Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2009"

Transkript

1 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS

2

3 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 4 Laserstråling... 9 Sikkerhet under vedlikehold og service Plassering av advarselsetiketter Advarselsmerke som skal settes på alle dører til VMS-rommet: Generell beskrivelse Introduksjon Universalarm Kameraenhet Magasin Melkemodul Speneklargjøringsmodul Stall og porter Hydraulikkpumpeenhet Vaskeenhet Power Box Elektrisk boks Fôringsmodul Servicebryter Styring og overvåking Datakommunikasjon og VMS behandlingsprogramvaren Flere systemer Etablere kommunikasjon Integrering med ALPRO WE Feilregistrering og fjerntilgang Databasebehandling Drift Generelle råd for drift av VMS... 39

4 Starte, restarte og slå av melkestasjonen Restarte melkestasjonen etter en nødstopp Veksle mellom automatisk og manuell modus Hente- og startposisjoner Oppnå vellykket påsett av spenekopp Arbeide i manuell modus Vanlige manuelle oppgaver Starte melkestasjonen for automatisk drift Slå av melkestasjonen Restarte melkestasjonen Veksle fra manuell til automatisk modus Veksle fra automatisk til manuell modus Stoppe universalarmen Diverse oppgaver Parkere universalarmen Sette universalarmen i servicemodus Restarte melkestasjonen etter et strømbrudd Starte den hydrauliske pumpeenheten etter oljetemperatur-, oljenivåeller motorbeskyttelsesalarm Slå av den hydrauliske pumpeenheten Trykkavlaste hydraulikksystemet Tilbakestille motorvern og styresikring En fullstendig manuell melkeprosedyre Stall- og fôringsfunksjoner Manuell identifisering Endre destinasjon Sette på spenekopper for hånd Sette på én kopp om gangen Sette på to kopper om gangen Støtte for melkeslanger Tømme sluttenheten og skylle melkerørene Slå av trykkluften til portene... 66

5 Tanktømming Tanktømmingsprosess FCC Alternativer Tanktømming FCC: melking stoppes umiddelbart Tanktømming FCC: melkingen fortsetter et par minutter Tanktømming: tanksystemer fra andre produsenter Tanktømmingsprosess: VMS/IN kjølesystemer Tanktømming: DeLaval lagringstanker Tanktømming: lagringstanker fra andre produsenter Fastsette kopp- og startposisjoner Sikkerhetstiltak før du styrer melkestasjonen med styrespaken Generelt prinsipp Fastsette posisjonene til alle spenekoppene samtidig Fastsette posisjonene til de enkelte spenekoppene Fastsette posisjonen til speneklargjøringskoppen Fastsette posisjonen til kameravaskeren (svamp) Fastsette alle speneposisjoner samtidig Fastsette enkelte speneposisjoner Automatisk fastsettelse av alle speneposisjoner Verifisering av de fastsatte posisjonene Verifisere posisjonene til spenekoppene Verifisere posisjonen til speneklargjøringskoppen Verifisere speneposisjonene Søke etter spener VMS-vasking Drift Innhold Generelle råd for hvordan man oppnår gode vaskeresultater Vannkvalitet Vaskemiddelforbruk og -konsentrasjon Vanntemperatur... 94

6 Varmtvannsforsyning Vaskemidler og dosering Vaskeplan (alkalisk) Veksle mellom syreholdig og alkalisk vaskemiddel Holdbarhet for vaskemidler Doseringsparametere Vedlikehold og kalibrering Starte vasking eller skylling fra berøringsskjermen Starte vasking og skylling manuelt Vise progressen til en vaskeprosess DeLaval frivillig melkesystem VMS Vedlikehold Introduksjon Daglig sjekkliste Generell ytelse Behandlingsprogramvare Vakuumpumpe Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Hydraulikkpumpeenhet Vaskemiddel Daglig vedlikehold Vaskeutstyr Sikkerhetsforberedelser Vasking av magasin, spenekopper og melkeslanger Vasking av speneklargjøringskopp Vasking av endeeffektor Vasking av kameravindu Vasking av fôringsmodul Vasking av stall og gulv Utskifting av filtersokk Ukentlig vedlikehold

7 Melkefilterenhet: vaske innvendige deler Vasking av kuregistreringssensorer Kontroll av speneklargjøringsmodul Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) Vedlikehold hver tredje uke Utskifting av spenegummier Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) Månedlig vedlikehold Utskifting av fleksible dobbeltslanger Kontroll av universalarm Kontroll av Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Vakuumpumpe: DeLaval DVP-F Vedlikehold annenhver måned Fjerne hår fra jur Årlig vedlikehold Utskifting av hydraulikkpumpens oljefilter Smøring av hengsler på portene Melkekjøling Vedlikeholdsplan: et sammendrag Prøvemelkuttaker Drift Om å ta melkeprøver Ta melkeprøver Koble til prøvemelkuttakeren Starte en prøveuttakssekvens Stoppe en prøveuttakssekvens Vedlikehold Om å utføre vedlikehold Manuell vasking Ekstra vedlikehold Skifte ut slanger

8 DeLaval online celleteller OCC Drift Innledning Tilkoplinger Brukergrensesnitt Behandlingsprogramvare Berøringsskjerm Vedlikehold DeLaval frivillig melkesystem VMS Problemløsing Introduksjon Alarmer Feilkoder Alarmtyper Betydning og handlinger

9 Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder Navn på produkt: DeLaval frivillig melkesystem VMS Type: VMS melkestasjon, venstre: til 82 VMS melkestasjon, høyre: til 82 Produktet er i overensstemmelse med følgende direktiver: 73/23/EØF, 93/68/EØF (lavspenningsdirektivet) 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet) 98/37/EF (maskindirektivet) Harmoniserte standarder som er brukt: EN :2006, (LVD) EN 61000(2002)+A1(2002), EN 55011(1998)+A1(1999)+A2(2002), (EMC) EN ISO 218-1:2006, EN775:1992, (MD) Nasjonale tekniske standarder og spesifikasjoner som er brukt: VMS (testrapport EMC fra Delta) VMS (testrapport LVD fra Semko) VMS (testrapport MD fra Semko) VMS (teknisk konstruksjonsfil VMS) Andre identifiserende data: Produktet er CE-merket. Dato: Signert: Navn: Stilling: Forretningsenhet: Andrew Turner Visepresident PA Melkesystemer Produsentens navn og adresse: DeLaval International AB P.O. Box 39 SE Tumba, Sverige Agentens navn og adresse: 1(196)

10 2(196)

11 Sikkerhetstiltak DeLaval frivillig melkesystem VMS Advarsel: Uautoriserte endringer av VMS-melkestasjonen kan gjøre sikkerhetsgodkjenninger og sertifiseringer ugyldige. Sikkerhetstiltak Advarsler Advarsler gir viktig informasjon om hvordan du kan unngå feil eller farlig bruk av utstyr, maskiner eller programvare. Listen nedenfor viser de ulike typene som brukes i denne håndboken: Fare: Viser til umiddelbar og høy risiko. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det sette liv og helse på spill. Advarsel: Viser til en potensiell men alvorlig fare. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det sette liv og helse på spill. Forsiktig: Viser til en begrenset risiko. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til mindre personskader eller skader på eiendom. Merk: Skal rette oppmerksomheten mot viktige punkter i teksten. Følgende symboler brukes i denne håndboken: Fare Risiko for skade på utstyr Fare for elektrisk støt Risiko for laserstråling 3(196)

12 Sikkerhetstiltak Klemfare Varm overflate Klemfare Fare for etsende kjemikalier Sklifare Fare for å falle ned i melkegrav Merk: For å sikre en trygg og riktig bruk av VMS må du lese håndboken før du tar i bruk VMS. Sikkerhet under drift Forbudt: Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell. Advarsel: VMS-systemet må kun betjenes av personale opplært av DeLaval. Dette gjelder alle deler av systemet. 4(196)

13 Sikkerhetstiltak Advarsel: Området innenfor de stiplede linjene er arbeidsområdet for melkestasjonen. Dette området er ikke trygt når melkestasjonen er i bruk, spesielt i automatisk modus. Ikke opphold deg i dette området lenger enn nødvendig. Merk: Gulvmerking angir arbeidsområdet til universalarmen. Advarsel: Når du trykker nødstopp, vil restenergien i flerfunksjonsarmen la den fortsette bevegelsen videre i inntil en meter. Flerfunksjonsarmen vil stoppes helt etter omtrent ett sekund. 5(196)

14 Sikkerhetstiltak Advarsel: For å unngå faren for å bli skadet av bevegelige deler på melkestasjonen, må du alltid sette servicebryteren i servicemodus før du går inn i arbeidsområdet til melkestasjonen. Advarsel: Fare for å falle ned i melkegrav (hvis til stede). Advarsel: Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til universalarmen lenger enn nødvendig. Hvis du må utføre arbeid innenfor arbeidsområdet til armen, f.eks. sette på spenekopper for hånd eller sjekke jurhelsen, må du alltid sette servicebryteren i servicemodus og parkere armen. Du øker sikkerheten ved å deaktivere universalarmen. Advarsel: Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til portene. De kan bevege seg uten forvarsel, og du kan da bli truffet eller klemt. Sett alltid servicebryteren i servicemodus hvis du må arbeide i nærheten av portene. 6(196)

15 Sikkerhetstiltak Advarsel: Ingen kroppsdeler må komme mellom universalarmen og magasinet når melkestasjonen er i drift. Du kan bli alvorlig skadet. B Advarsel: Hold avstand til universalarmen. Det er fare for å komme i klem mellom den nedre armen (A) og sylinderen (B). Hånden eller fingrene kan hekte seg fast og komme i klem. A Advarsel: Hold avstand til vaskehylleområdet. Under backflush og vasking tiltes vaskehyllen oppover, og hender og fingre kan hekte seg fast og komme i klem. 7(196)

16 Sikkerhetstiltak Bakplate Krybbestøtte cd29900 Frontgavl Bakgavl Advarsel: Pass på så ingen kroppsdeler kommer mellom bakplaten og bakgavlen, mellom krybbestøtten og frontgavlen. Du kan bli alvorlig skadet. Advarsel: Pass på så ingen kroppsdeler kommer inn i melkestasjonen når det er en ku i melkestasjonen. Du kan bli alvorlig skadet. Advarsel: Portene styres automatisk. Gå aldri inn i melkestasjonen uten å ha satt servicebryteren i servicemodus. 8(196)

17 Sikkerhetstiltak Forsiktig: Vær forsiktig så du ikke slår hodet i overkonstruksjonen når du arbeider i melkestasjonen. Advarsel: Hold alltid gulvet rent rundt melkestasjonen. Et glatt gulv utgjør en sikkerhetsfare. Advarsel: Pass på at hver ku får den tiden den trenger til å bli vant til melkestasjonen. Et presset tidsskjema kan gjøre at kua får panikk under melkingen, noe som kan føre til skader. Forsiktig: Lydtrykket overskrider 83 db(a) i løpet av spenerengjøringen. Laserstråling Forsiktig: Laserstråling. Se ikke inn i laserstrålen. 9(196)

18 Sikkerhetstiltak Laserne brukes under prosedyrene som er oppgitt nedenfor. Kontrollene som er forbundet med prosedyrene, utføres på berøringsskjermen, som refereres til vinduer og knapper. Navnet på vinduene står med kursiv, navnet på knappene med fet skrift. Laserne brukes: Når universalarmen setter på kopper. Dette gjelder både automatisk og manuell modus. Klargjør kuen for melking: Vask spener; Spenepåsett og melking: Sett på kopper auto. Disse knappene brukes bare i manuell modus. Ved fastsettelse av speneposisjoner. Robotlæring: Lær alle speneposisjoner, Lær spenepos, Autolæring. Ved bekreftelse av speneposisjoner og testing av at armen kan finne spenene. Robotkontroll: Test startposisjoner, Sett på uten kopper. Ved testing av laserne. Robotservice: Hovedlaser, Spenelaser. Lasere Ved testing av div. koder 55 (aktiverer de to laserlinjene) og 66 (restarter kameraenheten). Teste div. koder: VMS > Robotservice > Test div. Når du skal bruke kamerabildemenyen til å vise et bilde av hva kameraenheten ser. Kamerabildemeny: VMS > Robotkontroll > Analyser bilde. Når du starter melkestasjonen ved å trykke på Start-knappen (I) på Av/på-boksen etter en nødstopp. Under vedlikehold og reparasjon: Når du kopler strømmen til kameraenheten igjen. Merk: Det er ikke tillatt å demontere laserne. Merk: Laserne kan ikke justeres på stedet. Advarsel: Bruk av kontroller, justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til farlig stråling. 10(196)

19 Sikkerhetstiltak Hovedbryter VMS Power Box Sikkerhet under vedlikehold og service Advarsel: Service skal bare utføres av personale med riktig opplæring og tillatelse. Dette gjelder for alle delene av systemet. Fare: Slå alltid av melkestasjonen og strømforsyningen (ved å dreie hovedbryteren mot klokken) før du utfører service eller reparasjon på det elektriske anlegget. Bruk egnede lockout-/tagout-prosedyrer for å sørge for at strømmen ikke skrus på uten at du er klar over det. Merk: Bruk berøringsskjermen til å slå av melkestasjonen Programmene som utføres i melkestasjonen vil da avsluttes på korrekt måte. Advarsel: For å unngå faren for å bli skadet av bevegelige deler på melkestasjonen, må du alltid sette servicebryteren i servicemodus før du går inn i arbeidsområdet til melkestasjonen. Når du vrir bryteren slik at den peker på fastnøkkelen, går melkestasjonen fra driftsmodus til servicemodus. 11(196)

20 Sikkerhetstiltak Hovedventilen for trykkluften til melkestasjonen. (Del av øvre bjelke.) Advarsel: Slå alltid av hovedlufttilførselen til melkestasjonen før du utfører service eller reparasjoner. Merk: Universalarmen kan fortsatt beveges selv om lufttilførselen er slått av. - Hvis servicebryteren er i arbeidsmodus. - Hvis servicebryteren er i servicemodus og du trykker på dødmannsknappen og en eller annen operasjon er startet. 12(196)

21 Sikkerhetstiltak Hydraulikkpumpeenhet Advarsel: VMS-systemet inneholder én akkumulator på den øvre delen av armen (brakett). Vær klar over at universalarmen kan bevege seg selv om hydraulikkpumpeenheten er slått av. Slå av hydraulikkpumpeenheten og slipp ut trykket i akkumulatoren på braketten før du utfører service eller reparasjon. Hydraulisk akkumulator cd29802 Advarsel: Du øker sikkerheten ved å deaktivere universalarmen. Sett alltid servicebryteren i servicemodus når du vasker utvendig eller gjør annet vedlikeholdsarbeid, f.eks. skifter ut spenegummier. 13(196)

22 Sikkerhetstiltak Advarsel: Vær forsiktig når du vasker endeeffektoren. Den nedre armen har sin egen lufttilførsel, og delene kan fremdeles bevege seg selv om armen er deaktivert og hydraulikksystemet er trykkavlastet. Slå av hovedlufttilførselen for å deaktivere de nedre armdelene. Endeeffektor Sylindre Nedre arm cd29802 Advarsel: Vaskemidlene inneholder etsende kjemikalier. Vær svært forsiktig når du håndterer etsende kjemikalier. Bruk vernebriller og vernehansker. Advarsel: Universalarmen drives av hydraulikkolje. Unngå hudkontakt når du håndterer olje. Overdreven kontakt med oljen kan forårsake alvorlige hudskader. Bruk vernehansker. Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Advarsel: Kast brukt olje på riktig måte. Sikkerhetsinformasjon er tilgjengelig ved forespørsel. Spør din DeLaval servicetekniker. 14(196)

23 Sikkerhetstiltak Merk: Melkestasjonen skal vaskes utvendig tre ganger daglig. Skitt, støv og fôrrester kan tiltrekke bakterier og insekter. Deler som trenger spesielt tilsyn er krybben, bakplaten, spenekoppene og speneforberedelseskoppen. Advarsel: Selv om stasjonen er i manuell modus, må du være forsiktig når du rengjør bevegelige deler, så som fôringsmodulen, bakplaten, magasinet og portene. Du kan få alvorlige skader. Advarsel: Bruk aldri fingrene direkte til utvendig vasking av VMS-systemet, for eksempel når du skal vaske membranventilene på lagringstanken(e) og melkestasjonen. Bruk i stedet en børste for å unngå å skade fingrene eller huden med vaskemidlene. Membranventiler på lagringstanken(e). Advarsel: Vasketankene blir varme under vaskingen. Kjøl ned før service. 15(196)

24 Sikkerhetstiltak Forsiktig: Gå aldri fra høygafler, koster eller andre verktøy som ligger inntil portene eller universalarmen. Det vil hindre disse delene i å bevege seg normalt og kan føre til skader på mennesker og dyr, så vel som mekanisk skade på melkestasjonen. Forsiktig: Ikke bruk spraybokser som inneholder insektmidler i nærheten av melkestasjonen. Dette vil skade de delene som er laget av plast, så som slangene for komprimert luft. Forsiktig: Bruk aldri høytrykksspyler når du skal vaske melkestasjonen. 16(196)

25 Sikkerhetstiltak Forsiktig: En vanlig vannslange kan brukes når man rengjør melkestasjonen. Den må imidlertid brukes med forsiktighet. Ikke spyl vann direkte på den elektriske boksen og visse deler av universalarmen (se bildet). Sørg for at den elektriske boksens deksel er på i løpet av rengjøringsprosedyren. Melkestasjonen er klassifisert som IP55. Forsiktig: Unngå bruk av rengjøringskjemikalier ved rengjøring av visse deler av universalarmen, som f.eks. sylindere, akkumulator, ventilhode osv. Dette kan skape korrosjon eller skade gummien eller plastdelene. Bruk bare svamp til rengjøring av armen. cd (196)

26 Sikkerhetstiltak Forsiktig: Ikke la modulene eller deler som inneholder elektriske komponenter stå åpne etter vedlikehold eller servicearbeid. Dette gjelder spesielt for den elektriske boksen, men også for den øvre bjelken og melkemodulen. Legg på dekslene for å forhindre støv og smuss i å forårsake funksjonsfeil. Melkestasjonen er klassifisert som IP55 når alle dekslene er på plass. Plassering av advarselsetiketter Dette avsnittet beskriver hvor advarselsetikettene er plassert på melkestasjonen. En etikett må erstattes hvis den faller av. Av sikkerhetsårsaker må alle etiketter holdes rene og lesbare Advarsel: Farlig område. Se advarsler bak dekselet Hold deg utenfor arbeidsområdet Kun for opplært personale 18(196)

27 Sikkerhetstiltak Fjernbetjent/automatisk start 2. Advarsel: Klempunkt. 3. Forsiktig: Laserstråling. 4. Advarsel: Klemfare. 5. Advarsel: Systemet har akkumulator. Slipp ut trykket før service. 6. Advarsel: Varm overflate. Kjøl ned før service. 7. Advarsel: Etsende kjemikalier. 19(196)

28 Sikkerhetstiltak 8. Sikkerhetstiltak: En oversikt over advarselsetikettene. Advarselsetikettene for de ulike posisjonene er vist i én liste. Den inneholder imidlertid fire ekstra advarselsskilter samt informasjon om laserklassen. De ekstra skiltene i listen er som følger: Les håndboken. Forsiktig: Vått gulv kan være glatt. Forsiktig: Fare for å falle ned i melkegrav (hvis til stede). Forbudt: Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell. Forsiktig: Laserstråling. Se ikke inn i laserstrålen. Laserprodukt i klasse 2. Bølgelengde 655 µm. Optisk utgangseffekt <15 mw. IEC versjon Overholder FDA CFR med unntak av avvik iht. lasermerknad nr. 50 fra 26. juli Forsiktig: Laserstråling. 10. Forsiktig: Laserstråling. Se ikke inn i laserstrålen. Laserprodukt i klasse 2. Advarselsmerke som skal settes på alle dører til VMS-rommet: Forbudt: Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell. 20(196)

29 Generell beskrivelse DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse Introduksjon Dette kapittelet gir en kort beskrivelse av funksjonene til hovedkomponentene på melkestasjonen. Det gir også en generell oversikt over datakommunikasjonen mellom melkestasjonen og PCen og hvordan de andre systemene (for eksempel ALPRO WE) er integrert inn i VMS systemet. G K F M I N A C E H L L B J D Melkestasjonen består av følgende hoveddeler: A. Universalarm B. Kameraenhet C. Magasin D. Melkemodul E. Speneklargjøringsmodul F. Stall og porter 21(196)

30 Generell beskrivelse G. Hydraulikkpumpeenhet H. Vaskeenhet I. Power Box J. Strømboks K. Fôringsmodul L. Servicebryter M og N. Nødstoppknapper Kameraenhet Sylindre Endeeffektor Roteringsfunksjon cd29802 Nedre arm Brakett Øvre arm Universalarm Universalarmen utfører sju grunnleggende operasjoner under melking: Henter speneklargjøringskoppen fra utgangsposisjonen. Holder og flytter speneklargjøringskoppen til hver spene under speneklargjøringen før den slipper koppen. Hent spenekoppene fra magasinet. Lokalisering og gjenkjenning av spener. Setter på spenekoppene. Holder melkeslangene. Etterbehandling av spener. Armen drives av hydraulikksylindre og bruker to lasere og et kamera til å lokalisere spenene. Universalarmen består av sju hoveddeler: Brakett Øvre arm Nedre arm Tre hydrauliske sylindere Endeeffektor med griper Kameraenhet Roteringsutløser 22(196)

31 Generell beskrivelse Kamera Lasere Kameraenhet Kameraenheten inneholder to lasere, et videokamera og elektronikk for bildebehandling. Kameraenheten er laget i rustfritt stål med et glassvindu. Den har en "gummihette" som skal beskytte mot skitt. Glassvinduet foran laserne og kameraet rengjøres ved hjelp av vann og trykkluft etter hver melking. Armen kan dessuten gni kameravinduet mot en kameravasker (svamp) med jevne mellomrom. Kameraenheten bør vaskes regelmessig for å sikre best mulig ytelse. Se kapitlet "DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold". Tilførsel av trykkluft og vann som holder kameravinduet rent. Gummihette 23(196)

32 Generell beskrivelse B C cd29808 D A Magasin Magasinet inneholder melkeslangene og spenekoppene. Hovedfunksjonen til magasinet er å slippe ut og trekke inn melkeslangene og spenekoppene ved riktige intervaller under melking. Magasinet inneholder også speneklargjøringsmodulen, som er beskrevet i avsnittet nedenfor. Magasinet inneholder følgende hovedkomponenter: A. Tilbaketrekkingssylindre B. Vaskehylle C. Speneklargjøringsmodul D. Spenekopper Tilbaketrekkingssylindre Tilbaketrekkingssylindrene brukes til å holde, slippe og trekke inn koppene og til å styre vaskehyllen. Vaskehylle Vaskehyllen brukes under melking, backflush og systemvask. Under drift går vaskehyllen mellom to posisjoner; én for melking og én for backflush og vasking. Speneklargjøringsmodul Se seksjonen speneklargjøringsmodul. Spenekopper En spenekopp omfatter koppen, spenegummien, en kort og fleksibel dobbeltslange og et koplingsstykke. Melkemodul Melkemodulen melker hver jurfjerdedel for seg. Melkeprosessen involverer overvåking av melkeflyten, måling av melkemengden, tilførsel av riktige vakuumnivåer i melkeslangen og initiering av spenekoppavtak på riktig tidspunkt. Følgende deler i melkemodulen er involvert i melkeprosessen: A. Avstengings- og regulatorventiler 24(196)

33 Generell beskrivelse B. DeLaval melkemåler MM25 C. Kontrollboks D. Sluttenhet E. Melkepumpe F. Ventiler G. Vakuumtilførsel H. Pulsatorer I. Luftinntakshus J. Vakuumsensorer J A I H C G A 404 A 403 A 402 A 401 B A 621 A 622 D E F Avstengings- og regulatorventiler Disse ventilene styrer vakuumnivået i melkeslangen. Hvis vakuumnivået faller, vil avstengingsventilene umiddelbart blokkere vakuumtilførselen. 25(196)

34 Generell beskrivelse DeLaval melkemåler MM25 Disse fire melkemålerne måler melkeflyten for å få melkemengden fra hvert jur. De måler også konduktivitetsnivået til melken. Kontrollboks Kontrollboksen inneholder elektronikk og styreventiler som styrer melke- og vaskeprosessene, vakuumet og distribuert I/U. Sluttenhet Melk blir oppsamlet i mottakeren før den transporteres til siste bestemmelsesstedet som vanligvis er lagertanken. Melkepumpe Melkepumpen pumper melken til lagringstanken etter at hver ku har blitt melket. Melkepumpen kan også utstyres med melkeprøveuttak for melkeprøver og DeLaval online celleteller OCC (begge er valgfritt ekstrautstyr). Ventiler Spyleventilen slipper trykkluft inn i melkerøret før systemvasken startes. Trykkluften skyver den gjenværende melken i røret til tanken. Ventilen brukes også til å fjerne vannet i rørene etter en systemvask. Det er et indikasjonshull i bunnsiden av ventilhuset. Hvis det lekker melk ut av hullet, indikerer dette en skadet o-ring i spyleventilen. De to membranventilene styrer melken enten gjennom leveringsrøret (til lagringstanken) eller utskillingsrøret (til drenering eller melkespann). I bunnsiden av hvert membranventilhus er det et indikasjonshull. Hvis det lekker melk fra dette hullet, indikerer dette en skade på ventilmembranen. Membranventiler Spyleventil 26(196)

35 A 404 A 403 A 402 A 621 A 622 A 401 DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse Vakuumforsyning VMS er koplet til vakuumtilførselssystemet. I noen VMS-konfigurasjoner bruker opptil tre melkestasjoner den samme vakuumpumpen. Til å styre det maksimale vakuumforbruket i hver VMS er det installert en FRV-ventil i vakuumtilførselssystemet. Dette er for å sikre et tilstrekkelig vakuum til hver VMS. Pulsatorer Endrer vakuumnivået i spenekoppkammeret slik at spenegummien åpner og lukker seg. Luftinntakshus Luftinntakshus 27(196)

36 Generell beskrivelse Melkekanal Koplingsstykke Luftinntakskanal Fleksibel dobbeltslange Pulseringskanal Pulseringskanal Lufting Melkekanal Spenekopp Spenegummi Luft slippes inn gjennom luftinntakskanalen og inn i melkekanalen via luftingen. Luften trengs til å transportere melken til tanken. Luftinntakshullene er inni luftinntakshuset som er plassert på den nedre bjelken. Før luften går inn i luftslangene som er koplet til luftinntakskanalene på baksiden av magasinet, filtreres den i luftefilteret. All luft i VMS-systemet filtreres før det tas i bruk. Luften føres deretter videre gjennom luftinntakskanalen til melkeslangen før den kommer til luftinntakshullet i koplingsstykket. Vakuumsensorer Vakuumsensorene er plassert på luftinntakshuset. Ved avspark vil sensorene umiddelbart registrere et vakuumtap. Det sendes et signal til avstengingsventilene, som stenger av vakuumet. 28(196)

37 A 404 A 403 A 402 A 621 A 622 A 401 DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse Speneklargjøringsmodul Speneklargjøringen utføres av speneklargjøringsmodulen, som er en del av magasinet. Denne modulen utfører funksjoner som f.eks. å vaske spener, trekke ut prøvemelk og tørke spener. Modulen har en kopp som er spesialdesignet for disse oppgavene. Spillvannet og prøvemelken transporteres til spillvanntanken i melkemodulen og blandes aldri med den vanlige melken. Speneklargjøringskopp cd29895 Speneklargjøringsmodul Spillvanntank 29(196)

38 Generell beskrivelse Øvre bjelke Stall og porter Stallen består av fem deler: Bakgavl Frontgavl Øvre bjelke Nedre bjelke Portseksjon cd29900 Frontgavl Nedre bjelke Bakgavl Portstøtte Blokkeringsrammer Portseksjon 30(196)

39 DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse Pneumatiske sylindre Transponderantenne En kuregistreringssensor på den øvre bjelken registrerer kuen når hun går inn i stasjonen. Utgangsporten har en transponderantenne som identifiserer hver ku som går med transponder. Portene styres av to pneumatiske sylindre. Utgangsport Inngangsport Kuregistreringssensor Kuregistreringssensor på øvre bjelke 31(196)

40 Generell beskrivelse Hydraulikkpumpeenheten Hydraulikkpumpeenhet Hydraulikkpumpeenheten er plassert på braketten til universalarmen. Den korte avstanden til universalarmen reduserer behovet for lange hydraulikkslanger. cd (196)

41 Generell beskrivelse Vaskemiddelpumper Trykksensor Trykktank Vaskeenhet Vaskeenheten er integrert i melkestasjonen. Vaskemiddelpumpene pumper vaskemidlene inn i trykktanken, der vaskemidlene blandes med varmt vann. Vaskemiddelpumpene trenger ikke kalibreres. En trykksensor, som står på sensorrøret, sikrer riktig dosering av vaskemidlene. Vedlikehold er begrenset til utskifting av vaskemiddelslangene på vaskemiddelpumpene. Vaskeenheten Power Box Power Box er plassert i den øvre delen av skapet. Den inneholder et motorvern for hydraulikkpumpen og melkepumpen og en styresikring for interne viklinger og transformatorer. Elektrisk boks Melkestasjonen styres av programmer som kjøres i stasjonens datamaskin, som befinner seg i den elektriske boksen. 33(196)

42 Generell beskrivelse Fôringsmodul Fôringsmodul Fôringsmodulen består av to hoveddeler: Fôrporsjonerere Krybbe cd29900 Krybbe Porsjonerer Trakt Krybbe Transponderantenne Fôr fra porsjonererne samles i en trakt, og en renne fører fôret fra trakten til krybben. Det kan installeres opptil fire porsjonerere med hvert sitt fôrstoff. På samme måte som utgangsporten har også krybben en transponderantenne som identifiserer hver ku som går med transponder. Kuene identifiseres når de senker hodene for å få tilgang til fôret. Merk: For å oppnå fôringspresisjon, er det viktig å kalibrere fôrporsjonererne. Utfør en kalibrering ved regelmessige intervaller, og hver gang et nytt fôr er levert og skal tas i bruk. Kalibreringen utføres via berøringsskjermen. 34(196)

43 Generell beskrivelse Servicebryter Servicebryteren er en sikkerhetsinnretning som brukes når du må gå inn i arbeidsområdet til melkestasjonen. Du skifter da fra driftsmodus til servicemodus. Når servicebryteren peker skrått nedover, er melkestasjonen i driftsmodus. Når bryteren peker skrått oppover (se pil), er melkestasjonen i servicemodus. Enhver sekvens vil da stoppe, og de bevegelige delene er blokkert. Fjernstyring er ikke mulig. Delene kan imidlertid beveges gjennom manuelle kommandoer. Når du setter bryteren tilbake i driftsmodus, vil melkestasjonen være klar for drift igjen. Styring og overvåking Datakommunikasjon og VMS behandlingsprogramvaren. Datakommunikasjon er en viktig del av VMS-systemet. Hovedelementene i VMS-systemet er melkestasjonen og en behandlingsprogramvare som kjører på PCen. Datamaksinen inne i melkestasjonen og PCen er koblet til hverandre og utveksler data under bruk. Dataen kan klassifiseres i to hovedkategorier: data som kontrollerer hvordan systemet og stasjonen driver og data om dyrene som melkeemengde og fôrinntak Data av første typen blir overført til stasjonen ved oppstart mens den andre blir overført kontinuerlig mellom melkestasjonen og PCen under drift. All data blir lagret på PCen. Data kan sees og redigeres i behandlingsprogramvaren. VMSMgmt er en programvarepakke for melkebehandling som er ment som et hjelpemiddel i det daglige melkebehandlingsarbeidet. 35(196)

44 Generell beskrivelse Konfigurasjonsdata, data som styrer hvordan systemet og stasjonen fungerer, kan endres under driften. Merk: Siden PCen er en vital del av VMS-systemet, må annen programvare enn den som allerede er forinstallert, som kontorprogram eller spill, ikke installeres. PCen må reserveres kun til behandlingsprogramvaren. Flere systemer Når det trengs flere melkestasjoner i et fjøs, finnes det to prinsippløsninger: Direkte levering betyr at hver melkestasjon har et melkeleveringsrør direkte til tanken. Master og slave betyr at leveringsrøret tilhører mastermelkestasjonen og at slavestasjonene leverer til leveringsrøret. VMSMgmt kan håndtere opptil fire melkestasjoner, og dermed opptil fire separate besetninger. I tillegg kan stasjoner med venstreinngang og høyreinngang brukes i det samme VMS-systemet. Hvis det er flere enn fire melkestasjoner, kreves det en avansert PC. Etablere kommunikasjon Kommunikasjon mellom PCen og melkestasjonen etableres når systemet starter opp. PCen og stasjonen kan startes i en hvilken som helst rekkefølge. Hvis PCen startes først, forsøker den å etablere kommunikasjon med melkestasjonen. Så snart stasjonen er startet og kommunikasjonen er etablert, overfører PCen konfigurasjonsdataene til stasjonen, som stasjonen deretter bruker under sin konfigurasjonsprosess. Hvis melkestasjonen startes først, venter den på kommunikasjon fra PCen. Når kommunikasjonen er etablert, fortsetter prosessen som ovenfor. 36(196)

45 Generell beskrivelse ALPRO WE ALCOM-buss Ethernet Integrering med ALPRO WE VMS bruker ALPRO WE prosessor til å etablere kommunikasjon med for eksempel fôrstasjoner og aktivitetsmålere. ALPRO WE enheten bruker ALCOM bus for kommunikasjon mellom prosessoren og underenhetene. Prosessoren er koblet til PC-en via eternettkabel, hvor dataene synkroniseres. Eternet en bredt anvendt standard for å bygge datanettverk som omfatter mindre områder som en låve eller en kontorbygning. For informasjon om hvordan en skal installere og bruke ALPRO WE, gå til den separate informasjonsboken (memoboken), artikkelnummer cd32472 Feilregistrering og fjerntilgang Hele døgnet året rundt stilles det en rekke krav til automatiske systemer, ikke bare når det gjelder vedlikehold og service, men også når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. VMS-systemet har en rekke funksjoner til å tilfredsstille disse kravene. Én av disse funksjonene er evnen til å utløse alarmer. Alarmene kan ha ulike alvorlighetsgrader. Noen utløses for å tiltrekke seg operatørens oppmerksomhet eller gjøre ham eller henne klar over et avvik i den normale driften uten å avbryte systemdriften. Andre igjen kan indikere en sikkerhetsrisiko for personer eller dyr og stoppe driften av systemet umiddelbart. Alarmene kan være relatert til dyreatferd, for eksempel en ku som nekter å forlate stasjonen, eller til tekniske feil. I de fleste tilfeller starter systemet en rekke selvtester for å forsøke å rette opp feilen før det gir en alarm. 37(196)

46 Generell beskrivelse Som et tilleggsvalg, kan en ekstern alarm kooples til VMS systemet. Alarmer vises på PC-skjermen og berøringsskjermen, men kan også sendes som SMS-meldinger til mobiltelefoner så vel som talemeldinger til en hvilken som helst type telefon. Fjerntilgang for servicepersonale gjør at man kan holde systemet på et høyt ytelsesnivå. En serviceperson kan for eksempel finjustere systemkonfigurasjonen ved å gå inn på gårdens PC via sin egen bærbare datamaskin. Med fjerntilgang kan man også kalibrere universalarmen via en sentralt plassert datamaskin. Databasebehandling Databasen skal sikkerhetskopieres hver 24ende time. Dett er beskrevet videre i instruksjonsboken VMSMgmt 2007, kapittel Databasebehandling. 38(196)

47 Drift DeLaval frivillig melkesystem VMS Drift Advarsel: For sikker betjening av VMS-systemet bør du lese sikkerhetstiltakene nøye. Generelle råd for drift av VMS B Starte, restarte og slå av melkestasjonen Nødstopp I en nødsituasjon kan du bruke nødstoppknappene på melkestasjonen, som du finner ved A eller B. Denne vil slå av trykkluften, den elektriske strømmen og vakuumtilførselen til melkestasjonen, i tillegg til å deaktivere armen. Når du trykker på nødstoppknappen, vil treghetsenergien til universalarmen gjøre at den kan fortsette å bevege seg opptil én meter. Universalarmen vil stoppe helt innen ca. ett sekund. Etter en nødstopp kan den deaktiverte robotarmen beveges manuelt. A 39(196)

48 Drift Berøringsskjempanelet inneholder: En nødstoppknapp Lampe, lyser i driftsmodus Bryter for drifts- eller servicemodus Plugg, ingen funksjon for øyeblikket Hvis det er mulig, bør du alltid restarte og slå av melkestasjonen fra berøringsskjermen (A). Dette sikrer at programmene i melkestasjonens datamaskin slås av på riktig måte. Start-knappen (I/0) trengs bare etter en nødstopp. Se instruksjonene nedenfor om hvordan du restarter stasjonen etter en nødstopp. Strømforsyningen til stasjonen trenger bare slås av (hovedbryteren mot klokken) når det skal utføres service, skiftes ut deler eller når det elektriske anlegget skal repareres. Hovedbryter Melkestasjonen kan enten være i manuell eller automatisk modus når den er startet eller restartet. Dersom melkestasjonen er i manuell modus når den er startet, kan driften av systemet bare startes ved å bytte til automatisk modus eller ved å utføre forskjellige oppgaver manuelt. På den annen side, dersom melkestasjonen er i automatisk modus når den er startet, vil systemet sette i gang driften automatisk; det vil si, melkestasjonen lar kuer gå inn i stasjonen og starter melkingen automatisk. 40(196)

49 Drift 1 Manuell modus når stasjonen startes er standard innstilling, men den kan veksles til automatisk modus dersom det foretrekkes. Kontakt servicetekniker for å få endret innstillingen. Melkerør dreneres når stasjonen slås av eller restartes. For å unngå tap av restmelk i rørene kan melken transporteres til lagringstanken ved hjelp av trykkluft som blåses inn i rørene. Se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. Restarte melkestasjonen etter en nødstopp 1. Dra ut nødstoppknappen. 2. Trykk på knappen Start (I). Dette vil restarte melkestasjonen. 1 2 Veksle mellom automatisk og manuell modus Du kan når som helst i melkeprosedyren veksle fra automatisk til manuell modus eller omvendt. Fra automatisk til manuell modus: I dette tilfellet vil melkestasjonen først avslutte pågående handlinger før den stopper og går over til manuell modus. Hvis for eksempel arbeidsmodusen har endret seg under speneklargjøring, vil denne prosedyren bli fullført før stasjonen stopper og går over til manuell modus. Fra manuell til automatisk modus: I dette tilfellet vil melkestasjonen fortsette i automatisk modus fra det trinnet den har kommet til i melkesekvensen. Hvis for eksempel arbeidsmodusen har 41(196)

50 Drift E C D endret seg under hovedmelkefasen, vil stasjonen fortsette med etterbehandling når melkefasen er fullført. Når kua forlater stasjonen, vil stasjonen være klar til å ta imot neste ku. Hente- og startposisjoner For at universalarmen skal kunne fungere, må posisjonene til koppene og posisjonen til hver enkelt spene på kua fastsettes. Når du skal fastsette posisjonene har du seks muligheter: A. Posisjonene til alle spenene samtidig. B. Posisjonene til de enkelte spenene. C. Posisjonene til alle spenekoppene samtidig. D. Posisjonene til de enkelte spenekoppene. E. Posisjonen til speneklargjøringskoppen. F. Posisjonen til kameravaskeren (svamp). Fastsettelse av speneposisjonene (startposisjonene) må gjøres hver gang en ny ku introduseres. Speneposisjonene vil bli oppdatert etter hvert vellykkede påsett og fullføre melkingen for å ta i betraktning den endrede formen til juret under laktasjonsperioden. Kua må være registrert i databasen før speneposisjonene kan fastsettes. Merk: Sørg for at kuen har hatt noe erfaring med melkestasjonen før du fastsetter speneposisjonene. Alle posisjonene kan kontrolleres via berøringsskjermen, for eksempel at armen kan hente spenekoppene i magasinet. Se "Verifisering av fastsatte posisjoner" senere i dette kapitlet. 42(196)

51 Drift B C A Oppnå vellykket påsett av spenekopp Punktene nedenfor beskriver gode arbeidsrutiner når det gjelder påsett av spenekopper, og de gir forslag til tiltak når universalarmen har problemer med å sette spenekoppene på én eller flere kuer. Jurgeometri/speneanatomi Kuene bør oppfylle følgende krav til jurgeometri: A. Ikke mindre enn 30 mm. B. Ikke mindre enn 30 mm. C. Ikke mindre enn 270 mm, og ikke mer enn 750 mm. D. Ikke mindre enn 15 mm. E. Ikke mer enn 45 grader. F. Ikke mindre enn 30 mm. Diameteren til en spene bør ikke være mindre enn 15 mm og ikke mer enn 50 mm. D E F E 43(196)

52 Drift Maksimal spenelengde Den maksimale spenelengden som kan håndteres av speneklargjøringskoppen, er 70 mm. En indikasjon på en spene som er for lang, er at vannet lekker ut fra toppen eller ved hullene på sidene av koppen. Hold jurene frie for langt hår Langt hår på jurene kan gjøre det vanskelig for den bildetolkende programvaren å lokalisere spenene. I tillegg kan strå feste seg til juret og hindre spenelokaliseringen. Klipp håret på jurene for å unngå dette problemet. Spenene skal alltid holdes frie for hår. Innenfor grensene For lang Kameravindu Hente- og startposisjoner Feil eller dårlig funksjon under henting eller påsett av kopper kan skyldes unøyaktig programmering av posisjoner. Du kan løse problemet ved å fastsette posisjonene på nytt. Gode speneposisjoner (startposisjoner) oppnås best når kua er klar for melking. Kameravindu Kameravinduet bør rengjøres manuelt og regelmessig. Sørg for at instruksjonene i kapitlet "DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold" blir fulgt. Kontroller også at den automatiske spylingen av kameravinduet utføres regelmessig. 44(196)

53 Drift Bruke alternative innstillinger for påsett av spenekopp Du kan løse noen påsettingssproblemer ved hjelp av alternativer for feste av spenekopper i behandlingsprogramvaren. Disse alternativene er ikke ment å skulle brukes som normal driftsrutine, bare som en måte å holde kua i VMS-besetningen på. Arbeide i manuell modus Når melke manuelt Manuell melking bør vurderes når kyrne er nye i systemet eller skal melkes for første gang. Nye kyr trenger tid på å venne seg til de automatiske prosedyrene, for eksempel speneklargjøringen. Manuell melking med spenevasking på den tradisjonelle måten kan da være en måte å vinne kuas tillit på. Manuell melking kan også vurderes når du skal melke kyr med en speneanatomi som ikke egner seg for automatisk melking, når du skal melke råmelk fra kyr som nettopp har kalvet, eller når noen av spenene til en ku ikke bør melkes til tanken. Sette på spenekopper Du har tre muligheter når du skal sette på spenekopper i manuell modus: Universalarmen setter på spenekoppene. Magasinet frigjør to spenekopper om gangen i en bestemt rekkefølge, og spenekoppene settes deretter på spenene for hånd. Hver spenekopp frigjøres separat fra magasinet, og hver spenekopp settes på for hånd. 45(196)

54 Drift Når spenekoppene skal settes på for hånd, er det viktig at den riktige spenekoppen festes til riktig spene: for eksempel, på en stasjon med venstreinngang skal spenekopp nummer én alltid settes på høyre spene bak. I automatisk modus holder universalarmen automatisk melkeslangene etter påsett av spenekoppene. Du kan imidlertid også få armen til å holde melkeslangene hvis spenekoppene er satt på for hånd. På denne måten unngår du at kuene tramper på melkeslangene og at slangene slepes langs gulvet. Se "Støtte for melkeslanger" i dette kapitlet. 46(196)

55 Drift Vanlige manuelle oppgaver De neste avsnittene beskriver manuelle oppgaver som det er vanlig å utføre, for eksempel oppstart av melkestasjonen. Hovedbryter Startknapp Starte melkestasjonen for automatisk drift 1. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken. Trykk på startknappen, og vent et par sekunder til vinduet Venter på ku vises på berøringsskjermen. Merk at melkestasjonen allerede kan være i automatisk modus når den er startet. I så fall skal ikke instruksjonene nedenfor følges. Dersom melkestasjonen er i manuell modus: 2. I vinduet Venter på ku trykker du på Bekreft ku-knappen for å gjøre stasjonen klar til å ta imot en ku. 3. Trykk på Auto-knappen for å vise vinduet Auto og manuell. Vinduet Venter på ku 47(196)

56 Drift 4. I vinduet Auto og manuell trykker du på Auto-knappen. Melkestasjonen vil nå fortsette å arbeide i automatisk modus. Vinduet Auto og manuell VMS-meny Slå av melkestasjonen Merk: Melkerørene dreneres når stasjonen slås av. Når det gjelder transport av restmelk i rørene til lagringstanken, kan du se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Slå av VMS-knappen, og bekreft. 3. Vent et par sekunder til berøringsskjermen er tom. 4. Sett hovedbryteren på VMS-strømboksen i AV-posisjon. 48(196)

57 Drift Restarte melkestasjonen Merk: Melkerørene dreneres når stasjonen starter. Når det gjelder transport av restmelk i rørene til lagringstanken, kan du se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. På berøringsskjermen: 1. Trykk på knappene VMS > Restart VMS. 2. Bekreft at du vil restarte melkestasjonen. Veksle fra manuell til automatisk modus 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. (Auto-knappen har et kryss hvis stasjonen er i automatisk modus.) 2. I vinduet Auto og manuell trykker du på Auto-knappen. Vinduet Auto og manuell Veksle fra automatisk til manuell modus 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. (Auto-knappen har et kryss hvis stasjonen er i automatisk modus.) 2. Trykk på Manuell-knappen. 49(196)

58 Drift Stoppe universalarmen 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. 2. Når du skal deaktivere universalarmen, trykker du på Avbryt robotop. og gå til manuell modus eller Avbryt pågående robotoperasjon. Dette vil også sette stasjonen i manuell modus. 3. Du kan trykke på Avbryt-knappen hvis du ikke vil foreta noen endringer i arbeidsmodusen eller armens aktivitet. Vinduet Auto og manuell 50(196)

59 Drift Diverse oppgaver Følgende oppgaver utføres under service eller når systemdriften har stoppet, for eksempel på grunn av strømbrudd. Vinduet Robot service Parkere universalarmen Universalarmen kan parkeres enten ved å stoppe armen når den er i automatisk modus eller ved å bruke parkeringsfunksjonen i vinduet Robot service (se avsnittet Stoppe universalarmen ovenfor). I noen tilfeller kan det imidlertid skje at armen ikke går i utgangsposisjon når den stoppes. Dersom det skjer kan du bruke parkeringsfunksjonen for å få armen i utgangsposisjon. Merk: Forviss deg om at stasjonen er i manuell modus. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Robot service-knappen. Dette vil vise vinduet Robot service. 3. Trykk på Parker-knappen. Dette vil parkere universalarmen. 4. Trykk på Lukk Robot Serv & vedl-knappen for å lukke vinduet. Merk: Universalarmen kan ikke bevege seg hvis servicebryteren er i servicemodus. 51(196)

60 Drift Sette universalarmen i servicemodus Du deaktiverer universalarmen ved å sette servicebryteren i servicemodus. Når bryteren peker skrått oppover (se pil), er melkestasjonen i servicemodus. Advarsel: Robot luftlås-knappen deaktiverer ikke endeeffektoren. Advarsel: De to knappene Hovedlaser og Spenelaser nede til venstre i vinduet slår på laserne. Stirr ikke på laserstrålen. Restarte melkestasjonen etter et strømbrudd Når strømmen slås på igjen, vil melkestasjonen være i standby-modus. Gjør følgende for å starte melkesystemet på nytt: 1. Trykk på startknappen. Dette vil starte melkestasjonen på nytt, og deretter vil vinduet Venter på ku vises på berøringsskjermen. 2. Etter omstarten vil melkestasjonen være i manuell modus (hvis standardverdien er satt til manuell modus). Hvis du vil sette melkestasjonen i automatisk modus, kan du 52(196)

61 Drift se avsnittet "Veksle fra manuell til automatisk modus" ovenfor. Hydraulisk pumpeenhet Oljelokk Starte den hydrauliske pumpeenheten etter oljetemperatur-, oljenivå- eller motorbeskyttelsesalarm Oljetemperatur- og oljenivåsensorene utløser en alarm og stopper driften av hydraulikkpumpeenheten når oljetemperaturen blir for høy (over 60 ºC), oljenivået blir for lavt eller når motorvernet kopler ut motoren. Gjør følgende hvis noen av disse alarmene utløses: Oljetemperaturalarm Sørg for at omgivelsestemperaturen i VMS-rommet er under 40 C. Vent til oljetemperaturen i hydraulikkpumpeenheten faller under 55 C. Hydraulikkpumpeenheten vil da starte automatisk. Oljenivåalarm Sjekk oljenivået på indikatoren. Oljenivået skal ikke falle under minimumsnivået. Minimumsmerket for oljenivået er på samme nivå som 60 C. Om nødvendig åpner du oljelokket og fyller pumpeenheten med hydraulikkolje som anbefales av DeLaval. Oljetemperatur-/Oljenivåindikator Maks. oljenivå 60 C = min. oljenivå 53(196)

62 Drift Advarsel: Universalarmen drives av hydraulisk olje. Unngå hudkontakt når ved håndtering av olje. Gjentatt hudkontakt med oljen kan føre til alvorlige hudskader. Hold den unna barn og dyr. Forsiktig: Bruk bare syntetisk olje fra DeLaval eller olje med tilsvarende spesifikasjon. Blanding av denne oljen med standard hydraulikkolje eller noen annen type olje kan skade systemet. Forsiktig: Når du fyller olje på pumpeenheten, forviss deg om at ikke skitt eller partikler kommer inn i enheten. Slå av den hydrauliske pumpeenheten - Du stopper hydraulikkpumpeenheten ved å trykke på Stopp hydraulikkpumpeenhet på berøringsskjermen. Hvis det skal utføres arbeid på hydraulikksystemet, må akkumulatoren trykkavlastes. Se avsnittet "Trykkavlaste hydraulikksystemet" nedenfor. 54(196)

63 Drift Trykkavlaste hydraulikksystemet 1. Slå av hovedbryteren. 2. På hydraulikkventilblokken åpner du trykkavlastingsskruen til trykket er fjernet fra systemet. 3. Bekreft at systemet er trykkavlastet ved å bruke et manometer. Hydraulikkventilblokken Trykkavlastingsskruen Tilbakestille motorvern og styresikring Advarsel: Service skal bare utføres av personale med riktig opplæring og tillatelse. Dette gjelder for alle delene av systemet. Kontroller først hovedsikringen for VMS. Tilbakestill eller skift ut hovedsikringen om nødvendig. Motorvernet dekker hydraulikkpumpemotoren og melkepumpemotoren. Styresikringen dekker interne viklinger og transformatorer. 55(196)

64 Drift Hovedbryter Power Box (hovedboks) Tilbakestille motorvern F01/F02 1. Slå av strømmen ved å dreie hovedbryteren mot klokken. 2. Åpne de to sperrene på Power Box, og åpne dekselet. 3. Tilbakestill motorvernet. 4. Lukk dekselet, og sett på de to sperrene. 5. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken. Tilbakestille styresikring F03 Hovedbryter Power Box (hovedboks) 1. Slå av strømmen ved å dreie hovedbryteren mot klokken. 2. Åpne de to sperrene på Power Box, og åpne dekselet. 3. Tilbakestill styresikringen. 4. Lukk dekselet, og sett på de to sperrene. 5. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken. 56(196)

65 Drift Hovedbryter Startknapp En fullstendig manuell melkeprosedyre Når du skal melke en ku i melkestasjonen manuelt, utfører du følgende prosedyre: 1. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken. Trykk på startknappen, og vent litt til vinduet Venter på ku vises på berøringsskjermen. 2. Forviss deg om at servicebryteren er i arbeidsmodus. Stå utenfor arbeidsområdet til melkestasjonen (unntatt når du bruker berøringsskjerm). 3. I vinduet Venter på ku trykker du på Bekreft ku-knappen for å gjøre stasjonen klar til å ta imot en ku. Vinduet Venter på ku Vinduet Forbered ku for melking 4. Trykk på fanen Forbered ku for melking. 5. Sørg for at kuen er blitt identifisert. En identifisert ku indikeres av kunummeret, en uidentifisert ku av 0 (null). - Hvis kua ikke er blitt identifisert, trykker du på Manuell identifisering-knappen, legger inn kunummeret via tastaturet og trykker på knappen Spør om kua skal melkes. 6. Sørg for at kuen har fått melketillatelse. Dette angis med ordet Innvilget. Hvis hun derimot ikke har fått melketillatelse, angis dette med ordet Avslått. Hvis kuen ikke har fått melketillatelse, kan du slippe henne ut av stasjonen ved å trykke på Slipp ut ku-knappen. 7. Trykk på Vask spener-knappen for å 57(196)

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

DeLaval frivillig melkesystem VMS Instruksjonsbok. DeLaval , Versjon Opprinnelig instruksjon

DeLaval frivillig melkesystem VMS Instruksjonsbok. DeLaval , Versjon Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok 2012-01-31, Versjon 2 86245834 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem VMS 2011... 7 Sikkerhetstiltak...

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010-0912 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 4 Vasking av stall

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Innholdsfortegnelse Frivillig melkesystem... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 3 Fôringsmodul... 8

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 V_112683-1011 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet

Detaljer

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok 87224334 2014-12-10, Versjon 2 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem

Detaljer

Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe

Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe 2006-05-05-0602 - 94091234.pdf Innholdsfortegnelse Kontrollboks for melkepumpe... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Produktdata... 5 Generell informasjon... 5 Artikkelnumre...

Detaljer

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem - 0605 - Innholdsfortegnelse ALPRO ver 6.50/Tandem... 1 Generell beskrivelse... 1 Tandem type 1... 2 Tandem type 2... 3 Tandem type 3... 4 Rutiner... 5 En vanlig

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110

Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110 Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110-0809 - Innholdsfortegnelse FMP 110... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Generell beskrivelse... 5 Melkepumpekapasitet... 5 Kontrollboks for melkepumpe... 6 Veiledning

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC

Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC cd32176 2007-10-18-0910 - 94792734.pdf Innholdsfortegnelse DeLaval systemkontroller SC... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Forord... 3 Merknad

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for melkestaller

Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for melkestaller Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for cd32176-0908 - Innholdsfortegnelse Systemkontroll med ALPRO WE for... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Forord... 3 Merknad til operatøren... 3 Generell beskrivelse...

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11

Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11-1005 - Innholdsfortegnelse DeLaval drikkekar PT11... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Generell beskrivelse... 5 Spesifikasjoner...

Detaljer

DeLaval fjøsvifte DF1300 Instruksjonsbok

DeLaval fjøsvifte DF1300 Instruksjonsbok Instruksjonsbok 94088334 2015-11-26, Versjon 4 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval fjøsvifte DF1300... 5 Erklæring om overensstemmelse

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Tribomatic pulverdisc Innledning Dette kortet inneholder bare den informasjonen som er nødvendig for drift, vedlikehold og feilsøking. Se håndboka

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

DeLaval vippbart drikkekar 150, 200, 250 Instruksjonsbok

DeLaval vippbart drikkekar 150, 200, 250 Instruksjonsbok DeLaval vippbart drikkekar 150, 200, 250 Instruksjonsbok 87478034 2014-01-16, Versjon 1 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse... 5 DeLaval vippbart drikkekar 150, 200, 250 1

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer