Altfor trangt med tid. side > skriver bøker for elevene > flere fullfører og består > i den syvende himmel >

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altfor trangt med tid. side 12 17. > skriver bøker for elevene > flere fullfører og består > i den syvende himmel >"

Transkript

1 4 26. februar Altfor trangt med tid side > skriver bøker for elevene > flere fullfører og består > i den syvende himmel >

2 Utdanning > nr 4/26. februar 2010 leder. Må ta ansvaret for lærerne på alvor > Analysen som førstekonsulent Thomas Aanensen i Statistisk sentralbyrå har laget om lærernes lønnsutvikling, har fått stor oppmerksomhet. Alle lærere her i landet som mener de har hatt en dårligere lønnsutvikling enn grupper det er naturlig å sammenligne seg med, har fått bekreftet sine mistanker. Og vel så det. Helt siden midt på tallet har utviklingen gått i gal retning, bare avbrutt av oppturen som følge av de statlige skolepakkene for snart 10 år siden. Nå er virkningen av dem også blitt spist opp, lærerne sakker igjen akterut. Det var også hovedårsaken til at det ble streik for to år siden, selv om alle mente det skulle og måtte bli et læreroppgjør. Det hadde til og med statsministeren gitt oss grunn til å tro på. Det er interessant å lese og høre alle utspillene fra ulike politiske partier ikke minst fra Høyre om hvor god skolen skal bli bare de får tilbake makten. Den sittende rødgrønne regjeringen har også store ambisjoner for skolen, men den har «glemt» ett forhold: å sørge for god rekruttering av nye lærere. Regjeringen sier den vil komme med lovforslag som skal sikre en bedre lærertetthet i årene som kommer, men alle skjønner at det ikke blir mulig å få til det hvis vi ikke har nok lærere. God rekruttering blir det bare hvis arbeidsvilkårene er gode, hvis kommunene, fylkeskommunene og skolene ikke hele tiden må skjære ned på budsjettene og hvis lønnsnivået er attraktivt. Alle som har fulgt med på TV-seriene om skolen det siste halvåret, har fått med seg hvor krevende og sammensatt lærerjobben er. Det er ikke nok «å ha det i seg», for å si det på den måten. Det Høyre sørget for å gjøre sist partiet satt med regjeringsmakten, var med god støtte fra Arbeiderpartiet å overføre forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til kommunene og fylkeskommunene. Samtidig ble klassedelingstallene opphevet, slik at det ikke lenger var noen øvre grense for hvor stor en gruppe eller klasse skulle være den skulle bare være «forsvarlig». Hvis Høyre hadde tatt seg bryet med å spørre vanlige lærere om hva som har bidratt til å svekke deres posisjon mest det siste tiåret, ville de ha fått til svar det vi har pekt på her. I tillegg ville mange trekke fram alle skjemaene og rapportene de hele tiden må fylle ut. Arbeidssituasjonen for lærere i både grunnskolen og i videregående opplæring er med andre ord blitt flere hakk tyngre, uten at de har fått noen lønnskompensasjon for merarbeidet. Snarere tvert om. KS fikk det forhandlingsansvaret de lenge hadde mast om i 2003, og de har skjøttet det på en usedvanlig dårlig måte. Analysen til Thomas Aanensen bør de studere nøye i Kommunenes hus de kommende ukene fram mot lønnsoppgjøret i april. Og både ledelsen i KS og alle politikere som mener det er viktig å satse på skolen og lærerne framover, bør også merke seg følgende kommentar fra førstekonsulenten i SSB: «Gode oppgjør for lærergruppene krever at KS har en langsiktig strategi for å tiltrekke seg gode lærere.» Begynn gjerne med en gang. Knut Hovland > Ansvarlig redaktør UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Ansvarlig redaktør: Knut Hovland Nettredaktør: Paal M. Svendsen Desk: Ylva Törngren, Harald F. Wollebæk Journalister: William Gunnesdal, Kjersti Mosbakk, Lena Opseth, Kirsten Ropeid Marianne Ruud, Liv Skjelbred Formgivere: Inger Stenvoll, Tore Magne Gundersen Redaksjonskonsulent: Hege Neuberth Markedssjef: Synnøve Maaø Markedskonsulent: Helga Kristin Johnsen Salgskonsulenter: Berit Kristiansen, Randi Skaugrud, Nina Mietle (permisjon) Design: Gazette Besøksadresse: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Fax: Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO e-postadresse: Godkjent opplagstall: Per 2. halvår 2008 og 1. halvår 2009: issn: Trykk: Aktietrykkeriet Abonnementsservice: Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Forsidebildet: Kontaktlærer Evy Skogedal er glad i jobben og elevene. Hun vil bare ha mer tid til alle oppgavene. Her følger hun opp elevene Sander Thomassen, Tone Sandtorv Brakedal og Oda Rydland i en pause. Foto: Øyvind Sætre Leder: Mimi Bjerkestrand 1. nestleder: Haldis Holst 2. nestleder: Ragnhild Lied Sekretariatssjef: Cathrin Sætre 2

3 innhold. Utdanning > nr 4 / 26. februar 2010 Tema: Kontaktlærere SIDE Trenger tid til kontaktlærerjobben Kontaktlærere kutter elevsamtalen Må finne tid innenfor årsverket SIDE Aktuelt: 4... Strid om ny hovedavtale i Oslo 5... Formgivningsfaget må synliggjøres 6... Frykter mageplask 7... KS avventer nye tall 8... Trives i baseskoler 9... Mentorordninger kommer Virke og viten: Skolemat skaper debatt Skriver bøker for elevene Flere fullfører og består Dugnad for Haiti SIDE 26 SIDE 30 SIDE 54 Rett fram: Aktuell profil: Sidsel Germeten Innspill: Evaluering av lærere Innspill: Stagg direktoratet og KS Innspill: Finansiering med biverknader Innspill: Ramme for skuleåret Innspill: Tenk å være bjørn om vinteren Innspill: Med livet som innsats Innspill: Mobbing et samfunnsproblem Debatt Rett på sak: Marianne Aasen Kronikk: Miljøterapeuter som førebyggande tiltak Faste spalter: Litt av hvert Mitt tips: Gir bedre forståelse for norsk Portrettet: I den syvende himmel Fotoreportasje: En skole for lys og trivsel «Langskudd» Kort om bøker Aktuell bok Aktuelt teater Lett Gylne øyeblikk Minneord Stilling ledig/kunngjøringer: Forbundssider: 72 75

4 Utdanning > nr 4/26. februar 2010 aktuelt. > oslo kommune Strid om ny hovedavtale Hovedavtaleforhandlingene i Oslo ble avsluttet uten enighet om noen ny avtale. > Partene i tariffområdet Oslo kommune har forhandlet om endringer i hovedavtalen og øvrige avtaler. Organisasjonene fant det umulig å akseptere Oslo kommunes krav, da dette ville innebære forverringer på vesentlige områder for ansatte og tillitsvalgte. Fristen for forhandlingene utløp 15. januar. Siste forhandlingsmøte var 8. februar. Avtalene ble sist reforhandlet i 2002 og er etter det videreført uten endringer, heter det på Utdanningsforbundets hjemmeside. I forhandlingene har Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Unio Oslo kommune, Akademikerne kommune og YSkommune Oslo lagt vekt på å videreføre de bestemmelsene som er inntatt i tidligere avtaler, men vært åpne for nødvendige endringer i tråd med den utviklingen Oslo kommune har gjennomgått de senere år. Oslo kommune har fremmet omfattende krav knyttet til endringer av organisasjonenes rett til å anke lokal uenighet inn til sentral avgjørelse, endring av bestemmelsene knyttet til medinnflytelse ved konkurranseutsetting av kommunale tjenester, samt endring av de ansattes rett til lønnet permisjon ved kurs/opplæring arrangert av forbundene. Forhandlingssammenslutningene beklager at Oslo kommune ikke ønsker å ta inn undervisningspersonalet i hovedavtalen nesten seks år etter at staten overførte forhandlingsansvaret, selv om partene er enige om hvordan det skal gjøres. Organisasjonene foreslo derfor en prolongasjon av gjeldende avtaler. Oslo kommune avviste dette. Kommunens krav og avvisning av organisasjonenes forslag om prolongasjon innebærer at forhandlingene er avsluttet uten resultat. Tidligere avtalebestemmelser gjelder med dette, etter organisasjonenes syn, videre på ettervirkning fram til partene avtaler noe annet. Terje Vilno er forhandlingsleder i Unio Oslo kommune. Foto: Erik M. Sundt Kan havne i hovedoppgjøret Forhandlingene om ny hovedavtale i Oslo kan bli trukket inn i hovedoppgjøret til våren. > Partene i Oslo kommune hadde to hovedmål med hovedavtaleforhandlingene. Vi skulle reforhandle hovedavtalen og fullføre overføringen av forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet til kommunene, sier forhandlingsleder i Unio-Oslo kommune, Terje Vilno. Unio vurderer nå om hele eller deler av hovedavtaleforhandlingene skal trekkes inn i hovedtariffoppgjøret. Det at vi ikke kom til enighet, innebærer at nåværende hovedavtale skal praktiseres videre. For undervisningspersonalet blir det i praksis heller ingen forandringer, sier Vilno på Unios hjemmeside. Hovedavtalen i Oslo kommune ble sist reforhandlet for åtte år siden, og er etter dette videreført uten endringer. Undervisningspersonalet er fremdeles ikke innlemmet i hovedavtalen, til tross for at det snart er seks år siden staten overførte forhandlingsansvaret til kommunene. Da undervisningspersonalet ble overført til kommunene, var intensjonen at undervisningspersonalet skulle innlemmes i kommunenes avtaleverk. Før forhandlingene i Oslo kommune begynte, ble det nedsatt en partssammensatt gruppe med representanter fra hovedsammenslutningene og kommunen. Vi kom der til enighet om hvordan dette kunne gjøres. Derfor er det uforståelig for oss at Oslo kommune avslo å fullføre overføringen av undervisningspersonalet, sier forhandlingsleder Terje Vilno. Det har siden 2002 har vært store endringer i Oslo kommune, noe den gjeldende hovedavtalen ikke fanger opp. Vi mener de forslagene vi hadde sammen med noen av forslagene fra kommunen, ville gitt en bedre hovedavtale og en bedre kommune for byens innbyggere, sier Vilno. Beklagelig brudd Finansbyråd Kristin Vinje (H) synes det er beklagelig at det ikke ble oppnådd enighet om en ny hovedavtale. Tekst: Harald F. Wollebæk > Vårt overordnede mål er at kommunen skal produsere best mulige tjenester for innbyggerne, og i den forbindelse er det behov for enkelte forenklinger av formuleringene i hovedavtalen. Denne gangen var det ikke grunnlag for å fortsette forhandlingene, og de ble stoppet før vi kunne ta fatt på en endelig diskusjon, sier Vinje til Utdanning. Hun ønsker ikke å gå inn på detaljene i forhandlingene. Kristin Vinje mener det vil komplisere vårens tariffoppgjør dersom forhandlingene om ny hovedavtale trekkes inn i dette. Nå er det først og fremst tarifforhandlingene som gjelder. Når disse er ferdige, må vi vurdere hvordan vi kan komme videre mot enighet om en ny hovedavtale, sier hun. 4

5 > Formgivingsfaget Faget må synliggjøres Formgivingsfaget er blitt et usynlig tilbud på studiespesialiserende. En må vurdere om det bør bli et eget utdanningsprogram, sier nestleder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied til Utdanning. Tekst: Liv Skjelbred > Det drukner lett i andre tilbud på studieforberedende. For eksempel går det ikke fram av nettsiden vilbli.no, som elever leser før de velger programområde, at de må søke dette formgivningsfaget allerede fra første året. Elevene kan ikke som i andre studieforberedende utdanningsprogram søke andre året. Derfor er vårt viktigste budskap at dette må synliggjøres, sier Lied. Hun mener en også bør vurdere om formgiving bør bli et eget utdanningsprogram. Hyllest til formgivningsfaget Bekymringsfullt Daglig leder Kristin Aasgaard i interesseorganisasjonen Kunst og design i skolen er bekymret for utviklingen. Tidlig i februar hadde organisasjonen, der de fleste medlemmene er lærere, et møte med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, der Aasgaard orienterte om at faget blir usynliggjort. Hun så problemet. Vi sa også at vi mener faget må bli et eget utdanningsprogram på linje med musikk, dans og drama. Elever må også kunne velge formgiving fra det andre året, det ligger allerede i de vedtatte planene, sier Aasgaard til Utdanning. Formgiving er et viktig allmenndannende fag, uansett hvilke yrke man velger. Det ligger til rette for at mange kan få fine skoleår selv om de ikke skal bli kunstnere. Følger utviklingen Kunnskapsdepartementet (KD) er kjent med situasjonen for formgivningsfaget. Vi følger utviklingen, blant annet gjennom evalueringen > Direktør i Rikskonsertene, Åse Kleveland, overrakte årets ildsjelpris til Brit Irene Hetland Haavik ved Forus videregående skole, på konferansen om formgivningsfaget 15. februar. T.v. Arild Johnsen fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Kunst og design i skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen står bak prisen. Hetland Haavik får prisen for utvikling av et nettsted ved egen skole. Foto: Liv Skjelbred av Kunnskapsløftet. Struktur og søkemønstre er en del av denne, opplyser seniorrådgiver Siri Baastad i kommunikasjonsavdelingen i KD til Utdanning. Hun peker videre på at informasjon til elevene om alle muligheter er viktig. Skolens rådgivere må ha god kunnskap om valgmulighetene. For å sikre dette har vi blant annet forskriftsfestet delt rådgiverfunksjon og satt av midler til videreutdanning av rådgivere, sier Baastad. Glemmen videregående får det til Offensiv informasjon og kinoreklame får mange elever til å søke formgivning ved Glemmen. > Ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad har de klart å opprettholde søkningen til formgivningsfag ved god informasjonsvirksomhet. Vi gjør aktivt bruk av ungdomsskoleelevenes utdanningsvalg. Hittil i år har vi hatt over 60 elever fra Fredrikstad og Sarpsborg på besøk. Da får 9.-klassingene en smakebit av faget ved at de får oppgaver som om de allerede går på formgivning. Vi viser dem filmer som vi har laget om faget, forteller avdelingsinspektør Ann Hilde Nilsen til Utdanning. Hun mener det også betyr mye at rektor er svært positiv til faget. Skolen har laget en kinoreklame som viser bilder fra hele skolen, men hvor formgivning er framhevet. Filmen vises i år for tredje gang og kjøres på alle kinoforestillingene fram til søknadsfristen 1. mars. Nesten alle elevene som har søkt seg hit, har sett den, forteller Nilsen. Når Glemmen har åpen skole og besøk av alle tiendeklassingene i distriktet, passes det på at alle elever som kan tenke seg å begynne på de relaterte linjene, sluses gjennom formgivning. Mange tar kontakt. Jeg tror ryktene sper seg om at faget er populært. Vi bruker masse data og har flotte tredimensjonale dataprogram. Vi tilbyr også fordypning innenfor realfag for de som vil inn på arkitektstudiet. Vi har dyktige lærere. Hvis en først skaper en god læringssituasjon, får en også motiverte elever, sier Nilsen. En uke før søknadsfristen går ut for neste skoleår, har formgiving på Glemmen 61 primærsøkere. Over 100 har faget som andreønske. > Les mer på 5

6 Utdanning > nr 4/26. februar 2010 aktuelt. > LIKELØNN Frykter mageplask Uten et forpliktende løfte om penger i årets lønnsoppgjør vil Likelønnskommisjonens arbeid og tiltakene som er foreslått for å minske lønnsforskjellene, ende som et mageplask. Tekst: Lena Opseth Et likelønnsløft ser nok en gang ut til å gå i vasken. Her ser vi Norsk Lærerlags nestleder Gjertrud Eggen (t.v.) og leder Helga Hjetland under en streik blant førskolelærerne i juni Foto: Berit Roald/Scanpix Tror ikke på likelønnspott Regjeringen har ikke gitt signaler om at det vil komme friske midler til en likelønnspott i årets tariffoppgjør. Forutsetningen for et likelønnsløft er brutt, ifølge forhandlingsleder for Akademikerne i staten, Curt A. Lier. > Ifølge Folkebladet.no oppfatter Lier det slik at staten tydelig har meldt fra at det ikke vil komme friske midler og at løftene om likelønn dermed forblir i festtalene. Det regjeringen derimot har uttalt, er at den bidrar til et kvinnelønnsløft dersom arbeidsgivere og arbeidstakere blir enige om hvem som skal få pengene. Det er imidlertid stor uenighet mellom fagorganisasjonene om hvordan likelønnsproblematikken skal løses. For LO handler likelønn først og fremst om å løfte de aller lavest lønte, for Unio og Akademikerne om at kvinner skal lønnes likt med menn som har samme utdanningsnivå. Leder i KS, Sigrun Vågeng, har klart gitt uttrykk for at en likelønnspott på tre milliarder ikke kan løse likestillingsutfordringene i kommunal sektor. Likelønnskommisjonen foreslo dette for to år siden for å bidra til likelønn mellom kvinner og menn. KS tror ikke at en engangspott vil løse utfordringene knyttet til likelønn. Vi mener utfordringene bør løses innenfor rammene av oppgjøret mellom partene, sier Vågeng til nyhetskanalen E24. Også Fellesforbundets leder, Arve Bakke, har uttalt at det er tull med en likelønnspott. Leder av LO-kommune, Klemet Rønning- Aaby, mener utspillet fra Vågeng er merkelig. Jeg kan ikke skjønne at det kan være i kommunesektorens interesse å si nei til at kommunene skal få tilført ekstra midler fra staten. Kommunene skriker etter arbeidskraft, sier han til E24, og vil ha en likelønnspott. Også Unio-leder Anders Folkestad vil ha en likelønnspott. Han uttalte på Unios tariffkonferanse sist uke at kravet om likelønn er det viktigste i årets lønnsoppgjør. > Det sier seksjonssjef Ylva Lohne hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Hun tilføyer at kan hende er det vilje i regjeringen til å tette lønnsgapet, men vilje uten penger gir ikke likelønn. Lohne tilføyer at regjeringen har gitt klare signaler om en likelønnspott foran årets lønnsoppgjør, men videre uttalt at partene må forhandle først. Likestillings- og diskrimineringsombudet venter at regjeringen sammen med partene sikrer en løsning som fører til en bedring av likelønnssituasjonen. Etter dette lønnsoppgjøret vil vi ikke høre forklaringer på hvorfor dette ikke gikk en gang til, sier hun. Hun synes det er underlig at regjeringen nedsetter en likelønnskommisjon for å få en bred analyse av situasjonen, for så å sette arbeidet til side. LDO mener de tradisjonelle lønnsforhandlingene er lite egnet til å rette opp lønnsforskjellene, da historien viser at lønnsøkningen blir spist opp ved neste korsvei. Lønnsgapet handler om at kvinnedominerte yrker i offentlig sektor verdsettes lavere enn mannsdominerte. Man baserer seg på at damene gjør jobben og at det offentlige går likevel. Spørsmålet er hvor lenge flinke jenter velger utdanning som ikke gir økonomisk uttelling. Søkningen til læreryrket har for eksempel gått ned. Vi er alle avhengig av en offentlig sektor som fungerer, sier Lohne. Størst lønnsgap i høyskolegruppene > Et av Likelønnskommisjonens funn er at lønnsgapet i offentlig sektor er størst, 21 prosent, mellom kvinner og menn med inntil fire års høyskole- eller universitetsutdanning. Generelt er gjennomsnittlig lønnsforskjell mellom kvinner og menn 15 prosent, og det har stått på stedet hvil i 25 år. Likelønnskommisjonen har foreslått at lønnsgapet må tettes både ved at det settes i verk tiltak som bedrer den skjeve fordelingen av omsorg og arbeid mellom kvinner og menn, og ved at friske midler bevilges for grupper som kommer uheldig ut, eksempelvis lærere med mellomlang utdanning. 6

7 > TARIFFOPPGJØRET 2010 Til tross for løfterike ord i protokollen etter lærerstreiken i 2008, melder KS at de ikke har ansvaret for å rette opp en negativ lønnsutvikling fra 30 år eller mer tilbake i tid. KS avventer nye tall Det ligger ikke mye penger til å rette opp en eventuell mindrelønnsutvikling for lærerne i årets tariffoppgjør, hevder forhandlingssjef Per Kristian Sundnes i KS. Han mener nye tall som kommer i mars, vil vise lærernes reelle lønnsutvikling. TEKST: Lena Opseth > En egen regnegruppe med representanter fra partene skal legge fram tall for lønnsutviklingen de siste årene. Etter lærerstreiken i 2008 ble partene enige om en protokoll hvor det blant annet heter at «dersom gjennomgang av lønnsstatistikken viser at lønnsveksten for skoleverket fra 2007 til 2008 er lavere enn lønnsveksten for gjennomsnittet i kommunal sektor, skal dette være en del av grunnlaget for eventuelle lønnsmessige tiltak i 2009 og for hovedtariffoppgjøret i 2010». Lønnsutviklingen er snudd allerede. Hvis regnegruppa viser at vi tar feil, skal dette som nevnt være en del av grunnlaget for tariffoppgjøret, sier Sundnes, som ikke lover noen lønnsfest. Det er relativt lite penger i årets lønnsoppgjør til å rette opp ulike berettigede krav, men det gjenstår å se om partene er innforstått med det. Over statsbudsjettet er det anslått en lønnsvekst på 3,5 prosent. Finansminister Sigbjørn Johnsen har allerede varslet at «dette har vi itte råd tel nå», sier Sundnes. Ifølge Thomas Aanensen i Statistisk sentralbyrå har lærerne systematisk tapt lønnskampen de siste 30 årene. Er ikke tida inne for et lønnsløft til lærerne? Hvorvidt tallene fra Thomas Aanensen, en førstekonsulent i SSB, stemmer, vil jeg ikke gå inn på. KS har uansett ikke ansvaret for å rette opp en negativ lønnsutvikling fra 1970-tallet eller enda lenger tilbake. KS og partene i arbeidslivet, deriblant Unio, forholder seg til tall fra Teknisk beregningsutvalg. Disse tallene er ikke positive for lærerne, men også blant annet sykepleierne har opplevd en svakere utvikling enn andre grupper. Etter lærerstreiken i 2008 ble partene enige om å få til en bedre lønnsutvikling, og KS mener at med 6,74 prosent lønnsøkning til lærerne i 2008 og 4,74 prosent i fjor, er tendensen snudd, svarer Sundnes. Bør ikke lærene prioriteres i ei tid med alvorlig rekrutteringsvikt blant lærere? Vi mangler også sykepleiere, tannleger, leger, ja, det er rekrutteringssvikt innen store områder. Det blir sagt at lærerne er viktigere enn alle andre fordi de og skolen legger grunnlaget for vekst og framdriften av samfunnet. Lærerne er imidlertid ikke i en «trestjerners kategori» over alle andre. Lønnsoppgjøret er heller ikke det eneste som avgjør rekrutteringen. Med en kunnskapsminister som kjenner Finansdepartementets kriker og kroker, er det kanskje mulig å lure ut ekstra kroner til lærerne i lønnsoppgjøret? Oppgjøret er partenes ansvar, som alltid. Det Per Kristian Sundnes. Arkivfoto: Paal M. Svendsen er vårt utgangspunkt foran forhandlingene, sier Sundnes til Utdanning. Lærerne har sakket akterut Lærerne har sakket akterut i lønnskampen helt siden midt på 1970-tallet, viser en fersk analyse fra Thomas Aanensen i Statistisk sentralbyrå. TEKST: Knut Hovland > Dette er ikke overraskende, men en god beskrivelse av en alvorlig situasjon, sier leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, til Dagens Næringsliv. Bjerkestrand understreker hvor viktig lønnsnivået er for rekrutteringen til læreryrket, og at BAKGRUNN. Lærerlønn dette burde bekymre flere enn Utdanningsforbundet. Analysen til Aanensen, gjengitt i siste nummer av fagbladet Samfunnsøkonomen, viser også at det lønnshoppet lærerne fikk med «skolepakkene» i 2000 og 2001, er passert av sammenlignbare grupper. Det Aanensen er kommet fram til, bekrefter også det leder i Utdanningsforbundet Hordaland, John G. Torsvik, sa til Utdanning i begynnelsen av februar: at lærerne samlet har tapt nær to milliarder kroner årlig de siste årene. > Lektorene hadde i 1973 en gjennomsnittslønn på 83 prosent av gjennomsnittet for sivilingeniører. I dag har lektorlønnen falt til 64 prosent av sivilingeniører i privat sektor. Adjunkter hadde i 1973 en lønn som lå tett opp til lønnen (91 prosent) for ingeniører med to eller tre års utdannelse nå er den falt til 71 prosent. Kilde: Thomas Aanensen, førstekonsulent i SSB 7

8 Utdanning > nr 4/26. februar 2010 aktuelt. > Arkitektur Trives i baseskoler Lærere og elever i baseskoler vil ikke tilbake til klasseromskoler, selv om noen av dem opplever noe uro og disiplinproblemer. Tekst: Liv Skjelbred > Ifølge en undersøkelse som Sintef Byggforsk har gjort ved ni baseskoler i Oslo, ønsker ingen av dem seg tilbake til klasseromskolen. Planløsning, akustikk og støy er undersøkt ved seks barnetrinn og tre ungdomstrinn. Barnetrinnet, først og fremst 5. trinn, ble undersøkt ved Ammerud, Bogstad, Høybråten, Disen, Karlsrud, og Linderud. Ungdomstrinnet, primært 9. trinn, ved Karlsrud, Linderud og Øraker. Ikke god akustikk Ingen av skolene tilfredsstiller forskriftenes minstekrav til akustiske egenskaper. Noen av skolene oppgir at de har forstyrrende gjennomgangstrafikk og problemer med luft, temperatur og lys. Det kan også bli uro hvis elevene driver med ulike aktiviteter. Men ingen av skolene oppgir at støy er et stort problem. Ved alle skoler oppgir elever og lærere at de trives bra. De fleste elevene ønsker mer disiplin, men ingen av dem, heller ikke lærerne, vil tilbake til klasseromskolen. Lærere og elever mener baseskolene gir større muligheter for å legge opp undervisningen fleksibelt. Ved noen av skolene oppgir lærerne at «baseskolen er helt fantastisk for pedagogikken». Baseskolen gir bedre muligheter til å gi tilpasset opplæring, ifølge lærerne. Ønsker seg større grupperom De fleste skolene har ett stort baserom med plass til elever på trinnet, omkranset av Fornøyd inspektør Før jul i fjor flyttet ungdomstrinnet ved Grålum ungdomsskole i Sarpsborg inn i en ny baseskole. Dette er flaggskipet i Sarpsborg når det gjelder arkitektur og elektroniske installasjoner, sier undervisningsinspektør og leder for 8. trinn, Cicel Dahl. > Vi har fått flotte fellesarealer og et veldig fint uteområde. Svært få ønsker seg tilbake til den gamle skolen. Men det er mulig at elever med konsentrasjonsproblemer sliter litt mer, sier Cicel Dahl. Hun viser til god inneluft, at det er lyst og trivelig, og at rommene er lagt til rette for god akustikk med myke gulvbelegg og lyddempende takplater. Det er 60 elever fra samme trinn samtidig i 3 5 grupperom, som regel planlagt for 15 elever. Noen lærere peker på at det særlig er behov for større grupperom. Tilknyttet basen finnes også et samtalerom med plass til fire personer. Noen av skolene har egen garderobe for gruppen, andre må dele med andre trinn. På alle skolene har basene tilknytning til et auditorium. Målingene, og intervjuer med de aktuelle elevene, lærerne og rektor/administrasjon, er gjort i Oppdragsgiver er Husbanken og målgruppen Kunnskapsdepartementet, Kommunaldepartementet, Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylkeskommuner. basen. Nesten like mange, 55 elever, har undervisning i rom andre steder i bygget. Det fungerer godt, mener Dahl. Kantinen tilbyr gratis frokost hver morgen. Egenprodusert mat selges tre ganger i uka. De fleste elevene er fornøyde. Elevene på 8. trinn kommer rett fra barnetrinnet på en tradisjonell klasseromsskole. Men jeg har inntrykk av at de trives godt, sier Dahl. Teamet på 8. trinn sier at lærersamarbeidet er blitt mye bedre, sier Dahl. Men lærerne har også noen utfordringer. Skolen har en flott naturfagavdeling med laboratorier og formidlingsrom. Men med bare to lærere på ca. 60 elever er ikke rominndelingen optimal, ifølge Dahl. Blant annet baseskolen Bogstad var med i undersøkelsen som munnet ut i rapporten «Planløsning, akustikk og støy i baseskoler». Foto: Sintef Byggforsk For og imot baseskoler Artiklene har skapt debatt på Utdanning bringer noen klipp: «baseskolene krever en lærertype som trives i samarbeid med andre. Altfor mange liker å lukke døra og drive sin undervisning uten innblanding fra andre.» Marit Rundberg Svake elever får ikke den oppfølging de trenger Lærerne klarer ikke å fange opp de som sliter. på mine barns baseskole har de valgt å gå tilbake til klasseromsundervisning. Mortensen lærertetthet og spesialutdannete pedagoger er langt viktigere ressurser enn størrelsen og utseendet på læringsarenaen. Petter Malmo Jippi, endelig noen som tør å si noe pent om baseskoler. Jeg jobbet på en i fire år og elsket det! Det var flott å jobbe i team, det ga en trygghet som lærer som jeg aldri har hatt, verken før eller siden. Kåre Vangen Vi er sjeleglad for å være tilbake til klasserommet hvor det er vanskeligere å stikke seg bort og hvor det er klare fysiske rammer. Hofstad 8

9 > Lærerutdanning kort fra kloden: Mentorordninger kommer Undersøkelser i England viser at de mest talentfulle lærerne slutter tidligst i yrket. Veiledning kan få flere til å bli, ifølge Gunnar Engvik. Tekst: William Gunnesdal > Hva legger vi i ordet mentor? spurte førstelektor Gunnar Engvik under en konferanse for skoleledere i Stjørdal, som samlet rundt 250 deltakere. Engvik er førstelektor i pedagogikk ved NTNU, der han arbeider i «Program for lærerutdanning. Kvalitet og ledelse». Hans mentordefinisjon var: en erfaren kollega som bidrar til å støtte, utfordre og profesjonalisere yrkesstart og -identitet for/hos nyutdannede lærere. Utdanningsdirektoratet vurderer betingelsene for at veiledning av alle nytilsatte, nyutdannede lærere kan begynne fra høsten Norge og Finland er to av få land som ikke har obligatorisk veiledning de første årene en lærer er i jobb. I mange land følges lærerne opp utover ett år i yrket. Engvik snakket om vurderinger skoleeier må gjøre angående mentorer: Skal små skoler ha bare én mentor? Eller én for barnetrinnet og én for klasse? Og hvordan organisere en mentorordning i større skoler, og skal ungdomstrinnet ha én mentor til Gunnar Engvik. Privat foto hvert av fagene norsk, matematikk og engelsk? Veiledning av alle nye lærere kan begynne fra høsten Arkivfoto: Bo Mathisen Tilsvarende må ulike ordninger vurderes i videregående skole. Engvik listet opp ferske læreres utfordringer: disiplin i klasserommet, å motivere elevene, å håndtere forskjeller mellom elevene, å vurdere elevarbeider, å forholde seg til elevenes foresatte og å lede læringsarbeidet. For ca. et år siden underskrev daværende statsråd Bård Vegar Solhjell og Halvdan Skard, KS, en intensjonsavtale der de slo fast behovet for en systematisk veiledning og oppfølging av nye lærere. KS skal arbeide for at alle kommuner og fylkeskommuner tilbyr en slik veiledning. Staten skal sørge for at lærerutdanningsinstitusjonene har kapasitet til å gi en god og relevant utdanning av lokale mentorer. Opplæringsloven paragraf 10 8 sier at det er arbeidsgivers ansvar at nyutdannede lærere får nødvendig opplæring og veiledning til å gjøre lærerjobben. I en undersøkelse gjort av Nifu Step våren 2009 meldte 48 prosent av grunnskolene og 29 prosent av kommunene at de drev veiledning av nyutdannede lærere. Skolene hadde egne opplegg i 73 prosent av tilfellene. I videregående skole var det ordninger i 64 prosent av skolene og i 9 fylkeskommuner. Her hadde skolene selv opplegg i 86 prosent av skolene som hadde mentorordning. > Si din mening om behovet for veiledning for nyutdannede lærere til > England Flere fattige elever tar høyere utdanning > Flere elever fra fattige engelske hjem begynner nå på universitetet, ifølge en undersøkelse utført av The Higher Education Funding i England. På midten av 1990-tallet tok én av 20 unge fra de fattigste områdene universitetsutdanning mot halvparten av tenåringene fra de 20 prosent rikeste områdene. Nå begynner en av fem av de fattigste elevene på høyere utdanning, men nesten seks av ti fra de rikeste, skriver The Times Educational Supplement. > Ukraina Språkforbud opphevet > Lærere i Ukraina får likevel snakke russisk på jobben. Konstitusjonsdomstolen i landet har erklært at regjeringen gikk ut over fullmaktene sine da påbudet om å snakke ukrainsk ble innført i fjor høst, melder den ukrainske nettavisen Totsjka. Som Utdanning skrev i 21/2009, ble lærere i offentlige skoler truet med disiplinære tiltak dersom de ikke holdt seg til det eneste offisielle språket i landet. > Sør-Afrika Vil fjerne streikeretten > Det største opposisjonspartiet i Sør-Afrika, Democratic Alliance, foreslår at undervisning skal defineres som en samfunnsmessig uunnværlig tjeneste. Det vil i så fall innebære at lærerne mister streikeretten. De fleste store lærerorganisasjonene er kritiske til forslaget. Mange av svakhetene i de offentlige skolene blir ikke løst ved å forby lærerne å streike, sier generalsekretær Chris Klopper i lærerorganisasjonen SAOU til den sørafrikanske avisa Business Day. 9

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet >

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > 10 21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no Få ferske lærere følges opp side 12 17 > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > leder. En motpart som ikke holder ord > I forbindelse

Detaljer

23. april 2010 www.utdanningsnytt.no. motmæle mot. språkkartlegging. side 12 17. > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge >

23. april 2010 www.utdanningsnytt.no. motmæle mot. språkkartlegging. side 12 17. > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge > 8 23. april 2010 www.utdanningsnytt.no Til motmæle mot språkkartlegging side 12 17 > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge > Utdanning > nr 8/23. april 2010 leder. Grip sjansen

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer

styrer mot økte forskjeller

styrer mot økte forskjeller 11 3. juni 2011 www.utdanningsnytt.no styrer mot økte forskjeller side 12 17 > leiker på stikkord > vinneren > glede, graving og grønt > leder. Har fått nok av prøvepresset > Et klart flertall av lærerne

Detaljer

5. JUNI 2015 Master gjør mester?

5. JUNI 2015 Master gjør mester? Mitt tips 20 Mobiliserer foreldrene Reportasje 22 Forsker på elev-lærer-relasjoner Fotoreportasje 38 Starten på sykkellivet Frisonen 43 Døgnet rundt med hunder 11 5. JUNI 2015 utdanningsnytt.no Master

Detaljer

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk >

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > 16 8. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > Utdanning > nr 16/8. oktober

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.»

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.» Min favorittlærer 24 Fant tonen i opposisjonen Reportasje 28 Ivrer for matematikken Fotoreportasje 32 Maktdemonstrasjon mot arbeidsgiver Frisonen 39 Forførende trinn 8 25. APRIL 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra >

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > 140år 1869 2009 Regjeringsstrid om lærartettleik side 12 17 > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > Utdanning > nr 18 / 9. oktober 2009 leder. 140 år med opplysning og faglig

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

20. april 2011 www.utdanningsnytt.no. skoler vil ha politiet på døra. side 12 17

20. april 2011 www.utdanningsnytt.no. skoler vil ha politiet på døra. side 12 17 8 20. april 2011 www.utdanningsnytt.no skoler vil ha politiet på døra side 12 17 > bygger bro mellom språk og matematikk > helt konge > gylne øyeblikk > leder. Bør avvises kort og kontant > Den første

Detaljer

KLARER IKKE HANKE INN ALLE

KLARER IKKE HANKE INN ALLE Min favorittlærer 20 Vår store mor Fotoreportasje 24 Skole på sjøen Frisonen 29 Bandmusikere Realfagskonkurranse 22 En dag vi vil huske for livet 17 21. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Hovedsaken Det renner over i barnehagen

Hovedsaken Det renner over i barnehagen Min favorittlærer 20 Ung, usikker og favoritt Reportasje 28 Rollespill om klimaspørsmål Fotoreportasje 30 Det hendte i 1963 Frisonen 35 Med sol i magen 1 11. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Det

Detaljer

Uviss framtid for de svakeste

Uviss framtid for de svakeste 21 20. november 2009 www.utdanningsnytt.no Uviss framtid for de svakeste side 12 17 > Maskespill i villmark > råskinnet > bingo snart kan de norsk > Utdanning > nr 21 / 20. november 2009 leder. Lytt nøye

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 24 Reportasje 26 Fotoreportasje 34 4. APRIL 2014 Frafall Veien bort fra Nav

Mitt tips 20 Reportasje 24 Reportasje 26 Fotoreportasje 34 4. APRIL 2014 Frafall Veien bort fra Nav Mitt tips 20 Miljøreven Reportasje 24 Elever lager festbankett for 300 gjester Reportasje 26 Næminger tar vare på kulturarven Fotoreportasje 34 Kongeklare 7 4. APRIL 2014 www.utdanningsnytt.no Frafall

Detaljer

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen >

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > 20 3. desember 2010 www.utdanningsnytt.no gutt ble mishandlet Barnehagen slo alarm side 12 17 > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > leder. Når assistenter overtar for lærerne

Detaljer

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby 12 22. JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Segregering i Finland I en klasse for seg

Segregering i Finland I en klasse for seg Min favorittlærer 20 Bedrev kadaverdisplin Portrettet 22 Til topps med høgdeskrekk Intervju 28 Eg ve te Bergen Gylne øyeblikk 33 Ti små dovregubber 21 14. DESEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Segregering

Detaljer

Én av fire går ikke på skole

Én av fire går ikke på skole 13 26. august 2011 www.utdanningsnytt.no Barnevernsbarn på institusjon: Én av fire går ikke på skole > brøler til rett tid > øie for barnehagen > nå snakker lærerne > side 12 17 Utdanning > nr. 13/26.

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

XXXXXXXXX XXXXX. Nord-Norge: Hovedsaken Xxxx xx

XXXXXXXXX XXXXX. Nord-Norge: Hovedsaken Xxxx xx Mitt tips 22 Lærer om gode og dårlige hemmeligheter Reportasje 24 Legger ned store skoler Fotoreportasje 26 Norges eneste reindriftsskole Frisonen 31 Sprer musikkglede I N RD 9 10. MAI 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer