Gode vinteropplevelser s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode vinteropplevelser s. 22-23"

Transkript

1 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR ÅRGANG BANDET Gode vinteropplevelser s Romatur s. 10 Vinter-stunt s. 16

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Mine erfaringer med nyfjøset... 4 Andakt... 5 Husdyrkontroll Snart filmpremiere... 8 Et nytt internat i bruk... 9 Roma-tur Valgfaguke i musikk Kurs i varme arbeider Vinter-stunt Tomb og Gjennestad på yrkesmesser God stemning på mekken Elever besøker Klaus Hagerup Nordmarkatur Fjelltur til Ål Saueinteresserte møringer Parken fra barokken og fram til i dag Konferanse for styremedlemmer og ansatte Ny Tomb-ring? Personalnytt Kudoku Tomb-kalender Utgiver: TOMB, 1640 RÅDE Ansvarlig redaktør: Astrid Langmoen Olsen Redaktør: Kari Mette Sundby Medarbeidere: Tor Arne Hustvedt, Einar Østmo, Hanne Tangen Annonseansvarlig: Einar Østmo Tlf.: Fax: E-post: Internett: Stoff til Tomb-bandet sendes Gavekonto-nr.: Forside: Fjelltur til Ål Foto: Kari M. Alvsvåg Grafisk Design og trykk: Østfold trykkeri

3 3 REKTOR HAR ORDET Skoleturer hvor og hvorfor Vi har mange turer i løpet av et skoleår. Noen er sammenristningsturer, som turen vi hadde til Sølvstufoss første skoleuka i høst. Da dro hele grunnkurset ut for å gå i skogen og overnatte sammen under store presenninger En flott opplevelse muligheten til å bli kjent er mye større enn i et klasserom. Senere i skoleåret er det egne turer for elever som velger fordypning friluft. Mange skal lære seg å beherske padling, klatring, fotturer og overnattinger ute. Elever med fordypning hest drar både til Sverige og Danmark. Der får de ekstra rideinstruksjon og ser og lærer mye hestefaglig. Fordypning husdyr reiser på mange kortere ekskursjoner. Det er skoleturer til London, Polen, Berlin og Roma. Her er det språk, kultur, historie og samfunnskunnskap som blir de tunge fagene. Og landbruksfaglige turer både innenlands og ellers i Europa er det flere av. De virkelig lange turene går til Aserbajdsjan, Madagaskar og Mali. I Aserbajdsjan følger elevene på Fagskolen opp landbruksprosjektet som Normisjon har i landet. De gir faglig veiledning og sørger bl a for oppfølging av eksport av sæd fra GENO (NRF). Turene brukes aktivt som et undervisnings- og utvekslingsprosjekt som fører til mye kunnskapsformidling begge veier. Madagaskar-turen handler mye om naturforvaltning, og i Mali prøver tømrerklassen seg på å hjelpe til med vedlikehold av hus og også å lære noen lokale skikker for husbygging. På disse tre langturene møter de kulturer som er svært annerledes enn våre, og ikke minst møter de misjonsarbeid. Sammen med alt det faglige som legges inn, har turene hele tiden en egenverdi; å bli kjent med andre land og skikker, og på den måten også bidra til elevenes personlige vekst og utvikling og ta vare på det hele menneske og å vekke og fremme sunn kristen tro. Vi kan ikke arrangere alle disse turene hvert år. Det hender også turer blir avlyst fordi det er for få påmeldte, andre ganger er det praktiske ting som kommer i veien. Vi er glade for og stolte av våre skoleturer, og vi håper og ber om at de, sammen med det faglige utbyttet, virkelig fører til personlig modning og vekst hos elevene. OLE CHRISTEN HALLESBY SIVILAGRONOM LANDBRUKSØKONOMI Astrid Langmoen Olsen - rektor I vedtektene for Tomb står det skolen vil arbeide for å gi elevene tverrkulturell kompetanse og forståelse for utfordringer mennesker i andre land lever under.

4 4 Mine erfaringer med nyfjøset Fjøsmester Asbjørn Røyneberg har ordet Nyfjøset gir mange muligheter i undervisningen, det gjelder for eksempel alle fôringsforsøk og registreringer en får i et automatisert fjøs. August 2003 ble nyfjøset tatt i bruk. Etter to og et halvt år har vi fått en del erfaringer. Hvis vi nå skal være litt etterpåkloke, kan vi vel si at vi var noe uheldige med de som fikk oppdraget med betongarbeidet. Det gjelder støpearbeidet og utførelsen av riktig fall. Hovedfjøset I hovedfjøset er det ca 50 års-kuer med gjennomsnittytelse på liter i året. Melkekvoten for 2006 har økt med kg og er nå på liter. Hvor stort utslag vi får i ytelsen pr ku blir spennende å se, vi har nok kapasitet til godt over 500 tonn hvis vi hadde fått utnyttet fjøset maksimalt. Driftsmessig fungerer hovedfjøset bra, med styrt kutrafikk opp mot melkeroboten og fullfôrvogna som fôrer ut 7-8 ganger pr dag. Det som kan sies mot styrt kutrafikk, er at enkelte dyr som ikke rullerer nok i opplegget, får begrenset tilgang til fôrbrettet. Melkeroboten fungerer bra, men i perioder med mye kalving, så har det lett for å bli mye ufullstendige melkinger som igjen forstyrrer melkingskøen. Delaval-roboten er en 2002 modell. Den kunne nok vært oppjustert med hydraulisk styring. Spekalv-avdelingen fungerer bra nå, etter den siste oppjusteringen med skjermingsvegger mot trekk. Spekalvene flyttes ut i ungdyravdeling etter vel 2 måneder med melkeforing. Nå på vinteren kan det være en utfordring. Ungdyrfjøset Ungdyrfjøset (kaldfjøset) ble bygget etter danskemodellen med store luftige åpninger med nett i. Erfaringen har vist at kald-avdelingen, inkludert fôrrommet, kunne vært fullisolert, spesielt med tanke på alt det tekniske utstyret som skal fungere. Når temperaturen blir lavere enn minus grader, kommer problemene. Med fullisolering hadde vi nok fått et bedre og mer stabilt inneklima, vinter og sommer. Ungdyravdelingen fungerer bra etter den siste oppjusteringen. Det ble byttet ut båsskiller til en del av dyra. Oppsamlingskummen for møkk kunne nok hatt større kapasitet. Fullfôrvogna fôrer ut 2 blandinger 5-6 ganger daglig, én blanding til kvigene og én til oksene. De minste kalvene fôrer vi ekstra med kraftfôr. Ungdyrfjøset er ett lettdrevet og trivelig fjøs. Muligheter i undervisningen Med så mye automatikk og teknisk utstyr, så sier det seg selv at vi har et sårbart system. Tidsmessig sparer vi ikke så mye tid i hverdagen. En kan vel konkludere med å si at det har blitt mer krevende å holde oversikten over enkeltindividet, og ikke minst være på forskudd Asbjørn Røyneberg kom som fjøsmester til Tomb i 1982 Fra Sola i Rogaland Utdannet Tomb-agronom i år med vedlikehold av det tekniske utstyret. En kan en jo stille spørsmålet om det på en skole var rett å ta skrittet ut med å fullautomatisere fjøset med melkerobot og fullfôrvogn. Jeg er i ettertid blitt mer og mer overbevist om at det var rett beslutning, særlig når en ser de mulighetene dette gir i undervisningen, som foreksempel dette med fôringsforsøk, og alle de registreringene en får i et automatisert fjøs. Ser vi bort fra praksisundervisningen, så klarer vi oss med en person i arbeid i helgene og i en del av de dagene det ikke er noe ekstra som står på. Når det gjelder melkepraksisen, så bruker vi den manuelle melkestallen til konsentrerte melkeøvinger, der elevene lærer grunnprinsippene i melkingsarbeidet. Konklusjonen fra oss som jobber i fjøset er at vi har fått et bra fjøs som både folk og fe trives i.

5 5 Din lokale driftsmiddel-leverandør KRAFTFÔR Drøvtyggere Svin Fjørfe Hest Hund Katt KORNHANDEL Foredling Logistikk Kontakt Norgesfôr Råde tlf , eller klikk på vår internettside og finn din nærmeste Norgesfôr-bedrift PLANTEKULTUR Plantevern Ensilering Såvarer Gjødsel Kalk BUTIKKVARER Landbruksrekvisita HMS-prod. Arb.tøy Smørolje Ensileringsplast Tilskuddsfôr m.m. ANDAKT Frihet hva er det? Matteus 27,17: Pilatus sier : Hvem vil dere jeg skal sette fri, Barabbas eller Jesus, han som blir kalt Messias. Her kom Pilatus i ei skikkelig kattepine, for han visste at Jesus var uskyldig, og han håpet kanskje at folket ville sette ham fri. Pilatus sendte spørsmålet ut til folket, og folket svarte; sett Barabbas fri. Det er noe underlig med dette frihetsbegrepet, det er veldig mange oppfatninger av hva det vil si å være fri. La oss tenke oss at vi er en del av folket, hvem ville vi satt fri? Er det deilig å bli kvitt Jesus og heller leve et liv etter Barabbas-prinsipper eller et rikt liv med Jesus. Mange tror at bare man kan utfolde seg nærmest uten grenser, da er man fri, men slik er det ikke. Jeg tror faktisk de aller fleste mennesker liker grenser, kjærlighet og ikke minst å ha noe å tro på. Etter at Jesus var blitt korsfestet og stått opp igjen, ble det Han som stilte Spørsmålet; vil du bli fri? Ta imot meg og jeg vil sette deg i frihet, sier Jesus. Han vil beskytte deg med sine kjærlige grenser hvor du kan kjenne trygghet, forutsigbarhet og varme. Tilbudet står der i dag også; vil du bli fri? Det er absolutt å anbefale. Egil Andersen (ansatt i spesialpedagogisk avdeling)

6 6 Nytt fra gårdsdrifta Husdyrkontroll 2005 Alle husdyrproduksjoner har sine kontrollsystemer. En gang i tiden ble disse etablert som et viktig element i avlsarbeidet. I dag er de i større grad verktøy i driftsanalysen. Det er alltid spennende når vi i månedsskiftet januar februar får årsutskriften fra siste år. Har vi framgang i forhold til i fjor og hvordan er resultatene i forhold til landstallene. Her er noen nøkkeltall fra Tomb: Søyene på Tomb gir mange lam med godt vekstpotensiale. Sauekontrollen Sauebesetningen på Tomb er liten, kun 37 søyer i Men resultatene er gode. I sauekontrollen er avdråttsmålet korrigert høstvekt ved 145 dagers alder på lamma pr para søye. På Tomb var dette 106,3 kg og det er over 50% mer enn landssnittet på 69,5 kg. Bak dette tallet ligger store kull; ca 2,5 lam pr voksen søye og ca 1,5 lam pr gimmer. Videre ble det en svært god tilvekst i løpet av beitesesongen og dermed høge høstvekter. Slakta oppnådde også god klassifisering når det gjelder kjøttfylde, kun 7,5 % i klasse O, de øvrige er i klassene U og R. På minussiden er en høy andel lam med fettrekk. Dette henger sammen med fellestransport av sau og storfe hjem fra Sletter-øyene om høsten og dermed for sein slakting. Smågriskontrollen Purkebesetningen på Tomb var en gang dobbel så stor som landssnittet. Med samme grisehus i nesten 40 år og for øvrig stadig økninger i konsesjonsgrensene, gjør at besetningen i dag må betraktes som liten. Smågrisproduksjonen hos oss er organisert som 7 ukers puljedrift. Det vil si 3 puljer med maksimum 12 purker pr pulje. Dette betyr at vi

7 7 har noen og tretti årspurker. Men produserer godt, det gjør de. Det er en liten nedgang i forhold til i fjor, da vi passerte 25 avvente smågris. Men med over 24 avvente også i år, tilsier en stabil produktivitet, godt over landssnittet. Det meste av smågrisen fôres fram til slakt. All slaktegris er Edelgris, for året med en kjøttprosent på over 57. Et lite overskudd av smågris selges som Helsegris. Kukontrollen Avdråtten økte med 100 liter siste året kg EKM (energikorrigert mjølk) ble resultatet. Det vil si at besetningen er høgtytende, med ca 2000 kg høgere avdrått enn landssnittet. Proteinprosenten i mjølka var på 3,5 %. Dette ga oss et proteintillegg på over kr i løpet av året. Litt over 50 årskyr produserer opp i mot 70 kalver som alle fôres opp til rekruttering eller slakt. Det ble levert over 40 slakteokser. Kjøttproduksjonen er relativ intensiv, med en tilvekst på nær 1200 gram daglig. Gjennomsnittlig slaktevekt er på 319 kg og slaktealderen er ca 17 måneder. Alle disse dataene viser at de ansvarlige absolutt har grunn til å være fornøyd med resultatene, men de hviler helt sikkert ikke på sine laurbær. Et nytt år med nye mål er alt godt i gang. Av Sverre Rædergård husdyrlærer og leder i husdyrseksjonen. Viktigste grunnlag for en god start på livet

8 8 Snart filmpremiere for Marte og Runar Kommer: Med norske gener til Ildens rike Elever fra Teknisk fagskole ble fulgt av et filmteam fra Danvik folkehøyskole da de i fjor høst var på studietur i Aserbajdsjan kr fra UD Tomb har på nytt fått tildelt kroner fra Utenriksdepartementet til landbruksprosjektet i Aserbajdsjan. Dette betyr at vi fortsetter planleggingen av arbeidet for inneværende år. UD sier: Formålet med tilskuddet er dekning av utgifter vedr. studentutveksling og opplæring innen landbrukssektoren i Aserbajdsjan, dvs. videreopplæring til bøndene som driver med svineproduksjon i Nich og oppfølging og videreutvikling av jordbruksprosjektet (meieridrift) i Ganja. Det er snart klart for film-premiere på Tomb. Et filmteam fra Danvik folkehøgskole fulgte studentene fra Tomb da de i fjor høst var på studietur i Aserbajdsjan. De er nå i ferd med å fullføre en dokumentar av de aktivitetene Tomb er involvert i. To studenter ved teknisk fagskole har vært hovedrolleaktører i filmen; Marte Svestad fra Stange og Runar Lyseng fra Borre. Tema i filmen er Tombs engasjement i Aserbajdsjan. Mye av dette handler om innkrysning av Norsk Rødt Fe. I filmen dokumenteres insemineringsprosjektet, der Tomb har bidratt i nært samarbeid med GENO. Kort om landbruksprosjektet i Aserbajdsjan Tora var den første NRF - halvkrysningen som så dagens lys i Aserbajdsjan. Eksporten av sæd fra GENO starten høsten 2002, og siden den gang har nærmere insemineringer blitt gjennomført. Så langt er i underkant av 700 kalver født. Så her går det unna Landets landbruksminister ønsker hele prosjektet velkommen. Prosjektet er finansiert med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet. Filmen selges som DVD for kr Interessert? Send en e-post til no eller ring Olav Moe koordinator for landbruksprosjektet i Aserbajdsjan

9 9 Et nytt internat i bruk innsamlingsaksjonen fortsetter kroner I løpet av 2005 og fram til over nyttår 06 ble det totalt samlet inn kroner til Tomb! Takk til alle som har bidratt med gaver, små og store! Kostnadene på internatet, inkludert innredning og nytt nøkkelsystem, er 15 millioner kroner. Derfor har skolen videre store utfordringer; vi trenger støtte til å betjene renter og avdrag. Kan vi årlig få gaver tilsvarende de vi fikk i 2005, vil det være til uvurderlig hjelp! Vedlagt ligger en giro som kan brukes for å støtte internatutbyggingen. Intet kapitaltilskudd Den forrige regjeringen hadde lovet såkalt kapitaltilskudd til private skoler nettopp for å tre støttende til for skoler som Tomb. Omlag kroner ble tildelt skolen i 2005, og en opptrappingsplan var planlagt. Etter regjeringsskiftet i fjor høst ble støtten strøket av budsjettet, og det finnes ikke offentlig støtte å hente til internatutbygging. Elevene flyttet inn i det nyrestaurerte internatet før nyttår, og de stortrives på sine nye rom. Med vaskerom og minikjøkken i tilknytning til hver enkelt seksjon, er det blitt en helt annen ryddighet og trivsel i internatet. Innsamlet beløp: ,-? PROFESJONELT VERKTØY FOR SKOG PARK OG HAGE JONSERED FR 2111 JONSERED LT 2117 JONSERED LM 2153 MD Jonsered profesjonelle gressmaskiner er utviklet med tanke på driftsikkerhet, effektivitet og brukerkomfort. Frontridere, traktorer og gressklippere leveres i en rekke modeller. JONSERED FC 2145 S JONSERED CS 2152 JONSERED BC 2145 Skogsrydderne, Jonsered FC 2145 S og BC 2145, er to spesialmaskiner for skogsryddning, med kort rigg, tommelgass og akselerasjonsrask motor. FC 2145 S har også dekompressjonsventil og katalysator WHY STAY ORDINARY. Jonsered Divisjon av Electrolux Motor AS Postboks 200, 1541 Vestby. Tlf Faks jonsered.no

10 10 En reise i dannelse Elever på tur til Roma Det undervises ikke i kunstfag på Tomb, men allikevel representerer Roma en liten del av vår egen historie, ikke minst gjennom vår kristne kulturarv. Dessuten har mange nordmenn før oss, hvorav flere er pensum på allmennfag, hatt et lidenskapelig forholdt til denne byen. Det var bl.a. her at Henrik Ibsen fikk inspirasjon til å skrive Brand og Peer Gynt. En Studietur til Roma er derfor i høy grad en reise i dannelse. 14 VK II-elever som fullfører sin studiekompetanse denne våren, valgte Roma som valgfag og reiste til Byenes by i februar. Forum romanum var romerrikets fødested, og verdens maktsentrum i flere hundre år. Klassen bodde like Campo dei Fiore, blomstertorget, den mest sjarmerende markedsplassen i hele Roma. Thea Haugerud, Eidsberg, handler en kurv jordbær. Det er utrolig inspirerende at dagens åringer lar seg begeistre og fascinere av storslagen kunst og av en fantastisk historie. Temaet for turen var antikken, kristendommens urhistorie, skandinaver i Roma i tillegg til en del utvalgte kunst- og arkitekturhistoriske perler. Monumentale opplevelser i kø Vi bodde på et hotell rett ved Campo dei Fiore, som direkte oversatt betyr blomstertorget. Dette er uten tvil den mest sjarmerende markedsplassen i hele Roma. Her finnes blomster, krydder, grønsaker og ikke minst fisk. Som en liten kuriositet; så langt jeg kunne registrere var den norske laksen den billigst fisken på markedet. I antikken lå Teatro Pompeo på dette stedet. Det var her Cæsar ble stukket ned av Brutus i år 44 før Kristus. I et hus like ved henger det en minneplate over hellige Birgitte, grunnleggeren av birgittinerordenen som etablerte mange klostre i Norge. Dagens Roma fikk i grove trekk sitt nåværende utseende i Barokken (1600-tallet) som for øvrig falt sammen med den katolske motreformasjonen. I dette århundret gav pavene fremragende kunstnere en rekke monumentaloppdrag.

11 11 Frøydis deklamerte Ibsen Etter å ha fått med oss flere fantastiske kirker, gikk deretter turen til Fontana de Trevi, verdens vakreste vannskulptur, hvor man i overensstemmelse med tradisjonen må kaste en mynt med ryggen til fontenene for å være sikret å komme tilbake til Roma. Vi gikk opp spansketrappen, stakk innom Cafe El Greco (stamkafeen til de norske forfatterne på 1800-tallet) og endte opp på Pinciohøyden, stedet som inspirerte Bjørnson til å skrive Fra Pincio Her deklamerte Frøydis Indgjeringen noen strofer fra Bjørnsons kjente dikt. Tema for dag to var antikkens Roma og katakombene. Forum romanum har utrolig nok blitt liggende urørt i to tusen år, kanskje i Cafe el Grekco var stamkafeen til de norske forfatterne på 1800-tallet. Tempietto in Montorio er reist der Peter etter tradisjonen ble korsfestet opp ned. Tempietto viser hvordan renessansen skapte nye idealer innen arkitekturen. respekt for hva dette en gang var, romerrikets fødested, republikkens og keisertidens maktsentrum. Her lå en rekke keiserforaer og enorme palasser. De mest kjente byggverkene fra romertiden er nok akveduktene. De leverte 400 liter vann pr. pers pr. dag i århundrer. Noen av dem eksisterer fortsatt. Bibelhistorie i Roma Og fremdeles står Titusbuen nesten like hel, ikke langt fra Colosseum, med bilde av den syvarmede lysestaken, et bevis på Romas endelige oppgjør med jødene i år 72 e.kr. Etter den tid ble som kjent tempelet i Jerusalem aldri gjenreist. Ifølge en usikker tradisjon, satt også Paulus og Peter som fanger i Romerrikets statsfengselet som fremdeles eksisterer og som kan betraktes. Katakombene tilfluktssted for kristne Romerne praktiserte likbrenning. Dette var problematisk for de første kristne fordi de jo trodde på legemets oppstandelse. Derfor ble katakombene fort de kristnes måte å gravlegge sine døde på. I katakombene ble også den første kristne kunsten til, først gjennom bruk av symboler (f. eks. fisk og lam) senere blir Kristus fremstilt som en ung mann. Det er først når kristendommen blir gjort til statsre- Vatikanet ble formelt anerkjent som verdens minste stat så sent som i Staten har et flateinnhold på 440 da, og det tar ca. 20 minutter å gå rundt grensen.

12 12 der Peter i følge tradisjonen skal ha blitt korsfestet, etter i et syn å ha møtt Kristus på Via Appia. Peter spør: Domine, Quo Vadis (Herre, hvor går du?) Jesus svarer; jeg går for å bli korsfestet på nytt. Nero, som antakelig startet den store bybrannen i år 64 e. Kr, iverksatte også den første systematiske forfølgelsen av kristne, ikke på grunn av deres religion, men fordi de ikke ville tilbe keiseren. Når man går over Jaculumhøyden, kommer man raskt ned i en av sidegatene som fører inn til Petersplassen og Peterskirken. På den måten får man oppleve litt av den intensjonen som arkitektene bak kristenhetens største helligdom hadde, nemlig at anlegget plutselig skulle åpenbare seg i all sin prakt og velde. Denne effekten har gått tapt fordi Mussolini, som hadde store visjoner om å omskape Roma etter forbilde av antikken, rev en hel bydel for å anlegge en 600 meter aveny - Via della Conciliazione - fra Tibern og opp til kirken. I denne sammenheng er Victor Emmanuel-monumentet nesten nytt, reist i 1870 til minne om Italias samling. På folkemunne kalles den for bløtkaka fordi mange synes den er for prangende. Men den gir en anelse av hvordan de marmorkledde bygningene på Forum romanum en gang så ut ligion av Konstantin i 313 at Jesus etter hvert fremstilles som Pante Krator allherskeren. Det er ikke riktig at de første kristne gravde ut store underjordiske forsamlingslokaler slik det for eks. fremstilles i filmen Que Vadis, men at katakombene til tider har vært gjemmested for forfulgte kristne, er hevet over tvil. Domine, Quo Vadis Tredje dagen gikk turen til Vatikanet. På veien over Jaculumhøyden stoppet vi opp utenfor kirken San Pietro in Montario, stedet Hevet blikk gir mange kunstopplevelser. Foto: K. C. Mamen og Hanne Pedersen. Peterskirken Peterskirken er bygget over apostelen Peters grav. Stedet er ganske godt dokumentert, men bevisene stopper også der. Kuppelen ble tegnet av Michelangelo og reist på to år, selv om kirkeanlegget (påbegynt i 1526) som helhet ble til i en periode på nesten 150 år. Kuppelen rager 135 meter over bakken og er uten tvil det flotteste utkikkspunktet i Roma. I krypten så vi graven til nylig avdøde pave Johannes Paul II. Her var det tent lys, det ble spilt dempet musikk og det lå selvfølgelig friske blomster på monumentet. Mange knelte - og noen gråt stille. Tekst: Knut Chr. Mamen (norsklærer)

13 13 Valgfaguke i musikk I musikk valgfag satset vi i år på kvalitet i stedet for kvantitet; 2 elever deltok. Men vi hadde det bra og sosialt! Vi hørte mye musikk fra barokken, og i anledning Mozartjubileet ble det også noe fra ham. Noe musikkorientering fra nevnte perioder hørte med. Tidlig korsang og gregoriansk musikk stod også på programmet, og ikke VALGFAGUKE På Tomb har elevene i VK II en valg-faguke, dvs man samler opp en del valgfagtimer og legger disse i sin helhet til én uke. Dette kan være et godt pusterom i et skoleår fylt med mange prøver og stadig skifte i fagområder, uke etter uke. Valgene var denne gang flere; mange ønsket å delta i varme arbeider og dermed skaffe seg et nyttig sertifikat for framtida. Andre deltok i truckfører-kurs, mens andre igjen fordypet seg i musikk eller var med på en historisk reise til Roma. Det var også mulig for den enkelte elev å få godkjent et individuelt opplegg. minst; vi sang selv! Piano er viktig for undertegnede, og dermed ble litt tid brukt på nettopp piano, med fokus mot besifring. Egenjobbing med lydforløp er også en spennende oppgave, men tiden strakk ikke helt til her. Musikk er opplevelse, og vi dro både for å se filmen om Johnny Cash, og så var vi i Sarpsborg på konsert med cellisten Truls Mørk. Tekst: Inger-Helen Kiil Jenssen norsk- og musikklærer Inger Helen Jensen(t.h.) og Guri Jegstad, Vestby, under valgfaguka i musikk.

14 14 Kurs i varme arbeider I midten av februar var det kurs i varme arbeider på TOMB. 50 personer, både elever og lærere, ble kurset i hvordan man forholder seg til brann og brannutvikling. Ansatte ved HMS-senteret på Starum var innleide som kursholdere.

15 Landbruket er som kjent veldig utsatt for brann. I tillegg er landbruksmiljøene omgitt av brann- og eksplosive væsker. Det er derfor naturlig å sette ekstra fokus på dette emnet. For tredje gang arrangeres slike kurs på Tomb. Det er tre områder som fokuseres; brann i elektriske installasjoner, gass og gassoppbevaring, samt diesel og temperatur (dieseleksplosjon). Da kurset var over, gjennomførte alle en skriftlig prøve som resulterte i utstedelse av et sertifikat. Tekst: Einar Østmo lærer Foto: Hans Edvard Tokerud 15

16 16 Vinter-stunt for 10. klassinger 240 tiendeklassinger ved Gressvik og Rakkestad ungdomsskoler deltok da Tomb inviterte disse skolene til Vinter-stunt fredag 27. januar. Alle fikk muligheten til å teste sine kjøre- og grave-ferdigheter på ekte redskap, men i småformat. Jungelhuske, kasseklatring, lassokasting, curling (med selvlagde steiner), melking, kjøring med ATV og kompaktmaskiner var noen av de 18 programpostene elevene deltok i. Elever fra hele seks klasser på Tomb var engasjerte med å organisere aktivitetene eller være gruppeverter. Uten Tombs egne elever ville det vært umulig å få gjennomført opplegget som krevde god timing. Det startet med felles kick-off i gymsalen kl 09.30, og deretter ble gjestene guidet fra post til post. En liten lunchpause ble også lagt inn. På to matposter ble det servert Tomb-burgere og saft. Med is på dammene passet det å invitere til curling. Byggfagelevene sørget for riktig utstyr; betongsteiner støpt i isbokser og noen passende koster.

17 17 I parken var det aktiviteter som pil og bue og jungelhuske. Å kaste lasso er ikke så vanlig i Norge, men her var det gode muligheter for å tørrtrene på en flott og tålmodig hest laget for anledningen. Fjøs, kalver og husdyr er et viktig innslag for alle som besøker Tomb, også for 10. klassinger. I fjøset fikk de også anledning til å melke manuelt. ATV og skogsarbeid er ikke bare et stunt når 10. klassinger kommer på besøk. Alle naturbrukselever må delta i øvelser i skogen. Ja, det kan til og med velges som fordypning i VK I.

18 18 TOMB og Gjennestad på yrkes- og utdanningsmesser Tomb har etter nyttår deltatt på yrkes- og utdanningmesser i flere norske byer. TOMB har i flere år hatt et messe-samarbeid med Gjennestad Gartnerskole. Å delta på yrkes- og utdanninsgsmesser er et av flere tiltak for å markedsføre våre to søsterskoler. Fra begge skolene deltar både ansatte og elever, og det utarbeides et opplegg som inviterer til aktivitet og samtale på standen. I overkant av 2000 unge var innom og deltok i en enkel konkurranse under årets messer. Friske og saftige knaskegulrøtter gir en god smaksopplevelse og er blitt et gjenkjennende og populært innslag på standen. Under messa i Oslo Spektrum var også en 13 meter lang klatrestokk med påmonterte klatretak med som gimmick. Mange var innom for å teste sine klatreferdigheter. Sikkerhet er viktig, og både lærer og elever fra profil friluftsliv var med og sørget for sikringen. Stolpen er for øvrig laget på Tomb. Klatrestople var et populært innslag under yrkesmessa i Oslo Spektrum. Daniel Kvammen og Ingrid Finstad i sørget for god sikring. Fra Yrkes- og utdanningsmessa på Hamar. Fra venstre: Runar Lyseng (Teknisk fagskole) og Hans Edvard Tokerud (sivilarbeider) fra Tomb og Anders Nordrum sammen med Narve og Sondre fra Gjennestad.

19 19 God stemning på mekken Katalog Nå har katalog 21 kommet! Den er gjennomillustrert og nå på hele 912 sider. Den omhandler deler til: Massey Ferguson, Ford Perkins motorer, Valmet New Holland, BM-Volvo David Brown, Case/IH John Deere, Zetor og Fiat og noe til Deutz. Også hytteruter, hydraulikksentraler, kraftoverføringsaksler og mye annet du sikkert har behov av. Pris kr Velgerventilsett Komplett med ISO-kopl. 90 l/min. 12 volt. Maks. trykk 250 bar Vekslingstrykk 200 bar. Spør oss om pris! Best.nr. HE DFE10-1P Penger å spare! Fra venstre: Johan, Kjetil, Charlotte, Anders, Erlend, Lars Harald, Anja, Karl Andreas og Erik (foran). Vi har mer enn du tror or, bestill katalo talogen idag! Vi nærmer oss innspurten på grunnkurs mek., både i teori og praksis. Det er ingen tvil om hva elevene mener er best. De fleste synes det er greit å bli svart på fingrene, og aktiviteten er stor både ved dreibenken og i sveiseverkstedet. Det har også i år vært aktiviteter med diverse mekkeprosjekter på både traktorer og biler og stemningen i klassen er god. Elevene ser også fram til skoletur til Volvofabrikken i Gøteborg og Volvo anleggsmaskiner i Arvika. Gunnar Moslått - lærer fax

20 20 Elever på besøk hos forfatteren Klau Norsk kan være et spennende fag. Og får du anledning til å intervjue en berømt forfatter, er det ekstra inspirerende. En gruppe elever fra bygg- og mekaniske fag har hatt et hyggelig møte med Klaus Hagerup. I denne verden er alt mulig Elever i alle grunnkursklassene har etter nyttår fordypet seg i Klaus Hagerups sitt drama I denne verden er alt mulig. Handlingen foregår i Tyskland under nazitiden. Hovedpersonen er en 17 år gammel gutt som har vært medlem av Hitler-jugend, men som bryter med nazismen som ideologi. Noen elever syntes det kunne være spennende å ta en prat med Klaus Hagerup og få vite mer om hvorfor han skrev denne boka som for øvrig ble kåret til årets beste barneog ungdomsbok da den ble utgitt i Elevene ringte likeså godt forfatteren og dermed ble de invitert hjem til ham. Hvordan kom du på å skrive stykket I denne verden er alt mulig? - Det er en helt spesiell historie. Jeg bodde i Tromsø på den tiden. En gutt fra nabolaget vårt som ikke mange månedene tidligere hadde hjulpet kona mi med å måke snø, ble plutselig trukket inn i det nynazistiske miljøet i byen og begynte bl. a. å ramponere postkassa vår. Og en natt smalt det, en bokhandel i byen ble sprengt. Da jeg skjønte hva som var i ferd med å spre seg i norske ungdomsmiljøer, bestemte jeg meg for å skrive et stykke som nok skulle advare mot nazismen, men som først og fremst skulle vise hvor lite fastlåste og hvor foranderlige vi mennesker, og særlig unge mennesker, er. Stykket ble skrevet som radioteater, men det er også blitt innspilt som tv-teater og ofte oppført på teaterscener. I dag er det fortsatt mennesker som lever opp til Hitlers lover og meninger. Hva mener du om det? - Det er forferdelig, nifst. Nazismen og rasismen vokser. Hagerup ser at bråket om karikaturtegningene av Muhammed kan skape konflikter folk imellom. Om det ikke er så mye nazisme i Norge, kan det komme til å bli konfrontasjoner mellom muslimer og andre folkegrupper. I likhet med din mor (Inger Hagerup), skriver du om forelskelse og kjærlighet. Har du fått inspirasjon fra din mor eller kommer det av egne erfaringer? - Dette kommer nok fra meg selv, her er det ikke mor som har inspirert meg. Hagerup sier at han har skrevet fem bøker om Markus. Og i en av bøkene møter vi Markus som er forelsket i nesten alle jentene i en klasse på under en måned, humrer han. Fortell litt om deg selv og hva du har gjort utenom å skrive? - Jeg er utdannet skuespiller, ett år i England og fire år i Norge. Han har også spilt faren til Markus i en film. Da han gikk i skole på Nasjonalteateret, fant han ut at han er bedre til å skrive enn til å spille. Når han skriver disponerer han tiden selv, og da

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Finalister: Årets unge bonde 2014

Finalister: Årets unge bonde 2014 Finalister: Årets unge bonde 2014 Marita Helskog Alder: 34 Hjemsted: Dyping Gård, Steigen Kommune, Nordland Fylke Yrke: Melkebonde Marita er gift med Andreas og har to barn på 9 og 12 år. Hun driver et

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly Jens O. Simensen Veien videre Mona & Dagfinn Enerly Om forfatteren: JENS O SIMENSEN har vært I mediebransjen i mer enn 30 år. Han har skrevet ere teaterstykker og over 20 bøker. I 2005 utga han Godfotarven

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk?

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk? Den kulturelle skolesekken Arkitekturprosjekt - Kunsten å bygge Ansvarlige: Hilde Henriksen og Solfrid Sakkariassen For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Solfrid Sakkariassen, tlf.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen.

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen. Da var vi kommet i gang med høsten, og vi har vært utrolig heldige med det flotte været som vi har hatt. Vi har kost oss både inne og ute i barnehagen. Hadde vært utrolig fint om vi kunne fått dette været

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer