JOBBING MOT MOBBING FOLKEMØTER I LENVIK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JOBBING MOT MOBBING FOLKEMØTER I LENVIK KOMMUNE"

Transkript

1 JOBBING MOT MOBBING FOLKEMØTER I LENVIK KOMMUNE 2013 Finnsnes 16.april Silsand 17.april Botnhamn 18.april Rossfjord 22.april Gibostad 24.april

2 Innledning I januar 2011 lanserte regjeringen Stoltenberg Manifest mot mobbing I den forbindelse ble alle landets ordførere utfordret til å gi sin tilslutning til og forplikte seg ved å underskrive manifestet. I Lenvik ble dette gjort allerede i april Manifestet oppfordrer kommunene til å lage lokale handlingsplaner med fokus både på skoler, barnehager og barnas/de unges fritidsarenaer. Lenvik kommunestyre vedtok våren 2012 at en slik lokal handlingsplan skulle lages. Prosjektet Jobbing mot mobbing har fått oppdraget med å gjøre den jobben. Prosjektet Jobbing mot mobbing ble i gangsatt høsten 2012 som en del av fortsettelsen og implementeringa av Sjumilssteget fylkesmannens satsing på barn og unge gjennom fokus på barn og unges rettigheter slik de kommer til uttrykk i FNs barnekonvensjon. Jobbing mot mobbing retter seg ikke bare mot mobbing blant barn og unge, men mot hele Lenvik-samfunnet. På folkemøtene har hovedfokus vært på voksenrollen i bekjempelsen av mobbing blant barn og unge. I neste fase av prosjektet vil fokus også bli rettet mot det som skjer blant voksne, både i arbeidslivet og i det offentlige rom. På folkemøtene ble de som deltok møtt med to utfordringer m.h.t. voksenrollen, og som var gjenstand for drøftingene i gruppedialogene. 1. Hvordan ivaretar vi voksenansvaret m.h.t. å gripe inn Som foreldre? Som ansatt i skoler/barnehager/andre tjenester for barn og unge? Som fritidsledere/trenere? Som voksen uansett rolle? Hva gjør vi hvis ungene våre forteller at noen blir mobbet? Inviterer vi til slike samtaler? Angår det oss at andre sine barn blir mobbet? 2. Hvordan kan vi være/bli gode rollemodeller/forbilder for barn og unge Overfor andre mennesker? Hvordan snakker vi om dem rundt middagsbordet? Hvor bevisst er vi vårt ansvar som rollemodeller? Hvor bevisst er vi på det når vi uttrykker oss i forsamlinger og ulike media? Det er jo ikke bare barn som bedriver digital mobbing, og det er stort sett voksne som skriver sjikanerende avisinnlegg! Går det ikke an å være uenig uten å sjikanere de man er uenige med?

3 Ungdommens perspektiv på mobbing Ungdomsrådsleder Ingrid Marie Pettersens innlegg på folkemøtene på Finnsnes og Silsand Mange ungdommer synes at det er vanskelig å snakke med foreldre om personlige ting. De er teite og forstår ikke. Kanskje føler man at de ikke vil forstå, eller at konsekvensene av det man forteller eller lurer på vil være bedre å unngå, fordi man ikke vil lage oppstyr. Derfor er det viktig å ha åpenhet og tillit til hverandre, slik at man får ordnet opp hvis det oppstår problemer. Hvis en tenåring føler at han eller hun ikke kan stole på den voksne, så er det kjempetungt å skulle forteller om noe man synes er vanskelig. Et eksempel på tillit/tillitsbrudd kan være en tenåring som lyver for foreldre om alkoholbruk eller andre rusmidler. Løgn blir som regel avslørt og dette bryter veldig lett tilliten de voksne har til den unge. Dette er et veldig enkelt eksempel på hvordan små løgner kan føre til tillitsbrudd. Hvis man snur det hele rundt, så kan man på samme måte si at foreldre burde unngå naive løgner for ungene sine i ulike situasjoner og heller være åpne i stedet. Hvis en ung person forteller at de blir plaget eller mobbet så burde man se på saken sammen, den voksne kan både fortelle hvilke muligheter man har og hva de har tenkt å gjøre/hvem de vil oppsøke. Kanskje kan man inngå kompromisser som passer begge? For ungdommene så er det viktig å huske på at foreldrene dine bryr seg om deg og de vil hjelpe deg så godt de kan. Det kan faktisk hende at de forstår ting mye bedre enn du tror. Gi ungene/ungdommene dine en forståelse og følelse av at du faktisk bryr deg. Vis med små detaljer i hverdagslivet at du forstår dem bedre enn de tror. Foreldre har både erfaringer og gode råd og ikke minst viljen til å hjelpe. Når det kommer til fordommer og mobbing, så er det faktisk slik at ca barn blir mobbet ukentlig eller oftere i den norske grunnskolen. Det at en unge skal måtte tenke at nei, jeg vil ikke si noe til noen, for da blir jeg sett på som hun gærne, han sære eller hva det måtte være, er HELT feil. Derfor er det er viktig at de voksne tar ansvaret for å skape gode holdninger! Det er også viktig at voksne viser med egne handlinger, at de er rause og inkluderende og snakker fint om andre.

4 Alle voksne har et ansvar for å gripe inn i mobbesituasjoner de blir vitne til og det er viktig at foreldrene og skolen spiller på lag. Man må vise at man bryr seg og er villig til å ordne opp. Ikke bare tenke at nei, det gjelder ikke meg og mine. Også kan det være greit å ha i bakhodet for de som bare står og ser på: Ta en titt på dere selv, det er ikke noe kult å flire av andre sin smerte. Inkluder de som ikke har så mange venner, dere får det bedre med dere selv. Ungdom i dag er flinke til å si at de er imot mobbing og at mobbing overhodet ikke er bra. Likevel er det vanskelig for mange å se når noe er mobbing eller ikke. Er vi selv flinke nok til å gripe inn? Sier vi fra hvis vi vet om noen som blir mobbet? Hvordan reagerer vi hvis noen vi kjenner baksnakker/mobber? Er vi aktive nok i bekjempelsen av mobbing? uskyldig drittslenging - et begrep som er kjent for ungdom flest. Kan f. eks. være kallenavn eller beskrivelser av hendelser osv. som f.eks. foregår i et klasserom. Det er som oftest ikke ment som erting/ plaging/mobbing fra den som sier disse tingene, men kan bli oppfattet som det uansett. Derfor er det viktig å være bevisst på hva man sier. Kanskje kan man heller prøve å bli litt flinkere med å gi komplimenter? I ungdomsmiljøer er det også mye fokus på kropp, utseende osv. viktig å huske på at alle er ulike og unike og man må behandle hverandre med respekt og god folkeskikk i f.eks. gymsal osv. Dette er eksempler på ting som ungdommer må bli flinkere på og som også foreldre kan være med å minne ungdommer på, slik at de har det i bakhodet. Sosiale medier I forbindelse med sosiale medier så er jo et interessant spørsmål: Burde vi bli flinkere til å faktisk se hverandre? Ikke bare sitte med nesa ned i telefonen og få med seg oppdateringer om en kompis/ venninne men faktisk følge med på dem i hverdagslige hendelser. I stedet for ka skjer? på fb, så kan man heller spørre hvordan har du det egentlig? i virkeligheten. Det kan virke veldig lett å sitte bak en skjerm og slenge dritt på nett, men mange unge glemmer å tenke over konsekvensene, for det er faktisk mobbing det også. For de aller fleste er blogg, fb og twitter kjente fenomener, og uttrykket: fb-himmelen er alltid blå er vel kanskje kjent for mange. Unge søker bekreftelse på seg selv på en helt annen måte enn før, med likes på fb, treff og kommentarer på blogger, twitter osv. Fokuset ligger på: Har du sett, har du hørt, har du oppdatert? har du fått med deg det bildet h*n la ut på nett i går? Det å dømme hverandre ut fra handlinger og info/bilder som blir delt på nett er også noe som foregår i ungdomsmiljøet uten at noen egentlig tenker over at det er fordommer og en slags mobbing det også. Vi unge setter fokuset på mobbing selv, men samtidig så vet vi at det er en lang vei å gå for oss også, det er mye vi kan gjøre annerledes selv. Det hele handler om å ha en dialog med hverandre, tillit, åpenhet, respekt, forståelse, trygghet. Det skal ikke være nødvendig at noen tenker fortjener jeg virkelig å bli mobbet? ingen skal tvile på at de er verdt noe for noen. Framsnakking, gode ord, en samtale når noen trenger det, et smil, en klem. Ungdommer bør kunne føle tillit og trygghet til foreldre, og også lærere og andre voksne. Snakk om ting som er vanskelig, lytt til hverandre og del erfaringer. Det gjelder å prøve seg fram og bli kjent med hverandre. Hjelp ungdommene til å huske på at de er en lagspiller, også i klasserommet og blant venner og selv om de ikke blir mobbet selv eller kjenner noen, så kan de likevel være med å utgjøre en forskjell.

5 Finnsnes 16.april Sammendrag av gruppedialogen Vi må lære unger strategier for å takle å være sammen uten at voksne regulerer atferden deres Alle må bruke sine arenaer til å jobbe for positive holdninger i sosialt samspill; det være seg i idrettslag eller på kulturfronten Kan synes noe uklart hvem som har ansvar for hva i skole/heimsamarbeidet Foresatte må få tidlig beskjed hvis barnet mobber eller blir mobbet Foresatte må få muligheten til å snakke sammen Både skole og foresatte må ha null-toleranse i forhold til å gi beskjed Rektor skal kunne anmelde mobbing Curling-generasjonen vi overdriver tilrettelegginga Likegyldighet er farlig ingen kan angripes, ingen må ta ansvar. De som kan endre en situasjon må ansvarliggjøres Se etter andre barn også, ikke bare sine egne Fortelle til lærere hvis man ser/opplever at noe skjer med andre barn Stoppe, ta tak, gjøre noe der og da når/hvis man ser at noen oppfører seg dårlig mot andre Arenaer for å bli kjent med andre foreldre, invitere med flere, engasjere seg Møte opp når det skjer noe på skole og andre steder Bry seg en gang for mye enn en gang for lite Unge må læres opp til å ta stilling, ikke bare si veit ikke Være tydelige og bevisste på voksenrollen, tåle konflikter, ikke være kompis Snakke med barna og ikke til barna Ta til motmæle når politikere/offentlig ansatte hetses Ikke snakke dritt om naboen Voksne viser vennskap Vi må gjøre som vi sier at ungene skal gjøre Være raus overfor barn/unge/voksne/andre La ungene komme på besøk, sørge for å legge til rette for at ingen blir utenfor alene i forbindelse med bursdager Snu negative kommentarer Hva sier man når man treffer kjente og ungene hører Obs på nettmobbing Synliggjøre konsekvenser ved eksponering på nett som de unge (særlig jenter) ikke ser selv Lære dem å ta ansvar for eget liv

6 Silsand 17.april På Silsand var vi så heldige å ha besøk av fylkesmann Svein Ludvigsen. Han har gjennom hele sin tid som fylkesmann gjennom både ord og handling uttrykt et stort engasjement for å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge i Troms. Ingen Tromsværing er så liten at ikke fylkesmannen ser han/henne! I sitt innlegg på møtet ga han uttrykk for at mange skoler i Lenvik er for dårlige når det gjelder handtering av mobbing. Han var også opptatt av at man må få slutt på de politiske omkampene som også preger kommunen. Sammendrag av gruppedialogen Ikke være redd for omgivelsene Snakke med barna, skape tillit, snakke om hvordan man har det på skolen Følge med på hva barna foretar seg i den digitale verden Starte forebyggende arbeid tidlig, allerede i barnehagen Større tetthet av voksne, 2 lærere pr. klasse Ingen løsning å ta problembarn ut av klassen Bruke minutter mot slutten av skoledagen til å oppsummere hvordan dagen har vært Daglig fysisk aktivitet sammen med ungene Gi beskjed til lærere om noen blir mobbet Vi må tørre å gripe inn Synlige voksne med påskrudde antenner Unngå misforstått lojalitet når barna forteller noe som de ikke vil vi skal ta tak i Ikke alltid riktig å hisse seg opp, sjekke ut situasjonen først Fokus på god folkeskikk, minne både barn og voksne om vanlig oppdragelse (takk for maten/takk/unnskyld/godmorn/godnatt) Man må bry seg om andres problemer og engasjere seg i andre barn og foreldre, involvere barnehage og skole Ikke ta alt for god fisk sjekke ut Ingen betydning hvilke unger det gjelder, alle er like mye verdt En mobber er en mobber selv om det er sønn/datter til en statusperson Ansvarliggjøre sterke personer/uformelle ledere der hvor det foregår mobbing Fokusere på det gode vennskapet, ha venner, være en god venn Fokuser på vennskap i stedet for mobbing Vi må gjøre barna robuste slik at de tåler motgang, ikke gjøre dem til offer Vi som voksne har ansvar for å vise og sette grensene Bruke foreldremøter som et forum for felles regler/grensesetting Ikke tillatt at lærerne ikke kommer til timene Ikke snakke stygt/negativt om andre

7 Vi må snakke positivt med og om hverandre Framsnakke for eksempel læreren overfor barna, opprettholde respekt og rettferdighet Alle kan bli bedre på å ta imot kritikk/tilbakemeldinger, være rasjonell og raus i forhold til hvordan vi reagerer Være tydelig si fra om uønsket atferd Vi må tørre å vise at vi bryr oss og er handlekraftige Være inkluderende og positiv når mobbing blir avdekket Samhandling skole og organisasjoner om mobbing og det å være gode rollemodeller Skape gode voksenmiljø/foreldremiljø i skole, idrett etc Null-toleranse mot mobbing på alle arenaer, forankret i organisasjonens visjon, måldokument eller lignende Verbal og non-verbal kommunikasjon det non-verbale blir borte på SMS og Facebook Være bevisst hvordan vi snakker om andre og eget forhold til bruk av digitale verktøy Diskutere sak, ikke angripe person Mer framsnakking På Silsand var det også noen barn som skrev ned sine tanker: - Jeg liker ikke mobbing - Jeg liker skolen - Jeg liker ikke at det er krig i verden - Jeg liker at mamma prater med meg om ting som skjer på skolen - Jeg liker at foreldrene mine har jobb - Jeg liker ikke fattigdom - Jeg liker å være i elevrådet - Jeg liker at jeg har venner - Jeg liker ikke kidnappere eller tyver eller det som skjedde på Utøya - Jeg har det bra, men noen har det ikke bra - Jeg liker ikke at foreldre slår barna sine - Jeg liker at barnevernet tar tak i saker som skjer på skolen og hjemme - Verden er bra, men ikke den beste! - Jeg liker ikke krig!

8 Dette var mottoet for aksjonsuka til Manifest mot mobbing høsten 2012

9 Botnhamn 18.april Sammendrag av gruppedialogen Voksne må tørre å ta ansvar hvis de er vitne til mobbing kanskje lettere på et lite sted der alle kjenner alle Gripe inn direkte i situasjoner, si fra til mobber, offer, pårørende og skole Om nødvendig si fra til offentlig myndighet Viktig at voksne er til stede på ungenes arenaer, for eksempel fritidsaktiviteter Viktig at foreldre er med i sosialisering av barn, vi må bruke av vår tid til kjøring, bringing, delta på arrangement osv. Foreldregruppa bør stå samlet møte opp på foreldremøter på skolen Være på vakt for hva ungene sier og gjør, både digitalt og ellers Mottakskomite for innflyttere, bedre integrering. Utfordrende å få til integrering i små bygder av unger fra andre kulturer. Ikke vant til å delta på dugnad, arrangement og lignende Vær nabokjerring/gubbe, grip inn Viktig å spørre ungene og snakke med dem om hva som foregår Snakk med ungene om at ulikheter er lov, alle må få være seg selv Godta/ha toleranse for ulik terskel for hva man tåler Den som føler seg mobbet er pr. definisjon mobbet Viktig at foreldre til mobbere blir møtt med respekt Ikke hør på hva de sier, men se på hva de gjør Ikke snakke nedsettende om andre når barn hører på Ikke si noe om andre som ikke den/de andre kan høre, unngå baksnakking Vi bør ikke snakke ufint om hverandre enten det gjelder lærere, politi, laksepoliti, kommuneansatte/myndighetspersoner, spesielt ikke når barn hører på Myndighetspersoner er pillarer i samfunnsmaskinerit og må ha alles tillit for at samfunnshjulet skal gå rundt Vi må være tydelige og til å stole på Tenk før du snakker, lær barna kritisk tenkning Ikke tro på alt du hører, skille person og sak Samtalen rundt middagsbordet ungene skal ikke vite alt, ikke gi uttrykk for at noen er rampete så du trenger ikke være sammen med han/henne Voksne må tenke seg nøye om på hva de skriver på nettsamfunn, vær kritisk til hva du skriver Være tydelig på hva som er akseptabel atferd Bruke politiet for å fortelle hva som er gangbar oppførsel Tro ikke alt hva du hører, si ikke alt hva du vet Da sparer du mange bører på sinn og samvittighet

10 Rossfjord 22.april Innlegg fra elevrådet på skolen Vi i elevrådet ved Rossfjord skole har ofte fått spørsmål om hvordan vi jobber med forebygging mot mobbing. Det synes vi er hyggelig, og ønsker gjerne å lære andre hvordan vi gjør det. Det elevrådets medlemmer gjør i forkant av elevrådsmøtene er at de snakker med de andre elevene i klassen sin. Får de inn noe mobbing, får de også tilgang til navnene på de som er involvert og hva som skjer. Elevrådet ved Rossfjord skole har mobbing som en egen sak på elevrådsmøtene. Vi tenker mye på personvernet til elevene og ønsker derfor ikke at navn på elever nevnes på møtene. Ønsker representanter å gi oss konkrete personer vi bør snakke med, tar vi oss tid etter møtets slutt for å få skrevet ned dette. Når elevrådet får inn ny mobbing, snakker vi selvfølgelig til de det gjelder. Vi følger også tett opp de elevene som blir mobbet for å være sikker på at mobbingen ikke tar seg opp på nytt. Elevstandarden for ungdomsskolen sier at vi skal ikke rote i andres ting. Vi skal respektere andres eiendeler, Vi skal unngå negative kommentarer og kroppsspråk, og vi skal svare ordentlig og være høflige mot hverandre. Elevrådet har vært på runde rundt omkring i klassene for å fortelle om hva mobbing er og hva som kan skje hvis man mobber andre. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, både fra elever og lærere. Vi har faktisk opplevd at elever fra 1. og 2.klassen kommer og snakker med oss hvis de ikke finner noen lærere de kan snakke med. Elevrådet har ikke så mange utfordringer når det gjelder forebygging av mobbingen på skolen, men som alt annet er det alltids noen problemer. Vårt problem er inndelingen av uteområdet på skolen vår. Området som ungdomsskolen får bruke i friminuttene er ganske begrenset. Vi har ingen kontakt med de minste klassene i friminuttene selv om det tross alt er de elevene skolen bør passe best på. Barneskolen har sitt område på den andre siden av skolegården, noe som fører til at vi ikke ser om det hender mobbing på barneskolen. Vårt forslag er at skolen for eksempel bruker elevrådets styre som en ressurs til inspeksjonsordninga på barneskolen. Da har de flere til å følge elevene, samtidig som elevrådet får fanget opp ny mobbing. Husk på at 1.-4.klasse tross alt ikke er representert i elevrådet. Hvem skal da tale deres mobbesak? Ungdomsgruppas innspill i gruppedialogen om forventninger til de voksne De skal ikke mobbe hvis unger er til stede De skal ikke ta andre med inn i mobbingen mot den personen Som forbilde burde de ikke mobbe uansett om unger, voksne eller ungdommer er til stede Som ansvarlige voksne burde de ikke bruke internett som mobbing eller plaging mot andre De voksne må være der for de unge når de trenger det

11 Foreldrene må ta vare på ungene sine Voksne må respektere og forstå de unge Bruke tid med barna sine, støtte/stille opp på ting de unge er med på Sammendrag av gruppedialogen Fokus på hva vi kan gjøre bedre i stedet for å fokusere på det negative (foreldre/lærere) Forebygging gjennom å skape en åpen arena for prat med de unge om temaet Kunne se og si fra hvis noe skjer åpen dialog Lære barn og ta ansvar for egen sosial og faglig læring, veilede på en respektfull og tillitsvekkende måte Følge med og være deltakende i nærmiljøet og barnas aktiviteter Inkludere alle ved bursdagsfeiringer, ha kontroll på det Ikke godta at våre barn nekter å gå i bursdag til noen Vi må bry oss, gripe inn på skoleveien, fotballbanen, butikken Primærforebygging: Skape arenaer hvor barna lærer å akseptere mangfold, for eksempel teater som fag i barneskolen for å utvikle prososial atferd og problemløsning Sekundærforebygging: Ta umiddelbart tak og gjennomføre møter med alle involverte, d.v.s. hele klassen Sosialpedagogisk og prososialt arbeid for hele klassen etter spesifikt program Sosiale arenaer for positiv samhandling blant barna ledet av voksne Alle foreldre og lærere må inkluderes og involveres i arbeidet Tertiærforebygging: Dialogterapi til mobber, mobbeoffer, medløpere og deres foreldre Sosialpedagogisk og prososialt arbeid for hele klassen etter spesifikt program laget spesielt for klassen Involver alle, forankre i høyeste ledelse Engasjere seg, delta, bidra til nærmiljøets beste Idrettslag og andre frivillige organisasjoner bør ha en rammeplan (overordnet formål) som innbefatter Voksenstandard (foreldrestandard) Barnestandard Leder/trenerstandard Skal si noe om hvordan vi skal opptre overfor hverandre internt/eksternt moralske og etiske kjøreregler Plikt til å gripe inn når man ser en mobbesituasjon Voksne definerer ikke hva som er erting eller mobbing, det er det enkelte individ som definerer

12 Voksne må følge lover og regler Videreutvikle egne gode holdninger, vise høflighet, prososial atferd Still spørsmål ved uhensiktsmessig atferd hos voksne Korriger deg selv når du har sagt noe du ikke burde sagt, og la barna høre at du korrigerer deg Ingen er perfekt og vi må ha rom for alle Det er en dyd å kunne be om unnskyldning Kunne ordne opp oss voksne i mellom på en ryddig og ordentlig måte Være med å styrke selvtillit/selvbilde Sjekke påstander, være saklig Bevisstgjøre barna om at det er lov å si fra når noe skjer, skape kultur og miljø for det Ikke prate negativt om lærere, naboer, andre barn når barna hører på Ikke spre fordommer og trangsyn, ikke baksnakke Være tydelig på hva som ikke aksepteres Være tydelige og gode forbilder, passe på oss selv Være inkluderende selv Passe på hva vi skriver i det offentlige rom Rimfrost -ensemblet deltok på folkemøtene med sterke sceniske innslag om mobbing, her fra opptredenen i Rossfjord

13 Gibostad 24.april Jobbing mot mobbing -dikt (av Nicoline, Thea og Dina) Det er fint å ha en venn, glem aldri det igjen Å bli trøstet, å bli stolt på, Å kunne snakke med noen, det er en venn Vi er glade i hverandre Alle er venner her Ungdommens forventninger til de voksne Elevrådet Foreldrene må ha positivt fokus på skolen Man må være åpne hjemme og ikke ha hemmeligheter Vi må si fra hvis det er mobbing De voksne må ikke si stygge ting til barna Foreldrene må ikke gjøre noe pinlig for da kan andre erte/mobbe for foreldrenes oppførsel Lite mobbing på ungdomstrinnet Dette er fordi vi har et godt klassemiljø og alle kjenner alle

14 Sammendrag av gruppedialogen Hvis unger sier fra om mobbing er det viktig at de blir tatt seriøst og at ansvaret ikke blir overlatt til dem Foreldre til mobbere må få vite det før det blir snakket om det blant andre Mobbing må være fokus på alle foreldremøter. Siden alle ikke møter, må det skrives referat og sendes ut Det angår alle når noen blir mobbet Få et team i Lenvik som reiser rundt til skolene og snakker med elevene om mobbing, kobles inn når man oppdager mobbing Viktig å ikke snakke negativt om andre unger eller foreldre Lære ungene å se andre fra forskjellige vinkler, sette seg inn i andres situasjon Ved å snakke positivt om andre kan vi være gode rollemodeller Inkluder alle i selskap Tåle avvik når det gjelder utseende/atferd/religion/legning osv. Foreldre må følge med på hva ungene gjør på nettet Ikke utestenge enkelte unger fra heimen, bursdager og lignende Ikke snakke nedlatende om andre Ikke fokusere på handicap/utseende i nedsettende betydning Gripe inn når man ser/hører noen blir dårlig behandlet, også om det ikke er sine egne barn Varsle ansvarlig, foreldre, lærer, trener, følge det opp Tettere samarbeid mellom skolen og foreldrene Snakke med barna om oppførsel, empati, vanskelige tema Sett fokus på den som mobbes få noen sterke/populære til å ta seg av og inkludere den som mobbes Gi barna gode strategier for hvordan våre barn kan hjelpe de som blir mobbet Reduser muligheten for bruk av mobil på skolen

15 På folkemøtet på Gibostad hadde vi opptreden av elever med en dans om det å bli med, være inkludert Møtet ble avsluttet med sang av en av elevene

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø?

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø? Bakgrunn for manifestet. Målet for barnehagene i Sigdal er at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. I et inkluderende miljø, hvor alle har nulltoleranse for mobbing. Mobbing foregår også i barnehagen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Plan for Olweusarbeid 7.trinn skoleåret

Plan for Olweusarbeid 7.trinn skoleåret Plan for Olweusarbeid 7.trinn skoleåret 2017-2018 nr. 33 34-38 39-43 Tema til klassemøtet Generelt om forventninger til skolestart. Hvordan blir det å være eldst på skolen? God skolestart Trinnregler,

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Mobbing gjør du noe med det!

Mobbing gjør du noe med det! Elev i 8. klasse Lærer om minoritetetsspråklig

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. 1 Definisjon på mobbing: 1. «mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Lønnås barnehage

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Lønnås barnehage PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Lønnås barnehage Bærum kommune Bærum kommune har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagene. Denne planen

Detaljer

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage 1 Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage Hva er mobbing? Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som gjentar seg og varer over ei viss tid i en mellommenneskelig relasjon som

Detaljer

Du er du, og vi er glade for det.

Du er du, og vi er glade for det. Du er du, og vi er glade for det. DALEN BARNEHAGE Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet, lærer seg og sloss. Et barn som blir gjort til

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Søgne kommunes barnehager 2013-2014 Vi er ikke like, men like verdifulle Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2013/2014 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORELDRE/FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing

Tiltaksplan mot mobbing Tiltaksplan mot mobbing Efteløt skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være med på å skape et

Detaljer

FAU - å skape et positivt barnefellesskap!

FAU - å skape et positivt barnefellesskap! Oslo kommune Utdanningsetaten Kjelsås Skole 21.11.2017 FAU - å skape et positivt barnefellesskap! Opplæringsloven Hvorfor oppstår mobbing og hva er en "typisk" mobbesituasjon? Hvordan arbeider skolen for

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Både faglig og sosial læring skjer i samspill med andre. Mennesker lever i sosiale felleskap og påvirker hverandre gjennom sine handlinger. Læring skjer i

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Plan for arbeidet med Forebygging av mobbing Tiltaksplan

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 Tusen takk til dere som kom på foreldremøte. Det ble et godt møte hvor vi fikk belyst og diskutert et viktig tema: «mobbing i barnehagen.» Se vedlegg. Det kan virke unødvendig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

Hvordan avdekker vi mobbing?

Hvordan avdekker vi mobbing? Hvordan avdekker vi mobbing? Definisjon av mobbing Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE Eidsvåg skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

Visjon: Aktiv læring i samspill HORDVIK SKOLE. Foreldre/foresattemøte Januar 2017

Visjon: Aktiv læring i samspill HORDVIK SKOLE. Foreldre/foresattemøte Januar 2017 Visjon: Aktiv læring i samspill HORDVIK SKOLE Foreldre/foresattemøte Januar 2017 Jeg kan nevne ulike sider ved begrepet sosial kompetanse. Jeg kan gi eksempler på sammenheng og systematikk i skolens arbeid

Detaljer

BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD

BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD VÅR VISJON: Vår visjon: Læring gjennom aktivitet og trivsel. Vi vil ha en skole der elevene føler trygghet og tilhørighet både på skolen og i

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjerkvik skole Revidert februar 2011 1 DEFINISJON: Hva er mobbing? En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Planen tar generelt utgangspunkt i studier omkring temaet mobbing av blant annet Erling Roland og Dan Olweus, og tilpasset dette til det spesifikt metodiske i

Detaljer

Hei alle sammen. Som barnehage har vi handlingsplaner for ulike formål, også mobbing.

Hei alle sammen. Som barnehage har vi handlingsplaner for ulike formål, også mobbing. Hei alle sammen. Vel overstått sommer og velkommen til et nytt barnehageår. Nå tar vi sammen fatt på et nytt år med nye gleder og nye utfordringer. Det har i løpet av våren blitt vedtatt ny rammeplan som

Detaljer

Håndteringskompetanse. - En handlingsplan for å håndtere mobbing og andre krenkelser i skolen

Håndteringskompetanse. - En handlingsplan for å håndtere mobbing og andre krenkelser i skolen Håndteringskompetanse - En handlingsplan for å håndtere mobbing og andre krenkelser i skolen Case 1 5 min drøfting Martin går i 6.klasse. Foreldrene hans ringer til skolen og forteller at Trym og Isak

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Informasjon til foresatte: Handlingsplan mot mobbing Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Jeg synes det er viktig at dere foreldre får informasjon om hvordan

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

Ta tak i arbeidet mot mobbing!

Ta tak i arbeidet mot mobbing! Ta tak i arbeidet mot mobbing! Utdanningsforbundet mot mobbing i barnehage og skole Trygghet åpenhet respekt tillit medbestemmelse Økt trivsel og ansvarsfølelse reduserer faren for konflikter og mobbing

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

Forebygging av mobbing og arbeid med det psykososiale skolemiljøet/ læringsmiljøet.

Forebygging av mobbing og arbeid med det psykososiale skolemiljøet/ læringsmiljøet. OLSVIK SKOLE- DET PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØET Forebygging av mobbing og arbeid med det psykoe skolemiljøet/ læringsmiljøet. Komite for oppvekst - torsdag 22. mai 2014 Forebyggende programmer Olsvik skole

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer