Informasjon og rutiner 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon og rutiner 2015/2016"

Transkript

1 Informasjon og rutiner 2015/2016 Revidert av Janne I. Håkonsen, virksomhetsleder/styrer.

2 En av våre oppgaver er et godt samarbeid mellom hjem og barnehage til beste for barnet. For å få til dette trenger vi at foresatte følger med på informasjon, og er åpen for veiledning fra barnehagen. Samarbeidet er avhengig av gjensidig respekt, ærlighet og tillit. Foreldrene overlater ansvaret for barnet til barnehagen, og vi skal på en best mulig måte ivareta barnets behov i forhold til omsorg, danning, lek og læring. Barnet blir en deltaker i en større barnegruppe. Personalet legger til rette for individuelle og kollektive behov. Nordre Jarlsberg barnehage skal være en arena som bidrar til god oppvekst. Vi jobber for å etablere god kontakt med barn og foreldre. To av våre navigerings mål er trygge foreldre og glade barn. For å få til dette jobber vi for å ha dyktige ansatte i en lærende organisasjon. Samtidig forventes det at hver medarbeider bidrar med sin væremåte til et godt arbeidsmiljø. Vi ser frem til å bli kjent med dere, og skal hjelpe dere med å støtte barnets utvikling i barnehageårene. Lykke til med oppstart og tilvenning. Er det noe dere lurer på så spør! Fremsnakk barnet ditt, de andre barna og barnehagen! Vennlig hilsen personalet v/ styrer Janne I. Håkonsen

3 FAKTA Nordre Jarlsberg barnehage åpnet 1. desember Vi har 114 plasser fra 0 6 år og 25, 3 årsverk. Barnehagen har tre fløyer med inngang til to avdelinger; Roret/ Dørken, Ankeret / Seilet og Byssa / Kahytten. Alderssammensetningen på avdelingene varierer ut i fra hvilke behov det er i Sande kommune, og alder på barna som står på venteliste. Vi ser at fleksibilitet innenfor barnehagens vegger fra år til år er en nødvendighet. Personalet hospiterer og bytter avdelinger ved behov. Foreldre kan ikke ta det som en selvfølge at barnet skal over på naboavdeling, og at søsken får plass på samme fløy selv om det er noe vi prøver å få til. ALDERSINNDELTE GRUPPER Barna tilhører grupper ut fra alder: Kongekrabber (siste året i barnehagen) Sjøstjerner Kråkeboller Krabber Frosker Rumpetroll (de som er født inneværende år) Kongekrabbene er sammen hver torsdag. Kongerabbene har fokus på språk og sosialkompetanse gjennom blant annet brannvernopplæring, trafikkopplæring, vannsikkerhet/roklubb, turer i skogen og tilrettelagte aktiviteter i Messa (felles kjøkkenet). VEDTEKTER Alle foreldre og foresatte plikter å gjøre seg kjent med, og følge de til en hver tid gjeldene vedtekter for Sande kommunale barnehager. Dersom betalingsforpliktelsene og annet i vedtektene ivaretas er plassen deres t.o.m det året barnet skal begynne på skolen. ÅPNINGSTID Barnehagen er åpen fra kl fra mandag til fredag. Husk å påregne tid til henting/påkledning før Dersom du bor alene med barnet og er student (må dokumenteres) kan du søke om å få levere 3

4 barnet fra Dette er en tid hvor personalet klargjør barnehagen og barnet blir inkludert i dette. Plandager barnehageåret 2015/2016: 10. august desember desember februar mai 2016 Tre av plandagene blir gjort om til 6 personalmøter fra dette av økonomiske grunner. BUFF = Barn og unge forebyggende fagteam I fagteamet sitter barnehagelærer som kjenner barnet og fagpersoner fra støttetjenestene (helsestasjon, PPT og barnevern) i kommunen. Det er fastsatt månedlige møter. BUFF er tenkt som et lavterskel tilbud. I tillegg kan hjemmet og barnehagen til en hver tid søke råd og veiledning hos helsestasjon, pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevern og fysio/ergoterapi tjeneste. BEMANNING Avdelingene som deler inngang samarbeider før frokost og en tid før Det er en pedagogisk leder på hver avdeling, og i tillegg har vi barnehagelærere, fagarbeidere, assistenter, lærekandidater, og lærlinger. Barnehagen har styrer/virksomhetsleder i 100 % stilling, og assisterende styrer i 30 %. Barnehagen har en samarbeidsavtale med HBV, noe som innebærer at vi har studenter fra barnehagelærerutdanningen i praksisperioder gjennom skoleåret. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Målet vårt er som nevnt tidligere at foreldre er trygge på barnehagen, og personalet. Alle nyansatte leverer politiattest, og er innforstått med taushetsplikten (undertegnes) før man starter i jobb. Ellers har barnehagen et kvalitetssystem som ivaretar barnas HMS. Vi ønsker en åpen og nær dialog for å ivareta barnet /barna på en best mulig måte. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet (jmf. rammeplan for 4

5 barnehager). Samarbeidsutvalget (SU) er barnehagens øverste organ. Foreldreråd (alle foreldrene) arrangeres hver høst i september. Her velges avdelingenes foreldrerepresentanter som utgjør FAU, og av disse seks sitter to i SU. PLANER OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager er våre to viktigste styringsdokumenter. Ellers har vi nasjonale og kommunale veiledere, rapporter, planer m.m. som danner grunnlag for vår virksomhet. Barnehagen har årsplan, og hver avdeling lager månedsoversikt med informasjon og evaluering bak. Barnehagen dokumenterer pedagogiske prosesser, og vi håper dere tar dere tid til å se på dette sammen med barna deres. Informasjon blir gitt via avdelingstavla, e - post, informasjonsskriv og/eller hjemmesiden. OPPSTARTSRUTINER Etter tildeling av barnehageplass mottar hjemmet brev om foreldremøte for nye. På foreldremøte innhenter vi informasjon om behov for oppstart. Vi prøver å møte foreldrenes behov, men oppstarten foregår over en periode og alle kan ikke begynne på likt. Vi har imidlertid som mål at de som ønsker får tilvenning før 15. august. NY I BARNEHAGEN Det å begynne i barnehage kan være en stor overgang for barnet. Barn er ulike, men vi erfarer at det er lurt å bruke god tid på tilvenning. Foreldre og barn skal bli kjent i sitt nye miljø, og målet er trygghet og trivsel. Personalet har utarbeidet felles rutiner for oppstart og tilvenning i barnehagen. Samtidig ser vi at barn er forskjellige, og tilpasser seg ulikt. Noen trenger mer tid enn andre på å bli kjent/trygg. Foreldre/foresatte bør prøve å få til en myk overgang fra hjem til barnehage, det vil si å begrense antall timer per dag den første tiden. Barnet får en kontaktperson i tilvenningsperioden, og barnehagelærer har oppstartssamtale med dere foreldre. Vi ønsker å understreke at den som leverer må si farvel/ta avskjed med barnet før de går, dette for å skape trygghet for barnet. Barnet skal vite hva som skjer. 5

6 MARTE MEO Vi jobber etter Maria Arts sine prinsipper for utviklingsstøttende kommunikasjon. Dette er vår plattform for hvordan vi er sammen med barna, og vår røde tråd gjennom alt vi gjør. Marte meo er en videoveilednings metode til hjelp for blant annet å fremme utvikling og godt samspill. Videofilming tar mye tid, men vi prøver å få til noe i løpet av barnehageåret. Dette for å gi personalet konkrete tilbakemeldinger på den jobben de gjør, og for å heve kvaliteten på våre relasjoner med barna. KLÆR og utstyr Foreldrene skal sørge for at barna har godt med skift i skapet, og klær i kassa og grovgarderoben etter årstiden. Foreldre har ansvar for å merke tøy og holde orden på barnets garderobeplasser. Dersom barnet ikke har det som trengs for eksempel vinterstøvler, må dere være forbredt på at personalet ringer og ber dere komme med utstyret/ henter barnet. Barnet som skal være i barnehagen må kunne følge barnehagehverdagen ute som inne. Vinter: vinterstøvler, vinterdress, ull / fleecetøy, ullundertøy, varmesokker, votter, hals/ bøff og lue. Kuldekrem eller annet som beskytter barnets hud mot forfrysning. Høst/vår: Cherrox, gummistøvler, regnvotter m/fòr, sydvest, lue, ull/fleecetøy og regntøy m/strikk under støvelen. Sommer: Lette klær, joggesko, sandaler og hodeplagg som beskytter mot sola på fine dager. Solkrem: Alle må smøre barna hjemme før de kommer i barnehagen på dager hvor det er meldt sol, i tillegg må barnet ha solkrem m/navn på med i barnehagen slik at personalet kan smøre i løpet av barnehage dagen. Husk å merke alt utstyr og klær med barnets navn! Foreldre/Foresatte har ansvar for at barnet har tørre klær, fottøy og nødvendig utstyr i barnehagen til en hver tid. Møkkete og sølete regntøy/dress må tas hjem for vask. 6

7 Barnehagen er ikke erstatningspliktig for klær, vogner, sko/støvler og annet utstyr som blir borte eller ødelagt i barnehagen. Bål på tur fra 16.september til 14. april. Fleece tøy egner seg mindre rundt bål enn ull. Følg med på planer og informasjon fra avdelingen. Foreldre må ha med bleier m.m. ikke up & go. Når barn sover i barnehagen - hvilestund Vi samarbeider med foreldrene om barnets rutiner rundt hvilestund. Avdelingen bruker skjema hvor foreldrene kan sjekke hvor lenge barnet har sovet. Foreldre må ha med vogn, myggnett og utstyr til soving ute gjennom hele året. Dersom det er for kaldt til å sove ute setter vi vogna inn eller lar barnet sove på madrass. Vognen må være god for barnet å ligge i, gamle vogner er ofte gode og store. Barna skal sikres med seler. Barna sover i sove - bodene, og de voksne sjekker barna jevnlig. Det er en voksen som har ansvar for de som sover til en hver tid. Foreldre som har småbarn som bruker smokk bør etter hvert som barnet blir eldre begrense smokkebruk til sovetiden. Dette fordi smokken hemmer barnet i utvikling. DAGSRYTME Barnehagen åpner Klokka Barna leveres på Byssa, Ankeret, Roret eller messa (felles kjøkken) Frokost Fra klokka Lunsj Kl Mellom måltid: Kl (Frukt, brødmat og vann) Individuelle planer på avdelingen i forhold til innhold, utelek, tur, samling og hvilestund m.m. 7

8 Barnehagen stengt og personalets arbeidstid er slutt. Klokka Barnehagen har rutiner for sent hentet. Alt over inne i barnehagen er for sent. Vi er fleksible i forhold til dagsrytmen, og tar hensyn til lek, aktiviteter, prosjekter og barns medvirkning. Levering: Barnet må følges inn i barnehagen. Barnet bør være i barnehagen innen kl Dersom barnet kommer senere gi beskjed. Henting: Gi beskjed dersom andre skal hente barnet. Vi leverer ikke ut barn til andre enn foreldrene uten at annet er avtalt på forhånd. Gi alltid beskjed til personalet om at dere henter barnet, slik at vi får registrert barnet hentet. Dersom barnet skal hentes før kl er det fint om dere sier i fra ved levering. SIKRING AV BARN I BIL OG FERDSEL PÅ PARKERINGSPLASSEN Barna skal sikres med seter og/eller 3-punkt sele. Dersom foresatte eller andre kjører med barna usikret, skal personalet ta opp dette med foresatte. Dersom dette ikke hjelper sendes bekymringsmelding til barnevernet. Dersom barnehagen skal leie buss eller taxi er 3 punkt sele en forutsetning. Tryggtrafikk anbefaler at vi rygger inn på parkeringsplassene mot murveggen. Ellers bør vi begrense rygging, fordi barn er små og vanskelig å se bak bilen. Alle skal kjøre sakte i området ved barnehagen. Barna skal følges ut, og ikke gå alene på parkeringsplassen. Dersom du har mye å bære på, gå to ganger og prioriter alltid barnets sikkerhet. Personalet kjører ikke barnehagebarn i egen bil. Dette vil kun skje unntaksvis for eksempel dersom barnet trenger å bli fulgt til lege, og foresatte ikke er tilgjengelig. 8

9 PORT OG GJERDER Det er kun voksne som skal åpne porter og grinder i barnehagen. Hver og en skal hjelpe til, og passe på andre slik at porten til en hver tid lukkes. Ingen barn får klatre på gjerdet eller porten. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre, leker og barnehagen. KOST Barna må ha med frokost når de skal spise det i barnehagen. Vi oppfordrer dere til å ta med sunn mat, ikke yoghurt og sukkerholdige frokostblandinger. Barna får melk og/eller vann å drikke til måltidene. Ta gjerne med biter av grønnsaker og frukt i matboksen. Foreldre/foresatte må betale kostpenger sammen med oppholdsbetalingen. Dette dekker all kost utenom frokost. Dersom barnet trenger spesialprodukter må dette medbringes mot fratrekk i kostpenger, dette avtales med styrer. Alle barna har med egen vannflaske med navn hver dag. Flaska er det foreldrene som har ansvar for å rengjøre. FOTOGRAFERING De som tar bilder ved foreldrekaffe, avslutninger og andre arrangementer skal ikke publisere dette på sosiale medier. Barna har rett på personvern! Barnehagen tar bilder og dokumenterer, og alle barna har hver sin perm som de får da de slutter i barnehagen. Barnehagen bestiller fotograf som tar gruppebilder hver høst. Portrettfoto må foreldrene ta hos fotograf selv. BURSDAG Barn som feirer fødselsdag blir markert i barnehagen. Vi lager krone og henger opp flagg. Barnet får være med å planlegge samling og lage dokumentasjon av sin dag. Festmaten forbeholder vi hjemmet. Dersom dere skal invitere til selskap hjemme, skal dette sendes ut privat. Dette fordi vi ønsker å tone ned elementer rundt bursdag blant barna. Vi jobber med sosial kompetanse og i den forbindelse utelukker 9

10 vi elementet for å hjelpe barna slik at bursdag ikke blir et maktmiddel i leken. Vi oppfordrer imidlertid til å be hele grupper av barn på avdelingen slik at ingen opplever å bli ekskludert. For eksempel alle guttene/jentene født i 2010 eller alle barna født i HA MED TING Det er ikke lov å ha med egne leker eller ting i barnehagen. Dette fordi vi ser at egne leker påvirker samspillet mellom barna negativt. Barna får ha med leke eller sykkel på enkelte dager se månedsplan eller avtale med avdelingen. Barna kan ha med ski ikke staver, husk navn. SYKDOM Syke barn kan ikke være i barnehagen av hensyn til barnet selv og smittefare. Dersom barnet har kastet opp, hatt diaré og/eller feber skal det være hjemme 1 dag uten symptomer. Ved mistanke om norovirus skal 48 timers regel praktiseres. Barnet må i tilegg holdes hjemme dersom allmenntilstanden er dårlig. Barnet skal kunne følge en normal barnehagehverdag med aktivitet både ute og inne. Øyekatarr: barnet kan gå i barnehagen etter at behandling er startet, dersom man velger å ikke behandle må barnet holdes hjemme til smittefaren er over. Vannkopper: barnet må være hjemme til den siste koppen har tørket inn. Brennkopper: barnet må behandles og koppene må dekkes til pga. smitte. Vi prøver til en hver tid å praktisere oppdaterte anbefalinger fra folkehelseinstituttet. Se Dersom barnet blir dårlig i løpet av dagen vil personalet ringe foreldre/foresatte. Dersom barnet er sykt gi beskjed om dette innen kl Får barnet øyekatarr, lus, mark, vannkopper eller annet skal dere gi beskjed til pedagogisk leder eller styrer slik at vi kan opplyse og begrense smitte. Jfr. opplysningsplikt i forskrift; Miljørettet helsevern for barnehager og skoler. Ved slike opplysninger blir ikke hvem som har aktuelle tilfeller videreformidlet jfr. loven om taushetsplikt. LEGEMIDLER Barnehagen har rutiner for legemiddelhåndtering. Alle avtaler om medisinering skal være skriftlig og legemiddelkort må fylles ut. Personalet i barnehagen kan reservere seg fra å delta i legemiddelhåndteringen hvis de ikke har nødvendig kompetanse, til 10

11 tross for opplæring fra foreldrene. Kommunehelsetjenesten kontaktes i slike tilfeller. Barnehagen oppfordrer foreldre/foresatte til å begrense legemidler som tas med i barnehagen kun det helt nødvendige. Barnehagen gir ikke reseptfrie legemidler som for eksempel nesespray og hostesaft. RUTINER VED EKSTREM KULDE Barnehagen planlegger utetid fra dag til dag ut i fra kulde og vindforhold. De yngste barna tåler mindre kulde enn de eldre. Dersom det er vindstille kan man være ute i langt kaldere vær enn ved vind. Vi følger anbefalinger fra miljørettet helsevern i Vestfold. AVSLUTNING AV BARNEHAGETIDEN Barnehagen og personalet på de avdelingene som har Kongekrabber arrangerer avslutningsfest for de som skal begynne på skolen. Her inviteres foreldre, søsken og andre nære for barnet. Barna underholder og vi koser oss med medbrakt mat. Dersom foreldrene ønsker å gi en påskjønnelse til personalet skal dette gå igjennom foreldrekontaktene og samarbeidsutvalget. Barna kan tegne kort eller lignende til sine nære voksne i barnehagen om de ytrer ønske om det. Barnehagen kjøper inn noe som avdelingene koser seg med en dag før ferien. Ingen familier eller ansatte skal ha med is, kake eller annet. Dette avhensyn til det etiske rundt økonomi. I barnehagen jobber vi for å utjevne sosiale forskjeller, og at barna skal få like muligheter til sosial deltagelse ( jmf. Rammeplan). ADRESSE Nordre Jarlsberg barnehage Fjordveien Sande E - post til barnehagen: E post til FAU: E-post til styrer: 11

12 TELEFON NUMMER Nordre Jarlsberg barnehage: eller Avdeling: Fast telefon: Mobil: Roret Dørken Ankeret Seilet Byssa Kahytten Sande kommune Andre telefon nummer: Barnevernleder PPT leder Ledende helsesøster Alarmtelefonen for barn og unge

Informasjonsbrosjyre 2011/2012

Informasjonsbrosjyre 2011/2012 Informasjonsbrosjyre 2011/2012 Gratulerer med plass i Nordre Jarlsberg barnehage og velkommen til vår unike læringsarena. Les og ta godt vare på denne brosjyren. Her er nyttig informasjon og retningslinjer

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling)

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) Føringer i Rammeplan for barnehagen(2011): Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

VALLER BARNEHAGE. Tjenesteleder Karin Lexell ( ) Avdelingsleder i Hamang Jolanta Matuszak ( )

VALLER BARNEHAGE. Tjenesteleder Karin Lexell ( ) Avdelingsleder i Hamang Jolanta Matuszak ( ) Velkommen til Valler barnehage, avdeling Vallersvingen Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars

Detaljer

Informasjon og rutiner 2016/2017

Informasjon og rutiner 2016/2017 Informasjon og rutiner 2016/2017 Revidert 12.7.2016 av Janne I. Håkonsen, virksomhetsleder/styrer. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

Rød gruppe Grønn gruppe Gul gruppe. Åse fagarbeider Bodil - assistent Lotta - fagarbeider

Rød gruppe Grønn gruppe Gul gruppe. Åse fagarbeider Bodil - assistent Lotta - fagarbeider Nordlys høsten 2013 Hei alle sammen. Da ønsker vi alle, både nye og gamle, velkommen til et nytt barnehageår. Denne høsten er det mange nye barn som begynner på Nordlys, og gruppen vil derfor ikke være

Detaljer

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf 2017 / 2018 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger. I tillegg til

Detaljer

Praktisk informasjon til foreldre og foresatte

Praktisk informasjon til foreldre og foresatte Praktisk informasjon til foreldre og foresatte Først en liten tipsliste 1. Husk å navne tøy og alt tilbehør til barnet. 2. Ha alltid et tøyskift på garderobeplassen- minst ett sett skift. Det er så godt

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING NYTTIG INFORMASJON Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17. juni 2005 nr 64. Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Detaljer

A-Å for foreldre i Erdal barnehage. «En engasjert og raus hverdag»

A-Å for foreldre i Erdal barnehage. «En engasjert og raus hverdag» A-Å for foreldre i Erdal barnehage «En engasjert og raus hverdag» Dette heftet er informasjon til foreldre og foresatte i Erdal barnehage, og inneholder praktisk informasjon som kan være nyttig i hverdagen.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er Månedsbrev for Nordlys Oktober 2013 Hei alle sammen Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er vel overstått så langt. Det er nå begynt 21 barn på basen vår og vi har

Detaljer

Vi har i tillegg en Årsplan som bygger på den sentrale Rammeplanen og Lillehammer kommune sin pedagogiske plattform.

Vi har i tillegg en Årsplan som bygger på den sentrale Rammeplanen og Lillehammer kommune sin pedagogiske plattform. Velkommen til Holmejordet barnehage Med dette heftet ønsker vi dere velkomne som brukere av Holmejordet barnehage. Vi vil informere om barnehagen, og her vil det først og fremst være en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. August Hei alle sammen

Månedsbrev for Nordlys. August Hei alle sammen Månedsbrev for Nordlys August 2014 Hei alle sammen Da er det på tide å ønske alle, nye og gamle, velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle sammen har hatt en riktig fin sommer. Været kan vi vel ikke

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien barnehage Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten E-POST: nina.sjuve@horten.kommune.no Styrer: Nina Sjuve Telefon: 33 086041 Froskedammen telefon:

Detaljer

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Ranheim barnehager TIL RANHEIM BARNEHAGER RANHEIM BARNEHAGE RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Peder myhres vei 10 Ranheimsveien 211 Tlf 72 54 30 80 Tlf 952 63 056 Epost: ranheim-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr:

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr: VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjons nr: 989321048 EIERFORM: Almevegen familiebarnehage er privateid barnehage, og blir drevet av Marija Kolak med plass til inntil 5 barn i alderen 0-3

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien barnehage 2017/18 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent Styrerassistent Nina Sjuve Nina.sjuve@horten.kommune.no

Detaljer

Vestkanten barnehager. Foreldresamarbeid

Vestkanten barnehager. Foreldresamarbeid Vestkanten barnehager Foreldresamarbeid Det er dere foreldre som har ansvaret for barnas oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven en av 8.april 1981 nr.7. Barnehagen

Detaljer

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2013 / 2014 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Informasjonshefte til foreldre ved Lade barnehager

Informasjonshefte til foreldre ved Lade barnehager Informasjonshefte til foreldre ved Lade barnehager Kontaktopplysninger: Adresse: Lade barnehager: Korsvika avdelinger General Von Hovens vei 16 Østmarkneset avdelinger Harry Borthens vei 3 Stabburet baser

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien/ Nordskogen barnehage 2016/17 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent

Detaljer

BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE... et informasjonsskriv.

BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE... et informasjonsskriv. BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE.. et informasjonsskriv. A Adresse Parkvegen 7 4365 Nærbø Allergier Det er viktig at vi får vite om allergier mot noe, slik at vi kan ta de rette forhåndsregler. Arbeidsmiljø

Detaljer

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen-

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Adresse Høle barnehage Apalstøveien 28 4308 Sandnes Telefon: 95476376 Mail: hole.bhg@sandnes.kommune.no Nettsted: www.sandnes.kommune.no/barnehager/hole/

Detaljer

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen. Informasjonshefte Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Kontor 23039330 Askeladden 23039331 Arken 23039332 Maurtua

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Informasjon til foresatte Drammen kommunale barnehager

Informasjon til foresatte Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Informasjon til foresatte 1 Drammen kommunale barnehager Adresse: Skolegata 19, 3046 Drammen Email styrer: hilkje@drmk.no Email Danvik barnehage: danvik.barnehage@drmk.no Hver ped.leder

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget

INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget ADRESSE Tronstua Barnehage Tylldalsveien 2 2500 Tynset TELEFON Tyrihans 62 48 50 68 Tommeliten 62 48

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars 2017,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Måken barnehages ABC

Måken barnehages ABC Måken barnehage Me løfter i lag. Måken barnehages ABC et informasjonshefte A Adresse: Havraskaret 2, 4364 Sirevåg Allergier: Gi beskjed om barnet er allergisk mot noe, slik at vi kan legge til rette på

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Velkommen som ny foreldre eller foresatt til Ramsøy barnehage. Dette informasjonsheftet vil gi deg mye av den informasjonen du trenger i forbindelse

Detaljer

TELEFONNUMMER TIL TJELTA BARNEHAGE. Virksomhetsleder : /

TELEFONNUMMER TIL TJELTA BARNEHAGE. Virksomhetsleder : / TELEFONNUMMER TIL TJELTA BARNEHAGE Virksomhetsleder : 51 64 18 14/ 91 55 67 07 jorunn.gilje.blomvik@sola.kommune.no Avdeling Valhaug mobiltlf: 40 90 53 73 Pedagogisk leder gergana.petrova.haaland@sola.kommune.no

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

Tilvenning: Bli kjent med hverandre Inne-/utelek Samlingsstund. Bli kjent med hverandre Inne-/utelek

Tilvenning: Bli kjent med hverandre Inne-/utelek Samlingsstund. Bli kjent med hverandre Inne-/utelek Arbeidsplan for Sukkertoppen august 2017: Tilvenning av barn Våre verdier: Raushet - Omsorg Samarbeid Fokus: Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form BARNEHAGEN ÅPNER ETTER SOMMERSTENGT. 07.08 Tilvenning:

Detaljer

Informasjonshefte for. Øyane barnehage. Øyane Barnehage Langøyneset 6530 Averøy

Informasjonshefte for. Øyane barnehage. Øyane Barnehage Langøyneset 6530 Averøy Informasjonshefte for Øyane barnehage Øyane Barnehage Langøyneset 6530 Averøy 1 Infoheftes innhold: 1.0 Innhold 2.0 Velkommen 2.1 Hva er en barnehage 3.0 Fakta om Øyane barnehage. 3.1 Adresse 3.2 Åpningstid

Detaljer

ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID

ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID VEDTEKTER FOR KROSSNES TOPPEN BARNEHAGE EIER: Barnehagen drives av RS TEAM A Styrer: Sunniva Rønning Skåre mob: 41767341 FORMÅL: Barnehagen skal gi de deltagende barn et godt miljø med vekt på lek og medbestemmelse

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Generell informasjon Jensahagen

Generell informasjon Jensahagen Generell informasjon Jensahagen Informasjon Jensahagen er en småbarnsavdeling med 14 barn fra 0-3 år der vi er 5 ansatte. Pedleder Anne Sofie 100 % Fagarbeider Martyna 80 % Assistent Gro 100% Assistent

Detaljer

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib. ADRESSE Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.no ALLERGI Gi melding dersom barnet har allergi, (føres på liste i kjøkkendør)

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Hvert barn ser og opplever sin egen storhet. GENERELL INFORMASJON: Fakta om barnehagen: Røyneberg barnehage ligger i naturskjønne omgivelser, der skogen er en del

Detaljer

VEDTEKTER DINO/NEMO familiebarnehage 1.Formål 2.Bemanning : 3. Åpningstider

VEDTEKTER DINO/NEMO familiebarnehage 1.Formål 2.Bemanning : 3. Åpningstider VEDTEKTER DINO/NEMO familiebarnehage Hestnestangen 7 4633 Kristiansand Tel 41792689 www.dino-nemo.barnehage.no Facebook: DINO/NEMO familiebarnehage Email: dinobarnehage@hotmail.com 1.Formål Barnehagen

Detaljer

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage.

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage. Vi er i september og har kommet godt i gang med barnehageåret, men synes likevel at vi kan ønske barn og foreldre velkommen til et nytt år i på Trollskogen. Oppstarten har gått fint og vi ser fram til

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

FORELDREORIENTERING NYLAND STUDENTBARNEHAGE

FORELDREORIENTERING NYLAND STUDENTBARNEHAGE FORELDREORIENTERING NYLAND STUDENTBARNEHAGE Innhold GENERELT... 3 SAMARBEID MED HJEMMET... 3 ENDRING I SØKNAD, OPPSIGELSE, OVERFLYTTING MM.... 3 FERIEAVVIKLING... 4 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR... 4 BARNEHAGENS

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

Velkommen til Osanstua Barnehage

Velkommen til Osanstua Barnehage Velkommen til Osanstua Barnehage Hallo.og familien din. Vi i Osanstua barnehage ønsker deg hjertelig velkommen til vår barnehage klokken 10.00. Hvis det ikke passer vær så snill å gi beskjed. (Telefon

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE a INFORMASJONSHEFTE Grefsenlyst a KJÆRE FORELDE / FORESATTE Dette informasjonsheftet inneholder generelle opplysninger om Grefsenlyst FUS barnehage, og er beregnet for foresatte, nyansatte og evt. andre

Detaljer

Velkommen til. Barnehage

Velkommen til. Barnehage Velkommen til Rustadporten Barnehage A B D E F Adresse Avdelinger Betaling Bursdagsfeiring Dagsrytme Dugnad Eierstyret E-post Fagområder Foreldremøter Gamle Kroer vei 5, 140 Ås Nasse Nøffs binge, nasse@rustadporten.no

Detaljer

Velkommen til Bjørnebekken barnehage

Velkommen til Bjørnebekken barnehage Velkommen til Bjørnebekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Fagdager s. 5 Foreldrebetaling, mat og frukt s. 5 Bursdagsfeiring

Detaljer

VELKOMMEN TIL ISBJØRN

VELKOMMEN TIL ISBJØRN VELKOMMEN TIL ISBJØRN Et nytt barnehageår ligger snart foran oss, vi gleder oss, og er glade for at noen av de «gamle barna» 7 i tallet, skal fortsette her hos oss. Samtidig ser vi fram til å bli bedre

Detaljer

Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret

Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret 2017-2018 Slagordet vårt: Lek og moro skal vi ha det gjør barn og voksne glad 1 Velkommen til oss! Åpningstidene: Barnehagen har åpent mandag-fredag

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL 0-3 år Nøtteliten og 3-6 år Klatremus. Grunnbemanningen består av Pedagogisk leder, førskolelærer og barne og ungdomsarbeider og assistenter. Daglig leder/ styrer kommer i tillegg. Vi har

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE Velkommen til Tomter FUS barnehage Telefonnummer og adresser Tomter FUS barnehage Tomtervegen 2 2003 Nordby Daglig leder Tlf: 48 00 98 70 dl.tomter@bhg.no Granskogen: 99 20 37 34 Furuskogen:

Detaljer

Horten kommune. Informasjonsbrosjyre. Nordskogen barnehage

Horten kommune. Informasjonsbrosjyre. Nordskogen barnehage Horten kommune Informasjonsbrosjyre Nordskogen barnehage Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrerassistent/fungerer som leder: Unni Jacobsen unni.jacobsen@horten.kommune.no Styrerassistent:

Detaljer

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak INFORMASJON OM BARNEHAGENE Sendes foresatte i forbindelse med opptak Januar 2015 KOMMUNEADMINISTRASJON Barnehagene er organisert under Oppvekstetaten Øverste leder er oppvekstleder Leder for Oppvekstetaten

Detaljer

Periodeplan Smolten uke

Periodeplan Smolten uke Periode uke 36-43 2017. Hei alle sammen! Velkommen tilbake etter sommer og ferietid. Håper alle har hatt det fint sammen og at dere er klare for et nytt barnehageår. Det er alltid spennende med et nytt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR STJERNE AUGUST OG SEPTEMBER 2017

PERIODEPLAN FOR STJERNE AUGUST OG SEPTEMBER 2017 PERIODEPLAN FOR STJERNE AUGUST OG SEPTEMBER 2017 Hei og velkommen til nytt barnehageår! Denne høsten vil det være 12 barn på stjerne, 8 gutter og 4 jenter født i 2015 og 2016. Noen av barna har allerede

Detaljer

BARNEHAGENS ÅPNINGSTID: Krøderen barnehage er en kommunal 2 ½ -avdelingsbarnehage med åpningstid fra kl. 06.45 til 16.45, mandag til fredag.

BARNEHAGENS ÅPNINGSTID: Krøderen barnehage er en kommunal 2 ½ -avdelingsbarnehage med åpningstid fra kl. 06.45 til 16.45, mandag til fredag. BARNEHAGENS ÅPNINGSTID: Krøderen barnehage er en kommunal 2 ½ -avdelingsbarnehage med åpningstid fra kl. 06.45 til 16.45, mandag til fredag. Barnehagens kjernetid er fra 9.30 til 14. Dette er den tiden

Detaljer

HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE INFORMASJON FOR BJORHAUG BARNEHAGE A Adresse Gudmestadvegen 24 4365 Nærbø Allergier Oppgi alltid om barnet ditt har noen form for allergi, slik at vi kan ta våre forhåndsregler.

Detaljer

Informasjon til nye foreldre i Toppenhaug barnehage

Informasjon til nye foreldre i Toppenhaug barnehage Informasjon til nye foreldre i Toppenhaug barnehage 2017 Det er STORT å være LITEN i Bærum! Toppenhaug barnehage e-post: toppenhaug.barnehage@baerum.kommune.no VELKOMMEN TIL TOPPENHAUG BARNEHAGE! Toppenhaug

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

BARNEHAGENS ÅPNINGSTID: Krøderen barnehage er en kommunal 4- avdelingsbarnehage med åpningstid fra kl. 06.45 til 16.45, mandag til fredag.

BARNEHAGENS ÅPNINGSTID: Krøderen barnehage er en kommunal 4- avdelingsbarnehage med åpningstid fra kl. 06.45 til 16.45, mandag til fredag. BARNEHAGENS ÅPNINGSTID: Krøderen barnehage er en kommunal 4- avdelingsbarnehage med åpningstid fra kl. 06.45 til 16.45, mandag til fredag. Barnehagens kjernetid er fra 9.30 til 14. Dette er den tiden på

Detaljer

Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage

Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage A Adresse Opstadvegen 587 4360 Varhaug Allergier Det er viktig at vi får vite om barnet er allergisk mot noe, slik at vi kan ta de rette forhåndsregler Arbeidsmiljø

Detaljer

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ Innhold GENERELT... 3 SAMARBEID MED HJEMMET... 3 ENDRING I SØKNAD, OPPSIGELSE, OVERFLYTTING MM.... 4 FERIEAVVIKLING... 4 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 1 ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE Hvem er vi Fladbyseter barnehage VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 2 Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede 3 Kjære foreldre og foresatte

Detaljer

VESTERÅT HELDAGSBARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

VESTERÅT HELDAGSBARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 VESTERÅT HELDAGSBARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 BJØRNEHIET og KRÅKEREIRET INFORMERER: Foreldresamarbeid - Lek og læring - Omsorg Respekt - Ansvar Informasjonshefte 2013-2014 1 Velkommen til oss i Vesteråt

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Praktisk informasjon om avdeling Filosofene i Vestveien barnehage

Praktisk informasjon om avdeling Filosofene i Vestveien barnehage 1 Praktisk informasjon om avdeling Filosofene i Vestveien barnehage Barn og ansatte To barn, pedagogisk leder Kirsti og lærekandidat Stine ønsker 16 nye barn velkommen til Filosofene: Seks barn som er

Detaljer

VELKOMMEN TIL BYMARKA NATURBARNEHAGER

VELKOMMEN TIL BYMARKA NATURBARNEHAGER VELKOMMEN TIL BYMARKA NATURBARNEHAGER Informasjon til foreldre ved Kyvatnet og Lian naturbarnehage 01.07.2015 Innhold Velkommen!... 3 Dagsrytmen... 4 Fødselsdagsfeiring... 5 Mat og drikke... 5 Personalet...

Detaljer