200 år med egen grunnlov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "200 år med egen grunnlov"

Transkript

1 Fra festgudstjenesten i 23. februar 200 år med egen grunnlov Noen ord fra oss i Barn og unges kommunestyre Ordfører John Harry Skoglund deltok under festgudstjenesten 23. februar. Menighetsbladet gjengir her en noe forkortet og revidert utgave av innlegget hans: 2014 er et merkeår siden det er 200 år siden Norge fikk sin grunnlov på Eidsvoll. Grunnlovsjubileet er stort og viktig, og skal markeres med mange store og små arrangementer over hele landet. Mye har skjedd i Norge på disse 200 årene, og mye er endret i Grunnloven underveis, men vi lever i dag i et Norge basert på det samme demokratiske rammeverket som ble utarbeidet i Vi lever i et fritt og demokratisk land hvor grunnleggende verdier som ytringsfrihet, likeverd, åpenhet og respekt står sterkt. Alle kan være med på å påvirke samfunnsutviklingen til beste for alle. Disse grunnleggende verdiene har vi slått ring om og bygd samfunnet vårt på, og vi lever i et land det knapt fins maken til i verden. Les mer om grunnlovsjubileet på: Men la oss ikke glemme at mange sliter med sult, nød, krig og katastrofer. Vi lever i en fredelig del av verden. Vi har det trygt og godt i Fet, og jeg er sikker på at alle vil bidra til at vi skal ha det slik i framtida også. La oss ta vare på hverandre og være gode medmennesker. Husk at vi alle kan trenge en hjelpende hånd av og til. Det er også viktig at vi ikke glemmer historien vår. Det har ikke alltid vært velstand i Norge, men nød og krig. Mange innbyggere i Fet ofret livet under 2. verdenskrig for at vi skulle få det Norge vi har i dag. Det er ingen selvfølge at vi har det så godt i dag. Alle må bidra slik at Norge og Fet skal være et godt sted å vokse opp og bo. Det krever bevissthet og aktiv jobbing for å ta godt vare på våre demokratiske verdier og vårt politiske system som er bygget på lokal innflytelse. La oss bruke jubileumsåret 2014 til å vise at vi er stolte av vår historie og arv. La oss fortsette vår jobb med å sikre og bygge videre på våre demokratiske verdier for et framtidig Norge de neste hundre år. 2 3

2 I DETTE N U M M ERET R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side 200 år med egen grunnlov Grunnlovsjubileet år med frihet til å si hva vi mener, tenker og tror Så mange farger vi har bruk for Fra prekestolen Prolog Historiske smakebiter Levevilkår på 1800-tallet Konfirmantleir Våre konfirmanter Lokalhistorisk arkiv Oppslagstavle mai Min favorittsalme Slekters gang Klokkene kaller på deg Vi beklager! «Menighetsbladet beklager feil i nr. 1 februar Det er Åge Albertsen som har skrevet artikkelen «Da mediatiden kom til Åkrene» og ikke tidligere ordfører Alf Albertsen. Historien er hentet fra lokalhistorisk arkiv: Menighetsbladet vil i dette nummeret bidra til å styrke folks interesse for fellesverdiene våre gjennom å ha fokus på Grunnlovsfeiringen i kirken og i bygda vår. Grunnlovsjubileet skal bl.a. gi kunnskap om nasjonens og kirkens felles historie. I jubileumsåret skal menigheten i Fet rette blikket på kirkens ansvar for å tale og handle der frihet og menneskerettigheter trues. Den norske kirke har en programerklæring for årets grunnlovsjubileum; nemlig: Fri til å tale, tro og tjene. Menighetsbladet vil oppfordre alle i Fet til å tenke over hvor heldige vi er som bor i et land hvor dette er mulig. 200 års markeringen i Fet startet opp med festgudstjenesten «Bønnedag for land og folk» i søndag 23. februar. Denne dagen feiret vi at kirkene var arena for våre første nasjonale valg. Her deltok bl.a. to representanter fra Fet Historielag og ordfører John Harry Skoglund med gode innlegg. Du vil finne noe stoff fra innleggene deres i dette bladet. Også representanter for ungdommen i Fet ved leder og nestleder for Barn og unges kommunestyre skrev noen ord til gudstjenesten som er gjengitt i bladet. Riksarkivaren har i anledning jubileet gitt en gave til. Dette er utskrift av valgprotokollen fra 25. februar Den er rammet inn og hengt opp i våpenhuset. Ta en titt på denne neste gang du er i kirken. I år vil nasjonaldagen i Fet feires på en annerledes måte enn tidligere. Programmet for dagen er klart, og du finner det inne i bladet. Menighetsbladet ønsker alle involverte lykke til med forberedelser og selve feiringen på «Fedrelandet». Jeg håper og ønsker at bladets mange innlegg/artikler om grunnlovsmarkeringen viser hvor viktig kirken har vært og er til å formidle historisk kunnskap om kirkens rolle som samfunnsaktør gjennom 200 år. Farvel til gråvær, fram med fargepaletten! Knopper brister, graset gror snart blir det grønt rundt oss. Og igjen vil vi se ut som den grønne kommunen vi liker å være. La oss male! Male vårens farger: blått og rødt, gult og hvitt og også fiolett. Vi visste det jo, men har nå fått det bekrefta: Himmelfargen er fortsatt blå for oss. Og snart synger vi om Norge i rødt, hvitt og blått. Men før der fylles våre felles «rom» med gult. Gule blomster, gul marsipan, gule plakater og solbeskyttelse i gul innpakning. At påska vår har blitt så gul, er nok av nyere dato. Ikke vanskelig å se sammenhengen mellom vårens store høytid og sol. Jeg innbiller meg at det handler om dunete, levende og bittesmå kyllinger. Nyklekkede spankulerer de ut av egget. Symbolet på liv, nytt liv og på oppstandelse. LA OSS BE...for våre politikere og innbyggere som tar ansvar for demokratiske prosesser og valg Inger Jeanette Enger Jeg vil slå et slag for den fiolette fargen. Minne om at det er plass til den. Også i vårens fargepallett. Ja, gjennom hele året og livet. Fiolett er mer enn advent og fastetidas farge. Det er også sorgen og avskjedens farge. I begravelser kler vi kirkerommet i fiolett. Her veves kjærlighetens og lidelsens røde farge sammen med himmelen og håpets blåe farge. Noen ganger er det nødvendig å være lenge i det fiolette. Fordi avskjeden er så vond. Fordi lidelsene er så blødende. Eller fordi kjærligheten en fikk del i var så altomfattende og god. Og vi ber: Se blåfargen også! Håpets farge hører med, vit at den er der. For så høyt har Gud elsket. Sendte sin sønn som døde på korset. For oss. For at vi skulle få komme til Gud. Være der Gud er hvor det er godt. Sånn kan håpet beskrives. Og det handler om livet her og nå. Om retning, innhold, mening, sorg og glede, tap og seiere, savn og muligheter, forsoning og nåde. Ha en fargerik vår og god påske! B IB ELORD Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Hardt har Herren tuktet meg, men han overgav meg ikke til døden. God lesning! Kristin Kyhen Ramstad Salme 118, 5

3 Prolog av Edvard Hoem Fra festgudstjenesten i 23. februar Historiske smakebiter fra 1814 Dette er landet vårt. Her er vi hjemme. Her, mellom fjell og fjord, lyser Guds kjærlighet. Her skal vi trygge vår frihet og rett. Her skal vi takke og ære vår Gud, vi som er borgere av en større verden og deler framtid med alle mennesker. To hundre år er gått siden Napoleonskrigene tok slutt. Kong Frederik den sjette av Danmark avstod landet vårt, som ingen fiende før hadde tatt, til Sveriges tronarving. Forlatt og sveket kjente vi oss. Så snudde alt. Den danske kronprins Christian Frederik skrev et brev som ble lest fra prekestolen i alle Norges kirker. Han ba folket sverge fedrelandet troskap. Og folket svarte: Det sværge vi, saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord! En myndig ordre fulgte brevet: Alle distrikt skulle velge talsmenn som skulle møte på Eidsvoll 10. april 1814 for å gi landet en grunnlov. Budet kom på bededagen, den 25. februar. Grunnloven ble vedtatt 17. mai Slik fikk Norge Europas frieste grunnlov. Men ennå var verket uferdig. Mye stod igjen. Bare et fåtall av alle norske menn fikk stemmerett. Kvinner, husmenn, eiendomsløse og arbeidsfolk var ikke med. Jøder og jesuitter var utestengt fra riket. Med trykkefrihet og talefrihet, forsamlingsfrihet og tankefrihet åpnet en vei mot et samfunn med større rettferdighet. Framtidslandet kunne vi skimte, morgendagens land, der flere og flere fikk hånd om sin hverdag, og fant ord for å kreve sin rett. Stortinget valgte regjering. En ny rettsorden ble skapt. Stemmerett ble innført, steg for steg. I 1905 ble Norge et uavhengig rike blant Europas frie nasjoner. Mye er ennå uferdig. Mye er ennå ugjort. Verden er kommet til oss, og vi er hjemme i verden. Alt som hender av krig og ulykke vedkommer oss. Alt som tenner håp og bærer bud om framgang vedkommer oss. Sammen med alle mennesker av god vilje skal vi forvalte jordens rikdom. Dette er landet vårt. Her er vi hjemme. Her, mellom fjell og fjord, lyser Guds kjærlighet. Her skal vi takke og ære vår Gud, han som har gitt oss landet i gave. vi som er borgere av en større verden, og deler framtid med alle mennesker. Litt å lære og litt å undre seg over Kari Westbye og Grete Melsom fra Fet Historielag deltok på festgudstjenesten «Bønnedag for land og folk» i den 23. februar i år. Kari holdt et innlegg om hvordan det var å leve i Fet rundt 1814, mens Grete fortalte om hva som skjedde da kongen forordnet en bededagsgudstjeneste i alle landets kirker den 25. februar 1814 for at det skulle velges menn som igjen skulle velge representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll. I Fet skulle to menn få æren av å reise til Christiania den 17. mars for å stemme sammen med «den berammede Forsamling af Nationens udvalgte Mænd». Fet Menighetsblad har forkortet og revidert innleggene som ble holdt. Vi vil med disse historiske tilbakeblikkene gi leserne innsikt i resultatet av valget i, og gi en smakebit på hvordan folk i Fet hadde det på 1800-tallet. Valg av utsendinger fra Fet Valgene av de 112 representantene som møttes på Eidsvoll den 10. april, begynte den 25. februar. Første runde av valgene i landdistrikt og byer ble holdt i kirkene. I andre runde valgte man representanter innen hvert amt (fylke). Fullmakten til valgmennene som ble valgt i 25. februar Dette dokumentet henger i dag i våpenhuset i kirken «at hævde Norriges Selvstændighed, og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreneland». Resultatet av valget i var at Erich Olsen Blegen og Christopher Hans Børgen ble valgt til å være utsendinger til et valgmøte i Christiania 17. mars. Disse to var med på å velge tre (3) fra Akershus som skulle reise til Eidsvoll for å være med på å lage grunnloven. Følgende tre (3) ble valgt: Kammerherre Peder Anker, sorenskriver C. M. Falsen og bonde Christian Christensen Kollerud fra Høland. Christensen var født i 1767 på Setskog, og i år 1800 kjøpte han Kollerud gård der han bodde til sin død 28. mars I Fet var det prost Otto Ottesen som oppfordret «hjemmeværende Huusfædre» til å møtes til «gudeligt og festligt Møde i Fedts Hovedkirke». De menn som møtte, måtte løfte hånda si og sverge (artikkelen forstetter på neste side) 6 7

4 Fra festgudstjenesten i 23. februar Levekår i Fet på 1800-tallet Et lite innblikk i en hverdag som er fjern fra den vi opplever i dagens velferdssamfunn. I Fet var selvbestemmelsesrett slett ikke et ukjent begrep. Her var det oppegående innbyggere. Nærheten til Christiania gjorde at bygdefolket var godt underrettet om hva som skjedde ute i verden. Nye tanker om frihet og demokrati var kjent. Fet og Rælingen var på denne tiden ett prestegjeld med felles bygdeting, forlikskommisjon, fattigkommisjon og skolekommisjon med representanter fra bygdefolket og med presten som selvskrevet medlem. Disse kommisjonene var for øvrig forløpere til det kommunale selvstyret som kom i Enebakkneset tilhørte på denne tiden Enebakk prestegjeld. Det var et ungt folk som gikk til valg i Fet. Det var få gamle og sjelden Importen av nødvendighetsvarer opphørte, og i tillegg ble det uår i jordbruket i 1808 og Det oppsto hungersnød. Matmangel og underernæring svekket motstandskraften i folk, og mange døde av sykdom. noen «sjuende far i huset». Vi vet fra folketellingen i 1801 at det bodde 2415 mennesker i Fet og Rælingen, og at dette tallet var sunket til 2117 i Fra dette tidspunktet økte befolkningen, og i 1865 var innbyggertallet Nedgangen mellom 1801 og 1815 skyldtes uår og ufred. Under Napoleonskrigene stengte England for handelen mellom Norge og Danmark og Norges handel med andre land. Eksporten av trelast var stengt periodevis, og det rammet de mange skogs- og sagbruksarbeiderne i bygda. Dessuten opphørte importen av nødvendighetsvarer. Da det i tillegg ble uår i jordbruket i 1808 og 1812, og det ble umulig å importere korn, oppsto hungersnød. Det var i denne tiden vanlig å blande bark i melet for å drøye brøddeigen. Matmangel og underernæring svekket motstandskraften i folk, og mange døde av sykdom. Økningen etter 1815 skyldtes bl.a. at barnedødeligheten sank som følge av koppevaksinen, og at den næringsrike poteten ble tatt i bruk. De store barnekullene fra siste del av 1700-tallet fikk barn, og nå vokste mange flere barn enn tidligere opp. Folketellingen forteller videre om hva folk arbeidet med. I Fet og Rælingen er 599 av innbyggerne oppført med yrkestittel. Det er nyttig kunnskap for oss. For 180 av disse viser tittelen at de bodde på eller drev gård, ca. 190 var husmenn med jord, rundt 40 var jordløse husmenn, 70 personer var innerster, dvs. at de ikke eide jord, og at de bodde til leie hos andre. Mange av bøndene og husmennene er oppført med et tilleggsyrke, gjerne et håndverk eller at de var skog- og sagbruksarbeidere. Noen var oppført med militær tittel. På denne tiden var de forskjellige sosiale gruppene ganske lukket. Det var et samfunn med noen velstående bønder, mange husmenn, innerster og tjenestefolk. Sognepresten og futen utgjorde det øverste sosiale sjikt i prestegjeldet. Vi vet at utsendingene fra Fet måtte være mann, eie jord og være 25 år, men kunne disse valgmennene lese og skrive? Kanskje de skrev under med påholden penn? For mange telte det mer at barna kunne melke ei ku, sko en hest eller reparere en plog, enn å kunne lese og skrive. Skolegang I 1814 hadde vi fortsatt omgangsskole i bygda. Lærerens oppgave var å lære barna kristendom og å lese. Omgangsskolelærerne ble som regel plukket ut av presten, og var gjerne oppvakte gutter av bonde- eller husmannsætt. En av omgangsskolelærerne i Fet het Erik Pedersen og bodde på Nygård under Tofsrud, Lars Duerud fra Dalen var en annen. Først i 1827 fikk vi landsskoleloven om at barna også skulle lære å skrive. I tillegg til omgangsskoleordningen skulle det bygges en fastskole i hvert prestegjeld. Den første faste skolen fikk vi i Fet i 1843, og den lå i storstua til Gurine og Hans Jaer i Jarenvegen. Bruksskolene til Gansbruket og Varåbruket fikk vi ikke før i 1860-årene. Mange nødsår også før 1800 Vi kjenner til flere nødsår som alle satte sitt preg på befolkningen i lang tid på samme måte som i nødsårene etter Nødsårene førte til mindre mat og flere fattige, og at de fattige ble fattigere. I nøds- og hungersåret 1742, ble det født 33 barn og 204 personer ble lagt i graven. Her er et eksempel på en tung skjebne: Berte og Amund på Guttarsrud fikk seks barn. I 1742 døde sønnen Nils bare noen måneder gammel. Tre uker senere døde storebror Johannes 9 år gammel, og en måned senere døde faren Amund. Berte satt igjen alene med små barn og gården som skulle drives. Nygård, slik den ser ut i dag. En av omgangsskolelærerne i Fet het Erik Pedersen og bodde på Nygård under Tofsrud Det var behov for minst to voksne for å kunne drive en gard. Derfor var omgifte vanlig. Den eneste måten for Berte å klare seg på, var å gifte seg med en arbeidsfør mann. Ikke lenge etter giftet Berte seg med Kristen, men han døde bare 30 år gammel i Like etterpå fødte hun sønnen Kristen. Nå hadde hun fem barn, som alle var for små til å hjelpe til med gårdsdriften. Senere det året giftet hun seg med Hågen, han levde til Berte opplevde også at hennes to sønner, Ole og Ener, ble sendt til krigsoppmarsj i Holstein i Men begge kom tilbake fra krigen. Dårlige avlinger I var det igjen feilslått høst, og den store matmangelen førte til hungersnød igjen. Fogden innberettet til København, at selv om høsten tegnet bra, gjaldt ikke dette Fet, da «Glommeelven har ødelagt det meste». Korntilskuddet utenfra var ikke nok til å spise seg mette, og det innførte såkornet egnet seg ikke til norske forhold. Årene 1798 og 1800 var noen av de verste nødsår i manns minne på hele Østlandet. Det var værlag i ulage med ekstremkulde i tillegg til dårlig såkorn. Sult og sykdom førte til virkelig stor overdødelighet. Kombinasjonen av sult, feil- og underernæring førte til at alle ble lettere mottakelige for sykdom. 8 FET MENIGHTSBLAD NR ÅRGANG 60 9

5 SOFA med mening på Mesnalia Fredag 31. januar dro 68 konfirmanter, 11 ungdomsledere og 5 voksne var sammen på konfirmanthelg på Mesnali leirsted ved Sjusjøen. I tillegg til langrenn, alpint og hundekjøring på lørdag formiddag var alle med på gudstjenesteverksteder for å forberede gudstjenesten på lørdag kveld. Tema var «Den barmhjertige samaritan» og konfirmantene bakte nattverdsbrød, dramatiserte og malte fortellingen, sang i kor og spilte i band. På søndag var det SOFA - Samarbeid, Opplevelse, Fellesskap, Action. Det er en samarbeidsløype som de gikk sammen ute i skogen. Fritid og sosialt samvær ble det også god tid til, og bare gode tilbakemeldinger fra fornøyde konfirmanter

6 Våre konfirmanter i 2014 søndag 25. mai kl 11.00: Trine Kjærran Andreassen Petter Bjerke Jan Emil Grinden Hanne Nordheim Hermansen Regine Oppebøen Holtedahl Noora Rong Gundersen Kinn Robin Chrisander Korsveien Oda Ulrikke Furu Nordeng- Helgesen Andrea Rosendal Pettersen Mari Råheim Rogndokken Trine Barkenæs Svea lørdag 31. mai kl 10.30: Jørgen Østhagen Aas Celestin Pacificador Revilla Alfonso Sunniva Jensen Bergan Benjamin Pallin Bø Kristine Eliassen Victoria Hjelpdahl Giller Sabiné Glanville Mari Hemmingby Hansen Lone-Jeanett Henriksen Dan-Remi Henriksen Thea Gadderud Hübenthal Hege Isene Jan Henrik Lauritsen Tobias Lauritsen Martin Owren Kristian Owren Vetle-Mathias Lyng Pettersson Victoria Evanger Raasok Sarah Andreassen Sandhei Michael Magnus Martinsen Severn Jonathan Stokseth Eirik Myrvold Stubberud Stian Sæther Caroline Lühr Tofsrud lørdag 31. mai kl 13.00: Herman Ødegaard Aas Ingrid Aaslund Amanda Finnland Birkely Ida Elisabeth Brevik Klaus Martin Thoner Busk Karl Marcus Faller Lone Adserø Forsland Håkon Løken Haugen Malene Fjeldsrud Karlsen Bjarte Knobel Elin Lomsnes Anders Enger Male Emilie Lundberg Martinsen Nora Lundberg Martinsen Kristoffer André Tande Mosesen Markus Gossner Riise Johanna Solstrand Tuva Stensli Astrid Owren Sveine Andreas Tangre Amalie Elise Thorstensen Kristoffer Østlie søndag 1. juni kl 10.30: Lars Kristian Aasum Max-Hermann Lergård Avèn Jørgen Sørå Gulbrandsen Ole Kasper Martinsen Tobias Moen Patrick Paulsen Narvestad Kristian Lien Olsen Siri Quille Inger Sofie Skaarer Maiken Moen Van Arnhem søndag 1. juni kl 13.00: Nora Daling Amundsen Victoria Lima Blegen Trym Müller Broberg Ida Wallin Hagberg Emilie Damlien Haraldsen Ingrid Kongshaug Johannesen Henrik Steven Johansen Arnt Vier Winsnes Kalvik Lars Fredrik Kletten Anders Oddlien Lang Johan Oddlien Lang Jenny Oddlien Lang Tuva Marie Eibak Larsen Alida Fredriksen Monsen Nikolai Malmvik Nydahl Eirik Ingesønn Bakke Olstad Sigurd August Saastad Theodor Sveen Mari Langen Wiik Sammen forandre - For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til katastroferammede - For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann - For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får en vannpompe - Med mange underskrifter kan vi flytte de store investeringene til fattige land Fasteaksjonen i Fet og Dalen Tirsdag 8. april mellom kl En konfirmant med bøsse banker på døra og du får mulighet til å gi en gave! Konfirmantene deltar i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon sammen forandre. I fasteaksjonen vil Kirkens Nødhjelp arbeide sammen med hverdagshelter over hele verden som redder liv og skaper forandring. Fra årets konfirmantleir på Mesnalia. Se flere bilder på side 10 og

7 Gamle protokoller gir liv til Fets historie I forbindelse med Kulturminneåret 1997 ble det framsatt tanker om at noen burde påta seg oppgaven med å samle inn gamle protokoller fra lag, foreninger og enkeltpersoner i Fet. Ideen ble unnfanget i et møte på Fetsund lenser så vidt jeg husker. Daværende bestyrer, Kristen Grieg Bjerke, hadde nemlig like før mottatt en håndskrevet «kjøpmanns-protokoll» som ingen helt visste hvor skulle oppbevares. På lensene hørte den ikke hjemme. De som etter en tid begynte å jobbe med saken var Marit Øvrebø fra Fetsund Lenseminneforening, Johannes Saglie fra Fet Historielag og Vidar Amundsen, medlem av styret for Fetsund lensemuseum. Johannes døde for noen år tilbake, og Marit døde nå i 2014, 90 år gammel. Fra 2013 har derfor Ingar Aamodt (Fet historielag) blitt ny medarbeider. Fet Lokalhistoriske Arkiv holdt de første årene til i Arkivbygningen på Fetsund Lenser, men for et par tre år tilbake flyttet vi, på grunn av plassmangel der, inn i en brannsikker og oppvarmet «bunker» i underetasjen i Fet rådhus. Heimevernet hadde hatt sitt lager der tidligere. Kulturkontoret, kommunens arkivar, ansatte ved lensene og medlemmer av Fet Historielag gjorde en kjempejobb for å få arkivet flyttet og installert på nytt. Kommunen hadde i forkant ryddet «bunkeren», satt inn møbler, støpt gulv, kjøpt inn nye hyller og montert luftavfukter. Arkivet er på omlag 50m 2, inkludert et mindre kontor og WC. Innledningsvis tilskrev Fet Lokalhistoriske Arkiv i 1998 om lag 130 registrerte lag og foreninger i Fet. Vi ba ikke bare om gamle protokoller, men om all arkivalia som ikke lenger trengtes i den daglige drift. Responsen var stor fra første stund. Folk flest forstår heldigvis at lokalhistorie er viktig. Ingar Aamodt og Vidar Amundsen jobber gratis for å ta vare på Fets lokalhistorie Fet Lokalhistoriske Arkiv har pr. i dag over 300 arkivgivere og over 55 hyllemeter med eldre protokoller og dokumenter. Ingen av arkivets medarbeidere er arkivarer eller bibliotekutdannet, men de dokumenter vi får inn blir registrert og satt i hyller etter et system som gjør at de med noenlunde letthet kan finnes igjen. Dette er helt nødvendig siden vi har hatt mange besøk, særlig i forbindelse med jubileer, mimrekvelder og andre spesielle lagstilstelninger. Noe leting etter helt bestemte dokumenter må det nødvendigvis bli, men dette får vi se på som noe av sjarmen. Vår oppgave er først og fremst å samle. Fagfolkene får eventuelt komme senere. Vi har vært i kontakt med biblioteksjefen i Fet som har lovet å se på hva som kan gjøres i den forbindelse. Siden fremmedlegemer ødelegger papir over tid, blir alle dokumentene først saumfart og strippet for stifter, binders, tape og strikker før de blir pakket inn i syrefast papir som igjen legges inn i arkivbokser. Både papir og bokser blir merket med innhold. Dette arbeidet kan være meget tidkrevende. Arkivet inneholder pr. idag flere 10-talls tusen dokumenter med lokalhistorie fra Fet. Arkivalia fra mange av de lag og foreninger som er registrert eksisterer ikke lenger. Noen nye er riktig nok kommet til med årene, men det virker som om lagsarbeid ikke er det som fenger mest nå for tida. Dessverre har vi ikke muligheter til å ta imot gjenstander. Det lengste vi har strukket oss i så måte er innrammede bilder. Dette skyldes ene og alene mangel på plass. Albumer og fotografier er selvfølgelig ingen problem. Dokumentene kommer ikke inn av seg selv. Vi har derfor hele tiden vært på hugget og tatt kontakt med foreningsfolk, enten skriftlig eller muntlig. Noen ganger har det også blitt turer utenbygds for å hente inn materiale. Etter hvert som Kjøpmannsprotokollen som var starten på det lokalhistoriske arkiv i Fet virksomheten vår er blitt bedre kjent utover, tar flere også kontakt den andre veien. Vi to i Fet Lokalhistoriske Arkiv arbeider gratis. Det er ingen byrde, siden jobben er så utrolig interessant. Kommunen holder oss med arkivbokser, papir, skrivemateriell, kopieringsmaskin og gratis utsendelse av korrespondanse. Siden denne artikkelen vil bli trykket i Fet menighetsblad, er det kanskje av interesse å se på noe av det vi har fått inn av stoff relatert til misjonsforeninger og kristelige forsamlinger her i bygda. Alle er ikke tatt med her: Kringen, et kristent kraftsenter i Fet (favner alt fra barnehage til pensjonisttreff), Enebakkneset indremisjon, Fet menighetskor, Øvredalen misjonsforening, Fetsund indremisjon, barneforeningen «Den lille gren», Salem-musikken, Fet Ten Sing, bedehuset på Enebakkneset, Fet misjonsgruppe, Fet unges misjonsforening, Jahrens pikeforening, Fet menighetsråd, Y-men Fetsund, Fet og Dalen barnegospel, søndagsskolen på Salem, «Barnetimen» (Fetsund indremisjon), Misjonsarbeiderforeningen i Aagrenes Kreds. Fet Lokalhistoriske Arkiv har ingen fast åpningstid, men interesserte kan kontakte Vidar Amundsen, tlf , eller Ingar Aamodt, tlf , Arkivet er til for å brukes! Vidar Amundsen 14 15

8 April Torsdag 10 kl Sangkafé Gjester: Glade gutter fra Hadeland Mandag 21. kl Bønnemøte Torsdag 24. kl Torsdagsmøte Taler: Sigmund Danielsen. «Evangeliet og vårt nærmiljø» Mai Mandag 5. kl Bønnemøte Torsdag 8. kl Sangkafé Gjest: Arve Johansen Torsdag 15. kl Torsdagsmøte Taler: Jan Tore Anthonisen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» Mandag 19. kl Bønnemøte Lørdag 24. Dugnad Juni Mandag 2. kl Bønnemøte Mandag 16. kl Bønnemøte Liten og stor (Barnefamilier) Tirsdager kl Et uformelt og avslappet tilbud rundt en stor suppegryte. og en prat rundt kaffen, mens ungene leker. Følgende datoer: 8. april, 13. mai. Kontaktperson: Reidun Westgård Hodnebrog, tlf: Yngres I, (2-4 klasse) Mandag Kl Spill, hobby, klatrevegg, bilbane og samlingsstund. Pause med salg av bolle og drikke. Datoer: 24. mars, 7. april, 5. mai. Kontakt: Tormod Bergerud tlf Kirkeskyss Kristian Høntorp kommer gjerne og henter de som trenger kirkeskyss, men det må avtales på mobil for hver gang. Det er ikke alle søndagene han har mulighet. Han kjører minibuss og vil trolig ha ca kr 20,- av hver for å dekke drivstoff. Fetsund Normisjon Misjonshuset, Faldalsveien 13 Våren 2014 Yngres II, (5-7 klasse) Mandag Kl Varierte aktiviteter som hobbyaktiviteter, klatrevegg, bilbane og spill. Noen temakvelder både på og utenfor huset. Pause med kjøpt eller egenprodusert mat. Datoer: 31.mars og 24.april. Kontakt: Knut Hodnebrog tlf Bibelgrupper / fellesskapsgrupper Et lite og omsorgsfullt fellesskap for å vokse i sitt personlige kristenliv, utvikle nådegavene, øke sin bibelkunnskap, - og få gode venner. Gruppene holdes i hjemmene. Kontaktperson: Einar Taranger tlf Strikkekafé Med eller uten strikketøy, - her samles damene til en uformell prat i et hyggelig miljø. Følgende mandager kl : 7. april, 12. mai og 2. juni. Kontakt: Solvor Kvebek tlf Kvinneforening Møtes i hjemmene hver tredje tirsdag i måneden. Kontakt: Berit Breen tlf NORTRIM Fotballtrening hver tirsdag fra kl 2100 til kl 2200 i gymsalen på Hovinhøgda skole. Kontakt: Per Heggedal tlf Les mer på Babysang på Herredshuset mandager kl Spørsmål: tlf.: eller mail: kulturskolen Barnekor (fra fire år) i, onsdager kl Spørsmål: tlf.: eller mail: odd.oystein.delbekk Søndags -skoleleder? Vil du være med i en turnus med de andre lederne, ta kontakt med: Kristin Gjerde. Tlf hotmail.com Fetsund KFUK-KFUM Kringen er plassen for liten og stor Våren 2014 Lørdag 5/4 kl 1200 Vi lager påskepynt og tegner. Vi har kaffe og vaffel. Kringen 2. Lørdag 26/4 kl Loppemarked med kafé og noen dyrere lopper. Innlevering av lopper på Kringen: Onsdag 23/4 fra kl og torsdag 24/4 fra kl Vi tar imot godt innpakket lopper før de datoer om du ringer oss på Lørdag 24/5 kl ved Rimi. Vi spiser på kafe. Ta med penger og klær etter vær Kringen brukes av barn, unge og seniorer. Vi leier ut til barnedåper, konfirmasjoner og bursdager. Det er omkring 200 mennesker innom i løpet av uka. Skulle noen få lyst til å sponse eller gi oss en gave, så er kontonummeret Hjemmeside Følg også Kringen på Facebook. KFUK-KFUM speider Vil du bli KFUK-KFUM speider? Ta kontakt med: Tove K. Pettersen mobil: eller Eva Horsfjord De har nettside speider.net. Noe du lurer på så ta gjerne kontakt med Kjellaug Solemdal , leder i Fetsund KFUK-KFUM Kringen åpen barnehage Åpen barnehage for barn fra 0 til 6 år i følge med en voksen. Tilbudet er åpent fra til på mandager, tirsdager, onsdager og torsdager (unntatt den første torsdagen i februar, mars, april, september, oktober og november. Da er det i stedet åpent på fredag). Vi har ingen påmelding. Pris pr gang er kr 40,- pr barn (søskenrabatt). Mer informasjon ta kontakt Ingelinn tlf: Adresse: Kringenveien 1. Gansdalen Normisjon April Onsdag 09. kl Møte. Besøk av Alf Henry Rasmussen Onsdag 23. kl Møte. Besøk av Ole Johannes Jorud Mandag 28. kl Formiddagstreff Besøk av Jon Erik Kolstad, kjent som Kølsta n fra Indre Akershus Blad. Han leser dikt, spiller trekkspill og underholder. Mai Onsdag 07. kl Møte. Besøk av Asbjørg Ottesen Onsdag 21. kl Møte. Kristi himmelfartsdag Torsdag 29. kl STEVNE Ivar Gjerdi taler Marry, Turid og Frank synger og spiller Seniortreff på Kringen Møtene holdes på Kringen første torsdag i måneden kl Torsdag 3. april: Foredrag v/per Erik Borgen: 60 år med blikk på skole - og litt til. Andakt v/sokneprest Sverre Tofte. Seniortreffet er et tilbud til alle som kan bruke formiddagstid fra kl til 14.00, på torsdager tre ganger på vinter/vår og tre ganger på høsten. Programprosjektet er: Foredrag /tale, lunsjbord, loddtrekning, allsang og andakt. Menighetene, KFUK- M og Normisjon er sammen om dette tilbudet. Lederteam: Einar Taranger, Margot Nordgård, Ragnhild Kjustad og Steinar Årdal. Kontakttelefon Rolf Kaspersen formidler kjøretjeneste tlf eller Årsmøte i Dalen menighet Søndag 11. mai kl i. Det serveres kaffe og kringle.

9 SYKEHJEMSBUSSEN Oddvar tlf: Rolf tlf: Trenger du skyss til Fetsund sentrum kan du ringe dagen før du skal reise. Kjøretider: Tirsdager kl 9.00: Fjellsrud - Enebakkneset - Gansdalen - Fetsund. Onsdager kl 9.00: Fetsund sentrum - Haldorsvei - Roven - Fetsund sentrum. Onsdager kl 10.30: Pålsetunet - Hovinåsen - Gardertoppen - Garderåsen - Øyaveien - Fetsund Disse annonsesidene når alle husstandene i Fet Interessert i plass? Ring: mobil: froydis.waldorff Priser: minste pris pr år Minste enhet 500, ,- Dobbel 1 000, ,- 1/3 side 3 000, ,- 1/2 side 4 500, ,- Helside 9 000, ,- 2 sider , ,- Grunnlovsjubileet i Fet 17. mai Fet kommune vil markere grunnlovens 200 års jubileum på en annerledes måte 17. mai i år. Det er et mål for 17. maikomiteen at alle barn og voksne i bygda skal møtes og delta i en felles samling med tale, sang og musikk. Program Dagen starter med gudstjeneste i kirken for alle som ønsker å delta. Ordfører og formannskap vil være til stede. Samlingen vil finne sted på Fedrelandet på Nerdrum. 17. maikomiteen har jobbet fram et program som vi håper at folk i bygda vil sette pris på. Garderåsen og Hovinhøgda starter fra sine skoler og fletter i Korsvegen. Alle skolene fletter ved Fetsundbrua, og barnehagene vil enten følge sine skoler eller flettes inn ved Lensemuseet Barnetogene vil komme fra forskjellige steder i bygda og møtes på Fedrelandet: Dalen skole starter ved kirken og fletter med Riddersand skole på Riddersand. Det vil kun gis særskilt tillatelse for kjøring til og parkering på Fedrelandet. Publikum anmodes til å benytte parkering ved Nerdrum stasjon eller Fetsund sentrum. (Det tas forbehold om endringer) Selskaps-/ møtelokale? Lei Enebakkneset Grendehus! Ta kontakt med Jane Albertsen på tlf Roven Grendehus har til leie: Selskapslokaler m/peis Velutstyrt kjøkken Pent uteområde Tidligere barnepark leies ut til barnebursdager o.l. Kontaktperson: Eivind Wahl Utleie av Misjonshuset i Falldalsveien 13 - Minnesamvær - Møter - Barneselskap - Konfirmasjon Henvendelse: Einar Taranger, tlf / Fetsund Normisjon Fet Røde Kors Røde Kors-huset Ungdommen leies ut til møter, selskaper og sammenkomster. Tlf: Utleie av Dalheim Vi har: Stor og liten festsal Kjøkken med kjølerom Koselig peisestue Møterom Stor parkeringsplass Kontakt Rita Pedersen tlf / Eller e-post: Utleie av Kringen - Minnesamvær - Møter - Barnedåp - Barneselskap - Konfirmasjon Kringen er rus-og alkoholfri inne og ute. Ring i god tid og spør om pris og om vi har ledig. Kontakt Kjellaug Solemdal tlf FETSUND KFUK -KFUM Klokkeslett og beskrivelse: 09:15 Buss fra Dalen skole til. Foreldre og søsken får anledning til å være med i buss fra Dalen til Fetsund og tilbake igjen etter felles arrangementet. 09:30 Gudstjeneste i og kransnedleggelse ved Bautaen. Ordfører og formannskap deltar. 09:00 10:00 Oppmøte på skolene i Fetsund: Riddersand, Hovinhøgda og Garderåsen. Hver skole avgjør når arrangementet starter på sin skole og endelig tidspunkt vil stå publisert i det offisielle programmet når det kommer ut. 10:30 Barnetogene starter fra Riddersand skole og Garderåsen skole 10:45 Barnetoget starter fra Hovinhøgda skole. 11:30 Felles arrangement på Fedrelandet. Tale ved ordfører John Harry Skoglund. «Ja, vi elsker skal synges og spilles. Ny marsj for Grunnlovsjubileet blir spilt. 12:00 Retur til de enkelte skolene. Busser vil gå i shutteltrafikk til Gansdalen og de enkelte skolene. 13:00 Skolearrangementene starter. 13:30 Dørene åpnes på Herredshuset for 17. mai feiring et 60+ arrangement Utstillingen «Frihet, likhet, brorskap» laget til Grunnlovsjubileet vises. Kari Svendsen synger og spiller. Ord for dagen ved ordfører John Harry Skoglund Servering, kake og kaffe. Allsang. Trekning av blomster på billetten. Verter fra BUKS (barn- og unges kommunestyre). 18 FET MB NR ÅRGANG 60 19

10 FRISØRSALONG OG SOLSTUDIO Telefon FETSUND STASJON Gan Maskin AS Telefon Min favorittsalme För att du inte tog det gudomliga Skulleruds Begravelsesbyrå 1960 Løken Tlf / (Hele døgnet) Om ønskes kommer vi hjem for samtale. Vi er behjelpelig hele døgnet. Alt i rørleggerarbeid Tlf.: Mobiltlf.: Sven-Erik Stigen Barkenesveien, 1903 Gan Vårt vaskeri tilbyr: vask og rulling av duker utleie av hvite duker Vi vasker dessuten ryer, dyner, puter, soveposer, arbeidstøy, samt sportstøy og jaktklær, som vi også kan impregnere. Telefon Fetsund Utfører alt i varme og sanitæranlegg DIN ELEKTRIKER I NÆRMILJØET Troll Hundefor Vi er forhandler av Troll Hundefor Når pris og kvalitet teller Vår pakke- og monteringsavdeling påtar seg ulike typer pakkeoppdrag. Vår kantine kan levere møtemat o.l. - etter nærmere avtale. Snakke med noen! Ring Heia ViTA as er en tiltaksbedrift på Heia industrifelt i Fet, som tilbyr tjenester til private og næringsliv. Gjennom arbeidsoppdrag sysselsetter vi uføretrygdede og personer med behov for arbeidstrening. Vår visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultater!» Vennligst kontakt oss på telefon eller Denne salmen møtte jeg første gang på syttitallet da jeg fikk tak i sangboken Deg være ære. Den ga meg umiddelbart en opplevelse av både storhet og inderlighet. Storhet, fordi teksten uttrykker på en sterk måte Guds veldige nåde og godhet mot oss mennesker da han sendte Jesus for å dø på korset for å sone for menneskehetens urett. Inderlighet, fordi den på en så kraftfull måte viser oss Guds kjærlighet direkte til hver enkelt av oss også til meg. Det talte rett inn i mitt hjerte. I tillegg har salmen fått en svært uttrykksfull melodi, som både er i stand til å formidle det nære og vakre, og å løfte sangen til en herlig lovprisning og hyllest til Gud, den allmektige, Frelseren, Far, Den Hellige, Herren Jesus Kristus. Den bringer meg hele veien fra armkroken til Pappa, og helt inn foran foten av Guds trone. Sangen blir for meg en mektig lovprisning og takk for Guds virkeliggjøring av sin kjærlighet til meg gjennom Jesu død og oppstandelse. Og nå har den kommet med i den nye salmeboken. Vi møtte den også i Salmer 97, men har vel ikke enda blitt oppdaget av så veldig mange. Teksten er skrevet i 1970 av den svenske presten Olov Hartman, og melodien er skrevet i 1975 av trubaduren Börge Ring. Teksten er tydelig inspirert av teksten i Filipperbrevet, kapittel 2, vers 6-11, som vel regnes som en av de tidligste kristne salmene. Så her har vi fått en gjendiktning og en melodi som lar oss knytte bånd helt tilbake til Paulus tid og den første kristne kirke. Teksten gjenspeiler også teksten i Matteus, kapittel 4, vers 8-11, hvor Jesus fristes av djevelen til å falle ned på kne og tilbe ham, men Jesus svarer «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Det er som man har lyst til å rope ut sammen med kong David: Velsignet er Herren, Israels Gud, han som gjør under, bare han, og velsignet er hans herlige navn til evig tid! Hele jorden skal fylles med hans herlighet. Amen! Ja, amen! Odd Øystein Delbekk För att du inte tog det gudomliga dig till en krona, för at du valde smälek och fattigdom, vet vi vem Gud är. För att du lydde fram till det yttersta - döden på korset, vet vi vad seger, vet vi vad väldighet, vet vi vad Gud är. För att du nedsteg hit till de plågade, hit till de dömda, vet vi att ingen ensamhet finnes mer, vet vi var Gud är. Därför skall alla sargade, döende, alla de dömda, säga med alle heliga, saliga: Jesus är Herre. Därför skall alla världar och varelser, allt som har varit, är och skall komma, en dag bekänna det: Jesus är Herre! 20 21

11 Fet Prestegjeld menighetskontoret Fet og kontor Postadresse: Rådhuset, 1900 FETSUND Besøksadresse: Engavn. 6 Tlf Fax Mandag - Torsdag kl Prestene treffes etter avtale. 22 Sokneprest i Fet Inger Jeanette Enger Prestebakken Fetsund Mobil: E-post: inger.jeanette.enger Sokneprest i Dalen: Sverre Tofte Mobil: E-post: sverre.tofte Vikarorganist: Odd Øystein Delbekk Tlf E-post: odd.oystein.del Kantor: Jo Dalene. I permisjon Tlf Mobil: E-post: jo.dalene Kantor/trosopplærer: Sindre Hovland I permisjon Mobil: E-post: sindre.hovland Sekretær: Frøydis Waldorff E-post: froydis.waldorff Kirkeverge: Sølvi Støvind Tlf. privat Mobil: E-post: solvi.stovind Driftsleder: Tormod Karlsen Tlf E-post: tormod.karlsen Dalen menighetsråd Leder: Elisabeth Ruud Tlf E-post: Fet menighetsråd Leder: Kari Drangsholt Tlf E-post: Fet og Dalen fellesråd Leder: May Solfrid Stensrud Tlf E-post: Døpte Fiona Svendsen Hellegaard Hanna Øgaard Markus Kvitvær Pettersen Ellinor Olsborg Thoner Evelina Lein Duran Tor Wigernes Kenley Isa Alice Wigernes Kenley Mille Smedsrud Mytting Aran André Brøtmet Jonas Solberg Malvin Guttormsen Zoey Marie Glemmestad Lucas Sårheim Engebretsen Lukas Hagelund Forsmo Markus Hageland Forsmo Erlend Forus Mathias Forus Bjarte Nikolai Knobel Kristine Eliassen Døde Garderbakken 1, 1900 Fetsund SLEKTERS GANG David Johnny Kvebæk f.1933 Hans Fossheim f.1953 Kurt Ivar Jensen f.1956 Ingrid Ragnhild Isaksen f.1923 Sverre Egil Rosendal f.1929 Bjørn Eggereide f.1952 Kristoffer Kvaal f.1929 Jan Nydahl f.1936 Jan Oddvar Bjur f.1943 Odd Johan Ekeberg f.1927 Ruth Lovise Årdal f.1934 Valborg Enger f.1933 Bli med på stor festgudstjeneste i forbindelse med 200 års jubileet i 18. mai kl ! Fet menighetsblad, Fet og kontor, Rådhuset, 1900 Fetsund E-postadresse: Annonser: Kirkekontoret tlf , solvi.stovind Redaksjon: Harald Støvind (hovedredaktør), Tor Kristiansen, Kristin Ramstad, Einar Borud. Desk og foto: Rolf Lein. Distribusjon: Fet Røde Kors Gaver til Menighetsbladet: konto nr Trykkeri: 07 Gruppen AS Opplag: 4700 Innleveringsfrist neste utgave: 9. mai 6. april kl 11:00 Høymesse med dåp 4. søndag i fastetiden, Joh 11,45 53 Ofring: Ny salmebok 9. april kl 19:00 Taizegudstjeneste Enkel gudstjeneste med mye sang og musikk. 13. april kl 11:00 Deltagudstjeneste Palmesøndag, Joh 12,12 24 Ofring: Fet og Dalen menighetsblad 17. april kl 18:00 Kveldsgudstjeneste med nattverd Skjærtorsdag, Matt 26,17 30 Ofring: Normisjon Region øst 18. april kl 11:00 Langfredagsgudstjeneste Langfredag, Joh 18,1 19,42 Ofring: Blå Kors 19. april kl 23:15 Midnattsmesse Påskenatt, Mark 16, april kl 11:00 Høytidsgudstjeneste Påskedag, Luk 24, april kl 11:00 Høytidsgudstjeneste 2. påskedag, Luk 24,1 9 Ofring: Gansdalen Normisjon 21. april kl 13:00 Pålsetunet Påskegudstjeneste 27. april kl 11:00 Fellesgudstjeneste/misjonsgudstjeneste 2. søndag i påsketiden, Joh 21,1 14 Ofring: Eget misjonsprosjekt og Sverre Tofte Kirkeskyss fra Rimi kl 10:40. Klokkene kaller på deg 4. mai kl 11:00 Deltagudstjeneste/Tårnagenthelg 3. søndag i påsketiden, Joh 10, mai kl 11:00 Høymesse med dåp 4. søndag i påsketiden, Joh 16,16 22 Ofring: Misjonsalliansen 17. mai kl 09: mai-gudstjeneste Luk 1, mai kl 11:00 Festgudstjeneste 5. søndag i påsketiden, Joh 15, mai kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste 29. mai kl 11:00 Høymesse Kristi himmelfartsdag, Mark 16,19 20 Ofring: KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte Kirkeskyss fra Rimi kl mai kl 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste 31. mai kl 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste 1. juni kl 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste 1. juni kl 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste 8. juni kl 11:00 Høytidsgudstjeneste Pinsedag, Joh 20,19 23 Ofring: De fire diakoniinstitusjoner 9. juni kl 11:00 Høytidsgudstjeneste 2. pinsedag, Joh 20,19 23 Ofring: Det norske bibelselskap 9. juni kl 13:00 Pålsetunet Pinsegudstjeneste 2. pinsedag, Joh 20, juni kl 11:00 Lensene Friluftsgudstjeneste Treenighetssøndag, Matt 28,16 20 /dekning av utgifter 22. juni kl 11:00 Dåpsfestgudstjeneste 2. søndag i treenighetstiden, Matt 3, juni kl 11:00 Bølertjern Friluftsgudstjeneste 3. søndag i treenighetstiden, Luk 14,15 24 Ofring: Ny salmebok Se også: Gavekontoen til Fet og Dalen menigheter er: Til Fet menighetsblad er gavekontoen: Gaver fra kr 500,- er skattefrie. En stor takk til alle givere! 23

12 Nr. 2 - April årgang sammen på veien

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv Påsken 2014 Velkommen til Påskehandel på Rødberg Med forbehold om feil eller endringer. Grafisk utforming: Reklamemakeriet. HER KAN DU LESE OM: - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

SUPERHELTER i fastetiden. Illustrasjoner: Håkon Strøm

SUPERHELTER i fastetiden. Illustrasjoner: Håkon Strøm SUPERHELTER i fastetiden Illustrasjoner: Håkon Strøm Til de voksne Faste det er et ord de fleste forbinder med å la være å spise eller drikke. Men det viktigste med fastetiden er ikke det en skal la være

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

GRUNNLOVSJUBILEET 2014

GRUNNLOVSJUBILEET 2014 GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Forord I år er det 200 år siden grunnloven ble vedtatt, og for 200 år siden ble bonden Casper Rustad fra Vestby og kjøpmann Gregers Stoltenberg fra Son valgt til valgmenn i Vestby

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Tema for denne måneden er: Vår og påske

Tema for denne måneden er: Vår og påske Tema for denne måneden er: Vår og påske Barna skal bli kjent med påskehøytiden Bli kjent med hva som skjer i naturen om våren Ut på tur og se etter nytt liv i naturen Lage fuglekasser og henge disse opp

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag

G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag PREKEN Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Markus 9, 2-13 KRISTI FORKLARELSESDAG Kirkeåret med sine tekster har en klar oppbygging. Det er delt i to hvor

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer