i fra Menighetsrådet. i fra Helse og sosialetaten ETTERLYSNING KONFIRMANT- KAPPER INFORMASJON OM FUGLEINFLUENSA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3-2006. i fra Menighetsrådet. i fra Helse og sosialetaten ETTERLYSNING KONFIRMANT- KAPPER INFORMASJON OM FUGLEINFLUENSA"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON i fra Menighetsrådet ETTERLYSNING KONFIRMANT- KAPPER Storfjord menighetsråd etterlyser konfirmantkapper som er blitt borte. Vi ber om at alle som har hatt konfirmanter, undersøker om de har konfirmantkapper liggende hjemme. Flere av de som har tatt konfirmantkapper hjem etter konfirmasjonen, har glemt å levere de tilbake igjen. Kappene kan leveres inn på menighetskontoret. i fra Helse og sosialetaten INFORMASJON OM FUGLEINFLUENSA Faren for at mennesker i Norge skal bli smittet av fugleinfluensa er svært liten. Publikum bør likevel ta følgende forholdsregler: Ikke ta på fugler som er døde eller virker syke. (Vask hendene godt om du er kommet i skade for å ta på døde eller syke fugler.) Dersom man finner flere døde fugler innenfor et av grenset område, skal man melde fra til Mattilsynets distriktskontorer på så raskt som mulig. Barn skal oppfordres til å unngå kontakt med døde og syke fugler og fugleskitt. Ved mating av villfugl bør man unngå direkte kontakt med fuglene. Etter håndtering av fuglebrett, frøautomater og lignede bør man vaske hendene godt. Vask hendene ofte, og etter all kontakt med fugl. VELKOMMEN TIL MØTEPLASSEN PÅ VALMUEN! Vi har åpent hver onsdag fra kl Møteplass for alle som har lyst til å treffe andre mennesker! Vi selger kaffe/te og noe å bite i! Loddsalg! Ta med en liten premie hvis du vil. Trenger du skyss? Ring Valmuen på tlf Storfjord kommune telefon telefaks

2 i fra Storfjord Aksess AS Hei alle sammen! Verden har ikke vært helt snill med Storfjord Aksess den siste tiden. Med dette så mener jeg at vi den siste tiden har møtt problemer som vi egentlig ikke har kunnet forutse, noe som har medført at vi er blitt veldig så forsinka med realiseringa av tilbudet vårt i Skibotn. Av problemer kan nevnes; ordre på utstyr som blir bestilt blir feilregistrert hos leverandør noe som medfører 3 4 uker forsinket levering, uværet Narve forsinker arbeidet med montering av utstyr, utstyr må flyttes etter at det er ferdigmontert og nå denne uka så har utstyr av en eller annen grunn rett og slett ramlet ned. Så som der skjønner så har vi hatt litt å stri med. Men nå mandag 6. mars så var forbindelse over til Skibotn klar slik at vi nå kan koble til de første testkundene i Skibotn. For de som er interessert i et tilbud være seg kabeltv eller internett ta kontakt med Tom Kristiansen eller Eivind Karlsen så kan de ordne det meste. Det har også den siste tiden vært en aktivitet på Elvevoll for å se på grunnlaget for å bygge ut et tilbud som skal kunne dekke området Oteren Rasteby og Oteren Fallsnes sånn i grove trekk. Som orientert om tidligere så vil en full utbygging av dette området være for kostbart til at selskapet kan ta gjøre dette i en operasjon. Det som planlegges er en gradvis utbygging der en starter der hvor behovet synes å være størst. Behovet defineres da som flest mulige interesserte. Vi håper at vi kan starte med en utbygging av deler av dette området nå i vår slik at vi skal kunne ha en løsning oppe å gå en gang i mai/juni. Nok om det, når det gjelder de områdene der hvor vi har nett i dag så er vi svært så fornøyd med det som skjer og det kommer stadig til nye kunder og vi håper og tror at de som kobler seg til vårt nett blir fornøyd med det tilbudet vi gir. Det er i dag et sted mellom 120 og 130 kunder tilkoblet nettet i disse områdene, noe vi er svært fornøyd med. For Storfjord Aksess AS Trond Arne Kongsli, styreleder. Welcome Inn HOTEL LYNGSKROA Åpner til påsken! fra 24. mars: Rom, frokostsal og møterom fra 31. mars: Spisesal og bar tlf fax

3 i fra Helse og sosialetaten i fra Oppvekst og kulturetaten TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2006 Storfjord kommune administrerer transporttjenesten for funksjonshemmede i kommunen, med midler fra Troms Fylkeskommune. Transporttjenesten utføres av drosjene i kommunen, mot en egenandel på minimum 10%, minimum kr. 10,00 pr. tur. Følgende kriterier må være oppfylt for å bli godkjent som bruker: Varig funksjonshemming på minst 2 år. Betydelige vansker med å benytte seg av offentlige kommunikasjonsmidler på grunn av funksjonshemming. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å være gammel og dårlig til beins og/eller ha dårlige bussforbindelser eller ha lang vei til nærmeste buss-stopp. Personer som er innvilget transporttjeneste behøver ikke å sende ny søknad. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Kommunehuset tlf eller kan lastes ned fra Søknaden sendes: Pleie og omsorg, Storfjord kommune 9046 OTEREN. For nærmere informasjon kan Anne-Lena Dreyer kontaktes på tlf Søknadsfrist: Det gjøres oppmerksom på at søknadsskjemaet inneholder en spesifikk del som må utfylles av primærlegen før søknaden sendes inn. UKM 2006 Til UKM fylkesmønstring "Øyet som ser" av Simon (14) og Johanne(15) Barman-Jenssen (film) "Pompel og Pils" ved Simon Barman-Jenssen (14) og Andreas Ryeng (14) (teater) "Trylle von trylle" ved Mikael Pedersen (11) og Kristoffer Nystad (11) (teater) "Greensleeves" ved Jonas Nilsen (9) (piano) "Don't know why" ved Jenny Konradsen (10) (sang) "Flasketriks" ved Susanne Figenschau (15), Linda Nygård (15), Kine Skare (15), Øyvind Figenschau (13) og Eline Lockert Johansen (13) (annet) "Crocket's theme" ved Linda Nygård (15) (ballett) "Hey now" ved Kristine Aabrekk (15), Kine Skare (15) og Johanne Barman-Jenssen (15) (hip hop dans) "Waff" ved gruppa WAMF, Andreas Ryeng (14), Viktor Bomstad (13), Fredrik Rasmussen (13), Mikael Pedersen (11), Gjermund Auståker (37) (rock) "Den fargerike sjø" av Anja Ballovarre (9) (bilde) "Varme" av Ane-Marte Ryeng (14) (foto) "Kniv i slire" av Øyvind Figenschau (13) Til UKM Sommerfestival "Imminent things" ved Simon Barman-Jenssen (14) (sjonglering) "Ferien ved østersjøen" ved Eirik Hansen (11), Lars-Kristian Elvemo (12), Joar Øvergård (11), Mikael Pedersen (11) og Kristoffer Nystad (11) (sketsj) "I know him so well" ved Hanne-Marita Gjerseth (13) og Cecilia Ulriksen (13) (sang) "Æ ser" selvlaget sang av og med Rannveig Bråthen (15) "Yesterday" ved Malin Løkås (15) (sang), Mikael Pedersen (11) (piano) og Susanne Figenschau (15) (Fiolin) Vi gratulerer ALLE deltakerne med innsatsen, og ønsker de som gikk videre lykke til!

4 i fra Helse- og sosialetaten LEDSAGERBEVIS-ORDNINGA Ledsagerbevis Formål: Ordningen skal gi den funksjonshemmede med behov for bistand, samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet, uten å måtte betale dobbel pris/ inngangsbillett. Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behov for en slik bistand. Hva er ledsagerbevis? Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes av kommunen, til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttegjøre seg uten bistand. En må her merke seg at ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som har akseptert ordningen. Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrenser. Ledsagerbevis utstedes gratis. Ledsagerbevis ordningen i Storfjord kommune administreres av Helse- og sosialetaten. Psykisk og fysisk funksjonshemmede som har behov for ledsager kan søke. Det vil normalt gjelde følgende hovedgrupper av funksjonshemninger: Bevegelseshemning Hørsels-/synshemming Psykisk utviklingshemming Skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlig psykiske lidelser, hjerte/ lungesykdommer, allergier, etc Ordningen forutsettes som en hovedregel til å gjelde for personer med varig funksjonshemming. Svekket helsetilstand pga. høy alder kvalifiserer ikke automatisk for ledsagerbevis. Søkeren må være registrert i kommunens folkeregister. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. Søknad fremsettes på eget søknadsskjema som fås tilsendt ved henvendelse til Kommunehuset tlf eller kan lastes ned fra Søknaden sendes: Helse og sosialetaten, Storfjord Kommune 9046 OTEREN. Det gjøres oppmerksom på at et passbilde må legges ved søknaden. For nærmere informasjon kan Anne-Lena Dreyer kontaktes på tlf eller Søknadsfrist Kommunal informasjon finner du alltid på

5 FYSAK Storfjord Grønn resept Tilbud anno mars 2006 Turkart for Storfjord Seniordans Kontaktperson Audhild Myrvoll, tlf: Trening hver mandag på Skytterhuset på Brenna FYSIOtrim m/ Gunn Anja - Bassengtrening tirsdag på Skibotnsenteret - Trenings-gruppe torsdag kl. 19 på Hatteng gym Aerobic Lyngenhalvøya Hver mandag kl på Hatteng skole kr. 45,- per gang ungdom under 18 år kr. 20,- per gang Aerobic-instruktør Anita Hansen tlf Ta med: Vannflaske, gode innesko og liggeunderlag. Vel møtt! Sola smiler i fjellene, dagene er lyse og noen og enhver fristes til å tilbringe mer tid ute i naturen. Dra ikke på tur uten turkart for Lyngenhalvøya i sekken! Kartet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Lyngen, Storfjord, Tromsø og Balsfjord, og dekker hele Lyngsalpan landskapsvernområde med tilliggende områder i de fire kommunene. Annonsere? Send e-post til

6 i fra Driftsetaten Driftstyret behandlet i møte , saksnr. 0021/06, 0022/06 og 0023/06: Følgende vedtak ble fattet: REGULERINGSPLAN: BALLONES HYTTEFELT 46/32 Reguleringsplan for hyttefelt Ballones og reguleringsplan for vegkryss Ballones mottatt legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte parter til høring i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn på Skibotn handel og Kommunehuset i tidsrommet REGULERINGSENDRING SKIBOTN KAI NORD Forslag til endring av reguleringsplan Skibotn kai legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte parter i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn på Skibotn handel og Kommunehuset fra REGULERINGSENDRING BRENNA BOLIGFELT Styret for Plan- og drift vedtar at det varsles oppstart av reguleringsendring av reguleringsplan Brenna. Hensikten med reguleringsendringen er å flytte boligtomt 40 til omsøkt område. Reguleringsendringen vil få følgende konsekvenser for eksisterende reguleringsplan. 1. Arealer avsatt til friområde/lek flyttes og økes noe i areal. 2. Boligtomt 40 flyttes til omsøkt areal, og reguleringsgrense for planen utvides tilsvarende. 3. Adkomst til tomt reguleres til fellesadkomst nr. 1. Ina-Helen Larsen og Kurt Mjøs gis tilsagn om tomt som omsøkt. Etter godkjent reguleringsendring vil dette være tomt 40. Saken legges ut til offentlig ettersyn på Kommunehuset fra og oversendes berørte parter og naboeiendommer til behandling i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser....toneshus... * selger ut restene av klærne, posesalg kr. 500,- per pose, eller 150,- per plagg * selger ut SHINE hudpleieserie med 30% rabatt NYHET Øreakupunktur etter dr. Nogier s prinsipp. Benyttes til ulike plager, smertelindring, muskelspenning, øresus, m.m. Herba Plus urteprodukter for rens og oppbygging av kroppen ANNET T-skjorter fra huui.no Cappa njeida (fin jente) Smorvi (smårusk, for barn) Cappa bardni (fin gutt) Salgsutstilling av bilder av Ann Mari Hansidatter samt dobble kort med motiv. Åpent tirsdag og torsdag kl Øvrige dager etter avtale ut mars Solariet er åpent fra kl alle dager, timebestilling mandag til fredag mellom Velkommen! tlf GØRAN HOLMSTRØM St u bben g OTEREN Tlf BELEGGSERVICE VÅTROM PARKETTSLIPING LAKKING OLJING FLISLEGGING MALERARBEID Mangfolderen finner du på

7 I bruktbutikken bugner det av møbler og annet som vi har fått inn - kom å ta en titt! Vi tar i mot ting og tang til hus og hjem! Vi minner om at vi tar imot brukt & nytt til vår bruktbutikk. Alt fra møbler til husgeråd! Pocketbøker / tegneserier: Vi har det siste året hatt kjempeetterspørsel etter brukte pocketbøker og tegneserier av forskjellige slag, så om du har noen hjemme du ikke lenger trenger så tar vi gjerne imot. Sølvring i David Andersens Saga-serie mistet. Dobbel, med regulerbar størrelse. Delvis oksidert, og merka med bla. 300 A.D. inni. Ring Valmuen verksted kan tilby: Hjemmebakt brød, rund-stykker og horn. Hjemmebakte kaker og nystekte vafler. Vi leverer til møter, små arrangementer ol. Ta kontakt for informasjon og priser på tlf Velkommen innom vår butikk! Lyngenfjord Bedriftshelsetjeneste 9046 Oteren Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Helhetlig tilbud innen helse, miljø og sikkerhet

8 Signaldalelvas Grunneierlag Årsmøte 2005 Dato: torsdag Tid: kl 1900 Sted: Hatteng Grillbar Kl Orientering om pågående Gyroforskning v/norges Fiskerihøyskole Vel møtt! Trenger du rørlegger? Nybygg Modernisering - Service Mesterbedrift med sentralgodkjenning 9143 Skibotn Tlf Faks Mobil Skibotn: Mobil avd. Tromsø: Korpset på Skibotn starter opp med 17. mai - øvinger kl Vi har øving hver tirsdag før påske og hver fredag etter påske Hvis det er noen som har instrumenter, noter o.a. utstyr hjemme, og IKKE ønsker å spille fram mot 17. mai så ber vi dere om å lever inn dette. Kontaktperson er leder Marit Engstad Nilsen. Mvh Styret Årsmøte i Storfjord idrettslag avholdes 17. mars 06 på Hatteng Grillbar Årsfest i Storfjord idrettslag for store og små arrangeres på LYNGSKROA 1. april 06 (ikke aprilsnarr) Påmelding til Malvin tel / Elisabeth Bygdekinoen HATTENG Strikkekafé Hatteng husflidslag inviterer til en strikkekveld på Lyngenfjord onsdag 22. mars kl Ta med strikketøy og kom innom! Det er mulig å få hjelp hvis du trenger det. Ta gjerne med pene strikkeplagg el.l slik at andre Onsdag 15. mars Otertun Lady & Landstrykeren (alle) 1 t 17 min Am. animasjon Jarhead (15 år) 2 t 3 min Am. krigsdrama Les mer om filmene på www2.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

Møteplassen. Temadag 2-2006. Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006

Møteplassen. Temadag 2-2006. Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006 FULLDISTRIBUSJON 2-2006 på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken 10.00 til 14.00. Februar: onsdag 08.02, 15.02, 22.02 Mars: onsdag 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03 Møteplassen Temadag Onsdag 1.

Detaljer

10-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Storfjord kommune. Turkart for Lyngenhalvøya TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2006

10-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Storfjord kommune. Turkart for Lyngenhalvøya TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2006 FULLDISTRIBUSJON 10-2005 i fra Oppvekst og kultur Turkart for Lyngenhalvøya Nå kan du endelig få hele Lyngsalpan verneområde på et kartblad, sammen med de tilliggende områdene i Lyngen, Storfjord, Tromsø

Detaljer

2-2004. i fra Sosial og barnevernskontoret. i fra Kulturkontoret. i fra Næringsavdelinga. Lag og foreninger. Annonser til Mangfolderen

2-2004. i fra Sosial og barnevernskontoret. i fra Kulturkontoret. i fra Næringsavdelinga. Lag og foreninger. Annonser til Mangfolderen FULLDISTRIBUSJON 2-2004 i fra Kulturkontoret Lag og foreninger som avholder årsmøte og velger nytt styre bes sende kulturkontoret melding om dette slik at vi kan oppdatere vårt register. Dette vil sikre

Detaljer

11-2004. i fra Skibotn skole. i fra Storfjord brann og redning. Gode råd om el-sikkerhet i hjemmet FULLDISTRIBUSJON

11-2004. i fra Skibotn skole. i fra Storfjord brann og redning. Gode råd om el-sikkerhet i hjemmet FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 11-2004 i fra Skibotn skole Det er Åpen dag på Skibotn skole og samfunnshus, onsdag 17. november fra kl. 10.00-13.00. Bl. a: åpne klasserom med ulike aktiviteter, skolebandet opptrer,

Detaljer

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON FULLDISTRIBUSJON 10-2006 i fra Kommuneoverlegen BRUK AV AKUTTELEFON i fra PLO og Sosialavdelinga Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! Den senere tid har akutttelefon 777 15100 til Storfjord legesenter

Detaljer

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006 FULLDISTRIBUSJON 12-2005 Møteplassen på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken 10.00 til 14.00. Siste åpningsdag før jul blir onsdag 14.desember-05 Oppstart Møteplassen i januar 4. januar 2006 11.

Detaljer

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 FULLDISTRIBUSJON 2-2009 i fra Oppvekst og kultur HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 Barnehager: Elvevoll barnehage, del

Detaljer

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur FULLDISTRIBUSJON 3-2009 i fra Storfjord brann og redning Storfjord Brann og Redning...søker brannobjekter. Har du et gammelt hus eller lignende som du ønsker fjernet? I forbindelse med øvelser og opplæring

Detaljer

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten FULLDISTRIBUSJON 8-2006 i fra Helse og sosialetaten Etterlysning! Hvor er dere menn som vil arbeide i omsorgsyrker?? i fra Drifts og utviklingsetaten SØKNADSFRISTER FOND Dette gjelder regionale midler

Detaljer

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE FULLDISTRIBUSJON 2-2005 i fra Oppvekst og kultur SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Med forbehold om budsjettmessig dekning har Statens vegvesen

Detaljer

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER 2013 OPPTAK PLASSER I SFO og sommer - SFO skoleåret 2013/2014 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2013

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER 2013 OPPTAK PLASSER I SFO og sommer - SFO skoleåret 2013/2014 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2013 FULLDISTRIBUSJON 2-2013 i fra Storfjord kommune HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER 2013 OPPTAK PLASSER I SFO og sommer - SFO skoleåret 2013/2014 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2013 Kommunale barnehager: Oteren

Detaljer

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL?

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? FULLDISTRIBUSJON 3-2004 i fra Storfjord kommune SKIBOTN KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere ei riktig i fra Oppvekst og kulturetaten I forbindelse med et

Detaljer

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 9-2005 i fra Brann & redning BRANNVERNUKE 2005 i fra Helseetaten ENDRINGER VED HELSESTASJONEN I uke 38 er det brannvernuke for hele landet, og Storfjord Brann & Redning har åpen Brannstasjon

Detaljer

10-2008. Tilskudd til friluftslivaktiviteter. Ledige stillinger som brannkonstabel. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON

10-2008. Tilskudd til friluftslivaktiviteter. Ledige stillinger som brannkonstabel. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 10-2008 i fra Storfjord kommune Ledige stillinger som brannkonstabel Storfjord brann & redning søker etter brannkonstabler til brannstasjonen på Hatteng. Dette er et deltids brannvesen.

Detaljer

4-2004. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten. Merk! Telefon: 815 81744 eller 777 80800 mandag fredag 08.30 15.30 BRUK AV ILD I SKOG OG MARK

4-2004. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten. Merk! Telefon: 815 81744 eller 777 80800 mandag fredag 08.30 15.30 BRUK AV ILD I SKOG OG MARK FULLDISTRIBUSJON 4-2004 i fra Storfjord kommune UTREDNING AV VINDKRAFTVERK I STORFJORD Nye åpningstider Tromsø likningskontor avd. Storfjord etatskontor Kontoret på Hatteng vil være åpent tirsdag og torsdag

Detaljer

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2007 i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2007 i fra Kulturskolen ETTERLYSNING! Det er satt av kr. 42.000,- til fordeling av frie kulturmidler i 2007. Midlene skal møte behovet for

Detaljer

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2005 i fra Driftsetaten SALG AV KOMMUNALE BOLIGER i fra Kulturkontoret KULTUR- MIDLER 2005 i fra Folkebiblioteket BOKBUSS Storfjord kommune har for salg 2 eneboliger. Eiendommen Gnr.

Detaljer

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON 5-2004 i fra Kulturkontoret i fra Driftsetaten SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM Trimpostkassesesongen er i gang! I år som tidligere år blir det trimkonkurranse 1. juli 15. september. Start

Detaljer

3-2010. i fra Storfjord språksenter. i fra Storfjord kommune GRAFITTIVERKSTED TIL DELTIDSANSATTE I STORFJORD KOMMUNE FULLDISTRIBUSJON

3-2010. i fra Storfjord språksenter. i fra Storfjord kommune GRAFITTIVERKSTED TIL DELTIDSANSATTE I STORFJORD KOMMUNE FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 3-2010 i fra Storfjord språksenter i fra Storfjord kommune GRAFITTIVERKSTED TIL DELTIDSANSATTE I STORFJORD KOMMUNE Storfjord språksenter arrangerer graffiti-verksted for barn og ungdom

Detaljer

10-2007. i fra Storfjord kommune NYTT TELEFON- NUMMER FRA 1. NOVEMBER

10-2007. i fra Storfjord kommune NYTT TELEFON- NUMMER FRA 1. NOVEMBER FULLDISTRIBUSJON 10-2007 i fra Storfjord kommune NYTT TELEFON- NUMMER FRA 1. NOVEMBER 77 21 28 00 Faks 77 21 28 01 I en overgangsperiode vil de gamle numrene fungere. Vi kommer i neste utgave av Mangfolderen

Detaljer

6-2004 SEPTIKTØMMING 2004. i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK

6-2004 SEPTIKTØMMING 2004. i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK FULLDISTRIBUSJON 6-2004 i fra Driftsetaten SØPPEL I SKOG OG MARK Driftsetaten opplever at publikum kaster fra seg sykler, møbler, annet grovavfall, hageavfall, kvister og greiner på ulike ulovlige deponeringssteder

Detaljer

1-2007. Ny redaktør for Mangfolderen LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten

1-2007. Ny redaktør for Mangfolderen LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON 1-2007 i fra Storfjord kommune Ny redaktør for Mangfolderen i fra Driftsetaten LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN Fra og med januar blir Mangfolderen redigert av sekretær Anne-Mette Lind.

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009 Silje Ramvik Stolpnes på mammas arm (f 03.02.08) er vårt nyttårsbarn. Tvillingene Frida og Eirin Eldevik Drees på

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer