Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/ ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2012 36. ÅRGANG"

Transkript

1 Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/ ÅRGANG

2 Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Lone Koldby Halvor Ingebrethsen Gerd Borgenvik Mette Bagge Stein Hugo Kjelby Redaksjonens adresse: «Mortepumpen» Olav Kyrresgt. 23 Servicetorget Postboks Stavanger Harald Sæther Paulsen Tlf / Bladet kommer ut 4 ganger pr. år og sendes fritt til alle over 67 år i Stavanger kommune Neste nummer kommer ut 21. september 2012 Stoff må være i redaksjonen 20. august 2012 Forsidebilde: «Restauration» for fulle seil. Ryfylke Livsgnist tilbyr turer med den kjente skuta. Foto: Kåre Vignes. Opplag: eksemplarer Layout: Grafica Hundsnes Trykk: Gunnarshaug AS Internett: På redaktørkrakken: Ansvar for egen helse Det viser seg at å ta vare på egen helse gir mange utrolig positive effekter. Dette kan det leses om i denne utgaven av Mortepumpen. Vi presenterer, blant annet, Stavanger kommunes satsing på egenomsorg (s. 44). Etter modell fra den danske kommunen Fredericia skal Stavanger utvikle en ny og aktiv eldresatsing. I stedet for passivisering skal det bli aktivisering. Målet er, som danskene formulerer det, «Længst mulig i eget liv.» Altså hjelp til selvhjelp. De som har levd en stund og fulgt litt med i styre og stell, vil huske at dette ikke er den første modellen Stavanger kommune har prøv ut med mer eller mindre hell. Dette er likevel den første som så spesifikt går på den enkeltes liv og helse. En egen prosjektleder skal dra i gang modellen og motivere helsepersonell, som igjen skal motivere og instruere brukerne. Nå er jo ikke dette med egenaktivitet og ansvar for egen helse noen ny tanke! Denne tanken har vært grunnleggende i helsevesenet i årtier, dog i blant slumrende. Derfor er det godt med et «spark bak». Du skal ikke få andre til å gjøre for deg det du kan gjøre selv. Hverdagsrehabilitering kalles det nå og det er en forutsetting med godt samarbeid mellom bruker og de tverrfaglige team. Våre egne ressurser skal brukes for å ikke passiviseres. Det er flott at Stavanger kommune satser på vår helse. Plutselig kan vi være i en situasjon der vi trenger hjelp og veiledning. Da er det godt at systemet er etablert og i funksjon. Skulle opplegget, som i Fredericia, vise seg å gi økonomisk gevinst, får vi håpe at kommunen bruker disse pengene til å styrke andre områder innen eldesatsingen. Får du tid til overs i sommer, kan du ta en tur til Finnøy. Der holder foretaket Ryfylke Livsgnist til. De vil gjerne gi deg, dine venner eller din fore ning en uforglemmelig opplevelse av hva Finnøy og Ryfylke har å tilby. Du vil ikke angre på turen! Redaksjonen ønsker alle lesere en riktig god sommer.

3 Tor Obrestad BYPROFILEN Tekst: Gerd Borgenvik Tor Obrestad debuterte som forfatter i 1966 med diktsamlingen KOLLISJON og novellesamlingen VIND, og siden har det kommet en lang rad med bøker som strekker seg over et vidt spekter: dikt, noveller, romaner, barnebøker, biografier, gjendiktninger, essays og sakprosa, og flere av bøkene hans har blitt belønnet med priser. Tor Obrestad. Foto: Wikipedia. Navnet får meg til å tenke på havet. En mild, sommerlig havbris som får vannet til å kruse seg. Eller havet i fullt opprør, med sjøsprut og brenninger som slår inn over land. Eller fyret som står der og skuer ut over den uendelige havflaten, med øynene vendt i alle verdensretninger, alltid på vakt! Det var i dette landskapet han vokste opp, og som har satt så tydelige spor i hans lange forfatterskap. Fødselsåret 1938 skulle tilsi at han har trått inn i pensjonistenes rekker og endelig kan ta livet litt mer med ro. Men langt ifra. En gang vi traff hverandre ganske tilfeldig, kom jeg til å stille et lite gjennomtenkt spørsmål: «Skriver du fortsatt?» Han tok det pent, smilte og svarte; «Jeg skriver så det spruter!» Dette til glede både for meg selv og for andre som har lært å sette pris på det som drypper fra hans frodige «penn». Det er ikke lett å trekke fram enkelte bøker som fortjener spesiell oppmerksomhet i et så omfattende forfatterskap. Det avhenger jo også av litterær smak, men for min egen del kom biografiene om Hulda og Arne Garborg til å bety mye. Som østlending hadde jeg aldri hatt noe spesielt forhold til Arne Garborgs forfatterskap, bortsett fra det obligatoriske pensum i litteraturhistorie. Men jeg forstod jo snart at å bo i Stavanger uten å ha noe forhold til Arne Garborg var vanskelig, og for meg var det bøkene til Obrestad som ble veiviseren inn i Garborgs rike. Da jeg senere fikk gleden av å besøke barneskoler over hele Jæren som månedens forfatter i Hå, ble denne nye innsikten i Garborgs forfatterskap aktualisert. Fjellknausene, de grønne oasene med beitende kyr, steingardene, og ikke minst havet med regnbuer plantet i bølgene, som porter inn til et himmelsk paradis. Tor Obrestad vokste opp på en gård i Hå kommune. Miljøet var pietistisk, men faren, Jon R. Obrestad, var liberal venstremann, og sang og musikk spilte en stor rolle i hjemmet. 3

4 Fra 1990 var han ansatt som journalist i Stavanger Aftenblad, og reisene han la ut på i den forbindelse, har satt sitt preg på flere av bøkene hans, blant annet novellesamlingen «Kvinnene i Casablanca» som kom i Der har han bl.a. en detaljert skildring av dagliglivet i en pakistansk landsby, noe som gjør at leseren føler seg delaktig i det som skjer. I 1969 ble han, i likhet med flere andre unge forfattere, grepet av ml-bevegelsen (marxistleninistene), og hans sterke sosiale engasjement skulle komme til å sette spor i hans forfatterskap. (Som eksempel kan nevnes «Sauda! Streik!» og novellesamlingen «Tolken».) Obrestad sier selv at hans tilslutning til mlbevegelsen ikke var noe politisk valg, men mer snakk om et sosialt engasjement, der valget stod mellom å gjøre noe eller ikke. (Jfr. et intervju i Klassekampen 17.mai 2009.) I denne perioden var han medlem av AKP (Arbeidernes Kommunistiske Parti), men i 1990 meldte han seg ut av partiet. Tor sammen med tyske soldater på Jæren. Da krigen kom til Norge, ble gården konfiskert av tyskerne, og familien måtte flytte. Tor ble venn med okkupantene, liten som han var. De foret ham med sjokolade og snop, og han sier selv at tysk var det første språket han snakket! Ellers besøkte han ofte besteforeldrene som bodde på Byhaugen, så Stavanger ble hans by, og det var hit han kom tilbake for å slå seg til for godt. Som odelsgutt på en gård skulle framtiden være staket opp allerede fra starten av, men evner og interesser pekte nok i en annen retning. Etter artium begynte han på Elverum lærerskole og arbeidet i to år som lærer, før han tok fatt på studier ved Universitetet i Oslo. Deretter ble han skribent på heltid. Oppgjøret med ml-bevegelsen kan vi lese om i romanen VI SKAL KLE FJELLET MED MENNESKE OG VÅPEN som kom i 2006, «ei bok om «brennande overtyding, ubegripelege standpunkt, om idealisme og rå maktkamp, om ml-rørslas store vekst og fall». (Sitat fra vaskeseddelen på bokas bakside.) I 2007 skjedde det noe ganske usedvanlig på bokmarkedet. Det kom to biografier om samme mann, nemlig Einar Førde som døde av kreft i Den ene var skrevet at Frank Rossavik på Spartacus forlag og den andre var forfattet av Tor Obrestad og ble utgitt på Samlaget. En stund visste de ikke om hverandre, men en dag stod bøkene side om side i bokhandlervinduene i Stavanger. Tor Obrestad var en venn av familien Førde. De ønsket at han skulle skrive biografien, og i 4

5 reist og har vore svolten på nye land og nye kulturar. Ei reise til Kina i 1972 har eg aldri gløymt. Reisene som journalist skjerpa evner til å regristrere presist og gi uttrykk for det på knapp plass. Altfor mange forfattarar har ein tendens til å bli utflytande når dei skal fortelja om noko dei har opplevd. Det gjeld også meg sjølv. Journalisten må skjerpa seg, få med seg kjernen i saka han skal skriva om, eller kjernen i det mennesket han snakkar med. Forfattaren har det privilegium å skriva om og bearbeida. Det har som regel ikke journalisten. I Aftenbladet fekk eg ofte høve til å skriva om førsteutkastet. Det var utviklande på alle måtar, både for teksten og for kunnskapen om korleis teksten blir presentert. Elles fekk eg reist nok til slutt. Etter reisene i Kosovo, og først og fremst etter reisa til Jemen, der eg vart kidnappa, var eg mett og reiste ikkje lenger utanlands. Men reisene haldt fram i den rogalandske historia.» Tor vokste opp blant steingardene på Jæren. den anledning fikk han alene tilgang til Førdes private arkiv. Det var Oslo som var utgangspunktet for Tor Obrestads forfatterskap. Der hadde han sin base i Groruddalen sammen med sin første kone. Siden har liv og omstendigheter ført ham vidt omkring i verden, inntil han kom tilbake til utgangspunktet, der han nå lever sammen med sin finskfødte kone Merja og tvillingene Magnus og Hulda. Og her må det omsider være på tide å la forfatteren selv få komme til orde: Vi spør: «Du reiste i flere år rundt som reportasjejournalist for Aftenbladet. Hvordan virket dette inn på din forfattervirksomhet?» «Åra som reisejournalist i Aftenbladet var utviklande for meg både som menneske og skrivande menneske. Nå har eg sidan 1960 «Kan du si noe om hva som har påvirket og inspirert deg i ditt forfatterskap? Miljø, mennesker, familie, spesielle hendelser?» «For å avgrensa svaret vil eg fortelja om forfattarar som eg står nær, og som eg har lært mykje av. Først og fremst gjelder det engelskmannen William Blake ( ). Han lærte meg at menneskets åndelege dimensjon er avgjerande for livet til den einskilde: «Å åpne menneskets udødelege augo innover, i tankens rike, inn i æva som for alltid vidar seg ut i Guds kraft den menneskelege visjonskraft,» skreiv han. Blake var åndeleg sett i slekt med ein av sine samtidige her i Norge, Hans Nielsen Hauge ( ), og med den litt yngre Henrik Wergeland ( ). Alle desse har hatt avgjerande innflyting på tenkinga mi og mi oppleving av tilværet. Dessuten fekk poeten og vitskapsmannen Kjell Heggelund (1932 -) mykje å seia for utvikllinga mi. Han hadde bakgrunn frå pinserørsla og frå 5

6 Det å få barn i mogen alder har vore ei travel tid fylt av idel glede. Tenk korleis det er for ein eldre herre å våkna om morgonen og høyra slikt som dette frå ei varm og klar jentestemme: Zion hört die Wächter singen Das hertz tut ihr von freude springen Sie wachet und steht eilend auf Eller ei sterk og dynamisk gutterøyst synga Magnificat anima mea Dominum. Nærmare kjem ein ikkje himmelen.» «I 2009 kom du med lyrikksamlingen «Himmelen over Vålandsskogen, og i år tar du for deg spritsmuglingen på Jæren. Går det an å spørre deg om hva som blir det neste vi kan vente oss?» Tor Obrestad leser fra sin siste bok: «Smuglingen på Skeie,» på Skipper Worse, Ledaal. sosialistisk tenking, i tillegg til granskarhaldninga og blikket for det poetiske. Alle desse og paradoksalt nok særleg Blake, førte til at eg engasjerte meg i ml-rørsla. Me skulle vera praktiske og åndelege samstundes, og det kolliderte heile tida. Denne perioden har eg skrive om i romanen «Vi skal kle fjellet med menneske og våpen». Det er nok meir ei sorgbok enn ei oppgjørsbok, men her gjorde eg meg skikkeleg ferdig med AKP, og har aldri angra ein sekund. «Du ble far til tvillinger i godt voksen alder. Hva har det gjort med deg? «Det store i mitt seinare liv har vore å bli kjent med Merja og få barn med henne. Merja er ei varm, raus og klok kone. Saman har me vidunderlege tvillingar på vel ti år. Dei les Donald Duck. Leikar. Elskar klassisk musikk, særleg kyrkjemusikk. «Nå arbeider eg på ein biografi/roman om den finske løparlegenden Paavo Nurmi. Eg håpar å få Merja med på prosjektet om ikkje alt for lenge, for eg kan ikkje finsk. Dessutan har eg eit opplegg for ein roman om entreprenøren og bondeføraren Kristian Lofthus frå Lillesand ( ). Elles har eg masse notat av diverse soger frå Jæren. Me får sjå, ein veit aldri kva veng som rører hjarta. Til dømes så blir eg meir og meir fascinert av Afrika.» «Har du noe tall på hvor mange utgivelser det har blitt i årenes løp?» «Det har vel blitt ein etter kvart.» Rogaland har fostret mange store forfattere i tidens løp, som Arne Garborg og Aleksander Kielland. Også i dag har vi mange fremadstormende unge forfattere som sikkert vil sette spor etter seg i det litterære landskapet. Men fortsatt har vi Tor Obrestad. Det kommer stadig noe nytt og spennende fra hans hånd, ikke minst til glede for oss rogalendinger. Vi ønsker ham lykke til videre. *** 6

7 Måker og gresshopper Av Kristian Grønn Måker, disse vakre fuglene som ofte kan være noe støyende og nærgående i sin jakt etter mat, skal i denne artikkelen få en mer positiv omtale. Så langt jeg har brakt i erfaring, er det to byer i verden, Haugesund og Salt Lake City, Utah USA, hvor måkenes tilstedeværelse og betydning har fått sin plass i byvåpenet og monument. Vi begynner med vår kjære nabo i nord. At en fiskeri- og sjøfartsby som Haugesund har måker i sitt byvåpen, er naturlig, men det er ikke det første. Allerede i 1862 fikk byen sitt første byvåpen. På dette var det avbildet tre åpne sildetønner, et anker og tre fykende måker i bakgrunnen. Det skulle vise at byen var grunnlagt på sild og skipsfart. De tre tønnene symboliserer i tillegg fastlandet, Risøy og Hasseløy som tre bydeler. Til byens 75 års jubileum i 1929 fikk Haugesund kommune et nytt byvåpen. De tre måkene fra det gamle er beholdt og tar vare på den opprinnelige symbolikken. Når det gjelder Salt Lake City er måkenes historie mer dramatisk. Vi må først ha med oss litt av mormonernes historie for å få med den rette bakgrunnen. Amerikaneren Joseph Smith ( ) fikk som 18-åring besøk av engelen Moroni, som fortalte han om et budskap fra Gud. Budskapet var innskrevet på gullplater. Smith oversatte denne teksten til engelsk selv om han aldri viste frem platene til sine trosfeller. Seinere hevdet han at engelen hentet platene tilbake da oversettelsesarbeidet var fullført. Boken, Mormons Bok, ble grunnlaget for det kirkesamfunnet Joseph Smith stiftet: Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Den ble publisert i 1830, og for mormonene har den status som åpenbaring. Hvorfor ble ikke Smith mer enn 39 år? Dette var i det ville Vestens tid, og han ble betraktet som en oppvigler. Smith vakte også misnøye fordi han var litt for iherdig, og altfor ofte, fridde til flere av sine trosfellers hustruer. Flerkoneriet tiltalte han og så ble han selv tiltalt. Det førte til flere fengselsopphold etter nokså mange stridigheter, flere kriger til og med. Smith ble arrestert i begynnelsen av 1844, og guvernøren i Illinois garanterte for hans sik Foto av skulptur i Salt Lake City. Pionerenes håndkjerre. 7

8 disse kilometerne. En kjent skulptur (se foto) som illustrerer denne håndkjerrens betydning på ferden, står på Tempelplassen i Salt Lake City. Skulpturen er laget av norskamerikaneren Knapphus fra Vats. Da mormonfølget kommer ut av dalføret Echo Canyon og ser det flotte dalføret foran seg og den store innlandsjøen like ved, utbryter Brigham Young: «This is the place.» Et utrykk og sted som har fått sitt monument i fjellskråningen ved byen. (Se bilde.) Vi skriver datoen 24. juli Fire måneders marsj gjennom vekslende terreng. Trange kløfter, kryssing av elver, ørken og fjelloverganger var slutt. Sommeren var på hell og det var nødvendig å få såkorn i jorden acres vinterhvete ble sådd. Vinteren ble mild og i mai 1884 var utsiktene til en god avling tilstede. Monument over Brigham Young. kerhet. Det hjalp lite da en nokså barsk folkemengde stormet fengselet i Carthag og Smith ble drept 27. juni Mormonkirken hadde sine menigheter flere steder og med sitt hovedsete i byen Nauvoo Illinois. I september 1845 ble nærmere 200 hjem og farmer satt i brann av mennesker som ikke hadde noen sympati for det nye kirkesamfunnet. Brigham Young, den nye lederen for mormonene, besluttet å dra vestover og finne et sted hvor man kunne dyrke sin gudstro i fred. 5. april 1847 startet ca pionerer den 1300 miles 2080 km. lange ferden mot vest. I følget var der også andre pionerer, blant annet fra Skandinavia. Ca. 70 vogner, 93 hester, 66 okser, 19 kuer, 52 muldyr, 17 hunder og noen høns var med i følget. De skandinaviske pionerer brukte håndkjerrer som de trakk og skjøv på i alle Men så skjer det tragiske. Historien sier at millioner av insekter gresshopper invaderte hveteåkrene. Gresshoppene er svarte og på størrelse med en manns tommel. De har små vinger og kan ikke fly, men desto bedre til å hoppe, ca. en fot i hvert sprang. De hadde sitt tilholdssted ved foten av fjellet. Historien sier at de kom i millioner og invaderte de nesten modne hveteåkrene. Situasjonen var kritisk for de nye settlerne. Alle metoder for å berge avlingen var nytteløst. De måtte søke hjelp fra høyere makter. Måkene som hadde sitt tilholdssted på øyene og ved stranden på den store saltsjøen, ble kjent med gresshoppeinvasjonen. «Her er mat å få folkens» og i store flokker kom de flygende og forsynte seg av matfatet. I tre uker fløy måkene mellom hvete åkrene og sjøen, spiste og drakk. Ca. 80% av avlingen ble reddet. «Det syntes å være en hånd fra Gud,» uttrykte Brigham Young. Mormonene har siden verdsatt den betydning måkene har hatt for byggingen av mormonstaten. 13. september 1913 ble The Seagull Monument avduket. (Se bildet). Nederst på monumentet er det fire relieffpaneler som skildrer «mirakelet» som hendte i På toppen av søylen er det to måker i bronse. 8

9 Epilog Måkene Larus californicus, er en California type. Fjærdrakten er tilnærmet perleblå med hvite vinger. Den er nokså lik vår atlanterhavs måke. Den er seinere blitt staten Utahs nasjo nalfugl. Gresshoppene som omtalt ovenfor, ble av india nerne brukt som vinterføde. De ble grillet og oppbevart i kurver til seinere bruk. Den store saltsjøen ligger 1281 meter over havet. Den har en størrelse på 4700 kvadratkilometer, (Mjøsa 368) men ikke noe avløp. En liten fisk, stor som en brisling trives i det salte vannet og gir føde til måkene. Salt Lake City er en vakker by med flott fjellter reng til sommer- og vinterbruk. Monumentet i fjellsiden ved byen. «This is the place». Takk for følget og god sommer! Brigham Young. 9

10 Fra strømper til babyluer Tekst og foto: Halvor Ingebrethsen Det var en kjent sak for en rekke år tilbake i tid, at misjonsforeninger/misjonskvinner, strikket strømper til «trengende» i Afrika. Noen brukte det som harselas om et så prisverdig tiltak, som det ble slått vitser om i forskjellige sammenhenger. Heldigvis er det slutt på denne nedverdigende betegnelsen idet det har vist seg at dette tiltaket, sammen med andre tiltak, har hjulpet mange fattige enkeltpersoner og familier til å etablere et verdig liv. Det var Marit Pedersen fra Bekkefaret, som tente gnisten for dette arbeidet i kirkeringen. Hun har selv besøkt sykehuset i Haydom. Nå inspirerer hun andre. Nå ser det ut til at nye utfordringer kartlegges. Nå er det ikke først og fremst strikkede sokker som er behovet i det vi kaller «utviklingsland». Nå er det hovedsakelig strikkede barneluer som i Afrika brukes i forbindelse med fødsler. Men også babytepper og sokker. For barn som er for tidlig født, er det nå mangel på kuvøser. Å ha nok av disse i beredskap når barn blir født, er dette nå blitt et stort problem. Men man har funnet ut at ved å trekke en varm, strikket lue over barnets hode, er dette med på å opprettholde den lille barnekroppens behov for riktig temperatur. Ny kunnskap Kunnskapen om dette har nå ført til at stadig flere, som kanskje tidligere strikket strømper, også nå strikker varme luer til nyfødte. Enkeltpersoner, foreninger og lag, øker stadig i omfang i arbeide med dette. Lekre luer i alle fasonger og fargeskalaer, lagres og sendes til barn som på denne måten har behov for varme (i dobbel forstand) og for omsorg. Mortepumpen på besøk Vi har besøkt en av kirkeringene på Hundvåg/ Buøy for å høre litt om oppstarten og behovet for dette. Og hvordan arbeidet er målrettet til steder i verden som har behov for det som her er beskrevet. Denne kirkeringen har valgt, i tillegg til å arbeide for menigheten, også har et prosjekt målrettet Haydom lutherske sykehus i Tanzania, som ligger i Manyara, ca. 300 km sør-vest for byen Arusha på østkysten av Afrika. Det grenser til Kenya og Uganda i nord, Rwanda, Burundi og Den Demokratiske republikk. Sykehuset i Haydom ble startet opp i 1955 og har pr. i dag omlag 440 sengeplasser. Det trenges stadig flere leger og sykepleiere. Økonomi er selvsagt en krumtapp i dette arbeidet. Og i november 2011 mottok «Haydoms venner» i Norge en pengegave på kr kroner fra et testamente til en avdød kvinne i Kristiansand. Økonomien er jo selvsagt en viktig faktor når det gjelder syke mennesker i alle aldre. Men også oppvekst av nyfødte barn. Ikke minst dem som kommer til verden tidligere en de egentlig skulle. Med den hjelpen via disse luene som kommer fra Norge, makter man å berge mange som ellers ikke ville ha vokset opp, forteller kirkeringens «prosjektleder», Esther Offerdal. 10

11 Første rekke fra venstre: Marit Pedersen, Bodil Irene Anvik Ingebrethsen, Ester Offerdal, Irene Johnston og Bertha Eike. Bakerst: Hjørdis Østbø og Kari Thu. Brit Dysvik var ikke til stede under avfotograferingen. Og hun fortsetter. Kirkeringen vår, slik den er sammensatt nå, har fungert siden 1970 årene. Noen er sluttet, andre kommet til. Den er en av flere kirkeringer i Hundvåg kirke. Den primære oppgaven til alle kirkeringen er å arbeide for menigheten, med hovedansvar for Høst-julemesse, hvor mesteparten av inntekten går til barneog ungdomsarbeid i kirken. Gjennom året lages det håndarbeider av forskjellige slag i de ulike kirkeringene, som for det meste holdes rundt i hjemmene. Noen fellessamlinger har vi også og det medvirker både til fellesskap og tilhørighet. I tillegg til dette arbeidet har kirkeringen kommet med i et globalt prosjekt, knyttet til Haydom sykehus i Tanzania. Hvert år blir det født nærmere 4000 barn, og mange er premature. I mangel på kuvøser blir barna kledd i varme luer og sokker og tullet inn i varme, strikkede babytepper. Dette er det de bidrar med og de svinger strikkepinner til alle tider. Bedre reisehåndarbeid finnes neppe. Det trylles fram sokker, luer og tepper i alle farger og mønstre. Bare fantasien begrenser. I tillegg er det venner av medlemmene som gir via denne kirkeringen. Den som tente gnisten i oss, var Marit Pedersen fra Bekkefaret, som hadde besøkt Haydom, og fortalte om dette i kirkeringen vår. Tilbakemeldingene vi får via henne, er så positive og de utfordrer oss til å stå på videre. «Guds menighet er jordens største under», synger vi, og vi i kirkeringen vår er glade for å få være med å arbeide både i den lokale og den globale kirke, sier Esther Offerdal til slutt. 11

12 Husker du Kafé Gamlingen? Tekst: Gunnar Skadberg Thorvald Hana sikret seg stuerteksamen før han drog til sjøs i ungdommen. Han gikk i land i Amerika, og med bopel i New York arbeidet han i flere år som stuert på slepebåter i bassenget utenfor kysten av storbyen. Men de økonomiske forholdene i USA var ikke særlig lukrative i 1930-årene, og før andre verdenskrig drog Hana hjem igjen til Stavanger. I hjembyen giftet han seg med Solveig Larsen (født i Stavanger i 1910). Sammen fikk de barna Torunn (1941) gift i Stavanger med Odd Svendsen. Evelyn ble født i 1942 og Sigmund i På dette maleriet ser vi Kafé Gamlingen i vakre omgivelser ved Mosvatnet. (Ukjent kunstner. Sigmund Hana eier maleriet) Mange får sikkert varme bivringer i hjerterøttene når de ser maleriet av bungalowen som huset Kafé Gamlingen. Jeg minnes i alle fall med glede denne kafeteriaen som var plassert i idylliske omgivelser ved min barndoms fotballog håndballbaner på Gamlingen ikke langt fra «Mosiken». Det var Thorvald Hana som satte opp denne kafé bygningen i Hana var født som «Stranda gutt», født i Øvre Strandgate 97 i Stavanger 18. mars i Men Thorvald ble «Vålandgutt» etter at hans familie flyttet til Agent Kiellands gate 21. Thorvald var sønn av lagerformann på en av hermetikkfabrikkene til Christian Bjelland, Ole En blid Thorvald Hana fotografert i et av vinduene i kafeen sin. (Foto lånt av Sigmund Hana) Johan Torsteinson Hana (f. i Høyland 1868) og fru Julia Benjaminsen Finneide (født i Hemnæs i 1867). Thorvald Hana drev sin kafé ved Mosvatnet fram til ca Det gikk nedoverbakke med driften etter at Hotel Atlantic ble åpnet i 1952, for da begynte stavangerfolk å få finere fornemmelser, og de fleste foretrakk byens sentrum når de skulle kose seg med mat og drikke, og de stilte krav om mer storslåtte eksteriører og interiører enn de kafévert Hana kunne by dem ved Gamlingen. Thorvald Hana døde i I dag (2012) står kun noe av grunnmuren igjen etter Hanas bungalowlike kafébygning. Ekteparet Thorvald og Solveig Hana som drev Kafé Gamlingen. (Foto lånt av Sigmund Hana) 12

13 Artikkelen om Æger skapte engasjement I forrige utgave av Mortepumpen, under tittelen «Da krigen kom til Stavanger» ble jageren KNM Ægir mye omtalt i Odd Bikset sin artikkel om Ægir og om hvordan det gikk med noen av mannskapet. Michael Holmbo, sønn til Håkon Nilsen, gjør Mortepumpen oppmerksom på at jageren KNM Ægir hadde et søsterskip som het KNM Draug. Om bord i denne båten tjenestegjorde det flere, etter krigen, kjente stavangerfolk. Draug var med i flere spennende oppdrag under krigen. Mortepumpen gir her en kort beskrivelse av de tre kanskje mest kjente som hadde tjeneste på Draug. Thore Horve (født 6. oktober 1899 i Stavanger, død 15. august 1990 i Oslo) var en norsk sjøoffiser og viseadmiral. Horve utdannet seg i marinen og etter fullført sjøkrigsskole i 1920 tjenestegjorde han på mange av marines viktigste fartøy. Natt til 9. april 1940 lå jageren KNM Draug i Haugesund. Skipssjefen, kaptein Thore Horve, ble ved 02:00-tiden varslet om at Oscarsborg festning var i kamp med fremmede krigsskip. Ca. klokken 04:00 ble det tyske handelsfartøyet «Main» observert for nordgående i Karmsundet. Draug gikk ut og førte transportskipet til Haugesund for visitering. Kaptein Horve fikk rede på at Bergen og Stavanger var besatt av tyske tropper og at tyske fly var sett over Haugesund. Ettersom det ikke var mulig for kaptein Horve å komme i kontakt med sin overordnede fordi Bergen allerede var besatt av tyske styrker besluttet Horve å ta «Mainz» som prise og gå til britisk havn med skipet. Da den tyske kapteinen nektet å etterkomme ordre, ble det først avfyrt varselskudd og truet med torpedoer før den lystret ordre. «Main» hadde tilkalt forsterkninger og «Draug» ble angrepet av tyske bombefly som slapp en serie bomber mot «Draug» uten å treffe. Besetningen hadde bare en 12,7 millimeter Colt mitraljøse å forsvare seg mot flyene, og «Draug» ble derfor nødsaget å senke «Mainz». Jageren fortsatte deretter vestover med 67 tyske krigsfanger til Sullom Voe på Shetland. Etter å ha unngått angrep fra tyske sjøstridskrefter, ble «Draug» oppbragt av flotilje bestående av seks britiske jagere av Tribal-klassen da hun nærmet seg Shetlandsøyene. «Draug» ble deretter eskortert til flåtebasen i Scapa Flow, hvor den deretter gjorde tjeneste fra Portsmouth, og senere skulle inngå som ledd i forsvaret av Lowestoft, før jageren ble forflyttet til Grimsby. I Humber ble jageren angrepet av Heinkel He 111 bombefly. Draug var i direkte krigshandlinger og flere ganger ble forsøkt senket av fiendtlige fly og marinestyrker. Fra 19. januar 1942 var Håkon Nilsen ved skoleavdelingen i Port Edgard, og ble 13. mars 1942 og frem til 2. september 1943 beordret til tjeneste som torpedospesialist ombord undervannsbåt B-1. Nils Bjørnsson ( ) reiste til sjøs som 14-åring i Meningen var å gå i land etter avtjent. verneplikt i Marinen i Han ville bli gartner. Begivenhetene i Europa kastet imidlertid planene hans om kull. Han ble innkalt til nøytralitetsvakt i 1939 og tjenestegjorde på torpedojageren «Draug» til Han tjenestegjorde senere på flere fartøy før han i 1944 mønstret på jageren «Arendal», som var med i flåtestyrken som i mai 1945 førte kronprins Olav til Oslo. I 1946 dimitterte han fra Marinen, etter syv års sammenhengende tjeneste. Bjørnsson fikk en rekke norske og britiske krigsdekorasjoner. I boken «Å være eller ikke være Under Orlogsflagget i Den annen verdenskrig» (Sjømilitære Samfund ved Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 1994) skildrer han jævelskapen på krigshavet, hjemkomsten til et fritt Norge og senskadene, det såkalte krigsseilersyndromet. Den gamle krigsseileren gikk bort etter frigjøringsjubileet i Håkon Nilsen (født 16. april 1913 i Stavanger, død 30. januar 1976) var en norsk krigsveteran under den andre verdenskrig, også kjent som «Torpedo- Nilsen». Han var besetningsmedlem ombord mineleggeren «Olav Trygvasson» i 1935 og under nøytralitetsvakten 31. august 1939 til 9. februar 1940 ombord torpedobåt «Storm», og fra 9. februar 1940 til 28. februar 1940 på depotskipene på Marineholmen ved Bergenhus festning. Fra 28. februar 1940 til 1. mai 1941 var han besetningsmedlem ombord i jageren «Draug». Kilde: Wikepedia og Michael Holmbo 13

14 Inge Steensland ( ) en ener i krig og fred Av Reidar Frafjord Mortepumpen hadde i nr. 4/2008 en beretning, «Fra krigens saga: En farlig ferd for frihet og fred», om den eventyrlige og vågale krysningen av Nordsjøen som fire stavangerungdommer foretok med en 27 fot lang motorbåt i juli I forkant av artikkelen den gangen hadde jeg det privilegium å få tale med de to gjenlevende personene fra bragden med «Sjøgutt», Johannes Thorsen og Inge Steensland, som begge gikk bort i I det følgende vil jeg ta for meg enkelte faser i Inge Steenslands eventyrlige livsløp. Foreldrene Olav og Elisabeth (f. Eriksen) giftet seg i 1922, og den 26. november 1923 ble Inge født mens ekteparet bodde i Torbjørn Hornkloves gate på Våland. Senere ble det en del flytting rundt om i Storhaug bydel før adressen ble permanent, Lyder Sagens gate 35. Inge var speider i guttedagene og hadde sin 7-årige folkeskoletid på Storhaug skole. Han gikk ut av klasse 7gb i sitt fjortende år i 1937 med gode karakterer. Mens noen av guttene leste engelsk som fremmedspråk, hadde Inge tyskopplæring. Var det kanskje derfor han dro til Tyskland på sykkeltur som 15-åring? I alle tilfelle; han opplevde under denne turen episoder av naziregimets brutalitet, og kanskje disse inntrykkene var med på å forme ham som antinazist. Høsten 1940, etter okkupasjonen av Norge, begynte Inge i 1. kl. på reallinjen på Kongsgård skole, og han skulle da etter planen få sin artium våren 1943, men skjebnen ville det annerledes. Etter å ha gjennomgått 1. gymnasklasse flyktet han sammen med tre kamerater til Skottland, noen uker etter skoleslutt. Men her skal det også legges til at da hans skolevenner markerte 50 års jubileet som studenter i1993, ble også Inge invitert og deltok i festlighetene. Utpå ettervinteren 1941 hadde Inge og kameratene hans begynt å diskutere mulighetene for å komme seg bort fra landet. De lyttet ulovlig til de norske sendingene fra London og hjalp til med å distribuere illegale aviser. Etter hvert som det knugende okkupasjonsmørket senket seg over land og by, ble det et stadig mer reelt ønske for alle fire om å komme seg til utefronten. Ferden med fiskebåten «Sjøgutt», da han ennå ikke var fylt 18 år, skal ikke rekapituleres her, men på britisk jord ble han rekruttert til Kompani Linge. Her fikk han først opplæring som spesialjeger før han vinteren 1942 kom over i Marinen hvor han ble utdannet som asdicoperatør, et engelsk system for lokalisering av neddykkete undervannsbåter. Deretter ble han sammen med førnevnte Johs. Thorsen sendt over til Miami Beach i Florida for videre praksis. Den 16. september 1942 var de begge til stede i Washington DC under overleveringen av ubåtjageren «King Haakon VII» som lå ved kai i Potomac- 14

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NR. 4 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 4 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 4 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2010 33. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2010 33. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2010 33. ÅRGANG På redaktørkrakken: Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1/2014 38. ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1/2014 38. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1/2014 38. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 4/2011 35. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 4/2011 35. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 4/2011 35. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Informasjonsblad for eldre I stavanger NR. 4/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre I stavanger NR. 4/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre I stavanger NR. 4/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: stavanger kommune oppvekst og levekår Redaktør: stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2010 33. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2010 33. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2010 33. ÅRGANG På redaktørkrakken: Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no

Detaljer

NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 4/2013 37. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 4/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 4/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Mortepumpen Mortepumpen 30 30 år år NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2015

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2015 Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2015 39. ÅRGANG 1 På redaktørkrakken: Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Månedsbladet. Heltene møtes igjen 2-2010. Ambassadøren takker for seg. Kunstner og filosof. Glimt fra 17. mai-feiringen.

Månedsbladet. Heltene møtes igjen 2-2010. Ambassadøren takker for seg. Kunstner og filosof. Glimt fra 17. mai-feiringen. 32588 manedsbladet 2010-02:manedsbladet 01-02 2007 14/6/10 15:09 Page 1 Glimt fra 17. mai-feiringen Ambassadøren takker for seg Kunstner og filosof 2-2010 Månedsbladet Årgang 73 Nytt fra Sjømannskirken

Detaljer

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Mortepumpen Mortepumpen 30 30 år år NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2010 33. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2010 33. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2010 33. ÅRGANG På redaktørkrakken: Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no

Detaljer

NR. 1 2005 28. ÅRGANG

NR. 1 2005 28. ÅRGANG I N F O R M A S J O N S B L A D F O R E L D R E I S TAVA N G E R NR. 1 2005 28. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Nr 26 våren 2011 Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid

Detaljer

Det er to betydninger av ordet

Det er to betydninger av ordet Øyanytt 20. årgang og gammalt Lokalavis for RØVÆR Desember 2007 Kirke i ett og alt... Det er to betydninger av ordet Kirke. Det er kirke som bygning og kirke som menighet/ fellesskap. Denne forholdsvis

Detaljer

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 2/2012 Årgang 5 Opplag 34 000 Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse s 12 agnes på strand: Energi & galskap s 6 bibel og business: Møt

Detaljer

desember 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Hellige Jul 2010

desember 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Hellige Jul 2010 desember 2010 12 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Hellige Jul 2010 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

Leder. Så ønsker vi våre lesere en riktig god Jul og et innholdsrikt nytt år!

Leder. Så ønsker vi våre lesere en riktig god Jul og et innholdsrikt nytt år! Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 17 JULEN 2008 Leder Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu

Detaljer