Februar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Februar 2014 67. årgang"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar årgang Foto: Gunnvor Vangen

2 K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2014 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Håkon K. Tande. Tlf Kasserer: Anders Kvisberg tlf Epost: Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Alma H. Bø Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Kongsvegen 325, 2636 Øyer Telefon: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjener Tretten Morten Brendløkken: Mobil: Kirketjener Øyer Jørn Haug: Mobil: Hjemmesider på Internett: Neste nummer kommer ca. 11. april Frist for innlevering av stoff er 29. mars Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. Fra presten Som de fleste vil vite, har vi i lang tid hatt to ulike salmebøker til bruk ved gudstjenester og ved kirkelige handlinger. Nå er det imidlertid kommet en ny salmebok, som skal erstatte de to gamle. Den nye boken inneholder mye kjent stoff, men en god del nytt er også kommet til. Dessuten inneholder denne boken også bønner og ulike liturgier. Første søndag i advent tok mange menigheter i bruk denne nye salmeboken. Det skjedde ikke her hos oss, da det ikke var satt av penger i budsjettet til dette formål. Nå viser det seg at det heller ikke blir nødvendig å belaste budsjettet for 2014 med utgifter til salmebøker. Vi har nemlig fått en gave på kr ,- til dette formål. Gaven, som er gitt anonymt, gir oss mulighet til å kjøpe 120 salme bøker til Tretten kirke og 150 til kirken i Øyer. Dessuten kan vi også bestille 20 bøker til Sirabølkapellet, som blir brukt både til dåp og vielse. På vegne av menighetene i Øyer og på Tretten vil jeg få uttrykke en stor takk for denne generøse gaven! Og nå gleder vi oss til å ta salmebøkene i bruk. Første gang det skjer blir under festgudstjenesten i forbindelse med grunnlovsjubileet i Øyer kirke søndag 23. februar. Øyvind Sagedal Ny kasserer i Klokkeklang! Vi har vært så heldige å få Anders Kvisberg som ny kasserer for Klokkeklang. Anders er varamann i menighetsrådet, han har jobbet med tall i mange år og jobber nå hos S & B Stenersen. Jørn Haug har dermed fått avløsning og vi takker ham for mange år i Klokkklang's tjeneste. KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Om den nye salmeboka En kommentar ved Sigmund Ihle og Leiv Tore Briseid. Den norske kirke fikk sist høst fått ny salmebok. Den vil litt etter litt finne sin plass i kirkene rundt om i Norge. Før så skjer vil vi gjøre menighetene i Øyer og Tretten kjent med den nye boka. Det er en historisk begivenhet når det nå utgis ny salmebok i Den norske kirke. Det er 28 år siden sist og bare tre ganger i forrige århundre kom det ut salmebøker i vår kirke. Arbeidet med Norsk salmebok 2013 startet i 2004 som en del av gudstjenestereformen. Mange av landets menigheter har vært høringsinstanser på forslaget som kom i 2008 og salmeutvalget har vært behandlet på to kirkemøter. Resultatet har blitt ei salmebok med 899 salmenummer. Av disse er 535 videreført fra Norsk Salmebok 1985 og 124 salmer er videreført fra Salmer salmer er nye og blant disse er både mange kjente og flere nyskrevne salmer. Den nye salmeboka har en langt større sjangerbredde enn tidligere salmebøker. Her står de tradisjonelle salmene side med gospel, spirituals, latin amerikanske og asiatiske salmer. Innslag av salmer på de tre samiske språkene og kvensk, viser det språklige mangfoldet innenfor den norske kirke. Salmer på engelsk og andre fremmede språk er kommer med, noe som reflekterer at kirken er internasjonal og samtidig gir hjelp til å inkludere innvandrere i norske menigheter. Ny norsk salmebok kommer samtidig i flere utgaver. Vi kan bare nevne menighetssalmebok, lommeformat, storskriftsalmebok, besifret salmebok, koralbok - og digital salmebok. Besifringutgaven der alle salmene i boka er besifret, er noe helt nytt. Det gjør det mye enklere å bruke band i kirken, som alternativ til eller i samspill med orgel. Dette legger til rette for større instrumental bredde i gudstjenesten Salmeboka inneholder ikke bare salmer. Bak i boka finner vi en rikholdig bønnebok. Her er også korte liturgier til bruk ved forskjellige anledninger. Blant annet er her liturgi for pilegrimsvandring. En annen ny ting som vil glede ikke minst de eldre, er at Luthers lille katekisme er blitt en del av salmeboka.. Når det ellers gjelder salmene har det vært tradisjon at en stor del av de utenlandske salmene som er oversatt til norsk har vært tyske. I den nye salmeboka derimot er 68 salmer engelsk/amerikanske, mens 51 er tyske. I den forrige salmeboka var 35 engelske og 68 tyske salmer. Det er likeledes en stor økning i svenske salmer i forhold til den forrige salmeboka. Den inneholdt 25 svenske salmer, mens i Norsk salmebok 2013 er 59 av salmene svenske. Vi håper den nye salmeboka vil bli tatt vel imot av både enkeltpersoner som er glad i å synge salmer og av menighetene rundt om i landet. Som en prøve på nye salmer som er kommet med og som etter hvert vil bli brukt, presentere vi en vakker nattverdssalme. Dine gaver venter på oss, Jesus. Vi behøver maten vi skal få. Like mye gir du til oss alle, enten vi er store eller små. Dine gaver venter på oss, Jesus. Du har sagt at maten kan ta bort det som ikke endte slik det skulle, alt vi angrer på at vi har gjort. Dine gaver venter på oss, Jesus. Du sto opp fra graven og du vil gi oss liv som lever etter døden. Det er dine gode gaver til. Dine gaver venter på oss, Jesus. Over hele verden vil du gi livets brød til alle dine venner. Når du ber oss komme, kommer vi. Tekst: Vidar Kristensen, Melodi: Per Aamodt Tveit,

4 Festgudstjeneste i forbindelse med grunnlovsjubileet 1814 kalles mirakelåret i norsk historie. Norge gikk inn i 1814 som en del av det eneveldige kongeriket Danmark-Norge, styrt fra København, og endte som egen stat i union med Sverige. Innimellom erklærte landet full uavhengighet, holdt de første politiske valgene og skaffet nasjonen en grunnlov. Det var begynnelsen på utviklingen av demokratiet i Norge. Sitatet ovenfor er hentet fra Kirkerådets Historisk bakgrunn for grunnlovsjubileet. I forbindelse med jubileet oppfordres all landets menigheter til å markere dette i gudstjenesten 23. februar. I 1814 var prins Christian Fredrik stattholder i Norge. Han meddelte i februar det året til biskop Bech i Akershus stift, at menighetene skulle samles i kirkene til en ekstraordinær bededag fredag Under gudstjenesten skulle folket avlegge en ed på at de ville hevde Norges selvstendighet og våge liv og blod for det elskede fedreland. Etter at presten hadde lest den av biskopen anbefalte bønn og nedbedt himmelens velsignelse over det norske folk, skulle presten preke over Davids salme 62,8-9. Etterpå skulle de tilstedeværende øvrighetspersoner og embetsmenn, samt 12 av menighetens aktverdige menn inkludert presten underskrive et vitnesbyrd om at menighetens innbyggere hadde avlagt nevnte ed. I tillegg skulle de samme menn underskrive en adresse til prinsen, Norges regent, hvilken skulle nedlegges i hans hånd. Denne adressen skulle være en høytidelig henvendelse til Christian Fredrik om lojalitet og støtte til kampen mot Kieltraktaten av 14. januar 1814, skriver Tore Pryser i boken 1814 i Oppland. Gjennom denne traktaten avsto danskekongen Fredrik 6. Norge til kongen av Sverige. Etter gudstjenesten skulle det også velges to menn blant menighetens bosatte sivile, geistlige, eller militære embetsmenn, brukseiere, jorddrotter eller gårdbrukere over 25 år, hvorav den ene skulle være av bondestanden, som skulle ha fullmakt til å overbringe adressen, og som på folkets vegne skulle møte på et valgmøte, der tre av Christian Amts (Oppland fylke) mest opplyste menn skulle velges til å dra til riksforsamlingen på Eidsvoll. Gudstjenesten søndag 23. februar har en prolog og bønner, som er skrevet av Edvard Hoem, og fra sentralt hold er det kommet forslag til salmer. Når dette skrives arbeider vi for å få med barnekor og andre kulturinnslag til gudstjenesten. Ordføreren har bekreftet at hun vil delta, pinsemenigheten vil bli representert og Kirkeakademiet i samarbeid med Teaterlaget planlegger å fremføre et tablå rett i etterkant av gudstjenesten for å anskueliggjøre edsavleggelsen, underskrivingen av adressen til prinsen og valget av de to valgmennene. Alle valgkirker vil få en reproduksjon av adressen til prinsen, som ble skrevet i 1814, fra Riksarkivet. Denne vil bli hengt opp i våpenhuset i Øyer. I tillegg får vi en plakett fra Riksantikvaren, som forteller når det ble holdt valg i vedkommende kirke. Planen er at dette skiltet skal festes på den ene portstolpen, og plaketten vil bli avduket etter arrangementet inne i kirken. Adressen fra Øyer menighet er undertegnet den 4. mars, og i følge Tore Pryser underskrev de fleste denne dagen, men noen steder skjedde det alt på bededagen den 25. februar. I Øyer ble adressen underskrevet av 18 menn. I juninummeret av Klokkeklang fra forrige år er gjengitt Einar Moes tale på Kirkevangen 17. mai det året. I talen er adressen sitert, og navnet på underskriverne er med. Dessuten finnes det i talen opplysninger om øyværingene som lå ute i krigstjeneste i årene , og det finnes refleksjoner om hva dette kom til å bety for holdningene til det som skjedde i Vi håper mange finner veien til Øyer kirke søndag 23. februar. Det er en av de viktige dagene der grunnlovsjubileet blir feiret. Etter arrangementet i og utenfor kirken inviterer Øyer og Tretten kirkelige råd til kirkekaffe på prestegården. 17. mai er naturligvis en annen viktig dag i forbindelse med grunnlovsfeiringen. Da planlegger Kirkeakademiet et kulturarrangement i Øyer kirke etter bekransningen på kirkevangen. Programmet vil bli annonsert senere, men alt nå kan det nevnes at professor Tore Pryser har sagt ja til å komme og holde et foredrag/ kåseri om Øyer og grunnloven. For øvrig hevdet Pryser i et oppslag i GD at prins Christian Fredriks agitasjonsreise gjennom dalen i begynnelsen av februar var svært viktig for at Norge fikk grunnloven. I all beskjedenhet vil vi derfor nevne at Kirkeakademiet hadde en markering i prestegården 1. februar. Den dagen var det 200 år siden prins Christian Fredrik inntok en bedre middag hos proprietær Anders Lysgaard på storgarden Svennes like ved Biri glassverk. Fra Biri dro prinsen videre til Fåberg, og på Vingnes ble han hyllet av folket med en høystemt sang, alt i følge Tore Pryser. Så forteller historieprofessoren at Christian Fredrik dro til Øyer, der han ankom kl.21 om kvelden og overnattet på prestegården hos sogneprest Peter Dybdahl. Neste dag bar det så videre oppover Gudbrandsdalen. Hva sogneprest Dybdahl vartet opp med, sies det ikke noe om. Kirkeakademiet fant imidlertid å markere besøket med ost og kjeks, ut fra tanken om at middagen på Svennes sikkert måtte sitte lenge i. Så ble glassene hevet, og det ble utbrakt en skål for prins Christian Fredrik. Samt en for Christian Wolfgang Monrath prestegårdens beskytter. Øyvind Sagedal 4

5 Fra Klokkeklang Mai Av Edv, Bull: Nordmenn før oss Fredag 25. febr. ble det holdt en slags enkel folkeavstemning: I kirkene landet rundt sverget folk at de ville «hevde Norges selvsten dighet og våge liv og blod for det elskede fedreland». Etterpå var det valg. Dermed var folkets vilje formelt lagt til grunn for den nasjonale reisningen. 10.april kom 112 representanter til Riksforsamlingen på Eidsvold. I våre dager står Eidvoldsmennene i minnet først og fremst som Grunnlovens fedre. Det grunnlovsutkastet som ble tatt som utgangspunkt for arbeidet, var skrevet av Christian Magnus Falsen og en av hans venner, Johan Gunder Adler. I dette arbeidet var det ingen partistrid, selv om det var uenighet om enkelte paragrafer. Hovedsaken i Grunnloven var at den betydde et Folkenes Fader, som til frihet skapte, nådig fornyet friheten vi tapte, gav oss i eget rike fritt å råde, takk for din nåde! meget langt skridt bort fra eneveldet. Stor makt ble lagt i hendene på Stortinget, som riktignok ikke var «demokratisk», siden det bare var et mindretall som hadde stemmerett ved valgene, men som likevel ga politisk makt til mye videre kretser enn det som dengang var vanlig i Europa. Først da grunnlovsarbeidet var ferdig, ville Riksforsamlingen velge konge mai kunne Grunnloven underskrives, og samme dagen ble Kristian Fredrik valgt til Norges konge. «Reist er altså innen Norges enemerker Norges gamle kongestol som Adelstener og Sverrer bekledde, og hvorfra de med visdom og kraft styrte gamle Norge», sa presidenten, Georg Sverdrup. Rettsinn og visdom bære fagre grøde, frisinn igjennom alle hjerter gløde; stivsinn som dele vil vårt land i leire, høisinn beseire! Fedrenes arv å øke gi du krefter, høvdinger foran, kristmenn, korsmenn efter, landet med lov å bygge og at sede, folket til glede! Red. 5

6 Omtale av 3. dagskonserten og Draumkvedet Av Kari Irene Lien 3. Dagskonserten Tredje juledag hadde Øyer kirke besøk av tre flotte musikere som ga oss en sterk og vakker konsert! Det var Matthias Gillebo, tenor, Lars Henrik Johansen, cembalo og Hans Olav Gorset, barokkfløyte. Elise Gillebo måtte dessverre melde forfall på grunn av sykdom. På kort varsel stilte Hans Olav opp på barokkfløyte. Vel 50 tilhørere hadde våget seg ut på glattisen for å få med seg denne konserten. De åpnet konserten med Kantate nr. 82 «Ich habe genug» av Johann Sebastian Bach. Ich habe genug betyr: «jeg har nok» eller «jeg er tilfreds». Den ble komponert i Leipzig for kyndelsmess den 2. februar Og det er underlig å tenke på at to år før Bach skrev denne kantaten, var øyværingene i ferd med å gjøre ferdig og innvie sin nye kirke «Den Hellige Treenighets Tempel» (2. juli 1725). Mye av den musikken som ble spilt på konserten hadde sin tilblivelse i denne tidsepoken, i barokken. Det er en stor opplevelse å lytte til barokkmusikk fremført på denne måten, med riktige instrumenter og med utøvere som har brukt mye tid på å sette seg inn i den tids framførelsespraksis. Musikerne presenterte det de spilte underveis i konserten. Vi fikk høre kjente og mer ukjente verk; vi fikk variasjoner over gamle salmetoner på solo fløyte, vi fikk «O helga natt» og «Det hev ei rose sprunge» med tonefølge av orgelet, og vi fikk Prøysens «Romjulsdrøm» med Mathias og Lars Henrik på cembalo. Til og med «Have yourself a Merry Little Christmas» fikk vi med oss. Det var fascinerende og høre disse sangene akkompagnert på cembalo av en dyktig cembalist. Under denne konserten var det også rikelig anledning til å høre Øyer kirkes meget gode cembalo. Draumkvedet Trettandagen 2014 vart Øyer kyrkje fylt av middelalderkledte dansarar/songarar som framførte Draumkvedet, med sang og dansesteg. Vel 30 personar hadde trassa regn og is for å få med seg framføringa. Det er gripande å sjå og høyre Lekarringen Ottar Birting med forsterkingar frå heile sørdalen, også fleire frå Øyer. Her er det kulturhistorie som lever. Før framsyninga av Draumkvedet fekk vi høyre folketonar frå Gudbrandsdalen og julesongar frå sein middelalder, vakkert framført av Ragnhild Bjørge, Tora Kristin Frøyse, Arne Nustad og Ola Fjeldet. Eit par av songane som Ragnhild song åleine, har ho etter besteforeldre i Skjåk. Erling Fossum framførte julemusikk på fele saman med organisten Kari på orgel, og Tora Kristin song ei salme frå den nye salmeboka «Et lite barn så lystelig» (Gammel folketone og gammel salmetekst). Vi vonar at Ottar Birting med forsterkingar vil gjesta oss fleire gonger. Takk for at dykk kom! 6

7 Konsert i Øyer kirke onsdag den 26. mars kl La ikke muligheten til å høre klassisk musikk i verdensklasse gå fra deg! Billett kr 250,-. Student kr 150,-, barn gratis. Forhåndssalg av billetter Coop Mega Øyer, Prix Tretten og kirkekontoret fra 15. mars. Arr. Utvalg for kirkemusikk ØTKR Pressemelding: To damer to herrer Dette var magisk! Det er det største jeg har vært med på! Jeg klarer nesten ikke å puste! Applausen og superlativene ville ingen ende ta etter at «To damer, To herrer» hadde bukket og takket for seg etter den store Hilmar-konserten i Steinkjer kirke. I avisenes konsertanmeldelser har man kunnet lese tilsvarende ordbruk. Når Eldbjørg og Ragnhild Hemsing og Gjermund og Einar Olav Larsen holder to konserter i Oppland i slutten av mars er det duket for flere heftige opplevelser med de to søskenparene, som på hvert sitt felt regnes blant landets fremste. De presenterer et program som spenner fra folkemusikk fra Valdres og Trøndelag til verker av Bach, Paganini, Ole Bull og kvartettens egen Gjermund Larsen. På en liten tiårsperiode og ung alder til tross, har de fire fiolinistene nærmest vunnet det som er å vinne av norske og internasjonale konkurranser innen gammaldans, folkemusikk og klassisk, og reist verden rundt med solistoppdrag. Av utmerkelser og priser de fire har seg imellom kan nevnes Spellemannprisen, Arve Tellefsens musikerpris, et antall 1. plasser i Landskappleiken osv. Mange vil utvilsomt huske at Eldbjørg Hemsing fikk æren av å åpne Nobelkonserten i desember 2012, en ære som også ble Gjermund Larsen til del i Konserten overføres til mange millioner TV-seere verden ove. Når de nå kommer til Oppland i mars, er det en oppfølging av en turne i Hedmark og Oppland i 2013, igjen er det i regi av kirkene i vårt distrikt og samarbeid dem imellom. Turneen er støttet av Norsk kulturråd. Ved forrige korsvei fikk konsertene stor oppmerksomhet i pressen og svært godt besøk i samtlige kirker. De imponerende merittlistene kan nesten sette selve poenget i skyggen; det er deres lidenskapelige tilstedeværelse og intense formidling som frembringer reaksjonene ovenfor. Repertoaret er en generøs og rikholdig blanding av folkemusikk fra Valdres og Trøndelag og verker av Bach, Paganini, Ole Bull og Gjermund Larsen. Vi gleder stort oss over å kunne invitere til konsert med disse fire! Selv en forkortet utgave av de fire omfattende CVene gir et bilde av hvem vi har med å gjøre; Eldbjørg Hemsing (f. 1990) fra Valdres blir regnet som en av Norges mest lovende unge musikere. Hun har spilt med flere ledende profesjonelle symfoniorkestrene, blant annet Stavanger Symfoniorkester med Alan Buribayev, Trondheim Symfoniorkester med Josep Caballé-Domenech og Nick Davis, Kringkastingsorkesteret med Peter Szilvay, Stabsmusikken i Oslo med Ole Kristian Ruud, Tromsø Symfoniorkester, Oslo Camerata og Trondheimsolistene. Av utenlandske orkestre kan nevnes Zürich Chamber Orchestra, Wiener Symphoniker, Sinfonia Finlandia i Jyväskylä, Czech Chamber Orchestra of Pardubice, Ashland Symphony Orchestra i USA og tre ganger med Ukranian National Philharmonic Orchestra. Ragnhild Hemsing (f. 1988) har spilt på alle store festivaler og konsertsaler i hele Norge, inklusive Festspillene i Bergen, Oslo Kammermusikk Festival, Hardingtonarfestivalen og Førde Internasjonale verdensmusikkfestival, og stiller gjerne med både folkemusikk og klassisk musikk på programmet. Hun har også spilt på Nordlysfestivalen i Tromsø og på kammermusikkfestivalene i 7

8 Stavanger, Trondheim og Harstad, i Wigmore Hall, Verbierfestivalen, Bellerive Festival i Sveits og AlpenKlassik i Tyskland. Ragnhild har mottatt en rekke priser, inkludert førstepremie og EU-prisen på Kocian International Violin Competition, førstepremie og Spesialprisen på European Music Prize for Youth i 2003, i tillegg til å ha vunnet alle større konkurranser for ungdom i Norge. Eldbjørg Hemsing fikk æren av å åpne Nobelkonserten i Oslo Rådhus den 10. desember august 2012 mottok Eldbjørg og Ragnhild Hemsing Arve Tellefsens musikerpris for Gjermund Larsen (f. 1981) er grossist i priser, og vant Spellemannprisen for debutalbumet Ankomst i Han har blant annet vunnet Landskappleiken klasse A vanlig fele to ganger og fått Kongepokalen. Våren 2008 ble han den første til å avlegge diplomeksamen i folkemusikk på vanlig fele ved Norges Musikkhøgskole Mange av Klokkeklangs lesere har nok i likhet med undertegnede lagt merke til at det gjennom lengre tid har foregått større byggearbeider ved Tabernaklet i Øyer. Flere av oss har lurt på hva som egentlig er i ferd med å skje. I den anledning har Klokkeklang truffet Tabernaklets leder Arne Nordby og hatt en samtale med han. Nordby forteller at byggearbeidene går mot slutten og den nye kafédelen ble tatt i bruk i forbindelse med et konfirmasjonsselskap i september, høsten Den nye kafeen og nytt kjøkken ble brukt ved høstens hyggekveld, julemessen første helgen i advent, samt i julens arrangement. Må heller ikke glemme at i barnehagens grøtfest, for barn og foreldre før jul, så ble det meg fortalt at det var 160 små og store som koste seg i de nye lokalitetene. Dermed vil Klokkeklang få gratulere Tabernaklet med prosjektet og håpe det hele vil bli til nytte og glede både for Øyerbygda og menigheten. På spørsmål om hva årsaken var til at menigheten gikk i gang med dette prosjektet svarer Nordby at det var behov for rehabilitering og utvidelse Hågåsletta barnehage som var noe nedslitt etter 35 års drift. Kommunen ønsket en utvidelse og flere foreldre sto på venteliste for å få barna inn i barnehagen. Menigheten hadde et stort ønske om et større og bedre kjøkken, samt garderobe- og toalettanlegg på samme plan som kirkesalen. I forbindelse med menighetens gudstjenester og arrangement var også et større rom til sosialt fellesskap kjærkomment. 8 i Oslo. Han spiller til daglig i Majorstuen og Christian Wallumrød ensemble. Som orkestersolist har han spilt med Kringkastingsorkesteret, Trondheim Symfoniorkester, TrondheimSolistene og Det Norske Solistkor. Einar Olav Larsen (f. 1979) driver som frilans musiker med base i Verdal i Nord-Trøndelag. Sammen med broren Gjermund har han vunnet gruppespell fele på Landskappleiken tre år på rad, og mange vil kjenne dem igjen fra Kjempesjansen på NRK. Einar Olav har studert folkemusikk ved Ole Bull Akademiet, og hadde i 2001 og 2002 Statens arbeidsstipend for yngre/ nyetablerte kunstnere. Einar Olav er en av få som er A-klasse-spellmann på både fele og hardingfele. Hans musikalske utgangspunkt er musikkarven etter Hilmar Alexandersen, en av våre fremste folkemusikere på forrige århundre, og rytmisk og særprega Verdals-spell. Tabernaklet fornyer og utvider Intervjuet av Leiv Tore Briseid Dette fikk vi til ved at grunnarealet til barnehagen ble utvidet og dermed kunne arealene i etasjen over benyttes de ønskede formål. Planene har vi fellesskap og gjennom vår byggekomité drøftet oss frem til i nært samarbeid med de ansatte i barnehagen. Bjarne Sivertsen som også er medlem i menigheten har sørget for tegne, være arkitekt for bygget. Vi spør Nordby hvor mange barn barnehagen kan ta imot etter utvidelsen? Barnehagen er nå godkjent for 72 barn/plasser som fordeler seg i 4 avdelinger, forteller han. Når barnehagen er inndelt i forskjellige avdelinger er det fordi 18 barn pr. utdannet førskolelærer er en anbefalt gruppe. Hva med de økonomiske realitetene? Har en fått noen offentlig støtte til utbyggingen? Nei, det aller meste er finansiert av menigheten, får vi til svar. Det er begrenset tilskudd som gis av staten til frikirkebygg. Barnehagen, får et årlig tilskudd pr barn som utbetales via kommunen som skal dekke drift og finansiering. Dermed må vi konstatere at det er et imponerende tiltak menigheten har greid å fullføre. Har utbyggingen hatt noen positiv effekt på menigheten for eksempel i form av flere medlemmer eller på annen måte? Her får vi vite at antall medlemmer har ikke øket under byggeprosessen. Derimot har fellesskapet innad blitt styrket, ikke minst i form av større velvilje. Dugnadsinnsatsen har vært imponerende og som leder er jeg svært takknemlig for den innsatsen som den enkelte har bidratt med. På spørsmål om det er noe Nordby gjerne vil fortelle Klokkeklangs lesere i forbindelse med intervjuet svarer han følgende: Tabernaklet er et kristent menighetsfellesskap hvor medlemmene tror på en levende og skapende Gud et budskap en gjerne vil formidle til barn og voksne. Alltid er alle velkommen til å delta i de gudstjenester, møter og samlinger vi har på Tabernaklet.

9 Litt av hvert Redigert av Leiv Tore Briseid Nobelpris penger til kirkene. Det lutherske verdensforbund har mottatt euro fra EU. Dette er penger fra Nobels fredspris som EU mottok ved fjorårets fredsprisutdeling. Gaven fra Eu er øremerket Det lutherske verdensforbunds arbeid med utdanning av barn i Sør Sudan. Einar Tjelle som er assisterende generalsekretær i mellomkirkelig råd for Den norske kirke sier at prisen er svært hyggelig og en god og riktig bruk av pengene. (Fra Vårt Land ). Sjømannskirken får eget frimerke. I 2014 har Sjømannskirken 150 års jubileum. Posten hyller nå organisasjonen med å utgi et jubileumsfrimerke. Frimerket prydes av Sjømannskirkens varemerke - et vaffelhjerte. Vaffelfrimerket har en verdi av Kr.15 og ble lagt ut for salg like over nyttår. Vi er glade for at posten hedrer Sjømannskirken på denne måten. Vaffelen er et velkjent og godt symbol på den hjertevarmen vi til enhver tid ønsker å møte mennesker med, heter det i en uttalelse fra Sjømannskirkens ledelse. Frimerket ble i romjulen lansert i London og sjømannsprest Torbjørn Holt og frimerkedirektør Halvor Fasting i Postverket sto for avdukingen. (Fra Vårt Land ) Stor økning i bibelsalg i Syria. Distribusjonen av bibler og bibeldeler ble åttedoblet i Syria fra 2011 til De syriske kristne lever under et ekstremt press og har stort behov for internasjonal støtte. Det libanesiske bibelselskapet som produserer biblene som deles ut i Syria setter nå alt inn på å produsere nok bibelsk materiale til å dekke etterspørselen. De er opptatt av å gi ut bibeldeler og mindre tekstutdrag i form av kalendere og småhefter, både fordi slike småhefter raskt kan trykkes og transporteres. Hele bibelutgaver er vanskeligere å få frem, Mye av arbeidet gjøres av frivillige. (Fra Vårt Land ). Kvinne inntar kirketoppen. Fore første gang har Kirkenes Verdensråd valgt en kvinnelig leder. Hun er fra Kenya. Den nye lederen heter Agnes Abuom og ble høsten 2013 valgt til leder for sentralkomiteen i denne verdens største kirkeorganisasjon. Sentralkomiteen er organisasjonens styringsorgan mellom generalforsamlingene. Den nye lederen uttalte følgende ved sin inntreden. Min bønn er at vi sammen skal bevege oss fremover de neste årene til tross for forskjellene oss imellom som har potensial til å splitte oss. Organisasjonens beslutningsmodell, der vedtak skal fattes med konsensus passer godt med den feminine måten å foreta valg på, la hun til (Fra Vårt Land ). Ny kristen pilegrimskirke åpnet i Jordan. Kongeriket Jordan er et av de få moderne og liberale land i midt østen. Kong Abdullah II er blant annet innstilt på at Jordan skal være et flerreligiøst samfunn. Dette har nettopp ført til at det har blitt bygget en ny luthersk kirke ved elven Jordan på det sted hvor Jesus etter tradisjonen ble døpt. Tidligere har den romersk katolske kirke og flere andre kristne samfunn fått bygget kirker i samme området. Ved innvielsen på Helligtrekongers dag var biskopen i Borg og fire andre lutherske kirkeledere i audiens hos kongen. Samtalen med kongen bekreftet kongens anerkjennelse av den lutherske kirken dom en viktig del av Jordans religiøse liv. (Fra avisen Vårt Land ). Musikk kafe fikk Diakonipris. Musikk kafeen i Storhamar kirke i Hamar mottok Diakoniprisen 2013 som ble delt ut under Diakonikonferansen på Menighetsfakultetet like før Jul. Kafeen er et tilbud for mennesker med utviklingshemming, og drives i fellesskap av Storhamar menighet Hamar kommune og omsorgsboligene i kommunen. Årets vinner ble valgt på grunn av tiltakets lange holdbarhet. Musikk kafeen ble startet i 1995 og er stadig til stor glede både for gjestene og for dem som arrangerer det hele. Prisen består av en statuett laget av kunstneren Einar Stoltenberg og en sjekk på KR (Fra Vårt Land ) 9

10 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Onsdag 29.januar 2014 var det møte i Prestegardssalen for både medlemmer og varamedlemmer. Dette skulle være et møte der hovedvekten var lagt på gjensidige orienteringer, drøftinger og god kommunikasjon. Siden sist De fleste har nå prøvd seg som kirkevert i gudstjeneste, noe som hadde vært greit. Hvert utvalg fortalte fra sitt arbeid: * Trosopplæringsutvalget har hatt møte og har konstituert seg: leder Elin Paulsrud, nestleder Borghild Nysveen, medlemmer: Marit Melberg, Karen Inger Aarnes, Monika Brügger, Anita L Vedum * Ungdomsutvalget har ikke hatt møte ennå, men medlemmene i utvalget er Ann Karin Hongshagen, Håvard Sagheim, Fridtjof Bjerke, Elin M Stenersen, Anders Kvisberg, Laila Skåden. Det har vært presentasjon av årets konfirmanter i begge kirker, 13 på Tretten og 32 i Øyer. Det ble noe diskusjon om kostnaden foreldrene har når de må betale for konfirmantleiren. I 2013 kostet leiren kr 2700,- pr. person. ØTKR betaler for en leder for hver femte konfirmant vi sender, i 2013 utgjorde det kr 27000,-. Pengene vi får inn på giroene merket «Gave til menighetsarbeid», kommer veldig godt med til denne utgiften. Dette er nok noe vi må komme tilbake til senere. * Diakoniutvalget er godt i gang med sine månedlige aktiviteter både på Bakketun og på Tretten sjukeheim. I utvalget er Arnhild Nachtnebel, Oddvar Pedersen, Ingrid Fuglehaug, Jens Roar Paulsrud og flere frivillige medhjelpere. Det ble stilt spørsmål om kaker, og det er enighet om at kakebakere bør få godtgjørelse for kakene til disse formiddagstreffene både på Bakketun og på sjukeheimen. *Utvalg for Kirkemusikk har hatt møte og diskutert driften framover, med bl.a. konserter. Medlemmer er Inger S. Thorsen, Jan Tore Bjørnhaug, kantor og frivillige hjelpere *Kirke og kirkegård er slått sammen til ett utvalg. De har ikke hatt møte ennå. Medlemmer er: Bente Kråbøl, Kjell G. Musdalslien, Tove M. Bjørnstad, Kåre Odden, Synnøve Bratt, Anne M. Steinsli Det ble diskusjon om utvalgene skal få tildelt penger så de vet hva de har til disposisjon. Pr i dag har trosopplæringsutvalget (inklusiv ungdomsutvalget) kr ,- til disposisjon, diakoniutvalget har kr 3000,- for hvert sogn. Vi har mottatt brev fra Utvalg for Kirkemusikk med spørsmål om hvor mye de kan disponere til konsertarrangement, notekjøp osv. Leder og kirkeverge vil ha et møte med de og diskutere saken, før vi tar det opp igjen i rådet. Kirke og kirkegård budsjetteres under investeringer og vedlikehold i regnskapet til ØTKR Trosopplæring Berit redegjorde for status. Etter at Stortinget vedtok det livssynsnøytrale samfunn, har ikke skolen lengre tilbud om kristendomsopplæring. Det er derfor vårt ansvar å formidle dette til våre barn. Vi får tilført midler fra staten, pr i dag kr 358,- pr døpte fra 0-18 år pr år framover. Øyer samarbeider med Gausdal, Ringebu og Sør Fron og skal ansette 2 trosopplærere, i til sammen 140 % stilling, de skal samarbeide med prest, kantor, trosopplærings- og ungdomsutvalget. Det var 8 søkere og ansettelse vil skje i løpet av februar. Diverse informasjon Prestegårdssalen: Kjøkkenet er rydda. Ny kaffetrakter og ny oppvaskmaskin. Nye salmebøker: Vi har fått gave til å kjøpe salmebøker til begge kirkene. Bøkene er bestilt og vil komme i løpet av februar. Grunnlovsjubileet 23.februar: Gudstjeneste i Øyer kirke med arrangement i etterkant med bl.a. historisk tablå, opphenging av adresse i våpenhuset og avduking av skilt ute. Kirkekaffe i prestegården etterpå. Konserter: 26. mars er det stor konsert i Øyer kirke med søstrene Hemsing og brødrene Lansen. Merk av datoen! Klokkeklang: Anders Kvisberg har sagt ja til å være kasserer i Klokkeklang. Vi ønsker han velkommen! Redaksjonen ønsker stoff og ideer til stoff. Oppnevning av personer. Gudstjenesteutvalg: Prest, kantor, kirketjener, Alma Hovda Bø, Marit Melberg + 1 klokker fra hvert sokn. Kirkens nødhjelp-kontakt: Ann Karin Hongshagen for Tretten, Solbjørg Skruklien for Øyer. Ny møtedato: P.g.a. konserten den 26. mars flyttes rådsmøte til den 19. mars kl Menighetenes årsmøte er i Prestegardssalen den 30. mars kl Eventuelt Brev fra Anita L. Vedum om valg til nytt råd. Det ble en god diskusjon om at det bør gis flere opplysninger fra nominasjonskomiteen ved spørsmål om å stille til valg. Tas opp igjen når det nærmer seg nytt valg i Diskusjon i grupper om tanker og forventninger ved å være medlem og varamedlem i ØTKR. 10

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Årsmelding 2013 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD

Årsmelding 2013 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Årsmelding 2013 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR) har ansvaret for all kirkelig virksomhet i kommunen: menighetsrådenes ansvar, jfr. 9, og kirkelig fellesråds ansvar jfr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent 20.05.2012 2.-3.05.2012 Losby Gods Til stede: May Lisbet Hovlid Aurdal

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

August 2013 66. årgang

August 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 August 2013 66. årgang Foto: Berit Sundli K L O K K E K L A N G AUGUST 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Kasserer: Jørn Haug.

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Årsmelding 2012 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD

Årsmelding 2012 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Årsmelding 2012 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR) har ansvaret for all kirkelig virksomhet i kommunen: menighetsrådenes ansvar, jfr. 9, og kirkelig fellesråds ansvar jfr.

Detaljer

Pilegrimsvandring. Informasjon. etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli. Langvandring Oslo Trondheim 2010

Pilegrimsvandring. Informasjon. etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli. Langvandring Oslo Trondheim 2010 Pilegrimsvandring Langvandring Oslo Trondheim 2010 etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli Informasjon Velkommen som medvandrer! En pilegrim er et menneske som gjennom et oppbrudd legger ut på en vandring

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden ble godkjent samt protokollen fra 13. april 2016. MMR Sak 15.16 Elektronisk innsamling MMR

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG 2014. 1 Innledning. Vi har i løpet av året arbeidet mot de arrangement utvalget har ansvar for - våre faste oppgaver, og brukt tiden til å komme i mål med dem. I tillegg

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Øyer kommune. Møtested: Rådhuset - møterom Lågen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 19:00 19:45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Øyer kommune. Møtested: Rådhuset - møterom Lågen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 19:00 19:45 Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset - møterom Lågen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 19:00 19:45 Funksjon Navn Forfall Leder Mari Helene Botterud Roar Øien Anne Kristine Aronsveen Åse

Detaljer

Mona Barne & ungd. 2636 Øyer 61 26 81 00 918 36 180 Jonas Aassveen Stavsvn. 24 2635 Tretten 61 27 66 04

Mona Barne & ungd. 2636 Øyer 61 26 81 00 918 36 180 Jonas Aassveen Stavsvn. 24 2635 Tretten 61 27 66 04 Øyer/Tretten Bygdeungdomslag 2636 Øyer UTILSTREKKELIG ADRESSE «@lpha» Nettkafe Øyer kommune Ungdommens Røde Kors Babysang (regi av Frelsesarmeen) Klubben (1.-4.trinn) (regi av Norsk Luthersk Misjonssamband)

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 2 Tone Hagen 1 ** 23,50 11 1 35,50 119,75 72 22 213,75 249,25 1 Einar A. Røe 2 ** 23,50 7 2 32,50 119,75

Detaljer