Komme i gang. Nokia N Utgave NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme i gang. Nokia N95-2. 1. Utgave NO"

Transkript

1 Komme i gang Nokia N Utgave NO

2 Taster og deler (forside) Modellnummer: Nokia N95-2. Heretter referert til som Nokia N95 8 GB. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster for valg av kommandoer og tilgang til Valg 3 Menytast for å åpne hovedmenyen 4 Ringetast 5 Redigeringstast til å åpne en liste med kommandoer når du redigerer tekst 6 Blatast til å bevege deg rundt i menyene og til å åpne elementer 7 Talltaster 8 Slettetast 9 Avslutningstast 10 Multimedietast til å åpne mulitmediemenyen og musikkspilleren 11 Lyssensor 12 Sekundærkamera med lavere oppløsning 2

3 Taster og deler (liggende format) 4 2-trinns utløsertast for autofokus, stillbilder og videoopptak Når du åpner medietastene under den toveis skyvedøren, aktiveres mediemodusen og displayet vises i landskapsmodus. Bruk medietastene til å kontrollere musikk- og videospilleren. Trykk på og hold nede utløsertasten for å aktivere hovedkameraet. Du kan låse fokus på et objekt ved å trykke utløsertasten halvveis ned. Trykk ned utløsertasten for å ta et bilde. Du aktiverer videomodusen ved å velge i den aktive verktøylinjen. Trykk ned utløserknappen for å ta opp video. 1 Medietaster under den toveis skyvedøren Neste-tast Spill av-/pausetast Stopptast Forrige-tast 2 Zoom-/volumtast 3 Visningstast for å vise det siste lagrede bildet eller videoklippet 3

4 Taster og deler (bakside) 1 Laderkontakt 2 Liten USB-kontakt for å koble til en kompatibel PC 3 Stereohøytalere med 3D-lydeffekt 4 Hovedkamera for bilder og videoinnspillinger med høy oppløsning (opptil 5 megapiksler) 5 Kamerablits 6 Nokia AV-kontakt (3,5 mm) for kompatible headset, hodetelefoner og TV ut-tilkobling, for eksempel en videoutgangskabel fra Nokia. 7 Infrarødt vindu (IR-vindu) 4

5 Sette inn (U)SIM-kortet og batteriet Et USIM-kort er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIMkorttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører. 1 Trykk og hold inne utløserknappen mens baksiden av enheten vender mot deg, skyv på dekselet og løft det opp. det avskårne hjørnet på kortet vender mot bunnen av enheten. 4 Lukk holderen, og lås den fast. 5 Sett inn batteriet. Trykk lett på batteriet slik at det sitter på plass. 2 For å ta ut (U)SIM-kortet løfter du holderen opp fra hendelen. 6 Sett dekselet på igjen slik at låsehakene føres mot sporene, og skyv det på plass. 3 Sette inn (U)SIM-kortet. Kontroller at kontaktområdet av kortet vender mot kontaktene i enheten, og at 5

6 Slå på enheten 1 Hold inne av/på-tasten. 2 Hvis enheten ber om en (U)PIN-kode eller en låskode, taster du den og trykker på venstre valgtast. Fabrikkinnstillingen for låskoden er Enheten har innebygde antenner. Merk: Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden. 1 Mobilantenne 2 Bluetoothteknologi/trådløs LAN-antenne 3 GPS-mottaker Lade batteriet 1 Koble en kompatibel lader til et strømuttak. 2 Koble strømledningen til enheten. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta en stund før ladeindikatoren begynner å rulle. 3 Når batteriet er fulladet, slutter ladeindikatoren å rulle. Koble laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket. Tips: Ta laderen ut av støpselet når den ikke er i bruk. En lader som er koblet til et støpsel, bruker strøm selv om den ikke er koblet til enheten. 6

7 Overføre innhold Overføre personlig innhold fra en annen Nokia-enhet Med overføringsprogrammet Switch kan du overføre innhold, for eksempel kontakter, mellom to kompatible Nokia-enheter ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller infrarød. Hvis du vil overføre data til Nokia N95 8GB, trykker du og velger Verktøy > Verktøy > Overføring. Overføre innhold fra datamaskinen Du kan bruke enheten med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Du kan for eksempel overføre musikk, bilder og videoer mellom enheten og en kompatibel PC ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel, Bluetooth-tilkobling eller Nokia Nseries PC Suite installert på en kompatibel PC. Opprett alltid tilkoblingen fra PC-en som skal synkroniseres med enheten. Brukerstøtte Hjelp Hjelp-funksjonen gir instruksjoner når du bruker programmene i enheten. Hvis du vil ha tilgang til hjelpen fra et program, velger du Valg > Hjelp. Brukerhåndbok Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken. På Internett Se eller det lokale Nokia-Web-området for de seneste håndbøkene, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet. Tips: Du kan også gå inn på produktstøttesidene ved hjelp av nettleseren i enheten. 7

8 Tastelås Når tastene er låst, vises. Hvis du vil låse tastene, trykker du venstre valgtast og deretter høyre valgtast. Hvis du vil slå av tastelåsen, åpner du den toveis skyvedøren eller trykker venstre valgtast og deretter høyre valgtast. For automatisk å aktivere tastelåsen etter en viss tid, eller når skyvedøren lukkes, trykker du, og velger Verktøy > Innst. > Generelt > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort. Tips: Hvis du vil lukke den toveis skyvedøren uten å slå på tastelåsen, kan du trykke en valgfri tast etter at du har lukket skyvedøren. Når tastelåsen er på, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Snarveier Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, holder du inne. Hvis du vil åpne Avspilling, holder du inne multimedietasten. I mange programmer kan du vise de mest brukte valgene ved å trykke blatesten. Hvis du vil åpne Galleri, trykker du en gang. Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste), holder du inne. Hvis du vil åpne multimediemenyen, kan du holde inne multimedietasten. Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten og velger en profil. For å bytte mellom profilene Generell og Lydløs, holder du inne. Hvis du har to telefonlinjer (nettverkstjeneste), vil denne handlingen veksle mellom de to linjene. Hvis du vil åpne listen over de siste oppringte numrene, trykker du ringetasten. Når du skal bruke talekommandoer, holder du inne høyre valgtast. For å starte leseren (nettverkstjeneste) Web holder du inne. 8

9 Tilpassing I tilpassingsmenyen kan du endre flere innstillinger i enheten. Trykk på og velg Verktøy > Innst. > Generell > Tilpasning, og deretter blant følgende: Temaer for å endre tema-, bakgrunns- og strømsparerinnstilllingene Display > Tidsavbrudd for lys for å angi når bakgrunnsbelysningen skal slås av Display > Skriftstørrelse for åjustere størrelsen på teksten og ikonene på displayet Ventemodus > Aktiv ventemodus for å slå av eller på aktiv ventemodus. Skjermen i aktiv ventemodus viser snarveier for programmene og hendelser hentet fra programmer. Ventemodus > Snarveier for å tildele en snarvei til valgtastene i ventemodus Ventemodus > Progr. i ventemodus for å endre standard snarveisikoner i aktiv ventemodus. Enkelte snarveier kan være låst, og kan ikke endres. Du kan også endre andre elementer: Hvis du vil tilpasse en profil, trykker du og velger Verktøy > Profiler > Valg > Tilpass. Du kan for eksempel tilpasse ringetonene og varseltonene for meldinger. Hvis du vil endre klokken som vises i ventemodus, trykker du og velger Programmer > Klokke > Valg > Innstillinger > Klokketype. 9

10 Nokia Video Centre Med Nokia Video Centre (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra kompatible videotjenester på Internett. Nokia Video Centre støtter filer som.3gp,.mp4 eller.rm. Hvis du vil koble til Internett for å bla i tilgjengelige tjenester som du kan legge til Nokia Video Centre, velger du Legg til nye tjenester. Slik finner og viser du videoer: 1 Trykk og velg Videosenter. 2 Velg ønsket videotjeneste for å koble til en tjeneste. 3 Noen videoklipp kan spilles av direkte, mens andre først må lastes ned på enheten din. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du Valg > Last ned. De nedlastede videoene lagres i Videosenter > Mine videoer. Du kan også laste opp dine egne videoer til Nokia Video Centre og vise dem i Mine videoer. Tips: Hvis du vil konvertere videofiler til mobilformat, kan du bruke Nokia Video Manager i Nokia Nseries PC Suite. 1 Hvis du vil vise enheten på en kompatibel PC som et masseminne, kan du koble dem sammen med en kompatibel USB-kabel. 2 Velg Dataoverføring som tilkoblingsmodus. 3 Velg videoene du vil kopiere fra datamaskinen. 4 Overfør videoene til E:\Mine videoer i masseminnet i enheten. Videofiler i andre mapper i enheten vises ikke i Mine videoer. 10

11 Musikkspiller Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt. Avspilling støtter filformat som AAC, AAC+, eaac+, MP3, og WMA. Avspilling støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene til et filformat eller alle variasjonene av filformatene. Åpne medietastene under den toveis skyvedøren for å styre Avspilling. Slik spiller du av en sang: 1 Hold inne multimedietasten. 2 Velg kategorier for å navigere til sangene du vil høre. 3 Trykk på for å spille av de valgte filene. Hvis du vil velge mer musikk til avspilling i visningen Spilles nå, velger du Valg > Gå til Musikkmeny. Hvis du vil vise og redigere spillistene, går du til Avspilling og velger Musikk > Spillelister. Du kan overføre musikk fra en kompatibel PC eller andre kompatible enheter ved hjelp av en kompatibel USB-kabel, en kompatibel versjon av Microsofts Windows Media Player installert på en kompatibel PC, eller Nokia Music Manager i Nokia Nseries PC Suite. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes. Windows Media Player 10 kan forårsake forsinkelser i avspillingen av filer beskyttet av WMDRM-teknologi, etter at de har blitt overført til enheten din. På Microsofts brukerstøttesider på Internett finner du en hotfix til Windows Media Player 10. Du kan eventuelt få deg en nyere versjon av Windows Media Player. 11

12 Hodetelefon Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare. Noen headset leveres med to deler: en fjernkontroll og et sett hodetelefoner. En fjernkontroll, som for eksempel Nokia Audio Controller AD-54, har en mikrofon og taster for å svare eller avslutte en telefonsamtale, justere volumet og spile musikk eller videofiler. Hvis du vil bruke hodetelefonene sammen med en fjernkontroll, kan du koble fjernkontrollen til Nokia AV-kontakten (3,5 mm) i enheten, og deretter koble hodetelefonene til enheten. Hvis headsettet ikke inneholder en mikrofon til håndfrie telefonsamtaler, kan du bruke headsettet sammen med en kompatibel fjernkontroll eller mikrofonen i enheten. Når du bruker visse typer ekstrautstyr til headsettet, kan du justere volumet underveis i en samtale ved å bruke volumknappene på enheten. Noen typer ekstrautstyr til headset har multimedieknapper som kun brukes til å stille volumet for avspilling av musikk eller video. Du kan også koble til et annet kompatibelt headset, kompatible hodetelefoner eller en TV ut-kabel til Nokia AV-kontakten (3,5 mm) i enheten din. Du må kanskje velge kabelmodus. Ikke koble til produkter som avgir utdatasignal da dette kan skade enheten. Ikke koble en spenningskilde til Nokia AV-kontakten. Når du kobler til en ekstern enhet eller headset til Nokia AV-kontakten (bortsett fra de som er godkjent av Nokia for dette), vær obs på lydnivået. 12

13 Lokalisering (GPS) GPS-systemet (Global Positioning System) er et verdensomspennende radionavigeringssystem som består av 24 satellitter og tilhørende bakkestasjoner som overvåker driften av satellittene. Enheten har en innebygd GPS-mottaker. GPS-mottakeren finnes nederst på enheten. Når du skal bruke mottakeren, åpner du tastaturet og holder enheten oppover i hånden i omtrent 45 graders vinkel, med uhindret utsikt mot himmelen. Pass på at du ikke dekker høyttaleren med hendene. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren bør kun brukes utendørs til mottakavgps-signaler. Enheten støtter også A-GPS (Assisted GPS, nettverkstjeneste). A-GPS brukes for å hente hjelpeinformasjon via en pakkedatatilkobling, som hjelper til å regne ut koordinatene for din gjeldende plassering når enheten mottar satelittsignaler. GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren og radionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering. Kart Med Kart kan du se gjeldende plassering på kartet, se etter ulike byer og land, søke etter adresser og planlegge reiseruter. Hvis du vil åpne applikasjonen trykker du, og velger Kart. Kartdekningen varierer fra land til land. Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du laster ned for bruk i denne enheten, som eneste kilde. Hvis du for eksempel blar til et annet land når du blar i kartet på displayet, lastes et nytt kart ned automatisk dersom du er koblet til Internett. Når du laster ned kart, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer. 13

14 Laste ned kart Nokia Map Loader er en programvare for PC som du kan bruke til å laste ned og installere kart over forskjellige land til enheten fra Internett. Før du kan bruke Nokia Map Loader, må programvaren installeres på en kompatibel PC. Du kan laste ned programvaren fra Internett på Følg instruksjonene på skjermen. Du kan også laste ned kart ved hjelp av en trådløs LAN-tilkobling. Du kan se hvor mye data som overføres, på datatelleren (KB) på dispalyet. Telleren viser hvor mye trafikk som skjer over nettet når du blar i kart, lager reiseruter eller søker etter steder på Internett. Hvis du vil kontrollere om kartene som er lastet ned på enheten, er blitt oppdatert på kartserveren, velger du Valg > Innstillinger > Nettverk > Valg > Søk etter kartoppdat.. Hvis du for eksempel vil hindre at enheten laster ned kart via Internett automatisk, velger du Valg > Innstillinger > Nettverk > Bruk nettverk > Av når du er utenfor hjemmemobiltelefonnettverket. Veiviser for trådløst LAN Enheten støtter WLAN (Wireless Local Area Network). Med WLAN kan du koble enheten til Internett og kompatible enheter som har WLAN. Hvis du skal bruke WLAN, må det være tilgjengelig, og enheten må være koblet til det. WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til et WLAN og styre WLAN-tilkoblingene dine. WLAN-veiviseren viser statusen til WLAN-tilkoblingene i aktiv ventemodus. Hvis du vil vise hvilke alternativer som er tilgjengelig, blar du til den raden som viser statusen, og velger den. Hvis WLAN-skanning er deaktivert og du ikke er koblet til et WLAN, vises WLAN-skanning av. Hvis du vil slå på skanningen og søke etter tilgjengelige WLAN, velger du statusen og trykker blatasten. Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine. 14

15 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N95 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. 15

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning Innhold Les meg først 3 Introduksjon av TomTom Speed Cameras app... 3 Hyppighet av fotoboksoppdateringer... 4 Dele informasjon med TomTom... 4 Regional tilgjengelighet...

Detaljer

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken.

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Innhold Kapittel 1: Koble til. 7 I esken 8 Oversikt over Apple TV 10 Hva du trenger

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T06G Forskriftmessig type: T06G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer