Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl i Bekkelagshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset"

Transkript

1 Nr årgang Organ for Bækkelagets Sportsklub Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Godkjenne evt. inviterte personer/media til Generalforsamlingen Velge dirigent(er) og referent(er) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 2. Beretninger for Regnskap for Innkomne forslag 5. Fastsette kontingent for Budsjett for Valg i henhold til Godkjenne de valgte gruppestyrer Oslo Bjørn Torstein Olsen, formann OBS! Revidert regnskap, budsjettforslag, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling vil være utlagt på klubbens kontor senest 8.mars 2004.

2 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: PRIV. ARB/MOB. E-POST FORMANN: Bjørn Torstein Olsen Pareliusveien 11B, 1177 Oslo VISE FORMANN: Kate Hege Nielsen Pareliusveien 38, Oslo ØKONOMI: Peter Vodrup Olav Nygards veg 212 B, 0688 Oslo SEKRETÆR: Hilde Berg Jomfrubråtvn. 76D, 1179 Oslo UTDANNING: Frode Stenvik Vardeveien 22B, 1182 Oslo VARAMEDLEM: Rita Møllberg Vingolf 2A, 1170 Oslo VARAMEDLEM: Terje Haugseth Steinhammerveien 13, 1177 Oslo HOVEDSTYRET = AU + GRUPPEFORMENN: TURNERINGSLEDER NORWAY CUP: Marianne Øgaard Bergh Einerveien 9, 1178 Oslo FOTBALL: Jo Evensen Heiasvingen 39, 1177 Oslo BANDY: Odd Arntzen Ekebergveien 149, 1177 Oslo FRIIDRETT: Jostein Haraldseid Olleveien 30, 1182 Oslo HÅNDBALL: Henning Stordal Utsynsv. 3C, 1176 Oslo ORIENTERING: Eldar Børsum Kirkeåsveien 8 A, 1178 Oslo SKI: Jarle Sundelin Skogholtveien 17A, 1178 Oslo DAMER ELITE: Odd Solli Postdamvn. 12 B, 1164 Oslo BKS ÆLDRES: Odd Solli Postdamvn. 12 B, 1164 Oslo BSK BEDRES: Anne Borglin Solveien 136A, 1169 Oslo BSK-KONTORET Frode Kyvåg, Trond Eriksen, Line Bergersen, Tina S. England Karstensen, Vaclav Pletanek, Lucy Thoresen, Anita Hougen, Frank-Otto Kristiansen og Vibeke Weiby Telefon , telefax E-post: Postadresse: Postboks 44, Bekkelagshøgda, 1109 Oslo. Besøksadresse: Lambertseterveien 2, Kastellet BSK-POSTEN - medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub. Utkommer 5 ganger årlig. Journalist: Vaclav Pletanek, Lambertsetervn.2, Kastellet; tlf.: , e-post: faks.: Grafisk utforming: Stig Mebust, mob.: , I redaksjonen: Bandy: Odd Arntzen, , Fotball: Gro Kristoffersen, Friidrett: Per Gammelgård, , Håndball:Anne Borglin, , Orientering: Eigil Wekre, , Ski: Frode Viste, , Håndball kvinner elite: Kjersti Rønholt Neste nummer kommer i mai Deadline for innlevering av saker og bilder er 20.april 04. Skal sikre klubbens framtid I lederartikkelen foran Generalforsamlingen for ett år siden hevdet jeg at Bækkelagets Sportsklub er en klubb med store muligheter. Vi har en utrolig styrke i medlemsmassen, med mange ressurssterke personer som har følelser for klubben de er knyttet til. Vi har et tillitsvalgtskorps som gjør en uvurderlig innsats for klubben, og vi har en administrasjon som kan jobben sin. Hva har vi så gjort ut av våre muligheter i løpet av året? Vi kan vel slå fast at det i alle fall på overflaten synes å være mer ro og harmoni i klubben og nettopp det var et av hovedmålene dette året. Vi har ryddet unna en del misforståelser og misoppfatninger. Vi har satt i gang prosesser som skal sikre klubbens framtid. Vi har gjennomført en Norway Cup som på grunn av værforhold bød på store utfordringer for organisasjonen og som igjen beviste at vi mestrer de tøffeste oppgaver. Forrige Generalforsamling vedtok at det skulle nedsettes et uavhengig granskningsutvalg for å vurdere alle forhold knyttet til salgsteltet under Norway Cup. Rapporten fra utvalget konkluderte med at ingen ansatte eller tillitsmenn i klubben har utøvd økonomisk utroskap eller mottatt personlige fordeler. Granskingen har også konstatert at ryktene om skjult omsetning langt utover det regnskapsførte ikke medfører riktighet. Jeg håper at vi nå er ferdig med saken, at alle aksepterer og har tro på konklusjonene og at vi er på vei mot å skape et positivt miljø i klubben som gjør en stolt av å være medlem av BSK. I forrige nummer av BSK-Posten kunne man lese nestleder Kate Hege Nielsens rapport om samarbeidsprosjektet med Oslo Idrettskrets. I denne utgaven redegjør vi for arbeidet med Administrasjonshåndboken. Jeg er sikker på at begge prosesser og resultatene av disse vil bidra til å styrke klubben. Vi har et godt økonomisk fundament i Norway Cup. Nå bygger vi et fundament for administrasjon og for et bedre miljø for alle som er med i BSK. Vibeke Weiby har siden august i fjor vært ansatt i halv stilling som klubbsekretær på BSK-kontoret. Hennes oppgave er å tilrettelegge for gruppene, ha ansvar for medlemssystemet og administrere kontakter med kretsene, særforbund og Norges Idrettsforbund, med blant annet søknader og møter. Som et viktig ledd i arbeidet for et bedre miljø gjennomfører vi møtene med gruppene. Her får gruppestyrene og gruppemedlemmer anledning til å møte klubbens ledelse og stille spørsmål. Målet er å bedre samarbeid innad i egen gruppe, på tvers av gruppene og mellom gruppene og administrasjonen. Vi skal kommunisere bedre på den gamle måten, dvs. snakke sammen, være sammen, og på den nye måten, dvs. at vi utnytter de elektroniske hjelpemidler, nettet og e-post. Om man liker det eller ikke - det er den veien verden går. Men det ser ut til at BSK-medlemmene liker den nye måten. Det viser den eventyrlige utviklingen i bruken av BSKs nettsider. Enkelte grupper, spesielt skigruppa, utnytter sine nettsider på en eksemplarisk måte. Vi må være forberedt på endrede forhold i kampen om midler, anlegg, treningstimer og oppmerksomhet. Ordningen med nye og større bydeler fører til større konkurranse. Jeg føler at vi gjennom det arbeidet som nedlegges i de enkelte gruppene og sentralt stadig arbeider for visjonen om at BSK skal være det naturlige valg for barn og unge i vårt nærmiljø innenfor de idrettsgrener vi tilbyr. Velkommen til Generalforsamlingen! Bjørn Torstein Olsen, formann Bækkelagets Sportsklub 2 BSK-posten

3 Årsberetninger 2003 Arbeidsutvalget/Hovedstyrets beretning for 2003 Æresmedlemmer 1934: Albert Christiansen (død), 1939: Oddbjørn Hagen (død), Rolf Magnell (død), 1952: Alf Kjeldsen (død), 1956: Einar Kaspersen (død), 1959: Ingolf Fuglerud (død), 1962: Bjørn Stokke, 1969: Rigmor Andresen, 1969: Jens Ahlberg (død), 1974: Rolf Arnestad (død), 1979: Bjørn Tore Lie, 1985: Brit Volden, 1996: Susann Goksør Bjerkrheim, 1997: Frode Kyvåg; 1998: Atle Sundelin; Hanne Staff, 2000: Bjørnar Valstad, 2001: Sahra Hausmann, Cecilie Leganger. Arbeidsutvalget: Formann: Bjørn Torstein Olsen Viseformann: Kate Hege Nielsen Styremedlem økonomi: Peter Vodrup Styremedlem sekretær: Hilde Berg Styremedlem utdanning: Frode Stenvik 1. varamedlem: Rita Møllberg 2. varamedlem: Terje Haugseth Hovedstyret består av Arbeidsutvalget, samt gruppeformennene Odd H.Arntzen, bandy, Jo Evensen, fotball, Jostein Haraldseid, friidrett, Henning Stordal, håndball, Eldar Børsum, orientering, Jarle Sundelin, ski, Odd Solli, håndball kvinner elite og lederen for Turneringsstyret Norway Cup Marianne Øgaard Bergh. Kontrollkomité: Fungerende formann: Inger Elisabeth Kvaase, medlemmer: Leif Arnesen, varamedlem: Vibeke Moltubak Løken. Christian Eriksen har trukket seg som formann pga. stort arbeidspress. Komité for hedersbevisninger: Reimar Stenvik (formann), medlemmer: Rigmor Andresen, Jarle Sundelin. Heidi Windt (varamedlem). I tillegg sier BSKs lover at et medlem av AU automatisk er medlem av komitéen. AU har her oppnevnt klubbens formann Bjørn Torstein Olsen. Lovkomité Formann: Bjørn Tore Lie, medlemmer: Lars Lie, Jorun Ruud-Johansen, varamedlem: Inger-Lise Svärd. Valgkomité Formann: Anne Borglin, medlemmer: Thomas A.Lund, Arne Skarprud, varamedlem: Atle Sundelin. Revisor: Otterstad Revisjonskontor. Turneringsstyret Norway Cup Formann: Marianne Øgaard Bergh Viseformann: Erik Borglin. Medlemmer: Kate Hege Nielsen, Kjell Kleiven, Bjørn Torstein Olsen (formann BSK), Peter Vodrup (ansv. økonomi), Tor Arne Sandholt (Dagbladets representant); Varamedlem: Rigmor Andresen, Generalsekretær: Frode Kyvåg Møter: Hovedstyret: 13 møter Foto: Kjell Palmquist BSK-posten 3

4 Arbeidsutvalget: 13 møter Medlemstall pr : Senior herrer: 657, senior kvinner: 357, junior herrer: 397, junior kvinner: 318, totalt: 1729 Administrative representasjoner: Jennifer Thoresen, styreansvarlig i Idrettens samarbeidsutvalg i Oslo Idrettskrets for bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand. Idar Brekke, orientering, teknisk komité i AOOK: Jon Olav Viste har vært medlem av Oslo Friidrettskrets idrettslige utvalg Anne Borglin, nestleder i Oslo Håndballkrets Erik Borglin, valgkomiteen, Oslo Håndballkrets, Marianne Øgaard Bergh, leder Kontrollkomiteen Oslo Håndballkrets, Nina Skarprud, medlem Spektrum-komiteen, Oslo Håndballkrets, Finn Ormaasen, medlem Hedersbevisningskomiteen, Oslo Håndballkrets, Hege Rein, oppmann junior hopp i Oslo Skikrets John A. Wøhni, oppmann år hopp i Oslo Skikrets Tore Sannes oppmann, junior kombinert i Oslo Skikrets Lars E. Hauer oppmann, 11 år og yngre i Oslo Skikrets Jan Erik Hegstad Oslo Skidommerlaug Liv Merete Nielsen, styremedlem Oslo Bandykrets Innebandyavd Odd Henning Arntzen, nestleder Oslo Bandykrets Innebandyavd. Spesielle idrettslige prestasjoner: Spesielle idrettslige prestasjoner: Orientering: (for detaljert oversikt - se orienteringsgruppens årsberetning) Verdensmesterskap : Sprint: 6. Anne Margrethe Hausken; 15. Bernt Bjørnsgaard Mellomdistanse: 2. Hanne Staff; 2. Bjørnar Valstad Langdistanse: 7. Hanne Staff ; 6. Bjørnar Valstad, 8. Holger Hott Johansen, 14. Daniel Marston Stafett: 3. Hanne Staff; 3. Daniel Marston, GBR; 7. Holger Hott Johansen Nordisk mesterskap: Sprint: 8. Anne Margrethe Hausken Kortdistanse: 2. Holger Hott Johansen Klassisk: 1. Hanne Staff; 10. Holger Hott Johansen Stafett: 3. Hanne Staff Park World Tour sammenlagt: 1. Anne Margrethe Hausken Norgesmesterskap senior Sprint 1. Hanne Staff, 3. Anne Margrethe Hausken, 6. Lene Moe; Menn: 3. Bjørnar Valstad 4. Holger Hott Johansen, 7. Jonn Are Myhren, 9. Christian W Bøen; Kortdistanse: 2. Hanne Staff, 13. Anne Marie Bleken; Menn: 4. Holger Hott Johansen, 5. Bernt Bjørnsgaard, 5. Jonn Are Myhren; Klassisk: 3. Hanne Staff, 9. Lene Moe, 11. Anne Marie Bleken ; Menn: Kongepokal: 1. Holger Hott Johansen, 4. Jim Øystein Nybråten, 5. Thormod Berg, 6. Bernt Bjørnsgaard; Langdistanse: 1. Hanne Staff, 6. Lene Moe; Menn: 1. Bjørnar Valstad, 5. Jonn Are Myhren, 9. Daniel Marston; Natt: 13. Holger Hott Johansen, 15. Hans Olof Amblie; Stafett: 1. Anne Margrethe Hausken, Lene Moe, Hanne Staff; Menn: 3. Thormod Berg, Bernt Bjørnsgaard, Holger Hott Johansen; Friidrett: Christoffer Muri Stokke, Mari Eide Godtfredsen, Maja Thune, Linea Høglund, Henriette Schjoll og Marte Fanøy Salo har deltatt på Oslos kretslag. Håndball: Keeper Young-Ran Oh spilte for Sør-Korea i VM som vant bronse Bækkelagets Sportsklub var representert i 3 kretsfinaler, henholdsvis jenter 13, jenter 14 og gutter 17, som alle fikk sølvmedaljer. I regionsserien gikk J14 og G17 til topps. J16 vant Petter Wessel Cup Fotball: Vi har hatt flere spillere på kretslagssamlinger, og over tjue spillere har deltatt i Oslo Fotballkrets spillerutviklings prosjekt. Tolv spillere har deltatt på kretsens keeperskole. Bandy: Live Roscher-Nilsen, kretslag junior damer Andreas Thon Aasheim, U-19 landslag og juniorkretslag Ole-Marius Christiansen, U-19 landslag og juniorkretslag Peter Kjeldstad, U-19 landslag og juniorkretslag Erik Viggo Nielsen, U-19 landslag og juniorkretslag Stian Thorsen, U-19 landslag og juniorkretslag Fredrik Hoff Eriksen, juniorkretslag Ski: Kjetil Hagtvedt Dammen (18) tatt ut på det norske laget i junior-vm i langrenn. I KM fikk Bækkelaget en kretsmester: Joachim Jacobsen (15), i 5 km klassisk Rune Liberg Sannes 16 år, Norges Cup Kombinert, Yngre Junior (16/17 år): 2 andre og 2 tredjeplasser., uttatt til Ungdoms-OL i Slovenia, i kombinert. Fikk Bronse i lagkonkurransen, og en 18. plass individuelt. Økonomi Inntektene i 2003 ble vesentlig bedre enn budsjettert. Dette skyldes i vesentlig grad økt deltageravgift/startkontingent, noe som tyder på riktig og målrettet arbeid i markedsføringen av Norway Cup. I lys av dette burde også resultatet vært vesentlig bedre enn budsjettert, men også i år blir vi rammet av uforutsette hendelser. Regnvær første dag av turneringen gir oss økte kostnader i forbindelse med flytting samt generelt i teknisk avdeling. Bortfall av salg denne dagen påvirker også resultatet i negativ retning. Vi har videre hatt utgifter til en gransking i størrelsesorden kr I 2003 dukket det også opp 2 erstatningssaker fra håndballspillere tilknyttet Kvinner Elite. Disse hadde i kontraktene sine spesifisert en type forsikring, men forsikringsselskapet bestrider at det forelå gyldig polise på skadetidspunktene. Dette belaster regnskapet med ca. kr Kravet mot forsikringsselskapet forfølges. Vi bør i denne sammenheng også rette en stor takk til Oslo Kommune for deres tilskudd, noe som bidrar sterkt til at vi kan opprettholde en høy idrettslig aktivitet. Det henstilles nok en gang til gruppene å utvise spesiell aktsomhet når spillere, utøvere, trenere og tillitsvalgte mottar goder utover lønn så som fri telefon, bil, husvære etc. Slike goder utløser som regel skatteplikt og det er viktig at dette blir tatt hensyn til ved beregning/betaling av lønn og skattetrekk. Kontoret bør kontaktes for assistanse. Videre bør det heller ikke utbetales godtgjørelse som det ikke trekkes skatt av uten at det er levert bilag for dette. Anlegg Det har i 2003 vært to anleggsutvalg i arbeid. Begge nedsatt av Hovedstyret. Ett utvalg bestående av Kjell Ertnæs og Jostein Haraldseid (formann) Dette utvalget har som oppgave å arbeide for et fullverdig friidrettsanlegg på Sportsplassen. Utvalget har lagt planer, innhentet priser og søkt om tippemidler til to tiltak. Det ene angår rehabilitering av løpebanen som ble vedtatt og realisert i Tippemidler er bevilget og innbetalt til oss. Det andre angår ferdigstillelse av friidrettsanlegget. Dette omfatter i hovedsak legging av fast dekke i svingen mot nord. Detaljplanlegging, nødvendige beregninger og rammesøknad er i gang og tippemidler er bevilget. Anleggsarbeidene er ennå ikke igangsatt. Ett annet utvalg bestod i starten av Thomas Martinsen, Jostein Haraldseid og Peter Vodrup (formann) og med Frode Kyvåg som sekretær. Fra sommeren 2003 gikk Peter Vodrup ut av utvalget og Jostein Haraldseid overtok formannsvervet samtidig som vi fikk inn Kjell Ertnæs som medlem. Utvalget har et overordnet ansvar for å ivareta klubbens interesser når det gjelder anlegg. Dette gjelder nyanlegg samt større reparasjoner eller utvidelser av eksisterende anlegg. Grunnlaget er i første rekke planer vedtatt av GF og/eller HS, men utvalget skal også behandle anleggssaker som oppstår underveis. Utvalget forbereder sakene og foreslår tiltak for HS. I perioden er garderobene i Samfunnshuset renovert slik at de var klare til sesongen Brukerne har sagt seg fornøyd med garderobene slik de i dag fremstår. Videre har vi meldt vår interesse for å få reparert hoppbakken på Brannfjell, noe som er kommunens ansvar. Dessverre har vi ikke oppnådd at noe er blitt gjort til nå. Det er planlagt å rive det gamle "tennishuset" i sydenden av Sportsplassen og bygge boder for oppbevaring av materiell. Dette har to grunner. Først har både friidrettsgruppa, bandygruppa og banemannskapet behov for å oppbevare utstyr som ikke kan ligge ute. For det andre er bygningene i så dårlig forfatning at de ikke lenger kan repareres. Naboene har gjentatte ganger klaget over det de anser som ekstremt lite pene omgivelser. Utvalget har gjort en detaljert behovsundersøkelse og har utarbeidet planer som danner grunnlag for søknad om tippemidler og forslag til HS om budsjettering 4 BSK-posten

5 og gjennomføring i Under arbeidet med rehabilitering av Spurtandekket på Sportsplassen, hvor vi brukte et spesialfirma med base i Tyskland, ble det klart at hele dekket snarest må sprøytes. Dette innebærer tetting av oppståtte sprekker, oversprøyting av et stoff som konserverer dekket og ny linjering. Å vente med dette vil etter hvert føre til at deler av dekket må skiftes, noe som vil medføre mye større kostnader. Utvalget har innhentet kostnadsoverslag og beskrevet grunnlaget for søknad om tippemidler. Det foreslås å budsjettere og gjennomføre reparasjonsarbeidene i Det var også planlagt å få til et bytte med kommunen slik at vi får kommunen til å overta Bekkelagshallen og de årlige kostnadene som følger med driften av denne, mot at vi får en kunstgressbane på Ekeberg samt kontor og klubblokaler ved Ekeberg Idrettshall. I denne sammenheng ble det også planlagt å sette i gang arbeidene med friidrettsanlegget. Vi fikk ikke byttesaken avklart i 2004 og dermed blir tidsplanen forskjøvet, noe som også vil forsinke ferdigstillelsen av friidrettsanlegget. Frode Kyvåg arbeider imidlertid videre med saken og vi håper å få et gjennombrudd i løpet av Utdanning: Bækkelagets SK er full av ressurser og kompetanse. Et mål for klubben er å utnytte dette på best mulig måte, samt å øke den totale kompetansen og ressursene vi har tilgang på. Hvordan vi kan gjøre dette har vært hovedfokus for utdanningsansvarlig i arbeidsutvalget i Utnyttelse av allerede eksisterende ressurser innebærer blant annet fordeling og koordinering av BSK s anlegg. Anleggsproblematikken er et stadig tilbakevendende problem, men enn så lenge er vi nødt til å dele på de ressursene vi har i dag. For å bedre situasjonen noe, har vi i løpet av året begynt å sentralisere leie av eksterne anlegg. Ved at dette skjer sentralt hos klubbsekretæren på kontoret, oppnår vi større oversikt og kan planlegge søkeprosessen tidligere. Men vi må ikke glemme at vi er et privilegert idrettslag med egne anlegg som vi benytter som vi vil. Utdanning var en viktig post på programmet under klubbseminaret i høst, og er et tema som vil bli prioritert i årene som kommer. På klubbseminaret kom det fram en rekke forslag på hvordan BSK skal bli en klubb som i større grad enn i dag, tilbyr medlemmer og frivillige muligheter til å utvikle seg og øke kompetansen. Blant annet arbeides det med en intern kursplan i klubben, der trenere, ledere og andre interesserte kan møtes på temakvelder på tvers av gruppene. Her vil det tilbys mulighet for kompetanseøkning innenfor utvalgte temaer, som idrettsmedisin/teiping, barne- og ungdomsarbeid, idrettspsykologi med mer. Temakveldene vil bli et forum der frivillige i klubben møtes, lærer av hverandre og sprer kunnskap mellom gruppene i BSK. Gjennom en slik kommunikasjon håper vi også å unngå situasjoner der utøverne i klubben føler seg presset til å gjøre valg de ikke er klare til å gjøre enda. Hvis vi ledere i BSK prater sammen og er venner, smitter det over på utøverne I tillegg til utnyttelse av allerede eksisterende ressurser og kompetanse i klubben, ønsker vi hele tiden å få inn nye impulser. Ved å tilby potensielle frivillige muligheter for læring og personlig utvikling gjennom interne og eksterne kurs, håper vi å framstå som en klubb der frivillige verv ikke er en jobb, men en mulighet. Hvis vi i tillegg er venner og drar i samme retning, vil det sosiale tilbudet vi kan tilby voksne ledere også trekke folk til klubben eller bidra til at folk har lyst til å bli i BSK og bidra. Vi skal ikke bare kreve, men også tilby. Også yngre krefter bidrar til kompetanseøkning i klubben, og på rekrutteringssiden kan det meldes at idrettsskolen også i år er veldig populær. Her får barn 6-9 år lov til å prøve seg i alle idrettsgrener klubben kan tilby. Alle gruppene legger ned et solid arbeid i å gi de innsatsfylte barna innsikt i BSK s aktiviteter en time hver uke. I 2003 har vi også startet opp igjen med lekeparti for barn 4-6 år en gang i uka. Dette har vist seg å være et veldig populært initiativ, med stor påmelding og ventelister. Dette er barnas første møte med BSK, og det legges vekt på lek og moro. Arbeidet med utdanning og kompetanseøkning i klubben går uansett stegvis framover, og vil være et satsingsområde i tiden som kommer. Så får vi se hva framtiden bringer for Bækkelagets Sportsklub. Sportsplassen og garderobene Hovedstyret gjorde i perioden en organisasjonsmessig forandring, hvor banekomiteen ble nedlagt og driftsansvaret ble ført tilbake til administrasjonen. Anleggskomiteen har en innstillende funksjon på utbedringer/forandringer, mens fotballformann Jo Evensen leder en brukskomité som vurderer belastning på anlegget løpende. Administrasjon tok i april et initiativ overfor styret i A/S Bækkelagshøgda samfunnshus for å løse problemet med garderobene som hadde forsterket seg over flere år, vedr. bruk og manglende vedlikehold. Det resulterte i en avtale om full istandsettelse som ble ferdigstilt før 1.seriekamp. Garderobene fungerer nå til alles tilfredshet. I løpet av sommeren ble det også gjort en omfattende vedlikeholdsjobb på spurtandekket, utført av den tyske leverandøren. Banen har i 2003 blitt brukt mer enn noensinne, så vel til trening som til kamper, uten at dette forringet kvaliteten. Vår banemann Frank Otto Kristiansen, med god assistanse av Erling Johanssen gjør en utmerket jobb med gresset. Klubben har også vært innstilt på å bruke betydelige midler til islegging og brøyting av grusbanen og til å rydde de gamle tennisbaner for fotballspill på vinterstid. Dette først og fremst for våre aktive, men også til glede for sognets beboere. For AU/HS Bjørn Torstein Olsen Formann i Bækkelagets Sportsklub Årsberetning Norway Cup 2003 Turneringsstyret har i perioden hatt følgende medlemmer: Marianne Øgaard Bergh, formann Erik Borglin, nestformann Kjell Kleiven, styremedlem Kate Hege Nielsen, styremedlem Bjørn Torstein Olsen, automatisk medlem av TS, formann BSK Peter Vodrup, automatisk medlem av TS, styremedlem økonomi AU Marianne Vernan/Tor Arne Sandholt fra sept.03, representant fra Dagbladet. Rigmor Andresen, varamedlem Turneringsstyret (senere kalt TS) har i perioden avholdt 14 styremøter. Samarbeidet innad i TS samt med administrasjonen og klubbens ledelse har fungert upåklagelig i perioden. Strategidokument TS har i samarbeid med administrasjonen fortsatt arbeidet med å utarbeide et strategidokument og konkretiserer med dette Norway Cups fremtid og utvikling - turneringens visjon og mål. Dokumentet skal være et styringsverktøy for de ansvarlige for turneringen og klubben. Målet er å ferdigstille dette og legge det frem for klubbens hovedstyre på et eget møte i løpet av første halvår Håndbok Det er i perioden blitt utarbeidet en håndbok for Norway Cup arrangementet der alle rutiner, aktiviteter og oppgaver i alle avdelinger er dokumentert. Videre er ansvarsfordelingen og de ulike faser i planlegging og gjennomføring av arrangementet presisert. Denne håndboken forelå før turneringen i Turneringens beredskapsplan er også videreutviklet og forbedret i perioden. NIF og IT samarbeid Norway Cups samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) har gjennom år vært i stadig utvikling og fremstår i dag som svært nært og bredt. Siste år har spesielt samarbeidet på IT siden blitt tettere. En flerårig samarbeidsavtale er snart klar for undertegning. Avtalens mål er bl.a. i fellesskap å sikre en stabil og teknisk trygg avvikling av arrangementet gjennom å bygge på idrettens faste nettverk, teknologipartnere, arrangementsløsninger og kompetanse. Avtalen med NIF sikrer Norway Cup en partner med høy IT kompetanse, en nødvendighet for gjennomføring og videreutvikling. BSK-posten 5

6 Liverpool og Norges Jon Arne Riise var på Norway Cup 2003 Verdileverandører og Det fargerike fellesskap Plan Norge, MOT, Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, Stopp Volden, Kicking Aids Out, Sosial- og helsedirektoratets aksjon Røykfritt på sidelinja er blant Norway Cups verdileverandører. Vi samarbeider videre med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norges Fotballforbund, Oslo Kommune, Kultur- og kirkedepartementet, Utenriksdepartementet, Sosialdepartementet, NORAD, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Funksjonshemmedes Fellesforbund. De ca. 40 sponsorene i Norway Cups sponsorfamilie har sluttet seg til en felles Miljøerklæring. I samarbeid med NIF og NORAD ble ambassadørlagsordningen også i år vellykket. Norske lag synliggjør det internasjonale idrettssamarbeidet som idretten og NORAD samarbeider om. De norsk lagene er vertslag for lag fra vanskeligstilte land i Afrika og Asia og får oppgaver både før, under og etter turneringen. Målet er bl.a. å skape bedre kontakt mellom norske barn/ungdom og barn/ungdom fra utviklingsland i forbindelse med Norway Cup. Plan Norge ble også i år valgt til Norway Cups humanitære samarbeidspartner. Plan Norges Norway Cup-aksjon ble sparket i gang av daværende landslagssjef Nils Johan Semb og SV-leder Kristin Halvorsen. Årets aksjon gjaldt kampen mot malaria. Malariamyggen tar årlig livet av mer enn barn. NC s ambassadørlag var med å bidro til en vellykket aksjon. En historisk begivenhet fant sted under Norway Cup Vi fikk besøk av laget Peace Team, Fredslaget. For første gang var palestinske og israelske barn samlet på samme lag og de var det eneste laget som ikke representerte sitt eget land. Etter innhentet tillatelse fikk de delta og spille under FN-flagget. Det sammensatte laget bestod av ti israelske og ti palestinske gutter i alderen år. De palestinske guttene bor i et område som er okkupert av Israel. De må ha et særskilt pass for å kunne reise over grensen, for eksempel til idrettsplassen hvor laget trente før avreise til Norway Cup. Prosjektet har sitt utspring fra The Peres Center og var i regi av organisasjonen «Right to Play» som ledes av blant andre Johann Olav Koss. Shimon Peres, som fikk Nobels Fredspris i 1994, stiftet The Peres Center for Peace i Han ønsket ved det å bidra til å realisere sin visjon om "et nytt Midtøsten" der mennesker arbeider sammen for å skape fred gjennom økonomisk og sosialt samvær og mellommenneskelige relasjoner. Det krigsherjede Afghanistan var for første gang i Norway Cups historie deltakende med lag i turneringen. Chargé d'affaires Bjørn Johannessen ved den norske ambassaden i Kabul var drivkraften bak prosjektet. Laget fra Kabul bestod av gutter i års alderen og har bakgrunn fra tre forskjellige etniske grupper. I alt 30 lag var Norway Cups gjester, som del av Det Fargerike Fellesskapet i Blant dem var lag fra Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika, Kenya, Ghana, Palestina, Bangladesh, Afghanistan, Brasil, Mosambik, Thailand, Bangladesh, Ecuador, Mali og Nigeria. Salgsteltet Salgsteltet var et tidvis hett tema i starten av denne perioden. Det ble som kjent på siste Generalforsamling nedsatt et nøytralt granskningsutvalg som skulle gå gjennom og vurdere alle forhold knyttet til salgsteltet, herav å avdekke gehalten i påstander om gal rapportering av omsetning og hvorvidt navngitte personer i BSK skulle ha hatt personlige økonomiske fordeler av avtalen mellom BSK og Eldar Hagen AS. Granskningsutvalget la frem sin rapport på et medlemsmøte 16.juni -03 med følgende konklusjon: 1. BSK/Norway Cup har så vidt granskningsutvalget har kunnet dokumentere, i det vesentligste fått oppgitt korrekte omsetningstall fra Edgar Hagen AS. Granskningen har imidlertid avdekket at to leverandører, Miss Sixty (2001 og 2002) og Freeport AS (2002), har hatt omsetning i teltet som ikke har vært rapportert. 2. BSK/Norway Cup har så vidt granskningsutvalget har kunnet dokumentere, gått glipp av provisjon utover det faste beløpet med kr for Det er ikke dokumentert at BSK/Norway Cup har gått glipp av noen provisjon for 2000 og Hovedstyret, Turneringsstyret og administrasjonen i BSK/Norway Cup har etter granskningsutvalgets mening ikke vært tilstrekkelig aktsomme i oppfølgingen av kontraktsvilkårene. 4. Granskningsutvalget har ikke avdekket at enkelt personer i BSK/Norway Cup har hatt personlige fordeler av kontrakten. 5. BSK/Norway Cup har, så vidt granskningsutvalget har kunnet dokumentere, hatt et tap på kr for manglende indeksregulering 6. BSK/Norway Cup har, så vidt granskningsutvalget har kunnet dokumentere, ikke hatt økonomisk tap ved at morarenter ikke er beregnet i 2001 og Dette fordi utestående beløp fra Eldar Hagen AS har vært betalt i henhold til avtalt forfallstidspunkt i 2000 og TS tar granskningsutvalgets påpekninger og vurderingen om ikke tilstrekkelig aktsomhet i oppfølgingen av kontraktsvilkårene alvorlig, og beklager dette sterkt. TS hadde før rapporten forelå allerede vedtatt at alle kontrakter i Norway Cup sammenheng skal gjennomgås, og rutinene for kontroll og oppfølging skjerpes. Det er inngått en avtale med Gresvig Detalj AS om drifting av salgsteltet for en periode på tre år, fra og med TS har parallelt opprettet en gruppe som skal kartlegge aktiviteten i salgsteltet i forbindelse med turneringsuken og følge organiseringen av arbeidet i planleggings-, oppbyggings- og gjennomføringsfasen. Dette for å få bredest mulig grunnlag for å vurdere om vi på et senere tidspunkt evt. selv skal ta driften av teltet. Denne gruppen rapporterer til TS og skal inngi sin 6 BSK-posten

7 sluttrapport innen utløpet av Mediaomtale I alt 610 mediamedarbeidere var akkreditert til årets turnering. Det gjør Norway Cup til en av de største mediabegivenhetene i Norge. TV 2 gledet seg over gode seertall under sine sendinger fra 2003-turneringen, SportsXtra Norway Cup. Mini var en populær programleder. Landets største avis VG ga i en anmeldelse sendingen terningkast fem. Det har vært en for Norway Cup, meget uheldig mediaomtale i bladet Kapital under våren Turneringen ble svertet med påstander om underslag og svart arbeid. Da dette ikke medfører riktighet og det er viktig å beskytte Norway Cups gode navn og rykte, ble Kapital innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Saken ble ferdigbehandlet av PFU den og det konkluderes med følgende: Kapital, som tidsskrift, var riktignok i sin rett i å sette søkelyset på Norway Cups økonomistyring og forretningsavtaler, men at Kapital ikke hadde avdekket underslag eller svart lønnsutbetaling i Norway Cup. Kapital har i sine artikler gått for langt i sine titler og ingresser og i tillegg var det kritikkverdig av Kapital å henge en polemisk replikk på inntatt tilsvar fra oss. Kapital ble således dømt for brudd på god presseskikk på to punkter. Vi er tilfredse med utfallet av denne saken som vi således ønsker å legge bak oss. Internett Vi oppnådde rekordhøye trafikktall på som er helt unike på weben i idrettssammenheng. Vi hadde sidevisninger i juli 03, mens tallet for året før var på sidevisninger. Våre samarbeidspartnere N3sport og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, har utviklet en helt ny søkemotor for kamper, resultater, tabeller og dommeroppsett. Søkemotoren ble kontinuerlig oppdatert med de siste endringene. I tillegg har vi hatt tilbud på digitale tjenester, som kamprapport, videoklipp og SMS. Kamprapport og video var på prøvestadiet. Økonomi Året 2003 var et godt år for Norway Cup når det gjelder deltakelse og startavgifter. Det ble ny deltakerrekord med 1466 lag, mens 8500 deltakere løste deltakerkort. Med andre ord en rekordstor omsetning. Et stort skår i gleden var imidlertid været som påførte oss store ekstrakostnader, samtidig som salget ble borte på vår tradisjonelt beste dag, åpningsdagen. Dette viser hvor sårbare vi er og at det er helt nødvendig å være nøkterne i vårt budsjettarbeid. Vi bør også i de neste årene vise stort måtehold for å kunne bidra til gjenoppbygging av klubbens frie egenkapital. Samtidig bør vi glede oss stort over hvilken økonomisk frihet Norway Cup gis oss som idrettsklubb ved å kunne opprettholde en anleggside som koster om lag to millioner kroner i året, gir tilbake til gruppene to millioner til aktiv idrett og ha en administrasjon som koster fire millioner i året. I tillegg er vi også i stand til å dekke øvrige administrasjonskostnader, halleie, kartprosjekter, ekstern baneleie, seminarer og liknende for gruppene for et par millioner. Det gjør oss til en særdeles privilegert klubb i norsk idrett. Vi kan se fremtiden lyst i møte. Norway Cup oppsummering På grunn av værforholdene måtte kampene i de yngste klassene H, I, X og Y avlyses søndag. Det ble derfor i 2003 spilt færre kamper enn i rekordåret 2002, dette til tross for at det i 2003 var flere lag med i Norway Cup. Den nye deltagerrekorden er på 1426 lag, mot 1396 i Antall spilte kamper endte på 3250 og det ble i alt scoret mål gjennom turneringen. Grei SF vant Rolf Hofmos minnepris for beste norske klubb i år. Det var første napp i Hofmo pokalen som utdeles til den norske klubben som har vært best i tre turneringer. Grei SF vant forøvrig også ny oppsatt pokal for beste Oslo-lag både på gutte- og jentesiden. Norway Cup 2003 gikk rolig for seg uten alvorlige hendelser. Både politiet og Norway Cup ledelsen er således svært fornøyde. Bare 22 personer ble bortvist fra sletta mot 44 personer i året før. Vi legger stor vekt på forebygging for å trygge optimal sikkerhet for deltakere og publikum. Turneringen 2003 går inn i historien som nok en godt gjennomført turnering. Værgudene spilte, som tidligere nevnte, imidlertid ikke på lag med oss. På selveste åpningsdagen måtte vi stenge Sletta pga det sterke regnværet. Det var rett og slett ikke mulig å spille fotball der. Det er første gang i hele turneringens historie at vi ikke har kunnet gjennomføre kamper på Sletta på åpningsdagen. Dette førte til at: 450 kamper ble flyttet til reservebaner 150 kamper i klassene H, I, X og Y ble avlyst 100 kamper ble utsatt og nytt oppsett laget 650 klubber og ledere skulle informeres 40 baner skulle merkes og klargjøres 200 frivillige dugnadsarbeidere måtte informeres og omdisponeres Dette gikk meget bra takket være en god reservebaneplan og fremragende kompetanse og innsats fra alle i TL, deres avdelinger med AK er og funksjonærer. En spesiell honnør må vi dog gi til sekretariatet, tekniskog dommeravdelingen, samt transportavdelingen. Dette viste med all sin tydelighet hvilken verdi kompetanse, erfaring og innsatsvilje har for Norway Cup. Tusen takk alle sammen. Norway Cup er i stadig større grad blitt en viktig møteplass for internasjonalt samarbeid og forståelse. Norway Cup er arenaen for et viktig holdningsskapende arbeid. Sett i lys av Norway Cups uttalte verdigrunnlag og målsetning, er det av stor betydning å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for nærhet og mellommenneskelig kontakt mellom barn og unge fra eget land og over kulturog landegrenser. På den måten, gjennom idretten, gir vi vårt bidrag til fred gjennom vennskap, forståelse og økt gjensidig respekt for enkeltmennesket. Turneringsstyret takker klubbens ansatte for godt samarbeid gjennom styreperioden. Takk igjen for en fantastisk innsats som ble lagt for dagen under Norway Cup 2003 både fra de ansatte og ikke minst klubbens medlemmer. Dere alles innsats gjør turneringen mulig. Vi håper dere er klare til ny dyst og nye oppgaver i uke 31 og til Norway Cup juli til 31.juli.. Oslo Marianne Øgaard Bergh Formann Turneringsstyret Bandygruppens årsberetning for 2003 Styrets sammensetning Formann Odd Henning Arntzen Viseformann Dagfinn Godell Kasserer Kai Hallgren Sekretær Liv Merete Nielsen Materialforvalter Chris Hars Utdanning/junior/isbandy Hans Petter Michelsen Medlem Ulla Kjeldstad Medlemstall Bandygruppen har medlemmer som spiller tradisjonell (is-)bandy og innebandy med en hovedvekt på ca 120 av de sistnevnte og et totalt registrert medlemstall ved årets utgang på 139. Idrettslige representasjoner Live Roscher-Nilsen Kretslag junior damer, Andreas Thon Aasheim U-19 landslag og juniorkretslag, Ole- Marius Christiansen U-19 landslag og juniorkretslag, Peter Kjeldstad U-19 landslag og juniorkretslag, Erik Viggo Nielsen U-19 landslag og juniorkretslag, Stian Thorsen U-19 landslag og juniorkretslag, Fredrik Hoff Eriksen Juniorkretslag Dommere (innebandy) Andreas Thon Aasheim, Stian Thorsen, Erik Viggo Nielsen, Espen Christiansen, Hans Christian Godell, Patrick Gundersen og Patrick Neumann. Administrativ representasjon Liv Merete Nielsen Styremedlem Oslo Bandykrets Innebandyavd Odd Henning Arntzen Nestleder Oslo Bandykrets Innebandyavd. Varamedlem AU BSK (til ) Dagfinn Godell Styremedlem AS Bækkelagshallen BSK-posten 7

8 Lennart Johansson Styremedlem AS Bækkelagshallen Espen Christiansen Varamedlem AS Bækkelagshallen Kai Hallgren BSK s representant Bekkelagshuset AL. Møter Bandygruppen har i løpet av året 2003 hatt seks styremøter i god tone. Dertil har saker/arbeidsoppgaver blitt løst løpende pr telefon og mail. Sportslig aktivitet Vår aktivitet har avvikende sesong i forhold til regnskaps- og rapporteringsåret, men året innebar mest bare hyggelige begivenheter. Bandy Vinteren 03 hadde vi 2 lag i aktivitet, og de hevdet seg rimelig bra forholdene tatt i betraktning, med trening og kamper i stor grad på Valle Hovin., men gledelig nok også på Sportsplassens grusbane. På grunn av mildt klima ble høstens sesong forskjøvet til over nyttår., og da hadde vi bare et lag igjen. Innebandy Mest gledelig begivenhet var trolig den store og gode deltakelse vi hadde i høstens VM for U-19 spillere i Tsjekkia hvor Norge ble nr 5 og vi hadde med 5 spillere, jfr. Ovenfor. Men også vårens avslutning av sesongen ble gledelig sett med våre blå-gule øyne. Herrelaget vant 2.divisjonen og kvalifiserte seg dermed til kvalifiseringsspill for 1. divisjon mot Drammen, Lillehammer og St.Croix, og vårt lag klarte brasene og rykket opp sammen med Drammen. Vi gratulerer! Og i løpet av høsten 2003 bekreftet laget at det prestasjonsmessig hører hjemme i 1.divisjon, hvor det har plassert seg på sikker plass midt på tabellen, etter å ha spilt jevnt med de beste, men også blitt påført en del unødvendige tap. Det er gledelig og betryggende med hensyn på fremtiden at vi har et stort innslag av juniorspillere på herrelaget. De byr på hard konkurranse om plassene på herrelaget, og vi er trolig den klubben som har benyttet flest juniorspillere på et herrelag på dette nivå i Oslo. Vårt Herrelag 2 spiller i 3.divisjon på sikker plass til tross for at laget i meget stor grad består av juniorspillere etter som vi har svært få herrespillere som ikke kjemper for plass på 1.laget. Trenere for herrelag er/har vært Vebjørn Olaussen og Lennart Johansson. Junior herrelag trenes av Lennart Johansson, og er et av landets ledende i sterk konkurransen med naboklubben Tunet (Manglerud) samt Grei, Sveiva og Holum i vårt distrikt i tillegg til Greåker i Østfold. I vår kom juniorlaget vårt til finalen i Oslo Cup, men der måtte de gi tapt for Tunet. En sterk prestasjon allikevel når vi tar i betraktning at laget vårt i stor grad besto av første års juniorer i en klasse om består av 4 alderstrinn. I høstens serie ble de nr 2 etter å ha lidd et eneste ettmålstap mot nettopp Tunet, som leder serien ved årsskiftet. Begge lag går derfor videre til Eliteserie for juniorer over nyttår og kan derfor kjempe om ny kvalifisering for NM. Jentelaget mistet noen sentrale spillere etter vårsesongen bl.a. keeperen, men til gjengjeld har det meldt seg mange nye spillere, hvilket vi registrer med stor glede. I høst har mange blitt juniorer, og da vi ikke har nok spillere til et eget jentelag, så spiller alle på junior damelag. Våren 03 hadde vi et Guttelag,, men på grunn av stor årsklasse 1988 har vi 2 lag i høstsesongen, dvs et og et 1988-lag. I høst kvalifiserte 87-laget seg for ny Eliteserie for gutter og kan kjempe for NM-deltakelse etter som det er besluttet at serien endres også for gutter ved årsskiftet slik at de 4 beste lag fra hver avdeling utgjør «Eliteserien» tilsvarende som for juniorene. Våren 03 hadde vi også 2 Småguttelag (f.88. og 89) og de hevdet seg godt. (9-laget vant Monolitten Cup og ble nr 2 i Kretsmester-skapet etter tap på sudden death mot Tåsen i finalen. Etter ferdigspilt høstsesong leder vårt 89-lag sin serieavdeling foran Tunet, mens 88-erne har blitt guttespillere, som nevnt. I høst rykket 1990-spillerne opp fra lillegutt- til småguttelag. Etter forholdene hevder de seg bra, men de lider ganske så mye under at de stadig mister treningstid til kolliderende håndballkamper i Bækkelagshallen. Vi håper dette ikke fortsetter og at vi derfor risikerer å miste laget. Vi har ikke lykkes i å rekruttere nye spillere til et nytt lilleguttlag i høst, og det ser vi med alvorlig bekymring på med henblikk på fremtiden. På den annen side ville vi ikke hatt noe treningstid å tilby et slikt lag i Bækkelagshallen hvor kapasiteten er sprengt i forhold til ønsket aktivitetsgrad også for vår gruppe. Vi anser det påkrevet at alle lag får noe treningstid i Bækkelagshallen slik at de kan trene med det utstyr som kamper avvikles med, nemlig innebandymål og vant. På den annen side har vi arrangert innebandyskole i høst. Den ble avviklet tidlig lørdags morgener på lånt tid fra Fotballgruppa frem t.o.m , og det skylder vi Fotballgruppa stor takk for! Skolen ble en suksess med innpå et tyvetalls deltakere i aldersgruppen 1993 og yngre, og hver spiller fikk hver sin trøye og innebandykølle, samt stor lyst til å fortsette videre med organiserte treninger. Dessverre maktet vi ikke å fremskaffe noe ledig treningstid og vi har derfor ikke kunne iverksette dette. Det beklager vi meget sterkt! Men de har fått deltatt i månedlige arrangerte miniturneringer i regi av Oslo Bandykrets, og de har vært veldig populære også for våre yngste spillere. Sist men ikke minst har vi også et veteranlag, og de gjorde det så godt i sesongen at de ble seriemestre i god stil. I høstsesongen har de øvrige lag blitt forsterket med flere spillere som nylig har rundet 33 år også og som bl.a. spiller på Eliteserienivå. Vi har derfor ikke klart å forsvare tabellplassen, men finner oss relativt vel til rette omtrent midt på tabellen. I romjulen ble det arrangert en innebandyturnering for alle aldersklasser i Ekeberghallen, som for anledningen endelig var skikkelig utstyrt i sin beste skrud med 3 sette innebandyvant dvs at det ble spilt på 3 baner. Vi deltok i flere aldersbestemte klasser, og juniorlaget gikk like godt hen og vant sin klasse etter å ha slått Tunet på straffekonkurranse i finalen. Av de øvrige av våre lag som deltok hevdet vel 89- laget seg best. De valgte å spille i gutteklassen enda de er smågutter og klarte å komme til kvartfinalen før de måtte gi tapt for et eldre lag. Anlegg Tilsvarende som for andre grupper, lider vi sterkt under sprengt kapastet i Bækkelagshallen. Det er fortsatt en gåte for oss at Kastellhagen skole kunne blitt bygget med kun små gymsaler uten fullgod idrettshall slik Bystyret ifølge våre opplysninger skal ha vedtatt i 1996 at alle nye skoler skal ha. Det er et stort behov for en hall til på Bekkelagshøgda, og vi ønsker og håper at klubben kan kanalisere og prioritere innsats og midler for å få en hall til i vårt nærområde, enten i egen regi eller i kommunal regi hvor vi kan ha driftsansvaret. At Kastellhagen skole ble bygget uten fullverdig idrettshall anser vi som en vesentlig bristende forutsetning for generalforsamlingsvedtaket fra tidligere anleggskomitè. Konsekvensen bør etter vår mening bli at klubben prioriterer en ny hall før man nedlegger nødvendigvis store økonomiske ressurser i et nytt kontorbygg på Ekebergfeltet, slik generalforsamlingsvedtaket innebærer. Ellers blir det lite mening i klubbens lanserte motto: Idretten i sentrum. Ellers har vi hatt treningstid for innebandylag i Klemetsrudhallen og Jordalhallen. Banekapasisteten for (is)bandy er heller ikke tilfredsstillende. Rekrutteringen til bandy lider sterkt under dårlige treningsforhold i nærmiljøet. Vi har fått tildelt 1 time på Valle Hovin av Oslo Bandykrets, men det gagner lite for den lokale rekruttering. Sportsplassens grusbane har vært islagt når været har tillatt det, men den holder egentlig ikke mål med hensyn til isforhold, baneutforming og utstyr. For at (is)bandy igjen skal ha mulighet for å vokse i klubben, er det presserende med en fullverdig bandybane i distriktet. Vårt innstendige ønske er derfor at gressbanen på Sportsplassen islegges slik andre klubber har kunnet gjøre, f.eks Ready på Gressbanen. Uten dette står vi i fare for å miste tradisjonell bandy i klubben, og vi tillater oss å minne om at klubben ble startet i 1909 som en bandyklubb. Oslo Odd Henning Arntzen Formann 8 BSK-posten

9 Fotballgruppens årsberetning for 2003 Styrets sammensetning: Formann: Jo Evensen Nestformann: Reidar Granan Kasserer: Finn Jansen Materialforvalter: Vibeke Spolén Erstad Sekretær: Kari Lund Jacobsen Sportslig ansvarlig Jr.: Olav Grunnvold Myggkoordinator: Lise Hars Utdanningsansvarlig: Vidar Håby Styremedlem: Thomas Marthinsen Det har i årsmøteperioden vært avholdt 12 styremøter. Det har i perioden blitt opprettet eget Sportslig utvalg som jobber med fotballgruppens sportslige synspunkter, oppgaver og utvikling. Gruppen består av Olav Grunnvold, Vidar Håby, Per Skjervengen, Vidar Pettersen, Tom Winger, Jan-Eirik Thorberg. Gruppen har i perioden hatt Gro Saxhaug Kristoffersen som kontaktperson ovenfor krets, forbund og Norway Cup. Hun har også vært administrativ sekretær for fotballgruppen. Valgkomité Valgkomiteen har bestått av: Formann: Kate Hege Nielsen Medlemmer: Toril Dessingthon. Gro Saxhaug Kristoffersen Hedersbevisningskomité Styret har i perioden virket som fotballgruppas hedersbevisningskomité, og har foreslått aktuelle kandidater overfor klubbens hedersbevisningskomité. Det gjøres oppmerksom på at alle medlemmer av BSK kan innstille også direkte til klubbens hedersbevisningskomité. Sportslige representasjoner Vi har hatt flere spillere på kretslagssamlinger, og over tjue spillere har deltatt i Oslo Fotballkrets spillerutviklings prosjekt. Tolv spillere har deltatt på kretsens keeperskole. Dommere Klubben hatt 4 dommere i sesongen. Rudi Haugen Martinsen, Steinar Jarkvam, Paal Wangsness og Kari Lund-Jacobsen. Vi har i år igjen hatt for få aktive dommere i forhold til påmeldte lag i serien, slik at vi har mottatt bøter fra kretsen. Rekrutteringsjobben som ble gjort for to-tre år siden må nå følges opp på nytt for å sikre rekrutteringen av nye dommere i klubben, både blant aktive og tidligere aktive fotballspillere. Generelt Håndboken for trenere og oppmenn som inneholder spillerfilosofi og spillerutvikling i BSK. pluss en del praktisk informasjon er distribuert til trenere/oppmenn for sesong Boken har også fått noen tillegg i år som har blitt distribuert til alle. Dugnadsinnsatsen i årets Norway Cup var meget bra blant de fleste, men enkelte spillere fra års alder har dessverre en tendens til å sette seg opp på skift men ikke møte opp. Dette er lite solidarisk ovenfor de andre i fotballgruppen som legger ned mye arbeid for deres fotballhverdag. Dessverre for oss så var håndballgruppens innsats enda bedre enn vår slik at vi i 2004 får en litt lavere inntekt til fotballgruppa enn i Vi hadde i år ca 1990 skift gjort av aktive som er en liten nedgang fra Sponsorkontrakten med Comet/Umbro har også i år dekket en sponsorpakke til Herrer A og Damer A. Hurtigruta bilglass bidro på vårparten med et større beløp direkte til fotballgruppa. Det er veldig positivt at klubben nå har en egen ansatt til å jobbe for gruppene. Dette har vært en stor hjelp siste halvår 2003 og vi håper på å kunne koordinere flere oppgaver sammen med andre grupper i fremtiden. Treningsforhold: Det har igjen vært en sesong med mye kjemping for å klare å skaffe alle våre lag nok treningstider på akseptable forhold. Med en lang vinter ble det tøffe forhold for mange lag på vårparten dessverre. For å klare å skaffe nok treningstider måtte vi åpne Sporten for treningsøkter og gjennom hele sesongen har vi kjørt fire treningsøkter pr uke der. Problemene med nok baner er aller størst i vintersesongen. Den banen vi bruker mest er grusbanen på Ekeberg som vi deler med KFUM, men med så mange aktive lag har vi også måttet leie tid over hele byen; Furuset, Idrettshøyskolen, Dælenenga, Valhall, Klemetsrud med mer har alle jevnlige besøk av BSK-lag. Etter noen runder med Friluftsetaten fikk vi også i år tildelt en 7 er og en 11 er bane dedikert til oss. Dessverre var kvaliteten på banene ikke av de beste men det er langt bedre enn ikke å ha noen bane. Vi fikk også avklart delingsforholdene på Ekeberg kunstgress med KFUM slik at vi fikk noen timer også på denne banen. Aller mest tid har vi her utenom seriespillet på våren og høsten. Nå før jul ble det også montert ferdig lys på banen slik at det går an å bruke den litt mer. Anleggskomiteen Fotballgruppa er representert i anleggskomiteen ved Thomas Marthinsen. De viktigste anleggstiltakene for fotballgruppa er å få realisert en kunstgressbane og en balløkke på Sporten. Målsettingen gjennom klubbens makeskifte med Oslo kommune var å få påbegynt arbeid med kunstgressbane i Dette har ikke lykkes i klubben. Det jobbes sentralt i klubben for å få gjennomslag for disse planene, men foreløpig så står vi på Friluftsetatens liste over kunstgressbaner med mulighet for realisering i Fotballbingen på Sporten jobbes det med i fotballgruppa i dag, men det har vært litt uenighet i anleggsutvalget om hvor den skal plasseres og hvor stor den skal være. Fotballgruppa har dog hele tiden vært klar på at vi ønsker å bygge en fotballbinge på Sporten så snart som mulig. Dette blir forhåpentligvis realisert i Etter sterkt påtrykk fra fotballgruppa ble det også rett før sesongstart gjennomført en oppussing av garderobeanlegget på Sporten til stor glede for de aktive. Nå mangler det bare å få i gang badstua. Med dugnadsinnsats og støtte fra flere sponsorer fikk vi også opp sparkeveggen på Sporten som har vært planlagt en tid. Nå er det fritt frem for å prøve skuddfoten og målsettingen for 2004 er å få malt blinker og mål på denne veggen. Sportslig Styret gir stor honnør til alle spillere, trenere og oppmenn som deltok i sesong Herrer A forsvarte plassen i 3. divisjon. De endte på 11 plass. De vant innendørscupen Kurland Cup på forsesongen. Damer A gjorde en god sesong og kom med i opprykkspuljen i 3. divisjon men rykket til slutt ikke opp. Laget vant på tampen av sesongen OBOS cup og ble dermed Oslo mestere. Juniorlaget kom til finalespillet i Adidas-cup og har gjort en meget god sesong. Per Skjervengen har fullført idrettslederkurs. Deltagere som har tatt delkurs 1,2 og 3 på B-kurset: Vidar Pettersen og Lise Hars Vi hadde med 35 aktive lag, hvorav 10 mygglag i årets seriespill. Det vises for øvrig til lagenes beretninger. Inntektsbringende aktiviteter Alle aktive spillere har solgt lodd for kr. 300,- Tilsvarende er lagt inn i neste års budsjett. Herrer A gjennomførte årets dugnad i forbindelse med Norway Cup noe som ble sett på som positivt fra gruppen. Damer A har også gjennomført sine dugnader. Vi har fått flere bidrag på sponsorsiden i år, og spesielt viktig var bidraget fra Hurtigruta. Treningsavgiften har gitt oss omtrent det samme som tidligere år. Det har vist seg vanskelig å selge arenareklame på Sporten. Dette markedet er vanskelig og består i dag stort sett av aktive foreldre i gruppa og bekjente sine bidrag. Det bør legges en plan for hvordan man skal arbeide med dette markedet i fremtiden, gjerne i samarbeid med klubben sentralt. Fotballskolen 2003 Dette er det 6 året BSK arrangerer fotballskole med TINE konseptet i samarbeid med NFF. Det er vel nærmere 16 gang totalt. Vi hadde et meget bra år i 2002 og var spente på om vi kunne toppe det og det greidde vi. Det var på ny en sterk økning på antall deltagere og med alle de ulike gruppene /Hel, Teknikk, Formiddag og ettermiddag) var vi tett opptil 250 deltagere. Vi hadde i tillegg til fotball mange andre aktiviteter, hvor bading i Frogner-badet og grilling på Sletta var de mest populære. Vi kunne dessverre ikke benytte oss av Sporten i år på grunn av nedbør, noe som er et minus da det er lettere å skape en god ramme rundt vår egen bane. Vi må dessverre allikevel kutte ut Sporten i framtiden, da antallet har blitt så høyt at det ikke er hensiktsmessig å planlegge aktiviteter der nede. Vi hadde et opplegg basert på TINE malen, med gode tips om trening, kosthold og underholdning. Alle BSK-posten 9

10 10 BSK-posten

11 fikk utdelt T-skjorte, Tine-sekk, ball og drikkeflaske. Vi hadde også besøk av Pa Mo Do Kah og Pirajo fra VIF, VIF dødaren Tom Erik Breive fra Skeid ( i tillegg hadde vi 5 av de fremadstormende unge Skeid spillere som faste ledere, de spilte også flere Skeid kamper i år og er faste på G16-18 landslag) Må også nevne Mads Weinholdt triksekongen, kom se og lær sier jeg bare. DINA kom også på et overraskende besøk til stor glede spesielt for de eldste guttene men også lederne syntes det var et spennende besøk. I tillegg spilte vi minigolf. Været var stort sett bra og stemningen blant ledere og deltagerne var god, vi syntes at det ble en enda bedre gjennomført fotballskole. På grunn av høyt antall og at vi nærmer oss en smertegrense i forhold til hvor mange vi takler, blir det i 2004 forsøkt 2 fotballskoler en 1 uka av skoleferien og 1 rett før skolestart(etter Norway Cup) En god fotballskole lar seg ikke gjennomføre uten gode ledere. Vi vil rette en stor takk til spillere på junior, gutt og damelaget i tillegg til elever ved Bjerke vgs. Nasser El-Barkani, Najim Zaovaghi, Mats Weinholdt, Mounir El-Masuri, Dag Bjørgum, Eivind Selstøe Hatlehol, Rodrigo Castillio Rodrigez, Anders Aasheim, Ole Marius Christiansen, Christian Kleiv, Erik Lynch, Magnus Namork, Henning Karlsen, Bjørn Olav Eikefjord, Andreas Nordanger, Francisca Mattison, Tommy Vik, Kevin Rackmitz, Richard Mal, Morten Pettersen, Christer Pedersen, Gro Indal, Henrik Solvang, Jesper Havrevold, Marius Garnås, Erik Bardalen, Stine Fallang, Othilie Solhaug, Alexander Thyssen, Tom Erik Breive, Ove Breive, Kjell Ove Hauge, Solfrid Bakketun Hauge, Birgitte Solvang, Martin Sandell, Kine Kamhaug, Stig M Hardal, Trude Thorberg, Toomas Thover og Hildegunn Bjerke. Hovedansvarlig: Jan-Eirik "Jansen" Thorberg Myggstikk 2003 Myggstikkomiteen bestod av følgende personer: Toril Dessingthon, Julie Rustad, Morten Nilssen, Hilde Sandstrøm, Kari Kvalberg, Marit Pape, Lise Paulsberg Hars og Vidar Pettersen. Jacobs Cup Myggstikk 2003 har i år flyttet tilbake til opprinnelige to siste helger i oktober grunnet noe dårlig oppslutning ved tidligere års gjennomføring av cupen i april. Også i år har cupen vært meget trivelig og vellykket, etter igangsetting går turneringen stort sett av seg selv. Forarbeidet har vært relativt krevende da det har blitt mange om beinet med flere inneturneringer innen samme tidsaspekt. Dette utgjorde for oss en relativt dårlig oppslutning på jentesiden slik at komiteen hadde også i år en del arbeid med å ringe rundt for å skaffe flere jentelag, uten at dette var spesielt vellykket. Det ble derfor noe marginal deltakelse på jentesiden komiteen tenker seg at det kan være en idé å slå gruppene sammen og spille mixed turnering ved neste års gjennomføring av Myggstikk Cup. Vi vektla også denne gangen å få til en kompaktturnering der man fikk sine 4 kamper enten innen formiddagen eller ettermiddagen. Dette høstet mange gode tilbakemeldinger fra spillernes foresatte. Turneringen ble spilt over 2 helger med fredagen til forberedelser og gjennomføring av kamper påfølgende lørdager og søndag. Gutteklassene G96 og G94 startet ut den første lørdagen, her var det svært hyggelig å se stor oppslutning av ivrige spillere med absolutt maksimal ytelse. Stemningen på benkene stod i taket der våre egne BSK-supportere nok må regnes som fortropp i å piske opp tilrop & klappsalver. Søndagen både driftet og spilte G95. Foreldrene var her dyktige på å følge opp vaktlisten sin til punkt og prikke. Med unntak av et par skrubbsåruhell gikk dagen helt perfekt med stor oppslutning av tilskuere loddsalget gikk for fullt. Den andre helgen startet vi ut med jentelagene. Også her var det helt imponerende innsats, det yngste av BSK s jentelaget (J95) stilte til kamper uten å ha deltatt til kamper i det hele tatt under utesesongen da de er helt nyopprettet. Det var virkelig moro å se disse i sving. På dommersiden ble klubbens egne spillere i aldersklassen benyttet. Vår teori er at dette på sikt kan være en løsning både for bedre spilleforståelse og rekruttering av dommere i klubben. Vi opplevde jentene fra J90 og J91 som ivrige dommere med en god forståelse for spillet. På guttesiden ble benyttet det benyttet fra G89-G92, og også her med god innsats og spilleforståelse. Det bør her understrekes at våre unge dommerspirer hele tiden var under oppsikt og veiledning av dommeransvarlig Vidar P. og turneringsleder Lise P. Hars. Avslutningsvis ønsker jeg å sette fokus på en del av våre administrative oppgaver i forberedelsesfasen av turneringen, dette for å forenkle og å gjøre arbeidet mer oversiktlig. Vi innser for senere turneringer at innbydelse bør sendes ut på et langt tidligere tidspunkt, så å si rett etter sommerferien og tenker oss en purring rett i forkant av turneringen. Videre ønsker vi oppdatere nettløsningen av Myggstikk Cup med fargebilder fra turneringen, samt legge inn autoreply med bekreftelse av påmelding til turneringen. Vi har tro på at vi med en lettvint brukerløsning vil det være enklere å melde seg på også. Alt i alt er Jacobs Cup Myggstikk 2003 avviklet som en meget vellykket turnering med meget fornøyde deltakere. Vårt motto er å være en intim turnering for de aller yngste klassene kun én bane da våre yngste spillere fortjener full fokusering! Fotballens dag 2003 Fotballens dag ble arrangert søndag 24.august. Oppmøtet var litt lavere enn tidligere år, men som vanlig var det merketaking for de yngste samt kamper mot foreldrene i de yngste klassene. Det var mange foreldre som fikk kjørt seg godt etter noen løpeturer ute på gressmatta. Det ble dramatikk i den ene kampen da en mor ble liggende etter en takling og det viste seg at kravebenet var brukket. Heldigvis var det kyndige leger og sykepleiere til stede og fikk kjørt henne til legevakten. Til slutt var det utdeling av diplom og merker til alle barna som hadde klart dette, samt at alle barna fikk pølse, brus og is. Kaffe, vafler og annet ble også solgt i Miljøhuset. Årsrapport for junioravdeling sesongen 2003 Som tidligere sesonger har dette vært et aktivt og godt år for juniorfotballen i BSK, både for gutter og jenter. BSK har en fotballkretsens største junioravdelinger i alderen fra 12 til 19 år. Tidvis har det vært så stor aktivitet med treninger og kamper at det har vært problemer med å gi alle akseptable treningstider og treningsfasiliteter. I den anledning rettes det herved en stor takk til Per Skjervengen og Thomas Marthinsen for det arbeidet de har gjort med å fremskaffe best mulig treningsforhold! Samtidig rettes det en vel så stor takk til junioravdelingens spillere, foreldre og trenere for sportslig og dugnadsmessig innsats i Norway cup. Sportslig så har dette vært en meget bra sesong og det ser ut som om de fleste har fått uttelling for sine ambisjoner. I den forbindelse må det nevnes at vårt juniorlag oppnådde bra resultater i serien og at de ikke minst gikk bort og vant Adidas cup. Likeså gjorde flere av våre lag det meget bra i Gøteborg cup (hvor BSK stilte med hele 7 lag i forskjellige jente og gutteklasser), hvor tre av lagene kom til finalespill. Nevnes må det også at flere BSK-spillere har vært tatt ut på kretslagssamlinger i aldersbestemte lag, hvor BSK jenter 1988 hadde hele 5 spillere på Oslo sitt bylag som slo Gøteborg i høst. Dette lover bra for fremtidig utvikling av dame- og jentefotballen i BSK. Avslutningsvis vil fotballstyret rette en stor takk til spillere, trenere, oppmenn og foreldre for vel gjennomført sesong. Årsrapport for myggavdeling sesongen 2003 Myggavdelingen har i 2003 bestått av 10 lag, G93(3), 94(2), 95(2), 96/97 (1). I tillegg kommer jentelagene, J93/94 (1) og J95 (1). G95 er pga stort antall spillere delt inn i 2 lag, det samme gjelder J93 der en har sammenslått årskullene for å komme opp i antall spillere. J95 stiller som nytt lag denne sesongen, det samme gjelder våre yngste spillere G96/97 som er en stor spillergruppe. En ser her at J94 bør neste sesong også skilles ut som eget lag. Rekrutteringen er gjennomgående stor både på gutte- og jentesiden med positive innspill og god vilje til å dra lasset fra foreldregruppa, de er flinke til å stille opp. BSK barnefotball er foreldrebasert når det gjelder trener/oppmannsiden, det har gått greit å mobilisere for de nye lagene. Vi har i denne sammenheng vært nøye med å tilby nye trenere/oppmenn tilgang til å delta på NFF s aktivitetslederkurs i barnefotball som startpakke på kunnskapssiden. Lagenes spillere kommer stort sett fra Bekkelaget, dog noen spillere også fra Karlsrud, Lambertseter og Ekeberg. Sportslig sett er alle lagene vel igjennom både Comet serien og vanlig seriespill, spillergleden er enorm fotball er gøy! Vår målsetning er fortsatt å være tydelige på breddefotball i et inkluderende og trivelig nærmiljø med et utgangspunkt i like muligheter for alle våre spillere med fair play både på og utenfor fotballbanen, (ref hovedmålsetning for fotballgruppa i BSK/ trener & laglederhåndboka). Vi takker alle spillere og involverte parter for en fin sesong 2003 og ser med glede frem til ny og fremgangsrik sesong i Årsberetning Herrer A sesongen 2003 A-laget endte også i 2003 i nedrykks striden og berget seg med et nødskrik. Selv en svært godt gjennomført vinter hvor stallen fikk trent godt og prestert gode pre- BSK-posten 11

12 stasjoner skulle ikke holde til å ta et steg fremover resultatmessig. I vintersesongen var vi med i to innendørsturneringer. I KM-innendørs ble vi utslått i semifinalen av Kolbotn på golden goal. I Kurland Cup gikk vi helt til topps etter finaleseier mot Klemetsrud. Første offisielle kamp utendørs ble 1-4 tap i NMkvalik mot Asker. I serien ble det 6 seire totalt (5 av de på hjemmebane). Lagets toppscorer ble, som i 2002, Eirik Hemminghytt med 9 mål (ble solgt til Oslo Øst etter 12 kamper hvor han også er på god vei til å bli toppscorer). Årets spiller ble midtstopper Erik Bakken som også fikk utnevnelsen i Årets unge spiller ble Christian Kleiv som fikk sitt seniorgjennombrudd denne sesongen. Laget var svært mye plaget av skader, spillere som tok ferie under sesongen og sommerjobber/bryllupsreiser som betydde forfall. For fremtiden må målsetting stå i forhold til spillere sine ambisjoner, og ikke bare etter trenernes. De tre mest positive sidene vi vil huske fra 2003 var: - at vi fikk opp en hjemmeside som ble svært godt besøkt og mottatt (noe som igjen førte til større interesse rundt laget. - at vi hadde ansvaret for en skole under Norway Cup og fikk positive tilbakemeldinger fra lagene samtidig som vi jobbet like mye dugnad som tidligere år. - at vi i år tok 75% av poengene våre på Sporten. Noe vi ikke har vært i nærheten av de siste årene. En trening i uken var nøkkelen. Det vi husker best med negativt fortegn var nok at vi fikk 17 straffer imot oss i løpet av sesongens 22 kamper. Ifølge kretsen er dette et antall ingen før har opplevd. 16 av straffene gikk i mål. Høydepunktet i 2003 var 5-2 seieren på sporten over Drøbak Frogn som senere rykket opp. Trener: Terje Wiik Hj.trener: Ronny Hoset Matrialforvalter: Dag Eriksen Oppmenn: Tore Syvertsen og Harald Beito Årsrapport for rekruttlaget Rekruttlaget for herrer har nå eksistert i 3 år. De to foregående årene endte med opprykk, denne sesongen ble derfor spilt i 6. divisjon. Til tross for suksessen de to siste årene, ble det foran årets sesong likevel innsatt nye trenere og oppmenn. I år har laget stort sett bestått av spillere med tilknytning til lokalområdet. Særlig 80-årgangen har vært godt representert. Foruten denne stammen, har det også blitt benyttet spillere fra A-laget og juniorlaget. Oppkjøringen til årets sesong foregikk for det meste i plasthallen på Klemetsrud. Tida vi fikk der, ble benyttet til å få folk i form. Rett før sesongstart ble det også et par treninger på grus. Resultatene i årets kamper kan beskrives som varierende. Vi vant sjelden mer enn en kamp av gangen. Heldigvis tapte vi sjelden to kamper på rad. Avslutningen av vårsesongen ble lagets beste periode. Denne ble avsluttet med en sterk 5-2 seier hjemme på Sportsplassen mot serielederen. Seieren førte oss faktisk inn i opprykkskampen. Der var vi med en stund, helt til vi tapte nøkkelkampen borte mot Øvrevoll på sensommeren med 4-2. Dette ble dessverre et vendepunkt. Etter dette fulgte slett innsats og dårlige resultater. Imidlertid avsluttet vi høsten på en noe bedre måte, med en seier, nok en gang på Sportsplassen, og uavgjort i serieavslutningen. Etter ferdigspilt serie sto vi med 8 seire, 2 uavgjorte og 8 tap. Dette ga oss en litt heldig fjerdeplass i avdelinga, poengsummen tatt i betraktning. Opp til opprykksplass var det 9 poeng. Som ventet før sesongen startet, var det til enkelte av kampene vanskelig å stille et fulltallig lag. Dette løste seg imidlertid, med få unntak, på en god måte. Etter sesongen var ferdig ble det gjort to kåringer, årets spiller og årets toppscorer. Begge prisene gikk fortjent til Christian Inglingstad, som har vært lagets kaptein og holdepunkt. Laget har blitt styrt av Marius Ressem og Harald Fjeld. Årsberetning Herrer Junior sesongen 2003 Årets juniorstall har bestått av totalt 30 spillere i alderen år fordelt på alderstrinnet Vi har stilt med 2 juniorlag. Junior 1 har spilt i 2 divisjon, mens junior 2 har spilt i 3 divisjon. Det har vært en fin blanding av spillere fordelt på de 3 årstrinnene. Miljøet i laget har vært meget godt gjennom hele sesongen og guttene har trivdes i hverandres nærvær. Selv om disse guttene er i en alder hvor det er store fristelser, så har de oppført seg meget eksemplarisk når de har representert Bækkelaget. I høst har vi vært på 2 langturer og det er bare positivt å si om dette laget. Her har mange lag mye å lære! Vi startet opp treningen i begynnelsen av november og hadde 2-3 økter i uken frem til Januar. Fra januar til og med april økte vi til 4 økter i uken, hvorav 2 ute, 1 inne og aerobic en gang i uken. Treningsfremmøte har vært tilfredsstillende selv om mange har mye å gå på. Sportslig har det gått veldig bra, selv om det har blitt nesten i alt vi har vært med på. Den absolutte nedturen kom i siste kampen på høsten hvor vi kunne sikret opprykket med seier, men i stedet tapte fortjent mot Kolbotn. Ingen tvil om at vi hadde kvalitetene til å rykke opp til 1 divisjon, men i kjent BSK stil så klarte vi ikke å mobilisere når det var nødvendig. Fasiten i seriespillet er 13 seire, 1 uavgjort og 3 tap. Unødvendige tap mot Holmen og Grei gjorde at vi ikke rykket opp! I Norway Cup gikk vi videre til 32-dels finalen etter unødvendig å ha blitt nr 2 i puljen. Der møtte vi et Brasiliansk lag som uken før hadde vunnet Dana Cup. Etter en meget god gjennomført kamp taper vi på straffer. Men all ære til gutta i den kampen. Adidas Cup ble en meget positiv opplevelse for laget. Puljespillet ble vunnet foran Korsvoll, Vålerenga og Lillehammer. I kvartfinalen møtte vi KFUM Oslo og nok en gang gjør vi en kanonkamp (1-1) og avgjør det hele på straffer. Så var det duket for sluttspill på Gjøvik. I semifinalen møtte vi et meget godt Team Porsgrunn lag og tapte fortjent. Dagen etter slår vi Os fra Bergen 2-1 etter en meget god kamp. Bronsemedaljer ble det og det tror jeg gutta var fornøyd med. For å sette et verdig punktum på sesongen avsluttet vi med tur til Danmark og Skagen Cup. En meget hyggelig tur både sosialt og sportslig. Etter å ha vunnet puljen vår med 5 lag, tapte vi mot Sunndal i semifinalen etter 3-4 på straffer. Her skal tilføyes at maken til hyggelig gjeng å reise på tur med skal en lengte lenge etter. Vi har også hatt 6 spillere som har vært oppe og debutert på A-laget denne sesongen og det er lenge siden har skjedd i Bækkelaget. Flere kan det bli neste år! Taktiske momenter som jeg mener det er realistisk å forbedre. Innstilling til trening og kamp Kommunikasjon Bevegelse rundt ballfører og vilje til å ta initiativ/ lese neste trekk Avstand mellom leddene(forsv\ Midt\ Angr ) 1. Forsvarerrollen (Hvem går i press?) Videreutvikle soneforsvaret Jobbe med sikringsjobben. Vinkler og avstand. Spill mot etablert forsvar. Velge enkle løsninger som er til det beste for laget. Jobbe med mestringsprinsippet (Øvelse gjør mester J ) Tekniske momenter som den enkelte spiller bør trene på. Pasninger korte og pasninger i forhold til medspillers løp. Mottak med vending Finter Headinger m\ opphopp Angrepsavsluttning (skudd\ headinger) Utvikle den fysiske styrken og spensten samt videreutvikle utholdenheten. Det er selvfølgelig mange flere momenter som kan bli bedre, men sånn jeg ser det er dette det viktigste laget vårt har å jobbe med både med tanke på laget som enhet og den enkelte spillers utvikling. Alt i alt en meget hyggelig sesong både sportslig og sosialt. Vil benytte anledningen til å takke: Spillergruppa for en trivelig og god sesong. Styret for all støtte gjennom hele sesongen. Støtteapperatet på 87-laget for godt samarbeid. Og sist, men ikke minst: Terje for 4 år med godt samarbeid. Her forsvinner (midlertidig?) en kjemperessurs for klubben. Maken til positiv trener skal man lete lenge etter! Årsrapport G 87 Sesongen 2003 har spillerstallen bestått av 17 spillere. Treningene startet opp i november 2002 for å holde formen vedlike til oppkjøring i januar. Startet opp med 4 treninger i uken med brukbart oppmøte. Dessverre var treningsforholden for oss i vinter veldig varierende og det var vanskelig å få kontinuitet i treningene. Vi spilte 10 treningskamper med blandet resultat, men med en pen formstigning mot seriestart. Dessverre har laget vært rammet av mye skader og langtidssykdom blant støttespillere og kunne sjelden stille fullt mannskap. Resultatene i serien, hvor laget spilte i 2. divisjon bar også preg av dette. Vi havnet til slutt på 7. plass med like mange seire som tap. Siste helg i mai var vi med i Gøteborg cup. Vi var 15 spillere og 3 ledere som dro til Gøteborg for å gjøre en bra sportslig innsats og trives sosialt sammen. Det sportslige gikk over all forventning. Vi havnet på 3. plass i gruppa med 9 poeng av 15 mulige og ble med det kvalifisert for 12 BSK-posten

13 B-sluttspill. Som beste 3`er lag gikk vi rett til semifinale som vi vant på straffer. Finalen gikk en time senere og etter 0-0 ved ordinær tid, og 1-1 e.e.o. var det duket for nok et straffedrama som vi gikk seirende ut av og det var en fornøyd gjeng som sto igjen som vinnere av B-sluttspillet. I Norway cup var vi et mål fra å komme til A-sluttspill. Etter 3 innledende kamper var det 3 lag med 6 poeng og vi var de som havnet på 3. plass i gruppen. Til slutt røyk vi ut i 16. dels finalen i B-sluttspillet etter å spilt langt under pari. Alt i alt en brukbar sesong. I turneringene vi var med gjorde gutta en solid innsats mens i serien burde vi ha ligget blant topp 5 om vi ikke hadde rotet oss bort mot antatt svakere lag. Miljøet blant gutta har gjennom hele sesongen vært veldig bra. Tre av spillerne har også fått prøve seg på junior 1 laget, mens samtlige har vært innom junior 2 laget. BSK Gutter 88 sesongen 2003 Treningen startet november 2002, med 21 spillere og samme team rundt laget som i tidligere år. En av trenerne, Ingvald Thuen, fulgte sønnen til annen klubb og Egil Neumann trakk seg også litt tilbake fra oppmannsvervet etter treningskampene i januar. Fra da var Rune, Petter og Geir de ansvarlige for laget. Treningen fortsatte med 3 økter i uken, 2 ute og 1 inne. Sesongen ble spesiell da nær alle gutta var konfirmanter i år. I tillegg til seriespillet, deltok vi med lag i: - Kurland Cup årsklasse 87 inne i feb. med 2 lag - Oslo Cup årsklasse 88 - Norway Cup årsklasse 87 - Grorud Cup årsklasse 88 Best gjorde vi det i Grorud Cup med en flott 5.plass. Vi vant innledende pulje og fikk revansj på Oppsal med 1 0 etter ett ergerlig tap på sudden death (2 2 full tid) for dem i Oslo Cup. Som oppkjøring til serien var vi på en meget hyggelig treningsleir i Danmark. Det var flotte treningsforhold hos Fortuna Hjørring den 1. ste helgen i mai. I årets serie, G15 2.div. avd.1, har alle spillerne gjort en kjempeinnsats og vist stor fremgang både taktisk og teknisk. Det ble til slutt en flott 3.dje plass med 9 seire, 1 uavgjort og 4 tap. Det var kun VIF 2, vinner av serien, som klarte å slå oss i begge kamper. Sesongen 2003 ble avsluttet med Lambertseter Cup. Her gikk gutta helt til topps etter fortjent 2 1 seier over LIF i finalen. Vi har i årets sesong gjennomført ca. 85 treninger med godt oppmøte under gode treningsforhold (takk til Per og Thomas). Fremgangen til spillergruppa har vært meget god. I tillegg til innendørs cup har laget spilt 35 kamper med 18 seire, 3 uavgjorte og 14 tap og scoret 79 mål. Vi tror på et videre løft til 2004 sesongen, da det ser ut som alle gutta og trenerteamet fortsetter. Vi har også fått 3 nye spillere nå i høst. Vi takker alle for sesongen 2003! NB! En ekstra takk til alle foreldrene som stiller opp og til fotballstyret BSK-smågutt 14 Smågutt 14 består av en meget positiv, treningsvillig og aktiv spillergruppe. I tillegg vil vi fremheve det sterke foreldreengasjementet som hele tiden har fulgt Smågutt 14 i BSK. Dette viser seg både i forhold til oppmøte og oppbacking på kamper, møter og turer. Ved sesongslutt 2002 besto Smågutt 14 av 34 spillere fordelt på to lag: BSK 14 - gul og BSK 14 - blå. Før sesongen 2003 hadde laglederne, knyttet til de to lagene, flere møter for å diskutere 2003 sesongen. Vi ble da enige om følgende målsetting for sesongen: Gi spillerne et bedre sportslig tilbud Bedre fotballkunnskaper i forhold til spillesystemer og individuelle ferdigheter Godt samhold og trygghet i hele spillergruppa på tvers av tidligere og fremtidige laginndelinger Gi de beste spillerne større sportslige utfordringer Få frem et godt 1.lag og et bra 2.lag Videre var det enighet om følgende virkemidler: Ny trener utenfra (nøytral) med bedre fotballkunnskaper enn dagens støtteapparat Felles spillergruppe med felles treninger Inndeling i 1.lag og 2.lag Påmelding til ulike divisjoner for 1. og 2.laget La gode spillere (og helst så mange som mulig) få prøve seg på 1.laget i løpet av sesongen Styrke 2.laget i kamper med spillere fra 1.laget Vurdering av sesongen: Årets sesong har vært spennende for både gutta og tidligere lagledere. Både fordi vi har fått inn ny trener utenfra, og fordi vi foretok en ny laginndeling med et 1. og et 2- lag som ble påmeldt i hver sin divisjon. 34 spillere fra 89- årgangen med opprinnelse i BSK - Gul og BSK- Blå, utgjør nå de to lagene. Vi har gjennom sesongen sett alle 89-gutta som en felles spillergruppe, og våre aktiviteter avspeiler dette. Det har vært felles treninger, vi har vært på felles treningsleir i Bø, og spillere fra 1-laget har spilt på 2-laget, og omvendt. Før vi foretak inndelingen i et 1.lag og et 2. lag deltok gutta på innendørscupen Døgnet rundt på Gjelleråsen. Vi stilte med tre lag, hvorav 2 kom til semifinale, og et av våre lag stakk av med seieren i sin gruppe. Resultatene i denne cupen viste klart at Smågutt 14 har et bra sportslig potensial. I forhold til vår målsetning før sesongen er det vår oppfatning at vi har lykkes bra. Vi har fått inn en meget bra trener utenfra. Lars innehar gode fotballkunnskaper, er dyktig til å lære bort og har en høy stjerne i spillergruppa. Lars har som en følge av dette klart å tilføre 89-gruppa veldig mye fotballmessig i løpet av sesongen. Videre synes vi at vi har klart å benytte spillere på tvers av laginndelingene på en bra måte. Samholdet i spillergruppa er godt, og alle som startet sesongen er fortsatt med. Av fellesaktiviteter gjennomført i 2003 vil vi særlig fremheve treningsleiren Arild Fladseth dro i gang i Bø. Turen var svært vellykket både sportslig og sosialt og frister til gjentakelse. 1-laget Hovedtrener: Lars Rognstad Hjelpetrener: Sverre Lund Oppmann: Thomas Marthinsen Spillerne på 1.laget har siden april bestått av en fast stamme av spillere, men til sammen har 30 spillere deltatt på og bidratt til lagets resultater. Laget består av en ivrig og humørfylt gjeng, og oppmøte på treninger og kamper har vært veldig bra. 1.laget ble påmeldt i 1.divisjon der de fire beste lagene ville bli værende i 1.divisjon etter endt vårsesong. Serien var svært jevn, der det viste seg at de fleste kunne slå hverandre avhengig av dagsform og uttelling. Etter 3.seire, 2 uavgjorte og 3 tap ble laget nummer 5 og rykket derfor ned i 2.divisjon i høstsesongen. I høstserien ble laget nr. 2. etter 7. seire og 2. tap. I tillegg har laget deltatt på følgende cuper og da med følgende resultater: Skjetten cup - Utslått i 1/8-dels finalen Adidas cup - Laget vant innledende pulje - Utslått i 1/8-dels finalen Gøteborg cup - Nr. 2. i innledende pulje Vant 1/8- dels finalen - Utslått i _-finalen Norway-cup - Nr. 2 i innledende pulje- Vant 1/64- dels-og 1/32-dels finalen. Utslått i 1/16- dels finalen Laget har totalt spilt 40 kamper, herav 24 seire, 4 uavgjorte og 12 tap. 2-laget Hovedtrener: Lars Rognstad Hjelpetrenere: Reidar Granan, Ben Gulbrandsen, Terje Vister Oppmann: Reidar Carlsen Som i tidligere år, så har sesongen bydd på opp og nedturer. Vi hadde en litt vanskelig periode i begynnelsen. Det var ikke lett å vinne kamper uten å score mål. Måltørke kommer jo ganske naturlig når de spillerne som tradisjonelt har scoret mål på laget, er borte. Etter hvert har laget igjen fått evnen til å score mål, og serietabellen viste at BSK-2 endte på 3-plass, med samme poengsum som nr.2. Vi noterer med tilfredshet at vi slo både nr 1, og nr. 2. Spesielt høstsesongen var sterk, uten ett eneste tap. Laget endte da med 10 seire, 1 uavgjort og 5 tap med målforskjell Til dette flotte resultatet har hele 33 spillere bidratt og hele 17 spillere laget mål. En god egenskap som har blitt forsterket utover i sesongen, er full innsats i alle 70 minutter. Dette har resultert i flere scorede mål i sluttminuttene, og dermed seier i kampen. Dette har gjort at støtteapparatet også har hatt en spennende og innholdsrik sesong. Cupspill-resultatene har vært mer blandet i år. Vi deltok i Skjetten-cup og Gøteborg-cup uten suksess, selv om det ikke alltid var noe å si på innsats eller dyktighet. Marginene var ikke på vår side. Laget tapte jevne kamper i Norway-cup, og kom dessverre ikke videre. Det er en fin gjeng med gutter som utgjør 2-laget. Det har vært et kjempebra oppmøte til både kamp og på trening Alle har spilt dersom de ikke har vært skadet. Det gode humøret som har kjennetegnet 89-gutta hele tiden, er fortsatt til stede. Det er tydelig for alle at dette er gutter som stortrives med idretten sin. Ingen har meldt at de gir seg. Støtteapparatet bør fortsatt være i stand til å gi denne fantastiske gjengen mulighet til å drive med det de elsker over alt: fotball. BSK-posten 13

14 Årsrapport gutter 90 Sesongen 2003 har vært en spennende sesong. Vi har jo startet med 11 er fotball, og det krever sin mann. Vi startet treningen etter en liten måneds ferie etter skolestart. En treningsøkt ute, og en inne. Forberedelsene for det store spranget fra 7 er til 11 er var i gang. Vi hadde treningskamper mot Ull/Kisa, hvor vi vant en og tapte en, og følte at vi nok skulle greie overgangen. Vi reiste på treningsleir til Nørresundby. Kjempesuksess!! Vi meldte på 2 lag i serien. Ett 11 er og ett 7 er. 11 er laget fikk etterhvert føle på kroppen at det ikke var helt det samme å spille 11 er som 7 er. Vi endte opp med 2 seire og resten tap. jaja av erfaring blir man rik og vi hadde det jo moro likevel. Tap og vinn med samme sinn er jo et flott motto, og det lever vi etter. 7 er serien ble vel ikke noen større suksess. Vi stilte i klasse med 89 gutter (som også hadde lånt med seg 88 gutter) og fikk vel føle at det var store nivå forskjeller. Men, det hendte at vi møtte lag i samme årsklasse, og da gikk det straks mye bedre. Vi vant til og med noen kamper. Gøteborg Cup var i grunnen en grei opplevelse. Fikk noen tap, men vant også. Hadde litt uheldige opplevelser på skolen, med lokalbefolkningen som laget bråk. Hvor politiet måtte komme oss til unnsetning. Norway Cup ble en suksess. Vi kom videre til A sluttspillet og var veldig fornøyd med egen innsats. Alt i alt så har vi bare vokst på all erfaringen, og sikter imot neste sesong med mål om å vinne flere kamper, og ha det like gøy som i fjor. BSK 91 Desperados Trener : Jo Evensen Oppmann: Toril Dessingthon Treningene startet i januar med utetrening på Sportsplassen og innetrening i Bækkelagshallen på lørdagsmorgen. Vi var med i Kurland cup i januar. Treningene har gjennom hele sesongen vært gjennomført sammen med BSK Rovers, og det har fungert godt. Vi arrangerte en intern vinterserie på innetreningene og avsluttet med brus og premier da innendørssesongen var over. Sesongens resultater har variert veldig. Fra de store høyder til de dype daler. Vi har tapt ca halvparten av kampene, resten er seire og uavgjort. Årets to høydepunkter har vært Norway-cup samt overnattingsturen til Hei-cup i september. Sistnevnte cup var sammen med både Rovers og 91-jentelagene. Med felles grillfest på lørdagen og verdens beste publikum ble dette en høyst minneverdig tur. Imponerende innsats også under Norway-cup der alle jobbet mye samt spilte gode kamper. Norway-cup ble avsluttet med felles grillfest for spillere og foreldre på Ulvøya. BSK 91 Rovers Trener : Preben Vanghøj Oppmann: Elisabeth Øseth Sesongen startet med oppstart av treninger i januar. Vi var med i Kurland cup før utendørs sesongen og serien startet i mai. Vi har gjennom hele sesongen trent sammen med det andre 91-laget, og det har fungert godt. Resultatmessig har sesongen vært veldig bra med kun 3-4 tap i løpet av sesongen. I Norway-cup ble det 4 seire og en uavgjort på fem kamper. Vi hadde også en flott overnattingstur til Hei-cup i Porsgrunn sammen med Desperados og jentelagene i samme aldersgruppe. Innsatsen i år har vært veldig bra både på og utenfor banen, og humøret har vært på topp. Gutter 1992 Gul Trenere: Kjetil Løken, Hans Petter Michelsen og Olaf Thomassen Laget består av 16 spillere hvorav en tok permisjon fra andre halvdel av sesongen frem til april 2004 på grunn av eksotisk jordomseiling. Antallet spillere er uansett høyt for et 7-er lag. Vi synes dette er veldig positivt selv om det gir oss utfordringer ved spill av kamper. Fordelen ved å være så mange er at vi kan spille med to fulle lag på trening og tiden frem til 11-er fotball er svært kort. Da håper vi å beholde alle sammen fra Gul og Blå slik at vi kan stille med to lag. I år har vi gjort det slik at vi maksimum er 12 spillere per kamp. De som møtte til trening, sa i fra hvis de ble forhindret fra å komme og innsats på trening og i kamp, ble prioritert. Det positive var imidlertid at alle oppfylte kriteriene hvilket resulterte i at samtlige spillere måtte stå over en kamp før ferien og en kamp etter ferien. De som sto over flere kamper gjorde dette på grunn av skader eller sykdom. Hvordan gikk så kampene? Vi startet sesongen med Frigg-Cup. Dette er en cup der vi tradisjonelt ikke har så gode resultater fordi vi prøver ut en del nye ting i tillegg til at spillerne nettopp har våknet fra vinterdvalen. Vi spilte imidlertid en bra kamp mot Frigg The Force, et lag som betegner seg som Nordens beste og som blant annet har deltatt i Dana-Cup i 1989-klassen. Vi ledet 2-1 rett før pause, men var litt uheldige og tapte dessverre 5-2. Spillemessig var vi imidlertid jevngode. Etter det var vi med i seriespill, IBK-Cup, Ljans-dagene, Norway Cup, Kråkerøy-cup og Nordstrands-cup. I serien spilte vi 12 kamper. Dette endte med 9 seire, en uavgjort og to tap. Tapet mot Bøler var fortjent (4-1) mens vi burde nok vunnet de øvrige kampene på en vanlig dag. I cupspill gjorde vi det relativt bra. De to store cup ene vi var med i var Norway Cup og Kråkerøy Cup. I førstnevnte vant vi 3, spilte en uavgjort og ett tap. Siste kampen mot Skeid var viktig for oss å vinne, og det klarte vi (1-0) etter meget godt spill hele kampen. Forøvrig var guttas først deltakelse i NC en stor opplevelse. De jobbet iherdig i rydde- og sykkeltjenesten, deltok i alle mulige konkurranser og hadde det sosialt gøy sammen. Før siste kamp inviterte Hans Petter og Trine laget og deres foreldre hjem til party i hagen. Været var med oss og stemningen var topp. Vimplene fra cupen ble loddet ut, men med begrensning på en vimpel per spiller. Kim Erik var ett nummer fra gevinst hele tiden så Hans Petter mente han fortjente en BSK-vimpel. Dagen etter loddet vi ut NC pokalen. Den heldige vinner ble årets nye spiller, Henrik Hvidsten. Så den står nok nypusset på gutterommet. I Kråkerøy Cup ønsket vi at gutta skulle få mest mulig spilletid. Jordomseiler Sander og pokalvinner Henrik Hvidsten (vi har 4 spillere med Henrik i navnet og etternavn er derfor påkrevd) kunne dessverre ikke stille. Sanders far bidro imidlertid med flotte overtrekksdresser til hele laget. Spillerne så derfor meget proffe ut. I cupen fikk vi dispensasjon til å benytte utespillere på ett lag til keeper på det andre laget slik at vi i realiteten skulle bli 8 spillere på hvert lag. Ordningen hjalp imidlertid lite da de i 3 av 4 kamper ga lagene samme kamptid. Heldigvis fikk vi låne Kristian Dregan fra BSK Blå som hadde vært på overnatting hos Kim Erik. Vi prøvde å dele lagene inn i 2 jevngode lag og mener vi klarte det da begge lag vant 3 kamper og tapte en. Innkvarteringen var i store bryggehytter på Havtunet. Foreldrene stilte opp og vi klarte å gjennomføre et bra party sammen med 90-laget som deltok i samme cup. Nikolai Winger og hans far Tom deltok på lørdag og hadde konfirmasjon for Nikolai s søster på søndag. Dette illustrerer den sporty innstillingen fra foreldrene som vi trenere setter stor pris på da det bygger opp den sosiale faktoren i laget. Tom hadde riktignok noen hektiske øyeblikk da han fikk vite at bikkja hadde spist opp konfirmasjonskaken, men klarte heldigvis å finne en velvillig baker fra Nordstrands Bakeri sent på lørdags kveld. Sesongavslutningen ble markert med besøk på fotballmuseet på Ullevål Stadion og påfølgende besøk hos Dolly Dimples. Dette var meget vellykket og kan på det sterkeste anbefales til andre lag som lurer på hva de skal finne på for sine gutter/jenter. Etter Nordstrandscup i oktober, bestemte vi at fotballen skulle vike for håndball, bandy og svømming (samt ordinære vinteraktiviteter) frem til 1. mars 2004, med unntak av et par utetreninger i januar/februar. Vi har derfor begrenset aktiviteten til løpstrening hver tirsdag med oppfordring til foreldrene å stille opp, - og flere har tatt utfordringen. Fremgangen har vært stor for alle. Vi har fokusert på at løping skal være en positiv opplevelse og derfor latt spillerne følge den gruppen som har riktig tempo for seg. Ingen blir løpt fra. Vi ønsker også å låne miljøhuset for gjennomgang av fotballregler, spillesystemer, treningsøvelser, mv. etter nyttår helst kombinert med pizza, kaker el. Dette har vi gjerne sammen med Blå som vi ønsker et tettere samarbeid med i Det er viktig at vi blir enige om et opplegg som utvikler alle spillerne. I likhet med andre lag har vi spillere med ulike prestasjonsmessige ambisjoner. Alle må gis utfordringer i Bækkelaget slik at vi ikke mister spillere til andre klubber eller til passivitet. Vi ser på kommende år som en viktig forberedelse til 11-er fotballen og håper vi klarer å nå de mål vi har satt oss. Årsrapport BSK Kings G93 BSK Kings er et rent klasselag fra klasse 5 D på Bekkelaget skole. Laget har bestått av 12 spillere. Tre trenere og 1 oppmann har delt på og samarbeidet om oppgavene med treninger, avvikling av kamper, påmelding til cuper og sosiale arrangement. Miljøet i vår lille gruppe bestående av spillere, tren- 14 BSK-posten

15 ere, oppmann og foreldre har vært meget bra. Entusiastiske og støttende foreldre har bidratt til at avvikling av årets sesong har gått bra. Vi tror alle som har deltatt og bidratt vil huske sesongen som positiv og vellykket. Spesielt etter at vi vant årets siste kamp, Nintendo Cup i Ekeberghallen. Det var årets første og eneste seier. Den ble derfor behørig feiret. Treninger. Vi begynte med treninger innendørs på Bekkelaget skole i april, men fikk dessverre kun anledning til å gjennomføre en trening før skolen nektet flere treninger for spillere fra BSK. Treninger ble så flyttet utendørs til gamle tennisbaner på sportsplassen. Vi gjennomførte en treningsøkt i uken fram til sesongstart. Vi la i denne perioden vekt på kondisjonstrening. Etter en lang vinter med mye playstation på dagsorden, var det behov for mye løpetrening i tillegg til spill og trening på tekniske ferdigheter. Vi fortsatte med ukentlige treninger på Ekeberg. Oppmøtet til trening fant sted ved flaggstanga for å finne første og beste ledige 7'er bane. Dette gikk greit gjennom hele sesongen. Vi hadde gode treningsforhold. Det betød at vi fikk trent på alle mulige øvelser både tekniske og fysiske. Til noen treninger hadde vi også invitert mammaene til å stille. Dermed var det duket for en liten match mellom gutta og mammaene. Det var både populært og veldig gøy. Vi har i år forsøkt å fokusere på forståelse av spillet og organisering av laget. Nøkkelord har samhandling og koordinert bevegelse hos alle. I tillegg har vi lagt vekt på at treninger skal være morsomme og positive opplevelser. Fremmøtet til treninger har vært meget godt. Vi satte som forutsetning at alle som skulle spille kamper måtte delta på treninger. Det fungerte bra. Til årets kamper har vi fordelt spilletid jevnt på alle. Sesongen startet 13.5 på Grefsen skole. Alle våre kamper totalt 14 ble spilt her. Vi tapte alle kamper dog med variabelt resultat. Vi velger å tro at vi var det eneste rene klasselaget som deltok. Det får være vår lille trøst. Vi hadde godt støtte i engasjerte foreldre som stilte mannsterke til alle kamper. Vi har deltatt i fire cuper. - Skeid Cup. Vått og kaldt. Vinteren hadde returnert denne helgen og gjorde sitt til at kampene ble riktig så våte og kalde. Ikke lett å spille fotball under slike forhold, men gutta tok det sporty. - Drammen i juni. En flott turnering. Fine baner og ellers innbydende forhold. - Vår egen Myggcup i Bekkelagshallen. En fin turnering. - Nintendo cup, Ekeberghallen. En fin turnering. Alle spillere var invitert til å overvære Oslo derbyet mellom VIF - LYN. Det ble en hyggelig og spennende fotballkveld på Ullevål. En inspirasjon for våre spillere. Sesongen ble avsluttet med et besøk på fotballmuseet på Ullevål Stadion. Våre spillere var nok litt i yngste laget for denne målgruppen. Dette ble rettet opp med pizza på Dollie Dimples som ligger i nabobygget. Takk for en fin sesong. Oppmann/Trenere BSK Kings 93 Gutter 1993 BSK United I & II Vi har trent ukentlig fra mars til november. Lagene fikk en ny inndeling og med 16 gutter på to lag har det blitt mye spilletid på guttene. Resultatmessig har sesongen vært veldig god. Begge lagene vant mye og spilte fin fotball sammen. Mange spillere har gjort store fremskritt og treningsfremmøte har vært veldig godt. En flott og ivrig gjeng å holde på med. Også i år var vi med på KIL-cup på Årbogen utenfor og igjen var det mange gode resultater. I juni ble vi også invitert til fotballdager på Lambertseter med spennende kamper i strålende solskinn. Fotballens dag ga i år en dramatisk kamp med kravebensbrudd på Gry, men selv om mødrene ga alt ble det gutta som vant i år. Flere tok ferdighetsmerket. Høstsesongen ga også mange gode resultater og kampsesongen ble avsluttet med Myggstikk i oktober. De siste månedene har vi trent sammen med BSK Kings og det har gitt nye impulser til gruppa. Trener: Jo Evensen Lagleder: Toril Dessingthon Årsrapport For BSK G95 Ved oppstart av sesongen var vi ca. 20 spillere, kun gutter. I og med at det var så mange spillere som 20, valgte vi å melde på to lag til seriespillet. Vi hadde på våren et foreldre møte hvor undertegnede(vidar)og Lise Hars ba om hjelp fra andre foreldre til å stille opp i forbindelse med kamper og å avlaste på treninger. Det var heldigvis flere foreldre som sa seg villige og i løpet av sesongen stilte opp. Samtidig informerte vi foreldrene om at vi ville dele inn i to lag. Et lag som besto av spillere fra 3C (11 stk) og resten av spillerne hovedsakelig fra 3D + 1 fra 3A og 2 stk fra den tyske skolen. I løpet av sesongen økte antall spillere til 25 stykker. Sistemann ankom på siste trening, men et par av de andre begynte tidligere i sesongen. Vi håper og tror at dette er et signal om at vi har det gøy, men samtidig har antall spillere selvsagt satt høyere krav til trenere / lagledere. De fleste av våre kamper, ble spilt på Prinsdal grus (minus 3 kamper). Det var i starten av sesongen tydelig å se at våre spillere led av at de ikke hadde trent fotball i vintersesongen. Det ble mange tap, men etter hvert ble det noen uavgjort kamper og på slutten av sesongen ble det flere seire enn tap. Vi var også med på Bøler cup i Juni. Vi fikk der vår første seier, over jentelaget til Oppsal, 9 åringer. Gutta van 5-0 (mener jeg å huske) og det ble vill jubel!! Foreldrene Nina Tangen, Øyvind Breen og Trond Telle tok seg hovedsakelig av BSK G95 2 under kampene, mens Lise Hars, Peder Bergan og Vidar tok seg av BSK G95 1 (Torpedos). I begynnelsen av sesongen slet vi litt med treningsforhold og vi kom heller ikke skikkelig i gang med strukturerte treninger. Etter sommerferien la vi om treningene. Vi delte gruppen inn i fire lag, hvert lag bestående av 5-6 spillere, avhengig av hvor mange som var på treninga. Øyvind, Trond og Peder kjørte teknisk trening, med føring av ball mellom kjegler, triksing, litt demping, pasninger og litt løping (stafett etc), mens Vidar kjørte to lag mot hverandre i spillsituasjon, med store mål. Hensikten med det siste var at man kunne stoppe spillet underveis og gi råd, for eksempel. prøve å lære gutta om hvilke valg de har i forskjellige kampsituasjoner etc. Vi tror og mener at denne måten å trene på var en vesentlig faktor til at resultatene i kampene endret seg til det bedre. Samtidig observerte vi at spillerne har utviklet seg mye siden 2002 sesongen. Dette gjelder på mange områder, som for eksempel spillforståelse, styrke og tilslag på ball. Det var mye glede og moro i løpet av sesongen. Noe av det som gledet meg mest var at mange av de som sist sesong hadde dårligst ferdigheter, i løpet av 2003 sesongen viste en positiv utvikling og derigjennom har nærmet seg de andre spillerne på ferdigheter. (selv om jeg ikke kan tallfeste denne påstanden). Vi avsluttet sesongen på fotballmuseet/dolly Dimpel og jeg forsto at dette var suksess! (jeg fikk dessverre ikke vært med) Mange av gutta var også med å så kampen VIF - LYN på Ullevål Stadion. På høsten var vi med i Myggstikk turneringen og fikk prøvd inne fotball, som det virket som de fleste synes var veldig gøy. Nå gleder vi oss til ny sesong og håper vi får mulighet til å starte opp i januar måned. BSK Damer A 2003 Trenere: Jan-Eirik Jansen Thorberg Kjell Ove Hauge (Trener ut august) Tom Erik Breive (fra august) Materiellforvalter: Ann Kristin Pedersen (fram til Juni) Etter på spillere på rundgang Oppmann: Frank Lein Øvrige hjelpere: Hans Petter og Inger Heitmann Bo Lindholdt(måtte legge opp pga skade) Sesongen var delt i to. Vårsesongen fungerte som en kvalifisering for høstsesongen, hvor de 5 beste gikk til en opprykkspulje mot de 5 beste fra en annen pulje. Vårt mål for sesongen var å komme i denne opprykkspuljen. Noe vi greidde ved å bli nr 3 i puljen vår bak Linderud/ Grei og Rolvsøy etter 10 kamper med 6 seire 2 uavgjort og 2 tap, i målforskjell og 20 poeng. Høstsesongen åpnet med veldig tøff motstand og vi tapte de 3 første kampene til tross for god kvalitet. Vi reiste oss selv om vi i teorien var slått ut i forhold til opprykk. Vi spilte 9 kamper i høst med 5 seire 0 uavgjort og 4 tap. Vi hadde progresjon i spillet vårt og med et litt annet oppsett tror vi kunne gjort det vanskelig for Linderud/Grei og Røa som kjempet om opprykk. Til slutt vil jeg bare ta fram noe vi finner meget merkelig. For i kvalifiseringen til 2 divisjon gikk Linderud/Grei (ok fordi de vant puljen), men at Lørenskog og Rolvsøy(nr 7 og 6 bak oss på tabellen) også gikk til kvalifiseringen er en gåte for oss. Selv om de tilhører andre kretser finner vi dette som et hån mot de som driver med damefotball. BSK-posten 15

16 Vi er fornøyd med årets sesong, vi har bedret spillet vårt, fått en bredere stall og økt oppmøte på treningen. I slutten av sesongen var det også et tilsig av spillere noe som viser at klubben er i ferd med å markere seg igjen. Vi er derfor optimister med tanke på neste sesong, hvor vi med 3-4 nye spillere, samt opprykk av våre jentespillere skal ha en stall, start 11 og trenerteam som skal gjøre oss godt rustet med tanke på opprykk for 2004 sesongen. Spillere vi har brukt: Lill Johannesen(keeper), Birgitte Solvang, Åse Ingunn Midtgård, Guri Berget, Toini Moe, Bente Berg, Gro Indal, Elisabeth Sandvand, Hildegunn Bjerke, Eidi Nafstad (har også stått i mål), Lillian Karlsen, Elin Nilsen(har senere meldt overgang til Ellingsrud), Rita Berg Hansen, Mai Britt Solberg, Bo Lindholdt, Ann Kristin Pedersen, Kine Larsen, Synnøve Foss, Alexandra Strand, Marianne Nordberg, Maria Volen, Siri Helleland, Hege Beate Sørensen, Cristine Jensen, Monica Larsen, Silje Hassellund. Vi har brukt 25 spiller, hvorav Nilsen meldte overgang i løpet av sesongen. Mai Britt Solberg, Rita Berg Hansen og Bo Lindholdt har gått skadet store deler av året, Lillian Karlsen ble gravid og sto over siste del av sesongen. Nye spillere er; Gro Indal(Nittedal, men tidligere BSK) som har vært en meget god forsterkning. Lill Johansen (Come back) Silje Hassellund(KFUM) Hege Beate Sørensen (Linderud/Grei, men tidligere BSK) Cristine Jensen (Kolbotn) Aleksandra Jensen (Koll) Tilbake etter fødsel: Åse Ingunn Midtgård og Eidi Nafstad(delvis i fjor) Ann Kristin Pedersen Årets spiller: Elisabeth Sandvand ble årets spiller hårfint foran Gro Indal. Trenerne har gitt 3, 2 og 1 poeng til de tre beste spillerne etter hver kamp og sluttstillingen ble som følgende; Elisabeth Sandvand 19 poeng, Gro Indal 18, Hildegunn Bjerke 16, Lill Johansen 9, Lillian Karlsen 8, Kine Larsen 7, Guri Berget 6, Birgitte Solvang 4, Bente Berg 3, Toini Moe 3, Monica Larsen 3, Cristine Jensen 3, Eidi Nafstad 1, Synnøve Foss 1 Toppscorer: Elisabeth Sandvand 32 (20 mål-12målgivende), Hildegunn Bjerke 26(17-9), Gro Indal 14 (7-7), Lillian Karlsen 13 (8-5), Bente Berg 10 (1-9), Kine Larsen 7 (2-5), Birgitte Solvang 6 (3-3), Monica Larsen 7 (3-4), Cristine Jensen 6 (5-1), Hege Beate Sørensen 5 (2-3), Åse Ingunn Midtgård 3 (2-1), Synnøve Foss 3 (2-1), Guri Berget 2 (0-2), Eidi Nafstad 2 (2-0), Rita Berg Hansen 1 (0-1), Lill Johansen 1 (0-1), Silje Hassellund (0-1).Ann Kristin Pedersen1 (0-1) Oslo Cup: Finale mot Kolbotn (ikke førstelaget) (0-2) 4-2 Silje 2, Monica 2. En knall sterk seier etter en meget god kamp, hvor den siste tids trening på spillestil allerede nå gir utslag i bedre spill. Denne seieren gir oss en positiv start og sterk motivasjon for neste sesong. Cuper: Deltok på innendørs cup på Nesbyen, hvor vi presterte ok, men valgte å sette det sosiale i fokus. Treningsleir: Vi hadde en fin treningssamling på Hønefoss rett før seriestart med hele stallen. Hvor vi fikk ordentlig kvalitet på treningene etter en periode med dårlige treningsforhold. Sesongoversikt for J 15 Trenere: Tom Winger og Bente Ingeberg Oppmann: Jon Aasen Årets sesong har vært litt spesiell for laget i og med at vår keeper har vært skadet hele sesongen. Dette har vi sett igjen på resultatene i årets serie og cup kamper. Samtidig har lagene i serien vært betydelig bedre enn vi var vant med, så resultatene har vært veldig varierende. Laget ble nr. 4 i serien. Jentene har deltatt i Gøteborg cup, hvor jentene spilte seg frem til finalen i B-sluttspill og vant 5-1 over Kællereds fra Sverige. I Oslo cup ble jentene slått ut i kvartfinalen av Grei. I Norway cup vant jentene sin pulje, men ble slått ut i 16-dels finalen av Grei. Etter denne sesongen er det 6 av jentene som gir seg med fotball og laget består da av 13 jenter. Nye trenere kommer på banen neste sesong, men Tom Winger fortsetter som hjelpetrener/ oppmann. Bente og Jon takker for seg. Småjenter 13/14 7 er Jenter glade jenter har gjennomført en flott sesong med fin stigning i sportslig utvikling og resultater. 2 lag i 7 er seriespill har spilt jevnt med de fleste, og oppnådd resultater og plasseringer som det er all grunn til å være fornøyd med. Jenter 89 startet sesongen med deltakelse i Lillehammer Cup. De var også representert i Oppegård Cup, Skeid Cup og Gøteborg Cup, og stiller i år igjen med 3 lag til Lillehammer cup i begynnelsen av februar. Norway Cup har vært et mål denne sesongen, og jentene jobbet mange skift på Ekebergsletta mellom kampene. De spilte seg fram til semifinalen i B-sluttspillet, og fikk en flott pokal for delt tredjeplass i klasse V. Vi har i denne sesongen som i forrige fokusert mye på det sosiale ved lagarbeidet. Ikke bare ved samlinger/turer med spillere og foreldre. Holdninger spillere imellom og spiller/lagleder står sentralt. Respekt for hverandre, og aksept for at vi alle har ulik bakgrunn og forutsetninger noe som igjen gjør at vi utvikler oss forskjellig er viktig å forstå. Dette krever igjen en individuell oppfølging i den grad det er mulig, ved siden av en stadig terping på at det er et godt samspill som vil gi de beste resultatene. Slike forhold er det som ligger godt forankret i dette laget, og som bidrar til stabilitet noe som vi håper å profitere på i sesongen som kommer. BSK jenter 89 er et lag som det swinger av, og som klubben kan være stolt av. Dette er idrett og lagbygging på sitt beste uansett perspektiv på bredde og topp. Årsrapport for småjenter 13 år, blått lag (BSK 4) Sesongen startet med innetreninger på Ekeberg skole i november med godt oppmøte. Vår første cup var i Mossehallen , med femmerfotball. En morsom cup hvor jentene gjorde det bra og kom til 1/8 finalen. I mars deltok laget i Oppegård meglern cup i Sofiemyrhallen. Fra mars hadde vi treninger på Ekeberg skole og i Ekeberghallen. Sesongens høydepunkt var definitivt Gøteborg-cup Jentene var heltente, og kom til finalen i B-sluttspillet etter mange spennende kamper. Cupen var viktig for det sosiale miljøet og samholdet i laget. I Norway Cup gjorde laget også en bra innsats og kom til B- sluttspill. I serien kom vi på en 5. plass med 7 seire, 1 uavgjort og 4 tap. Jentene scoret hele 42 mål. I september deltok laget på jentefestivalen på Marikollen i Rælingen og kom til kvartfinalen med tre strake seire og 11-0 i målforskjell. Sesongen ble avsluttet med en 11-er treningskamp mellom alle BSK- lagene i jenter 13/14 år, og pizza og kaker på miljøhuset. Blått lag fortsetter neste sesong med 15 jenter, Alf- Erik Vollen som trener og Hilde Lervik som lagleder. Vi regner med fortsatt stort oppmøte både på trening og på kamp, og at det gode humøret og gleden over å spille fotball fortsetter. Takk for en morsom og opplevelsesrik sesong! Sesongoversikt J 13 gul, sesongen Laget bestod av 12 ivrige jenter. Det sosiale miljøet i laget er svært godt. Spillet i serien gikk mest på uavgjorte kamper før sommerferien. Etter ferien fikk laget en nivåhevning og vant de fleste kampene. Fra å ligge nesten nederst på tabellen havnet de tilslutt på en god 5. plass med 21 poeng. Cuper: Laget har deltatt i 4 cuper. Moss cup som var 5 fotball. Gøteborg cup der laget kom til B sluttspill. Norway Cup, der jentene ikke klarte å kvalifisere seg til sluttspill. Jentefestivalen på Rælingen der laget kom til semifinale. Alt i alt har det vært en flott sesong, med godt oppmøte på treninger og kamper. Fotballfaglig er laget i svært god utvikling. Vi fikk en tilvekst på to spillere i høst og det ser ut til at alle vil fortsette neste sesong. Takk for sesongen. Årsrapport J jenter startet med innetrening en gang i uka i februar. De fleste av spillerne driver med annen idrett vinterstid så trening har det vært nok av. Vi stilte med 2 syver lag i serien og i de turneringen vi var med på. Spillerne har rulert på hvilket av lagene de har spilt på, for ikke å ha to faste lag og for å bli enda bedre kjent med hverandre. Jentene er fordelt på 3 skoler, Bækkelaget, Ekeberg og Karlsrud. Av turneringer har vi stilt to lag i Bøler Cup, Norway cup og Hei cup. I seriespillet har det gått rimelig bra. Mange seire, noen uavgjorte og få tap for begge lagene. Jentene 16 BSK-posten

17 skaper drøssevis med sjanser i stort sett hver eneste kamp, men har litt problemer med å få nettsus. Forsvarsspillet er solid med få innslupne mål. Innsatsen har vært på topp hele sesongen. I juni var det Bøler cup på Haraløkka. Lagene spilte totalt 8 kamper som endte med 6 seire og 2 tap. Her må det nevnes at vi for første gang slo Bøler J91 etter å ha tapt klart i tidligere kamper. Norway cup uka ble hektisk for jentene. I tillegg til å jobbe mange skift, skulle de spille 6 kamper hver. Vi var akkurat spillere til 2 lag (14 jenter) som gjorde en kjempe innsats. Totalt ble det 12 jevne kamper som endte med 6 seire, 2 uavgjort og 4 tap. Så kom september og det var klart for overnattingstur til Porsgrunn og spille Hei cup. Vi dro sammen med gutter 91 fredag 7. september med retur søndag 9. september. Vi bodde på Heistad Ungdomsskole rett ved siden av banene så det var helt perfekt. Sportslig sett gikk det også veldig bra med 8 kamper hvorav 6 endte med seier, 1 uavgjort og 1 tap. Sosialt gikk det enda bedre, jentene og gutta trivdes veldig godt sammen og husker nok det sosiale bedre enn det sportslige. Alt i alt en bra gjennomført sesong av jentene. På slutten av sesongen fikk vi også flere nye spillere, så nå teller laget 24 jenter som gleder seg til å spille 11`er fotball i En veldig fin gjeng å være trener for, både når det gjelder samholdet blant jentene og de fotballmessige ferdighetene. Oslo Jo Evensen Formann Friidrettgruppens beretning for 2003 Styrets sammensetning, valgt på årsmøte Formann Jostein Haraldseid(gjenvalg) Nestformann Leif N. Olsen(ny, 2 år) Kasserer Jon Olav Viste(ikke på valg) Sekretær Karl Olav Sandnes (ikke på valg) Materialforvalter Tom Patricksson (gjenvalg, 2 år) Utdanningsleder Anne Ringereide(ny, 2 år) Styremedlemmer Anne S. Stenseth(ny, 1 år) Simen Vogt-Svendsen ny, ungdomsrepresentant, 1 år) Styret har avholdt i alt 10 styremøter, ett miljømøte og to medlemsmøter med aktive og foreldre. I tillegg har det vært avholdt møter med de eldste aktive. Medlemstall: Ca Valgkomité Leder Per Gammelgård Medlem Reidun Høglund Varamedlem Amund Eriksen Oppmenn sesongen 2003 Anne Stenseth(10 år og yngre) Finn Rasmussen(11 14 år) Jørn Grøndal(15 20 år) Per Gammelgård(Holmenkollstafetten, senior) Jostein Haraldseid(veteraner) Leif N. Olsen(idrettsmerkeprøver) Foreldrekontakter Reidun og Bengt Høglund, Ingunn Gotfredsen Trenere sesongen år og yngre: Kristine Larneng, Christoffer Muri Stokke, Andreas Torgalsen, og Øyvind Patricksson år: Lars Chr. Eriksen/Kjetil Drolsum Sandnes 15 år og eldre: Marius Rooth Idrettslig aktivitet 2003 Friidrettsgruppa har hatt treningstilbud til alle aldersgrupper fra 6 år og opp til senioralder. Det har sommerstid vært trening på Sportsplassen hver mandag og torsdag, samt tirsdag på Lambertseter stadion for de eldste. Innendørs har treningen pågått på Bekkelaget barneskole, i Ekeberghallen, Idrettshøgskolen og i vektrom på Lambertseter videregående skole. Det har dessuten vært friidrettstilbud i klubbens idrettsskole for barn, og det har vært avholdt idrettsmerkeprøver på Sportsplassen. I gruppen 10 år og yngre har rekrutteringen vært svært god. I tråd med vår strategi har vi rekruttert 30 nye gjennom en rekrutteringskampanje. Konkurranseaktiviteten var i 2003 omtrent som i de siste par årene. Vi hadde 1 NM-deltaker i år, Kjersti Smedsrud, som deltok i diskos og kule i jr.-nm i Kristiansand, og fikk henholdsvis bronse og 8. plass i øvelsene. I NM for veteraner hadde vi med 1 deltaker som fikk 4 gull i henholdsvis 100 m, 200 m, 300 m hekk og femkamp. I Ungdomsmesterskapet(15 18 år) deltok 2 utøvere. I alt 33 utøvere deltok i Oslo-mesterskapene. Vi stilte 2 lag i Holmenkollstafetten, i klasse menn senior og klasse menn superveteraner. Det ble i 2003 ikke avviklet noen felles treningsleir, men enkelte av de eldste utøverne reiste på treningsleir utenlands på eget opplegg sammen med utøvere fra andre klubber. Økonomi Økonomien i 2003 har vært god, hvilket skyldes at økonomien har vært styrt innenfor rammen av det som har vært til disposisjon. Diverse prosjekter/utvalg/ representasjoner: Sportsplassen Jostein Haraldseid har vært leder av i anleggsutvalget for restrukturering og ferdigstillelse av friidrettsanlegget på Sportsplassen. Fra sommeren -03 har han også vært leder av det nye anleggsutvalget i BSK. Representasjonsoppgaver Christoffer Muri Stokke, Mari Eide Godtfredsen, Maja Thune, Linea Høglund, Henriette Schjoll og Marte Fanøy Salo har deltatt på Oslos kretslag. Jon Olav Viste har vært medlem av Oslo Friidrettskrets idrettslige utvalg. Dommere Friidrettsgruppa har i 2003 hatt 4 aktive dommere, hvorav 2 forbundsdommere. Idrettsskolen Gruppa har oppfylt sine forpliktelser ved å stille trenere til Idrettsskolens friidrettspartier. Toppteam-midler Ida McAdam Eriksen ble tildelt kr ,- til bruk for utgifter forbundet med sin satsing som høydehopper. Midlene ble brukt til å dekke utgifter forbundet med trening, utstyr og reiser. Det er dannet et trenerforum hvor hovedvekten legges på erfaringsutveksling og opplæring av trenerne. Styresaker Styret har som alltid prioritert arbeidet med å gi de aktive et best mulig trenings- og konkurransetilbud. Trenersituasjonen har vært gjennomgående god hele sesongen for alle aldersgruppene. Styret har i 2003 særlig prioritert å følge opp utøverne i aldersklassene år, samt å rekruttere nye utøvere i de yngste aldersklassene. Videre har Sportsplassens fremtid som fullverdig friidrettsanlegg blitt viet stor oppmerksomhet. Viktige styresaker har ellers vært organisering av dugnadsarbeid i forbindelse med Norway Cup, samt forberedelser og avvikling av gruppas mange arrangementer. Også i år ble det arrangert skolekamp i friidrett mellom Bekkelaget, Nedre Bekkelaget og Ekeberg skole for klasse. Skolekampen har vist seg å være et vellykket ledd i rekrutteringsarbeidet, og er et tiltak som er kommet for å bli. Også i år var det i samarbeid med Oslo Friidrettskrets lagt inn en egen klasse for funksjonshemmede i maistevnet på Sportsplassen. I likhet med foregående år utarbeidet styret også for 2003 et informasjonshefte inneholdende opplysninger om styret og trenere/oppmenn, treningstider, arrangementer, miljøtiltak, dugnader, klubbrekorder og adresse- og telefonliste. Det ble videre utarbeidet en rekrutteringsfolder som er blitt flittig brukt. BSK-posten 17

18 18 BSK-posten

19 Styret har initiert opplæring av nye friidrettsinstruktører gjennom trenerkurs. Arrangementer Følgende arrangementer har vært avviklet i 2003: Klubbmesterskap i hopp uten tilløp 3. februar på Bekkelaget skole Klubbmesterskap i terrengløp 5. mai på Ekeberg Mai-stevnet for gutter og jenter 12. mai på Sportsplassen Oslo-mesterskap i mangekamp for gutter og jenter år 19. og 20. mai på Lambertseter stadion Barneleker for gutter og jenter 7-10 år 12. juni på Sportsplassen Skolekamp Bekkelaget, Nedre Bekkelaget og Ekeberg 5. september på Sportsplassen Klubbmesterskap i 3-kamp 13. september på Sportsplassen Avslutningsukestevne 25. september på Bislett(medarrangør) Idrettsmerkeprøver 1., 8 og 15. september på Sportsplassen Med disse i alt 11 stevnene over 12 stevnedager hadde vi også i 2003 en meget aktiv arrangementssesong. Resultater 2003 Junior-NM august i Kristiansand: Kjersti Smedsrud nr. 3 i diskos og nr. 8 i kule Ungdomsmesterskapet august: Kjersti Smedsrud nr. 6 i diskos og nr. 7 i kule, kl. J 17/18 Cecilie Paulsrud nr. 12 på 800 m i kl. J 17/18 Holmenkollstafetten: Nr. 15 i kl. menn senior Nr. 23 i kl. menn superveteraner Nr. 2 i stafetten for gutter/jenter kl Världsungdomsspelen juli i Gøteborg: Cecilie Paulsrud nr. 19 på 800m Tyrvinglekene juni på Nadderud: Sara Thune nr. 2 på 60 m og ballkast, nr. 3 i lengde og nr. 5 på 600m i kl. J 10 Maja Thune nr. 2 i lengde og 200 m og nr. 4 på 60 m i kl. J 13 Kjersti Smedsrud nr. 2 i diskos og nr. 4 i kule, kl. J 17/18 Sondre Wikshåland nr. 2 i lengde og nr. 4 på 60 m i kl. G 12 Mari Eide Gotfredsen nr. 4 på 200 m og nr. 8 i lengde i kl. J 14 Linea Høglund nr. 5 i lengde og nr. 12 på 200 m i kl. J 13 Henriette Schjoll nr. 6 på 60 m hekk i kl. J 13 Magnus Kaspersen nr. 9 på 200 m og nr. 14 i lengde i kl. G 14 Cecilie Paulsrud nr. 10 på 800 m i kl. J 17/18 Andreas Brattås Grøndal nr. 12 på 200 m i kl. MJ Norway Games juni på Bislett: Maja Thune nr. 2 i lengde og nr. 3 på 60m i kl. J 13 Kjertsi Smedsrud nr. 3 i diskos, kl. J 17/18 Marte Fanøy Salo nr. 5 på 800 m i kl. J 12 Thomas Glømmen nr. 2 i B-finalen på 60 m, kl. G 11 Bislett-lekene 24. mai på Bislett: Harald Bjørsvik nr. 1 på 100 m i kl. G 17 Kjersti Smedsrud (17) sto for årets beste friidrettsprestasjon i klubben da hun tok 3. plass og bronse i diskos i jr.-nm i Kristiansand. Kjersti Smedsrud nr. 1 i kule i kl. J 17 Mari Eide Gotfredsen nr. 2 på 100 m i kl. J 14 Maja Thune, Henriette Schjoll, Mari Eide Gotfredsen og Linea Høglund nr. 2 på 4 x 100 m stafett i kl. J 13/14 Maja Thune nr. 3 på 100 m og i lengde i kl. J 13 Magnus Eide Gotfredsen nr. 3 på 60 m og i lengde i kl. G 11 Linea Høglund nr. 4 i spyd og nr. 5 på 100 m i kl. J 13 Marte Fanøy Salo nr. 4 på 60 m og i spyd i kl. J 12 Gine Kronberg nr. 6 i spyd i kl. J 12 Henriette Schjoll nr. 6 på 100 m i kl. J 13 Nordisk skoleidrettsstevne, NIH i juni: Maja Thune nr. 2 i lengde Mari Eide Gotfredsen nr. 4 i høyde Kretsmesterskap: Følgende BSK ere er blitt kretsmestere(oslo-mestere) i friidrett i 2003: Kjersti Smedsrud kule, diskos og slegge kl. J 17 Cecilie Paulsrud 800 m kl. J 17 Simen Vogt-Svendsen 800 m kl. G 17 Magnus Kaspersen mangekamp kl. G 14 Mari Eide Gotfredsen 200 m, høyde og mangekamp kl. J 14 Henriette Schjoll 200 m hekk, mangekamp kl. J 13 Linea Høglund 200 m, spyd kl. J 13 Marte Fanøy Salo mangekamp kl. J 12 Gine Kronberg spyd, terrengløp kl. J 12 Thomas Glømmen lengde kl. G 11 Christoffer Muri Stokke, Harald Bjørsvik, Andreas Torgalsen og Øyvind Patricksson 4x100 m kl. G 17 Henriette Schjoll, Linea Høglund og Mari Eide Gotfredsen 3 x 800 m kl. J 13/14 Henriette Schjoll, Hanne Håkensen, Maja Thune og Linea Høglund 4 x 100 m kl. J 13 Nye klubbrekorder 2003 Kvinner senior Diskos Kjersti Smedsrud 33,00 Slegge Kjersti Smedsrud 25,69 Jenter 17 år Diskos Kjersti Smedsrud 33,00 Slegge Kjersti Smedsrud 25,69 Kule, 3 kg Kjersti Smedsrud 10,55 Jenter 14 år 200 m Mari E. Gotfredsen 27, m Mari E. Gotfredsen 45,41 4 x 60 m Mari E. Gotfredsen Maja Thune Henriette Schjoll Linea Høglund 34,41 4 x 100 m Maja Thune Henriette Schjoll Mari Eide Gotfredsen Linea Høglund 55,45 Jenter 13 år 60 m Maja Thune 8, m Maja Thune 27,62 60 m hekk Henriette Schjoll 11,16 Stav Linea Høglund 1,40 Spyd(0,4) Linea Høglund 26,44 Jenter 12 år Liten ball(80g) Nora Mørk 42,34 Gutter 17 år 4 x 100 m Christoffer Muri Stokke Harald Bjørsvik Andreas Torgalsen Veteranene Jostein Haraldseid(kl ), Jon Olav Viste(kl. Øyvind Patricksson 46, ), Amund Eriksen(kl ), Ola Eide(kl ), Kurth Magnussen(kl ) og Morten Hultin(kl ) tok i alt 17 mesterskap i kretsmesterskapet for veteraner Bekkelaget, januar 2004 Jostein Haraldseid Formann i friidrettsgruppen BSK-posten 19

20 KOM I BEDRE FORM DU OGSÅ! God grunntrening gir overskudd og velvære, bedre helse og mer «trøkk»! Vi gir deg personlig veiledning, motivasjon og opplegg som gir resultater. Tren styrke, spenst, kondisjon, koordinasjon og bevegelighet i treningsstudio eller i grupper. Våre dyktige instruktører/fysioterapeuter hjelper deg uansett form og erfaring! Gratis prøvetime. Kom gjerne innom eller ring oss på Se også Aerobic body-work stram opp step sykkel sirkel skanetix juniorjazz m.m. God grunntrening er nøkkelen til fremgang og gode resultater! Med basisen i orden forebygger du skader, øker idrettsprestasjonene og får mer glede av å være i aktivitet. Derfor trener blant annet disse hos oss: BSKs dame- og herrelag i håndball, fotballjuniorene, deler av skigruppa og mange av deres trenere, oppmenn, supportere og Bekkelagsbeboere! Legesenter fysioterapi manuell terapi kiropraktor testlab kostveiledning God grunntrening og gode ferdigheter må til for å lykkes i Norway Cup! Men hvis uhellet først er ute, er NIMI stedet! NIMIs spesialister har det medisinske ansvaret under Norway Cup. Vi sørger for optimal førstehjelp, utredning og behandling for alle. NIMI hjelper også deg med alle typer muskel- og skjelettplager. NIMI har nylig fått sykehusstatus med utvidet kirurgisk tilbud, samt egen nakke- og ryggklinikk. Vi tilbyr også foredrag / kurs i idrettsskader m.m. Timebestilling på telefon NIMI din lokale samarbeidspartner Vi tilbyr idrettslag eg enkeltpersoner alt som trengs for gode prestasjoner og bedre helse! Få skreddersydd et opplegg til deg, klubben, laget eller bedriften. Kontakt oss for et godt tilbud og mer informasjon. NIMI EKEBERG Ekebergvn 101, 1178 Oslo (Idrettens Hus) Direkte treningssal: Sentralbord : NIMI ULLEVÅL Sognsveien 75 D, 0805 Oslo (Ullevål Stadion) Direkte treningssal: Sentralbord BSK-posten

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Ski: Philip og Joakim har vært på landslagssamlinger i hopp med A-landslaget, i Oberstdorf. Trym på samling med landslagt i Sölden.

Ski: Philip og Joakim har vært på landslagssamlinger i hopp med A-landslaget, i Oberstdorf. Trym på samling med landslagt i Sölden. REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET I BÆKKELAGETS SPORTSKLUB (BSK) Tid: Tirsdag 29. oktober kl. 18:30 Oslo, 15.11.2013 Sted: BSKs kontorer Til stede: Øystein Sundelin, Gunnar Kvarme, Kolbjørn Jacobsen, Ragnhild

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen:

Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen: BÆKKELAGETS SPORTSKLUB - FOTBALLGRUPPEN FOTBALLGRUPPENS ÅRSBERETNING FOR 2016 Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen: Leder:

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 22.05.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 13 Godkjenning av protokoll og Kaare Godkjent innkalling 14 Bandy, status og videre arbeid Kristoffer/Eivind

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning. Bømlo IL

Årsberetning. Bømlo IL Årsberetning Bømlo IL 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Odd Kåre Mæhle Nestleder: Cecilie Vold Styremedlemmer og varamedlemmer: John Kenneth Melkevik, Lars Anton Eidesvik, Bente Linn Hetlelid, Ivar Barane,

Detaljer

HS sammendrag fra HS 7. september 2009. Referent: Inger Elisabeth Kvaase

HS sammendrag fra HS 7. september 2009. Referent: Inger Elisabeth Kvaase HS sammendrag fra HS 7. september 2009 Tilstede: : Henning Andersen (HA), Bjørn Tore Lie (BTL), Knut Larsen (KL), Sverre Lund (SL), Tina Karstensen (TK), Tor Brenna (TB), Lars Maanum (LM), Jo Evensen (JE),

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel.

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel. Møtereferat Dato : 11.04.2016 Tidspunkt: 19:00-21:30 Sted : Ymber Deltagere: Elin Kaasen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Kjetil Hallen - ski/ skiskyting, Helen Hanssen -friidrett, Liv Anita Kristiansen

Detaljer

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Velkommen til våre idrettsskoler i uke 26 og 33 (27.juni til 1.juli) for barn født 2003 til 2010. Vi tilbyr: Fotballskole Håndballskole Innebandyskole

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 LFK-revyen gjennoppstår i nytt format Gjennom årene har Lisleby Fotballklubb hatt flere klubbaviser og vi som sitter i styrene ønsker å videreføre denne

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 Til stede: 19 Referent: Tord Thorshov Sak 1. Åpning. Kristen ønsket alle frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017 3.6 Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer