Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/ årgang Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Jesaia 9.2 Flå Horg Hølonda Melhus

2 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 1 mars årgang Utgitt av: Menighetsrådene i Melhus prestegjeld. Redaksjon: Harald Danielsen, Knut Arne Solberg, Per Estenstad, Frøydis Olderøien, Olaug Engan og Kjell Arne Morland. Ikke signerte foto: Harald Danielsen KIRKEKONTORET, Melhus Rådhus Telefon * / Faks Direkte Ekspedisjon kl E-post: Se kirken under PRESTEKONTORET, Melhus skysstasjon Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Spr Flå og Horg Spr Hølonda Spr Melhus TELEFONER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Melhus kirke, servicebygg Boligtelefoner: Spr. John Olav Hodne Spr. Kjell Arne Morland Spr. Reidulf Ljøkjell Kateket Sonja Bruholt Diakon Kirsten Pernille Øie Kirkeverge Jan Horg Kantor Kari Frisvoll Organist Lars Høiseth Organist Margot Bjørseth Organist Randi Vik Lokale kirkeverger: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda: Harold Pedersen Prestevakt I Melhus har vi en ordning der det alltid skal være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i bygda kommer ut ca. 11. mai Frist for levering av stoff 11. april Postgiro Bankgiro Bladet sendes til alle husstander i Melhus kommune. Layout/Produksjon: Rosenborg Reklame R30741 Forsidebilde: Solnedgang Foto: Harald Danielsen Prekestolen var uskadet! Det var påfallende å se det etter kirkebrannen på Hølonda: Prekestolen var uskadet! På begge sider av den hadde flammene begynt å ete seg innover kirken. Det var svart i veggene og i golvet rundt den. Men prekestolen var uskadet! Dette har sikkert sin naturlige forklaring. Kanskje var noen planker mer fuktige eller råtne der den stod. I alle fall kom brannvesenet til stede så snart at de fikk slokket brannen før den kom lenger. Vi er dypt takknemlige for at kirken fikk så små skader som den gjorde. Men vi har vel lov til å se for oss en symbolsk betydning i det som skjedde? Hvorfor er det viktig å ha kirker i byene og bygdene våre? Hvorfor er dette viktig også på Hølonda? Jo, for at Guds ord skal forkynnes til alle som bor der, slik at folk kan høre om hvor god Gud er mot oss, og hvordan han ønsker å bruke oss i kampen for det gode i verden. Kirken på Krogstad ble spart denne gangen. Og som et ekstra talende symbol på hva den står der for, var prekestolen uskadet. Det budskapet som forkynnes fra denne og andre prekestoler i kirkene våre, kan makte å stoppe mange slags branner og plager hos oss som hører på. Vi kan føle oss fortvilet av mange grunner. Vi kan føle på dyp sorg. Det kan føles som om vi brennes opp innvendig, eller som om det er svart der inne. Men det gode budskapet som lyder fra prekestolen, har makt til å stagge slike følelser, slik at de ikke får spre seg videre i oss, og ikke lamme oss helt. Brannen i Hølonda kirke stoppet ved prekestolen. Mørket i vårt indre kan også stoppes av lyset som forkynnes derfra. Når vi har det godt, kan Bibelens budskap oppmuntre oss til å sette kreftene inn i kampen mot ondskapen. Det er snart påske. På nytt skal vi få høre om at Jesus frivillig gikk inn i lidelsen og korsdøden for å sone skylden for oss alle. Deretter stod han opp fra graven for å gi oss håp om et evig liv. Det var derfor han ble menneske, for å kunne gi seg selv som et offer, for å åpne veien for oss like inn til Guds nærhet. Når vi ber til Jesus, Guds sønn, vet vi at han forstår oss, fordi han har smakt på sin egen kropp hvor vondt livet kan være. Når vi ber til ham, vet vi at han hører oss, fordi han lever i dag. Han inviterer oss inn i et godt liv, både nå og etter døden. Når vi hører om dette, og tror det, så tar det kraften ut av de fleste motganger som møter oss i livet. I Hølonda kirke stoppet brannen ved prekestolen. I våre liv kan alle typer fortvilelse miste mye av sin kraft når vi hører budskapet om hvilken god Gud vi får lov til å tro på. God Påske! Kjell Arne Morland Prestekontor og kirkekontor i Melhus fra februar 2007 Prestekontoret omfattes av de nye kontorplassene i Melhus skysstasjons andre etasje. Prestene og kantor Kari Frisvoll har flyttet inn i februar I løpet av våren skal også prosten i Gauldal flytte hit. Kirkekontoret har fortsatt sin plass i Melhus rådhus, bare 150 meter fra Skysstasjonen. Kirkekontoret huser som tidligere: diakon, kateket, sekretær og kirkeverge. Telefonnummeret til kirkekontoret er ikke endret ( ) og henvendelser skjer som hovedregel til kirkekontoret. Postadressen er også uendret: Rådhuset, 7224 Melhus. Jan Horg, kirkeverge 2 Helg i bygda 1/2007

3 Redaksjonens spalte Kirka på Hølonda ble berget 6. juledags morgen kom den triste meldinga om at det hadde vært brann i kirka vår på Hølonda. Det hele var så uvirkelig, mange tanker for gjennom hodet. Men når dette skulle skje så følte jeg likevel takknemlighet over at den ikke var brent ned. Brannmannskapene kunne fortelle at det ble slått full alarm da meldinga kom kl natt til 6. juledag. Takket være rask reaksjon fra alle dem ble kirka vår berget fra å brenne ned denne natten. Etter at politiet hadde vært der og sikra sine spor, kunne vi etter hvert gå inn i kirka og se nærmere på skadene. Det var brannsvidde tømmerstokker i golv og vegger. Ingen tvil om at marginene hadde vært små. Men takket være ei brannvarsling som virka og et brannkorps som gjorde de rette tinga, og at det var vindstille, det gjorde at vi har mye å være takknemlig for. Det ble etter hvert enighet om at vi ville sette alt inn på å få kirka i stand slik at vi kunne få gjennomført den planlagte minnegudstjenesten på nyttårsaften. Så da var det bare å sette i gang å få tak i folk som kunne være med på dugnadsjobben. Kirka den betyr mye for veldig mange på Hølonda, og villigheten den var stor. Alle fra menighetsrådet som hadde mulighet stilte opp og frivillige kom for å hjelpe til. Det var behov for folk som kunne snekre, vaske, rydde, ta seg av tekstilene og få på plass elektriske ledninger. Alt dette skulle ordnes bare på noen få timer. Ettermiddagen og kvelden gikk med, helt til midnatt for noen. Andre møtte opp om morgenen nyttårsaften for å ta et siste tak. Brannmannskapene holdt vakt både dag og natt helt til brannvarslinga var reparert igjen. Det ble en spesiell og annerledes gudstjeneste for de ca.100 som kom. Alle kunne svært godt merke den stramme røyklukta, og sporene etter brannen kunne tydelig sees på gulv og vegger. Men benkene og golvet var vasket, alterduken var på plass, nyvasket, strøket og fin. Lysene var tent. Det ble en stund til ettertanke, og takknemlighet til Gud over at vi kunne være Elfrid Blokkum i Hølonda kirke under minnegudstjenesten nyttårsaften Foto: Gunn Heidi Nakrem, Trønderbladet. samlet i kirka denne siste dagen i året. Reparasjonsarbeidet er i full gang og handverkere jobber og står på for å få kirka i stand igjen. Og vi er mange som gleder oss til dørene åpnes igjen og at vi kan ta i bruk den kjære kirka vår. Reaksjonene blant folket på Hølonda etter kirkebrannen har vært mange. Men det som de fleste har gitt uttrykk for er tristhet over at kirka ikke får være i fred. Det er helt klart at brannen ble påsatt, og det er mange spør seg om hvem det er som har tent på? Det håper vi å få svar på. Jeg vil til slutt rette en stor, stor takk til alle brannmannskapene, og til dugnadsgjengen på omlag 15 kvinner og menn som gjorde det mulig å åpne dørene til gudstjeneste denne dagen. Elfrid Blokkum Leder for Hølonda menighetsråd Se på lyset! Etter en lang og mild høst i 2006 fikk vi også en fin julemåned. Da kan vi også tåle litt kulde med snø og vind i januar og februar. Og nå stiger sola og vi er alt langt inne i mars, den første vårmåneden. Det meste blir så mye lettere når vi kan våkne med sola, og de fleste av oss kan stå oppstå opp til en ny dag. Da har vi mye å se fremover til. Først er det påskehøytid og påskefri, og så er snøen borte og det begynner allerede å grønnes ut i april. Foran oss har vi 5-6 måneder med forhåpentligvis fint Trøndelagsvær. Sollyset gjør godt på mange måter, både i naturen og med oss selv. Vi blir lettere til sinns og ser lysere på livet, og får gjerne også lyst til å gjøre noe mer for vår neste. Kanskje blir vi mindre selvsentrerte og mindre kritisk til hva andre gjør og sier, og heller feier for egen dør? En slik intern våropprydding er det kanskje mange av oss som kan ha godt av. I mai er det viktige dager for årets konfirmanter. De har mye å se frem til både i mai og årene fremover. Det er så særdeles om å gjøre at de ser lyst på livet og fremtiden, og steller seg slik at de gjør det beste ut av sine forutsetninger sammen med de muligheter og utfordringer som de står overfor i dagens og fremtidens samfunn. Til konfirmantene: Utnytt lyset for å ta de rette veivalg på veien fremover i livet, og lykke til på ferden! Harald Danielsen Helg i bygda 1/2007 3

4 Minneord om Hallvard Grav Det var en sjokkerende og uventet melding som kom til oss den 26. november. Hallvard Grav var plutselig død mens han var på en av sine mange trailerturer. Det skjedde ved en stopp i nærheten av Oslo. Han var da sammen med sin bror som avløste han med kjøringen. Hallvard var så full av liv og stadig engasjert av det han holdt på med, om det var hjemme, i menigheten eller ute på reise. Derfor var det så uvirkelig at livet hans var slutt. Hallvard Grav kom til Melhus i 1982 etter å ha vært feltprest på Hysnes og sokneprest i Lierne. Han reiste fra Melhus i -95, og var nå prest på Ranheim. Han var født den 8. april 1943 i Bangsund. Mens han var i Melhus begynte han å kjøre trailer ved siden av prestetjenesten. I en periode hadde han 20% arbeid som trailersjåfør, og i samarbeid med Sjømannsmisjonen var han sjelesørger for de som kjørte trailer nedover kontinentet. Han trivdes i vogntoget, og han sa til meg engang at når han kjørte av Kielferja og satte seg ved rattet, hadde han omtrent samme følelse som når han var på en fjelltopp og opplevde friheten. Hallvard starta sin utdanning ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Sjøl om han ble prest i Norge, merka vi hans misjonsengasjement. Hallvard var stadig på farten også når han var i tjeneste i Melhus. Han var et ja-menneske og sa sjelden nei til utfordringer. Det ble mye kjøring i prestegjeldet siden han også hadde innført en praksis der vi som regel besøkte dåpsfamilier hjemme. Et særlig ansvar hadde han for Hølonda sokn. Han var med i diakoniutvalg, og han ble stadig benyttet som sjåfør og reiseleder. Noen av oss fikk være med han til pasjonsspillene i Oberammergau i år 2000, og da fikk vi et innblikk i hans store kunnskaper når det galdt språk, geografi og historie. Hallvard hadde en stor nysgjerrighet, og ville finne ut av ting. Det galdt alt fra teknikk og praktiske ting til musikk og kirkerett. Hallvard hadde stor sans for humor. Han hadde mang en god historie og bemerkning. Men det var ikke fjas han for med. Når han var i tjeneste og kom på prekestolen, var han opptatt med det bibelske budskap og å snakke sant om livet. Det var ingen stor avstand mellom hverdagsliv og hans kristne vitnesbyrd. Han hadde en god innsikt i de forskjellige sider ved kirken og prestetjenesten. De av oss som var sammen med han på konfirmantleir merket hans oppfinnsomhet og gode kontakt med de unge. Midt i travelheten hadde han likevel tid til hjem og familie. Det var alltid hyggelig å komme til Hallvard og Anne Kari og barna deres i Varmbo. Det er så uvirkelig at Hallvard nå er borte. Ved hans begravelse på Ranheim ble det sagt mange gode ord. Det var en fin blanding av alvor og skjemt slik livet til Hallvard var. Den store samlingen var et synlig tegn på at han hadde mange venner og en stor kontaktflate. Midt i det såre savn, kjenner vi en takknemlighet for at vi fikk bli kjent med han. Vi lyser fred over hans gode minne. Jostein Malum Bildet av Hallvard Grav som sto i Ranheim kirke under begravelsen og etterpå i Menighetshuset ved minnesamværet. 4 Helg i bygda 1/2007

5 Nye misjonsprosjekt i Melhus og Hølonda Både i Melhus og Hølonda har menighetsrådene nå vedtatt å skifte misjonsprosjekt. Nå skal begge menighetene støtte opp om diakoni og bistand i Etiopia, der både Hilde Masvie og ekteparet Bakkeid er involvert. Før støttet Hølonda et prosjekt med landsbyutvikling i Etiopia, og det er nå fullført på en god måte. Melhus støttet opp om arbeid på Madagaskar, noe som var naturlig mens tidligere Madagaskarmisjonær Bjørn Sverre Lie var prest her. Hilde Masvie fra Melhus reiste ut på nyåret for å starte med undervisning på en sykepleieskole, og 25% av hennes stilling er avsatt til å følge opp helseprosjekter i Blånildalen. Hun ble intervjuet i forrige Helg i Bygda. Lena og Yngvar Bakkeid fra Flå reiser ut til høsten, og han skal lede alle diakoniprosjektene som Misjonsselskapet har i Etiopia. Vi skal sørge for å presentere dem i et senere nummer av dette bladet. Dette betyr at tre personer fra Melhus er aktive i de prosjektene som Melhus og Hølonda samler inn penger til! Det er mange enkeltprosjekt som vi er med på å støtte, for eksempel: Et sykehus som behandler invalidiserende sykdommer, program for vannmøller, jordbruk og matproduksjon, rent vann og Hiv/AIDS-arbeid. Det legges vekt på at kvinners stilling i samfunnet skal forbedres. Både kristne og muslimer får hjelp på like vilkår. Egne brosjyrer er laget og er lagt fram i kirkene. Som sagt er Hilde Masvie alt på plass i Etiopia, og i en rapport som hun har sendt oss, kan vi bl.a. lese følgende: Kjære dere som er med oss i NMS i 'Diakoni og Bistand' i Etiopia!... I Aira fikk jeg se mitt nye hus, og jeg var innom sykepleierskolen der jeg er sterkt ventet. 30 studenter og for tiden to finske lærere, hvorav den ene skal hjem til påske for hjemmeopphold. Jeg traff venner og var med i en lang gudstjeneste med bla nattverd til omlag 650!... I Blånildalen fortsetter helsearbeidet, og det er dette jeg skal veilede. I Sirba er det en del utfordringer, så det er fint om dere kan ta med denne klinikken og deres ansatte i deres forbønn. Jeg besøkte også Agallo Meti og fikk treffe mange kjente også der, og her var klinikken i litt bedre gjenge. Forsyningsproblemer og manglende supervisjon er vel hovedfaktorene. Arbeiderne er trofaste. Spesielt artig er det jo å se en nyutdannet labratoriearbeider og tre sykepleiere fra gumuzfolket. Ellers var det flere nye barneskoler i området, betydelig flere frukttrær, mange flere gumuz i læreryrket, og i kommuneadministrasjonen osv. Helt konkret, det er fint om dere kan be om at klinikkene i Agallo Meti og i Sirba kan få tak i nok medisiner. Kirkens helseledere hadde ikke veiledet disse to klinikkene i 2006, og er nok vant til at NMS har sykepleiere på plass. Det evangeliske arbeidet har vokst seg stort, og nå er det tre sogn: Sirba, Agallo Meti og Kamashi. De har til sammen 29 menigheter og 16 prekenplasser, samt 6 prester og 4 evangelister. Når man da tar avstandene i betraktning og at alle besøkes til fots, så skjønner vi jo at det er store utfordringer. Kjell Arne Morland Det Norske Misjonsselskap har inngått en samarbeidsavtale om Diakoni og bistand i Etiopia Hvis du vil ta del i arbeidet kan din pengegave sendes til: Det Norske Misjonsselskap Postboks Stavanger Konto nr Skriv på giroen at det gjelder Melhus menighets prosjekt nr Foto: Fra brosjyre DNM Helg i bygda 1/2007 5

6 Den gamle Y-kirken i Horg Horg kirke slik den står i dag er den andre kirken som står på nåværende kirkegård. Den ble bygd i Den tidligere kirken, en Y-kirke, ble revet året etter, våren Denne ble bygd i 1666, og det var en særpreget og sjelden kirke med sin Y-form som Horg fikk den gang. Av Tor Arne Granmo Det var ikke mange slike i landet, anslagsvis 10 kirker, hvor Budal kirke som ble bygd i 1754, var en av dem. Den ble da det vi kan kalle en nabokirke med samme form, men noe mindre enn Horg kirke. Rennebu kirke er det heller ikke så lang avstand til, den ble tatt i bruk i 1669 og er mer lik den som sto i Horg hva størrelse angår. Før det store leiraset i Gauldalen i 1345, som førte til den store flommen nedover dalen, var det i Horg to kirker som begge ble tatt av flommen; Foss og Grinde kirker. De ble bygd opp igjen, og etter det som vites ble Grinde kirke bygd en god stund før kirken på Foss, men man vet ikke med sikkerhet når de ble gjenoppbygd. Disse to kirkene var i bruk til slutten av 1660-årene, men allerede i 1659 var det samlet inn penger til en ny kirke. En ting var at Foss og Grinde kirker var blitt så gamle og dårlige bygningsmessig sett at bøndene ikke var villige til å koste på de mer i vedlikehold. En annen sak som nok var med på å ta valget om å rive de to kirkene, var en kongelig forordning fra 1552 om kirker og kirkereparasjoner i Trondheim stift. Der sto det at det skulle overveies om ikke enkelte små kirker og kapeller var overflødige og kunne rives. Nordfløya Det ble etter en befaring på de to kirkene tatt en avgjørelse om at en ny kirke måtte bygges. Spørsmålet kom raskt, hvor den skulle bygges? Det lå nok alvor bak, men vi kan kanskje i dag smile litt av måten avgjørelsen ble tatt på, nemlig med terningkast. Det skjedde på et møte på Foss den 12. januar i 1665 hvor noen av de såkalte beste menn var samlet for å bestemme stedsvalget for den nye kirken. Almuen som det het, på og omkring Foss, ville at den nye kirken skulle bygges der, mens Grindes almue ville ha den på gården Horg, altså der Horg kirke ligger i dag. Prost Joen Erichsen Jamt formante partene på begge sider om å fatte forhåpning og henseende til det som kunne være Gud behagelig og ga råd om enighet og samdrektighet. Joen Roaldsen Krogstad var valgt til å kaste terningene på alteret for Foss, og de viste til sammen 17 øyne. Fredrich Erichsen Lunde kastet deretter 18 øyne slik at valget da falt på Horg. Oppfatningen var deretter at stedsvalget ble avgjort ved en såkalt Gudsdom, det vil si at det ble lagt i Herrens hånd. Almuen tilkjennega på oppfordring at de var villig til å føre frem bygningstømmer som ble tatt ut på gårdene. Almuen forpliktet seg også til "i all fremtid" omkostningene til vedlikehold, noe de angret på i ettertid og søkte flere ganger kongen om å få vedtaket opphevet. Soknepresten Joen Erichsen Jamt bekjentgjorde også at han og hustru Kjersten Nielsdatter ville gi den nye kirka halvthundrede riksdaler i rene penger, en stabel fjøler, altertavle, prekestol og døpefont. Den nye kirken med plass for nærmere 300 personer var ualminnelig rikt utsmykket, og det meste er heldigvis bevart. Prekestolen, korbuen, skranken foran nordre galleri, et krusifiks og noen utskårne figurer ble gitt til Vitenskapselskapets Museum i Trondheim som utgjør hovedinnredningen i Horg-rommet på museet. Et stort dommedagsbilde over korskillet hvor maleren Niels Nielsen Kontrafeier skildrer de frelstes og de fortaptes skjebne på en fantasifull og noe makaber måte, er betegnet som bemerkelsesverdig. I dag har den gamle altertavlen fra 1662 sin plass i koret i Horg kirke, men det skjedde ikke før i 1964, selv om det var arbeid i gang for å få til dette i mange år. Flere diskusjoner i menighetsrådet og uttalelser fra mange arkitekter lå til grunn for et grundig arbeid, for problemet var at tavlen fra den gamle Y-kirken var i barokkstil noe som var vanskelig å innpasse i 1893-kirkens stil. Arkitekt John Tverdahl fant imidlertid en løsning som Riksantikvaren ga sin fulle tilslutning til, ikke minst ut fra at veggene i koret ble malt i farger som passet til den gamle altertavlen. Utenom tavlen var det lite som ble flyttet over av de gamle klenodier da Y-kirken ble revet våren Kilder: Kildematerialet som er brukt, er fra Ola Storhaugens bok, Horg kirke, 100 år og Gerd Søraas artikkel om Horg kirke i forbindelse med kirkens 75 års-jubileum i Begge kirkebildene er sannsynligvis fra høsten Y-kirka ble revet våren Bildet fra Nordfløya er avfotograferte fra Ola Storhaugens bok Horg kirke 100 år. 6 Helg i bygda 1/2007

7 S-klubben på Ler På Ler har vi ei barneforening som samler opptil 30 barn annenhver mandag fra kl til Vi holder til på Flå barneskole. Barna er i aldersgruppen fra 3 år og opptil 5. klasse. Vi er tilknyttet Normisjonen. For 40 år siden var navnet Solglimt barnelag, nå er det bare S-klubben. Elin Hindenes leser fra boka: Fia som var så fæl til å lyve. Vi er fire voksenledere. Anne Marit Bjørseth Aukan er leder og Lhgavaa Ljøkjell, Hanna Løvik og Elin Hindenes er hjelpeledere. Det er godt å være flere sammen om å lede barnearbeid. For øvrig er det flotte foreldre og besteforeldre som av og til bidrar med hjelp til ulike aktiviteter og matservering. Når vi samles på S-klubb, har vi noen faste "ingredienser" hver gang; andakt, formingsaktiviteter/ lek, bespisning, utlodning og To av deltagerne i S-klubben. F.v. Ingvild Bjørkøy Børmark og Ingvild Hårvik masse sang. I tillegg samler vi inn penger til ulike barneprosjekt som Normisjonen driver. Vi ledere veksler om å ha ansvar for de ulike oppgavene. Når vi har andakt leser vi fra bøker, dramatiserer og aktiviserer barna på ulike måter. Barna er utrolig engasjerte. De følger godt med og stiller mange spørsmål. Artig! Av og til får vi besøk av en barne-og ungdomsarbeider fra Normisjonen. Det er et friskt pust for oss alle. I høst har vi planer om å invitere foreldre sammen med barna på kveldsmat slik at de også får oppleve hvordan vi har det i S-klubben. Et måltid rundt et langbord sammen med voksne og barn gir en følelse av trygghet og glede. Når vi har utlodning, gjør vi det slik at vinneren tar med seg gevinst neste gang. Vi har plass til flere på S-klubben. Ta kontakt med Elin Hindenes ( )! Tekst og foto: Anne Marit Bjørseth Aukan Samemisjonens kretsmøte på Korsveien bedehus Norges Samemisjon, Trøndelag krets skal ha sitt kretsmøte på Korsveien bedehus lørdag 21. april. Misjonen er en av de små organisasjonene innen den norske kirke, og den har vært i virksomhet i snart 120 år. Organisasjonen ble stiftet for å gi Guds ord til det samiske folk på deres eget språk, og i 1895 ble Bibelen utgitt på nordsamisk. Misjonen har alltid hatt et sterkt diakonalt arbeid, og fra ca 1910 til oppimot 1980 drev organisasjonen en rekke helseinstitusjoner i Finnmark. I dag drives det et betydelig arbeid i de samiske områdene på Kola-halvøya i Russland. Folk lever under svært vanskelige forhold materielt sett, og det er derfor satt i gang flere hjelpetiltak (suppekjøkken, nabohjelp (fadderording) m.m. Det drives dessuten et menighetsbyggende arbeid i samarbeid med en luthersk kirke i Russland, og i november 2006 ble det dannet egen menighet i områdene der misjonen har sitt virke. Hovedtaler på årets kretsmøte er Alf Kristian Tellefsen. Han har virket i misjonen i nærmere 50 år, og de siste årene har han bygd opp en to-språklig (norsk/samisk) nærradio i Finnmark. Tellefsens kone, Astrid, kommer fra Hølonda, og hadde som pike etternavnet Langås, så slik sett kommer de hjem. Vi håper mange finner veien til samlingene på årets kretsmøte. Jon Amundal, kretssekretær Program for kretsmøtet lørdag 21. april Kl : Åpning, bibeltime ved Alf Kr. Tellefsen (Årsmøte etter bibeltimen) Kl : Misjonsfest. Møtets talere. Sang av Rennebu musikklag. Søndag 22. april vil Jon Amundal delta ved gudstjenesten i Hølonda kirke. Alf Kr. Tellefsen vil delta ved gudstjenesten i Orkdal kirke Helg i bygda 1/ Foto: Arkiv Norges Samemisjon

8 En opplevelsesrik tur! Familien Hindenes og deler av familien Bjørseth på Ler var på tur til Etiopia i årsskifte De reiste til Etiopia 22. desember og var tilbake i Norge 7. januar. Formålet med reisen var å besøke foreldrene til Ole J. Hindenes som jobber for NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) i Etiopia. Av Ole J. Hindenes Med på reisen var mine svigerforeldre Inger og Ole Bjørseth sammen med tanten til min kone; Margot Bjørseth. Min nærmeste familie består av Elin, Ole Johannes, Julie, Marielle og Simon Andreas. Det er tidlig morgen i Awasa. Byen ligger ca 30 mil sør for Addis Abeba, som er hovedstaden i Etiopia. Utenfor hytta vi bor i, hører vi vekkerfuglen som galer. Det er Simon Andreas på 4 år, som har gitt hanen dette beskrivende navnet (bilde 1). (1) Fv: Ole J., Marielle, Simon A., Julie og Elin Vi spiser frokosten på verandaen og selv om det er tidlig på morgenen, så er det en behagelig temperatur. (bilde 2). Verandaen (2)Ole og Margot Bjørseth er omkranset med myggnetting rundt det hele. På alle vinduer og over sengene våre, er det også myggnett. Det sies at det skal være mye malariamygg i dette området av Etiopia, men heldigvis så har vi ikke merket noe til dette enda. I dag har vi planlagt å reise langt sørover, til byen Hagre Mariam. Misjonen har drevet en misjonsstasjon der i mange år, selv har jeg bodd der som barn, men var så liten den gang så jeg husker ikke noe fra den tiden. I de senere år har Mekane Jesus kirken overtatt alt arbeidet i Hagre Mariam. (Mekane Jesus Kirken, er den etiopiske samarbeidspartneren til NLM). Nå er det ikke lengre noen Norske misjonærer som bor eller jobber der. Klokken er ti og vi reiser avgårde. I reisefølget er Margot Bjørseth (organist i Flå kirke), Ole Bjørseth (gårdbruker fra Flå), min far Osvald Hindenes (som jobber i Etiopia) og meg. Resten av familien velger å bli igjen på tomten i Awasa, som brukes som ferieplass for misjonens arbeidere i Etiopia. Vi er blitt fortalt at det skal være asfalt hele veien til Hagre Mariam, så vi antar at det skal gå fort å tilbakelegge de 22 milene. Etter å ha kjørt i 3 timer, så kommer vi inn i byen Dilla. Avstanden vi har tilbakelagt er kun 10 mil. Her i Dilla, ønsker Osvald at vi skal ta en stopp på en nasjonalisert misjonsstasjon. Osvald skal treffe synode presidenten for dette distriktet. NLM har nylig bidratt med penger til oppgradering av bygninger på denne stasjonen. Nå ønsker han å se hvordan det går med dette arbeidet. Vi blir tatt med på omvisning på tomten. Her er det flere boliger, hvor de ansatte bor, i tillegg så er det mange internatbygg og skolebygg på tomten. Synodepresidenten stopper opp utenfor et bygg som er kledd med ny jordkledning på utsiden. Ole, lurer på om vi skal inn der for å se på dyrene, men det viser seg at bygget slett ikke er et fjøs, men at det består av flere klasserom. Den nye jordkledningen er oppgraderingen som er gjort med midlene de fikk fra NLM. (bilde 3) Pengene er brukt slik det var tiltenkt og vi kan reise videre. Veiene er fulle av mennesker og dyr. Selv om det er en god del biler på veiene, så virker det som om fotgjengerne blir like overrasket hver gang det kommer en bil kjørende og de må gå av (3)Skolebygg i Dilla, kledd med ny jordkledning. veien. Et frodig landskap passerer oss utenfor bilen. Det sies at dette distriktet alene kunne produsert nok mat til å brødfø hele Etiopia s befolkning. Dessverre så er driften urasjonell og arbeidskrevende. De dyrker sine små åkerlapper rett utenfor hyttene. Ingen har traktor og det eneste hjelpemiddel de har er oksene som brukes til å trekke plogen. Veien vi kjører på er riktignok asfaltert, men det er mye hull i veien. Store deler av turen går bilsporene på utsiden av veien, for å unngå den hullete asfalten. Turen går sent og det er allerede langt utpå dagen før vi rekker frem til Hagre Mariam. Den tidligere misjonstomten i Hagre Mariam er beplantet med hekker overalt. Dette er uvanlig her i Etiopia og vitner om at det har vært misjonærer her som har tatt med sine tradisjoner. Vi rusler rundt på tomten og finner det røde palass (bilde 4). Denne 8 Helg i bygda 1/2007

9 (4) Det røde palass i Hagre Mariam boligen skal jeg ha bodd i fra jeg var 6 mnd. gammel. Boligen er fortsatt bebodd, men baksiden av huset vitner om manglende vedlikehold de siste 20 år. Alt er skjevt og står til nedfalls. Tidligere drev misjonen et barnehjem her i Hagre Mariam. Dette er nå lagt ned, men stedet er likevel fullt av barn. Ungene har enkle klær, men smiler og viser en livsglede som vi sjelden ser i Norge. De stiller villig opp for å bi fotografert og synes det er kjempe stas å få se bildene etterpå(5). Vi har mye å lære av disse blide ungene. I vår del av verden så har vi alt vi kan drømme om, men ofte så mangler vi evnen til å glede oss over det. Vi er blaserte og selvopptatte. Her i Etiopia har de knapt klær på kroppen men humøret deres og gleden over å se oss og snakke med oss er helt overveldende. Ikke minst så lever de etter ordtaket tiden kommer. I Norge har vi det så travelt hele tiden og blir stresset over at tiden går. Det er klart at disse menneskene som lever i all sin enkelhet, også har mye å lære av oss fra Norge, men vi skal ikke tro at vårt levesett nødvendigvis er bedre enn deres. Vi har glemt mange av de mellommenneskelige aspekter på vei mot vår rikdom. Livets høydepunkter finner vi i møtet med andre mennesker, ikke gjennom vår higen etter nye materielle finesser. (5) Mange unger vil følger oss rundt i Hagre Mariam. Forglemmegei fasteaksjonen 2007 Tirsdag 27. mars kommer konfirmantene i Melhus kommune til å besøke alle husstandene for å samle inn penger til mennesker som lever i vedvarende humanitære kriser og som trenger beskyttelse. Ta godt imot konfirmantene! Kirkens Nødhjelp ønsker å markere sine 60 år som nødhjelps- og bistandsorganisasjon i Norge ved å sette fokus på mennesker som lever i kriser som mange overser. I år er det også 40-års jubileum for Kirkens Nødhjelps aksjon i fastetiden, som har vært arrangert siden 1967 og som er Norges nest største dør-til-dør-aksjon med sine cirka bøssebærere. I fjor oppnådde fasteaksjonen ny rekord på landsbasis med 28 millioner kroner. Kirkens Nødhjelp ønsker å sette fokus på situasjonen til unge mennesker som har flyktet fra militærregimet i Burma og som nå lever i flyktningleirer eller oppholder Takk Nedre Melhus helse og omsorg takker pårørende og givere for minnegavene ved begravelsene til Egil Busklein Johan Grimsen Martin Kvaal Margit Myrvold Rolf Rimolsrønning Horg/Flå helse og omsorg takker pårørende og givere for minnegavene ved begravelsene til Erling Næverdal Kari Rødås Grønning Kari Bjerkan Birger Holm Marie Grinde seg ulovlig i Thailand. I Kenya har klimaforandringer og den stadige ubarmhjertige tørken ført til tap av husdyr og levebrød i mange familier. Pengene som blir samlet inn i år, vil gå til Kirkens Nødhjelps arbeid med å skape muligheter for mennesker som lever i konstante og oversette kriser. Beskyttelse handler blant annet om å tilby trygghet i flyktningleirer, tilgang til rent vann, utdanning og helsetilbud. Kirkens Nødhjelp vil framheve at alle mennesker har en grunnleggende rett til hjelp og beskyttelse i humanitære kriser. Hallvard Grav Vi vil gjerne takke for alle brev, hilsener og all god omtanke og forbønn i denne vanskelige tiden da vi mistet min kjære, kjære Hallvard, vår far, svigerfar, farfar og morfar. Anne Kari Kristine, Håkon, Ragnhild og Torbjørn med familier Horg veikirke sommeren 2006 En forsinket, men hjertelig takk fra Lars Høiseth til alle de om lag 40 personer som på ulike måter sist sommer deltok i arbeidet med veikirka i Horg. Helg i bygda 1/2007 9

10 Slekters gang Melhus sokn Døpte: Kristin Sandvik døpt i Meldal kirke Snorre Brækken Maria Tuvnes Jenssen Hanna Aasbø døpt i Åsskar kirke Martin Blekesaune døpt i Buvik kirke Oda Storsveen Sæta Ingrid Aasland Trondvold Fritjof Bjerkestrand Aaron Matheus Stordal Hammerø Isak Rødsjø Damian Vikhals Willadsen Martin Berg Samdal Sturla Hulsund Sigrid Slungård Sandra Elise Engen Olsen Ann Therese Engen Jonas Wettermann Hokseggen William Kristoffersen Moen Robin Hatlen Østeraas Isak Bakk Aurora Sondresen Sætherhaug Julius Nicolaysen Kvaal døpt i Strinda kirke Linus Christian Holm Mathias Leander Bølien Nygård Dina Rogstad Engen Sigve Hårstad Tobias Storli Hanne Døhl døpt i Ålen kirke Ella Selvaag Solbakken Karoline Egtvedt Køste Mathias Berg Ellinor Lindvik Ugedal Elvira Marilin Wehn Skoglund Sarah Eidem Haugen Tage Nicolai Eide Østerlie døpt i Hitra kirke Vigde: Svanhild Margaret Johansen og Sverre Pedersen Yagaantsetseg Davaajav og Ståle Arve Nordnes Olsen Cathrine Hvidsand og Bjørn Wold Døde: Jorunn Stendahl f Astrid Johanne Jønland f Birger Trøan f Reidar Rokne f Erling Jostein Næverdal f Margit Oline Myrvold f Else Karin Sørli f gravlagt på Leinstrand kirkegård Julia Hammerås f Rolf Rimolsrønning f Johan Grimsen f Asbjørn Johan Strømmen f Martin Kvaal f Ola Eggen f Solveig Oline Rimol f Astrid Presttrø Johnsen f Sigrid Lefstad f Oskar Angel Liaøy f Helga Løvseth f Trygve Jacobsen f Ivar Jønland f Steinar Kvitland f Anna Kristine Myklebust f Horg sokn Døpte: Peder Skåle Andreassen døpt i Sørli kirke Erik Krogstad Erlend Johannes Karlsen døpt i Melhus kirke Eline Margrethe Andresen Indset døpt i Melhus kirke Torben Hammer Vinsnes døpt i Melhus kirke Jimmy Bjerke Lundvoll Sandra Hepsø Rosmo Emil Andreas Grendstadbakk Kevin Engesmo Døde: Kari Rødsås Grønning f Anna Røskaft f Kåre Dahlshaug f gravlagt på Flå kirkegård Marie Sofie Østerlie f Kari Bjerkan f Gjertrud Eggen f Paul Margido Aune f Mary Lovise Krogstad f Bjørg Anna Kaas f Erling Refseth f Arnt Løhre f Paul Samdal f Marie Grinde f Hølonda sokn Døpte: Ariel Lilleberg Myhren Thea Sofie Johansen døpt i Bratsberg kirke Ruben Hatlen døpt i Heimdal kirke Døde: Ivar F. Lufall f Ole Kristian Johnsen f gravlagt på Moe kirkegård Flå sokn Døpte: Stein Holte Reppe Helene Marie Sylte Jonas Berget Tangvik Anna Røstum Bellingmo Simen Vagnild døpt i Soknedal kirke Markus Kimo Løvik Synne Reitan Skjetne David Folde Eggen Dennis Storli Helle Marie Lindreitli Døde: Ole Bollandsås f Martin Kregnes f Birger Holm f Vigde: Berit Holte og Stefan Reppe EIT HEILAGT MINNE Mi barndoms kyrkje, eg gløymer\kje ho. Ja, støtt ho skin i mitt minne no. Om eg er over dei åtti år Eit filmglimt av kyrkja eg ofte får. Som smågut eg følgde med mor og far Som begge glade i kyrkja var Jau, helg og høgtid i kyrkja vi fann Og lærdomen der eg framleis finn sann. I kyrkja eg fann både fred og ro, Men mangt i preika eg ikkje forstod. Men altartavle og preiekstol Fekk meg til å sperre opp augo og glo! På tavla stod Jesus opp or si grav. Sjå romerske hærmenn dovna av Og hjelpelause dei fall til jord. Ja, det var preike som eg forstod! Ein fargerik, utskoren preikestol, Han vitna for meg om Herrens ord. Evangelistar som utskorne menn, Eg lærte å kjenne dei litt om senn. Men høgdepunktet var salmesong! Dess meir eg høyrde, dess meir eg trong Å takke for tonar og skaldekvad Som bivra i hugen og gjorde meg glad. Ja, Blix og Hovden og Landstad med Var skaldar som gav meg høgtid og fred! Og framleis eg må til skaldane gå Så eg mi kyrkjehøgtid kan få! Surnadal i oktober Oddmund Horvli. 10 Helg i bygda 1/2007

11 Gudstjenester Palmesøndag Joh 12, 1-13 Lundamo misjonshus kl 1100 Gudstjeneste v/ljøkjell Ofring: NMS Melhus kirke kl 1100 Gudstjeneste v/hodne Dåp Ofring: Evangeliesenteret Enkel kirkekaffe Skjærtorsdag Matt 26, Horg kirke kl 1900 Skjærtorsd.gudstj. v/morland Nattv. Ofring: Kirkens SOS Korsvegen bedehus kl 1100 Skjærtorsd.gudstj. v/hodne og skriftemål Ofring: Fredly. Kirkekaffe Kirkeskyss: Idar Eid tlf Melhus kirke kl 1900 Skjærtorsd.gudstj. v/hodne Leif Idar Skei solosang Langfredag Luk 22, 39-23,46 Flå kirke kl 1100 Gudstjeneste v/hodne Melhus kirke kl 1100 Gudstjeneste v/morland Påskeaften Kolbrandstad stavkyrkje kl 1100 Påskeandakt v/hodne Påskedag Matt 28, 1-8 Horg kirke kl 1100 Høytidsgudstjeneste v/morland Ofring: Menighetsarbeidet Melhus kirke kl 1100 Høytidsgudstj. v/ljøkjell Dåp. Kirkekor Ofring: Menighetens misjonsprosjekt NMS Påskedag Matt 28, 1-8 Flå kirke kl 1100 Høytidsgudstj. v/ljøkjell Ofring: S-klubben på Ler Hølonda kirke/ Korsvegen bedehus kl 1100 Høytidsgudstj. v/morland Arve Gaustad spiller kornett Ofring: Normisjon Kirkeskyss: Kjellrun S. Kolås tlf / søndag etter påske Joh 20, Horg kirke kl 1100 Gudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Misjonsprosjektet BARA Melhus kirke kl 1100 Gudstjeneste v/hodne Dåp (Ved mer enn 3 dåp egen dåpsgudstj. kl 1245) Ofring: Sjømannskirken søndag etter påske Joh 10, Flå kirke kl 1900 Gudstjeneste v/morland Ofring: Normisjon Hølonda kirke/ Korsvegen bedehus kl 1100 Familiegudstjeneste v/morland Ofring: Menighetsarbeidet Kirkeskyss: Marie Kulbrandstad tlf / Brekkåsen skole kl 1100 Familiegudstjeneste v/hodne Ofring: Ung kirkesang Rosmælen bedehus kl 1900 Festmøte i diakoniarbeidet v/øie søndag etter påske 1. Peter 1, 3-9 Horg kirke kl 1100 Gudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Diakoniarbeidet mai Luk 6, Melhus kirke kl 1100 Gudstjeneste v/ljøkjell Dåp Ofring: Kristne arbeidere søndag etter påske Joh 16, 5-15 Flå kirke kl 1100 Gudstjeneste v/hodne Ofring: Menighetsarbeidet Hølonda kirke kl 1100 Gudstjenste v/morland og Øie. Diakoniens dag. Ofring: Diakoniutvalget Kirkekaffe Kirkeskyss: Mildrid B. Pedersen tlf Melhus kirke kl 1800 Samtalegudstjeneste v/hodne og Bruholt Melhus kirke kl 1800 Samtalegudstjeneste v/morland og Bruholt Horg kirke kl 1800 Samtalegudstjeneste v/ljøkjell Flå kirke kl 1800 Samtalegudstj. v/ljøkjell Hølonda kirke kl 1900 Samtalegudstj. v/morland søndag etter påske Joh 16, 23b-28 Horg kirke kl 1100 Gudstjeneste v/hodne Ofring: Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl 1100 Gudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Menighetsarbeidet Enkel kirkekaffe Grunnlovsdag Sal 121 Flå kirke kl 1200 Festgudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Barne- og ungdoms arbeidet i menigheten Horg kirke kl 1030 Festgudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet Hølonda kirke kl 1100 Festgudstjeneste v/morland Ofring: Sprell Levende og barnegospel på Hølonda. Kirkeskyss Inga Wehn Tlf Melhus kirke kl 1200 Festgudstjeneste v/hodne Ofring: Søndagsskolene i Melhus Festmøte for diakoniarbeidet Et arrangement for hele prestegjeldet Tema: Diakoni i Mongolia Onsdag 25. april kl på Rosmælen bedehus I år er det Flå diakoniutvalg som inviterer til fest for diakoniarbeidet i menighetene. Kirsten Pernille Øie Ariel Lilleberg Myhren ett av de mange barna som ble døpt i Melhus prestegjeld i Her er lille Ariel sammen med mamma Wenche Lilleberg under et besøk på kirkekontoret før dåpen. Helg i bygda 1/

12 MASKINENTREPRENØRENES R Returadr.: Kirkekontoret Rådhuset Melhus Full distribusjon 7236 Hovin Tlf Buketter og dekorasjoner Bårebuketter og båredekorasjoner. Kranser Heimdal: Nordregt: Orkanger: Verdal: Steinkjer: Stjørdal: Hitra/Frøya: Booking/bestilling via avd. Orkanger du kan stole på fagfolk MIDTTØMME TRELAST 7236 Hovin Tlf Gravmonumenter Skrifthugging Oppsliping Bolting Gravlykter Kransestativ E6 v/jernbanebrua Tlf./Faks: / Ring Be om ØkonomiService Telefon e-post Vit at vi er der. Vigdal Begravelsesbyrå 7224 Melhus Tlf Skysstasjonen Dame og herrefrisør Tlf Helge Bellingmo Tlf mobil FYRINGSOLJER DIESEL Støren og Omegn Begravelsesbyrå Telefon Tlf Korsvegen Tlf.: Gåsbakken Tlf.: Melhus Blomsterhandel AS DTE Heggvik El. entreprenør AS Adr. Gilhaugen 7228 Kvål Tlf Tlf Datanettverk Telesystemer Elektrikertjenester Hovin Handelsforening Tlf.: Melhus Tlf Kvål Tlf Lundamo JOHN BJØRGAN M-E-F FORBUN D ENTREPRENØR 7228 KVÅL MOBIL: LUNDAMO TRANSPORT AS mob Du finner en rekke spennende BOLIGNYHETER på våre nettsider. Vestre Rosten 85, 7075 Tiller Telefon Fax

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2007 67. årgang Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt; hvor de ser hva for Gud er skjønt, /:Lønnlig i blant

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2007 67. årgang Flå Horg Hølonda Melhus Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 2 mai 2007 67. årgang Utgitt av: Menighetsrådene i Melhus

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda - Nr 1/20010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Åse Fjelldal,

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 1/2015 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen 47. årgang. Nr. 2. juni 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Elisebeth Olsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78 40 29 20

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv,

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, Nr 2 juni 2015 47. årgang Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, vår jord, det hele er ditt,

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Levende kristne menigheter i Etiopia

Levende kristne menigheter i Etiopia Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2010) Fasten side 4-9 Musikk i påsken side 10 Speidere på kanotur side 12 Karneval i Hoeggen baksiden Levende kristne menigheter i Etiopia

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer