Fugler i Øvre Eiker. Feltutvalget i NOF, Øvre Eiker v/anders Hals og Steinar Stueflotten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fugler i Øvre Eiker. Feltutvalget i NOF, Øvre Eiker v/anders Hals og Steinar Stueflotten"

Transkript

1 Fugler i Øvre Eiker 2014 En meget sjelden art - og ny for Øvre Eiker og Buskerud - en Svartstrupesteinskvett Oenanthe pleschanka oppdaget ved Sem av Steinar Stueflotten Foto: Vegard Bunes. Feltutvalget i NOF, Øvre Eiker v/anders Hals og Steinar Stueflotten Utgiver: Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag, Postboks 31, 3301 Hokksund. Feltutvalget: Anders Hals Steinar Stueflotten a- Tlf Tlf

2 Art Tabellarisk oversikt: Snitt Antall obs Første og siste obs Kommentar Knoppsvane Cygnus olor Sangsvane Cygnus cygnus Økning jf. seinere år Sædgås Anser fabalis 0, Sist sett Kortnebbgås A. brachyrhynchus Grågås Anser anser Markert økning seinere år Kanadagås Branta canadensis Grågås x kanadagås Ny hybrid for Øvre Eiker Hvitkinngås Branta leucopsis Gravand Tadorna tadorna 0, Sist sett Brunnakke Anas penelope Krikkand Anas crecca Stokkand Anas platyrhyncho Stjertand Anas acuta Knekkand Anas querquedula Flere obs, stabilt antall funn Skjeand Anas clypeata Taffeland Aythya ferina Toppand Aythya fuligula Bergand Aythya marila Økning jf. seinere år Havelle Clangula hyemalis Flere enn normalt Svartand Melanitta nigra Økning jf. seinere år Kvinand Bucephala clangula Lappfiskand Mergus albellus 0, Siland Mergus serrator Laksand Mergus merganser Jerpe Bonasa bonasia Orrfugl Tetrao tetrix Storfugl Tetrao urogallus Nedgang jf. seinere år Vaktel Coturnix coturnix Godt år, markert økning Storlom Gavia arctica Islom Gavia immer 0, Sist sett Dvergdykker Tachyb. ruficollis Horndykker Podiceps auritus Nedgang to siste år Toppdykker Podiceps cristatus Økning jf. tidligere år Gråstrupedykker P. grisegena 0, Sist sett Storskarv Phalacrocorax carbo Økning jf. seinere år Gråhegre Ardea cinerea Økning jf. seinere år Vepsevåk Pernis apivorus Nedgang to siste år Havørn Haliaeetus albicilla Sivhauk Circus aeruginosus Myrhauk Circus cyaneus Hønsehauk Accipiter gentilis Spurvehauk Accipiter nisus Musvåk Buteo buteo Litt nedgang jf. seinere år Kongeørn Aquila chrysaetos Fiskeørn Pandion haliaetus Litt nedgang jf. seinere år

3 Art Snitt Antall obs Første og siste obs Kommentar Tårnfalk Falco tinnunculus Nedgang jf. seinere år Dvergfalk Falco columbarius Litt nedgang jf. seinere år Lerkefalk Falco subbuteo Vandrefalk Falco peregrinus Nedgang to siste år Åkerrikse Crex crex Sivhøne Gallinula chloropus Markert økning jf. seinere år Sothøne Fulica atra Trane Grus grus Tidligste registrerte ankomst Tjeld Haemantopus ostralegus Dverglo Charadrius dubius Økning jf. to siste år Sandlo Charadrius hiaticula Stabilt tre siste år Heilo Pluvialis apricaria Vipe Vanellus vanellus Litt nedgang to siste år. Tidlig ankomst i 2014 Polarsnipe Calidris canutus 0, Sist sett Dvergsnipe Calidris minuta Sist sett Temmincksnipe C. temminckii Sist sett Myrsnipe Calidris alpina Økning jf. seinere år Brushane Philomachus pugnax Kvartbekkasin L. minimus 0, Økning to siste år Enkeltbekkasin Gall. gallinago Økning jf. seinere år Rugde Scolopax rusticola Økning jf. seinere år, flere vinterfunn Småspove Numenius phaeopus Storspove Numenius arquata Nedgang jf. seinere år Rødstilk Tringa totanus Gluttsnipe Tringa nebularia Skogsnipe Tringa ochropus Nedgang jf. seinere år Grønnstilk Tringa glareola Strandsnipe Actitis hypoleucos Hettemåke Larus ridibundus Nedgang jf. seinere år Fiskemåke Larus canus Sildemåke Larus fuscus Gråmåke Larus argentatus Litt økning jf. seinere år Svartbak Larus marinus Økning to siste år Makrellterne Sterna hirundo Rødnebbterne S. paradisaea Økning, sist sett mai 2010 Bydue Columba livia Skogdue Columba oenas Tidligste registrerte ankomst Ringdue Columba palumbus Litt nedgang jf. seinere år. Tidlig ankomst i 2014 Tyrkerdue Streptopelia decaocto Markert økning jf. seinere år Gjøk Cuculus canorus Markert nedgang to siste år Haukugle Surnia ulula Nedgang jf. to siste år Spurveugle Glauc. passerinum Kattugle Strix aluco Hornugle Asio otus Få observasjoner tre siste år Jordugle Asio flammeus

4 Art Snitt Antall obs Første og siste obs Kommentar Hubro Bubo bubo Nattravn Caprimulgus europaeus Tårnseiler Apus apus Vendehals Jynx torquilla Økning seinere år Gråspett Picus canus Nedgang jf. seinere år Grønnspett Picus viridis Svartspett Dryocopus martius Flaggspett Dendrocopos major Nedgang seinere år Dvergspett Dendrocopos minor Tretåspett Picoides tridactylus Nedgang jf. seinere år Sanglerke Alauda arvensis Litt økning jf. to siste år Sandsvale Riparia riparia Litt nedgang jf. seinere år Låvesvale Hirundo rustica Taksvale Delichon urbicum Trepiplerke Anthus trivialis Litt nedgang i seinere år Heipiplerke Anthus pratensis Markert økning jf. seinere år. Tidlig ankomst i 2014 Gulerle Motacilla flava Markert økning jf. seinere år Vintererle Motacilla cinerea Linerle Motacilla alba Sidensvans Bombycilla garrulus Markert nedgang jf. seinere år Fossekall Cinclus cinclus Gjerdesmett Trog. troglodytes Markert økning jf. seinere år Jernspurv Prunella modularis Tidlig ankomst i 2014 Rødstrupe Erithacus rubecula Nattergal Luscinia luscinia Økning jf. to siste år Blåstrupe Luscinia svecica Rødstjert Phoenic. phoenicurus Buskskvett Saxicola rubetra Litt økning to siste år. Tidlig ankomst i 2014 Svartstrupe Saxicola torquatus Sist sett Første høstfunn Steinskvett Oenanthe oenanthe Litt økning jf. seinere år Svartstrupesteinskvett Oenanthe pleschanka Meget sjelden. Ny art for Øvre Eiker og Buskerud Ringtrost Turdus torquatus Svarttrost Turdus merula Gråtrost Turdus pilaris Måltrost Turdus philomelos Rødvingetrost Turdus iliacus Duetrost Turdus viscivorus Gresshoppesanger Loc. naevia funn mange observasjoner Sivsanger Acro. schoenobaenus Økning to siste år Busksanger Acro. dumetorum 0, funn, markert økning, sist observert Myrsanger Acro. palustris Mange observasjoner i 2014 Rørsanger Acroceph. scirpaceus Gulsanger Hippolais icterina

5 Art Snitt Antall obs Første og siste obs Kommentar Munk Sylvia atricapilla Hagesanger Sylvia borin Møller Sylvia curruca Økning jf. seinere år Tornsanger Sylvia communis Gransanger Phyllos. collybita Løvsanger Phylloscopus trochilus Litt nedgang to siste år Fuglekonge Regulus regulus Gråfluesnapper Musc. striata Nedgang jf. to foregående år Svarthvit fl.snp. Fic.hypoleuca Nedgang to siste år Skjeggmeis Panurus biarmicus Sist sett oktober 2000 Stjertmeis Aegithalos caudatus Økning jf. to siste år Løvmeis Poecile palustris Markert nedgang i 2014 Granmeis Poecile montanus Toppmeis Lophophan. cristatus Nedgang jf. seinere år Svartmeis Periparus ater Markert nedgang i 2014 Blåmeis Cyanistes caeruleus Litt nedgang i seinere år Kjøttmeis Parus major Nedgang i 2014, neg. trend Spettmeis Sitta europaea Stabilt siste tre år Trekryper Certhia familiaris Tornskate Lanius collurio Nedgang i 2014 Varsler Lanius excubitor Nøtteskrike Garrulus glandarius Nedgang i 2014 Skjære Pica pica Stabilt tre siste år Nøttekråke Nucif. caryocatactes Kaie Corvus monedula Litt nedgang i 2014 Kornkråke Corvus frugilegus Nedgang i 2014 Kråke Corvus cornix Nedgang i seinere år Ravn Corvus corax Nedgang i seinere år Stær Sturnus vulgaris Litt nedgang i seinere år. Tidlig ankomst i 2014 Gråspurv Passer domesticus Litt nedgang i seinere år Pilfink Passer montanus Nedgang i seinere år Bokfink Fringilla coelebs Tidlig ankomst i 2014 Bjørkefink Fringilla montifringilla Grønnfink Carduelis chloris Nedgang i seinere år Stillits Carduelis carduelis Grønnsisik Carduelis spinus Tornirisk Carduelis cannabina Litt nedgang i 2014 Bergirisk Carduelis flavirostris Nedgang i 2014 Gråsisik Carduelis flammea Brunsisik Carduelis f. cabaret Polarsisik Carduelis hornemanni Sist sett Grankorsnebb Loxia curvirostra Stabilt lavt siste tre år Furukorsnebb L. pytyopsittacus Rosenfink Carpod. erythrinus Signifikant økning seinere år Dompap Pyrrhula pyrrhula Nedgang i seinere år Kjernebiter Cocc. coccothraustes Økning i 2014 Lappspurv Calcarius lapponicus 0,

6 Art Snøspurv Plectrophenax nivalis Gulspurv Emberiza citrinella Sivspurv Emberiza schoeniclus Snitt Antall obs Første og siste obs Kommentar Økning i 2014 Nedgang i seinere år Økning i 2014 Sammendrag av observerte arter i 2014 med kommentarer: Figuren viser antallet observasjoner på Artsobservasjoner i Øvre Eiker i Til sammen 6304 observasjoner av 182 arter og 95 personer, 2013: 5440/162/82, 2012: 5890/175/70, 2011: 7430/174/67, 2010: 7901/173/56 og i 2009: 5640/179/61. I tillegg kommer en del tårnboknotater m.m. Kartet viser lokaliteter med fugleobservasjoner i Øvre Eiker i 2014.

7 Forkortelser: ptn, V, S, Ø Nf, Øf, Vf, Sf Ad. Juv. Pullus/pulli hunnf = På trekk/tur mot nord, vest, sør eller øst = Nord, øst, vest eller sør for = Utfarget/voksen fugl (i 2. eller 3. kalenderår eller eldre (2K, 3K, 3K+ osv.)) = Ungfugl (unge i ungfugldrakt/ første kalenderår (1K)) = Reirunge/reirunger = hunnfarget Knoppsvane Cygnus olor ( ) 151 obs Observert jevnlig gjennom året Fiskumvannet, Vestfosselva og Drammenselva. Store antall i Fiskumvannet ultimo oktober primo desember, maks: 52 ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn) og 57 ind. Fiskumvannet (Melvin Åsum). 1 par hekket i Fiskumvannet. Sangsvane Cygnus cygnus ( ) 149 obs Fåtallig overvintrende januar- mars, maks 69 ind. Måsnesmyra, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 par sett jevnlig Fiskumvannet i april- mai. Parring observert (Anders Hals) og ad observert rugende ytterst på Hegstadmyra fra (Anders Hals, Steinar Stueflotten mfl.). Vellykket hekking konstatert da par med 3 pull ble sett utenfor reirområdet (Steinar Stueflotten, Jens Erik Nygård). Dette er første kjente hekkefunn på Fiskumvannet! Alle ungene vokste opp til flygedyktig alder og ble sett på vannet til langt ut i oktober ind. sett jevnlig på Fiskumvannet fra november til medio desember, maks. 44 ind. Fiskumvannet (Eli Gates, John Apeland). Sangsvane med ganske nyklekte unger Fiskumvanet Dette er første hekke- funn av sangsvane i Fiskumvannet. Foto: Steinar Stueflotten. Sædgås Anser fabalis ( ) 5 obs ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen). Kortnebbgås Anser brachyrhynchus ( ) 38 obs Vårtrekket startet med 1500 ind. ptn Hals (Anders Hals) ind. ptn Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Kun få flokker og mindre antall ptn utover i april. Siste observasjon på vårtrekket: 145 ind. ptn Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Høsttrekket startet med 60 ind. pts Hals (Anders Hals). 405 ind. rastet på Fiskumvannet 20.9

8 2014 (Steinar Stueflotten). Totalt passerte det ca. 800 ind. pts over Øvre Eiker i september. 5 ind. ble sett i området Bergsvingen og Fiskumvannet 5.10 og (Jan Trygve Bollerud, Magne Sjøblom, Eirik Kristoffersen, Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen, Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen) og (Steinar Stueflotten). 4 ind. Sem- Bergsvingen (Vegard Bunes, Steinar Stueflotten mfl.). Grågås Anser anser ( ) 160 obs Observert jevnlig i perioden Første observasjon: 5 ind. Langebru, Hokksund (Christoffer Mikalsen). Største antall på våren: 64 ad + 15 pull/nylig utflydd Bomenga, Hokksund (Steinar Stueflotten). Flere par hekket i kommunen, første observerte kull: 6 pull Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Store flokker med ad og juv observert utover høsten i august- oktober, maks. 400 ind. rastende Fiskumvannet (Magne Sjøblom), 400 ind. rastende Fiskumvannet (Olav Såtvedt, Steinar Stueflotten). 370 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Antallet avtok utover i oktober til 200 ind. Hegstad beitemark, Fiskumvannet (Vegard Bunes, Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo). Etter det ble det bare sett et fåtall individer på Fiskumvannet utover i november. Siste observasjon: 4 ind. Råen, Fiskumvannet (Anders Hals). Kanadagås Branta canadensis ( ) 116 obs Observert jevnlig i perioden , flest observasjoner på Fiskumvannet. Første observasjon: 6 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Største antall om våren: 33 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Fra ultimo august til primo desember jevnlig ind. på Fiskumvannet, høyeste antall: 100 ind. rastende Fiskumvannet (Magne Sjøblom). Bare ett påvist hekkefunn i 2014: 2 ind. rugende Kolbergtjernet, Kolbergtjernmyra NR (Anders Hals). Grågås x kanadagås Anser anser X branta canadensis 10 obs ind. Fiskumvanet (*Melvin Åsum). 1 ind. Fiskumvannet (Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen, Steinar Stueflottten mfl.). En halvtime før observasjonen på Fiskumvannet ble den antatt samme hybriden sett på Spæren (Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen). Dette er første observasjon av denne gåsehybriden på Fiskumvanet og i Øvre Eiker. Hvitkinngås Branta leucopsis ( ) 4 obs ind. Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 2 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Marius von Glahn). 1 ind. Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). Gravand Tadorna tadorna ( ) 1 obs. 3 ind. overflygende Fiskumvannet (Melvin Åsum). Brunnakke Anas penelope ( ) 64 obs Observert jevnlig på Fiskumvannet på vårtrekket fra 22.3 til , samt 1 par Fiskumvannet (Jens Erik Nygård, Steinar Stueflotten), maks. 13 ind. Råen, Fiskumvannet (Jens Tøndel Fossum). Observert jevnlig på høsttrekket fra 16.8 til , jevnlig opptil ind. på Fiskumvannet i oktober, maks. 150 ind. næringssøkende Fiskumvannet (Jon Ludvig Hals) og 100 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten), mer fåtallig på Fiskumvannet utover i november. Siste observasjon: 1 ind. Fiskumvannet (Ken Adelsten Jensen, Trond Aspelund, Steinar Stueflotten mfl.). Krikkand Anas crecca ( ) 72 obs Observert jevnlig på Fiskumvannet om våren fra 15.3 til , med opptil ind., maks. 110 ind. Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen) og 120 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Bare ett funn er gjort utenfor Fiskumvannet: 3 ind. Kroktjern, Spærensetra (Steinar Stueflotten). Mer fåtallig om høsten fra 9.8 til , sjelden mer enn ind., maks. 100 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Stokkand Anas platyrhynchos ( ) 173 obs Vanlig hele året i elver og vann. Flest observasjoner er gjort på Fiskumvannet, i Vestfosselva og Drammenselva. Opptil ind. overvintret (januar- mars) ved foringsplasser hhv. i Vestfossen og nedenfor Hellefossen. Maks. antall om våren: 150 ind. Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Kun et fåtall rapporterte hekkefunn/kull i Jevnlig over 100 ind. på Fiskumvannet utover i november, maks. 460 ind. Fiskumvannet

9 (Eirik Kristoffersen, Steinar Stueflotten) og 500 ind. rastende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Stjertand Anas acuta ( ) 3 obs ad i par rastende Fiskumvannet (Olav Såtvedt). 2 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Knekkand Anas querquedula ( ) 12 obs par Fiskumvannet (Fredrik Stige, Steinar Stueflotten, Anders Hals). 2 par Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Bent Ellingsen). 1 hann Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Marius von Glahn, Even Johansen). Skjeand Anas clypeata ( ) 8 obs hunnf Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Per Buertange, Jon Ludvig Hals, Vegard Bunes). Taffeland Aythya ferina ( ) 1 obs. 1 hann Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Toppand Aythya fuligula ( ) 103 obs Vanlig, men relativt fåtallig i Fiskumvannet fra mars til desember. Jevnlig opptil ind. om våren, maks. 36 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten) og 37 ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn). Bare ett funn er gjort utenom Fiskumvannet: 2 par Mellomtjern (Steinar Stueflotten). Kun sporadisk på Fiskumvannet om sommeren. Mer jevnlig med opptil ind. på Fiskumvannet utover høsten, maks. 75 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten), 60 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Vinterfunn: 22 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 19 ind. Fiskumvannet (Melvin Åsum). 3-5 ind. Fiskumvannet (Anders Hals, Steinar Stueflotten). 3 ind. Furua, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Viktigheten av Fiskumvannet kommer godt til syne seinhøstets. Her den mengde vannfugl ved Hegstad Fugletårnet til høyre i bakgrunnen Foto: A. Hals. Bergand Aythya marila ( ) 19 obs hunnf Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen, Rune Zakariassen). 13 hunnf rastende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 3 hunnf Fiskumvannet (Anders Hals, Steinar Stueflotten).

10 Havelle Clangula hyemalis ( ) 4 obs ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten), 1 hann næringssøkende Fiskumvannet (Fredrik Stige). 1 ind. næringssøkende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Eli Gates, John Apeland mfl.). Svartand Melanitta nigra ( ) 30 obs Sjelden på vårtrekket, kun 7 ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn), 2 ind. Fiskumvannet (Anders Hals) og 1 hann + 2 hunn Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Mer jevnlig på Fiskumvannet om høsten fra 28.9 til , med 1-12 ind. i oktober og november, maks. 23 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Ett vinterfunn: 1 hunnf Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Kvinand Bucephala clangula ( ) 165 obs Vanlig art gjennom hele året i vann og vassdrag, hyppigst observert om våren, mest tallrikt om høsten. Opptil ind. i Fiskumvannet om våren, maks. 30 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten), 16 ind. Stryken, Hokksund (Torhild Graversgaard), 15 ind. Tjuvøya (Steinar Stueflotten). Jevnlig opptil ind. på Fiskumvannet om høsten (ultimo september ultimo november), maks. 60 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Overvintret i Drammenselva, Vestfosselva og i isfrie partier av Fiskumvannet, men sjelden mer enn 5 ind. sammen, maks. 13 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten), 10 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Lappfiskand Mergus albellus ( ) 2 obs hunn næringssøkende Råen, Fiskumvannet (Jens Tøndel Fossum). 1 hunnf Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen). Siland Mergus serrator ( ) 24 obs Sporadisk observert i sommerhalvåret, hyppigst i mai. Første observasjon: 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten), jevnlig 2-4 ind. i Fiskumvannet utover i mai, maks. 7 ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn), 6 ind. Sandsbukta, Eikeren nord (Roar Sjønnegård). Hekking: 1 hunn + 6 pull Sandsbukta, Eikeren nord (Roar Sjønnegård). 1 hunn + 9 pull Sundet, Fiskumvannet (Roar Sjønnegård). Kullet (9 hunnf) ble sett i Fiskumvannet frem til (Eirik Kristoffersen). Sjelden observert seinere på høsten: 1 hunnf Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 hunn næringssøkende Bergsvingen (Jan Trygve Bollerud, Magne Sjøblom). 2 ind. Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. Råen, Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen, Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen). Laksand Mergus merganser ( ) 38 obs Observert sporadisk i vann og vassdrag gjennom det meste av året, hyppigst i Fiskumvannet. Sjelden rapportert fra skogstjern, kun 1 hann Spærensetra (Steinar Stueflotten). 3 ind. Kroktjern, Spærensetra (Steinar Stueflotten). 1 hunnf næringssøkende Kolbrekkvannet N (Hans Jørgen Nilsen). Normalt bare 1-4 ind. sammen, maks. 18 ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn). Om høsten maks. 6 ind. på Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen) og (Anders Hals). Bare ett rapportert hekkefunn: 1 ad hunn med minst 4 pull/nylig utflydd Fiskumvannet (Dag Amundsen). Jerpe Bonasa bonasia ( ) 18 obs ind. Butjern (Hans Jørgen Nilsen). 2 ind. Hølbekkplassen (Anders Hals). 1 ad hann sang/spill Dunserudhagan (Jan Trygve Bollerud). 1 ind. Kolbergåsen (Anders Hals). 1 ind. Nordre Svartskurden, Svartskurden (Steinar Stueflotten). 1 ind. Hals (Anders Hals). 1 ind. Blåfjell (Jon Åge Ruud). 1 ind. Ospåsen (Anders Hals). 1 ind. Hals (Anders Hals). 1 ind. Ospåsen (Anders Hals). 1 ind. Hals (Anders Hals). 2 ind. Spærensetra (Eirik Kristoffersen). 3 ind. Kroktjern, Spærensetra (Eirik Kristoffersen). 2 ind. Hoensvannsløken (Anders Hals). 1 ind. Stokkdalsvollen (Hans Jørgen Nilsen). 1 hann kjellerdalsveien (Jon Ludvig Hals). 1 ind. Grasåsen (Anders Hals). 1 ind. Junger (Anders Hals). Orrfugl Tetrao tetrix ( ) 14 obs hann sang/spill Dunserudhagan (Jan Trygve Bollerud). 2 hann Kolbergåsen (Anders Hals). 1 hann Bergsetervollen/- myra (Anders Hals). 1 hann Prestvannet (Anders Hals). 2 hann Ospåsen (Anders Hals). 3 hunn næringssøkende Sirikjerke (Jan Trygve Bollerud). 1 hann Kjellertjern (Hans Jørgen Nilsen). 1 hunn Svartskurden (Eirik Kristoffersen). 2 hunn Hølbekkplassen (Anders Hals). 1 hann Ospåsen (Anders Hals). 1 1K hann Lofthusmyrene (Jon Ludvig

11 Hals). 5 ind. Øyvannsbrenna (Jon Ludvig Hals). 1 hann Hals (Anders Hals). 2 hann Ospåsen (Anders Hals). Storfugl Tetrao urogallus ( ) 7 obs ad hann rastende Sirikirkevegen (Torhild Graversgaard). 1 hann Prestvannet (Anders Hals). 2 hann Svarttjern, Holtefjell (Anders Hals). 2 hann Hølbekkplassen (Anders Hals). 1 hunn Ospåsen (Anders Hals). 1 hann Grasåsen (Anders Hals). 1 hann Kolbergåsen (Anders Hals). Vaktel Coturnix coturnix ( ) 31 obs ind. sang/spill Bergsvingen (Steinar Stueflotten, Hans Petter Rømme). 1 ind. sang/spill Dørjebru (Steinar Stueflotten). 1 hann sang/spill Råen, Fiskumvannet (*Edvin Thesen, Øivind Wathne Johannessen, Eli Gates, Per Buertange). 1 ind. sang/spill Bryn, Hokksund (Steinar Stueflotten). 1 ind. sang/spill Åker, Hokksund (Steinar Stueflotten). 1 ind. sang/spill Nedre Lobben (Geir Fossum). 1 ind. Bergsvingen (Steinar Stueflotten, Jostein Bærø Engdal, Jorunn Villand). 1 ind. sang/spill Sem (Steinar Stueflotten). 1 ind. sang/spill Langebru, Hokksund (Jens Tøndel Fossum). 2 ind. sang/spill Fiskumvannet - Darbu (Jorunn Villand, Steinar Stueflotten). 2 ind. sang/spill Sørby, Bergsvingen (Steinar Stueflotten). 1 ind. Hals (Anders Hals). Storlom Gavia arctica ( ) 13 obs ind. Sundet, Fiskumvannet (Jens Tøndel Fossum). 1 ind. rastende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 3 ind. næringssøkende Kolbrekkvannet N (Hans Jørgen Nilsen). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Eli Gates, John Apeland, Jostein Bærø Engdal). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Hegstad, Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 1 ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn). 2 ind. Råtevannet (Steinar Stueflotten, Per Øystein Klunderud, Thor Erik Jelstad). 1 ind. Fiskumvannet (Melvin Åsum, Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Ken Adelsten Jensen, Per Buertange, Jorunn Villand). Islom Gavia immer ( ) 1 obs. 1 ind. næringssøkende Råen, Fiskumvannet (*Steinar Stueflotten, Jostein Bærø Engdal, Eli Gates). Islom ved Råen, Fiskumvannet Foto: Steinar Stueflotten. Dvergdykker Tachybaptus ruficollis ( ) 19 obs ind. næringssøkende Langebru, Hokksund (Steinar Stueflotten, Bjørn Harald Larsen). 1 ind. Bergsvingen (Eirik Kristoffersen). 1 ind. næringssøkende Langebru, Hokksund (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen, Melvin Åsum). 3 ind. Fiskumvannet (Per Buertange, Ken Adelsten Jensen, Jorunn Villand). 1 ind. Vestfosselva (Smørgrav- Berg), Bergsvingen

12 (Steinar Stueflotten). 3 ind. Vestfosselva (Smørgrav- Berg), Bergsvingen (Steinar Stueflotten). 1 ind. Råen, Fiskumvannet (Anders Hals). Horndykker Podiceps auritus ( ) 1 obs. 1 ad. Hoenselvas utløp/drammmenselva, Hokksund (Anders Hals). Toppdykker Podiceps cristatus ( ) 144 obs Observert jevnlig i Fiskumvannet fra 15.3 til Første observasjon: 1 ind. Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten), typisk 6-12 ind., maks. 26 ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn). 5 par hekket i Fiskumvannet, minst 7 unger sett flere ganger i august. I september- oktober, maks. 12 ind. Fiskumvannet (Ken Adelsten Jensen, Per Buertange). Bare 1-4 ind. sett utover i november, med siste observasjon: 2 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Gråstrupedykker Podiceps grisegena ( ) 2 obs ind. Fiskumvannet (*Bjørn Tore Bollerud, Steinar Stueflotten mfl.). 1 ind. Holtøya (nordspissen) (Anders Hals). Storskarv Phalacrocorax carbo ( ) 72 obs Observert jevnlig på Fiskumvannet vår (mars- mai) og høst (medio august medio desember). Første observasjon vår: 1 ind. rastende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten), typisk 1-5 ind., maks. 7 ind. Fiskumvannet (Jens Tøndel Fossum, Eirik Kristoffersen). Også en observasjon i Eikeren: 1 ind. Sandsbukta, Eikeren nord (Jens Tøndel Fossum). Siste observasjon vår: 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Vegard Bunes). Høst: første observasjon: 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten), typisk 1-5 ind., maks. 8 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Også en observasjon i Eikeren: 2 ind. Holtøya (nordspissen) (Anders Hals), men trolig jevnlig her. Siste observasjon: 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Storskarven bir mer og mer vanlig både i Fiskumvannet og i de store vannveiene for øvrig innen kommunen ikke minst i Eikern. Foto: A. Hals. Gråhegre Ardea cinerea ( ) 76 obs Observert jevnlig i perioden , hyppigst på strekningen Darbu- Hokksund. Første observasjon: 1 ind. Semsmyra/Planteskolen (Anders Hals), typisk 1-3 ind., maks. 7 ind. Fiskumvannet (Melvin Åsum), (Olav Såtvedt), (Melvin Åsum) og (Noah Penk). Hekking: 1 ind. rugende Rud (Steinar Stueflotten). Kun få observasjoner i åsområdene: 1 ind. Jensrudplassen (Anders Hals), 2 ind. Krambudalen (Anders Hals), 1 ind. Hoensvannsløken (Anders Hals), samt en observasjon i Eikeren: 1 ind. Holtøya (nordspissen) (Anders Hals). Siste observasjon: 1 ind. overflygende Bergsvingen (Steinar Stueflotten). Vepsevåk Pernis apivorus ( ) 1 obs. 1 ind. ptv Hegstadmyra, Fiskumvannet (Jorunn Villand).

13 Havørn Haliaeetus albicilla ( ) 3 obs ad overflygende Skotselv (Jan Trygve Bollerud). 1 1K+ Råen, Fiskumvannet (Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen, Eirik Kristoffersen). Sivhauk Circus aeruginosus ( ) 25 obs ad hunn rastende Fiskumvannet (Per Øystein Klunderud). 1 4K+ hann Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ad hunn næringssøkende Råen, Fiskumvannet (Gjermund Graver). 1 hunn Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 1 ad hunn Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Vegard Bunes, Jens Erik Nygård). 1 hunn stasjonær Fiskumvannet (Edvin Thesen, Jorunn Villand). 1 hunn overflygende Bergsvingen (Magne Sjøblom). 1 ind. rastende Fiskumvannet (Karen Haugland, Geir Midnes). 1 ad hunn næringssøkende Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen, Steinar Stueflotten). 1 1K Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Audun Jahren, Melvin Åsum). 1 hunnf Hals (Anders Hals). 1 hunnf Hals (Anders Hals). Myrhauk Circus cyaneus ( ) 5 obs ad. hann pts Nesfjell (ØE), Nesfjell (Steinar Stueflotten, Per Øystein Klunderud, Thor Erik Jelstad). 1 1K Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen, Steinar Stueflotten, Audun Jahren). Hønsehauk Accipiter gentilis ( ) 22 obs ind. næringssøkende Hellefossen (Lennart Wam Hansson). 1 hann næringssøkende Geveltsetra (Hans Jørgen Nilsen). 1 ind. overflygende Skjelbred (Steinar Stueflotten). 1 ind. overflygende Horgen (ØE) (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. overflygende Nedre Dramdal, Skotselv (Eirik Kristoffersen). 1 hann Hals (Anders Hals). 1 hann Hals (Anders Hals). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. overflygende Fiskumvannet (Magne Sjøblom). 1 ind. Nesfjell (ØE), Nesfjell (Steinar Stueflotten, Per Øystein Klunderud, Thor Erik Jelstad). 1 ind. overflygende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 hann Hals (Anders Hals). 1 ind. næringssøkende Hals (Anders Hals). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 1K Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. Hokksundsbrua, Hokksund (Eirik Kristoffersen). 1 1K hunn Bergsvingen (Anders Hals). 1 hunn Halshaugen, Hals (Anders Hals). 1 1K Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 hann Hals (Anders Hals). 1 ind. Smørgrav, Vestfossen (Eirik Kristoffersen). Spurvehauk Accipiter nisus ( ) 33 obs Nesten alle observasjoner er gjort i kulturlandskapet mellom Darbu og Hokksund, hyppigst ved Fiskumvannet. 1 ind. Ås, Øvre Eiker (Steinar Stueflotten). 1 ind. Kverk (Eirik Kristoffersen). 1 ind. Bergsvingen (Steinar Stueflotten). 1 hunn Sem (Steinar Stueflotten). 1 hunn Hals (Anders Hals). 4 observasjoner av 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. sang/spill Skjøldammen (Roar Sjønnegård). 1 ind. Nedre Lobben (Jens Tøndel Fossum, Geir Fossum, Erik Fossum). 4 observasjoner av 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Jorunn Villand). 1 hunn Hals (Anders Hals). 3 ind. overflygende Fiskumvannet (Magne Sjøblom). 8 observasjoner av 1 ind. Fiskumvannet (Magne Sjøblom, Eirik Kristoffersen, Steinar Stueflotten). 1 ind. overflygende Bergsvingen (Magne Sjøblom). 4 observasjoner av 1 hann Hals (Anders Hals). 2 ad hunn næringssøkende Bergsvingen (Jan Trygve Bollerud, Magne Sjøblom). 1 ind. overflygende Bergsvingen (Magne Sjøblom). 1 ind. Bakkerud, Darbu (Eirik Kristoffersen). Musvåk Buteo buteo ( ) 63 obs Observert jevnlig i sommerhalvåret i kulturlandskapet mellom Darbu og Hokksund, sjelden ellers. Første observasjon: 1 ind. overflygende Skjøldammen (Steinar Stueflotten). Om våren hyppigst observert i første halvdel av april, normalt bare 1-2 ind., maks. 3 ind. Darbu (Steinar Stueflotten) og Fiskumvannet og (Steinar Stueflotten). Om høsten hyppigst observert medio august til medio september, typisk 1-2 ind., opptil 4 ind. sammen noen ganger i første halvdel av september, maks. 5 ind. trekkende Fiskumvannet (Arild Omberg). Siste observasjon: 1 ind. Fiskumvannet (Melvin Åsum). Kongeørn Aquila chrysaetos ( ) 6 obs ind. overflygende Bergsvingen (Jan Trygve Bollerud, Magne Sjøblom). 1 5K+ på et viltkamera på Vestsida i mars 2014 (Anders Hals). 1 ind. Ospåsen (Anders Hals). 1 ind. overflygende Fiskumvannet (Magne Sjøblom). 1 ind. Ospåsen (Torbjørn Hals). 1 1K Skarratangen (Anders Hals).

14 Kongeørn over Ospåsen Foto: Gry Lysaker Hals. Fiskeørn Pandion haliaetus ( ) 13 obs ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. næringssøkende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Jorunn Villand). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Marius von Glahn). 1 ind. Fiskumvannet (Even Johansen). 1 ind. Fiskumvannet (Håvard Eggen, Aina Guin Wingan). 1 ind. Darbu (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. næringssøkende Rud, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 2 ind. næringssøkende Fiskumvannet (Magne Sjøblom). Tårnfalk Falco tinnunculus ( ) 9 obs hann næringssøkende Bergsvingen (Jens Tøndel Fossum). 1 ad hunn næringssøkende Fiskumvannet (Marius von Glahn). 1 hann Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 hunnf Bergsvingen (Steinar Stueflotten). 1 hunnf næringssøkende Hegstad, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. rastende Bergsvingen (Magne Sjøblom). 2 ind. Nesfjell (ØE), Nesfjell (Steinar Stueflotten, Per Øystein Klunderud, Thor Erik Jelstad). 2 hunnf næringssøkende Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 hunnf Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Dvergfalk Falco columbarius ( ) 12 obs hann næringssøkende Råen, Fiskumvannet (Jens Tøndel Fossum). 2 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Per Øystein Klunderud). 1 ind. rastende Sem (Eirik Kristoffersen). 3 observasjoner av 1 ind. Fiskumvannet (Melvin Åsum, Steinar Stueflotten). 2 ad i par overflygende Sirikjerke (Jan Trygve Bollerud). 1 ind. Hals (Anders Hals). 1 hunn næringssøkende Lunde, Vestfossen (Henning A. Johansen). 1 ad hunn næringssøkende Dunserudhagan (Jan Trygve Bollerud). 1 ind. Bergsvingen (Steinar Stueflotten). 1 ind. Bergsvingen (Steinar Stueflotten). Lerkefalk Falco subbuteo ( ) 20 obs ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn, Steinar Stueflotten, Håvard Eggen). 1 ad næringssøkende Hegstadmyra, Fiskumvannet (Jostein Bærø Engdal). 1 ind. Bergsvingen (Jorunn Villand). 1 ad Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. næringssøkende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 2 ind. Fiskumvannet (Magne Sjøblom, Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 1 ad overflygende Bergsvingen (Magne Sjøblom). 1 1K næringssøkende Fiskumvannet (Melvin Åsum, Steinar Stueflotten, Bent Ellingsen). 1 ind. Hals (Anders Hals). Vandrefalk Falco peregrinus ( ) 17 obs ad næringssøkende Bergsvingen (Jan Trygve Bollerud, Magne Sjøblom). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 adult overflygende Fiskumvannet (Jan Trygve Bollerud). 1 ind. næringssøkende Råen, Fiskumvannet (Jens Tøndel Fossum). 1 ind. overflygende Fiskumvannet (Jostein Bærø Engdal). 1 2K Hegstad, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 7 observasjoner av 1 ind. Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen, Steinar Stueflotten, Audun Jahren, Olav Såtvedt). 1 ind. rastende Bergsvingen 18.8

15 2014 (Magne Sjøblom). 1 ind. overflygende Sameia, Vestfossen (Magne Sjøblom). 1 ind. overflygende Bergsvingen (Magne Sjøblom). 1 ind. overflygende Darbu (Henning A. Johansen). 4 observasjoner av 1 ind. rastende Sem/Bergsvingen (Magne Sjøblom, Steinar Stueflotten). Åkerrikse Crex crex ( ) 5 obs ind. sang/spill Nedre Dramdal, Skotselv (Eirik Kristoffersen, Steinar Stueflotten, Audun Jahren). 1 ind. sang/spill Hals (Anders Hals). Sivhøne Gallinula chloropus ( ) 13 obs observasjoner av 1 ind. obs i h.tid, pass. biotop Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Ken Adelsten Jensen, Marius von Glahn, Morten Jagdum). 1 1K Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen). 1 ind. Fiskumvannet (Anders Hals). Sothøne Fulica atra ( ) 112 obs Observert jevnlig fra ultimo mars til medio desember. Alle observasjoner er gjort i Fiskumvannet. Første observasjon: 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Vår (mars- mai): typisk 2-4 ind. maks. 8 ind. Fiskumvannet (Anders Hals). Hekking: 1 par med 5 pull pull/nylig utflydd Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Kun ett kull påvist med sikkerhet. Flere 1K sett utover i juli og august. I august jevnlig ind., maks. 30 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Høst (september- november): jevnlig ind., maks. 70 ind. Fiskumvannet (Anders Hals), ind. sett flere ganger i oktober og november. Vinter: 22 ind. Fiskumvannet (Melvin Åsum). 35 ind. Råen, Fiskumvannet (Anders Hals). 50 ind. Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Trane Grus grus ( ) 70 obs Flest observasjoner er gjort om våren fra medio mars til ultimo mai, kun sporadiske observasjoner på seinsommeren (august- september). Første observasjon: 1 ind. Hokksund (Egil Mikalsen). Dette er tidligste observerte ankomstdato til Øvre Eiker. Typisk 1-3 ind. om våren, sjelden mer enn 5 ind. sammen, maks. 7 ind. Kolbergtjernet, Kolbergtjernmyra NR (Anders Hals). Over 95 % av observasjonene er gjort i kulturlandskapet mellom Darbu og Hokksund. 1 par hekket sannsynligvis i kommunen i Seinsommer: 2 ind. sett flere ganger på Hals (Anders Hals, Roar Sjønnegård). 4 ind. overflygende Fiskumvannet (Ole Martin Olsen). 2 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Siste observasjon: 3 ind. overflygende Bergsvingen (Magne Sjøblom). Tjeld Haemantopus ostralegus ( ) 1 obs. 1 ind. overflygende Vestfosselva, Vestfossen (Anders Hals) Dverglo Charadrius dubius ( ) 7 obs ind. overflygende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 2 ind. Rud, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 3 ind. Rud, Fiskumvannet (Eli Gates, John Apeland). 2 ind. Skjøldammen (Roar Sjønnegård). 5 ind. Skjøldammen (Roar Sjønnegård). 2 ind. Skjøldammen (Roar Sjønnegård). 1 ind. Skjøldammen (Roar Sjønnegård). Sandlo Charadrius hiaticula ( ) 1 obs. 1 ind. Fiskumvannet (Noah Penk). Heilo Pluvialis apricaria ( ) 10 obs ind. lokkelyd, øvrige lyder Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 3 ind. Rud, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Jostein Bærø Engdal, Eli Gates, John Apeland). 48 ind. Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 2 ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 17 ind. pts Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 7 ind. overflygende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 5 ind. næringssøkende Skjelbred (Steinar Stueflotten). Vipe Vanellus vanellus ( ) 79 obs De aller fleste observasjoner er gjort i området rundt Fiskumvannet i perioden mars- mai. Kun 4 observasjoner er fra andre lokaliteter: 20 ind. rastende Bergsvingen (Magne Sjøblom) som også er første observasjon i 2014 og blant de tidligste ankomster som er registrert i Øvre Eiker. 1 ind. Berg, Bergsvingen (Roar

16 Sjønnegård). 1 ind. Bomenga, Hokksund (Jorunn Villand). 1 ind. Bergsvingen (Steinar Stueflotten). Flest individer ble observert på vårtrekket ved Fiskumvannet i månedsskiftet mars- april, da med flokker på typisk ind., trolig minst 50 ind. ved Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Hekking: 10 ind., flere rugende Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 4 ind., en rugende Hegstad, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 4 ind., en rugende Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 2 ind. varslende, engstelig Hegstadmyra, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Jorunn Villand, Jostein Bærø Engdal). Flere reir på Råen og Hegstad (Nf jernbanen) ble ødelagt i forbindelse med harving og såing av jordene. Trolig var det bare 1-2 par som fikk fram flygedyktige unger i Kun et fåtall observasjoner er registrert om høsten: 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 26 ind. Fiskumvannet (Melvin Åsum). Polarsnipe Calidris canutus ( ) 1 obs. 1 ind. Fiskumvannet (Anders Hals). Dvergsnipe Calidris minuta ( ) 1 obs. 1 ind. næringssøkende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Første observasjon i kommunen siden Dvergsnipe ved Fiskumvannet Første obs. av arten her siden Foto: Steinar Stueflotten. Temmincksnipe Calidris temminckii ( ) 1 obs. 4 ind. lokkelyd, øvrige lyder Fiskum gamle kirke, Fiskumvannet (Jostein Bærø Engdal). Første observasjon i kommunen siden Myrsnipe Calidris alpina ( ) 7 obs ind. næringssøkende Fiskumvannet (Leif Syvertsen). 1 ind. Fiskumvannet (Noah Penk). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 4 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 3 ind. Tårnet, Fiskumvannet (Edvin Thesen). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Brushane Philomachus pugnax ( ) 3 obs ind. rastende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 1 ind. næringssøkende Måsnesmyra, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus ( ) 5 obs ind. Hegstad beitemark, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Ken Adelsten Jensen, Per Buertange, Jon Ludvig Hals, Vegard Bunes, Kendt Myrmo). 1 ind. ukjent dødsårsak Lofthusmyrene (Jon Ludvig Hals).

17 Enkeltbekkasin Gallinago gallinago ( ) 81 obs Observert jevnlig på vårtrekket fra medio april til ultimo mai. Over 95 % av observasjonene er gjort ved Fiskumvannet. Andre lokaliteter: 1 ind. Spærensetermyr, Spærensetra (Steinar Stueflotten). 2 ind. overflygende Bergsvingen (Jan Trygve Bollerud, Magne Sjøblom). 1 ind. Spærensetra (Eirik Kristoffersen). Første observasjon: 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Hegstadmyra, Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). Jevnlig 1-4 ind. ved Fiskumvannet om våren, sjelden mer enn 5 ind., maks. 8 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Sang/spill ble hørt jevnlig utover i hekkesesongen og trolig hekket noen få par ved Fiskumvannet uten at dette ble sikkert påvist. Under høsttrekket i oktober ble det flere ganger skremt opp ind. fra den nyanlagte beitemarka på Hegstad, f.eks.: 38 ind. Fiskumvannet (Ken Adelsten Jensen, Per Buertange). 40 ind. Hegstad beitemark, Fiskumvannet (Rune Zakariassen). 30 ind. Hegstad beitemark, Fiskumvannet (Jon Ludvig Hals). Maks. 57 ind. rastende Hegstad beitemark, Fiskumvannet (Per Øystein Klunderud). Siste observasjoner: 2 ind. Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad). Rugde Scolopax rusticola ( ) 25 obs ind. Halshaugen, Hals (Anders Hals). 2 ind. Hals (Anders Hals). 1 ind. sang/spill Dunserudhagan (Jan Trygve Bollerud). 2 ind. Fiskumvannet (Anders Hals). 1 ind. Hals (Anders Hals). 1 ind. overflygende Kverk (Vegard Bunes). 1 ind. sang/spill Hegstad, Fiskumvannet (Per Furuseth). 1-2 ind. sang/spill Tørrbekk, Eikeren (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen). 1 ind. overflygende Nedre Dramdal, Skotselv (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen). 1 ind. Hegstad, Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 2 ind. Skogsvann (Hans Jørgen Nilsen). 1 ind. Nord- Svartskurden (Anders Hals). 1 ind. Mellomtjernsbekken (Anders Hals). 1 ind. Grasåsen (Anders Hals). 1 ind. Hals 8.11 og (Anders Hals). 1 ind. næringssøkende Dunserudhagan og (Jan Trygve Bollerud). 1 ind. Hals (Anders Hals). 2 ind. Hals (Anders Hals). 1 ind. Hals (Anders Hals). Vinterfunn som disse på Hals i desember er sjeldne og skyldes nok det milde været i desember. Småspove Numenius phaeopus ( ) 4 obs ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 6 ind. Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 35 ind. overflygende Hals (Anders Hals). 1 ind. overflygende Sundet, Fiskumvannet (Morten Jagdum). Storspove Numenius arquata ( ) 4 obs ind. Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 3 ind. pts Hals (Anders Hals). 6 ind. overflygende Hals (Anders Hals). 1 ind. overflygende Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). Rødstilk Tringa totanus ( ) 7 obs ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn, Anders Hals, Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Vegard Bunes). 1 ind. næringssøkende Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Gluttsnipe Tringa nebularia ( ) 17 obs ind. Råen, Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Gjermund Graver). 1-6 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten, Audun Jahren, Marius von Glahn, Anders Hals, Melvin Åsum, Jorunn Villand). 12 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Hegstadmyra, Fiskumvannet (Jorunn Villand). 1-3 ind. Fiskumvannet (Jens Erik Nygård, Eirik Kristoffersen, Noah Penk). 2 ind. Fiskumvannet (Anders Hals). 1 ind. Fiskumvannet (Steinar Stueflotten). Skogsnipe Tringa ochropus ( ) 23 obs ind. observert jevnlig ved Fiskumvannet på vårtrekket (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen, Eli Gates, John Apeland, Jostein Bærø Engdal, Anders Hals), maks. 7 ind. Hegstadmyra, Fiskumvannet (Jostein Bærø Engdal) og 14 ind. Fiskumvannet (Marius von Glahn). Sommerobservasjoner ved Fiskumvannet: 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Fiskumvannet (Eirik Kristoffersen). 1 ind. Fiskumvannet (Arild Omberg). 2 ind. Hegstad, Fiskumvannet (Jorunn Villand). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Fiskumvannet (Noah Penk). 8 ind. Fiskumvannet (Anders Hals). Øvrige observasjoner: 1 ind. Kolbergåsen (Anders Hals). 2 ind. Svartskurden (Steinar Stueflotten). 1 ind. Gortjern, Krambudalen (Steinar

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015 Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker Steinar Stueflotten Drammen, 04.12.15 sstuef@broadpark.no Denne rapporten summerer opp status vedrørende fugleobservasjoner gjort i

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern Noregs vassdrags- og energidirektorat Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår kontaktperson Dato 201202844-7 Steinar Pettersen 003/09-2015 Lars Ågren 07.09.2015, avdeling Hordaland Søknad om konsesjon

Detaljer

FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE

FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) 1990-2005 MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE Arve Olsen Geithus Registreringer. Registreringene av fugler ved Vassbunn i perioden 1990-2005 er gjort med varierende antall dager

Detaljer

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK RESULTATER FRA 2002 OG 2003 av Morten Günther Haukugle (Surnia ulula) ved Skrøytnes, Sør-Varanger Foto Morten Günther 2002 1. Innledning I desember 2001 søkte

Detaljer

F O R V A L T N I N G S P L A N

F O R V A L T N I N G S P L A N Gårdsparken FORVALTNINGSPLAN 2004 Registrerte viltarter i Gårdsparken, Bergen 2001 Sammen med det tilstøtende Rambjøra landskapsvernområde kan Gårdsparken skilte med en av

Detaljer

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken FUGLEÅRET 2004 145 arter er registrert ved Fiskumvannet i 2004. Det er ingen nye arter dette året. Fra loggboka i fugletårnet leser vi: Antallet registreringsdager

Detaljer

NOTAT. 1. Borg 2 - Konsekvensutredning verdisetting. I Konsekvensviften skal naturtypene verdisettes, til «liten, middels, stor» jf.

NOTAT. 1. Borg 2 - Konsekvensutredning verdisetting. I Konsekvensviften skal naturtypene verdisettes, til «liten, middels, stor» jf. NOTT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. 00 Dato 2014/01/14 Til Fra Kopi Rambøll Dato 2014/01/14 Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen N-0213 Oslo T +47 2251 8000 www.ramboll.no 1. org 2 - Konsekvensutredning

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste.

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. størrelser Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. Denne listen skal i utgangspunktet følges. Det finnes noen tilfeller

Detaljer

NOF Øvre Eiker Lokallag Krokstadelva i mars 2008 Terje Bakken

NOF Øvre Eiker Lokallag Krokstadelva i mars 2008 Terje Bakken FUGLER VED FISKUMVANNET 2007 FUGLEÅRET 2007 Dette er nå 14. året på rad vi gir ut en rapport om fuglelivet på/ved Fiskumvannet. Ingen av observasjonene har vært behandlet av LRSK. 155 arter er registrert

Detaljer

FUGLER VED FISKUMVANNET 2005 Av Terje Bakken

FUGLER VED FISKUMVANNET 2005 Av Terje Bakken FUGLER VED FISKUMVANNET 2005 Av Terje Bakken FUGLEÅRET 2005 Dette er nå 12. året på rad vi gir ut en rapport om fuglelivet på/ved Fiskumvannet. Ingen av observasjonene har vært behandlet av LRSK. 164 arter

Detaljer

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tjeldstø 2004 Følgende rapport er basert stort sett på mine egne observasjoner (123 observasjons dager) samt opplysninger fra nettsiden fugler i Hordaland, Egil Frantzen s liste over Tjeldstø observasjoner

Detaljer

Fugler på Tjeldstø 2003

Fugler på Tjeldstø 2003 Fugler på Tjeldstø 2003 Av Julian Bell Følgende rapport er stort sett basert på mine egne observasjoner (95 observasjonsdager) samt opplysninger fra nettsiden Fugler i Hordaland (http://cyberbirding.uib.no/nof/)

Detaljer

Artsliste for Verdal kommune

Artsliste for Verdal kommune Artsliste for Verdal kommune utgitt av NOF, Verdal Lokallag foreningen for fuglevern september 1999 Tegnforklaring H Påvist hekkende ved funn av reir eller unger h Antatt hekkende p.g.a. hekkeadferd T

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 4-2014 Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013 Norsk ornitologisk forening John Atle Kålås, Magne Husby, Erlend B. Nilsen & Roald Vang Bestandsvariasjoner for terrestriske

Detaljer

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009

Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009 Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009 Ill. Trond Haugskott Det takserte området sommeren 2009 Trond Aspelund, Rune Christensen, Espen Støtterud-Christensen Tilleggsdata av Svein

Detaljer

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012 NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Statens vegvesen Region øst leder@nofoa.no Medlemsrelatert: medlem@nofoa.no Økonomisk: kasserer@nofoa.no Vernesaker: naturvernkontakt@nofoa.no

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008

Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008 Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008 Morten Halmrast Mjøndalen oktober 2008 Grunnlaget for denne rapporten er blitt til ved hjelp av mange års ringmerkingsaktivitet og registreringer av fuglelivet

Detaljer

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S =

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = streif E = Direkte truet (tall angir Norges andel av europeisk

Detaljer

Årsrapport 1999. Ekskursjoner:

Årsrapport 1999. Ekskursjoner: Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 1999 Haslum 20/12-1999 Styret har i 1999 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Geoffrey Acklam Styremedlem Dag

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Totalt ble det registrert 151 arter hvor 3 var nye for området, nemlig: storlom, myrsnipe og grønlandsmåke. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 213 arter. Antall

Detaljer

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Fugler i Øvre Eiker og 2016

Fugler i Øvre Eiker og 2016 Buskskvetten 33 (2017) NOF avd. Buskerud Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016 Ørkensteinskvett Oenanthe deserti - en nasjonalt meget sjelden art og ny art for Øvre Eiker og Buskerud. Oppdaget av Erlend Landsverk

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand 2010 Løvsanger. Foto Per Morten Groth Feltarbeid ved Ståle Dahlberg og Per Morten Groth

Detaljer

Bonnkonvensjonens liste 2

Bonnkonvensjonens liste 2 Bonnkonvensjonens liste 2 Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/internasjonale-konvensjoner/bonnkonvensjonen/bonnkonvensjonens-liste-2/ Side 1 / 6 Bonnkonvensjonens liste 2 Publisert

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Fugler i Fossum-området 2005

Fugler i Fossum-området 2005 Fugler i Fossum-området 200 Torsten Källqvist 2006 INNHOLD BAKGRUNN... OBSERVASJONER... Storlom... Storskarv... Gråhegre...0 Stokkand...0 Krikkand... Brunnakke... Toppand...2 Bergand...2 Kvinand...2 Svartand...

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 2007 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er derfor

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007.

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Året 2007 har vært meget bra for stasjonen. Vi har hatt en god bemanning, spesielt på høsten, og vi har fått gjort en del ting som har stått på tapetet i en del

Detaljer

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Hortulan Ill. Trond Haugskott FORSLAG OM VERN AV FLAKSTADMÅSAN I NES OG ULLENSAKER KOMMUNER Høgmyrer (torvmyrer) er en truet naturtype på grunn

Detaljer

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA FELTARBEID VED FOKSTUMYRA 2006 med hovudvekt på ornitologi og ringmerking Kjell Mork Soot og Karl Johan Grimstad. Januar 2007 Skogsnipe, ungfugl, 31.07.2006 (Foto: Kjell Mork Soot). INNHOLD 1. LITT OM

Detaljer

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg 3-2 TILLEGGSUTREDNING: Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg nr. 3-2 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Norsk Ornitologisk Forening Kartlegging

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 01.01.20015 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er

Detaljer

Årsrapport for Gjennestadvannet 2012

Årsrapport for Gjennestadvannet 2012 Årsrapport for Gjennestadvannet 2012 Totalt ble det registrert 144 arter hvor 4 var nye for området, nemlig: ærfugl, svartstork, svarthalespove og lappspove. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 210

Detaljer

ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT

ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT r sm qs98.2-9 (481.18 ) A ex.2 ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 av MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 av MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT ARTSLISTE FOR LIFJELL-OMRÅDET

Detaljer

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm Søknad om dispensasjon til etablering av tilrettelagt fugleobservasjonssted med skjerming mot forstyrrelse av fuglelivet i Nesheimvann i Nesheimvann naturreservat og Nedre Skeime slåttemark Bakgrunn for

Detaljer

Fugler i Fossum-området, Bærum

Fugler i Fossum-området, Bærum Fugler i Fossum-området, Bærum 00-01 Torsten Källqvist 0 BAKGRUNN 7 OBSERVASJONSOMRÅDET 7 OBSERVASJONER Storlom Smålom Toppdykker Storskarv Gråhegre 13 Stokkand 13 Krikkand 1 Brunnakke 1 Toppand 1 Kvinand

Detaljer

Fugler i Asker og Bærum 2003

Fugler i Asker og Bærum 2003 Fugler i Asker og Bærum 2003 Område 1: Fossum-Ila Torsten Källqvist 2003 1 Beskrivelse av området...6 Metodikk... 11 Observasjoner... 11 Storskarv... 11 Gråhegre... 11 Sangsvane... 12 Grågås... 12 Stokkand...

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Av Per Kristian Slagsvold Her følger en liten gjennomgang av fugleåret på Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009. Dette var det 47`ende året med ornitologiske undersøkelser

Detaljer

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at:

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at: Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro E18 Retvet - Vinterbro Dato: 2.10.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng NOTAT GLENNETJERN INNHOLD Innledning... 1 Metode...

Detaljer

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa.

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. En gjennomgang av samlingene med utstoppede dyr, samt gammel litteratur ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, er de viktigste kildene til opplysningene i dette dokumentet.

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

Fugler i Øvre Eiker. Feltutvalget i NOF, Øvre Eiker v/anders Hals og Steinar Stueflotten. Side 1 av 31

Fugler i Øvre Eiker. Feltutvalget i NOF, Øvre Eiker v/anders Hals og Steinar Stueflotten. Side 1 av 31 Fugler i Øvre Eiker 2012 Feltutvalget i NOF, Øvre Eiker v/anders Hals og Steinar Stueflotten Side 1 av 31 Fugler i Øvre Eiker 2012 Alt i alt omfatter datagrunnlaget 6 420 observasjoner fordelt på 176 arter.

Detaljer

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Lars Erik Johannessen Foto Svein Dale Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER)

TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER) TOPPDYKKER'N SUPPLEMENT NR3 1984 NORDRE ØYEREN RAPPORT 1977-1983 ) NORDRE ØVEREN FUGLESTASJON (KOORDINATER) N O R D R E Ø Y E R E N R A PPORT 1 9 7 7 1 9 8 3 VED NORDRE ØVER EN FUGLEST ASJON Forsidebilde

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002 J. INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2003. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002. Natur i Østfold 22(1-2): 39-46. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2002 totalt

Detaljer

Bonnkonvensjonen. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 10

Bonnkonvensjonen. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 10 Bonnkonvensjonen Innholdsfortegnelse 1) Bonnkonvensjonens liste 1 2) Bonnkonvensjonens liste 2 http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/internasjonale-konvensjoner/bonnkonvensjonen/ Side 1 / 10 Bonnkonvensjonen

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 Brunnakker og krikkender. Foto Kristin Vigander. Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Halvøya virker som en

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011 Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011 Av Per Kristian Slagsvold Blåtykknebb Guiraca caerulea hunn ringmerket på Store Færder 10 juli 2011. Foto: Stig Eide Her følger en generell gjennomgang av fugleåret

Detaljer

Årgang 14 -Nr ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON

Årgang 14 -Nr ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON Årgang 14 -Nr.4-1984 Organ for Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Vest-Agder --- ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON Rapport om virksomheten 1981 R E. D A K S J O N E. L T Redaksjonen: Bernt K. Knutsen,

Detaljer

Utredning. Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune. Magne Husby Per Inge Værnesbranden

Utredning. Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune. Magne Husby Per Inge Værnesbranden Utredning Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune Magne Husby Per Inge Værnesbranden Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 111 Steinkjer 2009 Status for fugl i

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 6-5 Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 4 Oddvar Heggøy, Jan Erik Røer, Ola Nordsteien, Aïda López Garzía & Oskar Kenneth Bjørnstad Norsk ornitologisk forening Bestandsovervåking

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 2009 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Det jeg husker best fra våren 2009 er de uttallige etterlysningene av snøspurv. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ble spurt

Detaljer

APPORTSERIEo N[

APPORTSERIEo N[ 1.. JS'I'I~f) 1) il'i'uil APPORTSERIEo N[ 7 1980 UGLELIVET I kinnerf lo og Seutef va. Årsrapport 1979 EIR STENMARK FUGLELIVET I SIINNERFLO OG SEUTELVEN Årsrapport for 1979 Geir Stenmark ~ - - -=-----

Detaljer

Foto Jostein Myre. Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014. av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel

Foto Jostein Myre. Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014. av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014 Foto Jostein Myre av Håkan Billing, NoF Travel Håkan Billing / NoF Travel Inre Kilsviken Halleberg/ Hunneberg Hornborgasjön Introduksjon «Det var en härlig

Detaljer

FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014

FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014 FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014 Knoppsvane Dvergsvane... G Sangsvane... GH Sædgås Anser fabalis fabalis... R Anser fabalis rossicus... R Kortnebbgås Tundragås Anser albifrons albifrons...

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Den virker som en trakt for alle trekkfugler som ønsker å fly over

Detaljer

Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 2010

Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 2010 Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 21 Jon Trygve Johnsen 21 Forord Børsesjø er et viktig våtmarksområde i Telemark fylke med et spesielt rikt fugleliv, og som et viktig utfartsted for

Detaljer

Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72

Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72 Østfold-Natur nr. 45 2011 ISSN 0803-4443 Ornitologiske undersøkelser i Kurefjorden 1970 72 Viggo Ree (red.) ISSN 0803-4443 Rapport-serien Østfold-Natur utgis av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Østfold

Detaljer

Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat

Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 36 2006 Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat Årsrapport 2004 og 2005 Morten Günther Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm Hovedkontor

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001 J.INGAR I.BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2002. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001. Natur i Østfold 21(1/2): 44-50. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2001 totalt

Detaljer

Østfold ringmerkegruppes aktivitet for 1998

Østfold ringmerkegruppes aktivitet for 1998 Østfold ringmerkegruppes aktivitet for 1998 J. INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2000. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 1998. Natur i Østfold 19(1): 84-90. Østfold Ringmerkegruppe merket i 1998 totalt

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000 J.INGAR I.BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2001. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000. Natur i Østfold 20(1/2):63-70. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2000 totalt

Detaljer

Uglekasse for haukugle og perleugle

Uglekasse for haukugle og perleugle Perleugle Aegolius funereus Haukugle Surnia ulula Uglekasse for haukugle og perleugle Kasse som passer for perleugle og haukugle. Husk å fylle ca 10 cm med kutterflis i kassa da uglene ikke bygger reir.

Detaljer

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/~lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 2008 Haslum 31/12-2008 Styret 2008-2009: Leder Kasserer Styremedlem Styremedlem Vararepresentant

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai Vårtrekket 2011 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Etter en februar som på landsbasis var 1,2 C kaldere enn vanlig, steg temperaturene i mars, april og mai til 2 C over det normale,

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål

Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål Vepsevåk over Kolsås, 25. juni 2013. Foto Elsie Berg Utført på oppdrag fra Bjørnholtlia Utvikling

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2003

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2003 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2003 JAN INGAR I.BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2004. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2003. Natur i Østfold 23(1-2):28 Østfold Ringmerkegruppe merket i 2003 totalt

Detaljer

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010.

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. NOF- notat 2011-15 Norsk Ornitologisk Forening E- post: nof@birdlife.no Kort rapport til: Direktoratet for naturforvaltning Publikasjonstype:

Detaljer

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør Vårtrekket 2008 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Medlemmene av Norsk Ornitologisk Forening har vært aktive siden opprettelsen av det første lokallaget i Troms midt på1970-tallet,

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 27 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Siden opprettelsen av Tromsø Lokallaget av Norsk Ornitologisk Forening i 197-tallet, har medlemmene blitt oppfordret til å sende

Detaljer

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter. Strategisk plassert i Østersjøen, mellom Stockholm og Falsterbo, byr øya på mange biotoper

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 11-2016 Fugleregistreringer i Kvænangsbotn, Navitdalen og Reisa nasjonalpark Paul Shimmings & Dag Gjerstad Norsk ornitologisk forening Fugleregistreringer i Kvænangsbotn, Navitdalen og Reisa nasjonalpark

Detaljer

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Vedlegg 10 - Planforslag Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Naturgrunnlag registreringer og rapporter 1. Kartlegging av naturverdier på Ekeberg, Biofokus 29.10.2008 2. Naturtyperegistreringer fra naturtypebasen,

Detaljer

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV TYRIFJORDEN OG BERGSJØ VURDERING AV VERNEVERDIER OG AKTUELLE TILTAK av Bjørn Harald Larsen Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud SAMMENDRAG Fuglelivet i sør-vestre

Detaljer

Utredning. Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget. Magne Husby. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51

Utredning. Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget. Magne Husby. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51 Utredning Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 51 Steinkjer 2004 Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget

Detaljer

Øsfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2004

Øsfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2004 Øsfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2004 JAN INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2005. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2004. Natur i Østfold 24(1-2): 65-74. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2004 totalt

Detaljer

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014 av Jonas Langbråten, NoF Travel Jonas Langbråten / NoF Travel NoF Travel-tur til Lista 8. 11. mai 2014 Lista i Farsund, Vest-Agder er definitivt et av Norges aller

Detaljer

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006 Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006 JAN INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J. I.I. 2007: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006. Natur i Østfold 26(1-2): 100-109. Østfold Ringmerkegruppe merket i 2006

Detaljer

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1995 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1995 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1995 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK Av GUDBRAND STUVE TURID VIKØREN OG ASTRID STOVNER VETERINÆRINSTITUTTET 1996 2 Innhold Side 1.

Detaljer

STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON 2013

STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON 2013 STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON 2013 Bjørn Linnehol Blåstjert.30/9 Sesongen 2013 var det 51. året i stasjonens historie. Totalt ble 189 arter registrert i løpet av 2013, herav fire nye arter for stasjonen

Detaljer

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1998

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1998 1 VETERINÆRINSTITUTTET Oslo FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1998 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK Av KJELL HANDELAND ASTRID STOVNER OG TURID VIKØREN OSLO 1999 2 Innhold

Detaljer

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA I 2004, med hovudvekt på ornitologi og ringmerking. Men også litt om augestikkarar, sommarfuglar, lav, sopp og planter.

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA I 2004, med hovudvekt på ornitologi og ringmerking. Men også litt om augestikkarar, sommarfuglar, lav, sopp og planter. FELTARBEID VED FOKSTUMYRA I 2004, med hovudvekt på ornitologi og ringmerking. Men også litt om augestikkarar, sommarfuglar, lav, sopp og planter. Innleiing: Blåstrupen har for oss sunnmøringar alltid verka

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Falsterbo Onsdag 9. søndag 13. september av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel. Artsliste sammensatt av Knut Eie

Falsterbo Onsdag 9. søndag 13. september av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel. Artsliste sammensatt av Knut Eie Falsterbo Onsdag 9. søndag 13. september 2015 Foto Ole Vignes av Håkan Billing, NoF Travel Artsliste sammensatt av Knut Eie Håkan Billing / NoF Travel Skanörs revlar Falsterbo fyr Hammarsnäs Hammarsnäs

Detaljer

Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag

Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag Foreningen for fuglevern Desember 2002 1. Forord 2. Artskommentarer 3. Utryddet som hekkefugl i Norge 4. Direkte truet 5. Sårbar

Detaljer

NORDRE ØYEREN RAPPORT 1976

NORDRE ØYEREN RAPPORT 1976 NORDRE ØYEREN RPPORT 1976 VED NORDRE ØYEREN FUGLESTSJON Forsidebilde: Sangsvaner. Tegner, Viggo Ree. Ettertrykk er ønskelig og tillatt på betingelse av at kilden oppgis. 2 3 FORORD : Denne rapporten bygger

Detaljer

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Rapport, april 2008 Sammendrag I Husebyskogen er det registrert 98 fuglearter. Det er registrert

Detaljer

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE våren og sommeren 2009 Ved NOF Nesodden lokallag NOF Nesodden lokallag Innhold Innledning side 3 Oppsummering av naturverdier i området

Detaljer

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson 1 HVORDAN DESIMERE HUBRO PÅ EN MEST MULIG EFFEKTIV MÅTE BEGRENSE NÆRINGSTILGANGEN VED: 1. PLANTE TIL KYSTLYNGHEIA MED

Detaljer

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1996

FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1996 VETERINÆRINSTITUTTET Oslo FALLVILTBEHANDLING - FREDA ARTER RAPPORT FOR 1996 OVERSIKT OVER INNKOMMET FALLVILT OG FALLVILTETS DØDSÅRSAK Av KJELL HANDELAND GUDBRAND STUVE THORBJØRN REFSUM TURID VIKØREN OG

Detaljer

Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen. Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel

Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen. Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai 2016 Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen av Håkan Billing, NoF Travel Håkan Billing / NoF Travel Skien Tønsberg Fredrikstad Skagen Aalbæk Introduksjon På Danmarks nordspiss

Detaljer