Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling"

Transkript

1 Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange bilder i bladet. Lederen Årsmøteinnkalling VPF-historien Æresmedlem! Pårørende Papaya Regnsakap 08 4 sider fargebilder! Anne Maries side Kommende arrangementer Har du kommentarer, spørsmål eller bidrag til innholdet i Medlemsinfo'en, tar du kontakt med leder Johanne eller «redaktør» Inger i styret. Se s.11. Det er fint hvis bidragene kommer elektronisk, men det er ikke et krav. Frist for innsendelse til neste nummer er 1.maars Velkommen!

2 INNKALLING til ÅRSMØTE i Midtløkken bo- og servicesenter, Kong Oscarsgt. 15, Tønsberg Tirsdag 24. februar 2009 kl Dagsorden: 1. Årsberetning for Regnskap og revisjonsmeldinger for Arbeidsplan for Mottatte forslag. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være skriftlig meldt lederen senes 14 dager før årsmøtet. 5. Budsjett for Valg: a. Leder ved særskilt valg d.revisor og vararevisor b.styremedlemmer e. Representanter til landsmøtet c. Varamedlemmer til styret f. Valgkomitè: Leder, to medlemmer og ett varamedlem Rett etter årsmøte er det vanlig medlemsmøte og hvor Arne Barth Lund vil lese for oss. Det vil bli servert en varmrett og foretatt en utlodning. Vi er takknemlige for de gevinster som medlemmene bringer med. Velkommen! Holmestrand For styret i Vestfold Parkinsonforening Johanne Storm-Linnebo leder Behov for møteskyss?? Vi gjentar oppfordringen om å melde fra om ledige plasser i bilene som kjører til møtene, men også om behov for å få sitte på! Inger Helene vil koordinere dette etter beste evne, så vær ikke redde for å melde fra! La oss hjelpe hverandre! Inger Helene Andersen, eller 2

3 Lederens hilsen Godt nytt år til dere alle! Styret har allerede vært sammen og startet på oppsummering av foregående år. Det er med glede vi kan se tilbake på stor aktivitet og engasjerte medlemmer. Det er med tilfredshet vi kan notere at vi i Vestfold får satt Parkinsons sykdom på dagsorden i ulike fora og ulike arenaer. Da tenker jeg blant annet på kontakt med Fylkesmannen, informasjon til leger, hjemmetjeneste, Lærings- og Mestringssenteret og sist men ikke minst vårt likemannsarbeid. Styret er i fred med å skrive åreberetning. Denne vil bli lagt frem på årsmøtet. Videre er vi allerede i full gang med å planlegge aktivitetene fremover. Vestfold Parkinsonforening trenger engasjerte, interesserte og aktive medlemmer. Vi trenger flere medlemmer og setter naturligvis pris på at medlemmene deltar i våre aktiviteter. Det er viktig for personer med Parkinsons sykdom å ikke isolere seg fra samvær med andre. Det er vi i fellesskap som kan gjøre Vestfold Parkinsonforening til en god og hyggelig forening å være med i. Selv ser jeg tilbake på en fantastisk tid som leder av foreningen. Det har vært morsomt, spennende, til tider utfordrene og slitsomt, men det har vært med udelt glede. Det har vært så mange anledninger, store og små som har betydd mye for meg og Per Martin. Vi har gjennom mitt verv og arbeidet i foreningen fått gode venner og etablert et stort kontaktnett som vi ikke drømte om og ikke ville være foruten. Alle dere som jeg har møtt, får jeg nok ikke anledning til å takke hver for seg. Jeg er nå i ferd med å vise andre aktiviteter min interesse og det er med en bittersøt smak i munnen jeg tar farvel med arbeidet i styret og som leder av foreningen. Mitt håp er at noen av dere vil føre denne flotte foreningen videre og ta med alt det positive det byr på. Dere har i så fall noe å glede dere til! Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg som leder og til dere som jeg ikke ser, sender jeg mine beste ønsker og tanker. Til alle dere andre, vi sees ved neste korsvei. Vel møtt på årsmøte! Johanne Storm-Linnebo leder 3

4 HUSK! Trenger du å komme i kontakt med din nevrolog, er det et godt råd fra SiV å ringe ekspedisjonen på nr og be om at vedkommende ringer deg tilbake. Man trenger ikke være engstelig for at man bryr noen, er masete eller noe annet når man gjør det på den måten, for det er slik nevrologene gjerne vil ha det. OG de ringer tilbake så fort de har anledning til det. Parkinsonsykepleier , mandager og tirsdager fra til Mailadresse: Nytt æresmedlem! I forbindelse med Vestfold Parkinsonforenings jubileumsfest den ble Roar Eikenes utnevnt til foreningens nye æresmedlem. Begrunnelsen er: Etter å ha dradd seg selv etter håret og opp av de dype daler, har Roar Eikenes vært en viktig inspirator for medlemmene i Vestfold. Han har ved å fortelle om sine ulike prosjekt "Prosjekt galskap" og "Running five still alive" vist at mestring er viktig når en rammes av en alvorlig sykdom. I tillegg har han delt med oss sin entusiasme og sitt pågangsmot og holdt foredrag i inn og utland for leger og GRATULERER, ROAR! medlemmer i ulike foreninger. Han har villig stilt opp på lokale, nasjonale og internasjonale arrangement og snakket om Parkinson sykdom og hvilken utfordring den sykdommen gir. Han har bidratt til å få Parkinson sykdom mer synlig og ikke noe som skal gjemmes bort. Videre har han greid å etablere Team Parkinson i Norge som har stilt lag til Holmenkollstafetten to år på rad. Og han har heller ikke tenkt å gi seg. I tillegg har Vestfold Parkinsonforening har nytt godt av Roar Eikenes ved at han har via sin virksomhet har bidratt til at foreningen har mottatt gaver og pengestøtte. Roar Eikenes har han gjort et solid inntrykk, bl.a. ved formidling av sine idrettslige aktiviteter og hvordan dette positivt har påvirket han som menneske og ikke minst på hans Parkinsons sykdom. Han synes å ha en "stå på" stayervilje og en egen evne til å knytte mellommenneskelige relasjoner både i inn og utland. For styret i Vestfold Parkinsonforening, Johanne Storm-Linnebo, leder 4

5 HISTORIKK - Vestfold Parkinsonforening (ved 25 årsjubileet) Den 6. Juni 1983 var det et orienteringsmøte i Nøtterøy Røde Kors Treningsinstitutt. Hensikten var å få stiftet en forening i Vestfold som kunne arbeide til beste for personer med Parkinsons sykdom og deres familier. Vi vil tro at man på den tiden også følte et sterkt savn av det fellesskap en slik forening kan gi. Grethe Olafsen fra Tolvsrød, sammen med overlege Jan Presthus og Arne Rønning, var initiativtakere til dette møtet. Arne Rønning var leder av Oslo / Bærum. Det ble dannet et interimstyre på dette møte i juni Den 27 oktober 1983 ble Vestfold Parkinsonforening (VPF) formelt stiftet med Grethe Olafsen som leder. Fylkesforeningens første styremedlemmer var Anne Dagmar Børresen, Hans Kjellsen og Svein Wilhelm Andersen. På grunn av flytting og sykdom blant styremedlemmene gikk foreningsarbeidet mer eller mindre i stå i årene 1986 og Etter påtrykk fra Jan Presthus, som nå var leder for Norges Parkinsonforbund, påtok Anne Dagmar Børresen seg å leder foreningen fra januar Anne Dagmar Børresen var leder fra 1988 til Hun fortsatte som styremedlem også etter at hun sluttet som leder. Vider har hun hatt sentrale tillitsverv i Norges Parkinsonforbund. Anne Dagmar Børresen ble i 1996 utnevnt til det første æresmedlemmet i VPF. Åge Wilhelm Lie ble valgt til ny leder på årsmøtet i Han hadde også tillitsverv i Norges Parkinsonforbund. Åge Wilhelm Lie ble utnevnt til æresmedlem av VPF i Harald Solheim ble valgt til ny leder på årsmøtet i 1998, også han har hatt tillitsverv i Norges Parkinsonforbund. Harald Solheim ble valgt til æresmedlem av VPF i Svein Hansen ble valgt og påtok seg lederskapet av foreningen på årsmøtet i Han er senere også utnevnt til foreningens Lotteri general. Leder i VPF ga festdeltakerene oversikt over foreningens 25-årige historie I 2006 overtok Johanne Storm-Linnebo-som leder av fylkesforeningen. Antall medlemmer har i løpet av 25 år vært stigene. 5

6 Medlemsantallet har i de siste årene stabilisert seg på noe under 300 medlemmer. VPF har i hele virkeperioden ønsket å ha et nært forhold til medlemmene ved å legge aktivitetene til forskjellige steder i fylket. Det har vært god oppslutning om de forskjellige tiltak/ arrangementer. I nyere tid Fra og med 1998 har foreningen utgitt sitt eget informasjonsblad med ca 4 5 nummer årlig. Vi har inntrykk av at dette har blitt godt mottatt. Foreningen har hatt et godt samarbeid med Sykehuset i Vestfold, nevrologisk avdeling. Etter at det i 2001 ble etablert en egen parkinsonsykepleierstilling ved avdelingen, er dette samarbeidet ytterligere styrket og videreutviklet. Fra og med 2006 har foreningen fått sin egen hjemmeside på internett. Denne siden er i stadig utvikling og foreningen har to ganger mottatt utmerkelser fra Norges Parkinsonforbund. I 2006 fikk foreningen også egen e-postadresse. I 2007 etablerte VPF kontakt med de ansatte på det nyetablerte Lærings- og Mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset i Vestfold. Lærings- og mestringssentrenes ideologi sidestiller brukererfaring og fagkunnskap. VPF har utviklet kontakten med LMS og avholder blant annet alle våre styremøtene i senterets lokaler. Foreningens medlemmer har i alle år bidratt med stor egeninnsats til driften i form av praktisk arbeid ved våre arrangementer, gevinster til utlodning, gaver og innbetaling av egenandeler når dette var nødvendig. Ved et tilbakeblikk i på de 25 år som er tilbakelagt tror vi at foreningen har betydd mye i formidlingen av kunnskap om Parkinsons sykdom. Videre vet vi at for mange har fellesskapet i foreningen betydd mye. Holmestrand november 2008 Vestfold Parkinsonforening Johanne Storm-Linnebo, leder Harald Solheimda han ble æresmedlem i 2004 Det er ikke skrevet noe festreferat fra jubileumsfesten, men her kommer nå 4 sider med bilder som dokumenterer og forteller det meste av det som foregikk. Fotografen har ikke klart å få med absolutt alle på bildene, men håper at de aller, aller fleste som var der kan finne seg selv og andre kan se hvem som var så heldige å være der. God fornøyelse! Alle fotos: Inger Th. Tømte 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Pårørendes Plass* Det var felles middag og hyggelig prat på Furulund kro torsdag 22.januar. Der var det 7 pårørende som nøt middag og dessert! (*Ja, kunne de ikke fortjent det med et monument og en park? Red.) Neste Pårørendemøte, 12. mars kl.18. Tema: VÅREN! Endelig er det tid for færre klær og mindre ull! Vi møtes på Læring og mestringssenteret, Solvang og snakker sammen om tema som berører oss som pårørene til en kronisk syk. Sannsynligvis er det kommet til flere pårørnde siden det stadig dukker opp flere med Parkinson sykdom. Vi inviterer dere varmt til våre samlinger. Vi trenger hverandre! Det er lett å få mer overskudd når en har "luftet ut" litt. La oss lufte ut vinteren og møte våren. Vi bestemte også at hytteturen til Åsunn sin hytte finner sted 13. juni. Vi møtes kl.13 på Eidsfoss kro. Etter maten fyller vi bilene og gjør oss godt av gjestfriheten til Åsunn. Dette er et hyggelig forsommer treff! Men vi snakkes før det! Det er berammet "arbeidsmøte" tirsdag 5.mai og så er det 12.mars (forrige side). Håper på stor tilslutning av gamle og nye pårørende! Ring gjerne Gerd hvis du lurer på noe! / Styret består i 2008 av Leder Johanne Storm-Linnebo / Nestleder Roar Eikenes / Kasserer Jorun Rustan / Sekretær Inger Thorstensen Tømte / Ansvarlig for «Medlemsinfo» / Styremedlem Inger Helene Andersen Varamedlem Ragnhild Elisabeth Krane / Varamedlem Egil Henriksen / Parkinsonsykepleier Anne Marie Slettvik mandager og tirsdager fra til

12 Papayanytt Papaya er for de som er PArkinson-PAsienter i Yrkesaktiv (evt Yngre) Alder. 11.nov, Hvidtgården Sandefjord. Tilstede: 9 stykker fra Vestfold og Telemark. Det ble arrangert Papayatur til Rapen ved Kragerø oktober. Det ble bare 6 stk. Med, men de hadde det veldig bra. "Det ble en mørk og stormfull aften". Skulle sett bilder derfra, men det blir på neste møte isteden. Bordet rundt = Alle sa litt om sin livssituasjon og eventuelt noe nytt som hadde skjedd. Kaffepausen ble IKKE utsatt til neste gang, og heller ikke planlegging litt framover. Datoer finner du annet sted i bladet og på nettet; eget menypunkt for Planer og også for Papaya. For å gjøre bespisningen osv enklest mulig, bestemte vi at: Alle tar med sin egen kopp og 50kr. hver gang, og så går det på rundgang å handle inn litt å tygge på eller ha med termos med kaffe. Det avtales fra gang til gang. 13.jan, samme sted: 13 stk denne gang!!! 2 nye og derav en forholdsvis nydiagnostisert. Alle fikk se bildefilm fra Rapenturen med storm og vindstille og drageflyving osv. Annicken Hvoslev fra Frivilligsentralen i Tønsberg kom og fortalte om selvhjelpsgrupper; de prinsipper og regler som gjelder i slike. Er dette noe for oss som helhet eller noe av det? Vi lar det synke inn til neste møte og får i mellomtiden litt materiell ra henne. Vi ønsker å være en gruppe som støtter og hjelper hverandre, men det spørs om vi ikke må tilpasse dette litt. Vi tar det opp når vi treffes igjen. «Runden» tar litt tid med «13 til bords» - må vi organisere dette litt annerledes-? Det er altså spennende tider i Papaya og plass til flere! Kake er det også nok av! Jorunn Rustan Inger Tømte Husk koppen og 50-lappen og en tom 1/2-litersflaske til stemmetrening (!) den 10.februar! 12

13 Kommende arrangemeneter 10 Febr Papaya Hvidtgården, Sandefjord Febr Årsmøte s.2 Midtløkken bo- og servicesenter Hvidtgården, Sandefjord Læring og mestringssenteret, Tønsberg Mars Papaya 12 Mars Pårørende Ulti. Mars Medlemsmøte Larvik 2 April 21 April 5 Mai 26 Mai Parkinsondagen Arrangement i Gamle Logen, Oslo, i regi av? Parkinsonforbundet (mer info neste nr) Papaya Hvidtgården, Sandefjord Pårørende Læring og mestringssenteret, Tønsberg. Arbeidsmøte Papaya Hvidtgården, Sandefjord 18.30? Juni? Sommertur 13 Juni Pårørende Som nevnt sist: Vi Operaen-? Hyttetur til Åsunns hytte. Møtes på Eidsfoss Kro Trenger Flere Medlemmer!! Det har ikke dukket opp noen store horder siden forrige nummer, men nå blir det i alle fall enda lettere å melde seg inn i forbund og forening hvis man har en mobiltelefon! På forbundets nettsider foklares det hele: Norges Parkinsonforbund med SMS-tjeneste Nå er det mulig å melde seg inn i NPF ved å sende en tekstmelding. Vi håper dette vil gjøre det enda enklere å bli medlem for alle som ønsker det. Send «TIL PS medlemmets navn» til nr Hvis Ola Nordmann skal bli medlem vil teksten altså bli: TIL PS Ola Nordmann. Mottakertelefonnummeret er 2002 Alle som sender melding vil bli kontaktet. Forbundet er spent på hvordan det nye tilbudet vil bli mottatt, og håper det kan bidra til at det blir lettere å verve blant annet støttemedlemmer. Så nå er det bare å verve i veg! (Barnebarna kan slikt, så spør dem om hjelp-!) 13

14 Anne Marie hjørne Hei alle sammen! Ett nytt år er begynt med nye muligheter. Nå er vi midt i januar, og vi har til og med hatt snø! Et tilbakeblikk viser et travelt, men meningsfylt år. I høst fikk vi på nytt gjennomført parkinson skolen med fornøyde deltakere. Det er tydeligvis viktig å komme sammen å dele erfaringer og få påfyll. Det blir en del aha opplevelser som gjør inntrykk på meg. I slutten av november feiret Vestfold Parkinson forening 25 årsjubileum på Karlsvik gård. En fin kveld med middag og underholdning fra Sviskekameratene. Æresmedlemskap ble overrakt Roar Eikenes. Jeg har skrevet tidligere om den inspirasjon han gir med sin aktive maratonvirksomhet og deler med andre sine tanker og følelser over å ha en kronisk sykdom. For meg var det flott å treffe mange hyggelige og positive mennesker. Per Martin Linnebo fikk også overrakt gave for å gi sykdommen et ansikt utad med sine personlige dikt om å leve med Parkinson. Jeg har lest en del av det han har skrevet i julen. Og er imponert over å kunne få sagt så mye med korte og enkle setninger. En kombinasjon av humor, ironi og visdom om livet og sykdommen nedfelt på en tankevekkende måte. En blir ydmyk til mennesker som deler mye av seg selv og gir meg kunnskap å dele videre til andre. Jeg har ikke så stor tro på lange lister med forsetter på det nye året. La oss leve livet i dag og gjøre det beste ut av det. Hva kan gjøres for at hverdagen kan bli litt enklere! Jeg er fortsatt tilgjengelig på tirsdager og ser fram til å treffe dere. Godt nytt år! Hilsen Anne-Marie Slettvik V IK TI G! Parkinsonsykepleier Det går nok litt opp og ned med hvor ofte nettsidene våre oppdateres, men innimellom skjer det noe, så følg med! Alle bildene på midtsidene i dette bladet, og flere til og ikke minst større! - ligger tilgjengelig på nettsidene. Klikk og se! Der er også lenke til Tønsbergs Blads srtikel og bilde og hele dette bladet kan hentes der og skrives ut i A4-størrelse. Dessuten er det kart og omtaler av steder der vii holder møtene, så det blir lettere å finne fram. Oppdager du feil og noe som ikke virker på sidene, send mail! Se s

15 Inntekter Medlemskontingent Loddsalg Tilskudd fra NPF Tilskudd Helse Sør Øst Tilskudd Anders Jahre Gaver/minnegaver Egenandel sommertur Egenandel jule-/jubileumsarrangement Egenandel seminar Renter Sponsormidler NPF Refusjon porto Salg av brosjyrer og bok Porto NPF Likemannsmidler Regnskap , , , , , , , , , , ,00 0,00 980,00 25, , ,73 Budsjett ,90 925, , , ,26 299, , , , , , , , ,50 250,00 850, , , , , Utgifter Papaya/Likemann FFO medlenskontingent Seminarutgifter Porto/gebyr Annonser Kontorrekvisita Møteutgifter/bevertning Honorar/reiseutgifter foredragsholdere Trykking av medlemsinfo Ledermøter, reise for 2 rep, Utgiftgodtgjørelse styret Gaver foredragsholdere og andre Sommertur med buss Jule-/jubileumsarrangement Kjøp av bøker(livet med parkinson) Utgifter Likemannskafe' Tilbakeførsel av Likemannsmidler Overskudd Balansekonto Beholdning pr Overskudd Beholdning pr Totalsummer , , ,25 Sunneklep Jorunn Rustan Kasserer 15 Driftskonto Kapitalkonto 6 332, , ,85 Kasse ,07 0,00

16 Returadresse: Johanne Storm-Linnebo, Nedre Liavei 66, 3080 Holmestrand Kart til Midtløkken bo- og servicesenter, der årsmøtet finner sted 24.februar 16

Medlemsinfo fra. 3/ 2008, mai. Innhold. Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer

Medlemsinfo fra. 3/ 2008, mai. Innhold. Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer Medlemsinfo fra 3/ 2008, mai Blåpute i kveldssol - vakkert! Innhold Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer Fra medlemsmøtet i april Papaya-nytt Pårørendes side Anne-Maries side Seminaret

Detaljer

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a.

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. Medlemsinfo fra 2/ 2015, april Innhold Lederen Medlemsmøte 29.april med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. huset på bildet Det nye styret Stavganggrupper over hele fylket? Har du kommentarer,

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Medlemsinfo fra. 1/ 2014, januar. Innhold. Invitasjon til Tai-chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord

Medlemsinfo fra. 1/ 2014, januar. Innhold. Invitasjon til Tai-chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord Medlemsinfo fra 1/ 2014, januar Innhold To danseglade bursdagsbarn på julemøtet på Karlsvik gård: Karin Hansen og Oddvar Bonden hadde begge fødselsdag denne dagen! Hurra for dem og 30-årsjubileet!! Invitasjon

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD

1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD Innkalling til årsmøte den 26. februar 2015 Program den 26.februar: 1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD 2. Årsmøte Innhold i medlemsinfo: Lederen har ordet Innkalling

Detaljer

Parkinson. bladet GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 3 2014 årgang14. www.parkinson.

Parkinson. bladet GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 3 2014 årgang14. www.parkinson. Parkinson Nr 3 2014 årgang14 bladet MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 3 2014 Redaktørenes hjørne. Leder

Detaljer

Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31

Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31 Nummer 1-2015 «Hør på meg» Side 1 Hør på meg medlemsblad Tidens tann nr. 1 feb 2015 årgang 9 Foto: Svein Arne Velle. Se side 14. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Side 10 Av innholdet ellers: Hva skjer

Detaljer

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland GOD SOMMER! God sommer til deg som leser bladet akkurat nå, og til alle våre medlemmer! - til dere som har sendt inn

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund.

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6 Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender side 38! Av innholdet ellers: Innkalling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Nr. 3-2011 Oktober Medlemsinformasjon Årgang 9 Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Torsdag 27. oktober kl 18.00 har vi vårt store høstmøte på Pors klubbhus. Vi har

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

parkinson posten Landsmøtet 2013 Velferdsteknologi side 5 Portrettet Til helvete på første klasse side 16 side 24 Norges Parkinsonforbund

parkinson posten Landsmøtet 2013 Velferdsteknologi side 5 Portrettet Til helvete på første klasse side 16 side 24 Norges Parkinsonforbund Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2013 - årgang 29 Landsmøtet 2013 side 5 Portrettet Til helvete på første klasse side 16 Velferdsteknologi side 24 Norges Parkinsonforbund innhold Landsmøtet

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden vår 1 STYRET

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12 Parkinson Nr 3 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Setertausa på Holsingsetra MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Du ska få en dag i måra, som rein og ubrukt står (En ønskedrøm for mange av oss )

Du ska få en dag i måra, som rein og ubrukt står (En ønskedrøm for mange av oss ) Nr. 1, 2011 21. årgang Du ska få en dag i måra, som rein og ubrukt står (En ønskedrøm for mange av oss ) LFS har tilbakelagt nok et travelt år med mange utfordrende og spennende oppgaver. Flere av lokallagene

Detaljer

Nummer 4/2008 Hør på meg Side 1. Hør på meg. Fra helgesamlinga i Rindal 10.-12. oktober

Nummer 4/2008 Hør på meg Side 1. Hør på meg. Fra helgesamlinga i Rindal 10.-12. oktober Nummer 4/2008 Hør på meg Side 1 Hør på meg Nr. 4 Des 2008 Fra helgesamlinga i Rindal 10.-12. oktober Nordmøre Parkinsonforenings samling på Saga Trollheimen hotell i Rindal ble ei trivelig helg for alle

Detaljer