BROBYGGEREN TJENESTEOVERSIKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BROBYGGEREN TJENESTEOVERSIKT"

Transkript

1 BROBYGGEREN TJENESTEOVERSIKT SAMARBEID OG HELHET FOR MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER OG/ELLER RUSAVHENGIGHET: Nopro AS Notodden kommune NAV Notodden Sykehuset Telemark HF Notodden/Seljord DPS, Notodden Lærings- og mestringssenteret Brukerorganisasjonene Målgruppe for tjenesteoversikten: Tjenesteutøvere ved de samarbeidende virksomhetene

2 Sist oppdatert 1.mars 2010 Oversikten blir fortløpende oppdatert Kontaktperson Brobyggeren : Gunn Karin Slaaen Rørvik, tlf Innhold NOTODDEN KOMMUNE... 3 BARNEVERNSTJENESTEN FOR NOTODDEN OG HJARTDAL... 3 HELSESTASJONEN... 5 FELLES HJELPETJENESTE (FHT)... 7 PSYKISK HELSE... 8 ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTEN NOPRO AS NAV Notodden SYKEHUSET TELEMARK HF, KLINIKK NOTODDEN/RJUKAN BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK POLIKLINIKK, BUP NOTODDEN DISTRIKTSPSYKIATRISK SENTER (DPS) VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK /PSYKIATRISK UNGDOMSTEAM VOKSENPSYKIATRISK DØGNSEKSJON LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET (LMS)

3 NOTODDEN KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN FOR NOTODDEN OG HJARTDAL Adresse: Skolegt. 11, 3674 Notodden. Telefon: Mail adr: Åpningstider: kl.7.45 til kl (sommertid til kl.15.00) 2. Hvordan ta direkte kontakt: Som tjenestemottaker: kan ta kontakt på telefon, pr. brev eller kontakte kontoret personlig. Som fagutøver: Pr. telefon, sende brev eller direkte kontakt til kontoret. Andre (eks pårørende, andre nærpersoner) Kan sende brev, ringe på telefon eller direkte kontakt til kontoret. 3. Når kreves en skriftlig henvisning: Det kreves ingen skriftlig henvisning. Men fra samarbeidsinstansene bør det sendes et skriftlig brev på hva saken gjelder. 4. Organisering: Barneverntjenesten er organisert som en egen virksomhet under seksjon for Oppvekst. Vi er samlokalisert sammen med Pedagogisk psykologisk kontor i Skolegt Lovverk: barneverntjenesten forholder seg til lov om barneverntjeneste og forvaltingsloven. 6. Forebyggende del (ift psykisk helse/rus) Hvilke rutiner har virksomheten for å fange opp barn/unge som er i risikosonen? Dette gjøres gjennom et tverrfaglig samarbeid med helsestasjonen og PPTj. Vi er også med i Felles hjelpetjeneste som er et råd og veiledningsteam for alle skoler i Notodden og Hjartdal. Ellers så har vi fast kontakt med politiet og andre naturlige samarbeidspartnere. 7. Tjeneste/behandlingstilbud (omfang og innhold) Ift barn/unge med psykisk lidelse og/eller rus avhengighet Barneverntjenesten har ikke selv behandlingstilbud for de med rus og psykiske problemer. Men vi kan henvise til statlig barneverntjeneste som har institusjoner for unge med rusproblematikk. Hvis det er kun psykiske lidelser så er det Barne-og ungsdomspsykiatrien vi henviser til. Ift voksne med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. De voksne må kontakte sin fastlege for hjelp i forhold til psykiatri, men vi kan henvise til tilbud for rusavhengighet. 3

4 8. Virksomhetens samarbeidspartnere Brukere PPTj. Helsestasjonen Politiet Statlig barneverntjeneste BUP Voksenpsykiatrisk poliklinikk Skoler Barnehager Fastleger Fysioterapien NAV 4

5 HELSESTASJONEN Adresse: Skolegata Notodden Mail adr: Åpningstider: Hverdager Tlf: Telefontid: Hver dag fra kl til og fra kl til Virksomhetsleder: Åshild Bergstøl 2. Hvordan ta direkte kontakt: Som tjenestemottaker: Ringe , eller komme innom for timesbestilling Som fagutøver: Ringe helsestasjonen for å få rede på hvem som har ansvar for barnet/familien. Andre (eks pårørende, andre nærpersoner) Telefonhenvendelse eller komme innom. 3. Når kreves en skriftlig henvisning: Ved ønske om foreldreveiledning ønskes en skriftlig henvendelse til virksomhetsleder 4. Organisering: Virksomhetsleder har et overordnet ansvar for fag, personal og økonomi. Det er ansatt: helsesøstere og helsesøstrer med spesialutdanning pedagoger og pedagoger med spesialutdanning jordmødre leger merkantilt personale Alle barn og unge 0-20 år har en fast helsesøster. Helsestasjonen Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom 5. Lovverk: Helsepersonelloven. Pasientrettighetsloven. Helseregisterloven. Personopplysningsloven. Lov om helsetjenesten i kommunene. Lov om psykisk helsevern. Lov om barneverntjenester 5

6 6. Forebyggende del (ift psykisk helse/rus) Hvilke rutiner har virksomheten for å fange opp barn/unge som er i risikosonen? Svangerskapskontroll Hjemmebesøk til nyfødte Faste helseundersøkelser på helsestasjonen Åpen barnehage Faste undersøkelser i skolehelsetjenesten Grupper i skolen Samtaler med lærere Fast kontortid for alle helsesøstere på alle skoler med åpen dør Helsestasjon for ungdom, ungdom kommer selv Samtale med alle grunnkurselevene i videregående skole 7. Tjeneste/behandlingstilbud (omfang og innhold) Ift barn/unge med psykisk lidelse og/eller rus avhengighet Ansvarsgruppe Individuelt planarbeid. Søknad Tildelingskontoret Støttesamtaler. Gruppetilbud fritidsaktiviteter. Etter søknad til tildelingskontoret eller barnevernet Støttekontakt. Etter søknad til tildelingskontoret eller barnevernet Ift voksne med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. Vårt tilbud til voksne er alltid relatert til foreldrefunksjon Fast samarbeid med sosialkontoret ved mistanke om rus i svangerskapet. Individuell foreldreveiledning. Foreldreveiledning (eventuelt gruppe ICDP) Marte Meo Svangerskapskurs individuellt tilrettelagt i liten gruppe. Samlivskurs. Åpen barnehage. Veiledning i hjemmet Ift barn/unge som pårørende til foreldre/søsken/andre nærpersoner: Sorggruppe barn/ungdom ved tap av omsorgsperson. Støttesamtaler 6

7 FELLES HJELPETJENESTE (FHT) 1. Et tverrfaglig tilbud til foreldre, barnehage og skoler i Notodden/Hjartdal kommune 2. Hvordan ta direkte kontakt: Foreldre, barnehager og skoler kan ringe eller maile Barne- og familiesenteret på Notodden for å gjøre en avtale. Telefon: Organisering: Deltagere i FHT: PP tjenesten Helsestasjonstjenesten Barnevernstjenesten 4. Tjeneste/behandlingstilbud (omfang og innhold): FHT er et lavterskeltilbud for å gi tidlig hjelp til barn, unge og deres familier: Gi tidlig råd og veiledning Bygge på det barnet mestrer Legge vekt på barnets og foreldrenes tanker Vurdere utfordringene på et bredest mulig grunnlag Saker som kan drøftes med FHT: Foreldre og barnehage/skoler kan ha mange spørsmål knytta til oppdragelse og barns utvikling, som for eksempel: Læring og utvikling Lek og samvær med andre barn Atferd Mobbing Trivsel og psykisk helse Skolevegring (stort skolefravær) Læringsmiljø miljøfaktorer 7

8 PSYKISK HELSE Postadresse: Besøksadresse: Postboks 193, 3672 Notodden Skolegata 7, 3674 Notodden E- post: Telefon: Fax Nettadresse: Åpningstider: Sentralbord: mandag og fredag , onsdag Psykiatrisk sykepleier: tjeneste alle hverdager Miljøarbeidertjenesten: tjeneste alle hverdager Fritidskontakt ansvarlig tjeneste tid: onsdag og torsdag Grosvoll bolig: døgn bemannet Grosvollveien 29 Teletunet omsorgsbolig: bemannet dag og kveld Underetasjen på Teletunet omsorgshjem i Sauheradveien 3. Hvordan ta direkte kontakt: Telefon, e-post, brev eller direkte oppmøte. Som Tjenestemottaker: Søknadsskjemaer fås ved henvendelse til Tildelingskontoret eller Servicekontoret i kommunen. Søknadsskjema finnes også på kommunens nettside. Postadresse: Tildelingskontoret postboks Notodden. Pr. telefon: Besøksadresse: Sentrumsbygg, Telegata 3 E-post : Virksomhetsleder Roar Finnebråten 8

9 Teamleder Teletunet Eva Meyer Grosvoll Anne Helene Roe Miljøtjenesten Hilde Faye Lund Ruskoordinator Svein Sanni Systemkoordinator Mette Kaarstein Fritidskontakt Anita Skarseth Aktivitetsgruppa Postadresse: Postboks Notodden Besøksadresse: Lokalisert i Røde Korshuset - Prof. Tronstadsgt. 10 Åpningstider: onsdag og torsdag fra kl Mobil: Kilden Postadresse: Postboks Notodden Besøksadresse: Telemarksgalleriet E-Post: Kontaktperson: Elin Løberg Pedersen mob Pausefisken mob: Som deltaker Som fagutøver: Andre Telefon, e-post, brev eller oppmøte Telefon, e-post, brev eller oppmøte Telefon, e-post,,brev eller oppmøte Når kreves en skriftlig henvisning: Ved tildeling av tjenester fra psykiatrisk sykepleiertjeneste, ruskoordinator, miljøarbeidertjeneste, aktivitetskontakt / støttekontakter og bolig. 9

10 Organisering SEKSJON FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL Psykisk helse er organisert som egen virksomhet under seksjon for helse omsorg og sosial. Rådmann Seksjonsleder Tildelingskontoret Virksomhetsleder NOS Virksomhetsleder Gransherad bygdeheim/ HBT Virksomhetsleder Haugmotun Sykehjem Virksomhetsleder Psykisk helse Virksomhetsleder Fysio/ergoterapi tjenesten Virksomhetsleder Miljøhygienisk avdeling Virksomhetsleder Tjenesten for funksjonsh. Virksomhetsleder Helsestasjonen Virksomhetsleder HBT 10

11 Organisasjonskart psykisk helse Virksomhetsleder Systemansvarlig Kontormedarbeider Teamleder bolig Psyk. Sykepleier Ruskonsulent Kilden + Aktivitetsgruppa Teamleder miljø Teletunet Grosvoll Miljøtjenesten Avlastning Fritidskontakt Lovverk: Pasientrettighetsloven 2-5 Lov om helsetjenester i kommunen 6 2 a Lov om sosialtjenester 4-2 a og c. 4-3 Forvaltningsloven 17 og 19 Tjeneste tilbud (omfang og innhold): Tjenestene tildeles etter søknad fra bruker eller henvendelse fra andre. Søknadsskjema sendes til tildelingskontoret der det vil bli foretatt en selvstendig vurdering av søknaden. Tjenesten tildeles etter vilkår. Standard på tildelt tjeneste består av omfang og innhold som vurderes individuelt. Tjeneste fra Psykisk helse i Notodden kommune ytes til : Voksne (over 18 år) bosatt i Notodden kommune som har psykiske lidelser /dobbeltdiagnoser eller er i en vanskelig livssituasjon /livskrise. Psykiatriske sykepleiertjeneste: - personlig koordinator som koordinerer tjeneste og utarbeider en individuell plan, dersom tjenestemottaker har behov for langvarige og koordinerte helse og/ eller sosiale tjenester. - oppfølging gjennom støttesamtaler på kontor eller ved hjemmebesøk. - oppfølging av den kontinuerlige medikamenthåndteringen, i samarbeid med fastlegen. - tjenesten kan tilby multidosesystem på medisinhåndtering. - tjenesten representert i det kommunale kriseteam. Tjenesten er gratis. 11

12 Ruskonsulent : - kontaktperson for innbyggere i kommunen som er berørt / har behov for kontakt i forhold til rusproblematikk. - oppsøkende arbeid - veiledning - personlig koordinator som koordinerer tjeneste og utarbeider en individuell plan, dersom tjenestemottaker har behov for langvarige og koordinerte helse og/ eller sosiale tjenester. - oppfølging gjennom støttesamtaler på kontor eller ved hjemmebesøk. - oppfølging av LAR pasienter - henvisningsrett etter Sosialtjenesteloven Tjenesten er gratis. Miljøarbeidertjeneste: - personlig koordinator som koordinerer tjeneste og utarbeider individuell plan, dersom tjenestemottaker har behov for langvarige og koordinerte helse og/ eller sosiale tjenester. - veiledning, rettleder og støtter i all form for dagligdagse aktiviteter og situasjoner i og utenfor hjemmet. - fysisk aktivitet gjennom friluftsliv/turer, ballspill og lignende i grupper eller individuelt. Miljøarbeidertjenesten belastes med et abonnement på kr. 150 pr. mnd. eller en egenbetaling utregnet etter inntekt. Boliger /botiltak med og uten fellesarena og personal: Teletunet omsorgshjem: 6 leiligheter / hybler og har fellesareal som er forbeholdt personer med psykisk lidelse. Boligen betjenes av de ansatte innen miljøarbeidertjenesten og psykiatrisk sykepleiertjenesten på dag og kveld Ansatte arbeider etter de samme prinsippene som er beskrevet i forhold til målrettet miljøarbeid i hjemmet. Teletunet omsorgshjem er tiltenkt aldersgruppen fra 50 til 65 år. Grosvoll bofellesskap: 6 leieligheter/ hybler og fellesarea som er døgnbemannet. Personalet jobber etter de samme prinsipper som beskrevet ovenfor.grosvoll bofellesskap er forbeholdt personer med psykiske lidelser i alderen fra 18 år og opp til ca 50 år. I tillegg kommer 6 leiligheter i LHL sitt bygg Toreskås terrasse som evnt. betjenes av de ansatte innen miljøarbeidertjenesten, psykiatrisk sykepleiertjenesten og / eller de ordinære hjemmetjenestene i form av hjemmesykepleien og hjemmehjelp. Fritidskontakt (tidligere støttekontakttjenesten): En tjeneste som gis for å bidra til en meningsfylt fritid, gjennom sosialt samvær og ulike fritidsaktiviteter tilpasset den enkeltes behov. Tjenesten har et uformelt preg og ytes av privatpersoner som får arbeidskontrakter med kommunen. Kilden / aktivitetsgruppa et lavterskel tilbud, kreves ingen søknad eller andre inntakskriterier for å benytte tilbudet. en frivillig, åpen og rusfri møteplass hvor man kan delta i aktiviteter og kurs en arena med rom for vekst og utvikling tilbud om felles lunsj fra kl faste tilbud er gratis med egenbetaling av materialer 12

13 Virksomhetens samarbeidspartnere: Fastlegene Notodden DPS Avdelinger innen egen virksomhet Tildelingskontor Friskoteket v/ Fysioterapeut Signe Hordvei Hjemmesykepleien Helsestasjonene Barnevernet Tannhelsetjenesten den offentlige Apotek Politi NAV Blåkors Rehabo Lag og organisasjoner i kommunen (mental helse, paletten malerklubb) Nopro Boligbyggerlaget Kompetanse Vi har bred kompetanse inne mange ulike fagområder: Sykepleier / Psykiatriske sykepleiere Psykiatriske sykepleiere med videreutdanning innen psykoser. LØFT utdanning Allmennlærer, adjunkt m / rusforebygging, idrett og friluftsliv. Helse - og sosialfaglærer m/ videreutdanning innen spes.ped. Sosionom m/ videreutdanning inne dobbeltdiagnoser. Barnevernspedagog m/ videreutdanning innen dobbeltdiagnoser. Vernepleier. Hjelpepleier. Spesial hjelpepleier m/ videreutdanninger innen LØFT, barn av psykisk syke foreldre. Spesialhjelpepleiere med klinisk godkjenning innenfor dobbeltdiagnoser, psykoser. Aktivitører / Aktivitører med videreutdanning innen veiledning. Administrasjon og ledelse.. Fengselsbetjent m/ rusforebygging, veileding. Forebygging mestring av vold. Miljøterapi og Rusmestring - Kicking the habit. 13

14 TELEFON LISTE PSYKISK HELSE KONTOR TLF MOBIL SENTRALBORD FAX VIRKSOMHETSLEDER ROAR FINNEBRÅTEN TEAMLEDER BOLIG EVA MEYER TELETUNET ANNE HELENE ROE GROSVOLL TEAMLEDER MILJØTJENESTEN HILDE FAYE- LUND SYSTEMANSVARLIG METTE KAARSTEIN FRITIDSKONTAKTER / AVLASTNING ANITA SKARSETH SYKEPLEIERTJENESTEN TERJE SVANLUND PSYK. SYKEPLEIER MECHTELD HOFFMANN PSYK. SYKEPLEIER GRO LYNGAAS SYKEPLEIER ANNE HELENE ROE PSYK. SYKEPLEIER RUSKONSULENT HEIDI KAASA RUSKONSULENT MAY BRITT HAUGEN RUSKONSULENT SVEIN SANNI RUSKONSULENT MILJØTJENESTEN MILJØTJENESTEN VAKT TLF MILJØTJENESTEN MILJØTJENESTEN MILJØTJENESTEN GROSVOLL BOFELLESSKAP TELETUNET OMSORGSBOLIG

15 ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTEN NOPRO AS Adresse: Merdeveien Notodden Postboks Notodden E-post: Telefon: Fax Åpningstider: Alle hverdager fra Nettadresse: 2. Hvordan ta direkte kontakt: Telefon, e-post, brev eller oppmøte Avd. sjef AVI kompetanse: Marit Kasin Teamleder Arbeidsmarkedstiltak: Anne Marie Etholm Teamleder Arenaer: Øystein Småkasin Teamleder Marked: Thor Velta

16 Teamleder Vekst: Gunn Tove Aarbakk Teamleder Berja: Egil Moen Som tjenestemottaker: Som fagutøver: Andre Telefon, e-post, nettstedet til Nopro, brev eller oppmøte Telefon, e-post, nettstedet til Nopro, brev eller oppmøte Telefon, e-post, nettstedet til Nopro, brev eller oppmøte 3. Når kreves en skriftlig henvisning: Ved bestilling av tiltaksplasser fra NAV Ved forespørsel om hospiteringer 4. Organisering: NOPRO Adm.dir. Arne Sukke Kvalitet Kvalitetssjef Arne Sukke Administrasjon Administrasjonssjef Christian Raupach Elektro Avdlingssjef Rolf Skjefstad PMK Produksjon Avdelingssjef Svend H Aanonsen AVI Kompetanse Avdelingssjef Marit Kasin Barnehagene Daglig ledere Marianne Saubø Nina M Helgesplass Attføringsmatrisen viser i hvilke avdelinger Nopro har tiltaksplasser. 16

17 5. Lovverk: Kravspesifikasjoner fra NAV og samarbeidsavtale Regelverk for attføringsbedriftene 6. Tjeneste/behandlingstilbud: Nopro AS er en attføringsbedrift med hovedoppgave å veilede mennesker til nye muligheter i livet. Det gjøres gjennom deltakelse i et avklaringsprogram, karriereveiledning, kvalifisering, fagopplæring, arbeidstrening og tilrettelagt opplæring internt i Nopro eller eksternt i samarbeid med næringslivet for øvrig. Dette kan gi resultater i henhold til jobbsøk og formidling til ordinært arbeid. Det er alltid den enkeltes muligheter og plan som blir vektlagt. Av den grunn kan også resultatene bli behov for mer kvalifisering, trygghet i jobbfunksjon, eller hjelp til å få en ytelse i tråd med en begrensning innefor arbeidskapasitet eller andre personlige årsaker. Nopro har trygge og gode miljøer der det gis muligheter i forhold til hver enkeltes behov. I tillegg driver vi prosjekter, utviklingsarbeid, aktiviteter og ulike kurs. Nopro har kvalifiserings- /arbeidstreningsplasser innenfor alle bedriftens avdelinger på Notodden og i Kongsberg. Våre attføringstjenester er sertifisert i henhold til EQUASS (Europeisk standard for kvalitetssikring av velferdstjenester). Nopro tilbyr følgende arenaer/ tiltak: APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Tiltaket er ofte et startsted for personer som har behov for tett, bred oppfølging og et sosialt, trygt arbeidsmiljø. Det kan Nopro tilby bl.a. i: Dårstul-prosjektet (Natur og fysisk aktivitet som arena) Kreativt verksted Interne APS plasser i de ulike avdelingene Eksterne APS plasser 17

18 Avklaring Avklaringsprogrammet går over 12 uker. I denne perioden er kartlegging og veiledning i forhold til den enkeltes muligheter og ønsker helt sentralt. Avklaringsprogrammet kan foregå både i grupper og individuelt. Arbeidsutprøvingen foregår innenfor alle Nopros avdelinger, men kan også foregå eksternt. Kvalifisering Inntil 2 år opplæring/fagopplæring Opplæring foregår innenfor alle Nopros avdelinger, men kan også foregå eksternt. Formidling til ordinært arbeid AB - Arbeid med bistand Oppfølging/ veiledning/ kvalifisering i ordinært arbeidsliv TA - Tilrettelagt arbeid Tidsubestemt kontrakt med arbeidspraksis internt i Nopro Foregår i alle Nopro sine avdelinger. VTA - Varig tilrettelagt arbeid Varig tilrettelagt arbeid er i hovedsak tilknyttet Nopro sin Vekstavdeling, men blir også brukt internt i bedriftens øvrige avdelinger. Tilbudet er for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid og forutsetter innvilget uføretrygd. Prosjekter, utviklingsarbeid og kurs: Vi arbeider aktivt med å tilpasse oss markedet innenfor arbeid, kurs, kompetanse og nyetableringer i Notodden og på Kongsberg. Vi tilbyr skreddersydde løsninger etter kundens behov. Sentralt i alle prosjektene er å ivareta hele mennesket. Helse- og rehabiliteringstjenester/ Oppfølging av sykemeldte Nopro tilbyr i samarbeid med Grep i Porsgrunn avklaring, arbeidsretta rehabilitering og oppfølging av sykemeldte. Dette er helsetjenester hvor formålet er å bidra til at sykemeldte arbeidstakere kommer raskere tilbake i arbeid og dermed redusere sykefraværet. 18

19 Funksjonsvurdering Med funksjonsvurdering mener attføringsbedriftene en prosess for å etablere eller opprettholde et aktivt arbeidsforhold. Prosessen handler om å vurdere arbeidstakers forutsetninger og å gi råd for hvordan arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidsplassen best mulig. Karriereveiledning Nopro har bred kompetanse innenfor karriereveiledning. Eksempel på verktøy som brukes: Emmali karriere- og studieveiledning, attføringsbedriftenes karriereverktøy og verktøy som bygger på høyskolestudie. Vi har et utvidet tilbud om karriereveiledning. 7. Virksomhetens samarbeidspartnere Med samarbeidspartnere menes formelle avtaler (skriftlig) med bedrifter/arenaer som bidrar i attføringsprosessen og som har vært aktiv siste 12 måneder. Med aktiv menes at det har vært opprettholdt kontakt med samarbeidspartner. Her er noen av våre viktigste samarbeidspartnere: NAV Notodden NAV Kongsberg Øvrige NAV kontor i distriktet Næringsliv i Notodden, Kongsberg og Bø Sykehuset Telemark, Klinikk Notodden Rjukan DPS Fastlege Bedriftshelsetjenesten BlåKors Rehabo Notodden Kommune Attføringsbedriftene (Bransjeforening) Høgskolen i Telemark Fylkesopplæringskontoret NUAS (Notodden Uvikling) 19

20 8. Kompetanse Vi har bred kompetanse inne mange ulike fagområder: Tverrfaglig veiledning Pedagogisk veiledning Arbeidslivskunnskap med vekt på entreprenørskap Spesialpedagogisk kompetanse, mellomfag Yrkespedagogikk, hovedfag Manuell terapi Allmennlærer, adjunkt Sosiologi, mellomfag Sosionom Førskolelærer Vernepleier Siviløkonom strategi og ledelse Funksjonsvurdering - sertifisering Karriereveiledning Administrasjon og ledelse Fordypning i organisasjonsutvikling Voksenpedagogikk Sosialmedisin Endringsledelse/Prosjektledelse Formingsfag Fagkompetanse innen: o Mekanisk o Plast o Elektronikk o Salg, service, kontor o Kantine Nyttige web adresser: 20

21 NAV Notodden 1. Diverse opplysninger Postadresse: Postboks 64, 3671 Notodden Besøksadresse: Heddalsveien 28 B, Notodden E-post: Telefon: Fax Åpningstider: Telefontid: Nettadresse: 2. Hvordan ta direkte kontakt: Ring telefon (da kommer du til telefonimottaket i Skien). - Dersom du kjenner veilederen du skal ha kontakt med, ber du om å bli satt over til vedkommende. - Ved førstegangskontakt vedrørende en bruker, blir henvendelsen formidlet til en veileder i Nav Notodden. 3. Når kreves en skriftlig henvisning: Det kreves ikke, men er aktuelt i situasjoner der en vil ta initiativ til et møte. 4. Organisering: Daglig leder: Olav Kasland (epost: Husbanken (bostøtte m.m.) er representert på Nav- kontoret (henvendelse: tlf/frammøte) 3 avdelinger: 1. Veiledningsavdeling Leder: Anne Lise Løvheim (epost: A. Veiledningssenteret førstelinjetjenesten åpen dør ): bruker får kontakt med en veileder der og da (kølapp-system) B. Arbeids- og kurssentralen - et kommunalt lavterskeltilbud hvor målsetningen er å gi arbeidstrening til brukere samtidig som det ytes tjenester til eldre og uføre C. Flyktningtjenesten i Notodden kommune 2. Oppfølgingsavdeling Leder: Inger Elise Steinmoen (epost: Oppfølging av brukere som trenger bistand av lengre varighet. 21

22 3. Markedsavdeling Leder: Rune Kolstad (epost: Målgruppen er sykmeldte. Kontakt med arbeidstaker og arbeidsgiver. Oppfølging av bedrifter og arbeidsgivere. 5. Lovverk: - LOV nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven) LOV nr 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten - Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav-loven) Retningslinjer om bostøtte Disse retningslinjene gjelder for den statlige bostøtteordningen som Husbanken administrerer Retningslinjer om tilskudd Disse retningslinjene styrer Husbankens tilskuddsgivning Retningslinjer om lån Retningslinjer om Husbankens långivning 6. Hovedmål (fra Strategisk plan for Arbeids- velferdsetaten) - Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad - Et velfungerende arbeidsmarked - Rett tjeneste og stønad til rett tid - God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov - En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 7. Tjeneste/behandlingstilbud: - Oversikt over tjenestene finnes på - Jfr. Tjenestestrategi (neste side) 8. Virksomhetens samarbeidspartnere Øvrige NAV kontor i distriktet Næringslivet Nopro Fastleger Notodden Kommune Sykehuset Telemark Bedriftshelsetjenester Notodden videregående skole Nyttige web adresser: 22

23 Tjenestestrategi (fra Strategisk plan for Arbeids- og velferdsetaten) 23

24 SYKEHUSET TELEMARK HF, KLINIKK NOTODDEN/RJUKAN Klinikk Notodden/Rjukan Klinikksjef Ivar Dahl LMS: Enhetsleder Ane Fjøsne Pedersen Rådgiver Brita Rønning Iversen Klinikkstab: Klinikkoverlege Trygve Bilberg Rådgiver Hanne Thürmer Spesialkonsulent Tone Mandt Brekke Konsulent Anne Sandvik Hammer Samhandlingskonsulent Gunn Karin Slaaen Rørvik Adm. sekretær Hilda Bergskås BUP Notodden DPS Notodden/Seljord Notodden medisin Notodden kirurgisk/ gyn. og akutt Rjukan medisin Rjukan kirurgi Seksjonsleder Tove Bråthen Seksjonsleder Oddvar Kollsete Seksjonsleder Solbjørg Fyrileiv Seksjonsleder Johannes Lindheim Seksjonsleder Britta Bundsgaard Seksjonsleder Åsne Linnerud Med. faglig rådgiver Kristin Heyerdahl Med. faglig rådgiver Ole Bjørn Kolbjørnsrud DPS Notodden/Seljord (Distriktspsykiatrisk senter) Seksjonsleder Oddvar Kollsete Spesialkonsulent Anne Kvalheim Konsulent Hege Vigger Pedersen Med. faglig rådgiver Ole Bjørn Kolbjørnsrud Døgn Notodden Poliklinikk Notodden Døgn Seljord Poliklinikk Seljord Enhetsleder Oddmund Omre Enhetsleder Ingeborg Greve Enhetsleder Reidun Erikstein Enhetsleder Kirsti Mjaugedal 24

25 BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK POLIKLINIKK, BUP 1. Diverse opplysninger: Adresse: Postboks 234, 3672 Notodden Tlf: Mail adr: Åpningstider: 08:00 15:30, telefonbetjening mellom 08:00 15: Hvordan ta direkte kontakt: Som tjenestemottaker: Tjenestemottaker kan ikke ta direkte kontakt uten henvisning. Kontakt opprettes gjennom henvisning fra lege (fastlege)/leder ved barneverntjenesten. Som fagutøver: Lege (fastlege), leder ved barnevern kan ta direkte kontakt pr. telefon eller brev. Andre (eks pårørende, andre nærpersoner): Kan i utgangspunktet ta direkte kontakt etter samtykke fra pasient, eller foresatt dersom pasienten er under 16 år. 3. Når kreves en skriftlig henvisning: Ved alle henvisninger til utredning, diagnostisering og behandling. (Henvisning pr. telefon kan mottas fra lege/leder i barneverntjenesten ved øyeblikkelig hjelp, dersom skriftlig henvisning ettersendes). 4. Organisering: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk er en egen seksjon i Klinikk Notodden/Rjukan 5. Lovverk: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern Lov om spesialisthelsetjenesten Lov om pasientrettigheter Helsepersonelloven 6. Forebyggende del (ift psykisk helse/rus) Rutiner for å fange opp barn/unge som er i risikosonen: Veiledning, samt konsultasjon til 1. linjetjenesten pr. telefon, ved bruk av konsultasjonstimen (bestilles ved å henvende seg til ekspedisjonen) eller i forbindelse med faste samarbeidsmøter. 25

26 7. Tjeneste/behandlingstilbud (omfang og innhold) Ift barn/unge med psykisk lidelse og/eller rus avhengighet Vurderingsinstans i forhold til psykisk lidelse i aldersgruppen 0 18 år. Poliklinisk utredning og behandling. Veiledning til 1. linjetjenesten og lege (fastlege). Ift voksne med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. Faste samarbeidsmøter med voksenpsykiatrisk poliklinikk. Ift barn/unge som pårørende til foreldre/søsken/andre nærpersoner: Inngår som en del av behandlingen ved BUP eller samarbeidet med 1. linjetjenesten/ voksenpsykiatrien. 8. Virksomhetens samarbeidspartnere Interne avdelinger i Sykehuset Telemark HF 1. linjetjenesten; fastleger, PP-kontor, barnevern, skoler/barnehager, helsestasjoner, familievernkontor. Spesialinstitusjoner/2. og 3. linjetjeneste; barnelege, fylkesdekkende tjenester, privatpraktiserende. 26

27 NOTODDEN DISTRIKTSPSYKIATRISK SENTER (DPS) VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK /PSYKIATRISK UNGDOMSTEAM Adresse: Postboks 234, 3672 Notodden Tlf: (Sentralbord Sykehuset Telemark) (Ekspedisjon Voksenpsykiatrisk poliklinikk) Mail adr: Åpningstider: Hvordan ta direkte kontakt: Som tjenestemottaker: Tjenestemottaker kan ikke ta direkte kontakt. Kontakt kan tas gjennom henvisning fra lege/1.linjetjenesten. Som fagutøver: Lege, barnevern, sosialkontor kan ta direkte kontakt pr telefon eller brev. Andre (eks pårørende, andre nærpersoner): Kan i utgangspunktet ta direkte kontakt etter samtykke fra pasient. 3. Når kreves en skriftlig henvisning: ved henvisning til utredning, diagnostisering og behandling. (Fastlege / legevakt kan henvise pr telefon til Akutt team) 4. Organisering: Voksen psykiatrisk poliklinikk og Psykiatrisk ungdomsteam, Notodden er organisert under Notodden og Seljord DPS. Fra er Team for rus og psykiatri i utvikling for Notodden og Seljord DPS. 5. Lovverk: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern Lov om spesialisthelsetjenesten Lov om pasientrettigheter Helsepersonelloven 6. Forebyggende del (ift psykisk helse/rus) Hvilke rutiner har virksomheten for å fange opp barn/unge som er i risikosonen? Psykiatrisk Ungdoms Team: Lavere terskel i forhold til henvendelse og inntak, lavere aldersgrense (15år) og lavere takst. Eget familie team til intern veiledning og direktebehandling. (Avdeling Notodden egen rutine i forhold til å ivareta barn til innlagte pasienter, egne samtale og eventuelt viderehenvisning BUP. 7. Tjeneste/behandlingstilbud (omfang og innhold) Ift barn/unge med psykisk lidelse og/eller rus avhengighet Vurderingsinstans i forhold til spesialisert rusbehandling. Psykiatrisk Ungdoms Team fra år Veiledning til 1.linje og fastlege. Samarbeid mellom poliklikk og avdeling. Tilsyn ved somatiske avdelinger ved innleggelse i forhold til intox / rusproblematikk 27

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Brobygger RoP. Notodden Kommune

Brobygger RoP. Notodden Kommune Notodden Kommune Øystein Småkasin Prosjektleder Brobygger RoP Arne Vestmoen Veileder i prosjektet Stian Biong Forsker på prosjektet Ragnhild Haugerud Deltaker i prosjektet Terje Lia Prosjektleder Samhandlingsteam

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

NOTODDEN-MODELLEN KRAFT

NOTODDEN-MODELLEN KRAFT NOTODDEN-MODELLEN KRAFT Utvikling av en organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell innen psykisk helse/rus Et prosjektsamarbeid mellom Notodden/Seljord DPS (Sykehuset Telemark), Helse og omsorg (Notodden

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER

RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER 1 RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER 3,8 stillinger førstelinjetjeneste rus og psykisk helse. 2,6 stillinger ressurstiltak Beate S. Bakken sosionom med videreutdanning; arbeid med samtidig rus og psykisk

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2009 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Fastlegen og individuelle planer

Fastlegen og individuelle planer Moss kommune Fastlegen og individuelle planer Knut Michelsen Kommuneoverlege i Moss NSH 15.september 2005 Lovhjemmel individuell plan først og fremst i: Pasientrettighetsloven 2-5 Pasientrettighetsloven

Detaljer

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år Helsestasjon for barn og unge for barn fra 0 til 5 år 1 Hvem er vi Helsestasjon for barn og unge er et gratis og frivillig lavterskel tilbud. Vi som jobber her er, lege, fysioterapeut, familieterapeut,

Detaljer

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Kartlegg og fang opp pårørendes behov for støtte Snakk med pårørende om sammenheng mellom deres kapasitet, belastninger og helse kort og lang sikt Bidra

Detaljer

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus!

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! - Lover og forskrifter - Koordinerende enhet - Koordinatorrollen - Sampro som samhandlingsverktøy - Hvorfor registrering og dokumentasjon Ingeborg Laugsand,

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Bokmål Voksen TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset

Detaljer

Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr

Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr Vedlegg 2 Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr 23.08.16 Tjenestetilbud Dagsenter/aktivitetssenter Barnevern Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmor Skolehelsetjeneste

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE 21. MAI 2015 MANDAT FOR MULIGHETSSTUDIEN Mulighetsstudien skal undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig med en samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune.

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Med mennesket i sentrum

Med mennesket i sentrum Jæren distriktspsykiatriske senter N.K.S. En orientering til pasienter, brukere, pårørende og andre Med mennesket i sentrum Arbeidsmotto for alle N.K.S. institusjoner: I de små ting frihet, i de store

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Ælvespeilet 10 des 2014 Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Raskere tilbake Side 2 NAV Telemark Raskere

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2012 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer 25.10.2016 // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten NAV Horten fakta: 27.100 innbyggere 80 ansatte ved kontoret Enhetlig ledelse Bosetting,

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017

Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017 Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017 TRE KOMMUNER BLIR TIL EN En krevende prosess preget av korte tidsfrister. Top-down prosess. Fagdag for seksjonen, alle komme med innspill til ny

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Time kommune. «Trygg og framtidsretta»

Time kommune. «Trygg og framtidsretta» Time kommune «Trygg og framtidsretta» Faglig argumentasjon for gode tjenester med en politisk snert Hva er gode tjenester? Recoveryorientert Hva er viktig for deg? Diagnose eller funksjonsnivå? Politisk

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

av brukerstyrte plasser

av brukerstyrte plasser Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Hamar 28.-29.11.12 Bård Bakke Enhetsleder og psykiatrisk i k sykepleier Per Jonas Øglænd Overlege Jæren Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lokalsykehus

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord Trøndelag Familieambulatoriet i Nord Trøndelag Dialogkonferanse Barn- og familieklinikken 11. november 2015 Ingunn Helmersberg, seksjonsleder Familieseksjon BUP Tone Skrove Haugan, rådgiver samhandlingsavdelingen

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Bakgrunn

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Fagutviklingsprosjekter ved Betanien Distriktspsykiatrisk senter. Senterleder Brede Aasen Torsdag 26. september

Fagutviklingsprosjekter ved Betanien Distriktspsykiatrisk senter. Senterleder Brede Aasen Torsdag 26. september Fagutviklingsprosjekter ved Betanien Distriktspsykiatrisk senter Senterleder Brede Aasen Torsdag 26. september Hvem er vi? Her er du Pågående fagutviklingsprosjekter 1. Barneansvarlig 2.. 3. Etterlevelsesgruppe

Detaljer

Namsos kommune 12.11.09

Namsos kommune 12.11.09 Namsos kommune Et tverrfaglig lavterskeltilbud med økt oppmerksomhet på tidlig intervensjon og forebyggende arbeid spesielt rettet mot barn, unge og deres familier, som har særlige behov for bistand og

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer