JOBBING MOT MOBBING FOLKEMØTER I LENVIK KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JOBBING MOT MOBBING FOLKEMØTER I LENVIK KOMMUNE"

Transkript

1 JOBBING MOT MOBBING FOLKEMØTER I LENVIK KOMMUNE 2013 Finnsnes 16.april Silsand 17.april Botnhamn 18.april Rossfjord 22.april Gibostad 24.april

2 Innledning I januar 2011 lanserte regjeringen Stoltenberg Manifest mot mobbing I den forbindelse ble alle landets ordførere utfordret til å gi sin tilslutning til og forplikte seg ved å underskrive manifestet. I Lenvik ble dette gjort allerede i april Manifestet oppfordrer kommunene til å lage lokale handlingsplaner med fokus både på skoler, barnehager og barnas/de unges fritidsarenaer. Lenvik kommunestyre vedtok våren 2012 at en slik lokal handlingsplan skulle lages. Prosjektet Jobbing mot mobbing har fått oppdraget med å gjøre den jobben. Prosjektet Jobbing mot mobbing ble i gangsatt høsten 2012 som en del av fortsettelsen og implementeringa av Sjumilssteget fylkesmannens satsing på barn og unge gjennom fokus på barn og unges rettigheter slik de kommer til uttrykk i FNs barnekonvensjon. Jobbing mot mobbing retter seg ikke bare mot mobbing blant barn og unge, men mot hele Lenvik-samfunnet. På folkemøtene har hovedfokus vært på voksenrollen i bekjempelsen av mobbing blant barn og unge. I neste fase av prosjektet vil fokus også bli rettet mot det som skjer blant voksne, både i arbeidslivet og i det offentlige rom. På folkemøtene ble de som deltok møtt med to utfordringer m.h.t. voksenrollen, og som var gjenstand for drøftingene i gruppedialogene. 1. Hvordan ivaretar vi voksenansvaret m.h.t. å gripe inn Som foreldre? Som ansatt i skoler/barnehager/andre tjenester for barn og unge? Som fritidsledere/trenere? Som voksen uansett rolle? Hva gjør vi hvis ungene våre forteller at noen blir mobbet? Inviterer vi til slike samtaler? Angår det oss at andre sine barn blir mobbet? 2. Hvordan kan vi være/bli gode rollemodeller/forbilder for barn og unge Overfor andre mennesker? Hvordan snakker vi om dem rundt middagsbordet? Hvor bevisst er vi vårt ansvar som rollemodeller? Hvor bevisst er vi på det når vi uttrykker oss i forsamlinger og ulike media? Det er jo ikke bare barn som bedriver digital mobbing, og det er stort sett voksne som skriver sjikanerende avisinnlegg! Går det ikke an å være uenig uten å sjikanere de man er uenige med?

3 Ungdommens perspektiv på mobbing Ungdomsrådsleder Ingrid Marie Pettersens innlegg på folkemøtene på Finnsnes og Silsand Mange ungdommer synes at det er vanskelig å snakke med foreldre om personlige ting. De er teite og forstår ikke. Kanskje føler man at de ikke vil forstå, eller at konsekvensene av det man forteller eller lurer på vil være bedre å unngå, fordi man ikke vil lage oppstyr. Derfor er det viktig å ha åpenhet og tillit til hverandre, slik at man får ordnet opp hvis det oppstår problemer. Hvis en tenåring føler at han eller hun ikke kan stole på den voksne, så er det kjempetungt å skulle forteller om noe man synes er vanskelig. Et eksempel på tillit/tillitsbrudd kan være en tenåring som lyver for foreldre om alkoholbruk eller andre rusmidler. Løgn blir som regel avslørt og dette bryter veldig lett tilliten de voksne har til den unge. Dette er et veldig enkelt eksempel på hvordan små løgner kan føre til tillitsbrudd. Hvis man snur det hele rundt, så kan man på samme måte si at foreldre burde unngå naive løgner for ungene sine i ulike situasjoner og heller være åpne i stedet. Hvis en ung person forteller at de blir plaget eller mobbet så burde man se på saken sammen, den voksne kan både fortelle hvilke muligheter man har og hva de har tenkt å gjøre/hvem de vil oppsøke. Kanskje kan man inngå kompromisser som passer begge? For ungdommene så er det viktig å huske på at foreldrene dine bryr seg om deg og de vil hjelpe deg så godt de kan. Det kan faktisk hende at de forstår ting mye bedre enn du tror. Gi ungene/ungdommene dine en forståelse og følelse av at du faktisk bryr deg. Vis med små detaljer i hverdagslivet at du forstår dem bedre enn de tror. Foreldre har både erfaringer og gode råd og ikke minst viljen til å hjelpe. Når det kommer til fordommer og mobbing, så er det faktisk slik at ca barn blir mobbet ukentlig eller oftere i den norske grunnskolen. Det at en unge skal måtte tenke at nei, jeg vil ikke si noe til noen, for da blir jeg sett på som hun gærne, han sære eller hva det måtte være, er HELT feil. Derfor er det er viktig at de voksne tar ansvaret for å skape gode holdninger! Det er også viktig at voksne viser med egne handlinger, at de er rause og inkluderende og snakker fint om andre.

4 Alle voksne har et ansvar for å gripe inn i mobbesituasjoner de blir vitne til og det er viktig at foreldrene og skolen spiller på lag. Man må vise at man bryr seg og er villig til å ordne opp. Ikke bare tenke at nei, det gjelder ikke meg og mine. Også kan det være greit å ha i bakhodet for de som bare står og ser på: Ta en titt på dere selv, det er ikke noe kult å flire av andre sin smerte. Inkluder de som ikke har så mange venner, dere får det bedre med dere selv. Ungdom i dag er flinke til å si at de er imot mobbing og at mobbing overhodet ikke er bra. Likevel er det vanskelig for mange å se når noe er mobbing eller ikke. Er vi selv flinke nok til å gripe inn? Sier vi fra hvis vi vet om noen som blir mobbet? Hvordan reagerer vi hvis noen vi kjenner baksnakker/mobber? Er vi aktive nok i bekjempelsen av mobbing? uskyldig drittslenging - et begrep som er kjent for ungdom flest. Kan f. eks. være kallenavn eller beskrivelser av hendelser osv. som f.eks. foregår i et klasserom. Det er som oftest ikke ment som erting/ plaging/mobbing fra den som sier disse tingene, men kan bli oppfattet som det uansett. Derfor er det viktig å være bevisst på hva man sier. Kanskje kan man heller prøve å bli litt flinkere med å gi komplimenter? I ungdomsmiljøer er det også mye fokus på kropp, utseende osv. viktig å huske på at alle er ulike og unike og man må behandle hverandre med respekt og god folkeskikk i f.eks. gymsal osv. Dette er eksempler på ting som ungdommer må bli flinkere på og som også foreldre kan være med å minne ungdommer på, slik at de har det i bakhodet. Sosiale medier I forbindelse med sosiale medier så er jo et interessant spørsmål: Burde vi bli flinkere til å faktisk se hverandre? Ikke bare sitte med nesa ned i telefonen og få med seg oppdateringer om en kompis/ venninne men faktisk følge med på dem i hverdagslige hendelser. I stedet for ka skjer? på fb, så kan man heller spørre hvordan har du det egentlig? i virkeligheten. Det kan virke veldig lett å sitte bak en skjerm og slenge dritt på nett, men mange unge glemmer å tenke over konsekvensene, for det er faktisk mobbing det også. For de aller fleste er blogg, fb og twitter kjente fenomener, og uttrykket: fb-himmelen er alltid blå er vel kanskje kjent for mange. Unge søker bekreftelse på seg selv på en helt annen måte enn før, med likes på fb, treff og kommentarer på blogger, twitter osv. Fokuset ligger på: Har du sett, har du hørt, har du oppdatert? har du fått med deg det bildet h*n la ut på nett i går? Det å dømme hverandre ut fra handlinger og info/bilder som blir delt på nett er også noe som foregår i ungdomsmiljøet uten at noen egentlig tenker over at det er fordommer og en slags mobbing det også. Vi unge setter fokuset på mobbing selv, men samtidig så vet vi at det er en lang vei å gå for oss også, det er mye vi kan gjøre annerledes selv. Det hele handler om å ha en dialog med hverandre, tillit, åpenhet, respekt, forståelse, trygghet. Det skal ikke være nødvendig at noen tenker fortjener jeg virkelig å bli mobbet? ingen skal tvile på at de er verdt noe for noen. Framsnakking, gode ord, en samtale når noen trenger det, et smil, en klem. Ungdommer bør kunne føle tillit og trygghet til foreldre, og også lærere og andre voksne. Snakk om ting som er vanskelig, lytt til hverandre og del erfaringer. Det gjelder å prøve seg fram og bli kjent med hverandre. Hjelp ungdommene til å huske på at de er en lagspiller, også i klasserommet og blant venner og selv om de ikke blir mobbet selv eller kjenner noen, så kan de likevel være med å utgjøre en forskjell.

5 Finnsnes 16.april Sammendrag av gruppedialogen Vi må lære unger strategier for å takle å være sammen uten at voksne regulerer atferden deres Alle må bruke sine arenaer til å jobbe for positive holdninger i sosialt samspill; det være seg i idrettslag eller på kulturfronten Kan synes noe uklart hvem som har ansvar for hva i skole/heimsamarbeidet Foresatte må få tidlig beskjed hvis barnet mobber eller blir mobbet Foresatte må få muligheten til å snakke sammen Både skole og foresatte må ha null-toleranse i forhold til å gi beskjed Rektor skal kunne anmelde mobbing Curling-generasjonen vi overdriver tilrettelegginga Likegyldighet er farlig ingen kan angripes, ingen må ta ansvar. De som kan endre en situasjon må ansvarliggjøres Se etter andre barn også, ikke bare sine egne Fortelle til lærere hvis man ser/opplever at noe skjer med andre barn Stoppe, ta tak, gjøre noe der og da når/hvis man ser at noen oppfører seg dårlig mot andre Arenaer for å bli kjent med andre foreldre, invitere med flere, engasjere seg Møte opp når det skjer noe på skole og andre steder Bry seg en gang for mye enn en gang for lite Unge må læres opp til å ta stilling, ikke bare si veit ikke Være tydelige og bevisste på voksenrollen, tåle konflikter, ikke være kompis Snakke med barna og ikke til barna Ta til motmæle når politikere/offentlig ansatte hetses Ikke snakke dritt om naboen Voksne viser vennskap Vi må gjøre som vi sier at ungene skal gjøre Være raus overfor barn/unge/voksne/andre La ungene komme på besøk, sørge for å legge til rette for at ingen blir utenfor alene i forbindelse med bursdager Snu negative kommentarer Hva sier man når man treffer kjente og ungene hører Obs på nettmobbing Synliggjøre konsekvenser ved eksponering på nett som de unge (særlig jenter) ikke ser selv Lære dem å ta ansvar for eget liv

6 Silsand 17.april På Silsand var vi så heldige å ha besøk av fylkesmann Svein Ludvigsen. Han har gjennom hele sin tid som fylkesmann gjennom både ord og handling uttrykt et stort engasjement for å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge i Troms. Ingen Tromsværing er så liten at ikke fylkesmannen ser han/henne! I sitt innlegg på møtet ga han uttrykk for at mange skoler i Lenvik er for dårlige når det gjelder handtering av mobbing. Han var også opptatt av at man må få slutt på de politiske omkampene som også preger kommunen. Sammendrag av gruppedialogen Ikke være redd for omgivelsene Snakke med barna, skape tillit, snakke om hvordan man har det på skolen Følge med på hva barna foretar seg i den digitale verden Starte forebyggende arbeid tidlig, allerede i barnehagen Større tetthet av voksne, 2 lærere pr. klasse Ingen løsning å ta problembarn ut av klassen Bruke minutter mot slutten av skoledagen til å oppsummere hvordan dagen har vært Daglig fysisk aktivitet sammen med ungene Gi beskjed til lærere om noen blir mobbet Vi må tørre å gripe inn Synlige voksne med påskrudde antenner Unngå misforstått lojalitet når barna forteller noe som de ikke vil vi skal ta tak i Ikke alltid riktig å hisse seg opp, sjekke ut situasjonen først Fokus på god folkeskikk, minne både barn og voksne om vanlig oppdragelse (takk for maten/takk/unnskyld/godmorn/godnatt) Man må bry seg om andres problemer og engasjere seg i andre barn og foreldre, involvere barnehage og skole Ikke ta alt for god fisk sjekke ut Ingen betydning hvilke unger det gjelder, alle er like mye verdt En mobber er en mobber selv om det er sønn/datter til en statusperson Ansvarliggjøre sterke personer/uformelle ledere der hvor det foregår mobbing Fokusere på det gode vennskapet, ha venner, være en god venn Fokuser på vennskap i stedet for mobbing Vi må gjøre barna robuste slik at de tåler motgang, ikke gjøre dem til offer Vi som voksne har ansvar for å vise og sette grensene Bruke foreldremøter som et forum for felles regler/grensesetting Ikke tillatt at lærerne ikke kommer til timene Ikke snakke stygt/negativt om andre

7 Vi må snakke positivt med og om hverandre Framsnakke for eksempel læreren overfor barna, opprettholde respekt og rettferdighet Alle kan bli bedre på å ta imot kritikk/tilbakemeldinger, være rasjonell og raus i forhold til hvordan vi reagerer Være tydelig si fra om uønsket atferd Vi må tørre å vise at vi bryr oss og er handlekraftige Være inkluderende og positiv når mobbing blir avdekket Samhandling skole og organisasjoner om mobbing og det å være gode rollemodeller Skape gode voksenmiljø/foreldremiljø i skole, idrett etc Null-toleranse mot mobbing på alle arenaer, forankret i organisasjonens visjon, måldokument eller lignende Verbal og non-verbal kommunikasjon det non-verbale blir borte på SMS og Facebook Være bevisst hvordan vi snakker om andre og eget forhold til bruk av digitale verktøy Diskutere sak, ikke angripe person Mer framsnakking På Silsand var det også noen barn som skrev ned sine tanker: - Jeg liker ikke mobbing - Jeg liker skolen - Jeg liker ikke at det er krig i verden - Jeg liker at mamma prater med meg om ting som skjer på skolen - Jeg liker at foreldrene mine har jobb - Jeg liker ikke fattigdom - Jeg liker å være i elevrådet - Jeg liker at jeg har venner - Jeg liker ikke kidnappere eller tyver eller det som skjedde på Utøya - Jeg har det bra, men noen har det ikke bra - Jeg liker ikke at foreldre slår barna sine - Jeg liker at barnevernet tar tak i saker som skjer på skolen og hjemme - Verden er bra, men ikke den beste! - Jeg liker ikke krig!

8 Dette var mottoet for aksjonsuka til Manifest mot mobbing høsten 2012

9 Botnhamn 18.april Sammendrag av gruppedialogen Voksne må tørre å ta ansvar hvis de er vitne til mobbing kanskje lettere på et lite sted der alle kjenner alle Gripe inn direkte i situasjoner, si fra til mobber, offer, pårørende og skole Om nødvendig si fra til offentlig myndighet Viktig at voksne er til stede på ungenes arenaer, for eksempel fritidsaktiviteter Viktig at foreldre er med i sosialisering av barn, vi må bruke av vår tid til kjøring, bringing, delta på arrangement osv. Foreldregruppa bør stå samlet møte opp på foreldremøter på skolen Være på vakt for hva ungene sier og gjør, både digitalt og ellers Mottakskomite for innflyttere, bedre integrering. Utfordrende å få til integrering i små bygder av unger fra andre kulturer. Ikke vant til å delta på dugnad, arrangement og lignende Vær nabokjerring/gubbe, grip inn Viktig å spørre ungene og snakke med dem om hva som foregår Snakk med ungene om at ulikheter er lov, alle må få være seg selv Godta/ha toleranse for ulik terskel for hva man tåler Den som føler seg mobbet er pr. definisjon mobbet Viktig at foreldre til mobbere blir møtt med respekt Ikke hør på hva de sier, men se på hva de gjør Ikke snakke nedsettende om andre når barn hører på Ikke si noe om andre som ikke den/de andre kan høre, unngå baksnakking Vi bør ikke snakke ufint om hverandre enten det gjelder lærere, politi, laksepoliti, kommuneansatte/myndighetspersoner, spesielt ikke når barn hører på Myndighetspersoner er pillarer i samfunnsmaskinerit og må ha alles tillit for at samfunnshjulet skal gå rundt Vi må være tydelige og til å stole på Tenk før du snakker, lær barna kritisk tenkning Ikke tro på alt du hører, skille person og sak Samtalen rundt middagsbordet ungene skal ikke vite alt, ikke gi uttrykk for at noen er rampete så du trenger ikke være sammen med han/henne Voksne må tenke seg nøye om på hva de skriver på nettsamfunn, vær kritisk til hva du skriver Være tydelig på hva som er akseptabel atferd Bruke politiet for å fortelle hva som er gangbar oppførsel Tro ikke alt hva du hører, si ikke alt hva du vet Da sparer du mange bører på sinn og samvittighet

10 Rossfjord 22.april Innlegg fra elevrådet på skolen Vi i elevrådet ved Rossfjord skole har ofte fått spørsmål om hvordan vi jobber med forebygging mot mobbing. Det synes vi er hyggelig, og ønsker gjerne å lære andre hvordan vi gjør det. Det elevrådets medlemmer gjør i forkant av elevrådsmøtene er at de snakker med de andre elevene i klassen sin. Får de inn noe mobbing, får de også tilgang til navnene på de som er involvert og hva som skjer. Elevrådet ved Rossfjord skole har mobbing som en egen sak på elevrådsmøtene. Vi tenker mye på personvernet til elevene og ønsker derfor ikke at navn på elever nevnes på møtene. Ønsker representanter å gi oss konkrete personer vi bør snakke med, tar vi oss tid etter møtets slutt for å få skrevet ned dette. Når elevrådet får inn ny mobbing, snakker vi selvfølgelig til de det gjelder. Vi følger også tett opp de elevene som blir mobbet for å være sikker på at mobbingen ikke tar seg opp på nytt. Elevstandarden for ungdomsskolen sier at vi skal ikke rote i andres ting. Vi skal respektere andres eiendeler, Vi skal unngå negative kommentarer og kroppsspråk, og vi skal svare ordentlig og være høflige mot hverandre. Elevrådet har vært på runde rundt omkring i klassene for å fortelle om hva mobbing er og hva som kan skje hvis man mobber andre. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, både fra elever og lærere. Vi har faktisk opplevd at elever fra 1. og 2.klassen kommer og snakker med oss hvis de ikke finner noen lærere de kan snakke med. Elevrådet har ikke så mange utfordringer når det gjelder forebygging av mobbingen på skolen, men som alt annet er det alltids noen problemer. Vårt problem er inndelingen av uteområdet på skolen vår. Området som ungdomsskolen får bruke i friminuttene er ganske begrenset. Vi har ingen kontakt med de minste klassene i friminuttene selv om det tross alt er de elevene skolen bør passe best på. Barneskolen har sitt område på den andre siden av skolegården, noe som fører til at vi ikke ser om det hender mobbing på barneskolen. Vårt forslag er at skolen for eksempel bruker elevrådets styre som en ressurs til inspeksjonsordninga på barneskolen. Da har de flere til å følge elevene, samtidig som elevrådet får fanget opp ny mobbing. Husk på at 1.-4.klasse tross alt ikke er representert i elevrådet. Hvem skal da tale deres mobbesak? Ungdomsgruppas innspill i gruppedialogen om forventninger til de voksne De skal ikke mobbe hvis unger er til stede De skal ikke ta andre med inn i mobbingen mot den personen Som forbilde burde de ikke mobbe uansett om unger, voksne eller ungdommer er til stede Som ansvarlige voksne burde de ikke bruke internett som mobbing eller plaging mot andre De voksne må være der for de unge når de trenger det

11 Foreldrene må ta vare på ungene sine Voksne må respektere og forstå de unge Bruke tid med barna sine, støtte/stille opp på ting de unge er med på Sammendrag av gruppedialogen Fokus på hva vi kan gjøre bedre i stedet for å fokusere på det negative (foreldre/lærere) Forebygging gjennom å skape en åpen arena for prat med de unge om temaet Kunne se og si fra hvis noe skjer åpen dialog Lære barn og ta ansvar for egen sosial og faglig læring, veilede på en respektfull og tillitsvekkende måte Følge med og være deltakende i nærmiljøet og barnas aktiviteter Inkludere alle ved bursdagsfeiringer, ha kontroll på det Ikke godta at våre barn nekter å gå i bursdag til noen Vi må bry oss, gripe inn på skoleveien, fotballbanen, butikken Primærforebygging: Skape arenaer hvor barna lærer å akseptere mangfold, for eksempel teater som fag i barneskolen for å utvikle prososial atferd og problemløsning Sekundærforebygging: Ta umiddelbart tak og gjennomføre møter med alle involverte, d.v.s. hele klassen Sosialpedagogisk og prososialt arbeid for hele klassen etter spesifikt program Sosiale arenaer for positiv samhandling blant barna ledet av voksne Alle foreldre og lærere må inkluderes og involveres i arbeidet Tertiærforebygging: Dialogterapi til mobber, mobbeoffer, medløpere og deres foreldre Sosialpedagogisk og prososialt arbeid for hele klassen etter spesifikt program laget spesielt for klassen Involver alle, forankre i høyeste ledelse Engasjere seg, delta, bidra til nærmiljøets beste Idrettslag og andre frivillige organisasjoner bør ha en rammeplan (overordnet formål) som innbefatter Voksenstandard (foreldrestandard) Barnestandard Leder/trenerstandard Skal si noe om hvordan vi skal opptre overfor hverandre internt/eksternt moralske og etiske kjøreregler Plikt til å gripe inn når man ser en mobbesituasjon Voksne definerer ikke hva som er erting eller mobbing, det er det enkelte individ som definerer

12 Voksne må følge lover og regler Videreutvikle egne gode holdninger, vise høflighet, prososial atferd Still spørsmål ved uhensiktsmessig atferd hos voksne Korriger deg selv når du har sagt noe du ikke burde sagt, og la barna høre at du korrigerer deg Ingen er perfekt og vi må ha rom for alle Det er en dyd å kunne be om unnskyldning Kunne ordne opp oss voksne i mellom på en ryddig og ordentlig måte Være med å styrke selvtillit/selvbilde Sjekke påstander, være saklig Bevisstgjøre barna om at det er lov å si fra når noe skjer, skape kultur og miljø for det Ikke prate negativt om lærere, naboer, andre barn når barna hører på Ikke spre fordommer og trangsyn, ikke baksnakke Være tydelig på hva som ikke aksepteres Være tydelige og gode forbilder, passe på oss selv Være inkluderende selv Passe på hva vi skriver i det offentlige rom Rimfrost -ensemblet deltok på folkemøtene med sterke sceniske innslag om mobbing, her fra opptredenen i Rossfjord

13 Gibostad 24.april Jobbing mot mobbing -dikt (av Nicoline, Thea og Dina) Det er fint å ha en venn, glem aldri det igjen Å bli trøstet, å bli stolt på, Å kunne snakke med noen, det er en venn Vi er glade i hverandre Alle er venner her Ungdommens forventninger til de voksne Elevrådet Foreldrene må ha positivt fokus på skolen Man må være åpne hjemme og ikke ha hemmeligheter Vi må si fra hvis det er mobbing De voksne må ikke si stygge ting til barna Foreldrene må ikke gjøre noe pinlig for da kan andre erte/mobbe for foreldrenes oppførsel Lite mobbing på ungdomstrinnet Dette er fordi vi har et godt klassemiljø og alle kjenner alle

14 Sammendrag av gruppedialogen Hvis unger sier fra om mobbing er det viktig at de blir tatt seriøst og at ansvaret ikke blir overlatt til dem Foreldre til mobbere må få vite det før det blir snakket om det blant andre Mobbing må være fokus på alle foreldremøter. Siden alle ikke møter, må det skrives referat og sendes ut Det angår alle når noen blir mobbet Få et team i Lenvik som reiser rundt til skolene og snakker med elevene om mobbing, kobles inn når man oppdager mobbing Viktig å ikke snakke negativt om andre unger eller foreldre Lære ungene å se andre fra forskjellige vinkler, sette seg inn i andres situasjon Ved å snakke positivt om andre kan vi være gode rollemodeller Inkluder alle i selskap Tåle avvik når det gjelder utseende/atferd/religion/legning osv. Foreldre må følge med på hva ungene gjør på nettet Ikke utestenge enkelte unger fra heimen, bursdager og lignende Ikke snakke nedlatende om andre Ikke fokusere på handicap/utseende i nedsettende betydning Gripe inn når man ser/hører noen blir dårlig behandlet, også om det ikke er sine egne barn Varsle ansvarlig, foreldre, lærer, trener, følge det opp Tettere samarbeid mellom skolen og foreldrene Snakke med barna om oppførsel, empati, vanskelige tema Sett fokus på den som mobbes få noen sterke/populære til å ta seg av og inkludere den som mobbes Gi barna gode strategier for hvordan våre barn kan hjelpe de som blir mobbet Reduser muligheten for bruk av mobil på skolen

15 På folkemøtet på Gibostad hadde vi opptreden av elever med en dans om det å bli med, være inkludert Møtet ble avsluttet med sang av en av elevene

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Add a friend. Jentegruppemanual

Add a friend. Jentegruppemanual Add a friend Jentegruppemanual Mennesket har et driv mot å stadig utvikle seg. Jakob Levi Moreno Innhold Forord Bakgrunn for add a friend - jentegruppe Kort om manualen Målsetting Målgruppe Gruppeledere

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk

Detaljer

Mobbing og forebygging i skolen. Malin Tøn Gulbransen. Kandidatnummer: 157. Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap

Mobbing og forebygging i skolen. Malin Tøn Gulbransen. Kandidatnummer: 157. Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap Mobbing og forebygging i skolen av Malin Tøn Gulbransen Kandidatnummer: 157 Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

tidsskrift for norsk psykologforening 2013 50

tidsskrift for norsk psykologforening 2013 50 Snart på hjemvei: Elever i 9. klasse ved Sunnland ungdomsskole i Trondheim slår av en prat med vennene før de drar hjem. Men for mobbeutsatte elever, er skoleveien noe av det skumleste. 466 103314 GRTID

Detaljer