ST60 *A5B * Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST60 *A5B00075146269* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A109-1-5219. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft Ref.No.: A31008-H6855-A *A5B * ST60

2 Innholdsfortegnelse 1 for Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt over telefonen... 5 Displaysymboler (utvalg)... 7 Ta telefonen i bruk... 8 Sette inn SIM-kort/batteri... 8 Lading... 9 Slå på/av/pin-kode Kopiere SIM-adresser Standbymodus Generelle merknader Bruksanvisning gis Menystyring Menysnarveier v Koder visn Innkoblingssikring SIM-tjenester Bruke telefonen Ringe opp med talltaster Avslutte samtale Stille inn volumet Nummerrepetisjon Hvis linjen er opptatt Besvare anrop Avvise anrop Bytte mellom samtaler Konferanse Samtalemeny Tonesekvens (DTMF) Skrive inn tekst...20 Skrive inn tekst uten T Skrive tekst med T Forhåndsdef. tekst...23 Kontakter...24 Opprette ny oppføring...24 Endre oppføring...25 Ringe opp...25 Kontaktmeny...25 SIM-oppføringer...26 Gruppe...27 Samtalelister...28 Tapte anrop...28 Besv. anrop...28 Utg. anrop...28 Tid/kostnader...29 Display...29 Kostnadsinnst Kamera...30 Fotografere...30 Mine fotografier...31 Innstillinger...32 Video...33 Mine videoer...34 Surf/Fun...35 Nedlastninger...38 SMS...39 Skrive/sende SMS-melding...39 Lese nye SMS-meldinger...41 Lister...41 SMS-innstillinger...43 Se også tikkordregisteret på slutten av denne bruksanvisningen

3 2 Innholdsfortegnelse MMS Skrive/sende MMS-melding Motta en MMS Lister MMS-oppsett E-post Skrive ny e-post Motta/lese e-post E-postoppsett Talemelding/Talepostkasse CB-tjenester Innstillinger Lydinnstillinger Apparat Under en samtale Sikkerhet Nettverk Dataforbindelser Viderekobling Nettsperre Lukket brukergruppe...63 Snarveier...64 Venstre displaytast...64 Planlegger...65 Generelt Planlegger...65 Klokke...67 Beregning...68 Talestyring...69 Kundeservice (Customer Care) Spørsmål og svar...74 Pleie og vedlikehold...77 Apparatdata...78 Tilbehør...79 Kvalitetserklæring for batteriet...80 Garanti...81 SAR...83 Stikkordregister...84 Se også tikkordregisteret på slutten av denne bruksanvisningen

4 s- er Sikkerhetsanvisninger 3 Informasjon til foreldre Les nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før bruk! Gjør barna dine kjent med innholdet i disse og fortell dem om farene ved bruk av telefonen! Når du bruker telefonen, må du passe på å følge forskrifter og lokale begrensninger. Dette kan f.eks. gjelde om bord i fly, på bensinstasjoner, i sykehus eller når du kjører bil. Funksjonen til medisinsk utstyr som høreapparater og pacemakere kan påvirkes. Hold en minimumsavstand på 20 cm mellom telefon og pacemaker. Under en samtale må du holde telefonen mot det øret som har lengst avstand til pacemakeren. Ta kontakt med lege hvis du trenger ytterligere informasjon. SIM-kortet kan tas ut. Forsiktig! Små barn kan putte det i munnen. Nettspenningen (V) som er angitt på nettadapteren, må ikke overskrides. Laderen kan i tilfelle bli ødelagt. Ringesignaler (s. 53), varslingstoner og tale ved handsfree blir gjengitt via høyttaleren. Ikke hold telefonen til øret hvis det ringer, eller hvis du har aktivert handsfree-funksjonen. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Bruk bare originale Siemensbatterier (100 % kvikksølvfrie) og -ladere. I motsatt fall kan det oppstå alvorlige helseskader og materielle skader. F.eks. kan batteriet eksplodere. Telefonen må ikke åpnes. Telefonen skal bare åpnes ved bytte av batteri (100 % kvikksølvfritt) eller SIM-kort. Batteriet må ikke åpnes under noen omstendighet. All annen bruk av apparatet er forbudt og innebærer et brudd på driftsgodkjenningen.

5 4 Sikkerhetsanvisninger Legg merke til følgende Batterier og telefoner som ikke kan brukes, må avhendes på forskriftsmessig måte. Telefonen kan forårsake forstyrrelser i nærheten av TVapparater, radioer og PC-er. Bruk bare originalt Siemenstilbehør. Dermed unngår du mulige helseskader og materielle skader og sikrer at alle relevante bestemmelser overholdes. Feilaktig bruk gjør at alt garantiansvar opphører!

6 ver 1 Integrert antenne Unngå å dekke til telefonen ovenfor batteridekselet. Dette reduserer mottakskvaliteten. 2 Høyttaler 3 Display 4 Joystick I standbymodus: Langt trykk talestyring. G Kort trykk talemeny. H Åpne kontakter. F Funksjon som displaytaster. C Åpne menyen. lister og menyer: I Bla opp / ned. D Ett menynivå tilbake. E/ C Velg funksjon. Under en samtale: G Øke lydstyrken. H Senke lydstyrken. D Funksjon som venstre displaytast. E/ C Åpne talemenyen. 5 Mikrofon 6 Telefonkontakt For lader, headset osv. Oversikt over telefonen 5 Merknad Ved levering er det limt en beskyttelsesfolie over displayet på telefonen og på kameralinsen på baksiden av apparatet. Vennligst fjern denne folien før du tar apparatet i bruk. Den statiske utladingen som oppstår, kan i sjeldne tilfeller føre til misfarging i utkanten av displayet. Dette vil forsvinne av seg selv etter senest 10 minutter.

7 6 Oversikt over telefonen 1 Displaytaster De aktuelle funksjonene for disse tastene vises på nederste linje på displayet som Tekst /symbol. 2 Oppringingstast Ring opp det viste nummeret/navnet, besvar anrop. I standbymodus vises de siste anropene. 3 A På-/av-/avslutt-tast Utkoblet: Hold lenge inne for å slå på. Under en samtale eller inne i et program: Trykk kort for å avslutte. I menyer: Trykk kort for å gå ett nivå opp. Hold lenge inne for å gå tilbake til standbymodus. I standbymodus: Hold lenge inne for å slå av telefonen. 4 Innskrivingstaster Tall, bokstaver 5 * Trykk lenge I standbymodus: Slå signaltoner av/på (gjelder ikke vekkerklokke). Under en samtale: Slå mikrofon av/på. 6 # Trykk lenge I standbymodus: Koble inn/ut tastatursperre. Når tastatursperren er aktivert, forhindrer det også utilsiktet oppkobling til Internett ved dobbeltklikk på joysticken.

8 Displaysymboler (utvalg) 7 mb lg) Menysymboler Kontakter Anropslister SIM-tjenester eller Lydinnstillinger Meldinger Kamera Internett Explorer Tilleggsfunksjoner Innstillinger Displayvisning Mottatt signalstyrke. Batterinivå, f.eks. 100 %. Alle anrop viderekobles. Ringesignal slått av. Kun ringesignal når anroperen er lagret i kontakter eller som medlem i en gruppe. Vekkerklokke aktiv. Tastatursperre slått på. Telefonnummer/navn: På SIM-kort. På SIM-kort (PIN 2 beskyttet). Kontakter (i telefonen). Tekstskriving med T9. Oppmeldt. Oppkoblet til Internett. Bruk med headset. Automatisk svar er aktivert. Displaytaster Tekstmelding mottatt. Talebeskjed mottatt. MMS mottatt: Logo. MMS mottatt: Ringetone. MMS mottatt: Anrops-ID. Tapt anrop. Tapt avtale. Tapt alarm. Åpne kontakter. Meldingsminnet er fullt.

9 8 en i Sette inn SIM-kort/batteri Fra nettoperatøren får du et SIM-kort som inneholder alle viktige opplysninger knyttet til telefonnummeret ditt. Du må først bende den lille delen forsiktig løs hvis SIM-kortet ble levert i kredittkortstørrelse. Fjern ev. plastrester. Trykk innretningen i pilens retning 1. Ta telefonen i bruk 1 3 Sett forbinderne inn i åpningene 4, og trykk så batteriet på telefonen til det sitter på plass. 4 Ta av dekselet med det integrerte batteriet 2. 2 Legg SIM-kortet med kontaktflaten nedover i åpningen og skyv det inn med lett trykk til det ligger på plass under holdeplaten (pass på at det vinklede hjørnet er på riktig sted) 3. Andre opplysninger Slå av telefonen før du tar ut batteriet! Telefonen støtter bare bruk av 3-volts SIMkort. Ved eldre SIM-kort må du ta kontakt med nettoperatøren. Problemer med SIM-kortet...s. 74 Funksjoner uten SIM-kort Nødsamtale, SOS SOS Trykk på displaytasten for å foreta et nødrop uten SIM-kort eller angivelse av PIN (gjelder ikke i alle land). Må kun brukes i nødsfall! Meny Trykk på displaytasten. Funksjonene vises.

10 Ta telefonen i bruk 9 Lading Batteriet er ikke fulladet ved levering. Sett i ladekabelen på undersiden av telefonen 1, sett ladekabelen i stikkontakten og la telefonen lade i minst 2,5 timer. 1 2 Ladesymbolet er ikke synlig Hvis batteriet er fullstendig utladet, vises ikke ladesymbolet med en gang du kobler til laderen. Det vises igjen etter maks. 2 timer. Batteriet er i slike tilfeller fulladet etter 3 4 timer. Bruk bare adapteren som følger med telefonen! Visning i bruk Visning av ladenivå under bruk (tomt fullt): 2 Press sammen sidetastene på kontakten i pilens retning for å ta ut kontakten 2. Ladetid Et tomt batteri blir fulladet i løpet av ca. 2,5 timer. Lading kan bare skje innenfor et temperaturområde på mellom 5 C og 40 C. Den angitte nettspenningen på stikkontakten må ikke overskrides. Du hører et signal når batteriet er nesten tomt. Batteriets ladetilstand blir bare vist på riktig måte etter en uavbrutt lade-/utladingssyklus. Derfor bør du ikke ta ut batteriet og helst ikke avbryte ladeprosessen før ladingen er fullført. Andre opplysninger Ved lengre tids bruk blir laderen varm. Dette er normalt og ikke farlig. Driftstider Et fulladet batteri gir inntil 140 timer standbytid eller 270 minutter samtaletid (s. 78).

11 10 Slå av/på A Slå på/av/pin-kode Hold på-/av-/avslutt-tasten lenge inne for å slå på/av telefonen. PIN-kode SIM-kortet kan være beskyttet med en 4- til 8-sifret PIN-kode. Tast inn PIN-koden med J talltastene. For at ingen skal kunne lese PIN-koden, blir den vist som ****. Feil rettes med Slett. OK Bekreft den inntastede koden med høyre displaytast. Oppmeldingen på nettet tar noen sekunder. Andre opplysninger Endre PIN... s. 13 Annet nett (roaming)... s. 57 Oppheve SIM-kortsperre... s. 13 Kopiere SIM-adresser Du kan kopiere oppføringer fra SIMkortet til telefonen (kontakter). Ikke avbryt denne funksjonen. Ikke besvar anrop mens funksjonen utføres. Følg veiledningen i displayet. Du kan også kopiere opplysningene på SIM-kortet senere: Funksjon Kopier alle (Alternativmeny for SIMoppføringer, s. 26). Standbymodus Når navnet på nettoperatøren vises på displayet, er telefonen i standbymodus og klar til bruk. Mottakssignal Kraftig mottakssignal. Et svakt signal reduserer talekvaliteten og kan føre til at forbindelsen brytes. Gå et annet sted. Høyre displaytast kan programmeres med ulike funksjoner (s. 64). A Med et langt trykk på på-/ av-/avslutt-tasten kommer du alltid tilbake til standbymodus.

12 r Bruksanvisning Følgende symboler er brukt til forklaring av betjeningsfunksjonene: J A På-/av-/avslutt-tast B Oppringingstast <> Displaytaster C D F E H I G Valg L Generelle merknader 11 Inntasting av tall eller bokstaver. Trykk på joystick, f.eks. for å få opp menyen. Trykk på joysticken i anvist retning. Visning av displaytastfunksjon. Funksjon avhengig av nettoperatør, må evt. bestilles separat. Og slik går du frem på telefonen: C D C Åpne fra standbymodus ved å klikke på joystickmenyen. Velg med joysticken menypunktet «Meldinger» og bekreft ved å klikke på joysticken. Velg «Nye SMS» ved å klikke på joysticken igjen. Menystyring I bruksanvisningen vises brukeroperasjonene som er nødvendige for å utføre en funksjon, delvis med forkortet notasjon, f.eks. Åpne meldinger og derfra SMS: CMMeldingMSMS

13 12 Menysnarveier Alle menyfunksjonene er nummerert internt. Ved å taste inn disse numrene etter hverandre kan du velge en funksjon direkte. F.eks. skrive nye SMS-meldinger (fra standbymodus): C 4 for Melding 1 for SMS 1 for Ny SMS Generelle merknader Trykk for menyvisning. Koder Telefonen og SIM-kortet er beskyttet mot misbruk ved hjelp av flere hemmelige tall (koder). Oppbevar disse kodene trygt, men likevel slik at du selv har tilgang til dem når du trenger dem! PIN PIN2 PUK PUK2 Telefonkode Beskytter SIM-kortet ditt (personlig identifikasjonsnummer). For innstilling av kostnadsvisning og for tilleggsfunksjoner for spesielle SIM-kort. Nøkkelkode for å oppheve sperre på SIM-kortet hvis du har tastet feil PIN-kode flere ganger. Beskytter telefonen din. Defineres av deg ved første gangs innstilling av sikkerheten. CMInnstillingerMSikkerhet MKoder MVelg funksjon. PIN-kontroll Du blir vanligvis bedt om å taste inn PIN hver gang du slår på telefonen. Du kan her koble ut denne kontrollen, men da risikerer du at uvedkommende kan bruke telefonen. Enkelte nettoperatører tillater ikke at du kobler ut kontrollen.

14 Rediger J OK Rediger OK Endre PIN Trykk. Tast inn PIN-kode. Generelle merknader 13 Bekreft inntastingen. Trykk. Bekreft. Du kan endre PIN-koden til et hvilket som helst 4- til 8-sifret tall som du synes er lettere å huske. J Tast inn PIN-kode. OK Trykk. J, OK Angi ny PIN-kode. J, OK Gjenta ny PIN-kode. Endre PIN2 (Vises bare hvis PIN2 er tilgjengelig.) Samme fremgangsmåte som for Endre PIN. Endre apparatkode L Telefonen leveres uten telefonkode. Ved første funksjon som krever en telefonkode (f.eks. Kun dette SIMkortet, s. 57), må du definere den. Har du tastet feil telefonkode tre ganger, blir adgangen til koden og alle tilhørende funksjoner sperret. Ta i så fall kontakt med Siemens Service (s. 72). Oppheve SIM-kortsperre Har du tastet feil PIN-kode tre ganger, blir SIM-kortet sperret. Følg anvisningene og tast inn PUK (MASTER PIN) som du fikk sammen med SIMkortet fra nettoperatøren. Dersom du har mistet PUK (MASTER PIN), må du kontakte nettoperatøren. Andre opplysninger Tastatursperre...s. 55 Andre sikkerhetsinnstillinger...s. 56 Innkoblingssikring Også når PIN-bruk er deaktivert, er det nødvendig å foreta en bekreftelse når telefonen slås på. Dermed hindrer du at telefonen blir slått på uforvarende, f.eks. når den ligger i lommen, eller når du har den med deg på et fly. A Trykk lenge. OK Trykk. Telefonen slås på.

15 14 SIM-tjenester (valgfritt) Generelle merknader L Via SIM-kortet kan nettoperatøren tilby spesielle funksjoner som banktjenester, børsinformasjon osv. Til dette trenger du et tilsvarende SIMkort. I mange programmer blir disse vist i en meny. Ved hjelp av SIM-tjenestene kan telefonen din uten problemer benytte fremtidige utvidelser i nettoperatørens tilbud. Ta kontakt med nettoperatøren hvis du ønsker mer informasjon. Hvis ditt SIM-kort ikke har denne funksjonen, vil dette menypunktet erstattes av lydinnstillinger, der du har direkte tilgang til alle lydinnstillinger på telefonen (s. 53).

16 fo- Ringe opp med talltaster Telefonen må være slått på (i standbymodus). Angi telefonnummer (alltid med innvalg, evt. med J landskode). Slett B Et kort trykk sletter siste tegn, et langt trykk sletter hele nummeret. Trykk på oppkoblingstasten. Det valgte nummeret ringes opp. Andre opplysninger Lagre Lagre tlf.-nr. i Kontakter/ på SIM-kortet... s. 24/s. 26 Meny Samtalemeny... s. 19 Mikrofon av... s. 19 Autom. tastesperre... s. 55 Tonesekvens (DTMF)... s. 19 Taleoppringing... s. 69 Landskoder I standbymodus: 0 Trykk lenge inntil et «+»-tegn vises. +Liste Trykk og velg land. Telefonnummer-memo Du kan taste inn et telefonnummer vha. tastaturet under en samtale. Samtalepartneren hører denne inntastingen. Etter samtalen kan du lagre eller ringe opp dette nummeret. Bruke telefonen 15 Avslutte samtale A Hold avslutt-tasten kort inne. Samtalen avsluttes. Trykk også på denne tasten hvis samtalepartneren din har lagt på først. Stille inn volumet I Med joysticken (opp/ned) regulerer du volumet (kun mulig under en samtale). Nummerrepetisjon For å ringe det sist valgte telefonnummeret: B Trykk to ganger på oppkoblingstasten. For å repetere andre, tidligere valgte telefonnummer: Trykk én gang på oppkoblingstasten. B I Velg ønsket nummer fra listen, og B... trykk.

17 16 Bruke telefonen Hvis linjen er opptatt Hvis linjen er opptatt, eller hvis den du ringer til, ikke kan nås pga. nettproblemer, har du ulike muligheter, alt etter nettoperatør. Et innkommende anrop eller all annen bruk av telefonen avbryter disse funksjonene. Enten Automatisk nummerrepetisjon Autom. oppringing Trykk. Oppringingen gjentas automatisk ti ganger, med økende mellomrom. Avslutt med: A avslutt-tasten. Eller Påminnelse Ledetekst Trykk. Etter 15 minutter minner en varseltone deg om at du skal ringe opp igjen det viste telefonnummeret. Besvare anrop Telefonen må være slått på (i standbymodus). Innkommende samtaler avbryter all annen bruk av telefonen. Svar Trykk. Eller B Trykk. Et telefonnummer som er overført via nettet, vises. Hvis navnet står i Kontakter, vises i stedet navnet som er oppført for nummeret. OBS! Kontroller at du har besvart anropet før du setter telefonen til øret. Dermed unngår du hørselsskader på grunn av en kraftig ringetone! Andre opplysninger Tapte anrop...s. 28 Besvare med en vilkårlig tast...s. 56 Slå av ringesignalet...s. 53 Avvise anrop Avvis Trykk på denne tasten. Anropet blir evt. viderekoblet dersom denne funksjonen er konfigurert (s. 60). Eller A Kort trykk.

18 Bytte mellom samtaler Opprette en forbindelse nr. 2 Du kan opprette en ny telefonforbindelse under en samtale. Vent J B (Bytte) Den aktuelle samtalen blir satt på venting: Tast inn et nytttelefonnummer. Trykk, telefonnummeret ringes opp. Veksle frem og tilbake mellom de to samtalene. Avslutte aktiv samtale Avslutt den aktive samtalen. A Tilbake Du blir overført til den andre samtalepartneren. Anrop under en samtale Du må eventuelt registrere deg hos nettoperatøren og konfigurere telefonen for denne funksjonen. Bruke telefonen 17 L Hvis du blir ringt opp under en samtale, hører du «Samtale venter»- tonen. Du har følgende muligheter: Besvare det nye anropet Besvare den nye samtalen B og sette den gjeldende samtalen på venting. For å veksle mellom de to samtalene gjør du som beskrevet ovenfor. Avvise det nye anropet Avvis Avvise det nye anropet. Avslutte den aktive samtalen, besvare det nye anropet Avslutte den aktive samtalen. A Svar Besvare den nye samtalen.

19 18 Bruke telefonen Konferanse Du ringer opp inntil 5 konferansedeltakere og kobler deretter disse sammen til en telefonkonferanse. Det kan hende at ikke alle de beskrevne funksjonene støttes av nettoperatøren, eller at de må aktiveres særskilt. Du har opprettet en forbindelse: Vent Den aktuelle samtalen blir satt på venting: / J Tast inn et nytt telefonnummer. Når den nye forbindelsen er opprettet... Meny L... Åpne menyen og velg Konferanse. De ventende anropene forbindes til konferansen. Konferansemeny Meny Åpne menyen. Alle abonn. Alle ventende anrop forbindes til konferansen. Parker alle Alle aktive anrop settes på venting. Viderekobling Det opprinnelige anropet blir koblet sammen med ditt andre anrop. For deg er begge samtalene dermed avsluttet. Avslutt alle Alle aktive anrop avsluttes. Avslutte Med avslutt-tasten blir alle A samtaler i konferansen avsluttet.

20 Samtalemeny De følgende funksjonene kan bare utføres under en samtale: Meny Åpne menyen. Talememo Starter taleopptak. Dempet Slå mikrofonen av eller på. Når den er slått av, kan ikke samtalepartneren høre deg (demping). Høyttaler Aktivere/deaktivere. Volumkontroll Regulere volumet under en samtale. Konferanse Se konferansemeny ovenfor. Kontakter Åpner kontakter for valg av telefonnummer. Melding Det kan sendes en SMSmelding (s. 39). Bruke telefonen 19 Tonesekvens (DTMF) Sende tonesekvens For eksempel i forbindelse med fjernstyring av en telefonsvarer kan du angi tonesekvenser (sifre) mens du er koblet opp. Disse inntastingene blir overført direkte som DTMFtoner (tonesekvens). Tast inn DTMF-tonesekvenser. J B Send. Lagre i kontakter Lagre telefonnummer og tonesekvenser (DTMF -toner) som en vanlig oppføring. J 0 J 0 J Lagre Tast inn telefonnummeret. Hold inne inntil det vises et «+»-tegn i displayet (pause for oppkobling). Tast inn DTMF-toner (siffer). Legg evt. til flere pauser på 3 sekunder hver, for sikker bearbeiding hos mottakeren. Tast inn et navn. Trykk.

21 20 Skrive inn tekst uten T9 Trykk flere ganger på talltastene inntil det ønskede tegnet vises. Markøren går videre etter en kort pause. Eksempel: 2 Et kort trykk på skriver bokstav a, to ganger skriver b etc. Det første tegnet i et navn skrives automatisk med stor bokstav. Et langt trykk på skriver tallet for angjeldende tast. Ä, ä, 1-9 Spesialtegn og tall vises etter bokstavene. Skrive inn tekst Rette ord F Gå ett og ett tegn til venstre/høyre. Slett J Sletter tegnet til venstre for markøren. Tegnene blir satt inn ved markørposisjonen. Spesialtegn * Trykk lenge (T9 deaktivert). Tegntabellen vises: Slett Et kort trykk sletter tegnet foran markøren, holder du tasten lenge inne, slettes hele ordet. 1 Trykk en gang kort for å skrive et mellomrom. F I * Styr markøren med joysticken (frem/tilbake og opp/ned). Kort trykk: Skift mellom Abc, abc, ABC, 123. Statusvisning i øverste linje på displayet. F I Gå til ønsket tegn. Valg Trykk eller velg med klikk på joysticken.

22 Skrive tekst med T9 «T9» foreslår mulige ord ut fra enkelttastetrykk ved hjelp av oppslag i en omfattende ordbok. T9-meny CMInnstillingerMApparat MT9-teksting Velge inntast.språk Bytt til språket du vil skrive teksten på. T9-språk Velge. Valg Bekreft, det nye språket klargjøres. Sett T9 som standard. T9-metoden stilles inn som standard tekstinntasting. T9 foretrukket Velge. Koble T9 midlertidig inn/ut Trykk kort for å slå T9 på # eller av. Skrive inn tekst 21 Skrive ord med T9 Displayvisningen endres etter hvert som du skriver. Derfor er det best å skrive et ord helt ut uten å ta hensyn til displayet. Trykk bare en gang på tastene som den enkelte bokstaven står på. For «Hotel» blir det f.eks.: trykk. Et mellomrom avslutter et ord. Skriv ikke tekst med spesialtegn som Å, men skriv det tilhørende standardtegnet, f.eks. A, resten ordner T9. * eller # Kort trykk: Bytte mellom T9Abc, T9abc, T9ABC, 123. i den øverste linjen på displayet. Trykk lenge på: Velg i vinduet Innt.modus T9Abc, T9abc, T9ABC, Abc, abc, ABC, 123.

23 22 Skrive inn tekst Spesialtegn * F I Valg Trykk lenge på: Tegntabellen vises (s. 20). Gå til ønsket tegn. Trykk eller velg med klikk på joysticken. Andre opplysninger 0 Sette inn et punkt. Ordet avsluttes når det kommer et mellomrom. I ordet står punktumet for apostrof/bindestrek: f.eks. PC.en = PC-en. Gå til høyre. Avslutter et ord. E Rette ord F Gå ett og ett tegn til venstre/høyre. Slett Sletter tegnet til venstre for markøren. T9-ordforslag Hvis det finnes flere alternativer for en tastesekvens (et ord) i ordboken, vises det mest sannsynlige alternativet først. Dersom et ord ikke ble gjenkjent slik du ønsket det, er kanskje neste forslag fra T9 riktig. Ordet må vises med negativ skrift. Trykk deretter Det angitte ordet byttes ut mot et annet. Dersom heller ikke dette ordet passer, trykker du på igjen. Gjenta dette inntil det riktige ordet vises. Hvis ordet ikke finnes i ordboken, skriver du det inn uten T9 eller legger det til i ordboken. Fremgangsmåte: (Legg til) Velg. Det siste forslaget blir slettet, og ordet kan nå skrives uten bruk av T9-støtte. Med Lagre blir det automatisk lagt inn i ordboken. Andre opplysninger Inne i et «T9-ord» kan du ikke endre noe uten at T9-funksjonen er koblet ut. Ofte er det enklere å skrive et ord på nytt.

24 T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide. Skrive inn tekst 23 Forhåndsdef. tekst I telefonen kan du lagre forhåndsdefinerte tekstelementer som du kan bruke til å utfylle meldingene dine. Skrive tekstelementer CMMeldingMSMS MForhåndsdef. tekst Rediger <Tomt> velg med OK lagre. J Skriv tekstelement. Bruke tekstelementer J Skrive meldingsteksten. Alternativ) Åpne tekstmenyen. H Velg tekstelementer. H Velg et tekstelement fra listen. Valg Valg Bekreft. Tekstelementet vises. Bekreft. Tekstelementet blir satt inn i teksten til høyre for markøren.

25 24 Telefonboken rommer inntil 255 oppføringer med flere telefonog faksnummer i tillegg til adresseopplysninger. Oppføringene blir håndtert uavhengig av oppføringene på SIM-kortet. Du kan imidlertid overføre data mellom kontakter og SIM-kortet (s. 26). Kontakter Opprette ny oppføring CMKontakter Ny Trykk. J J Tast inn for- og/eller etternavn. Tast alltid inn telefonnummeret med prefiks. (Lagre) Lagre oppføringen. Åpne kontakter: CMKontakter Du ser oppføringene på SIM-kortet, gruppene og kontaktlisten i telefonminnet: SIM-oppføringer Velg eller rediger telefonnumre som er lagret på SIM-kortet (s. 26). Gruppe Oppføringer kan samles i grupper (s. 27). Deretter følger listen over telefonnumre i telefonminnet. Hvis ingen telefonnumre er registrert, vises bare SIM-oppføringer og Gruppe. Fyll ut felt for felt. Tlf. jobb: Postnr.: Tlf. mobil: Sted: Faks: Land: Innringergruppe: URL: Firma: Bilder av innringere E-post: Ringetone Gate: F Velg fra følgende felt: Innringergruppe: Valg av gruppe (se også s. 27). Bilder av innringere Koble et bilde til en kontakt. Dette vises når du blir ringt opp fra det aktuelle nummeret.

26 Ringetone Koble en bestemt ringetone til en kontakt. Denne spilles når du blir ringt opp fra det aktuelle nummeret. (Lagre) Lagre de endrede innstillinger. Endre oppføring Åpne kontakter (i standbymodus): CMKontakter I Finn ønsket oppføring. Vis Trykk. I Rediger J Lagre Velg inntastingsfelt. Åpne oppføring. Foreta endringer. Lagre Ringe opp Åpne kontakter (i standbymodus): CMKontakter I Velge navn. B Oppføringen ringes opp. Hvis det er lagret flere nummer under én kontakt: I Velg nummer. B Oppføringen ringes opp. Kontakter 25 Kontaktmeny Det vises ulike funksjoner, avhengig av situasjonen. Alternativ) Åpne menyen. Vis, Rediger, Ny oppføring, Slett, Slett alle, Taleoppringing (s. 69), Kopier oppføring, Send SMS, Kapasitet Spesielle funksjoner: Kopier oppføring Kopier den aktuelle oppføringen fra kontakter til SIM-kortet. Send SMS Bruk den aktuelle oppføringen som mottaker for SMS. Tekstinntastingen åpnes (s. 39). Kapasitet Oversikt over opptatte/ ledige SIM-oppføringer ( ), PIN-beskyttede SIMoppføringer ( ) og oppføringer i telefonminnet ( ).

27 26 SIM-oppføringer Oppføringene på SIM-kortet forvaltes separat fra kontaktene som er lagret i telefonen. Du kan imidlertid overføre data mellom kontakter og SIM-kortet. Egne nummer Inntasting av egne nummer til informasjon. Opprette ny oppføring Tlf.nummer Tast alltid inn telefonnummeret med prefiks. Navn Tast inn for- og/eller etternavn. Opptaksnr. Hvert telefonnummer får automatisk et oppføringsnummer når det blir lagt inn. Sted: SIM Oppføringer lagres på SIM-kortet og kan dermed også brukes på en annen GSM-telefon. Beskyttet SIM På spesielle SIM-kort kan du lagre telefonnummer på et beskyttet område. Til dette trenger du PIN 2. Aktiver med funksjonen Kun SIM-kort (s. 56). Kontakter SIM-kort-alternativer Redigere SIM-kort oppføringer: Alternativ) Åpne menyen. Vis, Rediger, Ny oppføring, Slett, Slett alle, Taleoppringing (s. 69), Kopier oppføring, Kopier alle, Send SMS, Kapasitet Kopier oppføring Kopier den aktuelle oppføringen fra SIM-kortet til kontakter. Kopier alle Kopier alle oppføringer fra SIM-kortet til kontakter. Ringe opp med oppføringsnummer Du kan ringe opp oppføringer på SIM-kortet i standbymodus ved å taste inn oppføringsnummeret. J # Trykk. B Trykk. Angi oppføringsnummer.

28 Gruppe I telefonen er det satt opp 5 grupper, slik at du kan ordne kontaktene på en oversiktlig måte. Vise grupper CMKontakterMGruppe I Vis Velg gruppe. Bak gruppenavnene vises antall medlemmer i parentes. Vise medlemmene i gruppen. Ta opp medlem Velg gruppe og velg medlemsliste etter å ha klikket I med joysticken. Ny oppføring Opprette en ny oppføring. Det videre forløpet er som ved Kontakter Eller velg fra kontakter. Valg Oppføringen opptas i gruppen. Kontakter 27 Gruppealternativer Alternativ Åpne menyen. Rediger navn, Vis medlemmer, Fjern oppføringer, Gruppebilde, Gruppemelodi, SMS til gruppe Spesielle funksjoner: Gruppebilde Tildel gruppen et symbol som så blir vist på displayet når et av gruppemedlemmene ringer deg. Gruppemelodi Tildel gruppen en ringetone, som så blir brukt når et av gruppemedlemmene ringer deg. SMS til gruppe Merk de medlemmene i gruppen som skal motta en SMS. I Velg oppføring. Valg Merk og velg oppføring. OK Bekreft, skriv så inn meldingsteksten og send SMSmelding (s. 39).

29 28 ster Telefonen lagrer telefonnumrene til anropene, slik at du enkelt kan ringe tilbake. CMAnropslisteMSamtalelister I Velg anropsliste. Valg Trykk. I Velg nummer. B Ring opp nummeret. Eller (Vis) Vis informasjon om telefonnummeret. Tapte anrop Anrop som du ikke har besvart, lagres med telefonnummer, slik at du kan ringe tilbake. Symbol for tapt anrop (i standbymodus). Hvis du trykker på høyre displaytast, vises telefonnummeret. Forutsetning: Nettet må ha støtte for «nummervisning». Samtalelister Besv. anrop Alle besvarte anrop vises i en liste. Utg. anrop Her får du tilgang til de sist oppringte numrene. B Rask tilgang i standbymodus Anropsliste-meny Alternativ) Åpne menyen. Dersom en oppføring er merket, kan du åpne anropsliste-menyen. Alternativ) Åpne menyen. Vis, Korr. nr., Kopier til, Slett, Slett alle Spesielle funksjoner: Korr. nr. Vis nummeret på displayet og foreta evt. rettelser før oppringing. Kopier til Lagre oppføringen i SIMkortet eller under Kontakter. Andre opplysninger Ved kopiering til SIM-kortet kan en ny oppføring opprettes med telefonnummeret, eller en eksisterende oppføring kan korrigeres.

30 Tid/kostnader 29 a- CMAnropslisteMTid/kostnader Under en samtale kan du vise samtalekostnader og varighet for ulike samtaletyper. Du kan også stille inn en kostnadsbegrensning for utgående samtaler. Display I Valg Velg en samtaletype: Siste samtale Alle anrop Gjenv. enheter Innkommende anrop Utgående anrop Vis dataene. Etter at dataene er vist, kan du: Nullst. Tilbakestille visning. OK Avslutte visning. Kostnadsinnst. CMAnropslisteMKostnadsinnst. Valuta L (Du trenger PIN 2) Angi valutaen som skal brukes ved visning av kostnader. Tid/kostnader L (Du trenger PIN 2) Angi kostnader per enhet/tidsrom. Begrensning L (Du trenger PIN 2) På spesielle SIM-kort kan du eller nettoperatøren definere et fast beløp/tidsrom som du kan ringe for/i. Når beløpet/tidsrommet er brukt opp, blir telefonen sperret for utgående samtaler. Rediger Trykk på denne tasten, tast inn PIN2. Begrensning Koble inn. J Angi antall enheter. OK Bekreft. Bekreft deretter beløpet eller nullstill telleren. Visningen av forhåndsbetalte kort kan være forskjellig fra én nettoperatør til en annen. Autom. display Samtalevarighet og -kostnader vises automatisk etter hver samtale.

Din bruksanvisning SIEMENS ST60 http://no.yourpdfguides.com/dref/534151

Din bruksanvisning SIEMENS ST60 http://no.yourpdfguides.com/dref/534151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Din brugermanual SIEMENS C62 http://da.yourpdfguides.com/dref/533831

Din brugermanual SIEMENS C62 http://da.yourpdfguides.com/dref/533831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS C62 i brugermanualen (information, specifikationer,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Veiledning for appen Flexi Presentity for Android

Veiledning for appen Flexi Presentity for Android Veiledning for appen Flexi Presentity for Android Datatal har utviklet en mobilapp for din smarttelefon, og med den kan du enkelt angi viderekoblinger, ringe, søke etter kollegaer og høre på talemeldinger.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

SL42 SL45i. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SL42 SL45i. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS A57 http://no.yourpdfguides.com/dref/533757

Din bruksanvisning SIEMENS A57 http://no.yourpdfguides.com/dref/533757 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS A57. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS A57 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351309 Utgave 4 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for iphone Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på iphone Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail... 3 For deg som har brukt Personsvar tidligere...... 6

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351724 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Copyright

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer