Februar årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Februar 2014 67. årgang"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar årgang Foto: Gunnvor Vangen

2 K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2014 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Håkon K. Tande. Tlf Kasserer: Anders Kvisberg tlf Epost: Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Alma H. Bø Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Kongsvegen 325, 2636 Øyer Telefon: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjener Tretten Morten Brendløkken: Mobil: Kirketjener Øyer Jørn Haug: Mobil: Hjemmesider på Internett: Neste nummer kommer ca. 11. april Frist for innlevering av stoff er 29. mars Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. Fra presten Som de fleste vil vite, har vi i lang tid hatt to ulike salmebøker til bruk ved gudstjenester og ved kirkelige handlinger. Nå er det imidlertid kommet en ny salmebok, som skal erstatte de to gamle. Den nye boken inneholder mye kjent stoff, men en god del nytt er også kommet til. Dessuten inneholder denne boken også bønner og ulike liturgier. Første søndag i advent tok mange menigheter i bruk denne nye salmeboken. Det skjedde ikke her hos oss, da det ikke var satt av penger i budsjettet til dette formål. Nå viser det seg at det heller ikke blir nødvendig å belaste budsjettet for 2014 med utgifter til salmebøker. Vi har nemlig fått en gave på kr ,- til dette formål. Gaven, som er gitt anonymt, gir oss mulighet til å kjøpe 120 salme bøker til Tretten kirke og 150 til kirken i Øyer. Dessuten kan vi også bestille 20 bøker til Sirabølkapellet, som blir brukt både til dåp og vielse. På vegne av menighetene i Øyer og på Tretten vil jeg få uttrykke en stor takk for denne generøse gaven! Og nå gleder vi oss til å ta salmebøkene i bruk. Første gang det skjer blir under festgudstjenesten i forbindelse med grunnlovsjubileet i Øyer kirke søndag 23. februar. Øyvind Sagedal Ny kasserer i Klokkeklang! Vi har vært så heldige å få Anders Kvisberg som ny kasserer for Klokkeklang. Anders er varamann i menighetsrådet, han har jobbet med tall i mange år og jobber nå hos S & B Stenersen. Jørn Haug har dermed fått avløsning og vi takker ham for mange år i Klokkklang's tjeneste. KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Om den nye salmeboka En kommentar ved Sigmund Ihle og Leiv Tore Briseid. Den norske kirke fikk sist høst fått ny salmebok. Den vil litt etter litt finne sin plass i kirkene rundt om i Norge. Før så skjer vil vi gjøre menighetene i Øyer og Tretten kjent med den nye boka. Det er en historisk begivenhet når det nå utgis ny salmebok i Den norske kirke. Det er 28 år siden sist og bare tre ganger i forrige århundre kom det ut salmebøker i vår kirke. Arbeidet med Norsk salmebok 2013 startet i 2004 som en del av gudstjenestereformen. Mange av landets menigheter har vært høringsinstanser på forslaget som kom i 2008 og salmeutvalget har vært behandlet på to kirkemøter. Resultatet har blitt ei salmebok med 899 salmenummer. Av disse er 535 videreført fra Norsk Salmebok 1985 og 124 salmer er videreført fra Salmer salmer er nye og blant disse er både mange kjente og flere nyskrevne salmer. Den nye salmeboka har en langt større sjangerbredde enn tidligere salmebøker. Her står de tradisjonelle salmene side med gospel, spirituals, latin amerikanske og asiatiske salmer. Innslag av salmer på de tre samiske språkene og kvensk, viser det språklige mangfoldet innenfor den norske kirke. Salmer på engelsk og andre fremmede språk er kommer med, noe som reflekterer at kirken er internasjonal og samtidig gir hjelp til å inkludere innvandrere i norske menigheter. Ny norsk salmebok kommer samtidig i flere utgaver. Vi kan bare nevne menighetssalmebok, lommeformat, storskriftsalmebok, besifret salmebok, koralbok - og digital salmebok. Besifringutgaven der alle salmene i boka er besifret, er noe helt nytt. Det gjør det mye enklere å bruke band i kirken, som alternativ til eller i samspill med orgel. Dette legger til rette for større instrumental bredde i gudstjenesten Salmeboka inneholder ikke bare salmer. Bak i boka finner vi en rikholdig bønnebok. Her er også korte liturgier til bruk ved forskjellige anledninger. Blant annet er her liturgi for pilegrimsvandring. En annen ny ting som vil glede ikke minst de eldre, er at Luthers lille katekisme er blitt en del av salmeboka.. Når det ellers gjelder salmene har det vært tradisjon at en stor del av de utenlandske salmene som er oversatt til norsk har vært tyske. I den nye salmeboka derimot er 68 salmer engelsk/amerikanske, mens 51 er tyske. I den forrige salmeboka var 35 engelske og 68 tyske salmer. Det er likeledes en stor økning i svenske salmer i forhold til den forrige salmeboka. Den inneholdt 25 svenske salmer, mens i Norsk salmebok 2013 er 59 av salmene svenske. Vi håper den nye salmeboka vil bli tatt vel imot av både enkeltpersoner som er glad i å synge salmer og av menighetene rundt om i landet. Som en prøve på nye salmer som er kommet med og som etter hvert vil bli brukt, presentere vi en vakker nattverdssalme. Dine gaver venter på oss, Jesus. Vi behøver maten vi skal få. Like mye gir du til oss alle, enten vi er store eller små. Dine gaver venter på oss, Jesus. Du har sagt at maten kan ta bort det som ikke endte slik det skulle, alt vi angrer på at vi har gjort. Dine gaver venter på oss, Jesus. Du sto opp fra graven og du vil gi oss liv som lever etter døden. Det er dine gode gaver til. Dine gaver venter på oss, Jesus. Over hele verden vil du gi livets brød til alle dine venner. Når du ber oss komme, kommer vi. Tekst: Vidar Kristensen, Melodi: Per Aamodt Tveit,

4 Festgudstjeneste i forbindelse med grunnlovsjubileet 1814 kalles mirakelåret i norsk historie. Norge gikk inn i 1814 som en del av det eneveldige kongeriket Danmark-Norge, styrt fra København, og endte som egen stat i union med Sverige. Innimellom erklærte landet full uavhengighet, holdt de første politiske valgene og skaffet nasjonen en grunnlov. Det var begynnelsen på utviklingen av demokratiet i Norge. Sitatet ovenfor er hentet fra Kirkerådets Historisk bakgrunn for grunnlovsjubileet. I forbindelse med jubileet oppfordres all landets menigheter til å markere dette i gudstjenesten 23. februar. I 1814 var prins Christian Fredrik stattholder i Norge. Han meddelte i februar det året til biskop Bech i Akershus stift, at menighetene skulle samles i kirkene til en ekstraordinær bededag fredag Under gudstjenesten skulle folket avlegge en ed på at de ville hevde Norges selvstendighet og våge liv og blod for det elskede fedreland. Etter at presten hadde lest den av biskopen anbefalte bønn og nedbedt himmelens velsignelse over det norske folk, skulle presten preke over Davids salme 62,8-9. Etterpå skulle de tilstedeværende øvrighetspersoner og embetsmenn, samt 12 av menighetens aktverdige menn inkludert presten underskrive et vitnesbyrd om at menighetens innbyggere hadde avlagt nevnte ed. I tillegg skulle de samme menn underskrive en adresse til prinsen, Norges regent, hvilken skulle nedlegges i hans hånd. Denne adressen skulle være en høytidelig henvendelse til Christian Fredrik om lojalitet og støtte til kampen mot Kieltraktaten av 14. januar 1814, skriver Tore Pryser i boken 1814 i Oppland. Gjennom denne traktaten avsto danskekongen Fredrik 6. Norge til kongen av Sverige. Etter gudstjenesten skulle det også velges to menn blant menighetens bosatte sivile, geistlige, eller militære embetsmenn, brukseiere, jorddrotter eller gårdbrukere over 25 år, hvorav den ene skulle være av bondestanden, som skulle ha fullmakt til å overbringe adressen, og som på folkets vegne skulle møte på et valgmøte, der tre av Christian Amts (Oppland fylke) mest opplyste menn skulle velges til å dra til riksforsamlingen på Eidsvoll. Gudstjenesten søndag 23. februar har en prolog og bønner, som er skrevet av Edvard Hoem, og fra sentralt hold er det kommet forslag til salmer. Når dette skrives arbeider vi for å få med barnekor og andre kulturinnslag til gudstjenesten. Ordføreren har bekreftet at hun vil delta, pinsemenigheten vil bli representert og Kirkeakademiet i samarbeid med Teaterlaget planlegger å fremføre et tablå rett i etterkant av gudstjenesten for å anskueliggjøre edsavleggelsen, underskrivingen av adressen til prinsen og valget av de to valgmennene. Alle valgkirker vil få en reproduksjon av adressen til prinsen, som ble skrevet i 1814, fra Riksarkivet. Denne vil bli hengt opp i våpenhuset i Øyer. I tillegg får vi en plakett fra Riksantikvaren, som forteller når det ble holdt valg i vedkommende kirke. Planen er at dette skiltet skal festes på den ene portstolpen, og plaketten vil bli avduket etter arrangementet inne i kirken. Adressen fra Øyer menighet er undertegnet den 4. mars, og i følge Tore Pryser underskrev de fleste denne dagen, men noen steder skjedde det alt på bededagen den 25. februar. I Øyer ble adressen underskrevet av 18 menn. I juninummeret av Klokkeklang fra forrige år er gjengitt Einar Moes tale på Kirkevangen 17. mai det året. I talen er adressen sitert, og navnet på underskriverne er med. Dessuten finnes det i talen opplysninger om øyværingene som lå ute i krigstjeneste i årene , og det finnes refleksjoner om hva dette kom til å bety for holdningene til det som skjedde i Vi håper mange finner veien til Øyer kirke søndag 23. februar. Det er en av de viktige dagene der grunnlovsjubileet blir feiret. Etter arrangementet i og utenfor kirken inviterer Øyer og Tretten kirkelige råd til kirkekaffe på prestegården. 17. mai er naturligvis en annen viktig dag i forbindelse med grunnlovsfeiringen. Da planlegger Kirkeakademiet et kulturarrangement i Øyer kirke etter bekransningen på kirkevangen. Programmet vil bli annonsert senere, men alt nå kan det nevnes at professor Tore Pryser har sagt ja til å komme og holde et foredrag/ kåseri om Øyer og grunnloven. For øvrig hevdet Pryser i et oppslag i GD at prins Christian Fredriks agitasjonsreise gjennom dalen i begynnelsen av februar var svært viktig for at Norge fikk grunnloven. I all beskjedenhet vil vi derfor nevne at Kirkeakademiet hadde en markering i prestegården 1. februar. Den dagen var det 200 år siden prins Christian Fredrik inntok en bedre middag hos proprietær Anders Lysgaard på storgarden Svennes like ved Biri glassverk. Fra Biri dro prinsen videre til Fåberg, og på Vingnes ble han hyllet av folket med en høystemt sang, alt i følge Tore Pryser. Så forteller historieprofessoren at Christian Fredrik dro til Øyer, der han ankom kl.21 om kvelden og overnattet på prestegården hos sogneprest Peter Dybdahl. Neste dag bar det så videre oppover Gudbrandsdalen. Hva sogneprest Dybdahl vartet opp med, sies det ikke noe om. Kirkeakademiet fant imidlertid å markere besøket med ost og kjeks, ut fra tanken om at middagen på Svennes sikkert måtte sitte lenge i. Så ble glassene hevet, og det ble utbrakt en skål for prins Christian Fredrik. Samt en for Christian Wolfgang Monrath prestegårdens beskytter. Øyvind Sagedal 4

5 Fra Klokkeklang Mai Av Edv, Bull: Nordmenn før oss Fredag 25. febr. ble det holdt en slags enkel folkeavstemning: I kirkene landet rundt sverget folk at de ville «hevde Norges selvsten dighet og våge liv og blod for det elskede fedreland». Etterpå var det valg. Dermed var folkets vilje formelt lagt til grunn for den nasjonale reisningen. 10.april kom 112 representanter til Riksforsamlingen på Eidsvold. I våre dager står Eidvoldsmennene i minnet først og fremst som Grunnlovens fedre. Det grunnlovsutkastet som ble tatt som utgangspunkt for arbeidet, var skrevet av Christian Magnus Falsen og en av hans venner, Johan Gunder Adler. I dette arbeidet var det ingen partistrid, selv om det var uenighet om enkelte paragrafer. Hovedsaken i Grunnloven var at den betydde et Folkenes Fader, som til frihet skapte, nådig fornyet friheten vi tapte, gav oss i eget rike fritt å råde, takk for din nåde! meget langt skridt bort fra eneveldet. Stor makt ble lagt i hendene på Stortinget, som riktignok ikke var «demokratisk», siden det bare var et mindretall som hadde stemmerett ved valgene, men som likevel ga politisk makt til mye videre kretser enn det som dengang var vanlig i Europa. Først da grunnlovsarbeidet var ferdig, ville Riksforsamlingen velge konge mai kunne Grunnloven underskrives, og samme dagen ble Kristian Fredrik valgt til Norges konge. «Reist er altså innen Norges enemerker Norges gamle kongestol som Adelstener og Sverrer bekledde, og hvorfra de med visdom og kraft styrte gamle Norge», sa presidenten, Georg Sverdrup. Rettsinn og visdom bære fagre grøde, frisinn igjennom alle hjerter gløde; stivsinn som dele vil vårt land i leire, høisinn beseire! Fedrenes arv å øke gi du krefter, høvdinger foran, kristmenn, korsmenn efter, landet med lov å bygge og at sede, folket til glede! Red. 5

6 Omtale av 3. dagskonserten og Draumkvedet Av Kari Irene Lien 3. Dagskonserten Tredje juledag hadde Øyer kirke besøk av tre flotte musikere som ga oss en sterk og vakker konsert! Det var Matthias Gillebo, tenor, Lars Henrik Johansen, cembalo og Hans Olav Gorset, barokkfløyte. Elise Gillebo måtte dessverre melde forfall på grunn av sykdom. På kort varsel stilte Hans Olav opp på barokkfløyte. Vel 50 tilhørere hadde våget seg ut på glattisen for å få med seg denne konserten. De åpnet konserten med Kantate nr. 82 «Ich habe genug» av Johann Sebastian Bach. Ich habe genug betyr: «jeg har nok» eller «jeg er tilfreds». Den ble komponert i Leipzig for kyndelsmess den 2. februar Og det er underlig å tenke på at to år før Bach skrev denne kantaten, var øyværingene i ferd med å gjøre ferdig og innvie sin nye kirke «Den Hellige Treenighets Tempel» (2. juli 1725). Mye av den musikken som ble spilt på konserten hadde sin tilblivelse i denne tidsepoken, i barokken. Det er en stor opplevelse å lytte til barokkmusikk fremført på denne måten, med riktige instrumenter og med utøvere som har brukt mye tid på å sette seg inn i den tids framførelsespraksis. Musikerne presenterte det de spilte underveis i konserten. Vi fikk høre kjente og mer ukjente verk; vi fikk variasjoner over gamle salmetoner på solo fløyte, vi fikk «O helga natt» og «Det hev ei rose sprunge» med tonefølge av orgelet, og vi fikk Prøysens «Romjulsdrøm» med Mathias og Lars Henrik på cembalo. Til og med «Have yourself a Merry Little Christmas» fikk vi med oss. Det var fascinerende og høre disse sangene akkompagnert på cembalo av en dyktig cembalist. Under denne konserten var det også rikelig anledning til å høre Øyer kirkes meget gode cembalo. Draumkvedet Trettandagen 2014 vart Øyer kyrkje fylt av middelalderkledte dansarar/songarar som framførte Draumkvedet, med sang og dansesteg. Vel 30 personar hadde trassa regn og is for å få med seg framføringa. Det er gripande å sjå og høyre Lekarringen Ottar Birting med forsterkingar frå heile sørdalen, også fleire frå Øyer. Her er det kulturhistorie som lever. Før framsyninga av Draumkvedet fekk vi høyre folketonar frå Gudbrandsdalen og julesongar frå sein middelalder, vakkert framført av Ragnhild Bjørge, Tora Kristin Frøyse, Arne Nustad og Ola Fjeldet. Eit par av songane som Ragnhild song åleine, har ho etter besteforeldre i Skjåk. Erling Fossum framførte julemusikk på fele saman med organisten Kari på orgel, og Tora Kristin song ei salme frå den nye salmeboka «Et lite barn så lystelig» (Gammel folketone og gammel salmetekst). Vi vonar at Ottar Birting med forsterkingar vil gjesta oss fleire gonger. Takk for at dykk kom! 6

7 Konsert i Øyer kirke onsdag den 26. mars kl La ikke muligheten til å høre klassisk musikk i verdensklasse gå fra deg! Billett kr 250,-. Student kr 150,-, barn gratis. Forhåndssalg av billetter Coop Mega Øyer, Prix Tretten og kirkekontoret fra 15. mars. Arr. Utvalg for kirkemusikk ØTKR Pressemelding: To damer to herrer Dette var magisk! Det er det største jeg har vært med på! Jeg klarer nesten ikke å puste! Applausen og superlativene ville ingen ende ta etter at «To damer, To herrer» hadde bukket og takket for seg etter den store Hilmar-konserten i Steinkjer kirke. I avisenes konsertanmeldelser har man kunnet lese tilsvarende ordbruk. Når Eldbjørg og Ragnhild Hemsing og Gjermund og Einar Olav Larsen holder to konserter i Oppland i slutten av mars er det duket for flere heftige opplevelser med de to søskenparene, som på hvert sitt felt regnes blant landets fremste. De presenterer et program som spenner fra folkemusikk fra Valdres og Trøndelag til verker av Bach, Paganini, Ole Bull og kvartettens egen Gjermund Larsen. På en liten tiårsperiode og ung alder til tross, har de fire fiolinistene nærmest vunnet det som er å vinne av norske og internasjonale konkurranser innen gammaldans, folkemusikk og klassisk, og reist verden rundt med solistoppdrag. Av utmerkelser og priser de fire har seg imellom kan nevnes Spellemannprisen, Arve Tellefsens musikerpris, et antall 1. plasser i Landskappleiken osv. Mange vil utvilsomt huske at Eldbjørg Hemsing fikk æren av å åpne Nobelkonserten i desember 2012, en ære som også ble Gjermund Larsen til del i Konserten overføres til mange millioner TV-seere verden ove. Når de nå kommer til Oppland i mars, er det en oppfølging av en turne i Hedmark og Oppland i 2013, igjen er det i regi av kirkene i vårt distrikt og samarbeid dem imellom. Turneen er støttet av Norsk kulturråd. Ved forrige korsvei fikk konsertene stor oppmerksomhet i pressen og svært godt besøk i samtlige kirker. De imponerende merittlistene kan nesten sette selve poenget i skyggen; det er deres lidenskapelige tilstedeværelse og intense formidling som frembringer reaksjonene ovenfor. Repertoaret er en generøs og rikholdig blanding av folkemusikk fra Valdres og Trøndelag og verker av Bach, Paganini, Ole Bull og Gjermund Larsen. Vi gleder stort oss over å kunne invitere til konsert med disse fire! Selv en forkortet utgave av de fire omfattende CVene gir et bilde av hvem vi har med å gjøre; Eldbjørg Hemsing (f. 1990) fra Valdres blir regnet som en av Norges mest lovende unge musikere. Hun har spilt med flere ledende profesjonelle symfoniorkestrene, blant annet Stavanger Symfoniorkester med Alan Buribayev, Trondheim Symfoniorkester med Josep Caballé-Domenech og Nick Davis, Kringkastingsorkesteret med Peter Szilvay, Stabsmusikken i Oslo med Ole Kristian Ruud, Tromsø Symfoniorkester, Oslo Camerata og Trondheimsolistene. Av utenlandske orkestre kan nevnes Zürich Chamber Orchestra, Wiener Symphoniker, Sinfonia Finlandia i Jyväskylä, Czech Chamber Orchestra of Pardubice, Ashland Symphony Orchestra i USA og tre ganger med Ukranian National Philharmonic Orchestra. Ragnhild Hemsing (f. 1988) har spilt på alle store festivaler og konsertsaler i hele Norge, inklusive Festspillene i Bergen, Oslo Kammermusikk Festival, Hardingtonarfestivalen og Førde Internasjonale verdensmusikkfestival, og stiller gjerne med både folkemusikk og klassisk musikk på programmet. Hun har også spilt på Nordlysfestivalen i Tromsø og på kammermusikkfestivalene i 7

8 Stavanger, Trondheim og Harstad, i Wigmore Hall, Verbierfestivalen, Bellerive Festival i Sveits og AlpenKlassik i Tyskland. Ragnhild har mottatt en rekke priser, inkludert førstepremie og EU-prisen på Kocian International Violin Competition, førstepremie og Spesialprisen på European Music Prize for Youth i 2003, i tillegg til å ha vunnet alle større konkurranser for ungdom i Norge. Eldbjørg Hemsing fikk æren av å åpne Nobelkonserten i Oslo Rådhus den 10. desember august 2012 mottok Eldbjørg og Ragnhild Hemsing Arve Tellefsens musikerpris for Gjermund Larsen (f. 1981) er grossist i priser, og vant Spellemannprisen for debutalbumet Ankomst i Han har blant annet vunnet Landskappleiken klasse A vanlig fele to ganger og fått Kongepokalen. Våren 2008 ble han den første til å avlegge diplomeksamen i folkemusikk på vanlig fele ved Norges Musikkhøgskole Mange av Klokkeklangs lesere har nok i likhet med undertegnede lagt merke til at det gjennom lengre tid har foregått større byggearbeider ved Tabernaklet i Øyer. Flere av oss har lurt på hva som egentlig er i ferd med å skje. I den anledning har Klokkeklang truffet Tabernaklets leder Arne Nordby og hatt en samtale med han. Nordby forteller at byggearbeidene går mot slutten og den nye kafédelen ble tatt i bruk i forbindelse med et konfirmasjonsselskap i september, høsten Den nye kafeen og nytt kjøkken ble brukt ved høstens hyggekveld, julemessen første helgen i advent, samt i julens arrangement. Må heller ikke glemme at i barnehagens grøtfest, for barn og foreldre før jul, så ble det meg fortalt at det var 160 små og store som koste seg i de nye lokalitetene. Dermed vil Klokkeklang få gratulere Tabernaklet med prosjektet og håpe det hele vil bli til nytte og glede både for Øyerbygda og menigheten. På spørsmål om hva årsaken var til at menigheten gikk i gang med dette prosjektet svarer Nordby at det var behov for rehabilitering og utvidelse Hågåsletta barnehage som var noe nedslitt etter 35 års drift. Kommunen ønsket en utvidelse og flere foreldre sto på venteliste for å få barna inn i barnehagen. Menigheten hadde et stort ønske om et større og bedre kjøkken, samt garderobe- og toalettanlegg på samme plan som kirkesalen. I forbindelse med menighetens gudstjenester og arrangement var også et større rom til sosialt fellesskap kjærkomment. 8 i Oslo. Han spiller til daglig i Majorstuen og Christian Wallumrød ensemble. Som orkestersolist har han spilt med Kringkastingsorkesteret, Trondheim Symfoniorkester, TrondheimSolistene og Det Norske Solistkor. Einar Olav Larsen (f. 1979) driver som frilans musiker med base i Verdal i Nord-Trøndelag. Sammen med broren Gjermund har han vunnet gruppespell fele på Landskappleiken tre år på rad, og mange vil kjenne dem igjen fra Kjempesjansen på NRK. Einar Olav har studert folkemusikk ved Ole Bull Akademiet, og hadde i 2001 og 2002 Statens arbeidsstipend for yngre/ nyetablerte kunstnere. Einar Olav er en av få som er A-klasse-spellmann på både fele og hardingfele. Hans musikalske utgangspunkt er musikkarven etter Hilmar Alexandersen, en av våre fremste folkemusikere på forrige århundre, og rytmisk og særprega Verdals-spell. Tabernaklet fornyer og utvider Intervjuet av Leiv Tore Briseid Dette fikk vi til ved at grunnarealet til barnehagen ble utvidet og dermed kunne arealene i etasjen over benyttes de ønskede formål. Planene har vi fellesskap og gjennom vår byggekomité drøftet oss frem til i nært samarbeid med de ansatte i barnehagen. Bjarne Sivertsen som også er medlem i menigheten har sørget for tegne, være arkitekt for bygget. Vi spør Nordby hvor mange barn barnehagen kan ta imot etter utvidelsen? Barnehagen er nå godkjent for 72 barn/plasser som fordeler seg i 4 avdelinger, forteller han. Når barnehagen er inndelt i forskjellige avdelinger er det fordi 18 barn pr. utdannet førskolelærer er en anbefalt gruppe. Hva med de økonomiske realitetene? Har en fått noen offentlig støtte til utbyggingen? Nei, det aller meste er finansiert av menigheten, får vi til svar. Det er begrenset tilskudd som gis av staten til frikirkebygg. Barnehagen, får et årlig tilskudd pr barn som utbetales via kommunen som skal dekke drift og finansiering. Dermed må vi konstatere at det er et imponerende tiltak menigheten har greid å fullføre. Har utbyggingen hatt noen positiv effekt på menigheten for eksempel i form av flere medlemmer eller på annen måte? Her får vi vite at antall medlemmer har ikke øket under byggeprosessen. Derimot har fellesskapet innad blitt styrket, ikke minst i form av større velvilje. Dugnadsinnsatsen har vært imponerende og som leder er jeg svært takknemlig for den innsatsen som den enkelte har bidratt med. På spørsmål om det er noe Nordby gjerne vil fortelle Klokkeklangs lesere i forbindelse med intervjuet svarer han følgende: Tabernaklet er et kristent menighetsfellesskap hvor medlemmene tror på en levende og skapende Gud et budskap en gjerne vil formidle til barn og voksne. Alltid er alle velkommen til å delta i de gudstjenester, møter og samlinger vi har på Tabernaklet.

9 Litt av hvert Redigert av Leiv Tore Briseid Nobelpris penger til kirkene. Det lutherske verdensforbund har mottatt euro fra EU. Dette er penger fra Nobels fredspris som EU mottok ved fjorårets fredsprisutdeling. Gaven fra Eu er øremerket Det lutherske verdensforbunds arbeid med utdanning av barn i Sør Sudan. Einar Tjelle som er assisterende generalsekretær i mellomkirkelig råd for Den norske kirke sier at prisen er svært hyggelig og en god og riktig bruk av pengene. (Fra Vårt Land ). Sjømannskirken får eget frimerke. I 2014 har Sjømannskirken 150 års jubileum. Posten hyller nå organisasjonen med å utgi et jubileumsfrimerke. Frimerket prydes av Sjømannskirkens varemerke - et vaffelhjerte. Vaffelfrimerket har en verdi av Kr.15 og ble lagt ut for salg like over nyttår. Vi er glade for at posten hedrer Sjømannskirken på denne måten. Vaffelen er et velkjent og godt symbol på den hjertevarmen vi til enhver tid ønsker å møte mennesker med, heter det i en uttalelse fra Sjømannskirkens ledelse. Frimerket ble i romjulen lansert i London og sjømannsprest Torbjørn Holt og frimerkedirektør Halvor Fasting i Postverket sto for avdukingen. (Fra Vårt Land ) Stor økning i bibelsalg i Syria. Distribusjonen av bibler og bibeldeler ble åttedoblet i Syria fra 2011 til De syriske kristne lever under et ekstremt press og har stort behov for internasjonal støtte. Det libanesiske bibelselskapet som produserer biblene som deles ut i Syria setter nå alt inn på å produsere nok bibelsk materiale til å dekke etterspørselen. De er opptatt av å gi ut bibeldeler og mindre tekstutdrag i form av kalendere og småhefter, både fordi slike småhefter raskt kan trykkes og transporteres. Hele bibelutgaver er vanskeligere å få frem, Mye av arbeidet gjøres av frivillige. (Fra Vårt Land ). Kvinne inntar kirketoppen. Fore første gang har Kirkenes Verdensråd valgt en kvinnelig leder. Hun er fra Kenya. Den nye lederen heter Agnes Abuom og ble høsten 2013 valgt til leder for sentralkomiteen i denne verdens største kirkeorganisasjon. Sentralkomiteen er organisasjonens styringsorgan mellom generalforsamlingene. Den nye lederen uttalte følgende ved sin inntreden. Min bønn er at vi sammen skal bevege oss fremover de neste årene til tross for forskjellene oss imellom som har potensial til å splitte oss. Organisasjonens beslutningsmodell, der vedtak skal fattes med konsensus passer godt med den feminine måten å foreta valg på, la hun til (Fra Vårt Land ). Ny kristen pilegrimskirke åpnet i Jordan. Kongeriket Jordan er et av de få moderne og liberale land i midt østen. Kong Abdullah II er blant annet innstilt på at Jordan skal være et flerreligiøst samfunn. Dette har nettopp ført til at det har blitt bygget en ny luthersk kirke ved elven Jordan på det sted hvor Jesus etter tradisjonen ble døpt. Tidligere har den romersk katolske kirke og flere andre kristne samfunn fått bygget kirker i samme området. Ved innvielsen på Helligtrekongers dag var biskopen i Borg og fire andre lutherske kirkeledere i audiens hos kongen. Samtalen med kongen bekreftet kongens anerkjennelse av den lutherske kirken dom en viktig del av Jordans religiøse liv. (Fra avisen Vårt Land ). Musikk kafe fikk Diakonipris. Musikk kafeen i Storhamar kirke i Hamar mottok Diakoniprisen 2013 som ble delt ut under Diakonikonferansen på Menighetsfakultetet like før Jul. Kafeen er et tilbud for mennesker med utviklingshemming, og drives i fellesskap av Storhamar menighet Hamar kommune og omsorgsboligene i kommunen. Årets vinner ble valgt på grunn av tiltakets lange holdbarhet. Musikk kafeen ble startet i 1995 og er stadig til stor glede både for gjestene og for dem som arrangerer det hele. Prisen består av en statuett laget av kunstneren Einar Stoltenberg og en sjekk på KR (Fra Vårt Land ) 9

10 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Onsdag 29.januar 2014 var det møte i Prestegardssalen for både medlemmer og varamedlemmer. Dette skulle være et møte der hovedvekten var lagt på gjensidige orienteringer, drøftinger og god kommunikasjon. Siden sist De fleste har nå prøvd seg som kirkevert i gudstjeneste, noe som hadde vært greit. Hvert utvalg fortalte fra sitt arbeid: * Trosopplæringsutvalget har hatt møte og har konstituert seg: leder Elin Paulsrud, nestleder Borghild Nysveen, medlemmer: Marit Melberg, Karen Inger Aarnes, Monika Brügger, Anita L Vedum * Ungdomsutvalget har ikke hatt møte ennå, men medlemmene i utvalget er Ann Karin Hongshagen, Håvard Sagheim, Fridtjof Bjerke, Elin M Stenersen, Anders Kvisberg, Laila Skåden. Det har vært presentasjon av årets konfirmanter i begge kirker, 13 på Tretten og 32 i Øyer. Det ble noe diskusjon om kostnaden foreldrene har når de må betale for konfirmantleiren. I 2013 kostet leiren kr 2700,- pr. person. ØTKR betaler for en leder for hver femte konfirmant vi sender, i 2013 utgjorde det kr 27000,-. Pengene vi får inn på giroene merket «Gave til menighetsarbeid», kommer veldig godt med til denne utgiften. Dette er nok noe vi må komme tilbake til senere. * Diakoniutvalget er godt i gang med sine månedlige aktiviteter både på Bakketun og på Tretten sjukeheim. I utvalget er Arnhild Nachtnebel, Oddvar Pedersen, Ingrid Fuglehaug, Jens Roar Paulsrud og flere frivillige medhjelpere. Det ble stilt spørsmål om kaker, og det er enighet om at kakebakere bør få godtgjørelse for kakene til disse formiddagstreffene både på Bakketun og på sjukeheimen. *Utvalg for Kirkemusikk har hatt møte og diskutert driften framover, med bl.a. konserter. Medlemmer er Inger S. Thorsen, Jan Tore Bjørnhaug, kantor og frivillige hjelpere *Kirke og kirkegård er slått sammen til ett utvalg. De har ikke hatt møte ennå. Medlemmer er: Bente Kråbøl, Kjell G. Musdalslien, Tove M. Bjørnstad, Kåre Odden, Synnøve Bratt, Anne M. Steinsli Det ble diskusjon om utvalgene skal få tildelt penger så de vet hva de har til disposisjon. Pr i dag har trosopplæringsutvalget (inklusiv ungdomsutvalget) kr ,- til disposisjon, diakoniutvalget har kr 3000,- for hvert sogn. Vi har mottatt brev fra Utvalg for Kirkemusikk med spørsmål om hvor mye de kan disponere til konsertarrangement, notekjøp osv. Leder og kirkeverge vil ha et møte med de og diskutere saken, før vi tar det opp igjen i rådet. Kirke og kirkegård budsjetteres under investeringer og vedlikehold i regnskapet til ØTKR Trosopplæring Berit redegjorde for status. Etter at Stortinget vedtok det livssynsnøytrale samfunn, har ikke skolen lengre tilbud om kristendomsopplæring. Det er derfor vårt ansvar å formidle dette til våre barn. Vi får tilført midler fra staten, pr i dag kr 358,- pr døpte fra 0-18 år pr år framover. Øyer samarbeider med Gausdal, Ringebu og Sør Fron og skal ansette 2 trosopplærere, i til sammen 140 % stilling, de skal samarbeide med prest, kantor, trosopplærings- og ungdomsutvalget. Det var 8 søkere og ansettelse vil skje i løpet av februar. Diverse informasjon Prestegårdssalen: Kjøkkenet er rydda. Ny kaffetrakter og ny oppvaskmaskin. Nye salmebøker: Vi har fått gave til å kjøpe salmebøker til begge kirkene. Bøkene er bestilt og vil komme i løpet av februar. Grunnlovsjubileet 23.februar: Gudstjeneste i Øyer kirke med arrangement i etterkant med bl.a. historisk tablå, opphenging av adresse i våpenhuset og avduking av skilt ute. Kirkekaffe i prestegården etterpå. Konserter: 26. mars er det stor konsert i Øyer kirke med søstrene Hemsing og brødrene Lansen. Merk av datoen! Klokkeklang: Anders Kvisberg har sagt ja til å være kasserer i Klokkeklang. Vi ønsker han velkommen! Redaksjonen ønsker stoff og ideer til stoff. Oppnevning av personer. Gudstjenesteutvalg: Prest, kantor, kirketjener, Alma Hovda Bø, Marit Melberg + 1 klokker fra hvert sokn. Kirkens nødhjelp-kontakt: Ann Karin Hongshagen for Tretten, Solbjørg Skruklien for Øyer. Ny møtedato: P.g.a. konserten den 26. mars flyttes rådsmøte til den 19. mars kl Menighetenes årsmøte er i Prestegardssalen den 30. mars kl Eventuelt Brev fra Anita L. Vedum om valg til nytt råd. Det ble en god diskusjon om at det bør gis flere opplysninger fra nominasjonskomiteen ved spørsmål om å stille til valg. Tas opp igjen når det nærmer seg nytt valg i Diskusjon i grupper om tanker og forventninger ved å være medlem og varamedlem i ØTKR. 10

Fjellmesse 19. august på Lyngkampen

Fjellmesse 19. august på Lyngkampen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2012 65. årgang Fjellmesse 19. august på Lyngkampen K L O K K E K L A N G SEPTEMBER 2 0 1 2 Lederens spalte Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Februar 2013 66. årgang

Februar 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar 2013 66. årgang Tretten kirke i flomlys. Foto: Knut Mellemberg. K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten

Detaljer

September2014 67. årgang

September2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 September2014 67. årgang Nedre Åsta oset med Åstkjørkja i bakgrunnen. Foto: Gunnvor Vangen. KLOKKEKLANG Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige

Detaljer

Juni 2013 66. årgang

Juni 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2013 66. årgang Foto: Odd Løvseth K L O K K E K L A N G JUNI 2 0 1 3 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai 2009 62. årgang Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs.

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2012 65. årgang Høst i Åstdalen K L O K K E K L A N G NOVEMBER 2 0 1 2 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Januar 2012 65. årgang

Januar 2012 65. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Januar 2012 65. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf. 976 62 560 Kasserer:

Detaljer

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 November 2009 62. årgang Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2009 62. årgang Dette er et gammelt bilde av Øyer kirke. Bildet som er bearbeidet noe av fotograf Håkon Hanslin er utlånt av Gunvor Fjeldstad. Hun forteller: «Det

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2008 61. årgang Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 1. Januar 2011. 64. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 1. Januar 2011. 64. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Januar 2011 64. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum Nr. 1 Mars 2014 79. årgang Østsinni kirke Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014 Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest

Detaljer

Vår på Sør-Fron kirkegård

Vår på Sør-Fron kirkegård INFORMASJON N r. 2 V Å R E N 2 0 1 0 Å R G A N G 5 5 Vår på Sør-Fron kirkegård Arne Slåen, Arild Larshaugen og Josef Nerli i aktivitet på Sør-Fron kirkegård. Foto: Berit Nustad. Pinseliljetid Det er nok

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Sommernatt ved sjøen

Sommernatt ved sjøen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2010 63. årgang Sommernatt ved sjøen Foto: Knut Mellemberg Redaktørens hjørne Juni 2010 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 1 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd. Foto: Hilde Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 1 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd. Foto: Hilde Jordbruen Menighetsbladet Nr 1 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang 70 år Menighetsbladet Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Hilde Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Barna og tru Tekst: Ragnheidur Karitas

Detaljer

Kirkebladet. Hun kaster utfordringer til oss. Nr. 1 2015. Se side 4-5. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål

Kirkebladet. Hun kaster utfordringer til oss. Nr. 1 2015. Se side 4-5. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 1 2015 Hun kaster utfordringer til oss Se side 4-5 Kirkebladet Kirkekontoret Mandag fredag: Kl.08.00 14.00 Rådhusvegen

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt «Kan mennesket leve uten Gud?»

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer