200 år med egen grunnlov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "200 år med egen grunnlov"

Transkript

1 Fra festgudstjenesten i 23. februar 200 år med egen grunnlov Noen ord fra oss i Barn og unges kommunestyre Ordfører John Harry Skoglund deltok under festgudstjenesten 23. februar. Menighetsbladet gjengir her en noe forkortet og revidert utgave av innlegget hans: 2014 er et merkeår siden det er 200 år siden Norge fikk sin grunnlov på Eidsvoll. Grunnlovsjubileet er stort og viktig, og skal markeres med mange store og små arrangementer over hele landet. Mye har skjedd i Norge på disse 200 årene, og mye er endret i Grunnloven underveis, men vi lever i dag i et Norge basert på det samme demokratiske rammeverket som ble utarbeidet i Vi lever i et fritt og demokratisk land hvor grunnleggende verdier som ytringsfrihet, likeverd, åpenhet og respekt står sterkt. Alle kan være med på å påvirke samfunnsutviklingen til beste for alle. Disse grunnleggende verdiene har vi slått ring om og bygd samfunnet vårt på, og vi lever i et land det knapt fins maken til i verden. Les mer om grunnlovsjubileet på: Men la oss ikke glemme at mange sliter med sult, nød, krig og katastrofer. Vi lever i en fredelig del av verden. Vi har det trygt og godt i Fet, og jeg er sikker på at alle vil bidra til at vi skal ha det slik i framtida også. La oss ta vare på hverandre og være gode medmennesker. Husk at vi alle kan trenge en hjelpende hånd av og til. Det er også viktig at vi ikke glemmer historien vår. Det har ikke alltid vært velstand i Norge, men nød og krig. Mange innbyggere i Fet ofret livet under 2. verdenskrig for at vi skulle få det Norge vi har i dag. Det er ingen selvfølge at vi har det så godt i dag. Alle må bidra slik at Norge og Fet skal være et godt sted å vokse opp og bo. Det krever bevissthet og aktiv jobbing for å ta godt vare på våre demokratiske verdier og vårt politiske system som er bygget på lokal innflytelse. La oss bruke jubileumsåret 2014 til å vise at vi er stolte av vår historie og arv. La oss fortsette vår jobb med å sikre og bygge videre på våre demokratiske verdier for et framtidig Norge de neste hundre år. 2 3

2 I DETTE N U M M ERET R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side 200 år med egen grunnlov Grunnlovsjubileet år med frihet til å si hva vi mener, tenker og tror Så mange farger vi har bruk for Fra prekestolen Prolog Historiske smakebiter Levevilkår på 1800-tallet Konfirmantleir Våre konfirmanter Lokalhistorisk arkiv Oppslagstavle mai Min favorittsalme Slekters gang Klokkene kaller på deg Vi beklager! «Menighetsbladet beklager feil i nr. 1 februar Det er Åge Albertsen som har skrevet artikkelen «Da mediatiden kom til Åkrene» og ikke tidligere ordfører Alf Albertsen. Historien er hentet fra lokalhistorisk arkiv: Menighetsbladet vil i dette nummeret bidra til å styrke folks interesse for fellesverdiene våre gjennom å ha fokus på Grunnlovsfeiringen i kirken og i bygda vår. Grunnlovsjubileet skal bl.a. gi kunnskap om nasjonens og kirkens felles historie. I jubileumsåret skal menigheten i Fet rette blikket på kirkens ansvar for å tale og handle der frihet og menneskerettigheter trues. Den norske kirke har en programerklæring for årets grunnlovsjubileum; nemlig: Fri til å tale, tro og tjene. Menighetsbladet vil oppfordre alle i Fet til å tenke over hvor heldige vi er som bor i et land hvor dette er mulig. 200 års markeringen i Fet startet opp med festgudstjenesten «Bønnedag for land og folk» i søndag 23. februar. Denne dagen feiret vi at kirkene var arena for våre første nasjonale valg. Her deltok bl.a. to representanter fra Fet Historielag og ordfører John Harry Skoglund med gode innlegg. Du vil finne noe stoff fra innleggene deres i dette bladet. Også representanter for ungdommen i Fet ved leder og nestleder for Barn og unges kommunestyre skrev noen ord til gudstjenesten som er gjengitt i bladet. Riksarkivaren har i anledning jubileet gitt en gave til. Dette er utskrift av valgprotokollen fra 25. februar Den er rammet inn og hengt opp i våpenhuset. Ta en titt på denne neste gang du er i kirken. I år vil nasjonaldagen i Fet feires på en annerledes måte enn tidligere. Programmet for dagen er klart, og du finner det inne i bladet. Menighetsbladet ønsker alle involverte lykke til med forberedelser og selve feiringen på «Fedrelandet». Jeg håper og ønsker at bladets mange innlegg/artikler om grunnlovsmarkeringen viser hvor viktig kirken har vært og er til å formidle historisk kunnskap om kirkens rolle som samfunnsaktør gjennom 200 år. Farvel til gråvær, fram med fargepaletten! Knopper brister, graset gror snart blir det grønt rundt oss. Og igjen vil vi se ut som den grønne kommunen vi liker å være. La oss male! Male vårens farger: blått og rødt, gult og hvitt og også fiolett. Vi visste det jo, men har nå fått det bekrefta: Himmelfargen er fortsatt blå for oss. Og snart synger vi om Norge i rødt, hvitt og blått. Men før der fylles våre felles «rom» med gult. Gule blomster, gul marsipan, gule plakater og solbeskyttelse i gul innpakning. At påska vår har blitt så gul, er nok av nyere dato. Ikke vanskelig å se sammenhengen mellom vårens store høytid og sol. Jeg innbiller meg at det handler om dunete, levende og bittesmå kyllinger. Nyklekkede spankulerer de ut av egget. Symbolet på liv, nytt liv og på oppstandelse. LA OSS BE...for våre politikere og innbyggere som tar ansvar for demokratiske prosesser og valg Inger Jeanette Enger Jeg vil slå et slag for den fiolette fargen. Minne om at det er plass til den. Også i vårens fargepallett. Ja, gjennom hele året og livet. Fiolett er mer enn advent og fastetidas farge. Det er også sorgen og avskjedens farge. I begravelser kler vi kirkerommet i fiolett. Her veves kjærlighetens og lidelsens røde farge sammen med himmelen og håpets blåe farge. Noen ganger er det nødvendig å være lenge i det fiolette. Fordi avskjeden er så vond. Fordi lidelsene er så blødende. Eller fordi kjærligheten en fikk del i var så altomfattende og god. Og vi ber: Se blåfargen også! Håpets farge hører med, vit at den er der. For så høyt har Gud elsket. Sendte sin sønn som døde på korset. For oss. For at vi skulle få komme til Gud. Være der Gud er hvor det er godt. Sånn kan håpet beskrives. Og det handler om livet her og nå. Om retning, innhold, mening, sorg og glede, tap og seiere, savn og muligheter, forsoning og nåde. Ha en fargerik vår og god påske! B IB ELORD Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Hardt har Herren tuktet meg, men han overgav meg ikke til døden. God lesning! Kristin Kyhen Ramstad Salme 118, 5

3 Prolog av Edvard Hoem Fra festgudstjenesten i 23. februar Historiske smakebiter fra 1814 Dette er landet vårt. Her er vi hjemme. Her, mellom fjell og fjord, lyser Guds kjærlighet. Her skal vi trygge vår frihet og rett. Her skal vi takke og ære vår Gud, vi som er borgere av en større verden og deler framtid med alle mennesker. To hundre år er gått siden Napoleonskrigene tok slutt. Kong Frederik den sjette av Danmark avstod landet vårt, som ingen fiende før hadde tatt, til Sveriges tronarving. Forlatt og sveket kjente vi oss. Så snudde alt. Den danske kronprins Christian Frederik skrev et brev som ble lest fra prekestolen i alle Norges kirker. Han ba folket sverge fedrelandet troskap. Og folket svarte: Det sværge vi, saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord! En myndig ordre fulgte brevet: Alle distrikt skulle velge talsmenn som skulle møte på Eidsvoll 10. april 1814 for å gi landet en grunnlov. Budet kom på bededagen, den 25. februar. Grunnloven ble vedtatt 17. mai Slik fikk Norge Europas frieste grunnlov. Men ennå var verket uferdig. Mye stod igjen. Bare et fåtall av alle norske menn fikk stemmerett. Kvinner, husmenn, eiendomsløse og arbeidsfolk var ikke med. Jøder og jesuitter var utestengt fra riket. Med trykkefrihet og talefrihet, forsamlingsfrihet og tankefrihet åpnet en vei mot et samfunn med større rettferdighet. Framtidslandet kunne vi skimte, morgendagens land, der flere og flere fikk hånd om sin hverdag, og fant ord for å kreve sin rett. Stortinget valgte regjering. En ny rettsorden ble skapt. Stemmerett ble innført, steg for steg. I 1905 ble Norge et uavhengig rike blant Europas frie nasjoner. Mye er ennå uferdig. Mye er ennå ugjort. Verden er kommet til oss, og vi er hjemme i verden. Alt som hender av krig og ulykke vedkommer oss. Alt som tenner håp og bærer bud om framgang vedkommer oss. Sammen med alle mennesker av god vilje skal vi forvalte jordens rikdom. Dette er landet vårt. Her er vi hjemme. Her, mellom fjell og fjord, lyser Guds kjærlighet. Her skal vi takke og ære vår Gud, han som har gitt oss landet i gave. vi som er borgere av en større verden, og deler framtid med alle mennesker. Litt å lære og litt å undre seg over Kari Westbye og Grete Melsom fra Fet Historielag deltok på festgudstjenesten «Bønnedag for land og folk» i den 23. februar i år. Kari holdt et innlegg om hvordan det var å leve i Fet rundt 1814, mens Grete fortalte om hva som skjedde da kongen forordnet en bededagsgudstjeneste i alle landets kirker den 25. februar 1814 for at det skulle velges menn som igjen skulle velge representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll. I Fet skulle to menn få æren av å reise til Christiania den 17. mars for å stemme sammen med «den berammede Forsamling af Nationens udvalgte Mænd». Fet Menighetsblad har forkortet og revidert innleggene som ble holdt. Vi vil med disse historiske tilbakeblikkene gi leserne innsikt i resultatet av valget i, og gi en smakebit på hvordan folk i Fet hadde det på 1800-tallet. Valg av utsendinger fra Fet Valgene av de 112 representantene som møttes på Eidsvoll den 10. april, begynte den 25. februar. Første runde av valgene i landdistrikt og byer ble holdt i kirkene. I andre runde valgte man representanter innen hvert amt (fylke). Fullmakten til valgmennene som ble valgt i 25. februar Dette dokumentet henger i dag i våpenhuset i kirken «at hævde Norriges Selvstændighed, og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreneland». Resultatet av valget i var at Erich Olsen Blegen og Christopher Hans Børgen ble valgt til å være utsendinger til et valgmøte i Christiania 17. mars. Disse to var med på å velge tre (3) fra Akershus som skulle reise til Eidsvoll for å være med på å lage grunnloven. Følgende tre (3) ble valgt: Kammerherre Peder Anker, sorenskriver C. M. Falsen og bonde Christian Christensen Kollerud fra Høland. Christensen var født i 1767 på Setskog, og i år 1800 kjøpte han Kollerud gård der han bodde til sin død 28. mars I Fet var det prost Otto Ottesen som oppfordret «hjemmeværende Huusfædre» til å møtes til «gudeligt og festligt Møde i Fedts Hovedkirke». De menn som møtte, måtte løfte hånda si og sverge (artikkelen forstetter på neste side) 6 7

4 Fra festgudstjenesten i 23. februar Levekår i Fet på 1800-tallet Et lite innblikk i en hverdag som er fjern fra den vi opplever i dagens velferdssamfunn. I Fet var selvbestemmelsesrett slett ikke et ukjent begrep. Her var det oppegående innbyggere. Nærheten til Christiania gjorde at bygdefolket var godt underrettet om hva som skjedde ute i verden. Nye tanker om frihet og demokrati var kjent. Fet og Rælingen var på denne tiden ett prestegjeld med felles bygdeting, forlikskommisjon, fattigkommisjon og skolekommisjon med representanter fra bygdefolket og med presten som selvskrevet medlem. Disse kommisjonene var for øvrig forløpere til det kommunale selvstyret som kom i Enebakkneset tilhørte på denne tiden Enebakk prestegjeld. Det var et ungt folk som gikk til valg i Fet. Det var få gamle og sjelden Importen av nødvendighetsvarer opphørte, og i tillegg ble det uår i jordbruket i 1808 og Det oppsto hungersnød. Matmangel og underernæring svekket motstandskraften i folk, og mange døde av sykdom. noen «sjuende far i huset». Vi vet fra folketellingen i 1801 at det bodde 2415 mennesker i Fet og Rælingen, og at dette tallet var sunket til 2117 i Fra dette tidspunktet økte befolkningen, og i 1865 var innbyggertallet Nedgangen mellom 1801 og 1815 skyldtes uår og ufred. Under Napoleonskrigene stengte England for handelen mellom Norge og Danmark og Norges handel med andre land. Eksporten av trelast var stengt periodevis, og det rammet de mange skogs- og sagbruksarbeiderne i bygda. Dessuten opphørte importen av nødvendighetsvarer. Da det i tillegg ble uår i jordbruket i 1808 og 1812, og det ble umulig å importere korn, oppsto hungersnød. Det var i denne tiden vanlig å blande bark i melet for å drøye brøddeigen. Matmangel og underernæring svekket motstandskraften i folk, og mange døde av sykdom. Økningen etter 1815 skyldtes bl.a. at barnedødeligheten sank som følge av koppevaksinen, og at den næringsrike poteten ble tatt i bruk. De store barnekullene fra siste del av 1700-tallet fikk barn, og nå vokste mange flere barn enn tidligere opp. Folketellingen forteller videre om hva folk arbeidet med. I Fet og Rælingen er 599 av innbyggerne oppført med yrkestittel. Det er nyttig kunnskap for oss. For 180 av disse viser tittelen at de bodde på eller drev gård, ca. 190 var husmenn med jord, rundt 40 var jordløse husmenn, 70 personer var innerster, dvs. at de ikke eide jord, og at de bodde til leie hos andre. Mange av bøndene og husmennene er oppført med et tilleggsyrke, gjerne et håndverk eller at de var skog- og sagbruksarbeidere. Noen var oppført med militær tittel. På denne tiden var de forskjellige sosiale gruppene ganske lukket. Det var et samfunn med noen velstående bønder, mange husmenn, innerster og tjenestefolk. Sognepresten og futen utgjorde det øverste sosiale sjikt i prestegjeldet. Vi vet at utsendingene fra Fet måtte være mann, eie jord og være 25 år, men kunne disse valgmennene lese og skrive? Kanskje de skrev under med påholden penn? For mange telte det mer at barna kunne melke ei ku, sko en hest eller reparere en plog, enn å kunne lese og skrive. Skolegang I 1814 hadde vi fortsatt omgangsskole i bygda. Lærerens oppgave var å lære barna kristendom og å lese. Omgangsskolelærerne ble som regel plukket ut av presten, og var gjerne oppvakte gutter av bonde- eller husmannsætt. En av omgangsskolelærerne i Fet het Erik Pedersen og bodde på Nygård under Tofsrud, Lars Duerud fra Dalen var en annen. Først i 1827 fikk vi landsskoleloven om at barna også skulle lære å skrive. I tillegg til omgangsskoleordningen skulle det bygges en fastskole i hvert prestegjeld. Den første faste skolen fikk vi i Fet i 1843, og den lå i storstua til Gurine og Hans Jaer i Jarenvegen. Bruksskolene til Gansbruket og Varåbruket fikk vi ikke før i 1860-årene. Mange nødsår også før 1800 Vi kjenner til flere nødsår som alle satte sitt preg på befolkningen i lang tid på samme måte som i nødsårene etter Nødsårene førte til mindre mat og flere fattige, og at de fattige ble fattigere. I nøds- og hungersåret 1742, ble det født 33 barn og 204 personer ble lagt i graven. Her er et eksempel på en tung skjebne: Berte og Amund på Guttarsrud fikk seks barn. I 1742 døde sønnen Nils bare noen måneder gammel. Tre uker senere døde storebror Johannes 9 år gammel, og en måned senere døde faren Amund. Berte satt igjen alene med små barn og gården som skulle drives. Nygård, slik den ser ut i dag. En av omgangsskolelærerne i Fet het Erik Pedersen og bodde på Nygård under Tofsrud Det var behov for minst to voksne for å kunne drive en gard. Derfor var omgifte vanlig. Den eneste måten for Berte å klare seg på, var å gifte seg med en arbeidsfør mann. Ikke lenge etter giftet Berte seg med Kristen, men han døde bare 30 år gammel i Like etterpå fødte hun sønnen Kristen. Nå hadde hun fem barn, som alle var for små til å hjelpe til med gårdsdriften. Senere det året giftet hun seg med Hågen, han levde til Berte opplevde også at hennes to sønner, Ole og Ener, ble sendt til krigsoppmarsj i Holstein i Men begge kom tilbake fra krigen. Dårlige avlinger I var det igjen feilslått høst, og den store matmangelen førte til hungersnød igjen. Fogden innberettet til København, at selv om høsten tegnet bra, gjaldt ikke dette Fet, da «Glommeelven har ødelagt det meste». Korntilskuddet utenfra var ikke nok til å spise seg mette, og det innførte såkornet egnet seg ikke til norske forhold. Årene 1798 og 1800 var noen av de verste nødsår i manns minne på hele Østlandet. Det var værlag i ulage med ekstremkulde i tillegg til dårlig såkorn. Sult og sykdom førte til virkelig stor overdødelighet. Kombinasjonen av sult, feil- og underernæring førte til at alle ble lettere mottakelige for sykdom. 8 FET MENIGHTSBLAD NR ÅRGANG 60 9

5 SOFA med mening på Mesnalia Fredag 31. januar dro 68 konfirmanter, 11 ungdomsledere og 5 voksne var sammen på konfirmanthelg på Mesnali leirsted ved Sjusjøen. I tillegg til langrenn, alpint og hundekjøring på lørdag formiddag var alle med på gudstjenesteverksteder for å forberede gudstjenesten på lørdag kveld. Tema var «Den barmhjertige samaritan» og konfirmantene bakte nattverdsbrød, dramatiserte og malte fortellingen, sang i kor og spilte i band. På søndag var det SOFA - Samarbeid, Opplevelse, Fellesskap, Action. Det er en samarbeidsløype som de gikk sammen ute i skogen. Fritid og sosialt samvær ble det også god tid til, og bare gode tilbakemeldinger fra fornøyde konfirmanter

6 Våre konfirmanter i 2014 søndag 25. mai kl 11.00: Trine Kjærran Andreassen Petter Bjerke Jan Emil Grinden Hanne Nordheim Hermansen Regine Oppebøen Holtedahl Noora Rong Gundersen Kinn Robin Chrisander Korsveien Oda Ulrikke Furu Nordeng- Helgesen Andrea Rosendal Pettersen Mari Råheim Rogndokken Trine Barkenæs Svea lørdag 31. mai kl 10.30: Jørgen Østhagen Aas Celestin Pacificador Revilla Alfonso Sunniva Jensen Bergan Benjamin Pallin Bø Kristine Eliassen Victoria Hjelpdahl Giller Sabiné Glanville Mari Hemmingby Hansen Lone-Jeanett Henriksen Dan-Remi Henriksen Thea Gadderud Hübenthal Hege Isene Jan Henrik Lauritsen Tobias Lauritsen Martin Owren Kristian Owren Vetle-Mathias Lyng Pettersson Victoria Evanger Raasok Sarah Andreassen Sandhei Michael Magnus Martinsen Severn Jonathan Stokseth Eirik Myrvold Stubberud Stian Sæther Caroline Lühr Tofsrud lørdag 31. mai kl 13.00: Herman Ødegaard Aas Ingrid Aaslund Amanda Finnland Birkely Ida Elisabeth Brevik Klaus Martin Thoner Busk Karl Marcus Faller Lone Adserø Forsland Håkon Løken Haugen Malene Fjeldsrud Karlsen Bjarte Knobel Elin Lomsnes Anders Enger Male Emilie Lundberg Martinsen Nora Lundberg Martinsen Kristoffer André Tande Mosesen Markus Gossner Riise Johanna Solstrand Tuva Stensli Astrid Owren Sveine Andreas Tangre Amalie Elise Thorstensen Kristoffer Østlie søndag 1. juni kl 10.30: Lars Kristian Aasum Max-Hermann Lergård Avèn Jørgen Sørå Gulbrandsen Ole Kasper Martinsen Tobias Moen Patrick Paulsen Narvestad Kristian Lien Olsen Siri Quille Inger Sofie Skaarer Maiken Moen Van Arnhem søndag 1. juni kl 13.00: Nora Daling Amundsen Victoria Lima Blegen Trym Müller Broberg Ida Wallin Hagberg Emilie Damlien Haraldsen Ingrid Kongshaug Johannesen Henrik Steven Johansen Arnt Vier Winsnes Kalvik Lars Fredrik Kletten Anders Oddlien Lang Johan Oddlien Lang Jenny Oddlien Lang Tuva Marie Eibak Larsen Alida Fredriksen Monsen Nikolai Malmvik Nydahl Eirik Ingesønn Bakke Olstad Sigurd August Saastad Theodor Sveen Mari Langen Wiik Sammen forandre - For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til katastroferammede - For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann - For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får en vannpompe - Med mange underskrifter kan vi flytte de store investeringene til fattige land Fasteaksjonen i Fet og Dalen Tirsdag 8. april mellom kl En konfirmant med bøsse banker på døra og du får mulighet til å gi en gave! Konfirmantene deltar i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon sammen forandre. I fasteaksjonen vil Kirkens Nødhjelp arbeide sammen med hverdagshelter over hele verden som redder liv og skaper forandring. Fra årets konfirmantleir på Mesnalia. Se flere bilder på side 10 og

7 Gamle protokoller gir liv til Fets historie I forbindelse med Kulturminneåret 1997 ble det framsatt tanker om at noen burde påta seg oppgaven med å samle inn gamle protokoller fra lag, foreninger og enkeltpersoner i Fet. Ideen ble unnfanget i et møte på Fetsund lenser så vidt jeg husker. Daværende bestyrer, Kristen Grieg Bjerke, hadde nemlig like før mottatt en håndskrevet «kjøpmanns-protokoll» som ingen helt visste hvor skulle oppbevares. På lensene hørte den ikke hjemme. De som etter en tid begynte å jobbe med saken var Marit Øvrebø fra Fetsund Lenseminneforening, Johannes Saglie fra Fet Historielag og Vidar Amundsen, medlem av styret for Fetsund lensemuseum. Johannes døde for noen år tilbake, og Marit døde nå i 2014, 90 år gammel. Fra 2013 har derfor Ingar Aamodt (Fet historielag) blitt ny medarbeider. Fet Lokalhistoriske Arkiv holdt de første årene til i Arkivbygningen på Fetsund Lenser, men for et par tre år tilbake flyttet vi, på grunn av plassmangel der, inn i en brannsikker og oppvarmet «bunker» i underetasjen i Fet rådhus. Heimevernet hadde hatt sitt lager der tidligere. Kulturkontoret, kommunens arkivar, ansatte ved lensene og medlemmer av Fet Historielag gjorde en kjempejobb for å få arkivet flyttet og installert på nytt. Kommunen hadde i forkant ryddet «bunkeren», satt inn møbler, støpt gulv, kjøpt inn nye hyller og montert luftavfukter. Arkivet er på omlag 50m 2, inkludert et mindre kontor og WC. Innledningsvis tilskrev Fet Lokalhistoriske Arkiv i 1998 om lag 130 registrerte lag og foreninger i Fet. Vi ba ikke bare om gamle protokoller, men om all arkivalia som ikke lenger trengtes i den daglige drift. Responsen var stor fra første stund. Folk flest forstår heldigvis at lokalhistorie er viktig. Ingar Aamodt og Vidar Amundsen jobber gratis for å ta vare på Fets lokalhistorie Fet Lokalhistoriske Arkiv har pr. i dag over 300 arkivgivere og over 55 hyllemeter med eldre protokoller og dokumenter. Ingen av arkivets medarbeidere er arkivarer eller bibliotekutdannet, men de dokumenter vi får inn blir registrert og satt i hyller etter et system som gjør at de med noenlunde letthet kan finnes igjen. Dette er helt nødvendig siden vi har hatt mange besøk, særlig i forbindelse med jubileer, mimrekvelder og andre spesielle lagstilstelninger. Noe leting etter helt bestemte dokumenter må det nødvendigvis bli, men dette får vi se på som noe av sjarmen. Vår oppgave er først og fremst å samle. Fagfolkene får eventuelt komme senere. Vi har vært i kontakt med biblioteksjefen i Fet som har lovet å se på hva som kan gjøres i den forbindelse. Siden fremmedlegemer ødelegger papir over tid, blir alle dokumentene først saumfart og strippet for stifter, binders, tape og strikker før de blir pakket inn i syrefast papir som igjen legges inn i arkivbokser. Både papir og bokser blir merket med innhold. Dette arbeidet kan være meget tidkrevende. Arkivet inneholder pr. idag flere 10-talls tusen dokumenter med lokalhistorie fra Fet. Arkivalia fra mange av de lag og foreninger som er registrert eksisterer ikke lenger. Noen nye er riktig nok kommet til med årene, men det virker som om lagsarbeid ikke er det som fenger mest nå for tida. Dessverre har vi ikke muligheter til å ta imot gjenstander. Det lengste vi har strukket oss i så måte er innrammede bilder. Dette skyldes ene og alene mangel på plass. Albumer og fotografier er selvfølgelig ingen problem. Dokumentene kommer ikke inn av seg selv. Vi har derfor hele tiden vært på hugget og tatt kontakt med foreningsfolk, enten skriftlig eller muntlig. Noen ganger har det også blitt turer utenbygds for å hente inn materiale. Etter hvert som Kjøpmannsprotokollen som var starten på det lokalhistoriske arkiv i Fet virksomheten vår er blitt bedre kjent utover, tar flere også kontakt den andre veien. Vi to i Fet Lokalhistoriske Arkiv arbeider gratis. Det er ingen byrde, siden jobben er så utrolig interessant. Kommunen holder oss med arkivbokser, papir, skrivemateriell, kopieringsmaskin og gratis utsendelse av korrespondanse. Siden denne artikkelen vil bli trykket i Fet menighetsblad, er det kanskje av interesse å se på noe av det vi har fått inn av stoff relatert til misjonsforeninger og kristelige forsamlinger her i bygda. Alle er ikke tatt med her: Kringen, et kristent kraftsenter i Fet (favner alt fra barnehage til pensjonisttreff), Enebakkneset indremisjon, Fet menighetskor, Øvredalen misjonsforening, Fetsund indremisjon, barneforeningen «Den lille gren», Salem-musikken, Fet Ten Sing, bedehuset på Enebakkneset, Fet misjonsgruppe, Fet unges misjonsforening, Jahrens pikeforening, Fet menighetsråd, Y-men Fetsund, Fet og Dalen barnegospel, søndagsskolen på Salem, «Barnetimen» (Fetsund indremisjon), Misjonsarbeiderforeningen i Aagrenes Kreds. Fet Lokalhistoriske Arkiv har ingen fast åpningstid, men interesserte kan kontakte Vidar Amundsen, tlf , eller Ingar Aamodt, tlf , Arkivet er til for å brukes! Vidar Amundsen 14 15

8 April Torsdag 10 kl Sangkafé Gjester: Glade gutter fra Hadeland Mandag 21. kl Bønnemøte Torsdag 24. kl Torsdagsmøte Taler: Sigmund Danielsen. «Evangeliet og vårt nærmiljø» Mai Mandag 5. kl Bønnemøte Torsdag 8. kl Sangkafé Gjest: Arve Johansen Torsdag 15. kl Torsdagsmøte Taler: Jan Tore Anthonisen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» Mandag 19. kl Bønnemøte Lørdag 24. Dugnad Juni Mandag 2. kl Bønnemøte Mandag 16. kl Bønnemøte Liten og stor (Barnefamilier) Tirsdager kl Et uformelt og avslappet tilbud rundt en stor suppegryte. og en prat rundt kaffen, mens ungene leker. Følgende datoer: 8. april, 13. mai. Kontaktperson: Reidun Westgård Hodnebrog, tlf: Yngres I, (2-4 klasse) Mandag Kl Spill, hobby, klatrevegg, bilbane og samlingsstund. Pause med salg av bolle og drikke. Datoer: 24. mars, 7. april, 5. mai. Kontakt: Tormod Bergerud tlf Kirkeskyss Kristian Høntorp kommer gjerne og henter de som trenger kirkeskyss, men det må avtales på mobil for hver gang. Det er ikke alle søndagene han har mulighet. Han kjører minibuss og vil trolig ha ca kr 20,- av hver for å dekke drivstoff. Fetsund Normisjon Misjonshuset, Faldalsveien 13 Våren 2014 Yngres II, (5-7 klasse) Mandag Kl Varierte aktiviteter som hobbyaktiviteter, klatrevegg, bilbane og spill. Noen temakvelder både på og utenfor huset. Pause med kjøpt eller egenprodusert mat. Datoer: 31.mars og 24.april. Kontakt: Knut Hodnebrog tlf Bibelgrupper / fellesskapsgrupper Et lite og omsorgsfullt fellesskap for å vokse i sitt personlige kristenliv, utvikle nådegavene, øke sin bibelkunnskap, - og få gode venner. Gruppene holdes i hjemmene. Kontaktperson: Einar Taranger tlf Strikkekafé Med eller uten strikketøy, - her samles damene til en uformell prat i et hyggelig miljø. Følgende mandager kl : 7. april, 12. mai og 2. juni. Kontakt: Solvor Kvebek tlf Kvinneforening Møtes i hjemmene hver tredje tirsdag i måneden. Kontakt: Berit Breen tlf NORTRIM Fotballtrening hver tirsdag fra kl 2100 til kl 2200 i gymsalen på Hovinhøgda skole. Kontakt: Per Heggedal tlf Les mer på Babysang på Herredshuset mandager kl Spørsmål: tlf.: eller mail: kulturskolen Barnekor (fra fire år) i, onsdager kl Spørsmål: tlf.: eller mail: odd.oystein.delbekk Søndags -skoleleder? Vil du være med i en turnus med de andre lederne, ta kontakt med: Kristin Gjerde. Tlf hotmail.com Fetsund KFUK-KFUM Kringen er plassen for liten og stor Våren 2014 Lørdag 5/4 kl 1200 Vi lager påskepynt og tegner. Vi har kaffe og vaffel. Kringen 2. Lørdag 26/4 kl Loppemarked med kafé og noen dyrere lopper. Innlevering av lopper på Kringen: Onsdag 23/4 fra kl og torsdag 24/4 fra kl Vi tar imot godt innpakket lopper før de datoer om du ringer oss på Lørdag 24/5 kl ved Rimi. Vi spiser på kafe. Ta med penger og klær etter vær Kringen brukes av barn, unge og seniorer. Vi leier ut til barnedåper, konfirmasjoner og bursdager. Det er omkring 200 mennesker innom i løpet av uka. Skulle noen få lyst til å sponse eller gi oss en gave, så er kontonummeret Hjemmeside Følg også Kringen på Facebook. KFUK-KFUM speider Vil du bli KFUK-KFUM speider? Ta kontakt med: Tove K. Pettersen mobil: eller Eva Horsfjord De har nettside speider.net. Noe du lurer på så ta gjerne kontakt med Kjellaug Solemdal , leder i Fetsund KFUK-KFUM Kringen åpen barnehage Åpen barnehage for barn fra 0 til 6 år i følge med en voksen. Tilbudet er åpent fra til på mandager, tirsdager, onsdager og torsdager (unntatt den første torsdagen i februar, mars, april, september, oktober og november. Da er det i stedet åpent på fredag). Vi har ingen påmelding. Pris pr gang er kr 40,- pr barn (søskenrabatt). Mer informasjon ta kontakt Ingelinn tlf: Adresse: Kringenveien 1. Gansdalen Normisjon April Onsdag 09. kl Møte. Besøk av Alf Henry Rasmussen Onsdag 23. kl Møte. Besøk av Ole Johannes Jorud Mandag 28. kl Formiddagstreff Besøk av Jon Erik Kolstad, kjent som Kølsta n fra Indre Akershus Blad. Han leser dikt, spiller trekkspill og underholder. Mai Onsdag 07. kl Møte. Besøk av Asbjørg Ottesen Onsdag 21. kl Møte. Kristi himmelfartsdag Torsdag 29. kl STEVNE Ivar Gjerdi taler Marry, Turid og Frank synger og spiller Seniortreff på Kringen Møtene holdes på Kringen første torsdag i måneden kl Torsdag 3. april: Foredrag v/per Erik Borgen: 60 år med blikk på skole - og litt til. Andakt v/sokneprest Sverre Tofte. Seniortreffet er et tilbud til alle som kan bruke formiddagstid fra kl til 14.00, på torsdager tre ganger på vinter/vår og tre ganger på høsten. Programprosjektet er: Foredrag /tale, lunsjbord, loddtrekning, allsang og andakt. Menighetene, KFUK- M og Normisjon er sammen om dette tilbudet. Lederteam: Einar Taranger, Margot Nordgård, Ragnhild Kjustad og Steinar Årdal. Kontakttelefon Rolf Kaspersen formidler kjøretjeneste tlf eller Årsmøte i Dalen menighet Søndag 11. mai kl i. Det serveres kaffe og kringle.

9 SYKEHJEMSBUSSEN Oddvar tlf: Rolf tlf: Trenger du skyss til Fetsund sentrum kan du ringe dagen før du skal reise. Kjøretider: Tirsdager kl 9.00: Fjellsrud - Enebakkneset - Gansdalen - Fetsund. Onsdager kl 9.00: Fetsund sentrum - Haldorsvei - Roven - Fetsund sentrum. Onsdager kl 10.30: Pålsetunet - Hovinåsen - Gardertoppen - Garderåsen - Øyaveien - Fetsund Disse annonsesidene når alle husstandene i Fet Interessert i plass? Ring: mobil: froydis.waldorff Priser: minste pris pr år Minste enhet 500, ,- Dobbel 1 000, ,- 1/3 side 3 000, ,- 1/2 side 4 500, ,- Helside 9 000, ,- 2 sider , ,- Grunnlovsjubileet i Fet 17. mai Fet kommune vil markere grunnlovens 200 års jubileum på en annerledes måte 17. mai i år. Det er et mål for 17. maikomiteen at alle barn og voksne i bygda skal møtes og delta i en felles samling med tale, sang og musikk. Program Dagen starter med gudstjeneste i kirken for alle som ønsker å delta. Ordfører og formannskap vil være til stede. Samlingen vil finne sted på Fedrelandet på Nerdrum. 17. maikomiteen har jobbet fram et program som vi håper at folk i bygda vil sette pris på. Garderåsen og Hovinhøgda starter fra sine skoler og fletter i Korsvegen. Alle skolene fletter ved Fetsundbrua, og barnehagene vil enten følge sine skoler eller flettes inn ved Lensemuseet Barnetogene vil komme fra forskjellige steder i bygda og møtes på Fedrelandet: Dalen skole starter ved kirken og fletter med Riddersand skole på Riddersand. Det vil kun gis særskilt tillatelse for kjøring til og parkering på Fedrelandet. Publikum anmodes til å benytte parkering ved Nerdrum stasjon eller Fetsund sentrum. (Det tas forbehold om endringer) Selskaps-/ møtelokale? Lei Enebakkneset Grendehus! Ta kontakt med Jane Albertsen på tlf Roven Grendehus har til leie: Selskapslokaler m/peis Velutstyrt kjøkken Pent uteområde Tidligere barnepark leies ut til barnebursdager o.l. Kontaktperson: Eivind Wahl Utleie av Misjonshuset i Falldalsveien 13 - Minnesamvær - Møter - Barneselskap - Konfirmasjon Henvendelse: Einar Taranger, tlf / Fetsund Normisjon Fet Røde Kors Røde Kors-huset Ungdommen leies ut til møter, selskaper og sammenkomster. Tlf: Utleie av Dalheim Vi har: Stor og liten festsal Kjøkken med kjølerom Koselig peisestue Møterom Stor parkeringsplass Kontakt Rita Pedersen tlf / Eller e-post: Utleie av Kringen - Minnesamvær - Møter - Barnedåp - Barneselskap - Konfirmasjon Kringen er rus-og alkoholfri inne og ute. Ring i god tid og spør om pris og om vi har ledig. Kontakt Kjellaug Solemdal tlf FETSUND KFUK -KFUM Klokkeslett og beskrivelse: 09:15 Buss fra Dalen skole til. Foreldre og søsken får anledning til å være med i buss fra Dalen til Fetsund og tilbake igjen etter felles arrangementet. 09:30 Gudstjeneste i og kransnedleggelse ved Bautaen. Ordfører og formannskap deltar. 09:00 10:00 Oppmøte på skolene i Fetsund: Riddersand, Hovinhøgda og Garderåsen. Hver skole avgjør når arrangementet starter på sin skole og endelig tidspunkt vil stå publisert i det offisielle programmet når det kommer ut. 10:30 Barnetogene starter fra Riddersand skole og Garderåsen skole 10:45 Barnetoget starter fra Hovinhøgda skole. 11:30 Felles arrangement på Fedrelandet. Tale ved ordfører John Harry Skoglund. «Ja, vi elsker skal synges og spilles. Ny marsj for Grunnlovsjubileet blir spilt. 12:00 Retur til de enkelte skolene. Busser vil gå i shutteltrafikk til Gansdalen og de enkelte skolene. 13:00 Skolearrangementene starter. 13:30 Dørene åpnes på Herredshuset for 17. mai feiring et 60+ arrangement Utstillingen «Frihet, likhet, brorskap» laget til Grunnlovsjubileet vises. Kari Svendsen synger og spiller. Ord for dagen ved ordfører John Harry Skoglund Servering, kake og kaffe. Allsang. Trekning av blomster på billetten. Verter fra BUKS (barn- og unges kommunestyre). 18 FET MB NR ÅRGANG 60 19

10 FRISØRSALONG OG SOLSTUDIO Telefon FETSUND STASJON Gan Maskin AS Telefon Min favorittsalme För att du inte tog det gudomliga Skulleruds Begravelsesbyrå 1960 Løken Tlf / (Hele døgnet) Om ønskes kommer vi hjem for samtale. Vi er behjelpelig hele døgnet. Alt i rørleggerarbeid Tlf.: Mobiltlf.: Sven-Erik Stigen Barkenesveien, 1903 Gan Vårt vaskeri tilbyr: vask og rulling av duker utleie av hvite duker Vi vasker dessuten ryer, dyner, puter, soveposer, arbeidstøy, samt sportstøy og jaktklær, som vi også kan impregnere. Telefon Fetsund Utfører alt i varme og sanitæranlegg DIN ELEKTRIKER I NÆRMILJØET Troll Hundefor Vi er forhandler av Troll Hundefor Når pris og kvalitet teller Vår pakke- og monteringsavdeling påtar seg ulike typer pakkeoppdrag. Vår kantine kan levere møtemat o.l. - etter nærmere avtale. Snakke med noen! Ring Heia ViTA as er en tiltaksbedrift på Heia industrifelt i Fet, som tilbyr tjenester til private og næringsliv. Gjennom arbeidsoppdrag sysselsetter vi uføretrygdede og personer med behov for arbeidstrening. Vår visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultater!» Vennligst kontakt oss på telefon eller Denne salmen møtte jeg første gang på syttitallet da jeg fikk tak i sangboken Deg være ære. Den ga meg umiddelbart en opplevelse av både storhet og inderlighet. Storhet, fordi teksten uttrykker på en sterk måte Guds veldige nåde og godhet mot oss mennesker da han sendte Jesus for å dø på korset for å sone for menneskehetens urett. Inderlighet, fordi den på en så kraftfull måte viser oss Guds kjærlighet direkte til hver enkelt av oss også til meg. Det talte rett inn i mitt hjerte. I tillegg har salmen fått en svært uttrykksfull melodi, som både er i stand til å formidle det nære og vakre, og å løfte sangen til en herlig lovprisning og hyllest til Gud, den allmektige, Frelseren, Far, Den Hellige, Herren Jesus Kristus. Den bringer meg hele veien fra armkroken til Pappa, og helt inn foran foten av Guds trone. Sangen blir for meg en mektig lovprisning og takk for Guds virkeliggjøring av sin kjærlighet til meg gjennom Jesu død og oppstandelse. Og nå har den kommet med i den nye salmeboken. Vi møtte den også i Salmer 97, men har vel ikke enda blitt oppdaget av så veldig mange. Teksten er skrevet i 1970 av den svenske presten Olov Hartman, og melodien er skrevet i 1975 av trubaduren Börge Ring. Teksten er tydelig inspirert av teksten i Filipperbrevet, kapittel 2, vers 6-11, som vel regnes som en av de tidligste kristne salmene. Så her har vi fått en gjendiktning og en melodi som lar oss knytte bånd helt tilbake til Paulus tid og den første kristne kirke. Teksten gjenspeiler også teksten i Matteus, kapittel 4, vers 8-11, hvor Jesus fristes av djevelen til å falle ned på kne og tilbe ham, men Jesus svarer «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Det er som man har lyst til å rope ut sammen med kong David: Velsignet er Herren, Israels Gud, han som gjør under, bare han, og velsignet er hans herlige navn til evig tid! Hele jorden skal fylles med hans herlighet. Amen! Ja, amen! Odd Øystein Delbekk För att du inte tog det gudomliga dig till en krona, för at du valde smälek och fattigdom, vet vi vem Gud är. För att du lydde fram till det yttersta - döden på korset, vet vi vad seger, vet vi vad väldighet, vet vi vad Gud är. För att du nedsteg hit till de plågade, hit till de dömda, vet vi att ingen ensamhet finnes mer, vet vi var Gud är. Därför skall alla sargade, döende, alla de dömda, säga med alle heliga, saliga: Jesus är Herre. Därför skall alla världar och varelser, allt som har varit, är och skall komma, en dag bekänna det: Jesus är Herre! 20 21

11 Fet Prestegjeld menighetskontoret Fet og kontor Postadresse: Rådhuset, 1900 FETSUND Besøksadresse: Engavn. 6 Tlf Fax Mandag - Torsdag kl Prestene treffes etter avtale. 22 Sokneprest i Fet Inger Jeanette Enger Prestebakken Fetsund Mobil: E-post: inger.jeanette.enger Sokneprest i Dalen: Sverre Tofte Mobil: E-post: sverre.tofte Vikarorganist: Odd Øystein Delbekk Tlf E-post: odd.oystein.del Kantor: Jo Dalene. I permisjon Tlf Mobil: E-post: jo.dalene Kantor/trosopplærer: Sindre Hovland I permisjon Mobil: E-post: sindre.hovland Sekretær: Frøydis Waldorff E-post: froydis.waldorff Kirkeverge: Sølvi Støvind Tlf. privat Mobil: E-post: solvi.stovind Driftsleder: Tormod Karlsen Tlf E-post: tormod.karlsen Dalen menighetsråd Leder: Elisabeth Ruud Tlf E-post: Fet menighetsråd Leder: Kari Drangsholt Tlf E-post: Fet og Dalen fellesråd Leder: May Solfrid Stensrud Tlf E-post: Døpte Fiona Svendsen Hellegaard Hanna Øgaard Markus Kvitvær Pettersen Ellinor Olsborg Thoner Evelina Lein Duran Tor Wigernes Kenley Isa Alice Wigernes Kenley Mille Smedsrud Mytting Aran André Brøtmet Jonas Solberg Malvin Guttormsen Zoey Marie Glemmestad Lucas Sårheim Engebretsen Lukas Hagelund Forsmo Markus Hageland Forsmo Erlend Forus Mathias Forus Bjarte Nikolai Knobel Kristine Eliassen Døde Garderbakken 1, 1900 Fetsund SLEKTERS GANG David Johnny Kvebæk f.1933 Hans Fossheim f.1953 Kurt Ivar Jensen f.1956 Ingrid Ragnhild Isaksen f.1923 Sverre Egil Rosendal f.1929 Bjørn Eggereide f.1952 Kristoffer Kvaal f.1929 Jan Nydahl f.1936 Jan Oddvar Bjur f.1943 Odd Johan Ekeberg f.1927 Ruth Lovise Årdal f.1934 Valborg Enger f.1933 Bli med på stor festgudstjeneste i forbindelse med 200 års jubileet i 18. mai kl ! Fet menighetsblad, Fet og kontor, Rådhuset, 1900 Fetsund E-postadresse: Annonser: Kirkekontoret tlf , solvi.stovind Redaksjon: Harald Støvind (hovedredaktør), Tor Kristiansen, Kristin Ramstad, Einar Borud. Desk og foto: Rolf Lein. Distribusjon: Fet Røde Kors Gaver til Menighetsbladet: konto nr Trykkeri: 07 Gruppen AS Opplag: 4700 Innleveringsfrist neste utgave: 9. mai 6. april kl 11:00 Høymesse med dåp 4. søndag i fastetiden, Joh 11,45 53 Ofring: Ny salmebok 9. april kl 19:00 Taizegudstjeneste Enkel gudstjeneste med mye sang og musikk. 13. april kl 11:00 Deltagudstjeneste Palmesøndag, Joh 12,12 24 Ofring: Fet og Dalen menighetsblad 17. april kl 18:00 Kveldsgudstjeneste med nattverd Skjærtorsdag, Matt 26,17 30 Ofring: Normisjon Region øst 18. april kl 11:00 Langfredagsgudstjeneste Langfredag, Joh 18,1 19,42 Ofring: Blå Kors 19. april kl 23:15 Midnattsmesse Påskenatt, Mark 16, april kl 11:00 Høytidsgudstjeneste Påskedag, Luk 24, april kl 11:00 Høytidsgudstjeneste 2. påskedag, Luk 24,1 9 Ofring: Gansdalen Normisjon 21. april kl 13:00 Pålsetunet Påskegudstjeneste 27. april kl 11:00 Fellesgudstjeneste/misjonsgudstjeneste 2. søndag i påsketiden, Joh 21,1 14 Ofring: Eget misjonsprosjekt og Sverre Tofte Kirkeskyss fra Rimi kl 10:40. Klokkene kaller på deg 4. mai kl 11:00 Deltagudstjeneste/Tårnagenthelg 3. søndag i påsketiden, Joh 10, mai kl 11:00 Høymesse med dåp 4. søndag i påsketiden, Joh 16,16 22 Ofring: Misjonsalliansen 17. mai kl 09: mai-gudstjeneste Luk 1, mai kl 11:00 Festgudstjeneste 5. søndag i påsketiden, Joh 15, mai kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste 29. mai kl 11:00 Høymesse Kristi himmelfartsdag, Mark 16,19 20 Ofring: KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte Kirkeskyss fra Rimi kl mai kl 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste 31. mai kl 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste 1. juni kl 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste 1. juni kl 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste 8. juni kl 11:00 Høytidsgudstjeneste Pinsedag, Joh 20,19 23 Ofring: De fire diakoniinstitusjoner 9. juni kl 11:00 Høytidsgudstjeneste 2. pinsedag, Joh 20,19 23 Ofring: Det norske bibelselskap 9. juni kl 13:00 Pålsetunet Pinsegudstjeneste 2. pinsedag, Joh 20, juni kl 11:00 Lensene Friluftsgudstjeneste Treenighetssøndag, Matt 28,16 20 /dekning av utgifter 22. juni kl 11:00 Dåpsfestgudstjeneste 2. søndag i treenighetstiden, Matt 3, juni kl 11:00 Bølertjern Friluftsgudstjeneste 3. søndag i treenighetstiden, Luk 14,15 24 Ofring: Ny salmebok Se også: Gavekontoen til Fet og Dalen menigheter er: Til Fet menighetsblad er gavekontoen: Gaver fra kr 500,- er skattefrie. En stor takk til alle givere! 23

12 Nr. 2 - April årgang sammen på veien

Hva skjer på Hauger gård?

Hva skjer på Hauger gård? Hva skjer på Hauger gård? Med vakker utsikt over Gansdalen og Øyeren ligger Hauger gård, eller Faldalen Virksomhets-senter som foretaket heter. Faldalen Virksomhetssenter ble opprinnelig etablert i Håpets

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Konfirmantleir................ 4 Sykehuspresten............... 6 Påskedikt....................

Detaljer

Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene

Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene Gjensyn etter 50 år Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene Hver høst kommer en stor flokk med 64- åringer til. 50 år tidligere ble de konfirmert her. Nå møtes de igjen,

Detaljer

Jeg fant, jeg fant! Kjære leser. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,og han frelser dem som har en knust ånd.

Jeg fant, jeg fant! Kjære leser. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,og han frelser dem som har en knust ånd. I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Lensene 150 år............... 4 Skjer a...................... 8 17. mai i Dalen..............

Detaljer

Kjære Gud - barnet vårt på jorden

Kjære Gud - barnet vårt på jorden Juleevangeliet D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding

Detaljer

God påske! Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått!

God påske! Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått! Menighetsbladet Nr. 2 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått! Lukas 24,5-6 God påske! Møt Sørums nye kultursjef Markering

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum Nr. 1 Mars 2014 79. årgang Østsinni kirke Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014 Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Glade konfirmanter på leir! God påske! Ord til deg: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! Nr. 2 Våren 2007 19. årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende

Detaljer