Informasjon og rutiner 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon og rutiner 2015/2016"

Transkript

1 Informasjon og rutiner 2015/2016 Revidert av Janne I. Håkonsen, virksomhetsleder/styrer.

2 En av våre oppgaver er et godt samarbeid mellom hjem og barnehage til beste for barnet. For å få til dette trenger vi at foresatte følger med på informasjon, og er åpen for veiledning fra barnehagen. Samarbeidet er avhengig av gjensidig respekt, ærlighet og tillit. Foreldrene overlater ansvaret for barnet til barnehagen, og vi skal på en best mulig måte ivareta barnets behov i forhold til omsorg, danning, lek og læring. Barnet blir en deltaker i en større barnegruppe. Personalet legger til rette for individuelle og kollektive behov. Nordre Jarlsberg barnehage skal være en arena som bidrar til god oppvekst. Vi jobber for å etablere god kontakt med barn og foreldre. To av våre navigerings mål er trygge foreldre og glade barn. For å få til dette jobber vi for å ha dyktige ansatte i en lærende organisasjon. Samtidig forventes det at hver medarbeider bidrar med sin væremåte til et godt arbeidsmiljø. Vi ser frem til å bli kjent med dere, og skal hjelpe dere med å støtte barnets utvikling i barnehageårene. Lykke til med oppstart og tilvenning. Er det noe dere lurer på så spør! Fremsnakk barnet ditt, de andre barna og barnehagen! Vennlig hilsen personalet v/ styrer Janne I. Håkonsen

3 FAKTA Nordre Jarlsberg barnehage åpnet 1. desember Vi har 114 plasser fra 0 6 år og 25, 3 årsverk. Barnehagen har tre fløyer med inngang til to avdelinger; Roret/ Dørken, Ankeret / Seilet og Byssa / Kahytten. Alderssammensetningen på avdelingene varierer ut i fra hvilke behov det er i Sande kommune, og alder på barna som står på venteliste. Vi ser at fleksibilitet innenfor barnehagens vegger fra år til år er en nødvendighet. Personalet hospiterer og bytter avdelinger ved behov. Foreldre kan ikke ta det som en selvfølge at barnet skal over på naboavdeling, og at søsken får plass på samme fløy selv om det er noe vi prøver å få til. ALDERSINNDELTE GRUPPER Barna tilhører grupper ut fra alder: Kongekrabber (siste året i barnehagen) Sjøstjerner Kråkeboller Krabber Frosker Rumpetroll (de som er født inneværende år) Kongekrabbene er sammen hver torsdag. Kongerabbene har fokus på språk og sosialkompetanse gjennom blant annet brannvernopplæring, trafikkopplæring, vannsikkerhet/roklubb, turer i skogen og tilrettelagte aktiviteter i Messa (felles kjøkkenet). VEDTEKTER Alle foreldre og foresatte plikter å gjøre seg kjent med, og følge de til en hver tid gjeldene vedtekter for Sande kommunale barnehager. Dersom betalingsforpliktelsene og annet i vedtektene ivaretas er plassen deres t.o.m det året barnet skal begynne på skolen. ÅPNINGSTID Barnehagen er åpen fra kl fra mandag til fredag. Husk å påregne tid til henting/påkledning før Dersom du bor alene med barnet og er student (må dokumenteres) kan du søke om å få levere 3

4 barnet fra Dette er en tid hvor personalet klargjør barnehagen og barnet blir inkludert i dette. Plandager barnehageåret 2015/2016: 10. august desember desember februar mai 2016 Tre av plandagene blir gjort om til 6 personalmøter fra dette av økonomiske grunner. BUFF = Barn og unge forebyggende fagteam I fagteamet sitter barnehagelærer som kjenner barnet og fagpersoner fra støttetjenestene (helsestasjon, PPT og barnevern) i kommunen. Det er fastsatt månedlige møter. BUFF er tenkt som et lavterskel tilbud. I tillegg kan hjemmet og barnehagen til en hver tid søke råd og veiledning hos helsestasjon, pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevern og fysio/ergoterapi tjeneste. BEMANNING Avdelingene som deler inngang samarbeider før frokost og en tid før Det er en pedagogisk leder på hver avdeling, og i tillegg har vi barnehagelærere, fagarbeidere, assistenter, lærekandidater, og lærlinger. Barnehagen har styrer/virksomhetsleder i 100 % stilling, og assisterende styrer i 30 %. Barnehagen har en samarbeidsavtale med HBV, noe som innebærer at vi har studenter fra barnehagelærerutdanningen i praksisperioder gjennom skoleåret. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Målet vårt er som nevnt tidligere at foreldre er trygge på barnehagen, og personalet. Alle nyansatte leverer politiattest, og er innforstått med taushetsplikten (undertegnes) før man starter i jobb. Ellers har barnehagen et kvalitetssystem som ivaretar barnas HMS. Vi ønsker en åpen og nær dialog for å ivareta barnet /barna på en best mulig måte. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet (jmf. rammeplan for 4

5 barnehager). Samarbeidsutvalget (SU) er barnehagens øverste organ. Foreldreråd (alle foreldrene) arrangeres hver høst i september. Her velges avdelingenes foreldrerepresentanter som utgjør FAU, og av disse seks sitter to i SU. PLANER OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager er våre to viktigste styringsdokumenter. Ellers har vi nasjonale og kommunale veiledere, rapporter, planer m.m. som danner grunnlag for vår virksomhet. Barnehagen har årsplan, og hver avdeling lager månedsoversikt med informasjon og evaluering bak. Barnehagen dokumenterer pedagogiske prosesser, og vi håper dere tar dere tid til å se på dette sammen med barna deres. Informasjon blir gitt via avdelingstavla, e - post, informasjonsskriv og/eller hjemmesiden. OPPSTARTSRUTINER Etter tildeling av barnehageplass mottar hjemmet brev om foreldremøte for nye. På foreldremøte innhenter vi informasjon om behov for oppstart. Vi prøver å møte foreldrenes behov, men oppstarten foregår over en periode og alle kan ikke begynne på likt. Vi har imidlertid som mål at de som ønsker får tilvenning før 15. august. NY I BARNEHAGEN Det å begynne i barnehage kan være en stor overgang for barnet. Barn er ulike, men vi erfarer at det er lurt å bruke god tid på tilvenning. Foreldre og barn skal bli kjent i sitt nye miljø, og målet er trygghet og trivsel. Personalet har utarbeidet felles rutiner for oppstart og tilvenning i barnehagen. Samtidig ser vi at barn er forskjellige, og tilpasser seg ulikt. Noen trenger mer tid enn andre på å bli kjent/trygg. Foreldre/foresatte bør prøve å få til en myk overgang fra hjem til barnehage, det vil si å begrense antall timer per dag den første tiden. Barnet får en kontaktperson i tilvenningsperioden, og barnehagelærer har oppstartssamtale med dere foreldre. Vi ønsker å understreke at den som leverer må si farvel/ta avskjed med barnet før de går, dette for å skape trygghet for barnet. Barnet skal vite hva som skjer. 5

6 MARTE MEO Vi jobber etter Maria Arts sine prinsipper for utviklingsstøttende kommunikasjon. Dette er vår plattform for hvordan vi er sammen med barna, og vår røde tråd gjennom alt vi gjør. Marte meo er en videoveilednings metode til hjelp for blant annet å fremme utvikling og godt samspill. Videofilming tar mye tid, men vi prøver å få til noe i løpet av barnehageåret. Dette for å gi personalet konkrete tilbakemeldinger på den jobben de gjør, og for å heve kvaliteten på våre relasjoner med barna. KLÆR og utstyr Foreldrene skal sørge for at barna har godt med skift i skapet, og klær i kassa og grovgarderoben etter årstiden. Foreldre har ansvar for å merke tøy og holde orden på barnets garderobeplasser. Dersom barnet ikke har det som trengs for eksempel vinterstøvler, må dere være forbredt på at personalet ringer og ber dere komme med utstyret/ henter barnet. Barnet som skal være i barnehagen må kunne følge barnehagehverdagen ute som inne. Vinter: vinterstøvler, vinterdress, ull / fleecetøy, ullundertøy, varmesokker, votter, hals/ bøff og lue. Kuldekrem eller annet som beskytter barnets hud mot forfrysning. Høst/vår: Cherrox, gummistøvler, regnvotter m/fòr, sydvest, lue, ull/fleecetøy og regntøy m/strikk under støvelen. Sommer: Lette klær, joggesko, sandaler og hodeplagg som beskytter mot sola på fine dager. Solkrem: Alle må smøre barna hjemme før de kommer i barnehagen på dager hvor det er meldt sol, i tillegg må barnet ha solkrem m/navn på med i barnehagen slik at personalet kan smøre i løpet av barnehage dagen. Husk å merke alt utstyr og klær med barnets navn! Foreldre/Foresatte har ansvar for at barnet har tørre klær, fottøy og nødvendig utstyr i barnehagen til en hver tid. Møkkete og sølete regntøy/dress må tas hjem for vask. 6

7 Barnehagen er ikke erstatningspliktig for klær, vogner, sko/støvler og annet utstyr som blir borte eller ødelagt i barnehagen. Bål på tur fra 16.september til 14. april. Fleece tøy egner seg mindre rundt bål enn ull. Følg med på planer og informasjon fra avdelingen. Foreldre må ha med bleier m.m. ikke up & go. Når barn sover i barnehagen - hvilestund Vi samarbeider med foreldrene om barnets rutiner rundt hvilestund. Avdelingen bruker skjema hvor foreldrene kan sjekke hvor lenge barnet har sovet. Foreldre må ha med vogn, myggnett og utstyr til soving ute gjennom hele året. Dersom det er for kaldt til å sove ute setter vi vogna inn eller lar barnet sove på madrass. Vognen må være god for barnet å ligge i, gamle vogner er ofte gode og store. Barna skal sikres med seler. Barna sover i sove - bodene, og de voksne sjekker barna jevnlig. Det er en voksen som har ansvar for de som sover til en hver tid. Foreldre som har småbarn som bruker smokk bør etter hvert som barnet blir eldre begrense smokkebruk til sovetiden. Dette fordi smokken hemmer barnet i utvikling. DAGSRYTME Barnehagen åpner Klokka Barna leveres på Byssa, Ankeret, Roret eller messa (felles kjøkken) Frokost Fra klokka Lunsj Kl Mellom måltid: Kl (Frukt, brødmat og vann) Individuelle planer på avdelingen i forhold til innhold, utelek, tur, samling og hvilestund m.m. 7

8 Barnehagen stengt og personalets arbeidstid er slutt. Klokka Barnehagen har rutiner for sent hentet. Alt over inne i barnehagen er for sent. Vi er fleksible i forhold til dagsrytmen, og tar hensyn til lek, aktiviteter, prosjekter og barns medvirkning. Levering: Barnet må følges inn i barnehagen. Barnet bør være i barnehagen innen kl Dersom barnet kommer senere gi beskjed. Henting: Gi beskjed dersom andre skal hente barnet. Vi leverer ikke ut barn til andre enn foreldrene uten at annet er avtalt på forhånd. Gi alltid beskjed til personalet om at dere henter barnet, slik at vi får registrert barnet hentet. Dersom barnet skal hentes før kl er det fint om dere sier i fra ved levering. SIKRING AV BARN I BIL OG FERDSEL PÅ PARKERINGSPLASSEN Barna skal sikres med seter og/eller 3-punkt sele. Dersom foresatte eller andre kjører med barna usikret, skal personalet ta opp dette med foresatte. Dersom dette ikke hjelper sendes bekymringsmelding til barnevernet. Dersom barnehagen skal leie buss eller taxi er 3 punkt sele en forutsetning. Tryggtrafikk anbefaler at vi rygger inn på parkeringsplassene mot murveggen. Ellers bør vi begrense rygging, fordi barn er små og vanskelig å se bak bilen. Alle skal kjøre sakte i området ved barnehagen. Barna skal følges ut, og ikke gå alene på parkeringsplassen. Dersom du har mye å bære på, gå to ganger og prioriter alltid barnets sikkerhet. Personalet kjører ikke barnehagebarn i egen bil. Dette vil kun skje unntaksvis for eksempel dersom barnet trenger å bli fulgt til lege, og foresatte ikke er tilgjengelig. 8

9 PORT OG GJERDER Det er kun voksne som skal åpne porter og grinder i barnehagen. Hver og en skal hjelpe til, og passe på andre slik at porten til en hver tid lukkes. Ingen barn får klatre på gjerdet eller porten. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre, leker og barnehagen. KOST Barna må ha med frokost når de skal spise det i barnehagen. Vi oppfordrer dere til å ta med sunn mat, ikke yoghurt og sukkerholdige frokostblandinger. Barna får melk og/eller vann å drikke til måltidene. Ta gjerne med biter av grønnsaker og frukt i matboksen. Foreldre/foresatte må betale kostpenger sammen med oppholdsbetalingen. Dette dekker all kost utenom frokost. Dersom barnet trenger spesialprodukter må dette medbringes mot fratrekk i kostpenger, dette avtales med styrer. Alle barna har med egen vannflaske med navn hver dag. Flaska er det foreldrene som har ansvar for å rengjøre. FOTOGRAFERING De som tar bilder ved foreldrekaffe, avslutninger og andre arrangementer skal ikke publisere dette på sosiale medier. Barna har rett på personvern! Barnehagen tar bilder og dokumenterer, og alle barna har hver sin perm som de får da de slutter i barnehagen. Barnehagen bestiller fotograf som tar gruppebilder hver høst. Portrettfoto må foreldrene ta hos fotograf selv. BURSDAG Barn som feirer fødselsdag blir markert i barnehagen. Vi lager krone og henger opp flagg. Barnet får være med å planlegge samling og lage dokumentasjon av sin dag. Festmaten forbeholder vi hjemmet. Dersom dere skal invitere til selskap hjemme, skal dette sendes ut privat. Dette fordi vi ønsker å tone ned elementer rundt bursdag blant barna. Vi jobber med sosial kompetanse og i den forbindelse utelukker 9

10 vi elementet for å hjelpe barna slik at bursdag ikke blir et maktmiddel i leken. Vi oppfordrer imidlertid til å be hele grupper av barn på avdelingen slik at ingen opplever å bli ekskludert. For eksempel alle guttene/jentene født i 2010 eller alle barna født i HA MED TING Det er ikke lov å ha med egne leker eller ting i barnehagen. Dette fordi vi ser at egne leker påvirker samspillet mellom barna negativt. Barna får ha med leke eller sykkel på enkelte dager se månedsplan eller avtale med avdelingen. Barna kan ha med ski ikke staver, husk navn. SYKDOM Syke barn kan ikke være i barnehagen av hensyn til barnet selv og smittefare. Dersom barnet har kastet opp, hatt diaré og/eller feber skal det være hjemme 1 dag uten symptomer. Ved mistanke om norovirus skal 48 timers regel praktiseres. Barnet må i tilegg holdes hjemme dersom allmenntilstanden er dårlig. Barnet skal kunne følge en normal barnehagehverdag med aktivitet både ute og inne. Øyekatarr: barnet kan gå i barnehagen etter at behandling er startet, dersom man velger å ikke behandle må barnet holdes hjemme til smittefaren er over. Vannkopper: barnet må være hjemme til den siste koppen har tørket inn. Brennkopper: barnet må behandles og koppene må dekkes til pga. smitte. Vi prøver til en hver tid å praktisere oppdaterte anbefalinger fra folkehelseinstituttet. Se Dersom barnet blir dårlig i løpet av dagen vil personalet ringe foreldre/foresatte. Dersom barnet er sykt gi beskjed om dette innen kl Får barnet øyekatarr, lus, mark, vannkopper eller annet skal dere gi beskjed til pedagogisk leder eller styrer slik at vi kan opplyse og begrense smitte. Jfr. opplysningsplikt i forskrift; Miljørettet helsevern for barnehager og skoler. Ved slike opplysninger blir ikke hvem som har aktuelle tilfeller videreformidlet jfr. loven om taushetsplikt. LEGEMIDLER Barnehagen har rutiner for legemiddelhåndtering. Alle avtaler om medisinering skal være skriftlig og legemiddelkort må fylles ut. Personalet i barnehagen kan reservere seg fra å delta i legemiddelhåndteringen hvis de ikke har nødvendig kompetanse, til 10

11 tross for opplæring fra foreldrene. Kommunehelsetjenesten kontaktes i slike tilfeller. Barnehagen oppfordrer foreldre/foresatte til å begrense legemidler som tas med i barnehagen kun det helt nødvendige. Barnehagen gir ikke reseptfrie legemidler som for eksempel nesespray og hostesaft. RUTINER VED EKSTREM KULDE Barnehagen planlegger utetid fra dag til dag ut i fra kulde og vindforhold. De yngste barna tåler mindre kulde enn de eldre. Dersom det er vindstille kan man være ute i langt kaldere vær enn ved vind. Vi følger anbefalinger fra miljørettet helsevern i Vestfold. AVSLUTNING AV BARNEHAGETIDEN Barnehagen og personalet på de avdelingene som har Kongekrabber arrangerer avslutningsfest for de som skal begynne på skolen. Her inviteres foreldre, søsken og andre nære for barnet. Barna underholder og vi koser oss med medbrakt mat. Dersom foreldrene ønsker å gi en påskjønnelse til personalet skal dette gå igjennom foreldrekontaktene og samarbeidsutvalget. Barna kan tegne kort eller lignende til sine nære voksne i barnehagen om de ytrer ønske om det. Barnehagen kjøper inn noe som avdelingene koser seg med en dag før ferien. Ingen familier eller ansatte skal ha med is, kake eller annet. Dette avhensyn til det etiske rundt økonomi. I barnehagen jobber vi for å utjevne sosiale forskjeller, og at barna skal få like muligheter til sosial deltagelse ( jmf. Rammeplan). ADRESSE Nordre Jarlsberg barnehage Fjordveien Sande E - post til barnehagen: E post til FAU: E-post til styrer: 11

12 TELEFON NUMMER Nordre Jarlsberg barnehage: eller Avdeling: Fast telefon: Mobil: Roret Dørken Ankeret Seilet Byssa Kahytten Sande kommune Andre telefon nummer: Barnevernleder PPT leder Ledende helsesøster Alarmtelefonen for barn og unge

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Litt om barnehagen 2.1 Historikk 2.2 Beliggenhet 2.3 Driftsform og verdigrunnlag 2.4 Tradisjoner 2.5 Organisering av Barnehagen 2.6 Personalet 2.7 Primærkontakt 2.8 Sikkerhetsrutiner

Detaljer

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Til foresatte!.. har fått plass i Ormåsen kommunale barnehage. Fra nå av skal du som foresatt og vi som personale dele ansvaret for at barnets utbytte

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

START STUDENTBARNEHAGE

START STUDENTBARNEHAGE Velkommen til START STUDENTBARNEHAGE Et informasjonshefte om hvordan Start studentbarnehage drives. Heftet er ment for nye foreldre med barn i barnehagen, samt som en informasjon til nye ansatte, vikarer,

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 ÅRSPLAN 2014 2015 Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 Innhold Forord... 3 Barnehagens innledning... 4 1 Barnehagens formål, oppgaver og samarbeid... 5 1.1 Foreldresamarbeid... 6 1.2 Tidlig innsats...

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer