Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/ ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2012 36. ÅRGANG"

Transkript

1 Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/ ÅRGANG

2 Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Lone Koldby Halvor Ingebrethsen Gerd Borgenvik Mette Bagge Stein Hugo Kjelby Redaksjonens adresse: «Mortepumpen» Olav Kyrresgt. 23 Servicetorget Postboks Stavanger Harald Sæther Paulsen Tlf / Bladet kommer ut 4 ganger pr. år og sendes fritt til alle over 67 år i Stavanger kommune Neste nummer kommer ut 21. september 2012 Stoff må være i redaksjonen 20. august 2012 Forsidebilde: «Restauration» for fulle seil. Ryfylke Livsgnist tilbyr turer med den kjente skuta. Foto: Kåre Vignes. Opplag: eksemplarer Layout: Grafica Hundsnes Trykk: Gunnarshaug AS Internett: På redaktørkrakken: Ansvar for egen helse Det viser seg at å ta vare på egen helse gir mange utrolig positive effekter. Dette kan det leses om i denne utgaven av Mortepumpen. Vi presenterer, blant annet, Stavanger kommunes satsing på egenomsorg (s. 44). Etter modell fra den danske kommunen Fredericia skal Stavanger utvikle en ny og aktiv eldresatsing. I stedet for passivisering skal det bli aktivisering. Målet er, som danskene formulerer det, «Længst mulig i eget liv.» Altså hjelp til selvhjelp. De som har levd en stund og fulgt litt med i styre og stell, vil huske at dette ikke er den første modellen Stavanger kommune har prøv ut med mer eller mindre hell. Dette er likevel den første som så spesifikt går på den enkeltes liv og helse. En egen prosjektleder skal dra i gang modellen og motivere helsepersonell, som igjen skal motivere og instruere brukerne. Nå er jo ikke dette med egenaktivitet og ansvar for egen helse noen ny tanke! Denne tanken har vært grunnleggende i helsevesenet i årtier, dog i blant slumrende. Derfor er det godt med et «spark bak». Du skal ikke få andre til å gjøre for deg det du kan gjøre selv. Hverdagsrehabilitering kalles det nå og det er en forutsetting med godt samarbeid mellom bruker og de tverrfaglige team. Våre egne ressurser skal brukes for å ikke passiviseres. Det er flott at Stavanger kommune satser på vår helse. Plutselig kan vi være i en situasjon der vi trenger hjelp og veiledning. Da er det godt at systemet er etablert og i funksjon. Skulle opplegget, som i Fredericia, vise seg å gi økonomisk gevinst, får vi håpe at kommunen bruker disse pengene til å styrke andre områder innen eldesatsingen. Får du tid til overs i sommer, kan du ta en tur til Finnøy. Der holder foretaket Ryfylke Livsgnist til. De vil gjerne gi deg, dine venner eller din fore ning en uforglemmelig opplevelse av hva Finnøy og Ryfylke har å tilby. Du vil ikke angre på turen! Redaksjonen ønsker alle lesere en riktig god sommer.

3 Tor Obrestad BYPROFILEN Tekst: Gerd Borgenvik Tor Obrestad debuterte som forfatter i 1966 med diktsamlingen KOLLISJON og novellesamlingen VIND, og siden har det kommet en lang rad med bøker som strekker seg over et vidt spekter: dikt, noveller, romaner, barnebøker, biografier, gjendiktninger, essays og sakprosa, og flere av bøkene hans har blitt belønnet med priser. Tor Obrestad. Foto: Wikipedia. Navnet får meg til å tenke på havet. En mild, sommerlig havbris som får vannet til å kruse seg. Eller havet i fullt opprør, med sjøsprut og brenninger som slår inn over land. Eller fyret som står der og skuer ut over den uendelige havflaten, med øynene vendt i alle verdensretninger, alltid på vakt! Det var i dette landskapet han vokste opp, og som har satt så tydelige spor i hans lange forfatterskap. Fødselsåret 1938 skulle tilsi at han har trått inn i pensjonistenes rekker og endelig kan ta livet litt mer med ro. Men langt ifra. En gang vi traff hverandre ganske tilfeldig, kom jeg til å stille et lite gjennomtenkt spørsmål: «Skriver du fortsatt?» Han tok det pent, smilte og svarte; «Jeg skriver så det spruter!» Dette til glede både for meg selv og for andre som har lært å sette pris på det som drypper fra hans frodige «penn». Det er ikke lett å trekke fram enkelte bøker som fortjener spesiell oppmerksomhet i et så omfattende forfatterskap. Det avhenger jo også av litterær smak, men for min egen del kom biografiene om Hulda og Arne Garborg til å bety mye. Som østlending hadde jeg aldri hatt noe spesielt forhold til Arne Garborgs forfatterskap, bortsett fra det obligatoriske pensum i litteraturhistorie. Men jeg forstod jo snart at å bo i Stavanger uten å ha noe forhold til Arne Garborg var vanskelig, og for meg var det bøkene til Obrestad som ble veiviseren inn i Garborgs rike. Da jeg senere fikk gleden av å besøke barneskoler over hele Jæren som månedens forfatter i Hå, ble denne nye innsikten i Garborgs forfatterskap aktualisert. Fjellknausene, de grønne oasene med beitende kyr, steingardene, og ikke minst havet med regnbuer plantet i bølgene, som porter inn til et himmelsk paradis. Tor Obrestad vokste opp på en gård i Hå kommune. Miljøet var pietistisk, men faren, Jon R. Obrestad, var liberal venstremann, og sang og musikk spilte en stor rolle i hjemmet. 3

4 Fra 1990 var han ansatt som journalist i Stavanger Aftenblad, og reisene han la ut på i den forbindelse, har satt sitt preg på flere av bøkene hans, blant annet novellesamlingen «Kvinnene i Casablanca» som kom i Der har han bl.a. en detaljert skildring av dagliglivet i en pakistansk landsby, noe som gjør at leseren føler seg delaktig i det som skjer. I 1969 ble han, i likhet med flere andre unge forfattere, grepet av ml-bevegelsen (marxistleninistene), og hans sterke sosiale engasjement skulle komme til å sette spor i hans forfatterskap. (Som eksempel kan nevnes «Sauda! Streik!» og novellesamlingen «Tolken».) Obrestad sier selv at hans tilslutning til mlbevegelsen ikke var noe politisk valg, men mer snakk om et sosialt engasjement, der valget stod mellom å gjøre noe eller ikke. (Jfr. et intervju i Klassekampen 17.mai 2009.) I denne perioden var han medlem av AKP (Arbeidernes Kommunistiske Parti), men i 1990 meldte han seg ut av partiet. Tor sammen med tyske soldater på Jæren. Da krigen kom til Norge, ble gården konfiskert av tyskerne, og familien måtte flytte. Tor ble venn med okkupantene, liten som han var. De foret ham med sjokolade og snop, og han sier selv at tysk var det første språket han snakket! Ellers besøkte han ofte besteforeldrene som bodde på Byhaugen, så Stavanger ble hans by, og det var hit han kom tilbake for å slå seg til for godt. Som odelsgutt på en gård skulle framtiden være staket opp allerede fra starten av, men evner og interesser pekte nok i en annen retning. Etter artium begynte han på Elverum lærerskole og arbeidet i to år som lærer, før han tok fatt på studier ved Universitetet i Oslo. Deretter ble han skribent på heltid. Oppgjøret med ml-bevegelsen kan vi lese om i romanen VI SKAL KLE FJELLET MED MENNESKE OG VÅPEN som kom i 2006, «ei bok om «brennande overtyding, ubegripelege standpunkt, om idealisme og rå maktkamp, om ml-rørslas store vekst og fall». (Sitat fra vaskeseddelen på bokas bakside.) I 2007 skjedde det noe ganske usedvanlig på bokmarkedet. Det kom to biografier om samme mann, nemlig Einar Førde som døde av kreft i Den ene var skrevet at Frank Rossavik på Spartacus forlag og den andre var forfattet av Tor Obrestad og ble utgitt på Samlaget. En stund visste de ikke om hverandre, men en dag stod bøkene side om side i bokhandlervinduene i Stavanger. Tor Obrestad var en venn av familien Førde. De ønsket at han skulle skrive biografien, og i 4

5 reist og har vore svolten på nye land og nye kulturar. Ei reise til Kina i 1972 har eg aldri gløymt. Reisene som journalist skjerpa evner til å regristrere presist og gi uttrykk for det på knapp plass. Altfor mange forfattarar har ein tendens til å bli utflytande når dei skal fortelja om noko dei har opplevd. Det gjeld også meg sjølv. Journalisten må skjerpa seg, få med seg kjernen i saka han skal skriva om, eller kjernen i det mennesket han snakkar med. Forfattaren har det privilegium å skriva om og bearbeida. Det har som regel ikke journalisten. I Aftenbladet fekk eg ofte høve til å skriva om førsteutkastet. Det var utviklande på alle måtar, både for teksten og for kunnskapen om korleis teksten blir presentert. Elles fekk eg reist nok til slutt. Etter reisene i Kosovo, og først og fremst etter reisa til Jemen, der eg vart kidnappa, var eg mett og reiste ikkje lenger utanlands. Men reisene haldt fram i den rogalandske historia.» Tor vokste opp blant steingardene på Jæren. den anledning fikk han alene tilgang til Førdes private arkiv. Det var Oslo som var utgangspunktet for Tor Obrestads forfatterskap. Der hadde han sin base i Groruddalen sammen med sin første kone. Siden har liv og omstendigheter ført ham vidt omkring i verden, inntil han kom tilbake til utgangspunktet, der han nå lever sammen med sin finskfødte kone Merja og tvillingene Magnus og Hulda. Og her må det omsider være på tide å la forfatteren selv få komme til orde: Vi spør: «Du reiste i flere år rundt som reportasjejournalist for Aftenbladet. Hvordan virket dette inn på din forfattervirksomhet?» «Åra som reisejournalist i Aftenbladet var utviklande for meg både som menneske og skrivande menneske. Nå har eg sidan 1960 «Kan du si noe om hva som har påvirket og inspirert deg i ditt forfatterskap? Miljø, mennesker, familie, spesielle hendelser?» «For å avgrensa svaret vil eg fortelja om forfattarar som eg står nær, og som eg har lært mykje av. Først og fremst gjelder det engelskmannen William Blake ( ). Han lærte meg at menneskets åndelege dimensjon er avgjerande for livet til den einskilde: «Å åpne menneskets udødelege augo innover, i tankens rike, inn i æva som for alltid vidar seg ut i Guds kraft den menneskelege visjonskraft,» skreiv han. Blake var åndeleg sett i slekt med ein av sine samtidige her i Norge, Hans Nielsen Hauge ( ), og med den litt yngre Henrik Wergeland ( ). Alle desse har hatt avgjerande innflyting på tenkinga mi og mi oppleving av tilværet. Dessuten fekk poeten og vitskapsmannen Kjell Heggelund (1932 -) mykje å seia for utvikllinga mi. Han hadde bakgrunn frå pinserørsla og frå 5

6 Det å få barn i mogen alder har vore ei travel tid fylt av idel glede. Tenk korleis det er for ein eldre herre å våkna om morgonen og høyra slikt som dette frå ei varm og klar jentestemme: Zion hört die Wächter singen Das hertz tut ihr von freude springen Sie wachet und steht eilend auf Eller ei sterk og dynamisk gutterøyst synga Magnificat anima mea Dominum. Nærmare kjem ein ikkje himmelen.» «I 2009 kom du med lyrikksamlingen «Himmelen over Vålandsskogen, og i år tar du for deg spritsmuglingen på Jæren. Går det an å spørre deg om hva som blir det neste vi kan vente oss?» Tor Obrestad leser fra sin siste bok: «Smuglingen på Skeie,» på Skipper Worse, Ledaal. sosialistisk tenking, i tillegg til granskarhaldninga og blikket for det poetiske. Alle desse og paradoksalt nok særleg Blake, førte til at eg engasjerte meg i ml-rørsla. Me skulle vera praktiske og åndelege samstundes, og det kolliderte heile tida. Denne perioden har eg skrive om i romanen «Vi skal kle fjellet med menneske og våpen». Det er nok meir ei sorgbok enn ei oppgjørsbok, men her gjorde eg meg skikkeleg ferdig med AKP, og har aldri angra ein sekund. «Du ble far til tvillinger i godt voksen alder. Hva har det gjort med deg? «Det store i mitt seinare liv har vore å bli kjent med Merja og få barn med henne. Merja er ei varm, raus og klok kone. Saman har me vidunderlege tvillingar på vel ti år. Dei les Donald Duck. Leikar. Elskar klassisk musikk, særleg kyrkjemusikk. «Nå arbeider eg på ein biografi/roman om den finske løparlegenden Paavo Nurmi. Eg håpar å få Merja med på prosjektet om ikkje alt for lenge, for eg kan ikkje finsk. Dessutan har eg eit opplegg for ein roman om entreprenøren og bondeføraren Kristian Lofthus frå Lillesand ( ). Elles har eg masse notat av diverse soger frå Jæren. Me får sjå, ein veit aldri kva veng som rører hjarta. Til dømes så blir eg meir og meir fascinert av Afrika.» «Har du noe tall på hvor mange utgivelser det har blitt i årenes løp?» «Det har vel blitt ein etter kvart.» Rogaland har fostret mange store forfattere i tidens løp, som Arne Garborg og Aleksander Kielland. Også i dag har vi mange fremadstormende unge forfattere som sikkert vil sette spor etter seg i det litterære landskapet. Men fortsatt har vi Tor Obrestad. Det kommer stadig noe nytt og spennende fra hans hånd, ikke minst til glede for oss rogalendinger. Vi ønsker ham lykke til videre. *** 6

7 Måker og gresshopper Av Kristian Grønn Måker, disse vakre fuglene som ofte kan være noe støyende og nærgående i sin jakt etter mat, skal i denne artikkelen få en mer positiv omtale. Så langt jeg har brakt i erfaring, er det to byer i verden, Haugesund og Salt Lake City, Utah USA, hvor måkenes tilstedeværelse og betydning har fått sin plass i byvåpenet og monument. Vi begynner med vår kjære nabo i nord. At en fiskeri- og sjøfartsby som Haugesund har måker i sitt byvåpen, er naturlig, men det er ikke det første. Allerede i 1862 fikk byen sitt første byvåpen. På dette var det avbildet tre åpne sildetønner, et anker og tre fykende måker i bakgrunnen. Det skulle vise at byen var grunnlagt på sild og skipsfart. De tre tønnene symboliserer i tillegg fastlandet, Risøy og Hasseløy som tre bydeler. Til byens 75 års jubileum i 1929 fikk Haugesund kommune et nytt byvåpen. De tre måkene fra det gamle er beholdt og tar vare på den opprinnelige symbolikken. Når det gjelder Salt Lake City er måkenes historie mer dramatisk. Vi må først ha med oss litt av mormonernes historie for å få med den rette bakgrunnen. Amerikaneren Joseph Smith ( ) fikk som 18-åring besøk av engelen Moroni, som fortalte han om et budskap fra Gud. Budskapet var innskrevet på gullplater. Smith oversatte denne teksten til engelsk selv om han aldri viste frem platene til sine trosfeller. Seinere hevdet han at engelen hentet platene tilbake da oversettelsesarbeidet var fullført. Boken, Mormons Bok, ble grunnlaget for det kirkesamfunnet Joseph Smith stiftet: Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Den ble publisert i 1830, og for mormonene har den status som åpenbaring. Hvorfor ble ikke Smith mer enn 39 år? Dette var i det ville Vestens tid, og han ble betraktet som en oppvigler. Smith vakte også misnøye fordi han var litt for iherdig, og altfor ofte, fridde til flere av sine trosfellers hustruer. Flerkoneriet tiltalte han og så ble han selv tiltalt. Det førte til flere fengselsopphold etter nokså mange stridigheter, flere kriger til og med. Smith ble arrestert i begynnelsen av 1844, og guvernøren i Illinois garanterte for hans sik Foto av skulptur i Salt Lake City. Pionerenes håndkjerre. 7

8 disse kilometerne. En kjent skulptur (se foto) som illustrerer denne håndkjerrens betydning på ferden, står på Tempelplassen i Salt Lake City. Skulpturen er laget av norskamerikaneren Knapphus fra Vats. Da mormonfølget kommer ut av dalføret Echo Canyon og ser det flotte dalføret foran seg og den store innlandsjøen like ved, utbryter Brigham Young: «This is the place.» Et utrykk og sted som har fått sitt monument i fjellskråningen ved byen. (Se bilde.) Vi skriver datoen 24. juli Fire måneders marsj gjennom vekslende terreng. Trange kløfter, kryssing av elver, ørken og fjelloverganger var slutt. Sommeren var på hell og det var nødvendig å få såkorn i jorden acres vinterhvete ble sådd. Vinteren ble mild og i mai 1884 var utsiktene til en god avling tilstede. Monument over Brigham Young. kerhet. Det hjalp lite da en nokså barsk folkemengde stormet fengselet i Carthag og Smith ble drept 27. juni Mormonkirken hadde sine menigheter flere steder og med sitt hovedsete i byen Nauvoo Illinois. I september 1845 ble nærmere 200 hjem og farmer satt i brann av mennesker som ikke hadde noen sympati for det nye kirkesamfunnet. Brigham Young, den nye lederen for mormonene, besluttet å dra vestover og finne et sted hvor man kunne dyrke sin gudstro i fred. 5. april 1847 startet ca pionerer den 1300 miles 2080 km. lange ferden mot vest. I følget var der også andre pionerer, blant annet fra Skandinavia. Ca. 70 vogner, 93 hester, 66 okser, 19 kuer, 52 muldyr, 17 hunder og noen høns var med i følget. De skandinaviske pionerer brukte håndkjerrer som de trakk og skjøv på i alle Men så skjer det tragiske. Historien sier at millioner av insekter gresshopper invaderte hveteåkrene. Gresshoppene er svarte og på størrelse med en manns tommel. De har små vinger og kan ikke fly, men desto bedre til å hoppe, ca. en fot i hvert sprang. De hadde sitt tilholdssted ved foten av fjellet. Historien sier at de kom i millioner og invaderte de nesten modne hveteåkrene. Situasjonen var kritisk for de nye settlerne. Alle metoder for å berge avlingen var nytteløst. De måtte søke hjelp fra høyere makter. Måkene som hadde sitt tilholdssted på øyene og ved stranden på den store saltsjøen, ble kjent med gresshoppeinvasjonen. «Her er mat å få folkens» og i store flokker kom de flygende og forsynte seg av matfatet. I tre uker fløy måkene mellom hvete åkrene og sjøen, spiste og drakk. Ca. 80% av avlingen ble reddet. «Det syntes å være en hånd fra Gud,» uttrykte Brigham Young. Mormonene har siden verdsatt den betydning måkene har hatt for byggingen av mormonstaten. 13. september 1913 ble The Seagull Monument avduket. (Se bildet). Nederst på monumentet er det fire relieffpaneler som skildrer «mirakelet» som hendte i På toppen av søylen er det to måker i bronse. 8

9 Epilog Måkene Larus californicus, er en California type. Fjærdrakten er tilnærmet perleblå med hvite vinger. Den er nokså lik vår atlanterhavs måke. Den er seinere blitt staten Utahs nasjo nalfugl. Gresshoppene som omtalt ovenfor, ble av india nerne brukt som vinterføde. De ble grillet og oppbevart i kurver til seinere bruk. Den store saltsjøen ligger 1281 meter over havet. Den har en størrelse på 4700 kvadratkilometer, (Mjøsa 368) men ikke noe avløp. En liten fisk, stor som en brisling trives i det salte vannet og gir føde til måkene. Salt Lake City er en vakker by med flott fjellter reng til sommer- og vinterbruk. Monumentet i fjellsiden ved byen. «This is the place». Takk for følget og god sommer! Brigham Young. 9

10 Fra strømper til babyluer Tekst og foto: Halvor Ingebrethsen Det var en kjent sak for en rekke år tilbake i tid, at misjonsforeninger/misjonskvinner, strikket strømper til «trengende» i Afrika. Noen brukte det som harselas om et så prisverdig tiltak, som det ble slått vitser om i forskjellige sammenhenger. Heldigvis er det slutt på denne nedverdigende betegnelsen idet det har vist seg at dette tiltaket, sammen med andre tiltak, har hjulpet mange fattige enkeltpersoner og familier til å etablere et verdig liv. Det var Marit Pedersen fra Bekkefaret, som tente gnisten for dette arbeidet i kirkeringen. Hun har selv besøkt sykehuset i Haydom. Nå inspirerer hun andre. Nå ser det ut til at nye utfordringer kartlegges. Nå er det ikke først og fremst strikkede sokker som er behovet i det vi kaller «utviklingsland». Nå er det hovedsakelig strikkede barneluer som i Afrika brukes i forbindelse med fødsler. Men også babytepper og sokker. For barn som er for tidlig født, er det nå mangel på kuvøser. Å ha nok av disse i beredskap når barn blir født, er dette nå blitt et stort problem. Men man har funnet ut at ved å trekke en varm, strikket lue over barnets hode, er dette med på å opprettholde den lille barnekroppens behov for riktig temperatur. Ny kunnskap Kunnskapen om dette har nå ført til at stadig flere, som kanskje tidligere strikket strømper, også nå strikker varme luer til nyfødte. Enkeltpersoner, foreninger og lag, øker stadig i omfang i arbeide med dette. Lekre luer i alle fasonger og fargeskalaer, lagres og sendes til barn som på denne måten har behov for varme (i dobbel forstand) og for omsorg. Mortepumpen på besøk Vi har besøkt en av kirkeringene på Hundvåg/ Buøy for å høre litt om oppstarten og behovet for dette. Og hvordan arbeidet er målrettet til steder i verden som har behov for det som her er beskrevet. Denne kirkeringen har valgt, i tillegg til å arbeide for menigheten, også har et prosjekt målrettet Haydom lutherske sykehus i Tanzania, som ligger i Manyara, ca. 300 km sør-vest for byen Arusha på østkysten av Afrika. Det grenser til Kenya og Uganda i nord, Rwanda, Burundi og Den Demokratiske republikk. Sykehuset i Haydom ble startet opp i 1955 og har pr. i dag omlag 440 sengeplasser. Det trenges stadig flere leger og sykepleiere. Økonomi er selvsagt en krumtapp i dette arbeidet. Og i november 2011 mottok «Haydoms venner» i Norge en pengegave på kr kroner fra et testamente til en avdød kvinne i Kristiansand. Økonomien er jo selvsagt en viktig faktor når det gjelder syke mennesker i alle aldre. Men også oppvekst av nyfødte barn. Ikke minst dem som kommer til verden tidligere en de egentlig skulle. Med den hjelpen via disse luene som kommer fra Norge, makter man å berge mange som ellers ikke ville ha vokset opp, forteller kirkeringens «prosjektleder», Esther Offerdal. 10

11 Første rekke fra venstre: Marit Pedersen, Bodil Irene Anvik Ingebrethsen, Ester Offerdal, Irene Johnston og Bertha Eike. Bakerst: Hjørdis Østbø og Kari Thu. Brit Dysvik var ikke til stede under avfotograferingen. Og hun fortsetter. Kirkeringen vår, slik den er sammensatt nå, har fungert siden 1970 årene. Noen er sluttet, andre kommet til. Den er en av flere kirkeringer i Hundvåg kirke. Den primære oppgaven til alle kirkeringen er å arbeide for menigheten, med hovedansvar for Høst-julemesse, hvor mesteparten av inntekten går til barneog ungdomsarbeid i kirken. Gjennom året lages det håndarbeider av forskjellige slag i de ulike kirkeringene, som for det meste holdes rundt i hjemmene. Noen fellessamlinger har vi også og det medvirker både til fellesskap og tilhørighet. I tillegg til dette arbeidet har kirkeringen kommet med i et globalt prosjekt, knyttet til Haydom sykehus i Tanzania. Hvert år blir det født nærmere 4000 barn, og mange er premature. I mangel på kuvøser blir barna kledd i varme luer og sokker og tullet inn i varme, strikkede babytepper. Dette er det de bidrar med og de svinger strikkepinner til alle tider. Bedre reisehåndarbeid finnes neppe. Det trylles fram sokker, luer og tepper i alle farger og mønstre. Bare fantasien begrenser. I tillegg er det venner av medlemmene som gir via denne kirkeringen. Den som tente gnisten i oss, var Marit Pedersen fra Bekkefaret, som hadde besøkt Haydom, og fortalte om dette i kirkeringen vår. Tilbakemeldingene vi får via henne, er så positive og de utfordrer oss til å stå på videre. «Guds menighet er jordens største under», synger vi, og vi i kirkeringen vår er glade for å få være med å arbeide både i den lokale og den globale kirke, sier Esther Offerdal til slutt. 11

12 Husker du Kafé Gamlingen? Tekst: Gunnar Skadberg Thorvald Hana sikret seg stuerteksamen før han drog til sjøs i ungdommen. Han gikk i land i Amerika, og med bopel i New York arbeidet han i flere år som stuert på slepebåter i bassenget utenfor kysten av storbyen. Men de økonomiske forholdene i USA var ikke særlig lukrative i 1930-årene, og før andre verdenskrig drog Hana hjem igjen til Stavanger. I hjembyen giftet han seg med Solveig Larsen (født i Stavanger i 1910). Sammen fikk de barna Torunn (1941) gift i Stavanger med Odd Svendsen. Evelyn ble født i 1942 og Sigmund i På dette maleriet ser vi Kafé Gamlingen i vakre omgivelser ved Mosvatnet. (Ukjent kunstner. Sigmund Hana eier maleriet) Mange får sikkert varme bivringer i hjerterøttene når de ser maleriet av bungalowen som huset Kafé Gamlingen. Jeg minnes i alle fall med glede denne kafeteriaen som var plassert i idylliske omgivelser ved min barndoms fotballog håndballbaner på Gamlingen ikke langt fra «Mosiken». Det var Thorvald Hana som satte opp denne kafé bygningen i Hana var født som «Stranda gutt», født i Øvre Strandgate 97 i Stavanger 18. mars i Men Thorvald ble «Vålandgutt» etter at hans familie flyttet til Agent Kiellands gate 21. Thorvald var sønn av lagerformann på en av hermetikkfabrikkene til Christian Bjelland, Ole En blid Thorvald Hana fotografert i et av vinduene i kafeen sin. (Foto lånt av Sigmund Hana) Johan Torsteinson Hana (f. i Høyland 1868) og fru Julia Benjaminsen Finneide (født i Hemnæs i 1867). Thorvald Hana drev sin kafé ved Mosvatnet fram til ca Det gikk nedoverbakke med driften etter at Hotel Atlantic ble åpnet i 1952, for da begynte stavangerfolk å få finere fornemmelser, og de fleste foretrakk byens sentrum når de skulle kose seg med mat og drikke, og de stilte krav om mer storslåtte eksteriører og interiører enn de kafévert Hana kunne by dem ved Gamlingen. Thorvald Hana døde i I dag (2012) står kun noe av grunnmuren igjen etter Hanas bungalowlike kafébygning. Ekteparet Thorvald og Solveig Hana som drev Kafé Gamlingen. (Foto lånt av Sigmund Hana) 12

13 Artikkelen om Æger skapte engasjement I forrige utgave av Mortepumpen, under tittelen «Da krigen kom til Stavanger» ble jageren KNM Ægir mye omtalt i Odd Bikset sin artikkel om Ægir og om hvordan det gikk med noen av mannskapet. Michael Holmbo, sønn til Håkon Nilsen, gjør Mortepumpen oppmerksom på at jageren KNM Ægir hadde et søsterskip som het KNM Draug. Om bord i denne båten tjenestegjorde det flere, etter krigen, kjente stavangerfolk. Draug var med i flere spennende oppdrag under krigen. Mortepumpen gir her en kort beskrivelse av de tre kanskje mest kjente som hadde tjeneste på Draug. Thore Horve (født 6. oktober 1899 i Stavanger, død 15. august 1990 i Oslo) var en norsk sjøoffiser og viseadmiral. Horve utdannet seg i marinen og etter fullført sjøkrigsskole i 1920 tjenestegjorde han på mange av marines viktigste fartøy. Natt til 9. april 1940 lå jageren KNM Draug i Haugesund. Skipssjefen, kaptein Thore Horve, ble ved 02:00-tiden varslet om at Oscarsborg festning var i kamp med fremmede krigsskip. Ca. klokken 04:00 ble det tyske handelsfartøyet «Main» observert for nordgående i Karmsundet. Draug gikk ut og førte transportskipet til Haugesund for visitering. Kaptein Horve fikk rede på at Bergen og Stavanger var besatt av tyske tropper og at tyske fly var sett over Haugesund. Ettersom det ikke var mulig for kaptein Horve å komme i kontakt med sin overordnede fordi Bergen allerede var besatt av tyske styrker besluttet Horve å ta «Mainz» som prise og gå til britisk havn med skipet. Da den tyske kapteinen nektet å etterkomme ordre, ble det først avfyrt varselskudd og truet med torpedoer før den lystret ordre. «Main» hadde tilkalt forsterkninger og «Draug» ble angrepet av tyske bombefly som slapp en serie bomber mot «Draug» uten å treffe. Besetningen hadde bare en 12,7 millimeter Colt mitraljøse å forsvare seg mot flyene, og «Draug» ble derfor nødsaget å senke «Mainz». Jageren fortsatte deretter vestover med 67 tyske krigsfanger til Sullom Voe på Shetland. Etter å ha unngått angrep fra tyske sjøstridskrefter, ble «Draug» oppbragt av flotilje bestående av seks britiske jagere av Tribal-klassen da hun nærmet seg Shetlandsøyene. «Draug» ble deretter eskortert til flåtebasen i Scapa Flow, hvor den deretter gjorde tjeneste fra Portsmouth, og senere skulle inngå som ledd i forsvaret av Lowestoft, før jageren ble forflyttet til Grimsby. I Humber ble jageren angrepet av Heinkel He 111 bombefly. Draug var i direkte krigshandlinger og flere ganger ble forsøkt senket av fiendtlige fly og marinestyrker. Fra 19. januar 1942 var Håkon Nilsen ved skoleavdelingen i Port Edgard, og ble 13. mars 1942 og frem til 2. september 1943 beordret til tjeneste som torpedospesialist ombord undervannsbåt B-1. Nils Bjørnsson ( ) reiste til sjøs som 14-åring i Meningen var å gå i land etter avtjent. verneplikt i Marinen i Han ville bli gartner. Begivenhetene i Europa kastet imidlertid planene hans om kull. Han ble innkalt til nøytralitetsvakt i 1939 og tjenestegjorde på torpedojageren «Draug» til Han tjenestegjorde senere på flere fartøy før han i 1944 mønstret på jageren «Arendal», som var med i flåtestyrken som i mai 1945 førte kronprins Olav til Oslo. I 1946 dimitterte han fra Marinen, etter syv års sammenhengende tjeneste. Bjørnsson fikk en rekke norske og britiske krigsdekorasjoner. I boken «Å være eller ikke være Under Orlogsflagget i Den annen verdenskrig» (Sjømilitære Samfund ved Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 1994) skildrer han jævelskapen på krigshavet, hjemkomsten til et fritt Norge og senskadene, det såkalte krigsseilersyndromet. Den gamle krigsseileren gikk bort etter frigjøringsjubileet i Håkon Nilsen (født 16. april 1913 i Stavanger, død 30. januar 1976) var en norsk krigsveteran under den andre verdenskrig, også kjent som «Torpedo- Nilsen». Han var besetningsmedlem ombord mineleggeren «Olav Trygvasson» i 1935 og under nøytralitetsvakten 31. august 1939 til 9. februar 1940 ombord torpedobåt «Storm», og fra 9. februar 1940 til 28. februar 1940 på depotskipene på Marineholmen ved Bergenhus festning. Fra 28. februar 1940 til 1. mai 1941 var han besetningsmedlem ombord i jageren «Draug». Kilde: Wikepedia og Michael Holmbo 13

14 Inge Steensland ( ) en ener i krig og fred Av Reidar Frafjord Mortepumpen hadde i nr. 4/2008 en beretning, «Fra krigens saga: En farlig ferd for frihet og fred», om den eventyrlige og vågale krysningen av Nordsjøen som fire stavangerungdommer foretok med en 27 fot lang motorbåt i juli I forkant av artikkelen den gangen hadde jeg det privilegium å få tale med de to gjenlevende personene fra bragden med «Sjøgutt», Johannes Thorsen og Inge Steensland, som begge gikk bort i I det følgende vil jeg ta for meg enkelte faser i Inge Steenslands eventyrlige livsløp. Foreldrene Olav og Elisabeth (f. Eriksen) giftet seg i 1922, og den 26. november 1923 ble Inge født mens ekteparet bodde i Torbjørn Hornkloves gate på Våland. Senere ble det en del flytting rundt om i Storhaug bydel før adressen ble permanent, Lyder Sagens gate 35. Inge var speider i guttedagene og hadde sin 7-årige folkeskoletid på Storhaug skole. Han gikk ut av klasse 7gb i sitt fjortende år i 1937 med gode karakterer. Mens noen av guttene leste engelsk som fremmedspråk, hadde Inge tyskopplæring. Var det kanskje derfor han dro til Tyskland på sykkeltur som 15-åring? I alle tilfelle; han opplevde under denne turen episoder av naziregimets brutalitet, og kanskje disse inntrykkene var med på å forme ham som antinazist. Høsten 1940, etter okkupasjonen av Norge, begynte Inge i 1. kl. på reallinjen på Kongsgård skole, og han skulle da etter planen få sin artium våren 1943, men skjebnen ville det annerledes. Etter å ha gjennomgått 1. gymnasklasse flyktet han sammen med tre kamerater til Skottland, noen uker etter skoleslutt. Men her skal det også legges til at da hans skolevenner markerte 50 års jubileet som studenter i1993, ble også Inge invitert og deltok i festlighetene. Utpå ettervinteren 1941 hadde Inge og kameratene hans begynt å diskutere mulighetene for å komme seg bort fra landet. De lyttet ulovlig til de norske sendingene fra London og hjalp til med å distribuere illegale aviser. Etter hvert som det knugende okkupasjonsmørket senket seg over land og by, ble det et stadig mer reelt ønske for alle fire om å komme seg til utefronten. Ferden med fiskebåten «Sjøgutt», da han ennå ikke var fylt 18 år, skal ikke rekapituleres her, men på britisk jord ble han rekruttert til Kompani Linge. Her fikk han først opplæring som spesialjeger før han vinteren 1942 kom over i Marinen hvor han ble utdannet som asdicoperatør, et engelsk system for lokalisering av neddykkete undervannsbåter. Deretter ble han sammen med førnevnte Johs. Thorsen sendt over til Miami Beach i Florida for videre praksis. Den 16. september 1942 var de begge til stede i Washington DC under overleveringen av ubåtjageren «King Haakon VII» som lå ved kai i Potomac- 14

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

En ankomst. Versjoner

En ankomst. Versjoner En ankomst. Versjoner Alt skjedde på en gang, hulter til bulter, og ingen har klart å finne ut av rekkefølge og årsak, det var meg, sa T. Kanne senere, det var min telefonsamtale den søndag ettermiddagen,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly Jens O. Simensen Veien videre Mona & Dagfinn Enerly Om forfatteren: JENS O SIMENSEN har vært I mediebransjen i mer enn 30 år. Han har skrevet ere teaterstykker og over 20 bøker. I 2005 utga han Godfotarven

Detaljer

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER Lésvos (Lesbos) er den tredje største øya i Hellas og den åttende største i Middelhavet. Her bor omtrent 90 000 mennesker og en tredjedel bor i hovedbyen Mytilene, som ligger

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO)

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) SOLUM BOKVENNEN 2017 Den som ikke mestrer livet sitt mens han lever, trenger den ene hånden for å holde fortvilelsen over sin skjebne

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Trude Teige Pasienten. Krim

Trude Teige Pasienten. Krim Trude Teige Pasienten Krim Om forfatteren: Trude Teige (f. 1960) er utdannet oversetter og journalist. Hun debuterte med en historisk roman i 2002. De fire krimromanene om TV-journalisten Kajsa Coren:

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer