt. Over en periode på 15 år er konsernets balanse økt fra 5 til 15 milliarder kroner. Konsernet er blant de 20 største innen norsk banksektor er Landkreditts 94. driftsår. Året har vært preget av at krisefrykten som ble skapt i 2007/2008 gradvis slapp taket både innen personmarkedet og delvis også i den delen av næringslivet som er mindre konkurranseutsatt. I pengemarkedet er kredittpåslaget (spread) fortsatt noe høyere enn det som ble ansett som normalt før finansuroen startet. For konsernet er fasit for 2009 en forsiktig volumvekst, økt egenkapital og styrket soliditet. Lover, regler, vedtekter etc. Etter flere år med mange endringer i lovgivningen, som til dels har medført mye arbeid med tilpassing av konsernets struktur og medført omorganiseringer i datterselskapene, har 2009 vært et roligere år. Myndighetenes fokus har vært rettet mot internasjonal finansuro og tiltak for å begrense eller unngå negative konsekvenser i Norge. Det er likevel grunn til å understreke at det stadig er endringer i lover og forskrifter, sentralbankbestemmelser etc. Utviklingen drives av internasjonale forhold hvor situasjonen kan være vesentlig avvikende fra den norske. Det kan likevel synes som implementeringen skjer med stor energi, og konsekvensene er ofte løsninger som klart favoriserer større banker. Virksomheten i Landkreditt forurenser ikke det ytre miljø. Styret er opptatt av at man i den daglige drift har omtanke for bærekraftig utvikling gjennom energiøkonomisering og god ressursutnytting. Virksomheten er lokalisert i Oslo. Produkt og marked Virksomheten har utviklet seg fra den opprinnelige pantesikrede grunnfinansieringen av primærlandbruk, til nettbankvirksomhet tilpasset både personmarked og næringsliv. Virksomheten har over år ekspandert. Utviklingen har vært preget av en forsiktig og kontrollert utvikling der balansen er økt fra 5 milliarder kroner i 1994 til knapt 15 milliarder i Målt etter utlån og kredittrammer, er 73 prosent av eksponeringen til nærings virksomhet og 27 prosent til personmarkedet. Næringsporteføljen fordeler seg med ca. 2/3 på landbruk og 1/3 på SMB-området. Det er lagt til grunn at de salgsmessige mulighetene i markedet basert på konsernets produktbredde, og fokus på tilfredsstillende inntjening, vil kunne gi grunnlag for en fordobling av virksomheten til For personmarkedet er nettbank med brukskonto og bank- og kredittkort nærmest å betrakte som en grunnpakke. I tillegg tilbys mulighet for flere kontoer for sparing, mulighet for fondssparing og forsikringsløsninger. Som alternativ eller tillegg til boliglån tilbys boligkreditt som gir kundene stor frihet til å foreta økonomiske disposisjoner innen rammene av betjeningsevne og sikkerhet. For næringsdrivende er det viktig å kunne skille den private kontantstrømmen fra næringsdelen. For næringsengasjement er det i tillegg til kassakreditt/ driftskreditt også mulig å etablere kredittrammer knyttet til næringseiendommens panteverdi. For næringsdrivende 22 Landkreditt

23 er løsninger for egen pensjonssparing viktig, og vi har også gode løsninger for innskuddspensjon for ansatte. Konsernets spare- og forsikringsprodukter er lagt opp som selvbetjeningsprodukter i banken, mens leasing selges i en mer personlig kundekontakt. Målt som gjennomsnitt av 3-måneders NIBOR, har rentenivået i 2009 vært 2,45 prosent mot 6,23 prosent i Dette fallet i rentenivå medførte at konsernets renteinntekter falt med 33 prosent. Tilsvarende fall i rentekostnader og økt utlånsvolum, førte imidlertid til at netto renteinntekter, økte med ca. 22 prosent. Finansiering og egenkapital Virksomheten i Landkreditt bygger på at man skal ha en god soliditet som innebærer en betryggende margin i forhold til lovens minstekrav. Egenkapitalen er i det vesentlige kjernekapital. Konsernets kapitalplan innebærer at ekspansjon av virksomheten primært er basert på egen inntjening. Kredittforetaksvirksomheten har tradisjonelt vært finansiert i obligasjonsmarkedet, mens man ved etableringen av banken la opp til høy innskuddsdekning. Ved sammenslutning av de to virksomhetsområdene er det lagt til grunn at banken vil dekke sitt fundingbehov med ca. 2/3 innskudd og 1/3 i penge markedet. Fordelingen vil ikke være statisk, men styrt av rentenivå, spread og hensynet til en god og forsvarlig likviditetsstyring. I løpet av 2009 er obligasjonsfundingen redusert med knapt 2 prosentpoeng til 32 prosent av fundingen og innskudd økt tilsvarende. I løpet av året er ca. 1,5 milliarder av obligasjonsporteføljen refinansiert, og løpetiden er endret fra vel 4 år på innfridde lån til ca. 3,3 år på nye innlån. Konsernets egenkapital har gjennom året økt med 8,7 prosent til millioner kroner. Dette skyldes positive resultater knyttet både til operativ drift og finansielle disposisjoner. Datterselskapene Landkreditt Bank AS er en videreføring av Landkreditt Bolig AS, etablert i Bankvirksomheten kom i stand via internett som selvbetjeningsbank høsten 2002, og 2009 er bankens 7. hele driftsår. Banken har god soliditet, tilfredsstillende inntjening og en utlånsportefølje som er godt pantesikret. Bankens årsresultat er 36,7 millioner kroner (49 millioner kroner). Nedgangen har sammenheng med finansuroen og bokføringsreglene for finansielle instrumenter, og dette kamuflerer en vesentlig positiv utvikling i underliggende drift. Landkreditt Forvaltning AS forvalter fondene Landkreditt Norge, Landkreditt Aksje Global, Landkreditt Kina og Landkreditt Høyrente. Fondene representerer bygge klossene i pensjonssparing innen skattereglene og annen langsiktig sparing som tilbys konsernets kunder. De aktivt forvaltede fondene viser sammenlignet med andre tilsvarende fond meget god avkastning både siste år og over de tre siste år. Landkreditt Aksje Global er negativt påvirket av den 23

24 svake kursutviklingen for dollar. AS Landkredittgården er heleid av Landkreditt SA. Selskapet eier og driver Karl Johans gt 45. Bygget inneholder butikk, restaurant og kontorer. Det er i 2009 foretatt en omfattende oppussing av kontordelen av bygget. For Landkreditt Finans AS er 2009 selskapets første hele driftsår. Selskapets formål er objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt. Markedsmessig ble 2009 preget av reduserte investeringer hos de kundegrupper selskapet primært er innrettet mot. Dette ble delvis kompensert med større salg til andre markedssegmenter. God selskapsledelse Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse er gjennomført for konsernet Landkreditt som følge av at det vesentlige av våre obligasjonsinnlån er notert på Oslo Børs. Anbefalingen er i hele sin form rettet inn mot foretak organisert som aksjeselskap. Flere punkter er derfor lite relevante for foretak som er organisert som selveiende eller samvirker. For samvirkeforetak er medlem og kunde en og samme person. Det betyr at eierinteressen mer relateres til hvordan den brukermessige samhandlingen fungerer. Konkurransekraften i leveransen, tilbudt pris, service og lignende framstår som viktigst for hvordan bedriften oppleves. Samtidig er det en forutsetning og forståelse blant medlemmene at bedriften over tid må generere nok egenkapital til å kunne ivareta foretakets videre vekst og utvikling. God eierstyring ivaretas ved at alle medlemmene i samvirkeforetaket inviteres til distriktsvise møter hvor virksomheten presenteres og drøftes. Det foretas valg av årsmøterepresentanter. Årsmøtet er samvirkeforetakets høyeste organ, tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap. I tillegg til det formelle årsmøtet som holdes om våren, samles representantene også til et høstmøte hvor styret rapporterer om utviklingen i konsernet samt vurderinger knyttet til fremtidsutsiktene. Drøftingene gir føringer for styrets videre arbeid med konsernets utvikling. Landkreditt baserer sin virksomhet på de internasjonale samvirkeprinsippene. Våre etiske retningslinjer forutsetter at alle lover og regler, bransjenormer og god folkeskikk skal etterleves. Det er etablert regler for styrets arbeidsorden, administrasjonens fullmakter, rapporteringsrutiner og lignende. Anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse peker på at vedtekter og hovedstrategier bør framgå av årsmeldingen. Landkreditt benytter internett som sin hovedkanal i kommunikasjon med konsernets kunder, medlemmer og tillitsvalgte. Både årsmelding, obligasjonsprospekt og annen relevant informasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside. Som finansinstitusjon er Landkreditt underlagt myndighetenes kapitaldekningskrav. Styrets vurdering er at en kapitaldekning på minimum 10 prosent ved årsskifte vil være godt dekkende for alle typer risiko knyttet til selskaper i konsernet. Ved årsskiftet er kapitaldekningen i konsernet 14,10 prosent (13,98 prosent). Dette anses som godt dekkende for virksomhetens mål, strategier, risikoprofil og kapitaldekningsplaner. Anbefalingene ved rørende utbyttepolitikk og kapitalforhøyelser er ikke relevante for samvirker. For datterselskapene som er finansforetak, er det lagt til grunn krav til egenkapitalavkastning, men samtidig også lagt til grunn at morselskapet i langtidsplanperioden fram til 2015 ikke vil ta ut konsernbidrag eller kreve aksjeutbytte. Egenkapitaloppbyggingen i det enkelte selskap skal sikre soliditet som grunnlag for vekst. Anbefalingen om likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående er ikke relevant for samvirker. Landkreditts medlemmer har like rettigheter og plikter, og de forretningsmessige relasjonene baseres på rettferdig behandling. Fri omsettelighet av aksjer er ikke relevant. Medlemskap i samvirkeforetaket er knyttet til at det opptas lån sikret med pant i landbrukseiendom eller etableres driftskreditt. Medlemskapet opphører når lånet/kreditten innfris. Anbefalingen om valgkomité er dekket gjennom vanlig organisasjonspraksis i samvirkeforetak og Landkreditts vedtekter. Oversikt over tillitsvalgte, herunder representant skapets valgkomité, framgår av årsmeldingen. Anbefalingen om bedriftsforsamling og lignende er dels lite relevant. I Landkreditt er det i samsvar med godkjente vedtekter etablert et representantskap som organ mellom årsmøtet og styret. De forhold som berører styre medlemmene, valg, uavhengighet og lignende er godt ivaretatt gjennom vedtekter og etablert organisasjonspraksis. Anbefalingen om styrets arbeid er ivaretatt gjennom årsplan for styremøtene, regler for styrets arbeidsorden etc. Styrets evaluering av eget arbeid og kompetanse, rapporteres årlig til årsmøtets ordfører og valgkomiteen. Anbefalingen vedrørende godtgjørelse til styret er ivaretatt gjennom vedtak i årsmøtet og de prosedyrer som gjelder for valgkomiteens forberedelse av behandlingen av denne type forhold. Godtgjørelse til ledende personell fastsettes av styret og alle ytelser til daglig leder framgår av årsmeldingen. Den del av anbefalingen som omtaler aksjer, opsjoner og lignende er ikke relevant for samvirker. Oversikt over ytelser er gitt i note 9. Anbefalingen om informasjon og kommunikasjon anses ivaretatt ved at offentlige regler for hvordan rapportering fra finansforetak skal skje, følges. I tillegg foreligger interne retningslinjer ut over offentlige krav. 24 Landkreditt

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt og Landkreditt konsern 1. halvår 2007

Delårsrapport Landkreditt og Landkreditt konsern 1. halvår 2007 Delårsrapport Landkreditt og Landkreditt konsern 1. halvår 27 Delårsrapport pr 3. juni 27 Generelt Regnskapsrapporteringen både for morselskap og konsern er i 27 lagt opp etter IFRS, med sammenlignbare

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport pr 31. mars 2007 Generelt Landkreditt Bank kan pr 1. kvartal 2007 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2006. Fremgangen

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport pr 30. september 2006 Generelt Landkreditt Bank kan pr 3. kvartal 2006 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2005. Fremgangen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. KVARTAL 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. KVARTAL 2011 2 Delårsrapport Landkreditt 1. kvartal 2011 LANDKREDITT Kvartalsrapport pr 31. mars 2011 Resultatet av driften i konsernet pr 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt. 3. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt. 3. Kvartal Delårsrapport Landkreditt 3. Kvartal 2012 Landkreditt Beretning 30. september 2012 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2012 utgjør 60 millioner kroner, sammenlignet med 34 millioner kroner i tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal Halvår 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. halvår 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2013 utgjør 33,9 millioner kroner (24,2 millioner

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. 3.. Kvartal. Landkreditt og Landkreditt konsern

DELÅRSRAPPORT. 3.. Kvartal. Landkreditt og Landkreditt konsern DELÅRSRAPPORT 3.. Kvartal 2011 Landkreditt og Landkreditt konsern Landkreditt Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Resultatet av driften i konsernet pr 3. kvartal 2011 utgjør 32 millioner kroner, sammenlignet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2015 utgjør 72,1 millioner kroner, sammenlignet med 73,7 millioner kroner i samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1.. Kvartal Halvår 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2015 utgjør 70,6 millioner kroner (70,6 millioner

Detaljer

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010 95. regnskapsår Foto: Reidar Jørven Foto: ilco Årsrapport INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 3. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. september 2013 utgjør 62,7 millioner kroner (49,7 millioner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1. Kvartal halvår 2012 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2012 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2012 utgjør 33,2 millioner kroner (32,3 millioner kroner

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1.. Kvartal 2012 2015 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2015 utgjør 30,4 millioner kroner (35,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. HALVÅR 2011 LANDKREDITT Kvartalsrapport pr 30. juni 2011 Resultatet av driften i konsernet pr 1. halvår 2011 utgjør 27 millioner kroner, sammenlignet

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer