Gode vinteropplevelser s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode vinteropplevelser s. 22-23"

Transkript

1 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR ÅRGANG BANDET Gode vinteropplevelser s Romatur s. 10 Vinter-stunt s. 16

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Mine erfaringer med nyfjøset... 4 Andakt... 5 Husdyrkontroll Snart filmpremiere... 8 Et nytt internat i bruk... 9 Roma-tur Valgfaguke i musikk Kurs i varme arbeider Vinter-stunt Tomb og Gjennestad på yrkesmesser God stemning på mekken Elever besøker Klaus Hagerup Nordmarkatur Fjelltur til Ål Saueinteresserte møringer Parken fra barokken og fram til i dag Konferanse for styremedlemmer og ansatte Ny Tomb-ring? Personalnytt Kudoku Tomb-kalender Utgiver: TOMB, 1640 RÅDE Ansvarlig redaktør: Astrid Langmoen Olsen Redaktør: Kari Mette Sundby Medarbeidere: Tor Arne Hustvedt, Einar Østmo, Hanne Tangen Annonseansvarlig: Einar Østmo Tlf.: Fax: E-post: Internett: Stoff til Tomb-bandet sendes Gavekonto-nr.: Forside: Fjelltur til Ål Foto: Kari M. Alvsvåg Grafisk Design og trykk: Østfold trykkeri

3 3 REKTOR HAR ORDET Skoleturer hvor og hvorfor Vi har mange turer i løpet av et skoleår. Noen er sammenristningsturer, som turen vi hadde til Sølvstufoss første skoleuka i høst. Da dro hele grunnkurset ut for å gå i skogen og overnatte sammen under store presenninger En flott opplevelse muligheten til å bli kjent er mye større enn i et klasserom. Senere i skoleåret er det egne turer for elever som velger fordypning friluft. Mange skal lære seg å beherske padling, klatring, fotturer og overnattinger ute. Elever med fordypning hest drar både til Sverige og Danmark. Der får de ekstra rideinstruksjon og ser og lærer mye hestefaglig. Fordypning husdyr reiser på mange kortere ekskursjoner. Det er skoleturer til London, Polen, Berlin og Roma. Her er det språk, kultur, historie og samfunnskunnskap som blir de tunge fagene. Og landbruksfaglige turer både innenlands og ellers i Europa er det flere av. De virkelig lange turene går til Aserbajdsjan, Madagaskar og Mali. I Aserbajdsjan følger elevene på Fagskolen opp landbruksprosjektet som Normisjon har i landet. De gir faglig veiledning og sørger bl a for oppfølging av eksport av sæd fra GENO (NRF). Turene brukes aktivt som et undervisnings- og utvekslingsprosjekt som fører til mye kunnskapsformidling begge veier. Madagaskar-turen handler mye om naturforvaltning, og i Mali prøver tømrerklassen seg på å hjelpe til med vedlikehold av hus og også å lære noen lokale skikker for husbygging. På disse tre langturene møter de kulturer som er svært annerledes enn våre, og ikke minst møter de misjonsarbeid. Sammen med alt det faglige som legges inn, har turene hele tiden en egenverdi; å bli kjent med andre land og skikker, og på den måten også bidra til elevenes personlige vekst og utvikling og ta vare på det hele menneske og å vekke og fremme sunn kristen tro. Vi kan ikke arrangere alle disse turene hvert år. Det hender også turer blir avlyst fordi det er for få påmeldte, andre ganger er det praktiske ting som kommer i veien. Vi er glade for og stolte av våre skoleturer, og vi håper og ber om at de, sammen med det faglige utbyttet, virkelig fører til personlig modning og vekst hos elevene. OLE CHRISTEN HALLESBY SIVILAGRONOM LANDBRUKSØKONOMI Astrid Langmoen Olsen - rektor I vedtektene for Tomb står det skolen vil arbeide for å gi elevene tverrkulturell kompetanse og forståelse for utfordringer mennesker i andre land lever under.

4 4 Mine erfaringer med nyfjøset Fjøsmester Asbjørn Røyneberg har ordet Nyfjøset gir mange muligheter i undervisningen, det gjelder for eksempel alle fôringsforsøk og registreringer en får i et automatisert fjøs. August 2003 ble nyfjøset tatt i bruk. Etter to og et halvt år har vi fått en del erfaringer. Hvis vi nå skal være litt etterpåkloke, kan vi vel si at vi var noe uheldige med de som fikk oppdraget med betongarbeidet. Det gjelder støpearbeidet og utførelsen av riktig fall. Hovedfjøset I hovedfjøset er det ca 50 års-kuer med gjennomsnittytelse på liter i året. Melkekvoten for 2006 har økt med kg og er nå på liter. Hvor stort utslag vi får i ytelsen pr ku blir spennende å se, vi har nok kapasitet til godt over 500 tonn hvis vi hadde fått utnyttet fjøset maksimalt. Driftsmessig fungerer hovedfjøset bra, med styrt kutrafikk opp mot melkeroboten og fullfôrvogna som fôrer ut 7-8 ganger pr dag. Det som kan sies mot styrt kutrafikk, er at enkelte dyr som ikke rullerer nok i opplegget, får begrenset tilgang til fôrbrettet. Melkeroboten fungerer bra, men i perioder med mye kalving, så har det lett for å bli mye ufullstendige melkinger som igjen forstyrrer melkingskøen. Delaval-roboten er en 2002 modell. Den kunne nok vært oppjustert med hydraulisk styring. Spekalv-avdelingen fungerer bra nå, etter den siste oppjusteringen med skjermingsvegger mot trekk. Spekalvene flyttes ut i ungdyravdeling etter vel 2 måneder med melkeforing. Nå på vinteren kan det være en utfordring. Ungdyrfjøset Ungdyrfjøset (kaldfjøset) ble bygget etter danskemodellen med store luftige åpninger med nett i. Erfaringen har vist at kald-avdelingen, inkludert fôrrommet, kunne vært fullisolert, spesielt med tanke på alt det tekniske utstyret som skal fungere. Når temperaturen blir lavere enn minus grader, kommer problemene. Med fullisolering hadde vi nok fått et bedre og mer stabilt inneklima, vinter og sommer. Ungdyravdelingen fungerer bra etter den siste oppjusteringen. Det ble byttet ut båsskiller til en del av dyra. Oppsamlingskummen for møkk kunne nok hatt større kapasitet. Fullfôrvogna fôrer ut 2 blandinger 5-6 ganger daglig, én blanding til kvigene og én til oksene. De minste kalvene fôrer vi ekstra med kraftfôr. Ungdyrfjøset er ett lettdrevet og trivelig fjøs. Muligheter i undervisningen Med så mye automatikk og teknisk utstyr, så sier det seg selv at vi har et sårbart system. Tidsmessig sparer vi ikke så mye tid i hverdagen. En kan vel konkludere med å si at det har blitt mer krevende å holde oversikten over enkeltindividet, og ikke minst være på forskudd Asbjørn Røyneberg kom som fjøsmester til Tomb i 1982 Fra Sola i Rogaland Utdannet Tomb-agronom i år med vedlikehold av det tekniske utstyret. En kan en jo stille spørsmålet om det på en skole var rett å ta skrittet ut med å fullautomatisere fjøset med melkerobot og fullfôrvogn. Jeg er i ettertid blitt mer og mer overbevist om at det var rett beslutning, særlig når en ser de mulighetene dette gir i undervisningen, som foreksempel dette med fôringsforsøk, og alle de registreringene en får i et automatisert fjøs. Ser vi bort fra praksisundervisningen, så klarer vi oss med en person i arbeid i helgene og i en del av de dagene det ikke er noe ekstra som står på. Når det gjelder melkepraksisen, så bruker vi den manuelle melkestallen til konsentrerte melkeøvinger, der elevene lærer grunnprinsippene i melkingsarbeidet. Konklusjonen fra oss som jobber i fjøset er at vi har fått et bra fjøs som både folk og fe trives i.

5 5 Din lokale driftsmiddel-leverandør KRAFTFÔR Drøvtyggere Svin Fjørfe Hest Hund Katt KORNHANDEL Foredling Logistikk Kontakt Norgesfôr Råde tlf , eller klikk på vår internettside og finn din nærmeste Norgesfôr-bedrift PLANTEKULTUR Plantevern Ensilering Såvarer Gjødsel Kalk BUTIKKVARER Landbruksrekvisita HMS-prod. Arb.tøy Smørolje Ensileringsplast Tilskuddsfôr m.m. ANDAKT Frihet hva er det? Matteus 27,17: Pilatus sier : Hvem vil dere jeg skal sette fri, Barabbas eller Jesus, han som blir kalt Messias. Her kom Pilatus i ei skikkelig kattepine, for han visste at Jesus var uskyldig, og han håpet kanskje at folket ville sette ham fri. Pilatus sendte spørsmålet ut til folket, og folket svarte; sett Barabbas fri. Det er noe underlig med dette frihetsbegrepet, det er veldig mange oppfatninger av hva det vil si å være fri. La oss tenke oss at vi er en del av folket, hvem ville vi satt fri? Er det deilig å bli kvitt Jesus og heller leve et liv etter Barabbas-prinsipper eller et rikt liv med Jesus. Mange tror at bare man kan utfolde seg nærmest uten grenser, da er man fri, men slik er det ikke. Jeg tror faktisk de aller fleste mennesker liker grenser, kjærlighet og ikke minst å ha noe å tro på. Etter at Jesus var blitt korsfestet og stått opp igjen, ble det Han som stilte Spørsmålet; vil du bli fri? Ta imot meg og jeg vil sette deg i frihet, sier Jesus. Han vil beskytte deg med sine kjærlige grenser hvor du kan kjenne trygghet, forutsigbarhet og varme. Tilbudet står der i dag også; vil du bli fri? Det er absolutt å anbefale. Egil Andersen (ansatt i spesialpedagogisk avdeling)

6 6 Nytt fra gårdsdrifta Husdyrkontroll 2005 Alle husdyrproduksjoner har sine kontrollsystemer. En gang i tiden ble disse etablert som et viktig element i avlsarbeidet. I dag er de i større grad verktøy i driftsanalysen. Det er alltid spennende når vi i månedsskiftet januar februar får årsutskriften fra siste år. Har vi framgang i forhold til i fjor og hvordan er resultatene i forhold til landstallene. Her er noen nøkkeltall fra Tomb: Søyene på Tomb gir mange lam med godt vekstpotensiale. Sauekontrollen Sauebesetningen på Tomb er liten, kun 37 søyer i Men resultatene er gode. I sauekontrollen er avdråttsmålet korrigert høstvekt ved 145 dagers alder på lamma pr para søye. På Tomb var dette 106,3 kg og det er over 50% mer enn landssnittet på 69,5 kg. Bak dette tallet ligger store kull; ca 2,5 lam pr voksen søye og ca 1,5 lam pr gimmer. Videre ble det en svært god tilvekst i løpet av beitesesongen og dermed høge høstvekter. Slakta oppnådde også god klassifisering når det gjelder kjøttfylde, kun 7,5 % i klasse O, de øvrige er i klassene U og R. På minussiden er en høy andel lam med fettrekk. Dette henger sammen med fellestransport av sau og storfe hjem fra Sletter-øyene om høsten og dermed for sein slakting. Smågriskontrollen Purkebesetningen på Tomb var en gang dobbel så stor som landssnittet. Med samme grisehus i nesten 40 år og for øvrig stadig økninger i konsesjonsgrensene, gjør at besetningen i dag må betraktes som liten. Smågrisproduksjonen hos oss er organisert som 7 ukers puljedrift. Det vil si 3 puljer med maksimum 12 purker pr pulje. Dette betyr at vi

7 7 har noen og tretti årspurker. Men produserer godt, det gjør de. Det er en liten nedgang i forhold til i fjor, da vi passerte 25 avvente smågris. Men med over 24 avvente også i år, tilsier en stabil produktivitet, godt over landssnittet. Det meste av smågrisen fôres fram til slakt. All slaktegris er Edelgris, for året med en kjøttprosent på over 57. Et lite overskudd av smågris selges som Helsegris. Kukontrollen Avdråtten økte med 100 liter siste året kg EKM (energikorrigert mjølk) ble resultatet. Det vil si at besetningen er høgtytende, med ca 2000 kg høgere avdrått enn landssnittet. Proteinprosenten i mjølka var på 3,5 %. Dette ga oss et proteintillegg på over kr i løpet av året. Litt over 50 årskyr produserer opp i mot 70 kalver som alle fôres opp til rekruttering eller slakt. Det ble levert over 40 slakteokser. Kjøttproduksjonen er relativ intensiv, med en tilvekst på nær 1200 gram daglig. Gjennomsnittlig slaktevekt er på 319 kg og slaktealderen er ca 17 måneder. Alle disse dataene viser at de ansvarlige absolutt har grunn til å være fornøyd med resultatene, men de hviler helt sikkert ikke på sine laurbær. Et nytt år med nye mål er alt godt i gang. Av Sverre Rædergård husdyrlærer og leder i husdyrseksjonen. Viktigste grunnlag for en god start på livet

8 8 Snart filmpremiere for Marte og Runar Kommer: Med norske gener til Ildens rike Elever fra Teknisk fagskole ble fulgt av et filmteam fra Danvik folkehøyskole da de i fjor høst var på studietur i Aserbajdsjan kr fra UD Tomb har på nytt fått tildelt kroner fra Utenriksdepartementet til landbruksprosjektet i Aserbajdsjan. Dette betyr at vi fortsetter planleggingen av arbeidet for inneværende år. UD sier: Formålet med tilskuddet er dekning av utgifter vedr. studentutveksling og opplæring innen landbrukssektoren i Aserbajdsjan, dvs. videreopplæring til bøndene som driver med svineproduksjon i Nich og oppfølging og videreutvikling av jordbruksprosjektet (meieridrift) i Ganja. Det er snart klart for film-premiere på Tomb. Et filmteam fra Danvik folkehøgskole fulgte studentene fra Tomb da de i fjor høst var på studietur i Aserbajdsjan. De er nå i ferd med å fullføre en dokumentar av de aktivitetene Tomb er involvert i. To studenter ved teknisk fagskole har vært hovedrolleaktører i filmen; Marte Svestad fra Stange og Runar Lyseng fra Borre. Tema i filmen er Tombs engasjement i Aserbajdsjan. Mye av dette handler om innkrysning av Norsk Rødt Fe. I filmen dokumenteres insemineringsprosjektet, der Tomb har bidratt i nært samarbeid med GENO. Kort om landbruksprosjektet i Aserbajdsjan Tora var den første NRF - halvkrysningen som så dagens lys i Aserbajdsjan. Eksporten av sæd fra GENO starten høsten 2002, og siden den gang har nærmere insemineringer blitt gjennomført. Så langt er i underkant av 700 kalver født. Så her går det unna Landets landbruksminister ønsker hele prosjektet velkommen. Prosjektet er finansiert med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet. Filmen selges som DVD for kr Interessert? Send en e-post til no eller ring Olav Moe koordinator for landbruksprosjektet i Aserbajdsjan

9 9 Et nytt internat i bruk innsamlingsaksjonen fortsetter kroner I løpet av 2005 og fram til over nyttår 06 ble det totalt samlet inn kroner til Tomb! Takk til alle som har bidratt med gaver, små og store! Kostnadene på internatet, inkludert innredning og nytt nøkkelsystem, er 15 millioner kroner. Derfor har skolen videre store utfordringer; vi trenger støtte til å betjene renter og avdrag. Kan vi årlig få gaver tilsvarende de vi fikk i 2005, vil det være til uvurderlig hjelp! Vedlagt ligger en giro som kan brukes for å støtte internatutbyggingen. Intet kapitaltilskudd Den forrige regjeringen hadde lovet såkalt kapitaltilskudd til private skoler nettopp for å tre støttende til for skoler som Tomb. Omlag kroner ble tildelt skolen i 2005, og en opptrappingsplan var planlagt. Etter regjeringsskiftet i fjor høst ble støtten strøket av budsjettet, og det finnes ikke offentlig støtte å hente til internatutbygging. Elevene flyttet inn i det nyrestaurerte internatet før nyttår, og de stortrives på sine nye rom. Med vaskerom og minikjøkken i tilknytning til hver enkelt seksjon, er det blitt en helt annen ryddighet og trivsel i internatet. Innsamlet beløp: ,-? PROFESJONELT VERKTØY FOR SKOG PARK OG HAGE JONSERED FR 2111 JONSERED LT 2117 JONSERED LM 2153 MD Jonsered profesjonelle gressmaskiner er utviklet med tanke på driftsikkerhet, effektivitet og brukerkomfort. Frontridere, traktorer og gressklippere leveres i en rekke modeller. JONSERED FC 2145 S JONSERED CS 2152 JONSERED BC 2145 Skogsrydderne, Jonsered FC 2145 S og BC 2145, er to spesialmaskiner for skogsryddning, med kort rigg, tommelgass og akselerasjonsrask motor. FC 2145 S har også dekompressjonsventil og katalysator WHY STAY ORDINARY. Jonsered Divisjon av Electrolux Motor AS Postboks 200, 1541 Vestby. Tlf Faks jonsered.no

10 10 En reise i dannelse Elever på tur til Roma Det undervises ikke i kunstfag på Tomb, men allikevel representerer Roma en liten del av vår egen historie, ikke minst gjennom vår kristne kulturarv. Dessuten har mange nordmenn før oss, hvorav flere er pensum på allmennfag, hatt et lidenskapelig forholdt til denne byen. Det var bl.a. her at Henrik Ibsen fikk inspirasjon til å skrive Brand og Peer Gynt. En Studietur til Roma er derfor i høy grad en reise i dannelse. 14 VK II-elever som fullfører sin studiekompetanse denne våren, valgte Roma som valgfag og reiste til Byenes by i februar. Forum romanum var romerrikets fødested, og verdens maktsentrum i flere hundre år. Klassen bodde like Campo dei Fiore, blomstertorget, den mest sjarmerende markedsplassen i hele Roma. Thea Haugerud, Eidsberg, handler en kurv jordbær. Det er utrolig inspirerende at dagens åringer lar seg begeistre og fascinere av storslagen kunst og av en fantastisk historie. Temaet for turen var antikken, kristendommens urhistorie, skandinaver i Roma i tillegg til en del utvalgte kunst- og arkitekturhistoriske perler. Monumentale opplevelser i kø Vi bodde på et hotell rett ved Campo dei Fiore, som direkte oversatt betyr blomstertorget. Dette er uten tvil den mest sjarmerende markedsplassen i hele Roma. Her finnes blomster, krydder, grønsaker og ikke minst fisk. Som en liten kuriositet; så langt jeg kunne registrere var den norske laksen den billigst fisken på markedet. I antikken lå Teatro Pompeo på dette stedet. Det var her Cæsar ble stukket ned av Brutus i år 44 før Kristus. I et hus like ved henger det en minneplate over hellige Birgitte, grunnleggeren av birgittinerordenen som etablerte mange klostre i Norge. Dagens Roma fikk i grove trekk sitt nåværende utseende i Barokken (1600-tallet) som for øvrig falt sammen med den katolske motreformasjonen. I dette århundret gav pavene fremragende kunstnere en rekke monumentaloppdrag.

11 11 Frøydis deklamerte Ibsen Etter å ha fått med oss flere fantastiske kirker, gikk deretter turen til Fontana de Trevi, verdens vakreste vannskulptur, hvor man i overensstemmelse med tradisjonen må kaste en mynt med ryggen til fontenene for å være sikret å komme tilbake til Roma. Vi gikk opp spansketrappen, stakk innom Cafe El Greco (stamkafeen til de norske forfatterne på 1800-tallet) og endte opp på Pinciohøyden, stedet som inspirerte Bjørnson til å skrive Fra Pincio Her deklamerte Frøydis Indgjeringen noen strofer fra Bjørnsons kjente dikt. Tema for dag to var antikkens Roma og katakombene. Forum romanum har utrolig nok blitt liggende urørt i to tusen år, kanskje i Cafe el Grekco var stamkafeen til de norske forfatterne på 1800-tallet. Tempietto in Montorio er reist der Peter etter tradisjonen ble korsfestet opp ned. Tempietto viser hvordan renessansen skapte nye idealer innen arkitekturen. respekt for hva dette en gang var, romerrikets fødested, republikkens og keisertidens maktsentrum. Her lå en rekke keiserforaer og enorme palasser. De mest kjente byggverkene fra romertiden er nok akveduktene. De leverte 400 liter vann pr. pers pr. dag i århundrer. Noen av dem eksisterer fortsatt. Bibelhistorie i Roma Og fremdeles står Titusbuen nesten like hel, ikke langt fra Colosseum, med bilde av den syvarmede lysestaken, et bevis på Romas endelige oppgjør med jødene i år 72 e.kr. Etter den tid ble som kjent tempelet i Jerusalem aldri gjenreist. Ifølge en usikker tradisjon, satt også Paulus og Peter som fanger i Romerrikets statsfengselet som fremdeles eksisterer og som kan betraktes. Katakombene tilfluktssted for kristne Romerne praktiserte likbrenning. Dette var problematisk for de første kristne fordi de jo trodde på legemets oppstandelse. Derfor ble katakombene fort de kristnes måte å gravlegge sine døde på. I katakombene ble også den første kristne kunsten til, først gjennom bruk av symboler (f. eks. fisk og lam) senere blir Kristus fremstilt som en ung mann. Det er først når kristendommen blir gjort til statsre- Vatikanet ble formelt anerkjent som verdens minste stat så sent som i Staten har et flateinnhold på 440 da, og det tar ca. 20 minutter å gå rundt grensen.

12 12 der Peter i følge tradisjonen skal ha blitt korsfestet, etter i et syn å ha møtt Kristus på Via Appia. Peter spør: Domine, Quo Vadis (Herre, hvor går du?) Jesus svarer; jeg går for å bli korsfestet på nytt. Nero, som antakelig startet den store bybrannen i år 64 e. Kr, iverksatte også den første systematiske forfølgelsen av kristne, ikke på grunn av deres religion, men fordi de ikke ville tilbe keiseren. Når man går over Jaculumhøyden, kommer man raskt ned i en av sidegatene som fører inn til Petersplassen og Peterskirken. På den måten får man oppleve litt av den intensjonen som arkitektene bak kristenhetens største helligdom hadde, nemlig at anlegget plutselig skulle åpenbare seg i all sin prakt og velde. Denne effekten har gått tapt fordi Mussolini, som hadde store visjoner om å omskape Roma etter forbilde av antikken, rev en hel bydel for å anlegge en 600 meter aveny - Via della Conciliazione - fra Tibern og opp til kirken. I denne sammenheng er Victor Emmanuel-monumentet nesten nytt, reist i 1870 til minne om Italias samling. På folkemunne kalles den for bløtkaka fordi mange synes den er for prangende. Men den gir en anelse av hvordan de marmorkledde bygningene på Forum romanum en gang så ut ligion av Konstantin i 313 at Jesus etter hvert fremstilles som Pante Krator allherskeren. Det er ikke riktig at de første kristne gravde ut store underjordiske forsamlingslokaler slik det for eks. fremstilles i filmen Que Vadis, men at katakombene til tider har vært gjemmested for forfulgte kristne, er hevet over tvil. Domine, Quo Vadis Tredje dagen gikk turen til Vatikanet. På veien over Jaculumhøyden stoppet vi opp utenfor kirken San Pietro in Montario, stedet Hevet blikk gir mange kunstopplevelser. Foto: K. C. Mamen og Hanne Pedersen. Peterskirken Peterskirken er bygget over apostelen Peters grav. Stedet er ganske godt dokumentert, men bevisene stopper også der. Kuppelen ble tegnet av Michelangelo og reist på to år, selv om kirkeanlegget (påbegynt i 1526) som helhet ble til i en periode på nesten 150 år. Kuppelen rager 135 meter over bakken og er uten tvil det flotteste utkikkspunktet i Roma. I krypten så vi graven til nylig avdøde pave Johannes Paul II. Her var det tent lys, det ble spilt dempet musikk og det lå selvfølgelig friske blomster på monumentet. Mange knelte - og noen gråt stille. Tekst: Knut Chr. Mamen (norsklærer)

13 13 Valgfaguke i musikk I musikk valgfag satset vi i år på kvalitet i stedet for kvantitet; 2 elever deltok. Men vi hadde det bra og sosialt! Vi hørte mye musikk fra barokken, og i anledning Mozartjubileet ble det også noe fra ham. Noe musikkorientering fra nevnte perioder hørte med. Tidlig korsang og gregoriansk musikk stod også på programmet, og ikke VALGFAGUKE På Tomb har elevene i VK II en valg-faguke, dvs man samler opp en del valgfagtimer og legger disse i sin helhet til én uke. Dette kan være et godt pusterom i et skoleår fylt med mange prøver og stadig skifte i fagområder, uke etter uke. Valgene var denne gang flere; mange ønsket å delta i varme arbeider og dermed skaffe seg et nyttig sertifikat for framtida. Andre deltok i truckfører-kurs, mens andre igjen fordypet seg i musikk eller var med på en historisk reise til Roma. Det var også mulig for den enkelte elev å få godkjent et individuelt opplegg. minst; vi sang selv! Piano er viktig for undertegnede, og dermed ble litt tid brukt på nettopp piano, med fokus mot besifring. Egenjobbing med lydforløp er også en spennende oppgave, men tiden strakk ikke helt til her. Musikk er opplevelse, og vi dro både for å se filmen om Johnny Cash, og så var vi i Sarpsborg på konsert med cellisten Truls Mørk. Tekst: Inger-Helen Kiil Jenssen norsk- og musikklærer Inger Helen Jensen(t.h.) og Guri Jegstad, Vestby, under valgfaguka i musikk.

14 14 Kurs i varme arbeider I midten av februar var det kurs i varme arbeider på TOMB. 50 personer, både elever og lærere, ble kurset i hvordan man forholder seg til brann og brannutvikling. Ansatte ved HMS-senteret på Starum var innleide som kursholdere.

15 Landbruket er som kjent veldig utsatt for brann. I tillegg er landbruksmiljøene omgitt av brann- og eksplosive væsker. Det er derfor naturlig å sette ekstra fokus på dette emnet. For tredje gang arrangeres slike kurs på Tomb. Det er tre områder som fokuseres; brann i elektriske installasjoner, gass og gassoppbevaring, samt diesel og temperatur (dieseleksplosjon). Da kurset var over, gjennomførte alle en skriftlig prøve som resulterte i utstedelse av et sertifikat. Tekst: Einar Østmo lærer Foto: Hans Edvard Tokerud 15

16 16 Vinter-stunt for 10. klassinger 240 tiendeklassinger ved Gressvik og Rakkestad ungdomsskoler deltok da Tomb inviterte disse skolene til Vinter-stunt fredag 27. januar. Alle fikk muligheten til å teste sine kjøre- og grave-ferdigheter på ekte redskap, men i småformat. Jungelhuske, kasseklatring, lassokasting, curling (med selvlagde steiner), melking, kjøring med ATV og kompaktmaskiner var noen av de 18 programpostene elevene deltok i. Elever fra hele seks klasser på Tomb var engasjerte med å organisere aktivitetene eller være gruppeverter. Uten Tombs egne elever ville det vært umulig å få gjennomført opplegget som krevde god timing. Det startet med felles kick-off i gymsalen kl 09.30, og deretter ble gjestene guidet fra post til post. En liten lunchpause ble også lagt inn. På to matposter ble det servert Tomb-burgere og saft. Med is på dammene passet det å invitere til curling. Byggfagelevene sørget for riktig utstyr; betongsteiner støpt i isbokser og noen passende koster.

17 17 I parken var det aktiviteter som pil og bue og jungelhuske. Å kaste lasso er ikke så vanlig i Norge, men her var det gode muligheter for å tørrtrene på en flott og tålmodig hest laget for anledningen. Fjøs, kalver og husdyr er et viktig innslag for alle som besøker Tomb, også for 10. klassinger. I fjøset fikk de også anledning til å melke manuelt. ATV og skogsarbeid er ikke bare et stunt når 10. klassinger kommer på besøk. Alle naturbrukselever må delta i øvelser i skogen. Ja, det kan til og med velges som fordypning i VK I.

18 18 TOMB og Gjennestad på yrkes- og utdanningsmesser Tomb har etter nyttår deltatt på yrkes- og utdanningmesser i flere norske byer. TOMB har i flere år hatt et messe-samarbeid med Gjennestad Gartnerskole. Å delta på yrkes- og utdanninsgsmesser er et av flere tiltak for å markedsføre våre to søsterskoler. Fra begge skolene deltar både ansatte og elever, og det utarbeides et opplegg som inviterer til aktivitet og samtale på standen. I overkant av 2000 unge var innom og deltok i en enkel konkurranse under årets messer. Friske og saftige knaskegulrøtter gir en god smaksopplevelse og er blitt et gjenkjennende og populært innslag på standen. Under messa i Oslo Spektrum var også en 13 meter lang klatrestokk med påmonterte klatretak med som gimmick. Mange var innom for å teste sine klatreferdigheter. Sikkerhet er viktig, og både lærer og elever fra profil friluftsliv var med og sørget for sikringen. Stolpen er for øvrig laget på Tomb. Klatrestople var et populært innslag under yrkesmessa i Oslo Spektrum. Daniel Kvammen og Ingrid Finstad i sørget for god sikring. Fra Yrkes- og utdanningsmessa på Hamar. Fra venstre: Runar Lyseng (Teknisk fagskole) og Hans Edvard Tokerud (sivilarbeider) fra Tomb og Anders Nordrum sammen med Narve og Sondre fra Gjennestad.

19 19 God stemning på mekken Katalog Nå har katalog 21 kommet! Den er gjennomillustrert og nå på hele 912 sider. Den omhandler deler til: Massey Ferguson, Ford Perkins motorer, Valmet New Holland, BM-Volvo David Brown, Case/IH John Deere, Zetor og Fiat og noe til Deutz. Også hytteruter, hydraulikksentraler, kraftoverføringsaksler og mye annet du sikkert har behov av. Pris kr Velgerventilsett Komplett med ISO-kopl. 90 l/min. 12 volt. Maks. trykk 250 bar Vekslingstrykk 200 bar. Spør oss om pris! Best.nr. HE DFE10-1P Penger å spare! Fra venstre: Johan, Kjetil, Charlotte, Anders, Erlend, Lars Harald, Anja, Karl Andreas og Erik (foran). Vi har mer enn du tror or, bestill katalo talogen idag! Vi nærmer oss innspurten på grunnkurs mek., både i teori og praksis. Det er ingen tvil om hva elevene mener er best. De fleste synes det er greit å bli svart på fingrene, og aktiviteten er stor både ved dreibenken og i sveiseverkstedet. Det har også i år vært aktiviteter med diverse mekkeprosjekter på både traktorer og biler og stemningen i klassen er god. Elevene ser også fram til skoletur til Volvofabrikken i Gøteborg og Volvo anleggsmaskiner i Arvika. Gunnar Moslått - lærer fax

20 20 Elever på besøk hos forfatteren Klau Norsk kan være et spennende fag. Og får du anledning til å intervjue en berømt forfatter, er det ekstra inspirerende. En gruppe elever fra bygg- og mekaniske fag har hatt et hyggelig møte med Klaus Hagerup. I denne verden er alt mulig Elever i alle grunnkursklassene har etter nyttår fordypet seg i Klaus Hagerups sitt drama I denne verden er alt mulig. Handlingen foregår i Tyskland under nazitiden. Hovedpersonen er en 17 år gammel gutt som har vært medlem av Hitler-jugend, men som bryter med nazismen som ideologi. Noen elever syntes det kunne være spennende å ta en prat med Klaus Hagerup og få vite mer om hvorfor han skrev denne boka som for øvrig ble kåret til årets beste barneog ungdomsbok da den ble utgitt i Elevene ringte likeså godt forfatteren og dermed ble de invitert hjem til ham. Hvordan kom du på å skrive stykket I denne verden er alt mulig? - Det er en helt spesiell historie. Jeg bodde i Tromsø på den tiden. En gutt fra nabolaget vårt som ikke mange månedene tidligere hadde hjulpet kona mi med å måke snø, ble plutselig trukket inn i det nynazistiske miljøet i byen og begynte bl. a. å ramponere postkassa vår. Og en natt smalt det, en bokhandel i byen ble sprengt. Da jeg skjønte hva som var i ferd med å spre seg i norske ungdomsmiljøer, bestemte jeg meg for å skrive et stykke som nok skulle advare mot nazismen, men som først og fremst skulle vise hvor lite fastlåste og hvor foranderlige vi mennesker, og særlig unge mennesker, er. Stykket ble skrevet som radioteater, men det er også blitt innspilt som tv-teater og ofte oppført på teaterscener. I dag er det fortsatt mennesker som lever opp til Hitlers lover og meninger. Hva mener du om det? - Det er forferdelig, nifst. Nazismen og rasismen vokser. Hagerup ser at bråket om karikaturtegningene av Muhammed kan skape konflikter folk imellom. Om det ikke er så mye nazisme i Norge, kan det komme til å bli konfrontasjoner mellom muslimer og andre folkegrupper. I likhet med din mor (Inger Hagerup), skriver du om forelskelse og kjærlighet. Har du fått inspirasjon fra din mor eller kommer det av egne erfaringer? - Dette kommer nok fra meg selv, her er det ikke mor som har inspirert meg. Hagerup sier at han har skrevet fem bøker om Markus. Og i en av bøkene møter vi Markus som er forelsket i nesten alle jentene i en klasse på under en måned, humrer han. Fortell litt om deg selv og hva du har gjort utenom å skrive? - Jeg er utdannet skuespiller, ett år i England og fire år i Norge. Han har også spilt faren til Markus i en film. Da han gikk i skole på Nasjonalteateret, fant han ut at han er bedre til å skrive enn til å spille. Når han skriver disponerer han tiden selv, og da

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2010 57. ÅRGANG BANDET. God sommer! Biogass s. 8. Matrialsortering s. 20

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2010 57. ÅRGANG BANDET. God sommer! Biogass s. 8. Matrialsortering s. 20 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2010 57. ÅRGANG BANDET God sommer! Matrialsortering s. 20 Biogass s. 8 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Tomb kommenterer... 4 Andakt... 5 Nytt fra gårdsbruket... 6 Biogassanlegg

Detaljer

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET Med hjertelig hilsen 3x25 år s. 29 Skolebryllup s. 17 Styrkar Foss s. 19 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Fravær i vgs... 4 Andakt... 5 Nytt fra gårdsbruket...

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Bruk Tomb-bandet. som din annonsekanal. Noe å selge? «En såmann blir aldri klok», sa min far og min. bestefar og flere med dem» tross alt

Bruk Tomb-bandet. som din annonsekanal. Noe å selge? «En såmann blir aldri klok», sa min far og min. bestefar og flere med dem» tross alt nr 2, sommer 2012 58. årgang Tombbandet Blant Engkarse og hesjestaur 1 klypper sau på fritida side 11 tip har løsningen side 14 Utgiver: Ansvarlig redaktør: Redaktør: Medarbeidere: Tlf: Fax: E-post: Internett:

Detaljer

God jul fra alle oss pa Tomb

God jul fra alle oss pa Tomb KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 2 2011 58. ÅRGANG BANDET God jul fra alle oss pa Tomb Åpen julegård s. 22 Studentforsøk s. 6 Prosjekt folkevogn s.12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Styreleder har ordet... 4

Detaljer

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2009 56. ÅRGANG BANDET. En levende skole. Fødselspraksis s. 11 Utstyr til NM s. 12

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2009 56. ÅRGANG BANDET. En levende skole. Fødselspraksis s. 11 Utstyr til NM s. 12 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2009 56. ÅRGANG BANDET En levende skole Fødselspraksis s. 11 Utstyr til NM s. 12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Kronikk... 4 Andakt... 5 Nytt fra drifta... 6 Råmjølkproduksjon

Detaljer

Jegerkurs i undervisningen

Jegerkurs i undervisningen KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 3 2007 54. ÅRGANG BANDET Jegerkurs i undervisningen s.18 Tomv V.I.L s. 10 Nytt studietilbud s. 16 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Tomb Fagskole godt igang... 4 Andakt... 5 Nytt

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Oktober/ november Oktober/ 2011 Nr. november 5 2011 Nr. 11. årgang 5 www.normisjon.no 11 årgang www.normisjon.no Hvis Tekstdu ikke står fast i troen,

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Det er to betydninger av ordet

Det er to betydninger av ordet Øyanytt 20. årgang og gammalt Lokalavis for RØVÆR Desember 2007 Kirke i ett og alt... Det er to betydninger av ordet Kirke. Det er kirke som bygning og kirke som menighet/ fellesskap. Denne forholdsvis

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

WOW WAT; Tempelbygningene i Angkor Wat imponerer Martine Weum og Åse Birgitte Berstad. Nr. 1 > 2008 > Årgang 79

WOW WAT; Tempelbygningene i Angkor Wat imponerer Martine Weum og Åse Birgitte Berstad. Nr. 1 > 2008 > Årgang 79 WOW WAT; Tempelbygningene i Angkor Wat imponerer Martine Weum og Åse Birgitte Berstad. Nr. 1 > 2008 > Årgang 79 4 Pensjonisten fortsetter Håndverker og altmuligmann Sven Sunde fortsetter som vedlike holdsarbeider

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

drottningborg vennen NR. 1/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no

drottningborg vennen NR. 1/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no drottningborg vennen NR. 1/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no TIL ETTERTANKE REKTORS HJØRNE Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37 312 / sola@kjottfe.no Jahren gård, 3070 Sande Odd Grundt 918 05 850 / ogrundt@online.no Imsroa,

Detaljer

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal 1 Februar 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2010 Side 14 Side 32 Side 03 Leder

Detaljer