NORSK FOLKEHJELP OG SØR-SUDAN. En oversikt over Norsk Folkehjelps bistandsarbeid i Sør-Sudan de siste 15 årene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK FOLKEHJELP OG SØR-SUDAN. En oversikt over Norsk Folkehjelps bistandsarbeid i Sør-Sudan de siste 15 årene"

Transkript

1 NORSK FOLKEHJELP OG SØR-SUDAN En oversikt over Norsk Folkehjelps bistandsarbeid i Sør-Sudan de siste 15 årene Arbeidet avsluttet i august

2 FORORD I 2016 er det gått 30 år siden Norsk Folkehjelp under dramatiske omstendigheter fikk fraktet inn de første nødhjelpstransportene til en krigsherjet og utsultet sør-sudansk befolkning. Dette skulle bli inngangsporten til Folkehjelpens mest omfattende internasjonale engasjement noensinne. I tre decennier har organisasjonen stått last og brast med sør-sudanerne, og ingen av Folkehjelpens nærmere 40 samarbeidsland har mottatt tilsvarende økonomiske overføringer, kompetanse og materielle ressurser som Sør-Sudan. Det har historisk sett vært norsk bistandsmiljøs mest dramatiske reise. Folkehjelpen har gjennom 30 år forsert nød, terror og sult i den lengst varende borgerkrigen i afrikansk historie. Og man har bidratt til oppbyggingen av det nye landet, da Sør-Sudan endelig fikk sitt indre selvstyre og senere sin selvstendighet som egen nasjon i I dag står det nye landet igjen på randen av katastrofen i en ny borgerkrig, som ble utløst i desember Politisk rivalisering, evneløshet og stammemotsetninger ga næring til enda en krig, som i dag herjer mange deler av landet. Fredsforhandlinger pågår og viljedokumenter undertegnes på løpende bånd, men få fester lit til at ord blir til handling. Sør-Sudan er igjen blitt et inferno av drap, lemlestelse, flukt og sult. Landet står høyt både på den internasjonale og den norske bistandsdagsorden. Hva skal vi gjøre når så mye av det som bygges opp, rives ned? Mange deltar i det offentlige ordskiftet, og bøker om konflikten, landet og menneskene lanseres hyppig. Et felles anliggende for mange av deltakerne i den pågående debatten om Sør-Sudans historie, nåtid og fremtid er også å analysere og vurdere Norsk Folkehjelps plass og rolle gjennom sitt 30 års nærvær i landet. Det er ikke merkelig. Ingen internasjonal bistandsorganisasjon har påvirket landets politiske og sosiale utvikling mer enn Folkehjelpen. Vi må tåle evaluering av hva vi har gjort, hva vi har lykkes med og hva som ikke har gått så bra. Vi har også selv hatt et behov for å samle trådene, og ikke bare la kunnskapsrike forfattere, journalister og debattanter utenfor eget hus legge føringer for hvordan vårt arbeid i Sør-Sudan skal bedømmes. Dette dokumentet er en gjennomgang av hva vi faktisk har gjort de siste 15 årene, prosjekt for prosjekt. Fra slutten av 1990-tallet roet kampene seg mellom de sudanske regjeringsstyrkene og den sørsudanske geriljabevegelsen. Partene møttes for å diskutere en mulig fredsavtale, som så ble undertegnet i Med denne tilnærmingen dreide også etter hvert Folkehjelpens innsats bort fra ren nødhjelp, som hadde preget innsatsen under den lange borgerkrigen, og over til mer langsiktig utviklingsbistand, som bidrag til å bygge det nye Sudan som var i emning. Dette dokumentet konsentrerer seg om arbeidet som er gjort for å gi den sør-sudanske befolkningen bedre livsvilkår opp mot vår tid. De mange og lange årene med vår tilstedeværelse under borgerkrigen lar vi være historie nå. Selv om det etter vår mening er en heroisk historie. 2

3 INNLEDNING Etter utbruddet av en ny borgerkrig i desember 2013 har FN definert Sør-Sudan som verdens mest sårbare land. Katastrofens utfordringer står ikke tilbake for de vi møter i Syria og Kongo, i følge FN. Av Sør-Sudans nær 11 millioner innbyggere er to millioner på flukt innenfor egne grenser, derav barn. Nær har flyktet til nabolandene. Antallet drepte er ukjent. Sør-sudanske barn kastreres, voldtas og drepes, i følge Unicef barn er blitt rekruttert som barnesoldater etter den siste borgerkrigens utbrudd i desember Mer enn fem millioner har ikke til mat fra den ene dagen til den andre. Nær tre millioner er eller vil bli rammet av hungersnød. Før den siste krigen brøt løs, var det antatt at én million innbyggere trengte hjelp for å være sikret matvareforsyninger. Dagens Sør-Sudan karakteriseres av FN som en av de verste humanitære katastrofene i Afrika noensinne. Mer enn 80 prosent lever på landsbygda. De fleste i rene naturalhusholdninger, basert på jordbruk og kvegdrift. 40 prosent av landets husholdninger (les: kvinner) må gå minst én time hver dag for å hente vann. 70 prosent av befolkningen over 15 år er analfabeter. 1 million barn i grunnskolealder får ikke undervisning. Av nyfødte dør over 100 i løpet av de første levemånedene. Den årlige bruttonasjonalinntekten per innbygger er 790 dollar (2013). I Norge er den dollar. Vi kunne fortsatt. Tallene er voldsomme, og bak all statistikk gjemmer det seg ufattelige menneskelige tragedier. Hvorfor er landet kommet dit? Det var jo så mange positive tegn til utvikling i riktig retning etter at fredsavtalen med regjeringen i Khartoum ble inngått i 2005, og ikke minst etter at landet ble selvstendig i For å forstå Norsk Folkehjelps sterke engasjement i Sør-Sudan er det nødvendig med et kort tilbakeblikk, selv om dette dokumentet konsentrerer seg om arbeidet som har vært utført de siste 15 årene. Borgerkrigen mellom den sør-sudanske geriljabevegelsen SPLA og de regjeringskontrollerte sudanske styrkene, som startet i 1983, utløste ekstrem nød hos sivilbefolkningen i sør. Regjeringen i Khartoum møtte krigen med utsulting av befolkningen i sør. Under høyst risikable omstendigheter fraktet Folkehjelpen de første nødhjelpsforsyningene inn bak frontlinjene i 1986, finansiert av organisasjonen selv. Året etter bevilget det norske utenriksdepartementet 20 millioner kroner, som NF skulle bruke til humanitær innsats. Folkehjelpen tok samtidig et klart politisk standpunkt i konflikten, og erklærte sin fulle støtte til den sør-sudanske frigjøringskampen. Dette skulle bli helt avgjørende for det engasjementet som senere skulle følge fram til denne dag. Alle andre nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner forholdt seg politisk nøytrale til den pågående krigen. NF var så tydelige i sitt standpunkt at man blant annet avviste å delta i en felles humanitær FN-operasjon, som skulle samle alle hjelpeorganisasjonene under en felles paraply. FN erklærte en nøytralitetslinje i konflikten mellom nord og sør, og derved likestilte man de krigførende partene. En slik indirekte støtte til Khartoum fant Folkehjelpen uakseptabel. I tillegg kom at man betraktet verdensorganisasjonen som et ineffektivt og byråkratisk verktøy for formålet. 3

4 Den militære geriljaorganisasjonen SPLA ble opprettet i 1983, med John Garang som øverstkommanderende. Parallelt etablerte man den politiske grenen av bevegelsen, SPLM, der Garang ble formann. Hans agenda var ikke å løsrive det sørlige Sudan fra resten av landet, men å skape et stor-sudan basert på mer rettferdig fordeling av makt og ressurser innenfor en sekulær og demokratisk stat. Styresmaktene i Khartoum, som hadde utviklet et fundamentalistisk islamistisk regime, ville noe annet. Folkehjelpens humanitære innsats økte gjennom hele 1990-tallet, og organisasjonen utviklet et tett og nært forhold til Garang personlig og til den øvrige ledelsen i SPLM. I 1999 var Garang æresgjest på Folkehjelpens landsmøte i Oslo. Det forteller sitt. Innad i frigjøringsbevegelsen vokste det imidlertid fram en opposisjon mot Garangs plan om et felles sekularisert Sudan; en opposisjon ledet av en av SPLAs fremste militære ledere, Riek Machar, som arbeidet for full løsrivelse fra Khartoum og en egen sør-sudansk nasjonalstat. Konflikten mellom de to var også stammemotivert, noe som i uminnelige tider har vært en del av konfliktgrunnlaget i det sør-sudanske samfunnet. Garang var dinka, Machar er nuer; begge representanter for de to største folkegruppene i landet. Machar brøt ut og dannet sin egen gren av bevegelsen. Dagens president i Sør-Sudan og leder av SPLM, Salva Kiir, ble etter dette Garangs nestkommanderende. Det går en lang sammenhengende linje fra bruddet den gang og fram til dagens uforsonlige maktkamp mellom de ulike fløyene i SPLM. I konflikten som oppsto forholdt Folkehjelpen seg til John Garang og det opprinnelige SPLM. NF hadde blitt en svært troverdig samarbeids- og bistandspartner, og fra 1993 antok hjelpen store dimensjoner. Da valgte den amerikanske regjeringens egen hjelpeorganisasjon, USAID, NF som sin økonomiske samarbeidspartner, ut fra den erfaring amerikanerne hadde gjort med Folkehjelpens svært effektive nødhjelpsprogram. Det årlige budsjettet økte fra 20 millioner, som norsk UD hadde bevilget, og til nærmere 100 millioner kroner. Når vi kommer inn på midten av 1990-tallet starter man, i tillegg til den rene nødhjelpen, også oppbyggingen av mer varige tjenester i de frigjorte SPLA-kontrollerte områdene. Det gjelder blant annet sykehus, helsestasjoner og yrkesopplæring, som omtales senere i dokumentet. Mot slutten av 1990-tallet roet kampene seg. SPLA kontrollerte store deler av det som senere skulle bli Sør-Sudan, og de forberedende samtalene til det som ble fredsavtalen i 2005 tok til. Med den skjøre avtalen, som i mange tilfeller skulle vise seg ikke var mye mer verdt enn papiret den var skrevet på, dreide Folkehjelpens bistand definitivt over til å være et langsiktig bidrag til å bygge det nye Sudan som avtalen forutsatte. For Norsk Folkehjelp hadde det vært nær 20 dramatiske og risikofylte år, og for mange medarbeidere med livet som innsats. Det hadde vært påstander om våpensmugling, korrupsjon og skattesvindel, det hadde vært regnskapsrot og underslag, det hadde vært dårlig ledelse og mange konflikter internt i Folkehjelpen. Men ett overordnet mål trumfet alle andre hensyn: mest mulig effektiv og omfattende nødhjelp til en katastroferammet sør-sudansk befolkning. Tallene forteller da også sitt. I perioden fikk 8-10 millioner mennesker hjelp i en eller annen form, 1 million ble reddet fra sultedøden. I perioden organiserte Folkehjelpen nær hjelpesendinger inn til SPLA-kontrollerte områder, de aller fleste av 4

5 dem med fly. I disse mange årene ble Norsk Folkehjelp kritisert for mye i norsk offentlighet på grunn av påstått manglende ryddighet i mange forhold, men det er verdt å merke seg at norske styresmakter, uavhengig av regjering, alltid ga sin støtte til NFs arbeid, og at en rekke internasjonale donorer, inkludert USAID, opp gjennom årene ga store økonomiske bidrag til det arbeidet som ble utført i Folkehjelpens regi. Arbeidet i Sør-Sudan ble støttet av Norad fra 1999, da man inngikk den første langsiktige rammeavtalen som garanterte økonomisk støtte til bistandsarbeidet. Avtalen er blitt fornyet fram til denne dag, og har i alle år utgjort den finansielle stammen i Folkehjelpens utviklingsbistand i landet. De som virkelig ønsker å bidra til å lindre nøden og som forstår hva dette dreier seg om, har aldri sviktet organisasjonen. Fredsavtalen mellom SPLM og Sudans regjering i 2005 ga håp om en fredelig vei videre. Partene forpliktet seg til å bygge et felles Sudan med en nasjonal samlingsregjering og med indre selvstyre for de sørlige områdene som frigjøringsbevegelsen kontrollerte, basert på John Garangs visjoner, og derved uten islamske sharialover som i nord. Man ble enige om en fornuftig fordeling av naturressurser og statsinntekter, ikke minst knyttet til de helt avgjørende oljeforekomstene. Avtalen forutsatte også at sør-sudanerne skulle gjennomføre egne frie valg og at en folkeavstemning skulle holdes innen seks år, der befolkningen skulle ta stilling til om man ønsket en egen stat, og derved full uavhengighet fra Khartoum. Omar Bashir skulle fortsette som landets president, slik han hadde vært siden 1989, og John Garang ble utnevnt til første visepresident. På papiret virket alt så lovende. Mange forhold gjorde imidlertid at det aldri ble noe mer enn lovende. Fire måneder etter avtaleinngåelsen ble det holdt en giverlandskonferanse i Oslo, der det internasjonale samfunnet forpliktet seg til å bidra med 28 milliarder NOK over en seks års-periode til byggingen av det nye Sudan, men der det aldri ble betalt inn mer enn 3-4 milliarder. Norge overholdt sine forpliktelser, men store givere forøvrig skjøv de pågående og svært brutale kampene i Darfur mellom SPLM og sudanske opprørsgrupper foran seg som unnskyldning for ikke å oppfylle sine løfter, under henvisning til at Sudan først måtte rydde opp i sine interne krigsanliggender. 31. juli, sju måneder etter avtaleinngåelsen, ble så John Garang drept, da flyet han var ombord i styrtet. Ulykke eller attentat? Et fortsatt ubesvart spørsmål. Salva Kiir ble etter dette utnevnt til ny visepresident og leder av SPLM. I tillegg fortsatte krigshandlinger, provokasjoner og stadige trefninger, ikke minst i grenseområdene mellom nord og sør, utløst av geriljagrupper som sto Khartoum nær og utbrytergrupper fra SPLM. Alt dette til sammen; mangelen på internasjonal økonomisk støtte, Garangs død, som tok så mye av brodden ut av visjonene for det nye Sudan, og fortsatte kamphandlinger la helt andre premisser for Norsk Folkehjelps arbeid i landet enn det som opprinnelig var lagt til grunn. Ikke minst skyldtes dette at så mange land sviktet sine egne forpliktelser. NF hadde sett for seg å bli del av et stort bistandsprogram, der det internasjonale samfunnet i fellesskap skulle bidra til å realisere intensjonene i fredsavtalen. I stedet måtte arbeidet fortsette innenfor de samme ressursrammene som tidligere og i all hovedsak med de samme økonomiske bidragsyterne. Men med én vesentlig forskjell: akutt nødhjelp ble nedskalert, og det var da 5

6 heller ikke lenger det samme behovet, og bistanden ble i all hovedsak knyttet til å bygge det nye demokratiske Sudan i sør. Det i seg selv var selvsagt en helt annen utfordring. Etter mer enn 30 års borgerkrig sto det sørlige Sudan ved fredsavtalens inngåelse i 2005 i realiteten på bar bakke. Regionen manglet alt. Penger, infrastruktur, fravær av beslutningssystemer og demokratiske tradisjoner. Det som var en stadig mer splittet geriljabevegelse etter Garangs død, skulle transformeres til et politisk parti og til styringsorganer som skulle lede fredelige reformprosesser mot et bedre samfunn. Forutsetningene for slik transformasjon i egen regi var ekstremt dårlige, og det politiske lederskapet ble fullstendig avhengig av Norsk Folkehjelp og andre internasjonale bistandsorganisasjoner for å ta de neste skrittene. NF hadde i alle år styrt arbeidet fra Nairobi i nabolandet Kenya, men flyttet virksomheten i 2007 til Sør-Sudans største by, Juba, som etter selvstendigheten skulle bli landets hovedstad. Dette for å lette det praktiske arbeidet, men også for å markere sin tillit til det sør-sudanske lederskapets fredelige hensikter. NF har i alle disse årene hatt bestemte strategiske føringer for sitt bistandsarbeid i Sør-Sudan, tilsvarende de man også følger i andre land der man er engasjert. Arbeidet skal bidra til utvikling av demokrati, likhet, folkelig deltakelse og ytringsfrihet, basert på samarbeid med sivilsamfunnets organisasjoner. Alt reformarbeid skal ha sivilbefolkningens beste som mål, og ansvaret for driften av de ulike prosjektene skal overføres til lokalsamfunnet så snart det selv har nødvendig kompetanse til å drive det videre. Prosjektene som NF har engasjert seg gjennom de siste 15 årene har alle hatt slike formål i seg. I tillegg har minerydding stått sentralt. Men med det nye utbruddet av borgerkrig i desember 2013 har mye av bistanden som var tenkt til mer langsiktig utvikling, måttet benyttes for å lindre den verste nøden. Sør-Sudan fikk sin selvstendighet i Fredsavtalen av 2005, som forutsatte et stor-sudan med indre selvstyre for sør, hadde spilt fallitt, ikke minst på grunn av Khartoums gjentatte brudd på de mange våpenhvileavtalene. Fredsvtalen, som ga åpning for nasjonal selvstendighet seks år etter inngåelsen, førte til en folkeavstemning, der 98,8 prosent av sørsudanerne svarte ja til full løsrivelse. Salva Kiir ble valgt til Sør-Sudans første president. Karakteristisk for den betydning Norsk Folkehjelp hadde spilt i alle disse årene, rettet den nye presidenten på innvielsesdagen i sin tale til folket en særlig takk til «Norwegian People s Aid» - som den eneste organisasjonen ved navns nevnelse - for den innsats som var utført i den nesten 30 år lange selvstendighetskampen. Men Salva Kiir var ikke John Garang. Det skulle snart vise seg at han som president og som leder av SPLM slet tungt med å finne balansen i de mange stridighetene og konfliktene som fantes mellom ulike etniske grupper og interessegrupper. Korrupsjonen spredte om seg. Sivilbefolkningens forventninger om bedre levekår, om helseomsorg og utdanning, ble ikke innfridd. Konfliktene ble stadig mer intense; ikke minst innad i SPLM, fordi mange mente partilederen undergravde demokratiske prinsipper og prosesser. Det bygde seg opp en kraftig opposisjon, som mente at Kiir ikke hadde de nødvendige forutsetninger for å lede landet og partiet. Stadig mer autoritært skjøv han prinsippene som den nye statsdannelsen skulle bygge på til side, og det kulminerte i juli 2013 da han avsatte sin visepresident Riek Machar og hele 6

7 regjeringen, etterfulgt av beskyldninger om at de planla et statskupp mot ham. Etter et dramatisk og splittende møte i SPLM i desember 2013, brøt de voldsomme kampene løs, som siden den gang har pågått, hovedsakelig etter etniske skillelinjer. Med krigens utbrudd har mange donorer i det internasjonale samfunnet reist spørsmålet om bistanden skal fortsette. Tjener det noe formål når landet selv ikke har evne til å ta vare på sin egen utvikling, men heller tar to skritt tilbake fremfor ett fram? Den internasjonale bistanden til Sør-Sudan er da også synkende. Mange utviklingsprosjekter som har stort potensial i seg står i fare for å måtte avvikles. Norsk Folkehjelp har imidlertid hele tiden vært tydelige på at Sør-Sudan ikke må sviktes i en slik krisetid. Sivilbefolkningen må ikke etterlates i stikken når den trenger akutthjelpen og den langsiktige bistanden som mest. Den unge nasjonen er i fritt fall. Borgerkrig, vanstyre, en økonomi som er i ferd med å kollapse, en tilnærmet ikkeeksisterende infrastruktur. Å dra sin vei nå, vil være et svik. Vi må bygge på alt det som tross alt allerede er oppnådd. Slik tenker Folkehjelpen og slik tenker Norge. I 2014 mottok Sør- Sudan mer enn 600 millioner kroner i norske bistandsmidler. Bare Afghanistan og Palestina mottok mer (pluss Brasil, men det er et miljøprosjekt i form av betaling for å stanse avskogingen i Amazonas). For Norsk Folkehjelp har Sør-Sudan i alle år vært den største internasjonale satsingen. I 2014 var den samlede bistanden på 164 millioner kroner. Den norske regjeringen setter ikke spørsmålstegn ved nødvendigheten av Folkehjelpens tilstedeværelse i Sør-Sudan. Man kan diskutere de enkelte prosjekter og bevilgningenes størrelse, men spørsmålet om organisasjonen skal bidra med sin lange erfaring og kompetanse rokkes det ikke ved. La oss se nærmere på de viktigste prosjektene Norsk Folkehjelp har arbeidet med de siste årene. Retten til land og dyrking av jorda Mer enn 90 prosent av Sør-Sudans befolkning er knyttet til jorda, skogen, fisken, vannet og mineraler, både som kilde til egen overlevelse og som inntekt. Retten til naturressursene, i et land uten noen overordnet politikk for eierskap og forvaltning, har derfor alltid skapt grunnlag for konflikt mellom stammer, mellom krigsherrer som har tatt seg til rette og lokalbefolkning, mellom korrupte lokale myndigheter og fattigfolk som frarøves livsgrunnlaget. Og mellom store internasjonale investorer, som erobrer stadig nye landområder til kommersiell utnyttelse for en billig og ofte korrupt penge, og som rammer selve eksistensen for titusener av småbønder og deres familier. Norsk Folkehjelp har i mange år bistått både sentrale og lokale myndigheter med å utvikle et eierskapsregime til landets naturressurser, basert på prinsippet om lokalbefolkningens rett til å eie og dyrke eget land. Man har bistått med kartlegging av faktisk tilstand i mange av Sør- Sudans delstater, og bidratt med profesjonell kompetanse for å lage juridiske rammeverk som setter en stopper for internasjonale selskapers grove kommersielle utnyttelse av ressursene på bekostning av lokale interesser. Og i mange tilfeller har de utenlandske aktørene trukket seg ut etter å ha blitt møtt med nytt lov- og regelverk. Folkehjelpen er representert med sin kompetanse i samtlige 10 delstater i Sør-Sudan, selv om aktiviteten de siste to årene har vært 7

8 sterkt redusert i de mest krigsutsatte områdene. I alle stater samarbeider Folkehjelpen med lokale partnerorganisasjoner i landrettighetsarbeidet. Folkehjelpens engasjement i landbruket har også omfattet praktisk tilrettelagt opplæring og støtte til lokale jordbrukskollektiver. En egen landbruksskole ble etablert i Yei i 1999, og den hadde fram til 2015 gitt kvinner og menn praktisk opplæring i nye jordbruksteknikker gjennom tre måneders kurs. Skolen i Yei er en paraplyorganisasjon for driften av til sammen 22 tilsvarende skoler spredt over hele Sør-Sudan. Formålet med skolene er å sikre familien tilfredsstillende tilgang til mat og å skape et produktoverskudd som kan selges på det lokale markedet. Undervisningen er mangfoldig og kursene er tilrettelagt for hver enkelt tilpasset det lokale jordsmonnet og de lokale behovene. Like viktig som å dyrke jorda mer effektivt, er å håndtere redskap. Sør-Sudan er et primitivt jordbrukssamfunn der hakke, spade og greip er mest brukt. Maskinelt utstyr finnes omtrent ikke. Å reparere det lille de har når noe går i stykker, er derfor helt avgjørende. Alle går derfor gjennom et basiskurs i smedens håndverk. Folkehjelpen har forøvrig hatt ansvaret for å utdanne smeder i mange lokalsamfunn, slik at de er i stand til å reparere plogen foran oksen når den går i stykker. Og selv okseplog er en nymotens greie i Sør-Sudan. Arealet som dyrkes dobles og produksjonen tredobles med plog sammenliknet med bruk av håndkraft. I tillegg holdes det salgskurs for lokale bønder, slik at de lærer hvordan grøden skal selges til best mulig pris på det lokale markedet. Svært mange av deltakerne ved landbruksskolene kan verken lese eller skrive og all undervisning er derfor praktisk innrettet på dyrkingsområdene. Mange av kursene er også spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede og krigsskadede. Landbruksskolene har vært en ubetinget suksess. De første årene ble de fullfinansiert av Folkehjelpen med bistand fra Norad. Imidlertid har særlig skolen i Yei lyktes svært godt med salg av det som produseres, og den er i dag 50 prosent selvfinansierende. Den siste halvparten er økonomisk støttet av Norad og den privateide Kavlifondet. Skolens ledelse er imidlertid bekymret for fremtiden. De skulle så gjerne ha finansiert mye mer, fordi potensialet er stort. Et effektivt jordbruk er en forutsetning for et rikere Sør-Sudan. Med økonomisk støtte fra Norad har Folkehjelpen siden år 2000 også hatt ansvaret for driften av 32 jordbrukskooperativer i delstaten Sentral-Ekvatoria. I 2014 omfattet prosjektet til sammen 632 småbønder, likelig fordelt mellom kvinner og menn. De kommer sammen med jevne mellomrom for å dyrke jorda og for å lære mer om effektivisering for å få mer ut av jordsmonnet. De får mulighet til å ta opp mikrokredittlån, og maten som ikke går til eget forbruk, selges på markedet. Inntektene deles mellom deltakerne etter den innsats den enkelte yter. Målet er todelt: matvaresikkerhet for egen familie og tilstrekkelig med fortjeneste fra salget for å kunne finansiere barnas skolegang. Og slik er det blitt. Ungene kommer seg på skolen, og i de tilfeller der pengene ikke strekker til i enkelte familier, finansierer kooperativet det som måtte mangle. I tillegg til de 32 kooperativene med Norad-støtte har Folkehjelpen siden 2013 hatt ansvaret for driften av ytterligere fire jordbrukskooperativer med til sammen 60 deltakere, som er finansiert av Kavlifondet. Prosjektet, som bærer navnet «En ny start», har til formål å lære 8

9 opp deltakerne, som alle er lokale småbønder, til mer effektivt landbruk. Målet fra starten av var at deltakerne skulle skaffe nok mat til seg og sin familie ut fra hva de dyrket, at de skulle ha et produksjonsoverskudd som de skulle selge og at de skulle tjene nok penger på salget til finansiere barnas utdanning i grunnskolen. Alt dette har slått til. Alle barn i skolealder får nå undervisning. Og helsetilstanden i disse små samfunnene er radikalt forbedret, ikke minst blant de minste, som endelig får nok og riktig næring. Sykehusdrift og helseutdanning Den mer langsiktige utviklingsbistanden fikk sine første uttrykk på begynnelsen av tallet. Mens den lange borgerkrigen raste, tok SPLA kontroll over stadig større landområder. Antallet krigsskadede var høyt, og behov for medisinsk hjelp økende. Med økonomisk bistand fra norske UD og USAID etablerte Folkehjelpen sitt første helsesenter i Nimule i 1993 i delstaten Øst-Ekvatoria i sør. Enheten besto av sykehus og poliklinikk. Kort tid ble det reist sykehus i Labone og senere i Chukudum og i Yei. På disse stedene fantes det en bygningsmasse som ga fysisk grunnlag for etableringene, og som ble tilpasset for sykehusdrift. På det meste hadde Folkehjelpen ansvaret for driften av fire permanente sykehus, ett feltsykehus og to mobile enheter i områdene i sør. Man hadde også et tett og nært samarbeid med Det internasjonale Røde Kors, som drev et stort og velutstyrt sykehus i Lokichogio i Kenya, dit man kunne sende pasienter med mer kompliserte lidelser. Når alle sykehusene var i full drift, kunne mellom og pasienter i året få hjelp, og blant dem var svært mange menn med krigsskader. Men det var farlige tider. Flere av sykehusene var utsatt for stadige angrep fra ulike opprørsgrupper og sudanske regjeringsstyrker, som ikke unnsa seg for å bruke sine russiskproduserte Antonov-fly til regelrett luftbombing av sykehusene, til og med ved bruk av giftgass. Alt som fantes av FN-konvensjoner for hvordan krig skal føres, ble brutt. Det ble etter hvert for farlig og for vanskelig å opprettholde ordinær sykehusdrift i disse områdene, og i 1996/1997 ble virksomheten i Labone og Nimule flyttet til sykehuset i Yei, som var en tryggere SPLA-kontrollert base. Nå skulle ettertiden vise at geriljabevegelsens kontroll ikke kunne hindre gjentatte luftbombinger, med store materielle ødeleggelser og menneskelige lidelser, også ved dette sykehuset. Sykehuset i Yei mottok forøvrig en viktig og helt nødvendig tilførsel av mer moderne medisinsk utstyr fra Sophies Minde i Oslo, et ortopedisk sykehus som ble lagt ned i 1995 og slått sammen med Rikshospitalet. Fram til slutten av 2000-tallet hadde Folkehjelpen ansvaret for driften av sykehusene i Chukudum og Yei; begge godt medisinsk utstyrte og med stor kapasitet etter sør-sudansk standard. Etter fredsavtalens inngåelse i 2005 startet samtalene med lokale myndigheter om deres overtakelse av driften, i samsvar med Folkehjelpens strategi om at ansvaret for alle utviklingsprosjekter skal overtas av landet selv når det har tilstrekkelige profesjonelle og materielle forutsetninger for dette. Etter en overgangsperiode med delt ansvar ble begge sykehusene fullt og helt overtatt av sør-sudanske myndigheter i I den lange perioden fra starten i 1993 og fram til overtakelsen, i løpet av de 17 årene, hadde sykehusene behandlet nær én million pasienter. 9

10 Sykehusdriften avslørte stor mangel på utdannet helsepersonell. Sør-Sudan var, og er fortsatt, et land som mangler det meste av kvalifisert arbeidskraft. Behovet for yrkesutdanning av sykepleiere, jordmødre og laboranter var derfor presserende. Allerede i 1992 hadde Folkehjelpen startet planleggingen av et undervisningsopplegg for helsepersonell, og i 1995 etablerte organisasjonen kurs i Chukudum til noe som senere skulle bli et fullverdig utdanningsprogram. Skolen flyttet etter hvert til Yei, blant annet for å ligge i nær tilknytning til sykehuset. Helseutdanningen vedvarer fortsatt, og er, sammen med sykehusene, ett av Folkehjelpens eldste og mest vellykkede bistandsprogrammer i Sør-Sudan. Nær faglærte helsearbeidere har siden starten fått sin utdanning ved skolen. Mange av lærerne er dobbeltarbeidende, da de i tillegg til undervisning selv er ansatt som leger og annet helsepersonell ved sykehuset i Yei. Utdanningen pågår i to og et halvt år for sykepleiere og jordmødre og to år for laboranter. For å komme inn kreves det avlagt eksamen fra ungdomsskolen, og det er ingen selvfølge i et land der over 80 prosent av kvinnene og 60 prosent av mennene verken kan lese eller skrive. Det forutsettes også gode engelskkunnskaper, da all undervisning foregår på dette språket. Rekrutteringen av elever skjer særlig fra de områder i landet som har vært mest utsatt for krigens herjinger. De aller fleste ønsker å vende tilbake til sine hjemsteder etter endt utdanning for å jobbe hos den utsatte lokalbefolkningen. På tilsvarende måte som for sykehusene var det Folkehjelpens plan å trekke seg ut av undervisningsprosjektet og overlate hele ansvaret til sør-sudanske myndigheter. Landets økonomiske situasjon har imidlertid til nå gjort det umulig å finansiere skolens drift, og ved mange korsveier har situasjonen vært så alvorlig at nedleggelse har stått på dagsordenen. Folkehjelpen har derfor, med Norad-midler, forblitt skolens fremste økonomiske bidragsyter. Den daglige driften er imidlertid fullt og helt overtatt av lokale krefter. Mindre enn 40 prosent befolkningen har tilgang til noen form for helsetjenester. Alt tyder derfor på at Sør-Sudan fortsatt i mange år vil være avhengig av norsk støtte for å holde liv i ett av landets viktigste helsetilbud; kvalifisert arbeidskraft. Folkehjelpen har forøvrig gjennom mange år vært engasjert i ulike primærhelsetilbud i mange deler av landet, og har bidratt til å bygge opp en nasjonal strategi for bekjempelse av HIV/AIDS. Omkring tre prosent av befolkningen er rammet av sykdommen. Dette er betydelig lavere enn i mange andre afrikanske land (Swaziland høyest i verden med 25,9 prosent i 2014), men tallet er stigende, fordi den pågående borgerkrigen har gjort arbeidet med bekjempelse vanskeligere, både når det gjelder opplysning og medisinsk behandling. Yrkesopplæring Norsk Folkehjelps bistandsarbeid i Sør-Sudan var fra midten av 1990-tallet sterkt preget av å utvikle yrkesutdanningstilbud. Landet skrek etter faglært arbeidskraft, og da ikke bare i helsesektoren. Et yrkesopplæringssenter ble etablert i Chukudum, men ble etter kort tid besluttet flyttet til Yei på grunn av krigshandlingene i området. Fra 1997 har senteret vært i full drift. Mer enn håndverkere har siden starten fått sin utdannelse gjennom ni 10

Han svarer bedre enn deg. 20Somalia: Haitis husslaver. ÅretS FAgblAd. Myanmar: Folket stanset gigantdam. Ny bok: Slik svindler de fellesskapet

Han svarer bedre enn deg. 20Somalia: Haitis husslaver. ÅretS FAgblAd. Myanmar: Folket stanset gigantdam. Ny bok: Slik svindler de fellesskapet 14 Myanmar: Folket stanset gigantdam ÅretS FAgblAd 2013 Al-Shabaab på 20Somalia: glansa papir 24 Ny bok: Slik svindler de fellesskapet Malariasuksessen Side 6 nr 1 januar 2014 www.bistandsaktuelt.no FaGBLaD

Detaljer

Fra frykt til trygghet

Fra frykt til trygghet Fra frykt til trygghet Søknad om TV-aksjonen 2011 Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Dette er en uakseptabel og helt unødvendig

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

www.bistandsaktuelt.no november 2011 Veien til varig fred Tema: Bistand etter konflikt

www.bistandsaktuelt.no november 2011 Veien til varig fred Tema: Bistand etter konflikt november 2011 www.bistandsaktuelt.no Veien til varig fred Tema: Bistand etter konflikt «2 Tema null TUSENÅRSMÅL METafoR antall sårbare stater som har oppnådd fns tusenårsmål for å redusere fattigdom, bedre

Detaljer

bistandsaktuelt Strøm av korrupsjonstips til UD februar 2010 USA varsler ny bistandsgiv Selvsikre etiopiere noterer rekordvekst

bistandsaktuelt Strøm av korrupsjonstips til UD februar 2010 USA varsler ny bistandsgiv Selvsikre etiopiere noterer rekordvekst bistandsaktuelt 1 nr februar 2010 UTVIKLINGSPOLITIKK USA varsler ny bistandsgiv FOTO: SCANPIX/AFP Side 18 www.bistandsaktuelt.no Antallet tips om svindel med bistand øker, men utviklingsminister Erik Solheim

Detaljer

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA PARTNER SIERRA LEONE GAMBIA PARTNER Nr 2-2009 FORUT 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke tanken som teller www.forut.no

Detaljer

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010 MAT OG MAKT en artikkelsamling ut gitt i anledning verdens matvaredag 2010 forord Innhold 16. oktober er den årlige markeringen av Verdens matvaredag. Vi har valgt å gi dette heftet tittelen Mat og makt.

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

SAMMEBRUDDET I SØR SUDAN

SAMMEBRUDDET I SØR SUDAN Halle Jørn Hanssen 15. JANUAR 2014 SAMMEBRUDDET I SØR SUDAN Da denne artikkelen ble ferdigstilt 16. januar, raste det omfattende kamphandlinger i tre av Sør Sudans ti delstater. Opprørerne hevdet da å

Detaljer

bistandsaktuelt Turistboom i Afrika

bistandsaktuelt Turistboom i Afrika 5 nr juni 2007 AFGHANISTAN FOTO: KEN OPPRANN Et liv i frykt Mens norske soldater patruljerer gatene i provinshovedstaden Maymane i Nord- Afghanistan, driver lokale kommandanter sitt eget kyniske maktspill

Detaljer

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Støttegruppe for Fred i Sudan (SFS) SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Anders Breidlid med Rigmor Garnes Rødset Oslo, april 2013 ISBN: 978-82-303-2410-3 Forord Høsten 2012 ba styret

Detaljer

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger Syklonen i Burma Kvinner og barn rammet hardest Frontlinjer Verdens verste land for kvinner Plikt og rett Likestillingskamp i verdens fattigste land Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger nr. 2 2008

Detaljer

alt om mennesker på flukt verden over

alt om mennesker på flukt verden over FLYKTNING 2012 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 5 Foto: Mohammad Sajjad/AP/NTB scanpix 6 42,5 millioner på flukt i 2011 14 Foto: Muhammed Muheisen/AP/NTB scanpix 20 Omfanget av naturkatastrofer

Detaljer

tema: Arbeidsledig ungdom 8 sider «Folk er for smarte til å la sitt syn på fattigdom bli påvirket av en fyr som forteller vitser på tv.

tema: Arbeidsledig ungdom 8 sider «Folk er for smarte til å la sitt syn på fattigdom bli påvirket av en fyr som forteller vitser på tv. 04 Organisasjoner: Krever ekstra bistandsmilliard 24 DR Kongo: Skjør fred gir håp 34 Miljøministeren: Skogsuksessen kan få flere med Droner den nye livredderen? Side 12 NR 6 AUGUST 2014 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

En varslet katastrofe

En varslet katastrofe 10 Bistandsbransjen: Bare én hane igjen i kurven 16 Givermarkedet: Humanitære budeier melker samme ku 12 Bistand og sikkerhet: tema: tii år etter 11. september Forstår vi det lokale maktspillet? Side 23

Detaljer

SørSudan år null. Bestemor og nybygger Side 12. norge alene i skogen? Side 11. tanzania-korrupsjon: norske ingeniører frykter dommen

SørSudan år null. Bestemor og nybygger Side 12. norge alene i skogen? Side 11. tanzania-korrupsjon: norske ingeniører frykter dommen 02 Undersøkelse: eldre hater telefonsalg 20 tanzania-korrupsjon: norske ingeniører frykter dommen 08 GaVI VI alliansen: Lang kamp mot vaksinepriser norge alene i skogen? Side 11 nr 5 juni 2011 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis Solidaritet i praksis RESULTATRAPPORT 2014 Dette er Norsk Folkehjelp En uredd organisasjon med sterke meninger Resultatorientert og løsningsfokusert Tar standpunkt basert på kunnskap og erfaringer Utfordrer

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt!

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt! årsrapport Tretten år gamle En Yan holder et fast grep rundt farens amputerte arm. Jeg visste hvor farlige klasebombene var, og da jeg så barna mine leke med dem måtte jeg gjøre noe for å redde dem, forteller

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater 2008 RESULTATRAPPORT Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater Foto: Ken Opprann Resultatrapport 2008 / Viktige funn og konklusjoner Veivalg i krisetider Verden står overfor store globale utfordringer.

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill.

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill. bistandsaktuelt 8 nr oktober 2009 SØR-SUDAN FOTO: ESPEN RØST Tomm Kristiansen om livet med presidenten Side 8-9 www.bistandsaktuelt.no Årets bistandsbudsjett er en bragd, mener miljø- og utviklingsminister

Detaljer

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 02/2009 kr. 79,- Krigen mot taliban Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. ISSN 1891-2230 land Nord-Korea mer

Detaljer

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua bistandsaktuelt 5 nr juni 2009 NICARAGUA FOTO: KEVIN LAMARQUE/SCANPIX Falmet Ortega styrer Nicaragua Side 24-26 www.bistandsaktuelt.no For én dollar dagen Shahjahan og familien hans er blant 1,4 milliarder

Detaljer

-nytt. Menn kan. Menn må. FORUT vil. NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. Menn kan. Menn må. FORUT vil. NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Nr 1-2009 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Menn kan. Menn må. FORUT vil. Det er ikke tanken som teller www.forut.no Denne utgaven

Detaljer

Soldatbistand til stryk-karakter

Soldatbistand til stryk-karakter bistandsaktuelt 6 nr september 2010 FATTIGDOM FOTO: PER-ANDERS PETTERSSON Vi gjør opp status for tusenårsmålene Side 12-13 www.bistandsaktuelt.no I to år var den norske bistandsrådgiveren Hans Dieset stasjonert

Detaljer

Norge trenger ny solidaritet

Norge trenger ny solidaritet Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 1 mars 2005 Norge trenger ny solidaritet Innhold: Valget et veiskille for Irak s. 3 På verdens slagmarker s. 4 5 Rett til heltid

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2015 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 59,5 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 4 Krigen i Syria fortsetter på fjerde året med ekstreme humanitære konsekvenser. Foto: Hosam Katan / Reuters

Detaljer