ST60 *A5B * Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST60 *A5B00075146269* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A109-1-5219. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft Ref.No.: A31008-H6855-A *A5B * ST60

2 Innholdsfortegnelse 1 for Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt over telefonen... 5 Displaysymboler (utvalg)... 7 Ta telefonen i bruk... 8 Sette inn SIM-kort/batteri... 8 Lading... 9 Slå på/av/pin-kode Kopiere SIM-adresser Standbymodus Generelle merknader Bruksanvisning gis Menystyring Menysnarveier v Koder visn Innkoblingssikring SIM-tjenester Bruke telefonen Ringe opp med talltaster Avslutte samtale Stille inn volumet Nummerrepetisjon Hvis linjen er opptatt Besvare anrop Avvise anrop Bytte mellom samtaler Konferanse Samtalemeny Tonesekvens (DTMF) Skrive inn tekst...20 Skrive inn tekst uten T Skrive tekst med T Forhåndsdef. tekst...23 Kontakter...24 Opprette ny oppføring...24 Endre oppføring...25 Ringe opp...25 Kontaktmeny...25 SIM-oppføringer...26 Gruppe...27 Samtalelister...28 Tapte anrop...28 Besv. anrop...28 Utg. anrop...28 Tid/kostnader...29 Display...29 Kostnadsinnst Kamera...30 Fotografere...30 Mine fotografier...31 Innstillinger...32 Video...33 Mine videoer...34 Surf/Fun...35 Nedlastninger...38 SMS...39 Skrive/sende SMS-melding...39 Lese nye SMS-meldinger...41 Lister...41 SMS-innstillinger...43 Se også tikkordregisteret på slutten av denne bruksanvisningen

3 2 Innholdsfortegnelse MMS Skrive/sende MMS-melding Motta en MMS Lister MMS-oppsett E-post Skrive ny e-post Motta/lese e-post E-postoppsett Talemelding/Talepostkasse CB-tjenester Innstillinger Lydinnstillinger Apparat Under en samtale Sikkerhet Nettverk Dataforbindelser Viderekobling Nettsperre Lukket brukergruppe...63 Snarveier...64 Venstre displaytast...64 Planlegger...65 Generelt Planlegger...65 Klokke...67 Beregning...68 Talestyring...69 Kundeservice (Customer Care) Spørsmål og svar...74 Pleie og vedlikehold...77 Apparatdata...78 Tilbehør...79 Kvalitetserklæring for batteriet...80 Garanti...81 SAR...83 Stikkordregister...84 Se også tikkordregisteret på slutten av denne bruksanvisningen

4 s- er Sikkerhetsanvisninger 3 Informasjon til foreldre Les nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før bruk! Gjør barna dine kjent med innholdet i disse og fortell dem om farene ved bruk av telefonen! Når du bruker telefonen, må du passe på å følge forskrifter og lokale begrensninger. Dette kan f.eks. gjelde om bord i fly, på bensinstasjoner, i sykehus eller når du kjører bil. Funksjonen til medisinsk utstyr som høreapparater og pacemakere kan påvirkes. Hold en minimumsavstand på 20 cm mellom telefon og pacemaker. Under en samtale må du holde telefonen mot det øret som har lengst avstand til pacemakeren. Ta kontakt med lege hvis du trenger ytterligere informasjon. SIM-kortet kan tas ut. Forsiktig! Små barn kan putte det i munnen. Nettspenningen (V) som er angitt på nettadapteren, må ikke overskrides. Laderen kan i tilfelle bli ødelagt. Ringesignaler (s. 53), varslingstoner og tale ved handsfree blir gjengitt via høyttaleren. Ikke hold telefonen til øret hvis det ringer, eller hvis du har aktivert handsfree-funksjonen. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Bruk bare originale Siemensbatterier (100 % kvikksølvfrie) og -ladere. I motsatt fall kan det oppstå alvorlige helseskader og materielle skader. F.eks. kan batteriet eksplodere. Telefonen må ikke åpnes. Telefonen skal bare åpnes ved bytte av batteri (100 % kvikksølvfritt) eller SIM-kort. Batteriet må ikke åpnes under noen omstendighet. All annen bruk av apparatet er forbudt og innebærer et brudd på driftsgodkjenningen.

5 4 Sikkerhetsanvisninger Legg merke til følgende Batterier og telefoner som ikke kan brukes, må avhendes på forskriftsmessig måte. Telefonen kan forårsake forstyrrelser i nærheten av TVapparater, radioer og PC-er. Bruk bare originalt Siemenstilbehør. Dermed unngår du mulige helseskader og materielle skader og sikrer at alle relevante bestemmelser overholdes. Feilaktig bruk gjør at alt garantiansvar opphører!

6 ver 1 Integrert antenne Unngå å dekke til telefonen ovenfor batteridekselet. Dette reduserer mottakskvaliteten. 2 Høyttaler 3 Display 4 Joystick I standbymodus: Langt trykk talestyring. G Kort trykk talemeny. H Åpne kontakter. F Funksjon som displaytaster. C Åpne menyen. lister og menyer: I Bla opp / ned. D Ett menynivå tilbake. E/ C Velg funksjon. Under en samtale: G Øke lydstyrken. H Senke lydstyrken. D Funksjon som venstre displaytast. E/ C Åpne talemenyen. 5 Mikrofon 6 Telefonkontakt For lader, headset osv. Oversikt over telefonen 5 Merknad Ved levering er det limt en beskyttelsesfolie over displayet på telefonen og på kameralinsen på baksiden av apparatet. Vennligst fjern denne folien før du tar apparatet i bruk. Den statiske utladingen som oppstår, kan i sjeldne tilfeller føre til misfarging i utkanten av displayet. Dette vil forsvinne av seg selv etter senest 10 minutter.

7 6 Oversikt over telefonen 1 Displaytaster De aktuelle funksjonene for disse tastene vises på nederste linje på displayet som Tekst /symbol. 2 Oppringingstast Ring opp det viste nummeret/navnet, besvar anrop. I standbymodus vises de siste anropene. 3 A På-/av-/avslutt-tast Utkoblet: Hold lenge inne for å slå på. Under en samtale eller inne i et program: Trykk kort for å avslutte. I menyer: Trykk kort for å gå ett nivå opp. Hold lenge inne for å gå tilbake til standbymodus. I standbymodus: Hold lenge inne for å slå av telefonen. 4 Innskrivingstaster Tall, bokstaver 5 * Trykk lenge I standbymodus: Slå signaltoner av/på (gjelder ikke vekkerklokke). Under en samtale: Slå mikrofon av/på. 6 # Trykk lenge I standbymodus: Koble inn/ut tastatursperre. Når tastatursperren er aktivert, forhindrer det også utilsiktet oppkobling til Internett ved dobbeltklikk på joysticken.

8 Displaysymboler (utvalg) 7 mb lg) Menysymboler Kontakter Anropslister SIM-tjenester eller Lydinnstillinger Meldinger Kamera Internett Explorer Tilleggsfunksjoner Innstillinger Displayvisning Mottatt signalstyrke. Batterinivå, f.eks. 100 %. Alle anrop viderekobles. Ringesignal slått av. Kun ringesignal når anroperen er lagret i kontakter eller som medlem i en gruppe. Vekkerklokke aktiv. Tastatursperre slått på. Telefonnummer/navn: På SIM-kort. På SIM-kort (PIN 2 beskyttet). Kontakter (i telefonen). Tekstskriving med T9. Oppmeldt. Oppkoblet til Internett. Bruk med headset. Automatisk svar er aktivert. Displaytaster Tekstmelding mottatt. Talebeskjed mottatt. MMS mottatt: Logo. MMS mottatt: Ringetone. MMS mottatt: Anrops-ID. Tapt anrop. Tapt avtale. Tapt alarm. Åpne kontakter. Meldingsminnet er fullt.

9 8 en i Sette inn SIM-kort/batteri Fra nettoperatøren får du et SIM-kort som inneholder alle viktige opplysninger knyttet til telefonnummeret ditt. Du må først bende den lille delen forsiktig løs hvis SIM-kortet ble levert i kredittkortstørrelse. Fjern ev. plastrester. Trykk innretningen i pilens retning 1. Ta telefonen i bruk 1 3 Sett forbinderne inn i åpningene 4, og trykk så batteriet på telefonen til det sitter på plass. 4 Ta av dekselet med det integrerte batteriet 2. 2 Legg SIM-kortet med kontaktflaten nedover i åpningen og skyv det inn med lett trykk til det ligger på plass under holdeplaten (pass på at det vinklede hjørnet er på riktig sted) 3. Andre opplysninger Slå av telefonen før du tar ut batteriet! Telefonen støtter bare bruk av 3-volts SIMkort. Ved eldre SIM-kort må du ta kontakt med nettoperatøren. Problemer med SIM-kortet...s. 74 Funksjoner uten SIM-kort Nødsamtale, SOS SOS Trykk på displaytasten for å foreta et nødrop uten SIM-kort eller angivelse av PIN (gjelder ikke i alle land). Må kun brukes i nødsfall! Meny Trykk på displaytasten. Funksjonene vises.

10 Ta telefonen i bruk 9 Lading Batteriet er ikke fulladet ved levering. Sett i ladekabelen på undersiden av telefonen 1, sett ladekabelen i stikkontakten og la telefonen lade i minst 2,5 timer. 1 2 Ladesymbolet er ikke synlig Hvis batteriet er fullstendig utladet, vises ikke ladesymbolet med en gang du kobler til laderen. Det vises igjen etter maks. 2 timer. Batteriet er i slike tilfeller fulladet etter 3 4 timer. Bruk bare adapteren som følger med telefonen! Visning i bruk Visning av ladenivå under bruk (tomt fullt): 2 Press sammen sidetastene på kontakten i pilens retning for å ta ut kontakten 2. Ladetid Et tomt batteri blir fulladet i løpet av ca. 2,5 timer. Lading kan bare skje innenfor et temperaturområde på mellom 5 C og 40 C. Den angitte nettspenningen på stikkontakten må ikke overskrides. Du hører et signal når batteriet er nesten tomt. Batteriets ladetilstand blir bare vist på riktig måte etter en uavbrutt lade-/utladingssyklus. Derfor bør du ikke ta ut batteriet og helst ikke avbryte ladeprosessen før ladingen er fullført. Andre opplysninger Ved lengre tids bruk blir laderen varm. Dette er normalt og ikke farlig. Driftstider Et fulladet batteri gir inntil 140 timer standbytid eller 270 minutter samtaletid (s. 78).

11 10 Slå av/på A Slå på/av/pin-kode Hold på-/av-/avslutt-tasten lenge inne for å slå på/av telefonen. PIN-kode SIM-kortet kan være beskyttet med en 4- til 8-sifret PIN-kode. Tast inn PIN-koden med J talltastene. For at ingen skal kunne lese PIN-koden, blir den vist som ****. Feil rettes med Slett. OK Bekreft den inntastede koden med høyre displaytast. Oppmeldingen på nettet tar noen sekunder. Andre opplysninger Endre PIN... s. 13 Annet nett (roaming)... s. 57 Oppheve SIM-kortsperre... s. 13 Kopiere SIM-adresser Du kan kopiere oppføringer fra SIMkortet til telefonen (kontakter). Ikke avbryt denne funksjonen. Ikke besvar anrop mens funksjonen utføres. Følg veiledningen i displayet. Du kan også kopiere opplysningene på SIM-kortet senere: Funksjon Kopier alle (Alternativmeny for SIMoppføringer, s. 26). Standbymodus Når navnet på nettoperatøren vises på displayet, er telefonen i standbymodus og klar til bruk. Mottakssignal Kraftig mottakssignal. Et svakt signal reduserer talekvaliteten og kan føre til at forbindelsen brytes. Gå et annet sted. Høyre displaytast kan programmeres med ulike funksjoner (s. 64). A Med et langt trykk på på-/ av-/avslutt-tasten kommer du alltid tilbake til standbymodus.

12 r Bruksanvisning Følgende symboler er brukt til forklaring av betjeningsfunksjonene: J A På-/av-/avslutt-tast B Oppringingstast <> Displaytaster C D F E H I G Valg L Generelle merknader 11 Inntasting av tall eller bokstaver. Trykk på joystick, f.eks. for å få opp menyen. Trykk på joysticken i anvist retning. Visning av displaytastfunksjon. Funksjon avhengig av nettoperatør, må evt. bestilles separat. Og slik går du frem på telefonen: C D C Åpne fra standbymodus ved å klikke på joystickmenyen. Velg med joysticken menypunktet «Meldinger» og bekreft ved å klikke på joysticken. Velg «Nye SMS» ved å klikke på joysticken igjen. Menystyring I bruksanvisningen vises brukeroperasjonene som er nødvendige for å utføre en funksjon, delvis med forkortet notasjon, f.eks. Åpne meldinger og derfra SMS: CMMeldingMSMS

13 12 Menysnarveier Alle menyfunksjonene er nummerert internt. Ved å taste inn disse numrene etter hverandre kan du velge en funksjon direkte. F.eks. skrive nye SMS-meldinger (fra standbymodus): C 4 for Melding 1 for SMS 1 for Ny SMS Generelle merknader Trykk for menyvisning. Koder Telefonen og SIM-kortet er beskyttet mot misbruk ved hjelp av flere hemmelige tall (koder). Oppbevar disse kodene trygt, men likevel slik at du selv har tilgang til dem når du trenger dem! PIN PIN2 PUK PUK2 Telefonkode Beskytter SIM-kortet ditt (personlig identifikasjonsnummer). For innstilling av kostnadsvisning og for tilleggsfunksjoner for spesielle SIM-kort. Nøkkelkode for å oppheve sperre på SIM-kortet hvis du har tastet feil PIN-kode flere ganger. Beskytter telefonen din. Defineres av deg ved første gangs innstilling av sikkerheten. CMInnstillingerMSikkerhet MKoder MVelg funksjon. PIN-kontroll Du blir vanligvis bedt om å taste inn PIN hver gang du slår på telefonen. Du kan her koble ut denne kontrollen, men da risikerer du at uvedkommende kan bruke telefonen. Enkelte nettoperatører tillater ikke at du kobler ut kontrollen.

14 Rediger J OK Rediger OK Endre PIN Trykk. Tast inn PIN-kode. Generelle merknader 13 Bekreft inntastingen. Trykk. Bekreft. Du kan endre PIN-koden til et hvilket som helst 4- til 8-sifret tall som du synes er lettere å huske. J Tast inn PIN-kode. OK Trykk. J, OK Angi ny PIN-kode. J, OK Gjenta ny PIN-kode. Endre PIN2 (Vises bare hvis PIN2 er tilgjengelig.) Samme fremgangsmåte som for Endre PIN. Endre apparatkode L Telefonen leveres uten telefonkode. Ved første funksjon som krever en telefonkode (f.eks. Kun dette SIMkortet, s. 57), må du definere den. Har du tastet feil telefonkode tre ganger, blir adgangen til koden og alle tilhørende funksjoner sperret. Ta i så fall kontakt med Siemens Service (s. 72). Oppheve SIM-kortsperre Har du tastet feil PIN-kode tre ganger, blir SIM-kortet sperret. Følg anvisningene og tast inn PUK (MASTER PIN) som du fikk sammen med SIMkortet fra nettoperatøren. Dersom du har mistet PUK (MASTER PIN), må du kontakte nettoperatøren. Andre opplysninger Tastatursperre...s. 55 Andre sikkerhetsinnstillinger...s. 56 Innkoblingssikring Også når PIN-bruk er deaktivert, er det nødvendig å foreta en bekreftelse når telefonen slås på. Dermed hindrer du at telefonen blir slått på uforvarende, f.eks. når den ligger i lommen, eller når du har den med deg på et fly. A Trykk lenge. OK Trykk. Telefonen slås på.

15 14 SIM-tjenester (valgfritt) Generelle merknader L Via SIM-kortet kan nettoperatøren tilby spesielle funksjoner som banktjenester, børsinformasjon osv. Til dette trenger du et tilsvarende SIMkort. I mange programmer blir disse vist i en meny. Ved hjelp av SIM-tjenestene kan telefonen din uten problemer benytte fremtidige utvidelser i nettoperatørens tilbud. Ta kontakt med nettoperatøren hvis du ønsker mer informasjon. Hvis ditt SIM-kort ikke har denne funksjonen, vil dette menypunktet erstattes av lydinnstillinger, der du har direkte tilgang til alle lydinnstillinger på telefonen (s. 53).

16 fo- Ringe opp med talltaster Telefonen må være slått på (i standbymodus). Angi telefonnummer (alltid med innvalg, evt. med J landskode). Slett B Et kort trykk sletter siste tegn, et langt trykk sletter hele nummeret. Trykk på oppkoblingstasten. Det valgte nummeret ringes opp. Andre opplysninger Lagre Lagre tlf.-nr. i Kontakter/ på SIM-kortet... s. 24/s. 26 Meny Samtalemeny... s. 19 Mikrofon av... s. 19 Autom. tastesperre... s. 55 Tonesekvens (DTMF)... s. 19 Taleoppringing... s. 69 Landskoder I standbymodus: 0 Trykk lenge inntil et «+»-tegn vises. +Liste Trykk og velg land. Telefonnummer-memo Du kan taste inn et telefonnummer vha. tastaturet under en samtale. Samtalepartneren hører denne inntastingen. Etter samtalen kan du lagre eller ringe opp dette nummeret. Bruke telefonen 15 Avslutte samtale A Hold avslutt-tasten kort inne. Samtalen avsluttes. Trykk også på denne tasten hvis samtalepartneren din har lagt på først. Stille inn volumet I Med joysticken (opp/ned) regulerer du volumet (kun mulig under en samtale). Nummerrepetisjon For å ringe det sist valgte telefonnummeret: B Trykk to ganger på oppkoblingstasten. For å repetere andre, tidligere valgte telefonnummer: Trykk én gang på oppkoblingstasten. B I Velg ønsket nummer fra listen, og B... trykk.

17 16 Bruke telefonen Hvis linjen er opptatt Hvis linjen er opptatt, eller hvis den du ringer til, ikke kan nås pga. nettproblemer, har du ulike muligheter, alt etter nettoperatør. Et innkommende anrop eller all annen bruk av telefonen avbryter disse funksjonene. Enten Automatisk nummerrepetisjon Autom. oppringing Trykk. Oppringingen gjentas automatisk ti ganger, med økende mellomrom. Avslutt med: A avslutt-tasten. Eller Påminnelse Ledetekst Trykk. Etter 15 minutter minner en varseltone deg om at du skal ringe opp igjen det viste telefonnummeret. Besvare anrop Telefonen må være slått på (i standbymodus). Innkommende samtaler avbryter all annen bruk av telefonen. Svar Trykk. Eller B Trykk. Et telefonnummer som er overført via nettet, vises. Hvis navnet står i Kontakter, vises i stedet navnet som er oppført for nummeret. OBS! Kontroller at du har besvart anropet før du setter telefonen til øret. Dermed unngår du hørselsskader på grunn av en kraftig ringetone! Andre opplysninger Tapte anrop...s. 28 Besvare med en vilkårlig tast...s. 56 Slå av ringesignalet...s. 53 Avvise anrop Avvis Trykk på denne tasten. Anropet blir evt. viderekoblet dersom denne funksjonen er konfigurert (s. 60). Eller A Kort trykk.

18 Bytte mellom samtaler Opprette en forbindelse nr. 2 Du kan opprette en ny telefonforbindelse under en samtale. Vent J B (Bytte) Den aktuelle samtalen blir satt på venting: Tast inn et nytttelefonnummer. Trykk, telefonnummeret ringes opp. Veksle frem og tilbake mellom de to samtalene. Avslutte aktiv samtale Avslutt den aktive samtalen. A Tilbake Du blir overført til den andre samtalepartneren. Anrop under en samtale Du må eventuelt registrere deg hos nettoperatøren og konfigurere telefonen for denne funksjonen. Bruke telefonen 17 L Hvis du blir ringt opp under en samtale, hører du «Samtale venter»- tonen. Du har følgende muligheter: Besvare det nye anropet Besvare den nye samtalen B og sette den gjeldende samtalen på venting. For å veksle mellom de to samtalene gjør du som beskrevet ovenfor. Avvise det nye anropet Avvis Avvise det nye anropet. Avslutte den aktive samtalen, besvare det nye anropet Avslutte den aktive samtalen. A Svar Besvare den nye samtalen.

19 18 Bruke telefonen Konferanse Du ringer opp inntil 5 konferansedeltakere og kobler deretter disse sammen til en telefonkonferanse. Det kan hende at ikke alle de beskrevne funksjonene støttes av nettoperatøren, eller at de må aktiveres særskilt. Du har opprettet en forbindelse: Vent Den aktuelle samtalen blir satt på venting: / J Tast inn et nytt telefonnummer. Når den nye forbindelsen er opprettet... Meny L... Åpne menyen og velg Konferanse. De ventende anropene forbindes til konferansen. Konferansemeny Meny Åpne menyen. Alle abonn. Alle ventende anrop forbindes til konferansen. Parker alle Alle aktive anrop settes på venting. Viderekobling Det opprinnelige anropet blir koblet sammen med ditt andre anrop. For deg er begge samtalene dermed avsluttet. Avslutt alle Alle aktive anrop avsluttes. Avslutte Med avslutt-tasten blir alle A samtaler i konferansen avsluttet.

20 Samtalemeny De følgende funksjonene kan bare utføres under en samtale: Meny Åpne menyen. Talememo Starter taleopptak. Dempet Slå mikrofonen av eller på. Når den er slått av, kan ikke samtalepartneren høre deg (demping). Høyttaler Aktivere/deaktivere. Volumkontroll Regulere volumet under en samtale. Konferanse Se konferansemeny ovenfor. Kontakter Åpner kontakter for valg av telefonnummer. Melding Det kan sendes en SMSmelding (s. 39). Bruke telefonen 19 Tonesekvens (DTMF) Sende tonesekvens For eksempel i forbindelse med fjernstyring av en telefonsvarer kan du angi tonesekvenser (sifre) mens du er koblet opp. Disse inntastingene blir overført direkte som DTMFtoner (tonesekvens). Tast inn DTMF-tonesekvenser. J B Send. Lagre i kontakter Lagre telefonnummer og tonesekvenser (DTMF -toner) som en vanlig oppføring. J 0 J 0 J Lagre Tast inn telefonnummeret. Hold inne inntil det vises et «+»-tegn i displayet (pause for oppkobling). Tast inn DTMF-toner (siffer). Legg evt. til flere pauser på 3 sekunder hver, for sikker bearbeiding hos mottakeren. Tast inn et navn. Trykk.

21 20 Skrive inn tekst uten T9 Trykk flere ganger på talltastene inntil det ønskede tegnet vises. Markøren går videre etter en kort pause. Eksempel: 2 Et kort trykk på skriver bokstav a, to ganger skriver b etc. Det første tegnet i et navn skrives automatisk med stor bokstav. Et langt trykk på skriver tallet for angjeldende tast. Ä, ä, 1-9 Spesialtegn og tall vises etter bokstavene. Skrive inn tekst Rette ord F Gå ett og ett tegn til venstre/høyre. Slett J Sletter tegnet til venstre for markøren. Tegnene blir satt inn ved markørposisjonen. Spesialtegn * Trykk lenge (T9 deaktivert). Tegntabellen vises: Slett Et kort trykk sletter tegnet foran markøren, holder du tasten lenge inne, slettes hele ordet. 1 Trykk en gang kort for å skrive et mellomrom. F I * Styr markøren med joysticken (frem/tilbake og opp/ned). Kort trykk: Skift mellom Abc, abc, ABC, 123. Statusvisning i øverste linje på displayet. F I Gå til ønsket tegn. Valg Trykk eller velg med klikk på joysticken.

22 Skrive tekst med T9 «T9» foreslår mulige ord ut fra enkelttastetrykk ved hjelp av oppslag i en omfattende ordbok. T9-meny CMInnstillingerMApparat MT9-teksting Velge inntast.språk Bytt til språket du vil skrive teksten på. T9-språk Velge. Valg Bekreft, det nye språket klargjøres. Sett T9 som standard. T9-metoden stilles inn som standard tekstinntasting. T9 foretrukket Velge. Koble T9 midlertidig inn/ut Trykk kort for å slå T9 på # eller av. Skrive inn tekst 21 Skrive ord med T9 Displayvisningen endres etter hvert som du skriver. Derfor er det best å skrive et ord helt ut uten å ta hensyn til displayet. Trykk bare en gang på tastene som den enkelte bokstaven står på. For «Hotel» blir det f.eks.: trykk. Et mellomrom avslutter et ord. Skriv ikke tekst med spesialtegn som Å, men skriv det tilhørende standardtegnet, f.eks. A, resten ordner T9. * eller # Kort trykk: Bytte mellom T9Abc, T9abc, T9ABC, 123. i den øverste linjen på displayet. Trykk lenge på: Velg i vinduet Innt.modus T9Abc, T9abc, T9ABC, Abc, abc, ABC, 123.

23 22 Skrive inn tekst Spesialtegn * F I Valg Trykk lenge på: Tegntabellen vises (s. 20). Gå til ønsket tegn. Trykk eller velg med klikk på joysticken. Andre opplysninger 0 Sette inn et punkt. Ordet avsluttes når det kommer et mellomrom. I ordet står punktumet for apostrof/bindestrek: f.eks. PC.en = PC-en. Gå til høyre. Avslutter et ord. E Rette ord F Gå ett og ett tegn til venstre/høyre. Slett Sletter tegnet til venstre for markøren. T9-ordforslag Hvis det finnes flere alternativer for en tastesekvens (et ord) i ordboken, vises det mest sannsynlige alternativet først. Dersom et ord ikke ble gjenkjent slik du ønsket det, er kanskje neste forslag fra T9 riktig. Ordet må vises med negativ skrift. Trykk deretter Det angitte ordet byttes ut mot et annet. Dersom heller ikke dette ordet passer, trykker du på igjen. Gjenta dette inntil det riktige ordet vises. Hvis ordet ikke finnes i ordboken, skriver du det inn uten T9 eller legger det til i ordboken. Fremgangsmåte: (Legg til) Velg. Det siste forslaget blir slettet, og ordet kan nå skrives uten bruk av T9-støtte. Med Lagre blir det automatisk lagt inn i ordboken. Andre opplysninger Inne i et «T9-ord» kan du ikke endre noe uten at T9-funksjonen er koblet ut. Ofte er det enklere å skrive et ord på nytt.

24 T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide. Skrive inn tekst 23 Forhåndsdef. tekst I telefonen kan du lagre forhåndsdefinerte tekstelementer som du kan bruke til å utfylle meldingene dine. Skrive tekstelementer CMMeldingMSMS MForhåndsdef. tekst Rediger <Tomt> velg med OK lagre. J Skriv tekstelement. Bruke tekstelementer J Skrive meldingsteksten. Alternativ) Åpne tekstmenyen. H Velg tekstelementer. H Velg et tekstelement fra listen. Valg Valg Bekreft. Tekstelementet vises. Bekreft. Tekstelementet blir satt inn i teksten til høyre for markøren.

25 24 Telefonboken rommer inntil 255 oppføringer med flere telefonog faksnummer i tillegg til adresseopplysninger. Oppføringene blir håndtert uavhengig av oppføringene på SIM-kortet. Du kan imidlertid overføre data mellom kontakter og SIM-kortet (s. 26). Kontakter Opprette ny oppføring CMKontakter Ny Trykk. J J Tast inn for- og/eller etternavn. Tast alltid inn telefonnummeret med prefiks. (Lagre) Lagre oppføringen. Åpne kontakter: CMKontakter Du ser oppføringene på SIM-kortet, gruppene og kontaktlisten i telefonminnet: SIM-oppføringer Velg eller rediger telefonnumre som er lagret på SIM-kortet (s. 26). Gruppe Oppføringer kan samles i grupper (s. 27). Deretter følger listen over telefonnumre i telefonminnet. Hvis ingen telefonnumre er registrert, vises bare SIM-oppføringer og Gruppe. Fyll ut felt for felt. Tlf. jobb: Postnr.: Tlf. mobil: Sted: Faks: Land: Innringergruppe: URL: Firma: Bilder av innringere E-post: Ringetone Gate: F Velg fra følgende felt: Innringergruppe: Valg av gruppe (se også s. 27). Bilder av innringere Koble et bilde til en kontakt. Dette vises når du blir ringt opp fra det aktuelle nummeret.

26 Ringetone Koble en bestemt ringetone til en kontakt. Denne spilles når du blir ringt opp fra det aktuelle nummeret. (Lagre) Lagre de endrede innstillinger. Endre oppføring Åpne kontakter (i standbymodus): CMKontakter I Finn ønsket oppføring. Vis Trykk. I Rediger J Lagre Velg inntastingsfelt. Åpne oppføring. Foreta endringer. Lagre Ringe opp Åpne kontakter (i standbymodus): CMKontakter I Velge navn. B Oppføringen ringes opp. Hvis det er lagret flere nummer under én kontakt: I Velg nummer. B Oppføringen ringes opp. Kontakter 25 Kontaktmeny Det vises ulike funksjoner, avhengig av situasjonen. Alternativ) Åpne menyen. Vis, Rediger, Ny oppføring, Slett, Slett alle, Taleoppringing (s. 69), Kopier oppføring, Send SMS, Kapasitet Spesielle funksjoner: Kopier oppføring Kopier den aktuelle oppføringen fra kontakter til SIM-kortet. Send SMS Bruk den aktuelle oppføringen som mottaker for SMS. Tekstinntastingen åpnes (s. 39). Kapasitet Oversikt over opptatte/ ledige SIM-oppføringer ( ), PIN-beskyttede SIMoppføringer ( ) og oppføringer i telefonminnet ( ).

27 26 SIM-oppføringer Oppføringene på SIM-kortet forvaltes separat fra kontaktene som er lagret i telefonen. Du kan imidlertid overføre data mellom kontakter og SIM-kortet. Egne nummer Inntasting av egne nummer til informasjon. Opprette ny oppføring Tlf.nummer Tast alltid inn telefonnummeret med prefiks. Navn Tast inn for- og/eller etternavn. Opptaksnr. Hvert telefonnummer får automatisk et oppføringsnummer når det blir lagt inn. Sted: SIM Oppføringer lagres på SIM-kortet og kan dermed også brukes på en annen GSM-telefon. Beskyttet SIM På spesielle SIM-kort kan du lagre telefonnummer på et beskyttet område. Til dette trenger du PIN 2. Aktiver med funksjonen Kun SIM-kort (s. 56). Kontakter SIM-kort-alternativer Redigere SIM-kort oppføringer: Alternativ) Åpne menyen. Vis, Rediger, Ny oppføring, Slett, Slett alle, Taleoppringing (s. 69), Kopier oppføring, Kopier alle, Send SMS, Kapasitet Kopier oppføring Kopier den aktuelle oppføringen fra SIM-kortet til kontakter. Kopier alle Kopier alle oppføringer fra SIM-kortet til kontakter. Ringe opp med oppføringsnummer Du kan ringe opp oppføringer på SIM-kortet i standbymodus ved å taste inn oppføringsnummeret. J # Trykk. B Trykk. Angi oppføringsnummer.

28 Gruppe I telefonen er det satt opp 5 grupper, slik at du kan ordne kontaktene på en oversiktlig måte. Vise grupper CMKontakterMGruppe I Vis Velg gruppe. Bak gruppenavnene vises antall medlemmer i parentes. Vise medlemmene i gruppen. Ta opp medlem Velg gruppe og velg medlemsliste etter å ha klikket I med joysticken. Ny oppføring Opprette en ny oppføring. Det videre forløpet er som ved Kontakter Eller velg fra kontakter. Valg Oppføringen opptas i gruppen. Kontakter 27 Gruppealternativer Alternativ Åpne menyen. Rediger navn, Vis medlemmer, Fjern oppføringer, Gruppebilde, Gruppemelodi, SMS til gruppe Spesielle funksjoner: Gruppebilde Tildel gruppen et symbol som så blir vist på displayet når et av gruppemedlemmene ringer deg. Gruppemelodi Tildel gruppen en ringetone, som så blir brukt når et av gruppemedlemmene ringer deg. SMS til gruppe Merk de medlemmene i gruppen som skal motta en SMS. I Velg oppføring. Valg Merk og velg oppføring. OK Bekreft, skriv så inn meldingsteksten og send SMSmelding (s. 39).

29 28 ster Telefonen lagrer telefonnumrene til anropene, slik at du enkelt kan ringe tilbake. CMAnropslisteMSamtalelister I Velg anropsliste. Valg Trykk. I Velg nummer. B Ring opp nummeret. Eller (Vis) Vis informasjon om telefonnummeret. Tapte anrop Anrop som du ikke har besvart, lagres med telefonnummer, slik at du kan ringe tilbake. Symbol for tapt anrop (i standbymodus). Hvis du trykker på høyre displaytast, vises telefonnummeret. Forutsetning: Nettet må ha støtte for «nummervisning». Samtalelister Besv. anrop Alle besvarte anrop vises i en liste. Utg. anrop Her får du tilgang til de sist oppringte numrene. B Rask tilgang i standbymodus Anropsliste-meny Alternativ) Åpne menyen. Dersom en oppføring er merket, kan du åpne anropsliste-menyen. Alternativ) Åpne menyen. Vis, Korr. nr., Kopier til, Slett, Slett alle Spesielle funksjoner: Korr. nr. Vis nummeret på displayet og foreta evt. rettelser før oppringing. Kopier til Lagre oppføringen i SIMkortet eller under Kontakter. Andre opplysninger Ved kopiering til SIM-kortet kan en ny oppføring opprettes med telefonnummeret, eller en eksisterende oppføring kan korrigeres.

30 Tid/kostnader 29 a- CMAnropslisteMTid/kostnader Under en samtale kan du vise samtalekostnader og varighet for ulike samtaletyper. Du kan også stille inn en kostnadsbegrensning for utgående samtaler. Display I Valg Velg en samtaletype: Siste samtale Alle anrop Gjenv. enheter Innkommende anrop Utgående anrop Vis dataene. Etter at dataene er vist, kan du: Nullst. Tilbakestille visning. OK Avslutte visning. Kostnadsinnst. CMAnropslisteMKostnadsinnst. Valuta L (Du trenger PIN 2) Angi valutaen som skal brukes ved visning av kostnader. Tid/kostnader L (Du trenger PIN 2) Angi kostnader per enhet/tidsrom. Begrensning L (Du trenger PIN 2) På spesielle SIM-kort kan du eller nettoperatøren definere et fast beløp/tidsrom som du kan ringe for/i. Når beløpet/tidsrommet er brukt opp, blir telefonen sperret for utgående samtaler. Rediger Trykk på denne tasten, tast inn PIN2. Begrensning Koble inn. J Angi antall enheter. OK Bekreft. Bekreft deretter beløpet eller nullstill telleren. Visningen av forhåndsbetalte kort kan være forskjellig fra én nettoperatør til en annen. Autom. display Samtalevarighet og -kostnader vises automatisk etter hver samtale.

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353362

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353946

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14. TiGR 350R NORSK

253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14. TiGR 350R NORSK 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14 TiGR 350R NORSK 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 2 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 3 Mercredi,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2760. 9203346 2. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia 2760. 9203346 2. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia 2760 9203346 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-258 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelse i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic 3.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Generell informasjon 5 Om enheten 5 Nettverkstjenester 5 Tilgangskoder 5 Tjeneste for konfigureringsinnstilling 6 My Nokia

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6111. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6111 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer