BROBYGGEREN TJENESTEOVERSIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BROBYGGEREN TJENESTEOVERSIKT"

Transkript

1 BROBYGGEREN TJENESTEOVERSIKT SAMARBEID OG HELHET FOR MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER OG/ELLER RUSAVHENGIGHET: Nopro AS Notodden kommune NAV Notodden Sykehuset Telemark HF Notodden/Seljord DPS, Notodden Lærings- og mestringssenteret Brukerorganisasjonene Målgruppe for tjenesteoversikten: Tjenesteutøvere ved de samarbeidende virksomhetene

2 Sist oppdatert 1.mars 2010 Oversikten blir fortløpende oppdatert Kontaktperson Brobyggeren : Gunn Karin Slaaen Rørvik, tlf Innhold NOTODDEN KOMMUNE... 3 BARNEVERNSTJENESTEN FOR NOTODDEN OG HJARTDAL... 3 HELSESTASJONEN... 5 FELLES HJELPETJENESTE (FHT)... 7 PSYKISK HELSE... 8 ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTEN NOPRO AS NAV Notodden SYKEHUSET TELEMARK HF, KLINIKK NOTODDEN/RJUKAN BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK POLIKLINIKK, BUP NOTODDEN DISTRIKTSPSYKIATRISK SENTER (DPS) VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK /PSYKIATRISK UNGDOMSTEAM VOKSENPSYKIATRISK DØGNSEKSJON LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET (LMS)

3 NOTODDEN KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN FOR NOTODDEN OG HJARTDAL Adresse: Skolegt. 11, 3674 Notodden. Telefon: Mail adr: Åpningstider: kl.7.45 til kl (sommertid til kl.15.00) 2. Hvordan ta direkte kontakt: Som tjenestemottaker: kan ta kontakt på telefon, pr. brev eller kontakte kontoret personlig. Som fagutøver: Pr. telefon, sende brev eller direkte kontakt til kontoret. Andre (eks pårørende, andre nærpersoner) Kan sende brev, ringe på telefon eller direkte kontakt til kontoret. 3. Når kreves en skriftlig henvisning: Det kreves ingen skriftlig henvisning. Men fra samarbeidsinstansene bør det sendes et skriftlig brev på hva saken gjelder. 4. Organisering: Barneverntjenesten er organisert som en egen virksomhet under seksjon for Oppvekst. Vi er samlokalisert sammen med Pedagogisk psykologisk kontor i Skolegt Lovverk: barneverntjenesten forholder seg til lov om barneverntjeneste og forvaltingsloven. 6. Forebyggende del (ift psykisk helse/rus) Hvilke rutiner har virksomheten for å fange opp barn/unge som er i risikosonen? Dette gjøres gjennom et tverrfaglig samarbeid med helsestasjonen og PPTj. Vi er også med i Felles hjelpetjeneste som er et råd og veiledningsteam for alle skoler i Notodden og Hjartdal. Ellers så har vi fast kontakt med politiet og andre naturlige samarbeidspartnere. 7. Tjeneste/behandlingstilbud (omfang og innhold) Ift barn/unge med psykisk lidelse og/eller rus avhengighet Barneverntjenesten har ikke selv behandlingstilbud for de med rus og psykiske problemer. Men vi kan henvise til statlig barneverntjeneste som har institusjoner for unge med rusproblematikk. Hvis det er kun psykiske lidelser så er det Barne-og ungsdomspsykiatrien vi henviser til. Ift voksne med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. De voksne må kontakte sin fastlege for hjelp i forhold til psykiatri, men vi kan henvise til tilbud for rusavhengighet. 3

4 8. Virksomhetens samarbeidspartnere Brukere PPTj. Helsestasjonen Politiet Statlig barneverntjeneste BUP Voksenpsykiatrisk poliklinikk Skoler Barnehager Fastleger Fysioterapien NAV 4

5 HELSESTASJONEN Adresse: Skolegata Notodden Mail adr: Åpningstider: Hverdager Tlf: Telefontid: Hver dag fra kl til og fra kl til Virksomhetsleder: Åshild Bergstøl 2. Hvordan ta direkte kontakt: Som tjenestemottaker: Ringe , eller komme innom for timesbestilling Som fagutøver: Ringe helsestasjonen for å få rede på hvem som har ansvar for barnet/familien. Andre (eks pårørende, andre nærpersoner) Telefonhenvendelse eller komme innom. 3. Når kreves en skriftlig henvisning: Ved ønske om foreldreveiledning ønskes en skriftlig henvendelse til virksomhetsleder 4. Organisering: Virksomhetsleder har et overordnet ansvar for fag, personal og økonomi. Det er ansatt: helsesøstere og helsesøstrer med spesialutdanning pedagoger og pedagoger med spesialutdanning jordmødre leger merkantilt personale Alle barn og unge 0-20 år har en fast helsesøster. Helsestasjonen Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom 5. Lovverk: Helsepersonelloven. Pasientrettighetsloven. Helseregisterloven. Personopplysningsloven. Lov om helsetjenesten i kommunene. Lov om psykisk helsevern. Lov om barneverntjenester 5

6 6. Forebyggende del (ift psykisk helse/rus) Hvilke rutiner har virksomheten for å fange opp barn/unge som er i risikosonen? Svangerskapskontroll Hjemmebesøk til nyfødte Faste helseundersøkelser på helsestasjonen Åpen barnehage Faste undersøkelser i skolehelsetjenesten Grupper i skolen Samtaler med lærere Fast kontortid for alle helsesøstere på alle skoler med åpen dør Helsestasjon for ungdom, ungdom kommer selv Samtale med alle grunnkurselevene i videregående skole 7. Tjeneste/behandlingstilbud (omfang og innhold) Ift barn/unge med psykisk lidelse og/eller rus avhengighet Ansvarsgruppe Individuelt planarbeid. Søknad Tildelingskontoret Støttesamtaler. Gruppetilbud fritidsaktiviteter. Etter søknad til tildelingskontoret eller barnevernet Støttekontakt. Etter søknad til tildelingskontoret eller barnevernet Ift voksne med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. Vårt tilbud til voksne er alltid relatert til foreldrefunksjon Fast samarbeid med sosialkontoret ved mistanke om rus i svangerskapet. Individuell foreldreveiledning. Foreldreveiledning (eventuelt gruppe ICDP) Marte Meo Svangerskapskurs individuellt tilrettelagt i liten gruppe. Samlivskurs. Åpen barnehage. Veiledning i hjemmet Ift barn/unge som pårørende til foreldre/søsken/andre nærpersoner: Sorggruppe barn/ungdom ved tap av omsorgsperson. Støttesamtaler 6

7 FELLES HJELPETJENESTE (FHT) 1. Et tverrfaglig tilbud til foreldre, barnehage og skoler i Notodden/Hjartdal kommune 2. Hvordan ta direkte kontakt: Foreldre, barnehager og skoler kan ringe eller maile Barne- og familiesenteret på Notodden for å gjøre en avtale. Telefon: Organisering: Deltagere i FHT: PP tjenesten Helsestasjonstjenesten Barnevernstjenesten 4. Tjeneste/behandlingstilbud (omfang og innhold): FHT er et lavterskeltilbud for å gi tidlig hjelp til barn, unge og deres familier: Gi tidlig råd og veiledning Bygge på det barnet mestrer Legge vekt på barnets og foreldrenes tanker Vurdere utfordringene på et bredest mulig grunnlag Saker som kan drøftes med FHT: Foreldre og barnehage/skoler kan ha mange spørsmål knytta til oppdragelse og barns utvikling, som for eksempel: Læring og utvikling Lek og samvær med andre barn Atferd Mobbing Trivsel og psykisk helse Skolevegring (stort skolefravær) Læringsmiljø miljøfaktorer 7

8 PSYKISK HELSE Postadresse: Besøksadresse: Postboks 193, 3672 Notodden Skolegata 7, 3674 Notodden E- post: Telefon: Fax Nettadresse: Åpningstider: Sentralbord: mandag og fredag , onsdag Psykiatrisk sykepleier: tjeneste alle hverdager Miljøarbeidertjenesten: tjeneste alle hverdager Fritidskontakt ansvarlig tjeneste tid: onsdag og torsdag Grosvoll bolig: døgn bemannet Grosvollveien 29 Teletunet omsorgsbolig: bemannet dag og kveld Underetasjen på Teletunet omsorgshjem i Sauheradveien 3. Hvordan ta direkte kontakt: Telefon, e-post, brev eller direkte oppmøte. Som Tjenestemottaker: Søknadsskjemaer fås ved henvendelse til Tildelingskontoret eller Servicekontoret i kommunen. Søknadsskjema finnes også på kommunens nettside. Postadresse: Tildelingskontoret postboks Notodden. Pr. telefon: Besøksadresse: Sentrumsbygg, Telegata 3 E-post : Virksomhetsleder Roar Finnebråten 8

9 Teamleder Teletunet Eva Meyer Grosvoll Anne Helene Roe Miljøtjenesten Hilde Faye Lund Ruskoordinator Svein Sanni Systemkoordinator Mette Kaarstein Fritidskontakt Anita Skarseth Aktivitetsgruppa Postadresse: Postboks Notodden Besøksadresse: Lokalisert i Røde Korshuset - Prof. Tronstadsgt. 10 Åpningstider: onsdag og torsdag fra kl Mobil: Kilden Postadresse: Postboks Notodden Besøksadresse: Telemarksgalleriet E-Post: Kontaktperson: Elin Løberg Pedersen mob Pausefisken mob: Som deltaker Som fagutøver: Andre Telefon, e-post, brev eller oppmøte Telefon, e-post, brev eller oppmøte Telefon, e-post,,brev eller oppmøte Når kreves en skriftlig henvisning: Ved tildeling av tjenester fra psykiatrisk sykepleiertjeneste, ruskoordinator, miljøarbeidertjeneste, aktivitetskontakt / støttekontakter og bolig. 9

10 Organisering SEKSJON FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL Psykisk helse er organisert som egen virksomhet under seksjon for helse omsorg og sosial. Rådmann Seksjonsleder Tildelingskontoret Virksomhetsleder NOS Virksomhetsleder Gransherad bygdeheim/ HBT Virksomhetsleder Haugmotun Sykehjem Virksomhetsleder Psykisk helse Virksomhetsleder Fysio/ergoterapi tjenesten Virksomhetsleder Miljøhygienisk avdeling Virksomhetsleder Tjenesten for funksjonsh. Virksomhetsleder Helsestasjonen Virksomhetsleder HBT 10

11 Organisasjonskart psykisk helse Virksomhetsleder Systemansvarlig Kontormedarbeider Teamleder bolig Psyk. Sykepleier Ruskonsulent Kilden + Aktivitetsgruppa Teamleder miljø Teletunet Grosvoll Miljøtjenesten Avlastning Fritidskontakt Lovverk: Pasientrettighetsloven 2-5 Lov om helsetjenester i kommunen 6 2 a Lov om sosialtjenester 4-2 a og c. 4-3 Forvaltningsloven 17 og 19 Tjeneste tilbud (omfang og innhold): Tjenestene tildeles etter søknad fra bruker eller henvendelse fra andre. Søknadsskjema sendes til tildelingskontoret der det vil bli foretatt en selvstendig vurdering av søknaden. Tjenesten tildeles etter vilkår. Standard på tildelt tjeneste består av omfang og innhold som vurderes individuelt. Tjeneste fra Psykisk helse i Notodden kommune ytes til : Voksne (over 18 år) bosatt i Notodden kommune som har psykiske lidelser /dobbeltdiagnoser eller er i en vanskelig livssituasjon /livskrise. Psykiatriske sykepleiertjeneste: - personlig koordinator som koordinerer tjeneste og utarbeider en individuell plan, dersom tjenestemottaker har behov for langvarige og koordinerte helse og/ eller sosiale tjenester. - oppfølging gjennom støttesamtaler på kontor eller ved hjemmebesøk. - oppfølging av den kontinuerlige medikamenthåndteringen, i samarbeid med fastlegen. - tjenesten kan tilby multidosesystem på medisinhåndtering. - tjenesten representert i det kommunale kriseteam. Tjenesten er gratis. 11

12 Ruskonsulent : - kontaktperson for innbyggere i kommunen som er berørt / har behov for kontakt i forhold til rusproblematikk. - oppsøkende arbeid - veiledning - personlig koordinator som koordinerer tjeneste og utarbeider en individuell plan, dersom tjenestemottaker har behov for langvarige og koordinerte helse og/ eller sosiale tjenester. - oppfølging gjennom støttesamtaler på kontor eller ved hjemmebesøk. - oppfølging av LAR pasienter - henvisningsrett etter Sosialtjenesteloven Tjenesten er gratis. Miljøarbeidertjeneste: - personlig koordinator som koordinerer tjeneste og utarbeider individuell plan, dersom tjenestemottaker har behov for langvarige og koordinerte helse og/ eller sosiale tjenester. - veiledning, rettleder og støtter i all form for dagligdagse aktiviteter og situasjoner i og utenfor hjemmet. - fysisk aktivitet gjennom friluftsliv/turer, ballspill og lignende i grupper eller individuelt. Miljøarbeidertjenesten belastes med et abonnement på kr. 150 pr. mnd. eller en egenbetaling utregnet etter inntekt. Boliger /botiltak med og uten fellesarena og personal: Teletunet omsorgshjem: 6 leiligheter / hybler og har fellesareal som er forbeholdt personer med psykisk lidelse. Boligen betjenes av de ansatte innen miljøarbeidertjenesten og psykiatrisk sykepleiertjenesten på dag og kveld Ansatte arbeider etter de samme prinsippene som er beskrevet i forhold til målrettet miljøarbeid i hjemmet. Teletunet omsorgshjem er tiltenkt aldersgruppen fra 50 til 65 år. Grosvoll bofellesskap: 6 leieligheter/ hybler og fellesarea som er døgnbemannet. Personalet jobber etter de samme prinsipper som beskrevet ovenfor.grosvoll bofellesskap er forbeholdt personer med psykiske lidelser i alderen fra 18 år og opp til ca 50 år. I tillegg kommer 6 leiligheter i LHL sitt bygg Toreskås terrasse som evnt. betjenes av de ansatte innen miljøarbeidertjenesten, psykiatrisk sykepleiertjenesten og / eller de ordinære hjemmetjenestene i form av hjemmesykepleien og hjemmehjelp. Fritidskontakt (tidligere støttekontakttjenesten): En tjeneste som gis for å bidra til en meningsfylt fritid, gjennom sosialt samvær og ulike fritidsaktiviteter tilpasset den enkeltes behov. Tjenesten har et uformelt preg og ytes av privatpersoner som får arbeidskontrakter med kommunen. Kilden / aktivitetsgruppa et lavterskel tilbud, kreves ingen søknad eller andre inntakskriterier for å benytte tilbudet. en frivillig, åpen og rusfri møteplass hvor man kan delta i aktiviteter og kurs en arena med rom for vekst og utvikling tilbud om felles lunsj fra kl faste tilbud er gratis med egenbetaling av materialer 12

13 Virksomhetens samarbeidspartnere: Fastlegene Notodden DPS Avdelinger innen egen virksomhet Tildelingskontor Friskoteket v/ Fysioterapeut Signe Hordvei Hjemmesykepleien Helsestasjonene Barnevernet Tannhelsetjenesten den offentlige Apotek Politi NAV Blåkors Rehabo Lag og organisasjoner i kommunen (mental helse, paletten malerklubb) Nopro Boligbyggerlaget Kompetanse Vi har bred kompetanse inne mange ulike fagområder: Sykepleier / Psykiatriske sykepleiere Psykiatriske sykepleiere med videreutdanning innen psykoser. LØFT utdanning Allmennlærer, adjunkt m / rusforebygging, idrett og friluftsliv. Helse - og sosialfaglærer m/ videreutdanning innen spes.ped. Sosionom m/ videreutdanning inne dobbeltdiagnoser. Barnevernspedagog m/ videreutdanning innen dobbeltdiagnoser. Vernepleier. Hjelpepleier. Spesial hjelpepleier m/ videreutdanninger innen LØFT, barn av psykisk syke foreldre. Spesialhjelpepleiere med klinisk godkjenning innenfor dobbeltdiagnoser, psykoser. Aktivitører / Aktivitører med videreutdanning innen veiledning. Administrasjon og ledelse.. Fengselsbetjent m/ rusforebygging, veileding. Forebygging mestring av vold. Miljøterapi og Rusmestring - Kicking the habit. 13

14 TELEFON LISTE PSYKISK HELSE KONTOR TLF MOBIL SENTRALBORD FAX VIRKSOMHETSLEDER ROAR FINNEBRÅTEN TEAMLEDER BOLIG EVA MEYER TELETUNET ANNE HELENE ROE GROSVOLL TEAMLEDER MILJØTJENESTEN HILDE FAYE- LUND SYSTEMANSVARLIG METTE KAARSTEIN FRITIDSKONTAKTER / AVLASTNING ANITA SKARSETH SYKEPLEIERTJENESTEN TERJE SVANLUND PSYK. SYKEPLEIER MECHTELD HOFFMANN PSYK. SYKEPLEIER GRO LYNGAAS SYKEPLEIER ANNE HELENE ROE PSYK. SYKEPLEIER RUSKONSULENT HEIDI KAASA RUSKONSULENT MAY BRITT HAUGEN RUSKONSULENT SVEIN SANNI RUSKONSULENT MILJØTJENESTEN MILJØTJENESTEN VAKT TLF MILJØTJENESTEN MILJØTJENESTEN MILJØTJENESTEN GROSVOLL BOFELLESSKAP TELETUNET OMSORGSBOLIG

15 ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTEN NOPRO AS Adresse: Merdeveien Notodden Postboks Notodden E-post: Telefon: Fax Åpningstider: Alle hverdager fra Nettadresse: 2. Hvordan ta direkte kontakt: Telefon, e-post, brev eller oppmøte Avd. sjef AVI kompetanse: Marit Kasin Teamleder Arbeidsmarkedstiltak: Anne Marie Etholm Teamleder Arenaer: Øystein Småkasin Teamleder Marked: Thor Velta

16 Teamleder Vekst: Gunn Tove Aarbakk Teamleder Berja: Egil Moen Som tjenestemottaker: Som fagutøver: Andre Telefon, e-post, nettstedet til Nopro, brev eller oppmøte Telefon, e-post, nettstedet til Nopro, brev eller oppmøte Telefon, e-post, nettstedet til Nopro, brev eller oppmøte 3. Når kreves en skriftlig henvisning: Ved bestilling av tiltaksplasser fra NAV Ved forespørsel om hospiteringer 4. Organisering: NOPRO Adm.dir. Arne Sukke Kvalitet Kvalitetssjef Arne Sukke Administrasjon Administrasjonssjef Christian Raupach Elektro Avdlingssjef Rolf Skjefstad PMK Produksjon Avdelingssjef Svend H Aanonsen AVI Kompetanse Avdelingssjef Marit Kasin Barnehagene Daglig ledere Marianne Saubø Nina M Helgesplass Attføringsmatrisen viser i hvilke avdelinger Nopro har tiltaksplasser. 16

17 5. Lovverk: Kravspesifikasjoner fra NAV og samarbeidsavtale Regelverk for attføringsbedriftene 6. Tjeneste/behandlingstilbud: Nopro AS er en attføringsbedrift med hovedoppgave å veilede mennesker til nye muligheter i livet. Det gjøres gjennom deltakelse i et avklaringsprogram, karriereveiledning, kvalifisering, fagopplæring, arbeidstrening og tilrettelagt opplæring internt i Nopro eller eksternt i samarbeid med næringslivet for øvrig. Dette kan gi resultater i henhold til jobbsøk og formidling til ordinært arbeid. Det er alltid den enkeltes muligheter og plan som blir vektlagt. Av den grunn kan også resultatene bli behov for mer kvalifisering, trygghet i jobbfunksjon, eller hjelp til å få en ytelse i tråd med en begrensning innefor arbeidskapasitet eller andre personlige årsaker. Nopro har trygge og gode miljøer der det gis muligheter i forhold til hver enkeltes behov. I tillegg driver vi prosjekter, utviklingsarbeid, aktiviteter og ulike kurs. Nopro har kvalifiserings- /arbeidstreningsplasser innenfor alle bedriftens avdelinger på Notodden og i Kongsberg. Våre attføringstjenester er sertifisert i henhold til EQUASS (Europeisk standard for kvalitetssikring av velferdstjenester). Nopro tilbyr følgende arenaer/ tiltak: APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Tiltaket er ofte et startsted for personer som har behov for tett, bred oppfølging og et sosialt, trygt arbeidsmiljø. Det kan Nopro tilby bl.a. i: Dårstul-prosjektet (Natur og fysisk aktivitet som arena) Kreativt verksted Interne APS plasser i de ulike avdelingene Eksterne APS plasser 17

18 Avklaring Avklaringsprogrammet går over 12 uker. I denne perioden er kartlegging og veiledning i forhold til den enkeltes muligheter og ønsker helt sentralt. Avklaringsprogrammet kan foregå både i grupper og individuelt. Arbeidsutprøvingen foregår innenfor alle Nopros avdelinger, men kan også foregå eksternt. Kvalifisering Inntil 2 år opplæring/fagopplæring Opplæring foregår innenfor alle Nopros avdelinger, men kan også foregå eksternt. Formidling til ordinært arbeid AB - Arbeid med bistand Oppfølging/ veiledning/ kvalifisering i ordinært arbeidsliv TA - Tilrettelagt arbeid Tidsubestemt kontrakt med arbeidspraksis internt i Nopro Foregår i alle Nopro sine avdelinger. VTA - Varig tilrettelagt arbeid Varig tilrettelagt arbeid er i hovedsak tilknyttet Nopro sin Vekstavdeling, men blir også brukt internt i bedriftens øvrige avdelinger. Tilbudet er for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid og forutsetter innvilget uføretrygd. Prosjekter, utviklingsarbeid og kurs: Vi arbeider aktivt med å tilpasse oss markedet innenfor arbeid, kurs, kompetanse og nyetableringer i Notodden og på Kongsberg. Vi tilbyr skreddersydde løsninger etter kundens behov. Sentralt i alle prosjektene er å ivareta hele mennesket. Helse- og rehabiliteringstjenester/ Oppfølging av sykemeldte Nopro tilbyr i samarbeid med Grep i Porsgrunn avklaring, arbeidsretta rehabilitering og oppfølging av sykemeldte. Dette er helsetjenester hvor formålet er å bidra til at sykemeldte arbeidstakere kommer raskere tilbake i arbeid og dermed redusere sykefraværet. 18

19 Funksjonsvurdering Med funksjonsvurdering mener attføringsbedriftene en prosess for å etablere eller opprettholde et aktivt arbeidsforhold. Prosessen handler om å vurdere arbeidstakers forutsetninger og å gi råd for hvordan arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidsplassen best mulig. Karriereveiledning Nopro har bred kompetanse innenfor karriereveiledning. Eksempel på verktøy som brukes: Emmali karriere- og studieveiledning, attføringsbedriftenes karriereverktøy og verktøy som bygger på høyskolestudie. Vi har et utvidet tilbud om karriereveiledning. 7. Virksomhetens samarbeidspartnere Med samarbeidspartnere menes formelle avtaler (skriftlig) med bedrifter/arenaer som bidrar i attføringsprosessen og som har vært aktiv siste 12 måneder. Med aktiv menes at det har vært opprettholdt kontakt med samarbeidspartner. Her er noen av våre viktigste samarbeidspartnere: NAV Notodden NAV Kongsberg Øvrige NAV kontor i distriktet Næringsliv i Notodden, Kongsberg og Bø Sykehuset Telemark, Klinikk Notodden Rjukan DPS Fastlege Bedriftshelsetjenesten BlåKors Rehabo Notodden Kommune Attføringsbedriftene (Bransjeforening) Høgskolen i Telemark Fylkesopplæringskontoret NUAS (Notodden Uvikling) 19

20 8. Kompetanse Vi har bred kompetanse inne mange ulike fagområder: Tverrfaglig veiledning Pedagogisk veiledning Arbeidslivskunnskap med vekt på entreprenørskap Spesialpedagogisk kompetanse, mellomfag Yrkespedagogikk, hovedfag Manuell terapi Allmennlærer, adjunkt Sosiologi, mellomfag Sosionom Førskolelærer Vernepleier Siviløkonom strategi og ledelse Funksjonsvurdering - sertifisering Karriereveiledning Administrasjon og ledelse Fordypning i organisasjonsutvikling Voksenpedagogikk Sosialmedisin Endringsledelse/Prosjektledelse Formingsfag Fagkompetanse innen: o Mekanisk o Plast o Elektronikk o Salg, service, kontor o Kantine Nyttige web adresser: 20

21 NAV Notodden 1. Diverse opplysninger Postadresse: Postboks 64, 3671 Notodden Besøksadresse: Heddalsveien 28 B, Notodden E-post: Telefon: Fax Åpningstider: Telefontid: Nettadresse: 2. Hvordan ta direkte kontakt: Ring telefon (da kommer du til telefonimottaket i Skien). - Dersom du kjenner veilederen du skal ha kontakt med, ber du om å bli satt over til vedkommende. - Ved førstegangskontakt vedrørende en bruker, blir henvendelsen formidlet til en veileder i Nav Notodden. 3. Når kreves en skriftlig henvisning: Det kreves ikke, men er aktuelt i situasjoner der en vil ta initiativ til et møte. 4. Organisering: Daglig leder: Olav Kasland (epost: Husbanken (bostøtte m.m.) er representert på Nav- kontoret (henvendelse: tlf/frammøte) 3 avdelinger: 1. Veiledningsavdeling Leder: Anne Lise Løvheim (epost: A. Veiledningssenteret førstelinjetjenesten åpen dør ): bruker får kontakt med en veileder der og da (kølapp-system) B. Arbeids- og kurssentralen - et kommunalt lavterskeltilbud hvor målsetningen er å gi arbeidstrening til brukere samtidig som det ytes tjenester til eldre og uføre C. Flyktningtjenesten i Notodden kommune 2. Oppfølgingsavdeling Leder: Inger Elise Steinmoen (epost: Oppfølging av brukere som trenger bistand av lengre varighet. 21

22 3. Markedsavdeling Leder: Rune Kolstad (epost: Målgruppen er sykmeldte. Kontakt med arbeidstaker og arbeidsgiver. Oppfølging av bedrifter og arbeidsgivere. 5. Lovverk: - LOV nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven) LOV nr 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten - Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav-loven) Retningslinjer om bostøtte Disse retningslinjene gjelder for den statlige bostøtteordningen som Husbanken administrerer Retningslinjer om tilskudd Disse retningslinjene styrer Husbankens tilskuddsgivning Retningslinjer om lån Retningslinjer om Husbankens långivning 6. Hovedmål (fra Strategisk plan for Arbeids- velferdsetaten) - Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad - Et velfungerende arbeidsmarked - Rett tjeneste og stønad til rett tid - God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov - En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 7. Tjeneste/behandlingstilbud: - Oversikt over tjenestene finnes på - Jfr. Tjenestestrategi (neste side) 8. Virksomhetens samarbeidspartnere Øvrige NAV kontor i distriktet Næringslivet Nopro Fastleger Notodden Kommune Sykehuset Telemark Bedriftshelsetjenester Notodden videregående skole Nyttige web adresser: 22

23 Tjenestestrategi (fra Strategisk plan for Arbeids- og velferdsetaten) 23

24 SYKEHUSET TELEMARK HF, KLINIKK NOTODDEN/RJUKAN Klinikk Notodden/Rjukan Klinikksjef Ivar Dahl LMS: Enhetsleder Ane Fjøsne Pedersen Rådgiver Brita Rønning Iversen Klinikkstab: Klinikkoverlege Trygve Bilberg Rådgiver Hanne Thürmer Spesialkonsulent Tone Mandt Brekke Konsulent Anne Sandvik Hammer Samhandlingskonsulent Gunn Karin Slaaen Rørvik Adm. sekretær Hilda Bergskås BUP Notodden DPS Notodden/Seljord Notodden medisin Notodden kirurgisk/ gyn. og akutt Rjukan medisin Rjukan kirurgi Seksjonsleder Tove Bråthen Seksjonsleder Oddvar Kollsete Seksjonsleder Solbjørg Fyrileiv Seksjonsleder Johannes Lindheim Seksjonsleder Britta Bundsgaard Seksjonsleder Åsne Linnerud Med. faglig rådgiver Kristin Heyerdahl Med. faglig rådgiver Ole Bjørn Kolbjørnsrud DPS Notodden/Seljord (Distriktspsykiatrisk senter) Seksjonsleder Oddvar Kollsete Spesialkonsulent Anne Kvalheim Konsulent Hege Vigger Pedersen Med. faglig rådgiver Ole Bjørn Kolbjørnsrud Døgn Notodden Poliklinikk Notodden Døgn Seljord Poliklinikk Seljord Enhetsleder Oddmund Omre Enhetsleder Ingeborg Greve Enhetsleder Reidun Erikstein Enhetsleder Kirsti Mjaugedal 24

25 BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK POLIKLINIKK, BUP 1. Diverse opplysninger: Adresse: Postboks 234, 3672 Notodden Tlf: Mail adr: Åpningstider: 08:00 15:30, telefonbetjening mellom 08:00 15: Hvordan ta direkte kontakt: Som tjenestemottaker: Tjenestemottaker kan ikke ta direkte kontakt uten henvisning. Kontakt opprettes gjennom henvisning fra lege (fastlege)/leder ved barneverntjenesten. Som fagutøver: Lege (fastlege), leder ved barnevern kan ta direkte kontakt pr. telefon eller brev. Andre (eks pårørende, andre nærpersoner): Kan i utgangspunktet ta direkte kontakt etter samtykke fra pasient, eller foresatt dersom pasienten er under 16 år. 3. Når kreves en skriftlig henvisning: Ved alle henvisninger til utredning, diagnostisering og behandling. (Henvisning pr. telefon kan mottas fra lege/leder i barneverntjenesten ved øyeblikkelig hjelp, dersom skriftlig henvisning ettersendes). 4. Organisering: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk er en egen seksjon i Klinikk Notodden/Rjukan 5. Lovverk: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern Lov om spesialisthelsetjenesten Lov om pasientrettigheter Helsepersonelloven 6. Forebyggende del (ift psykisk helse/rus) Rutiner for å fange opp barn/unge som er i risikosonen: Veiledning, samt konsultasjon til 1. linjetjenesten pr. telefon, ved bruk av konsultasjonstimen (bestilles ved å henvende seg til ekspedisjonen) eller i forbindelse med faste samarbeidsmøter. 25

26 7. Tjeneste/behandlingstilbud (omfang og innhold) Ift barn/unge med psykisk lidelse og/eller rus avhengighet Vurderingsinstans i forhold til psykisk lidelse i aldersgruppen 0 18 år. Poliklinisk utredning og behandling. Veiledning til 1. linjetjenesten og lege (fastlege). Ift voksne med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. Faste samarbeidsmøter med voksenpsykiatrisk poliklinikk. Ift barn/unge som pårørende til foreldre/søsken/andre nærpersoner: Inngår som en del av behandlingen ved BUP eller samarbeidet med 1. linjetjenesten/ voksenpsykiatrien. 8. Virksomhetens samarbeidspartnere Interne avdelinger i Sykehuset Telemark HF 1. linjetjenesten; fastleger, PP-kontor, barnevern, skoler/barnehager, helsestasjoner, familievernkontor. Spesialinstitusjoner/2. og 3. linjetjeneste; barnelege, fylkesdekkende tjenester, privatpraktiserende. 26

27 NOTODDEN DISTRIKTSPSYKIATRISK SENTER (DPS) VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK /PSYKIATRISK UNGDOMSTEAM Adresse: Postboks 234, 3672 Notodden Tlf: (Sentralbord Sykehuset Telemark) (Ekspedisjon Voksenpsykiatrisk poliklinikk) Mail adr: Åpningstider: Hvordan ta direkte kontakt: Som tjenestemottaker: Tjenestemottaker kan ikke ta direkte kontakt. Kontakt kan tas gjennom henvisning fra lege/1.linjetjenesten. Som fagutøver: Lege, barnevern, sosialkontor kan ta direkte kontakt pr telefon eller brev. Andre (eks pårørende, andre nærpersoner): Kan i utgangspunktet ta direkte kontakt etter samtykke fra pasient. 3. Når kreves en skriftlig henvisning: ved henvisning til utredning, diagnostisering og behandling. (Fastlege / legevakt kan henvise pr telefon til Akutt team) 4. Organisering: Voksen psykiatrisk poliklinikk og Psykiatrisk ungdomsteam, Notodden er organisert under Notodden og Seljord DPS. Fra er Team for rus og psykiatri i utvikling for Notodden og Seljord DPS. 5. Lovverk: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern Lov om spesialisthelsetjenesten Lov om pasientrettigheter Helsepersonelloven 6. Forebyggende del (ift psykisk helse/rus) Hvilke rutiner har virksomheten for å fange opp barn/unge som er i risikosonen? Psykiatrisk Ungdoms Team: Lavere terskel i forhold til henvendelse og inntak, lavere aldersgrense (15år) og lavere takst. Eget familie team til intern veiledning og direktebehandling. (Avdeling Notodden egen rutine i forhold til å ivareta barn til innlagte pasienter, egne samtale og eventuelt viderehenvisning BUP. 7. Tjeneste/behandlingstilbud (omfang og innhold) Ift barn/unge med psykisk lidelse og/eller rus avhengighet Vurderingsinstans i forhold til spesialisert rusbehandling. Psykiatrisk Ungdoms Team fra år Veiledning til 1.linje og fastlege. Samarbeid mellom poliklikk og avdeling. Tilsyn ved somatiske avdelinger ved innleggelse i forhold til intox / rusproblematikk 27

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

18 ÅR - HVA SKJER DA?

18 ÅR - HVA SKJER DA? Koordinerende enhet 18 ÅR - HVA SKJER DA? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Oppdatert 23.9.2013 Innledning Når man blir 18 år skjer det flere

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid

Plan for psykisk helsearbeid HEMNE KOMMUNE Plan for psykisk helsearbeid Vedtatt av Hemne Kommunestyre 25.06.02 Rullert Hemne Kommunestyre 20.02.07 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 1

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR NORDKAPP KOMMUNE 2000-2003. EG SER Eg ser at du e trøtt. - men eg kan ikkje gå alle skritto for deg. Du må gå di sjøl.

PSYKIATRIPLAN FOR NORDKAPP KOMMUNE 2000-2003. EG SER Eg ser at du e trøtt. - men eg kan ikkje gå alle skritto for deg. Du må gå di sjøl. PSYKIATRIPLAN FOR NORDKAPP KOMMUNE 2000-2003 EG SER Eg ser at du e trøtt - men eg kan ikkje gå alle skritto for deg. Du må gå di sjøl. - men eg vil gå di med deg, eg vil gå di med deg. Bjørn Eidsvåg FORORD

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Ad-Hoc utvalget for Rusplan Arendal 27. Oktober 2009 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning side 1.1 Hvorfor en handlingsplan 4 1.2 Kommunens arbeid

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer