Årsrapport for konsernet Landkreditt regnskapsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009. 94. regnskapsår"

Transkript

1 Årsrapport for konsernet Landkreditt regnskapsår

2

3 Årsrapport

4

5 INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10 Tillitsvalgte...14 Landkreditt konsern Styrets beretning (felles beretning for Landkreditt konsern og Landkreditt SA)...22 Resultatregnskap...28 Balanse...29 Kontantstrømoppstilling...30 Landkreditt SA Resultatregnskap...70 Balanse...71 Kontantstrømoppstilling...72 Landkreditt Bank AS Styrets beretning...86 Resultatregnskap...90 Balanse...91 Kontantstrømoppstilling...92 Landkreditt Forvaltning AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Landkreditt Finans AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt Invest AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse AS Landkredittgården Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

6 Hilsen fra Styreleder Ettervirkningene av finanskrisa har preget 2009 på flere måter. Mange av verdens små og store økonomier har fortsatt store utfordringer og vil dra dette med seg i mange år framover. Vi kan være glade som bor i et land som har økonomiske ressurser til å møte en slik ekstrem situasjon og redusere effektene av den. For svært mange i Norge har finanskrisa vært noe man har hørt mye om, men merket mindre til. For Landkreditt har 2009 blitt et godt driftsår. Men både 2008 og 2009 er svært preget av den spesielle situasjonen vi har hatt i verdens finans markeder og også i Norge. Verdipapir avkastningen har sterk påvirkning på resultatene våre begge år, i 2008 svært negativt, i 2009 svært positivt. Men det er drifta, spesielt i Landkreditt bank som er viktig. Når vi ser bort fra de spesielle effektene i regnskapet som er en følge av finanskrisa, viser den underliggende drifta i banken en meget positiv utvikling. Nå når mye begynner å vende tilbake til det normale, er det også mulig å gå ut i markedet og hente penger igjen. Den flotte innskuddsveksten vi hadde i 2008 har ikke fortsatt inn i Sammen med den utlånsveksten vi har hatt, har det vært nødvendig å refinansiere flere obligasjonslån, men til relativt gode betingelser. At vi unngikk å ta opp nye lån når prisen var på det høyeste, var svært viktig, og har positive ringvirkninger i åra som kommer. Landkreditt er eid av bønder og styrt av bønder. Vårt formål er å bidra til bedre økonomi for våre medlemmer ved å tilby gode og rimelige produkter innen finanssektoren. De undersøkelser som Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning gjør hvert år, viser at Landkreditt har de beste betingelsene både på driftskreditt og pantelån sammenligna med gjennomsnittet av alle andre banker vi konkurrerer med. Men forskjellene har blitt gradvis mindre siden Landkreditt Bank ble etablert i Det viser at Landkreditt blir oppfatta som trendsetter i landbruksmarkedet og det er vi veldig godt fornøyd med. Vi har satt oss ambisiøse mål om vekst i utlån, innskudd og markedsandeler. De er konkretisert i vår strategiplan fram mot Det er fint å konstatere at vi har en utlånsutvikling inn i 2010 som gjør det mulig å nå våre langsiktige mål, slik at Landkreditt kan bli en enda bedre finansiell samarbeidspartner. Vår visjon er å ha landets mest fornøyde bankkunder i Det er en flott visjon som vi alle jobber mot. Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg som styreleder i Landkreditt gjennom 5 fantastisk interessante år. Finanssektoren er spennende å jobbe i, og kanskje spesielt i den periode vi nå har lagt bak oss. Kanskje kunne mye av finanskrisa vært unngått om flere hadde levd etter Landkreditt sine verdier: Solid Oppriktig Langsiktig Landkreditt er en organisasjon å bli glad i og tida her vil alltid bli stående som et lyst minne for meg. Jeg vil få takke både styrene, øvrige tillitsvalgte og ansatte for et godt samarbeid 2009 og ønske lykke til videre. 6 Med vennlig hilsen Ola Jordhøy

7 nøkkeltall Landkreditt SA (i millioner kroner) Forvaltningskapital Årsresultat Egenkapital Landkreditt bank (i millioner kroner) Forvaltningskapital Årsresultat Egenkapital Prosent Kapitaldekning 12,07 12,51 Utlånsvekst 3,93 96,70 Innskuddsvekst 3,10 36,16 Innskuddsdekning 68,07 69,85 Tapsprosent 0,07 0,10 Misligholdsprosent 2,52 2,17 Landkreditt forvaltning (i millioner kroner) Forvaltet kapital Årsresultat -1 0 Egenkapital Landkreditt Finans (i millioner kroner) Forvaltningskapital Årsresultat 1-1 Egenkapital

8 Konsern og selskapsstruktur Konsernet Landkreditt omfatter Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Invest AS og AS Landkredittgården. Landbruksforsikring AS er et tilknyttet selskap gjennom en 44 prosent eierandel. Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter en lovendring i 2007 er foreningen fra 1. januar 2008 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirke foretak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med datterselskap i konsernet med definerte produkter. Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Fra midten av 1990-tallet har det vært en målsetting å bygge ut kredittforetaksvirksomheten til et moderne landsdekkende finanskonsern med internett som hovedkanal for salg og kundekontakt. Landkreditt Bank AS ble åpnet 2. september 2002, og er et heleid datterselskap av Landkreditt. I forbindelse med endringene i finanslovgivningen vedtatt juni 2007, og omorganiseringen ved årsskiftet 2007/2008, overtok Landkreditt Bank bl.a. Landkreditts innlåns- og utlånsportefølje på ca. seks milliarder kroner. Landkreditt Forvaltning AS er et heleid datterselskap av Landkreditt og søsterselskap med Landkreditt Bank. Selskapet fikk Finanstilsynets godkjennelse til å forvalte verdipapirfond 8. august 2000, og i oktober 2004 overtok Landkreditt selskapet. Selskapet forvalter i dag ca. 1,4 milliarder kroner fordelt på fire verdi papirfond og har ca kunder. Landkreditt Finans AS. Landkreditt Bank eier 56,01 prosent av aksjene i Landkreditt Finans AS, mens Felleskjøpet Agri BA eier 34 prosent og Arella AS eier 9,99 prosent. Foretaket har leasing som hovedprodukt. Virksomheten startet opp i juni Landkreditt Finans har sitt hovedkontor i Ålesund. Landkreditt Invest AS. Etter omorganiseringen av konsernet Landkreditt 1. januar 2008 har Landkreditt Invest AS som sitt formål å kjøpe og selge aksjer og eiendeler i andre selskaper, foreta finansielle plasseringer og alt som måtte stå i forbindelse med dette. Landkreditt Invest er et heleid datterselskap i Landkreditt. AS Landkredittgården ble stiftet i 1984 som et heleid datterselskap av Landkreditt. Formålet med selskapet er eiendomsdrift og annen forretnings virksomhet. Selskapet eier bygningen Karl Johans gate 45, i Oslo som ble oppført i Hele bygningen er utleid til kontor/butikk og restaurantvirksomhet. Landkreditt har sitt hovedkontor i gården. Konsernet Landkreditt Landkreditt SA AS Landkreditt- Gården Landkreditt Invest AS Landkreditt Bank AS Landkreditt Forvaltning AS Landbruksforsikring AS Landkreditt Finans AS 8 Landkreditt

9 Organisasjonskart for Landkreditt Bank AS Konsernsjef Adm. sekretær Controller marked Økonomi IKT PersonMarked, Salg og kundeservice Næring regnskap Faggruppe plattform kundeservice landbruk finans Faggruppe forretningsutvikling utlån personmarked landbruk Fag Depot Faggruppe Plassering SMB Personal Eiendomsdrift 9

10 Ansatte i landkreditt Ved utgangen av 2009 var det 90 ansatte i konsernet Landkreditt, samt tre innleide vikarer. Ved forrige årsskifte var det 87 ansatte. Landkreditt bank Administrasjon næringsavdelingen Oddvar M Nordnes Konsernsjef Trond Solberg Controller Morten Amundsen Inger Neple Kathrine K. Karstensen Banksjef Landbruk Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Anne Marit Øsmundset Soussjef Torbjørn Skjeppe Kristoffer Fodnes Kjersti Kjeldaas Ole A. Stubberud Anett Schei Martinsen Soussjef Marianne Rudlang Voung Lu Bente Liberg Karianne Lundberg Pettersen Kristine Ravneberg Frøydis Myhrer Leif Kristian Steen Jacobsen Elisabeth Aune Sundt Linda Helgå Per Morten Lønn Soussjef Odd Gunnar Mosen Anders Sigstad 10 Landkreditt

11 Bente Irene Skaug Kjetil Mauseth Jeanette Eriksen Skogrand Ricke Heiberg Christina Flikkeid Charlotte Nguyen PersonMarked, Salg og kundeservice Unn Benco Arntzen Banksjef Hanne Rischman Produktsjef kort Anita Hellerud Soussjef Nikolai W. Stensland Kim Søyland-Lier Ola Standish Lene Huus-Hansen Roy Reuterdal Hege Simonsen Pål Marcussen Anne Asli Vivian O. Øverstad Lars Johannessen Soussjef Maj-Britt Kelle Per Kristian Wæhler Sissel Skistad Pernille H. Havaas Herman Eckbo Økonomi Henning Hansen Carl D. Blix Jon Martin Østby Økonomidirektør Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Trond Jonassen 11

12 Lars Heggernes Helen Nordahl Anders Dybdahl Siw H. Farstad Personalsjef Lars Tore Myklatun Depotsjef Eva Hopperstad IKT Erik Ekeberg Ellen Hellgren-Hansen Camilla Gimse Petersen Marianne Venaashagen Per Bjarne Kvande Finanssjef Ingunn Granaasen IKT-direktør Petter Bakke Mariann Baugerud Linda de Grijs Fjellstad Ole Henrik Holst Stian Torp Arooj Imran Marked Øyvind Hestnes Bjørn Anders Gislerud Hanne S. Guttormsen Markedssjef Sissel L. Broks Mina Sofie Homstvedt Katrine Maria Lehrmann 12 Landkreditt

13 Landkreditt Finans AS Arne Oseberg Administrerende Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Synnøve Jamtli Elise Stette Hans Solbakken Brynjar Østrem Larsen Johnny Johnsen Jan Otto Saggau landkreditt Forvaltning as Brita C. Knutson Administrerende Direktør Dagfinn Hopsdal Phuong Le Tommy Lindgren 13

14 Tillitsvalgte 2009 Landkreditt SA Årsmøte valgt av medlemmene på medlemsmøtene Østfold Anette Aas, Halden 2008/10 Anders Jarlsby, Degernes 2009/11 Finn-Erik Blakstad, Rygge 2009/11 1. vara: Bjørn Brustugun, Trøgstad 2009/10 2. vara: Anne Grethe Larsen, Skiptvet 2009/11 3. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy 2009/11 Oslo/Akershus Olav Skuterud, Ås 2008/10 Bjørg Tveit Strøm, Vestby 2009/10 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Aksel Klever, Skedsmo 2009/11 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby 2008/10 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal 2009/11 3. vara Jens Kogstad, Gjerdrum 2009/10 4. vara Olav Sæther, Nannestad 2009/11 Hedmark Engebret Dæhlin, Stange 2008/10 Elisabeth Gjems, Åmot 2009/11 Stine Mølstad, Nes på Hedmark 2009/11 1. vara: Endre Braastad, Ringsaker 2008/10 2. vara: Christian Mathisen, Stor-Elvdal 2009/11 3. vara: Gyrd Nannestad, Gaupen 2009/11 Oppland Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2008/10 Kjell Østen, Brandbu 2009/11 1. vara: Guri Ruste, Dovre 2008/10 2. vara: Arild Østvold, Hunndalen 2009/11 Buskerud Beate Moe Haugen Brørby, Hønefoss 2008/10 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2009/11 1. vara: Anne Mari Flatin, Noresund 2009/11 2. vara: Per Olav Krekling, Hokksund 2009/10 Vestfold Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2009/11 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2009/11 Anne-Kari Hedlund, Stavern 2009/10 1. vara: Steinar Aas, Nykirke 2009/11 2. vara: Gro Tislevold, Stokke 2009/11 3. vara: Hans Kristian Teien, Sande 2009/11 Telemark Jan Phillips Olsen, Akkerhaugen 2009/11 Vara: Per Ballestad, Skien 2009/11 Aust- og Vest- Agder Kristine Valborgland, Marnardal 2008/10 Vara: Anne Gunn Eikås, Søgne 2008/10 Rogaland Ove Aanestad, Varhaug 2008/10 Kate Elin Norland, Hafrsfjord 2009/11 1. vara: Olav T. Bø, Rennesøy 2008/10 2. vara: Torill Idland, Ålgård 2009/11 Hordaland Heidi-Synnøve Hvidevold, Sæbøvik 2009/11 Vara: Gjermund Stuve, Øystese 2009/11 Sogn og Fjordane Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2009/11 Vara: Inge Brekke, Bjordal 2009/11 Møre og Romsdal Ola Steinsvik, Folkestad 2009/10 Othild Bakken Tjugen, Eide 2009/11 1. vara: Gudmund Stavik, Sandshamn 2009/11 2. vara: Ove Egil Solheimdal, Skåla 2009/10 Sør-Trøndelag Anders Garberg, Buvika 2008/10 Ingrid Grøtte Johansson, Oppdal 2009/11 1. vara: Margareth Solli Askjemhalten, Rissa 2009/10 2. vara: Eva Auran, Ranheim 2009/11 Nord-Trøndelag Arne Holan, Verdal 2008/10 Jan Olav Tømmerås, Overhalla 2009/11 1. vara: Ellen Vie, Grong 2008/10 2. vara: Jenny Kjestveit Domås, Grong 2009/11 Nordland Hans Gunnar Holand, Sømna 2008/10 Vara: Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2008/10 Troms og Finnmark Daniel Arne Hansen, Lundenes 2009/11 Vara Ellen Johansen, Moen 2009/11 14 Landkreditt

15 Representantskap valgt på årsmøte 1. april 2009 Arne Holan, Verdal 2009/11 Anders Garberg, Buvika 2009/11 Elisabeth Gjems, Åmot 2009/11 Kristine Valgborgland, Marnardal 2009/11 Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2009/11 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2009/10 Anette Aas, Halden 2008/10 Ola Steinsvik, Folkestad 2008/10 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Nils T. Bjørke, Voss 2009/11 Vara: Knut Hoff, Sørum 2009/11 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2009/11 Vara: Olaf Godli, Oslo 2009/11 Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik, Fannrem 2009/11 Vara: Ole-Jacob Ingeborgrud, Oslo 2009/11 Vara til representantskapet Heidi-Synnøve Hvidevold, Sæbøvik 2009/10 Ove Aanested, Varhaug 2009/10 Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2009/10 Valgt for de ansatte i konsernet Per Bjarne Kvande 2008/10 Helen Nordahl 2008/10 Torbjørn Skjeppe 2009/11 Inger Neple 2009/11 Vara for de ansatte i konsernet Trond Jonassen 2008/10 Sissel L. Broks 2008/10 Kontrollkomité Daniel Arne Hansen, Lundenes (leder) 2009/10 Terje Sommer, Oslo 2008/10 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Ola Steinsvik, Folkestad (vara) 2009/11 Styret Ola Jordhøy, Lesja (styreleder) 2009/10 Ola Bergsaker, Lillestrøm (nestleder) 2008/10 Annikken Kjær Haraldsen, Levanger 2008/10 Brita Skallerud, Kløfta 2009/11 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2008/10 Anders Sigstad (ansatt) 2009/11 Håvard Skarveland (vara) 2009/10 Sissel Skistad (ansatt vara) 2009/10 Øyvind Hestnes (ansatt vara) 2009/10 Revisor PricewaterhouseCoopers AS, Oslo Årsmøtet Årsmøte ble avholdt 1. og 2. april 2009 på Hotel Bristol, Oslo. På møte ble regnskap pr , styrets beretning 2008 og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner godkjent. Følgende valg skjedde på dette møtet Styret: Leder Ola Jordhøy gjenvalgt for et år og styremedlem Brita Skallerud gjenvalgt for 2 år. Håvard Skarveland ble valgt som vara for 1 år. Ved uravstemming i 2009 valgte de ansatte Anders Sigstad som nytt styremedlem for to år og Sissel Skistad og Øyvind Hestnes som varamedlem for et år til styret. Som revisor ble gjenvalgt PricewaterhouseCoopers AS for et år. Det ble valgt et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 medlemsvalgte med 6 vara og 4 ansattevalgte, med 4 vara. Av de 11 medlemsvalgte er 3 av medlemmene oppnevnt av organisasjoner i landbruket. Som valgkomité for 2010 ble valgt Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2009/10 Hans Gunnar Holand, Sømna 2008/11 Elisabeth Gjems, Åmot 2009/12 Vara: Jan Phillips Olsen, Akkerhaugen 2009/10 15

16 Medlemsmøter 2009 Det har blitt avholdt medlemsmøter med valg i 14 distrikter. Østfold: Årsmøterepr.: Anette Aas, Halden (ikke på valg) Årsmøterepr.: Anders Jarlsby, Degernes (gjenvalg) Årsmøterepr.: Finn-Erik Blakstad, Rygge (ny) 1. vara: Bjørn Brustugun, Trøgstad (ny) 2. vara: Anne Grethe Larsen, Skiptvet (gjenvalg) 3. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy (ny) Oslo/Akershus: Årsmøterepr.: Olav Skuterud, Ås (ikke på valg) Årsmøterepr.: Anne Berit Haga, Nes (gjenvalg) Årsmøterepr.: Bjørg Tveit Strøm, Vestby (ny) Årsmøterepr.: Aksel Klever, Skedsmo (ny) 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby (ikke på valg) 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal (ny) 3. vara: Jens Kogstad, Gjerdrum (ny) 4. vara: Olav Sæther, Nannestad (ny) Hedmark: Årsmøterepr.: Engebret Dæhlin, Stange (ikke på valg) Årsmøterepr.: Elisabeth Gjems, Åmot (gjenvalg) Årsmøterepr.: Stine Mølstad, Nes på Hedmark (ny) 1. vara: Endre Braastad, Ringsaker (ikke på valg) 2. vara: Christian Mathisen, Stor-Elvdal (gjenvalg) 3. vara: Gyrd Nannestad, Gaupen (ny) Oppland: Årsmøterepr.: Lars Ole Anderssen, Vågåmo (ikke på valg) Årsmøterepr.: Kjell Østen, Brandbu (ny) 1. vara: Guri Ruste, Dovre (ikke på valg) 2. vara: Arild Østvold, Hunndalen (ny) Buskerud: Årsmøterepr.: Beate Moe Haugen, Hønefoss (ikke på valg) Årsmøterepr.: Engebret Korvald, Nedre Eiker (ny) 1. vara: Anne Mari Flatin, Noresund (ny) 2. vara: Per Olav Krekling, Hokksund (ny) Vestfold: Årsmøterepr.: Hans Harald Kirkevold, Ramnes (ny) Årsmøterepr.: Marit Grytnes Omholt, Svarstad (ny) Årsmøterepr.: Anne-Kari Hedlund, Stavern (ny) 1. vara: Steinar Aas, Nykirke (ny) 2. vara: Gro Tislevold, Stokke (ny) 3. vara: Hans Kristian Teien, Sande (ny) Telemark: Årsmøterepr.: Jan Phillips Olsen, Akkerhaugen (ny) Vara: Per Ballestad, Skien (ny) Rogaland: Årsmøterepr.: Ove Aanestad, Varhaug (ikke på valg) Årsmøterepr.: Kate Elin Norland, Hafrsfjord (ny) Vara: Olav T. Bø, Rennesøy (ikke på valg) Vara: Torill Idland, Ålgård (gjenvalg) Hordaland: Årsmøterepr.: Heidi-Synnøve Hvidevold, Sæbøvik (ny) Vara: Gjermund Stuve, Øystese (ny) Sogn og Fjordane Årsmøterepr.: Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger (ny) Vara: Inge Brekke, Bjordal(ny) Møre og Romsdal Årsmøterepr.: Ola Steinsvik, Folkestad (gjenvalg) Årsmøterepr.: Othild Bakken Tjugen, Eide (ny) 1. vara: Gudmund Stavik, Sandshamn (ny) 2. vara: Ove Egil Solheimdal, Skåla (ny) Sør-Trøndelag: Årsmøterepr.: Anders Garberg, Buvika (ikke på valg) Årsmøterepr.: Ingrid Margrete Grøtte Johansson, Oppdal (ny) 1. vara: Margareth Solli Askjemhalten, Rissa (ny) 2. vara: Eva Auran, Ranheim (ny) Nord-Trøndelag: Årsmøterepr.: Arne Holan, Verdal (ikke på valg) Årsmøterepr.: Jan Olav Tømmerås, Overhalla (ny) 1. vara: Ellen Vie, Grong (ikke på valg) 2. vara: Jenny Kjestveit Domås, Grong (ny) Troms og Finnmark: Årsmøterepr.: Daniel Arne Hansen, Lundenes (gjenvalg) Vara: Ellen Johansen, Moen (gjenvalg) 16 Landkreditt

17 Landkreditt Bank AS Representantskap valgt på generalforsamlingen Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Anders Garberg, Buvika 2009/11 Arne Holan, Verdal 2009/11 Elisabeth Gjems. Åmot 2009/11 Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2009/10 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2009/10 Anette Aas, Halden 2008/10 Ola Steinsvik, Folkestad 2008/10 Vararepresentanter Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2008/10 Anne-Kari Hedlund, Stavern 2009/10 Daniel Arne Hansen, Lundenes 2008/10 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket: Norges Bondelag Nils T. Bjørke, Voss 2007/09 Vara: Knut Hoff, Sørum 2007/09 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2007/09 Vara: Olaf Godli, Oslo 2007/09 Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik, Fannrem 2008/10 Vara: Ole-Jacob Ingeborgrud, Oslo 2008/10 Valgt for de ansatte Per Bjarne Kvande 2008/10 Helen Nordahl 2008/10 Torbjørn Skjeppe 2009/11 Inger Neple 2009/11 Vara for de ansatte Trond Jonassen 2008/10 Sissel L. Broks 2008/10 Kontrollkomitè Kontrollkomiteen er identisk med morselskapet Landkreditt. Styret Valgt i representantskapsmøte 25. februar 2009 Jan Erik Holmberg (styreleder) 2009/10 Heidi Kirkeby(nestleder) 2009/10 Ola Jordhøy 2007/09 Anders Sigstad (ansatt) 2009/10 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2008/10 Jorunn Apeland (vara) 2009/11 Sissel Skistad (ansatt vara) 2008/10 Øyvind Hestnes (ansatt vara) 2008/10 Valgkomité Ordfører, Lars Ole Anderssen og Trond Ole Johnsrud Revisor PricewaterhouseCoopers AS. Landkreditt Finans AS Representantskapet Anders Garberg, Buvika 2008/10 Endre Stakkerud, Sørum 2008/10 Heidi Iren Skuterud, Ås 2008/10 Daniel Arne Hansen, Lundenes 2009/11 Børre Børresen, Trøgstad 2009/11 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Vararepresentanter Solfrid Våset, Fredrikstad 2008/10 Per Jacobsen, Gjøvik 2008/10 Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2008/10 Kristen Bartnes, Otestad 2008/10 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2008/10 Bjørn Dybvik, Oslo 2008/10 Styret Oddvar M Nordnes (styreleder) Audun Ødegaard Terje Johansen Jon Martin Østby Revisor PricewaterhouseCoopers AS 17

18 Landkreditt Forvaltning AS Styret Oddvar M Nordnes (styreleder) Knut Hoff (nestleder) Ingunn Granaasen Bjørn O. Bratz Per Bjarne Kvande (vara) Dagfinn Hopsdal (vara) Bente Lind (vara) Revisor PricewaterhouseCoopers AS AS Landkredittgården Styret Oddvar M Nordnes (styreleder) Siw Farstad Jon Martin Østby Revisor PricewaterhouseCoopers AS Landkreditt Invest AS Styret Oddvar M Nordnes (styreleder) Unn Benco Arntzen Ingunn Granaasen Revisor PricewaterhouseCoopers AS 18 Landkreditt

19 19

20

21 Landkreditt Konsern Årsberetning 2009

22 Landkreditt Konsern Styrets årsberetning for 2009 Landkreditt SA er et samvirkeforetak av låntakere, opprinnelig stiftet som en kredittforening i Samvirkeforetaket er morselskap i finanskonsernet Landkreditt og er lokalisert i Oslo. Samvirkeforetaket eier 100 prosent av aksjene i Landkreditt Bank AS (etablert 1998/2002), Landkreditt Forvaltning AS (etablert 2000), Landkreditt Invest AS (etablert 1925/2007) og AS Landkredittgården (etablert 1984). Landkreditt Bank eier videre 56 prosent av aksjene i Landkreditt Finans (etablert 2007) som er lokalisert i Ålesund. Landbruksforsikring AS (etablert 2001), også lokalisert i Oslo, er et tilknyttet selskap gjennom en 44 prosent eierandel. Kriteriene for medlemskap i samvirkeforetaket er knyttet til samhandling med datterselskapene på definerte produkter. Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Fra midten av 1990-tallet har det vært en målsetting å bygge ut kredittforetaksvirksomheten til et moderne landsdekkende finanskonsern med internett som hovedkanal for salg og kundekontakt. Over en periode på 15 år er konsernets balanse økt fra 5 til 15 milliarder kroner. Konsernet er blant de 20 største innen norsk banksektor er Landkreditts 94. driftsår. Året har vært preget av at krisefrykten som ble skapt i 2007/2008 gradvis slapp taket både innen personmarkedet og delvis også i den delen av næringslivet som er mindre konkurranseutsatt. I pengemarkedet er kredittpåslaget (spread) fortsatt noe høyere enn det som ble ansett som normalt før finansuroen startet. For konsernet er fasit for 2009 en forsiktig volumvekst, økt egenkapital og styrket soliditet. Lover, regler, vedtekter etc. Etter flere år med mange endringer i lovgivningen, som til dels har medført mye arbeid med tilpassing av konsernets struktur og medført omorganiseringer i datterselskapene, har 2009 vært et roligere år. Myndighetenes fokus har vært rettet mot internasjonal finansuro og tiltak for å begrense eller unngå negative konsekvenser i Norge. Det er likevel grunn til å understreke at det stadig er endringer i lover og forskrifter, sentralbankbestemmelser etc. Utviklingen drives av internasjonale forhold hvor situasjonen kan være vesentlig avvikende fra den norske. Det kan likevel synes som implementeringen skjer med stor energi, og konsekvensene er ofte løsninger som klart favoriserer større banker. Virksomheten i Landkreditt forurenser ikke det ytre miljø. Styret er opptatt av at man i den daglige drift har omtanke for bærekraftig utvikling gjennom energiøkonomisering og god ressursutnytting. Virksomheten er lokalisert i Oslo. Produkt og marked Virksomheten har utviklet seg fra den opprinnelige pantesikrede grunnfinansieringen av primærlandbruk, til nettbankvirksomhet tilpasset både personmarked og næringsliv. Virksomheten har over år ekspandert. Utviklingen har vært preget av en forsiktig og kontrollert utvikling der balansen er økt fra 5 milliarder kroner i 1994 til knapt 15 milliarder i Målt etter utlån og kredittrammer, er 73 prosent av eksponeringen til nærings virksomhet og 27 prosent til personmarkedet. Næringsporteføljen fordeler seg med ca. 2/3 på landbruk og 1/3 på SMB-området. Det er lagt til grunn at de salgsmessige mulighetene i markedet basert på konsernets produktbredde, og fokus på tilfredsstillende inntjening, vil kunne gi grunnlag for en fordobling av virksomheten til For personmarkedet er nettbank med brukskonto og bank- og kredittkort nærmest å betrakte som en grunnpakke. I tillegg tilbys mulighet for flere kontoer for sparing, mulighet for fondssparing og forsikringsløsninger. Som alternativ eller tillegg til boliglån tilbys boligkreditt som gir kundene stor frihet til å foreta økonomiske disposisjoner innen rammene av betjeningsevne og sikkerhet. For næringsdrivende er det viktig å kunne skille den private kontantstrømmen fra næringsdelen. For næringsengasjement er det i tillegg til kassakreditt/ driftskreditt også mulig å etablere kredittrammer knyttet til næringseiendommens panteverdi. For næringsdrivende 22 Landkreditt

23 er løsninger for egen pensjonssparing viktig, og vi har også gode løsninger for innskuddspensjon for ansatte. Konsernets spare- og forsikringsprodukter er lagt opp som selvbetjeningsprodukter i banken, mens leasing selges i en mer personlig kundekontakt. Målt som gjennomsnitt av 3-måneders NIBOR, har rentenivået i 2009 vært 2,45 prosent mot 6,23 prosent i Dette fallet i rentenivå medførte at konsernets renteinntekter falt med 33 prosent. Tilsvarende fall i rentekostnader og økt utlånsvolum, førte imidlertid til at netto renteinntekter, økte med ca. 22 prosent. Finansiering og egenkapital Virksomheten i Landkreditt bygger på at man skal ha en god soliditet som innebærer en betryggende margin i forhold til lovens minstekrav. Egenkapitalen er i det vesentlige kjernekapital. Konsernets kapitalplan innebærer at ekspansjon av virksomheten primært er basert på egen inntjening. Kredittforetaksvirksomheten har tradisjonelt vært finansiert i obligasjonsmarkedet, mens man ved etableringen av banken la opp til høy innskuddsdekning. Ved sammenslutning av de to virksomhetsområdene er det lagt til grunn at banken vil dekke sitt fundingbehov med ca. 2/3 innskudd og 1/3 i penge markedet. Fordelingen vil ikke være statisk, men styrt av rentenivå, spread og hensynet til en god og forsvarlig likviditetsstyring. I løpet av 2009 er obligasjonsfundingen redusert med knapt 2 prosentpoeng til 32 prosent av fundingen og innskudd økt tilsvarende. I løpet av året er ca. 1,5 milliarder av obligasjonsporteføljen refinansiert, og løpetiden er endret fra vel 4 år på innfridde lån til ca. 3,3 år på nye innlån. Konsernets egenkapital har gjennom året økt med 8,7 prosent til millioner kroner. Dette skyldes positive resultater knyttet både til operativ drift og finansielle disposisjoner. Datterselskapene Landkreditt Bank AS er en videreføring av Landkreditt Bolig AS, etablert i Bankvirksomheten kom i stand via internett som selvbetjeningsbank høsten 2002, og 2009 er bankens 7. hele driftsår. Banken har god soliditet, tilfredsstillende inntjening og en utlånsportefølje som er godt pantesikret. Bankens årsresultat er 36,7 millioner kroner (49 millioner kroner). Nedgangen har sammenheng med finansuroen og bokføringsreglene for finansielle instrumenter, og dette kamuflerer en vesentlig positiv utvikling i underliggende drift. Landkreditt Forvaltning AS forvalter fondene Landkreditt Norge, Landkreditt Aksje Global, Landkreditt Kina og Landkreditt Høyrente. Fondene representerer bygge klossene i pensjonssparing innen skattereglene og annen langsiktig sparing som tilbys konsernets kunder. De aktivt forvaltede fondene viser sammenlignet med andre tilsvarende fond meget god avkastning både siste år og over de tre siste år. Landkreditt Aksje Global er negativt påvirket av den 23

24 svake kursutviklingen for dollar. AS Landkredittgården er heleid av Landkreditt SA. Selskapet eier og driver Karl Johans gt 45. Bygget inneholder butikk, restaurant og kontorer. Det er i 2009 foretatt en omfattende oppussing av kontordelen av bygget. For Landkreditt Finans AS er 2009 selskapets første hele driftsår. Selskapets formål er objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt. Markedsmessig ble 2009 preget av reduserte investeringer hos de kundegrupper selskapet primært er innrettet mot. Dette ble delvis kompensert med større salg til andre markedssegmenter. God selskapsledelse Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse er gjennomført for konsernet Landkreditt som følge av at det vesentlige av våre obligasjonsinnlån er notert på Oslo Børs. Anbefalingen er i hele sin form rettet inn mot foretak organisert som aksjeselskap. Flere punkter er derfor lite relevante for foretak som er organisert som selveiende eller samvirker. For samvirkeforetak er medlem og kunde en og samme person. Det betyr at eierinteressen mer relateres til hvordan den brukermessige samhandlingen fungerer. Konkurransekraften i leveransen, tilbudt pris, service og lignende framstår som viktigst for hvordan bedriften oppleves. Samtidig er det en forutsetning og forståelse blant medlemmene at bedriften over tid må generere nok egenkapital til å kunne ivareta foretakets videre vekst og utvikling. God eierstyring ivaretas ved at alle medlemmene i samvirkeforetaket inviteres til distriktsvise møter hvor virksomheten presenteres og drøftes. Det foretas valg av årsmøterepresentanter. Årsmøtet er samvirkeforetakets høyeste organ, tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap. I tillegg til det formelle årsmøtet som holdes om våren, samles representantene også til et høstmøte hvor styret rapporterer om utviklingen i konsernet samt vurderinger knyttet til fremtidsutsiktene. Drøftingene gir føringer for styrets videre arbeid med konsernets utvikling. Landkreditt baserer sin virksomhet på de internasjonale samvirkeprinsippene. Våre etiske retningslinjer forutsetter at alle lover og regler, bransjenormer og god folkeskikk skal etterleves. Det er etablert regler for styrets arbeidsorden, administrasjonens fullmakter, rapporteringsrutiner og lignende. Anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse peker på at vedtekter og hovedstrategier bør framgå av årsmeldingen. Landkreditt benytter internett som sin hovedkanal i kommunikasjon med konsernets kunder, medlemmer og tillitsvalgte. Både årsmelding, obligasjonsprospekt og annen relevant informasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside. Som finansinstitusjon er Landkreditt underlagt myndighetenes kapitaldekningskrav. Styrets vurdering er at en kapitaldekning på minimum 10 prosent ved årsskifte vil være godt dekkende for alle typer risiko knyttet til selskaper i konsernet. Ved årsskiftet er kapitaldekningen i konsernet 14,10 prosent (13,98 prosent). Dette anses som godt dekkende for virksomhetens mål, strategier, risikoprofil og kapitaldekningsplaner. Anbefalingene ved rørende utbyttepolitikk og kapitalforhøyelser er ikke relevante for samvirker. For datterselskapene som er finansforetak, er det lagt til grunn krav til egenkapitalavkastning, men samtidig også lagt til grunn at morselskapet i langtidsplanperioden fram til 2015 ikke vil ta ut konsernbidrag eller kreve aksjeutbytte. Egenkapitaloppbyggingen i det enkelte selskap skal sikre soliditet som grunnlag for vekst. Anbefalingen om likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående er ikke relevant for samvirker. Landkreditts medlemmer har like rettigheter og plikter, og de forretningsmessige relasjonene baseres på rettferdig behandling. Fri omsettelighet av aksjer er ikke relevant. Medlemskap i samvirkeforetaket er knyttet til at det opptas lån sikret med pant i landbrukseiendom eller etableres driftskreditt. Medlemskapet opphører når lånet/kreditten innfris. Anbefalingen om valgkomité er dekket gjennom vanlig organisasjonspraksis i samvirkeforetak og Landkreditts vedtekter. Oversikt over tillitsvalgte, herunder representant skapets valgkomité, framgår av årsmeldingen. Anbefalingen om bedriftsforsamling og lignende er dels lite relevant. I Landkreditt er det i samsvar med godkjente vedtekter etablert et representantskap som organ mellom årsmøtet og styret. De forhold som berører styre medlemmene, valg, uavhengighet og lignende er godt ivaretatt gjennom vedtekter og etablert organisasjonspraksis. Anbefalingen om styrets arbeid er ivaretatt gjennom årsplan for styremøtene, regler for styrets arbeidsorden etc. Styrets evaluering av eget arbeid og kompetanse, rapporteres årlig til årsmøtets ordfører og valgkomiteen. Anbefalingen vedrørende godtgjørelse til styret er ivaretatt gjennom vedtak i årsmøtet og de prosedyrer som gjelder for valgkomiteens forberedelse av behandlingen av denne type forhold. Godtgjørelse til ledende personell fastsettes av styret og alle ytelser til daglig leder framgår av årsmeldingen. Den del av anbefalingen som omtaler aksjer, opsjoner og lignende er ikke relevant for samvirker. Oversikt over ytelser er gitt i note 9. Anbefalingen om informasjon og kommunikasjon anses ivaretatt ved at offentlige regler for hvordan rapportering fra finansforetak skal skje, følges. I tillegg foreligger interne retningslinjer ut over offentlige krav. 24 Landkreditt

Årsrapport for konsernet 2008

Årsrapport for konsernet 2008 Årsrapport for konsernet 28 93. regnskapsår Innhold Styreleders hilsen.................................... 1 Konsern- og selskapsstruktur........................... 2 Personalet..........................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår 2014 Landkreditt Bank As Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA 2013 ÅRSRAPPORT 1 2 ÅRSRAPPORT 2013 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Bank 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Landkreditt Bank As Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2 ÅRSRAPPORT 2014 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2011 Styrets beretning og regnskap 2011 inklusive kontantstrømoppstilling og noter Godkjent i styremøte 14. februar 2012 Årsberetning for 2011 Generelt Landkreditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår 2014 Landkreditt Boligkreditt AS Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 2 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 2 Innholdsfortegnelse Side Styrets beretning for 2014... 3 Resultatregnskap 2014... 8 Balanse 2014... 9 Kontantstrøm 2014... 11 Noter... 12

Detaljer

Årsrapport 2014. Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA

Årsrapport 2014. Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA Årsrapport 2014 Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA Innhold Side Noter til regnskapet Side Banken bekrefter sin posisjon 3 Årsberetning for Gjensidige Bank ASA Konsern 5 Resultatregnskap 14 Oppstilling

Detaljer

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2.

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2. Årsrapport 2008 1 Årsrapport -08 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Kundevalgte: Ragna Kvendset 2008 Liv Ingjerd Holten 2005/08 Inger Skei

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

2Å008 r s b e r e t n i n g

2Å008 r s b e r e t n i n g 2008 Årsberetning innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 16 Balanse... 17 Endring i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling... 19 Noter 1 Regnskapsprinsipper...21 2 Renteinntekter og lignende

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer