Midtveisrapport Bibliotek et i lomma Av: Julie Holmøy, Agnethe Stensrud Heggelund, Rebekka Bjørneberg Castro, Rita Johnsen og Lena Lome Risvik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtveisrapport Bibliotek et i lomma Av: Julie Holmøy, Agnethe Stensrud Heggelund, Rebekka Bjørneberg Castro, Rita Johnsen og Lena Lome Risvik."

Transkript

1 Midtveisrapport Bibliotek et i lomma Av: Julie Holmøy, Agnethe Stensrud Heggelund, Rebekka Bjørneberg Castro, Rita Johnsen og Lena Lome Risvik. 1. Intro 1.1 Forskningsspørsmål 1.2 Mål 1.3 Motivasjon 1.4 Forskning tilknyttet prosjektet 2. Metoder og teknikker 2.1 Spørreundersøkelse 2.2 Brukertester 3. Design 3.1 Sitemap 3.2 Wireframes 3.3 Grafisk design 4. Teknologi 4.1 Tekniske utfordringer og vårt fokus 4.2 Utvikling i prosjektet 5. Veien videre 6. Litteratur 1. Intro 1.1 Forskningsspørsmål Hvordan få biblioteket mer mobilt og brukervennlig? 1

2 1.2 Mål Vi vil gjøre biblioteket mer tilgjengelig og moderne for studenter, og har derfor valgt å utvikle en mobil applikasjon for Realfagsbibilioteket ved UIO. Vi antar at de mest relevante funksjonene vil være lån av litteratur, søk av litteratur, reservere bøker, fornye lån av bøker, oversikt av grupperoms tilgjengelighet, og reservere grupperom. Dette vil vi undersøke nærmere gjennom en spørreundersøkelse. Resultatene i applikasjonen vil baseres på brukerundersøkelser og brukertester som vi utfører under prosjektet. Vi vet at en applikasjon er et ønske fra biblioteket, og antar at dette også er et ønske fra studenter ved UIO. 1.3 Motivasjon Vi vil lage en mobilapplikasjon for Realfagsbiblioteket, fordi det har vært et klart fokus og ønske fra biblioteket selv å fornye seg. De har gjennomgått en oppussing av det fysiske biblioteket, og har også begynt å bruke moderne teknologi som RFID-koder for utlån av bøker. Vi som prosjektgruppe mener det vil være nyttig å ha en mer effektiv og mobil måte å benytte seg av bibliotekets tjenester på. Vi ser også en tendens i markedet at store biblioteker utvikler mobile applikasjoner. Da prosjektgruppen besøkte biblioteket opplevde vi at det var vanskelig å finne frem til de ulike emnene og bøkene. Vi mener skiltingen er for lite brukervennlig, og at det kunne lønne seg med for eksempel implementere et interaktivt kart i den mobile applikasjonen. Lån av bøker og fornying kan også effektiviseres med en mobil applikasjon, i tillegg til at brukere blir påminnet om frist for levering. Å designe en slik applikasjon vil også være en nyttig erfaring til senere prosjekter og i arbeidslivet der vi må forholde oss til en kunde, som her er Realfagsbiblioteket. I tillegg vil vi være med på å få biblioteket mer tilgjengelig for studenter, som vi selv også er. 1.4 Forskning tilknyttet prosjektet Vi vil se på eksisterende løsninger, forskning på brukervennlighet og mobilitet, og forskningsmetoder som kan være nyttig i utviklingen av prosjektet. Mobilitet er et svært komplekst og stort tema, og vi må begrense oss til emner som kan være av betydning for vårt prosjekt. Vi kommer til å se nærmere på typiske og brukervennlige design av mobilapplikasjoner, hva denne mobilapplikasjonen kan gjøre for brukerne, og teste ulike grensesnitt- og design-forslag på potensielle brukere. I universell design er det viktig å tenke på brukervennlighet, men også «image» og verdier som produktet formidler. Et produkt som fremtrer som bare for blinde kan for eksempel bli forkastet av de tiltenkte brukerne, fordi de ikke vil føle seg annerledes. 2

3 Universiell design bygger på prinsippet om at det ikke skal spesialiseres til en del av befolkningen, men passe brukere flest. (Plos et. al., ) Vår intensjon er å gjøre studentlivet enklere ved at man lettere kan nå bibliotekets tjenester uten å være fysisk tilstede. Å utvikle en applikasjon som er tilgjengelig for alle vil ikke være mulig for oss på grunn av en tidsbegrensning, men vi vil ta det til etterretning så godt det lar seg gjøre.vi skal studere brukeres behov når det kommer til brukervennlighet, men også fokusere på å ha et appelerende grafisk design. Vår målgruppe er alle brukere av Realfagsbiblioteket som har en smarttelefon, men også fremtidige brukere av Realfagsbiblioteket. Det er viktig å ta med representative brukere i brukertesten for å få et mer nøyaktig resultat (Lazar et. al, 2010). Vi har tatt en nærmere titt på mobilitetskonseptet og hva dette innebærer. I Kakhira (2001) argumenteres det for at mobiliseringsbegrepet ikke bare er fysisk bevegelse, men hvordan kommunikasjonen og interaksjonen mellom mennesker foregår i deres sosiale liv. De utvider begrepet mobilitet ved å se på 3 dimensjoner av menneskelig interaksjon: Spatial, temporal og contextual. Begrepet spatial kan i vår sammenheng menes med at mobilen er et reisende objekt. Mange unge har i dag med telefonen når de forflytter seg fra et sted til sted. Det kan også argumenteres for at biblioteket i seg selv blir et reisende objekt, ved at bibliotekets materiale blir tilgjengelig på mobilen. Plutselig har man tilgang til elektroniske artikler hvor enn man befinner seg, så lenge man har en internettforbindelse. Uttrykket temporal brukes om den tidsmessige dimensjonen av menneskelig interaksjon, og at mobiliteten stiger ved påvirkninger av forskjellige teknologier. Mennesker trenger ikke lenger å dele samme tidsperioder for å interagere. Bibliotekets mobilitet øker ved å utvikle en applikasjon med tilgang til bibliotekets tjenester. Brukerne kan lese en artikkel på mobilen eller nettbrett, uten å være innlogget på universitetet. Dette vil føre til at de sparer tid og øker mobiliteten. Brukerne sparer tid, fordi de kan lese elektroniske artikler hvor de vil og når det passer en selv, fremfor å være tilstede på det fysiske biblioteket eller UIO-området. Ordet contextual sier noe om at konteksten rundt danner grunnlaget for samhandling og hvordan mennesker interagerer med hverandre. Kulturell bakgrunn, bestemte situasjoner eller stemminger, grad av gjensidig anerkjennelse og lignende, er kontekster som former interaksjonen og samspillet med andre. Dette er spesielt viktig i menneskelig interaksjon. Det kan derfor være viktig som utvikler å tenke på hvordan mennesker allerede interagerer med hverandre eller objekter. Vi må ta utgangspunkt i dette når vi utvikler applikasjonen. Eksempler på dette er at applikasjonen, med tanke på gamle brukere, ligner litt på det fysiske biblioteket. Objekter og bilder, som har blitt brukt i biblioteksammenhenger før, kan brukes som inspirasjon til applikasjonsikoner. Dette gjør at brukeren i større grad gjenkjenner meningen bak ikonene og vil gjøre det lettere å bruke applikasjonen. 3

4 Av eksisterende løsninger i Norge, finnes for eksempel BI sin mobilapplikasjon (BI, 2011). Dette er en applikasjon for hele Handelshøyskolen BI og ikke biblioteket, men det har biblioteksfunksjoner integrert. Vi mener dette er det nærmeste vi kommer en løsning som ligner på vår tiltenkte applikasjon idag. Her har de inkludert flere av de samme funksjonene som vi har tenkt til å implementere i applikasjonen til RFbiblioteket. BI-applikasjonen har løsninger som lån/fornyelse av lån, kollektivtransport, reservering av grupperom, artikkelsøk, kart, bestill en bibliotekar også videre. Etter å ha foretatt en spørreundersøkelse på Realfagsbiblioteket så vi at BI-applikasjonen har en del funksjoner som virker irrelevante i vår applikasjon. For eksempel funksjoner som kollektivtransport og videoer, og andre funksjoner som timeplan som er relevant i forhold til skolen. Vi har også sett på ulike artikler om andre biblioteks-applikasjoner. Deichmanske bibliotek (Svartberg, 2011) har blant annet lagt ut et blogginnlegg angående biblioteksapplikasjoner. Vi tenker denne kan gi oss inspirasjon til design og grensesnitt som kan være viktige å få med i vår applikasjon. Dette vil vi undersøke nærmere i tillegg til de brukeundersøkelsene vi har tenkt å gjennomføre. 2. Metoder og teknikker Vi har kommet frem til at vi i dette prosjektet først skal lage en spørreundersøkelse, og deretter utføre to brukertester. Spørreundersøkelsen vil vi bruke for å kartlegge brukernes behov og hvilke funksjoner de kan tenke seg i en applikasjon for Realfagsbiblioteket. Brukertestene skal benyttes mer til å finne en passende struktur og et fint design. 2.1 Spørreundersøkelse Etter gruppen hadde levert inn undringsdokumumentet, satte vi i gang med å lage en elektronisk spørreundersøkelse som vi skulle sende ut på mail. Dette gjorde vi sammen med en annen masterstudent som skriver sin masteroppgave om Realfagsbibilioteket. Spørreundersøkelsen ble laget i Google Docs, og skrevet for både engelske og norske studenter. Undersøkelsen ble godkjent av Datatilsynet og bibliotekets ansatte. Vi erfarte at det tar tid å utvikle en slik spørreundersøkelse, i tillegg til at dataen også skal samles inn og analyseres. Vi mener allikevel det er nødvendighet for å kartlegge behovene til brukere. Vi forstod etterhvert at vi ikke hadde mulighet til å vente på at undersøkelsen skulle bli godkjent av administrasjonen, sendt ut, for så å vente to uker til på tilstrekkelig med svar. Vi revurderte derfor prosjektet kjapt og kom frem til at vi heller skulle lage en papirutgave og gå fysisk rundt i Vilhelm Bjerkes hus for å samle inn svar. På denne måten kunne vi komme videre i den stagnerte prosessen, og få et grunnlag å starte 4

5 med. Vi fikk til slutt vite at spørreundersøkelsen ikke ble godkjent av administrasjonen grunnet liten oppslutning fra tidligere erfarte spørreundersøkelser. Vi føler derfor vi tok en rett avgjørelse ved å trekke oss ut. Hovedtrekkene fra spørreundersøkelsen var at flertallet (25 av 30 deltakere) hadde en smarttelefon. Flertallet (25 av 30 deltakere) benyttet seg heller ikke av Realfagsbiblioteketes nettsider. Deltakerne mente også at BIBSYS var vanskelig å bruke, blant annet fordi søkefunksjonen er rotete. Flertallet (21 av 30 deltakere) fant heller ikke bøkene de lette etter i det fysiske Realfagsbiblioteket. 25 av 30 deltakere hadde ikke lånt bøker fra Realfagsbiblioteket enda. 29 av 30 av deltakere var interessert i en mobil applikasjon for Realfagsbiblioteket. De ønskede funksjonene var søk (bøker, forfatter, plassering, tittel, sted, tilgjengelighet, reservering, oversikt over lån (profil, lånedato, levering, påminnelse om levering, favoritter, fornying), generell informasjon om biblioteket (oppdaterte åpningstider, adresse, telefonnummer etc.), nyheter og arrangementer (om biblioteket og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet), kart, ledige pcer og plasser/ grupperom, hjelp til å finne bøker (lett), åpningstider, scanning av strekkode. Det var 14 menn og 16 kvinner som deltok i undersøkelsen. Aldersgruppen var fra 18 til 29 år. 2.2 Brukertester Hvorfor vi skal bruke brukerteste? En brukertest kan si noe om hvor enkelt et system er i bruk, det vil si, hvor brukervennlig systemet er. I følge Lazar, Feng og Hochheiser (2010) er målet med brukertesting å forbedre et brukergrensesnitt ved å finne feil ved det. Det vanligste tidspunktet å brukerteste på er før lansering. Målet med brukertestingen er å teste funksjonalitet og avdekke om brukerne forstår hvordan de skal bruke applikasjonen. Plan for brukertesting Antall personer: For å avdekke flest mulig feil ved systemet bør vi arrangere to brukertester. I hver test bruker vi tre testpersoner, vi må derfor rekruttere seks personer fra målgruppen. Vi vil tilby deltakerne kompensasjon for at de stiller opp. I følge Jakob Nielsen (2000) kommer de...beste resultatene fra testing av ikke mer enn 5 brukere. Han sier også at når man kommer til den tredje testpersonen vil man få repetert mye av de foregående resultatene, og få noe nytt. Vi valgte derfor å ha tre testdeltakere på grunn av tidsbegrensning og fordi vi antar at dette vil gi oss nok data for å komme videre i prosessen. 5

6 Sted: Vi vil holde brukertesten i Vilhelm Bjerknes hus siden det er enklere å få studenter til å delta dersom de slipper å reise langt. Rekruttering: Vi vil rekruttere deltakere blant realfagstudenter som bruker Realfagsbiblioteket og Vilhelm Bjerknes hus jevnlig. Vi vil forsøke å rekruttere både bachelor- og masterstudenter, jenter og gutter. Utstyr: I følge Toftøy-Andersen og Vold (2011) kan testing av brukergrensesnitt for mobiltelefoner være en utfordring fordi det er vanskelig å se hva som skjer på en liten skjerm. På grunn av dette vil vi bruke low fidelity papirprotyper i første test og high fidelity prototyper laget i HTML/CSS i den siste testen. Gjennomføring av testene: Vi vil be testpersonene gjennomføre et sett med oppgaver under hver test. Målet med dette er å finne ut om de viktigste funksjonene er gjennomførbare. Før hver oppgave vil vi gi testpersonene et scenario som forklarer bakgrunnen for oppgaven. Under testen vil vi observere deltakerne og be dem tenke høyt slik at vi forstår hva de tenker når de gjennomføre oppgavene. Vi vil notere hva som blir sagt og muligens også filme deltakerne. 3. Design 3.1 Sitemap Før vi begynte med å sette opp innholdet kartla vi hvordan de forskjellige sidene skulle være organisert. Grunnlaget til hvilke sider og funksjoner som ble inkludert i applikasjonen fikk vi fra resultatene av spørreundersøkelsen. 6

7 3.2 Wireframes Etter at vi har laget et sitemap basert på spørreundesøkelsen er det et naturlig steg å lage wireframes, altså skisser over innholdsplasseringen. Wireframes brukes til å vise strukturen på en nettside og lages gjerne før noe av det grafiske. De skal lages så nøytrale som mulig, slik at brukeren ikke blir distrahert av farger, bilder og andre grafiske elementer. Formålet blir derfor å lage plantegninger/skisser som viser hvordan den aktuelle siden skal struktures og hvor de ulike elementene skal plasseres i forhold til hverandre.vi valgte å lager wireframes i form av papirskisser var for å ha en rask og effektiv prosess der vi lett kunne sammenligne flere forslag. Vi begynte å skissere på helt blanke ark. Grunnen til dette var at vi ikke skulle ha noen begrensninger i den kreative prosessen og kunne jobbe fritt uten å bli påvirket av noen rammer. Her kom vi frem til flere forskjellige designforslag på elementene applikasjonen skulle inneholde. Etter skisseringen på blanke ark valgte vi å printe ut en mal i iphonestørrelse som vist i figur 1. Grunnen til at vi valgte å printe ut disse var fordi vi da kunne forestille oss størrelsen på den mobile applikasjonen, og hva det ville være plass til i grensesnittet. I tillegg var disse skissene noe vi kunne bruke i en brukertest. Figur 1: Mal til wireframes. Her tegnet vi inn med penn menypunkter, knapper, bilder og hvordan de forskjellige sidene knyttes til hverandre. Forklarende tekst kunne noteres under for å bedre forstå 7

8 hva vi hadde tenkt. På grunn av at ikke alle i gruppen deltok i denne prosessen, var dette en enkel måte å vise forslagene til de andre gruppemedlemmene i etterkant. Vår teori er at det er enklere for de andre gruppemedlemmene og/eller brukere å se for seg applikasjonen når den er rammet inn i en representasjon av en smarttelefon. 3.3 Grafisk design Det grafiske designet har vi planlagt å utforme i photoshop og illustrator. Her skal farger, fonter, ikoner og bilder klargjøres. Dette vil gi et godt grunnlag for videre utvikling i form av programmering. 4. Teknologi Realfagsbiblioteket ønsker en applikasjon og ideer til hva denne bør inneholde. Gruppen har også hatt en tett dialog med teknisk ansvarlig Kyrre Traavik Laaberg som skal implementere applikasjonen videre. Under Webdagene i 2012 snakket Josh Clark om 7 myter innenfor mobil, der en av mytene omhandlet at CMS og APIer er for databasenerder. I Netlife Research sin blogg (Aalen, 2012) gjenforteller hun det Josh Clark har fortalt:...alle som jobber med å lage gode digitale tjenester, burde bry seg om dette, fordi APIene har så mye å si for hva som i det hele tatt er mulig å gjøre. Vi synes derfor der er viktig å ha en oversikt over hvilke muligheter vi har og hva som er realistisk. 4.1 Tekniske utfordringer og vårt fokus Etter en samtale med Kyrre fikk vi en oversikt over hva som er mulig å ha med av teknisk funksjonalitet i applikasjonen. Nå skal vi ta for oss litt av informasjonen vi fikk av Kyrre. Bøker Å låne bøker er en funksjon som ikke er mulig å ha på telefonen på grunn av tekniske begrensninger. Dette er heller ingen nødvendighet da dette er noe man gjør da man er på biblioteket der det er utlånsterminaler enkelt tilgjengelig. Det som vil være nyttig å ha når man er utenfor biblioteket er å kunne fornye lånene og reservere bøker man ønsker å låne. Dette er noe som også vil være teknisk mulig. VPN Å ha tilgang til artikler og elektronisk materiell fra biblioteket uten å være tilkoblet skolens nett er en funksjon vi ser på som essensiell og nyttig. Prosjektet vårt heter Biblioteket i lomma og tilsier derfor at man skal ha tilgang til bibliotekets ressurser hvor som helst, ved å ta opp mobilen fra lomma. Da vi spurte Kyrre om muligheten til å koble seg på VPN via applikasjonen så man automatisk har tilgang konstant, forklarte han at dette var noe han ikke hadde sett på, men at han var ganske sikker på at dette skulle være mulig. Vi velger derfor å ha med dette i applikasjonen, på 8

9 bakgrunn av at det vil være mulig i nærmeste fremtid og ved utvikling av applikasjonen. BIBSYS BIBSYS har et API som gjør at vi kan hente informasjon fra databasene og lignenede uten å gå igjennom webgrensesnittet som allerede finnes. Dette gjør så vi kan designe applikasjonen uten å ta hensyn til hvordan BIBSYS sin søkeside ser ut nå. Vi får dermed frihet til å lage en brukervennlig søkefunksjon i vår applikasjon, der vi også kan avgjøre hvordan søkeresultatene skal vises. 4.2 Utvikling i prosjektet Utviklingen i prosjektet er begrenset til at vi lager en high-fidelity prototype i HTML, CSS og eventuelt Javascript/JQuery for å simulere funksjonalitet. Dette gir oss muligheten til å brukerteste applikasjonen på mobilen i et naturlig miljø, slik at brukerne oppfatter den som et reelt produkt. Da det gjelder å utvikle et reelt produkt er dette opp til biblioteket og ikke noe vi vil vurdere videre. Vi antar at applikasjonen blir tilgjengelig på flere plattformer, for eksempel ios og Android, og derfor blir tilgjengelig for alle brukerne. 5. Veien videre I prosessen videre vil vi ferdiggjøre papirprototypen, planlegge en brukertest til denne og utføre brukertesten. Basert på resultatene fra denne vil i utvikle en high-fidelity prototype som vi videre kan utføre den andre brukertesten på. 6. Litteratur Aalen, I Josh Clark: 7 mobile myter. Netlife Research sin firmablogg iallenkelhet, [blog] 28. September. Tilgjengelig fra: <http://iallenkelhet.no/2012/09/28/josh-clark-7- mobile-myter/> BI 2011, Bibliotektjenester i iphone, sett 8. oktober 2012, <http://www.bi.no/bibliotek/ Om-biblioteket/Nyheter/arkiv-2011/Bibliotektjenester-i-iPhone--app/> Kakihara, M. & Sørensen, C.: Expanding the 'Mobility' Concept, SlGGROUP Bulletin December 2001 Vol. 22, No.3. 9

10 Lazar, J., Feng, J. H., & Hochheiser, H.: Research Methods in Human-Computer Interaction, 2010, s John Wiley & Sons Ltd. Nielsen, J Why You Only Need to Test with 5 Users, sett 16. oktober 2012, <http://www.useit.com/alertbox/ html> Plos, A., Buisine, S: Universal design for mobile phones: a case study, ACM. Svartberg, J. 2011, Bibliotek i lomma, Drammen, sett 11 Oktober 2012, <http:// digital.deichman.no/blog/2011/01/03/biblioteket-i-lomma/> Toftøy-Andersen, E. og Wold, J. G.: Praktisk bruketesting, Cappelen Damm Akademisk. 10

Prosjektrapport Biblioteket i lomma

Prosjektrapport Biblioteket i lomma Prosjektrapport Biblioteket i lomma Av: Julie Holmøy, Agnethe Stensrud Heggelund, Rebekka Bjørneberg Castro, Rita Johnsen og Lena Lome Risvik. 1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 1.1 Mål 1.2 Motivasjon

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040)

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Søknadssum: 1850000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1 Testdokumentasjon Testdokumentasjon Side 1 1. Innledning Dette er en testrapport som er laget for å teste applikasjonene for ios og Android plattformer. Den vil være delt opp i 4 deler. Den første delen

Detaljer

Brukskvalitetsrapport I. Papirptotype av mobil applikasjon til Realfagsbiblioteket

Brukskvalitetsrapport I. Papirptotype av mobil applikasjon til Realfagsbiblioteket Brukskvalitetsrapport I Papirptotype av mobil applikasjon til Realfagsbiblioteket 1 Oppsummering Formålet med denne studien er å få tilbakemeldinger på en papirprototype av en applikasjon til Realfagsbiblioteket.

Detaljer

Midtveisrapport SBApp

Midtveisrapport SBApp Høst 13 Midtveisrapport SBApp INF5261 Sabina Zytniewska, Christina Haug, Fredrikke Holthe Kvam, Nora S. Aasen og Anniken Jønsson Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 PROBLEMSTILLING:... 3 BRUKERGRUPPE:...

Detaljer

Brukskvalitetsrapport II. Brukertest av mobilapplikasjon for Realfagsbiblioteket

Brukskvalitetsrapport II. Brukertest av mobilapplikasjon for Realfagsbiblioteket Brukskvalitetsrapport II Brukertest av mobilapplikasjon for Realfagsbiblioteket 1 Oppsummering Formålet med denne studien var å få tilbakemeldinger på gruppens high fidelity prototype av en mobilapplikasjon

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år.

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library Saga (Saga) bygger på tidligere CS Library og er bygget om helt fra grunnen for å møte bibliotekenes

Detaljer

Daniel Grøtting, Øyvind Pettersen og Guro Johanson

Daniel Grøtting, Øyvind Pettersen og Guro Johanson UNIVERSITETET I OSLO atcampus Midterm rapport Daniel Grøtting, Øyvind Pettersen og Guro Johanson 19.03.2010 Innhold Innledning... 3 Prosjektet... 3 Metode... 4 Prototype... 6 Teknologi... 9 Hva andre har

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

INF1510: Obligatorisk oppgave 2: prosjektforslag

INF1510: Obligatorisk oppgave 2: prosjektforslag INF1510: Obligatorisk oppgave 2: prosjektforslag Prosjektgruppe: G0Gr33n! Vi er fire jenter og to gutter som har forskjellig bakgrunn i forhold til erfaring og kunnskap. Vi forventer å lære mer om brukerorientert

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Nirojah Melina Balagumar Tor-Erik Askildsen Neethi Warman Rasalingam Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Beskrivelse av Mobilt prosjekthåndteringsverktøy...

Detaljer

SKISSER OG PROTOTYPER

SKISSER OG PROTOTYPER SKISSER OG PROTOTYPER Forelesning 17. januar, Utvikling av interaktive nettsteder 17.01.2017 Tore Marius Akerbæk Avdeling for Informatikk 1 Skisser og prototyper Prototype Prototype er en tidlig modell

Detaljer

Forprosjektrapport gruppe 20

Forprosjektrapport gruppe 20 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport gruppe 20 PlaNet Knut Magnus Elde s189160 Kristoffer Ylven Westgaard s189143 22.01.2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Dagens situasjon... 3 3. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Mobil Feltdagbok Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Vårt utgangspunkt Interaksjonsdesignere mest web/applikasjoner Ønsket å lære mer om hvordan

Detaljer

Design, bruk, interaksjon

Design, bruk, interaksjon Design, bruk, interaksjon Magnus Li magl@ifi.uio.no INF1510 23.01.2017 Denne forelesningen 1. Mennesker 2. Informasjonssystemer 3. Områder innen menneske-maskin interaksjon 4. Designe for brukere og brukskontekst:

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

Prosjektrapport - INF2260 - Høst 2014. Av Bibliotech. Synne Ellefsen, Audun Haglund Norli, Lisa Mjøvik og Christoffer Olsen

Prosjektrapport - INF2260 - Høst 2014. Av Bibliotech. Synne Ellefsen, Audun Haglund Norli, Lisa Mjøvik og Christoffer Olsen Prosjektrapport - INF2260 - Høst 2014 Av Bibliotech Synne Ellefsen, Audun Haglund Norli, Lisa Mjøvik og Christoffer Olsen Side 1 av 18 Innhold Eksamensrapport INF2260 - Høst 2014 av Bibilitotech 1. Introduksjon...

Detaljer

Sluttrapport Telenorprosjekt. Gruppe 2. Siri Dølvik Sandnes (sirids) Jesper Walberg (jesperbw) Natalia Pineguina (natalpi) Universitetet i Oslo

Sluttrapport Telenorprosjekt. Gruppe 2. Siri Dølvik Sandnes (sirids) Jesper Walberg (jesperbw) Natalia Pineguina (natalpi) Universitetet i Oslo Sluttrapport Telenorprosjekt Gruppe 2 Av Siri Dølvik Sandnes (sirids) Jesper Walberg (jesperbw) Natalia Pineguina (natalpi) Universitetet i Oslo Høst 2011 Innholdsfortegnelse 1.0. Introduksjon s. 2 2.0.

Detaljer

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Design og prototyping

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Design og prototyping INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen Design og prototyping I DAG GENERELT - Oblig 2 EKSAMENSOPPGAVER KAHOOT PROTOTYPING - Oppløsning - Dimensjoner - Metoder PRAKTISKE EKSEMPLER OBLIG 2

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Mobile anvendelser 2010

Mobile anvendelser 2010 Mobile anvendelser 2010 Prosjektnavn: Freporter Malin Kristensen Mobile Applications 2009 1/7 Innhold Generelt om applikasjonen...2 Brukerne - hvem er det?...5 Hvorfor denne applikasjonen?...6 Prosjektplan...7

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

SLANKE NETTSIDER MED BRUKEROPPGAVER I FOKUS

SLANKE NETTSIDER MED BRUKEROPPGAVER I FOKUS SLANKE NETTSIDER MED BRUKEROPPGAVER I FOKUS Maria Santi Bagtas - webansvarlig for Deichmanske bibliotek 5. juni 2014 Fylkeshuset i Tromsø Agenda Prosessen Brukeroppgaver Kjernesider Brukertesting Prosessen

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

Learning activity 2 Webdesign Malin Jonsson

Learning activity 2 Webdesign Malin Jonsson Learning activity 2 Webdesign 2015 Malin Jonsson Innhold 0 Hva er Wireframe? Hvorfor er Wireframe så viktig? Wireframe 01 En wireframe er i all hovedsak websidens infrastruktur, det er hva den er bygget

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Kvalitetskrav til løsninger

Kvalitetskrav til løsninger Prosjektoppgaven Kvalitetskrav til løsninger Noen retningslinjer for å styre beslutningene deres finnes i form av hva brukere forlanger av software (og hardware): Brukbarhet. - Produktet skal være selvforklarende

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

VELKOMMEN. UKE 1: Introduksjon Plenum IN1050. Julie og Maria

VELKOMMEN. UKE 1: Introduksjon Plenum IN1050. Julie og Maria VELKOMMEN UKE 1: Introduksjon Plenum IN1050 Julie og Maria Hva skjer i dag? Hva er IN1050? Kurset fra A til Å HCI Interaksjon og Interaksjonstyper Grensesnitt Hvem er vi? Hva skjer i plenumstimene egentlig?

Detaljer

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com Testopplegg UiO Juridisk Fakultet Dato for test: 16. og 18. november 2009 Kontaktperson: Jostein Magnussen Tlf: +47 402 26 409 E-post: jostein@netliferesearch.com Adresse: På nett: Firmablogg: Storgata

Detaljer

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier Bakgrunn Kvardagsbehov Studierelatert Tre ting: Emne info Mat Kollektivtrafikk UiO på mobilen? Mål Samle informasjon

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Bli kjent med kunden med enkel brukertesting. Laura Arlov, Brukskvalitet, Skatteetaten

Bli kjent med kunden med enkel brukertesting. Laura Arlov, Brukskvalitet, Skatteetaten Bli kjent med kunden med enkel brukertesting Laura Arlov, Brukskvalitet, Skatteetaten Før vi begynner, se på mobilen og skrive opp fornavnet på 3 av disse 1. Et familiemedlem 2. En venn 3. En nabo 4. En

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo

Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo Hvem er vi? Hva jobber vi med? Noe av det vi har levert det siste året Hvilken

Detaljer

Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum

Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum Innledning Bakgrunn og problemstilling Bruksområde Tjenestebeskrivelse, målgruppe, kontekst Eksisterende løsninger Prototype Teknisk, universell design, vår prototype

Detaljer

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Praktisk brukertesting Innhold Innhold Forord Brukertesting i et nøtteskall Hvem bør lese denne boken? 1. Hvorfor brukerteste? 1.1. Hva er brukertesting? 1.2. Hva

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Resultater og erfaring fra brukertesting

Resultater og erfaring fra brukertesting Andrea Gasparini - Universitetsbiblioteket i Oslo/Institutt for informatikk Håvard Kolle Riis - Universitetsbiblioteket i Oslo Håvard Kolle Riis Andrea Gasparini - UB Digit & IFI-DIS Oria - eller var det

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Vinmonopolet Interaktiv selvbetjening

Vinmonopolet Interaktiv selvbetjening DEFINERE FOKUS Bakgrunn for prosjektet Vinmonopolet ser på det strategisk viktig å styre kundeopplevelsene på tvers av alle salgskanaler og skape gode kundemøter. Kundene har endret seg og er brukere av

Detaljer

Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse Brukertesting... 2 Hva er brukertesting?... 2 Formål med brukertesten... 2 Brukertest 1:... 3 Sjekkliste på testdagen:... 3 Kjøreplan... 3 Testteamet... 4 Hvordan

Detaljer

Nettbasert system for medarbeidersamtaler

Nettbasert system for medarbeidersamtaler Nettbasert system for medarbeidersamtaler www.dinmedarbeidersamtale.no Hvorfor medarbeidersamtaler? Utvikle gode samarbeidsforhold mellom leder og medarbeider Avdekke behov og ønsker om endring og utvikling

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

UKE 7 Design og prototyping. Plenum IN1050 Julie og Maria

UKE 7 Design og prototyping. Plenum IN1050 Julie og Maria UKE 7 Design og prototyping Plenum IN1050 Julie og Maria Hva skjer i dag? Prototyping - Hva, hvordan, hvorfor? - Konseptuelt design - Dimensjoner ved prototyping - High-fi vs. low-fi - Prototypingsteknikker

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Portfolio SIGRUN MELBY GJENGSET INTERAKSJONSDESIGNER & WEBUTVIKLER

Portfolio SIGRUN MELBY GJENGSET INTERAKSJONSDESIGNER & WEBUTVIKLER Portfolio SIGRUN MELBY GJENGSET INTERAKSJONSDESIGNER & WEBUTVIKLER Heisann! Jeg er en 29 år gammel student fra Tingvoll som går Interaktivt Design ved Westerdals Oslo ACT. Jeg er nå inne i mitt siste år

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning og Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har funnet ut noe

Detaljer

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Designprinsipper

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Designprinsipper INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen Designprinsipper I DAG GENERELT - Igjen om oblig 2 EKSAMENSOPPGAVER KAHOOT KONSEPTUELLE MODELLER & GRENSESNITTMETAFORER - Definisjon - Eksempler DESIGNPRINSIPPER

Detaljer

Tilgjengelige apps fra design til bruk

Tilgjengelige apps fra design til bruk www.nr.no Tilgjengelige apps fra design til bruk Trenton Schulz Forsker Norsk Regnesentral Yggdrasil 2011 Tutorial 2011-10-17 Kjapp undersøkelse 2 Hvor mange av dere 3 har laget apps? 4 har laget apps

Detaljer

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31 Kravspesifikasjon Noark 5 grensesnitt Hovedprosjekt informasjonsteknologi Gruppe 31 Forord Denne kravspesifikasjonen inneholder retningslinjer for oss og for det vi skal utvikle. Den inneholder funksjonelle

Detaljer

Noark med fokus på innhold og typografi

Noark med fokus på innhold og typografi Noark med fokus på innhold og typografi Metadatabasertesystemer Et Noark system er egentlig veldig enkel Metadata og dokumenter "Alltid" hørt folk klage på systemene Det jeg har sett bærer preg av det

Detaljer

Music Impro Application

Music Impro Application Music Impro Application Joakim Bording Geirr Sethre Jan Ole Skotterud Kjartan Vestvik Tommy Madsen En del av: Hensikt og mål Without music life would be a mistake - Nietzsche 1888! For mange er det å lære

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon Eksamensdag: 07. desember 2012 Tid for eksamen: 10:15 14:15 Oppgavesettet er

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

GC4AXWG [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] av thomfre. En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher

GC4AXWG [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] av thomfre. En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher GC4AXWG av thomfre [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher [EN INTRODUKSJON TIL WHERIGO].--.....-... --. --- Innholdsfortegnelse Hva er Wherigo?... 2 Wherigo-moduler...

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: A-92383 Systemstøtte for Mobile Device Management (MDM) Side 1 av 7 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang...

Detaljer

Sølvberget APP (Ref #1120)

Sølvberget APP (Ref #1120) Sølvberget APP (Ref #1120) Søknadssum: 930000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2015 HiOA

Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2015 HiOA Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2015 HiOA Gruppe 9 Innhold 1. Presentasjon.... 3 2. Sammendrag.... 3 3. Dagens situasjon... 4 4. Mål og rammebetingelser... 5 5. Løsninger/Alternativer.. 6 6. Analyse

Detaljer

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Evaluering

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Evaluering INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen Evaluering I DAG GENERELT PRAKTISK EKSEMPEL LITT FORSKNINGSMETODE KAHOOT EVALUERING Hva og hvorfor Viktige begreper TILÆRMINGER Brukbarhetstesting Feltstudier

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland Inf1510: Oppsummering Rune Rosseland Plan Gjennomgang av evalueringskriterier Læringsmål Hva gir en god / dårlig karakter? Svare på spørsmål 3 Læringsmål 1. Bruke flere metoder for bruks-orientert design.

Detaljer

VEDLEGG 1. Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt. Kravspesifikasjon

VEDLEGG 1. Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt. Kravspesifikasjon VEDLEGG 1 Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt Kravspesifikasjon Innhold 1 Beskrivelse av leveransen... 3 1.1 Utvikle nytt nettsted for nfi.no

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Interaktive utfordringer

Interaktive utfordringer Interaktive utfordringer Av Anne Zanussi 09.12.2009 19:54 NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har nylig lansert nytt nettsted. Hvordan benytter de seg av mulighetene for interaksjon og brukerinvolvering?

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studentdrevet innovasjon EasyBib. Randi Ueland, s171682 Karoline Sanderengen, s171668 Mona Isabelle Yari, s171648.

HOVEDPROSJEKT. Studentdrevet innovasjon EasyBib. Randi Ueland, s171682 Karoline Sanderengen, s171668 Mona Isabelle Yari, s171648. PROSJEKT NR. 13-11 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Den digitale tidsklemma

Den digitale tidsklemma Den digitale tidsklemma En kvalitativ studie om småbarnsmødres tanker og erfaringer ved bruk av smarttelefon når de er sammen med barnet i dets første leveår Ved Sølvi Skjørestad Johnsen Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

Forflytning. oblig 2 : INF h oktober 2012

Forflytning. oblig 2 : INF h oktober 2012 Forflytning Scenario. Tre personer planlegger å planlegge en fottur sammen. De prøver å komme på et område de ikke har vært på tur tidligere. Når de har funnet det vil to av dede gjerne finne en rute som

Detaljer

BuddyTracker. INF5261 Final report Nguyen Cong Nguyen Kennet Vuong Thuc Hoang Martin Dang

BuddyTracker. INF5261 Final report Nguyen Cong Nguyen Kennet Vuong Thuc Hoang Martin Dang BuddyTracker INF5261 Final report Nguyen Cong Nguyen Kennet Vuong Thuc Hoang Martin Dang Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Ordforklaringer... 4 Idé... 4 Problemstilling... 4 Fokusgruppe... 5 Teori...

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer